Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011"

Transkript

1 Nr. 5 august årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet

2 Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Vel overstått sommer, juli ble våt, men august blir forhåpentligvis noe bedre. Vi får ut å høste av skogens gull - og bærturer er alltid populært. Det er kommunestyrevalg 12. september, så alle innbyggere i Stokke oppfordres til å gjøre sin borgerplikt. Ordfører skriver om tragedien som rammet Norge 22. juli og om valget 2011 i sitt hjørne. Neste nummer av Nytt fra Stokke kommune kommer ut uke 41. Frist for innlegg er: Torsdag 22. september. Send bidrag til redaktøren. Med vennlig hilsen Bjørg Ebeltoft Redaktør tlf Politiske møter august sept okt 2011 Utvalg: Datoer: Tid: Sted: Eldrerådet Engveien-senteret, peisestua 2.etg. Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk (HMK) Møterom 3.etg. (teknisk) Det faste utvalg for plansaker Møterom 3.etg. (teknisk) Formannskap Kommunestyresalen Kommunestyre (KONST.) Kommunestyresalen Ordførers time på biblioteket 2. halvår : Torsdag 11. august, torsdag 1. september, mandag 17. oktober, onsdag 2. november, torsdag 1. desember. Alle datoer: kl Evt. endringer vil bli annonsert. Lurer du på noe eller det er noe du ønsker å ta opp? Ikke glem ordførers time på Stokke bibliotek. Enkel bevertning. Nils Ingar Aabol Ordfører Stokke bibliotek Velkommen til høstens arrangement i regi av Bibliotekets venner! Margrethe Munthe Foredrag om og viser av Margrethe Munthe fremføres av Willy Aagre. Stokke bibliotek, onsdag 14. september, kl Entré kr. 50,- inkl. servering. Høyteknologi og fremtidsarkeologi. Moderne metoder gjør historien tilgjengelig på nye og spennende måter. Foredrag ved arkeolog Anitra Fossum. Stokke bibliotek, onsdag 12. oktober, kl Entré kr. 50,- inkl. servering. + BIBLIOTEKETS VENNER STOKKE + 2 Stokke kommune

3 Ordførerens hjørne Støtt demokratiet vårt - bruk stemmeretten din! Det er i skrivende stund bare noen få uker siden et ufattelig stort antall unge mennesker ble drept og hardt såret fordi de tilhørte en organisasjon som har menneskeverd, toleranse, solidaritet og demokrati som sine kjerneverdier. Det var disse verdiene terroristen ville ramme med sine bestialske gjerninger og sitt forskrudde politiske manifest. Vi hører ikke sjelden at norsk ungdom har dårligere kunnskaper enn ungdommer i andre land. At de mangler samfunnsengasjement og politisk bevissthet. Jeg er derfor stolt over å tilhøre en nasjon der nettopp de ungdommene som så brutalt har blitt rammet, er de som går foran og viser vei ut av sorgen, fortvilelsen, sinnet og hatet ved å si: Vi gir oss ikke intoleranse overfor andres tro og politiske meninger, forakt for enkeltmennesket, knebling av ytringsfrihet og vold skal ikke vinne. Vi skal tenne en motild mot slike krefter ved å svare med mer demokrati, mer politisk debatt, mer solidaritet og mer kulturelt mangfold. Det er bare en vei som fører videre: Vi må beseire ondskap og politisk ekstremisme på en slik måte at vi ikke taper denne kampen ved å ta i bruk de samme virkemidlene og innta liknende holdninger som dem vi vil bekjempe. Det er ikke bare ungdom i de politiske partiene det er grunn til å være stolt av. Som nordmann er jeg stolt over å tilhøre et land som møter en katastrofe på den måten vi har gjort. Våre politiske og religiøse ledere, med Statsministeren i spissen, den offentlige administrasjon på alle nivåer, media og den norske befolkning har møtt terroren med handlekraft, verdighet, ro og klokskap. Mange fra vår kommune har mer eller mindre direkte vært involvert i katastrofen. Dette gjelder først og fremst de som var på Utøya og deres pårørende og venner. Men hjelpemannskaper fra frivillige organisasjoner, politi, sykepleiere, ambulansefolk og personale fra psykiatrien osv. kan fortelle om grufulle inntrykk som de vil bære med seg resten av livet. Jeg vil som ordfører takke alle i vårt lokalsamfunn som i tanker, ord og handlinger har bidratt til at vi har kommet gjennom disse dagene. Før ferietiden startet for fullt, hadde de politiske partiene gjort ferdig det meste av sitt materiell til høstens kommunevalg. Etter det som skjedde i Oslo og på Utøya 22. juli, synes valgkamp og lokale saker av mindre betydning. Men nettopp ved å gjennomføre et kommunevalg etter de beste norske demokratiske prinsipper, der vi kjemper med ord og argumenter, vil vi avvise terrorismens ideologi. Sakte, men sikkert må vi ta hverdagen tilbake og diskutere oss fram til gode løsninger på de lokale utfordringene. Jeg synes at kommunen vår er inne i en svært positiv utvikling. Likevel vekst koster. At vi blir stadig flere, fører til økt press på de kommunale tjenestene, mer trafikk osv. Selv om det på mange områder skjer mye positivt, har vi likevel flere store utfordringer å ta tak i. Først og fremst gjelder dette behovet for nye skolebygg og flere sykehjemsplasser og bemannede omsorgsboliger. Og vi må kjempe for at vi får beholde jernbanestasjonen i Stokke sentrum. Jeg vil benytte sjansen til å takke de mange i Stokke jeg de siste årene har hatt kontakt med. Jeg vil takke mine politikerkolleger for godt samarbeid og friske debatter. Takk til de ansatte i kommunen, den vanlige innbygger, gamle og unge, bedrifter og ikke minst alle de frivillige lag og foreninger i kommunen som på mange ulike måter bidrar til å gjøre Stokke til et bedre sted å bo. Ved kommunevalget i 2007 brukte under 60 % av dem som hadde stemmerett i Stokke, muligheten til å delta. På landsbasis var det 1,4 millioner nordmenn som ikke benyttet stemmeretten sin. 22. juli 2011 viser at vi ikke kan ta demokratiet vårt for gitt. Den beste måten vi nå kan verne om våre politiske idealer på, og den beste måten vi alle kan vise solidaritet med ofrene og deres pårørende på, er å delta ved høstens kommunevalg. Min sterkeste appell til Stokkes befolkning er derfor at vi går mann av huse til valglokalene i Vearhallen, på Melsom skole, i Stokkehallen og på Vennerød skole og bruker stemmeretten vår 12. september. Nils Ingar Aabol Ordfører Forsidebilde: Spektakulær utsikt fra Sundåsen. Foto: Inger Line Birkeland. Nytt fra Stokke kommune/stokke menighetsblad nr Opplag: eks Utgiver: BK Vestfold Media AS Layout: KLL/BK Vestfold Media AS Trykk: BK Vestfold Grafiske AS Stokke kommune 3

4 Valgdagen Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Stokke kommune gjennomføres som 1 dags valg i 2011: Mandag 12. september 2011, kl Stemmegivningen på Valgdagen skal foregå på flg. steder: Valgkrets: Vear Melsom Stokke Vennerød Husk legitimasjon! Stemmested: Vearhallen Melsom skole Stokkehallen Vennerød skole Utlegging av manntall: Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på flg. steder: For Vear stemmekrets, på Kiwi Vear. For Melsom stemmekrets, på Joker (Melsomvik mat AS). For Stokke stemmekrets, på biblioteket og rådhusets servicekontor. For Vennerød stemmekrets, på Vennerød skole. I tillegg er alle 4 manntall listene for hele kommunen lagt ut på Stokke bibliotek og rådhusets servicekontor. Samemanntallet for hele kommunen er lagt ut på rådhusets servicekontor. Forhåndsstemming: Den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning startet 10. august og varer til og med 9. september, innenriks. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Utenriks: 1. juli tom 2. september. Forhåndsstemmegivningen må være innkommet til Valgstyret innen valgdagen kl. 21, jfr. Valgloven 8-1. Det tas i mot forhåndsstemmer følgende steder i Stokke kommune: Stokke rådhus: Mandag - fredag kl Mandag - fredag kl Stokke bibliotek: NB! Lørdag 3. september kl Institusjoner: Soletunet, tirsdag kl Engveiensenteret, tirsdag kl Husk legitimasjon! Hjemmestemming: Valgloven 8-3 (6): Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi forhåndsstemme etter annet ledd, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Fristen for når søknad om hjemmestemming må være kommet inn til kommunen: Tirsdag 6. september. Dato for hjemmestemming: Torsdag 8. september. Nina M. Flakstad Møtesekretær for Valgstyret Stokke kommune er omorganisert Kommunestyret har vedtatt å omorganisere kommunen. Organiseringen skjer nå etter: Sektor, seksjon, avdeling Det arbeides med den videre organiseringen og arbeidet er planlagt ferdig innen Organisasjonsstab Helse, velferd og omsorg Den overordnete organiseringen av Stokke kommune ser slik ut: Rådmann Oppvekst, kunnskap og kultur Økonomi og finansstab Plan og miljø 4 Stokke kommune

5 Stokke ungdomsskole forbereder elever på framtida Det var en flott og spennende yrkesmesse elevene på 9. trinn hadde rigget til i den lille gymsalen på Stokke ungdomsskole den 26. mai i år. Tidlig om morgenen og utover dagen ble gymsalen gradvis omformet til et yrende messeområde. Elevene forberedte seg til å presentere over 40 ulike bedrifter og virksomheter i kommunen og regionen. Med en uke i arbeidslivet fikk 100 elever prøve ut et yrke de ønsket seg. Det var bl.a. å være fotograf, tvmedarbeider, dyrlege, mekaniker, selger, designer, gårdbruker, elektroingeniør, mesterkokk, hestefagarbeider, dataingeniør, elektriker, helsearbeider, journalist, rørlegger, førskolelærer, lærer, dyreassistent, butikkmedarbeider, servitør, blikkenslager, frisør, snekker eller bibliotekar. På yrkesmessa presenterte de både sin egen rapport fra arbeidslivet og fortalte sine medelever og andre om fordeler og ulemper ved akkurat det yrket og den bedriften de valgte. Mange fikk smaken på arbeidslivet disse dagene. De fikk innblikk i hva det vil si å være i jobb, hva dette innebærer av oppgaver og forpliktelser, hva slags krav og forventninger som knytter seg til en som er ansatt. Noen opplevde å få spise lunsj med kjendiser i NRK2, eller fotografere og intervjue Stortingspresidenten da han i mai besøkte Vestfold. Andre opplevde svært hyggelige og proffe folk rundt omkring på arbeidsplassene som de gjerne kunne identifiserte seg med. I en gymsal fylt til siste plass var rundt 300 elever innom i løpet av dagen for å peile seg litt nærmere et yrke. Det er viktig for elevene på ungdomsskolen å tenke over hvilken vei de ønsker å gå, og dermed få et best mulig grunnlag for valg av framtidig utdanning og yrke. Med en slik yrkesmesse er også mulighetene til stede for at de unge senere kan komme tilbake med en kompetanse arbeidslivet i kommunen har behov for og som mange bransjer trenger! En yrkesmesse krever forberedelser og innsats av mange. Stokke ungdomsskole har nok en gang opplevd god hjelp fra bedriftene/virksomhetene og er svært fornøyd med måten våre elever er blitt tatt i mot på. Vi takker foreldre som velvillig har stilt opp. Og vi takker ikke minst elever og lærere som har bidratt til at så mange fikk oppleve en messe mange kan se tilbake på med glede. Inger S. Abrahamsen Rådgiver Stokke kommune 5

6 Aktiv med Jobben Fysisk aktivitet er som kjent godt for både den fysiske og psykisk helsen. Med bakgrunn i dette har Stokke kommune siden oktober hatt en intern aktivitetskonkurranse for sine ansatte. Konkurransen med navnet Aktiv med Jobben startet opp etter initiativ fra AMU og med midler bevilget av kommunestyret til velferdstiltak for ansatte. I denne konkurransen har det vært viktig å få med alle særlig de minst aktive. Selv en liten økning i aktivitetsmengde kan gi stor uttelling for helsen og 10 minutter med høg puls om dagen har vært målet for deltakerne. Dette har mange klart! Hele 31 lag med til sammen 280 ansatte fra alle virksomheter har deltatt. Det ble tidlig tre lag som utmerket seg med 10 minutter høg puls hver dag på stort sett alle deltakerne på laget. Team Soltoppen, Team IT og Team Omsorgsboligene og bokollektivet har stukket av med de tre gjeveste plassene i flere av de månedlige premieringene. Det ble også disse tre lagene som kom best ut totalt sett og dermed fikk hovedpremien ved konkurransens slutt - MEN tett fulgt av mange andre ivrige lag. Premiene ble delt ut av ordføreren 11. mai i forbindelse markeringen av WHO`s internasjonale aktivitetsdag. I tillegg til tre hovedpremier var det ekstrapremie til en deltaker som har utmerket seg med spesielt god framgang og også ekstrapremie til to personer som har utmerket seg som gode motivatorer for andre. Konkurransen har fått god tilbakemelding fra deltakerne og har bidratt til økt aktivitet, engasjement og samhold. Målet er å fortsette etter sommeren med andre motivasjonstiltak for økt fysisk aktivitet blant de ansatte. Inger Marie Solberg fysioterapeut Søknad om spillemidler 2012 Søknadsfrist 1. oktober. Mer informasjon via Kontakt saksbehandler Inger Line Birkeland i god tid. Tlf: eller 6 Stokke kommune

7 Nytt fra Kultur: Kul-Tur! Familiearrangement i Bogen søndag 11.9 kl Friluftsdag for hele familien. Aktiviteter for barn, vandring i historien med fokus på forsvar gjennom 1000 år. Smaksprøver kortreist mat. På Kul-Tur!-dagen 2011 setter vi fokus på de lange historiske linjene og de til dels skjulte sporene etter menneskers forsvarsverk, fra jernalder til vår egen tids kalde krig. Vi får omvisninger av sakskyndige guider om det lille strandstedet Bogen, om jernalderens bygdeborg, vikingtidens og middelalderens vardeplass Sundåsen forsvarsanlegg som hadde betydning under unionsoppløsningen og under det tyske okkupasjonen. Tidsmessig avsluttes historien med et hemmelig tankanlegg fra den kalde krigens dager. Men dagen egnes også friluftsliv i et folkehelseperspektiv, ikke minst m.h.t. universell utforming. Vi byr på smaksprøver på kortreist mat, ikke minst det legendariske steinovnsbrødet fra Stokke bygdekvinnelags egen ovn. De unge aktiveres i strandkanten av Oslofjordens friluftsråd. Kulturminneprisen 2011 for frivillighet i skjøtsel av fornminner vil bli delt ut av fylkesordføreren. Stokke kommune er stolte av at fylkeskommunen legger årets arrangement til Bogen, og takker for samarbeidet så lagt. En stor takk til andre samarbeidspartere, som Stokke bygdetun, - historielag, - bygdekvinner, Oslofjordens friluftsråd og lokale guider. Mer info på Inger Line Birkeland Kulturskolen arr. huskonserter som er åpne for alle som har lyst til å høre på. Huskonserter er uformelle øvelseskonserter for elevene: Arrangeres i Torget / kulturskolen: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Kulturpris og stipend 2011 Forslag på kandidat til å motta Stokke kommunes kulturpris eller søknad på kulturstipend sendes: Stokke kommune, virksomhet kultur, p.b. 124, 3161 Stokke. Frist: 1. oktober Statutter fås ved henvendelse til Stokke kommune tlf eller se eller Kulturprisen kan tildeles personer, foreninger eller institusjoner som har, eller har hatt, tilknytning til kulturlivet i Stokke. Kulturprisen gis som honnør for verdifull kulturell eller kunstnerisk innsats i løpet av året eller over en lengre periode. Kulturstipendet tildeles etter søknad personer, foreninger eller institusjoner med nær tilknytning til Stokke kommune, eller hvis arbeidet i særlig grad er kommet kommunen til gode. Forslag og søknader behandles av hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur og utdeles ved en høytidelig anledning før jul. Nye treningstilbud til barn og ungdom i Stokke Aktiv 365 Full fart Sted: Stokkehallen Tid: Mandag og torsdag Variert treningstilbud for barn på klassetrinn. Passer spesielt for deg som ikke er i så god form, og som har lyst til å være aktiv sammen med andre på samme nivå. Fint hvis mamma eller pappa også kan være med! Aktiv 365 Ungdom Sted: Stokkehallen Tid: Mandag kl Variert treningstilbud for ungdom på klassetrinn. Passer for deg som har lyst til å trene sammen med andre, men uten konkurranser og prestasjonskrav. Det blir aktiviteter som for eksempel ballspill, dansematter, styrketrening, jogge-/gåtur og annet etter ønske fra deltakerne. Åpen café. Tilbudene er et samarbeid mellom Stokke IL Turngruppa og Stokke kommune Frisklivssentralen. 8 Stokke kommune

8 FOLKEAKADEMIET Den kulturelle spaserstokken i Stokke kommune har gleden av å invitere til følgende konserter i august, september og oktober: Onsdag Roar Engelberg, Panfløyte & Stein-Erik Olsen, klassisk gitar Vakkert, virtuost og velklingende. Konsert på Soletunet kl 11.00, og i Engveien kl Fri entrè. Torsdag 15.9 Tormod Rogne plystrekongen, og Steinar Høiback. holder Verdensmester i plystring fra 2010, Tormod Borgen Rogne, har et makeløst talent. Med sin vakre og svært musikalske plystring har han tatt hele verden med storm. Konsert i Engveien - Torget kl Fri entrè. Ungdomstreff: Frivillige har tatt initiativ til og driver to treffsteder for ungdom: Magasinet ungdomstreff Oppstart: tirsdag 6 september kl Videre blir det åpent hver tirsdag i Fritidsmagasinet. Kontaktperson er Sverre Andersen I året som har gått er det registret 1640 besøk, med et snitt på 50 ungdommer hver åpningskveld. 14 frivillige har delt på å være til stede i åpningstiden, og initiativtaker Sverre har vært til stede hver kveld. Ungdommene og de frivillige driverne er overveldet over hjelp og støtte fra aktører i Stokkesamfunnet for å støtte opp om aktiviteten. Bla arrangerte Stokkesenteret lotteri på Stokkedagene til inntekt for ungdommene på Magasinet. Velforeningene, handelsstanden og Stokke Lions fortjener Den kulturelle spaserstokken Fredag 7.10 Vinjes ferdaminne, sumaren Med skuespiller og sanger Magne Skjævesland, Ingeborg Stenrud og Andrea Cvetkovic. Hovedtema er om Aasmund Olavsson Vinjes forelskinger/ kvinnemøter. Konsertforestilling på Soletunet kl og i Engveien, Torget kl Fri entrè. stor takk. Stokke kommune får også takk for å låne ut Fritidsmagasinet. Arnadal ungdomstreff Oppstart torsdag 1. september kl Videre er det åpent annenhver torsdag (oddetallsuker). Stedet er klubbhuset til Arnadal Idrettslag. Dette er en ungdomsklubb for de fra 5 til 10 klasse. Kontaktperson er Ellen Halvorsen Hun er til stede hver gang, og andre voksne har vekslet på å være til stede. Begge treffene er glade for støtten fra Stokke kommune. Og, voksne som kan tenke seg å bidra frivillig til å opprettholde ungdomstreffene bes ta kontakt med kontaktpersonene. Det kan være behov for flere frivillige da noen som har bidratt til nå ikke lenger har mulighet. Du finner kontaktinformasjon på Stokke kommunale kulturskole har også tilbud til de aller yngste: Musikk fra livets begynnelse babysang. Nytt kurs starter mandag 12. september kl Musikk og lek for hele familien. Nytt kurs starter mandag 12. september kl Ta kontakt med kulturskolen for flere opplysninger og påmelding til dette: Tlf Inger Book / Gro Hansen. Stokke kommune 9

9 Stokke kommunestyre takker av 3. rad fra venstre: Vidar Andersen (kommunalsjef), Kåre Pettersen, Bjørn Sverre Karlsen (vararepr.), Ingar Eikbråten, Erlend Larsen, Jahn Magnus Jahnsen, Dag Einar Kværhellen, Anders S. Sondrup, Jon Johansen, Fred Willy Bakke Aamelfot, Jan Frigge Lindgren. 2. rad fra venstre: Steinar Lien (kommunalsjef), Lina Bringsli, Torstein Luth-Hanssen, Anne Anholt (vararepr.), Sten Viktor Haugerud, Monica Johansen, Elisabeth Bogstad, Einar Sætre, Dagfinn Paulsen (vararepr.), Eldbjørg Norvang, Frederikke Møller, Wenche Jakobsen, Veslemøy Lindgren, Torunn Årset (økonomisjef), Egil Gjerde (kommunalsjef). 1. rad fra venstre: Lars Joakim Tveit (rådmann), Formannskapet: Elisabeth Larsen, Roy Standal, Kristin Sanna Kihle (varaordfører), Nils Ingar Aabol (ordfører), Clas Hirsch, Vera Nordmark Olsen, Lars Flåtnes, Bjørg Ebeltoft (møtesekretær). Representantene Wenche Davidsen, Are Fjøsne, Hans Jørgen Haug, var ikke til stede. Hva er bioavfall? Dette sier Vesar på sin hjemmeside Dette er bioavfall: kaffefilter - matrester - avskårne blomster og mindre potteplanter - servietter - småbein - teposer - tørkepapir - vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall) - bleier (restavfall) - ekskrementer fra hund og katt (restavfall) - hundeposer (restavfall) -juletrær (hageavfall) - knoker (restavfall) - sneiper (restavfall) - mordersnegler/snegler (restavfall) - hageavfall (leveres gratis som hageavfall på gjenvinningsstasjonene) Stokke kommune har en annen avfallsordning enn for eksempel Tønsberg kommune. For Stokkeboere betyr det at hageavfall (også gress) ikke kan kastes i bioavfallsdunkene. Avskårne blomster og mindre potteplanter kan derimot puttes i bioposene og kastes i bioavfallsdunkene. Vesars hjemmeside om bioavfall: Vesar har en bestillingsordning på hageavfall to ganger i året (vår og høst). I forbindelse med dette kan hageavfallssekker bestilles fra Vesar i bestemte uker. Frister for bestilling av henting og sekker finner du på Vesars hjemmeside, eller i kildesorteringskalenderen. Henteordningen og sekkene koster ekstra, og gebyret vil bli belastet fakturaen for kommunale gebyrer. Hageavfall kan også leveres gratis hele året på Rygg gjenvinningsstasjon, Taranrødvn. 93, 3171 Sem. Du kan levere kvister som er buntet gratis, og du kan ha hageavfall i plastsekker, men disse må du da tømme selv på Rygg. Hageavfallssekker kan også kjøpes på servicekontoret på rådhuset (80 kr for 15 stk), det samme gjelder grønne ekstrasekker til restavfall (35 kr pr stk). For mer informasjon, kontakt Vesar, tlf Med vennlig hilsen Hanne M. Jacobsen Lund Stokke kommune 11

10 Stokke Da Capo Ensemble Org.nr Program Tirsdagene: Hvem var personene bak gatenavn i Stokke? v/ Arne Trygve Jacobsen Stokke Bygdetun kl Gamle gravskikker i Vestfold v/ Helge Klingberg Stokke Bygdetun kl Fotograf Th. Larsen med kamera i Stokke v/ Rune Sørlie Stokke Bygdetun kl Stokke kirke 125 år. En historisk vandring i kirkebygget v/ Karl Hagelund med flere Stokke kirke kl Fra bestefars notebok Nina Steins kvartett spiller musikk fra skuddårsfest i Stokke 1940 Stokke Bygdetun kl Øyvind Thorsen kåserer Årsmøte Stokke Bygdetun kl Gamle postkort og frimerker stemplet i Stokke Ta med kort v/ Jan Ove Fossnes Stokke Bygdetun kl Lorens Berg. Forfatteren av Stokke en bygdebok v/ Lars Harald Alstadsæter Stokke Bygdetun kl Velkommen til hyggelig samvær! Styret Høst i tekst og toner! Fredag 28. oktober kl.19:00 inviterer Sang Stokke og Musikk Da Capo Ensemble Aften! til god gammel underholdningskveld på Torget i Engveien Senteret. Ensemblet består av 9 musikere og 4 vokalister. Kveldens repertoar er melodier fra 50 og 60 tallet. Arrangementene som vi bruker denne kvelden er levert av Per Husby Willy Andreassen Fredag 8.april kl Tor inviterer Stokness Stokke Da Capo Ensemble til god gammel underholdningskveld på Torget i Engveien Senteret. Ensemblet fortsetter i sitt 3. år og består av Velkommen 9 musikere til en og hyggelig 4 vokalister. høstkveld Vårt med repertoar mye er schlagere allsang og minner og musikk. fra år tilbake. Et gjenhør med disse populære og Arrangementene vakre som melodiene vi bruker denne får kvelden du på er levert av Torget i Engveien Senteret denne kvelden. Kveldens repertoar vil være melodier som hører til våren og den lyse årstiden. Alle som var unge på 50 og 60 tallet vil huske disse vakre melodiene. Per Husby Astrid Helene Hegle Willy Andreassen Tor Stokness Velkommen til en hyggelig vårkveld med mye allsang og musikk. Ønsker du et gjenhør med disse populære og vakre melodiene ja, da bør du finne veien til Torget i Engveien Senteret denne kvelden. Senteret stiller med åpen kafeteria med salg av kaffe og kaker. Senteret stiller med åpen kafeteria med salg av kaffe og kaker. Mandag 3. september kl 19. har Hageselskapet Stokke medlemsmøte på låven Stokke Bygdetun. MERK NY DATO på grunn av valget. Vi får besøk av Inger Lise Wiersdalen fra Langangen planteskole. Hun skal fortelle om IRIS, et mangfold av farger og fasonger. Mulig hun har med noe for salg også! Det blir som vanlig kaffepause med hjembakt og loddsalg. Alle er hjertelig velkommen! Neste møte er 10. oktober kl 19 samme sted, da kommer Tommy Tønsberg som er redaktør i Hagetidend. Han har stor hage og har tatt mange bilder som han vil vise, og forteller om STAUDER i alle farger og fasonger! Han har stor sans for spennende sammenplantninger. Dette er aktuelt for både erfarne hagefolk og nye som er hjertelig velkommen! Kaffe, kaker og utlodning! 12 Stokke kommune

11 Aktivitetshuset Kuben Kuben er et lavterskeltilbud til personer som har, - eller har hatt psykiske vansker. Livet går opp og ned for oss alle er en kjent frase,- og når det butter imot er det ofte avgjørende hvilket nettverk av familie og venner en har rundt seg for å komme videre i livet. Mange sliter med ensomhet og isolasjon,- og da kan nettopp Kuben være et sosialt møtested for akkurat deg! Kuben satser på aktivitet og trivsel,- og ved det å være sammen! Kuben har åpent tirsdager og fredager - hvor brukerstyring og brukermedvirkning står sentralt i driften. Av aktiviteter kan nevnes badegruppe, åpen kafe/ fellesmåltider, turer, div. formings/kunstuttrykk mm.- noe for enhver smak. Kuben er opptatt av bl.a. kultur, nærmiljø og helse! Åpningstidene er: TIRSDAGER: KL FREDAGER. KL På ONSDAGER kl er det ONSDAG- SKAFFE et lavterskeltilbud til brukere som sliter med rusproblematikk,- evt. som er i rehabiltering/ behandling. På TORSDAGER kl er det KREATIVT VERKSTED for yngre deltagere fra år. Du kan henvende deg direkte til Aktivitetshuset Kuben på telefonnr eller mobil Kontakt oss gjerne før du kommer! Du finner oss på baksiden av hovedbygningen på Soletunet! VELKOMMEN TIL KUBEN! Sommer på Soletunet En sommer er over, men minnene om den består. Vi har hatt mye hygge på Soletunet i sommer. På Dagsenteret har det vært mellom 20 og 30 mennesker 3 dager i uka og noen færre på tirsdager og torsdager. Så fort sola har kommet fram har vi satt oss ute i Mollykroken. St. Hans feiret vi over 2 dager. Den 23. juni feiret vi ute i Sansehagen. Da var det trekkspill. sang, nystekte sveler med nyrørte jordbær og kaffekos. Dagen etter kom regnet. Da dekte vi på inne på Dagsenteret, og trekkspillet låt flott også der. Kjøkkensjefen med assistent servert grillmat, is og jordbær. Hver tirsdag har vi arrangert tur ut i det blå, enten fra Engveisenteret eller Soletunet. Da har vi vært på Gjennestad, Bokemoa i Stokke, Bøkeskauen i Larvik, Slottsfjellet, Slottsfjellmuseet, Jotun museum og mange flere steder. Hver torsdag kl. 12 har vi samlet en flokk som har lyst til å gå en tur. Noen har med rullator og noen triller naboen i rullestol. Vi har hatt gode frivillige medhjelpere med oss, og det har vært flott. Vi fortsetter med det utover høsten så det er bare å henge seg på. Onsdag 29. juni dro vi til Oslo. 39 personer fra Soletunet, Engveien og ellers i Stokke dro på tur til hovedstaden. Der fikk vi omvisning på Folkemuseet, stoppet utenfor Operabygget, så på den nye Holmekollbakken og tok en kafferast på Kongens utsikt (ved Kragh støtten i Holmenkollåsen). Lunsjen fikk vi servert på Rodeløkken kafé på Bygdøy. Alle var enige om at det hadde vært en flott tur. Onsdag 28. juli inviterte Stokke bygdekvinnelag oss opp til Bygdetunet på deilig suppe, kaffe og kaker. Ca 25 personer ble kjørt i skyttelbuss fra Soletunet til Bokemoa. Bygdekvinnelaget stiller opp på Soletunet hver siste onsdag i måneden og steller i stand kaffekos på Torvet. Det er noe vi setter stor pris på. Olsok den 29. juli må jo også selvsagt feires med rømmegrøt, jordbær og trekkspill. Vår trofaste venn, Øivind Teigen har spilt for oss både på Olsok og begge St. Hans feiringene. Vi vil også få si en stor takk til alle de frivillige som også i sommer har stilt velvillige opp og bidratt til å lyse opp dagen for de som trenger en hjelpende hånd. Det ville vært veldig vanskelig å få gjennomført både turer og tilstelninger uten det verdifulle bidraget fra våre kjære frivillige medarbeidere. TUSEN TAKK! Rigmor Sørensen, frivillighetskoordinator, tlf Begge foto: Rigmor Sørensen Stokke kommune 13

12 Engveien-senteret Engveien-senteret Trygghet, Trivsel og Tilhørighet sjonen. Nærmere opplysninger gis ved oppmøte eller pr. telefon Aktiviteten er åpen alle virkedager og har åpne tilbud til alle pensjonister bosatt i Stokke kommune. De fleste aktivitetene er gratis med kaffespleis. Vi minner om følgende arrangement: Sentret Sentret leier ut leier små ut og små store og lokaler store til lokaler ulike formål til ulike og aktiviteter. 31/8 Kjøkkenet kl.1230 tilbyr Panfløytekonsert varm mat hver på dag torget, og ellers formål det som og ønskes aktiviteter. ifm.: gratis Kjøkkenet tilbyr varm mat Møtevirksomhet 13/9 kl.1800 Stokke pensjonistforening, hver dag og ellers det som ønskes ifm.: Selskap medlemsmøte på torget Møtevirksomhet Minnesamvær eller 15/9 kl.1200 Plystrekonsert på torget, gratis Selskap Catering - ta med mat hjem - til hverdag og fest. 23/9 kl.1800 Gammeldans på torget Minnesamvær eller 25/9 kl.1600 Søndagstreff Ved bestilling Catering av catering - ta kan med vi i mat de fleste hjem tilfellene levere maten 27/9 på kl.1700 døren. Kulturskolen, Be gjerne om et pristilbud på leie av lokale - til eller hverdag på levering og fest. av mat. huskonsert på torget 30/9 kl.1200 Den internasjonale Aktivitetene Ved bestilling drives av frivillige catering medhjelpere kan vi i de og fleste vi minner om noen av eldredagen aktivitetene: markers på torget, gratis tilfellene Torgtreff levere og sosialt maten samvær på døren. m/kaffe Be hver gjerne dag 7/10 kl kl.1300 Vinjes Ferdaminne, dikt om et Datatreff pristilbud hver på mandag leie av lokale eller på kl og melodier på torget, gratis levering Bridge av hver mat. mandag 11/10 kl kl.1800 Stokke pensjonistforening, Bingo annen hver tirsdag på ulike uketall kl medlemsmøte på torget Aktivitetene Strikkekafé drives hver av tirsdag frivillige og medhjelpere torsdag kl Velkommen til nye utfordringer og nye og vi Stavgang minner om i Moa noen hver av onsdag aktivitetene: kl muligheter denne høsten. Torgtreff Kryssordgruppe og sosialt hver samvær onsdag m/kaffe kl hver Treskjæring dag hver onsdag kl kl Alle er hjertelig velkommen - støtt opp om Datatreff Malegruppe hver mandag hver onsdag (silkemaling mandager) kl kl Engveien! Bridge Hjernetrim hver mandag hver torsdag kl kl Bingo Stoltrim annen hver hver fredag, tirsdag mandag og onsdag kl på ulike uketall kl Ingen påmelding, bare møt opp. Øvrige aktiviteter fremgår av timeplan som ligger utenfor resepsjonen. Stikkekafé hver tirsdag og torsdag kl Nærmere opplysninger gis ved oppmøte eller pr. telefon Stavgang i Moa hver onsdag kl Kom 90. å Aktiviteten se våre nye er åpen alle virkedager og har åpne tilbud til alle pensjonister bosatt i Stokke kommune. Kryssordgruppe hver onsdag kl strikkede De fleste aktivitetene og tovede er gratis med kaffespleis. Treskjæring hver onsdag kl produkter til Malegruppe hver onsdag hyggelige priser. Vi minner om følgende arrangement: (silkemaling mandager) kl Hjernetrim hver torsdag kl /3 kl Konsert DKSS på torget, Johansen skifter genser Stoltrim hver fredag, mandag 8/3 kl Stokke pensjonistforening, medlemsmøte på torget Vi har bl.a. varme sitteunderlag, YME skjerf, PRODUKTER vesker, og onsdag kl /3 kl Konsert DKSS på torget, Et brev i ord og toner babytepper og mye annet. 19/3 kl Lørdagstreff på torget Ingen påmelding, bare møt opp. Øvrige aktiviteter 25/3 kl Gammeldans på torget Vi har som ellers også mye fin keramikk. fremgår av timeplan som ligger utenfor resep- 27/3 kl Søndagstreff i kafeteriaen ER GLAD I? 8/4 kl Da Capo konsert på torget Vi blir også å treffe i Bokemoa på husflidens 9/4 kl Lørdagstreff på torget dag søndag 4. september. Åpningstider: NB: Kafeteriaen er åpen for alle! - Prøv vår populære man ons søndagsmiddag fredag kl og ÅPNINGSTIDER: støtt opp om kjøkkenet på Engveien! tirsdag kl Bispevisitas på Soletunet Biskopen har i sitt program lagt opp til å holde en andakt på Soletunet torsdag 22. september kl (med Med ill. av vennlig Engveien-senteret) hilsen Laila Mjøs - Leder Soletunet Velkommen til hyggelig handel! Yme Produkter Kornmagasingata 13, 3160 Stokke (bak Stokke Senter) (bak Stokke Sent KOM Å SE VÅRE NYE STRIKKEDE OG TOV PRODUKTER TIL HYGGELIGE PRISER. HVA MED ET GODT OG VARMT SITTEUND ELLER KANSKJE ET FINT NAVNEKRUS TIL VI HAR SOM ELLERS OGSÅ MYE FIN KERA HER FINNER DU OGSÅ ANNEN KUNST OG BRUKSKUNST LAGET AV LOKALE KUNSTN MAN ONS FREDAG KL TIRSDAG KL VELKOMMEN TIL HYGGELIG HANDEL Xserve 14 Stokke Ny:BK kommune Media:NSK/SM:Nytt fra Stokke kommune nr :NSK-Tekster :Engveien Aktiviteter.doc

13 Engveien kafeteria Tlf.nr.: Åpningstider: mandag-fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag (middagsservering mellom kl , lørdager til 1400) eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. Turgruppe fra Soletunet Er det noen som liker å gå tur? Har du lyst til å hjelpe andre til å komme seg ut? Vi har startet opp med gåturer torsdager kl Ikke alle som bor på Soletunet orker å gå så veldig langt, så det blir korte turer med noen hvilepauser på en benk her og der. Men det viktigste er å kunne Soletunet kafeteria Tlf.nr.: Åpningstider: Hverdager kl Lørdager Stengt Søndager kl Servering av middag: Hverdager kl Lørdager Stengt Søndager kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. bevege seg ute i frisk luft. Vi trenger noen som kan låne bort en arm eller som kan skyve en rullestol. Det er bare å henge seg på. Lyst på en lunsj før vi går tur, så har vi flott og rimelig salatbar på Soletunet nå. Møt opp i resepsjon på Soletunet 10 minutter før. Rigmor Sørensen, frivillighetskoordinator, telefon Glede i hjertet gir god helse Klipp ut SOLETUNET - trening og rehabilitering høst 2011 Mandag Onsdag Torsdag Fredag Trimdagen Sang og Hjernetrim Hobbydagen Kl Kl Kl Frokostgrupper Frokostgrupper Frokostgrupper Hobby Vaffelsteking, hobby Fruktskjæring, hobby kl kl Natursti kl Dagens nyheter Dagens nyheter i Bokemoa Dagens nyheter Mandagstrim kl. 11 Allsang kl kl. 11 Sangstund kl.11 i 2 grupper kl siste dag 29. september kl ca. kl Hjernetrim Kaffe m.m. Kaffe m.m. kl Morosjon Ca. kl ca. kl Kaffe m.m. kl. 14 Hobby like uker Sport og spill i Stokke hallen Bingo ulike uker ca kl oppstart 13.oktober Mimregruppe Sittedans/ gå tur Lett trim Noen av aktivitetene krever vedtak, andre er det påmelding til. For nærmere opplysninger ring Stokke kommune 15

14 Stokke kommune Informasjon Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1 Postboks 124, 3161 Stokke Åpningstider: 1. september 30. april kl mai 31. august kl Saksbehandlers e-postadresse: ta kontakt på telefon: Servicekontor og rådmannens ledergruppe: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Sektor Plan og miljø: Seksjon Eiendom, kommunalteknikk og Arealplan/byggesak Telefon/Faks: / Inngang E, 3.etg. Sektor Helse, velferd og omsorg: Seksjon Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet, Ole Stavnums vei 12 Telefon/Faks: / Seksjon Familie og oppvekst: Inng. D, 2.etg., Telefon/Faks: / Seksjon Tiltak for funksjonshemmede: Kornmagasingt. 13. Telefon/Faks: / Helsestasjonen Telefon ekspedisjon: Engveien-senteret Telefon/Faks: / Sektor Oppvekst kunnskap og kultur Seksjon Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Bokemoa og Ramsum skoler Bokemoa: Telefon/Faks: / Ramsum: Telefon/Faks: / Melsom skole Feen: Telefon/Faks: / Melsom: Telefon/Faks: / Stokke Ungdomsskole Telefon/Faks: / Vear skole Telefon/Faks: / Vennerød skole Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Voksenopplæring Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Seksjon Kultur: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Kulturskole Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Lokalene Låven og Fritidsmagasinet Flerbrukshusene er utleid på langtidsbasis. Det kan være plass til flere leietakere, interesserte kan kontakte el. Stokkehallen, besøksadr. Rørkollveien 2 Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur. Vearhallen, besøksadr. Melsomvikvn. 561 Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur. Stokke bibliotek Stokke rådhus, Nygaards allè 1 Postboks 124, 3161 Stokke Tlf: E-post: Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: Åpningstider Mandag Tirsdag, onsdag, torsdag Fredag Stengt Lørdag Stokke kommune

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 april 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Nr. 3 april 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Et privilegium å få være ordfører. Side 6-7 - Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet Kjære lesere av Nytt fra

Detaljer

Stokke bibliotek. Bli med på skifesten du også! www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2010-11. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. Bli med på skifesten du også! www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2010-11. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Nr. 1 januar 2010-11. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

God jul og godt nytt år!

God jul og godt nytt år! INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 7 desember 2009-10. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 3 april-mai 2010-11. årgang INFORMASJON. Nytt fra lag og foreninger. Ordførerens hjørne.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 3 april-mai 2010-11. årgang INFORMASJON. Nytt fra lag og foreninger. Ordførerens hjørne. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 3 april-mai 2010-11.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Nytt fra lag og foreninger

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Nytt fra lag og foreninger INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 5 september 2009-10.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer.

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2009-10. årgang INFORMASJON. Ordførerens hjørne. Arrangementer. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2009-10. årgang

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen.

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Nr. 2 Februar 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Folkehelse og den nye Samhandlingsreformen. Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12-13 Nytt fra

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 6 oktober 2011-12. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 6 oktober 2011-12. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Nr. 6 oktober 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Stokkes nye ordfører, Erlend Larsen med sitt første innlegg til Stokkes innbyggere. Side 4-8 Kommunal Informasjon

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Stokke kommune. Helsesøstrene på helsestasjonen var fjorårets luciaer. Nytt fra. Informasjon. Nr. 1 januar 2012-13. årgang

Stokke kommune. Helsesøstrene på helsestasjonen var fjorårets luciaer. Nytt fra. Informasjon. Nr. 1 januar 2012-13. årgang Nr. 1 januar 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne 100 dager som ordfører er passert! Side 4-8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9-13 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2009-10. årgang INFORMASJON. Hva skjer i kommunen? Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 1 januar 2009-10. årgang INFORMASJON. Hva skjer i kommunen? Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 1 januar 2009-10. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 5 september 2010-11. årgang INFORMASJON. Til kommunale vannabonnenter. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 5 september 2010-11.

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 mai 2012-13. årgang. Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 3 Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 mai 2012-13. årgang. Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 3 Ordførerens hjørne Nr. 4 mai 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Jernbane, bosetting og vennskapskommune. Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 10-12 Nytt fra lag og

Detaljer

INFORMASJON Nr. 2 februar/mars 2010-11. årgang Åpningstider: Ordførerens Ski NM Arrangementer i hjørne 2010 mars og april 6-7 www.stokke.kommune.

INFORMASJON Nr. 2 februar/mars 2010-11. årgang Åpningstider: Ordførerens Ski NM Arrangementer i hjørne 2010 mars og april 6-7 www.stokke.kommune. INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 2 februar/mars 2010-11.

Detaljer

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

SOSIALISTISK VENSTREPARTI STOKKE KOMMUNE Kommunestyre Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: Fra 1900 til 2045 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET (Ap): 1. Nils Ingar Aabol

Detaljer

Helse- og aktivitetssentrene

Helse- og aktivitetssentrene 89714 Wera as Foto forside: Ragnhild Johansen, Varden Helse- og aktivitetssentrene Møteplasser der folk bor Sammen om Porsgrunn Sammen om Porsgrunn 2 Velkommen til Helse- og aktivitetssentrene i Porsgrunn

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Nye gebyrer. Ordførerens. Opptak i. barnehager. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 2 februar 2005-6. årgang. Side 4. Side 3.

Nye gebyrer. Ordførerens. Opptak i. barnehager. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON. Nr. 2 februar 2005-6. årgang. Side 4. Side 3. FULLDISTRIBUSJON Nr. 2 februar 2005-6. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

God sommer! Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 4 juni-august 2010-11. årgang INFORMASJON. Søker frivillige. Ordførerens hjørne

God sommer! Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 4 juni-august 2010-11. årgang INFORMASJON. Søker frivillige. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 4 juni-august 2010-11.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Benytt stemmeretten din ved høstens valg 9. september. Informasjon. Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Benytt stemmeretten din ved høstens valg 9. september. Informasjon. Ordførerens hjørne Nr. 5 - august/september 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Stokke ungdomsskolefyller 50 år. Bruk stemmeretten din 9. september. Side 4 9 Kommunal informasjon

Detaljer

GOD SOMMER! Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 juni 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Stokke sentrum

GOD SOMMER! Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 4 juni 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Stokke sentrum Nr. 4 juni 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Stokke sentrum Side 4-8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9-11 Nytt fra lag og foreninger Side 12-15 - Nytt

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 februar 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 2 februar 2012-13. årgang. Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren Nr. 2 februar 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Plan for omsorgssektoren er klar Side 4-6 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 8-12 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

Stokke kommune. God jul og godt nytt år! Nytt fra. Informasjon. Nr. 7 november 2011-12. årgang

Stokke kommune. God jul og godt nytt år! Nytt fra. Informasjon. Nr. 7 november 2011-12. årgang Nr. 7 november 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Det er godt å bo i Stokke kommune! Side 4-10 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 11-12 Nytt fra lag og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre, konstituerende møte STOKKE KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra 19.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre, konstituerende møte STOKKE KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid : fra 19. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre, konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.10.2003 Tid : fra 19.00 til Til stede på møtet: 1. Nils Ingar Aabol 2. Veslemøy Lindgren 3. Torstein

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 - august 2012-13. årgang. Billettsalg, TV-aksjon og byggehøyder. Side 3 Ordførerens hjørne

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 - august 2012-13. årgang. Billettsalg, TV-aksjon og byggehøyder. Side 3 Ordførerens hjørne Nr. 5 - august 2012-13. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Billettsalg, TV-aksjon og byggehøyder. Side 4-10 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 11-12 Nytt fra lag

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss

Stokke kommune. Nytt fra INFORMASJON. Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang. Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Nr. 6 - oktober 2012-13. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Gang- og sykkelvei, ungdomsklubb, trim på resept og ny buss Side 4-9 Kommunal Informasjon og arrangementer

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR 2015 JANUAR Tirsdag 6. kl. 1130 Bråtavn 16 Kaffetreffen og allsang Torsdag 8. kl. 1100- Solberglia Marita Moen allsangskonsert

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Valgstyret. Møteinnkalling. Dato: Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00

Valgstyret. Møteinnkalling. Dato: Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Valgstyret Dato: 02.05.2017 Møtested: Kommunehuset, Kommunestyresalen Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 75 75 11. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Utsikten vår Program for vinter/vår 2015 Vi ser frem til et nytt år med mange nyheter på

Detaljer

Stokke bibliotek. Helikopterstøy. Hyggekveld på Engveien 9. klassinger fra Stokke ungdomsskole har arrangert

Stokke bibliotek. Helikopterstøy. Hyggekveld på Engveien 9. klassinger fra Stokke ungdomsskole har arrangert INFORMASJON Nr. 8 oktober 2007-8. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Da er den første sommermåneden over, og vi på

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Kommunestyret - Møteprotokoll

Kommunestyret - Møteprotokoll STOKKE KOMMUNE Kommunestyret Kommunestyret - Møteprotokoll Møtested: Bystyresalen Sandefjord rådhus Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 18.59 19.04 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: HØYRE: 1. Erlend

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER /

ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / ÅPEN SCENE / VANILJEBOLLER / KREATIVITET / GLASS / REDESIGN / CHILLOUT SONE / BETONG / ROCK / SKAPE / STEMNING / ØKOLOGISK SUPPE / VERKSTEDER / BILLEDKUNST / KNIPLINGER / BAKGÅRD + + + VELKOMMEN TIL DET

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Rus- og Psykiatritjenesten

Rus- og Psykiatritjenesten Rus- og Psykiatritjenesten Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag og onsdag fra kl. 09:00-15:30. - er senteret

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Stokke kommune GOD PÅSKE! Nytt fra. Informasjon. Nr. 3 April 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Nr. 3 April 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger Side 4-6, 8 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 9, 11-13 Nytt fra

Detaljer

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad

Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Livsgledeuka 24. mai-13. juni 2017 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2017 I år har Livsglede for Eldre 10-års jubileum og markerer dette med et rikholdig program i årets livsgledeuke. Fra 24. mai -til

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. God påske. Nr. 4 april 2004 5. årgang. Nytt fra Stokke kommune. www.stokke.kommune.no

FULLDISTRIBUSJON. God påske. Nr. 4 april 2004 5. årgang. Nytt fra Stokke kommune. www.stokke.kommune.no FULLDISTRIBUSJON God påske Nr. 4 april 2004 5. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 4. april 2004-5. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Det er sommertid 2 Les

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

Eldres Aktivitetsuke

Eldres Aktivitetsuke Eldres Aktivitetsuke Hjertelig velkommen til ei uke med rekreasjon: fine naturopplevelser, nye bekjentskaper, hobbyaktiviteter, velvære og moro. Velkommen til ei uke på Nordnorsk Pensjonistskole der du

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Forfall meldes snarest på tlf eller til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Valgstyret. Forfall meldes snarest på tlf eller til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Nes Kommune Møteinnkalling Dato: 23.05.2017 kl. 15:30 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01246 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN. Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62

Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN. Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62 Rossvolltunet PROGRAM HØSTEN 2015 Hjemmetjenesten tlf.: 72 86 73 62 DAG DATO HVA SKJER I AUGUST KL HVOR Onsdag 19.08 Andakt 11.00 Kapellet Rvh Tirsdag 25.08 Hyggestund på Rossvolltunet Jørgen Aunan synger

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER DESEMBER 2014

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER DESEMBER 2014 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER DESEMBER 2014 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER 2014 Mandag 1. kl. 1100 Solberglia Musikkterapi med Eli Sommerfeldt fra Kulturskolen, avd. blir informert direkte

Detaljer

Stokke kommune. God Jul og Godt Nytt År! Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne

Stokke kommune. God Jul og Godt Nytt År! Nytt fra. Informasjon. Ordførerens hjørne Nr. 7 - november/desember 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Budsjett 2014 Side 4 9 Kommunal informasjon og arrangementer Side 10 11 Nytt fra lag og foreninger

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse

Søbstad helsehus. Velkommen til etterbehandlingsavdelingen. Halldor Skard. Kunsten å være i bevegelse Søbstad helsehus Velkommen til etterbehandlingsavdelingen Kunsten å være i bevegelse Halldor Skard Kontaktinfo Kristin Haarberg er enhetsleder ved Søbstad Helsehus, Kari Marte Hegdal er fagkoordinator

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen STORTINGSVALGET UTLEGGING AV MANNTALL

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen STORTINGSVALGET UTLEGGING AV MANNTALL Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Valgstyret Formannskapssalen 16.04.2013 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/13 Sak 2/13 Sak 3/13 Sak 4/13 Sak 5/13 Sak 6/13 STORTINGSVALGET

Detaljer

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

SOSIALISTISK VENSTREPARTI STOKKE KOMMUNE Kommunestyre Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.03.2009 Tidspunkt: Fra 1900 til 2111 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET (Ap): 1. Nils Ingar Aabol

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1

KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1 KULTURUKE FOR ELDRE I SKEDSMO KOMMUNE 2011 26. SEPTEMBER TIL 1. OKTOBER 1 Eldrerådet i Skedsmo har også i år lagt opp til en kulturuke spesielt for eldre. Kulturopplevelser gir livet økt verdi, det er

Detaljer

Stokke bibliotek. Vestfoldfestspillene. 100-års markering 100 år siden unionsoppløsningen

Stokke bibliotek. Vestfoldfestspillene. 100-års markering 100 år siden unionsoppløsningen FULLDISTRIBUSJON Nr. 6 juni 2005-6. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte.

MØTEINNKALLING. Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal kl NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. MØTEINNKALLING Valgstyret har møte i Ås rådhus, Lille sal 25.04.2007 kl. 16.30 NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov

Detaljer

Vassøynytt. Julen 2014

Vassøynytt. Julen 2014 Vassøynytt Julen 2014 Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 13

Arbeidsplan for Rødhette desember 13 Arbeidsplan for Rødhette desember 13 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen Felles Adventsamling i Agora kl 11 00 Sommerfuglgruppa pynter juletre kl 10 Kulturskole

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2016. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2016 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER

NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER NYTTIG Å VITE OM VENNATUNET OMSORGSBOLIGER V03 Oppdatert 06.01.2012 Side 1 av 6 OM OMSORGSBOLIGEN Vennatunet omsorgsboliger ligger vakkert til i bygda Skaun i landlige omgivelser Det er kort vei til butikk,

Detaljer

Nyhetsbrevene kommer i hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned.

Nyhetsbrevene kommer i hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Nyhetsbrev for juli Nyhetsbrevene kommer i hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Tur til Finnerud 4.juli dro vi på tur til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2000 Tid : fra kl. 19.00 til 21.00. Til stede på møtet: Høyre: Forfall:/Varamedlemmer: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Avisa vår. Våren 2014

Avisa vår. Våren 2014 Våren 2014 Avisa vår *Oppsett og informasjon om året hytte tur *Sjefens hjørne *Iddebo aktiviteter *Oppstart av besøksvenn med hund * 5 års jubileum solheim dagsenter * informasjon om bruker undersøkelsen

Detaljer

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag!

Påskeprogram Vrådal. I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! Påskeprogram Vrådal I Vrådal kan du stå på ski og spille golf på samme dag! 2015 Vi i Vrådal ønsker alle hjertelig velkommen til herlige påskedager. I dette programmet finner du litt informasjon om forskjellige

Detaljer

Nyhetsbrev for august

Nyhetsbrev for august Nyhetsbrev for august Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Og så var også sommeren over for denne gang. Som vanlig

Detaljer

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler!

Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Til 10.trinn og foresatte. Godt Nytt År! et ekstra spennende år for dere som skal søke til videregående skoler! Søknadsfristen for videregående skole nærmer seg raskt, og mange av elevene begynner å bli

Detaljer

Vi ser tilbake på november

Vi ser tilbake på november Vi ser tilbake på november I november har Maxiklubben vært i turnhallen hver onsdag. Dette er noe de fleste barna gleder seg til hele uka, altså ukens høydepunkt. Maxiklubben har også denne måneden hatt

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - aulaen Møtedato: Tid: SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - aulaen Møtedato: Tid: SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel EIDSBERG KOMMUNE Valgstyret MØTEINNKALLING 12.06.2013/TOA Møtested: Ungdomsskolen - aulaen Møtedato: 13.06.2013 Tid: 18.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel Side 4/13 13/1111 SAME- OG STORTINGSVALGET

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS

ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG MEDLEM AV HORDALAND HUSFLIDSLAG OG NORGES HUSFLIDSLAG KURSKATALOG HØSTEN 2013 BROKADESTOFF TIL ASKØYBUNADEN SELGES HOS ASKØY HUSFLIDSLAG v/rita Gjerde og Gunn Hauge mob.tlf 41234761/90677180

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer