Innstilling til ordinær Valgforsamling - vår 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innstilling til ordinær Valgforsamling - vår 2015"

Transkript

1 til ordinær Valgforsamling - vår 2015 Prosessen Valgkomiteen har i år avholdt til sammen 27 intervjuer, fordelt på fem intervjudager. Tre av intervjuene har blitt gjennomført over skype. VK har valgt å legge vekt på en god sammensetning under innstillingsarbeidet, da særlig i vurderingen til STA- styret. Det har vært viktig for VK at de studentene som skal arbeide sammen vil fungere godt sammen både på et faglig og et sosialt plan. Det har vært et usedvanlig høyt nivå på årets kandidater, og det har vært tøft å prioritere dem. Nytt av året er at VK har valgt å ta i bruk flere nivåer i innstillingsarbeidet. En kandidat kan bli enstemmig innstilt, innstilt eller innstilt med dissens. - Ved en enstemmig innstilling er hele komiteen enige om kandidaten. - Ved en innstilling er mindretallet i komiteen uenige, men ikke uenige nok til å ta ut en dissens. - Ved en innstilling med dissens mener mindretallet at en annen kandidat er så god at vedkommende burde fått innstillingen. Mindretallets dissens vil i disse tilfellene også bli presentert. Videre har VK lagt arbeid ned i å forbedre VKs interne veiledningsdokument, et dokument som ble utarbeidet høsten 2015 med det mål å gjøre komiteens arbeid mer konsekvent. Det har blitt laget standardiserte spørsmål, både generelle og spesifikke til enkelte verv, samt caseoppgaver til alle styrevervene. Leder Christine Alveberg Christine studerer statsvitenskap i Kristiansand og har bred erfaring fra studentpolitiske verv som strekker seg fra Studentparlamentet til STA- styret hvor hun i dag sitter som Velferdsansvarlig, med flere RSU- verv i mellom. Hun har ledererfaring fra Politicus og viser tydelig engasjement med tanke på tre inn i ledervervet. Christine reflekterte godt rundt leders rolle under intervjuet og løste caseoppgavene på en god og løsningsorientert måte. Hun har klare tanker for hvilken retning hun ønsker å lede STA i det neste året og trekker frem hjertesaker som å mobilisere grasrota på UiA, kvalitet i utdanning og studentvelferd. Silje Wingereid Hammerstad Silje studerer praktisk pedagogisk utdannelse (PPU) i Kristiansand og har studentpolitisk erfaring fra tillitsvalgtssystemet, samt Studentparlamentet. Hun har også erfaring som håndballtrener. Silje viste stort engasjement under intervjuet og har en klar visjon for STA det kommende året. Hun løste caseoppgavene på en god og pragmatisk måte og ønsker å være en lyttende leder, såvel som et bindeledd både innad i styret og utad mot studentene. Siljes hjertesaker er læringsmiljø, synliggjøring av studentdemokratiet og psykisk helse. Valgkomiteen innstiller enstemmig på Silje Wingereid Hammerstad. Silje er ei dame med et vinnende vesen og den riktige driven til å gjøre en god jobb som leder. Hun fremstår som reflektert når det gjelder leders rolle og utfordringene STA står ovenfor med tanke på synlighet blant studentene. Under intervjuet viste hun til flere gode og kreative ideer for å tiltrekke studentmassens oppmerksomhet og skape et større engasjement rundt studentdemokratiet på UiA. En av Siljes styrker er utdanningen hennes. En lærer må være en god formidler og en samlende kraft, en motivator og en som får folk til å yte sitt beste, kvaliteter det gjennom intervjuene har 1

2 vist seg å være ønskelige hos en god leder. Etter valgkomiteens vurdering innehar Silje alle disse kvalitetene, og komiteen føler seg sikker på at hun vil klare å utnytte de ressursene som ligger i studentaktivitetene og RSU- representantene. Siljes engasjement for et godt læringsmiljø går igjen i hennes holdninger til hvordan STA- styret bør fungere. Hun er opptatt av at det sosiale skal fungere like godt som det faglige og at alle skal føle seg hørt i behandlingen av saker. Valgkomiteen vurderer henne til å være en svært sterk lederkandidat, og mener hun vil kunne gjøre en god jobb som leder av STA- styret. Helene Vedal tok ikke del i innstillingsarbeidet til dette vervet. Nestleder Helene Vedal Helene studerer økonomi og administrasjon i Kristiansand og har bred erfaring fra studentpolitikken ved UiA, eksempelvis fra Studentparlamentet, Fakultetsstyret og Velferdstinget. Hun er per dags dato også medlem i Valgkomiteen. Helene er svært allsidig og er sterk på både politisk og organisatorisk. Hun er også løsningsorientert og løste casene under intervjuet på en god måte. Helenes hjertesaker er varierte lærings- og evalueringsmetoder, samt kvalitetssikring og flere leseplasser. Tom Børge Belsaas Tom Børge studerer historie og har sittet en halv periode som nestleder. Han har også erfaring fra studentparlamentet, fakultetsstyret og har blitt beskikket som befal i heimevernet. Tom Børge er svært dedikert og er tydelig på hvordan han ønsker å strukturere sitt arbeid som nestleder. Hans hjertesaker er læringsmiljø, psykisk helse og restrukturering av studentaktivitetene. Jan Erik Buarøy Jan Erik studerer samfunnskommunikasjon på masternivå i Kristiansand og har politisk erfaring på flere nivåer fra Fremskrittspartiets Ungdom (FpU). Han har også erfaring fra Rhetorica, hvor han i dag er leder. Jan Erik er sterk både organisatorisk og politisk og fremstår som pragmatisk i sin tilnærming av caseoppgavene. Hans hjertesaker er flere tilgjengelige leseplasser, kvalitetssikring og at studentenes stemme skal bli hørt. Valgkomiteen innstiller enstemmig på Helene Vedal. Helene har godt humør, god kontroll og en skikkelig can do - holdning. Hun tenker gjerne litt utenfor boksen og er flink til å finne egne prosjekter og arbeidsoppgaver, samtidig som hun spiller godt på lag med andre. Valgkomiteen ser på Helenes utdanning og erfaring fra blant annet økonomiutvalget til Velferdstinget som svært fordelaktig med tanke på nestledervervet, og mener at hennes kjennskap til STA og Studentparlamentet vil gi henne verktøyene hun trenger for å kunne gjøre en god jobb også på det politiske. Som nestlederkandidat er Helene en allrounder og vil kunne jobbe godt med både leder og resten av styret. Hun er svært løsningsorientert og har et lynne det er lett å trives med. Videre har hun gode og spennende tanker om hvordan STA synliggjøre seg for studentmassen, og et brennende engasjement for studentorganisasjonen, noe VK ser på som svært positivt. Helene Vedal tok ikke del i innstillingsarbeidet til dette vervet. 2

3 Velferdsansvarlig Tamara Nevmerzhytska Tamara studerer økonomi og administrasjon i Kristiansand og er per dags dato studentrepresentant i Valgstyret og Prisutvalget. Hun er også vara i SiA- styret, deltok på formøtene til NSOs landsmøte som vara og har erfaring fra verv i Ukraina. Tamara er ressurssterk og har spennende tanker angående studentaktivitetene. Hun er også opptatt av likestilling og integrering, og ser svært positivt på følgevervet i LIU. Jonas Strisland Jonas studerer statsvitenskap i Kristiansand og har erfaring som nestleder og velferdsansvarlig i Politicus. Han var også vara til NSOs landsmøte og var svært aktiv på de forberedende møtene. Jonas stilte godt forberedt til intervjuet og demonstrerte gode refleksjonsevner rundt velferdsansvarligs rolle. Han har gode ideer og tanker om hva han ønsker å bruke tid på som velferdsansvarlig, og er av typen som fungerer sammen med de aller fleste. Valgkomiteen innstiller enstemmig på Jonas Strisland. Jonas er svært omgjengelig og lett å komme i prat med. Han er reflektert og fremstår som en god formidler, noe VK har fokusert på i vurderingen av kandidatene vil velferdsansvarlig. Hans erfaring som velferdsansvarlig og nestleder i Politicus gir ham en svært god innsikt i dynamikken i studentaktivitetene, både innad og i sammenheng med andre aktiviteter. Jonas har klare ønsker for hva han ønsker å utrette i styret, men er likevel realistisk i sin tilnærming. Valgkomiteen vurderer Jonas til å være en svært god kandidat og ser på ham som en viktig del av sammensetningen i det innstilte styret. Informasjonsansvalig Kristian Bjelbøle Bakken Kristian studerer statsvitenskap, og har erfaring både som leder og nestleder i Politicus. Han er også per dags dato representant i Studentparlamentet, hvor han har sittet siden januar. Kristian er en positiv type, med god innsikt i hva vervet innebærer. Han trekker fram som en hjertesak at han vil få opp valgdeltakelsen ved studentvalget,, og viser tydelig for valgkomiteen at han har lyst å engasjere seg mer. Stine Elise Sotnedal Bremnes Stine studerer master i samfunnskommunikasjon i Kristiansand, og er også utdannet journalist med to års erfaring. Selv om hun ikke har noen studentpolitiske erfaringer, trekker hun frem relevante erfaringer fra journalistikken som vil komme godt med som informasjonsansvarlig. Hun er vant med å jobbe mot korte frister, og under intervjuet viser hun stort engasjement og har gode tanker om vervet. Arne Borgersen Arne studerer samfunnsfag årsstudium, og har en sterk bakgrunn innen medier og kommunikasjon.i tillegg har han erfaring fra både kommunikasjonsforeningen i Agder, og kommunikasjonsavdelingen i NSB. Det kommer tydelig fram på intervjuet at dette er noe han brenner for, og han kommer med flere kreative ideer om hvordan han vil gjøre STA mer synlig på universitetet, og han har god kjennskap til WordPress som plattform. Thorstein Johannesen Thorstein studerer tysk årsstudium, men har en bachelor i journalistikk og filmvitenskap. Han har erfaring med studentpolitikk gjennom å ha sittet som vara i SP denne perioden, og han har møtt på møter selv om de faste representantene møtte. Han har også erfaring med WordPress. Thorstein er en gladgutt, som tydelig engasjerer seg i det som ikke fungerer optimalt. Han er 3

4 tydelig og reflektert i forhold til hva han vil gjøre utav dette vervet, og svarer godt på caseoppgavene han fikk tildelt på intervjuet. Valgkomiteen innstiller enstemmig på Arne Borgersen. Han har en robust og sterk bakgrunn innen medier og kommunikasjon, og viser tydelig at han har mange kreative løsninger å komme med, spesielt på den teknologiske siden. VK får en sterk følelse at denne kandidaten kan jobbe selvstendig, men også at han kan være en ressurs til resten av STA- styret. Han er utadvendt, og lærer gjerne bort det han kan, noe som kommer godt med i samarbeid med andre. Arne fremstår som en initiativtaker, og valgkomiteen ser nytten av dette både utad til studentene men også innad i STA- styret. Tillitsvalgtansvarlig Saifeddine Lachheb Saifeddine studerer dataingeniør i Grimstad, og har erfaring fra å ha sittet som tillitsvalgtskoordinator i STA- Grimstad i to år. Han trekker ikke fram noen hjertesaker, men trekker fram at motivasjonen til å stille er for å vise de i Grimstad at også de har muligheten til å stille til styre- vervene, og at distansen mellom Grimstad og Kristiansand ikke er et hinder. Kai Steffen Østensen Kai Steffen tar bachelor i utviklingsstudier, og har erfaring som fylkesleder for AUF i Vest- Agder og landsstyret til AUF Norge. Han har også erfaring fra organisasjonsarbeid, og har sittet som vara i SP denne perioden. Nylig ble han også valgt som vara til LNUs sentralstyre, og han har god erfaring med nasjonale og lokale utvalg gjennom AUF og Arbeiderpartiet. Som hjertesak fokuserer Kai- Steffen mye på at studentene må bli engasjert i sin egen studiehverdag, og han har klare mål og metoder for at dette skal skje. Han er reflektert rundt hva han kan bidra med til dette vervet, og han kommer opp med kreative løsninger på hvordan man enkelt kan gjøre STA mer synlig. Kristian Bjelbøle Bakken Kristian studerer statsvitenskap, og har erfaring både som leder og nestleder i Politicus. Han er også per dags dato representant i Studentparlamentet, hvor han har sittet siden januar. Kristian er en omgjengelig type, og stilte til dette vervet under intervjuet etter forslag fra Valgkomiteen. Han er sosial og positiv, og har klare mål for hva han vil bruke en eventuelt posisjon i STA- styret til. Intervjuet med Kristian handled i hovedsak om hans kandidatur til informasjonsansvarlig, men Valgkomiteen ser likevel klare paralleller mellom hans visjoner og vervet som tillitsvalgtsansvarlig. Valgkomiteen innstiller på Kai Steffen Østensen. Kai Steffen er en energibombe av et menneske, og han har utrolig mange gode forslag å komme med. Han er til de grader utadvendt, og VK ser tydelig nytten av hans positive utstråling i vervet som tillitsvalgstansvarlig. Kai Steffen har god bakgrunn innenfor politikk, men det er hans vesen som valgkomiteen har lagt størst vekt på i innstillingen. VK er sikre på at han vil nå godt ut til studentene, og at han vil ha stor gjennomslagskraft for de sakene han velger å jobbe fram mot. Med sin lederbakgrunn har han mye å bidra med til styret som helhet, og med sin karismatiske væremåte og klare tanker om hvordan å skape engasjement blant studentene ser VK absolutt nytteverdien ved å ha Kai Steffen som en del av STA- styret, både innad og utad. 4

5 Internasjonalt ansvarlig Grete Jortveit Grete går på GLU 5-10 i Kristiansand og har erfaring som klassetillitsvalgt. Hun har også erfaring fra frivillig arbeid på bedehus, hvor hun har fungert som ungdomsarbeider. Grete har gjennom deltakelse på ORG- 123 fått en god forståelse for studentpåvirkning, og ønsker å benytte seg av denne i vervet som Internasjonalt ansvarlig. Hun er entusiastisk, kunnskapsrik og har gode tanker om hva hun ønsker å arbeide med som medlem av STA- styret. Erika Ramona Erdos Erika studerer engelsk på masternivå i Kristiansand og blant annet erfaring fra både Studentparlamentet og Buddysystemet. Per dags dato er hun også ansvarlig redaktør i Unikum, hvor hun aktivt har arbeidet for å engasjere og inkludere internasjonale studentet. Erika har selv erfaring som internasjonal student og har derfor et svært godt innblikk i hva slags oppfølgning både inn- og utreisende studenter har behov for. Hun har klare tanker for hva hun har lyst til å fokusere på som Internasjonalt ansvarlig. Tamara Nevmerzhytska Tamara studerer økonomi og administrasjon i Kristiansand og er per dags dato studentrepresentant i Valgstyret og Prisutvalget. Hun er også vara i SiA- styret, deltok på formøtene til NSOs landsmøte som vara og har erfaring fra verv i Ukraina. Tamara ønsker å forbedre samarbeidet med ESN og har kreative tanker om hvordan en kan minske ensomheten blant internasjonale studenter. Hun er svært entusiastisk og er forberedt på å prioritere vervet i høy grad. Jan Erik Buarøy Jan Erik studerer samfunnskommunikasjon på masternivå i Kristiansand og har politisk erfaring på flere nivåer fra Fremskrittspartiets Ungdom (FpU). Han har også erfaring fra egen utvekslingen, samt fra intervjustilling i EF Språkreiser, og har derfor god innsikt i hvilke behov internasjonale studenter har. Jan Erik er en svært åpen person, og ser på videreutviklingen av vervet som en utfordring han har lyst til å ta fatt på. Valgkomiteen innstiller på Jan Erik Buarøy. Jan Erik reflekterer svært godt rundt rollen som Internasjonalt ansvarlig og har gode ideer til hvordan vervet kan videreutvikles. Som person oppleves han som jordnær, men engasjert og svært omgjengelig. Han samarbeider godt i team, men er også selvstendig nok til å kunne finne egne oppgaver og prosjekter, noe Valgkomiteen ser på som positivt. Hans rolige og saklige fremtoning, kombinert med hans erfaring, vil gi et godt utgangspunkt for et enda bedre samarbeid med de relevante aktørene på universitetet. Valgkomiteen ser på Jan Erik som en svært god kandidat. Leder av Valgkomiteen På grunn av manglende kandidater har ikke Valgkomiteen kunnet innstille til dette vervet. Medlem av valgkomiteen På grunn av manglende kandidater har ikke Valgkomiteen kunnet innstille til dette vervet. Leder av STA Grimstad Andre Lucas Carvalho Andre studerer inteniør - data i Grimstad og har sterk ledererfaring etter å ha vært selvstendig næringsdrivende i 8 år. Han har også erfaring etter å ha sittet i elevrådet på VGS, hvor de var 5

6 tillitsvalgte for mange elever. Andre viser at han har gode forkunnskaper om vervet, og kommer med gode løsninger til hvordan man kan forbedre kommunikasjonen mellom STA- Grimstad og STA- styret i Kristiansand. Sone August Kleven Nøkland Sone studerer industriell økonomi i Grimstad, og har erfaring både fra studentparlamentet og fakultetsstyret. Han har lyst at STA skal bli mer synlig i Grimstad, og ser positivt på et bedre samarbeid med STA- styret i Kristiansand. Sone er opptatt av det sosiale rundt vervet, og gjennom å skape gode relasjoner, vil man skape et godt inntrykk av STA. Videre ønsker han å bidra til å gjøre Grimstad til et mer ressurssterkt og engasjerende sted å være. Valgkomiteen innstiller enstemmig på Andre Lucas Carvalho. Han er karismatisk, og er svært reflektert rundt ledervervet som sin helhet. Allerede før valgkomiteen intervjuer ham, har han begynt å ta kontakt med potensielle styremedlemmer av STA Grimstad. Dette ser valgkomiteen som positivt, og det viser at han ikke venter med å iverksette tiltak. Andre er en positiv fyr, og er ikke redd for å spørre og grave for å komme fram til svarene han trenger for å gjøre ting bedre. Han stiller gode spørsmål til valgkomiteen, f.eks. hva som forventes av han som leder, noe som bekrefter at han ikke er redd for verken å spørre eller for svaret han får. VK er positive til hvordan STA både i Kristiansand og Grimstad vil jobbe sammen videre med Andre som leder. Medlem av STA Grimstad Sone August Kleven Nøkland Sone studerer 5- årig industriell økonomi i Grimstad. Han sitter også i SP og fakultetsstyret. Sone ønsker å bidra til å gjøre Campus Grimstad til et mer ressurssterkt og engasjerende sted å være. Han ønsker å skape et tettere samarbeid mellom Grimstad og Kristiansand. Camilla Verlo Camilla studerer byggdesign i Grimstad. Hun er tillitsvalgt for sin klasse og sitter i fakultetsstyret og SP. Camilla er lett å engasjere og har gode tanker rund hva hun ønsker å oppnå med vervet. Hun ønsker å bidra til å bedre studentenes hverdag og tar initiativ for å få resultater. Valgkomiteen innstiller enstemmig på Camilla Verlo som medlem av STA Grimstad. Hun viser et sterkt ønske om å gjøre en forskjell og bidra til å forbedre studentenes hverdag. Hun viser en stort engasjement for å synliggjøre STA og vise studentene hva STA kan gjøre for dem, og har konkrete ideer om hvordan dette kan gjøres. VK mener at Camillas entusiasme for medstudenter og hennes gode holdning til andres meninger gjør henne til den beste kandidaten for STA Grimstad. VK har valg å ikke innstille flere kandidater til tross for at det er flere plasser. Skikkethetsnemda Camilla Jenshus Hansen Camilla studerer sykepleie ved Campus Kristiansand og er for tiden leder for linjeforeningen Curatus og sitter i SP for andre periode. Hun har også sittet i både fakultetsstyret og SiA- styret. Camilla har et vinnende vesen og et klart engasjement for studentenes hverdag og psykiske helse. Hun forberedt på å legge tid i vervet, har gode tanker når det gjelder prioriteringer og VK opplever henne som saklig og reflektert. 6

7 Mari Vågslid Mari går grunnskolelærerutdanningen i Kristiansand. Hun har sittet som tillitsvalgtsansvarlig i STA- styret, i to perioder og i en lengre periode vært aktiv i PS. Mari har også sittet en periode i LMU og en periode i skikkethetsnemda. Mari fremstår som svært reflektert og viser god selvinnsikt. Mari har evnen til å legge frem synspunkter på en saklig måte og har en karismatisk fremtoning som gjør at hun blir likt og når frem til sitt publikum. Innstillng Valgkomiteen har valg å enstemmig innstille på Camilla Jenshus Hansen. På grunn av manglende mannlige kandidater har Valgkomiteen valgt å ikke innstille på flere kandidater til fast plass. Vervet har stort overlapp med sykepleierstudiet og hun er flink til å trekke paralleller fra både studiet og ulike verv, som kan være nyttige å ta med seg videre inn i dette vervet. Hun er svært reflektert med en boblende personlighet. VK har valgt å enstemmig innstille på Mari Vågslid til vara i Skikkethetsnemda. Læringsmiljøutvalget Mari Vågslid Mari går på grunnskolelærerutdanningen i Kristiansand. Hun har sittet som tillitsvalgtsansvarlig i STA- styret, i to perioder og i en lengre periode vært aktiv i Pedagogstudentene. Mari har også sittet en periode i LMU og en periode i skikkethetsnemda. Mari fremstår som svært reflektert og viser god selvinnstikt. Mari har evnen til å legge frem synspunkter på en saklig måte og har en karismatisk fremtoning som gjør at hun blir likt og når frem til sitt publikum. Camilla Jenshus Hansen Camilla studerer sykepleie ved Camus Kristiansand og er leder for Curatus. Hun har sittet to perioder i SP og har siden dag en vist et stort engasjement rundt psykisk helse. Hun har også sittet i både fakultetsstyret og Sia- styret. Camilla har et vinnende vesen og et klart engasjement for studentenes hverdag. Hun forberedt på å legge tid i vervet og har gode tanker når det gjelder prioriteringer. Hilde Kristin Steen Hilde Kristin studerer til en master i økonomi og administrasjon i Kristiansand er i dag fast representant i. Fra tidligere har hun erfaring fra Unge Høyre, hvor hun har innehatt verv som styremedlem og nestleder på lokallags- og fylkesnivå, samt i Norsk Cøliaki Forenings Ungdom, og European Democratic Students. På UiA har hun vært aktiv i Mercurius, hvor hun har sittet i flere utvalg. Hilde viser at hun tar initiativ og har klare mål på hva hun ønsker å oppnå for at læringsmiljøet på UiA skal blir best mulig for studentene. Hun har gode tanker i forhold til å finne frem til informasjonen hun trenger selv. Silje Wingereid Hammerstad Silje er våren 2015 ferdig med sin utdanning i PPU og stiller også som leder i STA- styret. Silje har sittet i SP siden januar og ha vært klassetillitsvalgt flere ganger. Silje har også sittet i studierådet for PPU. Hun er ærlig og tør å si hva hun mener, men hun er også interessert i å høre hva andre mener, og fremstår som inkluderende. Erlend Falck Erlend studerer økonomi og administrasjon. Han har vært studentambassadør for UiA, vært leder av Lacrosse UiA og økonomiansvarlig i Mercuruis. Erlend har gjennom sine verv tilegnet 7

8 seg gode kunnskaper om Universitetet. Han tørr å sette seg litt hårete mål, men ønsker likevel å oppnå resultater med vervet. Thomas Bugge Thomas studerer 5årig master i økonomi og administrasjon og går i 2. Klasse. Han er i dag leder av Mercurius og har siden 2013 vært aktiv i linjeforeningen. Thomas er ikke redd for å ta ordet i debatter og har evnen til å se en sak fra flere sider. Han viser initiativ til å snakke med folk og finne ut av saker han ønsker mer informasjon om. Tamara Nevmerzhytska Tamara studerer 5årig master i økonomi og administrasjon. Tamara har sittet som både fast representant og vara i flere utvalg det siste året. Hun har vært representant i valgstyret ved UiA, prisutvalget og varamedlem i SiA- styret. Hun har også deltatt som varadelegat til NSO sitt landsstyre og tidligere vært engasjert i studentorganisasjonen i Ukraina. Valgkomiteen innstiller enstemmig på Mari Vågslid, Erlend Falck og Thomas Bugge til LMU. Mari har allerede sittet en periode i LMU og har gjennom dette tilegnet seg mye kunnskap om vervet, og erfaringen som tillitsvalgtsansvarlig og arbeidet i PS er også noe VK ser på som svært relevant. Mari har høye ambisjoner og fremstår som svært reflektert når det gjelder både argumenter, ideer og tanker. Mari har et karismatisk vesen og evner å argumentere på en saklig måte og tør å stå imot flertallet, noe VK mener er en god egenskap. Erlend har gjennom å være studentambassadør satt seg godt inn i hverdagen på Universitetet og etablert et godt nettverk, noe han kan ha god nytte av i vervet. Han gir uttrykk for hva han mener, men ser også viktigheten av å se saker fra flere innfallsvinkler og evner å se det store bildet. Erlend legger vekt på det å se helheten rundt det å være student og VK mener at han fremstår som svært reflektert. Thomas Bugge har viser et enormt engasjement rundt læringsmiljøet på UiA. Han er ikke redd for å bevege seg utenfor komfortsonen og tar initiativ til å snakke med mennesker for å høre andres meninger, noe VK ser på som en viktig egenskap. Thomas har videre evnen til å reflektere over andres synspunkter og ta disse til etterretning før han tar et endelig standpunkt selv. Videre har VK valg å legge vekt på helheten av sammensetningen, og mener at disse tre vil kunne utfylle hverandre godt. Valgkomiteen innstiller enstemmig på Hilde Kristin Steen, Silje Wingereid Hammerstad og Camilla Jenshus Hansen til varaer i LMU. De utfyller hverandre godt, og vil ha gode perspektiver på sakene som tas opp i LMU. Referansegruppa for kvalitetssikringssystemet Christine Alveberg Christine studerer statsvitenskap i Kristiansand og har bred erfaring fra studentpolitiske verv som strekker seg fra Studentparlamentet til STA- styret hvor hun i dag sitter som Velferdsansvarlig, med flere RSU- verv i mellom. Hun har også ledererfaring fra Politicus. Christine har god kjennskap til hvordan universitetet fungerer, og et betydelig nettverk på universitetet. Mari Vågslid Mari går grunnskolelærerutdanningen i Kristiansand. Hun har sittet som tillitsvalgtansvarlig i STA- styret, i to perioder og i en lengre periode vært aktiv i PS. Mari har også sittet en periode i 8

9 LMU og en periode i skikkethetsnemda. Mari har arbeidet aktivt med kvalitetssikringen i 2 år gjennom sitt verv som tillitsvalgtsansvarlig, da tillitsvalgtsordningen er en viktig del av kvalitetssikringssystemet. Mari har også deltatt på møte i referansegruppa før, og er svært konkret på hva hun mener trengs av arbeid med kvalitetssikringen. Hilde H. Tallaksen Hilde tar for tiden en master i samfunnskommunikasjon i Kristiansand. Hun har studert ved universitetet i 6 år, og har i den perioden vært student ved 3 fakultet noe som gir henne en bredere forståelse. Hilde har vært klassetillitsvalgt i flere år, sitter i SP, Fakultetsstyret og har gjennomført kurset ORG 123. Hilde er reflektert og positiv. Hun er god til å peke ut problemområder og løsninger ifht kvalitetssikringen. Amna Drace Amna går 1.året på Master i Statsvitenskap og Ledelse i Kristiansand. Amna har bred erfaring fra Studentparlamentet, fakultetstyret, universitetsstyret, SiA- styret og tilsettingsutvalget. Amna er en tydelig stemme, veldig engasjert og har en sterkt intern drivkraft. Hun er også god på å peke ut konkrete problemer og løsninger ifht kvalitetsikringen. Elin Maria Berg Elin studerer 1. året Lektor i Kristiansand. Hun er klassetillitsvalgt og har tatt emnet ORG 123. Elin er styremedlem i Kristiansand Ishockey Klubb, og før hun begynte å studere har hun mange år fra privat næringsliv. Fra 2006 og frem til studiestart i 2014 har hun vært både restaurantsjef, daglig leder, og senest driftsjef for Bølgen & Moi Kristiansand. Hun har også vært ansvarlig å bygge opp B&M- avdelingen i Ny- Hellesund. Tamara Nevmerzhytska Tamara studerer 5årig master i økonomi og administrasjon. Tamara har sittet som både fast representant og vara i flere utvalg det siste året. Hun har vært representant i valgstyret ved UiA, prisutvalget og varamedlem i SiA- styret. Hun har også deltatt som varadelegat til NSO sitt landsstyre og tidligere vært engasjert i studentorganisasjonen i Ukraina. Thorstein Johannesen Thorstein studerer tysk årsstudium, men har en bachelor i journalistikk og filmvitenskap. Han har erfaring med studentpolitikk gjennom å ha sittet som vara i SP denne perioden, og han har møtt på møter selv om de faste representantene møtte. Thorstein er en gladgutt, som tydelig engasjerer seg i det som ikke fungerer optimalt. Valgkomiteen innstiller enstemmig på Thorstein Johannesen og Mari Vågslid. Thorstein er en dyktig kandidat og har et ektefølt engasjement. Han er godt oppdatert, og viser gode perspektiver på rollen i referansegruppa. Han forstår hva som skal til for å få gjennomslag i en gruppe hvor studentene utgjør 20%, og ikke minst hva som kreves for at det en foreslår skal fungere også i virkeligheten. VK oppfatter ham som reflekter og mener han vil kunne gjøre en svært god jobb i referansegruppa. Mari Vågslid var for valgkomitéen et klart valg. Det var enormt høyt nivå på kandidatene, men Mari har jobbet så relevant mot vervet i 2 år og har dermed en helt unik posisjon. Studentmedvirkning og klassetillitsvalgte er en svært viktig del av kvalitetssikringen, og Mari er her ekstremt sterkt. Mari er også diplomatisk og engasjerende. Mari har uten å være medlem i gruppa allerede klart å påvirke den i stor nok grad til å endre agendaer og konkrete punkter i det videre arbeidet, og dette arbeidet ønsker VK at hun skal fortsette med. Mari har også vist at 9

10 hun er dyktig på å skape engasjement og positivitet blandt de andre medlemmene av referansegruppa, noe VK mener en svært viktig brikke i oppnå resultater. Valgkomiteen innstiller enstemmig på Elin Maria Berg og Christine Alveberg til varaer i referansegruppa for kvalitetssikringssystemet. Det er mye en vurdering av helheten som ligger til grunn for valg av valget av varaer. Christine og Elin bidrar med sine unike individuelle kunnskaper til å skape et svært dyktig team referansegruppa, og det er derfor vi har innstilt på de to. Begge kandidater har også stor nok rutine og ro til lett å kunne trå til på møter, og bidra positivt der og da. Studieutvalget Amna Drace Amna går 1.året på Master i Statsvitenskap og Ledelse i Kristiansand. Amna har bred erfaring fra Studentparlamentet, fakultetstyret, universitetsstyret, SiA- styret og tilsettingsutvalget. Amna er en tydelig stemme, veldig engasjert og har en sterkt intern drivkraft. Hun er løsningsorientert og er dyktig til å se helheter. Jacob Handegard Jacob går 1. året på bachelor i statsvitsenskap i Kristiansand. Han er 1. vara til SP, og er landsstyremedlem i Unge Venstre. Han er også styremedlem i Agder venstre, og var med i Elevrådsstyret på Arendal Vgs.Han er en dyktig lagspiller, flink til å forstå hva som skal til for å oppnå resultater, og flink til å tenke helhetlig. Erlend Falck Erlend studerer økonomi og administrasjon. Han har vært studentambassadør for UiA, vært leder av Lacrosse UiA og økonomiansvarlig i Mercuruis. Erlend har gjennom sine verv tilegnet seg gode kunnskaper om Universitetet. Han tørr å sette seg litt hårete mål, men ønsker likevel å oppnå konkrete resultater med vervet. Tamara Nevmerzhytska Tamara studerer 5årig master i økonomi og administrasjon. Tamara har sittet som både fast representant og vara i flere utvalg det siste året. Hun har vært representant i valgstyret ved UiA, prisutvalget og varamedlem i SiA- styret. Hun har også deltatt som varadelegat til NSO sitt landsstyre og tidligere vært engasjert i studentorganisasjonen i Ukraina. Hilde Kristin Steen Hilde Kristin studerer til en master i økonomi og administrasjon i Kristiansand er i dag fast representant i. Fra tidligere har hun erfaring fra Unge Høyre, hvor hun har innehatt verv som styremedlem og nestleder på lokallags- og fylkesnivå, samt i Norsk Cøliaki Forenings Ungdom, og European Democratic Students. På UiA har hun vært aktiv i Mercurius, hvor hun har sittet i flere utvalg. Valgkomiteen innstiller enstemmig på Jacob Handegard og Amna Drace. Amna Drace har allerede vært på 2 møter i studieutvalget, og gjennom sin brede erfaring et svært godt grunnlag for å sitte i studieutvalget. I tillegg er Amna svært engasjert, resultatrettet og konkret på hva hun ønsker i studieutvalget. Amna er en svært dyktig kandidat og VK ser henne svært gjerne som studentrepresentant i studieutvalget. Jacob Handegard er et friskt pust, men uten at det medfører at han er en lettvekter. Jacob har god erfaring og rutine, god på å ordlegge seg, og mange gode tanker og resonnementer. Han har 10

11 også mange bra tanker om rollen i studieutvalget. Jacob er en lagspiller, og han forstår hva som er viktig for å kunne få gjennomslag i et slikt utvalg. Sammen tror VK at Amna og Jacob vil utfylle hverandre på en særdeles bra måte, og være en viktig ressurs for studentene. Valgkomitéen innstiller enstemmig på Hilde Kristin Steen og Erlend Falck til varaer i Studieutvalget. Valgkomiteen ser på Hilde og Erlend som sterke kandidater, og mener de utfyller de faste representantene. Som varaer vil de på en positiv måte kunne fungere som gode sparringpartnere, samtidig som de vil kunne gjøre en god jobb i de tilfellene de må møte. 11

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets

STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets STUDENTPARLAMENTET SKAL PÅ VALGFORSAMLINGEN DEN 28. MAI 2014 HA VALG TIL FØLGENDE VERV. Leder i STA: STA-lederen er STA, SPs og styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. STA leder er

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15 1 SP-sak Protokoll Møtedato 24.05.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 24.mai 2017, klokken 15.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold

Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold Organisatorisk ansvarlig: Navn: Rikke Lindstrøm Studie, kull: Lektor norsk, 3.året Jeg ønsker å stille til valg i Studentdemokratiet ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Detaljer

NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema

NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema NSO Landstyrerepresentant kandidatskjema Formalia: Navn: Sandra Yeomans Telefonnummer: 41209307 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: x Studie: Administrasjon og ledelse (bachelor)

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. april 2015, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. april 2015, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 22.04.15 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. april 2015, klokken 16.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN).

Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN). Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN). Innholdsfortegnelse Kandidater til Studentrepresentanter til Studentsamskipnadstyret (SSN).... 1 Malin Helen Kleppe... 1 Erlend Blom...

Detaljer

Stillingsbeskrivelse for STA-styret

Stillingsbeskrivelse for STA-styret Stillingsbeskrivelse for STA-styret 1 Leder 1.1 Definisjon Leder er Studentorganisasjonens, Studentparlamentets og STA-styrets administrative, praktiske og konstitusjonelle leder. 1.2 Valgbarhet Leder

Detaljer

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15

Kandidatpresentasjoner. VT 04/15, sak 39/15 Kandidatpresentasjoner VT 04/15, sak 39/15 Innhold Styret i Studentsamskipnaden i Bergen... 3... 3 Til orientering er kandidatene plassert i skjemaet etter når kandidatskjemaet er innsendt. Det er ingen

Detaljer

Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold

Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold Kandidatpresentasjon campusstyret Vestfold Organisatorisk ansvarlig: Navn: Rikke Lindstrøm Studie, kull: Lektor norsk, 3.året Jeg ønsker å stille til valg i Studentdemokratiet ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Detaljer

Valgkomiteens redegjørelse

Valgkomiteens redegjørelse Valgkomiteens redegjørelse Ærede generalforsamling, vi ønsker å begrunne vår innstilling per kandidat. Årets innstilling ligger mye arbeid bak. Vi har snakket med mange, vi har diskutert mye, vi har utført

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 27.08.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 27.august 2014 kl. 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser Studentorganisasjonen i Agder Innholdsfortegnelse STA-styret 2 Leder 3 Nestleder 4 Velferdspolitisk ansvarlig 5 Tillitsvalgtansvarlig 6 Fagpolitisk ansvarlig 7 Vedlegg 1: Mandat for

Detaljer

Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU).

Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU). Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU). Innholdsfortegnelse Kandidater til Studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget (LMU).... 1 Laiba Akhtar... 1 Jenera Kumar... 2 Josef

Detaljer

Kandidatskjema VT 06/14

Kandidatskjema VT 06/14 Kandidatskjema VT 06/14 Velferdstingets arbeidsutvalg (VT-AU) Det er førehandsmeldt ein kandidat til VT-AU. 1 Magnus Brekke Nygaard Magnus Brekke Nygaard magnus@fri24.com 98414983 AU-medlem med idrett

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2015-2016

Tillitsvalgtshåndbok 2015-2016 Tillitsvalgtshåndbok 2015-2016 INNHOLD Hilsener... 3 Hilsen fra tillitsvalgtansvarlig...4 Hva gjør tillitsvalgte og hvorfor er de viktige?... 5 Som tillitsvalgt får du mange fordeler... 6 Generelt om vervet...

Detaljer

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe.

Motivasjon: Hva er dine planer for året som kommer? Fullføre en praksis jeg strøk i, og utover det studere årsstudium eller jobbe. Navn: Jakob Loe Telefonnummer: 97695259 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Ergoterapi Alder: 22 Høgskolestyret Jeg ønsker å stille til valg til Høgskolestyret fordi jeg

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Protokoll Møtedato 26.04.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26.april 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. februar 2014, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. februar 2014, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 26.02.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. februar 2014, klokken 16.15 Studentparlamentet: Camilla

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling:

Generell begrunnelse for innstillingen: Valgkomiteens innstilling: Årets Valgkomité har vært bredt sammensatt, med representasjon fra både UiO, Markedshøyskolen og BI. Valgkomiteens medlemmer har allsidig erfaring fra studentpolitikken og andre organisasjoner. Valgkomiteen

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

VALGBOK. Avdeling for Helse- og Sosialfag

VALGBOK. Avdeling for Helse- og Sosialfag VALGBOK Avdeling for Helse- og Sosialfag Innsendte kandidatskjema fra studenter ved AHS I dette dokumentet kan du finne informasjon om kandidatene som stiller til valg fra Avdeling for Helse- og Sosialfag

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15 SP-sak Referat Møtedato 18.03.15 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 18.mars 2015, klokken 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2013-2014. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2013-2014 Innhold 6.4 Studentmedvirkning 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter i verv... 4 Spørreskjemaet... 4 Resultater... 4 3. Uttalelse fra Studentutvalget...

Detaljer

Jeg synes det er viktig at studentene har en stemme som blir hørt, og ønsker å bidra til dette.

Jeg synes det er viktig at studentene har en stemme som blir hørt, og ønsker å bidra til dette. Campusleder Lena Fløtterud Barnehagelærer Jeg stiller til valg fordi jeg engasjerer meg i studentenes studiehverdag. Jeg ønsker å jobbe for å gjøre studiehverdagen bedre for studentene, både faglig og

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 28.mai 2014 kl

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 28.mai 2014 kl 1 SP-sak Referat Møtedato 28.05.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 28.mai 2014 kl. 16.15 Studentparlamentet: Camilla J. Hansen

Detaljer

Strategi for Studentinvolvering

Strategi for Studentinvolvering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Strategi for Studentinvolvering Vedtatt: 21.02.2017 HiOA har de siste årene scoret dårlig på opplevd grad av

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag

Fakultet for samfunnsfag Fakultet for samfunnsfag Dennis Kristoffer Hoel Gode lederegenskaper/teamarbeid -ref verv som faddersjef i 2015. Meget inkluderende og sosial person - ref studentambassadør for Hioa ved besøk av studenter

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 24.januar 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 24.januar 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 24.01.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 24.januar 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: Mats Cromann

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Campusleder Eirik Norum Elektroingeniør Jeg og det sittende studentrådet har jobbet mye for å bygge opp studentrådet her i Kongsberg fra bunnen, og vi har fått til ganske mye bra. Jeg ønsker å fortsette

Detaljer

Pedagogstudentenes virke

Pedagogstudentenes virke Pedagogstudentenes virke Pedagogstudentene er opptatt av sitt omdømme, både utad og hos sine medlemmer. Organisasjonsutvalget er usikre på om Pedagogstudentene på en tydelig måte kommuniserer hvordan de

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Fakultet for helsefag

Fakultet for helsefag Fakultet for helsefag Alexander Koch Ansvarsbevisst, jeg gjør det jeg skal gjøre Omtenksom, tenker på andre, evt. konsekvenser av avgjørelser Kreativ, tenke utenfor "boksen", ser gjerne etter alternative

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 08.april 2014, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 08.april 2014, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 08.04.14 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Tirsdag 08.april 2014, klokken 16.15 Studentparlamentet: Camilla J.

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre Landsmøtet Sakspapir Møtedato.0.0-6.0.0

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. mai 2012 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. mai 2012 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 22.05.12 Saksbehandler Tonje F. Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22. mai 2012 kl. 16.15 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2009-2010 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 9 sider Innhold ARBEIDSPROGRAM 2009-2010... 1 1. KVALITET I STUDIENE... 3 1.1. OPPGAVER... 3 1.2. ARBEIDSPRINSIPP...

Detaljer

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018

PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 PRINSIPPROGRAM FOR SOT 2015-2018 Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) er en demokratisk organisasjon av og for studentene ved Høgskolen i Telemark (HiT). Organisasjonen er partipolitisk og religiøst

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Campusleder Simen Oftedahl Barnehagelærer Jeg ønsker å stille til valg fordi kontinuitet er viktig, og jeg er sikker på at jeg vil gjøre en god jobb som campusleder. Studenters rettigheter er viktige,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Hva gjør deg til den rette personen til representant i dette rådet/utvalget?

Hva gjør deg til den rette personen til representant i dette rådet/utvalget? Klagenemnda Runa Aas-Eng Jus Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg vil sørge for at studentene får rettighetene sine bevart. Det kan hende at studentenes side av en sak ikke blir belyst på en slik måte

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Campusleder Line Hj. Jacobsen Master ped. Jeg ønsker å stille til valg som campusleder fordi jeg tror det passer meg godt. Jeg har en god dialog med ansatte på mitt studiested, og jeg vet mye om hvordan

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Hva stiller du til? Nestleder for Studentparlamentet ved HiOA og LS representant i NSO.

Hva stiller du til? Nestleder for Studentparlamentet ved HiOA og LS representant i NSO. Formalia: Navn: Tamara Valdueza Eiret Telefonnummer: 922 86 719 Kryss av om det er greit at vi offentliggjør telefonnummer: X Studie: Tegnspråk og tolkning Alder: 27 Nestleder for Studentparlamentet ved

Detaljer

Valgkomiteens innstilling til Grønn Ungdoms arbeidsutvalg for 2013-2014

Valgkomiteens innstilling til Grønn Ungdoms arbeidsutvalg for 2013-2014 Valgkomiteens innstilling til Grønn Ungdoms arbeidsutvalg for 2013-2014 Hvem er vi? Valgkomiteen har denne gang bestått av fire medlemmer, her kort presentert med utgangspunkt i informasjonen gitt om oss

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette.

1.2.2 I 2014 skal SR prioritere å være synlige og relevante overfor MFs studenter. SR skal tenke kreativt rundt hvordan de kan oppnå dette. Arbeidsplan 2014 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet skal fortsette arbeidet med ordningen Studentrådets tildelingsmidler. SR skal arbeide for å gjøre tildelingsmidlene bedre

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 25.04.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 25.04.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 25.04.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 25.04.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Er du engasjert? Søk nå!

Er du engasjert? Søk nå! Er du engasjert? Søk nå! Vil du ha drømmejobben etter endt studie? Med det rette vervet øker du sjansen for å få jobben du ønsker deg. Akkurat nå har vi i Studentunionen flere ledige stillinger og oppfordrer

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite

04 VALG Sak Side LM Valg av arbeidsutvalg LM Valg til kontrollkomiteen LM Valg av valgkomite 0 VALG Sak Side LM 0.0- Valg av arbeidsutvalg LM 0.0- Valg til kontrollkomiteen LM 0.0- Valg av valgkomite LM 0.0- Valg av politiske komiteer LM 0.0- Valg av sentralstyre #LMNSO NSOs landsmøte Møtedato.0.-.0.

Detaljer

Innkalling til Møte i Studentparlamentet

Innkalling til Møte i Studentparlamentet Ingvild Sommerfelt Sabina Karoline Hagen Mats Cromann Hege S. Bekken Linda Andersen Ajla Drace Thorstein Johannessen Marte Ø. Knutsen Anne Jasmine Hegna Deliler Kim Richard Henden Klem Anders R. Olsen

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Vedtatt på Studentting 3 (25.04.17) Studentrådets visjon: Studentrådets primære oppgave er å ivareta studentenes rettigheter og interesser på fakultetet. Studentrådet

Detaljer

Kandidatpresentasjon campusstyret Kongsberg

Kandidatpresentasjon campusstyret Kongsberg Kandidatpresentasjon campusstyret Kongsberg Organisatorisk ansvarlig: Navn: Martin Farstad Evandt Studie, kull: Dataingeniør, 2.år Jeg stiller til valg fordi jeg har fått smaken på studentpolitikk gjennom

Detaljer

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet

1.1.3 SR skal arbeide strategisk med å øke oppslutningen om Allmøtene. 1.2 Informasjon, kommunikasjon og synlighet Arbeidsplan 2016 1. Organisasjon 1.1 Deltakelse og engasjement 1.1.1 Studentrådet (SR) skal fortsette arbeidet med Studentrådets tildelingsmidler. SR skal kontinuerlig arbeide for å gjøre tildelingsmidlene

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Kandidatpresentasjon campusstyret Kongsberg

Kandidatpresentasjon campusstyret Kongsberg Kandidatpresentasjon campusstyret Kongsberg Organisatorisk ansvarlig: Navn: Jarand Strømmen innenfor studentdemokratiet, ha muligheten til å hjelpe studenter bli hørt, Navn: Martin Farstad Evandt Studie,

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER

Lokale standardiserte vedtekter BI Studentsamfunn LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER LOKALE STANDARDISERTE VEDTEKTER Gjeldende fra 12.04.2015 1 FORORD Disse standardiserte vedtektene gjelder hovedsakelig for lokalavdelingene I Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. Dette heftet

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer.

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Lokalt valgkomitéarbeid Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Valgkomitéarbeid viktig for fremtiden Valgkomitéarbeid består blant annet av å velge ut hvem som skal

Detaljer

Møtereferat Miljøpartiet De Grønne Hedmark Møte nr

Møtereferat Miljøpartiet De Grønne Hedmark Møte nr Møtereferat Miljøpartiet De Grønne Hedmark Møte nr 03 2016 Møtested: Møystad Gård Møtedato: 15.03.2016 Tid: 19:00 Tilstede: Katrine Aalstad, Henrik Mohn, Bård Sødal Grasbekk, Kristoffer Gjerde (skype),

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22.februar 2017, klokken 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22.februar 2017, klokken 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 22.02.17 Saksbehandler Irene Bredal Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 22.februar 2017, klokken 16.15 Studentparlamentet: STA-styret:

Detaljer