Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda"

Transkript

1 Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Arbeidsmarkedsanalyse v/ Olav Hage, NAV Oppland

2 Innhold: Situasjonen på arbeidsmarkedet Forventet sysselsettingsutvikling Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Ansatte med lågere formell kompetanse enn ønskelig NAV, Side 2

3 Situasjonen på arbeidsmarkedet Arbeidsledighet mars 2012: 2,3 % NAV, Side 3

4 Ledighetsutvikling NAV, Side 4

5 Prognose utarbeidet pr Arbeidsledighet i konklusjon: Antall registrerte helt ledige i prosent av arbeidsstyrken i Oppland: 2011: 2,3 % (ca 2200 personer) 2012: 2,3 % (ca 2200 personer) Endring fra 2011 til 2012: 0 personer (0 %) NAV, Side 5

6 Konkrete anslag som ligger til grunn for ledighetsprognosen for 2012 Økt etterspørsel reduserer ledigheten: -300 personer Økt arbeidsstyrke gir økt ledighet: 600 Flytting pga ulik ledighetsutvikling mellom fylkene: 0 Utenlandsk arbeidskraft på korttidsopphold: 0 Økt netto utpendling kan gi -200 færre ledige Antall ordinære tiltaksplasser kan økes: -100 NAV, Side 6

7 Viktig bakgrunnsmateriale for anslaget på etterspørsel etter arbeidskraft Årlig bedriftsundersøkelse i hele landet Hovedformål: få kjennskap til næringslivets og offentlige etaters antatte behov for ulike typer arbeidskraft i det kommende året 5 spørsmål like i hele landet om Sysselsettingsutvikling Rekrutteringsproblemer Evt. tilleggsspørsmål i det enkelte fylke - I 2011: Arbeidsgivernes bruk av nav.no - I 2010: Arbeidsgivernes vurdering av ansattes kompetanse - Svarprosent i 2011 i Oppland: 78 % (756 av 974) NAV, Side 7

8 Forventet sysselsettingsutvikling det nærmeste året. Oppland. Reduksjon Uendret Økning % 66 % 23 % % 68 % 20 % % 67 % 18 % % 69 % 18 % % 72 % 17 % % 68 % 23 % 14 Nettoøkning prosentpoeng % 65 % 27 % % 65 % 28 % % 72 % 17 % % 69 % 22 % % 69 % 19 % 8 NAV, Side 8

9 Sysselsettingsbarometer, Oppland : Andel som venter økt sysselsetting minus andel som venter redusert sysselsetting NAV, Side 9

10 Sysselsettingsbarometer etter utvalgte næringsgrupper Industri, bergverk og utvinning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon -6 Finansierings- og forsikringsvirksomhet Eiendomsdrift, forr.m. og faglig tjenesteyting -9 Offentlig forvaltning Undervisning -8 Helse- og sosialtjeneste I alt Oppland 2010 Oppland 2011 Norge 2011 NAV, Side 10

11 Prosent Rekrutteringsproblemer Problemer Alvorlig problemer NAV, Side 11

12 Rekrutteringsproblemer i utvalgte næringsgrupper. Prosentandel. Problemer Alvorlige problemer Jordbruk, skogbruk og fiske Industri, bergverk og utvinning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Undervisning Helse- og sosialtjeneste Personlig tjenesteyting I alt NAV, Side 12

13 Estimert mangel på arbeidskraft i utvalgte næringer. Oppland 2011 Næring Jordbruk, skogbruk og fiske Industri, bergverksdrift og utvinning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet 0 25 Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Undervisning Helse- og sosialtjeneste Personlig tjenesteyting Totalt NAV, Side 13

14 Mangel på arbeidskraft i Oppland 2011 Antall avrundet til 25 personer i parentes (1/2) Håndverkere og lignende Snekkere (75) Tømrere (50) Rørleggere og VVS-montører (25) Elektrikere, elektronikere o.l (25) Automatikere, tavlemontører, viklere og transformatormontører Platearbeidere Energimontører Malere og byggtapetserere Taktekkere Yrker innen jordbruk, skogbruk og fiske Avløsere (25) Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere m.m Lastebil- og vogntogførere (100) Bil-, drosje- og varebilførere (100) Anleggsmaskinførere (50) Bussjåfører Verktøymakere Operatører innen plastfag og plastproduksjon Yrker uten krav til utdanning utover grunnskole Rengjøringspersonale i bedrifter og lignende (25) NAV, Side 14

15 Mangel på arbeidskraft i Oppland (forts.) Antall avrundet til 25 personer i parentes (2/2) Yrker med kortere høgskoleog univ.utd. og teknikere Forsikringskonsulenter (50) Bygningsingeniører og -tekn. (25) Dataingeniører og teknikere (25) Sykepleiere (25) Tekniske og kommersielle salgsrepresentanter (25) Revisorer og regnskapsførere Dekoratører, designere og reklametegnere Akademiske yrker Systemutviklere og programmerere Høgskolelektorer og lærere Sosial- og siviløkonomer Sivilingeniører Salgs-, service- og omsorgsyrker Selger (detalj) (100) Hovmestere, servitører og barkeepere (25) Kokker (25) Frisører, kosmetologer o.l Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere Hjemmehjelpere Annet pleie- og omsorgspersonale Kontor- og kundeserviceyrker Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter NAV, Side 15

16 Spørsmålene i undersøkelsen: 1. Hvor mange ansatte er det i bedriften i dag? 2. Hvor mange ansatte venter bedriften å ha om ett år? 3. Har bedriften problem med å rekruttere relevant arbeidskraft? 4. Ville bedriften hatt flere ansatte uten disse rekrutteringsproblemene? 5. Hvor mange flere ansatte ville bedriften hatt i dag dersom den ikke hadde hatt rekrutteringsproblem? (Fordelt på yrke) 6. Kjenner bedriften til muligheten for å benytte i forbindelse med rekruttering? 7. Kan det være aktuelt for bedriften å benytte i framtida til annonsering av stillinger eller søk etter kandidater? Bedriften samtykker i at opplysninger om rekrutteringsproblemer avgitt i dette skjemaet også kan anvendes av NAV til å tilby bedriften konkret informasjon/bistand. NAV, Side 16

17 Fra 2010-undersøkelsen tilleggsspørsmål 6. Har bedriften/virksomheten (som følge av tidligere rekrutteringsproblemer) i dag ansatte med lågere formell kompetanse enn det de burde hatt? 7. Hva slags stillinger er i dag besatt av personer med lågere formell kompetanse enn det de burde hatt, og hvor mange? NAV, Side 17

18 Ansatte med mindre kompetanse enn ønskelig. Prosentandel av bedriftene Industri 14 Bygge- og anleggsvirksomhet 21 Varehandel, motorvognreparasjoner 0 Transport og lagring 3 Overnattings- og serveringsvirksomhet 22 Informasjon og kommunikasjon 10 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 6 Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 14 Offentlig forvaltning 19 Undervisning 35 Helse- og sosialtjeneste 29 Personlig tjenesteyting 17 I alt 14 NAV, Side 18

19 Antall stillinger besatt av ansatte med lågere formell kompetanse enn ønskelig. Estimat for hele Oppland. Helse- og sosialtjeneste 650 Bygge- og anleggsvirksomhet 250 Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 200 Undervisning 200 Overnattings- og serveringsvirksomhet 200 Industri 150 Offentlig forvaltning 150 Personlig tjenesteyting 100 Andre næringer 100 Sum 2000 NAV, Side 19

20 Stillinger med ansatte som har lågere formell kompetanse enn ønskelig. Estimat for fylket. (1/3) Salgs-, service- og omsorgsyrker (550) Kontor- og kundeserviceyrker (50) Omsorgsarbeidere og hjelpepleiere (275) Kontormedarbeidere (25) Kokker (75) Hovmestere, servitører og barkeepere (75) Resepsjonister og opplysningsmedarbeidere Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter Hjemmehjelpere (25) Barne- og ungdomsarbeidere og lignende (25) Yrker innen jordbruk, skogbruk og fiske (25) Vaktmestrere og lignende (25) Gårdbrukere, avløsere m.fl. (25) Fengselsbetjenter Annet pleie- og omsorgspersonale Yrker uten krav til utdanning utover grunnskole (50) Rengjøringspersonale i bedrifter og lignende (50) NAV, Side 20

21 Stillinger med ansatte som har lågere formell kompetanse enn ønskelig. (2/3) Akademiske yrker (125) Vernepleiere (25) Lektorer og adjunkter i vgs. (75) Eiendomsmeglere og -forvaltere (25) Saksbehandlere innen off. administrasjon (25) Førskolelærere (25) Spesialsykepleiere og jordmødre Spesiallærere og spesialpedagoger Yrker med kortere høyskole- og universitetsutdanning og teknikere (450) Grunnskolelærere (75) Sykepleiere (50) Revisorer og regnskapsførere (50) Bygningsingeniører og -teknikere (50) Elektronikk- og telekommunikasjonsingeniører og -teknikere (50) Andre yrker innen undervisning og pedagogisk arbeid (25) Bibliotekarer Informasjonsmedarbeidere og journalister Helse- og miljøinspektører Andre ingeniører og teknikere Andre operatører av optisk og elektronisk utstyr Idrettsutøvere og -trenere Førstesekretærer (offentlig administrasjon) Tekniske og kommersielle salgsrepresentanter NAV, Side 21

22 Stillinger med ansatte som har lågere formell kompetanse enn ønskelig. (3/3) Håndverkere og lignende (175) Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere m.m (300) Rørleggere og VVS-montører (50) Lastebil- og vogntogførere (75) Snekkere (50) Kopper- og blikkenslagere (25) Operatører og montører innen produksjon av elektronisk utstyr (50) Operatører innen andre næringsmiddelprodukter (25) Sandblåsere Maskinarbeidere (25) Glassarbeidere Sveisere Murere m.fl. Jernbindere Platearbeidere Tømrere Industrimekanikere Overflatebehandlere og lakkerere Bakere og konditorer Steinfagarbeidere Anleggsmaskinførere Verktøymakere Truckførere Montører innen produksjon av transportmidler Operatører innen metallvareproduksjon Metallformere Operatører innen produksjon og videreforedling av trelastprodukter Operatører ved forbrennings-, kjøle- og vannrenseanlegg NAV, Side 22

23 Bedriftsundersøkelsen 2012 Praktisk endring: Mulighet for å svare på internett Fordeler: Bedriften registrerer sine svar direkte (vi slipper å punche) Mindre papirarbeid (i prinsippet) Ulemper: Lågere svarprosent Mer purrearbeid Har ingen foreløpige resultater NAV, Side 23

24 Bedriftsundersøkelsen 2012 Endret spørsmålsformulering Tidligere: 3. Har bedriften problem med å rekruttere relevant arbeidskraft? 4. Ville bedriften hatt flere ansatte uten disse rekrutteringsproblemene? 5. Hvor mange flere ansatte ville bedriften hatt i dag dersom den ikke hadde hatt rekrutteringsproblem? (Fordelt på yrke). Endret formulering i 2012: 3. Har bedriften mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene? JA Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse Nei 4. Hva skyldes dette? Ingen/for få kvalifiserte søkere Annet 5. Innen hvilke yrker har dere mislyktes i å rekruttere arbeidskraft, og hvor mange stillinger dreier det seg om? NAV, Side 24

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013 NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 201 Av Kari-Mette Ørbog Sammendrag I denne artikkelen undersøker vi næringslivets og offentlige etaters behov for ulike typer arbeidskraft og hvilke forventinger virksomhetene

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Per Lorentzen. Arbeidslivet - muligheter, utfordringer, system og rettigheter. 26.10.11

Per Lorentzen. Arbeidslivet - muligheter, utfordringer, system og rettigheter. 26.10.11 Per Lorentzen Arbeidslivet - muligheter, utfordringer, system og rettigheter. 26.10.11 Disposisjon NAV-loven Behovsvurdering Ledighetsutvikling Noen trekk i arbeidsmarkedet Nytter det med utdanning NAV,

Detaljer

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Arbeidsnotat 2013:1004 Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Bakgrunnsnotat til VRI-Finnmark Ivar Lie og Inge Berg Nilssen, Norut Alta og Lars Vik, SINTEF teknologiledelse Innhold

Detaljer

Standard for yrkesklassifisering

Standard for yrkesklassifisering C 521 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard Classification of Occupations Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK. VAREHANDEL 1. september 2012 - Kilde: Statistisk sentralbyrå

LØNNSSTATISTIKK. VAREHANDEL 1. september 2012 - Kilde: Statistisk sentralbyrå LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL 1. september 2012 - Kilde: Statistisk sentralbyrå 20 12 Innhold Tabell 3.1. Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke. Heltidsdefinisjon

Detaljer

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold EURES Rådgiver Hege Aatangen Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold Hva skal jeg snakke om i dag. Litt om EURES Litt om Norge Arbeidsmarkedet i Østfold Arbeidsmarkedet i Norge Trender i samfunnet

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK. VAREHANDEL 1. September 2013 - Kilde: Statistisk sentralbyrå

LØNNSSTATISTIKK. VAREHANDEL 1. September 2013 - Kilde: Statistisk sentralbyrå LØNNSSTATISTIKK VAREHANDEL 1. September 2013 - Kilde: Statistisk sentralbyrå 20 13 Innhold Tabell 3.1. Heltidsansatte i Virkes medlemsbedrifter. Gjennomsnittlig månedslønn etter kjønn og yrke. Heltidsdefinisjon

Detaljer

Hvordan har det gått med arbeidsinnvandrerne fra Øst-Europa?

Hvordan har det gått med arbeidsinnvandrerne fra Øst-Europa? Hvordan har det gått med arbeidsinnvandrerne fra Øst-Europa? Økonomisk integrasjon i arbeidslivet og velferdsstaten Jon Horgen Friberg Avslutningskonferanse: Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring 21.

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Notater. Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad. Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode 2006/64.

Notater. Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad. Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode 2006/64. 2006/64 Notater Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad Notater Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap

Detaljer

Fylkesbygget 23.september 2010

Fylkesbygget 23.september 2010 Fylkesbygget 23.september 2010 Arbeidsmarkedet som premiss ved valg av yrke og utdanning - framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse - kompetansesamfunnet og kvalifisering som arbeidsmarkedspolitisk

Detaljer

Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08)

Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08) Notater 17/2011 Standard for yrkesklassifisering (STYRK-08) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Kvinner mer sykmeldt enn menn - NRK Norge. Norge

Kvinner mer sykmeldt enn menn - NRK Norge. Norge Norge STORE FORSKJELLER: Kunnskapsdirektør i NAV, Yngvar Åsholt, tror kvinner bekymrer seg syke, men har ikke noe klart svar på hvorfor forskjellen i sykefraværet er så stor mellom kvinner og menn. Kvinner

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor Analyser av Kandidatundersøkelsen Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Arbeidsnotat 6/2012 Nyutdannede samfunnsvitere og humanister

Detaljer

Nina Berg, NAV Oppland. Rådgiverkonferanse 17. november 2010 Arbeidssituasjonen for unge, forebygging mot unge arbeidsledige

Nina Berg, NAV Oppland. Rådgiverkonferanse 17. november 2010 Arbeidssituasjonen for unge, forebygging mot unge arbeidsledige Nina Berg, NAV Oppland Rådgiverkonferanse 17. november 2010 Arbeidssituasjonen for unge, forebygging mot unge arbeidsledige Ungdom i NAV 19 år og under 20-24 år NAV, 23.11.2010 Side 2 Helt ledige per aldersgruppe

Detaljer

Innvandring og arbeid -flere hoder og hender i arbeid i Nordland

Innvandring og arbeid -flere hoder og hender i arbeid i Nordland Kjell Hugvik, fylkesdirektør NAV Nordland Innvandring og arbeid -flere hoder og hender i arbeid i Nordland Arbeidsmarkedet i Nordland 3.380 helt ledige 2,8 % av arbeidsstyrken 251 helt ledige fra OECD

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune

Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune Nærings- og tiltaksarbeidet i Verran kommune Utredning og forslag til organisering - 2012 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjoner 3 1.1 Vedtak i formannskapet 4 1.1.1 Mandat 4 1.1.2 Tolking av

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor

Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor ARBEIDSNOTAT 30/2005 Terje Næss Fremtidig tilgang på høyt utdannet arbeidskraft i offentlig sektor En konsekvensanalyse for perioden 2002-2020 NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

N o t a t 002 / 2 0 1 0. Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010

N o t a t 002 / 2 0 1 0. Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010 N o t a t 002 / 2 0 1 0 Rapport om arbeidsmarkedet Juli 2010 1 Innledning Tekna gir hvert halvår en orientering om utviklingen i arbeidsmarkedet. Utgangspunktet er de analyser som lages av OECD, Statistisk

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER

VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER Notat VEILEDNING TIL STATLIGE ARBEIDSGIVERE OM OVERGANG FRA STILLINGSKODER TIL YRKESKODER 30. juni 2014 1.Innledning... 1 2. Om standard for yrkesklassifisering (STYRK)... 1 3 Yrkestittelkatalogen... 2

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer