Innledning INNHOLD: Redaktørene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning INNHOLD: Redaktørene"

Transkript

1 Innledning INNHOLD: Side 2 Hvorfor be for muslimene? Side 3 Tips for bønneaksjonen Side 4 Hva er Ramadan? Side 4 Den første kvelden i Ramadan Side 5 Fokus på Midtøsten Side 14 Fokus på Øst og Sentral Asia Side 22 Fokus på Europa og Amerika Side 26 Fokus på Sør Øst Asia Side 31 Fokus på Afrika Side 37 Fokus på Sør Asia Side 43 Kraftnatten Side 44 Bønn for omvendte muslimer 1992 var flere kristne ledere i Midtøsten. Sammen I fikk de et sterkt kall til å be for muslimer. De hadde en sterk fornemmelse av at Gud ønsket å utfordre så mange kristne som mulig til å gå i forbønn for den muslimske verden.bønneaksjonen ble planlagt så den sammenfaller med den muslimske fastemåneden Ramadan, som starter og slutter med nymånen. At kristne ber samtidig med islams fastetid, betyr ikke at vi underlegger oss muslimenes handlinger. I stedet er det to hovedgrunner til at vi gjør nettopp dette: - en anledning for kristne til å identifisere seg med muslimene i en spesiell periode av året. - en mulighet til å være i forbønn for Guds suverene påvirkning i muslimenes liv mens de er spesielt åpne for åpenbaringer og søker inn i det åndelige livet. Denne bønneaksjonen legger vekt på Guds kjærlighet for muslimene. Vi har alltid forsøkt å stå for en holdning som viser ydmykhet, kjærlighet, respekt og hjelpsomhet overfor muslimer. Målet med bønneheftet er å inspirere og veilede hver leser til forbønn for den muslimske verden. Heftet er langt fra en komplett informasjon om hva som skjer, men hver artikkel gir leseren et inntrykk av hvilke behov som finnes. Vi oppfordrer deg til å finne mer informasjon for å få ennå større innsikt i den islamske verden og om hva Gud gjør blant muslimene. I dette heftet vil du også kunne lese flere vitnesbyrd som vil oppmuntre din tro mens du ber. Det er mulig for Gud å nå muslimene. Han ønsker at mange flere muslimer skal få vite hvem Han virkelig er. Redaktørene Bønneheftet har vært utgitt hvert år i Norge helt fra starten i Utgiver har alle årene vært Kristent Arbeid Blant Arabere. I dag oversettes bønneheftet til mer enn 42 ulike språk og distribueres ut fra 32 regionale kontorer i hele verden.

2 Hvorfor be for muslimer? På bildet ser vi et veldig personlig øyeblikk til flere personer som er i bønn. Så langt vi kan forstå uttrykker bildet en overbevisende oppriktighet og ekte ydmykhet hos de bedende. Dette bildet er tatt i den fasen av den muslimske bønnen der en muslim kan komme med personlige behov etter at de har bedt de formelle bønnene. I det disse mennene avslutter sine personlige bønner, har de tårer i ansiktet. De har tydelige behov og ønsker hjelp. Fotografen fikk ikke vite hva disse mennene lengtet etter. Imidlertid er det lite trolig at de ber om noe ondt eller galt. Derimot har nok bønnene vært sanne rop om hjelp. Den oppstandne Jesus Kristus har løsningen på behovene for disse mennene. Kristus ønsker i tillegg å gi dem mye mer enn det de lengter etter. Kristus vil lede dem inn i sitt kongerike. Evangeliet som kristne har mottatt, handler om en stor Konge og Hans kongerike. Det er gode nyheter om Gud som gjenvinner sin rettferdighet i Hans skaperverk. Det er gode nyheter om en Konge som har overvunnet og fullstendig seiret over synd, død og djevelen. Dette evangeliet er et rop om vise lydighet til den sanne Herre over verden. Som kristne kan vi tenke at evangeliet er unikt som kan møte våre behov, ønsker og lengsler. Personlig fred og tilfredshet i det kristne livet er målet for mange. Gud er opptatt av å gi oss dette, men evangeliet favner egentlig mye dypere. Gud har opprettet en ny skapning gjennom Jesus Kristus. Han redder og forvandler vår virkelighet. Gud kaller alle mennesker til å være en del av Hans nye verden. Evangeliet inviterer oss inn i et nytt liv i en ny verden. Det skal komme en ny himmel og en ny jord der rettferdighet råder (Jesaja 65, 17 og 2. Peter 3, 13). Herrens nidkjærhet vil grunnfeste og holde sitt kongerike oppe (Jesaja 9, 7). Jesus led på korset for oss. Hva er vi villige til å gjøre for vår Konge? Hva er vi villige til å yte for at Hans kongerike skal komme og Hans vilje skje (Matt 6, 10)? 30 dagers bønn for muslimverdenen er grunnlagt på tanken om Guds lengsel etter å føre skarer av mennesker La Ditt rike komme, la Din vilje skje på jorden som i himmelen. Jesus døde på korset for oss. Hva er vi villige til å gjøre for vår Konge? fra de islamske nasjonene inn i Hans kongerike. Vi tror at Jesus Kristus ber oss om å be så dette kan skje. Bønneaksjonen er en del av oppfyllelsen av Jesu befaling om å vinne disipler fra alle folkeslag (Matt 28, 18-20). Han sa også at vi skulle be høstens Herre sende ut arbeidere (Matt 9, 37-38). Vår Konges lengsel er at alle mennesker skal få kjenne sannheten (1. Tim. 2, 4). Gud har lovet at alle slekter på jorden skal bli velsignet gjennom Abrahams sæd (1.Mos 12, 1-3). Jesus er oppfyllelsen av dette. Våre bønner påvirker (Jakob 5, 16b-20)! Vil vi være med vår Konge for å velsigne nasjonene? side 2 Målet med bønn

3 Bli med å be! Ideer og forslag for enkeltpersoner og grupper Å ha variasjon i bønnestundene skaper engasjement og utholdenhet! Gud er kreativ. Hva med deg? Gjennom de kommende 30 dagene håper vi du følger bønnetemaene i heftet. Tenk at tusenvis av kristne i hele verden ber samtidig med deg om akkurat det samme! Bønn kan gjøres på forskjellige måter. Uansett utfordrer vi deg til å søke etter Guds ledelse og nærvær ved Den Hellige Ånd når du ber (Rom 8, 5 og 26). Vi utfordrer leserne til å være ivrige til å få med seg så mange forbedere som mulig! Enkeltpersoner Leser du heftet og ber for deg selv, kan du sikkert variere bønnestundene ettersom dine gjøremål er for den enkelte dag. Vi vil oppfordre deg til å sette av faste tider der du både har heftet, Bibelen og skrivepapir. Bruk god tid til å lese all informasjonen for den aktuelle dagen. Les bibelversene som oppgis og grunn på det du har lest. Les gjerne bønneemnene høyt for deg selv. Ha tid til å være stille for å kjenne om Gud minner deg om noe helt spesielt å be for knyttet til dagens tema. Skriv gjerne ned om du får konkrete minnelser eller tanker. Be med frimodighet og av hele ditt hjerte! Grupper og fellesskap Ei gruppe kan bestå av et ektepar, en familie, ei husgruppe, et lederteam eller kanskje du inviterer andre kristne til et spesielt fellesskap akkurat for denne bønneaksjonen. Vi håper også at menigheter og kristne organisasjoner kan gå foran som forbilde ved å inkludere bønneaksjonen i bønnemøter, i gudstjenester og andre samlinger. Når gruppa ber sammen er det godt hvis en leder og legger til rette. Lederen kan angi emnene og holde gruppa på sporet for det dere skal be over. Det er ofte til hjelp om gruppa ber over et emne av gangen istedenfor å hele tiden skifte fram og tilbake mellom emnene. Gi også rom for stillhet så Ånden kan minne dere om emner å be for. En idé er å planlegge samlinger ut fra den verdensdel eller land dere skal be for. Lag en temasamling der dere også finner flere bilder og gjenstander fra denne kulturen. Hva særpreger dette landet eller folket ellers (musikk, idrett, politikk)? Kanskje kjenner dere noen fra regionen som kan komme og fortelle om sin bakgrunn? Hva med å lage en matrett fra det landet som dere ber for? Skriv gjerne ned bønneemnene på større ark som dere legger utover på et bord eller henger opp i rommet. Ha gjerne et stort kart foran dere der dere kan merke av hvilket folk dere ber for. Tenk gjennom om du selv vil praktisere fastedager under bønneaksjonen. Faste bør planlegges. Særlig hvis du kjenner for å faste over flere dager. Man kan også faste fra enkeltmåltider eller for en dag. Hensikten med faste for en kristen er at dette gir deg mer tid for bønn og fokus på at du er i en spesiell bønnetid. Mange erfarer at det skjer flere bønnesvar, og de får oftere tiltale fra Ånden når man faster i bønn. Les mer om kristen faste: Matt 6, Matt 17, ApGj 13, 2-3 og 14, Kor 11, 27. Forslag og ideer side 3

4 Kristne ber og faster Når kristne ber og faster kan vi forvente bønnesvar og tiltale fra Gud. Bønn og faste hører med i et kristent liv for å søke Guds nærvær. Det er også en vei i situasjoner der vi har motstand fra andre åndsmakter (Daniel 10). Jesus sa: Når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, for at ingen skal se at du faster, bare din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. (Matteus 6, 17) 12. sept Den første kvelden i Ramadan Hva er Ramadan? Ramadan er muslimenes fastemåned. Faste er en av de fem pilarene i islam og en av de høyeste former for tilbedelse innen islam. Ved avholdenhet fra jordiske lyster og motstand overfor onde fristelser, viser muslimene lydighet og underordning til sin gud Allah. Det er også en form for oppgjør med synd og feiltrinn. Fasten bekrefter også det verdensvide fellesskapet med andre muslimer og likhet som mennesker har framfor Allah. Ramadan er den niende måneden i den muslimske kalenderen (som er lunar og ikke solar). Perioden for Ramadan i 2007 (år 1428 islamsk år) er 13. september til 12. oktober. Perioden flytter seg for hvert år og beregnes ut fra nymånen og atronomiske kalkulasjoner. Det er en Imam som eksakt roper ut når fasten starter.muslimene faster fra øyeblikket solen går opp til solen går ned. side 4 Om islam Navnet Ramadan er utledet av det arabiske ordet ramadia eller ar-ramad, som betyr intens hete og tørke. Når solen har gått ned, oppfordres muslimene til å bryte fasten med et måltid sammen med andre muslimer. Et slikt fellesskap kalles iftar. Rett før solen går ned, ber muslimene den fjerde av de fem daglige bønnene. Etter måltidet når det er mørkt, samler muslimene seg til sin femte bønn enten i sine hus eller i moskeene. De siste ti dagene regnes som spesielt velsignet. Særlig gjelder dette Kraftnatten som er den 27. dagen. (Les mer om Kraftnatten på side 36 og 43.) Etter 30 dagers faste har muslimene en festdag som kalles Eid-ul-Fitr. Muslimene samles da til takkebønner, og vanligvis har de på seg nye klær, besøker familie og venner, bytter gaver og spiser nydelige matretter. Les mer på side 36 og 43 om Kraftnatten Rundt i hele verden ser muslimer opp mot himmelen den første kvelden i Ramadan. De er interessert i å vite om de kommer til å se nymånen. Hvis den er synlig er det signalet for at fastemåneden har begynt. I de fleste landene er det imamer som vil rope ut akkurat øyeblikket når Ramadan starter. I kveld starter fastemåneden, men det først i morgen tidlig at fasten starter fordi fasten følger solen oppgang og nedgang. Derfor starter fasten fra mat, drikke og seksuelle relasjoner først i morgen når solen går opp. Da vil mange muslimer spise et måltid før solen har kommet opp. Les mer om Ramadan: Merk: Månen har aldri vært gjenstand for tilbedelse innen islam. Ingen muslim har de siste årene oppmuntret noen til å tilbe månen. Månen var faktisk ikke et symbol i islam før det Ottomanske riket om lag år etter Muhammed. I islam er månens faser bare betydningsfull for å fastsette datoer i den islamske kalenderen.

5 Fokus på Midtøsten og Nord Afrika Dagene 1-7 Vitnesbyrd fra Nord Afrika og Frankrike Et ektepar fra Algerie var født og vokste opp i Kabylie i den nordlige delen av landet. Da kona som heter Djouzia, var åtte år gammel, ble hun fryktelig sint når andre muslimer sa til henne at Allah bare taler arabisk og at det var det eneste språket hun kunne kommunisere med ham på. Mange fra dette området som snakker berberisk, er motstander av arabisk på grunn av mange års undertrykkelse. En kveld gikk denne jenta ut og så opp i himmelen. Da så hun ansiktet til en mann som smilte ned til henne. Djouzia ble så oppglødd at hun løp inn til sin mor og prøvde å vise henne ansiktet i himmelen, men moren så ikke noen ting. Dette skjedde tre kvelder etter hverandre. Da forbød moren henne å gå ut fordi hun trodde jenta var i ferd med å miste forstanden. Imidlertid gjemte Djouzia det vennlige smilende ansiktet i sitt indre. Mange år senere da Djouzia var gift, spurte hun sin svigerfar om sin barndomsopplevelse. Han var imam. Hun lurte på om ansiktet kunne være Muhammeds. Han svarte: Nei, det var det ikke. Men det var nok ansiktet til Jesus fordi Koranen slår fast at han var den eneste profeten som ikke syndet. Derfor var det ikke Muhammed. Djouzia spurte så hvordan hun kunne kontakte Jesus, men svigerfaren sa: Det ville vært vidunderlig. Dessverre så forbyr islamske lover oss å gjøre det. Djouzia ble svært frustrert over dette. Flere år senere flyttet Djouzia og hennes mann til Frankrike. Der møtte de noen kristne som også var fra Kabylie. Mannen til Djouzia var en praktiserende fundamentalistisk muslim som ønsket å kaste ut myndighetene i Algerie til fordel for en islamsk republikk. Han var heller ikke interessert i å støtte Djouzia i å finne ut mer om det vennlige ansiktet. Imidlertid ville han ikke la sin kone gå alene til kristne møter uten hans beskyttelse og veiledning. Derfor fulgte han med henne til møtene som førte begge inn i troen på Jesus Kristus Minaret tårnet i Hassan II Moskeen er over 200 meter høyt. Moskeen sees fra sjøsiden i byen Casablanca, Marokko. Algerie Tunisia EGYPT Nildeltaet side 5 - Fokus på Midtøsten og Nord Afrika SAUDI ARABIA IRAQ Beirut Riyadh IRAN Kuwait Qatar

6 01 Dag 13. september 2007 Kall til bønn i Alger Det følgende er en oppdiktet historie basert på virkelige hendelser. Rachid elsket å se utover de hvite bygningene i sentrum av Alger. De reflekterte det blendende sollyset tilbake til ham der han satt på balkongen sin i fjerde etasje nær hovedpostkontoret. Han anstrengte seg for å se et skip som kom inn fra Middelhavet på den andre siden av havna. Mot syd kunne han se det nasjonale martyr-monumentet rage opp, og mot nord så han deler av casbahen, gamlebyen. Det var trafikkork i nærheten av postkontoret. Bilhornene ble flittig brukt av utålmodige bilister som prøvde å komme vekk fra de blokkerte gatene. Like før klokka 13 begynte muezzinen å kalle til bønn over den lokale moskeens høyttalere. Snart gjenlød det Islam informasjon Du kan høre muslimsk bønneropet på arabisk på nettsiden: samme omkvedet på arabisk fra dusinvis av moskeer over hele byen. Mange menn i gata nedenunder begynte å bevege seg mot den lokale moskeen. Rachid hadde ikke for vane å delta i bønnene, ikke engang på fredager. Men siden onkelen hans var død nylig, hadde det fått ham til å begynne å tenke på sine religiøse plikter. Han måtte også tenke på å gifte seg. Det måtte nok bli slutt på de sene festene med vennene hans fra nabobyen Tipaza. Rachid visste at livets alvor snart ville innhente ham. Over hele verden blir muslimer kalt til bønn fem ganger per dag. I mange byer kan man høre ropet fra dusinvis av lokale moskeer samtidig. Tidlig på morgenen blir setningen Bønn er bedre enn søvn lagt til ropet. Muslimenes bønnerop: Allahu Akbar, Allahu Akbar (Allah er den største) Jeg vitner at det er ingen gud foruten Allah (2 ganger) Jeg vitner at Muhammed er guds sendebud (2 ganger) Kom til bønn (2 ganger) Kom til fremgang (2 ganger) Allahu Akbar, Allahu Akbar Det er ingen gud foruten Allah Se flere bilder av Algerie på denne internett siden: BØNNE EMNER: Over to millioner mennesker lever i stor-alger. Det fins muligens flere hundre kristne med muslimsk bakgrunn blant befolkningen som er sammensatt av arabere og berbere. Flere tusen nye Messiastroende bor blant berberne i Kabylia, noen få timer øst for Alger. En nasjonal lov fra 2006 forbyr praktisk talt all kristen evangelisering (Apg 5,27-29). Mange av de unge i Alger rives mellom vestlig ungdomskultur og sine tradisjonelle røtter. Be om at de finner Faderen (Luk 15,11-32)! Be om at husgruppene må vokse og spre seg i byen og forstedene (Apg 20,20; 21,8; 28,30; Rom 16,5). side 6 Fokus på Midtøsten og Nord Afrika

7 02 Dag 14. september 2007 Forberedelser til bønn i Beirut Forestill deg en ung muslimsk mann som ser ned på det ødelagte nabolaget fra leiligheten sin i Sør-Beirut. Israelerne har virkelig satt sitt merke på byen. Tankene hans går tilbake til flyalarmen og bombene som falt. Livet hans har ikke vært lett etter at butikken han arbeidet i, BØNNE EMNER: Beiruts muslimer renser seg utvendig før bønn, men mange opplever at urettferdighet, skuffelser og fristelser fyller sinnet deres. Å finne virkelig fred med Gud ville sette dem fri til å tilgi og elske andre. Må de oppdage den Gud som i sannhet kan tilgi og rense (Matt 18,23-25; Rom 5,1-5).. Be om at kirken i Libanon må være salt og lys i byen, og at Gud må bli herliggjort i alt som blir sagt og gjort. Det er et stort antall ikke-praktiserende kulturelt kristne blant libaneserne (Matt 5,14-16; Rom 12,1-2). Gud har sin egen hensikt og plan for Israel. For Libanons muslimer og også for mange kristne, er det vanskelig å forstå hvordan de kan elske og verdsette Israel. Må den Gud som elsker både arabere og jøder, bli fullt ut åpenbart for dem ved ble utslettet av en bombe. Siden han ikke har fast jobb, tar han nå midlertidig arbeid for venner og familie. Bare tanken på hans nåværende finansielle situasjon irriterer ham. Han er frustrert og mangler fred i sinnet. Utenfor avslutter muezzinen sitt kall til bønn over høyttalerne. I stedet for å gå til moskeen, bestemmer den unge mannen seg for å be i leiligheten sin, på sitt eget bønneteppe. Men først må han gjennomføre den rituelle renselsen. På det trange badet begynner han med å vise at han har tenkt å rense seg og be ved å si Bismillah ( I guds navn ). Så vasker han hendene opp til håndleddene tre ganger. Han skyller munnen med vann tre ganger og renser neseborene ved å trekke vann inn i dem tre ganger. Han fortsetter med å vaske hele ansiktet tre ganger med begge hender fra øverst i panna til nederst på haka og fra øre til øre. Til slutt vasker han armene tre ganger opp til albuen, og avslutter med å vaske ørene og begge føttene. Så husker den unge mannen kvelden før. Han var i nærheten av barene i Gemmayzeh, en kristen bydel i det østlige Beirut. Det var så mange vakre kvinner der. Den unge muslimen hadde egentlig ønsket å gå på bar selv, men han hadde ikke penger til stort nå om dagen. Sinnet stiger i ham når han tenker på Israel og konflikter med kristne. Ingen jobb, lite penger, ingen fred. Så ruller han ut bønneteppet. Beirut har 1,5 millioner innbyggere, 50% muslimer. BØNN FOR IRAK: Be for irakiske barn uten foreldre. Tusener har mistet far og mor gjennom krig og kamper de siste fire årene. Iraqi orphans. La oss ha et varmt hjerte for de som lider. Gud husker enker og farløse (Jakob 1, 27). Fokus på Midtøsten og Nord Afrika side 7

8 03 Dag 15. september 2007 Bønn i Riyadh, hovedstaden i Saudi Arabia det solen går ned bak de beige klyngene av lave I bygninger, kaller bønneropere (muezziner) over hele byen til bønn i forkant av maghreb, den fjerde bønnetiden på dagen. Ved den største moskeen i byen Al Rajhi, fylles parkeringsplassen av SUVer og nye sedaner. Før bønnen vasker Mutawa seg og går så barføtt over det orientalske plysjteppet inne i moskeen, som har plass til noen tusen troende. Lysestaker henger over mennene seks rekker med yngre og eldre (Fra Saudi jeans og bønnerop i Riyadh, modernitet støter mot religiøs tradisjon, av Michael B. Farrell, 2006). Forestill deg situasjonen: Alle mennene har stilt seg opp skulder ved skulder med ansiktet i retning Mekka. Mens hver enkelt løfter hendene opp til ørene, begynner bønnene: Allahu Akbar (Allah er den største). Pris og ære være deg, Allah. Velsignet være ditt navn, opphøyet være din majestet og ære. Det er ingen annen gud enn deg. Jeg søker tilflukt hos Allah fra Satan, den forbannede. Så begynner gruppen å si stille fram en del av Koranen som heter Al-Fatiha (første kapittel kalles en sura eller surat): I Allahs navn, den nådigste og barmhjertigste. Priset være gud, klodenes herre, side 8 Fokus på Midtøsten og Nord Afrika den nådigste og barmhjertigste; herre over dommens dag. Deg alene tilber vi og deg alene ber vi om hjelp. Vis oss den rette vei, veien for dem du har skjenket din nåde, for dem hvis skjebne ikke er vrede og som ikke kommer på avveier. Hver enkelt fortsetter å konsentrere seg om sine bønner mens alle stille sier fram en annen del av Koranen som heter Sura Al-Ikhlas (kapittel 112), etterfulgt av Allahu Akbar. Hele gruppen bøyer seg så delvis og gjentar tre ganger: Ære til min gud som er den høyeste.etterpå sier de stående: Gud hører den som priser ham. Å, vår herre, all pris til deg. Bøyd med pannen mot gulvet gjentar så alle ordene: Allahu Akbar, å gud, ære til deg, den høyeste (tre ganger). Til slutt sier alle i kor Allahu akbar og løfter overkroppen mens de fortsatt hviler på knærne. De legger seg ned for andre gang og gjentar tre ganger Priset være min herre, den høyeste og Allahu Akbar. Denne rekken av handlinger og gjentatte uttrykk kalles en raka ah (eller en bønnerunde). I løpet av de fem obligatoriske daglige bønnetidene fullfører vanligvis muslimene 17 bønne runder (2-4 for hver bønnetid). På 50 år vil en muslim som ber regelmessig, repetere hele ritualet minst ganger. Islamske bønner består av en demonstrasjon av respekt for sin gud. For muslimer er hensikten med bønn å formelt tenke på Allah og vise sin hengivenhet til ham. Muslimer tror at islamske bønner renser hjertene deres og hjelper dem til å ikke gjøre noe galt. Mens muslimer ofte oppriktig søker å ære sin gud gjennom bønnene sine, så søker de ikke egentlig etter å møte Gud i kristen betydning. Kommunikasjonen er enveis. Ingen muslim forventer noen gang at deres gud skal svare. Dette er en vesentlig forskjell mellom islamsk og kristen bønn. Formaliserte bønner utgjør en stor del av Salmenes bok (Se Salme 119 og 136).

9 Riyadh er en moderne by. Til venstre i bildet sees Innenriksdepartementet i Saudi Arabia. Islam er statsreligionen i Saudi Arabia. Den islamske trosbekjennelsen er skrevet på nasjonens flagg. Muslimer tror på Allah som én unik gud, skaperen av alle ting. De lærer at Allah ikke har en sønn. Islams tro skal leves ut etter de fem søylene som må adlydes for å kunne håpe på frelse. De fem søylene er: 1. Deklamere trosbekjennelsen (shahada): Det er ingen gud foruten Allah, og Muhammed er hans profet. 2. Bønn (salat) - fem ganger daglig til bestemte tider. 3. Almissser (zakat) - både obligatoriske og frivillige gaver til fattige. 4. Faste (saum) - spesielt under Ramadan. 5. Pilgrimsreisen (hajj) - reise en gang i livet til Mekka. Selv om en muslim klarer å overholde hver av de fem søylene, er dette ingen garanti for evig frelse. Islam er basert på selvrettferdighet. Muslimer tenker på dommens dag med frykt, da Allah skal veie alle gjerningen til en person, og hva som blir resultatet vet bare Allah. Dommen baseres ikke på rettferdighet, men Allahs vilje. Koranen, tradisjonen ( hadith ) og Muhammeds liv bestemmer hvordan muslimer skal leve. Kristne salmer og lovsangskor inneholder også ofte mange gjentakelser. Selv om formaliserte bønner noen ganger kan være til hjelp i tilbedelsen, advarte Jesus troende mot å bruke meningsløs repetisjon og mange ord for å bli hørt (Matt. 6, 6-7). Muslimer understreker på samme måte at det er viktig å ha gode intensjoner når man ber. Men selv om både muslimer og kristne snakker om at man trenger tilgivelse for synd, er det bare kristne som forsikrer at Gud har sørget for et evig offer for synden gjennom Jesus Kristus. Å be i Jesu navn på grunnlag av hans offer er et spesielt kristent privilegium som muslimer trenger å oppdage. Jesus er virkelig den rette vei, veien for dem du har skjenket din nåde. Må muslimene oppdage Kristus! BØNNE EMNER: Be for byen Riyadh. Selv om ikke alle Riyadhs 4,5 millioner innbyggere ber fem ganger per dag, så holder en stor prosentdel av dem regelmessige bønner. Må de alle få en økt lengsel etter å kjenne den levende Gud og å være i virkelig kommunikasjon med Ham (Jeremia 31,34 og Joh.ev. 17,3). Et betydelig antall utenlandske kristne bor også i Riyadh. Mange av dem er tjenere og arbeidere, ofte med asiatisk bakgrunn. Be om at de skal være i stand til å være vitner for Kristus, lik Josef og Daniel som var tjenere i land langt hjemmefra (1. Mosebok og Daniel 1-2). Mange muslimer er særlig følsomme for drømmer. Be om åpenbaringer av den oppstandne Messias. Bakgrunn om islam: Fokus på Midtøsten og Nord Afrika side 9

10 Dag september 2007 Nildelta regionen Israel Nildeltaet er en fruktbar jordbruksregion som strekker seg fra nord for Kairo til Middelhavet. De tre storbyene som markerer grensene for Nildelta-regionen, men som ikke er inkludert i den, er Kairo, Aleksandria og Port Said. Som et av Midtøstens og Egypts tettest befolkede områder, er deltaet hjemsted for ca. 32 millioner mennesker som bor i flere store byer og tusenvis av landsbyer. Regionen omfatter tjue byer, alle med en befolkning på mellom og mennesker. Lokalbefolkningen øker med ca hvert år. Deltaet er omtrent på størrelse med Nord-Trøndelag ( km2), men på dette lille arealet bor 12 %, eller en av hver 8,5, av de som har arabisk til morsmål i verden. (Totalbefolkningen i de 22 landene i den arabiske verden er 323 millioner, men bare 272 millioner har arabisk som morsmål.) Menneskene i deltaet spenner fra fattige bønder uten utdanning til rike byboere med høyere utdanning fra vestlige universiteter. Det er flere universiteter i deltaet, men andelen av lesekyndige er lav. På tross av urbaniseringen er den store majoriteten av egypterne i deltaet bønder. Egypt er en av verdens største risprodusenter, og nesten all risen blir dyrket i deltaet. Den overveiende majoriteten av folket i deltaet er muslimer, men en betydelig minoritet (ca. 3 %) identifiserer seg med den koptiske kirke, som sporer sin opprinnelse tilbake til evangelisten Markus, forfatteren av evangeliet. Kun en liten del av de kristne i deltaet er evangeliske kristne. For mer info se: BE OGSÅ FOR... Be for egypterne som bor i Storbritannia. Mange av dem er kristne. Be om at de blir styrket i sin tro og bli effektive vitner overfor muslimer i Egypt. Det er utrolig at egyptere trodde på Messias allerede på Pinsefestens dag (Apg 2). Nildeltaet EGYPT BØNNE EMNER: Sinai Be om at alle troende (nåværende og nye troende) må bli djerve så evangeliet kan deles med andre tusenvis av ganger hver dag. Deltaet er fylt av en åndelig atmosfære av frykt, forvirring, fanatisme og magi. Be om at mennesker skal bli kjent med den virkelige Jesus, til tross for feil de kan ha blitt lært. Be om at hele familier må komme til Kristus slik at de vil innvie både sine hjem og sine hjerter til Herren. Be for menneskene som hører og ser på de kristne radio- og TV-sendingene over satellitt i deltaet. side 10 Fokus på Midtøsten og Nord Afrika

11 05 Dag 17. september 2007 Kuwait er en svært liten nasjon sammenlignet med de omkringliggende landene Irak, Saudi-Arabia og Iran. Kuwaits oljerikdom har tiltrukket seg mennesker fra mange deler av kloden og nå er halvparten av de 2.5 millioner menneskene i landet utenlandske! De tidligste innbyggerne i Kuwait var egentlig fra Al Aniza, beduinstammer som migrerte fra sentral-arabia for å slippe unna tørke tidlig på 1700-tallet. Angrep fra de lokale Wahhabistammene fikk dem til å søke beskyttelse fra Storbritannia. Kuwait ble etter hvert et britisk protektorat i 1897 og ble uavhengig igjen i For hundre år siden kom det kristne til Kuwait og hjalp folket med helsetjenester. Positive bidrag fra kristne til det kuwaitiske samfunnet fortsetter i dag. I tillegg tillater ikke bare kuwaitiske myndigheter de kristne å utfolde seg, men de sørger også for samlingssteder for tilbedelse. I løpet BE OGSÅ FOR... Kuwaits innbyggere er veldig opptatt av hva som skjer i sitt naboland Irak. Be om visdom og mot for Kuwaits ledere for situasjonen overfor Irak. Kuwait 85 % muslimer: 70% sunni, 30% sjia 15% kristne, hindu og parsi (soroastreisme) av en uke vil ulike menigheter med til sammen opp mot mennesker bruke disse stedene til å holde gudstjenester og andre møter. Kristne har frihet til å lovsynge og tilbe så lenge det ikke skjer utenfor kirkeveggene. Mange kristne i Kuwait tror at Herren har kalt dem til å være et fyrtårn for de omkringliggende nasjonene. Noen pastorer sier at Herren minner dem om å være et Betlehem hvorfra frelse kom til verden. En pastor i Kuwait skriver: Vi har sett at i løpet av de siste ni årene har Herren startet en dyptgående prosess for å fullføre hensikten med dette landet. Dette skjer ved at pastorene fra de mange kirkesamfunn samles. Pastorene er ikke bare opptatt med sine lokale menigheter, men ser etter en guddommelig forandring og velsignelse over Kuwait. BØNNE EMNER: Mange kuwaitere søker Herren, hovedsakelig ved å se på satellittfjernsyn. Lokale kristne trenger å kunne disippelgjøre, trene og utruste dem som oppdager Kristus. Be at de blir Guds etterfølgere som hans elskede barn (Efes 5,1). Be om at Herren fortsetter å bygge en mentalitet som er sentrert om Guds rike og ikke bare fokusert på aktiviteten i de enkelte kirkene (Matt 6,33a). Be om Kristuslike lederskap i kirkene (1. Tim 3, 1-13). Be om at kuwaitiske troende skal vise gudfryktighet gjennom sine forretningsaktiviteter med ikketroende (Kol 4,5). Be om flere hengivne og gudfryktige kristne kvinner som kan hjelpe andre kvinner (Tit 2,3-5). Be Gud åpenbare seg for de yngre generasjonene av kristne og ikke-kristne. Noen har muligheter til å møte andre hengivne kristne gjennom reiser og utstrakte studier utenlands (kanskje omtrent som mannen i Apg 8,26-40). Takk Gud for tillatelser som er gitt for å bygge flere kirkebygg. I 1951 ble mange kristne bokhandlere stengt. Be om at nye skal bli åpnet med tillatelse til å selge bibler. Fokus på Midtøsten og Nord Afrika side 11

12 Dag september 2007 Flygende sand i Qatar Vi kan takke for mye som har hendt i Qatar siden sist vi ba for landet gjennom 30 dagers bønn i For eksempel signerte representanter fra flere kristne kirker en avtale med myndighetene i Qatar om en 50-årig leieavtale for en stor eiendom i hovedstaden Doha, der de skal bygge seks kirker for egne midler. Den nye grunnloven sørger også eksplisitt for frihet til tilbedelse, samvær og offentlige møter, selv om det er noen restriksjoner. Qatar er kanskje best kjent i verden i dag som hjemstedet til Al-Jazeera, den kontroversielle arabisk-språklige satellittsendte nyhetskanalen. I århundrer var Qatar bare en halvøy med sand som stakk ut i Persiagulfen der de lokale araberne bygde skip og forsørget seg ved perledykking, fisking og veving. Det ble oppdaget olje i Qatar i 1939, og i dag står olje og gass for mer enn 55 % av BNP (bruttonasjonalproduktet), ca. 85 % av eksportinntektene, og 70 % av statens inntekter. Qatar har potensial til å dekke opp til en tredjedel av verdens naturlige gassressurser. Alt dette har forvandlet Qatar til et av verdens rikeste land. Mer enn 90 % muslimer Omtrent innbyggere (trolig er statsborgere) Qatar tok imot islam svært tidlig i det syvende århundre. I dag er Qatar sterkt påvirket av den Wahhabi-islamske reformbevegelsens tolkinger av islamsk lov på politisk og sosialt nivå. Wahhabier tror at deres rolle som bevegelse er å gjenopprette islam fra det de oppfatter som nyskapinger, overtro, avvik, kjetteri og avgudsdyrkelse. Det er en sunni-bevegelse som står sterkt mot sjiatendenser. Ikke-muslimer har ikke lov til å verve tilhengere, og regjeringen regulerer utgivelser, import og omsetning av ikke-islamske religiøse bøker og materiell. Ingen utenlandske misjonsgrupper kan arbeide åpent i landet. Antallet kristne av alle trosretninger og grader av engasjement i landet er anslått til 8-9 %, for det meste utenlandske arbeidere. BE OGSÅ FOR... Be for god og effektiv journalistikk gjennom TV kanalen Al Jazeera og andre TV kanaler i den arabiske verden som har sterkt påvirkning på folket. BØNNE EMNER Al-Thanifamilien har styrt Qatar siden midt på 1800-tallet. Be om at de ledende medlemmene av familien må få lede nasjonen på en klok måte. Emiren har tre koner og 15 barn. Be for kirkebygg-prosjektet i Doha. Det har vært noen forsinkelser, og noen muslimske medier har klaget på prosjektet. Be om at navnekristendom, umoral og uåndelig oppførsel skal bli sterkt redusert blant de kristne. Det er den eneste måten som troende kan vinne respekt fra muslimer på og bringe virkelig forandring til nasjon. Noen qatarer og utenlandske arbeidere oppdager Kristus gjennom media og ved kontakt med lokale troende. Be for dem som oppdager den oppstandne Messias, at de må vokse i troen. side 12 Fokus på Midtøsten og Nord Afrika

13 07 Dag 19. september 2007 Muslimer i Tunisia Det spesielle ved Tunisia er at landet holder seg unna det internasjonale nyhetsbildet. Beliggende mellom Algerie og Libya ved Middelhavets sørkyst, er sikkerhet og enhet merkelappen på dette landet som har 10 millioner innbyggere. Tunisia har i løpet av de siste femti år kun hatt to presidenter, en periode med vekst og politisk stabilitet. Landet kan også fremvise en blanding av forskjellige kulturelle verdier. Både islam og sekularisme former tankesettet og verdiene til de fleste tunisiere. Ro og orden står sentralt takket være en sterk og effektiv politistyrke. Denne situasjonen trekker til seg millioner av europeiske turister hvert år. Islamister fra land i nærområdet har i senere tid søkt å skape opprør, men forsøkene har blitt stoppet. Det er forholdsvis enkelt å snakke med tunisiere om evangeliet selv om mange ikke viser synlig interesse for åndelige saker. Noen som har erfart helbredelse og åndelig frigjøring i Jesu navn erkjenner at han har forandret livet Tunisia er et viktig reisemål for europeiste turister. deres uten å ville gi sine liv til ham. Andre bekjenner troen men vil ikke ta den på alvor. Det er skinnende eksempler på at enkelte virkelig er Jesu etterfølgere, men det er få husmenigheter. Det eksisterer en liten nasjonal kirke med en håndfull anerkjente lokale ledere. Kirkefellesskapet utgjøres hovedsakelig av velutdannede individer som er mer vestlig orientert enn hoveddelen av befolkningen. Den overveiende delen av de kristne, bor i hovedstaden med sine to millioner innbyggere. I det siste har noen få kristne etablert seg i minst fire byer som tidligere ikke hadde noen kristen tilstedeværelse. Med så få kristne spiller media, spesielt arabiske satellittsendinger, en viktig rolle for å nå ut til store deler av landet. Selv om direkte forfølgelse og arrestasjoner fra politiets side er sjeldne, lever allikevel mange kristne i frykt for å bli utstøtt fra sine familier og venner. For mange BØNNE EMNER: Be om enhet og trofasthet blant de lokale kristne. Be om stabile ekteskap og sterke familier. Noen unge kristne har vanskeligheter med å finne passende partnere. Be for dem som har erfart Jesus gjennom helbredelser, drømmer og frigjøring, at de virkelig må overgi sine liv til ham. (Efes. 5,11-20). Be om effektiv oppfølging av nye og nesten kristne (Matteus 28: 20a). Må Guds kraft og sannheten om Kristus styre og forvandle livene til alle landets kristne. (Kol. 1,28). Be om en mer effektiv koordinering og oppfølging av mediakontaktene (fra daglige radio og TV sendinger). Be om at Gud må virke i de byene som har fått kristne for første gang på mange år. Be om visdom for landets ledere, spesielt at de skal beskytte landet overfor radikale islamister (Romerbrevet 13, 1-5). Fokus på Midtøsten og Nord Afrika side 13

14 Fokus på Øst og Sentral Asia Dagene 8-13 Vitnesbyrd fra Taiwan: En indonesisk kvinne, Ahlee, gikk regelmessig til kristne lovsangssamlinger. Tre år tidligere hadde hun reist tilbake til Indonesia for å besøke sitt hjemsted. En nabo oppmuntret henne til å ta vare på en spesiell amulett fra en trollmann. Den skulle gi henne beskyttelse. Ahlee fortsatte med å gå til gudstjenester og leste Bibelen, men hun vokste svært lite i sitt trosliv. Imidlertid, en dag møtte hun en tidligere buddhist i sin kirke. Han forklarte henne om en amulett han hadde hatt, men som han omsider hadde kastet fordi han forstod at amuletten hindrer hans liv med Kristus. Etter at amuletten var borte ble hans liv forvandlet. Ahlee fulgte mannens råd og kastet også sin egen amulett. Fra da av stolte hun kun på Kristus. To vitnesbyrd fra Xinxiang provinsen, Kina: 2006 studerte en kristen i Xinxiang. Han bodde på en sovesal sammen med en I annen ung mann som var fra stedet. Romkameraten hadde akkurat blitt en kristen fordi han hadde møtt Jesus i en drøm. Men han forstod ikke Bibelen. Så den kristne studenten ble hans veileder og lærer. Hver dag innviet de seg til Guds ord. Så i 2007 kom studenten tilbake til sin venn etter en reise. Da hadde mannen allerede startet opp en ny gruppa med nye kristne. Men han var samtidig redd for at hans muslimske familie skulle finne ut om dette og drepe ham. Vær med å be for mannen! En kristen møtte en uygursk mann i Xinxiang. Mannen fortalte at han hadde lest Matteus 6, 12: Tilgi vår skyld, liksom vi tilgir våre skyldnere. Så samlet han alle de som skyldte ham penger, og sa tildem: Siden Jesus har utslettet all min skyld, vil jeg nå slette ut all gjelden deres også. Umiddelbart tok alle mannens skyldnere imot Jesus som sin frelser. side 14 Fokus på Øst og Sentral Asia Vitnesbyrd fra Kyrgyzstan En gruppe kristne ble spurt om å be for de syke på et sykehus i Kyrgyzstan. Etter noen startproblemer på grunn av at dette skjedde blant muslimer, fikk de kristne endelig komme innenfor porten. Det tok ytterligere tid før de kristne så at pasientene ble ledet ut av huset og plasserte dem under et stort tre. Sykehusdirektøren sa så: Jeg kan ikke tillate dere å komme inn i sykehuset, men jeg vil heller ikke gå glipp av anledningen om at noen av pasientene kan bli helbredet. Blant pasientene under treet var det en eldre kvinne. Hun Balkan INDIA Nuristan Uyghurene pekte på et vindu i annen etasje og sa: Det er mitt rom. For ett år siden lå jeg i sengen og en mann kom gjennom veggen og stod ved meg. Han sa: Mitt navn er Jesus. Du kjenner ikke meg, men om ett år vil jeg sende mine tjenere hit. De vil fortelle om meg. Kvinnen fortsatte: I dag for akkurat ett år siden skjedde dette. Men jeg er muslim. Hvis jeg mottar Jesus, vil min eneste familie vende seg mot meg. Noen i gruppa sa til kvinnen: Men Jesus vil gi deg evig liv!. Til slutt omvendte kvinnen seg, tok i mot Jesus i tro og ble helredet. Kazaker i Mongolia Dongxiang folket KINA Taiwan

15 Dag september 2007 Dongxiang-folket i Kina Dongxian-folket er det fjerde mest folkerike av Kinas ti muslimske folkegrupper. Bokstavelig, Dongxian betyr de østlige landsbyene, noe som indikerer at Dongxian-folket kom vestfra. Faktisk tror man at de opprinnelig kom fra Sartafolket i Sentral Asia. I overgangen mellom det 12. og 13. århundre invaderte Djengis Khan Sentral Asia og tok det muslimske Sarta folket som fanger. Sartabenevnelsen ble tidligere brukt om muslimske handelsfolk i Sentral Asia. Han førte dem med seg til Kina og mange giftet seg der med mongolske soldater. Noen av Sartafolket ble mongolenes slaver mens noen ble sendt til Gansuprovinsen som nybyggere. Disse kjempet for mongolene i kriger og dyrket jorda i fredstider. Den største konsentrasjon av Dongxian-folket bor fremdeles i de karrige og tørre fjellområdene i Gansuprovinsen. Andre bor i provinsene Qinghai, Ningxia og Xinjiang i nordvest Kina, sør for Mongolia og nordøst for Tibet. I løpet av generasjonene har de også blandet seg med Han, Mongolian, Hui og Tibetiske folkegrupper. På grunn av sin tilbaketrukne tilværelse i de fjerntliggende områdene av nordvest Kina over mange århundrer, frembrakte Dongxian-folket sitt eget muntlige språk som har tilknytning til det mongolske. Selv om de ikke har et skriftsystem, har de en rik muntlig tradisjon som inkluderer legender, historier, folkeviser, gåter og ordspråk. Mange kan også muntlig mandarin. På den annen side viser offentlige statistikker at Dongxian-folket er blant de fattigste, og den kinesiske folkegruppe (av Kinas 56 etniske minoriteter) med størst analfabetisme. Mange av dem har så vidt hatt ett års skolegang. De fleste Dongxianbarn finner det vanskelig å lære seg kinesisk. Noen internasjonale hjelpeorganisasjoner har i samarbeid med de kinesiske myndighetene søkt å hjelpe på dette problemet med å produsere en Dongxia-kinesisk ordbok som viser seg å være til stor hjelp. De fleste av Dongxian-folket driver jordbruk. Dyreoppdrett spesielt av sau, spiller en viktig rolle i deres økonomiske liv. Hovedproduktene deres inkluderer poteter, hvete, mais, hamp, rapsfrø og andre avlinger for salg. Dongxian-folkets tre skatter, aprikoser, meloner og andre frukter har et meget godt rykte utenfor Kina. Det er kanskje 200 kristne blant Dongxian-folket. Bare de færreste av dem er organisert i husmenigheter eller forsamlinger. Bakg runn: Aktuell artikkel av Jim Yardly: an. Fakta om Dongxiang: Innbyggere: beregnet til (i år 2000 ) Religion: sunni muslimer BØNNE EMNER: Be Gud om å sende kinesiske kristne for å bosette seg og forkynne evangeliet blant Dongxian-folket. Be om muligheter for å hjelpe dem med medisiner, utdannelse, sosialt og med jordbruksprosjekter. Be om at Gud åpner hjertene til Dongxian-folket slik at de kan komme inn i Guds rike. Be om grundig oppfølging av de få troende av Dongxian-folket slik at de kan bære åndelig frukt i sine egne nabolag. Fokus på Øst og Sentral Asia side 15

16 09 Dag 21. september 2007 De muslimske kasakhstanere i Vestre Mongolia Majestetisk sirkler ørnene mens de slår med sine kraftige vinger høyt over menneskene som er samlet. På fugleførerens signal stuper plutselig en ned og glir over hodene på tilskuerne og lander med et høyt skrik på den tykke hansken til sin herre. På Den gyldne ørnfestivalen i Bayan-Olgii i den vestre provinsen i Mongolia deltar de beste fugleførerne med sine verdifulle fugler. Festivalen som går av stabelen i begynnelsen av oktober, markerer begynnelsen på jaktsesongen. Fuglene er trent opp til å jakte på skogsmurmeldyr, frosker og ulver. Festivalen Den gylne ørn er en viktig del av den lokale kulturen, og i løpet av de siste årtier har de mongolske kasakhstanerne vært bedre i stand til å bevare sine tradisjoner og ferdigheter enn sine frender i nabolandet Kasakhstan. Kasakhnomader har vandret med sine flokker i fjellområdene og dalene i vestre Mongolia siden det 19. århundre. Inntil 1930-tallet kunne de bevege seg fritt mellom Kasakhstan, Mongolia og den kinesiske provinsen Xinjiang. Men etter at den Mongolske Folkerepublikken ble grunnlagt i 1924 forlot mange sin seminomadiske livsstil og begynte å bosette seg i de vestlige delene av det mongolske høylandet. I dag teller kasakhstanerne i Bayan-Olgii ca eller 88.7 % av provinsens befolkning, mens de på landsbasis kun representerer rundt 4 % av den totale mongolske befolkningen på rundt mennesker. side 16 Fokus på Øst og Sentral Asia Kulturen til kasakhstanere skiller seg på mange måter fra den mongolske kulturen. Tradisjonelt er de mongolske kasakhstanerne sunnimuslimer, mens resten av befolkningen er knyttet til den tibetanske buddhismen. I dagliglivet til de mongolske kasakhstanerne spiller islam bare en mindre rolle. Mange år med statlig ateistisk indoktrinering og en kommunistisk oppvekst har satt sitt preg på menneskene. Helt opp til slutten av tallet var det ingen moskeer i det hele tatt i Bayan-Olgii. I landsbyene og tettstedene er det kun i de siste årene at steder for muslimsk gudsdyrkelse har sprunget opp. Noen av disse ble betalt av utenlandske muslimske organisasjoner. Det gjenstår å se om slike tiltak faktisk vil vinne deres hjerter for islam igjen. Siden 1990-tallet har mellom og etniske mongolere gitt sine liv til Kristus. Tidligere var bare noen titalls mongoler kjent som kristne. Kasakhstanerne i Bayan-Olgii har så langt ikke blitt berørt av disse hendelsene. BE OGSÅ FOR... Bradford, England, har en stor del muslimer (16 prosent). Be for at de kristne i byen får en større innsikt i islam og økt evne til å vitne for muslimer. BØNNE EMNER Be om at evangeliet må bli presentert for de mongolske kasakhstanerne på en god måte slik at de kan sette sine håp til Gud (Jesaia 40,31). Be om at mongolske kristne og andre vil satse mer på å bringe de gode nyhetene om Messias til minoritetene i vestre Mongolia.

17 Dag september 2007 Balkh og Mazari Sharif Byer i det nordlige Afghanistan Balkh Balkh-provinsen i nordre Afghanistan har en befolkning på 1,6 millioner som domineres av usbekere og tadsjiker selv om det finnes en betydelig minoritet bestående av Hazarer og Pashtunere. Mazar er provinshovedstaden med ca innbyggere. I sentrum av byen ligger den berømte blå moskeen som ble bygget i det 14. århundre. Grunnen til at den ble bygget her er at man mener at profeten Muhammeds fetter og svigersønn, Ali bin Talib, er begravd her. De fleste muslimer tror likevel at han er begravd i Najaf i Irak. Byen er blitt et viktig pilegrimsmål, først og fremst for afghanske shiiter, men også noen sunnier kommer hit under høytiden Nauroz, en 40- dagers nyttårs feiring som starter den 21. mars i følge den persiske kalenderen. Mellom mai og juli 1997 forsøkte Taliban forgjeves å ta Mazar, noe som førte til at om lag talibansoldater ble massakrert. Som hevn for dette kom Taliban tilbake i august 1998 og satte i gang en seks dagers drapsorgie på Hazarer og andre lokale innbyggere. Like etter ble byen okkupert av Taliban. Selv i dag forteller øyenvitner følelsesladede historier om hvordan døde lå i gatene i ukevis, og lukten av død hang over byen. I dag opplever folk i Mazar-e-Sharif, den fjerde største byen i Afghanistan BØNNE EMNER Be om at pilegrimer som besøker den blå moskeen for å søke åndelig frigjørelse, helbredelse og visdom, må få et personlig møte med Jesus. Be for befolkningen i Mazar-e-Sharif, spesielt Hazarene, som fortsatt lever med konsekvensene av traumene fra 1990-tallet. Må de finne livet i Kristus som er den eneste som kan bringe indre fred og tilgivelse. Be for de få Kristustroende i området; at de må kunne bygge gode relasjoner med sine naboer og bli en åpen dør for åndelig påvirkning og vitnesbyrd. Be spesielt for byen Balkh (i dag Wazirabad) at noen Kristusvitner må slå seg ned der. BE OGSÅ FOR... Den politiske og militære situasjonen i Afghanistan er fortsatt ustabil. Be om at de nasjonale og lokale ledere får mot, motivasjon og visdom til å styre godt under de nåværende forholdene. med kun et fåtall kristne, å se nye gater, supermarkeder og internettkafeer springe fram. Den største norske ISAFstyrken i Afghanistan holder for tiden til i Mazar. Bare 20 minutters kjøring vestover fra Mazar ligger den berømte byen Balkh, tidligere kjent som Baktria. Byen var en del av det persiske imperiet og ble okkupert av Aleksander den store. Den så et senter for buddhismen. Da muslimene tok kontrollen i det 8. århundre, ble byen kalt alle byers mor på grunn av sin rikdom og berømmelse som et kunnskapssentrum. I 1221 ble den ødelagt av Djengis Kahn og lå i ruiner til begynnelsen av det 16. århundre da byen ble bygget opp igjen. Bare byfortet og noen få andre ruiner står i dag igjen fra den tidligere storhetstiden. Den nye byen kalt Wazirabad, har en befolkning på som hovedsakelig består av etniske usbekere. I Balkh vet man ikke om noen kristne. Fokus på Øst og Sentral Asia side 17

18 11 Dag 23. september 2007 Uigurene i Xinjiang Vi presenterte informasjon om Uigurene for to år siden i 30-dagers bønneheftet. Allikevel vil vi oppmuntre deg til å be for dem igjen med et litt annet fokus i år. Uiguren er en tyrkisk folkegruppe som bor i eldgamle oasebyer som omringer Taklamakan-ørkenen i det som nå er Xinjiang i Kina. En befolkning på 10 millioner er spredt over et område på størrelse med Frankrike, Tyskland, Spania og Storbritannia til sammen. Blant disse er det antatt at 150 vil kalle seg Jesu etterfølgere. Migrasjon, handel og krig over en periode på flere hundre år har spredt Uigurene utover Sentral-Asia selv om Xinjiang er deres kjerneområde. Uigurene var tidligere buddhister, men islam nådde dem i det 11. århundre og har hatt godt fotfeste der siden den gang. Religiøse folketradisjoner føres likevel videre, og mange er mer opptatt av hvordan onde ånder ( jinnene ) kan påvirke deres liv enn hva Gud Skaperen kan, Han som både Abraham (Ibrahim), Moses (Musa) og Jesus (Isa) forkynte. Uigurene har en lang og stolt kulturhistorie som omfatter litteratur, kunst og spesielt musikk. Dette gir dem en klar forståelse av deres kulturelle identitet. Allikevel har de det siste århundret, unntatt enkelte perioder med uavhengighet, vært fullstendig kontrollert av kineserne, både politisk, økonomisk og sosialt, noe de misliker sterkt. side 18 Fokus på Øst og Sentral Asia Det er en stor grad av spenning mellom de kinesiske makthaverne og den uigurske befolkningen, ikke minst på grunn av den ateistiske kommunismens holdning overfor islam. Kommunistpartiet ser på seg selv som frigjørere, mens uigurene ser den kinesiske regjeringen som en okkupant. Mange uigurer ønsker inderlig sin politiske uavhengighet. Byen Kasghar et tidligere knutepunkt langs den gamle silkeveien, som ligger ved Taklamakanørkenens vestlige grense. Byen er et kulturelt og religiøst senter for uigursk kultur. Den er kjent som et arnested for konservativ islam og uigursk nasjonalistiske og separatistiske oppfatninger. Kasghar er en strategisk viktig by. Her avholdes en av de største ukentlige basarer i hele Sentral Asia. Titusener av mennesker, nesten utelukkende muslimer, kommer for å drive handel fra de omkringliggende områdene og fra Pakistan, Kirgisistan og Tadsjikistan. Bakgrunn om islam * Qiblah (qibla) - Dette er retningen mot Mekka, som alle muslimer vender seg til ved bønnenen. Qibla er alltid angitt i moskeene. BØNNE EMNER Be Gud sette uigurer fri fra demondyrkelse som sprer frykt for livet og døden, og at Gud leder dem til den frihet som bare Kristus kan gi. Be spesielt for byen Kasghar og menneskene som bor der. Be om at den uiguriske Bibelen snart må fullføres. Be om at den blir tilgjengelig i dette store området. Oversettelsen av Det nye testamentet er nettopp avsluttet, men mye av det gamle testamentet gjenstår. Uigurbibelen er en illegal bok i Xinjiang. Be om at Gud skal reise opp en forbønnshær som kan gå i bresjen for Uigurfolket i Xinjiang.

19 Dag september 2007 Nuristan i Afghanistan Et vanskelig sted å besøke Nuristan er en av de mest utilgjengelige provinsene i Afghanistan og inkluderer den mektige Hindu Kushfjellkjeden i den nordøstlige delen av landet. Snødekte fjelltopper på over meter er koblet sammen med dype daler hvor stein-, leire- og trehus kjemper om plassen i fjellskråningene. Vanskelig atkomst til områdene og det lenge pågående fiendskapet med de pashtunske nabostammene, har opprettholdt nuristanfolkets isolasjon. Til dags dato er områdene forblitt bortimot underutviklet. Helsetjenester er fraværende. Få skoler fungerer skikkelig og mange områder er bortimot ufremkommelige for moderne kjøretøy. Mange landsbyer snør inne i vintermånedene. I 1865 risikerte to pashtunske troende livet for å bringe BØNNE EMNER Be om at flere arbeidere, i særdeleshet innen helsesektoren, må bli villige til å tjene i et hardbarket område. Be om kunnskap, visdom og beskyttelse for disse arbeiderne Be om kontakter som kan åpne dører for evangeliet (Matt 10,11). Be om drømmer og visjoner av Jesus som kan forberede nuristanerne for evangeliet. evangeliet til den nuristanske befolkningen. På den tiden utgjorde Nuristan en øy av animisme i det store havet islam utgjorde i Sentral-Asia. Budskapet de brakte ble entusiastisk tatt imot og nuristanerne utstedte en invitasjon til de som kunne undervise i de gode nyhetene om å komme tilbake og undervise mer. Tragisk nok kom ingen igjen. Tretti år senere tvangsomvendte Emiren i Kabul nuristanfolket til islam med trusler om maktbruk. De vantroendes land som det tidligere var blitt kalt, fikk nå navnet det himmelske lysets land. I 2007 har området enorme behov. Matproduksjonen er utilstrekkelig. Den antatte levealderen er lav og kvinnedødelighetsraten er en av de høyeste i verden. Det østlige Nuristan, et gjemmested for Taliban og al-qaida, blir ofte utsatt for angrep som retter seg både mot lokale innbyggere og mot arbeidssøkende utlendinger. Andre lokalområder er splittet av bandevirksomhet og blodhevn, samt holdninger som utilgivelse, mistro og frykt, også for ånder. Man kan si at krigen som gud, som ble flittig tilbedt i førislamsk tid, fortsatt holder makten over dalene. Allikevel var folkene her aldri glemt av kjærlighetens Gud som har store ting fore med det nuristanske folket (se Jesaja 9,2). Fakta om Nuristan: Beregnet innbyggertall: I løpet av mer enn 20 år har lengselen etter å kunne nå ut til Nuristan vokst. Vanskelige adkomstruter har ofte hindret utenforstående fra å besøke området. Det er stort behov for utvikingsprosjekter. Visjonen er å se at feidene lokalsamfunnene imellom blir forvandlet av Guds budskap om nåde, kjærlighet og tilgivelse. Mange opplever at Guds time snart kommer til befolkningen i Nuristan. Utfordringene er mange og store, men Gud er større. BE OGSÅ FOR... Taliban krigerne i Afghanistan trenger å møte Jesus Kristus. De er motivert av ulike ting. Men de trenger alle å motta himmelsk åpenbaring av Kristi rike. Be Gud at de ser at Hans gode og rettferdige vilje kan skje på jorden som i himmelen (Matt. 6,10). Fokus på Øst og Sentral Asia side 19

20 13 Dag 25. september 2007 Muslimske arbeidere i Taiwan Islam nådde Taiwan i det 17.århundre. Noen muslimer slo seg sammen med krigsherren Koxinga da han invaderte Taiwan for å jage vekk nederlenderne. Muslimenes etterfølgere ble imidlertid blandet med den lokale taiwanske befolkningen. De tok opp lokale skikker og religioner, mens islam stagnerte i vekst. Ved kommunistenes seier i Kina i 1949, flyktet rundt muslimer, for det meste soldater og statsansatte, sammen med den ikke-kommunistiske regjeringen fra fastlands-kina til Taiwan. For å møte behovene til den muslimske befolkningen ble to moskeer bygget i byene Taipei og Kaohsiung. En ny bølge kom etter Da rekrutterte den taiwanske regjeringen utenlandske arbeidere for å få gjennomført 14 store byggeprosjekter. Etter dette har utenlandske arbeidere blitt en stor kilde til billig arbeidskraft i Taiwan. De er for det meste ansatt i produksjon, byggevirksomhet og hushold (mer enn 60 % er kvinner). Fremmedarbeidere kan etter loven oppholde seg i landet i seks år. Det finnes ingen statistikk når det gjelder muslimske utenlandske arbeidere, men det er sannsynlig at en høy prosentandel av indonesierne er muslimer. De har ikke bare bidratt til den taiwanske økonomien, men har også delt av sin mat, sine skikker, tradisjoner og tro med taiwanerne. side 20 Fokus på Øst og Sentral Asia Fakta om Taiwan Innbyggere: (oktober 2006) Kristne: Omtrent 3 % Utenlandske arbeidere Indonesere (23.6%) Filippinere (27.3%) Thailendere (27.8%) Vietnamesere (21.2%) Dessverre er mange av indonesierne og deres barn utsatt for tøff behandling og diskriminering fra den innfødte befolkningen. Noen kirker og kristne virksomheter i Taiwan når ut til ulike etniske grupper og mange kristne arbeidere snakker heldigvis flere av de aktuelle språkene. Noen pastorer er opprinnelig fra Filippinene, Thailand og til og med Indonesia. Disse har behov for bibler og andre ressurser på ulike språk. Mange taiwanske kristne benytter seg også av utenlandske arbeidere i huset. Forhåpentligvis streber mange av disse etter å bringe frelsens budskap til sine ansatte. Må mange flere muslimske arbeidere oppdage Herren før de vender tilbake til sine hjemland. Mange av dem kan komme til å spille viktige roller i gryende vekkelser i kirkene hjemme. BØNNE EMNER Be om at Gud skal kalle flere taiwanske kristne til å nå ut til muslimene rundt seg. Be om at Herren skal reise opp flere lokale kristne arbeidere som er villige til å lære språkene og kulturen til utenlandske arbeidere så de kan bli kjent med mennesker og ha som mål å bringe dem til Kristus. Be om at Gud skal åpne hjertene for evangeliet hos et stort antall utenlandske arbeidere. Be om at behovene skal fylles med hensyn til kristen litteratur, brosjyrer, traktater og lyd- og bildemateriell på ulike språk. BE OGSÅ FOR... Noen muslimer er etablert seg i Korea. Om lag migrant arbeidere fra ulike muslimske land, lever og arbeider i Korea.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder.

Menighetens oppdrag. John. 20, Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Menighetens oppdrag John. 20, 19-22 Han sa da atter til dem: Fred være med eder! Likesom Faderen har utsendt mig, sender også jeg eder. Skien, 28. august 2016 Matt. 28, 18 20: Og Jesus trådte frem, talte

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch

Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Trinn opp til Liv! Elmer Murdoch Gud er en fantastisk Gud som elsker deg og som har prøvd å få din oppmerksomhet. Kanskje noe av dette har stått i veien for Ham problemer rus sport familie sex arbeid venner

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I

INNHOLD. Arbeidsbok. Innledning... 15. Del I INNHOLD Arbeidsbok Innledning... 15 Del I 1 Ingenting av det jeg ser... betyr noe.... 17 2 Jeg har gitt alt jeg ser... all den betydning som det har for meg.... 18 3 Jeg forstår ingenting av det jeg ser...

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede

Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 24 Jesus Kristus - Herrens salvede Det var dagen etter samtalen mellom døperen Johannes og de jødiske prestene (jf. Kap. 23), at Johannes beskrev Jesus med de

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

I. MOTTAKELSE TIL DÅP

I. MOTTAKELSE TIL DÅP Forslag til dåpsliturgi i hovedgudstjenesten til KR sept 2010 etter BM-vedtak I. MOTTAKELSE TIL DÅP Dåpssalmen kan synges her, før skriftlesningen, før forsakelsen og troen som avslutning på dåpshandlingen.

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste.

Ved starten av konfirmasjonstiden fremstilles konfirmantene for menigheten i en gudstjeneste. Bønner til konfirmasjonstidens gudstjenester Kirkerådet har i februar 2002 i samsvar med reglene for liturgisaker vedtatt nye bønner for gudstjenestene i konfirmasjonstiden som liturgisk forsøkssak. 1.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

Å be for byen og landet

Å be for byen og landet Å be for byen og landet Preken Stavanger Baptistmenighet Dato: 13. mai 2007 Tekst: Apostlene Gj. 4, 24-30 Antall ord: 2019 Herre, du som skapte himmelen og jorden og havet og alt som er i dem, 25 du lot

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Kurskveld 9: Hva med na?

Kurskveld 9: Hva med na? Kurskveld 9: Hva med na? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Hvis du kunne forandret en ting Hva ville det ha vært? (10 minutter) Forestill deg en

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe

Innhold. Tore Johannessen www.bibelundervisning.com www.nettbibelskolen.com Starte en bibelstudie i en liten gruppe Hvordan holde Bibelstudie, tale og undervisning Innhold Starte en bibelstudie i en liten gruppe... 1 Hvordan holde en tale eller undervisning... 3 Forskjellen på undervisning og tale... 3 Hva er tale...

Detaljer

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013

Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Biskop Atle Sommerfeldt: Visitaspreken Hurdal 3.februar 2013 Kristi Luk 9,28-36 Behovet for klarhet Flere av oss har kjent nok på ønsket om å være helt frakoblet hverdagens forpliktelser og tidsklemmer.

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2017 1 Mottakelse til dåp L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. ELLER L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper,

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Konfirmantsamling 6 JESUS

Konfirmantsamling 6 JESUS Konfirmantsamling 6 JESUS Til deg som konfirmantleder Samling 6: JESUS FØR SAMLINGEN o Be for samlingen. o Be for hver enkelt med navn. o Be om Den hellige ånds ledelse i deres hjerter og om at du som

Detaljer

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no

DETTE ER ISLAM. Sandra Maryam Moe. Oversatt og revidert av. www.alnoor.no DETTE ER ISLAM Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe www.alnoor.no ~ 2 ~ Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse?

Detaljer

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn

Salem Ung 4. mai 2013. Bønn og forbønn Salem Ung 4. mai 2013 Bønn og forbønn Bønn og Forbønn Ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn

Detaljer

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus.

New York. Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Gudstjeneste i Sjømannskirken New York SAMLING Informasjon om gudstjenesten og tre bønneslag Preludium Salme Nådehilsen Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far og Herren, Jesus Kristus. Amen! Samlingsbønn

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Generalens verdensvide bønnemøte

Generalens verdensvide bønnemøte Lovprisning og takk Generalens verdensvide bønnemøte Internasjonal skole for offiserer Bønn for den internasjonale visjonen Oppdragsprioriteringer Ett budskap 1 Krøn 29,13 Og nå, vår Gud, takker vi deg

Detaljer

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe

Dette er islam. Oversatt og revidert av. Sandra Maryam Moe Dette er islam Oversatt og revidert av Sandra Maryam Moe Dette er islam Hvordan kan vi forklare hele universets eksistens? Finnes det en overbevisende forklaring på skapelsens opprinnelse? Vi forstår at

Detaljer

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek.

Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september Pastor Brian Kocourek. 1 Goder fra Guds Sønn til oss #14 Vern mot menneskets vrede. Lørdag, 25. september 2004. Pastor Brian Kocourek. Den fjortende gode eller løfte fra Gud til oss med hensyn til Hans Sønn er; at det gir oss

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

Bønne- og fastedager januar 2018

Bønne- og fastedager januar 2018 Bønne- og fastedager 2. 7. januar 2018 Bønnedager 2018 Mange spennende utfordringer og avgjørende valg ligger foran oss dette året. Som menighet ønsker vi derfor å starte 2018 med noen dager hvor vi kan

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord.

Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelen GUDS Ord. Bibelen,- ikke deler av den,- men,- hele Bibelen,- er Guds eget ord. Bibelens bøker og brever,- hvor flere forskjellige personer har skrevet de ned,- så var det Den Hellige Ånd som dirigerte

Detaljer

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til.

Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. BØNNER FORBØNNER Vekk oss opp til vern om din elskede jord Gud, vekk oss opp til vern om din elskede jord. Av jorden gir du oss daglig brød, skjønnhet for øyet, sted å høre til. Gi din kirke mot og myndighet

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer