NYTT I REVIT ARCHITECTURE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT I REVIT ARCHITECTURE"

Transkript

1 ODD SVERRE KOLSTAD NYTT I REVIT ARCHITECTURE 2012 Bokmål

2 Gyldendal Norsk Forlag AS 2011 Redaktør: Design og layout: Omslagsdesign: Programtegninger: Illustrasjoner: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Johanna Figur Waddington Odd Sverre Kolstad Kevin Sommer-Mathiesen Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: Gyldendal Undervisning Avdeling IT-fag Storgaten HALDEN Dette heftet kan lastes ned gratis.

3 Forord Dette heftet er skrevet for deg som besitter boken Revit Architecture på norsk- av samme forfatter. I dette heftet omtales nyhetene i 2012-versjonen i forhold til det som er omtalt i boken. Overskriftene i heftet har navn etter hvilken side stoffet er omtalt på i boken. Nettsider Adressen til AutoCAD-bøkenes nettsider er I tillegg til generelle artikler og oppgaver, finner du dette heftet der. Lykke til med heftet, og ha det gøy! Odd Sverre Kolstad Om forfatteren Odd Sverre Kolstad har allsidig utdanning og erfaring. Han er utdannet byggingeniør, dataingeniør, bedriftsøkonom og pedagog, med en mastergrad i IKT i læring på toppen. Han har jobbet mange år i det private næringslivet, og siden 1990 har han arbeidet i skoleverket. Kolstad arbeider i dag som førstelektor ved byggingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark hvor han blant annet underviser i DAK. Den første læreboken i Revit Architecture kom i 2010, men han har skrevet lærebøker i AutoCAD siden 1999.

4 INNHOLDFORTEGNELSE Side 32 - View Properties - viewenes egenskaper 6 Parts Visibility 6 Visual Style - Graphic Display Options 7 Ghost Surfaces 7 Side 55-3D-view 8 Side 70 - Materialer 9 Dialogen Property Set Library 11 Bruk av egenskapssett 13 Side 83 - Andre innstillinger 14 Side Bruk av midlertidig målsetting 15 Gripsmarkeringer 15 Side Paint - påfører et materiale på en overflate 16 Side Rotate 17 Side Create-panelet 18 Create Assembly 18 Redigering av elementgrupper 19 Opprette view, materialliste, deleliste og ark 19 Create Parts 20 Side 276 Worksharing 21 Side Målsetting 22 Side Tag 3D-view 23

5

6 6 Nytt i Revit Architecture 2012 Side 32 - View Properties - viewenes egenskaper I margen viser vi hvordan den nye egenskapspaletten for plan-viewet Level 1 ser ut. Parts Visibility Legg merke til den nye egenskapen Parts Visibility (nummer 5 ovenfra). Den har følgende valg: Show Original - viser elementet i original form (standard innstilling). Show Parts - viser elementenes enkeltdeler. Disse utheves når du beveger musepekeren over dem. Show Both - både originalelementene og enkeltdelene de består av er synlige i viewet. Eksempel På figuren til venstre nedenfor ser du et utsnitt av to vegger der den øverste er delt opp i enkeltdeler. Men siden viewets innstillinger er Show Original, ser vi ikke forskjell på de to veggene. På figuren ved siden av har vi skiftet innstilling på Parts Visibility til Show Parts. Da ser vi tydelig at den øvre veggen er delt opp i enkeltdeler. Dette med å dele opp elementer i enkeltdeler er også nytt i Se mer i avsnittet Create Parts på side 20.

7 Nytt i Revit Architecture Visual Style - Graphic Display Options Legg også merke til at egenskapen Visual Style ikke finnes på egenskapspaletten for viewet mer. Knappen nede på visningsmenyen finnes imidlertid og den har verken forandret utseende eller innhold. Bak egenskapen Graphic Display Options finner du dialogen med samme navn, se figuren nedenfor: Øverst ser du feltet Surfaces hvor Hidden Line er gjeldene innstilling. I dette feltet styrer du nå Visual Style hvis du vil bruke dialogen og ikke knappen. På figuren nedenfor ser du at vi har klikket på Visual Styleknappen (nummer to fra venstre på visningsmenyen). Alle valgene kommer til syne, også det nye valget øverst: Graphic Display Options... Det valget åpner også dialogen vi nettopp omtalte. Ghost Surfaces I dialogen Graphic Display Options ser du også en nyhet, nemlig avkrysningsboksen Ghost Surfaces. Denne egenskapen overstyrer hele viewet slik at overflatene blir delvis gjennomsiktige. Det kan være effektfullt når du for eksempel viser en fasade. Da ser du hva som er på baksiden, se eksempel på bildet i margen (fra Revits hjelpesider).

8 8 Nytt i Revit Architecture 2012 Side 55-3D-view Du kan låse et 3D-view for å plassere tagger i det, se også side 300 i boken. Snudd på hodet: hvis du ønsker å tagge et 3D-view, må det låses. Å låse et view betyr at du ikke kan endre betraktningsvinkel/dreie det, kun zoome inn eller ut. Knappen finner du på visningsmenyen (view control bar) når du har skiftet til et 3D-view: LOCK 3D-VIEW Låser orienteringen av et 3D-view. Visningsmenyen - knappen Unlocked 3D-view. Knappen finner du som nummer fire fra høyre: Når du klikker på knappen åpnes en meny der du kan velge mellom følgende: Save Orientation and Lock View - låser viewet slik det er akkurat nå. Restore Orientation and Lock View - henter det sist låste viewet og låser det (igjen). Til slutt blir du bedt om å gi det låste viewet et navn. Du kan låse så mange 3D-view du ønsker. For hvert låste, navngitte 3D-view du oppretter, opprettes viewet også i prosjektleseren.

9 Nytt i Revit Architecture Side 70 - Materialer Materialbiblioteket er som før, men materialdialogen er noe endret. To av de fire fanene på høyre side har fått nytt navn og den ene har helt nytt innhold. Disse endringene gjør det enklere å bruke materialer. Revit har innført det som kalles et aspekt ved materialet, et trekk som gjelder appearance (utseendet) eller structure (konstruksjonen). Det reflekteres i en fane på venstre side som veksler mellom Appearance Property Sets og Structure Property Sets, avhengig av hvilken fane du åpner på høyre siden av dialogen, Appearance eller Structure. Nedenfor viser vi den nye Materials-dialogen slik den ser ut når fanen Graphics er aktivert : Vi ser navnet til de to endrede fanene på høyre side, Appearance som har erstattet Render Appearance, og Structure, som har erstattet Physical. Dersom vi velger Appearance- eller Structure-fanen på høyre side, dukker det opp en ny korresponderende fane på venstre side, se figurene nedenfor.

10 10 Nytt i Revit Architecture 2012 PROPERTY SET LIBRARIES Begge fanene på venstre side har ordene Property Sets i navnet sitt der Appearance har med utseendet å gjøre og Structure har med konstruksjonen å gjøre. Et property set er en gruppe lagrede egenskaper som definerer egenskapene til et eller flere materialer. Vi kan altså bestemme et egenskapssett som gjelder utseende og et som gjelder det konstruktive. Disse egenskapssettene lagres i egne biblioteker og kan dermed brukes i andre prosjekter og av andre Autodeskprodukter. Material Appearance Properties Sets Egenskapssettet som styrer utseendet og biblioteket der disse settene lagres kontrollerer du slik: Kontrollerer materialegenskapssett og deres biblioteker. Fanen Manage - panelet Settings - nedtrekksknappen Additional Settings - valget Property Set Libraries. 1. Start kommandoen. 2. Dialogen Property Set Libraries åpnes: På neste side skal vi beskrive nærmere de ulike delene av dialogen og se på hvordan vi skal bruke den.

11 Nytt i Revit Architecture Dialogen Property Set Library Nedenfor viser vi et bilde av aktuell del av dialogen med kommentar. Vi forutsetter at dialogen Property Set Libraries er åpnet. Create Property Set - Lag et nytt egenskapssett 1. Klikk på feltet Create Property Set. 2. Velg type materiale, se figuren i margen. 3. Et nytt egenskapssett (ikon) opprettes med navnet Default xx der xx er type materiale du valgte. 4. Klikk i de feltene du ønsker å endre på høyre side av dialogen. Avhengig av hva slags materiale du har valgt, kan du endre farge, bilde, refleksjonsfaktor, gjennomsiktighet osv. 5. Høyreklikk på ikonet og velg Rename hvis du vil endre navn på det. 6. Et høyreklikk på ikonet gir deg også valget Add to - My Materials. Med dette valget legger du det nye egenskapssettet i ditt eget bibliotek. Create Property Sets All - Vis alle egenskapssett i prosjektet Med denne nedtrekksknappen kan du velge hvilke egenskapssett som skal vises: Alle (standard), Alle som er bruk, alle ubrukte eller du kan slette alle som ikke er i bruk (Purge All Unused). I feltet nedenfor vises ikonene til egenskapssettene. Dersom du klikker på et av disse ikonene, vises egenskapene på høyre side av dialogen. Disse egenskapene kan du endre på som beskrevet i punkt 4 ovenfor.

12 12 Nytt i Revit Architecture 2012 Autodesk Library: - Autodesks eget bibliotek Til venstre i denne delen av dialogen kan du velge forskjellige egenskapssett som følger med Revit. Klikker du på et navn her vises alle settene (i form av ikon) som er sortert under dette navnet til høyre i denne delen. Dersom du ønsker å bruke et av disse egenskapssettene, klikker du på ikonet. Dersom det ikke allerede finnes i listen over egenskapssettene som allerede befinner seg i prosjektet, kopieres et sett opp til denne listen (omtalt nederst på forrige side). Dersom settet finnes i prosjektet, får du en advarsel om at dette settet allerede befinner seg i prosjektet: My Materials - Mitt eget bibliotek Når du lager egne egenskapssett, kan du høyreklikke på dets ikon og velge Add to - My Materials slik vi nevnte i punkt 6 på forrige side. På den måten kan du bygge opp ditt eget bibliotek med materialer. Dette biblioteket er også tilgjengelig uansett hvilket prosjekt du jobber med.

13 Nytt i Revit Architecture Bruk av egenskapssett Alle materialer har et sett basisegenskaper, men du kan bruke de omtalte egenskapsettene til å overstyre dette basisoppsettet i prosjektene dine uten at du endrer selve materialet. Slik gjør du: 1. Åpne dialogen Materials. Sørg for at fanen Materials er åpen (på venstre side av dialogen). 2. Velg et materiale. Sørg for at fanen Appearance er åpen (på høyre side av dialogen). Der ser du hvordan dette materialet er definert, se eksempel nedenfor: Legg merke til at feltet Properties rett under bildet på høyre side har verdien Independent. 3. Klikk på dette feltet og velg By Property Set og velg et egenskapssett fra listen over settene i dette prosjektet. Dersom du ikke har det settet du ønsker i denne listen, klikker du på det i et av bibliotekene slik at det havner i listen over sett i dette prosjektet. Så kan du klikke på det slik at det erstatter det uavhengige (Independent) under fanen Appearance på høyre side, se eksempel på figuren nedenfor: Legg merke til at feltet Properties rett under bildet på høyre side nå har verdien By Properties Set. Det gjør at du ikke endrer på materialets basisoppsett.

14 14 Nytt i Revit Architecture 2012 Side 83 - Andre innstillinger Du kan bestemme hvilket view av modellen som skal være åpningsviewet: STARTING VIEW Bestemmer hviket view som skal vises når du åpner en tegning. Fanen Manage - panelet Manage Project - knappen Starting View. 1. Start kommandoen. 2. Dialogen Starting View åpnes: Bestem åpningsview. Velg mellom alle view i prosjektleseren. Som figuren viser får du også valget <Last Viewed>, som betyr den siste visningen. Dersom Worksharing er aktivert og du lagrer den sentrale modellen, vil dette viewet være åpningsviewet for alle deltakerne.

15 Nytt i Revit Architecture Side Bruk av midlertidig målsetting Systemet med midlertid målsetting er det samme som beskrevet i boken, men de midlertidige målene er nå blå i stedet for svarte, se figuren nedenfor. Gripsmarkeringer Gripsmarkeringene er også endret, fra små firkanter til blå runde markeringer, se figuren nedenfor:

16 16 Nytt i Revit Architecture 2012 PAINT Side Paint - påfører et materiale på en overflate Du kan påføre maling (paint) på overflaten til elementer som vegger, tak, massive objekter, familier og gulv, uten at det endrer basisegenskapene for materialet som er brukt på elementet. Materialet du påfører er som å legge på et strøk maling oppå materialet som er der fra før og denne malingen dukker opp som paint på materiallisten. Slik bruker du verktøyet Paint: Påfører et materiale på en overflate. Fanen Modify - panelet Geometry - nedtrekksknappen Paint. 1. Start kommandoen. 2. Dialogen Materials åpnes: 3. Velg et materiale ved å klikke på det. 4. Påfør materialet på overflatene ved å klikke på dem etter tur. 5. Klikk på knappen Done når du er ferdig. Dersom du vil fjerne materialene du har påført med Paint-kommandoen, velger du den samme nedtrekksknappen med valget Remove Paint, se figuren i margen ovenfor. Etter at du har startet denne kommandoen, blir du bedt om å klikke på de overflatene du ønsker materialet fjernet. Husk at du må ha visuell stil lik Shaded, Consistent Colors eller Realistic hvis du skal se endringene på modellen din, se figuren i margen.

17 Nytt i Revit Architecture Side Rotate ROTATE-kommandoen har hatt ord på seg å være vrien å bruke, sikkert med god grunn. Nå skal den ha blitt lettere: 1. Start ROTATE. 2. Ledeteksten nedenfor forteller deg hva du skal gjøre: Velg objekter som skal roteres ved å klikke på dem eller bruk en annen utvelgelsesmetode, for eksempel venstre- eller høyrevindu. TAB-tasten brukes som vanlig i Revit, til å alternere utvalget mellom elementer som ligger tett, hold Ctrl-tasten inne når du skal legge til flere elementer i utvalget, eller bruk Shift-tasten når du skal fjerne elementer fra utvalget. Når du er ferdig med å plukke elementer, trykker du mellomromtasten eller Enter. 3. Neste trinn i kommandoen starter nå. Revit har funnet er omdreiningspunkt, gjerne i senter av utvalget. En stråle peker ut fra omdreiningspunktet og henger fast i musepekeren. Ledeteksten sier: Du blir altså bedt om å klikke et sted for å feste strålen slik at roreringen kan begynne, eller du kan klikke inne i gripspunktet som markerer omdreiningspunktet for å plassere det et annet sted. 4. Dersom omdreiningspunktet er riktig plassert, må du finne et fornuftig sted å plassere strålen, klikke der og dreie rundt, eller skrive vinkelen i Angle-feltet på opsjonsmenyen. 5. Dersom du vil flytte omdreiningspunktet, klikker du på det, drar det med deg og plasserer det et annet sted. Så gjør du det som står i punkt 4. Figuren til venstre viser hvordan den lille veggen er rotert 30 0 i forhold til den midtre figuren, når omdreiningspunktet er midt i veggen som skal roteres. På figuren til høyre har vi flyttet omdreiningspunktet til midten av den lille vertikale veggen, til punktet som er markert med en grønn sirkel. Den samme veggen er også her rotert 30 0.

18 18 Nytt i Revit Architecture 2012 Side Create-panelet Dette panelet har fått to nye kommandoer, Create Assembly og Create Parts. CREATE ASSEMBLY Create Assembly I Revit kan du nå lage en sammenstilling av elementer som i Revit kalles an assembly, her kaller vi det en elementgruppe. Kommandoen kan ligne på GROUP, men skiller seg ut ved blant annet at Revit kan lage egne view, ark, delelister og materiallister av hver elementgruppe. Du kan velge objektene som skal inngå i gruppen først, eller du kan starte kommandoen først. Her viser vi hvordan du lager en elementgruppe ved å starte kommandoen før du plukker ut elementene som skal inngå i gruppen: Oppretter en elementgruppe. Fanen Modify - panelet Create - knappen Create Assembly. 1. Et eget lite panel, Add/Remove, åpner seg og musepekeren utstyres med et plusstegn. Knappen Add aktiveres automatisk for at du nå skal plukke ut elementer som skal danne elementgruppen. 2. Nå du er ferdig, klikker du på Finish-knappen på det samme panelet. 3. Revit åpner dialogen New Assembly hvor du kan skrive inn navnet på den. Dersom elementgruppen inneholder flere typer elementer, kan du velge hvilken kategori gruppen skal tilhøre. I eksemplet nedenfor har vi laget en elementgruppe av fire vegger, to vinduer og en dør. Figuren under viser at vi kan velge Naming Category mellom alle disse tre typene elementer: Som du også ser av figuren, foreslår Revit et unikt navn i henhold til den kategori du velger, men du kan skrive inn et unikt navn selv. 4. Når du klikker OK er elementgruppen opprettet og elementgruppen finner samtidig sin plass i prosjektleseren, se eksempel i margen. 5. Når du skal sette inn en forekomst til av en elementgruppe, drar du den fra prosjektleseren inn i tegningen din.

19 Nytt i Revit Architecture Redigering av elementgrupper Du kan legge til eller fjerne elementer fra elementgruppen, eller utføre vanlige redigeringsoppgaver som å flytte på et element i elementgruppen. Du legger til eller fjerner elementer fra en elementgruppe slik: 1. Marker elementet du skal redigere ved å klikke på det. 2. Revit åpner fanen Modify Assemblies der du finner panelet Assembly som inneholder knappene Add/Remove, Disassemble og Create Views: 3. Klikk knappen Add/Remove og legg til eller fjern elementene. 4. Avslutt med knappen Finish. Dersom du for eksempel ønsker å flytte et enkeltelement inne i elementgruppen, holder du musepekeren over elementet og bruker TABtasten til det utheves. Da klikker du på det og flytter det. Den minste endring i elementgruppen gjør at det opprettes en ny elementgruppe med et nytt unikt navn. Her ser du også en forskjell fra en gruppe som er definert med GROUP-kommandoen. En endring i en slik gruppe gjør at alle forekomster av gruppen oppdateres, ikke at det opprettes en ny. Det er visse elementtyper som du ikke kan ta med i en elementgruppe, blant annet rom, grupper (group), bilder og påskrift (tekst, målsetting, henvisningspiler og tagger). Har du for eksempel laget en elementgruppe som inneholder et vindu med en tagg, blir ikke taggen med i elementgruppen. Setter du inn en annen forekomst av denne elementgruppen, må du tagge vinduet i den nye gruppen selv. Da bruker du teknikken som er omtalt ovenfor for å markere vinduet du skal tagge. Opprette view, materialliste, deleliste og ark Du kan få Revit til å opprette view, materialliste, deleliste og ark til hver elementgruppe. Marker elementgruppen din ved å klikke på den eller marker den i prosjektleseren og høyreklikk. Velg Create Views. Dialogen Create Assembly Views åpnes, og der velger du hva Revit skal opprette, se figuren til høyre. Velg også ark og målestokk. Revit oppretter egne linjer under elementgruppen i prosjektleseren, se figuren i margen. Åpne arket og dra view og lister inn på det.

20 20 Nytt i Revit Architecture 2012 CREATE PARTS Create Parts Dette er den motsatte kommandoen av Create Assembly. Create Parts deler opp et sammensatt element som for eksempel en vegg som består at flere sjikt i sine enkelte deler. Eller du kan dele opp helstøpte elementer som massive betonggulv ved å tegne oppdelingsmønsteret selv. Oppdelingen i deler har ingen innvirkning på originalelementet. Du kan velge om du skal vise oppdelingen eller originalen. Hver del kan deles opp i mindre deler. På samme måte som for Create Assembly, kan du velge om du vil markere objektene som skal inngå i gruppen først, eller om du vil starte kommandoen først. Her viser vi hvordan du deler opp et element ved å starte kommandoen før du plukker ut elementene: Deler opp et sammensatt element i deler. Fanen Modify - panelet Create - knappen Create Parts. 1. Start kommandoen. 2. Velg objekter som skal deles opp i deler. Du kan kun markere objekter det er mulig å dele opp, andre objekter er tonet ned på skjermen. 3. Avslutt ved å taste Enter eller mellomromtasten. Dersom du velger et helstøpt element, må du klikke på knappen Divide Parts som er den eneste tilgjengelige på Part-panelet i et sånt tilfelle, se figuren i margen. Denne knappen er også den eneste tilgjengelige hvis du markerer en del på et element som allerede er oppdelt med Create Parts-kommandoen. Du kan også lage fine sammenstillingstegninger ved å endre størrelsen på hver av delene og for eksempel føre på henvisningspiler slik figuren nedenfor viser.

21 Nytt i Revit Architecture WORKSHARING DISPLAY SETTINGS Side 276 Worksharing Det er nå innført fargekoder for å skille mellom eierskap og status for de ulike delene. Etter at worksharing er etablert, kan du åpne dialogen Worksharing Display Settings fra en ny knapp på visningsmenyen (View Control Bar): Viser med fargekoder de ulike elementene som er delt. Visningsmenyen - knappen Worksharing Display. Når du klikker på knappen (helt til høyre på visningsmenyen, se figuren over), åpnes en meny der du kan velge hva du vil vise. Når du velger et annet valg enn Worksharing Display Off, lager Revit en oransje ramme rundt tegneområdet med tittel øverst i venstre hjørne og viser valget ditt med fargekoder du bestemmer i det øverste valget i figuren under: Worksharing Display Settings... - åpner dialogen med samme navn hvor du kan velge fargekode på de ulike elementene, se eksempel i figuren under: Checkout Status - elementenes status i forhold til eierskap. Owners - eierne. Model Updates - elementer som ikke er synkronisrt med sentralmodellen, eller er slettet fra den. Worksets - hvilke elementer som tilhører de ulike worksettene.

22 22 Nytt i Revit Architecture 2012 Side Målsetting Det har kommet noen forbedringer når det gjelder målsetting. De blå firkantene når målsetting er markert, er erstattet av runde merker, kanskje lettere å treffe med musepekeren. Dersom du vil flytte et mål bort fra mållinjen sin, henger måltallet nå fast i mållinjen sin i form av en bue eller linje som knytter måltallet til mållinjen det hører hjemme på, se eksemplene nedenfor: Dette er typeegenskaper og må derfor bestemmes i dialogen Type Properties. Nedenfor viser vi typeegenskapene til en målsettingstype der forbindelseslinjen er en linje (ikke bue) og skulderlengden er satt til 5 mm. Legg merke til egenskapene: Leader Type = Line og Shoulder Length = 5 mm:

23 Nytt i Revit Architecture Side Tag 3D-view Som nevnt i avsnittet Side 55-3D-view på side 8 i dette heftet, kan du nå tagge 3D-view, men betingelsen er at viewet må være låst. Straks du låser opp et tagget 3D-view, forsvinner taggene. For at du ikke skal miste dette viewet bør du derfor ikke låse det opp igjen. Ønsker du å endre orientering/dreie viewet, skifter du view med knappen Default 3D-view på hurtigverktøylinjen helt øverst i Revit-vinduet og navigerer deg frem til ønsket view derfra. Når du senere ønsker å åpne det låste 3D-viewet, dobbeltklikker du på det i prosjektleseren.

24 24 Nytt i Revit Architecture 2012

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen. By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009

Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen. By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009 Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009 Om denne brukerveiledningen Velkommen til denne brukerveiledningen for nettsteder som

Detaljer

OpenOffice.org Regneark

OpenOffice.org Regneark OpenOffice.org Regneark Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Calc Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

GRAPHISOFT ARCHICAD 14. Program for grunnskolen LÆRERVEILEDNING. GRAPHISOFT - BOLIGabc. Tine Mathisen. GRAPHISOFT - BOLIGabc, Tine Mathisen

GRAPHISOFT ARCHICAD 14. Program for grunnskolen LÆRERVEILEDNING. GRAPHISOFT - BOLIGabc. Tine Mathisen. GRAPHISOFT - BOLIGabc, Tine Mathisen GRAPHISOFT ARCHICAD 14 Program for grunnskolen LÆRERVEILEDNING GRAPHISOFT - BOLIGabc Tine Mathisen 1 INNHOLD INNLEDNING BIM ArchiCAD på datamaskinen Starte ArchiCAD Lagring Endre prosjektinformasjon Paletter

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

Versjon 2.1 (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual

Versjon 2.1 (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual (oppdatert 4. september 2013) Redigeringsmanual Innholdsfortegnelse ARTIKKELSIDEGUIDE... 3 Opprette en artikkelside... 3 Redigere en artikkelside... 4 Sett inn bilde... 5 Sett inn tabell... 7 Sett inn

Detaljer

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål

TOM HEINE NÄTT Snarveien til. Dreamweaver CS3. Bokmål TOM HEINE NÄTT Snarveien til Dreamweaver CS3 Bokmål Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Redaktør: Formgiver: Omslagsdesign: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Hild Mowinckel Trykk og innbinding: AIT Trykk

Detaljer

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning

Versjon 4SITE 5.0. Publiseringsløsning. Brukerveiledning Versjon 5 4SITE 5.0 Publiseringsløsning Brukerveiledning 4 S I T E P U B L I S E R I N G S L Ø S N I N G V. 5. 0 Brukerveiledning for administrator Copyright 2012 UENO www.ueno.no support@ueno.no Innhold

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org

GeoGebra Hjelp. Offisiell manual 3.2. Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org GeoGebra Hjelp Offisiell manual 3.2 Markus Hohenwarter og Judith Hohenwarter www.geogebra.org Hjelp for GeoGebra 3.2 Sist oppdatert: 20.04.2009 Forfattere: Markus Hohenwarter, markus@geogebra.org Judith

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

NB! Brukernavn og passordet i punkt C (xxxx) erstattes med det som gjelder for vår klubb.

NB! Brukernavn og passordet i punkt C (xxxx) erstattes med det som gjelder for vår klubb. HKH 26. juli 2010 Hjelpetelefon til denne bruksanvisningen: Harald Kaasa Hammer, tlf 9500 8961, hkh@mmer.no. Hjelpetelefon til programansvarlig i Web Computing: Petter, tlf 9826 0585, support@webcomputing.no

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Få din egen side på nettet

Få din egen side på nettet Få din egen side på nettet sånn! Få en flott hjemmeside helt gratis, og bygg videre på den side for side. dette trenger du Abonnentnummeret ditt (er du ikke abonnent på Komputer for alle, kan du prøve

Detaljer

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05

KOM I GANG MED EXTENSOR 05. Treningssenter. En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 KOM I GANG MED EXTENSOR 05 En praktisk innføring i administrasjonssystemet Extensor 05 Treningssenter Opplæringshefte med informasjon, brukerveiledning & tips Versjon 25.02.11 Page 1 of 35 Innledning Dette

Detaljer

Tema: Kom i gang med Webfronter

Tema: Kom i gang med Webfronter Tema: Kom i gang med Webfronter Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i dette

Detaljer

Brukermanual Idium portal 4.xx

Brukermanual Idium portal 4.xx Brukermanual Idium portal 4.xx Versjon 31.08.2012 - Beta_09.21 Gratulerer med nye nettsider! Vi håper og tror at dere vil bli fornøyd. Denne brukermanualen skal forklare det som er standard for portaløsninger

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto

BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING. Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS. Norsk Rikstoto BRUKERVEILEDNING PUBLISERINGSLØSNING Sist oppdatert 25. juni 2008 Av Dag Tjemsland, Epinova AS Norsk Rikstoto Innholdsfortegnelse 1 INTRODUKSJON... 4 2 TEKNISK PLATTFORM (EPISERVER)... 4 3 FØR DU GÅR I

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP

Regneark med Excel. Geir Maribu, TISIP Regneark med Excel Geir Maribu, TISIP Kursleksjonene er forfatters eiendom. Som kursdeltaker kan du fritt bruke leksjonene til eget personlig bruk. Kursdeltakere som ønsker å bruke leksjonene f.eks til

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer