// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "// Mamut Business Software. Økonomistyring, logistikk, lønn og personal"

Transkript

1 // Mamut Business Software Økonomistyring, logistikk, lønn og personal I

2 Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: , Faks: Internett: E-post: Mamut Supportsenter: Tlf.: , Faks: Åpent: fra kl alle hverdager Internett: E-post: Salg: Tlf.: , Faks: Internett: E-post: Versjon 15 MBS.MAN.FIN.15.NO Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen. Alle rettigheter. Med forbehold om endringer/feil. Mamut og Mamut-logoen er registrerte varemerker av Mamut AS. Alle andre varemerker er registrerte varemerker av respektive firmaer. II

3 Velkommen som Mamut-bruker! Introduksjonsbøkene "Innstillinger, rapporter og utvalg", "Kunde-, salgsoppfølging og netthandel" og "Økonomistyring, logistikk, lønn og personal" gir en innføring i programmet. Disse manualene kan lastes ned gratis fra Mamuts hjemmesider på I introduksjonsbøkene får du hjelp til å bli kjent med hvordan systemet er bygget opp, slik at du kan finne frem i, og tilpasse systemet til ditt bruk. Bøkene gir også en innføring i hovedelementene i de ulike funksjonene programmet tilbyr, samt beskrivelser av hvordan du utfører de mest vanlige oppgavene. En del funksjoner er omtalt mer utfyllende i programmets hjelp [F1]. Dokumentasjonen kan omtale tjenester og/eller funksjoner som ikke er inkludert i din løsning. Ønsker du å bestille eller få mer informasjon om dette, vennligst ta kontakt. Du kan sende e-post til eller ringe Det er viktig at du leser gjennom Mamut Brukeravtale før eller under installasjonen. Der vil du få en oversikt over de kontraktsvilkår som gjelder mellom deg som kunde, og Mamut som leverandør. Mamut Brukeravtale finner du vedlagt programpakken, og på Ved installasjon aksepterer du vilkårene i Mamut Brukeravtale. I tillegg til introduksjonsbøkene produserer Mamut også ytterligere brukerdokumentasjon som oppdateres kontinuerlig i henhold til ny og forbedret funksjonalitet i programmet. Den nyeste versjonen av denne dokumentasjonen publiseres regelmessig på våre hjemmesider, hvor du kan laste den ned kostnadsfritt. Gå til Download-siden på våre hjemmesider for å laste ned dokumentasjon: Vi vil også minne om vår nettside Der vil du finne tusenvis av spørsmål og svar knyttet til Mamut-systemene. Du kan søke deg frem til løsningen på det spørsmålet du har 24 timer i døgnet. Lykke til med Mamut Business Software! III

4 Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Innhold IV Velkommen som Mamut-bruker!... III Innhold... IV Kapittel 1: Regnskap... 1 Om regnskap... 2 Kom i gang med bilagsregistrering... 5 Inngående saldo... 8 Regnskapsår og mva-terminer Nummerering av bilag Prosjekt- og avdelingsregnskap Kom i gang med avdelingsregnskap Altinn Kom i gang med elektronisk innsending til Altinn Sende inn skjema til Altinn Skjemaer sendt til Altinn Merverdiavgift Firma som er fritatt for mva Kom i gang med merverdiavgift Endre antall mva-terminer Avgiftsregisteret Redigere avgiftskoder Avgift på tjenester fra utland Forholdsmessig mva Avslutning og rapportering av mva-terminer 'Midlertidig Inngående Saldo'-bilag med saldo på mva-kontoer Levere avgiftsoppgave via Altinn Avgiftsoppgaven stemmer ikke Vanlige årsaker til differanse i avgiftsoppgaven Føring av bilag med mva. i periode Kontoplan Systemkontoer Firmadatabasehåndtering Bilagsregistrering Bilagsregistreringsvinduet Brukerinnstillinger for Bilagsregistrering Hurtigtaster i bilagsregistrering Bilagsarter... 47

5 Innhold Registrere bilag Overføre til Hovedbok Bilagsregistrering mot reskontro Registrering av fakturainformasjon i bilagsregistrering Registrering av betaling i bilagsregistrering Bilagsføring med egendefinert kostnadsbærer Korrigering, tilbakeføring og sletting av bilag Linke et dokument til et bilag Om skanning av dokumenter Bilagsmaler Verktøylinjen for bilagsmaler Innstillinger for verktøylinjen for bilagsmaler Egne bilagsmaler Import/Eksport av bilagsmaler Valuta Valutakontohåndtering Registrering av betaling i valuta i bilagsregistrering Reskontro Kundereskontro Kundeliste Leverandørreskontro Leverandørlisten Registrering av Inn-/utbetaling i reskontro Registrering av betaling i valuta i reskontro Match/Link Redigering av reskontroposter Brukerinnstillinger for reskontro Betalingsoppfølging Betalingspåminnelse Kom i gang med betalingspåminnelser/inkassovarsler Generere betalingspåminnelse/inkassovarsel Innstillinger for Betalingspåminnelse/Inkassovarsel Innstillinger for Påminnelsesstatusnivåer Factoring Kom i gang med factoring Generere en factoringfil Innstillinger for Factoring Rentefakturering Kom i gang med rentefakturering Opprette en rentefaktura Innstillinger for Rentefakturering Remittering - Betaling til bank Bankfiler/automatisk remittering Kom i gang med bankfiler/automatisk remittering V

6 Økonomistyring, logistikk, lønn og personal VI Kom i gang med manuell remittering Utføre en remittering Lese inn en returfil Innstillinger for Remittering OCR/Bank Kom i gang med innlesing av OCR-filer Lese inn OCR-filer fra bank Innstillinger for OCR/bank Inkasso Kom i gang med inkasso Generere en inkassofil Innstillinger for Inkasso Budsjett Budsjettlisten - Velg budsjett eller lag et nytt Opprette et nytt budsjett Opprette et likviditetsbudsjett Redigere budsjettdata Legge inn budsjettall på andre kontoer enn det systemet foreslår Hovedvindu for et budsjett Budsjettfordeling Budsjettinnstillinger Hovedbok Bilag i andre moduler Rapporter Opprettelse og redigering av rapportoppsett Legge til en ny linje Opprettelse og redigering av kolonneoppsett Legge til en ny kolonne Bilagsliste/Kontoliste Bilagsliste Kontoliste/Saldobalanse Brukerinnstillinger for Hovedbok Kolonnene i Bilagsliste/Kontoliste Nøkkeltall, Resultat og Balanse Nøkkeltall Grafisk Fremtidig kontantstrøm Årsavslutning/periodeavslutning Periodeavslutning Årsavslutning Årsavslutning i Mamut Føring på to regnskapsår Avstemme hovedbok og reskontro ved årsavslutning Regnskapsinnstillinger

7 Innhold Modulinnstillinger Inn-/Utbetaling Valuta Lønn Kontoplan Kostnadsbærere Regnskapsinnstillinger Systemkontoer Bilagsartinnstillinger Resultatoppsett Rapporter Avgiftsregister Reskontro Bank Bankavstemming Stemme av en konto ved hjelp av bankavstemming Egendefinerte filformater for bankfiler Kapittel 2: Produkt Om produktmodulen Opprette et nytt produkt Produktregisteret Produktlisten Fanekortene i Produktregisteret Pris Rabatt Lager Leverandør Strukturer Variant Produktinformasjon Nettbutikk Innstillinger Diverse Produktstatus Innstillinger for produkt Brukerinnstillinger for Produkt Firmainnstillinger for Produkt Organisere/vedlikeholde produkter Endre et utvalg produkter Duplisere et produkt Kan jeg endre produktnummer? Import av produktdata Tilleggsavgifter (Miljøavgifter) VII

8 Økonomistyring, logistikk, lønn og personal VIII Kom i gang med tilleggsavgifter Legge til en tilleggsavgift Produktvarianter Variantegenskaper og -verdier Variantinnstillinger Opprette varianter av et produkt Opprette og redigere alle varianter/ varianttilknytninger av et produkt Overføre beholdning mellom varianter Varianter i nettbutikken Kapittel 3: Innkjøp Om innkjøpsmodulen Kom i gang med innkjøp Knytte en leverandør til et produkt Opprette innkjøp mot en leverandør (uten veiviseren) Registrere varemottak Innkjøpsregisteret Fanekortene i Innkjøp Produktlinjer Tekst Diverse Innkjøpsveiviseren Innstillinger for innkjøp Firmainnstillinger for Innkjøp Brukerinnstillinger for Innkjøp Salgsordre og innkjøp Opprette innkjøp på grunnlag av salgsordre Opprette en salgsordre basert på et innkjøp Innkjøpsreservasjoner Reservere et innkjøp for en bestemt salgsordre Reservere lagervarer/reservere på innkjøp Reservere en salgsordre mot innkjøp Bokføring/Leverandørfaktura fra innkjøp Bokføre toll/spedisjonsfaktura fra innkjøp Bokføre kreditnota fra innkjøp Kapittel 4: Lager Om lagermodulen Levere produkter Leveringsformer Om kostnadskontering og regnskapsmessig lagerverdi Beholdning

9 Innhold Definere ønskede lagerbeholdningsnivåer Overføre beholdning til annet lager Ordrer, ikke levert Innkjøp, ikke mottatt Produkter med disponibelt under innkjøpsnivå Innkjøpsreservasjoner Serienummer på lager Lagerbevegelser og reservasjoner Lagerbevegelse-vinduet Opprette en manuell lagerbevegelse Vareflyt Lagerregisteret Lagerinformasjonsvinduet Varetelling Utføre en varetelling Historisk lagerverdi Strukturvarer Montere og demontere strukturvare Kapittel 5: Lønn og personal Personal Personalregisteret Personal Lønn Aktivitet Dokument Prosjekt Søk og utvalg i Personalregisteret Fraværsregistrering Kompetanseregistrering Lønn Firmainnstillinger for Lønn Brukerinnstillinger for Lønn Fanekortet Lønn i personalregisteret Lønn Skattetrekk Andre trekk Ferie Firmabil Fagforening Provisjon Historikk Lønnsarter Lønnsregistrering Standardlønn IX

10 Økonomistyring, logistikk, lønn og personal Historikk Fordele lønnslinjer på trekkoder Overstyring av trekkode Avregning av lønn Terminoppgave Skrive ut terminoppgaven Innlevering av terminoppgaven via Altinn Lønns- og trekkoppgave Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver Utskrift av lønns- og trekkoppgave Koder på lønns- og trekkoppgave Tilleggskoder for lønns- og trekkoppgave Tilpasse rapporten til blanketten Innlevering av Lønns- og trekkoppgave via Altinn Lønnsremittering Elektronisk overføring av skattekort Om obligatorisk tjenestepensjon RA-0500 Lønnsstatistikk Timeregistrering Opprette en ny timeseddel Timeregistreringsvinduet Linke en timelinje til en aktivitet Registrere timer fra skrivebordet Liste over timesedler Regenerere timelinjer Overføre timelinjer til ordre/prosjekt Overføre til lønnsmodulen Timetyperegister Timetyper pr. prosjekt Innstillinger for Timeregistrering Brukerinnstillinger for Timeregistrering Firmainnstillinger for Timeregistrering Kapittel 6: Mer informasjon Mamut Online Desktop Service og brukerstøtte Mamut Serviceavtale sikrer en enklere hverdag Øvrig dokumentasjon Mamut Academy Mamut Tutorials Indeks X

11 Kapittel 1: Regnskap I dette kapittelet: Om regnskap... 2 Merverdiavgift Kontoplan Bilagsregistrering Bilagsmaler Valuta Reskontro Betalingsoppfølging Budsjett Hovedbok Årsavslutning/periodeavslutning Regnskapsinnstillinger Bank Funksjonalitet omtalt i denne delen kan være helt eller delvis tilgjengelig i din programversjon. Du finner en detaljert funksjonsoversikt for de ulike produktene på våre nettsider: Finner du ikke svar på det du lurer på i dette kapittelet, kan du gå til kapittelet "Mer informasjon" hvor du finner tips om hvor du kan få ytterligere hjelp. Ønsker du å bestille eller få mer informasjon om produktene, kan du ta kontakt med vår salgsavdeling på eller tlf

12 Regnskap Om regnskap For mange som daglig arbeider med regnskap er det ingenting som er viktigere enn at arbeidssituasjonen muliggjør rask og effektiv håndtering av rutineoppgaver, samt muligheten for dyptgående analyse når det er nødvendig. Regnskapsdelen i programmet inkluderer de funksjoner som er nødvendig for å tilfredsstille regnskapsmedarbeiderens behov, alt i en komplett løsning. Bilagsregistrering Bilagsregistreringen er brukervennlig lagt opp, med standardisert kontoplan som utgangspunkt, men med alle muligheter for egendefinerte variasjoner. Bilagsmaler og automatiske konteringer gjør bokføringen effektiv, med blant annet automatisert periodisering og mva-kontering. Du kan føre direkte i kunde- og leverandørreskontro fra bilagsregistreringen om du ønsker det. For de som har programversjoner med ordre/faktura- og innkjøpsmoduler gjøres bilagsføringen vanligvis ved overføring av faktura og betalinger derfra. Integrert med forsystemer I mange virksomheter fordeles rollene på mange personer, slik at for eksempel noen står for salg og fakturering, andre for innkjøp og lagerstyring, og andre igjen for prosjekter og timeregistrering. Felles for mange av disse prosessene er at postene, når de registreres med de nødvendige innstillinger, inneholder nok opplysninger til å skape bilag i hovedboken. For mange vil det store flertall av regnskapsbilag komme fra disse forsystemene, og en av de mange store fordelene med et integrert system blir altså at bilagsregistreringen gjøres automatisk. Systemet leveres ferdig satt opp for dette med standardiserte innstillinger, slik at en faktura eksempelvis oppretter et bilag i hovedboken til standard salgskontoer. Du må bare påse at produktene er registrert med riktig avgiftskode for mva. Ønsker du å fordele salgene på ulike kontoer, for eksempel slik at en produktgruppe går til en bestemt konto i hovedboken, kan du også gjøre dette. Hovedbok Hovedboken er oversiktlig med muligheter for "drilldown" til detaljene om det enkelte bilag, og til analyse. Den fungerer som ditt vindu mot alle registrerte regnskapsdata. Her har du flere muligheter for å velge ut tall basert på perioder, bilagsarter, avdelings- og prosjektregnskap, nøkkeltall med mer. Ved hjelp av funksjonaliteten for Fremtidig kontantstrøm kan du få innsikt i fremtidig likviditet basert på allerede registrert informasjon. 2

13 Om regnskap Avslutning Systemet har veivisere for periode-, termin- og årsavslutning, og du overfører saldo fra ett år til et annet, slik at du kan sammenligne med foregående år. Overfør midlertidig 'Inngående saldo' benyttes i tidsrommet etter man har påbegynt nytt regnskapsår, og før det foregående er avsluttet, og endelig inngående saldo er overført. Altinn Ønsker du å levere inn avgiftsoppgaven elektronisk via Altinn, kan du enkelt gjøre dette direkte fra Mamut Business Software. Les mer om hvordan du kommer i gang med elektronisk innsending til Altinn i avsnittet "Altinn". Prosjekt- og avdelingsregnskap Du kan merke transaksjonene med prosjekt og/eller avdeling, slik at du kan føre komplette prosjekt- og avdelingsregnskaper. Budsjett Under budsjett kan du hente regnskapstall fra foregående år og basere budsjettet på dette, eller fordele totalene på perioder ved hjelp av egne fordelingsnøkler som du selv lager. Budsjettmodulen vil hjelpe din bedrift med å fastsette dine budsjetter på en enkel måte. Den vil også bidra til å gi deg den nødvendige oversikten du trenger for å fatte riktige beslutninger basert på budsjetter, prognoser og forventet likviditetsutvikling. Bank Ved hjelp av Bankavstemming kan du kontrollere at kontoutskrifter fra banken stemmer med det som er bokført i regnskapet ditt. Du kan stemme av beløpene mot hverandre og markere alle poster du finner igjen på kontoutskriften. Funksjonen hjelper deg å finne posteringene i hovedboken, og å merke av disse. Systemet vil også regne ut og sammenligne Avstemt beløp med Utgående saldo fra bankutskriften, etter hvert som du avstemmer postene. Du kan også definere dine egne filformater som du kan lese inn i bilagsregistrering for videre behandling. Dette kan være aktuelt dersom du lagrer kontoutskrifter fra din nettbank som f.eks. Excel-filer og du ønsker å importere filene for å unngå å registrere alle transaksjoner manuelt. Valuta Du kan opprette valutakontoer i de største programversjonene. I valutaregisteret ligger de mest brukte valutaenhetene som standard. Du kan opprette flere valutaenheter ved behov. 3

14 Regnskap Elektroniske dokumenter Du kan lagre elektroniske dokumenter til bilagene, for eksempel kan du skanne inn dokumenter og linke dette til regnskapsbilaget. Se mer om skanning av dokumenter nedenfor. Ved hjelp av tilleggsproduktet Compello, i kombinasjon med annen programvare, kan du også skanne inn bilag og få disse importert som ferdige regnskapsbilag. Periodiske rapporter Periodiske Rapporter er et tilleggsprodukt fra Mamut som muliggjør automatisk utsendelse av rapporter i faste intervaller. I stedet for å måtte hente ut og generere en rapport for hver gang den skal sendes, kan du nå sette dine kriterier én gang og deretter vil programmet automatisk opprette rapporter. Du kan velge om rapportene skal sendes automatisk, eller om du vil godkjenne rapportene før de sendes. Status/Analyse Ved hjelp av Enterprise-utvidelsen Mamut Enterprise Status/Analyse kan du ta ut grafiske presentasjoner av alt fra enkle standardrapporter til komplekse nøkkeltallsrapporter og salgstall. Mamut Online Desktop gir deg nettbasert tilgang til informasjon og funksjonalitet fra Mamut Business Software, samt tjenester inkludert i Mamut One. En av disse tjenestene er Selskapsstatus. Selskapsstatus gir deg en oversikt over de viktigste tallene for ditt firma. Det er et visuelt verktøy for presentasjon av firmaets finansielle status i en gitt periode, basert på informasjon hentet fra Mamut Business Software. Merk! For å få tilgang til Mamut Online Desktop må du ha en gyldig Mamut One Serviceavtale. Hvilke tjenester i Mamut Online Desktop du har tilgang til, avhenger av hvilken Mamut One Serviceavtale du har. 4

15 Om regnskap Kom i gang med bilagsregistrering Begrepet bilag benyttes i regnskapssammenheng for alle forretningstransaksjoner i en virksomhet. Et bilag er altså en dokumentasjon på alle salgs-, innkjøps-, banktransaksjoner m.m. Når bilaget har blitt registrert, bokføres det ved å overføre til hovedbok. Bilagsregistreringsmodulen, som du finner ved å velge Vis - Regnskap - Bilagsregistrering, er den viktigste modulen å bli kjent med når du skal bruke Mamut Business Software som regnskapssystem. Kom raskt i gang med bilagsregistrering Med Mamut Business Software kan du begynne å registrere bilag rett etter å ha installert programmet og gått gjennom opprettelse av firmadatabase for ditt firma. Programmets modul for bilagsregistrering kommer med et sett standardinnstillinger som lar deg jobbe med ditt firmas bilag på en enkel og effektiv måte. I forbindelse med installasjonen og opprettelse av firmadatabase opprettes det en kontoplan som inneholder alle nødvendige regnskapskontoer. Dersom du ikke har valgt en av de spesialtilpassede kontoplanene, vil en standard norsk kontoplan ha blitt installert. Inngående saldo Dersom ditt firma ikke er nystartet, må du registrere en del data før du kan begynne å jobbe i programmet. Eksempler på data er kunder, leverandører, produkter, reskontroposter samt inngående saldo. Hvis du tidligere har benyttet et annet regnskapssystem, og vil overføre inngående saldo til ditt Mamut-system, må du registrere et bilag av typen Inngående saldo. Ettersom den inngående saldoen vanligvis registreres i begynnelsen av et nytt regnskapsår, kan det være praktisk å planlegge overføring til slutten på et regnskapsår. Inngående saldo kan også registreres mellom to regnskapsperioder eller mva-perioder. Hvor mange regnskaps- og/eller mva-perioder ditt firma skal forholde seg til kommer an på firmaets omsetning. Mer informasjon om mva. og perioder finner du på Skatteetatens nettsider på Nedenfor følger en kort beskrivelse av de mest sentrale delene av bilagsregistrering som du bør gjøre deg kjent med innen du begynner å registrere dine bilag. Viktige funksjoner i bilagsregistrering Kontokolonnen: I kontokolonnen kan du enten taste inn et kontonummer eller skrive inn et kontonavn. Hvis du skriver inn et kontonavn, åpnes kontoplanen automatisk i et eget vindu. Kontoplanen vil være sortert alfabetisk etter bokstavene/ordet du har skrevet inn. Taster du inn kontonummer 1510, vil din kundeliste vises og du kan registrere en kundefordring. Ved å taste inn 2410 åpnes din leverandørliste og du kan registrere leverandørgjeld. Les mer om hvordan du registrerer et bilag i eget avsnitt. 5

16 Regnskap Hurtigtaster: For å forenkle og effektivisere arbeidet i bilagsregistrering kan det være en god idé å bruke hurtigtastene som styrer de viktigste funksjonene i bilagsregistreringsmodulen. Du kan f.eks. åpne kontoplanen ved å trykke på - (minustegnet) når kontokolonnen er markert. Ved å trykke på + (plusstegnet) åpnes et nytt bilag dersom det forrige balanserer. Legg merke til at hurtigtastene endrer funksjon avhengig av hvor markøren står i registreringsvinduet. En full oversikt over alle tilgjengelige hurtigtaster i bilagsregistrering finner du i eget avsnitt. Brukerinnstillinger: Via brukerinnstillingene kan du selv velge hvilke kolonner som skal vises i bilagsregistreringsvinduet samt hvilke funksjoner du ønsker skal være tilgjengelige. Du kan definere opptil fem ulike sett med brukerinnstillinger per bruker, og disse er knyttet til brukeroppsett som velges i nedtrekkslisten til venstre for knappen Brukerinnstillinger i selve bilagsregistreringsvinduet. For å tilpasse et sett med brukerinnstillinger går du til bilagregistreringsvinduet via Vis - Regnskap - Bilagsregistrering, velger aktuelt oppsett i nedtrekkslisten øverst i bilagsregistreringsvinduet, og klikker deretter på knappen Brukerinnstillinger. På fanekortet Kolonner velger du hvilke kolonner som skal vises i bilagregistreringen, og avmerkingsboksene under Fokus gir deg mulighet til å bestemme hvor markøren skal flytte seg når du trykker [ENTER]. På fanekortet Funksjoner kan du angi generelle retningslinjer for føring av bilag. Les mer om brukerinnstillinger i bilagsregistrering i eget avsnitt. 6

17 Om regnskap Mva I Mamut Business Software skjer avgiftshåndteringen automatisk. Det betyr at du velger en konto som er innstilt til å fordele bruttobeløpet på hovedkontoen (f.eks. 3010) og avgiften på avgiftskonto (2710). Du garanteres dermed en korrekt avgiftsoppgave samt at koplingen mellom de innrapporterte kodene beregnes riktig. I brukerinnstillingene (se over) kan du merke av for alternativet Registrere mva-grunnlag netto (eks. mva.) for å registrere nettobeløpet på kontoen som registreres med en avgiftskode. Avgiften beregnes og legges til på en egen bilagslinje i bilagsregistrering. Nedenfor følger to eksempler på bilagsregistrering med automatisk avgiftshåndtering: Utgående faktura: Velg konto 3010 med avgiftshåndtering % Utgående mva. Avgiftssatsen er standard for kontoen. I feltet Kredit skriver du inn bruttobeløpet inklusiv mva, f.eks. kr 1.250,- Den automatiske avgiftshåndteringen sørger for at kr bokføres på konto 3010, samt at kr 250,- bokføres på konto Inngående faktura: Velg konto 4010 med avgiftshåndtering % Inngående mva. Avgiftssatsen er standard for kontoen. I Debet-feltet skriver du inn bruttobeløpet inklusiv mva, f.eks. kr 2.500,- Den automatiske avgiftshåndteringen sørger for at kr bokføres på konto 4010, samt at kr 500,- bokføres på konto Skulle du ha skrevet inn feil beløp, kan du enkelt korrigere dette - systemet sørger for at en ny og korrekt fordeling av beløpet føres på konto Når alle bilag har blitt registrert, bokføres de ved å klikke på knappen Overfør til hovedbok eller ved hjelp av hurtigtasten [Ctrl]+[H]. Bilagsmaler I firmaer av en viss størrelse vil det som regel føres flere like bilag med små variasjoner. En bilagsmal lar deg registrere variabel informasjon og opprette ett eller flere bilag etter den angitte malen. Typiske eksempler er bokføring av faktura, periodisering av husleie eller avskrivning på investeringer. Les mer om bilagsmaler nedenfor. Integrert system I Mamut Business Software er det enkelt å komme fra en modul til en annen for å se detaljert informasjon om en transaksjon. Eksempler på dette er knappen Gå til faktura som tar deg til originalfakturaen når du har markert en kundefordring i reskontro, eller knappen Gå til reskontro når du har markert et bilag mot en reskontrokonto i hovedbok. 7

18 Regnskap Inngående saldo Registrering av inngående saldo gjøres vanligvis ved starten av et nytt regnskapsår, men kan også registreres midt i året hvis programmet tas i bruk midt i et regnskapsår. I den grad det er praktisk anbefales det å starte et nytt regnskap ved begynnelsen av et nytt regnskapsår. Skal du bytte fra et annet system, kan det være praktisk å planlegge å legge overføringen til utgangen av et regnskapsår. Tips! Før du begynner å registrere inngående saldo, bør du først registrere kunder og leverandører i Kontaktmodulen. Dette gjør det enklere å registrere kundefordringer og leverandørgjeld. Hvis du bruker Lagermodulen, med andre ord selger varer fra lager, bør du også legge inn alle gjeldende produkter før du går videre med å registrere saldo. Før du begynner å legge inn kontakter eller produkter, kan du se over innstillingene ved å gå til Vis - Innstillinger - Firma - Innstillinger per modul og deretter henholdsvis Kontaktoppfølging, Produkt eller Innkjøp. Inngående saldo ved opprettelse av ny firmadatabase Ved registrering av inngående saldo manuelt benytter du bilagsart Inngående saldo (IS) i Bilagsregistrering. Merk! Denne fremgangsmåten gjelder kun ved opprettelse av ny firmadatabase og ikke ved årsavslutning. Ved årsavslutning vil inngående saldo for det nye regnskapsåret bli lagt inn automatisk. Les mer om Årsavslutning/Periodeavslutning nedenfor. Slik registrerer du Inngående saldo ved regnskapsårets start 1. Velg Vis - Regnskap - Bilagsregistrering. 2. Klikk Ny for å opprette et nytt bilag i Bilagsregistrering. 3. Velg bilagsart Inngående saldo. 8

19 Om regnskap 4. Velg ønsket periode, regnskapsår og dato. Har du for eksempel opprettet en ny firmadatabase, og skal legge inn inngående saldo pr , velger du periode 1, regnskapsår 2010 og dato Begynn med å registrere saldoen på eiendelssiden (debet). Dette gjelder kontoene 1000 til Når du kommer til konto 1510 (kundefordringer), må alle fordringer legges inn som egne bilagslinjer. Når du taster inn konto 1510 og velger ønsket kunde, vil det komme opp en dialogboks som ber om fakturanummer. Dette må fylles ut. Alternativt kan du opprette en ny konto - for eksempel og registrere totalsummen av alle fakturaer på denne. Da må du føre innbetalingene som kommer på disse postene, mot denne kontoen. Dette kan gjøre det enklere å avstemme kontoen. Se mer om hvordan du oppretter en ny konto over. 7. Etter å ha registrert saldoen på eiendelssiden legges gjeld og egenkapital inn (kredit). Dette gjelder kontoene 2000 til Leverandørgjeld (konto 2410) må legges inn med egne bilagslinjer på samme måte som kundefordringene. Også for leverandørgjelden kan du velge å benytte en egen konto til dette formålet, for eksempel 2411, og registrere postene som en samlet sum. 8..Overfør til Hovedbok ved å klikke på knappen for dette. Inngående saldo er nå registrert i hovedboken. Slik registrerer du Inngående saldo midt i regnskapsåret 1. Velg Vis - Regnskap - Bilagsregistrering. 2. Klikk Ny for å opprette et nytt bilag i Bilagsregistrering. 3. Velg bilagsart Inngående saldo. 4. Dersom du skal begynne midt i et regnskapsår, for eksempel , må du ta med deg tallene fra egen saldo per Legg saldoen inn på perioden før den du begynner å bruke programmet i, ved hjelp av fremgangsmåten ovenfor. Det anbefales at du fører på en termin der avgiftsoppgaven allerede er levert. 5. På enkelte kontoer vil det nå komme frem avgiftskode. Dette gjelder eksempelvis konto 3010 og Dette er poster som allerede har vært mva-belagte. For å komme rundt dette, bruker du [Tab]-tasten bort til feltet Avgiftsbehandling og setter dette feltet til 0. Ingen avgift/avgiftsfri. Postene vil da ikke avgiftsbehandles. 6..Overfør til Hovedbok ved å klikke på knappen for dette. Inngående saldo er nå registrert i hovedboken. Det anbefales at du fører inngående saldo som ett bilag, ikke oppdelt på flere bilag/isnummer. Velger du å føre inngående saldo over flere bilag, må du påse at hvert enkelt bilag balanserer (debet=kredit). Systemet vil ikke tillate bilag som ikke balanserer å overføres til hovedboken. 9

20 Regnskap Midlertidig 'Inngående Saldo' Overfør midlertidig 'Inngående saldo' benyttes i tidsrommet etter man har påbegynt nytt regnskapsår, og før det foregående er avsluttet, og endelig Inngående saldo overføres. Ved å overføre midlertidig Inngående Saldo får du et bedre grunnlag for finansielle vurderinger av selskapets balanseposter for det nye regnskapsåret i dette tidsrommet. Les mer om midlertidig inngående saldo i avsnittet "Årsavslutning/periodeavslutning" nedenfor. Regnskapsår og mva-terminer Regnskapsåret opprettes når du starter opp for første gang i veiviseren for ny firmadatabase, eller når du oppretter en ny firmadatabase senere. Du velger da også antall mva-terminer. Normalt bør du benytte det som foreslås ved oppstarten. 10 Merk! Det er viktig at du kontrollerer regnskapsår og mva-terminer i Mamut Business Software før du begynner å føre regnskapsdata. Du kan kontrollere dette ved å velge Vis - Innstillinger - Regnskap, og velge fanekortet Perioder. Les mer nedenfor om hva du kan gjøre dersom opplysningene må endres. Nytt regnskapsår Ofte vil det være praktisk å opprette det nye regnskapsåret i god tid, og senest før du skal begynne å føre på det nye året. Når det er to måneder igjen til regnskapsårets slutt, vil du få en påminnelse om dette der du blir forespurt om du ønsker å opprette et nytt regnskapsår. Svarer du ja på denne forespørselen, vil systemet opprette regnskapsåret for deg. Slik oppretter du manuelt et nytt regnskapsår 1. Velg Vis - Innstillinger - Regnskap. 2..Klikk Ny i fanekortet Perioder. 3. Systemet foreslår første påfølgende regnskapsår, samt mva-terminer. 4. Klikk OK. Regnskapsåret er opprettet. Normalt skal du ikke endre de foreslåtte opplysningene. Du kan klikke Vis år, periode og oppsett for merverdiavgift dersom du ønsker å kontrollere regnskaps- og mva-periodene. Avvikende regnskapsår Med avvikende regnskapsår menes et regnskapsår som går over 12 måneder som avviker fra kalenderåret, for eksempel fra 1. april til 31. mars. Begrepet benyttes også om forkortet eller forlenget regnskapsår i forbindelse med overgang til avvikende regnskapsår (se nedenfor).

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Mamut Kunnskapsserie Regnskap Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software 1 Kom i gang med regnskapet i Mamut Business Software Innhold Velkommen... 3 Viktige verktøy i skjermbildene... 4 Kom i

Detaljer

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel

// Mamut Business Software. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel // Mamut Business Software Kunde-, salgsoppfølging og netthandel I Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst allé 56 Postboks 733, Skøyen 0214 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks:

Detaljer

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap

Mamut Academy. Viderekommende Regnskap Mamut Academy Viderekommende Regnskap Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter :

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel

Mamut Business Software. Introduksjon. Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Mamut Business Software Introduksjon Kunde-, salgsoppfølging og netthandel Introduksjon til Mamut Business Software Kunde,- salgsoppfølging og netthandel Versjon: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.NO 002 I FORORD

Detaljer

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Kom i gang med Mamut Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte Side 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innhold Velkommen til en

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap

Mamut Academy. //Mamut datax Software Regnskap Mamut Academy //Mamut datax Software Regnskap Produsent og distributør: Mamut AS - et selskap i Visma-gruppen Karenslyst Allé 56 0277 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post:

Detaljer

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING...

1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 3 KLIENTOPPFØLGING, TIMEREGISTRERING OG AKTIVITETSSTYRING... INNLEDNING INNHOLD Kom i gang med Mamut Regnskapsfører 1 INNLEDNING...3 2 INNSTILLINGER, HURTIGTASTER OG SNARVEIER I REGNSKAP...4 2.1 Effektiv regnskapsføring/bilagsregistrering...4 2.1.1 Oversikt over

Detaljer

Introduksjon til datax. Totaløkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til datax. Totaløkonomi. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Totaløkonomi Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. datax Totaløkonomi Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00,

Detaljer

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte

Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software. Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med 1-50 ansatte Kom i gang med Mamut! Håndbok i evaluering av Mamut Business Software Komplette økonomi- og informasjonssystemer for virksomheter med - 0 ansatte EVALUERING PRODUKTOVERSIKT INSTALLASJONSVEILEDNING PROGRAMVINDUET

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system Enklere Årsavslutning i ditt Mamut-system Innhold INNLEDNING... 1 ÅRSAVSLUTNING... 1 KRAV TIL INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...

Detaljer

Mamut Enterprise Status/Analyse

Mamut Enterprise Status/Analyse Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Status/Analyse Versjon 14.5 MBS.EXT.BIT.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Mamut Enterprise

Detaljer

Brukerhåndbok Maritech Regnskap

Brukerhåndbok Maritech Regnskap Brukerhåndbok Maritech Regnskap Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne

Detaljer

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5

Mamut Kunnskapsserie. Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Mamut Kunnskapsserie Regnskap/Lager Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 1 Kostnadsføring av lagerførte produkter i Mamut Enterprise E5 Innhold Om kostnadskontering og regnskapsmessig

Detaljer

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office

En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office En kort brukermanual for regnskapsprogrammet Mamut Office Artikkelen er skrevet for Studentliv av Anders Bruvik Denne artikkelen tar utgangspunkt i de tema som gjennomgås i Studentlivs Regnskapskurs for

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Bruksanvisning. for. Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015. Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015

Bruksanvisning. for. Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015. Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015 Bruksanvisning for 2015 Laget for medlemmer med medlemskapet iexcel Regnskap Premium 2015 eller iexceler 2015 Versjon 15.1.0 av 2. januar 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE iexcel AS... 4 Nedlastning... 4 Åpning

Detaljer

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6

1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning i ditt Mamut-system 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR...4 2 INNHOLD I ÅRSBERETNINGEN...5 2.1 Krav til innhold i årsberetningen...5 3 ÅRSAVSLUTNING I MAMUT...6 3.1 Føring på

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat Nyheter Viktige nyheter i ditt datax-program, versjon 10.0 Nyheter De viktigste nyhetene og forbedringene i ditt program fra Mamut. Side 2-3 Tips fra datax-bruker Les hvordan datax-brukeren Jan Erik Vinnem

Detaljer

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2

Mamut Client Manager. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Client Manager Versjon 14.5 MBS.EXT.MCM.NO.2011.2 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre.

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre. Nyheter VIKTIGE NYHETER I DITT PROGRAM FRA Nyheter De viktigste nyheter og forbedringer i ditt program fra Mamut. Side 2 Ny og bedre brukeropplevelse Mamut for Altinn En nettbasert løsning for automatisk

Detaljer

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72

Innhold. Purrenota og rentenota side 71 Avskriving av tapte krav.. side 72 Ajour Office er et komplett administrativt system tilrettelagt for enkel og effektiv gjennomføring og registrering av den daglige forretningsførsel i en virksomhet. Du registrerer forretningstilfellene

Detaljer

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver.

Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Brukerhåndbok Lønn Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Mamut Nets Netaxept. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1

Mamut Nets Netaxept. Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser. Mamut Business Software. Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1 0BTilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Business Software Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser Mamut Nets Netaxept Versjon 14.5 MBS.EXT.NET.NO.2011.1 I Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser...

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI

Systems AS. Brukerhåndbok OLFI Brukerhåndbok OLFI Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer