Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010."

Transkript

1 1 Nordre Gran Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling , kl 1800 i Bydelssalen, Furuset senter inngang. A. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun èn stemme pr. andel Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.

2 Side 2 Nordre Gran Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Nordre Gran Borettslag avholdes Torsdag 9. juni 2011 kl i Bydelssalen, Furuset Senter inng. A. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2010 A) Årsberetning og regnskap for 2010 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag om lufting av hund Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Nordre Gran Borettslag Umar Sheikh Munir /s/ Brede Smedsrud /s/ Solbjørg Larsen /s/

3 Side 3 Nordre Gran Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2010 TILLITSVALGTE Siden forrige ordinær generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: STYRET Leder Umar Sheikh Munir Granstangen 18 B Nestleder Brede Smedsrud Granstangen 22 A Styremedlem Solbjørg Larsen Granstangen 16 B VARAMEDLEMMER TIL STYRET Varamedlem Jan Andersen Vikervegen 737 Varamedlem Rashid Mahmood Steinspranget 67 Varamedlem Oddlaug Riis Granstangen 12 A DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert OBOS generalforsamling Umar Sheikh Munir Granstangen 18 B Varadelegert OBOS generalforsamling Brede Smedsrud Granstangen 22 A VALGKOMITEEN Valgkomite Arfan Gull Ansari Granstangen 10 A Valgkomite Demirbas Hamdi Granstangen 14 A Valgkomite Mohammad Riaz Granstangen 16 A Valgkomite Arshad Mahmood Granstangen 14 A FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

4 Side 4 Nordre Gran Borettslag GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 12 Alna i Oslo kommune og har adresse: Granstangen Borettslaget består av 233 andelsleiligheter. I tillegg kommer 29 tjenesteleiligheter. Tomten, kjøpt i 1987 er på m 2 og har følgende gårds- og bruksnummer : Første innflytting skjedde i Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Av borettslagets 3 styremedlemmer er det 1 kvinne og 2 menn. Borettslaget tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. STYRET Styret har kontor i Granstangen 20 A med åpent styrerom annen hver tirsdag mellom kl og kl Styret kan treffes på telefon og e-post: RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger. VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget har avtale om vaktmestertjeneste med Furuset Vaktmestersentral. Sentralen har kontoradresse i Gransdalen 29, og kan kontaktes på telefon Åpningstiden er hverdager mellom kl og kl Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må en påregne å måtte betale for tjenesten selv. Det er ikke registrert skader eller ulykker i borettslaget i 2010.

5 Side 5 Nordre Gran Borettslag VEKTERTJENESTE Smart Security AS har vaktholdet i borettslaget. Ved alarm tilkalles Vakt Service AS. I tillegg er det montert 20 kameraer i borettslaget. PARKERING Borettslaget har parkeringsplasser som leies ut etter ventelister. Dersom du ønsker plass, ta kontakt med styret. NØKLER/SKILT Nøkler kan kjøpes ved henvendelse på styrerommet i Granstangen 20 A i kontortiden. Betaling kun med kort. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos vaktmestersentralen. Det er kun disse som er godkjent for bruk i borettslaget og hver andelseier er selv pliktig til å ha dette i orden. VASKERI Fellesvaskeriene er i Granstangen 16 A og C, 18 A og 22 A og skal brukes i henhold til gjeldende regler. Kort fås kjøpt på åpent styrerom. RENHOLD Borettslaget har avtale med T&J Renhold om vask av trappeoppgangene og heisene. Fra overtar Smart Facility Services DA. KABEL-TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. Gets servicetelefon er betjent mandag - fredag mellom kl og og lørdag - søndag mellom kl og Feilmelding og support kan også meldes på Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv-pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet, samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. OBOS og Get har inngått avtale for beboere i boligselskaper forvaltet av OBOSkonsernet om kollektiv avtale på Digital TV, internett og telefontjenester. Kontakt kundetjenesten for mer informasjon. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep krever autorisert installatør og vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i kabel-tv anlegget.

6 Side 6 Nordre Gran Borettslag

7 Side 7 Nordre Gran Borettslag TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter. Det gis opp til 25% rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basis-abonnementene) på fasttelefon og bredbåndstelefon dersom samtalekostnaden overstiger 5000,-. Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr. samtale uansett varighet) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. Den enkelte beboer får fri etablering av ADSL Bredbånd ved bestilling via internett og 10% rabatt på abonnementstypene ADSL Medium og 15% på ADSL Premium. (Rabatt ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo). Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice (ikke kontantkort og Djuice Control og surfprat abonnement). Ekstra ringeminutter gis uavhengig av om kunden er i en bindingsperiode, og aktiviseres ved at kunden selv sender en SMS fra sin egen mobiltelefon til nr 2000 med tekst: bestill obos Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på KRAFTLEVERANSE TIL SELSKAPETS FELLESANLEGG Borettslaget har gitt OBOS fullmakt til å fremforhandle en kraftavtale. Borettslaget er tilsluttet avtalen med Alpiq Norway AS og LOS (Agder Energi AS). Alpiq Norway AS står for rådgivning og kraftforvaltning, og LOS står for kraftleveranser og fakturaadministrasjon. Kraftforvaltningsavtalen utløper den Kraftforvaltningsavtalen gir følgende fordeler for borettslaget: Ett av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre pr. kwh. Elektrisk kraft til spotpris kombinert med forvaltning som gir gunstige strømpriser. Profesjonell forvaltning fra Alpiq Norway AS. Borettslaget v/styret får tilgang til sine anlegg på bl.a. for forbruks- og faktureringsdata. Rabattert kraft via kjøp fra energigjenvinningsanlegg hos Elkem ASA og Eramet AS. For 2010 har kraftforvaltningsporteføljen fulgt markedsprisen gjennom hele året, og strømkostnadene for 2010 kan sammenlignes med en spotprisavtale. ENERGIMERKING Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan andelseieren utarbeide en energiattest for sin bolig.

8 Side 8 Nordre Gran Borettslag Energiregnskap for Nordre Gran borettslag. Hva er et energiregnskap: Et energiregnskap minner mye om et tradisjonelt økonomisk regnskap for et boligselskap, men man dokumenterer energiforbruk i kwh i stedet for økonomisk forbruk i kr. Hvordan brukes et energiregnskap: Energiregnskapet gir verdifull informasjon om hva som benyttes av energi, og hva energien brukes til. Ved å sammenligne eget forbruk med forbruket i andre boligselskap får man informasjon om hvorvidt forbruket er rimelig, eller om det bør iverksettes tiltak for å redusere forbruket. Energiforbruk i 2010: Borettslaget har felles forsyning av varmt tappevann, men individuell elektrisk oppvarming. Det er en viss variasjon mellom forbruket i bygningene. Nedenfor vises gjennomsnittsforbruket for de ulike forbrukspostene for hele boligselskapet under ett: - Diverse fellesforbruk (garasjer, utendørsbelysning etc.) 30 kwh/m² - Husholdningsforbruk av strøm 98 kwh/m² - Forbruk av varmtvann 56 kwh/m² Totalforbruk: 184 kwh/m² Forbruket har holdt seg relativt stabilt de 7 siste årene. Sammenliknbare boligselskaper har et gjennomsnittsforbruk på 172 kwh/m 2. Nordre Gran har noe høyt forbruk sammenliknet med dette. Spesielt varmtvannsforbruket er høyt i Nordre Gran. En kan forvente at kostnadene for innkjøp av strøm vil reduseres ved å gjennomføre tiltak ved varmtvannsberedningen for blokkene. Forvarming av varmtvannet ved bruk av varmepumper som henter varme fra avtrekkslufta vil være et meget aktuelt tiltak. Dette vil normalt halvere energiforbruket til varmtvannsproduksjon. Granstangen 22 har et svært høyt fellesforbruk. Det øvrige energiforbruket er omtrent som normalt sett i forhold til sammenlignbar bebyggelse.

9 Side 9 Nordre Gran Borettslag AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER (TEORETISK LEIE) Borettslaget har avtale med OBOS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. BRUKSOVERLATING (FREMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 25 bruksoverlatinger i borettslaget pr FORKJØPSRETT Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, tar kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post

10 Side 10 Nordre Gran Borettslag Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr 6 000,-. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. INNBOFORSIKRING Den enkelte andelseier må ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (det vil si utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Det vil være gunstig å kontakte OBOS Skadeforsikring AS for å få tilbud på innboforsikring. Denne forsikringen har lav pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for. BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. HMS- INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i henhold til dette er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Internkontrollsystemet beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar internkontrollen med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboerne/andelseierne har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene.

11 Side 11 Nordre Gran Borettslag REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD 2008 Utskifting av inngangsdører er sluttført. Reprasjon av tak i 16 A og mellombygget mellom 20 A og 22 B 2007 Byttet 8 stk heiser 2006 Reparasjon av tak i 10 A 2005 Reparasjon av tak i 16 B og 10 B STYRETS BERETNING : 01. Ansettelse av vaktmester / portner eller andre: NGB er tilknyttet vaktmestersentralen og innhenter tjenester fra dem utover det som er basistimer. Dette grunnet skattemessige fordeler da NGB er en del av eierskapet. Styret har daglig korrespondanse og nødvendige møter med vaktmestersentralen, for å sørge for daglig drift og forbedringer. 02. Beboermøter: Styret har ikke hatt beboermøter utover kommunikasjonen som har foregått via åpent styrerom og skriv i postkassene. Styret har vært mottagelig for informasjon fra beboere som normalt innleveres i styrets postkasse utenfor 20A. De respektive styremedlemmer har e-post adresse som betjenes iht. saker den enkelte skal behandle. Styret har planer om å lage hjemmeside for å bedre fremtidig kommunikasjon samt orientering/ informasjonsformidling fra beboere og styret. 03. Bomiljø- sikkerhet -trafikkforhold: Det er til tider uønsket besøk i fellesarealene som ganger, kjellerboder og garasjeanlegg på nattestid. Det er registrert enkelte tilfeller av tyveri og hæreverk. Styret har daglig samarbeid med Smart security for å forebygge dette ved hjelp av vakthold, kameraovervåkning og egeninnsats. I perioder er problemet større, særlig på vinterstid og i skoleferier. Styret har for noen år siden installert en bomordning til gården med tanke på å begrense unødvendig kjøring på fellesområder. Ved et par anledninger har bommen vært utsatt for påkjørsel/ hærverk. Bommen er overvåket med kamera hvor Smart security har ansvaret for drift, vedlikehold og reparasjon av bommen. Gatebelysning i gården er forbedret, skjevstilte lyktestolper er rettet opp etter anmodning til samferdselsetaten. Styret har mottatt en del klager ifm. brudd på husordensregler, som for eksempel støy/husbråk, forsøpling. Styret har i disse tilfeller snakket med de involverte for å bekjempe dette. For å bekjempe problemet med forsøpling på uteområder har styret iverksatt en ordning der beboere som kaster avfall utenfor angitte plasser blir belastet med minst `en vaktmestertime for plukking av søppel, samt ekspedisjonsgebyr fra Obos som genererer regning. Tiltaket har vist seg

12 Side 12 Nordre Gran Borettslag å fungere meget bra og det er vesentlig mindre søppel på fellesområder enn tidligere. Plassering av gamle møbler og gjenstander i kjellergangene har lenge vært et problem. Styret har i de tilfellene der det har vært mulig å spore frem til beboere som har plassert gjenstander utenfor bodene, pålagt dem å fjerne dette. Beboere som blir tatt for ulovlig plassering av gjenstander blir belastet med opprydningskostnader. Styret gjør oppmerksom på at plassering av gamle møbler i kjellergangene innbærer en brannfare samt begrenser rømningsveier. Gamle møbler kan kastes hos renovasjonsetaten (Oslo kommune). 04. Dugnader, velferdstiltak og sosiale arrangementer: Styret har planlagt å ha komprimatorbil minst en gang i året. Velferdsrommet kan disponeres dersom noen ønsker å arrangere sosiale arrangementer. Styret ønsker og er åpen for forslag fra beboere til sosiale arrangementer. En beboer har tatt initiativ til å arrangere utendørs aktiviteter for barn om sommeren. Styret har vært positivt til dette frivillige arbeidet og tilrettelagt lagringsplass for aktivitetsutstyr. Styret har et ønske om å prioritere eldre og pensjonister dersom gode forslag kommer inn. Felleslokalet i 20a kan lånes til eldre uten kostnad. 05. Generalforsamling: Det blir avhold ordinær generalforsamling 09.juni Styret vil evt. ved nærmere anledning innkalle borettslaget for ekstraordinær generalforsamling/ beboermøter ifm. rehabiliteringsplaner når dette blir aktuelt. 06. Endring av felleskostnader: Borettslaget har hatt en beskjeden husleie økning dette året, dette skyldes naturlig prisøkning i samfunnet. Det planlegges for en større rehabilitering pga. bygningsmassens reduserte tilstand, som naturligvis kan påvirke fremtidig husleie. Dersom dette skulle bli aktuelt vil dette bli varslet og begrunnet. Styret har vært svært bevisst på kostnadsbruken i den siste perioden, samt bidratt med mye egeninnsats. Dette innbærer at borettslaget også dette året har opprettholdt god likviditet i motsetning til noen år tilbake der vi hadde behov for kassakreditt som en buffer for å betale regninger. En del av kostnadene medgår/ har medgått til følgende formål: Avfasing av provisorisk avfallshåndtering og etablering av nedgravde brønner. Modenhet for utskiftning og oppgradering av bygningskomponenter og installasjoner samt økt vedlikeholdskostnader i et gammelt borettslag (god grunn til planlegging av rehabilitering). Konsulent bistand som forarbeid til rehabilitering. Bekjempelse av hærverk/ og behov for bedring av sikkerhet.

13 Side 13 Nordre Gran Borettslag 07. Informasjon og rundskriv: Opplysningstavlene benyttes primært for formidling av felles informasjon samt skriv i postkasser ved behov. Det er utgitt flere skriv både i postkassene og på opplysningstavler i løpet av denne perioden. 08. Inngåelse av avtaler/kontrakter med vaktmesterfirma og andre leverandører av varer og tjenester: I tilegg til vaktmestersentralen som borettslagene på Furuset eier sammen; har Nordre Gran til dagelig følgende viktige/store leverandører som leverer varer og tjenester. Når det gjelder håndverkertjenester (1-3) står borettslaget fritt til å bruke andre enn de som er nevnt under, avtalene er ikke bindene. Ved større jobber innhentes flere tilbud. 1. Kjenn- totalentreprenører 2. Juul rørservice - rørlegger 3. Myhre heis & elektro og Nokas Security 4. Smart security for vakt hold 5. T&J vaskefirma (nytt fra ) 6. Get for internett og telefoni 7. Oslo veggdyr kontroll AS 09. Kurs og møter: Interne møter: styremøter, arbeidsmøter Møter og samtaler/ befaringer med leverandører, konsulenter Bydelsmøter Møter med/ hos vaktmestersentralen Møter med Obos Styremedlemmene kurses etter behov og interesse. Samtlige styremedlemmer har deltatt på ett kurs sammen som omhandler økonomistyring. Styreleder har i tilegg deltatt på kurs vedrørende rehabilitering. 10a. Rehabilitering, drift og vedlikehold på kort og lengere sikt: Tidligere utarbeidet og senere oppdatert tilstandsrapport av OPAK har styret jobbet videre med. Etter grundig vurdering basert på kompetanse, referanseprosjekter og pris har styret valgt å engasjere Obos prosjekt as (OPAS) til videre bistand ifm. rehabilitering. Videre bistand fra OPAS innbærer midlertidig; estimering/ budsjettering av rehabiliteringskostnader, samt finansanalyse med husleie konsekvens. Det har også vært behov for å engasjere firmaet Ødegaard & Lund AS til nærmere kontroll av betongkonstruksjoner og Blå Arkitekter for utenomhusplanlegging. Borettslaget har også etablert et godt samarbeid med Sinteff Byggforsk for å se på muligheter for effektivisering av energibruk i bygningsmassen der konsulenter fra OPAS også har deltatt. Bistand fra Sinteff Byggforsk er kostnadsfritt pluss at det er innvilget en del tilskudd til utredning. Når rehabiliteringen er ferdig planlagt og strukturert vil styret utgi et informasjonsskriv sammen med evt. innkalling til et beboermøte. Før en større rehabilitering gjennomføres, vil det foretas en avstemning i en ekstraordinær generalforsamling. Under denne styreperioden har styret brukt mye tid på planlegging av rehabilitering.

14 Side 14 Nordre Gran Borettslag Foreløpig tilstandskontroll som er foretatt på overordnet nivå har avdekket utskiftningsbehov for vinduer, tak, fasadekledning og stedvis betong utbedring samt behov/muligheter for utenomhusoppgradering. 10b. Utført oppgraderinger, utskiftning og rehabilitering: Av hensyn til borettslagets økonomi og behov for større rehabilitering i nærmeste fremtid har styret ikke foretatt større rehabiliteringer, oppgraderinger og utskiftninger. Styreleder har bygningskompetanse og har vært føre var i den grad det har vært mulig. Dette mht. større skader som kan komme som overraskelser, og kan medføre større utbedringskostnader. I den sammenheng snakker vi om skader som forsikringen ikke dekker, skader som er knyttet til tilstand/ elde. Vi har ikke hatt slike større skader i inneværende periode, selv om bygningsmassens tilstand tilsier et rehabiliteringsbehov. Dersom bygningsmassen ikke oppgraderes er det større risiko for at slike skader kan fremkomme. Styret er i gang med å lage planer for en større rehabilitering som nevnt overfor. Basert på tilstandskontroll utført på lekeplassanlegg i fjor medførte demontering og reparasjon/ utskiftning av enkelte elementer. Dette rettet også fokuset på andre elementer i landskapet mht. utenomhusanlegg. I den anledning har styret engasjert landsksapsarkitekter (BLÅ Arkitekter) for utarbeidelse av planer for utbedring av uteområder. Ny utenomhusplan har dannet underlag til søknad om tilskudd i Husbanken, søknaden er innvilget. Borettslaget har fått tilsagn om tilskudd på 2 millioner kr. Denne prosessen administreres av Obos prosjekt As (OPAS). Det jobbes nå for utvidelse av gjennomføringsfristen som er mer ambisiøs ift. de forutsetningene som er satt i tilsagnet for utbetaling av tilskudd. Som en første fase av uteomhusoppgradering har borettslaget etablert nedgravde avfallsbrønner og faset ut den provisoriske løsningen med containere på de respektive tunene. Den provisoriske løsningen ble etablert etter pålegg om stengning fra kommunale helsemyndigheter for noen år siden. Denne fasen er finansiert etter oppsparte midler og følgelig ikke medført behov for opptak av lån. 11. Rettssaker og oppsigelsessaker: Styret har ikke hatt noen rettssaker. Styret har hatt en oppsigelsessak i denne perioden, dette gjelder oppsigelses av avtale om trappevask grunnet dårlig kvalitet. Ny avtale er etablert med virkning fra Styret har vært i dialog med Get for å tydeliggjøre / forbedre leveransen av tjenester (telefoni, tv og internett). Aktører som ikke overholder avtaler blir fulgt opp. Dersom forbedring ikke skjer blir de sakt opp og erstattet med nye. 12. Samarbeid med ansatte: Styret har lagt vekt på samarbeid og kommunikasjon med vaktmesteren/sentralen for å løse aktuelle problemer. Dette gjøres i form av oppfølgingsmøter og telefonsamtaler samt kommunikasjon over e-post. Ellers har styret daglig kommunikasjon med vaktmestersentralen mht. optimalisering av drift.

15 Side 15 Nordre Gran Borettslag 13. Service og kontroll av brannslukningsapparater og røykvarslere: Styret har tidligere utlevert brannslukningsapparater samt røykvarslere til samtlige beboere. Det forutsettes at enhver beboer holder oppsyn med sitt eget utstyr. Ved behov for veiledning og bistand kan styret kontaktes. Styret har utlevert brannvarslere til beboere i utgangen av 2008 som har 10 års garanti. Alle beboere er selv ansvarlig for brannsikkerheten i sin egen bolig. Er noe uklart står styret til disposisjon for veiledning. Det er lav terskel for å spørre om ting som angår helse miljø og sikkerhet. 14. Skifting og etablering av avtaler/ vilkår for å rasjonalisere kvalitet og pris på tjenester: Det er etablert en ny avtale om trappevask som følge av oppsigelse av eksisterende vaskefirma. Ny avtale er etablert med Smart Facilty Services DA som pr. i dag leverer borettslaget vakttjenester. Utover dette er det ikke etablert nye avtaler. Eksisterende avtaler er pleiet og fulgt opp mht. leveranse av avtalte tjenester. 15. Styremøter kostnader ved styret: Styremøter avholds jevnlig, avhengig av saksmengde. Kostnader er vanlig kontordrift som telefoni og kontorrekvisita. Styret har ikke i denne periode hatt julebord. Det ble avholdt sommeravslutning (middag) etter siste styreperiode. 16. Styrets rutiner for å behandle restanser: Med bistand fra Obos, utarbeides det en likviditetsplan for den respektive perioden. Planen brukes til orientering for å betjene kostnader på kort og lenger sikt. Styret har lån som betales iht. nedbetalingsplan. Løpende drifts, vedlikehold og andre kostnader betales fortløpende etter forfallsdato. Styret har gode rutiner for sjekking av fakturaer før betaling, dobbel sjekkes av hhv. styreleder og nestleder/styremedlem før det sendes til utbetaling. 17. Undervalg og komiteer: Styret består av tre personer hhv. SL,NL og SM. Det sittende styret karakteriserer sitt samarbeid som vellykket. Og har nødvendig/ høy kompetanse innen for økonomi, logistikk, ledelse og byggeteknikk. Vi har i de to siste styreperiodene vært tre styremedlemmer, dvs. færre enn det vi tradisjonelt har vært tidligere. Dette gjør at vi kan ha mer effektiv kommunikasjon, selv om det blir mer arbeid pr. person. Vi har tre varemedlemmer som brukes ved behov. Da vi er færre styremedlemmer enn det tradisjonelt pleier å være er det mulighet for å engasjere varamedlemmer i større grad en tidligere. Sittende styret ønsker/ kan tilby seg å fortsette. I de siste årene har det vært stadig bytte av styret, hvilket er svært uheldig for gjennomføring av langsiktige planer og rasjonell drift.

16 Side 16 Nordre Gran Borettslag Stabilt og kompetent styre i et borettslag er en viktig forutsetning for å oppnå gode økonomiske resultater, hvilket vil gjenspeiles i fremtidig husleie. 18. Øvrige forhold som kan være av interesse for beboerne: Innført betalingsterminal på styrerommet, slik at alle varer og tjenester må betales med bankkort (ingen kontanter oppbevares på styrerommet). BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2010 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. RESULTAT Årets resultat på kr ,- som fremkommer i resultatregnskapet, foreslås overført til egenkapital. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. INNTEKTER Driftsinntektene i 2010 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak et forsikringsoppgjør fra 2008/2009. KOSTNADER Driftskostnadene i 2010 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet, verken hva gjelder totalbeløpet eller de enkelte kostnadsposter.

17 Side 17 Nordre Gran Borettslag Revisors honorar for regnskapsåret 2010 er for revidering av selskapets regnskap. Revisjonshonoraret fremkommer som egen post i resultatregnskapet. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet). Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOSTNADSUTVIKLING FOR 2011 KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgiften øker med 38 %. Ingen økning av de øvrige avgiftene. LÅN Borettslaget har 4 lån i Husbanken til en flytende rentesats 2,8 % pr Lånene forventes innfridd Borettslaget har 1 lån i Terra til en flytende rentesats 3,45 % pr Lånene forventes innfridd For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til note i regnskapet.

18 Side 18 Nordre Gran Borettslag RENTER PÅ INNSKUDD Rentesatsene i OBOS pr. den : Renter på driftskonto : 0,10 % Renter på sparekonto: 3,00 % under kr ,05 % fra kr til kr 2 mill. 3,10 % over kr 2 mill FORRETNINGSFØRERHONORARET Borettslaget har ikke fått økning av forretningsførerhonoraret for MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen.

19 Side 19 Nordre Gran Borettslag FORSIKRING Bygningsforsikringen øker fra 2010 til 2011 med ca. 4,5 %. Denne økningen inkluderer 0,9 % økning i byggeindeksen og som reflekterer prisoppgangen på håndverkstjenester. Denne indeksøkningen er lik for alle forsikringsselskaper. Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i borettslagets egen skadesituasjon. BUDSJETT 2011 Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftsinntekter og driftskostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre i resultatoppstillingen. Budsjettet viser et forventet driftsresultat på kr ,- og et årsresultat på kr ,-. Når det gjelder de øvrige kostnadene, er det regnet med en generell prisøkning på ca. 3 5 % i I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter utomhusrehabiliteringen i tillegg til løpende vedlikehold. Driften i 2011 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2011 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. SAMEIET FURUSET VAKTMESTERSENTRAL Borettslaget er medeier i sameiet Furuset vaktmestersentral. Som en orientering er resultatregnskap og balanse pr inntatt bakerst i årsberetningsheftet. De som ønsker ytterligere informasjon om sameiet, kan henvende seg til forretningsfører for å få utlevert sameiets årsberetning og regnskap. Oslo, I styret for Nordre Gran Borettslag Umar Sheikh Munir /s/ Brede Smedsrud /s/ Solbjørg Larsen /s/

20 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 Sentrum NO-0106 Oslo Telefon Til generalforsamlingen i Nordre Gran Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Nordre Gran Borettslag, som består av balanse per 31. desember 2010, resultatregnskap som viser et årsresultat på kr , oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder internasjonale revisjonsstandarder. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Nordre Gran Borettslag per 31. desember 2010, og av resultater og endringer i disponible midler for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Alta Arendal Bergen Bodø Drammen Egersund Florø Fredrikstad Førde Gardermoen Gol Hamar Hardanger Harstad Haugesund Kongsberg Kongsvinger Kristiansand Kristiansund Larvik Lyngseidet Mandal Mo i Rana Molde Mosjøen Måløy Namsos Oslo Sandefjord Sogndal Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ulsteinvik Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Meklenborg Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag Årsmelding 2011 Ammerudlia borettslag 1 Ammerudlia Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Rognerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 20. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette er muligheten

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Nordskrenten Borettslag Kjære beboer i Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Skjønhaug Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Side 1 82 Rabben Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 1 Skovbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 06.05.2009

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Lønnealléen Borettslag

Lønnealléen Borettslag Side 1 310 Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer.

* * * * * Jeg takker for samarbeidet og alle gode tilbakemeldinger i 2010 og benytter anledningen til å ønske dere alle en riktig god sommer. Kjære nabo! I 2010 fikk vi fullført flere større og viktige oppgraderinger. Nyoppusset vaskeri ble innvidd i 2010, og har nå en nyere maskinpark, elektronisk- betalingskort og bestilling av tid. Vaskekortet

Detaljer