INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING"

Transkript

1 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes tirsdag 11. april 2000 kl i Ringnes Bryggeri, Festsalen, inngang nedre port. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSOPPGJØRET FOR 1999 A) Regnskapet for 1999 B) Disponering av disponible midler 4. GODTGJØRELSER TIL STYRET OG REVISOR A) Styret B) Revisor 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av leder for 1 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av 1 delegert med varamedlem til OBOS generalforsamling for 1 år F) Valg av velferdsutvalg Oslo, 17. februar 2000 I styret for Fossheim Borettslag Johannes Anker (s) Marion Christiansen (s) Ingrid Braathen (s) Ingunn Øyjord (s) Rune Larsen (s) På generalforsamlingen kan andelseier og ektefelle/samboende møte, men bare med en stemme for andelen. Ektefelle/samboer må møte med fullmakt fra andelseier, for å kunne stemme på vegne av andelen. Framleier har rett til å møte, men uten stemmerett. Dersom De ikke kan møte på generalforsamlingen, kan De i henhold til lov om borettslag 58 siste ledd møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. Navneseddelen leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 ÅRSBERETNING FOR TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET Leder: Johannes Anker leil Nestleder: Tom Aannerud leil Sekretær: Marion Christiansen leil. 605 Styremedlem: Ingrid Braathen leil Styremedlem: Mona Furøy leil B. VARAMEDLEMMER TIL STYRET: Ingunn Øyjord leil. 212 Rune Larsen leil Anne Guri Iversen leil. 308 Irene Hirsti leil Mona Furøy trakk seg fra styret Ingunn Øyjord gikk inn i styret. Under Ankers fravær har Aannerud fungert som styreleder, Rune Larsen som styremedlem. C. DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS: Johannes Anker med Tom Aannerud som vararepresentant. D. VALGKOMITEEN: E. VELFERDSKOMITE 2. FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Steinar Robarth leil Anne-Lise Holde leil. 608 Asle Bøyum leil. 805 Anne-Lise Larsen leil 1606 Lillemor Madsen leil 1605 Marion Christiansen leil 605 Eva Sletholt (vara) leil 1405 Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt med OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers DA

3 3. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Borettslaget består av 159 andelsleiligheter, fordelt på 1 bygning. Borettslaget eier også en tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet. Medregnet tjenesteleiligheten er det totalt 160 leiligheter. Eiendommen har gårdsnummer 225 bruksnummer 279 og er på 3015 m 2. Borettslaget eier tomten. Første innflytting i borettslaget var STYRET Styrets postkasse er i 6. etg, liste over medlemmer er slått opp på tavlene. VAKTMESTERTJENESTEN Vaktmester Trygve Foosnes skal ivareta den daglige drift og vanlig vedlikehold i borettslaget. Vaktmesteren kan treffes på telefon Treffetiden er mellom kl og kl hver yrkedag. Unngå å ringe privat til vaktmester utenom ordinær arbeidstid. Styret har satt opp egen stillingsinstruks for tjenesten. SERVICE PÅ ANTENNEANLEGGET UPCs servicetelefon er betjent mellom kl E-post PARKERING Borettslaget har parkerings- og garasjeplasser, som fordeles etter lister. Ved ønske om parkerings- og garasjeplass, ta kontakt med styret. Det er p.t. 1 ledig plass. Flexi Trans har avtale om borttauing. Telefon NØKLER/SKILT Nøkler/rekvisisjon kan kjøpes/bestilles ved henvendelse til vaktmesteren. Skilt til postkasse bestilles hos vaktmesteren og betales av den enkelte.. FRAMLEIE Pr er 5 andelsleiligheter framleid. Søknader om framleie skal behandles av borettslagets styre. Søknadsskjema for framleie fås ved henvendelse til OBOS

4 VASKERI Fellesvaskeriet er i 3. og 4. etg. Betaling skjer med kronestykker. Vaskeriet er åpent på hverdager BRANNSIKRINGSUTSTYR Styret gjør oppmerksom på at andelseierne selv må kontrollere sine brannslukningsapparater. Står manometernålen på rødt må man straks informere styret eller vaktmester om dette slik at apparatet blir skiftet. Når det gjelder røykvarsleren er det andelseierens plikt å holde denne vedlike. Det anbefales at man tester denne en gang pr. måned og at batteriet straks skiftes når man hører signal om at batteriet er i ferd med å bli oppbrukt.. Batteriet må andelseier selv anskaffe. Lovverket krever at hver bolig skal være utstyrt med røykvarsler og brannslokningsutstyr, enten pulverapparat eller brannslange. Andelseier har ansvar for å skifte batteri i røykvarsler, og teste at den fungerer. Andelseier skal også sjekke at pulverapparatets manometer står på grønt, eventuelt at brannslange er i brukbar stand. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. RABATTAVTALE MED TELENOR Ditt borettslag har takket ja til rabattavtalen med Telenor, som OBOS forhandlet frem i februar Med avtalen kan du ringe gratis for inntil kr 600,- pr år, kr 50,- pr mnd. Beløpet fordeler seg på kr 20,- pr mnd på samtaler til Norgespris (tidligere lokal- og fjerntakstsamtaler) og Internett. I tillegg ringer du gratis for kr 30,- pr mnd på samtaler til utlandet, eller/og til Telenors mobilabonnenter. Dersom du har et telefonbruk utover kr 4.000,- pr år, får du ytterligere rabatt etter følgende satser: kr 4.000/5.000 gir 25 % rabatt, kr 5.000/6.000 gir 30 % rabatt, og beløp over kr 6.000,- gir 35 % rabatt. Har du spørsmål til avtalen, kan du ringe Telenors kundeservice gratis på telefon 140. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG OBOS har også for 1999 forhandlet frem en ett års fastprisavtale, om levering av strøm til borettslagenes fellesanlegg. Oslo Energi leverte det rimeligste tilbudet til 14,15 øre/kwh eks. avgifter. Borettslaget har valgt å inngå en slik avtale. Tilsvarende avtale for 1998 sparte borettslagene totalt for mer enn kr ,- i forhold til Oslo Energis variable strømpris for samme periode. Avtalen gjelder fra til

5 REHABILITERING 1989 Modernisert fyranlegget, oljekjele og installert EL-kjele 1990 Nye dører i inngangspartiet i 1. og 6. etg Nye vinduer og verandadører. Nytt inngangsparti i 6. etg + ny dør i 5. etg Ny kloakkpumpestasjon og nye heiskabler 1996 Ny garasjeport 1997 Inngangspartier og hovedtrapp pusset opp. Hovedreparasjon heiser Nytt kjøkken i fellesrom, oppussing av sykkelstall 1999 Gulvbelegg i alle korridorer og i heisene Korridorer og trapper malt Ny oljetank Nytt kabelanlegg Pålagt oppgradering av heisene Innvendig oppussing av heisene Tredører pusset opp Vaskeriet malt i 3. etg Fyrrommet isolert mot varmetap HMS-HÅNDBOK FOR BORETTSLAGET Styret har innkjøpt en HMS-håndbok for borettslaget, og har planer om å sette i gang HMS. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften av ) trådte i kraft Formålet med forskriften er i forhold til borettslaget bl.a. å: - sikre at ledelse og arbeidstaker følger opp de krav som stilles i arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid - forberede arbeidsrutiner og fremme arbeidsmiljø og sikkerhet - verne mot helse- og miljøskader fra produkter, lekeplassutstyr og elektriske anlegg - hindre brann og branntilløp - fremme vern av det ytre miljø mot forurensninger - sørge for bedre behandling av avfall Forskriften stiller krav om at borettslaget skal systematisere dette arbeidet i samarbeid med de ansatte, og følge dette opp kontinuerlig. Internkontrollsystemet er en beskrivelse av hvordan HMS-arbeidet skal drives. Håndboken skal ivareta borettslagets behov for å drive HMS-prosessen, og i denne dokumentere alle vedtak som besluttes. Mange lover og forskrifter krever at styret må sette seg inn i, og utarbeide gode sikkerhetsrutiner for alle arbeidsfunksjoner i borettslaget, for å unngå skader og være godt forberedt på alle situasjoner som kan oppstå. Alle borettslag vil minst omfattes av Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr, samt Brannvernloven

6 Borettslaget må dokumentere overfor tilsynsmyndighetene at det er etablert et system for internkontroll. 4. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Storebrand. Polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr, jfr. husleiekontraktens definisjon. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig. Prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Meld fra om skaden til: Forsikringsavdelingen i OBOS tlf Hvis flere leiligheter er berørt, opplys dette og hvordan berørte andelseiere kan kontaktes. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon, og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, har Storebrand en egenandel for vannskader på kr 5.000,-, og for andre typer skader kr 3.000,-. 5. OMSETNING AV LEILIGHETER OBOS-megleren er medlemmenes egen boligmegler, de selger nær 3000 leiligheter årlig. Som spesialister på salg av OBOS-leiligheter har de en unik lokalkunnskap om borettslagene og prisnivået i ditt borettslag. Skal du ha takst, bekreftelse på markedsverdi eller selge bolig, ta kontakt med ditt nærmeste meglerkontor: Hammersborg, Holmlia, Kalbakken, Lambertseter, Torshov, Tveita eller Røa. Andelseierne har forkjøpsrett ved salg av leiligheter i eget borettslag. Andelseiere som ønsker å benytte sin forkjøpsrett, må selv følge med i OBOS fellesannonser i dagsavisene. Meldingen om bruk av forkjøpsretten, skal meldes direkte til OBOSmegleren. Leiligheter som er solgt gjennom andre enn OBOS, blir utlyst til fast pris i fellesannonsen. Som andelseier i borettslaget har man fortrinnsrett til å tre inn i avtalen (høyeste bud), foran medlem med lengst ansiennitet i OBOS. Det ble solgt 14 leiligheter i Fossheim Borettslag i I forbindelse med overtagelse får alle kjøpere utlevert husordensreglene. 6. MØTER OG BEFARINGER Siden forrige ordinære generalforsamling har styret avholdt 14 møter

7 7. STYRETS ARBEID INFORMASJON / KONTAKT TIL BEBOERNE. Oppslag på tavlene (i 1 og 6 etasje) og rundskriv benyttes. Informasjonshefte er blitt forsinket, men vi regner med at det blir klart i år Videre er det gjort tekniske forberedelser til å lage hjemmeside på nettet. VELFERDSKOMITE. Velferdskomiteen som ble valgt på generalforsamlingen i 1999, har hatt følgende sammensetning. Marion Christiansen, Lillemor Madsen, Anne-Lise Larsen og varamedlem Eva Sletholt. ARRANGEMENTER. -Tilstelninger 17.mai, St. Hansaften og til jul l tillegg serveres kaffe/kake i forbindelse med trekning i husleielotteriet. Det har vært god oppslutning fra beboerne. Alt foregår i fellesrommet i 5 etasje - Høstturen til Sandefjord-Strømstad var også en fin tur. Det var 36 betalende deltakere. Leieboerne betalte en egenandel, utenforstående full pris. - Overskuddet fra husleielotteriet finansierer velferdstiltakene. HUSLEIELOTTERIET. Husleielotteriet har vist seg å være en suksess. Trekning foregår i 5 etasje, her kan man møtes over en kopp kaffe og få seg en hyggelig prat. Lotteriets regnskap er revidert av Bjørg Hagelid leil Kassebeholdning pr var kr 6.214,40. FELLESROMMET I 5. ETG. Styremedlem Ingrid Braathen leil har ansvaret. Henvendelser om leie av lokalet rettes direkte til Braathen. Det er satt opp innstruks for leie av lokalet, da alle må vaske og rydde ordentlig etter seg. Leien er kr 150.-, det betales et depositum på kr Lokalet ble utleid 7 ganger i Det er blitt gjort en del innkjøp, så kassabeholdning til fellesrommet er pr på kr VASK AV KORRIDORER, TRAPPER OG INNGANGSPARTI På generalforsamlingen i 1997 ble det bestemt at vi skulle overlate den ukentlige vaskingen til et rengjøringsbyrå. Vi har nå byttet byrå og har fått mange positive henvendelser om dette. Vi minner om at hver enkelt beboer må ta inn sin dørmatte før kl på fredager, slik at rengjørerne kommer til. Dersom en leietaker aldri tar inn matten, vil matten bli fjernet. PARKERING OG GARASJEPLASSER Borettslaget har 28 parkeringsplasser og 24 garasjer. Hvis man ønsker garasje eller parkeringsplass må man søke skriftlig om dette. Søknaden legges i styrets postkasse i 6 etasje. Skulle det ikke være plasser ledig blir man satt opp på venteliste. Det er p.t. 1 ledig parkeringsplass

8 Plassene følger ikke leiligheten, men går tilbake til borettslaget hvis man ikke eier eller disponerer bil fast. Det er ikke anledning til å ha ikke registreret kjøretøy stående over lengre tid. For garasjer er det kr i innskudd og kr 160,- pr mnd i leie. Videre må man betale et gebyr til OBOS for overdragelse av garasjen. For parkeringsplass betales kr pr år. Systemet for innbetaling av parkeringsplass leie ble forandret slik at leien nå kommer inn som den skal, til tross for noen enkelte innkjøringsproblemer. FRAMLEIE Styret har også hatt endel arbeid i forbindelse med framleie. Vi gjør oppmerksom på at framleie må forhåndgodkjennes av styret. Framleie uten styrets godkjennelse er ikke tillatt, og er oppsigelsesgrunn. Framleieren må ikke flytte inn før godkjenning foreligger. Andelshaveren har også helt ut ansvar overfor borettslaget for alle skader og ulemper borettslaget eller andelshaver får ved hans/hennes fremleie. Framleie godkjennes for inntil 1 år ad gangen, maksimum 2 år. Søknadsskjema fåes ved henvendelse til OBOS. Framleiegebyret OBOS tar er kr VEDLIKEHOLD Godt vedlikehold gir øket trivsel, og er med til å øke sikkerheten. Vaktmester Trygve Foosnes fortsetter sitt omfattende vedlikeholdsarbeide. - Vaskeri i 3 etasje ble malt med oljemaling. - Pussing, beising og lakkering av tredørene i hovedtrappen og baktrappen er ferdig. - Vegger i samtlige korridorer har fått 2 strøk oljemaling. - Tak i samtlige korridorer er malt med latexmaling. - Gulvbelegget og lister er skiftet ut. Alle korridorer er bonet. Vaktmester vil jevnlig bone korridorene. - Fyrrommet. Isolering mot varmetap er gjennomført. NYANNSKAFFELSER - Kasse til singel, for å lette arbeide med strøing. - Uteaskebeger til inngangene. - Diverse verktøy og redskap til bruk for vaktmester. Etter innbrudd er det innkjøpt mye nytt utstyr. Fullstendig inventarliste ligger på kontoret. - Vaskeriene: Ny sentrifuge i 4 etasje. - Kabelanlegg til TV, Radio, Telefoni og Internett er installert. - Lys i heisesjaktene. Pålagt installasjon av lys i begge heissjakter. - Fornyelse av oljetank. - Snøfreser. - Bone/lskuremaskin. - Nye skilt i forbindelse med parkering. HEISER - Etter heiskontrollen ble vi pålagt å installere lys innvendig i heissjaktene, det - 8 -

9 var også nødvendig å oppgradere den ene heismotoren. - Innvendig oppussing. Nye gelender ble montert. Vegger malt lysere, plakater montert. Panel for trykknappene er bestillt, leveres i første kvartal FYRINGSUTGIFTER Foosnes sjekker hver uke både strøm og oljepriser, regner ut det rimeligste alternativ, og beslutter om vi skal bruke oljefyren eller elektrokjelen. Derfor har vi kunnet holde utgiftene på et relativt lavt nivå, til tross for avgiftsøkninger og prissvingninger. UTKASTELSE Vi hadde en meget tids- og kostnadskrevende utkastelsessak. KURS Styremedlemmer og vaktmester har deltatt på kurs i OBOS regi. 8. BEMERKNINGER TIL REGNSKAPET FOR 1999 Årsregnskapet for borettslaget er ført etter forskrift av , nr 50, om årsoppgjør for boligbyggelag og borettslag. Forskriftene for borettslag fraviker til dels betydelig fra reglene om årsregnskap i regnskapsloven. I stedet for resultatregnskap blir det utarbeidet en driftsoversikt, som viser inntekter, utgifter og finansielle inn- og utbetalinger. Dette gjør seg bl.a. gjeldende ved at investeringer og påkostninger blir direkte utgiftsført. Man avskriver aldri på borettslagets anleggsmidler. Videre blir avdrag på lån utgiftsført. I stedet for balanse blir det utarbeidet en oversikt over eiendeler og gjeld. Denne oversikt skal i henhold til forskriftene ikke deles på en slik måte at den er i balanse. Både i driftsoversikten og i oversikten over eiendeler og gjeld, benyttes begrepet disponible midler. Dette viser hva borettslaget pr (regnskapsåret), kan overføre til regnskapsåret OBOS har i løpet av 1999 endret kontoplanen sin slik at den er tilpasset ny regnskapslov. Klassifiseringen av hvilke kostnader som hører inn under de ulike hovedpostene i regnskapet, samt navnene på enkelte hovedposter er noe endret. Tallene fra 1998 regnskapet er tilpasset det nye oppsettet. Resultatet avdriften for 1999 viser en negativ endring i disponible midler på kr ,-. Disponible midler pr er på kr ,-. Avvik Reparasjon og vedlikehold. Budsjett utgiftene ble på kr l store tall forklares avviket på denne måten. Pålagt utbedring av heisanlegg: ,- Fornyelse av oljetank ,- Fornyelse av KabelTV-anlegget ,- Merforbruk i forbindelse med oppussing av korridorer ,

10 Avgift til normal kabeltv drift er overført fra post 8 "andre driftsutgifter ,- Tilsammen ,- Styret foreslår at de disponible midlene overføres til neste års drift. Fossheim Borettslag For øvrig vises til de enkelte tallene i driftsoversikten, og de regnskapsoversikter som framkommer under noter til driftsoversikten. 9. KOSTNADSUTVIKLINGEN FOR 2000 Det er fattet vedtak i stat og kommune som får betydning for økonomien. A. KOMMUNALE AVGIFTER ÅR 2000 Vann- og avløpsavgiften økes ikke i år Feieravgiften er øket med 3 %. Eiendomsskatten skal ikke skrives ut for år Renovasjonsavgiften økes med 3 % i forhold til For å stimulere til ytterligere gjenbruk og gjenvinning av avfall, vedtok Stortinget i 1998 at alt avfall til sluttbehandling i forbrenningsanlegg eller til deponi skal ilegges en statlig avgift fra Denne avgiften er indeksjustert med 2 % med virkning fra Renovasjonsetaten gjør oppmerksom på at prisene er under kontinuerlig vurdering og eventuelt kan bli endret i løpet av B. FORRETNINGSFØRERHONORARET Det vil ikke bli noen generell økning av forretningsførerhonoraret for C. REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret økte i 1999, tilsvarende konsumprisindeksen, med 2,5 %. Også for år 2000, vil revisjonshonoraret øke tilsvarende konsumprisindeksen. D. FORSIKRING Prisen på alle bygningsforsikringer gikk opp med 11 % fra 1999 til Storebrand hadde også et generelt tillegg på ytterligere 7 %. Ut over dette er prisen justert med bakgrunn i borettslagets egen skadesituasjon. Styret fikk forhandlet frem 10 % rabatt i de neste 3 år, på bakgrunn av den kontroll av beboernes våtrom som tidligere er utført, og forlenget avtalen med Storebrand. E. STRØMPRISENE I Statsbudsjettet er det fremmet forslag om å øke el.avgiften med 2,5 øre, i tillegg til dagens 5,94 øre pr KWh. Hensikten er å begrense veksten i energiforbruket

11 OBOS har for øvrig gode fastprisavtaler på beboerstrøm levert gjennom Oslo Energi AS. F. OLJEPRISENE Oljeprisene har steget kraftig i Økningen har for de selskapene OBOS har inngått rabattavtale med (Shell, Statoil, Esso og Hydro/Texaco), vært fra 90 øre 136 øre pr liter. Dette skyldes kutt i oljeproduksjonen og reduserte oljelagre på verdensmarkedet. Stortinget har vedtatt å øke CO2 avgiften med 2,5 øre, til 48,2 øre fra Rabatten OBOS har forhandlet frem, ligger fra 130 øre 150 øre pr liter. G. ØVRIGE KOSTNADER Når det gjelder de øvrige kostnadene er det regnet med en generell prisøkning på ca. 3 % i INNTEKTS- OG KOSTNADSOVERSLAG FOR 2000 Styret har satt opp en oversikt over beregnede inntekter og kostnader i år Tallene er vist som egen kolonne (budsjettall) ved siden av driftsoversikten. Oversikten gir et forventet negativt resultat på kr ,- før finansielle inn- og utbetalinger, og en forventet negativ endring i de disponible midler på kr ,-. Forøvrig vises til de enkelte tallene i oversikten. Borettslagets driftskostnader, vedlikeholdskostnader og personalkostnader er budsjettert i henhold til de planer som foreligger. I posten reparasjon og vedlikehold er det her beregnet kr ,- til bl.a takreparasjoner. Dette er beregnet finansiert over driften. På de øvrige kostnadene er det tatt hensyn til de endringer som er nevnt foran. Oversikten er basert på husleieinntektene etter 10% økning fra Økningen er ment å dekke reparasjon av tak. Oslo, 17. februar 2000 I styret for Fossheim Borettslag Johannes Anker (s) Marion Christiansen (s) Ingrid Braathen (s) Rune Larsen (s) Ingunn Øyjord (s)

12 PRICEWATERHOUSECOOPERS Til generalforsamlingen i Fossheim Borettslag Revisjonsberetning for 1999 Vi har revidert årsregnskapet for Fossheim borettslag for regnskapsåret 1999, som viser disponible midler på kr Årsoppgjøret, som består av årsberetning, driftsoversikt, oversikt over eiendeler og gjeld, samt noter, er avgitt av borettslagets styre og forretningsfører. Vår oppgave er å uttale oss om årsoppgjøret og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av borettslagets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for borettslagets økonomiske stilling 31. desember 1999 og for resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forslaget til anvendelse av disponible midler er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 7. mars 2000 PricewaterhouseCoopers DA Jostein Hauger /s/ Statsautorisert revisor

13 DRIFTSOVERSIKT BUDSJETT INNTEKTER: 1* LEIEINNTEKTER * RENTEINNTEKTER SALG ANLEGGSMIDLER * ANDRE INNTEKTER SUM INNTEKTER UTGIFTER: MEDLEMSKONTINGENT REVISJONSHONORAR STYREHONORAR FORRETNINGSFØRERHONORAR * ANDRE HONORARER * PERSONALUTGIFTER * DRIFT OG VEDLIKEHOLD KJØP ANLEGGSMIDLER * ANDRE RENTEUTGIFTER * ANDRE DRIFTSUTGIFTER * FORSIKRINGER * KOMMUNALE AVGIFTER * ENERGI OG BRENSEL SUM UTGIFTER RESULTAT FØR FINANSIELLE INN OG UTBETALINGER FINANSIELLE INN./UTBET. ØKN.ANNEN LANGS.GJELD RED.ANNEN LANGS.GJELD ENDRING DISP. MIDLER DISPONIBLE MIDLER ÅRETS BEVEGELSE DISPONIBLE MIDLER

14 OVERSIKT OVER EIENDELER OG GJELD OMLØPSMIDLER: INNESTÅENDE OBOS INNESTÅENDE SPAREKONTO INNESTÅENDE POSTBANKEN * KORTSIKTIGE FORDRINGER SUM OMLØPSMIDLER KORTSIKTIG GJELD: LEVERANDØRGJELD * GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP * ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD DISPONIBLE MIDLER ANLEGGSMIDL.ANSKAFF.KOST OG SENERE PÅKOSTNINGER: 15* BYGNINGER TOMT * VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER LANGSIKTIG GJELD: 17* ANNEN LANGSIKTIG GJELD * BORETTSINNSKUDD ANDELSKAPITAL 159 X SUM LANGSIKTIG GJELD * PANTSTILLELSE KR GARANTIANSVAR KR 0 0 OSLO DEN / I STYRET FOR FOSSHEIM BORETTSLAG Johannes Anker (s) Marion Christiansen (s) Ingrid Braathen (s) Rune Larsen (s) Ingunn Øyjord (s) OBOS Martin Mæland (s) ADM. DIREKTØR Egil J. Havre (s) REGNSKAPSSJEF

15 NOTER NOTE : 01 LEIEINNTEKTER Grunnleie Garasjer SUM TEORETISK LEIE REDUKSJON TEORETISK LEIE Garasjer ANDRE LEIER Parkeringsleie SUM LEIEINNTEKTER NOTE : 02 RENTEINNTEKTER Renter av sparekonto i OBOS Renter av innestående i OBOS DNB 15 SUM RENTEINNTEKTER NOTE : 03 ANDRE INNTEKTER Frysebokser Automatpenger Ref. Storebrand SUM ANDRE INNTEKTER NOTE : 04 ANDRE HONORARER OBOS SUM ANDRE HONORARER NOTE : 05 PERSONALUTGIFTER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Annen lønn Påløpne feriepenger Arb.giver avgift AFP -pensjon -555 Arbeidsklær Andre pers.kostnader SUM PERSONALUTGIFTER

16 NOTE : 06 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedl.hold bygninger Drift/vedl.hold VVS Drift/vedl.hold elektro Drift/vedl.hold utvendig anl Drift/vedlikehold heiser Drift/vedl.antenneanl Drift/vedl.hold fyranlegg Drift/vedl.hold vaskerianlegg Drift/vedl.hold parkeringsanl Drift/vedl.hold garasjeanlegg SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE : 07 ANDRE RENTEUTGIFTER Renter OBOS neg.kasse -9 Forvaltningsgebyr -636 SUM ANDRE RENTEUTGIFTER -645 NOTE : 08 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Renovasjon, søppeltømming Verktøy og redskaper Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Kontorrekvisita Møter,kurs,oppdatering mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon Porto Drivstoff -873 Bank og kortgebyr Velferdskostnader -974 SUM ANDRE DRIFTSUTGIFTER NOTE : 09 FORSIKRINGER Forsikring bygninger Anleggsmaskiner -704 SUM FORSIKRINGER

17 NOTE : 10 KOMMUNALE AVGIFTER Vannavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE : 11 ENERGI OG BRENSEL Elektrisk Energi Olje Strøm elektrokjele SUM ENERGI OG BRENSEL NOTE : 12 KORTSIKTIGE FORDRINGER Styrekasse SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE : 13 GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEPENGER Forskuddstrekk Skyldig arb.giveravg Skyldige feriepenger SUM GJELD OFF.MYNDIGH/FERIEP NOTE : 14 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Fryseboksleie Parkeringsleie SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE : 15 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER TOMTEN ER KJØPT I 1986 G.NR. 225 B.NR. 279 TJENESTELEILIGHET HVOR INNSKUDD IKKE ER BEREGNET: NR

18 NOTE : 16 VARIGE DRIFTSMIDLER PC med utstyr Tilgang Tilgang Sentrifuge Tilgang Tilgang Snøfreser Tilgang Snøfreser nr.2 Tilgang Støvsuger Tilgang Vaskemaskin Tilgang Bonemaskin Tilgang SUM VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE: 17 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Innskudd 25 garasjeaksjer SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE : 18 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig SUM BORETTSINNSKUDD NOTE : 19 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er kr ,- sikret ved pant. Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr en bokført verdi på kr ,

19 LEILIGHETSNOTE Ant. Opprinn. Leie Opprinn. Påkostn. Disp. leil. innskudd pr.mnd kostpris /rehab. midler "Opprinnelig innskudd" er leilighetens innskuddsbeløp fra den gang borettslaget ble bygget. "Opprinnelig kostpris" er leilighetens kostpris fra den gang borettslaget ble bygget. "Påkostninger/rehabilitering" er kun de påkostninger som borettslaget har betalt og ikke den enkeltes påkostninger i egen leilighet. F.eks: Påkostninger her gjelder kjøp av tomten. "Disponible midler" er ført opp med den enkeltes andel av borettslagets disponible midler forholdsmessig med husleie som fordelingsnøkkel

20 VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 1. Som leder foreslås: Even Sæterøy Thv. Meyersgate 5 2. Som styremedlemmer foreslås: 1. Grete Bråstad Thv. Meyersgate 5 2. Johs Anker Thv. Meyersgate 5 3. Som varamedlemmer foreslås: 1. Rune Larsen Thv. Meyersgate 5 2. Asle Bøyum Thv. Meyersgate 5 3. Tom Aannerud Thv. Meyersgate 5 4. Snorre Andersen Thv. Meyersgate 5 4. Som valgkomite foreslås: 1. Steinar Robarth Thv. Meyersgate 5 (Flere navn kommer senere) 5. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Even Sæterøy med Grete Bråstad som vara. 6. Som velferdskomite foreslås: 1. Marion Cristiansen Thv. Meyersgate 5 2. Lillemor Madsen Thv. Meyersgate 5 3. Anne-Lise Larsen Thv. Meyersgate 5 4. Eva Sletholt Thv. Meyersgate 5 Dato 29/ I valgkomiteen for Fossheim Borettslag Steinar Robarth /s/ Asle Bøyum /s/

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes tirsdag 23. mai 2000 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes mandag 22.05.2000 kl. 19.00 i samlingssalen på Toppåsen skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo.

Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 30. mai 2001 kl. 19.00 i menighetssalen, Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2003 Den ordinære generalforsamling i Blåfjellet Borettslag avholdes: Torsdag 10. april 2003 kl. 17.30 i Lambertseter kirkes menighetssal Innregistrering og servering av

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

0461 1 Lysejordet Borettslag

0461 1 Lysejordet Borettslag 0461 1 Lysejordet Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder styrets årsberetning og regnskap for 2003. Styret har lagt mye arbeide i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Akerli Borettslag avholdes onsdag 14.mai 2003 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Skovbakken Borettslag avholdes onsdag 21.05.2003 kl. 18.00 i Holmlia kirke, Ravnåsveien 28, 1254 Oslo. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: ÅRSBERETNING FOR 2000 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: A. STYRET: Leder : Turid Eriksrud Haugerudveien 54 Nestleder : Idar Lauritzen Haugerudveien

Detaljer

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke.

Kjære beboer! onsdag den 2. juni 2004 kl. 18.00 i dagligstua i Torshov kirke. Kjære beboer! Du har nå fått innkallinga til årets generalforsamling i borettslaget. Heftet inneholder også styrets årsberetning og regnskap for 2003, samt budsjett for 2004. Styret har prøvd å gjøre årsberetningen

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen).

Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Elvefaret Borettslag avholdes tirsdag 2001 kl. 19:00 i Møllestua, Møllefaret 46 (inngang gavlvegg barnehagen). TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1.

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Tirilltoppen Borettslag avholdes onsdag 14.05.2003 kl. 18.00 i kirkestuen i Holmlia kirke. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5.

Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Rikshospitalets Sykepleieres Borettslag avholdes onsdag 19. mai 1999 kl. 18.00 i Sanitetsforeningen, Bergstien 5. TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 23.april

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 21. april

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 31. mars

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 25.05.10 kl 1830

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Side 1 82 Rabben Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling

Detaljer