// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal"

Transkript

1 // Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal I

2 Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: , Faks: Internett: E-post: Mamut Supportsenter: Tlf.: , Faks: Åpent: fra kl alle hverdager Internett: E-post: Salg: Tlf.: , Faks: Internett: E-post: Versjon 15 MBS.MAN.FIN.15.NO Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Mamut AS. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer. II

3 Velkommen som Mamut-bruker! Introduksjonsbøkene "Innstillinger, rapporter og utvalg", "Kunde-, salgsoppfølging og netthandel" og "Økonomistyring, logistikk, lønn og personal" gir en innføring i programmet. Disse manualene kan lastes ned gratis fra Mamuts hjemmesider på I introduksjonsbøkene får du hjelp til å bli kjent med hvordan systemet er bygget opp, slik at du kan finne frem i, og tilpasse systemet til ditt bruk. Bøkene gir også en innføring i hovedelementene i de ulike funksjonene programmet tilbyr, samt beskrivelser av hvordan du utfører de mest vanlige oppgavene. En del funksjoner er omtalt mer utfyllende i programmets hjelp [F1]. Dokumentasjonen kan omtale tjenester og/eller funksjoner som ikke er inkludert i din løsning. Ønsker du å bestille eller få mer informasjon om dette, vennligst ta kontakt. Du kan sende e-post til eller ringe Det er viktig at du leser gjennom Mamut Brukeravtale før eller under installasjonen. Der vil du få en oversikt over de kontraktsvilkår som gjelder mellom deg som kunde, og Mamut som leverandør. Mamut Brukeravtale finner du vedlagt programpakken, og på Ved installasjon aksepterer du vilkårene i Mamut Brukeravtale. I tillegg til introduksjonsbøkene produserer Mamut også ytterligere brukerdokumentasjon som oppdateres kontinuerlig i henhold til ny og forbedret funksjonalitet i programmet. Den nyeste versjonen av denne dokumentasjonen publiseres regelmessig på våre hjemmesider, hvor du kan laste den ned kostnadsfritt. Gå til Download-siden på våre hjemmesider for å laste ned dokumentasjon: Vi vil også minne om vår nettside Der vil du finne tusenvis av spørsmål og svar knyttet til Mamut-systemene. Du kan søke deg frem til løsningen på det spørsmålet du har 24 timer i døgnet. Lykke til med Mamut Business Software! III

4 Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Innhold IV Velkommen som Mamut-bruker!... III Innhold... IV Kapittel 1: Regnskap... 1 Om regnskap... 2 Kom i gang med bilagsregistrering... 5 Inngående saldo... 8 Regnskapsår og mva-terminer Nummerering av bilag Prosjekt- og avdelingsregnskap Kom i gang med avdelingsregnskap Altinn Kom i gang med elektronisk innsending til Altinn Sende inn skjema til Altinn Skjemaer sendt til Altinn Merverdiavgift Firma som er fritatt for mva Kom i gang med merverdiavgift Endre antall mva-terminer Avgiftsregisteret Redigere avgiftskoder Avgift på tjenester fra utland Forholdsmessig mva Avslutning og rapportering av mva-terminer 'Midlertidig Inngående Saldo'-bilag med saldo på mva-kontoer Levere avgiftsoppgave via Altinn Avgiftsoppgaven stemmer ikke Vanlige årsaker til differanse i avgiftsoppgaven Føring av bilag med mva. i periode Kontoplan Systemkontoer Firmadatabasehåndtering Bilagsregistrering Bilagsregistreringsvinduet Brukerinnstillinger for Bilagsregistrering Hurtigtaster i bilagsregistrering Bilagsarter... 47

5 Innhold Registrere bilag Overføre til Hovedbok Bilagsregistrering mot reskontro Registrering av fakturainformasjon i bilagsregistrering Registrering av betaling i bilagsregistrering Bilagsføring med egendefinert kostnadsbærer Korrigering, tilbakeføring og sletting av bilag Linke et dokument til et bilag Om skanning av dokumenter Bilagsmaler Verktøylinjen for bilagsmaler Innstillinger for verktøylinjen for bilagsmaler Egne bilagsmaler Import/Eksport av bilagsmaler Valuta Valutakontohåndtering Registrering av betaling i valuta i bilagsregistrering Reskontro Kundereskontro Kundeliste Leverandørreskontro Leverandørlisten Registrering av Inn-/utbetaling i reskontro Registrering av betaling i valuta i reskontro Match/Link Redigering av reskontroposter Brukerinnstillinger for reskontro Betalingsoppfølging Betalingspåminnelse Kom i gang med betalingspåminnelser/inkassovarsler Generere betalingspåminnelse/inkassovarsel Innstillinger for Betalingspåminnelse/Inkassovarsel Innstillinger for Påminnelsesstatusnivåer Factoring Kom i gang med factoring Generere en factoringfil Innstillinger for Factoring Rentefakturering Kom i gang med rentefakturering Opprette en rentefaktura Innstillinger for Rentefakturering Remittering - Betaling til bank Bankfiler/automatisk remittering Kom i gang med bankfiler/automatisk remittering V

6 Økonomistyring, logistikk, lønn og personal VI Kom i gang med manuell remittering Utføre en remittering Lese inn en returfil Innstillinger for Remittering OCR/Bank Kom i gang med innlesing av OCR-filer Lese inn OCR-filer fra bank Innstillinger for OCR/bank Inkasso Kom i gang med inkasso Generere en inkassofil Innstillinger for Inkasso Budsjett Budsjettlisten - Velg budsjett eller lag et nytt Opprette et nytt budsjett Opprette et likviditetsbudsjett Redigere budsjettdata Legge inn budsjettall på andre kontoer enn det systemet foreslår Hovedvindu for et budsjett Budsjettfordeling Budsjettinnstillinger Hovedbok Bilag i andre moduler Rapporter Opprettelse og redigering av rapportoppsett Legge til en ny linje Opprettelse og redigering av kolonneoppsett Legge til en ny kolonne Bilagsliste/Kontoliste Bilagsliste Kontoliste/Saldobalanse Brukerinnstillinger for Hovedbok Kolonnene i Bilagsliste/Kontoliste Nøkkeltall, Resultat og Balanse Nøkkeltall Grafisk Fremtidig kontantstrøm Årsavslutning/periodeavslutning Periodeavslutning Årsavslutning Årsavslutning i Mamut Føring på to regnskapsår Avstemme hovedbok og reskontro ved årsavslutning Regnskapsinnstillinger

7 Innhold Modulinnstillinger Inn-/Utbetaling Valuta Lønn Kontoplan Kostnadsbærere Regnskapsinnstillinger Systemkontoer Bilagsartinnstillinger Resultatoppsett Rapporter Avgiftsregister Reskontro Bank Bankavstemming Stemme av en konto ved hjelp av bankavstemming Egendefinerte filformater for bankfiler Kapittel 2: Produkt Om produktmodulen Opprette et nytt produkt Produktregisteret Produktlisten Fanekortene i Produktregisteret Pris Rabatt Lager Leverandør Strukturer Variant Produktinformasjon Nettbutikk Innstillinger Diverse Produktstatus Innstillinger for produkt Brukerinnstillinger for Produkt Firmainnstillinger for Produkt Organisere/vedlikeholde produkter Endre et utvalg produkter Duplisere et produkt Kan jeg endre produktnummer? Import av produktdata Tilleggsavgifter (Miljøavgifter) VII

8 Økonomistyring, logistikk, lønn og personal VIII Kom i gang med tilleggsavgifter Legge til en tilleggsavgift Produktvarianter Variantegenskaper og -verdier Variantinnstillinger Opprette varianter av et produkt Opprette og redigere alle varianter/ varianttilknytninger av et produkt Overføre beholdning mellom varianter Varianter i nettbutikken Kapittel 3: Innkjøp Om innkjøpsmodulen Kom i gang med innkjøp Knytte en leverandør til et produkt Opprette innkjøp mot en leverandør (uten veiviseren) Registrere varemottak Innkjøpsregisteret Fanekortene i Innkjøp Produktlinjer Tekst Diverse Innkjøpsveiviseren Innstillinger for innkjøp Firmainnstillinger for Innkjøp Brukerinnstillinger for Innkjøp Salgsordre og innkjøp Opprette innkjøp på grunnlag av salgsordre Opprette en salgsordre basert på et innkjøp Innkjøpsreservasjoner Reservere et innkjøp for en bestemt salgsordre Reservere lagervarer/reservere på innkjøp Reservere en salgsordre mot innkjøp Bokføring/Leverandørfaktura fra innkjøp Bokføre toll/spedisjonsfaktura fra innkjøp Bokføre kreditnota fra innkjøp Kapittel 4: Lager Om lagermodulen Levere produkter Leveringsformer Om kostnadskontering og regnskapsmessig lagerverdi Beholdning

9 Innhold Definere ønskede lagerbeholdningsnivåer Overføre beholdning til annet lager Ordrer, ikke levert Innkjøp, ikke mottatt Produkter med disponibelt under innkjøpsnivå Innkjøpsreservasjoner Serienummer på lager Lagerbevegelser og reservasjoner Lagerbevegelse-vinduet Opprette en manuell lagerbevegelse Vareflyt Lagerregisteret Lagerinformasjonsvinduet Varetelling Utføre en varetelling Historisk lagerverdi Strukturvarer Montere og demontere strukturvare Kapittel 5: Lønn og personal Personal Personalregisteret Personal Lønn Aktivitet Dokument Prosjekt Søk og utvalg i Personalregisteret Fraværsregistrering Kompetanseregistrering Lønn Firmainnstillinger for Lønn Brukerinnstillinger for Lønn Fanekortet Lønn i personalregisteret Lønn Skattetrekk Andre trekk Ferie Firmabil Fagforening Provisjon Historikk Lønnsarter Lønnsregistrering Standardlønn IX

10 Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Historikk Fordele lønnslinjer på trekkoder Overstyring av trekkode Avregning av lønn Terminoppgave Skrive ut terminoppgaven Innlevering av terminoppgaven via Altinn Lønns- og trekkoppgave Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver Utskrift av lønns- og trekkoppgave Koder på lønns- og trekkoppgave Tilleggskoder for lønns- og trekkoppgave Tilpasse rapporten til blanketten Innlevering av Lønns- og trekkoppgave via Altinn Lønnsremittering Elektronisk overføring av skattekort Om obligatorisk tjenestepensjon RA-0500 Lønnsstatistikk Timeregistrering Opprette en ny timeseddel Timeregistreringsvinduet Linke en timelinje til en aktivitet Registrere timer fra skrivebordet Liste over timesedler Regenerere timelinjer Overføre timelinjer til ordre/prosjekt Overføre til lønnsmodulen Timetyperegister Timetyper pr. prosjekt Innstillinger for Timeregistrering Brukerinnstillinger for Timeregistrering Firmainnstillinger for Timeregistrering Kapittel 6: Mer informasjon Mamut Online Desktop Service og brukerstøtte Mamut Serviceavtale sikrer en enklere hverdag Øvrig dokumentasjon Mamut Academy Mamut Tutorials Indeks X

11 Kapittel 1: Regnskap I dette kapittelet: Om regnskap... 2 Merverdiavgift Kontoplan Bilagsregistrering Bilagsmaler Valuta Reskontro Betalingsoppfølging Budsjett Hovedbok Årsavslutning/periodeavslutning Regnskapsinnstillinger Bank Funksjonalitet omtalt i denne delen kan være helt eller delvis tilgjengelig i din programversjon. Du finner en detaljert funksjonsoversikt for de ulike produktene på våre nettsider: Finner du ikke svar på det du lurer på i dette kapittelet, kan du gå til kapittelet "Mer informasjon" hvor du finner tips om hvor du kan få ytterligere hjelp. Ønsker du å bestille eller få mer informasjon om produktene, kan du ta kontakt med vår salgsavdeling på eller tlf

12 Regnskap Om regnskap For mange som daglig arbeider med regnskap er det ingenting som er viktigere enn at arbeidssituasjonen muliggjør rask og effektiv håndtering av rutineoppgaver, samt muligheten for dyptgående analyse når det er nødvendig. Regnskapsdelen i programmet inkluderer de funksjoner som er nødvendig for å tilfredsstille regnskapsmedarbeiderens behov, alt i en komplett løsning. Bilagsregistrering Bilagsregistreringen er brukervennlig lagt opp, med standardisert kontoplan som utgangspunkt, men med alle muligheter for egendefinerte variasjoner. Bilagsmaler og automatiske konteringer gjør bokføringen effektiv, med blant annet automatisert periodisering og mva-kontering. Du kan føre direkte i kunde- og leverandørreskontro fra bilagsregistreringen om du ønsker det. For de som har programversjoner med ordre/faktura- og innkjøpsmoduler gjøres bilagsføringen vanligvis ved overføring av faktura og betalinger derfra. Integrert med forsystemer I mange virksomheter fordeles rollene på mange personer, slik at for eksempel noen står for salg og fakturering, andre for innkjøp og lagerstyring, og andre igjen for prosjekter og timeregistrering. Felles for mange av disse prosessene er at postene, når de registreres med de nødvendige innstillinger, inneholder nok opplysninger til å skape bilag i hovedboken. For mange vil det store flertall av regnskapsbilag komme fra disse forsystemene, og en av de mange store fordelene med et integrert system blir altså at bilagsregistreringen gjøres automatisk. Systemet leveres ferdig satt opp for dette med standardiserte innstillinger, slik at en faktura eksempelvis oppretter et bilag i hovedboken til standard salgskontoer. Du må bare påse at produktene er registrert med riktig avgiftskode for mva. Ønsker du å fordele salgene på ulike kontoer, for eksempel slik at en produktgruppe går til en bestemt konto i hovedboken, kan du også gjøre dette. Hovedbok Hovedboken er oversiktlig med muligheter for "drilldown" til detaljene om det enkelte bilag, og til analyse. Den fungerer som ditt vindu mot alle registrerte regnskapsdata. Her har du flere muligheter for å velge ut tall basert på perioder, bilagsarter, avdelings- og prosjektregnskap, nøkkeltall med mer. Ved hjelp av funksjonaliteten for Fremtidig kontantstrøm kan du få innsikt i fremtidig likviditet basert på allerede registrert informasjon. 2

13 Om regnskap Avslutning Systemet har veivisere for periode-, termin- og årsavslutning, og du overfører saldo fra ett år til et annet, slik at du kan sammenligne med foregående år. Overfør midlertidig 'Inngående saldo' benyttes i tidsrommet etter man har påbegynt nytt regnskapsår, og før det foregående er avsluttet, og endelig inngående saldo er overført. Altinn Ønsker du å levere inn avgiftsoppgaven elektronisk via Altinn, kan du enkelt gjøre dette direkte fra Mamut Business Software. Les mer om hvordan du kommer i gang med elektronisk innsending til Altinn i avsnittet "Altinn". Prosjekt- og avdelingsregnskap Du kan merke transaksjonene med prosjekt og/eller avdeling, slik at du kan føre komplette prosjekt- og avdelingsregnskaper. Budsjett Under budsjett kan du hente regnskapstall fra foregående år og basere budsjettet på dette, eller fordele totalene på perioder ved hjelp av egne fordelingsnøkler som du selv lager. Budsjettmodulen vil hjelpe din bedrift med å fastsette dine budsjetter på en enkel måte. Den vil også bidra til å gi deg den nødvendige oversikten du trenger for å fatte riktige beslutninger basert på budsjetter, prognoser og forventet likviditetsutvikling. Bank Ved hjelp av Bankavstemming kan du kontrollere at kontoutskrifter fra banken stemmer med det som er bokført i regnskapet ditt. Du kan stemme av beløpene mot hverandre og markere alle poster du finner igjen på kontoutskriften. Funksjonen hjelper deg å finne posteringene i hovedboken, og å merke av disse. Systemet vil også regne ut og sammenligne Avstemt beløp med Utgående saldo fra bankutskriften, etter hvert som du avstemmer postene. Du kan også definere dine egne filformater som du kan lese inn i bilagsregistrering for videre behandling. Dette kan være aktuelt dersom du lagrer kontoutskrifter fra din nettbank som f.eks. Excel-filer og du ønsker å importere filene for å unngå å registrere alle transaksjoner manuelt. Valuta Du kan opprette valutakontoer i de største programversjonene. I valutaregisteret ligger de mest brukte valutaenhetene som standard. Du kan opprette flere valutaenheter ved behov. 3

14 Regnskap Elektroniske dokumenter Du kan lagre elektroniske dokumenter til bilagene, for eksempel kan du skanne inn dokumenter og linke dette til regnskapsbilaget. Se mer om skanning av dokumenter nedenfor. Ved hjelp av tilleggsproduktet Compello, i kombinasjon med annen programvare, kan du også skanne inn bilag og få disse importert som ferdige regnskapsbilag. Periodiske rapporter Periodiske Rapporter er et tilleggsprodukt fra Mamut som muliggjør automatisk utsendelse av rapporter i faste intervaller. I stedet for å måtte hente ut og generere en rapport for hver gang den skal sendes, kan du nå sette dine kriterier én gang og deretter vil programmet automatisk opprette rapporter. Du kan velge om rapportene skal sendes automatisk, eller om du vil godkjenne rapportene før de sendes. Status/Analyse Ved hjelp av Enterprise-utvidelsen Mamut Enterprise Status/Analyse kan du ta ut grafiske presentasjoner av alt fra enkle standardrapporter til komplekse nøkkeltallsrapporter og salgstall. Mamut Online Desktop gir deg nettbasert tilgang til informasjon og funksjonalitet fra Mamut Business Software, samt tjenester inkludert i Mamut One. En av disse tjenestene er Selskapsstatus. Selskapsstatus gir deg en oversikt over de viktigste tallene for ditt firma. Det er et visuelt verktøy for presentasjon av firmaets finansielle status i en gitt periode, basert på informasjon hentet fra Mamut Business Software. Merk! For å få tilgang til Mamut Online Desktop må du ha en gyldig Mamut One Serviceavtale. Hvilke tjenester i Mamut Online Desktop du har tilgang til, avhenger av hvilken Mamut One Serviceavtale du har. 4

15 Om regnskap Kom i gang med bilagsregistrering Begrepet bilag benyttes i regnskapssammenheng for alle forretningstransaksjoner i en virksomhet. Et bilag er altså en dokumentasjon på alle salgs-, innkjøps-, banktransaksjoner m.m. Når bilaget har blitt registrert, bokføres det ved å overføre til hovedbok. Bilagsregistreringsmodulen, som du finner ved å velge Vis - Regnskap - Bilagsregistrering, er den viktigste modulen å bli kjent med når du skal bruke Mamut Business Software som regnskapssystem. Kom raskt i gang med bilagsregistrering Med Mamut Business Software kan du begynne å registrere bilag rett etter å ha installert programmet og gått gjennom opprettelse av firmadatabase for ditt firma. Programmets modul for bilagsregistrering kommer med et sett standardinnstillinger som lar deg jobbe med ditt firmas bilag på en enkel og effektiv måte. I forbindelse med installasjonen og opprettelse av firmadatabase opprettes det en kontoplan som inneholder alle nødvendige regnskapskontoer. Dersom du ikke har valgt en av de spesialtilpassede kontoplanene, vil en standard norsk kontoplan ha blitt installert. Inngående saldo Dersom ditt firma ikke er nystartet, må du registrere en del data før du kan begynne å jobbe i programmet. Eksempler på data er kunder, leverandører, produkter, reskontroposter samt inngående saldo. Hvis du tidligere har benyttet et annet regnskapssystem, og vil overføre inngående saldo til ditt Mamut-system, må du registrere et bilag av typen Inngående saldo. Ettersom den inngående saldoen vanligvis registreres i begynnelsen av et nytt regnskapsår, kan det være praktisk å planlegge overføring til slutten på et regnskapsår. Inngående saldo kan også registreres mellom to regnskapsperioder eller mva-perioder. Hvor mange regnskaps- og/eller mva-perioder ditt firma skal forholde seg til kommer an på firmaets omsetning. Mer informasjon om mva. og perioder finner du på Skatteetatens nettsider på Nedenfor følger en kort beskrivelse av de mest sentrale delene av bilagsregistrering som du bør gjøre deg kjent med innen du begynner å registrere dine bilag. Viktige funksjoner i bilagsregistrering Kontokolonnen: I kontokolonnen kan du enten taste inn et kontonummer eller skrive inn et kontonavn. Hvis du skriver inn et kontonavn, åpnes kontoplanen automatisk i et eget vindu. Kontoplanen vil være sortert alfabetisk etter bokstavene/ordet du har skrevet inn. Taster du inn kontonummer 1510, vil din kundeliste vises og du kan registrere en kundefordring. Ved å taste inn 2410 åpnes din leverandørliste og du kan registrere leverandørgjeld. Les mer om hvordan du registrerer et bilag i eget avsnitt. 5

16 Regnskap Hurtigtaster: For å forenkle og effektivisere arbeidet i bilagsregistrering kan det være en god idé å bruke hurtigtastene som styrer de viktigste funksjonene i bilagsregistreringsmodulen. Du kan f.eks. åpne kontoplanen ved å trykke på - (minustegnet) når kontokolonnen er markert. Ved å trykke på + (plusstegnet) åpnes et nytt bilag dersom det forrige balanserer. Legg merke til at hurtigtastene endrer funksjon avhengig av hvor markøren står i registreringsvinduet. En full oversikt over alle tilgjengelige hurtigtaster i bilagsregistrering finner du i eget avsnitt. Brukerinnstillinger: Via brukerinnstillingene kan du selv velge hvilke kolonner som skal vises i bilagsregistreringsvinduet samt hvilke funksjoner du ønsker skal være tilgjengelige. Du kan definere opptil fem ulike sett med brukerinnstillinger per bruker, og disse er knyttet til brukeroppsett som velges i nedtrekkslisten til venstre for knappen Brukerinnstillinger i selve bilagsregistreringsvinduet. For å tilpasse et sett med brukerinnstillinger går du til bilagregistreringsvinduet via Vis - Regnskap - Bilagsregistrering, velger aktuelt oppsett i nedtrekkslisten øverst i bilagsregistreringsvinduet, og klikker deretter på knappen Brukerinnstillinger. På fanekortet Kolonner velger du hvilke kolonner som skal vises i bilagregistreringen, og avmerkingsboksene under Fokus gir deg mulighet til å bestemme hvor markøren skal flytte seg når du trykker [ENTER]. På fanekortet Funksjoner kan du angi generelle retningslinjer for føring av bilag. Les mer om brukerinnstillinger i bilagsregistrering i eget avsnitt. 6

17 Om regnskap Mva I Mamut Business Software skjer avgiftshåndteringen automatisk. Det betyr at du velger en konto som er innstilt til å fordele bruttobeløpet på hovedkontoen (f.eks. 3010) og avgiften på avgiftskonto (2710). Du garanteres dermed en korrekt avgiftsoppgave samt at koplingen mellom de innrapporterte kodene beregnes riktig. I brukerinnstillingene (se over) kan du merke av for alternativet Registrere mva-grunnlag netto (eks. mva.) for å registrere nettobeløpet på kontoen som registreres med en avgiftskode. Avgiften beregnes og legges til på en egen bilagslinje i bilagsregistrering. Nedenfor følger to eksempler på bilagsregistrering med automatisk avgiftshåndtering: Utgående faktura: Velg konto 3010 med avgiftshåndtering % Utgående mva. Avgiftssatsen er standard for kontoen. I feltet Kredit skriver du inn bruttobeløpet inklusiv mva, f.eks. kr 1.250,- Den automatiske avgiftshåndteringen sørger for at kr bokføres på konto 3010, samt at kr 250,- bokføres på konto Inngående faktura: Velg konto 4010 med avgiftshåndtering % Inngående mva. Avgiftssatsen er standard for kontoen. I Debet-feltet skriver du inn bruttobeløpet inklusiv mva, f.eks. kr 2.500,- Den automatiske avgiftshåndteringen sørger for at kr bokføres på konto 4010, samt at kr 500,- bokføres på konto Skulle du ha skrevet inn feil beløp, kan du enkelt korrigere dette - systemet sørger for at en ny og korrekt fordeling av beløpet føres på konto Når alle bilag har blitt registrert, bokføres de ved å klikke på knappen Overfør til hovedbok eller ved hjelp av hurtigtasten [Ctrl]+[H]. Bilagsmaler I firmaer av en viss størrelse vil det som regel føres flere like bilag med små variasjoner. En bilagsmal lar deg registrere variabel informasjon og opprette ett eller flere bilag etter den angitte malen. Typiske eksempler er bokføring av faktura, periodisering av husleie eller avskrivning på investeringer. Les mer om bilagsmaler nedenfor. Integrert system I Mamut Business Software er det enkelt å komme fra en modul til en annen for å se detaljert informasjon om en transaksjon. Eksempler på dette er knappen Gå til faktura som tar deg til originalfakturaen når du har markert en kundefordring i reskontro, eller knappen Gå til reskontro når du har markert et bilag mot en reskontrokonto i hovedbok. 7

18 Regnskap Inngående saldo Registrering av inngående saldo gjøres vanligvis ved starten av et nytt regnskapsår, men kan også registreres midt i året hvis programmet tas i bruk midt i et regnskapsår. I den grad det er praktisk anbefales det å starte et nytt regnskap ved begynnelsen av et nytt regnskapsår. Skal du bytte fra et annet system, kan det være praktisk å planlegge å legge overføringen til utgangen av et regnskapsår. Tips! Før du begynner å registrere inngående saldo, bør du først registrere kunder og leverandører i Kontaktmodulen. Dette gjør det enklere å registrere kundefordringer og leverandørgjeld. Hvis du bruker Lagermodulen, med andre ord selger varer fra lager, bør du også legge inn alle gjeldende produkter før du går videre med å registrere saldo. Før du begynner å legge inn kontakter eller produkter, kan du se over innstillingene ved å gå til Vis - Innstillinger - Firma - Innstillinger per modul og deretter henholdsvis Kontaktoppfølging, Produkt eller Innkjøp. Inngående saldo ved opprettelse av ny firmadatabase Ved registrering av inngående saldo manuelt benytter du bilagsart Inngående saldo (IS) i Bilagsregistrering. Merk! Denne fremgangsmåten gjelder kun ved opprettelse av ny firmadatabase og ikke ved årsavslutning. Ved årsavslutning vil inngående saldo for det nye regnskapsåret bli lagt inn automatisk. Les mer om Årsavslutning/Periodeavslutning nedenfor. Slik registrerer du Inngående saldo ved regnskapsårets start 1. Velg Vis - Regnskap - Bilagsregistrering. 2. Klikk Ny for å opprette et nytt bilag i Bilagsregistrering. 3. Velg bilagsart Inngående saldo. 8

19 Om regnskap 4. Velg ønsket periode, regnskapsår og dato. Har du for eksempel opprettet en ny firmadatabase, og skal legge inn inngående saldo pr , velger du periode 1, regnskapsår 2010 og dato Begynn med å registrere saldoen på eiendelssiden (debet). Dette gjelder kontoene 1000 til Når du kommer til konto 1510 (kundefordringer), må alle fordringer legges inn som egne bilagslinjer. Når du taster inn konto 1510 og velger ønsket kunde, vil det komme opp en dialogboks som ber om fakturanummer. Dette må fylles ut. Alternativt kan du opprette en ny konto - for eksempel og registrere totalsummen av alle fakturaer på denne. Da må du føre innbetalingene som kommer på disse postene, mot denne kontoen. Dette kan gjøre det enklere å avstemme kontoen. Se mer om hvordan du oppretter en ny konto over. 7. Etter å ha registrert saldoen på eiendelssiden legges gjeld og egenkapital inn (kredit). Dette gjelder kontoene 2000 til Leverandørgjeld (konto 2410) må legges inn med egne bilagslinjer på samme måte som kundefordringene. Også for leverandørgjelden kan du velge å benytte en egen konto til dette formålet, for eksempel 2411, og registrere postene som en samlet sum. 8..Overfør til Hovedbok ved å klikke på knappen for dette. Inngående saldo er nå registrert i hovedboken. Slik registrerer du Inngående saldo midt i regnskapsåret 1. Velg Vis - Regnskap - Bilagsregistrering. 2. Klikk Ny for å opprette et nytt bilag i Bilagsregistrering. 3. Velg bilagsart Inngående saldo. 4. Dersom du skal begynne midt i et regnskapsår, for eksempel , må du ta med deg tallene fra egen saldo per Legg saldoen inn på perioden før den du begynner å bruke programmet i, ved hjelp av fremgangsmåten ovenfor. Det anbefales at du fører på en termin der avgiftsoppgaven allerede er levert. 5. På enkelte kontoer vil det nå komme frem avgiftskode. Dette gjelder eksempelvis konto 3010 og Dette er poster som allerede har vært mva-belagte. For å komme rundt dette, bruker du [Tab]-tasten bort til feltet Avgiftsbehandling og setter dette feltet til 0. Ingen avgift/avgiftsfri. Postene vil da ikke avgiftsbehandles. 6..Overfør til Hovedbok ved å klikke på knappen for dette. Inngående saldo er nå registrert i hovedboken. Det anbefales at du fører inngående saldo som ett bilag, ikke oppdelt på flere bilag/isnummer. Velger du å føre inngående saldo over flere bilag, må du påse at hvert enkelt bilag balanserer (debet=kredit). Systemet vil ikke tillate bilag som ikke balanserer å overføres til hovedboken. 9

20 Regnskap Midlertidig 'Inngående Saldo' Overfør midlertidig 'Inngående saldo' benyttes i tidsrommet etter man har påbegynt nytt regnskapsår, og før det foregående er avsluttet, og endelig Inngående saldo overføres. Ved å overføre midlertidig Inngående Saldo får du et bedre grunnlag for finansielle vurderinger av selskapets balanseposter for det nye regnskapsåret i dette tidsrommet. Les mer om midlertidig inngående saldo i avsnittet "Årsavslutning/periodeavslutning" nedenfor. Regnskapsår og mva-terminer Regnskapsåret opprettes når du starter opp for første gang i veiviseren for ny firmadatabase, eller når du oppretter en ny firmadatabase senere. Du velger da også antall mva-terminer. Normalt bør du benytte det som foreslås ved oppstarten. 10 Merk! Det er viktig at du kontrollerer regnskapsår og mva-terminer i Mamut Business Software før du begynner å føre regnskapsdata. Du kan kontrollere dette ved å velge Vis - Innstillinger - Regnskap, og velge fanekortet Perioder. Les mer nedenfor om hva du kan gjøre dersom opplysningene må endres. Nytt regnskapsår Ofte vil det være praktisk å opprette det nye regnskapsåret i god tid, og senest før du skal begynne å føre på det nye året. Når det er to måneder igjen til regnskapsårets slutt, vil du få en påminnelse om dette der du blir forespurt om du ønsker å opprette et nytt regnskapsår. Svarer du ja på denne forespørselen, vil systemet opprette regnskapsåret for deg. Slik oppretter du manuelt et nytt regnskapsår 1. Velg Vis - Innstillinger - Regnskap. 2..Klikk Ny i fanekortet Perioder. 3. Systemet foreslår første påfølgende regnskapsår, samt mva-terminer. 4. Klikk OK. Regnskapsåret er opprettet. Normalt skal du ikke endre de foreslåtte opplysningene. Du kan klikke Vis år, periode og oppsett for merverdiavgift dersom du ønsker å kontrollere regnskaps- og mva-periodene. Avvikende regnskapsår Med avvikende regnskapsår menes et regnskapsår som går over 12 måneder som avviker fra kalenderåret, for eksempel fra 1. april til 31. mars. Begrepet benyttes også om forkortet eller forlenget regnskapsår i forbindelse med overgang til avvikende regnskapsår (se nedenfor).

Mamut Business Software. Introduksjon. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

Mamut Business Software. Introduksjon. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Mamut Business Software Introduksjon Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Introduksjon til Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Versjon: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.FIN.121.NO

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

Mamut Business Software. Introduksjon. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Mamut Business Software Introduksjon Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Introduksjon til Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Versjon: 12. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.NO

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

Mamut Business Software. Introduksjon. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Mamut Business Software Introduksjon Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Introduksjon til Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Versjon: 11.2. Partnr.: MBS.MAN.FIN.112.NO

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Introduksjon til Mamut Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

Introduksjon til Mamut Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Introduksjon til Mamut Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Versjon: 10.3 Partnr.: MBS.MAN.FIN.103.NO I ØKONOMISTYRING, LOGISTIKK, LØNN OG PERSONAL Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205,

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

Mamut Business Software

Mamut Business Software Mamut Business Software Justering av avgiftssatser Innhold Endring av redusert avgiftssats 2 Beskrivelse av oppgavene 2 Tidspunkt for installasjon av verktøy 2 Standardfunksjoner 3 Avansert funksjon 3

Detaljer

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005

Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Innføring av nye MVA-satser fra 1. januar 2005 Ditt Mamut-program støtter selvsagt de nye MVA-satsene. Dette heftet beskriver hvordan du installerer CD en med de nye MVA-satsene og hvordan du skriver ut

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 3-2003 Mamut Business Software BILAGSREGISTRERING EFFEKTIV BILAGSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INNLEDNING INNHOLD Effektiv bilagsregistrering med Mamut Business Software

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret?

Regnskap, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Regnskap, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? Hvordan kostnadsføre produktkostnad når varer tas ut av lageret? INNHOLD

Detaljer

Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Desktop

Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Desktop Mamut Business Software Introduksjon Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Desktop Versjon 14 MBS.BKL.EB.NO.140.2 1 Introduksjon INTRODUKSJON Mamut arbeider alltid med å forbedre standarden

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting 1 Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Variant Web Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Variant Web Mamut Enterprise Variant Web Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Variant Web gir deg muligheten til å ytterligere detaljprofilere dine produkter

Detaljer

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap

Mamut Academy. //Grunnkurs Regnskap Mamut Academy //Grunnkurs Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0 2 Netthandel 2 Regnskap 2 Salg 4 Systemforbedringer 5 Nyheter i Mamut

Detaljer

Kom i gang med Mamut! Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med programmet

Kom i gang med Mamut! Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med programmet Kom i gang med Mamut! Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med programmet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med -0 ansatte SIDE INNHOLD TIPS FØR START 0 BEGREPER I MAMUT

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Compello Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Compello Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Compello Versjon: 12 Innhold OM INTEGRASJON MED COMPELLO... 1 OM

Detaljer

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01.

Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag. Hjelpedokument for kasserere i undergruppene. Redigert av Marte Collin 28.01. Brukermanual for Mamut Tromsøstudentenes Idrettslag Hjelpedokument for kasserere i undergruppene Redigert av Marte Collin 28.01.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2009 2 1.0 INNLEDNING 3 2.0 HUSKELISTE

Detaljer

Mamut Academy. //Viderekommende Innkjøp/Lager/Logistikk

Mamut Academy. //Viderekommende Innkjøp/Lager/Logistikk Mamut Academy //Viderekommende Innkjøp/Lager/Logistikk Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering

Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Kom i gang hefte Visma Avendo Fakturering Velkommen som bruker av Visma Avendo Fakturering. Dette heftet er til hjelp for deg slik at du skal komme i gang med programmet ditt etter at du har installert

Detaljer

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon

Mamut Eiendelsregister. Introduksjon Mamut Eiendelsregister Introduksjon MAMUT EIENDELSREGISTER INNHOLD 1 OM MAMUT EIENDELSREGISTER... 1 2 INSTALLASJON... 2 Installasjon av programmet... 2 3 REGISTRERING... 5 Veiviser for registrering av

Detaljer

// Mamut Business Software. Nyheter i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Butikkdata

// Mamut Business Software. Nyheter i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Butikkdata // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Butikkdata Innhold Innhold... 1 Ny versjon... 3 Om oppdatering til ny versjon... 4 Nyheter i Mamut Business Software

Detaljer

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsoppfølging og netthandel I Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks:

Detaljer

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår:

Årsoppgjør. Avslutte regnskapsår: Årsoppgjør Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du foretar årsavslutning i regnskapet. Du

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger.

3. Registrer alle leverandørfakturaer og utbetalinger som tilhører det gamle året. Det samme gjelder for kundefakturaer og innbetalinger. Årsoppgjør Avslutte og opprette nytt regnskapsår. Dette er en beskrivelse av hvordan du foretar årsavslutning i Visma Avendo Økonomi. Avdelinger følger firmaets regnskapsår og avsluttes samtidig som du

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Nyheter i Mamut Business Software versjon 18.0, 18.1 og 18.2 2 Regnskap 2 Netthandel 4 Kontaktoppfølging 5 Rapporter

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Mamut Kunnskapsserie Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 1 Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Innhold Om kostnadskontering og regnskapsmessig

Detaljer

// Mamut Business Software. Innstillinger, rapporter og utvalg

// Mamut Business Software. Innstillinger, rapporter og utvalg // Mamut Business Software Innstillinger, rapporter og utvalg Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks:

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet.

Angi brukernavn i feltet Bruker. En bruker har samme identitet som i Windows. Brukeren vil definere påloggingens adgang til systemet. Visma Avendo Lønn Opprette firma Før du tar i bruk Visma Avendo Lønn må du opprette et firma. Du oppretter nytt firma fra menylinjen under Fil Skift firma Nytt firma. Menyvalget fører til følgende skjermbilde:

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

Matrix Skoleversjon innføring

Matrix Skoleversjon innføring Matrix Skoleversjon Innføring En spesialversjon av Matrix økonomisystem til bruk i opplæring Denne innføringen vises automatisk første gang du starter programmet, og siden kan du ta opp igjen fra menyen

Detaljer

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap

Brukerdokumentasjon Mitt regnskap 1 Innledning DnB har utviklet et tilbud til deg som er nettkunde og som ønsker en enkel regnskapsløsning for din personlige økonomi. Første gang du benytter "Mitt regnskap" kommer du til en oversikt som

Detaljer

Kom i gang med Mamut Online Desktop

Kom i gang med Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Kom i gang med Mamut Online Desktop Kom i gang med Mamut Online Desktop Innhold Velkommen til Mamut Online Desktop... 3 Kom i gang... 6 Status... 20 Kontakt... 21 Timeregistrering...

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Mamut Business Software Introduksjon Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Introduksjon til Mamut Business Software Kunde,- salgsoppfølging og netthandel Versjon: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.NO 002 I FORORD

Detaljer

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10

FØR OPPGRADERING... 1 NYHETER... 2 ØVRIGE FORBEDRINGER/OPPDATERINGER... 10 Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 60 Oktober 2007 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter, forbedringer og oppdateringer som har skjedd i versjon 4.0 av Visma Avendo Økonomi 60. Ettersom vi har

Detaljer

datax Kjørebok Admin Innhold

datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin Innhold datax Kjørebok Admin er en modul for deg som har administrasjonsrettigheter i datax Kjørebok Bedrift. Her redigeres alt som har med brukernavn og passord å gjøre, slik at du

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Netaxept

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Netaxept Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Netaxept Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Netaxept Versjon: 12 Innhold BETALINGSTJENESTER FOR BETALING I NETTBUTIKK...

Detaljer

Mamut Academy. // Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. // Viderekommende Regnskap Mamut Academy // Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Introduksjon... 2 Om oppdatering til ny versjon... 3 Nyheter i Mamut Business Software 16... 6 Kontaktoppfølging...

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte EVALUERING PRODUKTOVERSIKT INSTALLASJONSVEILEDNING PROGRAMVINDUET

Detaljer

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Innhold INNLEDNING... 1 OM LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 1 NYTTIG Å

Detaljer

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online

// Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software og Mamut Online Innhold Introduksjon 3 Ny versjon 3 Om oppdatering til ny versjon 3 Nyheter i Mamut Business Software versjon 17.0 og 17.1 6

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Telefonkatalogen Bedrift Versjon 14.5 MBS.EXT.TKB.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Product Search Kelkoo Versjon: 11.1 i Innhold MAMUT

Detaljer

// Mamut Business Software. Nyheter i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Butikkdata

// Mamut Business Software. Nyheter i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Butikkdata // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop og Mamut Butikkdata Innhold Innhold... 1 Ny versjon... 3 Om oppdatering til ny versjon... 4 Nyheter i Mamut Business Software

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Altinn Monitor. Installasjon- og brukerveiledning. Aditro HRM AS Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Altinn Monitor Installasjon- og brukerveiledning Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 27.12.2007 Innholdsfortegnelse Generelt om elektronisk rapportering

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01

NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 VISMA Contracting NYHETER OG FORBEDRINGER VERSJON 5.01 Oslo, desember 2011. Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting. Denne versjonen inneholder hovedsakelig nødvendige endringer for lønns- og

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14 INNHOLD INNHOLD Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software 1 INNLEDNING... 4 1.1 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver... 4 1.1.1 Ny utgave av lønns- og trekkoppgave og Årsoppgave...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6.

Versjonsbrev. Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2. Innhold NYHETER... 2 FORBEDRINGER OG ENDRINGER... 3 KONTAKTINFORMASJON... 6. Versjonsbrev Visma Avendo Økonomi 40, versjon 4.2 Oktober 2008 I dette versjonsbrevet beskriver vi de nyheter og endringer som har skjedd i versjon 4.2 av Visma Avendo Økonomi 40. Før du oppgraderer til

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Introduksjon til Mamut Kunde-, salgsoppfølging og netthandel

Introduksjon til Mamut Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Introduksjon til Mamut Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Versjon: 10.3 Partnr MBS.MAN.CRM.103.NO I KUNDE-, SALGSOPPFØLGING OG NETTHANDEL Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Mamut Business Software Introduksjon Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Introduksjon til Mamut Business Software Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Versjon: 11.2. Partnr.: MBS.MAN.CRM.112.NO I KUNDE-,

Detaljer

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider!

20% 47% 75% Juletilbud til Mamut-kunder. Utnytt hele potensialet til medarbeiderne. Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Juletilbud til Mamut-kunder Optimaliser lønnsomheten i usikre tider! Kunnskap en sikker investering Kjøp kurs og spar 47%. Ta kursene i 2009. Les mer side 4 47% Utnytt ny funksjonalitet på oppgradering

Detaljer

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING

SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL BRUKERVEILEDNING SHARE IT MAMUT INTEGRASJONSMODUL Version 2.1 SHARE IT AS Page 1 Sentralbord: 66 91 75 50 Endringslogg... 3 Innledning... 4 Innledning... 4 Følgende moduler er tilgjengelig i Mamut Integrasjonsmodul...

Detaljer

Nyheter i Mamut Business Software 14.5 og Mamut Online Desktop 3.5

Nyheter i Mamut Business Software 14.5 og Mamut Online Desktop 3.5 Mamut Business Software Introduksjon Nyheter i Mamut Business Software 14.5 og Mamut Online Desktop 3.5 Versjon 14.5 MBS.MAN.NEWS.14.NO.145.2 I Innhold Innhold... 1 Ny versjon... 3 Om oppdatering til ny

Detaljer

Omsetningsoppgaven klargjøres i programmet, og du vil kunne overføre alle relevante opplysninger du har registrert til skattemodulen.

Omsetningsoppgaven klargjøres i programmet, og du vil kunne overføre alle relevante opplysninger du har registrert til skattemodulen. I Næringsregnskap finner selvstendig næringsdrivende, mindre firmaer og foreninger alt som trengs for å føre et godt og grundig regnskap på en enkel måte. Modulen inneholder en standard norsk kontoplan

Detaljer

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING...

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING... INNLEDNING INNHOLD Kom i gang med Mamut Regnskapsfører 1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 2.1 Effektiv regnskapsføring/bilagsregistrering...4 2.1.1 Oversikt over

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Skatt. Innhold. Om Skatt... 2. Velg/Opprett selvangivelse... 4 Status... 6. Selvangivelse... 8. Skatteberegning... 15. RF-Skjemaer...

Skatt. Innhold. Om Skatt... 2. Velg/Opprett selvangivelse... 4 Status... 6. Selvangivelse... 8. Skatteberegning... 15. RF-Skjemaer... I Skatt holder du orden på den delen av økonomien som har med ligning og skatt å gjøre. Du får god hjelp til utfylling av selvangivelsens poster, du finner de mest brukte RF-skjemaene lett tilgjengelig,

Detaljer

Nyheter i Mamut Nyheter i Mamut Business Software versjon 10

Nyheter i Mamut Nyheter i Mamut Business Software versjon 10 Nyheter i Mamut Nyheter i Mamut Business Software versjon 10 2005 Mamut ASA. Alle rettigheter. Mamut er registrert varemerke av Mamut ASA. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2014-2015 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2007-2008 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønns- og trekkoppgaver 1 Lønns- og trekkoppgaver... 1 Endring av lønns- og trekkoppgaver...

Detaljer

Introduksjon til datax. Privatøkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til datax. Privatøkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Privatøkonomi Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. datax Privatøkonomi Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00,

Detaljer

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura):

Her er et eksempel på hvordan en konteringsmal brukes, under registrering av en telefonregning fra Telenor (Innkjøp > Leverandørfaktura): Konteringsmaler Konteringsmaler kan benyttes under bilagsregistrering og under registrering av leverandørfakturaer. De brukes for å forenkle konteringen av bilagene. Når du bruker en konteringsmal trenger

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

Mamut Academy. //Grunnkurs Innkjøp og Produkthåndtering

Mamut Academy. //Grunnkurs Innkjøp og Produkthåndtering Mamut Academy //Grunnkurs Innkjøp og Produkthåndtering Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på

Visma.net Financials. Den mest effektive måten å drive virksomheten på Visma.net Financials Den mest effektive måten å drive virksomheten på Få full kontroll over virksomheten din Visma.net Financials er en nettbasert løsning for økonomistyring som vil effektivisere hele

Detaljer

Altinn Monitor (Gammel)

Altinn Monitor (Gammel) Innhold Altinn Monitor... 1 Generelt om elektronisk rapportering via Altinn... 1 Installere Altinn Monitor... 1 Forutsetninger... 1 Fremgangsmåte... 2 Registrere bruker på Altinn portalen... 4 Registrere

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2007... 15

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2007... 15 INNHOLD INNHOLD Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software 1 INNLEDNING... 4 1.1 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver... 4 1.1.1 Ny utgave av lønns- og trekkoppgave og Årsoppgave...

Detaljer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software versjon 11

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software versjon 11 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software versjon 11 Versjon: 11.0. Partnr.: MBS.MAN.NEWS.110.NO I Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23

Detaljer

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Status/Analyse Versjon 14.5 MBS.EXT.BIT.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Mamut Enterprise

Detaljer

Ligger som et menyvalg inne ibusiness.

Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 1 Ligger som et menyvalg inne ibusiness. 2 Bankavstemming, interim, mellomværende mellom klienter. Fører bankbilag direkte. Sparer tid, opptil 100% blir avstemt automatisk! Bedre dokumentasjon, alt lagres

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

Introduksjon til datax

Introduksjon til datax Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Installasjon og oppstart Dette heftet er laget for å veilede deg gjennom installasjon og førstegangs oppstart av datax,

Detaljer

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør

Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Innføring i bruk av elektronisk innsendelse til Altinn med FINALE Årsoppgjør Dette dokumentet gir deg oversikt over hvordan du foretas innsendelse av data til www.altinn.no Programversjon: 16.0.0.99 Dato:

Detaljer

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen

Tips og triks. Ved Hilde Mona Hilsen Tips og triks Ved Hilde Mona Hilsen 1 Innholdsregister Side Hurtigtaster 3 Dagbok 4 Post mot post føring i dagbok 5 Periodisering 6 Periodisering med avdeling 9 Kontoplan 11 Dimensjoner 13 Mengde 15 Spørring

Detaljer

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Enklere Årsavslutning i ditt Mamut-system Innhold INNLEDNING... 1 ÅRSAVSLUTNING... 1 KRAV TIL INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2001 med FINALE Årsoppgjør

Fremdriftsplan (Detaljert) for årsoppgjøret 2001 med FINALE Årsoppgjør Klientnavn Klientnummer Denne listen forutsetter at installasjon av FINALE Årsoppgjør 2001 (versjon 14) er foretatt. For erfarne brukere inneholder dette dokumentet en kortfattet versjon til slutt i dokumentet.

Detaljer

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen.

Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Kundenotat 13/2015 Dato 27.04.2015 Referanse Informasjon om bruk av mva-koder ved kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen. Målgruppe: Ansatte i økonomienheten hos DFØs regnskapskunder.

Detaljer

Enkel installasjonsveiledning

Enkel installasjonsveiledning // Mamut Business Software Enkel installasjonsveiledning 1 Introduksjon Dette heftet er laget for å veilede deg gjennom installasjon og førstegangs oppstart av Mamut Business Software, slik at denne blir

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Massesalgsordre: Registrering, behandling og fakturering av massesalgsordrer Økonomisenteret desember 2010 Innholdsfortegnelse : Innledning - massesalgsordre 3 Registrering massesalgsordre

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT

BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT BRUKERVEILEDNING FOR REKVIRENT Lage rekvisisjon Søke fram rekvisisjoner Ta varemottak Attestere innkjøpsfaktura Avviksbehandling Sist oppdatering: 01.11.2013 Andrés Maldonado Førstekonsult Avdeling for

Detaljer

AMESTODAGEN 2015. - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions.

AMESTODAGEN 2015. - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi. 8. oktober 2015. Amesto Solutions AS www.amestosolutions. AMESTODAGEN 2015 - Nyheter Visma Business - Tips & Triks Visma Business Økonomi 8. oktober 2015 Amesto Solutions AS www.amestosolutions.no Innhold 1 NYHETER VISMA BUSINESS - UTDRAG 3 Dynamiske skjermbilder

Detaljer

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt

Økonomi og Regnskap i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Behov for egen reskontro i... 3 Definisjoner... 3 Journaltyper... 4 Datoer på regnskapstransaksjoner... 4 Hovedbok... 5 Funksjonalitet... 5 Eksport av regnskapsinformasjon

Detaljer

Registrere ny kunde (reskontrokonto)

Registrere ny kunde (reskontrokonto) Informasjon om installasjon av Agro Økonomi og «Første gangs oppstart» med registrering av kontoopplysninger og kontoplan finner du i heftet Installasjon, oppstart og sikkerhetskopiering. En forutsetning

Detaljer