Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten"

Transkript

1 Innkalling til møte i styringsgruppa for ungdomsprosjektet i Lofoten Tid og sted Tid: 06. mars 2013, klokken Sted: Vågan Rådhus, Formannskapssalen Saksliste 013/2013 Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden 014/2013 Referat og rapport 015/2013 Modeller for traineeordning. Næringsforeninger, LSH og Lofotrådet er invitert til møtet 016/2013 Bytte av navn på prosjektet 017/2013 Endelig godkjenning av regnskap for /2013 Foreløpig regnskap /2013 Revidering av budsjett /2013 Endring i representasjonen i styringsgruppa 021/2013 Utdeling av Lofotstipendet 022/2013 Videreutvikling av websiden 023/2013 Diskusjonssak om sommerjobber 024/2013 Eventuelt 1

2 Saksnr: 015 Møtedato: Saksbeh: ØA Møtenr: 2/2013 Vedlegg: Utredning av modeller Modeller for traineeordning Formål Diskutere modeller for traineeordninger og møte næringsforeningene til felles diskusjoner. Bakgrunn Ungdomsprosjektet har arbeidet med å etablere traineeordninger, og arbeidet tok virkelig fart før jul. Fra jul og utover har vi arbeidet med å utvikle ordningen, holde kontakten med samarbeidsparter og utvikle modeller og konsepter for en ordning i Lofoten. I april fikk vi støtte til å gjennomføre et forprosjekt med mål om å inkludere bedriftene nærmere i prosessen. I denne støtten ligger en forutsetning om å arrangere to næringslivsseminarer i Lofoten, og å arrangere en studietur til en passende destinasjon. Næringslivsseminarene ble arrangert i Svolvær og Leknes på april, og samlet til sammen ca. 10 bedrifter, samt flere andre aktører. Næringslivsseminarene fikk frem at bedriftene som deltok på seminarene er svært positive til etablering av en ordning, og det har gitt grunnlag for en dialog videre. Målet er snarest å samle 4-5 bedrifter som kan være med på en ordning fra og med høsten Vurderinger Samarbeid på tvers av regioner Prosjektleder mener dette er et viktig spørsmål som bør diskuteres. Imidlertid er finansieringa fra bolystmidlene for et første år nok til å starte på egen hånd, og interessen fra bedriftene er god nok til å starte på egen hånd. Derfor anbefaler prosjektleder styringsgruppen til å diskutere hva Lofoten mer mest tjent på på sikt. Tre sentrale spørsmål er viktige i denne sammenheng: 2 Hvor god er lofotbedriftenes størrelse og evne til å hvert år gå inn med nok kapital til å for å få en stabil ordning over tid? Hvor stort traineekull bør vi ha for at ordningen skal være attraktiv? Hvor god infrastruktur rundt levering av kompetansetjenester og kurs til ordningen har vi i Lofoten? For å ta utgangspunkt i noe har prosjektleder utredet tre modeller for samarbeid på tvers av regioner. I utgangspunktet er det Hålogaland som er mest aktuell i et samarbeid, men rundt informasjon og formidling av ordningene kan vi tenke oss at det kan samarbeides med alle traineeordningene i Nordland. Modell 1 tar for seg lite samarbeid og en lite integrert ordning hvor Lofoten tar de fleste utgifter, men også får mer tilbake for ordningen i form av leverandørtjenester og omtale.

3 Modell 2 viser en modell med samarbeid rundt rekrutteringsinnsats. Modell 3 viser en modell hvor ordningen er delvis integrert i andre regioner, men hvor regionene fortsatt har en stor grad av særpreg. Modell 4 viser en helt integrert ordning som tar utgangspunkt i Hålogalandsregionen. Se vedleggene for modellene i helhet. Faglig opplegg I de forskjellige modellene er det også skissert opp et faglig opplegg. Dette er et tenkt opplegg, og prosjektleder ønsker tilbakemelding fra styringsgruppen og næringsforeningene om opplegget ser greit ut. Dette er også en viktig del av tilbakemeldingene, og prosjektleder har derav to problemstillinger til diskusjon: Er det faglige opplegget interessant og spennende for næringslivet? Hvem og hvordan skal vi finne til å tilby de faglige oppleggene? En leverandør på alt? Forskjellige leverandører? Anbudsrunder? Budsjett Prosjektleder har utarbeidet et budsjett for et første år med drift og annonsering. En av de mest utfordrende kostnadene er deltagelse på karrieredager og yrkesmesser. Eksempelvis vil en presentasjon og stand på Karrieredagen i Tromsø å ha en kostnad på 9000 kroner. Budsjettet er utarbeidet med grunnlag i overslag fra LSH om hva det vil koste å kjøre kurs, et overslag på hva det vil koste å reise på yrkesmesser og generelt andre kostnader. Tiltak for å gjøre det attraktivt for bedriftene I søknaden til bolystmidler har vi søkt på en sum med forutsetning om å gjøre ordningen attraktiv for næringslivet. Prosjektleder brukte tenkte i utgangspunktet at dette skulle gå til lønn til traineer lignende ordningen i Salten. Imidlertid viser det seg at traineeordningen i Vesterålen fikk avslag fordi denne typen ordninger var konkurransevridende. Det er også kjent at Salten har lagt om sin ordning foran årets opptak. Derfor anbefaler prosjektleder at vi ikke bruker dette virkemidlet. Imidlertid har prosjektleder utarbeidet en ide til et konsept som Vesterålen har brukt tidligere. Her har de betalt reise og opphold til studenter som ønsker å lære mer om arbeidsmarkedet i Lofoten. Kystnæringskonferansen har bydd på samarbeid, og det er blitt luftet at det kunne vært en ide å skipe inn studenter til konferansen. Tanken er at studentene kan komme til konferansen og å være på deler av den, for så å få møtt noen spennende bedrifter i Vestvågøy. Deretter spanderer vi overnatting og reiser til Svolvær dagen etter for å møte spennende bedrifter i Svolvær. Vedtak Styringsgruppa ber prosjektleder arbeide mot å starte et pilotprosjekt rundt egen traineeordning i Lofoten. Styringsgruppa ber om at det holdes dialog med andre regioner om samarbeidsmuligheter og forutsetter at prosjektleder holder tett kontakt med næringsforeningene i det videre arbeidet. 3

4 Vedlegg: Ulike modeller for samarbeid med andre regioner: Modell 1 Lofoten kjører et eget opplegg. I modell nummer 1 kjører Lofoten eget opplegg uten å involvere andre. Det vil gi lavere reisekostnader, men til gjengjeld vil vi måtte drifte, utvikle og betale ordningen helt selv. Samtidig vil det gi svært høyest effekt i regionen i forhold til leverandørvirksomheten rundt ordningen. August Introduksjon i bedriften (Første uka) Seminar om Lofoten (1 uke) September Studietur til et område nært Lofoten (Bodø, Tromsø, Kiruna, Narvik, Sortland, Mo, Bergen) Teambuilding Oktober Styrekurs (Ettermiddagsbasert) November Dagskurs i investering Dagskurs i politisk påvirkning Teambuilding Desember Juleavslutning og evaluering Januar Kurs i internasjonalisering med vekt på eksport, markeder og eksportbedrifter i Lofoten (1 uke) Teambulding Februar Kurs i internasjonalisering med vekt på internasjonalisering hjemme (1 uke) Mars Forberedelse til studietur med relevante lokale bedrifter (1-2 dager) Studietur til Brussel, Kina, Moskva eller Italia (1 uke) Teambulding Mai Teambulding Juni Avslutningsbankett 4

5 Modell 2 Eget opplegg med felles rekrutteringsinnsats Modellen blir som vist ovenfor. Imidlertid vil vi kunne utarbeide et fellesopplegg om rekruttering til ulike ordninger i Hålogaland, og kanskje også andre steder i fylket. Hvorvidt dette er aktuelt for andre regioner vet vi ikke noe om, men ting kan tyde på at det er en viss interesse for å samarbeide slik på tvers av regioner. Dette vil føre til store besparelser eller at vi kan øke det geografiske rekrutteringsområdet noe. Med et slikt opplegg kan også hver region prioritere de utdanningsinstitusjonene de ønsker å konsentrere seg om. I Lofoten kan vi sannsynligvis regne Bodø og Narvik som de viktigste institusjonene, mens en et rekrutteringssamarbeid kan få til at vi kan rekke over Tromsø, Alta, Harstad, Nesna, Mo, Trondheim, Oslo, Bergen, Kiruna og Umeå uten å bruke en unødvendig stor andel av midlene. Modell 3 Delvis integrert faglig opplegg / samarbeid på tvers Her er en modell for et delvis integrert opplegg hvor målet er at vi kan reklamere for egen ordning, og at ordninga fortsatt har et utpreget lofotpreg, men hvor ordninga drar veksel på å samarbeide med andre. For å vise hvordan de ansvarlige kan fordeles er det satt opp ansvarlige i klammetegn. Her er det lagt opp til at vi samarbeider om de største arrangementene i løpet av året. Ordningen kan inkludere hele Hålogaland eller bare Vesterålen. August Introduksjon i bedrifta [Bedriftene selv.] Seminar om Lofoten [Lofoten arrangerer for kun Lofoten] September Studietur til omliggende destinasjon [Vesterålen arrangerer for alle] Teambuilding [Lofoten arrangerer for kun traineene i Lofoten Oktober Styrekurs [Lofoten arrangerer for kun traineene i Lofoten November Dagskurs i investering [Lofoten arrangerer for traineene i Lofoten Dagskurs i politisk [Lofoten arrangerer for traineene i Lofoten] Teambulding Desember Juleavslutning og evaluering [Lofoten arrangerer for kun Lofoten] Januar Kurs i internasjonalisering med vekt på eksport, markeder og eksportbedrifter i Hålogaland. [1 uke, Lofoten arrangerer for alle] Teambuilding 5

6 Februar Kurs i internasjonalisering med vekt på internasjonalisering hjemme [Vesterålen arrangerer for alle] Mars Introduksjon til studietur [Hver region forbereder sine traineer] Studietur [Lofoten arrangerer for alle] Mai Teambuilding Juni Avslutningsbankett [Vesterålen arrangerer for alle] Modell 4 En helt integrert ordning for Hålogaland Modellen viser et helt integrert opplegg. Det vil være høye kostnader i form av reiseutgifter og for å arrangere hvert enkelt arrangement. Samtidig vil sannsynligvis tilgangen til kapital være høyere fordi vi står sterkere i søknadsprosesser og har et større område å dekke for bedriftene. Ordningen som er beskrevet forutsetter at det blir en ordning for trainee i Hålogaland, og ikke ordninger spredt ut i hver region. August Introduksjon i bedrift [Bedriften selv ordner] Introduksjonsseminar og seminar om Narvikregionen [Narvik ansvarlig] September Introduksjonsseminar om Lofoten [Lofoten ansvarlig.] Oktober Introduksjonsseminar til Vesterålen [Vesterålen ansvarlig] Januar Seminarpakke 1 med temaer som : Styrearbeid, ledelse, investering, politisk påvirkning etc. [Vesterålen ansvarlig] Mars Seminarpakke 2 med tema internasjonalisering [Lofoten ansvarlig] April Studietur [Narvik ansvarlig] Juni Avslutningsbankett [Lofoten ansvarlig] 6

7 Saksnr: 016 Møtedato: Saksbeh: ØA Møtenr: 02/2013 Vedlegg: Ingen Bytte av navn på prosjektet Formål Diskutere navn til prosjektet Bakgrunn Da Lofotrådet vedtok prosjektet og prosjektbeskrivelsene ble dette prosjektet omtalt som Ungdomsprosjektet i Lofoten. Hvor bevisst dette var er usikkert, men noe av begrunnelsen for å hete ungdomsprosjekt var at tiltak rettet mot ungdom trenger mindre egenkapital enn tiltak rettet mot voksne i søknadsprosesser. Imidlertid har prosjektets retning rettet seg mer mot å være et kompetanse- og tilflyttingsprosjekt. Prosjektleder opplever likevel at det er i tråd med intensjonene bak prosjektet, og det er også i tråd med kompetansen til prosjektleder. Ungdomsbiten er likevel sentral, og målgruppen er fortsatt ungdom. Men det er en vesenforskjell på om man retter seg mot ungdom på 15 år, eller ungdom på 30 år. I tillegg har ungdomsprosjektet lansert webportalen Bo i Lofoten hvor vi måtte ha et enklere navn en Ungdomsprosjektet i Lofoten. Denne portalen har blitt profilert i regionen, og mange kjenner bedre til webportalen enn til prosjektet som helhet. Både i media og blant folk flest har nå prosjektet en tendens til å bli omtalt som Bo i Lofoten. Vurderinger Prosjektleder har ikke hatt noen ønsker om å endre navn, men ser det kan være fornuftig for å gjøre den offentlige kommunikasjonen enklere. Prosjektleder har ikke vurdert andre navn, men ønsker at vi kan inkludere navnet på webportalen i prosjektnavnet også. Dersom prosjektet kan hete Ungdomsprosjektet - Bo i Lofoten vil det gjøre kommunikasjonen enklere, og man kan både bruke ungdomsprosjektet og Bo i Lofoten i offentlig kommunikasjon. Dermed unngår man misforståelser rundt at man i dag fort kan tro at Bo i Lofoten og Ungdomsprosjektet i Lofoten er to forskjellige ting. Vedtak Styringsgruppen ber Lofotrådet å få endre navn på prosjektet til Ungdomsprosjektet Bo i Lofoten 7

8 Saksnr: 017 Møtedato: Saksbeh: ØA Møtenr: 02/2013 Vedlegg: Regnskapet Endelig godkjenning av regnskap 2012 Formål Vedta regnskapet for Bakgrunn På forrige møte hadde vi oppe regnskapet for Styringsgruppen tok regnskapet til orientering da sekretariatet i Lofotrådet ikke var helt ferdig med regnskapet. Regnskapet er nå avsluttet. Siden regnskapet til ungdomsprosjektet er en del av Lofotrådets regnskap som helhet har dette blitt vedtatt i Lofotrådet. Vurderinger Regnskapet hovedsakelig identisk med regnskapet som ble behandlet på forrige styringsgruppemøte. Det er noen mindre endringer i kostnader ved reise og møter, og en større post som ikke var med i det midlertidige regnskapet som ble lagt frem for styringsgruppa. Dette gjelder posten på Imidlertid er dette egeninnsatsen til sekretariatet og næringslivet, og posten er feilført som kjøp av administrative tjenester. I utgangspunktet er dette en inntekt til ungdomsprosjektet. Beløpet er høyere enn det normalt vil være på et normalår på grunn av at det øvrige sekretariatet i Lofotrådet har gjort mye arbeid med rekruttering av prosjektleder og med opplærings av prosjektleder. Prosjektleder har gjort sekretariatet oppmerksom om at posten er ført feil. Siden regnskapet er godkjent i Lofotrådet får vi ikke gjort noe med årets regnskap, men i regnskapet for 2013 vil dette bli rettet opp. Prosjektleder har også tatt opp situasjonen rundt pensjonsutgiftene. Henviser her til egen mail som ble sendt ut til styringsgruppa. Det var enighet i sekretariatet om at utgiftene var høye, men det var mer usikkert om det er noe som kan gjøres med situasjonen. Problemstillingen er tatt opp med regnskapsførerne våre i Vestvågøy Kommune, og de er gjort oppmerksom på situasjonen. Tilbakemeldingen derfra er at pensjonsutgiften ikke kommer til å være like høy de kommende år. Vedtak Styringsgruppen godkjenner regnskapet for

9 Vedlegg: Regnskap 2013 Ansvar: 1274 REG. UNGDOMSSATSING Funksjon: 120 ADMINISTRASJON LØNN I FASTE STILLINGER OVERTID PENSJON ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER KOPIERING ANDRE UTGIFTER REISE/DIETT POL. PÅVIRKN REISEUTG., IKKE OPPG. PL MØTEUTGIFTER KJØP AV ADM.TJENESTER KJØP TJENESTER FRA ANDRE BETALT MVA KOMPENSERT MVA DRIFT FRA FYLKESKOMMUNER NFK PARTNERSKAP KOMMUNENE I LOFOTEN Sum 1274 REG. UNGDOMSSATSING 0 9

10 Saksnr: 018/2013 Møtedato: Saksbeh: ØA Møtenr: 02/2013 Vedlegg: Foreløpig regnskap Foreløpig regnskap Formål Holde styringsgruppa orientert den løpende økonomien til prosjektet. Bakgrunn Styringsgruppa vedtok budsjett i møtet i februar. Dette er tallene per april Vurderinger Prosjektleder har ikke hatt store utgifter i 2013, og lagt vekt på å ha et nøkternt forbruk av midler mens søknader om videre finansiering har blitt behandlet. Det er heller ikke store rom for bruk av midler utover vanlig drift. Det har imidlertid vært enkelte større investeringer hvor noen av investeringene har vært tiltak igangsatt i Dette gjelder hovedsakelig hjemmesiden. Mye av forbruket til prosjektet har vært investering i en del nytt kontorutstyr og reiseutgifter. Reiseutgiftene kan hovedsakelig knyttes opp mot utgifter ved møter og kontor utenfor Vestvågøy og med deltagelse på seminarer. Seminarene har hovedsakelig vært knyttet opp mot søknadsprosessene vi har gjennomført, og hatt mål om å knytte kontakter og øke kompetansen til prosjektleder. Strukturen på regnskapet i forhold til budsjettet vi vedtok har fortsatt noe å få på, men regnskapsføreren vår har forsøkt å bryte opp budsjettet i postene Inntekter Per skrivende stund har vi ikke fått svar på noen av søknadene, men vi er innstilt øverst på fylkets innstillinger til bolystmidler. Derfor er det realistisk og budsjettere med midlene. Imidlertid vet vi lite om vilkårene for midlene, og det er ikke sannsynlig at noen av bolystmidlene blir utbetalt i Dette vil bli revidert i budsjettet , 10800, Lønnsmidler og utgifter rundt lønn I forhold til budsjettet ligger vi omentrent à jour. Styringsgruppen ønsker kanskje å se nærmere på pensjonsutgifter i henhold til den diskusjonen vi hadde tidligere i år rundt regnskapet i , 11601, Reiseutgifter Reiseutgiftene ligger under budsjett, og spesielt styringsgruppa ligger under budsjett. Grunnen til dette er at det er budsjettert med kostnadene det vil innebære at alle reiser til møtene. Bruk av videolink og avlysningen av et møte gjør at denne ligger betydelig lavere. Kostnadene til reiser til prosjektleder er noe under budsjett Utdanningsstipend Under utdanningsstipend ligger både traineeordningen og utdanningsstipendet. Det skal 10

11 egentlig føres opp hver for seg, og dette vil bli ordnet. Kostnadene for traineestillingene er ikke bokført ennå, men vil ligge på budsjett. Stipender behandles dette møtet Konsulenthonorar Det er ikke blitt brukt noe i konsulenthonorar Kjøp av tjenester Dette gjelder hjemmesiden. Hjemmesiden kom noe under budsjett. Fortsatt må det påbeløpes noen driftskostnader, men hjemmesiden vil havne omentrent på den kostnaden den var budsjettert med Telefonutgifter De løpende telefonutgiftene og Kontorutgifter og andre utgifter Dette består for det meste av utgifter ved reklamemateriell til karrieredagene vi deltar på. I tillegg består det av IKT-utgifter. Vedtak Styringsgruppa tar det foreløpige regnskapet for 2013 til orientering 11

12 Vedlegg: Foreløpig regnskap 2013 Ansvar: 1274 REG. UNGDOMSSATSING LØNN I FASTE STILLINGER MØTEGODTGJØRELSE PENSJON ARBEIDSGIVERAVGIFT KONTORUTGIFTER ANDRE UTGIFTER TELEFON FELLES IKT. UTGIFTERT OPPLÆRING/KURS REISE, DIETTUTG. OPPG. PL REISE/DIETT POL. PÅVIRKN UTDANNINGSSTIPEND REISEUTG., IKKE OPPG. PL MØTEUTGIFTER HUSLEIE, LEIE LOKALER KONSULENTHONORAR KJØP TJENESTER FRA ANDRE BETALT MVA AVSETN. BUNDNE FOND KOMPENSERT MVA DRIFT Sum utgifter FRA STATEN FRA FYLKESKOMMUNER NFK PARTNERSKAP OVERFØRING FRA VÅGAN KOMMUNE OVERFØRING FRA VESTVÅGØY KOMMUNE OVERFØRING FRA FLAKSTAD KOMUNE OVERFØRING FRA MOSKENES KOMMUNE OVERFØRING FRA VÆRØY KOMMUNE OVERFØRING FRA RØST KOMMUNE Sum inntekter Sum ansvar: 1274 REG. UNGDOMSSATSING

13 Saksnr: 019/2013 Møtedato: Saksbeh: ØA Møtenr: 02/2013 Vedlegg: Revidert budsjett (OBS: Eget vedlegg i mail.) Revidert budsjett 2013 Formål Revidere budsjettet i forhold til forbruk og nye opplysninger om inntekter. Bakgrunn Styringsgruppen har vedtatt et budsjett for Budsjettet er differensiert for å vise de forskjellige prosjektårene og den totale kostnaden hvert år. Styringsgruppen ba om å få revidert budsjettet etter at finansieringssituasjonen var mer avklart. Per i dag har vi ikke fått svar på vår søknad på bolystmidler, men det virker realistisk å håpe på tilslag på søknaden. Vurderinger Prosjektleder har ikke foretatt noen større endringer på budsjettet da det i all hovedsak har vært underforbruk. Den største endringen er at årets reiseutgifter er justert ned i forhold til foreløpig forbruk. Her kommer en oversikt over endringer: Inntekter Det er gjort endringer i når inntektene er budsjettert med. Dette medfører ingen endringer i beløpet, men endringer i hvilket år vi kan vente inntekter. Vi vet imidlertid lite om når vi kan kreve delutbetalinger fra eventuelle bolystmidler, men det virker mer sannsynlig at vi kan få en midtveisutbetaling og en sluttutbetaling fremfor tre delutbetalinger for alle tre budsjettårene. Reiseutgifter I henhold til foreløpig forbruk har prosjektleder justert ned reiseutgiftene med kroner. Husleie Husleien er justert opp med ca over tre år, og det er gjort i når hvordan husleien blir betalt i henhold til at husleien blir betalt et år på etterskudd, og ikke inneværende år slik vi har budsjettert med tidligere. Malstrømseminaret Årets Malstrømseminar/ungdomskonferanse er justert opp med 5000 kroner. Prosjektleder ser at prosjektet er spennende, men med en generell stram økonomi. Rekruttering Det er gjort endringer slik at en større andel av utgiftene kommer i 2013, og første halvår Posten er også økt med 5000 kroner. På sikt må vi arbeide med at alle rekrutteringsutgifter blir dekt av deltageravgifter for næringslivet, mens inneværende år 13

14 ønsker prosjektleder at vi gjør en gratis rekrutteringsinnsats for næringslivet. Dette kan virke både som en gulrot for å gå inn i et nytt prosjekt i regionen. Konsulentarbeid Prosjektleder har revidert ned posten med 5000 kroner slik at posten er på kroner nå. De små tiltakene som eventuelt kunne vært konsulentarbeid har næringslivet bidratt med som egeninnsats. (Arrangering av seminarer, arbeid med hjemmeside og foredragsvirksomhet.) Vi har foreløpig ikke brukt konsulenter i inneværende år, og foreløpig er det ingen konkrete planer om hva posten kan gå til. Prosjektleder tar gjerne mot innspill på hva vi trenger små utredninger på. Vedtak Styringsgruppen reviderer budsjettet i tråd med vedlegget. 14

15 Saksnr: 020/13 Møtedato: Saksbeh: ØA Møtenr: 02/2013 Vedlegg: Ingen Endring av representasjon i styringsgruppa Formål Klarere fremgangsmåte for endring av representasjon Bakgrunn Ungdomsprosjektet har tidligere vedtatt at de ønsker en bedre ungdomsrepresentasjon i prosjektet. Dette har tatt noe tid da det har vært vanskelig å komme i kontakt med ungdomsråd og ansvarlige for disse i kommunene. I tillegg er det naturlig at det er en del utskiftninger i en stor styringsgruppe, og vi har fått flere tilbakemeldinger rundt at endringer er i emning. I den anledning ønsker prosjektleder at styringsgruppen tar stilling til en del problemstillinger. Vurderinger Representasjon fra Røst Vi har fått melding om at det vil bli endringer i representasjonen fra Røst pga. av flytting. Røst arbeider med å finne en ny representant her, og det er viktig å ha en aktive representanter fra de ytterste øyene. Det er også ønskelig med en ungdomsrepresentant fra Røst, og dette er en del av agendaen på prosjektleders studietur til Røst. Ungdomsrepresentasjon fra Vestvågøy Ungdomsrepresentanten fra Vestvågøy reiser sannsynligvis bort for å gå på skole. Prosjektleder ønsker at styringsgruppa diskuterer hvordan vi håndterer det. På den ene siden er det ønskelig å ha lokal ungdomsrepresentasjon fra Vestvågøy, mens på den andre siden er hverdagen til mange unge at de må reise bort for å gå på skole. Å ha disse perspektivene i styringsgruppa kan være verdifullt. Prosjektleder vurderer det dit hen at det er mulig å få til innenfor årets budsjett og dersom man ønsker å prioritere dette de kommende år. Dersom det er ønskelig fra styringsgruppa må det selvfølgelig være ønskelig fra representanten og fra ungdomsrådet i Vestvågøy også. Ungdomsrepresentasjon fra Flakstad I kontakt med Ungdomsrådet i Flakstad har prosjektleder fått tilbakemelding om at de skal prøve å finne en ungdom. Prosjektleder avventer svar fra Ungdomsrådet. Representasjon fra Vågan Ungdomsrådet i Vågan har nå valgt sin representant. De har valgt Kristaver Birkeland Johansen som ungdomsvara for ungdomsprosjektet. I tillegg har vara fra Vågan trukket seg på grunn tidspress, og Eivind Holst er valgt inn som ny vararepresentant. 15

16 Fremgangsmåte Prosjektleder vurderer det dit hen at det er lite hensiktsmessig at styringsgruppen vedtar representasjonen siden disse er valgt av sine respektive kommuner og organ, og det er Lofotrådet som har vedtatt representasjonen. Prosjektleder foreslår at etter hvert som endringer i prosjektet skjer så legges dette frem for Lofotrådet på det nivå, og på den måten, de ønsker. Styringsgruppen vil bli orientert om endringer. I tillegg ønsker prosjektleder å være lite byråkratisk, så representanter vil bli invitert til møter og få sakspapirer fra dagen de er valgt av sitt organ, og så må det formelle nødvendigvis ta den tiden det tar. Dessuten er det hensiktsmessig å legge frem alle endringer i en sak slik at det er naturlig å vente over sommeren for å få med alle endringer. Dersom Lofotrådet ønsker at styringsgruppen skal ha ansvaret for endringer vil prosjektleder komme tilbake med en sak på dette for å gjøre formelle vedtak. Vedtak Styringsgruppen oppfordrer Lofotrådet til å velge inn flere ungdomsrepresentanter, og gjøre endringer i representasjonen der folk har trukket seg i henhold forslag fra kommuner og ungdomsråd. 16

17 Saksnr: 021/12 Møtedato: Saksbeh: ØA Møtenr: 02/2013 Vedlegg: Søknadene Retningslinjene for tildeling av stipend. Tildeling av Lofotstipendet Formål Velge ut mottakere av stipendet som styringsgruppen tidligere har vedtatt. Bakgrunn Styringsgruppen har valgt et stipend rettet mot høyere utdanning som et viktig mål. Det ble vedtatt opprettet før jul, og i forrige styringsgruppemøte ble et sett med retningslinjer vedtatt. Retningslinjene ligger i vedlegg etter søknadene. Stipendet har blitt lyst ut på billigste måte. Prosjektleder har brukt tid på å få høgskoler og universitet til å lyse ut stipendet. Dette har vist seg som en billig metode selv om det antagelig kunne vært noe flere søkere ved for eksempel avisannonsering. Prosjektleder har vært i dialog med følgende enheter om annonsering: 17 Student i Nord (Studentsamskipnaden i Bodø/Narvik) Universitetet i Nordland Høgskolen i Narvik Studentsamskipnaden på Nesna Høgskolen på Nesna Universitetet i Tromsø Studentsamskipnaden i Tromsø Høgskolen i Harstad Studentsamskipnaden i Harstad Lofoten studie- og høgskolesenter Nord-norsk studentsamskipnad i Oslo Norsk studentorganisasjon Vurderinger Antall søknader og søkere Vi har fått inn 8 søknader. Det er seks søknader på masteroppgaver og en søknad på bacheloroppgave. Det totale søknadsbeløpet er kroner. Vi har satt av kroner til formålet i Dersom man ønsker flere søknadsrunder vil styringsgruppen måtte prioritere innenfor søknadene, og også innenfor søknadene som faller innenfor retningslinjene. Prosjektleder opplever alle søknadene som gjennomarbeidet, gode og de fleste i tråd med intensjonene bak stipendordninga Søknadene fordeler seg slik at det er tre søknader fra Universitetet i Tromsø, to søknader fra Universitetet i Nordland, to søknader fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo og en søknad

18 fra Høgskolen i Narvik. Praktiske avklaringer Flere av søkerne har i dialog med prosjektleder ytret ønske om at pengene skal brukes til å finansiere prosjektarbeid, og dermed ytret ønske om at en kan bruke av beløpet til å finansiere feltarbeid og intervjuer. Prosjektleder er innstilt på å være fleksibel på utbetalingene av stipendet, og med mindre styringsgruppa har innvendinger ønsker prosjektleder å betale ut halve beløpet ved tildeling, og halve beløpet etter endt oppgave. Lofotrådets vurdering Internt i sekretariatet i Lofotrådet har vi gjort en vurdering av hva som kan være interessant i relasjon til det pågående arbeidet i Lofotrådet uavhengig av ungdomsprosjektet. Sekretariatet har pekt på at spesielt oppgavene om storflyplass i Lofoten, tilflytting og LoVeSe kan være av interessant art for rådet. Vurdering av søknadene Søknadsnr. Navn 01 Søker: Øystein Hansen Medforfatter: Karina Hansen Tema på oppgave Risikostyring og HMS-arbeid om bord i fiskefartøy. Type arbeid Bacheloroppg. Søknadsbeløp Institusjon Ikke oppgitt beløp. Sats: 9000 Høgskolen i Narvik Vurdering: Søknaden vurderes som svært relevant for Lofoten. Bacheloroppgaven tar utgangspunkt i å kartlegge krav til HMS for så å vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes. Oppgaven tar utgangspunkt i Åge Sivertsen AS, og skal vurdere fiskebåten M/S Trinto. På bakgrunn av dette mener prosjektleder at den involverte bedriften får svært god utbytte av en slik oppgave, og det lokale feltarbeidet er i tråd med kriterier for tildeling. Prosjektleder forutsetter at funn i oppgaven blir formidlet til Åge Sivertsen AS, og vil selv ta initiativ til å tilby hjelp til ytterligere formidling dersom det er ønskelig. Selv om oppgaven utføres nå om våren sier våre retningslinjer at Prosjektleder anbefaler å gi oppgaven støtte som bacheloroppgave skrevet av flere personer og innstiller på at vi gir et stipend på 6000 kroner fordelt på to personer. Oppgaven er egentlig berettiget til 9000 kroner, men på grunn av stor søknadsmengde foreslår prosjetktleder en lavere sum til oppgave skrevet av to personer. Søknadsnr. Navn Tema på oppgave 02 Søker: Morten Celius Vurdering: 18 Medskribent: Paal Henning Løkke Lofoten Regional Airport (foreløpig.) Type arbeid Masteroppg. / Diplomoppgave. Søknadsbeløp Institusjon Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

19 Oppgaven er en analyse av en kommende storflyplass på Gimsøy. Prosjektleder vurderer oppaven som svært interessant for både aktører innenfor og utenfor regionen. En masteroppgave innenfor arkitektur får også langt større oppmerksomhet og er mer omfattende en vanlige masteroppaver. Oppgaven er spesielt spennende på grunn av fokuset på ringvirkninger av en slik flyplass, og på grunn av at det vil være en utredning uten egeninteresse fra verken kommunene eller fra luftfartsmyndighetene. Det er allerede gjort et stor forarbeid med datasamling som bør være av interesse for regionen. Prosjektleder anbefaler at styringsgruppen innvilger søknaden på stipend med kroner da oppgaven faller innenfor retningslinjene, og er av stor interesse for Lofoten som region. Søknaden er berettiget til kroner, men på grunn av stor søkning foreslår prosjektleder ett mindre beløp til oppgaver skrevet av to personer. Søknadsnr. Navn Tema på oppgave 03 Sarah Peters Naturbaserte aktiviteter som livsstil og grunnlag for valg av bosted Type arbeid Søknadsbeløp Institusjon Masteroppg kroner Universitetet i Tromsø Vurdering Oppgaven inneholder alle elementer som er beskrevet i retningslinjene med feltarbeid i Lofoten, og prosjektleder mener dette er en oppgave som vil være interessant langt utover det akademiske aspektet. I tillegg er problemstillingen svært interessant for ungdomsprosjektet som helhet, og prosjektleder har hatt god kontakt med søker rundt problemstillingene hun trekker frem. Oppgaven skal undersøke tilflytting til Lofoten, og hvordan sammenhengen mellom naturbaserte livsstil og tilflytting er. Prosjektleder mener dette er en oppgave som er viktig for ungdomsprosjektet at blir gjennomført, og anbefaler at vi støtter søknaden. Søknadsnr. Navn Tema på oppgave Type arbeid 04 Kristine Marie Inga E10 Lofotens fastlandsforbindelse og reindrifta i Kanstadfjord/ Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt. Søknadsbel øp Institusjon Masteroppg kr Universitetet i Tromsø Vurdering Oppgaven er interessant og spennende, men prosjektleder vurderer det dit hen at relevansen 19

20 for Lofoten er for utydelig i oppgaven. Prosjektleder vil først og fremst peke på at det ikke finne reindriftsnæring i Vågan selv om det finnes reindrift langs fastlandsforbindelsen. Dernest er det viktig å peke på at kunnskap rundt Lofotens fastlandsforbindelse er viktig og relevant uavhengig av om det er problemstillinger som kan knyttes til vår region. Spesielt er oppgaven spennende fordi den tar utgangspunkt i konsekvensutredningen, og kan være med på å belyse hvordan slike konsekvensutredninger fungerer. Der er også andre aspekter enn reindriftsnæringa med. Prosjektleder anbefaler at vi ikke støtter oppgaven med grunnlag i at oppgaven er mer rettet mot Vesterålen enn mot Lofoten. Dersom styringsgruppen likevel ønsker å støtte oppgaven har prosjektleder vært i kontakt med LevVesterålen, og anbefaler da at vi støtter oppgaven som et samarbeid. Søknadsnr. Navn Tema på oppgave Type arbeid 05 Ellyne Dudowski 20 Kvitskjevingen (nise) i Vestfjorden Søknadsbel øp Institusjon Masteroppg kr Universitetet i Nordland Vurdering: Prosjektleder mener dette er en svært spennende oppgave. Oppgaven er innenfor et spennende felt, og skal bringe viktig kunnskap om global oppvarming og dyreadferd i våre nærområder. Oppgaven går inn på om Kvitskjevingen endrer adferden sin som følge av global oppvarming, og skal kartlegge dens oppførsel via forskjellige metoder. Like spennende som selve oppgaven er også arbeidet rundt oppgaven. Masteroppgaven inngår i et større prosjekt som er en del av International Fund for Animal Welfare (IFAW) og tilsvarende prosjekt på Island er opplyst å ha skapt lokale ringvirkninger i form av aktviteter, arbeidsplasser og omdømme. Lokal samarbeidpartner er Ocean Sounds i Henningsvær. Prosjektleder mener at oppgaven går innenfor retningslinjene, og er særs spennende for Lofoten på grunn av at den er en del av st større arbeid, og fordi den er har en så klart definert lokal samarbeidspartner. Søker har søkt om kroner og begrunnet det med at veiledere og samarbeidsparter er medforfattere. Prosjektleder ser at formuleringen i retningslinjene kan tolkes slik, men prosjektleder mener intensjonen bak retningslinjene er at medforfatter må være student for at man kan være berettiget en støtte på kroner. Søknadsnr. Navn Tema på oppgave Type arbeid 06 Rita Solbakken Ledelse og uønskede hendelser i hjemmesykepleien Søknadsbel øp Institusjon Masteroppg kr Universitetet i Nordland Vurdering: Søker har levert inn en omfattende prosjektbeskrivelse som hun har bedt oss om å unndra offentlighet pga. sensitive opplysninger. Arbeidet skal gå inn på uønskende hendelser i hjemmetjenesten, og fokusere spesielt på ledelse. Prosjektleder mener dette er et spennende

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi Evaluering av 12k trainee i Vestfold OLA K. BERGE OG CHRISTINE HVITSAND TF-rapport nr. 323 2013 Tittel: Interkommunalt traineeprogram som rekrutteringsstrategi

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen

Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Mulighetsstudie Investeringsfond for kulturnæringer i Stavangerregionen Stavanger, 20.12.2011, side 1 av 41 Mulighetsstudie: Investeringsfond for kulturnæringer i Stavanger regionen Sammendrag Denne mulighetsstudien

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom

Evaluering Utdanningsdirektoratet. Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Evaluering Utdanningsdirektoratet Evaluering av tilskudd til opprettelse av Newtonrom Januar 2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Problemstillinger... 4 1.3 Metodisk tilnærming...

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor

Evaluering av prosjekt Kompetansemotor ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide ØF-notat nr. 05/2009 Evaluering av prosjekt Kompetansemotor av Trude Hella Eide Tittel: Forfatter: ØF-notat nr.: 05/2009

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart

Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm prosjektets oppstart KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Rehabiliterings- og kompetansesenteret Jegersberg gård: Evaluering av første driftsfase samt politikernes beslutningsgrunnlag ifm

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer