Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten"

Transkript

1 Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Tid og sted Tid: 06. mars 2013, klokken Sted: Vågan Rådhus, Formannskapssalen Saksliste 013/2013 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 014/2013 Referat og rapport 015/2013 Modeller for traineeordning. Næringsforeninger, LSH og Lofotrådet er invitert til møtet 016/2013 Bytte av navn på prosjektet 017/2013 Endelig godkjenning av regnskap for /2013 Foreløpig regnskap /2013 Revidering av budsjett /2013 Endring i representasjonen i styringsgruppa 021/2013 Utdeling av Lofotstipendet 022/2013 Videreutvikling av websiden 023/2013 Diskusjonssak om sommerjobber 024/2013 Eventuelt 1

2 Saksnr: 015 Møtedato: Saksbeh: ØA Møtenr: 2/2013 Vedlegg: Utredning av modeller Modeller for traineeordning Formål Diskutere modeller for traineeordninger og møte næringsforeningene til felles diskusjoner. Bakgrunn Ungdomsprosjektet har arbeidet med å etablere traineeordninger, og arbeidet tok virkelig fart før jul. Fra jul og utover har vi arbeidet med å utvikle ordningen, holde kontakten med samarbeidsparter og utvikle modeller og konsepter for en ordning i Lofoten. I april fikk vi støtte til å gjennomføre et forprosjekt med mål om å inkludere bedriftene nærmere i prosessen. I denne støtten ligger en forutsetning om å arrangere to næringslivsseminarer i Lofoten, og å arrangere en studietur til en passende destinasjon. Næringslivsseminarene ble arrangert i Svolvær og Leknes på april, og samlet til sammen ca. 10 bedrifter, samt flere andre aktører. Næringslivsseminarene fikk frem at bedriftene som deltok på seminarene er svært positive til etablering av en ordning, og det har gitt grunnlag for en dialog videre. Målet er snarest å samle 4-5 bedrifter som kan være med på en ordning fra og med høsten Vurderinger Samarbeid på tvers av regioner Prosjektleder mener dette er et viktig spørsmål som bør diskuteres. Imidlertid er finansieringa fra bolystmidlene for et første år nok til å starte på egen hånd, og interessen fra bedriftene er god nok til å starte på egen hånd. Derfor anbefaler prosjektleder styringsgruppen til å diskutere hva Lofoten mer mest tjent på på sikt. Tre sentrale spørsmål er viktige i denne sammenheng: 2 Hvor god er lofotbedriftenes størrelse og evne til å hvert år gå inn med nok kapital til å for å få en stabil ordning over tid? Hvor stort traineekull bør vi ha for at ordningen skal være attraktiv? Hvor god infrastruktur rundt levering av kompetansetjenester og kurs til ordningen har vi i Lofoten? For å ta utgangspunkt i noe har prosjektleder utredet tre modeller for samarbeid på tvers av regioner. I utgangspunktet er det Hålogaland som er mest aktuell i et samarbeid, men rundt informasjon og formidling av ordningene kan vi tenke oss at det kan samarbeides med alle traineeordningene i Nordland. Modell 1 tar for seg lite samarbeid og en lite integrert ordning hvor Lofoten tar de fleste utgifter, men også får mer tilbake for ordningen i form av leverandørtjenester og omtale.

3 Modell 2 viser en modell med samarbeid rundt rekrutteringsinnsats. Modell 3 viser en modell hvor ordningen er delvis integrert i andre regioner, men hvor regionene fortsatt har en stor grad av særpreg. Modell 4 viser en helt integrert ordning som tar utgangspunkt i Hålogalandsregionen. Se vedleggene for modellene i helhet. Faglig opplegg I de forskjellige modellene er det også skissert opp et faglig opplegg. Dette er et tenkt opplegg, og prosjektleder ønsker tilbakemelding fra styringsgruppen og næringsforeningene om opplegget ser greit ut. Dette er også en viktig del av tilbakemeldingene, og prosjektleder har derav to problemstillinger til diskusjon: Er det faglige opplegget interessant og spennende for næringslivet? Hvem og hvordan skal vi finne til å tilby de faglige oppleggene? En leverandør på alt? Forskjellige leverandører? Anbudsrunder? Budsjett Prosjektleder har utarbeidet et budsjett for et første år med drift og annonsering. En av de mest utfordrende kostnadene er deltagelse på karrieredager og yrkesmesser. Eksempelvis vil en presentasjon og stand på Karrieredagen i Tromsø å ha en kostnad på 9000 kroner. Budsjettet er utarbeidet med grunnlag i overslag fra LSH om hva det vil koste å kjøre kurs, et overslag på hva det vil koste å reise på yrkesmesser og generelt andre kostnader. Tiltak for å gjøre det attraktivt for bedriftene I søknaden til bolystmidler har vi søkt på en sum med forutsetning om å gjøre ordningen attraktiv for næringslivet. Prosjektleder brukte tenkte i utgangspunktet at dette skulle gå til lønn til traineer lignende ordningen i Salten. Imidlertid viser det seg at traineeordningen i Vesterålen fikk avslag fordi denne typen ordninger var konkurransevridende. Det er også kjent at Salten har lagt om sin ordning foran årets opptak. Derfor anbefaler prosjektleder at vi ikke bruker dette virkemidlet. Imidlertid har prosjektleder utarbeidet en ide til et konsept som Vesterålen har brukt tidligere. Her har de betalt reise og opphold til studenter som ønsker å lære mer om arbeidsmarkedet i Lofoten. Kystnæringskonferansen har bydd på samarbeid, og det er blitt luftet at det kunne vært en ide å skipe inn studenter til konferansen. Tanken er at studentene kan komme til konferansen og å være på deler av den, for så å få møtt noen spennende bedrifter i Vestvågøy. Deretter spanderer vi overnatting og reiser til Svolvær dagen etter for å møte spennende bedrifter i Svolvær. Vedtak Styringsgruppa ber prosjektleder arbeide mot å starte et pilotprosjekt rundt egen traineeordning i Lofoten. Styringsgruppa ber om at det holdes dialog med andre regioner om samarbeidsmuligheter og forutsetter at prosjektleder holder tett kontakt med næringsforeningene i det videre arbeidet. 3

4 Vedlegg: Ulike modeller for samarbeid med andre regioner: Modell 1 Lofoten kjører et eget opplegg. I modell nummer 1 kjører Lofoten eget opplegg uten å involvere andre. Det vil gi lavere reisekostnader, men til gjengjeld vil vi måtte drifte, utvikle og betale ordningen helt selv. Samtidig vil det gi svært høyest effekt i regionen i forhold til leverandørvirksomheten rundt ordningen. August Introduksjon i bedriften (Første uka) Seminar om Lofoten (1 uke) September Studietur til et område nært Lofoten (Bodø, Tromsø, Kiruna, Narvik, Sortland, Mo, Bergen) Teambuilding Oktober Styrekurs (Ettermiddagsbasert) November Dagskurs i investering Dagskurs i politisk påvirkning Teambuilding Desember Juleavslutning og evaluering Januar Kurs i internasjonalisering med vekt på eksport, markeder og eksportbedrifter i Lofoten (1 uke) Teambulding Februar Kurs i internasjonalisering med vekt på internasjonalisering hjemme (1 uke) Mars Forberedelse til studietur med relevante lokale bedrifter (1-2 dager) Studietur til Brussel, Kina, Moskva eller Italia (1 uke) Teambulding Mai Teambulding Juni Avslutningsbankett 4

5 Modell 2 Eget opplegg med felles rekrutteringsinnsats Modellen blir som vist ovenfor. Imidlertid vil vi kunne utarbeide et fellesopplegg om rekruttering til ulike ordninger i Hålogaland, og kanskje også andre steder i fylket. Hvorvidt dette er aktuelt for andre regioner vet vi ikke noe om, men ting kan tyde på at det er en viss interesse for å samarbeide slik på tvers av regioner. Dette vil føre til store besparelser eller at vi kan øke det geografiske rekrutteringsområdet noe. Med et slikt opplegg kan også hver region prioritere de utdanningsinstitusjonene de ønsker å konsentrere seg om. I Lofoten kan vi sannsynligvis regne Bodø og Narvik som de viktigste institusjonene, mens en et rekrutteringssamarbeid kan få til at vi kan rekke over Tromsø, Alta, Harstad, Nesna, Mo, Trondheim, Oslo, Bergen, Kiruna og Umeå uten å bruke en unødvendig stor andel av midlene. Modell 3 Delvis integrert faglig opplegg / samarbeid på tvers Her er en modell for et delvis integrert opplegg hvor målet er at vi kan reklamere for egen ordning, og at ordninga fortsatt har et utpreget lofotpreg, men hvor ordninga drar veksel på å samarbeide med andre. For å vise hvordan de ansvarlige kan fordeles er det satt opp ansvarlige i klammetegn. Her er det lagt opp til at vi samarbeider om de største arrangementene i løpet av året. Ordningen kan inkludere hele Hålogaland eller bare Vesterålen. August Introduksjon i bedrifta [Bedriftene selv.] Seminar om Lofoten [Lofoten arrangerer for kun Lofoten] September Studietur til omliggende destinasjon [Vesterålen arrangerer for alle] Teambuilding [Lofoten arrangerer for kun traineene i Lofoten Oktober Styrekurs [Lofoten arrangerer for kun traineene i Lofoten November Dagskurs i investering [Lofoten arrangerer for traineene i Lofoten Dagskurs i politisk [Lofoten arrangerer for traineene i Lofoten] Teambulding Desember Juleavslutning og evaluering [Lofoten arrangerer for kun Lofoten] Januar Kurs i internasjonalisering med vekt på eksport, markeder og eksportbedrifter i Hålogaland. [1 uke, Lofoten arrangerer for alle] Teambuilding 5

6 Februar Kurs i internasjonalisering med vekt på internasjonalisering hjemme [Vesterålen arrangerer for alle] Mars Introduksjon til studietur [Hver region forbereder sine traineer] Studietur [Lofoten arrangerer for alle] Mai Teambuilding Juni Avslutningsbankett [Vesterålen arrangerer for alle] Modell 4 En helt integrert ordning for Hålogaland Modellen viser et helt integrert opplegg. Det vil være høye kostnader i form av reiseutgifter og for å arrangere hvert enkelt arrangement. Samtidig vil sannsynligvis tilgangen til kapital være høyere fordi vi står sterkere i søknadsprosesser og har et større område å dekke for bedriftene. Ordningen som er beskrevet forutsetter at det blir en ordning for trainee i Hålogaland, og ikke ordninger spredt ut i hver region. August Introduksjon i bedrift [Bedriften selv ordner] Introduksjonsseminar og seminar om Narvikregionen [Narvik ansvarlig] September Introduksjonsseminar om Lofoten [Lofoten ansvarlig.] Oktober Introduksjonsseminar til Vesterålen [Vesterålen ansvarlig] Januar Seminarpakke 1 med temaer som : Styrearbeid, ledelse, investering, politisk påvirkning etc. [Vesterålen ansvarlig] Mars Seminarpakke 2 med tema internasjonalisering [Lofoten ansvarlig] April Studietur [Narvik ansvarlig] Juni Avslutningsbankett [Lofoten ansvarlig] 6

7 Saksnr: 016 Møtedato: Saksbeh: ØA Møtenr: 02/2013 Vedlegg: Ingen Bytte av navn på prosjektet Formål Diskutere navn til prosjektet Bakgrunn Da Lofotrådet vedtok prosjektet og prosjektbeskrivelsene ble dette prosjektet omtalt som Ungdomsprosjektet i Lofoten. Hvor bevisst dette var er usikkert, men noe av begrunnelsen for å hete ungdomsprosjekt var at tiltak rettet mot ungdom trenger mindre egenkapital enn tiltak rettet mot voksne i søknadsprosesser. Imidlertid har prosjektets retning rettet seg mer mot å være et kompetanse- og tilflyttingsprosjekt. Prosjektleder opplever likevel at det er i tråd med intensjonene bak prosjektet, og det er også i tråd med kompetansen til prosjektleder. Ungdomsbiten er likevel sentral, og målgruppen er fortsatt ungdom. Men det er en vesenforskjell på om man retter seg mot ungdom på 15 år, eller ungdom på 30 år. I tillegg har ungdomsprosjektet lansert webportalen Bo i Lofoten hvor vi måtte ha et enklere navn en Ungdomsprosjektet i Lofoten. Denne portalen har blitt profilert i regionen, og mange kjenner bedre til webportalen enn til prosjektet som helhet. Både i media og blant folk flest har nå prosjektet en tendens til å bli omtalt som Bo i Lofoten. Vurderinger Prosjektleder har ikke hatt noen ønsker om å endre navn, men ser det kan være fornuftig for å gjøre den offentlige kommunikasjonen enklere. Prosjektleder har ikke vurdert andre navn, men ønsker at vi kan inkludere navnet på webportalen i prosjektnavnet også. Dersom prosjektet kan hete Ungdomsprosjektet - Bo i Lofoten vil det gjøre kommunikasjonen enklere, og man kan både bruke ungdomsprosjektet og Bo i Lofoten i offentlig kommunikasjon. Dermed unngår man misforståelser rundt at man i dag fort kan tro at Bo i Lofoten og Ungdomsprosjektet i Lofoten er to forskjellige ting. Vedtak Styringsgruppen ber Lofotrådet å få endre navn på prosjektet til Ungdomsprosjektet Bo i Lofoten 7

8 Saksnr: 017 Møtedato: Saksbeh: ØA Møtenr: 02/2013 Vedlegg: Regnskapet Endelig godkjenning av regnskap 2012 Formål Vedta regnskapet for Bakgrunn På forrige møte hadde vi oppe regnskapet for Styringsgruppen tok regnskapet til orientering da sekretariatet i Lofotrådet ikke var helt ferdig med regnskapet. Regnskapet er nå avsluttet. Siden regnskapet til ungdomsprosjektet er en del av Lofotrådets regnskap som helhet har dette blitt vedtatt i Lofotrådet. Vurderinger Regnskapet hovedsakelig identisk med regnskapet som ble behandlet på forrige styringsgruppemøte. Det er noen mindre endringer i kostnader ved reise og møter, og en større post som ikke var med i det midlertidige regnskapet som ble lagt frem for styringsgruppa. Dette gjelder posten på Imidlertid er dette egeninnsatsen til sekretariatet og næringslivet, og posten er feilført som kjøp av administrative tjenester. I utgangspunktet er dette en inntekt til ungdomsprosjektet. Beløpet er høyere enn det normalt vil være på et normalår på grunn av at det øvrige sekretariatet i Lofotrådet har gjort mye arbeid med rekruttering av prosjektleder og med opplærings av prosjektleder. Prosjektleder har gjort sekretariatet oppmerksom om at posten er ført feil. Siden regnskapet er godkjent i Lofotrådet får vi ikke gjort noe med årets regnskap, men i regnskapet for 2013 vil dette bli rettet opp. Prosjektleder har også tatt opp situasjonen rundt pensjonsutgiftene. Henviser her til egen mail som ble sendt ut til styringsgruppa. Det var enighet i sekretariatet om at utgiftene var høye, men det var mer usikkert om det er noe som kan gjøres med situasjonen. Problemstillingen er tatt opp med regnskapsførerne våre i Vestvågøy Kommune, og de er gjort oppmerksom på situasjonen. Tilbakemeldingen derfra er at pensjonsutgiften ikke kommer til å være like høy de kommende år. Vedtak Styringsgruppen godkjenner regnskapet for

9 Vedlegg: Regnskap 2013 Ansvar: 1274 REG. UNGDOMSSATSING Funksjon: 120 ADMINISTRASJON LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID PENSJON ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KOPIERING ANDRE UTGIFTER REISE/DIETT POL. PÅVIRKN REISEUTG., IKKE OPPG. PL MØTEUTGIFTER KJØP AV ADM.TJENESTER KJØP TJENESTER FRA ANDRE BETALT MVA KOMPENSERT MVA DRIFT FRA FYLKESKOMMUNER NFK PARTNERSKAP KOMMUNENE I LOFOTEN Sum 1274 REG. UNGDOMSSATSING 0 9

10 Saksnr: 018/2013 Møtedato: Saksbeh: ØA Møtenr: 02/2013 Vedlegg: Foreløpig regnskap Foreløpig regnskap Formål Holde styringsgruppa orientert den løpende økonomien til prosjektet. Bakgrunn Styringsgruppa vedtok budsjett i møtet i februar. Dette er tallene per april Vurderinger Prosjektleder har ikke hatt store utgifter i 2013, og lagt vekt på å ha et nøkternt forbruk av midler mens søknader om videre finansiering har blitt behandlet. Det er heller ikke store rom for bruk av midler utover vanlig drift. Det har imidlertid vært enkelte større investeringer hvor noen av investeringene har vært tiltak igangsatt i Dette gjelder hovedsakelig hjemmesiden. Mye av forbruket til prosjektet har vært investering i en del nytt kontorutstyr og reiseutgifter. Reiseutgiftene kan hovedsakelig knyttes opp mot utgifter ved møter og kontor utenfor Vestvågøy og med deltagelse på seminarer. Seminarene har hovedsakelig vært knyttet opp mot søknadsprosessene vi har gjennomført, og hatt mål om å knytte kontakter og øke kompetansen til prosjektleder. Strukturen på regnskapet i forhold til budsjettet vi vedtok har fortsatt noe å få på, men regnskapsføreren vår har forsøkt å bryte opp budsjettet i postene Inntekter Per skrivende stund har vi ikke fått svar på noen av søknadene, men vi er innstilt øverst på fylkets innstillinger til bolystmidler. Derfor er det realistisk og budsjettere med midlene. Imidlertid vet vi lite om vilkårene for midlene, og det er ikke sannsynlig at noen av bolystmidlene blir utbetalt i Dette vil bli revidert i budsjettet , 10800, Lønnsmidler og utgifter rundt lønn I forhold til budsjettet ligger vi omentrent à jour. Styringsgruppen ønsker kanskje å se nærmere på pensjonsutgifter i henhold til den diskusjonen vi hadde tidligere i år rundt regnskapet i , 11601, Reiseutgifter Reiseutgiftene ligger under budsjett, og spesielt styringsgruppa ligger under budsjett. Grunnen til dette er at det er budsjettert med kostnadene det vil innebære at alle reiser til møtene. Bruk av videolink og avlysningen av et møte gjør at denne ligger betydelig lavere. Kostnadene til reiser til prosjektleder er noe under budsjett Utdanningsstipend Under utdanningsstipend ligger både traineeordningen og utdanningsstipendet. Det skal 10

11 egentlig føres opp hver for seg, og dette vil bli ordnet. Kostnadene for traineestillingene er ikke bokført ennå, men vil ligge på budsjett. Stipender behandles dette møtet Konsulenthonorar Det er ikke blitt brukt noe i konsulenthonorar Kjøp av tjenester Dette gjelder hjemmesiden. Hjemmesiden kom noe under budsjett. Fortsatt må det påbeløpes noen driftskostnader, men hjemmesiden vil havne omentrent på den kostnaden den var budsjettert med Telefonutgifter De løpende telefonutgiftene og Kontorutgifter og andre utgifter Dette består for det meste av utgifter ved reklamemateriell til karrieredagene vi deltar på. I tillegg består det av IKT-utgifter. Vedtak Styringsgruppa tar det foreløpige regnskapet for 2013 til orientering 11

12 Vedlegg: Foreløpig regnskap 2013 Ansvar: 1274 REG. UNGDOMSSATSING LØNN I FASTE STILLINGER MØTEGODTGJØRELSE PENSJON ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE UTGIFTER TELEFON FELLES IKT. UTGIFTERT OPPLÆRING/KURS REISE, DIETTUTG. OPPG. PL REISE/DIETT POL. PÅVIRKN UTDANNINGSSTIPEND REISEUTG., IKKE OPPG. PL MØTEUTGIFTER HUSLEIE, LEIE LOKALER KONSULENTHONORAR KJØP TJENESTER FRA ANDRE BETALT MVA AVSETN. BUNDNE FOND KOMPENSERT MVA DRIFT Sum utgifter FRA STATEN FRA FYLKESKOMMUNER NFK PARTNERSKAP OVERFØRING FRA VÅGAN KOMMUNE OVERFØRING FRA VESTVÅGØY KOMMUNE OVERFØRING FRA FLAKSTAD KOMUNE OVERFØRING FRA MOSKENES KOMMUNE OVERFØRING FRA VÆRØY KOMMUNE OVERFØRING FRA RØST KOMMUNE Sum inntekter Sum ansvar: 1274 REG. UNGDOMSSATSING

13 Saksnr: 019/2013 Møtedato: Saksbeh: ØA Møtenr: 02/2013 Vedlegg: Revidert budsjett (OBS: Eget vedlegg i mail.) Revidert budsjett 2013 Formål Revidere budsjettet i forhold til forbruk og nye opplysninger om inntekter. Bakgrunn Styringsgruppen har vedtatt et budsjett for Budsjettet er differensiert for å vise de forskjellige prosjektårene og den totale kostnaden hvert år. Styringsgruppen ba om å få revidert budsjettet etter at finansieringssituasjonen var mer avklart. Per i dag har vi ikke fått svar på vår søknad på bolystmidler, men det virker realistisk å håpe på tilslag på søknaden. Vurderinger Prosjektleder har ikke foretatt noen større endringer på budsjettet da det i all hovedsak har vært underforbruk. Den største endringen er at årets reiseutgifter er justert ned i forhold til foreløpig forbruk. Her kommer en oversikt over endringer: Inntekter Det er gjort endringer i når inntektene er budsjettert med. Dette medfører ingen endringer i beløpet, men endringer i hvilket år vi kan vente inntekter. Vi vet imidlertid lite om når vi kan kreve delutbetalinger fra eventuelle bolystmidler, men det virker mer sannsynlig at vi kan få en midtveisutbetaling og en sluttutbetaling fremfor tre delutbetalinger for alle tre budsjettårene. Reiseutgifter I henhold til foreløpig forbruk har prosjektleder justert ned reiseutgiftene med kroner. Husleie Husleien er justert opp med ca over tre år, og det er gjort i når hvordan husleien blir betalt i henhold til at husleien blir betalt et år på etterskudd, og ikke inneværende år slik vi har budsjettert med tidligere. Malstrømseminaret Årets Malstrømseminar/ungdomskonferanse er justert opp med 5000 kroner. Prosjektleder ser at prosjektet er spennende, men med en generell stram økonomi. Rekruttering Det er gjort endringer slik at en større andel av utgiftene kommer i 2013, og første halvår Posten er også økt med 5000 kroner. På sikt må vi arbeide med at alle rekrutteringsutgifter blir dekt av deltageravgifter for næringslivet, mens inneværende år 13

14 ønsker prosjektleder at vi gjør en gratis rekrutteringsinnsats for næringslivet. Dette kan virke både som en gulrot for å gå inn i et nytt prosjekt i regionen. Konsulentarbeid Prosjektleder har revidert ned posten med 5000 kroner slik at posten er på kroner nå. De små tiltakene som eventuelt kunne vært konsulentarbeid har næringslivet bidratt med som egeninnsats. (Arrangering av seminarer, arbeid med hjemmeside og foredragsvirksomhet.) Vi har foreløpig ikke brukt konsulenter i inneværende år, og foreløpig er det ingen konkrete planer om hva posten kan gå til. Prosjektleder tar gjerne mot innspill på hva vi trenger små utredninger på. Vedtak Styringsgruppen reviderer budsjettet i tråd med vedlegget. 14

15 Saksnr: 020/13 Møtedato: Saksbeh: ØA Møtenr: 02/2013 Vedlegg: Ingen Endring av representasjon i styringsgruppa Formål Klarere fremgangsmåte for endring av representasjon Bakgrunn Ungdomsprosjektet har tidligere vedtatt at de ønsker en bedre ungdomsrepresentasjon i prosjektet. Dette har tatt noe tid da det har vært vanskelig å komme i kontakt med ungdomsråd og ansvarlige for disse i kommunene. I tillegg er det naturlig at det er en del utskiftninger i en stor styringsgruppe, og vi har fått flere tilbakemeldinger rundt at endringer er i emning. I den anledning ønsker prosjektleder at styringsgruppen tar stilling til en del problemstillinger. Vurderinger Representasjon fra Røst Vi har fått melding om at det vil bli endringer i representasjonen fra Røst pga. av flytting. Røst arbeider med å finne en ny representant her, og det er viktig å ha en aktive representanter fra de ytterste øyene. Det er også ønskelig med en ungdomsrepresentant fra Røst, og dette er en del av agendaen på prosjektleders studietur til Røst. Ungdomsrepresentasjon fra Vestvågøy Ungdomsrepresentanten fra Vestvågøy reiser sannsynligvis bort for å gå på skole. Prosjektleder ønsker at styringsgruppa diskuterer hvordan vi håndterer det. På den ene siden er det ønskelig å ha lokal ungdomsrepresentasjon fra Vestvågøy, mens på den andre siden er hverdagen til mange unge at de må reise bort for å gå på skole. Å ha disse perspektivene i styringsgruppa kan være verdifullt. Prosjektleder vurderer det dit hen at det er mulig å få til innenfor årets budsjett og dersom man ønsker å prioritere dette de kommende år. Dersom det er ønskelig fra styringsgruppa må det selvfølgelig være ønskelig fra representanten og fra ungdomsrådet i Vestvågøy også. Ungdomsrepresentasjon fra Flakstad I kontakt med Ungdomsrådet i Flakstad har prosjektleder fått tilbakemelding om at de skal prøve å finne en ungdom. Prosjektleder avventer svar fra Ungdomsrådet. Representasjon fra Vågan Ungdomsrådet i Vågan har nå valgt sin representant. De har valgt Kristaver Birkeland Johansen som ungdomsvara for ungdomsprosjektet. I tillegg har vara fra Vågan trukket seg på grunn tidspress, og Eivind Holst er valgt inn som ny vararepresentant. 15

16 Fremgangsmåte Prosjektleder vurderer det dit hen at det er lite hensiktsmessig at styringsgruppen vedtar representasjonen siden disse er valgt av sine respektive kommuner og organ, og det er Lofotrådet som har vedtatt representasjonen. Prosjektleder foreslår at etter hvert som endringer i prosjektet skjer så legges dette frem for Lofotrådet på det nivå, og på den måten, de ønsker. Styringsgruppen vil bli orientert om endringer. I tillegg ønsker prosjektleder å være lite byråkratisk, så representanter vil bli invitert til møter og få sakspapirer fra dagen de er valgt av sitt organ, og så må det formelle nødvendigvis ta den tiden det tar. Dessuten er det hensiktsmessig å legge frem alle endringer i en sak slik at det er naturlig å vente over sommeren for å få med alle endringer. Dersom Lofotrådet ønsker at styringsgruppen skal ha ansvaret for endringer vil prosjektleder komme tilbake med en sak på dette for å gjøre formelle vedtak. Vedtak Styringsgruppen oppfordrer Lofotrådet til å velge inn flere ungdomsrepresentanter, og gjøre endringer i representasjonen der folk har trukket seg i henhold forslag fra kommuner og ungdomsråd. 16

17 Saksnr: 021/12 Møtedato: Saksbeh: ØA Møtenr: 02/2013 Vedlegg: Søknadene Retningslinjene for tildeling av stipend. Tildeling av Lofotstipendet Formål Velge ut mottakere av stipendet som styringsgruppen tidligere har vedtatt. Bakgrunn Styringsgruppen har valgt et stipend rettet mot høyere utdanning som et viktig mål. Det ble vedtatt opprettet før jul, og i forrige styringsgruppemøte ble et sett med retningslinjer vedtatt. Retningslinjene ligger i vedlegg etter søknadene. Stipendet har blitt lyst ut på billigste måte. Prosjektleder har brukt tid på å få høgskoler og universitet til å lyse ut stipendet. Dette har vist seg som en billig metode selv om det antagelig kunne vært noe flere søkere ved for eksempel avisannonsering. Prosjektleder har vært i dialog med følgende enheter om annonsering: 17 Student i Nord (Studentsamskipnaden i Bodø/Narvik) Universitetet i Nordland Høgskolen i Narvik Studentsamskipnaden på Nesna Høgskolen på Nesna Universitetet i Tromsø Studentsamskipnaden i Tromsø Høgskolen i Harstad Studentsamskipnaden i Harstad Lofoten studie- og høgskolesenter Nord-norsk studentsamskipnad i Oslo Norsk studentorganisasjon Vurderinger Antall søknader og søkere Vi har fått inn 8 søknader. Det er seks søknader på masteroppgaver og en søknad på bacheloroppgave. Det totale søknadsbeløpet er kroner. Vi har satt av kroner til formålet i Dersom man ønsker flere søknadsrunder vil styringsgruppen måtte prioritere innenfor søknadene, og også innenfor søknadene som faller innenfor retningslinjene. Prosjektleder opplever alle søknadene som gjennomarbeidet, gode og de fleste i tråd med intensjonene bak stipendordninga Søknadene fordeler seg slik at det er tre søknader fra Universitetet i Tromsø, to søknader fra Universitetet i Nordland, to søknader fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo og en søknad

18 fra Høgskolen i Narvik. Praktiske avklaringer Flere av søkerne har i dialog med prosjektleder ytret ønske om at pengene skal brukes til å finansiere prosjektarbeid, og dermed ytret ønske om at en kan bruke av beløpet til å finansiere feltarbeid og intervjuer. Prosjektleder er innstilt på å være fleksibel på utbetalingene av stipendet, og med mindre styringsgruppa har innvendinger ønsker prosjektleder å betale ut halve beløpet ved tildeling, og halve beløpet etter endt oppgave. Lofotrådets vurdering Internt i sekretariatet i Lofotrådet har vi gjort en vurdering av hva som kan være interessant i relasjon til det pågående arbeidet i Lofotrådet uavhengig av ungdomsprosjektet. Sekretariatet har pekt på at spesielt oppgavene om storflyplass i Lofoten, tilflytting og LoVeSe kan være av interessant art for rådet. Vurdering av søknadene Søknadsnr. Navn 01 Søker: Øystein Hansen Medforfatter: Karina Hansen Tema på oppgave Risikostyring og HMS-arbeid om bord i fiskefartøy. Type arbeid Bacheloroppg. Søknadsbeløp Institusjon Ikke oppgitt beløp. Sats: 9000 Høgskolen i Narvik Vurdering: Søknaden vurderes som svært relevant for Lofoten. Bacheloroppgaven tar utgangspunkt i å kartlegge krav til HMS for så å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes. Oppgaven tar utgangspunkt i Åge Sivertsen AS, og skal vurdere fiskebåten M/S Trinto. På bakgrunn av dette mener prosjektleder at den involverte bedriften får svært god utbytte av en slik oppgave, og det lokale feltarbeidet er i tråd med kriterier for tildeling. Prosjektleder forutsetter at funn i oppgaven blir formidlet til Åge Sivertsen AS, og vil selv ta initiativ til å tilby hjelp til ytterligere formidling dersom det er ønskelig. Selv om oppgaven utføres nå om våren sier våre retningslinjer at Prosjektleder anbefaler å gi oppgaven støtte som bacheloroppgave skrevet av flere personer og innstiller på at vi gir et stipend på 6000 kroner fordelt på to personer. Oppgaven er egentlig berettiget til 9000 kroner, men på grunn av stor søknadsmengde foreslår prosjetktleder en lavere sum til oppgave skrevet av to personer. Søknadsnr. Navn Tema på oppgave 02 Søker: Morten Celius Vurdering: 18 Medskribent: Paal Henning Løkke Lofoten Regional Airport (foreløpig.) Type arbeid Masteroppg. / Diplomoppgave. Søknadsbeløp Institusjon Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

19 Oppgaven er en analyse av en kommende storflyplass på Gimsøy. Prosjektleder vurderer oppaven som svært interessant for både aktører innenfor og utenfor regionen. En masteroppgave innenfor arkitektur får også langt større oppmerksomhet og er mer omfattende en vanlige masteroppaver. Oppgaven er spesielt spennende på grunn av fokuset på ringvirkninger av en slik flyplass, og på grunn av at det vil være en utredning uten egeninteresse fra verken kommunene eller fra luftfartsmyndighetene. Det er allerede gjort et stor forarbeid med datasamling som bør være av interesse for regionen. Prosjektleder anbefaler at styringsgruppen innvilger søknaden på stipend med kroner da oppgaven faller innenfor retningslinjene, og er av stor interesse for Lofoten som region. Søknaden er berettiget til kroner, men på grunn av stor søkning foreslår prosjektleder ett mindre beløp til oppgaver skrevet av to personer. Søknadsnr. Navn Tema på oppgave 03 Sarah Peters Naturbaserte aktiviteter som livsstil og grunnlag for valg av bosted Type arbeid Søknadsbeløp Institusjon Masteroppg kroner Universitetet i Tromsø Vurdering Oppgaven inneholder alle elementer som er beskrevet i retningslinjene med feltarbeid i Lofoten, og prosjektleder mener dette er en oppgave som vil være interessant langt utover det akademiske aspektet. I tillegg er problemstillingen svært interessant for ungdomsprosjektet som helhet, og prosjektleder har hatt god kontakt med søker rundt problemstillingene hun trekker frem. Oppgaven skal undersøke tilflytting til Lofoten, og hvordan sammenhengen mellom naturbaserte livsstil og tilflytting er. Prosjektleder mener dette er en oppgave som er viktig for ungdomsprosjektet at blir gjennomført, og anbefaler at vi støtter søknaden. Søknadsnr. Navn Tema på oppgave Type arbeid 04 Kristine Marie Inga E10 Lofotens fastlandsforbindelse og reindrifta i Kanstadfjord/ Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt. Søknadsbel øp Institusjon Masteroppg kr Universitetet i Tromsø Vurdering Oppgaven er interessant og spennende, men prosjektleder vurderer det dit hen at relevansen 19

20 for Lofoten er for utydelig i oppgaven. Prosjektleder vil først og fremst peke på at det ikke finne reindriftsnæring i Vågan selv om det finnes reindrift langs fastlandsforbindelsen. Dernest er det viktig å peke på at kunnskap rundt Lofotens fastlandsforbindelse er viktig og relevant uavhengig av om det er problemstillinger som kan knyttes til vår region. Spesielt er oppgaven spennende fordi den tar utgangspunkt i konsekvensutredningen, og kan være med på å belyse hvordan slike konsekvensutredninger fungerer. Der er også andre aspekter enn reindriftsnæringa med. Prosjektleder anbefaler at vi ikke støtter oppgaven med grunnlag i at oppgaven er mer rettet mot Vesterålen enn mot Lofoten. Dersom styringsgruppen likevel ønsker å støtte oppgaven har prosjektleder vært i kontakt med LevVesterålen, og anbefaler da at vi støtter oppgaven som et samarbeid. Søknadsnr. Navn Tema på oppgave Type arbeid 05 Ellyne Dudowski 20 Kvitskjevingen (nise) i Vestfjorden Søknadsbel øp Institusjon Masteroppg kr Universitetet i Nordland Vurdering: Prosjektleder mener dette er en svært spennende oppgave. Oppgaven er innenfor et spennende felt, og skal bringe viktig kunnskap om global oppvarming og dyreadferd i våre nærområder. Oppgaven går inn på om Kvitskjevingen endrer adferden sin som følge av global oppvarming, og skal kartlegge dens oppførsel via forskjellige metoder. Like spennende som selve oppgaven er også arbeidet rundt oppgaven. Masteroppgaven inngår i et større prosjekt som er en del av International Fund for Animal Welfare (IFAW) og tilsvarende prosjekt på Island er opplyst å ha skapt lokale ringvirkninger i form av aktviteter, arbeidsplasser og omdømme. Lokal samarbeidpartner er Ocean Sounds i Henningsvær. Prosjektleder mener at oppgaven går innenfor retningslinjene, og er særs spennende for Lofoten på grunn av at den er en del av st større arbeid, og fordi den er har en så klart definert lokal samarbeidspartner. Søker har søkt om kroner og begrunnet det med at veiledere og samarbeidsparter er medforfattere. Prosjektleder ser at formuleringen i retningslinjene kan tolkes slik, men prosjektleder mener intensjonen bak retningslinjene er at medforfatter må være student for at man kan være berettiget en støtte på kroner. Søknadsnr. Navn Tema på oppgave Type arbeid 06 Rita Solbakken Ledelse og uønskede hendelser i hjemmesykepleien Søknadsbel øp Institusjon Masteroppg kr Universitetet i Nordland Vurdering: Søker har levert inn en omfattende prosjektbeskrivelse som hun har bedt oss om å unndra offentlighet pga. sensitive opplysninger. Arbeidet skal gå inn på uønskende hendelser i hjemmetjenesten, og fokusere spesielt på ledelse. Prosjektleder mener dette er et spennende

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013

Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Rapport fra ungdomsprosjektet: 8. februar 2013 30. mai 2013 Om rapporten Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen, og rapportene blir utformet til hvert styringsgruppemøte. Rapportene sier

Detaljer

Rapport fra ungdomsprosjektet: 30. mai 2013 06. september 2013

Rapport fra ungdomsprosjektet: 30. mai 2013 06. september 2013 Rapport fra ungdomsprosjektet: 30. mai 2013 06. september 2013 Om rapporten Prosjektleder rapporterer jevnlig til styringsgruppen, og rapportene blir utformet til hvert styringsgruppemøte. Rapportene sier

Detaljer

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Vågan, Vestvågøy, Flakstad,

Detaljer

Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester

Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester Forenklet konkurransegrunnlag Innledning Lofotrådet, ved ungdomsprosjektet, arbeider med å opprette en traineeordning for Lofoten. Ordningen

Detaljer

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten

Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Tid og sted Tid: 11. september 2013, klokken 14.00 17.30 Sted: Lofoten studie- og høgskolesenter. Saksliste 025/2013 Godkjenning av

Detaljer

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes)

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) SLUTTRAPPORT LEV VESTERÅLEN Kommune: Prosjektnavn: Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Lev Vesterålen Prosjektleder: Marianne Hansen Leder i styringsgrupp en: Kontaktperso

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon

Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon Undervisningsleder Elisabeth Staksrud Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon (vedlegg 1 til studiekvalitetsrapporten 2014) Metode Studenter ved IMK som leverte masteroppgave

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PH.D.-PROGRAMMET I TVERRFAGLIG BARNEFORSKNING 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 08.05.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d.-programmet i tverrfaglig barneforskning

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning

Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/10261 Sak 32/11 Fremdriftsplan - Sentre for fremragende utdanning Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til:

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Ole Bernt Skarstein Dato 19.10.12 Ofoten Foto: Bjørn Erik Olsen Kort om prosessen Oppstart des. 2011 Oppstartsseminar februar 2012 Reg. planseminar marsmai 2012 Høring 24.10-12.12.12

Detaljer

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016

Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Referat fra årsmøte i forum for friluftslivsfag i høyere utdanning. Sogndal 6. januar 2016 Møteleder: Thomas Vold Referent: Cecilie Harr Moen Tilstede: 22 medlemmer (av totalt 29 fremmøtte på seminaret).

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L

S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L S Ø K E R V E I L E D I N G O G S Ø K N A D S M A L Dette dokumentet er ment som informasjon om søknadsprosessen og om hva en prosjektsøknad til Skogbrukets verdiskapingsfond bør inneholde. SØKERBERETTIGEDE

Detaljer

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING

VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING VEDLEGG 1: PROSJEKTBESKRIVELSE FORNYBAR ENERGI, INNOVASJON OG REGIONAL UTVIKLING Sogndal, 15. juli 2010 Bakgrunn Syv energiselskap i Sogn og Fjordane 1, Sparebanken Sogn og Fjordane og Forskningsrådet

Detaljer

Statsbudsjettet Kap 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil kroner til Lofotrådet, ungdomsprosjektet, Bolyst 2013

Statsbudsjettet Kap 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil kroner til Lofotrådet, ungdomsprosjektet, Bolyst 2013 Lofotrådet Ørjan Arntzen Deres ref. Vår ref. Dato 13/428-28 8.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til Lofotrådet, ungdomsprosjektet, Bolyst 2013

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Idèfase. Skisse. Resultat

Idèfase. Skisse. Resultat ? Idèfase Skisse Planlegging Gjennomføring Resultat Bakgrunn: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms har stor tro på prosjektorientert arbeid. Derfor legges det til rette for utviklingsarbeid

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 03.02.2017-05.02.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST4 02.04-16/17 Gjelder Søknad om fondsmidler - UiT - Studentenes fusjonskonferanse 2017 Vedlegg til saken:

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IR Møtedato: 22.11.2007 Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 57-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene

FOLKEAKSJONEN SKAL: Kategori: Mål: Kommentar: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag. mellom lokallagene FOLKEAKSJONEN SKAL: - Opprette diskusjonsgruppe i sosiale medier for og Opprettet Lokallag mellom lokallagene - Lage skolerings-/debattopplegg for lokallagene - Sende oppdatert informasjon og argumentasjon

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning

Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hva kan vi gjøre med det? Ungdom og medvirkning Hyggelig å se dere, velkommen hit. Forskningsdagene 2012 Distriktssenteret Hva skal skje her i dag? Træna? KVN Mange Ingen formell makt Framtiden Mobilitet

Detaljer

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk

Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering. Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Samarbeid med Karrieresenteret - profilering og rekruttering Elisabet Aase, Stine Victoria Krag og Ingfrid Fossbakk Karrieresenteret Etablert i 2005 3 faste stillinger, 3 på prosjekt Skal lokaliseres sentralt

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Samordnet næringsapparat 14. mai 2012

Samordnet næringsapparat 14. mai 2012 MØTEREFERAT! Samordnet næringsapparat 14. mai 2012 Sted: Kongsbergregionens lokaler Tid: 09:00 13:00 referent Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder jan-erik@kongsbergregionen.no tlf: 32 86

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I SAMFUNNSPLANLEGGING 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1957 Professor* 1969 Førsteamanuensis Professor* 1948 Førstelektor Førsteamanuensis (50%) 1948 1955

Detaljer

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste

UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste UKM 08/11 Rekruttering til kirkelig tjeneste I følge Matteusevangeliet ber Jesus disiplene sine om å gå ut i hele verden og bringe evangeliet om ham videre til alle mennesker (Matt 28). Det oppdraget kirken

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Journalpost:15/56495 Saksnummer Utvalg/komite Dato 365/2015 Fylkesrådet 17.12.2015 Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Sammendrag KUN Senter for kunnskap og likestilling - ønsker å

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0028 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad om støtte til Ungdomsprosjektet i Lofoten

Søknadsnr. 2013-0028 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad om støtte til Ungdomsprosjektet i Lofoten Søknad Søknadsnr. 2013-0028 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Søknad om støtte til Ungdomsprosjektet i Lofoten Kort beskrivelse Ungdomsprosjektet i Lofoten er et prosjekt rettet

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

År Fullført studium. År Nye reg. stud

År Fullført studium. År Nye reg. stud Vedlegg 6: Navn studieprogram/retning: Satellite Engineering Vurderingskriterier Søkertall perioden 2011-2016 2016: 89 Kommentar Masterprogrammet har følgende tall for studenter som har blitt tatt opp

Detaljer

Forskningsprosjektet: Det fleksible arbeidslivet. Gunhild Lurås Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie Tromsø, 13.

Forskningsprosjektet: Det fleksible arbeidslivet. Gunhild Lurås Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie Tromsø, 13. Forskningsprosjektet: Det fleksible arbeidslivet Gunhild Lurås Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie Tromsø, 13. september 2013 Presentasjon av prosjektet Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie;

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for miljø, plan og utvikling har møte den 28.06.2007 kl. 10.30 i Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Praktiske tilrettelegging og kontakt mellom bedrift og utdanningsinstitusjonen. Roar Andreassen Førstelektor Maskinfag (materialer og mekanikk)

Praktiske tilrettelegging og kontakt mellom bedrift og utdanningsinstitusjonen. Roar Andreassen Førstelektor Maskinfag (materialer og mekanikk) Praktiske tilrettelegging og kontakt mellom bedrift og utdanningsinstitusjonen Roar Andreassen Førstelektor Maskinfag (materialer og mekanikk) Undervisningstilbud: Doktorgradsutdanning (samarbeid med universiteter)

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

2. fordeling skjønnsmidler 2014

2. fordeling skjønnsmidler 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 16.12.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 2. fordeling skjønnsmidler 2014 Det

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00

Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 1/2012 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 31.1.2012 Tidspunkt: 08:30-15:00 Til stede: Navn Funksjon Representerer Rita

Detaljer

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE

SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE FORPROSJEKT IMTBachelor Våren 2012 SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE 09HBMEMA Arbeidstittel SUKSESSFAKTORER FOR SALG AV KARTONGVIN I NORGE Navn på gruppedeltaker Oppdragsgiver Interbrands

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. Referat fra møtet 29.-30. september Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf Mikkelsen, Kevin Johansen, Marianne

Detaljer

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler

Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Prosjektskisse: Satsingen «Løft for bedre ernæring», delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler Satsingen Løft for bedre ernæring, delprosjekt 1: Lokalt ernæringsarbeid frie midler 1. Kort om hensikt

Detaljer

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009

R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene R e f e r a t fra styremøte i Internasjonalt sekretariat for Agderfylkene, Kristiansand, 31.mars 2009 Til stede: John Stokkan, Vest-Agder fylkeskommune Kirsten

Detaljer

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder

Møtereferat. 13. oktober 1130-1630 Rådsrommet (U7.220) MH-bygget Tromsø. Tove Klæboe Nilsen leder av HSAM. Ranveig Lind innleid foredragsholder Møtereferat Vår ref. :2014/196 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 11.6.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 11. juni 2014 kl 11.00-15.30 Møtested: Helse Nord

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi

Navn studieprogram/retning: Toårig masterprogram i farmasi Bruke dette skjemaet til å gi tilbakemelding på datagrunnlaget og annen relevant informasjon om studietilbudet. Fakultetene velger fritt hvilke vurderingskriterier de ønsker å kommentere. Navn studieprogram/retning:

Detaljer

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Til skoleledere og lærere i grunnskolen og Vg1 Dato: Oslo 31.09.09 Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Grunnskoler og videregående skoler, Vg1 kan søke om inntil kr 50 000,- for å gjennomføre

Detaljer

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015.

Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Samlet rapport fra evalueringen HEL907 høst 2015. Har du ytterligere kommentarer om innholdet på timeplanen? Ville gjerne hatt mer simulering. Kunne gjerne hatt litt mer forelesninger. Synes dagen med

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

KUNNGJØRING AV MIDLER TIL HELSEFAGLIG FORSKNING

KUNNGJØRING AV MIDLER TIL HELSEFAGLIG FORSKNING KUNNGJØRING AV MIDLER TIL HELSEFAGLIG FORSKNING Nordlandssykehuset HF har et eget forskningsfond for å stimulere og styrke forskningsaktiviteten for helsefaglig forskning i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Detaljer

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår

Søknadsfrist 10. desember for påfølgende budsjettår SØKNAD TIL REINDRIFTENS UTVIKLINGSFOND OM MIDLER TIL FORSKNING OG FORMIDLING ADR. REINDRIFTSFORVALTNINGEN I ALTA TEL. 78 45 70 20 FAX. 78 45 70 49 Internettadresse: www.reindrift.no Søknadsfrist 10. desember

Detaljer

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker.

Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Referat fra styremøtet i Kilden kjønnsforskning.no 14. mars 2017, klokken 1215-1515. Møtet ble avholdt i Forskningsrådets møtelokaler på Lysaker. Styrets medlemmer: Beret Bråten, (styreleder), postdoktor

Detaljer

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X

DKNVS Meddelelser No. 9. DKNVS mot 2020. Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X DKNVS Meddelelser No. 9 DKNVS mot 2020 Strategidokument ISBN 978-82-93175-00-1 ISSN 1890-081X Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) Administrasjon pr. juni 2011: Generalsekretær: Kristian Overskaug

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I TYSK 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1962 Professor 1964 Førsteamanuensis 1952 Professor 1943 Professor (60%) b. Midlertidig ansatte/rekrutteringsstillinger

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 16.04.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014.

Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. Reglement er vedtatt av dekan 13.09.2012 og revidert av dekan 15.04.2014. 1. Virkeområde 1. Reglementet gjelder for studenter ved bachelorstudiene i sykepleie ved Universitet i Nordland. 2. Reglementet

Detaljer

Loppa kommune. Møteinnkalling

Loppa kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Dato: 28.01.2005 Tidspunkt: 8:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 78 45 30 00. Er noen ugilde i en sak, må det

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Politisk dokument om internasjonalisering.

Politisk dokument om internasjonalisering. Politisk dokument om internasjonalisering. Vedtatt: 27. januar 2015 Med dagens utvikling i samfunnet spiller det internasjonale perspektivet en større rolle for norsk høyere utdanning enn noen gang tidligere,

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Engeslandstunet Kort beskrivelse Bygdeutviklingsgruppa Neste Skritt (under Vegusdal Ve og Vel) ønsker å utvikle

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Kysten er Klar programmet i Sør-Trøndelag

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Kysten er Klar programmet i Sør-Trøndelag Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft som grunnlag for bosetting og næringsutvikling. Utprøving og testing av nye verktøy i 5 kystkommuner i

Detaljer

KUNNGJØRING AV MIDLER TIL PSYKIATRISK FORSKNING

KUNNGJØRING AV MIDLER TIL PSYKIATRISK FORSKNING 1 KUNNGJØRING AV MIDLER TIL PSYKIATRISK FORSKNING Nordlandssykehuset HF har et eget forskningsfond for å stimulere og styrke forskningsaktiviteten ved de psykiatriske avdelingene i Bodø, Lofoten og Vesterålen.

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Svein Borkhus Saknr. 11/3505-2 Ark.nr. 243 Saksbehandler: Turid Lie IDRETT SOM NÆRING - SØKNAD OM STØTTE 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider

Arbeidet med nettsiden er godt i gang og vil ferdigstilles ila sensommeren 2015. - Starte arbeidet med nye nettsider SAK 3 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING - FOLKEAKSJONEN SKAL: - Arrangere seminar om konsekvenser av seismiske Seminaret er ikke gjennomført Høsten 2014 undersøkelser - Starte arbeidet med nye nettsider - Følge opp

Detaljer

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009 Karrieredagen ved avdeling for ingeniør- og økonomifag 18. februar 2009 Velkommen Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Universitetet i Tromsø, inviterer til karrieredag onsdag 18. februar, kl. 1000-1600.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013

Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Journalpost.: 13/16765 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/13 Fylkesrådet 27.05.2013 Samlesak regionale studiesentre - søknadsfrist 1. mars 2013 Sammendrag I denne saken behandles 7 søknader

Detaljer

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr?

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Samarbeidsmuligheter med NTNU Kunnskap for en bedre verden NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen skape verdier

Detaljer