Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011"

Transkript

1 Nr. 5 august årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side Nytt fra Engveien-senteret og Soletunet

2 Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Vel overstått sommer, juli ble våt, men august blir forhåpentligvis noe bedre. Vi får ut å høste av skogens gull - og bærturer er alltid populært. Det er kommunestyrevalg 12. september, så alle innbyggere i Stokke oppfordres til å gjøre sin borgerplikt. Ordfører skriver om tragedien som rammet Norge 22. juli og om valget 2011 i sitt hjørne. Neste nummer av Nytt fra Stokke kommune kommer ut uke 41. Frist for innlegg er: Torsdag 22. september. Send bidrag til redaktøren. Med vennlig hilsen Bjørg Ebeltoft Redaktør tlf Politiske møter august sept okt 2011 Utvalg: Datoer: Tid: Sted: Eldrerådet Engveien-senteret, peisestua 2.etg. Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk (HMK) Møterom 3.etg. (teknisk) Det faste utvalg for plansaker Møterom 3.etg. (teknisk) Formannskap Kommunestyresalen Kommunestyre (KONST.) Kommunestyresalen Ordførers time på biblioteket 2. halvår : Torsdag 11. august, torsdag 1. september, mandag 17. oktober, onsdag 2. november, torsdag 1. desember. Alle datoer: kl Evt. endringer vil bli annonsert. Lurer du på noe eller det er noe du ønsker å ta opp? Ikke glem ordførers time på Stokke bibliotek. Enkel bevertning. Nils Ingar Aabol Ordfører Stokke bibliotek Velkommen til høstens arrangement i regi av Bibliotekets venner! Margrethe Munthe Foredrag om og viser av Margrethe Munthe fremføres av Willy Aagre. Stokke bibliotek, onsdag 14. september, kl Entré kr. 50,- inkl. servering. Høyteknologi og fremtidsarkeologi. Moderne metoder gjør historien tilgjengelig på nye og spennende måter. Foredrag ved arkeolog Anitra Fossum. Stokke bibliotek, onsdag 12. oktober, kl Entré kr. 50,- inkl. servering. + BIBLIOTEKETS VENNER STOKKE + 2 Stokke kommune

3 Ordførerens hjørne Støtt demokratiet vårt - bruk stemmeretten din! Det er i skrivende stund bare noen få uker siden et ufattelig stort antall unge mennesker ble drept og hardt såret fordi de tilhørte en organisasjon som har menneskeverd, toleranse, solidaritet og demokrati som sine kjerneverdier. Det var disse verdiene terroristen ville ramme med sine bestialske gjerninger og sitt forskrudde politiske manifest. Vi hører ikke sjelden at norsk ungdom har dårligere kunnskaper enn ungdommer i andre land. At de mangler samfunnsengasjement og politisk bevissthet. Jeg er derfor stolt over å tilhøre en nasjon der nettopp de ungdommene som så brutalt har blitt rammet, er de som går foran og viser vei ut av sorgen, fortvilelsen, sinnet og hatet ved å si: Vi gir oss ikke intoleranse overfor andres tro og politiske meninger, forakt for enkeltmennesket, knebling av ytringsfrihet og vold skal ikke vinne. Vi skal tenne en motild mot slike krefter ved å svare med mer demokrati, mer politisk debatt, mer solidaritet og mer kulturelt mangfold. Det er bare en vei som fører videre: Vi må beseire ondskap og politisk ekstremisme på en slik måte at vi ikke taper denne kampen ved å ta i bruk de samme virkemidlene og innta liknende holdninger som dem vi vil bekjempe. Det er ikke bare ungdom i de politiske partiene det er grunn til å være stolt av. Som nordmann er jeg stolt over å tilhøre et land som møter en katastrofe på den måten vi har gjort. Våre politiske og religiøse ledere, med Statsministeren i spissen, den offentlige administrasjon på alle nivåer, media og den norske befolkning har møtt terroren med handlekraft, verdighet, ro og klokskap. Mange fra vår kommune har mer eller mindre direkte vært involvert i katastrofen. Dette gjelder først og fremst de som var på Utøya og deres pårørende og venner. Men hjelpemannskaper fra frivillige organisasjoner, politi, sykepleiere, ambulansefolk og personale fra psykiatrien osv. kan fortelle om grufulle inntrykk som de vil bære med seg resten av livet. Jeg vil som ordfører takke alle i vårt lokalsamfunn som i tanker, ord og handlinger har bidratt til at vi har kommet gjennom disse dagene. Før ferietiden startet for fullt, hadde de politiske partiene gjort ferdig det meste av sitt materiell til høstens kommunevalg. Etter det som skjedde i Oslo og på Utøya 22. juli, synes valgkamp og lokale saker av mindre betydning. Men nettopp ved å gjennomføre et kommunevalg etter de beste norske demokratiske prinsipper, der vi kjemper med ord og argumenter, vil vi avvise terrorismens ideologi. Sakte, men sikkert må vi ta hverdagen tilbake og diskutere oss fram til gode løsninger på de lokale utfordringene. Jeg synes at kommunen vår er inne i en svært positiv utvikling. Likevel vekst koster. At vi blir stadig flere, fører til økt press på de kommunale tjenestene, mer trafikk osv. Selv om det på mange områder skjer mye positivt, har vi likevel flere store utfordringer å ta tak i. Først og fremst gjelder dette behovet for nye skolebygg og flere sykehjemsplasser og bemannede omsorgsboliger. Og vi må kjempe for at vi får beholde jernbanestasjonen i Stokke sentrum. Jeg vil benytte sjansen til å takke de mange i Stokke jeg de siste årene har hatt kontakt med. Jeg vil takke mine politikerkolleger for godt samarbeid og friske debatter. Takk til de ansatte i kommunen, den vanlige innbygger, gamle og unge, bedrifter og ikke minst alle de frivillige lag og foreninger i kommunen som på mange ulike måter bidrar til å gjøre Stokke til et bedre sted å bo. Ved kommunevalget i 2007 brukte under 60 % av dem som hadde stemmerett i Stokke, muligheten til å delta. På landsbasis var det 1,4 millioner nordmenn som ikke benyttet stemmeretten sin. 22. juli 2011 viser at vi ikke kan ta demokratiet vårt for gitt. Den beste måten vi nå kan verne om våre politiske idealer på, og den beste måten vi alle kan vise solidaritet med ofrene og deres pårørende på, er å delta ved høstens kommunevalg. Min sterkeste appell til Stokkes befolkning er derfor at vi går mann av huse til valglokalene i Vearhallen, på Melsom skole, i Stokkehallen og på Vennerød skole og bruker stemmeretten vår 12. september. Nils Ingar Aabol Ordfører Forsidebilde: Spektakulær utsikt fra Sundåsen. Foto: Inger Line Birkeland. Nytt fra Stokke kommune/stokke menighetsblad nr Opplag: eks Utgiver: BK Vestfold Media AS Layout: KLL/BK Vestfold Media AS Trykk: BK Vestfold Grafiske AS Stokke kommune 3

4 Valgdagen Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Stokke kommune gjennomføres som 1 dags valg i 2011: Mandag 12. september 2011, kl Stemmegivningen på Valgdagen skal foregå på flg. steder: Valgkrets: Vear Melsom Stokke Vennerød Husk legitimasjon! Stemmested: Vearhallen Melsom skole Stokkehallen Vennerød skole Utlegging av manntall: Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på flg. steder: For Vear stemmekrets, på Kiwi Vear. For Melsom stemmekrets, på Joker (Melsomvik mat AS). For Stokke stemmekrets, på biblioteket og rådhusets servicekontor. For Vennerød stemmekrets, på Vennerød skole. I tillegg er alle 4 manntall listene for hele kommunen lagt ut på Stokke bibliotek og rådhusets servicekontor. Samemanntallet for hele kommunen er lagt ut på rådhusets servicekontor. Forhåndsstemming: Den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning startet 10. august og varer til og med 9. september, innenriks. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Utenriks: 1. juli tom 2. september. Forhåndsstemmegivningen må være innkommet til Valgstyret innen valgdagen kl. 21, jfr. Valgloven 8-1. Det tas i mot forhåndsstemmer følgende steder i Stokke kommune: Stokke rådhus: Mandag - fredag kl Mandag - fredag kl Stokke bibliotek: NB! Lørdag 3. september kl Institusjoner: Soletunet, tirsdag kl Engveiensenteret, tirsdag kl Husk legitimasjon! Hjemmestemming: Valgloven 8-3 (6): Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi forhåndsstemme etter annet ledd, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Fristen for når søknad om hjemmestemming må være kommet inn til kommunen: Tirsdag 6. september. Dato for hjemmestemming: Torsdag 8. september. Nina M. Flakstad Møtesekretær for Valgstyret Stokke kommune er omorganisert Kommunestyret har vedtatt å omorganisere kommunen. Organiseringen skjer nå etter: Sektor, seksjon, avdeling Det arbeides med den videre organiseringen og arbeidet er planlagt ferdig innen Organisasjonsstab Helse, velferd og omsorg Den overordnete organiseringen av Stokke kommune ser slik ut: Rådmann Oppvekst, kunnskap og kultur Økonomi og finansstab Plan og miljø 4 Stokke kommune

5 Stokke ungdomsskole forbereder elever på framtida Det var en flott og spennende yrkesmesse elevene på 9. trinn hadde rigget til i den lille gymsalen på Stokke ungdomsskole den 26. mai i år. Tidlig om morgenen og utover dagen ble gymsalen gradvis omformet til et yrende messeområde. Elevene forberedte seg til å presentere over 40 ulike bedrifter og virksomheter i kommunen og regionen. Med en uke i arbeidslivet fikk 100 elever prøve ut et yrke de ønsket seg. Det var bl.a. å være fotograf, tvmedarbeider, dyrlege, mekaniker, selger, designer, gårdbruker, elektroingeniør, mesterkokk, hestefagarbeider, dataingeniør, elektriker, helsearbeider, journalist, rørlegger, førskolelærer, lærer, dyreassistent, butikkmedarbeider, servitør, blikkenslager, frisør, snekker eller bibliotekar. På yrkesmessa presenterte de både sin egen rapport fra arbeidslivet og fortalte sine medelever og andre om fordeler og ulemper ved akkurat det yrket og den bedriften de valgte. Mange fikk smaken på arbeidslivet disse dagene. De fikk innblikk i hva det vil si å være i jobb, hva dette innebærer av oppgaver og forpliktelser, hva slags krav og forventninger som knytter seg til en som er ansatt. Noen opplevde å få spise lunsj med kjendiser i NRK2, eller fotografere og intervjue Stortingspresidenten da han i mai besøkte Vestfold. Andre opplevde svært hyggelige og proffe folk rundt omkring på arbeidsplassene som de gjerne kunne identifiserte seg med. I en gymsal fylt til siste plass var rundt 300 elever innom i løpet av dagen for å peile seg litt nærmere et yrke. Det er viktig for elevene på ungdomsskolen å tenke over hvilken vei de ønsker å gå, og dermed få et best mulig grunnlag for valg av framtidig utdanning og yrke. Med en slik yrkesmesse er også mulighetene til stede for at de unge senere kan komme tilbake med en kompetanse arbeidslivet i kommunen har behov for og som mange bransjer trenger! En yrkesmesse krever forberedelser og innsats av mange. Stokke ungdomsskole har nok en gang opplevd god hjelp fra bedriftene/virksomhetene og er svært fornøyd med måten våre elever er blitt tatt i mot på. Vi takker foreldre som velvillig har stilt opp. Og vi takker ikke minst elever og lærere som har bidratt til at så mange fikk oppleve en messe mange kan se tilbake på med glede. Inger S. Abrahamsen Rådgiver Stokke kommune 5

6 Aktiv med Jobben Fysisk aktivitet er som kjent godt for både den fysiske og psykisk helsen. Med bakgrunn i dette har Stokke kommune siden oktober hatt en intern aktivitetskonkurranse for sine ansatte. Konkurransen med navnet Aktiv med Jobben startet opp etter initiativ fra AMU og med midler bevilget av kommunestyret til velferdstiltak for ansatte. I denne konkurransen har det vært viktig å få med alle særlig de minst aktive. Selv en liten økning i aktivitetsmengde kan gi stor uttelling for helsen og 10 minutter med høg puls om dagen har vært målet for deltakerne. Dette har mange klart! Hele 31 lag med til sammen 280 ansatte fra alle virksomheter har deltatt. Det ble tidlig tre lag som utmerket seg med 10 minutter høg puls hver dag på stort sett alle deltakerne på laget. Team Soltoppen, Team IT og Team Omsorgsboligene og bokollektivet har stukket av med de tre gjeveste plassene i flere av de månedlige premieringene. Det ble også disse tre lagene som kom best ut totalt sett og dermed fikk hovedpremien ved konkurransens slutt - MEN tett fulgt av mange andre ivrige lag. Premiene ble delt ut av ordføreren 11. mai i forbindelse markeringen av WHO`s internasjonale aktivitetsdag. I tillegg til tre hovedpremier var det ekstrapremie til en deltaker som har utmerket seg med spesielt god framgang og også ekstrapremie til to personer som har utmerket seg som gode motivatorer for andre. Konkurransen har fått god tilbakemelding fra deltakerne og har bidratt til økt aktivitet, engasjement og samhold. Målet er å fortsette etter sommeren med andre motivasjonstiltak for økt fysisk aktivitet blant de ansatte. Inger Marie Solberg fysioterapeut Søknad om spillemidler 2012 Søknadsfrist 1. oktober. Mer informasjon via Kontakt saksbehandler Inger Line Birkeland i god tid. Tlf: eller 6 Stokke kommune

7 Nytt fra Kultur: Kul-Tur! Familiearrangement i Bogen søndag 11.9 kl Friluftsdag for hele familien. Aktiviteter for barn, vandring i historien med fokus på forsvar gjennom 1000 år. Smaksprøver kortreist mat. På Kul-Tur!-dagen 2011 setter vi fokus på de lange historiske linjene og de til dels skjulte sporene etter menneskers forsvarsverk, fra jernalder til vår egen tids kalde krig. Vi får omvisninger av sakskyndige guider om det lille strandstedet Bogen, om jernalderens bygdeborg, vikingtidens og middelalderens vardeplass Sundåsen forsvarsanlegg som hadde betydning under unionsoppløsningen og under det tyske okkupasjonen. Tidsmessig avsluttes historien med et hemmelig tankanlegg fra den kalde krigens dager. Men dagen egnes også friluftsliv i et folkehelseperspektiv, ikke minst m.h.t. universell utforming. Vi byr på smaksprøver på kortreist mat, ikke minst det legendariske steinovnsbrødet fra Stokke bygdekvinnelags egen ovn. De unge aktiveres i strandkanten av Oslofjordens friluftsråd. Kulturminneprisen 2011 for frivillighet i skjøtsel av fornminner vil bli delt ut av fylkesordføreren. Stokke kommune er stolte av at fylkeskommunen legger årets arrangement til Bogen, og takker for samarbeidet så lagt. En stor takk til andre samarbeidspartere, som Stokke bygdetun, - historielag, - bygdekvinner, Oslofjordens friluftsråd og lokale guider. Mer info på Inger Line Birkeland Kulturskolen arr. huskonserter som er åpne for alle som har lyst til å høre på. Huskonserter er uformelle øvelseskonserter for elevene: Arrangeres i Torget / kulturskolen: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Kulturpris og stipend 2011 Forslag på kandidat til å motta Stokke kommunes kulturpris eller søknad på kulturstipend sendes: Stokke kommune, virksomhet kultur, p.b. 124, 3161 Stokke. Frist: 1. oktober Statutter fås ved henvendelse til Stokke kommune tlf eller se eller Kulturprisen kan tildeles personer, foreninger eller institusjoner som har, eller har hatt, tilknytning til kulturlivet i Stokke. Kulturprisen gis som honnør for verdifull kulturell eller kunstnerisk innsats i løpet av året eller over en lengre periode. Kulturstipendet tildeles etter søknad personer, foreninger eller institusjoner med nær tilknytning til Stokke kommune, eller hvis arbeidet i særlig grad er kommet kommunen til gode. Forslag og søknader behandles av hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur og utdeles ved en høytidelig anledning før jul. Nye treningstilbud til barn og ungdom i Stokke Aktiv 365 Full fart Sted: Stokkehallen Tid: Mandag og torsdag Variert treningstilbud for barn på klassetrinn. Passer spesielt for deg som ikke er i så god form, og som har lyst til å være aktiv sammen med andre på samme nivå. Fint hvis mamma eller pappa også kan være med! Aktiv 365 Ungdom Sted: Stokkehallen Tid: Mandag kl Variert treningstilbud for ungdom på klassetrinn. Passer for deg som har lyst til å trene sammen med andre, men uten konkurranser og prestasjonskrav. Det blir aktiviteter som for eksempel ballspill, dansematter, styrketrening, jogge-/gåtur og annet etter ønske fra deltakerne. Åpen café. Tilbudene er et samarbeid mellom Stokke IL Turngruppa og Stokke kommune Frisklivssentralen. 8 Stokke kommune

8 FOLKEAKADEMIET Den kulturelle spaserstokken i Stokke kommune har gleden av å invitere til følgende konserter i august, september og oktober: Onsdag Roar Engelberg, Panfløyte & Stein-Erik Olsen, klassisk gitar Vakkert, virtuost og velklingende. Konsert på Soletunet kl 11.00, og i Engveien kl Fri entrè. Torsdag 15.9 Tormod Rogne plystrekongen, og Steinar Høiback. holder Verdensmester i plystring fra 2010, Tormod Borgen Rogne, har et makeløst talent. Med sin vakre og svært musikalske plystring har han tatt hele verden med storm. Konsert i Engveien - Torget kl Fri entrè. Ungdomstreff: Frivillige har tatt initiativ til og driver to treffsteder for ungdom: Magasinet ungdomstreff Oppstart: tirsdag 6 september kl Videre blir det åpent hver tirsdag i Fritidsmagasinet. Kontaktperson er Sverre Andersen I året som har gått er det registret 1640 besøk, med et snitt på 50 ungdommer hver åpningskveld. 14 frivillige har delt på å være til stede i åpningstiden, og initiativtaker Sverre har vært til stede hver kveld. Ungdommene og de frivillige driverne er overveldet over hjelp og støtte fra aktører i Stokkesamfunnet for å støtte opp om aktiviteten. Bla arrangerte Stokkesenteret lotteri på Stokkedagene til inntekt for ungdommene på Magasinet. Velforeningene, handelsstanden og Stokke Lions fortjener Den kulturelle spaserstokken Fredag 7.10 Vinjes ferdaminne, sumaren Med skuespiller og sanger Magne Skjævesland, Ingeborg Stenrud og Andrea Cvetkovic. Hovedtema er om Aasmund Olavsson Vinjes forelskinger/ kvinnemøter. Konsertforestilling på Soletunet kl og i Engveien, Torget kl Fri entrè. stor takk. Stokke kommune får også takk for å låne ut Fritidsmagasinet. Arnadal ungdomstreff Oppstart torsdag 1. september kl Videre er det åpent annenhver torsdag (oddetallsuker). Stedet er klubbhuset til Arnadal Idrettslag. Dette er en ungdomsklubb for de fra 5 til 10 klasse. Kontaktperson er Ellen Halvorsen Hun er til stede hver gang, og andre voksne har vekslet på å være til stede. Begge treffene er glade for støtten fra Stokke kommune. Og, voksne som kan tenke seg å bidra frivillig til å opprettholde ungdomstreffene bes ta kontakt med kontaktpersonene. Det kan være behov for flere frivillige da noen som har bidratt til nå ikke lenger har mulighet. Du finner kontaktinformasjon på Stokke kommunale kulturskole har også tilbud til de aller yngste: Musikk fra livets begynnelse babysang. Nytt kurs starter mandag 12. september kl Musikk og lek for hele familien. Nytt kurs starter mandag 12. september kl Ta kontakt med kulturskolen for flere opplysninger og påmelding til dette: Tlf Inger Book / Gro Hansen. Stokke kommune 9

9 Stokke kommunestyre takker av 3. rad fra venstre: Vidar Andersen (kommunalsjef), Kåre Pettersen, Bjørn Sverre Karlsen (vararepr.), Ingar Eikbråten, Erlend Larsen, Jahn Magnus Jahnsen, Dag Einar Kværhellen, Anders S. Sondrup, Jon Johansen, Fred Willy Bakke Aamelfot, Jan Frigge Lindgren. 2. rad fra venstre: Steinar Lien (kommunalsjef), Lina Bringsli, Torstein Luth-Hanssen, Anne Anholt (vararepr.), Sten Viktor Haugerud, Monica Johansen, Elisabeth Bogstad, Einar Sætre, Dagfinn Paulsen (vararepr.), Eldbjørg Norvang, Frederikke Møller, Wenche Jakobsen, Veslemøy Lindgren, Torunn Årset (økonomisjef), Egil Gjerde (kommunalsjef). 1. rad fra venstre: Lars Joakim Tveit (rådmann), Formannskapet: Elisabeth Larsen, Roy Standal, Kristin Sanna Kihle (varaordfører), Nils Ingar Aabol (ordfører), Clas Hirsch, Vera Nordmark Olsen, Lars Flåtnes, Bjørg Ebeltoft (møtesekretær). Representantene Wenche Davidsen, Are Fjøsne, Hans Jørgen Haug, var ikke til stede. Hva er bioavfall? Dette sier Vesar på sin hjemmeside Dette er bioavfall: kaffefilter - matrester - avskårne blomster og mindre potteplanter - servietter - småbein - teposer - tørkepapir - vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall) - bleier (restavfall) - ekskrementer fra hund og katt (restavfall) - hundeposer (restavfall) -juletrær (hageavfall) - knoker (restavfall) - sneiper (restavfall) - mordersnegler/snegler (restavfall) - hageavfall (leveres gratis som hageavfall på gjenvinningsstasjonene) Stokke kommune har en annen avfallsordning enn for eksempel Tønsberg kommune. For Stokkeboere betyr det at hageavfall (også gress) ikke kan kastes i bioavfallsdunkene. Avskårne blomster og mindre potteplanter kan derimot puttes i bioposene og kastes i bioavfallsdunkene. Vesars hjemmeside om bioavfall: Vesar har en bestillingsordning på hageavfall to ganger i året (vår og høst). I forbindelse med dette kan hageavfallssekker bestilles fra Vesar i bestemte uker. Frister for bestilling av henting og sekker finner du på Vesars hjemmeside, eller i kildesorteringskalenderen. Henteordningen og sekkene koster ekstra, og gebyret vil bli belastet fakturaen for kommunale gebyrer. Hageavfall kan også leveres gratis hele året på Rygg gjenvinningsstasjon, Taranrødvn. 93, 3171 Sem. Du kan levere kvister som er buntet gratis, og du kan ha hageavfall i plastsekker, men disse må du da tømme selv på Rygg. Hageavfallssekker kan også kjøpes på servicekontoret på rådhuset (80 kr for 15 stk), det samme gjelder grønne ekstrasekker til restavfall (35 kr pr stk). For mer informasjon, kontakt Vesar, tlf Med vennlig hilsen Hanne M. Jacobsen Lund Stokke kommune 11

10 Stokke Da Capo Ensemble Org.nr Program Tirsdagene: Hvem var personene bak gatenavn i Stokke? v/ Arne Trygve Jacobsen Stokke Bygdetun kl Gamle gravskikker i Vestfold v/ Helge Klingberg Stokke Bygdetun kl Fotograf Th. Larsen med kamera i Stokke v/ Rune Sørlie Stokke Bygdetun kl Stokke kirke 125 år. En historisk vandring i kirkebygget v/ Karl Hagelund med flere Stokke kirke kl Fra bestefars notebok Nina Steins kvartett spiller musikk fra skuddårsfest i Stokke 1940 Stokke Bygdetun kl Øyvind Thorsen kåserer Årsmøte Stokke Bygdetun kl Gamle postkort og frimerker stemplet i Stokke Ta med kort v/ Jan Ove Fossnes Stokke Bygdetun kl Lorens Berg. Forfatteren av Stokke en bygdebok v/ Lars Harald Alstadsæter Stokke Bygdetun kl Velkommen til hyggelig samvær! Styret Høst i tekst og toner! Fredag 28. oktober kl.19:00 inviterer Sang Stokke og Musikk Da Capo Ensemble Aften! til god gammel underholdningskveld på Torget i Engveien Senteret. Ensemblet består av 9 musikere og 4 vokalister. Kveldens repertoar er melodier fra 50 og 60 tallet. Arrangementene som vi bruker denne kvelden er levert av Per Husby Willy Andreassen Fredag 8.april kl Tor inviterer Stokness Stokke Da Capo Ensemble til god gammel underholdningskveld på Torget i Engveien Senteret. Ensemblet fortsetter i sitt 3. år og består av Velkommen 9 musikere til en og hyggelig 4 vokalister. høstkveld Vårt med repertoar mye er schlagere allsang og minner og musikk. fra år tilbake. Et gjenhør med disse populære og Arrangementene vakre som melodiene vi bruker denne får kvelden du på er levert av Torget i Engveien Senteret denne kvelden. Kveldens repertoar vil være melodier som hører til våren og den lyse årstiden. Alle som var unge på 50 og 60 tallet vil huske disse vakre melodiene. Per Husby Astrid Helene Hegle Willy Andreassen Tor Stokness Velkommen til en hyggelig vårkveld med mye allsang og musikk. Ønsker du et gjenhør med disse populære og vakre melodiene ja, da bør du finne veien til Torget i Engveien Senteret denne kvelden. Senteret stiller med åpen kafeteria med salg av kaffe og kaker. Senteret stiller med åpen kafeteria med salg av kaffe og kaker. Mandag 3. september kl 19. har Hageselskapet Stokke medlemsmøte på låven Stokke Bygdetun. MERK NY DATO på grunn av valget. Vi får besøk av Inger Lise Wiersdalen fra Langangen planteskole. Hun skal fortelle om IRIS, et mangfold av farger og fasonger. Mulig hun har med noe for salg også! Det blir som vanlig kaffepause med hjembakt og loddsalg. Alle er hjertelig velkommen! Neste møte er 10. oktober kl 19 samme sted, da kommer Tommy Tønsberg som er redaktør i Hagetidend. Han har stor hage og har tatt mange bilder som han vil vise, og forteller om STAUDER i alle farger og fasonger! Han har stor sans for spennende sammenplantninger. Dette er aktuelt for både erfarne hagefolk og nye som er hjertelig velkommen! Kaffe, kaker og utlodning! 12 Stokke kommune

11 Aktivitetshuset Kuben Kuben er et lavterskeltilbud til personer som har, - eller har hatt psykiske vansker. Livet går opp og ned for oss alle er en kjent frase,- og når det butter imot er det ofte avgjørende hvilket nettverk av familie og venner en har rundt seg for å komme videre i livet. Mange sliter med ensomhet og isolasjon,- og da kan nettopp Kuben være et sosialt møtested for akkurat deg! Kuben satser på aktivitet og trivsel,- og ved det å være sammen! Kuben har åpent tirsdager og fredager - hvor brukerstyring og brukermedvirkning står sentralt i driften. Av aktiviteter kan nevnes badegruppe, åpen kafe/ fellesmåltider, turer, div. formings/kunstuttrykk mm.- noe for enhver smak. Kuben er opptatt av bl.a. kultur, nærmiljø og helse! Åpningstidene er: TIRSDAGER: KL FREDAGER. KL På ONSDAGER kl er det ONSDAG- SKAFFE et lavterskeltilbud til brukere som sliter med rusproblematikk,- evt. som er i rehabiltering/ behandling. På TORSDAGER kl er det KREATIVT VERKSTED for yngre deltagere fra år. Du kan henvende deg direkte til Aktivitetshuset Kuben på telefonnr eller mobil Kontakt oss gjerne før du kommer! Du finner oss på baksiden av hovedbygningen på Soletunet! VELKOMMEN TIL KUBEN! Sommer på Soletunet En sommer er over, men minnene om den består. Vi har hatt mye hygge på Soletunet i sommer. På Dagsenteret har det vært mellom 20 og 30 mennesker 3 dager i uka og noen færre på tirsdager og torsdager. Så fort sola har kommet fram har vi satt oss ute i Mollykroken. St. Hans feiret vi over 2 dager. Den 23. juni feiret vi ute i Sansehagen. Da var det trekkspill. sang, nystekte sveler med nyrørte jordbær og kaffekos. Dagen etter kom regnet. Da dekte vi på inne på Dagsenteret, og trekkspillet låt flott også der. Kjøkkensjefen med assistent servert grillmat, is og jordbær. Hver tirsdag har vi arrangert tur ut i det blå, enten fra Engveisenteret eller Soletunet. Da har vi vært på Gjennestad, Bokemoa i Stokke, Bøkeskauen i Larvik, Slottsfjellet, Slottsfjellmuseet, Jotun museum og mange flere steder. Hver torsdag kl. 12 har vi samlet en flokk som har lyst til å gå en tur. Noen har med rullator og noen triller naboen i rullestol. Vi har hatt gode frivillige medhjelpere med oss, og det har vært flott. Vi fortsetter med det utover høsten så det er bare å henge seg på. Onsdag 29. juni dro vi til Oslo. 39 personer fra Soletunet, Engveien og ellers i Stokke dro på tur til hovedstaden. Der fikk vi omvisning på Folkemuseet, stoppet utenfor Operabygget, så på den nye Holmekollbakken og tok en kafferast på Kongens utsikt (ved Kragh støtten i Holmenkollåsen). Lunsjen fikk vi servert på Rodeløkken kafé på Bygdøy. Alle var enige om at det hadde vært en flott tur. Onsdag 28. juli inviterte Stokke bygdekvinnelag oss opp til Bygdetunet på deilig suppe, kaffe og kaker. Ca 25 personer ble kjørt i skyttelbuss fra Soletunet til Bokemoa. Bygdekvinnelaget stiller opp på Soletunet hver siste onsdag i måneden og steller i stand kaffekos på Torvet. Det er noe vi setter stor pris på. Olsok den 29. juli må jo også selvsagt feires med rømmegrøt, jordbær og trekkspill. Vår trofaste venn, Øivind Teigen har spilt for oss både på Olsok og begge St. Hans feiringene. Vi vil også få si en stor takk til alle de frivillige som også i sommer har stilt velvillige opp og bidratt til å lyse opp dagen for de som trenger en hjelpende hånd. Det ville vært veldig vanskelig å få gjennomført både turer og tilstelninger uten det verdifulle bidraget fra våre kjære frivillige medarbeidere. TUSEN TAKK! Rigmor Sørensen, frivillighetskoordinator, tlf Begge foto: Rigmor Sørensen Stokke kommune 13

12 Engveien-senteret Engveien-senteret Trygghet, Trivsel og Tilhørighet sjonen. Nærmere opplysninger gis ved oppmøte eller pr. telefon Aktiviteten er åpen alle virkedager og har åpne tilbud til alle pensjonister bosatt i Stokke kommune. De fleste aktivitetene er gratis med kaffespleis. Vi minner om følgende arrangement: Sentret Sentret leier ut leier små ut og små store og lokaler store til lokaler ulike formål til ulike og aktiviteter. 31/8 Kjøkkenet kl.1230 tilbyr Panfløytekonsert varm mat hver på dag torget, og ellers formål det som og ønskes aktiviteter. ifm.: gratis Kjøkkenet tilbyr varm mat Møtevirksomhet 13/9 kl.1800 Stokke pensjonistforening, hver dag og ellers det som ønskes ifm.: Selskap medlemsmøte på torget Møtevirksomhet Minnesamvær eller 15/9 kl.1200 Plystrekonsert på torget, gratis Selskap Catering - ta med mat hjem - til hverdag og fest. 23/9 kl.1800 Gammeldans på torget Minnesamvær eller 25/9 kl.1600 Søndagstreff Ved bestilling Catering av catering - ta kan med vi i mat de fleste hjem tilfellene levere maten 27/9 på kl.1700 døren. Kulturskolen, Be gjerne om et pristilbud på leie av lokale - til eller hverdag på levering og fest. av mat. huskonsert på torget 30/9 kl.1200 Den internasjonale Aktivitetene Ved bestilling drives av frivillige catering medhjelpere kan vi i de og fleste vi minner om noen av eldredagen aktivitetene: markers på torget, gratis tilfellene Torgtreff levere og sosialt maten samvær på døren. m/kaffe Be hver gjerne dag 7/10 kl kl.1300 Vinjes Ferdaminne, dikt om et Datatreff pristilbud hver på mandag leie av lokale eller på kl og melodier på torget, gratis levering Bridge av hver mat. mandag 11/10 kl kl.1800 Stokke pensjonistforening, Bingo annen hver tirsdag på ulike uketall kl medlemsmøte på torget Aktivitetene Strikkekafé drives hver av tirsdag frivillige og medhjelpere torsdag kl Velkommen til nye utfordringer og nye og vi Stavgang minner om i Moa noen hver av onsdag aktivitetene: kl muligheter denne høsten. Torgtreff Kryssordgruppe og sosialt hver samvær onsdag m/kaffe kl hver Treskjæring dag hver onsdag kl kl Alle er hjertelig velkommen - støtt opp om Datatreff Malegruppe hver mandag hver onsdag (silkemaling mandager) kl kl Engveien! Bridge Hjernetrim hver mandag hver torsdag kl kl Bingo Stoltrim annen hver hver fredag, tirsdag mandag og onsdag kl på ulike uketall kl Ingen påmelding, bare møt opp. Øvrige aktiviteter fremgår av timeplan som ligger utenfor resepsjonen. Stikkekafé hver tirsdag og torsdag kl Nærmere opplysninger gis ved oppmøte eller pr. telefon Stavgang i Moa hver onsdag kl Kom 90. å Aktiviteten se våre nye er åpen alle virkedager og har åpne tilbud til alle pensjonister bosatt i Stokke kommune. Kryssordgruppe hver onsdag kl strikkede De fleste aktivitetene og tovede er gratis med kaffespleis. Treskjæring hver onsdag kl produkter til Malegruppe hver onsdag hyggelige priser. Vi minner om følgende arrangement: (silkemaling mandager) kl Hjernetrim hver torsdag kl /3 kl Konsert DKSS på torget, Johansen skifter genser Stoltrim hver fredag, mandag 8/3 kl Stokke pensjonistforening, medlemsmøte på torget Vi har bl.a. varme sitteunderlag, YME skjerf, PRODUKTER vesker, og onsdag kl /3 kl Konsert DKSS på torget, Et brev i ord og toner babytepper og mye annet. 19/3 kl Lørdagstreff på torget Ingen påmelding, bare møt opp. Øvrige aktiviteter 25/3 kl Gammeldans på torget Vi har som ellers også mye fin keramikk. fremgår av timeplan som ligger utenfor resep- 27/3 kl Søndagstreff i kafeteriaen ER GLAD I? 8/4 kl Da Capo konsert på torget Vi blir også å treffe i Bokemoa på husflidens 9/4 kl Lørdagstreff på torget dag søndag 4. september. Åpningstider: NB: Kafeteriaen er åpen for alle! - Prøv vår populære man ons søndagsmiddag fredag kl og ÅPNINGSTIDER: støtt opp om kjøkkenet på Engveien! tirsdag kl Bispevisitas på Soletunet Biskopen har i sitt program lagt opp til å holde en andakt på Soletunet torsdag 22. september kl (med Med ill. av vennlig Engveien-senteret) hilsen Laila Mjøs - Leder Soletunet Velkommen til hyggelig handel! Yme Produkter Kornmagasingata 13, 3160 Stokke (bak Stokke Senter) (bak Stokke Sent KOM Å SE VÅRE NYE STRIKKEDE OG TOV PRODUKTER TIL HYGGELIGE PRISER. HVA MED ET GODT OG VARMT SITTEUND ELLER KANSKJE ET FINT NAVNEKRUS TIL VI HAR SOM ELLERS OGSÅ MYE FIN KERA HER FINNER DU OGSÅ ANNEN KUNST OG BRUKSKUNST LAGET AV LOKALE KUNSTN MAN ONS FREDAG KL TIRSDAG KL VELKOMMEN TIL HYGGELIG HANDEL Xserve 14 Stokke Ny:BK kommune Media:NSK/SM:Nytt fra Stokke kommune nr :NSK-Tekster :Engveien Aktiviteter.doc

13 Engveien kafeteria Tlf.nr.: Åpningstider: mandag-fredag kl lørdag kl søndag kl Her kan du spise middag (middagsservering mellom kl , lørdager til 1400) eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. Turgruppe fra Soletunet Er det noen som liker å gå tur? Har du lyst til å hjelpe andre til å komme seg ut? Vi har startet opp med gåturer torsdager kl Ikke alle som bor på Soletunet orker å gå så veldig langt, så det blir korte turer med noen hvilepauser på en benk her og der. Men det viktigste er å kunne Soletunet kafeteria Tlf.nr.: Åpningstider: Hverdager kl Lørdager Stengt Søndager kl Servering av middag: Hverdager kl Lørdager Stengt Søndager kl Her kan du spise middag eller ta en kopp kaffe i hyggelige omgivelser sammen med venner. Reduserte priser for pensjonister og trygdede. bevege seg ute i frisk luft. Vi trenger noen som kan låne bort en arm eller som kan skyve en rullestol. Det er bare å henge seg på. Lyst på en lunsj før vi går tur, så har vi flott og rimelig salatbar på Soletunet nå. Møt opp i resepsjon på Soletunet 10 minutter før. Rigmor Sørensen, frivillighetskoordinator, telefon Glede i hjertet gir god helse Klipp ut SOLETUNET - trening og rehabilitering høst 2011 Mandag Onsdag Torsdag Fredag Trimdagen Sang og Hjernetrim Hobbydagen Kl Kl Kl Frokostgrupper Frokostgrupper Frokostgrupper Hobby Vaffelsteking, hobby Fruktskjæring, hobby kl kl Natursti kl Dagens nyheter Dagens nyheter i Bokemoa Dagens nyheter Mandagstrim kl. 11 Allsang kl kl. 11 Sangstund kl.11 i 2 grupper kl siste dag 29. september kl ca. kl Hjernetrim Kaffe m.m. Kaffe m.m. kl Morosjon Ca. kl ca. kl Kaffe m.m. kl. 14 Hobby like uker Sport og spill i Stokke hallen Bingo ulike uker ca kl oppstart 13.oktober Mimregruppe Sittedans/ gå tur Lett trim Noen av aktivitetene krever vedtak, andre er det påmelding til. For nærmere opplysninger ring Stokke kommune 15

14 Stokke kommune Informasjon Stokke Rådhus, Nygaards Allè 1 Postboks 124, 3161 Stokke Åpningstider: 1. september 30. april kl mai 31. august kl Saksbehandlers e-postadresse: ta kontakt på telefon: Servicekontor og rådmannens ledergruppe: Inngang E, 1.etg. Telefon/Faks: / Sektor Plan og miljø: Seksjon Eiendom, kommunalteknikk og Arealplan/byggesak Telefon/Faks: / Inngang E, 3.etg. Sektor Helse, velferd og omsorg: Seksjon Pleie, omsorg og rehabilitering: Soletunet, Ole Stavnums vei 12 Telefon/Faks: / Seksjon Familie og oppvekst: Inng. D, 2.etg., Telefon/Faks: / Seksjon Tiltak for funksjonshemmede: Kornmagasingt. 13. Telefon/Faks: / Helsestasjonen Telefon ekspedisjon: Engveien-senteret Telefon/Faks: / Sektor Oppvekst kunnskap og kultur Seksjon Barnehager: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Bokemoa og Ramsum skoler Bokemoa: Telefon/Faks: / Ramsum: Telefon/Faks: / Melsom skole Feen: Telefon/Faks: / Melsom: Telefon/Faks: / Stokke Ungdomsskole Telefon/Faks: / Vear skole Telefon/Faks: / Vennerød skole Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Voksenopplæring Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Seksjon Kultur: Inngang E, 2.etg. Telefon/Faks: / Stokke Kommunale Kulturskole Besøksadr.: Engveien 4 Telefon/Faks: / Lokalene Låven og Fritidsmagasinet Flerbrukshusene er utleid på langtidsbasis. Det kan være plass til flere leietakere, interesserte kan kontakte el. Stokkehallen, besøksadr. Rørkollveien 2 Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur. Vearhallen, besøksadr. Melsomvikvn. 561 Leie og henvendelser rettes til virksomhet kultur. Stokke bibliotek Stokke rådhus, Nygaards allè 1 Postboks 124, 3161 Stokke Tlf: E-post: Utenom åpningstiden kan lån leveres i bokinnkast ved hovedinngang. Lån kan fornyes pr. telefon eller via internett: Åpningstider Mandag Tirsdag, onsdag, torsdag Fredag Stengt Lørdag Stokke kommune

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 4 - juni 2014-15. årgang INFORMASJON Nytt fra Stokke kommune Kjære lesere av Nytt fra Stokke kommune Nummer 4, 5 og 6 av Nytt fra Stokke kommune blir med redusert innhold. Dette skyldes vedtak i kommunestyret

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 10 desember 2008-9. årgang

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr.

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. FULLDISTRIBUSJON u b e d An Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. I dette nummer kan du lese om: Etablererprogrammet i Vestfold Budsjett 2006 Presentasjon av barnehager Andebu mot 2020 - intervju

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.

Fløværingen. God sommer. Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune. Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 38 juni 2015 God sommer Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Redaktørens SPALTE Flå

Detaljer

Nr. 3/2013, 2. september

Nr. 3/2013, 2. september Nr. 3/2013, 2. september Vinnere av Hinnaprisen 2013 - Jåtten skolekorps - se side 2 Aktive Hinna menighet - se side 21 Høytidelig åpning av Olav Olsens plass - se side 6 Velkommen til SABI SUSHI DRØM

Detaljer

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21

God Jul! Årgang 70. Våler kommune. Biskopens juleandakt side 6. Eldredag i Våler side 9. Høsttakkefest side 20. 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 Årgang 70 November/desember 2010 Våler kommune God Jul! Biskopens juleandakt side 6 Eldredag i Våler side 9 Høsttakkefest side 20 4-ÅRS BOK I svinndal side 21 VÅLER OG SVINNDAL MENIGHETER VÅLER KIRKEKONTOR

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Bæringen. Alt klart for isfiske

Bæringen. Alt klart for isfiske Bæringen TORSdag 14. februar 2013 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 2 Årgang 25 Alt klart for isfiske Teppet opp for Annie Førti barn og unge fra Bærmuda mini gleder seg til premieren

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Farligere rush-trafikk

Farligere rush-trafikk NR 5 OKTOBER 2009 21. ÅRGANG Emmaus-utbygging kan føre til: Farligere rush-trafikk Hyrden Magnar Mæland er sauebonde og baptistpastor. I august overtok han ansvaret for Stavanger Baptistmenighet i Bergelandsgata.

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer