NYTT I REVIT ARCHITECTURE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT I REVIT ARCHITECTURE"

Transkript

1 ODD SVERRE KOLSTAD NYTT I REVIT ARCHITECTURE 2012 Bokmål

2 Gyldendal Norsk Forlag AS 2011 Redaktør: Design og layout: Omslagsdesign: Programtegninger: Illustrasjoner: Øystein Falch Kevin Sommer-Mathiesen Johanna Figur Waddington Odd Sverre Kolstad Kevin Sommer-Mathiesen Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: Gyldendal Undervisning Avdeling IT-fag Storgaten HALDEN Dette heftet kan lastes ned gratis.

3 Forord Dette heftet er skrevet for deg som besitter boken Revit Architecture på norsk- av samme forfatter. I dette heftet omtales nyhetene i 2012-versjonen i forhold til det som er omtalt i boken. Overskriftene i heftet har navn etter hvilken side stoffet er omtalt på i boken. Nettsider Adressen til AutoCAD-bøkenes nettsider er I tillegg til generelle artikler og oppgaver, finner du dette heftet der. Lykke til med heftet, og ha det gøy! Odd Sverre Kolstad Om forfatteren Odd Sverre Kolstad har allsidig utdanning og erfaring. Han er utdannet byggingeniør, dataingeniør, bedriftsøkonom og pedagog, med en mastergrad i IKT i læring på toppen. Han har jobbet mange år i det private næringslivet, og siden 1990 har han arbeidet i skoleverket. Kolstad arbeider i dag som førstelektor ved byggingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark hvor han blant annet underviser i DAK. Den første læreboken i Revit Architecture kom i 2010, men han har skrevet lærebøker i AutoCAD siden 1999.

4 INNHOLDFORTEGNELSE Side 32 - View Properties - viewenes egenskaper 6 Parts Visibility 6 Visual Style - Graphic Display Options 7 Ghost Surfaces 7 Side 55-3D-view 8 Side 70 - Materialer 9 Dialogen Property Set Library 11 Bruk av egenskapssett 13 Side 83 - Andre innstillinger 14 Side Bruk av midlertidig målsetting 15 Gripsmarkeringer 15 Side Paint - påfører et materiale på en overflate 16 Side Rotate 17 Side Create-panelet 18 Create Assembly 18 Redigering av elementgrupper 19 Opprette view, materialliste, deleliste og ark 19 Create Parts 20 Side 276 Worksharing 21 Side Målsetting 22 Side Tag 3D-view 23

5

6 6 Nytt i Revit Architecture 2012 Side 32 - View Properties - viewenes egenskaper I margen viser vi hvordan den nye egenskapspaletten for plan-viewet Level 1 ser ut. Parts Visibility Legg merke til den nye egenskapen Parts Visibility (nummer 5 ovenfra). Den har følgende valg: Show Original - viser elementet i original form (standard innstilling). Show Parts - viser elementenes enkeltdeler. Disse utheves når du beveger musepekeren over dem. Show Both - både originalelementene og enkeltdelene de består av er synlige i viewet. Eksempel På figuren til venstre nedenfor ser du et utsnitt av to vegger der den øverste er delt opp i enkeltdeler. Men siden viewets innstillinger er Show Original, ser vi ikke forskjell på de to veggene. På figuren ved siden av har vi skiftet innstilling på Parts Visibility til Show Parts. Da ser vi tydelig at den øvre veggen er delt opp i enkeltdeler. Dette med å dele opp elementer i enkeltdeler er også nytt i Se mer i avsnittet Create Parts på side 20.

7 Nytt i Revit Architecture Visual Style - Graphic Display Options Legg også merke til at egenskapen Visual Style ikke finnes på egenskapspaletten for viewet mer. Knappen nede på visningsmenyen finnes imidlertid og den har verken forandret utseende eller innhold. Bak egenskapen Graphic Display Options finner du dialogen med samme navn, se figuren nedenfor: Øverst ser du feltet Surfaces hvor Hidden Line er gjeldene innstilling. I dette feltet styrer du nå Visual Style hvis du vil bruke dialogen og ikke knappen. På figuren nedenfor ser du at vi har klikket på Visual Styleknappen (nummer to fra venstre på visningsmenyen). Alle valgene kommer til syne, også det nye valget øverst: Graphic Display Options... Det valget åpner også dialogen vi nettopp omtalte. Ghost Surfaces I dialogen Graphic Display Options ser du også en nyhet, nemlig avkrysningsboksen Ghost Surfaces. Denne egenskapen overstyrer hele viewet slik at overflatene blir delvis gjennomsiktige. Det kan være effektfullt når du for eksempel viser en fasade. Da ser du hva som er på baksiden, se eksempel på bildet i margen (fra Revits hjelpesider).

8 8 Nytt i Revit Architecture 2012 Side 55-3D-view Du kan låse et 3D-view for å plassere tagger i det, se også side 300 i boken. Snudd på hodet: hvis du ønsker å tagge et 3D-view, må det låses. Å låse et view betyr at du ikke kan endre betraktningsvinkel/dreie det, kun zoome inn eller ut. Knappen finner du på visningsmenyen (view control bar) når du har skiftet til et 3D-view: LOCK 3D-VIEW Låser orienteringen av et 3D-view. Visningsmenyen - knappen Unlocked 3D-view. Knappen finner du som nummer fire fra høyre: Når du klikker på knappen åpnes en meny der du kan velge mellom følgende: Save Orientation and Lock View - låser viewet slik det er akkurat nå. Restore Orientation and Lock View - henter det sist låste viewet og låser det (igjen). Til slutt blir du bedt om å gi det låste viewet et navn. Du kan låse så mange 3D-view du ønsker. For hvert låste, navngitte 3D-view du oppretter, opprettes viewet også i prosjektleseren.

9 Nytt i Revit Architecture Side 70 - Materialer Materialbiblioteket er som før, men materialdialogen er noe endret. To av de fire fanene på høyre side har fått nytt navn og den ene har helt nytt innhold. Disse endringene gjør det enklere å bruke materialer. Revit har innført det som kalles et aspekt ved materialet, et trekk som gjelder appearance (utseendet) eller structure (konstruksjonen). Det reflekteres i en fane på venstre side som veksler mellom Appearance Property Sets og Structure Property Sets, avhengig av hvilken fane du åpner på høyre siden av dialogen, Appearance eller Structure. Nedenfor viser vi den nye Materials-dialogen slik den ser ut når fanen Graphics er aktivert : Vi ser navnet til de to endrede fanene på høyre side, Appearance som har erstattet Render Appearance, og Structure, som har erstattet Physical. Dersom vi velger Appearance- eller Structure-fanen på høyre side, dukker det opp en ny korresponderende fane på venstre side, se figurene nedenfor.

10 10 Nytt i Revit Architecture 2012 PROPERTY SET LIBRARIES Begge fanene på venstre side har ordene Property Sets i navnet sitt der Appearance har med utseendet å gjøre og Structure har med konstruksjonen å gjøre. Et property set er en gruppe lagrede egenskaper som definerer egenskapene til et eller flere materialer. Vi kan altså bestemme et egenskapssett som gjelder utseende og et som gjelder det konstruktive. Disse egenskapssettene lagres i egne biblioteker og kan dermed brukes i andre prosjekter og av andre Autodeskprodukter. Material Appearance Properties Sets Egenskapssettet som styrer utseendet og biblioteket der disse settene lagres kontrollerer du slik: Kontrollerer materialegenskapssett og deres biblioteker. Fanen Manage - panelet Settings - nedtrekksknappen Additional Settings - valget Property Set Libraries. 1. Start kommandoen. 2. Dialogen Property Set Libraries åpnes: På neste side skal vi beskrive nærmere de ulike delene av dialogen og se på hvordan vi skal bruke den.

11 Nytt i Revit Architecture Dialogen Property Set Library Nedenfor viser vi et bilde av aktuell del av dialogen med kommentar. Vi forutsetter at dialogen Property Set Libraries er åpnet. Create Property Set - Lag et nytt egenskapssett 1. Klikk på feltet Create Property Set. 2. Velg type materiale, se figuren i margen. 3. Et nytt egenskapssett (ikon) opprettes med navnet Default xx der xx er type materiale du valgte. 4. Klikk i de feltene du ønsker å endre på høyre side av dialogen. Avhengig av hva slags materiale du har valgt, kan du endre farge, bilde, refleksjonsfaktor, gjennomsiktighet osv. 5. Høyreklikk på ikonet og velg Rename hvis du vil endre navn på det. 6. Et høyreklikk på ikonet gir deg også valget Add to - My Materials. Med dette valget legger du det nye egenskapssettet i ditt eget bibliotek. Create Property Sets All - Vis alle egenskapssett i prosjektet Med denne nedtrekksknappen kan du velge hvilke egenskapssett som skal vises: Alle (standard), Alle som er bruk, alle ubrukte eller du kan slette alle som ikke er i bruk (Purge All Unused). I feltet nedenfor vises ikonene til egenskapssettene. Dersom du klikker på et av disse ikonene, vises egenskapene på høyre side av dialogen. Disse egenskapene kan du endre på som beskrevet i punkt 4 ovenfor.

12 12 Nytt i Revit Architecture 2012 Autodesk Library: - Autodesks eget bibliotek Til venstre i denne delen av dialogen kan du velge forskjellige egenskapssett som følger med Revit. Klikker du på et navn her vises alle settene (i form av ikon) som er sortert under dette navnet til høyre i denne delen. Dersom du ønsker å bruke et av disse egenskapssettene, klikker du på ikonet. Dersom det ikke allerede finnes i listen over egenskapssettene som allerede befinner seg i prosjektet, kopieres et sett opp til denne listen (omtalt nederst på forrige side). Dersom settet finnes i prosjektet, får du en advarsel om at dette settet allerede befinner seg i prosjektet: My Materials - Mitt eget bibliotek Når du lager egne egenskapssett, kan du høyreklikke på dets ikon og velge Add to - My Materials slik vi nevnte i punkt 6 på forrige side. På den måten kan du bygge opp ditt eget bibliotek med materialer. Dette biblioteket er også tilgjengelig uansett hvilket prosjekt du jobber med.

13 Nytt i Revit Architecture Bruk av egenskapssett Alle materialer har et sett basisegenskaper, men du kan bruke de omtalte egenskapsettene til å overstyre dette basisoppsettet i prosjektene dine uten at du endrer selve materialet. Slik gjør du: 1. Åpne dialogen Materials. Sørg for at fanen Materials er åpen (på venstre side av dialogen). 2. Velg et materiale. Sørg for at fanen Appearance er åpen (på høyre side av dialogen). Der ser du hvordan dette materialet er definert, se eksempel nedenfor: Legg merke til at feltet Properties rett under bildet på høyre side har verdien Independent. 3. Klikk på dette feltet og velg By Property Set og velg et egenskapssett fra listen over settene i dette prosjektet. Dersom du ikke har det settet du ønsker i denne listen, klikker du på det i et av bibliotekene slik at det havner i listen over sett i dette prosjektet. Så kan du klikke på det slik at det erstatter det uavhengige (Independent) under fanen Appearance på høyre side, se eksempel på figuren nedenfor: Legg merke til at feltet Properties rett under bildet på høyre side nå har verdien By Properties Set. Det gjør at du ikke endrer på materialets basisoppsett.

14 14 Nytt i Revit Architecture 2012 Side 83 - Andre innstillinger Du kan bestemme hvilket view av modellen som skal være åpningsviewet: STARTING VIEW Bestemmer hviket view som skal vises når du åpner en tegning. Fanen Manage - panelet Manage Project - knappen Starting View. 1. Start kommandoen. 2. Dialogen Starting View åpnes: Bestem åpningsview. Velg mellom alle view i prosjektleseren. Som figuren viser får du også valget <Last Viewed>, som betyr den siste visningen. Dersom Worksharing er aktivert og du lagrer den sentrale modellen, vil dette viewet være åpningsviewet for alle deltakerne.

15 Nytt i Revit Architecture Side Bruk av midlertidig målsetting Systemet med midlertid målsetting er det samme som beskrevet i boken, men de midlertidige målene er nå blå i stedet for svarte, se figuren nedenfor. Gripsmarkeringer Gripsmarkeringene er også endret, fra små firkanter til blå runde markeringer, se figuren nedenfor:

16 16 Nytt i Revit Architecture 2012 PAINT Side Paint - påfører et materiale på en overflate Du kan påføre maling (paint) på overflaten til elementer som vegger, tak, massive objekter, familier og gulv, uten at det endrer basisegenskapene for materialet som er brukt på elementet. Materialet du påfører er som å legge på et strøk maling oppå materialet som er der fra før og denne malingen dukker opp som paint på materiallisten. Slik bruker du verktøyet Paint: Påfører et materiale på en overflate. Fanen Modify - panelet Geometry - nedtrekksknappen Paint. 1. Start kommandoen. 2. Dialogen Materials åpnes: 3. Velg et materiale ved å klikke på det. 4. Påfør materialet på overflatene ved å klikke på dem etter tur. 5. Klikk på knappen Done når du er ferdig. Dersom du vil fjerne materialene du har påført med Paint-kommandoen, velger du den samme nedtrekksknappen med valget Remove Paint, se figuren i margen ovenfor. Etter at du har startet denne kommandoen, blir du bedt om å klikke på de overflatene du ønsker materialet fjernet. Husk at du må ha visuell stil lik Shaded, Consistent Colors eller Realistic hvis du skal se endringene på modellen din, se figuren i margen.

17 Nytt i Revit Architecture Side Rotate ROTATE-kommandoen har hatt ord på seg å være vrien å bruke, sikkert med god grunn. Nå skal den ha blitt lettere: 1. Start ROTATE. 2. Ledeteksten nedenfor forteller deg hva du skal gjøre: Velg objekter som skal roteres ved å klikke på dem eller bruk en annen utvelgelsesmetode, for eksempel venstre- eller høyrevindu. TAB-tasten brukes som vanlig i Revit, til å alternere utvalget mellom elementer som ligger tett, hold Ctrl-tasten inne når du skal legge til flere elementer i utvalget, eller bruk Shift-tasten når du skal fjerne elementer fra utvalget. Når du er ferdig med å plukke elementer, trykker du mellomromtasten eller Enter. 3. Neste trinn i kommandoen starter nå. Revit har funnet er omdreiningspunkt, gjerne i senter av utvalget. En stråle peker ut fra omdreiningspunktet og henger fast i musepekeren. Ledeteksten sier: Du blir altså bedt om å klikke et sted for å feste strålen slik at roreringen kan begynne, eller du kan klikke inne i gripspunktet som markerer omdreiningspunktet for å plassere det et annet sted. 4. Dersom omdreiningspunktet er riktig plassert, må du finne et fornuftig sted å plassere strålen, klikke der og dreie rundt, eller skrive vinkelen i Angle-feltet på opsjonsmenyen. 5. Dersom du vil flytte omdreiningspunktet, klikker du på det, drar det med deg og plasserer det et annet sted. Så gjør du det som står i punkt 4. Figuren til venstre viser hvordan den lille veggen er rotert 30 0 i forhold til den midtre figuren, når omdreiningspunktet er midt i veggen som skal roteres. På figuren til høyre har vi flyttet omdreiningspunktet til midten av den lille vertikale veggen, til punktet som er markert med en grønn sirkel. Den samme veggen er også her rotert 30 0.

18 18 Nytt i Revit Architecture 2012 Side Create-panelet Dette panelet har fått to nye kommandoer, Create Assembly og Create Parts. CREATE ASSEMBLY Create Assembly I Revit kan du nå lage en sammenstilling av elementer som i Revit kalles an assembly, her kaller vi det en elementgruppe. Kommandoen kan ligne på GROUP, men skiller seg ut ved blant annet at Revit kan lage egne view, ark, delelister og materiallister av hver elementgruppe. Du kan velge objektene som skal inngå i gruppen først, eller du kan starte kommandoen først. Her viser vi hvordan du lager en elementgruppe ved å starte kommandoen før du plukker ut elementene som skal inngå i gruppen: Oppretter en elementgruppe. Fanen Modify - panelet Create - knappen Create Assembly. 1. Et eget lite panel, Add/Remove, åpner seg og musepekeren utstyres med et plusstegn. Knappen Add aktiveres automatisk for at du nå skal plukke ut elementer som skal danne elementgruppen. 2. Nå du er ferdig, klikker du på Finish-knappen på det samme panelet. 3. Revit åpner dialogen New Assembly hvor du kan skrive inn navnet på den. Dersom elementgruppen inneholder flere typer elementer, kan du velge hvilken kategori gruppen skal tilhøre. I eksemplet nedenfor har vi laget en elementgruppe av fire vegger, to vinduer og en dør. Figuren under viser at vi kan velge Naming Category mellom alle disse tre typene elementer: Som du også ser av figuren, foreslår Revit et unikt navn i henhold til den kategori du velger, men du kan skrive inn et unikt navn selv. 4. Når du klikker OK er elementgruppen opprettet og elementgruppen finner samtidig sin plass i prosjektleseren, se eksempel i margen. 5. Når du skal sette inn en forekomst til av en elementgruppe, drar du den fra prosjektleseren inn i tegningen din.

19 Nytt i Revit Architecture Redigering av elementgrupper Du kan legge til eller fjerne elementer fra elementgruppen, eller utføre vanlige redigeringsoppgaver som å flytte på et element i elementgruppen. Du legger til eller fjerner elementer fra en elementgruppe slik: 1. Marker elementet du skal redigere ved å klikke på det. 2. Revit åpner fanen Modify Assemblies der du finner panelet Assembly som inneholder knappene Add/Remove, Disassemble og Create Views: 3. Klikk knappen Add/Remove og legg til eller fjern elementene. 4. Avslutt med knappen Finish. Dersom du for eksempel ønsker å flytte et enkeltelement inne i elementgruppen, holder du musepekeren over elementet og bruker TABtasten til det utheves. Da klikker du på det og flytter det. Den minste endring i elementgruppen gjør at det opprettes en ny elementgruppe med et nytt unikt navn. Her ser du også en forskjell fra en gruppe som er definert med GROUP-kommandoen. En endring i en slik gruppe gjør at alle forekomster av gruppen oppdateres, ikke at det opprettes en ny. Det er visse elementtyper som du ikke kan ta med i en elementgruppe, blant annet rom, grupper (group), bilder og påskrift (tekst, målsetting, henvisningspiler og tagger). Har du for eksempel laget en elementgruppe som inneholder et vindu med en tagg, blir ikke taggen med i elementgruppen. Setter du inn en annen forekomst av denne elementgruppen, må du tagge vinduet i den nye gruppen selv. Da bruker du teknikken som er omtalt ovenfor for å markere vinduet du skal tagge. Opprette view, materialliste, deleliste og ark Du kan få Revit til å opprette view, materialliste, deleliste og ark til hver elementgruppe. Marker elementgruppen din ved å klikke på den eller marker den i prosjektleseren og høyreklikk. Velg Create Views. Dialogen Create Assembly Views åpnes, og der velger du hva Revit skal opprette, se figuren til høyre. Velg også ark og målestokk. Revit oppretter egne linjer under elementgruppen i prosjektleseren, se figuren i margen. Åpne arket og dra view og lister inn på det.

20 20 Nytt i Revit Architecture 2012 CREATE PARTS Create Parts Dette er den motsatte kommandoen av Create Assembly. Create Parts deler opp et sammensatt element som for eksempel en vegg som består at flere sjikt i sine enkelte deler. Eller du kan dele opp helstøpte elementer som massive betonggulv ved å tegne oppdelingsmønsteret selv. Oppdelingen i deler har ingen innvirkning på originalelementet. Du kan velge om du skal vise oppdelingen eller originalen. Hver del kan deles opp i mindre deler. På samme måte som for Create Assembly, kan du velge om du vil markere objektene som skal inngå i gruppen først, eller om du vil starte kommandoen først. Her viser vi hvordan du deler opp et element ved å starte kommandoen før du plukker ut elementene: Deler opp et sammensatt element i deler. Fanen Modify - panelet Create - knappen Create Parts. 1. Start kommandoen. 2. Velg objekter som skal deles opp i deler. Du kan kun markere objekter det er mulig å dele opp, andre objekter er tonet ned på skjermen. 3. Avslutt ved å taste Enter eller mellomromtasten. Dersom du velger et helstøpt element, må du klikke på knappen Divide Parts som er den eneste tilgjengelige på Part-panelet i et sånt tilfelle, se figuren i margen. Denne knappen er også den eneste tilgjengelige hvis du markerer en del på et element som allerede er oppdelt med Create Parts-kommandoen. Du kan også lage fine sammenstillingstegninger ved å endre størrelsen på hver av delene og for eksempel føre på henvisningspiler slik figuren nedenfor viser.

21 Nytt i Revit Architecture WORKSHARING DISPLAY SETTINGS Side 276 Worksharing Det er nå innført fargekoder for å skille mellom eierskap og status for de ulike delene. Etter at worksharing er etablert, kan du åpne dialogen Worksharing Display Settings fra en ny knapp på visningsmenyen (View Control Bar): Viser med fargekoder de ulike elementene som er delt. Visningsmenyen - knappen Worksharing Display. Når du klikker på knappen (helt til høyre på visningsmenyen, se figuren over), åpnes en meny der du kan velge hva du vil vise. Når du velger et annet valg enn Worksharing Display Off, lager Revit en oransje ramme rundt tegneområdet med tittel øverst i venstre hjørne og viser valget ditt med fargekoder du bestemmer i det øverste valget i figuren under: Worksharing Display Settings... - åpner dialogen med samme navn hvor du kan velge fargekode på de ulike elementene, se eksempel i figuren under: Checkout Status - elementenes status i forhold til eierskap. Owners - eierne. Model Updates - elementer som ikke er synkronisrt med sentralmodellen, eller er slettet fra den. Worksets - hvilke elementer som tilhører de ulike worksettene.

22 22 Nytt i Revit Architecture 2012 Side Målsetting Det har kommet noen forbedringer når det gjelder målsetting. De blå firkantene når målsetting er markert, er erstattet av runde merker, kanskje lettere å treffe med musepekeren. Dersom du vil flytte et mål bort fra mållinjen sin, henger måltallet nå fast i mållinjen sin i form av en bue eller linje som knytter måltallet til mållinjen det hører hjemme på, se eksemplene nedenfor: Dette er typeegenskaper og må derfor bestemmes i dialogen Type Properties. Nedenfor viser vi typeegenskapene til en målsettingstype der forbindelseslinjen er en linje (ikke bue) og skulderlengden er satt til 5 mm. Legg merke til egenskapene: Leader Type = Line og Shoulder Length = 5 mm:

23 Nytt i Revit Architecture Side Tag 3D-view Som nevnt i avsnittet Side 55-3D-view på side 8 i dette heftet, kan du nå tagge 3D-view, men betingelsen er at viewet må være låst. Straks du låser opp et tagget 3D-view, forsvinner taggene. For at du ikke skal miste dette viewet bør du derfor ikke låse det opp igjen. Ønsker du å endre orientering/dreie viewet, skifter du view med knappen Default 3D-view på hurtigverktøylinjen helt øverst i Revit-vinduet og navigerer deg frem til ønsket view derfra. Når du senere ønsker å åpne det låste 3D-viewet, dobbeltklikker du på det i prosjektleseren.

24 24 Nytt i Revit Architecture 2012

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Fra Color til Named og omvendt Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Tabeller Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8 Alle henvendelser

Detaljer

38. Utskrift - Master Layout

38. Utskrift - Master Layout 38. Utskrift - Master Layout Underlag med tittelfelt Den tredje mappa i Navigator er Layout. Der samler vi tegningene fra View Map for utskrift. Men før vi kan samle tegningene for utskrift, skal vi lage

Detaljer

www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 12

www.ir.hiof.no/~eb/viz.htm Side 1 av 12 VIZhtm Side 1 av 12 Innhold Side MÅL 1 OPPGAVE / RESULTAT 1 BESKRIVELSE ØVING 6A 2 BESKRIVELSE ØVING 6B 9 BESKRIVELSE ØVING 6C 12 MÅL Når du har utført denne øvingen, skal du kunne: Benytte et kamera som

Detaljer

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk Flere nettbutikker og språk For å nå en bredere kundebase og gi en bedre tjeneste ønsker du kanskje å tillate kundene å velge et språk de foretrekker når de handler. Pipfrog

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Tavler for å skrive med tekst I dette mer komplekse eksemplet vil vi lage et miljø med to scener. Miljøet benytter tekst tavler og bilder for å stimulere kreativ

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Brukerveiledning Ipad og Goodreader

Brukerveiledning Ipad og Goodreader Brukerveiledning Ipad og Goodreader 28.10.13 Innhold: Del 1: - Side 2 5: Koble seg på et nettverk? Del 2: - Side 6 15: Sync(hente sakspapirer) Finne utvalg i serveren som en vil «Sync e». Del 3: - Side

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen. By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009

Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen. By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009 Brukerveiledning - Innføring i nettsteder bygget på Cornerstone-plattformen By Jon-Yngve Skjeltorp Bakke 21.02.2009 Om denne brukerveiledningen Velkommen til denne brukerveiledningen for nettsteder som

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014)

Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Bruksanvisning for Zotero (18/12/2014) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage samlinger

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

C.9.7 Hoved- og deldokumenter

C.9.7 Hoved- og deldokumenter OpenOffice.org C Tekstbehandling med OpenOffice.org Writer.X C.9.7 Hoved- og deldokumenter Store dokumenter kan bygges opp av deldokumenter som f.eks. kan tilsvare kapitler i det store dokumentet (hoveddokumentet).

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1 Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet (Ideen er den samme, men skjermbildene noe forskjellige i ulike versjoner av Excel) Arket Om regneark Endre cellebredden Plasser markøren midt mellom to kolonner.

Detaljer

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE

Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Manual for PENDULUM MUSIKER WEBSIDE Nordisk Design - 02/05-2011 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL WORDPRESS s. 3 MENYFUNKSJONER s. 3-4 LEGGE TIL/ENDRE BLOGGINNLEGG s. 5-6 LEGGE TIL/ENDRE SIDER s. 7 WIDGETS/MENYER

Detaljer

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE 2014 Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE Hjemmesiden er utviklet og designet av Favn Design Hjemmeside: favndesign.no e-post: lital@favndesign.no Mobil: 41 27 80 55 Innholdsfortegnelse

Detaljer

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner.

trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. Lag din fotobok i 10 enkle trinn! Instruksjon For Windows 7.4 og nyere versjoner. 1 Velg ut de beste bildene dine. Velg ut bildene du vil bruke i fotoboken og legg dem i en separat mappe på PC en. (Minimum

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging:

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 26.02.2014 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool):

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Når man skal lage terreng i ArchiCAD må man først ha et kartgrunnlag å gå ut fra. Dette kan godt være en jpeg eller lignende, men det beste er en vektortegning.

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal

Administrasjon av saker. - Redigere saker med standard mal Administrasjon av saker - Redigere saker med standard mal Admin V3 September 2015 INNLEDNING... 3 HVA ER EN ARTIKKEL?... 4 FANE: INNHOLD... 4 Felter i en standard artikkel... 5 LAGE EN NY ARTIKKEL... 6

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging

WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging WordPress.com: Enkel bruksanvisning for blogging TIPS: Søk frem eventuelle bilder og lenker du skal benytte før du begynner å blogge. Eller arbeid med flere vinduer (eller faner) av nettleseren åpen samtidig.

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Aktiviteter registrert i Activities & Events kan presenteres grafisk i Activities Graphical modulen.

Aktiviteter registrert i Activities & Events kan presenteres grafisk i Activities Graphical modulen. Grafisk Aktivitetsplanlegger Aktiviteter registrert i Activities & Events kan presenteres grafisk i Activities Graphical modulen. Den grafiske aktivitetsplanleggeren åpnes ved å velge Activities & Events

Detaljer

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem.

GISLINE Webinnsyn. Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes. Trykk på link - dette bildet kommer frem. GISLINE Webinnsyn Webklient: http://webhotel3.gisline.no/webinnsyn_sandnes/vis/webinnsyn_sandnes Trykk på link - dette bildet kommer frem. Søkefelt, søkeresultat synlig automatisk ved søk URL til identisk

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Isometrisk tegning

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Isometrisk tegning Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Isometrisk tegning Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8 Alle

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

Løypelegging ved bruk av

Løypelegging ved bruk av Løypelegging ved bruk av 1 Innholdsfortegnelse 1 Bruk av OCAD 9...3 2 Kart...3 3 Oppstart...3 4 Plasering av detaljer...5 5 Løyper...7 6 Postbeskrivelse...9 7 Innstillinger...11 7.1 For løyper... 11 7.2

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager...

27.10.2009 Kapittel 5... 1. Søyle og drager. DDS-CAD Arkitekt FP 6.5 SR1. Kapittel 5 - Søyle og drager... 3. Søyle... 3 Drager... 27.10.2009 Kapittel 5... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 -... 3 Søyle... 3 Drager... 6 2... Kapittel 5 27.10.2009 27.10.2009 Kapittel 5... 3 Kapittel 5 - Søyle Det skal plasseres to søyler samt en

Detaljer

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Fikset Brukere av 64 bit operativsystem har meldt om problemer med verdier i forhåndsinnstillinger og manuell målsetting (JavaScript filer). Dette

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Du har allerede sett Rediger cellehandlinger dialogen i bruk. Denne delen gir en oversikt over de handlingene som er tilgjengelige. Innhold R4.1 Grunnleggende

Detaljer

Situasjonskart. Den øverste tomta (51/29) skal brukes i dette heftet.

Situasjonskart. Den øverste tomta (51/29) skal brukes i dette heftet. 2.Situasjonskart Et situasjonskart er en oversiktstegning av et terreng i målestokk 1:500 eller 1:1000. Målestokk 1:500 betyr at en millimeter på kartet er 500mm i virkeligheten. Situasjonskart. Den øverste

Detaljer

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend»

Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» Manual for innlegging av standard sideinnhold og nyheter via «backend» 23.3.2006 Utarbeidet av: 2 Innlogging og beskrivelse av hovedelement i «backend» For å få tilgang til redigeringsmodul velges følgende

Detaljer

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3 21.10.2009 Kapittel 17... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 17 -... 3 Bodvegg... 3 Gulv... 6 Dør... 7 Skyvedør... 9 Søyle... 10 Frittdefinert tak... 13 Kvist i 2. etasje... 19 Vindu i kvist... 21 Koblingstak

Detaljer

Hvordan lage et eget objekt av krana

Hvordan lage et eget objekt av krana Hvordan lage et eget objekt av krana Dvs: Laging av egne 2D og 3D-symboler til kranas dialogboks. Innhold Lagre som nytt objekt... 2 Tegne omrisset av krana... 5 Fyllverktøyet... 9 GDL-mastervindu... 10

Detaljer

Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb

Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb Hvordan publisere bilder i galleriet til Norsk lundehund klubb - en bruksanvisning Av Magnus Enger Versjon 1 Innhold 1) Registrer deg som bruker på Flickr.com 2) Last opp bilder 3) Legg bilder i galleriet

Detaljer

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere.

Soloball. Steg 1: En roterende katt. Sjekkliste. Test prosjektet. Introduksjon. Vi begynner med å se på hvordan vi kan få kattefiguren til å rotere. Soloball Introduksjon Scratch Introduksjon Vi skal nå lære hvordan vi kan lage et enkelt ballspill med Scratch. I soloball skal du styre katten som kontrollerer ballen, slik at ballen ikke går i nettet.

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

WordPress startguide

WordPress startguide WordPress startguide INNLEDNING... 2 BLOGGINNLEGG... 3 HVORDAN LEGGE TIL ET BLOGGINNLEGG:... 4 UNDERSIDER... 5 HVORDAN LAGE EN NY SIDE... 6 LAST OPP BILDER/VIDEO... 7 KOMMENTARER PÅ INNLEGG... 8 UTSEENDE...

Detaljer

NYHETER I MEDARBEIDEREN

NYHETER I MEDARBEIDEREN NYHETER I MEDARBEIDEREN Innhold 1. Kontakt og gruppemodulen... 2 1.1. Redigere kontakter i tabellen... 2 1.2. Duplikatsjekk for nye kontakter... 2 1.3. Max antall medlemmer i en gruppe... 3 2. Kalendermodulen...

Detaljer

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1

Illustrasjoner. Illustrasjoner ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 ILLUSTRASJONER... 1 Knapperaden, illustrasjoner... 2 KNAPPERADEN: FARGE, SKRAVUR, LINJE OG SYMBOL... 11 SLETTE ET EGENDEFINERT OBJEKT... 11 FLYTTE EN EGENDEFINERT TEKST... 11 ROTERE

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

ShareCat Bruker Manual

ShareCat Bruker Manual ShareCat Bruker manual ============================================================= SKARV Development Project Pålogging til ShareCat Steg 2 Steg 3 Steg 4 1. Skriv inn http://www.sharecat.com/sdp i adresse

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0

Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 Profesjonelle trykksaker med OpenOffice 2.0 I informasjonssamfunnet er det en hard kamp om å nå målgruppene. Det er som regel ikke nok med enkle A4 ark stiftet sammen. Fine trykksaker er ofte nødvendig,

Detaljer

Hva er nytt i AutoCAD 2015. AutoCAD 3D for Samordningsmodell. Hva er nytt 2015 - Tips & Triks AutoCAD 3D

Hva er nytt i AutoCAD 2015. AutoCAD 3D for Samordningsmodell. Hva er nytt 2015 - Tips & Triks AutoCAD 3D AutoCAD 3D for Samordningsmodell Hva er nytt 2015 - Tips & Triks AutoCAD 3D Tesfaye Kebede Vianova Systems AS Hva er nytt i AutoCAD 2015 Learn / Create Page User Interface More contextual ribbon Find &

Detaljer

versjon 1.1 Brukermanual

versjon 1.1 Brukermanual Side 1 05.11.2004 versjon 1.1 Brukermanual Side 2 05.11.2004 Beskrivelse av IKT-verktøy for strukturering og organisering av referanser til store mengder informasjon. GrandView er et program for strukturering

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Brukerveiledning. Laget av Ronny Tollaksen ved:

Brukerveiledning. Laget av Ronny Tollaksen ved: Brukerveiledning Laget av Ronny Tollaksen ved: Sette opp Navisworks Første gang man åpner programmet kan det svare seg å sette opp hvilke vinduer som skal være i bruk når man bruker programmet. Åpne Navisworks

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Forelesning Klasse T1A Side 1 av 11

Forelesning Klasse T1A Side 1 av 11 Forelesning 21.2.05 Klasse T1A Side 1 av 11 Innhold Side MÅL. 1 OPPGAVE / RESULTAT. 1 ØVING 1A. Brukergrensesnittet 2 ØVING 1B. Lage objekter. 5 ØVING 1C. Lage animering... 7 ØVING 1D. Rendere bilde og

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

Kursdokumentasjon for Dreamweaver

Kursdokumentasjon for Dreamweaver Kursdokumentasjon for Dreamweaver Skrevet av 2/13 1 Komme i gang med Dreamweaver... 3 2 Bruk av Dreamweaver... 4 2.1 Verktøylinja...5 2.2 Properties... 5 3 Sidens egenskaper... 6 4 Tekst... 7 4.1 Endre

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Bruksanvisning for fylkesnettsider

Bruksanvisning for fylkesnettsider Bruksanvisning for fylkesnettsider Generell info Som fylkesbruker har du tilgang til å redigere sider (pages) og til å legge til nye nyhetssaker (posts). Hvert fylke har separate bildebanker inne i WordPress

Detaljer

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette avsnittet lærer du å bygge din egen hjemmeside legge til tekst og bilder lage din egen design legge en bakgrunn på hjemmesiden I neste nummer får du hjelp til å bygge en større hjemmeside til en

Detaljer

1) Sørg for at du fortsatt er i eventredigeringsmodus (klikk F6 på tastaturet, eller velg ikonet med en person fra menylinjen).

1) Sørg for at du fortsatt er i eventredigeringsmodus (klikk F6 på tastaturet, eller velg ikonet med en person fra menylinjen). Nå har du mange karakterer i spillverdenen din, men det er ikke noe spennende hvis du ikke kan prate med dem! I dette oppdraget lærer du å legge til dialog til karakterene, slik at du kan snakke med dem.

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

TEKST - 1. åpne bildet av blåveisene. dobbeltklikk på låsen på Background i Layers Paletten din

TEKST - 1. åpne bildet av blåveisene. dobbeltklikk på låsen på Background i Layers Paletten din TEKST - 1 Her skal vi jobbe litt med tekst. Når vi lager personlige kort så kan det være greit å kunne lage litt ekstra ut av fonten (teksten). Vi skal også bruke layer mask i denne øvelsen. 1 åpne bildet

Detaljer

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016)

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring

INNHOLD. Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner. Innholdsbanken. Skylagring Enkel brukermanual INNHOLD Hva er Smartbok? Verktøy/funksjoner Innholdsbanken Skylagring Hva er Smartbok? Smartbok er en digital utgave av Gyldendals kjente læreverk som kan brukes på PC og Mac, på nettbrett

Detaljer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Veiledning RoofCon Viewer Veiledning RoofCon Viewer Innhold Veiledning RoofCon Viewer... 1 Innhold... 2 Installasjon... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål avstand... 3 Verktøyfelt og Tegnealternativ... 4 Lager... 5 3D... 6 Forhåndsgranske...

Detaljer

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016)

Innhold. Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Bruksanvisning for Zotero (oppdatert 09/12/2016) Zotero er et referansehåndteringsprogram som brukes til å samle, spare og organisere referanser bøker, bokkapittel, artikler, websider, etc. Du kan lage

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring

Cura 1.0. Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning. Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Et administrativt system for skoler med fagskoleutdanning Registrering / login Fraværsføring Karakterføring Dokumenter Profil side 2 side 5 side 7 side 8 side 9 For administrasjon Legge til dokumenter

Detaljer

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8

Loftsetasjen. Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3. Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for trapp... 6 Knevegger... 8 19.07.2012 Kapittel 8... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Loftsetasjen Kapittel Innhold... Side Kapittel 8 - Loftsetasjen... 3 Etasjeskille... 3 Utsparing for pipe... 4 Utsparing for

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Veiledning om RSS, Netvibes, Sesam og Diigo

Veiledning om RSS, Netvibes, Sesam og Diigo Veiledning om RSS, Netvibes, Sesam og Diigo Sonja M. Mork og Øystein Sørborg Oversikt over ressurser vi skal bruke i arbeid med informasjonssøk og kildevurdering http://netvibes.com Kan bl.a. samle RSS

Detaljer

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Første samling Irene Beyer Log Høsten 2012 IKT for tospråklig bachelor Grunnleggende ferdigheter i LK06 «Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer