Parameterliste for Carel ir33

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Parameterliste for Carel ir33"

Transkript

1 Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 13 Holmlia NO-123 Oslo Telefon: Faks: Org.nr: NO MVA Parameterliste for Carel ir33 Versjon Pw Passord 22 Kan endres etter ønske -2 /2 Motstandsdyktighet mot Lav verdi gir rask respons, men 4 elektromagnetisk støy utsatt for EMS støy. Høy verdi motsatt. /3 Oppdateringsfrekvens for displayet =Utkoblet 1=5s / 21min 2=1s / 42 min * 15=18s / 765 min /4 Virtuell føler (romføler nr. 2) Gjennomsnittsmåling =S1 romføler 5= (S1+S2)/2 1=S2 ekstraføler /5 Velger mellom C og F = C; 1= F /6 Desimalvisning =med desimal; 1=uten desimal /tl Valg av føler for visning i displayet 1 1=Romføler nr. 2; 2=Føler 1; 3=Føler 2; 4=Føler 3; 5=Føler 4; 6=Ikke velg føler /te Valg av føler for visning i displayet på ekstern terminal =Ekstern terminal ikke tilgjengelig. 1=Romføler nr. 2; 2=Føler 1; 3=Føler 2; 4=Føler 3; 5=Føler 4; 6=Ikke velg føler /P Valg av følertype /A2 Konfigurering av føler 2 (S-modeller) /A3 Konfigurering av føler 3 /A4 Konfigurering av føler 4 2 () =NTC STD -5 C/+9 C 1=NTC Utvidet -4 C/+15 C 2=PTC STD -5 C/+15 C Følerfunksjon =Føler ikke tilgjengelig 1=Føler produkttemperatur 2=Føler avrimingstemperatur 3=Føler kondenseringstemperatur 4=Føler frostsikring Følerfunksjon =Føler ikke tilgjengelig 1=Føler produkttemperatur 2=Føler avrimingstemperatur 3=Føler kondenseringstemperatur 4=Føler frostsikring Følerfunksjon =Føler ikke tilgjengelig 1=Føler produkttemperatur 2=Føler avrimingstemperatur 3=Føler kondenseringstemperatur 4=Føler frostsikring Maskinveien 6 Minde Alle 35 G Stakkevollveien 69 B NO-433 Stavanger NO-568 Bergen NO-91 Tromsø Tlf: Tlf: Tlf: Fax: Fax: Fax:

2 /A5 Konfigurering av føler 5 Følerfunksjon =Føler ikke tilgjengelig 1=Føler produkttemperatur 2=Føler avrimingstemperatur 3=Føler kondenseringstemperatur 4=Føler frostsikring /c1 Kalibrering av føler 1, Justeres; max/min +/-2K /c2 Kalibrering av føler 2. Justeres; max/min +/-2K /c3 Kalibrering av føler 3. Justeres; max/min +/-2K /c4 Kalibrering av føler 4. Justeres; max/min +/-2K /c5 Kalibrering av føler 5. Justeres; max/min +/-2K St Settpunkt for temperatur. Juster aktuell arbeidstemperatur max/min verdi settes på r1 og r2 rd Reguleringsdifferanse 2. Inn-/utverdi avhengig av funksjon for kjøling eller varme. Max/min=2/,1K rn Direkte regulering av nøytralsone 4. Max/min=6/. dødbånd sone rr Revers differensial al nøytralsone 2. Max/min=2/.1 dødbånd sone r1 Minimum settpunk -5 Max/min=r2/-5 C r2 Maximun settpunkt 6 Max//min=+2 C/r1 r3 Operasjonsmodus =Direkte termostat m/avrimingskontroll, kjøling 1=Direkte termostat, kjøling 2=Direkte termostat, varme r4 Automatisk nattsenking 3. Justeres max/min +/-2K Parameter A4 og A5 må settes. r5 Avlesing av min og max =Ikke avlesning; 1=Avlesning temperatur rt Effektiv intervall for vising Justerbar max/min rh Avlesning av max temperatur - rl Avlesning av min temperatur - c Forsinket oppstart, komp. og Justeres mellom -15 min ford. c1 Minimumstid før gjenstart av Justeres mellom -15 min komp. c2 Minimum stopptid før oppstart Justeres mellom -15 min c3 Minimum påtid etter oppstart Justeres mellom -15 min c4 Nøddrift ved feil på føler Justeres mellom -1 min cc Varighet på Continius Cycle Kontinuerlig drift Justeres mellom -15 h c6 Alarmforsinkelse etter cc 2 Justeres mellom -15 h c7 Maksimum Pump-Down tid Justeres mellom -9 s c8 Forsinket start av kompressor Justeres mellom -6 s 5 etter at PD ventil har åpnet. dc1 =>For valg av tidsenhet c9 Pump-down funksjon =1 PD-syklus lik c7 1=PD-syklus lik c7 hver gang PDpressostaten gir signal. c1 Pump-Down på tid eller trykk =trykk 1=tid c11 Forsinket gjenstart av kompressortrinn nr. to 4 Justeres mellom -25 s NO-433 Stavanger NO-568 Bergen NO-91 Tromsø Tlf: Tlf: Tlf: Fax: Fax: Fax:

3 d Avrimingstype =Elektrisk avriming, avsluttes på temperatur. 1=Varmgassavriming, avsluttes på temperatur. 2=Elektrisk avriming, avsluttes på tid. 3=Varmgassavriming, avsluttes på tid. 4=Intelligent termostatavriming. dl Intervall mellom avriminger 8 Justeres mellom -25 h Tidsenhet kan endres på dc dt1 Temperatur for stans av avriming 4. Justeres mellom -5 og +25 C dt2 Stans avriming av AUX fordamper 4. Justeres mellom -5 og +25 C dp1 Maks avrimingstid fordamper 3 Justeres mellom 1-25 min => dc dp2 Maks avrimingstid AUX fordamper 3 Justeres mellom 1-25 min => dc d3 Tidsforsinkelse på avriming Justeres mellom -25 min d4 Avriming etter oppstart =Ikke aktiv; 1=Aktiv d5 Tidsfors. på avriming etter oppstart Justeres mellom -25 min d6 Display av under avriming 1 =Viser alternativt def og temp valgt /tl 1=Viser temperaturen før avrimingen 2=Viser def dd Drypptid etter avriming 2 Justeres mellom -15 min d8 Omgå alarmer etter avriming 1 Justeres mellom -15 h d9 Avriming overstyrer =Ikke aktivert kompressorbeskyttelse 1=Aktivert => C1, C2 og C3 d/1 Avlesning av fordamperføler d/2 Avlesning av fordamperføler dc Tidsenhet for avriming =timer (di) minutter (dp1 og dp2) 1=minutter (dl) sekunder (dp1 og dp2) dc1 Tidsenhet for alarmforsinkelse =c6 og d8 i timer 1=c6 og d8 i minutter d1 Gangtid på kompressor Justeres mellom -25 min d11 Temp. terskel for kompressorgangtid 1. Justeres mellom -2/+2 C d12 Avansert avriming Dropp avriming/automatisk variasjon av dl =Ikke tilgjengelig / Ikke tilgjengelig 1=Ikke tilgjengelig / Tilgjengelig 2=Tilgjengelig / Ikke tilgjengelig 3=Tilgjengelig / Tilgjengelig dn Nominell avrimingstid 65 Gjennomsnittlig avriming i % Justeres mellom 1 og 1 dn1=(dn/1)*dp1; dn2=(dn/1)*dp2 dh Prop. faktor for variasjon i dl 5 =ingen innvirkning 1=Maximum innvirkning NO-433 Stavanger NO-568 Bergen NO-91 Tromsø Tlf: Tlf: Tlf: Fax: Fax: Fax:

4 A Alarm- og viftedifferanse 2. Justeres mellom.1-2k Alarm AL og AH / Vifte F og F1 A1 Trinntype for AL og AH =Relativt 1=Absolutt AL Lav temp. alarmtrinn. Justeres mellom -5/+2 C A1=; Ikke tilgjengelig alarm lav temp. A1=1; Ikke tilgjengelig alarm lav temp. ved -5 C AH Høy temp. alarmtrinn. Justeres mellom -5/+2 C A1=; Ikke tilgjengelig alarm lav temp. A1=1; Ikke tilgjengelig alarm lav temp. ved -5 C Ad Alarmforsinkelse for lav/høy temp. 12 Justeres mellom -25 min =Input ikke aktiv 1=Direkte ekstern alarm (Pressostat, motorvern etc.) 2=Forsinket ekstern alarm => A7 3=Valg av føler => /tl => /A2, /A3, /A4, /A5 A4 Konfigurasjon av digital inngang 1 4=Start avriming med fjernstyring 5=Stopper kompressor og vifter med dørbryter 6=Skrur regulator PÅ/AV m/ eksternt signal 7=Gardinbryter aktiverer alt. settpunkt 8=Pressostatinngang for Pump Down ; C7, C8, C9, H1 og H5 9=Dørbryter stopper fordampervifte 1=Funksjon etter r3 11=Lyssensor for av og på med lys AF 12=Hjelpereléfunksjon etter H1 13=Dørbryter stopper kompressor og fordampervifter, men ikke lys 14=Dørbryter stopper kun fordampervifter =Input ikke aktiv 1=Direkte ekstern alarm (Pressostat, motorvern etc.) 2=Forsinket ekstern alarm => A7 3=Valg av føler => /tl => /A2, /A3, /A4, /A5 A5 Konfigurasjon av digital inngang 2 4=Start avriming med fjernstyring 5=Stopper kompressor og vifter med dørbryter 6=Skrur regulator PÅ/AV m/ eksternt signal 7=Gardinbryter aktiverer alt. settpunkt 8=Pressostatinngang for Pump Down ; C7, C8, C9, H1 og H5 9=Dørbryter stopper fordampervifte 1=Funksjon etter r3 11=Lyssensor for av og på med lys AF 12=Hjelpereléfunksjon etter H5 13=Dørbryter stopper kompressor og fordampervifter, men ikke lys 14=Dørbryter stopper kun fordampervifter NO-433 Stavanger NO-568 Bergen NO-91 Tromsø Tlf: Tlf: Tlf: Fax: Fax: Fax:

5 A6 Kompressorstopp ved ekstern alarm A7 Tidsforsinkelse på ekstern alarm A8 Aktiverer alarmene Ed1, Ed2 A9 Konfigurasjon av digital inngang 3 Justeres mellom -1 Ved ekstern alarm, kompressor av i 15 min Drift lik parameter c4 på tid justeres på A6 Spesialfunksjon =Alltid av under alarm på inngangen 1=Alltid på under alarm på inngangen Justeres mellom -25 min => ( A4, A5 eller A9 =2) =Ikke aktiv 1=Aktiv, gir alarm når avriming er avsluttet på maksimum avrimingstid => dp1, dp2 Reset alarm; hold Prg og Aux inne 5 sek. =Input ikke aktiv 1=Direkte ekstern alarm (Pressostat, motorvern etc.) 2=Forsinket ekstern alarm => A7 3=Valg av føler => /tl => /A2, /A3, /A4, /A5 4=Start avriming med fjernstyring 5=Stopper kompressor og vifter med dørbryter 6=Skrur regulator PÅ/AV m/ eksternt signal 7=Gardinbryter aktiverer alt. settpunkt 8=Pressostatinngang for Pump Down ; C7, C8, C9, H1 og H5 9=Dørbryter stopper fordampervifte 1=Funksjon etter r3 11=Lyssensor for av og på med lys AF 12=Hjelpereléfunksjon etter H1 og H5 13=Dørbryter stopper kompressor og fordampervifter, men ikke lys 14=Dørbryter stopper kun fordampervifter Ado Styringsmodus for dørlysbryter Valg eller 1. For funksjon se manual Ac Alarm for høy kondensatortemp. 7. Justeres mellom -2 C AE Alarmdifferanse for høy kond. temp. 1. Justeres mellom.1-2 K Acd Alarmforsinkelse for høy kond. temp. Justeres mellom -25 min AF Av-tid med lyssensor Justeres mellom -25 s =sensor i dørstopper AF> sensor inne i rommet = justert tid ALF Alarmtrinn for frostvakt -5. Justeres mellom -5/ +2 C AdF Alarmforsinkelse for frostvakt 1 Justeres mellom -15 min F Viftestyring =Vifte alltid på 1=Vifte styrt av temp. diff. til aktiv romføler og fordamperføler 2=Vifte styrt av fordampertemperatur F1 Temperatur for viftestart 5. Justeres mellom -5 og +2 C F2 Vifter AV når kompressor er av 1 =Vifter på 1=Vifter stopper sammen med kompressor F3 Vifter AV under avriming 1 =Vifter PÅ under avriming 1=Vifter AV under avriming Fd Vifter AV i drypptid 1 Justeres mellom -15 min NO-433 Stavanger NO-568 Bergen NO-91 Tromsø Tlf: Tlf: Tlf: Fax: Fax: Fax:

6 F4 Kondensatorvifte AV temp. 4. Justeres mellom -5 og +2 C F5 Kondensatorvifte PÅ differanse 5. Justeres mellom.1 og 2 K H Seriell adresse 1 Justeres mellom og 27 H1 Konfigurasjon relé 4 1 =Relé er AV når en alarm oppstår 1=Relé er PÅ når en alarm oppstår 2= Reléfunksjon 3=Lysfunksjon 4= Avrimingsfunksjon 5=Pump Down-ventil 6=Kondensatorviftestyring 7=Kompressor nr. 2 styring 8= I AV funksjon kan ikke releet aktiveres 9=I AV funksjon kan ikke lyset aktiveres 1=Releet er ikke tilknyttet noen funksjon 11=Dødbåndstyring i revers => St, rd, rn, rr 12=Styring av kompressor nr. 2 13=Styring av kompressor nr. 2 med rotasjon H2 Utkobling av taster/infrarød 1 =SET modifikasjon av F-param. og St 1=Alle knapper tilgjengelig 2=SET modifikasjon av F-parametere, St og modifikasjon fra fjernkontroll. 3=Modifikasjon fra fjernkontroll 4=UP/AUX, DOWN/DEF og SET modifikasjon av F-parametere 5=UP/AUX, DOWN/DEF, SET modifikasjon av F parametere og modifikasjon av St pkt. 6=5 H3 Adressekode for fjernkontroll Justeres mellom -255 H4 Koble ut summealarm =Summealarm aktiv 1=Summealarm ikke aktiv H5 Konfigurasjon relé 5 3 =Relé er AV når en alarm oppstår 1=Relé er PÅ når en alarm oppstår 2= Reléfunksjon 3=Lysfunksjon 4= Avrimingsfunksjon 5=Pump Down-ventil 6=Kondensatorviftestyring 7=Kompressor nr. 2 styring 8= I AV funksjon kan ikke releet aktiveres 9=I AV funksjon kan ikke lyset aktiveres 1=Releet er ikke tilknyttet noen funksjon 11=Dødbåndstyring i revers => St, rd, rn, rr 12=Styring av kompressor nr. 2 13=Styring av kompressor nr. 2 med rotasjon H6 Lås betjeningstaster Justeres mellom -255, se manual H7 Velg betjeningspanel =Standard betjeningspanel 1=Modifisert betjeningspanel =>% rh erstatter HACCP NO-433 Stavanger NO-568 Bergen NO-91 Tromsø Tlf: Tlf: Tlf: Fax: Fax: Fax:

7 H8 Valg av utfunksjon, lys eller relé =RTC konfigurert for LYS 1=RTC konfigurert for RELÉ H9 Aktiver settpunktsvariasjoner =Ikke aktivert etter RTC 1=Aktivert HPr Skriverprofil =Skriver rapport, ikke aktiv 1=Skriver rapport, aktiv Hdn Justeres mellom -6 Antall tilgjengelig std. parameter =Standard valgte parametere settnummer 1-6=Se manual Hdh Offset anti-sweat heater. Justeres mellom -5 / +2 C Hrl Aktiverer fjernstyring av lysrelé =Ikke aktiv på master 1=Aktiv Hra Aktiverer fjernstyring av =Ikke aktiv tilleggsrelé på master 1=Aktiv HSA Synkroniserer alarmer fra lokalt =Ikke aktiv nettverk (master/slave) 1=Aktiv In Angir om enheten er master eller slave =Normal (Ikke master eller slave) 1=Master 2=Slave 1 3=Slave 2 4=Slave 3 5=Slave 4 6=Slave 5 Justeres mellom -15. Maksimum 15 hendelser HAn Antall HA-hendelser som har forekommet HA.HA2 Dato/tidspunkt for siste HA - y_ År Justeres mellom -99 år M_ Måned Justeres mellom 1-12 måneder d_ Dag Justeres mellom 1-7 dager (1=mandag) h_ Time Justeres mellom -23 timer n_ Minutt Justeres mellom -59 minutter t_ Varighet Justeres mellom -99 timer HF.HF2 Dato/tidspunkt for siste HF - y_ År Justeres mellom -99 år M_ Måned Justeres mellom 1-12 måneder d_ Dag Justeres mellom 1-7 dager (1=mandag) h_ Time Justeres mellom -23 timer n_ Minutt Justeres mellom -59 minutter t_ Varighet Justeres mellom -99 timer Htd HACCP alarmforsinkelse Justeres mellom -25 min td1..td8 Tidsintervall for avriming - d_ Dag Justeres mellom -11 =Ikke tilgjengelig 1..7=Mandag til søndag 8=Mandag til fredag 9=Mandag til lørdag 1=Lørdag til søndag 11=Alle dager h_ Time Justeres mellom -23 timer n_ Minutt Justeres mellom -59 minutter NO-433 Stavanger NO-568 Bergen NO-91 Tromsø Tlf: Tlf: Tlf: Fax: Fax: Fax:

8 ton..tof Lys/AUX tidsintervall PÅ (ton), AV (tof) d_ Dag Justeres mellom -11 =Ikke tilgjengelig 1..7=Mandag til søndag 8=Mandag til fredag 9=Mandag til lørdag 1=Lørdag til søndag 11=Alle dager h_ Time Justeres mellom -23 timer n_ Minutt Justeres mellom -59 minutter tc RTC dato/time innstilling - y_ År Justeres mellom -99 M_ Måned 1 Justeres mellom 1-12 d_ Dag i måneden 1 Justeres mellom 1-31 u_ Dag i uken 6 Justeres mellom 1-7 h_ Time Justeres mellom -23 n_ Minutt Justeres mellom -59 Alarmtabell Kode Beskrivelse re Feil på den automatiske kontrollføleren E, E1 Romføler S1, Fordamperføler S2: FEIL E2, E3, E4 Føler S3, S4, S5: FEIL Føler ikke tilgjengelig LO, HI LAV, HØY Temperaturalarm AFr Frostvakt utløst IA, da ØYEBLIKKELIG alarm, FORSINKET alarm def Avriming pågår Ed1, Ed2 Avriming fordamper1/avriming fordamper2 avsluttet på endt tid Pd Alarm for maksimal pump-down tid LP Alarm for lavt trykk Ats Automatisk start i pump-down cht Forvarsel om høy kondensatortemperatur CHT Alarm for høy kondensatortemperatur dor Alarm fordi dør er åpen for lenge Etc Feil på sanntidsur EE, EF EEPROM feil: ENHETS-parametere, OPERASJONS-parametere HA, HF HACCP alarm: HA -type, HF -type n1. n6 Alarmsignal for enhetene 1 til 6 i nettverket d1. d6 Feil på nedlastingssignal i enhetene 1 til 6 Tips: Forenklet tilgang til F -parametrene Hold PRG -tasten inne lenger enn 5 sekunder og displayet viser koden til den første justerbare paremeteren; ST F -parametrene: St, rd, rt, rh, rl, d1, dt1, dt2, dp1, dp2, dd, d8, d/1, d/2, AL, AH, Ad, F1 og Fd. NO-433 Stavanger NO-568 Bergen NO-91 Tromsø Tlf: Tlf: Tlf: Fax: Fax: Fax:

Brukermanual for Carel ir33 Versjon 1.1 23.02.06

Brukermanual for Carel ir33 Versjon 1.1 23.02.06 Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Brukermanual for Carel ir33 Versjon

Detaljer

Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner

Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 Org.nr: NO 918 890 025 MVA WM 961 (A) Termostat for både oppvarming og kjøle applikasjoner

Detaljer

MASTER CELLA 33 KONFIGURASJONER

MASTER CELLA 33 KONFIGURASJONER MASTER CELLA 33 KONFIGURASJONER INTRODUKSJON MasterCella er en ny elektronisk regulator beregnet for bruk til statisk eller ventilerte kjøleenheter. Den kan administrere kompressor, vifter, avriming, alarmer

Detaljer

Driftsinstruks. Kjøl frys regulator type Mastercella. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Kjøl frys regulator type Mastercella. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Kjøl frys regulator type Mastercella Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse Dokumentasjon... 2 Generelt... 3 Brukerens ansvar... 3

Detaljer

DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE

DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE DISPLAY LINE BRUKSANVISNING STYRING DIXELL CR70CX DISPLAY LINE Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker E-post: support@porkka.no www.porkka.no 16.11.2009 KONTAKTER OG BRYTERE KJØLEMASKINEN Hovedbryter

Detaljer

SERVICEMANUAL MED DIXELL XW270 v9.2 STYRING 12/2009A

SERVICEMANUAL MED DIXELL XW270 v9.2 STYRING 12/2009A FUTURE KJØ FRYS SKAP SERVICEMANUAL MED DIXELL XW270 v9.2 STYRING 12/2009A NORSK GENERELL BESKRIVELSE AV STYRINGEN Styringen er en kombinert termostat, termometer og avrimingsur med alarmfunksjoner. Høy-

Detaljer

BRUKERMANUAL MIR 90 elektronisk styringspanel Technoblock Norge AS www.technoblock.no

BRUKERMANUAL MIR 90 elektronisk styringspanel Technoblock Norge AS www.technoblock.no BRUKERMANUAL MIR 90 elektronisk styringspanel Technoblock Norge AS www.technoblock.no 1. BETJENINGSPANEL For å vise temperatur settpunktet: Trykk en gang på SET. SET : For å forandre temperatur settpunktet:

Detaljer

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense

ALARMSIGNAL Fasefeil. Sikringen gått på lastsiden. Inngangssignal under laveste grense. Inngangssignal over høyeste grense Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Veiledning For Lu-Ve Contardo RUS viftestyring komplett med

Detaljer

Feilkoder/suport. Rens kondensator med trykkluft/nitrogen, eller vask med fettløsende vaskemiddel Defekt vifte (hvis Sjekk vifte, bytt hvis defekt

Feilkoder/suport. Rens kondensator med trykkluft/nitrogen, eller vask med fettløsende vaskemiddel Defekt vifte (hvis Sjekk vifte, bytt hvis defekt Feilkoder/suport Lamper på Controller snøkrystall lyser ikke Kompressor står Mangler startsignal Mål start-rele. Feilsøk på startsignals kretsen. Mål (micro farrad, µf) ved for lite farrad må Defekt start

Detaljer

OMBYGGING FRA LAE CDC80 STYRING TIL DIXELL XW271L Gjeldende kjøle- og fryserom produsert fra 1994-2003

OMBYGGING FRA LAE CDC80 STYRING TIL DIXELL XW271L Gjeldende kjøle- og fryserom produsert fra 1994-2003 OMBYGGIG FRA AE CDC80 SYRIG I DIXE XW271 Gjeldende kjøle- og fryserom produsert fra 1994-2003 AE CDC80 DIXE XW271 Porkka orge AS, ensmannslia 30, 1386 Asker - lf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no

Detaljer

BRUKER MANUAL UTG. 3.1

BRUKER MANUAL UTG. 3.1 Modell Slim 100 Modell ECP 100 Standard BRUKER MANUAL UTG. 3.1 1 INNEHOLD AVTINING AUTOMATISK / MANUELL...11 ALARMSIGNALER...12 MODELLUTGAVER...3 GARANTI...15 PARAMETERLISTE NIVÅ 1 ( BRUKER)...9 PARAMETERLISTE

Detaljer

Parameterliste for EWDR 984

Parameterliste for EWDR 984 Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Parameterliste for EWDR 984 Versjon

Detaljer

Kort installasjonsanvisning. Friga-Bohn Miniplus

Kort installasjonsanvisning. Friga-Bohn Miniplus Side 1 av 7 Kort installasjonsanvisning Side 2 av 7 Les denne anvisningen først, før montasje og inngangkjøring av anlegget. Den vedlagte engelske anvisningen finnes oversatt til norsk og er tilgjengelig

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT

BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT BRUKS- OG MONTERINGSANVISING FOR CLIVET HID-S1 ELEKTRONISK TERMOSTAT FØR ARBEIDET PÅBEGYNNES MÅ BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSMANUALEN, LEVERT MED UNITEN, LESES NØYE. DETTE TILLEGGSUTSTYRET OG DISSE INSTRUKSJONER,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR COLD LINE KJØLEBENKER med Dixell XW60L controller Gjeldende fra august 2006

BRUKSANVISNING FOR COLD LINE KJØLEBENKER med Dixell XW60L controller Gjeldende fra august 2006 BRUKSANVISNING FOR COLD LINE KJØLEBENKER med Dixell XW60L controller Gjeldende fra august 2006 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet.

Detaljer

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 20

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 20 BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 20 Innholdet i manualen gjelder for CVM20 CVM20_INSTRUKS.doc Side Nr 1Av 1 Regulatorens oppbygging. Regulatoren finnes kun i en versjon og knappene nummerert over beskrives

Detaljer

Installasjonsveiledning.

Installasjonsveiledning. CAREL IR3/DR Universal trinnregulator Side IR3 for panelmontasje IRDR for skinnemontasje Installasjonsveiledning. BESKRIVELSE Carel IR universal er en svært kraftig og fleksibel regulator med 9 forhåndsinnstilte

Detaljer

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK

CLIVETTALK KONTROLLER CLIVET TALK CLIVETTALK Clivet TALK Instruks Nummer Symbol Forklaring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysdioden lyser når enheten er PÅ. Lysdioden er slukket når enheten er AV. ON/OFF : Når denne tasten trykkes og holdes i minst

Detaljer

CVM 2 reguleringssystem

CVM 2 reguleringssystem DEFINING THESETPOINT Type dokument Utgivelsesdato Revisjonsdato Dokument nr. Delkapittel Aggregattype Skrevet av Revisjonsnr. Side DRIFTSINSTRUKS CVM 2 Climaveneta tk 01 1 av 6 DRIFTSINSTRUKS 1. STYREPANEL

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Innhold: ISTC-kontroller Oppsett av intelligent styring

Innhold: ISTC-kontroller Oppsett av intelligent styring Innhold: ISTC kontroller (Intelligent Saving Temperature Controller)... 2 Angi klokkeslett, dato, dagnummer:... 3 Manuell justering av temperaturen:... 3 Manuell justering av viftehastigheten (viften i

Detaljer

MP2000 Dataromskjøler

MP2000 Dataromskjøler MP2000 Dataromskjøler 13:35 *M* 21/09/05 Temp Hum 1 2 1 2 21,3 C 53% rh Unit: ON Un: 1 Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC PEGASUS med nytt display RC Dataromskjøler Kontrollsystemet

Detaljer

SERVICEMANUAL ALASKA KJØLE- OG FRYSESKAP

SERVICEMANUAL ALASKA KJØLE- OG FRYSESKAP SERVICEMANUAL ALASKA KJØLE- OG FRYSESKAP Kjøleskap S-711 S Fryseskap S-711 SN Kjøleskap S-147 S Fryseskap S-147 SN Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker E-post: support@porkka.no www.porkka.no 02/2008

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR SKYCOLD KJØLEMONTER med Dixell XW60L controller Gjeldende fra august 2006

BRUKSANVISNING FOR SKYCOLD KJØLEMONTER med Dixell XW60L controller Gjeldende fra august 2006 BRUKSANVISNING FOR SKYCOLD KJØLEMONTER med Dixell XW60L controller Gjeldende fra august 2006 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet.

Detaljer

KONTROLLER MC 43102-11/94-GB INNHOLD:

KONTROLLER MC 43102-11/94-GB INNHOLD: KONTROLLER INNHOLD: 1.0 - DRIFTSMODUSER FOR HOVED MODUL 1.1 - TERMOREGULATOR 1.2 - KOMPRESSOR TIDTAKERE 1.3 - FJERNSTYRING AV ON/OFF(PÅ/AV) KONTROLL 1.4 - ALARM FOR TERMISK VIFTE UTSTANSING 1.5 - TEMP.

Detaljer

Masterlog III. Brukermanual. Moderne Kjøling AS

Masterlog III. Brukermanual. Moderne Kjøling AS Masterlog III Brukermanual 1 Viktig! Les brukerveiledningen nøye før du installerer og betjener regulatoren. Regulatoren fungerer uten risiko dersom: Installasjon, drift og vedlikehold utføres i henhold

Detaljer

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING

CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING CIRCUTOR CDR-8 STRØM-RELÈSTASJON PROGRAMMERING Rd Ed Scandinavian Electric AS Janaflaten 28 Postboks 80 GODVIK 5882 BERGEN Tlf.: + 47 55 50 60 70 Faks: + 47 55 50 60 99 v:mars2009 --------- Jordfeilsentral

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

CD Betjeningspanel Service Menu

CD Betjeningspanel Service Menu Menu D2074874-NO 25-04-2012V.A003 Innhold 1 Drift... 1 1.1 Beskrivelse av grensesnitt... 1 1.1.1 Betjeningspanel... 1 2 Symboler i displayet... 2 3 Oversikt over servicemeny... 3 3.1 Innstilling av tillufttemperatur...

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK.

ASU-4 alarmsystem. Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-4 settes i full drift. Med forbehold om endringer. Nyborg, 6.3.12, BK/HAK. ASU-4 alarmsystem Tekniske spesifikasjoner Tilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø : 230Vac 50/60Hz : 15 VA : H x B x D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper

Oversikt over innstillinger ved bruk av radiatorer og gulvvarme. Betjeningsknapper Oversikt over innslinger ved bruk av radiatorer gulvvarme. Betjeningsknapper Justeringsratt Ved å endre varmebehovet i kortere perioder kan man ved hjelp av rattet på regulatorens front, enkelt justere

Detaljer

Høy temp. (HBP) +2 +10 Medium Temp. (MBP) -5 +5 Low Temp. (LBP) -25-15

Høy temp. (HBP) +2 +10 Medium Temp. (MBP) -5 +5 Low Temp. (LBP) -25-15 set Grønn KOMPRESSOR LAMPE IKKE lys: Kompressor står LYSER: Kompressor i drift. BLINKER: I forsinket oppstart modus. (Forsinket oppstart eller sikkerhetsenhet aktivert) (Hvis sikkerhetsmodus er aktivert

Detaljer

VMF - enkel forklaring på norsk.

VMF - enkel forklaring på norsk. VMF - enkel forklaring på norsk. Virkemåte: VMF - Variable multi flow - er et komplett styringssystem som integrerer fancoiler, varmepumpe/kjølemaskin, pumpestasjoner, elkjele og mulighet for tappevannsoppvarming

Detaljer

Målinger & Innstillinger

Målinger & Innstillinger Forhandler : Kunde : Prog. av : Dato : Serie Nr. : Målinger & Innstillinger Type : Apollo 6, Apollo 10 og Apollo S (versjon 600) Aktuell romtemperatur C 0 Ønsket romtemperatur C 1 Aktuell fuktighet % 2

Detaljer

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet

Tabell for innstillinger på installasjonsstedet /7 [6.8.] =... ID43/46 Aktuelle innendørsenheter *GSQHS8AA9W ThermaliaC* Merknader - 4P3938-D -. /7 Brukerinnstillinger Forvalgverdier Romtemperatur 7.4.. Komfort (oppvarming) R/W [3-7]~[3-6], trinn: A.3..4

Detaljer

Digital termostat / temperaturele ELTH

Digital termostat / temperaturele ELTH Tavlekomponenter Display / temp Digital termostat / temperaturele ELTH Dig. termostat for DIN-skinne NTC-giver -34 C til +98 C 1 eller 2 releutganger Kompakte DIN-skinnemonterte termostater med digitalt

Detaljer

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7

BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 BM 5 regulator Brukerveiledning Versjon Z1.7 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Manual Side 1 Kjære kunde, Denne brukerveiledningen inneholder all informasjon

Detaljer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat -NO 14-04-2011V.A002 1 Systeminnstillinger Generelt Systemairs aggregater testes på fabrikken før levering. Automatikken er fabrikkinnstilt, og et testdokument følger aggregatleveransen.

Detaljer

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 2

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 2 BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 2 Innholdet i manualen gjelder for CVM2 CVM2_INSTRUKS.doc Side Nr 1Av 1 Regulatorens oppbygging. Regulatoren finnes kun i en versjon og knappene nummerert over beskrives i

Detaljer

Dokument: Brukermanual

Dokument: Brukermanual Side 29 av 38 Brukermanual 14. Display og panel på AC3000 14.1 Display AC3000 display består av 4 linjer. Hver av linjene beskriver ulik informasjon avhengig av program type. Dette vil fremgå i hvert kapitel

Detaljer

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45

Menyoversikt. 0.0 time. CTC EcoLogic Pro 12 ºC 21,5 ºC 22,3 ºC 42 ºC 2 ºC 34 ºC -1 ºC. Se kapittel 4.4 og 4.5. CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Menyoversikt CTC EcoLogic Tirsdag 08:45 Romtemperatur Varmtvann Driftsinfo ansert 22,2 ºC 21,2 ºC 58 ºC -5 ºC Romtemperatur Varmesystem 2 22,4 C (23,5) Se kapittel 4.1 Nattsenking Ferie 3/4 Varmtvann Ekstra

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

pco XS BCP050920 For regulering av pumper

pco XS BCP050920 For regulering av pumper Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Installasjons- og driftsmanual

Detaljer

EUROMON 2 INSTALLASJON IGANGKJØRING SERVICEVEILEDNING

EUROMON 2 INSTALLASJON IGANGKJØRING SERVICEVEILEDNING EUROMON 2 INSTALLASJON IGANGKJØRING SERVICEVEILEDNING 1. Mottak av utstyret 1.1 Kontroll av utstyret Ved levering skal enhetens tilstand kontrolleres. Ved hjelp av navneplaten kan du kontrollere at du

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse for tilleggsfunksjoner og alternative konfigurasjoner.

Funksjonsbeskrivelse for tilleggsfunksjoner og alternative konfigurasjoner. Funksjonsbeskrivelse for tilleggsfunksjoner og alternative konfigurasjoner. Reguleringsfunksjoner: Utekompensert tilluft med innstilt kuve. Utetemp. Tillufttemp. - 20 C + 23 C - 10 C + 23 C - 6,5 C + 22

Detaljer

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display

Menysystem. Generelt. Navigasjon. CTC Basic display Menysystem Generelt Menyen består av en trelignende struktur og deles inn i en hovedmeny, ulike undermenyer og en forseglet, kodet meny. Øverst i treet finner du startmenyen som vises i normalmodus. Startmeny

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM

Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Teknisk varsling UNIVERSAL TR-4E GSM Program: TR4E!!00 V:01.02.04c Overvåkning og varsling. Varsling av tekniske alarmer og hendelser. Nivå, lekkasje, motorvern. Inngang kan styre valgfri utgang. Kan monteres

Detaljer

MTC3-1991 Bruksanvisning

MTC3-1991 Bruksanvisning 67562 05/16 (JRK) MTC3-1991 Bruksanvisning WWW.MICRO-MATIC.NO Innhold Innhold 2 Innledning 3 Menyoversikt 4 APP : Følerbruk 1/2 5 APP : Følerbruk 2/2 6 SCA : Temperaturskala 7 Li : Gulvtemperaturgrense

Detaljer

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk

111570N-04 2014-06 CS60. Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk 0N-0 0-0 CS0 Veiledning for tilkobling og konfigurering Styreautomatikk Tilkoblinger CU0. Kretskortlayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Tilkoblinger til styrepaneler Kontakt

Detaljer

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall

Eiendom +236 Strømmen videregående skole System +003=360.001 Ventilasjon idrettshall INNHOLDSFORTEGNELSE System informasjon... 2 Ventilasjon... 2 Driftsinformasjon... 3 Ventilasjon... 3 Styring lokalt... 3 Styring via Sd-anlegget... 3 Forriglinger... 4 Driftsignaler... 4 Alarmer... 4 Temperaturregulering...

Detaljer

Hjelpe-manual for SR 90 serien

Hjelpe-manual for SR 90 serien Hjelpe-manual for SR 90 serien Still inn parametre fra side 17- i manual 1-0 Para - Parametre Trykk parameterknapp (Rund pil) i 3 sek. Para kommer opp i display 1-1 Lock - Låsing av betjeningsmuligheter

Detaljer

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114

ABS Pumpestyring Automatikkskap CP114 0825-0001 1 597 0825 NO 11.2012 Monterings- og bruksanvisning www.sulzer.com CP114 er et autoskap for tilkobling til enfaset strømtilførsel for 230 V/N/PE. m Strømkurs skal ha maks 16 A sikring. Hvis det

Detaljer

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE SE FI DK Innholdsfortegnelse Introduksjon Introduksjon 33

Detaljer

Teknisk spesifikasjon:

Teknisk spesifikasjon: Digital Thermostat EP16 Elektronisk termostat, 2-pol, 16A m/gulv- og innebygget føler, samt temperaturbegrenser. Termostaten har innebygget dag- og natt senkning. Teknisk spesifikasjon: Driftsspenning

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP - NG kw Elektrokjele type EP - NG 31 1800 kw EP NG 31-600 EP-NG elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.P.1

Monteringsanvisning MA 4.P.1 Monteringsanvisning Innhold Kretskort s. 1 Funksjon for tilleggsutstyrskontakter s. 2 Innstilling av konfigurasjons-dip brytere LED signaler Fabrikkinnstillinger Automatisk funksjon Master/Slave-drift

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Hotel Restaurant & Catering SERVICEMANUAL FUTURE & FUTURE PLUS

Hotel Restaurant & Catering SERVICEMANUAL FUTURE & FUTURE PLUS Hotel Restaurant & Catering SERVICEMANUAL FUTURE & FUTURE PLUS 24.10.2014 FRYSESKAPET ER KUN BEREGNET PÅ Å BIBEHOLDE TEMPERATUREN I EN ALLEREDE NEDFROSSET VARE. SKAPET MÅ IKKE BRUKES SOM INNFRYSNINGSKAP.

Detaljer

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Brukerveiledning Side 2 Forord Denne bruker veiledningen inneholder den nødvendige

Detaljer

Prefabrikerte kjøle- og fryserom Step in room NORSK

Prefabrikerte kjøle- og fryserom Step in room NORSK Prefabrikerte kjøle- og fryse Step in room NORSK Installasjons- og Bruksanvisning 4/2004 Porkka «Step In» kjøle- og fryse er beregnet kun for å bibeholde en allerede nedkjølt / nedfrosset vare. Under montering

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Energy Light ENERGY REGULATOR NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE:

Energy Light ENERGY REGULATOR NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE: Energy Light INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 - DRIFT AV HOVED MODUL 1.1 - TERMOREGULATOR (VARME/KJØLE VESKE) 1.2 - AVTINING 2.0 - KONTROLL MODUL TASTATUR 3.0 - INNSTILLING AV FUNKSJONSPARAMETERE 3.1 - FORKLARING

Detaljer

Nå med batteribackup

Nå med batteribackup [ ] MICROSAFE MTR / MTRNS (standard) Leveres med 1-polt, 16A med eller uten nattsenk. MICROSAFE MTR-W / MTRNS-W (våtrom) Leveres med 2-polt, 10A med eller uten nattsenk. Nå med batteribackup Aktiv punktum

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90

Brukermanual. Manual nr.: MBOASIS0810. www.noby.no side 1 support@noby.no Supporttelefon: 23 03 13 90 Brukermanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MBOASIS0810 www.noby.no side

Detaljer

Brukermanual AHU-400 BR

Brukermanual AHU-400 BR Brukermanual AHU-400 BR For å kunne åpne frontluken finner du en nøkkel for låsene i esken sammen med følgende dokumenter og braketter. Oppbevar denne nøkkelen på et sted så den er ute av rekkevidde for

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning German quality since 97 /8 0 V Pump N N L L 0 V 0 V V V c/o in %H c/o out c/o in Trafo out /TB in N L eco CH CH CH CH V V V V V V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

Temperaturlogger for kjøle og fryseanlegg

Temperaturlogger for kjøle og fryseanlegg Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 Org.nr: NO 918 890 025 MVA Memory 1000 Temperaturlogger for kjøle og fryseanlegg

Detaljer

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg :

1: Brukerveiledning 2: Installasjonsveiledning 3: Teknisk informasjon 4: Vedlegg : 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet kontakt med føler 7 Ny tilkoblet føler 7 Feil på

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Disse anvisningene er delt inn i to deler. Først bruksanvisningen og så installasjonsanvisningene nederst i dette dokumentet.

Disse anvisningene er delt inn i to deler. Først bruksanvisningen og så installasjonsanvisningene nederst i dette dokumentet. Anvisninger for ComfortTemp 860 02000109_1.1 NO Disse anvisningene er delt inn i to deler. Først bruksanvisningen og så installasjonsanvisningene nederst i dette dokumentet. Bruksanvisning ComfortTemp

Detaljer

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 300

BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 300 BRUKSANVISNING REGULATOR CVM 300 Innholdet i manualen gjelder for både CVM200 og CVM 300 CVM300_INSTRUKS.doc Side Nr 1Av 1 Regulatorens oppbygging. Regulatoren finnes i flere typer, dette går frem av den

Detaljer

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G

Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Installatørmanual Trådløst GSM-boligalarm Holars 2020G Les denne Installatørmanualen nøye www.holars.no Installatør Meny Meny for å programmere systemet utover kundetilpassning fra fabrikk. Kun for installatør.

Detaljer

Roth Touchline Brukerveiledning

Roth Touchline Brukerveiledning Roth Touchline Brukerveiledning Living full of energy 1/8 30 V TB 30V 30V Touchline, hurtigveiledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består av 1-3 kontrolleneheter og et antall romtermostater. Kontrollenheten

Detaljer

Termostatguide. www.devi.no. Varmekabler Varmekabelmatter Termostater det komplette gulvvarmesystem. intelligent varme.

Termostatguide. www.devi.no. Varmekabler Varmekabelmatter Termostater det komplette gulvvarmesystem. intelligent varme. Termostatguide devireg 550 www.devi.no Varmekabler Varmekabelmatter Termostater det komplette gulvvarmesystem intelligent varme DEVI Termostatguide DEVIs elektroniske termostatprogram er spesielt utviklet

Detaljer

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw

Elektro kjeler. Elektrokjele type EP kw Elektrokjele type EP - 31 1800 kw EP 31-600 EP- elektrokjele for vannsystemer. 27 størrelser Kjelene finnes med 7,15 eller 30 trinn. Temperaturen kan stilles mellom 20 og 95 C Omgivelsestemperatur under

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler 2008-2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Bruksanvisning - hovedpunkter Floalarm K 4

Bruksanvisning - hovedpunkter Floalarm K 4 Bruksanvisning - hovedpunkter Floalarm K 4 Elektrisk tilkobling Bruk 1,5 mm 2 kabel. Monter 2A sikring før inngang til alarmenheten Koble innganger Bruk to-leder kabel 0,25 eller 0,5 mm 2 kabel Koble utganger

Detaljer

Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling

Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling Roth Touchline Veiledning til oppsett av system ved kjøling Living full of energy /7 Roth reguleringssystem kan innstilles på flere forskjellige måter når det skal fungere sammen med ekstern kjøling. Innstillingene

Detaljer

PRODUKTBLAD 1/5 BASIC PLUS2. WT-T Basic Plus2, Analog. WT-D Basic Plus2, Digital. WT-P Basic Plus2, Programmerbar

PRODUKTBLAD 1/5 BASIC PLUS2. WT-T Basic Plus2, Analog. WT-D Basic Plus2, Digital. WT-P Basic Plus2, Programmerbar 1/5 WT-T Basic Plus2, Analog WT-D Basic Plus2, Digital WT-P Basic Plus2, Programmerbar Samtlige termostater benyttes til å regulere temperaturen i vannbårne gulvvarmeanlegg. Alternativ romtemperaturvisning

Detaljer

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no

Alpha 2. GSM- SMS alarm. alpha-2 SYSTEM OK INGEN ALARMER. Høgliveien 30, 1850 Mysen Tlf: 69890660 E-post: post@aspn.no Alpha 2 GSM- SMS alarm alpha-2 GSM /SMS SYSTEM OK INGEN ALARMER 1 Innhold INTRODUKSJON... 4 HOVEDMENY... 5 Statusfelt... 5 Visning av alarm... 5 Lesing av temperatur... 5 Reset alarm... 5 Betjening...

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

SEMPA TERMOBLOK VEGGHENGTE ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS

SEMPA TERMOBLOK VEGGHENGTE ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS SEMPA TERMOBLOK VEGGHENGTE ELEKTROKJELER MONTERINGS- OG BETJENINGSINSTRUKS Side 1 av 7 Innhold Innhold... 2 Elektronisk kontrollpanel... 3 Display... 3 Effekt / Trinn... 3 OK / Luft i kjel... 3 Lav Spenning...

Detaljer

Copyright Riello S.p.A.

Copyright Riello S.p.A. Produktfordeler NEXPOLAR Turvannstemperatur opp til 60 C Isvannsmaskin selv ved +46 C lufttemperatur Tappevannsproduksjon med temperaturer opp til +55 C Kontinuerlig tilpassing av tilført og avgitt effekt

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

easy&cosy digital thermostat

easy&cosy digital thermostat easy&cosy digital thermostat Installation guide Paigaldusjuhend Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning Leiðbeiningar um uppsetningu EN EE SE FI DK IS Innholdsfortegnelse

Detaljer