TIMSS & PIRLS trinn. Spørreskjema for foreldre/ foresatte. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIMSS & PIRLS 2011. 4. trinn. Spørreskjema for foreldre/ foresatte. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger"

Transkript

1 Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for foreldre/ foresatte Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IE, 2011

2 Spørreskjema om leseopplæring Klassen som barnet ditt går i, er valgt ut til å delta i Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) og Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS). TIMSS og PIRLS er undersøkelser om hvordan barn lærer lesing, matematikk og naturfag. Disse undersøkelsene er sponset av International ssociation for the Evaluation of Educational chievement (IE) og gjennomføres i over 60 land rundt om i verden. Dette spørreskjemaet spør om hvordan barnet ditt har opplevd tidlig læring. Vi er interessert i hva du og ditt barn gjør sammen, og i hva du mener om forskjellige emner som er knyttet til skolen ditt barn går på. Det finnes ingen rette eller feil svar på disse spørsmålene.informasjonen som blir samlet, er svært nyttig for å hjelpe oss til å forstå hvordan små barn lærer å lese, og til å forbedre undervisning og læring for alle barn. Vi ber deg besvare samtlige spørsmål du finner det naturlig å svare på. Vi vil understreke at alle svarene du gi på denne undersøkelsen, er konfidensielle. Spørreskjemaet skal fylles ut av en av foreldrene eller foresatte, eller sammen av begge foreldrene eller foresatte. TIMSS & PIRLS 2011

3 1 Dette spørreskjemaet er utfylt av: Mor, stemor eller kvinnelig foresatt Far, stefar eller mannlig foresatt ndre Kryss av i én sirkel for hver linje. Ja Nei Bla om til neste side Spørreskjema Leseopplæringfor foreldre/foresatte 31

4 Før barnet ditt begynte på skolen 2 ) Før barnet ditt begynte på skolen, hvor ofte gjorde du eller andre i hjemmet følgende aktiviteter sammen med ham eller henne? Kryss av i én sirkel for hver linje. Ofte a) Lese bøker b) Fortelle historier c) Synge sanger d) Leke alfabetleker (f.eks. bokstavklosser) e) Snakke om ting dere har gjort f) Snakke om hva dere v og til ldri eller nesten aldri har lest g) Leke ordleker h) Skrive bokstaver eller ord i) Lese høyt skilt, etiketter o.l j) Si rim og regler med tall eller synge sanger med tall k) Leke talleker (f.eks. tallklosser) l) Telle forskjellige ting m) Leke leker som omfatter former (f.eks. å sortere etter form, puslespill) n) Leke med byggeklosser eller byggesett o) Spille brettspill eller kortspill B) Har ditt barn fått hjelp av logoped? Ja --- Nei --- Kryss av i bare én sirkel. 42 Spørreskjema for til foreldre/foresatte

5 3 Hvilket språk snakket barnet ditt før han/hun begynte på skolen? Hvis barnet ditt snakket flere enn ett språk, kan du merke av Ja for mer enn ett språk. Kryss av i én sirkel for hver linje. a) Norsk b) Samisk c) Svensk eller dansk d) Urdu e) Vietnamesisk f) rabisk g) Somalisk h) Bosnisk, serbisk eller kroatisk i) Persisk j) Tyrkisk k) Singalesisk eller tamil l) Tysk m) Engelsk n) nnet Ja Nei Spørreskjema Leseopplæringfor foreldre/foresatte 53

6 4. Gikk barnet ditt i barnehage? Kryss av i bare én sirkel. Ja --- Nei --- (Hvis Nei, gå til spørsmål 5) Hvis Ja, B. Hvor lenge gikk han/hun i barnehage? 3 år eller mer --- mellom 2 og 3 år år --- mellom 1 og 2 år år eller mindre --- Kryss av i bare én sirkel. 64 Spørreskjema for til foreldre/foresatte

7 Begynne på skolen 5 Hvor gammelt var barnet ditt da han/hun begynte på skolen? 5 år eller yngre år år år eller eldre --- Kryss av i bare én sirkel. 6 Hvor godt kunne barnet ditt gjøre følgende da han/hun begynte på skolen? a) Gjenkjenne de fleste bokstavene i alfabetet Kryss av i én sirkel for hver linje. Kunne svært godt Kunne middels godt Kunne gjøre litt Kunne ikke i det hele tatt b) Lese enkelte ord c) Lese setninger d) Skrive bokstaver i alfabetet e) Skrive enkelte ord f) Gjenfortelle historier g) Ta aktivt del i samtale med jevnaldrende Spørreskjema Leseopplæringfor foreldre/foresatte 75

8 7 Kunne barnet ditt gjøre følgende da han/hun begynte på skolen? Kryss av i én sirkel for hver linje. Opp til 100 eller høyere Opp til 20 Opp til 10 Ikke i det hele a) Telle selv Ikke i det hele tatt b) Gjenkjenne ulike former (f.eks. firkant, trekant, sirkel) c) Gjenkjenne skrevne tall fra d) Skrive tallene fra Mer enn 4 former 3 4 former 1 2 former Ingen lle 10 tallene 5 9 tall 1 4 tall Ingen Ja Nei e) Legge sammen ensifrede tall f) Trekke fra ensifrede tall Spørreskjema for til foreldre/foresatte

9 Skolearbeidet til barnet ditt 8 Om lag hvor mye tid bruker barnet ditt på hjemmelekser en vanlig skoledag? Barnet mitt har aldri hjemmelekser minutter eller mindre minutter minutter --- Mer enn 60 minutter --- Kryss av i bare én sirkel. Spørreskjema Leseopplæringfor foreldre/foresatte 97

10 9 ) Hvor ofte gjør du eller en annen i hjemmet følgende sammen med barnet ditt? Kryss av i én sirkel for hver linje. Hver dag eller nesten hver dag En eller to ganger i uken En eller to ganger I månenden ldri eller nesten aldri a) Drøfter skolearbeidet med ham/henne b) Hjelper barnet med skolearbeidet c) Passer på at barnet setter av tid til å gjøre hjemmeleksene d) Spør barnet hva han/hun lærte på skolen e) Sjekker om barnet har gjort hjemmeleksene sine f) Hjelper barnet med å øve seg i lesing g) Hjelper barnet med å øve seg i matematikk h) Snakker med barnet om det han/hun leser B) På hvilket språk foregår de fleste av disse aktivitetene? Kryss av i bare én sirkel. Norsk --- nnet språk Spørreskjema for til foreldre/foresatte

11 Skolen barnet ditt går på 10 Hva synes du om skolen barnet ditt går på? Kryss av i én sirkel for hver linje. Svært enig Litt enig Litt uenig Svært uenig a) Skolen involverer meg i utdanningen til barnet mitt --- b) Skolen burde gjøre mer for å involvere meg i barnets utdanning c) Skolen har et trygt miljø d) Skolen er opptatt av framgangen som barnet mitt gjør på skolen e) Skolen bør bli flinkere til å informere meg om framgangen hans /hennes --- f) Skolen gjør en god jobb med å hjelpe barnet mitt til å bli flinkere i lesing g) Skolen gjør en god jobb med å hjelpe barnet mitt til å bli flinkere i matematikk h) Skolen på gjør en god jobb med å hjelpe barnet mitt til å bli flinkere i naturfag Spørreskjema Leseopplæringfor foreldre/foresatte 11 9

12 Lesing i hjemmet 11 I en typisk uke, hvor mye tid bruker du vanligvis på å lese på egen hånd hjemme, inkludert bøker, blader, aviser og lesestoff som gjelder arbeidet ditt (trykt eller elektronisk)? Under 1 time i uken timer i uken timer i uken --- Over 10 timer i uken --- Kryss av i bare én sirkel. 12 Når du er hjemme hos deg selv, hvor ofte leser du for moro skyld? Hver dag eller nesten hver dag --- En eller to ganger i uken --- En eller to ganger i måneden --- ldri eller nesten aldri --- Kryss av i bare én sirkel Spørreskjema for til foreldre/foresatte

13 13 Hvor enig er du i følgende uttalelser om lesing. Kryss av i én sirkel for hver linje. Svært enig Litt enig Litt uenig Svært uenig a) Jeg leser bare hvis jeg må b) Jeg liker å snakke med andre om det jeg leser c) Jeg liker å bruke fritiden til lesing d) Jeg leser bare hvis jeg trenger informasjon e) Lesing er en viktig aktivitet i hjemmet mitt f) Jeg ville gjerne ha mer tid til å lese g) Jeg liker å lese Spørreskjema Leseopplæringfor foreldre/foresatte 13 11

14 14 Omtrent hvor mange bøker er det i hjemmet ditt? (Ikke ta med blader, aviser eller barnebøker.) Flere enn Kryss av i bare én sirkel. 15. Omtrent hvor mange barnebøker er det i hjemmet ditt? (Ikke ta med barneblader eller skolebøker.) Flere enn Kryss av i bare én sirkel. B. Er disse bøkene hovedsakelig på norsk? Ja --- Nei --- Kryss av i bare én sirkel Spørreskjema for til foreldre/foresatte

15 16 Hvilket språk bruker barnets far (stefar / mannlig foresatt) oftest hjemme når han snakker med barnet? Hvilket språk bruker barnets mor (stemor / kvinnelig foresatt) oftest hjemme når hun snakker med barnet? Kryss av i én sirkel for hver kolonne. Barnets far a) Norsk b) Samisk c) Svensk eller dansk d) Urdu e) Vietnamesisk f) rabisk g) Somalisk h) Bosnisk, serbisk eller kroatisk i) Persisk j) Tyrkisk k) Singalesisk eller tamil l) Tysk m) Engelsk n) nnet Barnets mor Spørreskjema Leseopplæringfor foreldre/foresatte 15 13

16 Tilleggsinformasjon 17 Hva er det høyeste utdanningsnivået som barnets far (stefar / mannlig foresatt) og mor (stemor / kvinnelig foresatt) har fullført? Kryss av i én sirkel for hver kolonne. Barnets far a) Har ikke gått på skole b) Noe grunnskole c) Fullført grunnskole d) Videregående skole e) Utdanning utover videregående skole (ikke universitets- eller høgskoleutdanning) f) Universitets- eller høgskoleutdanning med varighet på mindre enn 3 år g) Universitets- eller høgskoleutdanning med varighet på 3 år eller mer h) Universitets- eller høgskoleutdanning på masternivå med forskerutdanning (Ph.D.) Barnets mor i) Ikke relevant Spørreskjema for til foreldre/foresatte

17 18 Hvor mye utdanning venter du at barnet ditt vil ta? a) Fullført grunnskole b) Fullført videregående skole Kryss av i bare én sirkel. c) Fullført utdanning utover videregående skole (ikke universitets- eller høgskoleutdanning) d) Fullført universitets- eller høgskoleutdanning med varighet på mindre enn 3 år e) Fullført universitets- eller høgskoleutdanning med varighet på 3 år eller mer f) Fullført universitets- eller høgskoleutdanning med forskerutdanning (doktorgrad) Spørreskjema Leseopplæringfor foreldre/foresatte 17 15

18 19 Hva beskriver best arbeidssituasjonen til barnets far (stefar / mannlig foresatt) og mor (stemor / kvinnelig foresatt)? Kryss av i én sirkel for hver kolonne. Barnets far a) rbeider minst heltid i lønnet arbeid (dette kan være en eller flere heltidsjobber eller ulike deltidsjobber som til sammen utgjør en heltidsjobb) Barnets mor b) Har lønnet deltidsjobb c) Har ikke lønnet arbeid d) nnet e) Ikke relevant Spørreskjema for til foreldre/foresatte

19 20 Hvilken type arbeid har barnets far (stefar / mannlig foresatt) og mor (stemor / kvinnelig foresatt) som hovedbarbeid? Fyll ut sirkelen for den stillingskategori som best beskriver hva han og hun gjør. Hver kategori gir en del eksempler som kan hjelpe deg til å finne rett kategori. Hvis far eller mor ikke er i arbeid for tiden, tenk på den siste jobben han/hun hadde. Spørreskjema Leseopplæringfor foreldre/foresatte 19 17

20 Kryss av i én sirkel for hver kolonne. Barnets far Barnets mor ff f a) Har aldri hatt lønnet arbeid b) Eier et lite firma Inkluderer eiere av små firmaer (færre enn 25 ansatte) som butikker, tjenesteyting og restauranter c) Kontorassistent Inkluderer kontorassistenter, sekretærer og kundeassistenter d) Service eller salg Inkluderer reiseassistenter, restaurantarbeidere, personlig pleie, sikkerhetspersonell, underordnet militær- og politipersonell, selgere og gateselgere e) Faglært jordbruks- eller fiskeriarbeider Inkluderer jordbrukere, skogsarbeidere, fiskeriarbeidere, jegere og fangstmenn f) Håndverker eller faglært Inkluderer tømreremermenn, snekkere, rørleggere, elektrikere, metallarbeidere, maskinmekanikere og håndverkere g) nleggs- eller maskinoperatør Inkluderer anleggs- og maskinoperatører, samlebåndsoperatører og sjåfører h) Ufaglært arbeider Inkluderer hjemmehjelpere og rengjørere, vaktmestere, bud, portnere og dørvakter, gårds-, fiskeri-, jordbruks- og bygningsarbeidere i) Konsernleder eller høyere funksjonær Inkluderer konsernledere som f.eks. ledere for store selskaper (25 eller flere tilsatte) eller avdelingsledere i store selskaper, lovgivere eller høyere embetsmenn, seniorpersonell i interesseorganisasjoner, offiserer i det militære j) kademisk yrke Inkluderer forskere, matematikere, dataingeniører, arkitekter, ingeniører, fagfolk innen medisinsk forskning og helsepersonell, lærere, jurister, samfunnsvitere, forfattere, kunstnere og teologer k) Tekniker eller akademisk yrke av lavere grad Inkluderer teknikere og assistenter innen naturvitenskap, ingeniørfag, datafag, helse- og miljøfag, hjelpelærere, underordnede fagfolk innen finans og salg, konsulenter innen forretningstjenester og administrasjonsassistenter l) Ikke relevant Spørreskjema for til foreldre/foresatte

21 Takk skal du ha! Takk for at du tok deg tid til å fylle ut dette spørreskjemaet.

22

23

24 timssandpirls.bc.edu TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for foreldre/ foresatte 4. trinn IE, 2011 International ssociation for the Evaluation of Educational chievement

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Identification Label. Student ID: Student Name: Elevspørreskjema. Fysikk. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Identification Label Student ID: Student Name: Elevspørreskjema Fysikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Hvorfor må vi lære å lese på skolen?

Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Hvorfor må vi lære å lese på skolen? Innlevert av Vibecke Moldestad ved Rolland skole (Bergen, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2015 Klasse 1a fra Rolland skole ville svært gjerne være med på barnas forskningskonkurranse,

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

GODT NOK? NORSKE ELEVERS LESEFERDIGHET PÅ 4. OG 5. TRINN PIRLS 2011 - NORSK RAPPORT

GODT NOK? NORSKE ELEVERS LESEFERDIGHET PÅ 4. OG 5. TRINN PIRLS 2011 - NORSK RAPPORT GODT NOK? NORSKE ELEVERS LESEFERDIGHET PÅ 4. OG 5. TRINN PIRLS 2011 - NORSK RAPPORT Victor van Daal, Ragnar Gees Solheim, Nina Nøttaasen Gabrielsen Lesesenteret Godt nok? Norske elevers leseferdighet

Detaljer

Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing?

Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing? Fortsatt grunn til bekymring for norske gutters lesing? Kjersti Lundetræ og Oddny Judith Solheim Jenter i teten Skal vi tro det vi leser, er jenter vinnerne i utdanningssystemet. De gjør det bedre enn

Detaljer

Sammenhenger mellom noen kvalitetsindikatorer knyttet til elevenes undervisningstilbud og resultatene på PIRLS

Sammenhenger mellom noen kvalitetsindikatorer knyttet til elevenes undervisningstilbud og resultatene på PIRLS Sammenhenger mellom noen kvalitetsindikatorer knyttet til elevenes undervisningstilbud og resultatene på PIRLS Egil Gabrielsen Innledning Bakgrunnsinformasjonen som er innhentet i PIRLS via spørreskjema

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

Ole Kr. Bergem ILS, Universitetet i Oslo

Ole Kr. Bergem ILS, Universitetet i Oslo Ole Kr. Bergem ILS, Universitetet i Oslo Kvantitativ vs. kvalitativ forskning TIMSS komparativ skoleforskning basert på kvantitativ metode PISA+ - klasseromsstudie fortrinnsvis basert på kvalitative forskningsmetoder

Detaljer

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER

Lær å lese. Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER Lær å lese Tips til en myk start på lesereisen FRONT COVER 1 Det begynner hjemme Tekst: Liv Engen Før var det vanlig å si: Vi holder igjen så godt vi kan. Leseopplæring får være skolens jobb. Slik er det

Detaljer

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over viktige elementer i PIRLSundersøkelsen:

Tekstboksen nedenfor viser en kortfattet oversikt over viktige elementer i PIRLSundersøkelsen: Hva er PIRLS? Bakgrunnen for PIRLS Bak Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) står The International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA). IEA var i 1991 ansvarlig

Detaljer

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet skjemanr. SEKSJON 1. OPPVEKST 1 Er du mann eller kvinne? 2 Hva er din alder? (Ett tall i hver rute): Mann Kvinne År 3 Hva er mors og fars høyeste avsluttede

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene

Lesing av fagtekster som grunnleggende ferdighet i fagene Om Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning. Norges forskningsråd deler fram til 2011 ut midler til forskning innenfor programmet Praksisrettet FoU. I denne spalten vil du i tiden

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire

Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Norway ISSP 2000 Environment II Questionnaire Spørreundersøkelse for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste Undersøkelse om verdier, natur og miljø Norsk Gallup Institutt A/S gjennomfører nå på oppdrag

Detaljer

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15

Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden. 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Hvorfor får man lyst til å danse av musikk? 5A forsker ved hjelp av Nysgjerrigper-metoden 5A Mjølkeråen skole 30.04.15 Innholdsfortegnelse Hvorfor får man lyst til å danse av musikk?... 1 5A forsker ved

Detaljer

tema ungdomsskolen 4

tema ungdomsskolen 4 tema ungdomsskolen 4 TILBAKE TIL RØTTENE Faget arbeid er det største faget i montessoriungdomsskolen. Vi ønsket å se hvordan det fungerer i praksis, og dro på besøk til ungdomstrinnet på Oslo Montessoriskole.

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling

Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1. Se hva jeg ser. om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 1 Se hva jeg ser om barnets sosiale utvikling Se hva jeg ser-041116 16-11-04 11:42 Side 2 Tidlig utvikling av sosiale ferdigheter Allerede i første leveår samhandler

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Bolig, arbeid og nettverk.

Bolig, arbeid og nettverk. Bolig, arbeid og nettverk. Skjema for kartlegging og vurdering av habiliteringsbehov. Navn:... Personen selv bør i størst mulig grad delta under utfyllingen av skjemaet. Der det er tilsatt miljøarbeidere

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer