Bruker- og sikkerhetshåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruker- og sikkerhetshåndbok"

Transkript

1 Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Plattformer for 3513PS, 4013PS, 4014PS, 4017PS Revised October 8, 2013 Norwegian - Operation & Safety Manual An Oshkosh Corporation Company

2 Revisjonslogg Revisjonslogg REVISJONSLOGG 12. desember 2007 A Opprinnelig utgave av håndboken 5. mars 2008 B Reviderte sidene 1-3, 9-1 og november 2009 C Reviderte omslagene og side mars 2010 D Reviderte sider b, c, d, 1-1, 1-5, 2-1 til og med 2-11, 3-2, 3-3, 3-4, 4-1, 4-3, 4-4, 5-1, 5-2, 5-3, 6-2, 6-3, 7-1 til og med 7-6, 8-1 og oktober 2013 E Reviderte omslag og sider d, 2-4, 2-5, 5-3, 7-4 til og med 7-7, 8-1, 9-1, 9-2 og 9-3. a

3 Les dette først Les dette først Denne håndboken er et meget viktig verktøy! Oppbevar den alltid sammen med maskinen. Formålet med håndboken er å gi eiere, brukere, maskinoperatører, utleiere og leiere oversikt over forholdsregler og driftsprosedyrer som er nødvendige for sikker og korrekt bruk av maskinen, og maskinens tilsiktede formål. Grunnet kontinuerlige produktforbedringer forbeholder JLG Industries, Inc. seg retten til å foreta endringer av spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Kontakt JLG Industries, Inc. for å få oppdatert informasjon. Operatørens kvalifikasjoner Maskinoperatøren må ikke bruke maskinen før denne håndboken er lest, har fått opplæring, og det er gjennomført bruk av maskinen under oppsyn av en erfaren og kvalifisert maskinoperatør. Bruk i USA krever opplæring i henhold til OSHA Operatører av dette utstyret må ha et gyldig førerkort som gjelder for slikt utstyr, være i god fysisk og psykisk form, ha normale reflekser og reaksjonstid, ha godt syn og dybdesyn og normal hørsel. Operatøren skal ikke bruke medisiner som kan ha negativ innvirkning på ferdighetene, eller være påvirket av alkohol eller noe annet rusmiddel under skiftet. Maskinoperatøren må i tillegg lese gjennom, forstå og følge instruksjonene i følgende materiale som følger med materialhåndtereren: Denne bruker- og sikkerhetshåndboken Sikkerhetshåndboken for teleskoptrucken (bare ANSI) Alle instruksjonsmerker og -skilter Eventuelt andre utstyrsanvisninger som er levert Operatøren må også lese gjennom, forstå og følge alle regler pålagt av arbeidsgiver, samt alle gjeldene bransjemessige, lokale og statlige bestemmelser. Modifikasjoner Enhver modifikasjon av denne maskinen må godkjennes av JLG. b

4 Les dette først Dette produktet må være i samsvar med alle sikkerhetsrundskriv. Kontakt JLG Industries, Inc. eller den lokale, autoriserte representanten for JLG for å få mer informasjon om sikkerhetsrundskriv som kan være utstedt for dette produktet. JLG Industries Inc. sender sikkerhetsrelaterte skriv til den som er registrert som eier av denne maskinen. Kontakt JLG Industries Inc. for å forsikre deg om at alle opplysninger om den nåværende eieren er oppdatert og riktig. JLG Industries Inc må straks varsles i tilfeller der produkter fra JLG har vært involvert i en ulykke som medførte personskade eller dødsfall, eller der det har oppstått skade på eiendom, gjenstander eller JLG-produktet. FOR: Ulykkesrapportering og produktsikkerhetsrundskriv Oppdateringer vedr. nåværende eier Spørsmål om bruksområder og sikkerhet for produktet Informasjon om overholdelse av standarder og forskrifter Spørsmål om produktmodifikasjoner KONTAKT: Product Safety and Reliability Department JLG Industries, Inc Fountainhead Plaza Hagerstown, MD USA eller det lokale JLG-kontoret (Adresser på det bakre omslaget) I USA: Grønt nummer: JLG-SAFE ( ) Utenfor USA: Telefon: E-post: c

5 Les dette først Andre tilgjengelige utgivelser Hvis du har behov for detaljerte maskindriftsprosedyrer og sikkerhetsinformasjon, kan du se i den aktuelle Bruks- og sikkerhetshåndboken for maskinen. d

6 Innhold Innhold INNHOLD Revisjonslogg Les dette først Operatørens kvalifikasjoner... b Modifikasjoner... b Andre tilgjengelige utgivelser... d Innhold Kapittel 1 Generelle sikkerhetsrutiner 1.1 Fareklassifikasjonssystem Sikkerhetsalarmsystem og sikkerhetssignalord Generelle forholdsregler Driftssikkerhet Elektriske farer Fare for velting Fare for fallende last Løfting av personell Klempunkterog fare for knusing Fallfare Kjemiske farer Kapittel 2 Kontroll og inspeksjon før drift 2.1 Kontroll og inspeksjon før drift Sikkerhetsmerker Konsoll Fast plattform Utvidbar plattform Gå rundt-inspeksjon Driftskontroll Plattformport Lineforankringspunkter Plattformutvidelse (hvis denne er montert) Kapittel 3 Kontroller og indikatorer 3.1 Generelt Kontroller Indikatorpanel Styrespak for bommen Kapittel 4 Drift 4.1 Forberede maskinen for plattformdrift Plattformdrift Starte motoren Vanlig bruk av motoren i

7 Innhold Betjening av kontrollene Fremgangsmåte for avslåing Lasting og sikring for transport Kapittel 5 Plattform 5.1 Godkjente plattformer Ikke-godkjente plattformer Teleskoptruck-/plattformkapasitet Montering av plattform Kapittel 6 Nødprosedyrer 6.1 Nøddrift Føreren er ikke i stand til å styre maskinen Plattformen eller bommen sitter fast i høyden Senking av bommen i nødstilfeller Hjelpestrømsystem i førerhuset Hjelpestrømsystem på plattformen Varsling om hendelser Kapittel 7 Smøring og vedlikehold 7.1 Innledning Klær og verneutstyr Generelle vedlikeholdsanvisninger Tidsplaner for service og vedlikehold Vedlikeholdsplan for 8 og 1000 timer Vedlikeholdsanvisninger for operatøren Drivstoffsystem Dekk Batteri Kapittel 8 Ytterligere kontroller 8.1 Generelt Hjelpestrømsystem Kapittel 9 Spesifikasjoner 9.1 Produktspesifikasjoner Ytelse Dimensjoner Tilleggsinformasjon Indeks Inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonslogg ii

8 Kapittel 1 - Generelle sikkerhetsrutiner KAPITTEL 1 - GENERELLE SIKKERHETSRUTINER 1.1 FAREKLASSIFIKASJONSSYSTEM Sikkerhetsalarmsystem og sikkerhetssignalord FARE angir en situasjon med overhengende fare. Hvis ikke denne unngås, vil den føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL angir en potensielt farlig situasjon. Hvis ikke denne unngås, kan den føre til dødsfall eller alvorlig personskade. FORSIKTIG angir en potensielt farlig situasjon. Hvis ikke denne unngås, kan den føre til mindre alvorlig eller moderat personskade. 1.2 GENERELLE FORHOLDSREGLER IKKE bruk maskinen med plattformen montert for andre formål enn å plassere personell, med verktøy og utstyr. IKKE plasser bommen eller plattformen mot en konstruksjon for å stabilisere plattformen eller støtte konstruksjonen. IKKE hjelp en fastkjørt eller stoppet maskin ved å bruke bomfunksjonene. ADVARSEL Les og forstå denne håndboken før du kjører maskinen. Dersom ikke sikkerhetsforholdsreglene i denne håndboken blir etterfulgt, kan det medføre maskinskade, skade på eiendom, personskade eller dødsfall. 1-1

9 Kapittel 1 - Generelle sikkerhetsrutiner 1.3 DRIFTSSIKKERHET Elektriske farer OZ3020 Denne maskinen er ikke isolert, og gir ikke beskyttelse ved kontakt med, eller i nærheten av elektrisk strøm. Spenningsområde (fase til fase) MINIMUM TILNÆRMINGSAVSTAND (MTA) 0 til 50 kv 3 m (10 ft) Over 50 kv til 200 kv 5 m (15 ft) Over 200 kv til 350 kv 6 m (20 ft) Over 350 kv til 500 kv 8 m (25 ft) Over 500 kv til 750 kv 11 m (35 ft) Over 750 kv til 1000 kv 14 m (45 ft) Merk: Dette kravet skal gjelde unntatt i de tilfeller der arbeidsgiverens eller myndighetenes forskrifter er enda strengere. Hold avstand til elektriske ledninger, apparater eller strømførende (ubeskyttede eller isolerte) deler, i henhold til Minimum tilnærmingsavstand (MTD). Sørg for at det hele tiden er en avstand på minst 3 meter (10 ft) mellom alle deler av maskinen, personell, verktøy og utstyr, og elektriske ledninger eller apparater med spenning på opptil volt. For hver økning på opptil volt må avstanden økes med 30 cm (1 ft). Beregn nok plass til maskinbevegelsene og svaiing i de elektriske ledningene. 1-2

10 Fare for velting Kapittel 1 - Generelle sikkerhetsrutiner OZ1340 Den nominelle løftekapasiteten SKAL IKKE overstiges. Fordel lasten jevnt utover plattformgulvet. Vær sikker på at grunnforholdene er stabile nok til å bære maskinen. OW0080 Bommen SKAL IKKE heves med mindre rammen er plan (0 grader) ,5 m/s MAX OZ3030 IKKE bruk maskinen når vindstyrken overstiger 12,5 m/s (28 mph). IKKE øk flateinnholdet på plattformen eller lasten. En utvidelse av området som utsettes for vind, vil redusere stabiliteten. IKKE øk plattformens størrelse med uautoriserte plattformutvidere eller tilbehør. OH2291 OPPRETTHOLD riktig dekktrykk hele tiden. Hvis ikke det opprettholdes riktig dekktrykk, kan maskinen velte. 1-3

11 Kapittel 1 - Generelle sikkerhetsrutiner Fare for fallende last OZ1350 Heng aldri last fra plattform eller støtter. IKKE last materialer direkte på plattformrekkverket, med mindre dette er godkjent av JLG. Pass alltid på at elektrisk verktøy oppbevares forsvarlig og aldri blir hengende etter ledningen fra plattformens arbeidsområde. 1-4

12 Løfting av personell Kapittel 1 - Generelle sikkerhetsrutiner OW0170 BRUK BARE en JLG-godkjent personellarbeidsplattform. BRUK DEN BARE på maskiner som er konfigurert for plattformredskapet. OW0190 Du SKAL ALDRI kjøre maskinen fra førerhuset når det finnes personell på plattformen. Du skal IKKE la personell røre ved eller føre maskinen fra førerhuset når det er personell på plattformen, unntatt i nødstilfeller. Maskinen skal aldri nivåjusteres når det er folk på plattformen. 1-5

13 Kapittel 1 - Generelle sikkerhetsrutiner Klempunkterog fare for knusing Hold deg borte fra klempunkter og roterende deler på teleskoptrucken. OW0210 Hold deg borte fra bevegelige deler mens motoren er i gang. OW0220 Hold deg borte fra styrehjulene og rammen eller andre gjenstander. OW0230 Hold deg borte fra bommen. OW0240 Hold deg borte fra hullene i bommen. 1-6

14 Kapittel 1 - Generelle sikkerhetsrutiner OW0250 Hold armer og hender borte fra redskapsvippesylinderen. OZ1330 Hold alle kroppsdeler innenfor plattformrekkverket under bruk. OZ1320 Hold andre på avstand under bruk. OZ1310 Det må brukes godkjent hodevern av alt driftspersonell. Sjekk arbeidsområdet for klaring over maskinen, til siden og under plattformen ved heving og senking av den. Pass på at andre operatører av andre maskiner på bakkenivå eller i høyden er klar over maskinens nærvær. Koble fra strømmen på kraner over maskinen. 1-7

15 Kapittel 1 - Generelle sikkerhetsrutiner Fallfare OZ1290 Under bruk må de som oppholder seg på plattformen være iført full sikkerhetssele med line forankret i et godkjent lineforankringspunkt. OZ1300 Pass på at alle porter er lukket og festet i korrekt stilling før maskinen brukes. Hold begge føttene fast plassert på plattformgulvet til enhver tid. Bruk aldri stiger, esker, trinn, planker eller lignende på plattformen for å øke rekkevidden. Bruk aldri bommen til å stige av eller på plattformen. Vær ekstremt forsiktig når du stiger av eller på plattformen. Forsikre deg om at bommen er fullstendig senket. Stå med ansiktet mot maskinen og ha alltid trepunkts-kontakt med den, to hender og én fot, eller to føtter og én hånd når du stiger av eller på maskinen. Unngå ansamling av avfall på plattformgulvet. Hold gjørme, olje, fett og andre glatte stoffer borte fra fottøyet og plattformgulvet. 1-8

16 Kjemiske farer Kapittel 1 - Generelle sikkerhetsrutiner Eksosgasser Maskinen SKAL IKKE brukes i et innelukket område uten tilstrekkelig ventilasjon. Maskinen SKAL IKKE brukes i farlige miljøer, med mindre slik bruk av maskinen er godkjent av JLG og eieren av stedet. Gnister fra det elektriske anlegget og eksosutløpet kan utløse en eksplosjon. Brennbart drivstoff OW0300 Du SKAL IKKE fylle eller vedlikeholde drivstoffanlegget i nærheten av åpen ild, gnister eller røyking. Motordrivstoff er brennbart, og kan forårsake brann og/eller eksplosjon. Hydraulikkvæske OW0950 Du MÅ IKKE forsøke å reparere eller stramme til noen hydraulikkslanger eller - koblinger mens motoren går eller når det hydrauliske systemet står under trykk. Stopp motoren og avlast det oppsamlede trykket. Væsken i hydraulikksystemet har nok trykk til at den kan trenge gjennom huden. Bruk ALDRI hendene til å sjekke om det finnes lekkasjer. Bruk et stykke papp eller papir for å lete etter lekkasjer. Bruk hansker til å beskytte hendene mot væskesprut. Sveising IKKE bruk maskinen som jording ved sveising. Ved sveising eller metallskjæring må det tas nødvendige forholdsregler, slik at chassiset beskyttes mot direkte kontakt med sprut fra sveisingen eller skjæringen. 1-9

17 Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift KAPITTEL 2 - KONTROLL OG INSPEKSJON FØR DRIFT 2.1 KONTROLL OG INSPEKSJON FØR DRIFT Merk: Fullfør alt nødvendig vedlikehold før du tar maskinen i bruk. ADVARSEL FALLFARE. Utvis veldig stor forsiktighet når du skal kontrollere deler utenfor din vanlige rekkevidde. Bruk en godkjent stige. Merk: Kontroll og inspeksjon av teleskoptrucken før bruk skal fullføres først. Se bruks- og sikkerhetshåndboken levert med teleskoptrucken. Kontrollene og inspeksjonen av plattformen før drift skal utføres på begynnelsen av hvert arbeidsskift eller hver gang det skiftes maskinoperatør, og skal bestå av følgende: 1. Renhet Sjekk alle overflater for lekkasjer (olje) eller fremmedlegemer. Rapporter alle lekkasjer til ansvarlig vedlikeholdspersonell. 2. Struktur Kontroller plattformstrukturen, og se etter bulker, skader, sprekker i sveiser eller i grunnmetallet, eller andre avvik. SPREKKER I GRUNNMETALLET SPREKKER I SVEISER OAH Sikkerhetsmerker Påse at alle sikkerhetsmerker er leselige og på plass. Rengjør eller skift etter behov. Se side 2-3 for flere detaljer. 4. Bruker- og sikkerhetshåndbøker Bruker- og sikkerhetshåndbok ligger i håndboksholderen. 5. Gå rundt-inspeksjon Se side 2-6 for flere detaljer. 2-1

18 Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift 6. Driftskontroll Når gå rundt -inspeksjonen er ferdig, skal det foretas driftskontroll (se i side 2-7) av alle systemene i et område som er fritt for hindringer, både i høyden og på bakken. Du finner mer spesifikke anvisninger for bruk under Kapittel 3- Kontroller og indikatorer. ADVARSEL Hvis ikke teleskoptrucken fungerer som den skal, skal du umiddelbart stanse maskinen, senke bommen og lasten ned på bakken og stoppe motoren. Finn feilen og utbedre den før videre bruk. 2-2

19 2.2 SIKKERHETSMERKER Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift Kontroller at alle FARE-, ADVARSEL- og FORSIKTIG-skilt og instruksjonsmerker er leselige og på plass. Rengjør og skift dem etter behov. Konsoll F! ½ E C B B B A B C OZ

20 A A 400NMAX 12.5 m/s MAX A Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift Fast plattform B MAX 3513PS / 5300 Kg 4013PS / 5300 Kg 4017PS / 6000 Kg = + = 450 kg MAX B (3513PS, 4013PS) (3513PS, (4017PS 4013PS) FØR (4017PS SERIENUMMER BEFORE S/N ) ) MAX 4014PS / 5200 Kg 4017PS / 6200 Kg (4014PS) (4017PS (4014PS) SERIENUMMER (4017PS S/N OG NYERE) & AFTER) C A MODEL MAX M/S kg SERIAL NO. kg N MAX = + MAX M/S kg kg N MAX G.V.W. Producer: JLG Manufacturing Europe BVBA Industrieterrein Oude Bunders 1034, Breitwaterstraat 12 DATE OF MANUFACTURE 3630 Maasmechelen - Belgium kg B (EU) (CE) (AUS) OZ

21 A A 400NMAX 12.5 m/s MAX A Utvidbar plattform Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift MAX 3513PS / 5300 Kg 4013PS / 5300 Kg 4017PS / 6000 Kg B = + = 350 kg MAX (3513PS, 4013PS) 4013PS) (4017PS FØR (4017PS SERIENUMMER BEFORE S/N ) ) B MAX 4014PS / 5200 Kg 4017PS / 6200 Kg (4014PS) (4017PS SERIENUMMER (4017PS S/N OG NYERE) & AFTER) C A A MODEL SERIAL NO. MAX M/S kg kg N MAX = + MAX M/S kg kg N MAX OZ2762 G.V.W. Producer: JLG Manufacturing Europe BVBA Industrieterrein Oude Bunders 1034, Breitwaterstraat 12 DATE OF MANUFACTURE 3630 Maasmechelen - Belgium (CE) (EU) (AUS) (AUS) kg B

22 Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift 2.3 GÅ RUNDT-INSPEKSJON Begynn Gå rundt-inspeksjonen ved punkt 1, som vist nedenfor. Fortsett mot høyre (mot urviseren sett ovenfra), og kontroller hver del i rekkefølge. INSPEKSJONSMERKNAD: På alle komponenter må du i tillegg til de kriteriene som nevnes, også sørge for at det ikke finnes løse eller manglende deler, at de er forsvarlig festet, og at det ikke finnes synlige lekkasjer eller for stor slitasje. Kontroller alle strukturkomponenter inkludert rekkverk med henblikk på sprekker, for mye korrosjon og annen skade. 1. Plattform Korrekt montert, se i Montering av plattform på side 5-3. Rekkverkskoplinger er sikre og uskadde, og det mangler ingen deler. 2. Rotasjonskopling Uskadet, boltene er tilstrammet, hydraulikkslangene er uskadde og lekker ikke. 3. Følerplate for plattformregistrering (AUS): Se inspeksjonsmerknad. 4. Kabler og slanger Rene, uskadde, korrekt tilkoplet og uten knekker eller vridninger. 5. Plattformporter Rene og uskadde, og kan lukkes korrekt. OZ Kontrollkonsoll Rent, uskadet, kontrollene går tilbake til nøytral og kontrollmarkeringene er leselige. 2-6

23 2.4 DRIFTSKONTROLL Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift Etter oppstart fra plattformen, og mens motoren varmes opp, utfører du en driftskontroll: 1. Hornet må kunne høres fra plattformen. 2. Alle bom- og plattformfunksjoner fungerer jevnt og riktig. 3. Sjekk at alle bomfunksjoner stanser når du slipper funksjonsaktiveringsutløseren. 4. Forsikre deg om at alle maskinfunksjoner er frakoblet når strømbryteren/ nødstoppen aktiveres. 5. Utfør alle ytterlige kontroller som er beskrevet under Kapittel

24 Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift 2.5 PLATTFORMPORT Hold porter rene og uten hindringer. Faste og utvidbare plattformer 1 2 OZ2701 Aktiver porthåndtaket (1) for å åpne porten (2). Under bruk må porten være låst i stengt stilling. Utvidbar plattform 4 3 OZ2681 Dersom utvidelsene er i lukket stiling, løfter du rekkverket (3) og skyver det indre rekkverket (4) mot venstre for å få tilgang til plattformen. 2-8

25 2.6 LINEFORANKRINGSPUNKTER Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift 5 5 OZ2691 Fest linen i ett av lineforankringspunktene (5). Fast plattform Fest én line i hvert forankringspunkt. IKKE fest mer enn én line i hvert forankringspunkt. Utvidbar plattform Fest to liner per lineankringspunkt. IKKE fest mer enn to liner i hvert forankringspunkt. 2-9

26 Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift 2.7 PLATTFORMUTVIDELSE (HVIS DENNE ER MONTERT) Utfør følgende prosedyre når du skal utvide en utvidbar plattform: 2 1 OZ2711 Løft porten (2) på den utvidbare delen (1) av plattformen og lås den i lukket stilling. 3 OZ2781 Bruk porten og håndtakene (3) til å heve utvidelsen til utvidet stilling. FORSIKTIG KLYPEPUNKT. Hold hendene på porten eller på håndtakene til utvidelsen under utvidelse av plattformen. 2-10

27 Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift OZ2791 Bekreft at utvidelsesstolpene (4) er riktig plassert, som vist på figuren. Fjern sikkerhetslås (5) fra lagringsposisjon (6) og legg den gjennom støttebraketten (7). Utfør prosedyren i motsatt rekkefølge når du skal trekke utvidelsen tilbake. 2-11

28 Kapittel 3- Kontroller og indikatorer KAPITTEL 3 - KONTROLLER OG INDIKATORER 3.1 GENERELT Dette kapitlet inneholder nødvendig informasjon for å forstå kontrollfunksjonene. Merk: Produsenten har ingen direkte kontroll over hvor og hvordan maskinen brukes. Brukeren og maskinoperatøren er ansvarlige for at det overholdes god sikkerhetspraksis. 3-1

29 Kapittel 3- Kontroller og indikatorer 3.2 KONTROLLER OZ Bomstyrespak: Se side Bryter for plattformnivå: Skyv bryteren fram for å vippe plattformen opp, og trekk bryteren bakover for å vippe plattformen ned. 3. Hornknapp: Trykk på knappen når du vil bruke hornet. 4. Plattformrotasjonsbryter: Skyv bryteren mot høyre for å rotere plattformen mot høyre. Skyv den mot venstre for å rotere plattformen mot venstre. 5. Indikatorpanel: Se side 3-3. ADVARSEL FALL-/KNUSEFARE. Funksjonen plattformvipping skal bare brukes til mindre justeringer av plattformen. Uriktig bruk kan forårsake at lasten/personellet glir eller faller. 6. Strøm-/nødstoppbryter: Trykk her for å kutte strømmen til plattformkontrollene og stoppe motoren. 7. Startbryter: Skyv bryteren forover og hold for å starte motoren. Slipp bryteren når motoren starter. 8. Utløser for funksjonsaktivering: Klem utløseren og hold den inne for å aktivere plattformkontrollene. Hvis ikke motoren starter, klemmer du utløseren og holder den inne for å starte hjelpestrømsenheten. Se Hjelpestrømsystem på plattformen på side Motorforvarmingsbryter: I temperaturer lavere enn 0 C (32 F), skyver du bryteren forover og holder den inne for å aktivere forvarming av motoren. 3-2

30 Indikatorpanel Kapittel 3- Kontroller og indikatorer F! ½ E C OZ Indikator for støttebein ikke innstilt: Lyser og utløser alarmen når støttebein ikke er innstilt. Alle funksjoner vil være deaktiverte inntil støttebein er innstilt. 2. Indikator for plattformoverlast: Lyser og utløser alarmen hvis plattformkapasiteten overskrides. Alle funksjoner vil være deaktiverte inntil lasten blir minsket. 3. Indikator for varsel om motorfeil: Lyser opp og avgir et lydsignal hvis motoren går utenfor det normale funksjonsområdet. 4. Indikator for kritisk motorfeil: Lyser og avgir et lydsignal hvis det oppstår en kritisk feil på motoren. 5. Indikator for forvarming av motoren: Lyser når bryteren for forvarming av motoren er aktivert. 6. Indikator for funksjonsaktivering: Lyser når utløseren for aktivering av funksjoner blir aktivert. Dersom ingen gyldig funksjon blir valgt i løpet av sju sekunder, vil indikatoren slutte å lyse, og alle funksjonene blir deaktivert. 7. Drivstoffmåler: Angir drivstoffnivået i drivstofftanken. 8. Systemnødindikator: Lyser og gir et lydsignal hvis det oppstår maskinfeil. 9. Indikator for teleskoptruck ikke i vater: Lyser og gir et lydsignal når teleskoptrucken ikke er i vater. Alle funksjoner blir deaktivert inntil teleskoptrucken er i vater igjen. 10. Advarselindikator for bomkontrollsystem: For tiden ikke i bruk. MERK SKADE PÅ UTSTYR. Hvis indikatoren for motorfeil, systemnødsituasjon eller en rød indikator lyser, må du umiddelbart senke plattformen til bakken og stoppe motoren. Finn feilen og utbedre den før videre bruk. 3-3

31 Kapittel 3- Kontroller og indikatorer Styrespak for bommen 3 OZ2841 Styrespaken (3) for bommen styrer teleskopfunksjonene og heving/senking av bommen. Trekk styrespaken bakover for å senke bommen, og skyv den forover for å løfte bommen. Skyv styrespaken mot høyre for å forkorte bommen og skyv den mot venstre for å forlenge. Hastigheten på bomfunksjonene avhenger av hvor langt du skyver styrespaken i den tilhørende retningen. Hvis du skal bruke to bomfunksjoner samtidig, beveger du styrespaken mellom kvadrantene. Hvis du for eksempel skyver styrespaken forover og mot venstre, heves bommen og kjøres ut samtidig. ADVARSEL FALL-/KNUSEFARE. Hurtig og rykkvis betjening av spakene medfører hurtig og rykkvis bevegelse av plattformen. Slike bevegelser kan forårsake at lasten/ personellet sklir eller faller. 3-4

32 KAPITTEL 4 - DRIFT Kapittel 4 - Drift 4.1 FORBEREDE MASKINEN FOR PLATTFORMDRIFT Det følgende må utføres fra førerhuset for å overføre strøm til plattformen. 1 N RPM OZ Bekreft at plattform er skikkelig installert og at hurtigtilkoblings-låsepinnene er fullstendig tilkoblet. Se Montering av plattform på side 5-3. Plattform (1) vises på skjermen. 2. Sett på parkeringsbremsen. 3. Sett girspaken i nøytral. 4. Trekk bommen helt inn og senk den til lavere enn 10 grader. 3 N RPM 2 OZ Senk stabilisatorene helt, slik at forhjulene heves, og sjekk at maskinen er i vater. Skjermen angir når kravene til stabilisatorbeina (2) og oppvatringen (3) er oppnådd. 4 N RPM OZ Slå av motoren og vri nøkkelen til Plattform-stillingen. Skjermen indikerer at maskinen er i plattform-modus (4). 7. Ta ut nøkkelen og bekreft at bryteren for strøm/nødstopp er dradd opp. 8. Gå ut av førerhuset og lås døren. 4-1

33 Kapittel 4 - Drift 4.2 PLATTFORMDRIFT Starte motoren Denne maskinen kan brukes under normale omstendigheter ved temperaturer på -18 til +45 C (0 til 113 F). Rådfør deg med JLG før bruk utenfor dette temperaturområdet eller under unormale omstendigheter. 1. Stig på plattformen. 2. Dra opp bryteren for strøm/nødstopp og bekreft at indikatoren Plattform klar lyser. 3. Hvis temperaturen er lavere enn 0 C (32 F), skyver du motorforvarmingsbryteren forover og venter til forvarmingsindikatoren på instrumentpanelet er slukket. 4. Skyv startbryteren forover for å starte motoren. Hvis ikke motoren starter innen 20 sekunder, slipper du bryteren og lar startmotoren kjøles ned i noen få minutter før du prøver på nytt. 5. Etter at diagnostikk er fullført, er plattform-kontrollene klare for drift. Vanlig bruk av motoren Kontroller indikatorpanelet hyppig for å forsikre deg om at alle motorsystemene fungerer som de skal. Vær på vakt mot uvanlige lyder eller vibrasjon. Dersom det oppdages en uvanlig tilstand, må det utføres nedstengingsprosedyre. Rapporter tilstanden til arbeidsleder eller vedlikeholdspersonell. Unngå langvarig tomgang. Hvis motoren ikke brukes, skal den slås av. 4-2

34 Betjening av kontrollene Kapittel 4 - Drift Etter fullført motoroppstart fra plattformen, aktiverer du funksjonsaktiveringsutløseren. Plattformkontrollene aktiveres, og funksjonsaktiveringsindikatoren lyser opp. Dersom ingen gyldig funksjon blir valgt innen sju sekunder, slutter funksjonsaktiveringsindikatoren å lyse, og alle funksjonene blir deaktivert. Slipp funksjonsaktiveringsutløseren og aktiver den igjen for å aktivere kontrollene på nytt. Med funksjonsaktiveringsutløseren aktivert, betjener du bomstyrespaken og andre brytere som styrer bom- og plattformfunksjonene. Dersom plattformen er overbelastet, tennes overbelastningsindikatoren, og et lydsignal lyder. Alle plattformfunksjoner blir da deaktiverte. Lasten på plattformen må minskes til under plattformens maksimale kapasitet for å kunne fortsette drift. ADVARSEL FARE FOR VELTING. Overskredet løftekapasitet på teleskoptrucken/plattformen kan skade utstyret og/eller føre til at det velter. Om nødvendig trykker du på bryteren for strøm/nødstopp for å kutte strømmen til plattformkontrollene og slå av motoren. Fremgangsmåte for avslåing 1. Senk plattformen til bakken. 2. Slipp funksjonsaktiveringsutløseren. 3. Trykk ned bryteren for strøm/nødstopp for å slå av motoren. 4. Gå av plattformen på korrekt måte. 5. Lås opp førerhusdøren. 6. Sett nøkkelen i tenningslåsen og vri den til AV-stillingen. Ta ut nøkkelen. 7. Trykk ned bryteren for strøm/nødstopp i førerhuset. 8. Slå av den elektriske hovedbryteren i motorrommet (hvis den er montert). 9. Blokker hjulene (om nødvendig). 4-3

35 Kapittel 4 - Drift 4.3 LASTING OG SIKRING FOR TRANSPORT C OZ Hvis plattformen skal flyttes/lastes når den ikke er festet til teleskoptrucken, setter du gaflene under støttestrukturen på den utvidbare plattformen eller bruker gaffelsporene under plattformen. OZ Fest plattformen på planet med stropper. Merk: Brukeren har alt ansvar for valg av riktig transportmetode og festeanordninger, for å sørge for at utstyr som brukes er i stand til å bære vekten av plattformen som transporteres, og at alle produsentens instruksjoner og advarsler, arbeidsgiverens forskrifter og sikkerhetsregler og alle lokale og nasjonale lover og bestemmelser overholdes. 4-4

36 5.1 GODKJENTE PLATTFORMER KAPITTEL 5 - PLATTFORM Kapittel 5- Plattform Gjør følgende før montering for å fastslå om en plattform er godkjent for bruk på den bestemte teleskoptrucken du bruker. Plattformens modell-/valg-nummer på plattformens identifikasjonsplate må være likt plattformnummeret på et kapasitetsdiagram som er plassert i førerhuset. Teleskoptruckmodellen på kapasitetsdiagrammet må være det samme som teleskoptruckmodellen som brukes. Dersom ovenstående betingelse ikke er oppfylt, må ikke plattformredskapet brukes. Det kan hende at teleskoptrucken ikke er utstyrt for redskapet, eller at redskapet ikke er godkjent for teleskoptruckmodellen som brukes. Kontakt JLG eller den lokale forhandleren for flere opplysninger. 5.2 IKKE-GODKJENTE PLATTFORMER Plattformer som ikke er godkjente, må ikke brukes av følgende årsaker: Rekkevidde- og kapasitetsbegrensningene for spesialtilpassete, hjemmelagde, modifiserte eller andre ikke-sertifiserte plattformer, kan ikke fastsettes. En teleskoptruck med teleskopbommen kjørt for langt ut, eller som er overlastet, kan velte med lite eller intet forvarsel og kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall for maskinoperatøren og/eller folk som jobber i området. Det kan ikke garanteres at ikke-sertifiserte plattformer kan utføre de tiltenkte oppgavene på en sikker måte. ADVARSEL Bruk bare sertifiserte redskaper. Redskaper som ikke er godkjent for teleskoptrucken, kan forårsake maskinskade eller ulykker. 5-1

37 Kapittel 5- Plattform 5.3 TELESKOPTRUCK-/PLATTFORMKAPASITET Før plattformen monteres, skal du kontrollere at den er godkjent og at teleskoptrucken er utstyrt med riktig kapasitetsdiagram. Se Godkjente plattformer på side 5-1. Bruk kapasiteten vist på kapasitetsmerket på teleskoptrucken til å fastslå maksimalkapasiteten til teleskoptrucken og plattformen. Se Sikkerhetsmerker på side 2-3. ADVARSEL Bruk aldri et redskap uten at det gjeldende kapasitetsdiagrammet fra JLG er montert på teleskoptrucken. 5-2

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012

COMBISAFE. Combisafe lastesystem BRUKERVEILEDNING 83300_012 COMBISAFE 83300_012 BRUKERVEILEDNING Innhold Innhold GENERELT... 3 SIKKERHETSANVISNINGER... 4 Generell informasjon... 4 Kontroller alltid produktene og utstyret før bruk... 4 Ikke bland produkter... 4

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Tillegg til brukerhåndbok

Tillegg til brukerhåndbok Tillegg til brukerhåndbok Lift Guard Kontaktalarm First Edition Second Printing Part No. 1278541GTNW Tillegg til brukerhåndbok Lift Guard kontaktalarmsystem Lift Guard kontaktalarmsystem er utformet for

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Form No. 3378-139 Rev A Strømningsfordelersett Trekkenhet i Groundsmaster 4000-serien med Yanmar-motor Modellnr. 30407 Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet

Detaljer

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30

Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 MR30 Sakseløfter, med løfting i midten. Løftekapasitet: 3000 kg Manual for installasjon, drift og vedlikehold av MR30 Les hele denne manualen nøye, før installasjon og drift av denne sakseløfteren. Side

Detaljer

Bruks- og vedlikeholdshåndbok

Bruks- og vedlikeholdshåndbok Bruks- og vedlikeholdshåndbok Opprinnelige anvisninger Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Modell TH255 S/N TBS00100 og nyere 31200467 Revised December 15, 2009 Norwegian - Operation &

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning

Minivator 2000 serien. Brukerveiledning og. vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 serien Brukerveiledning og vedlikeholdsanvisning Minivator 2000 egenskaper og funksjoner Innhold 1 Innledning 2 2 Standarder 2 3 Minivator 2000 egenskaper og funksjoner 3 4 Å bruke Minivator

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Maksimumkapasitet: 250 kg Maksimumskapasitet: 500 kg Maksimumskapasitet: 750 kg Maksimumskapasitet: 1500 kg ADVARSEL VIKTIG Denne håndboken

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Modellene L2906H, 2906H, 3507H, 619A og 723A 31200992 Revidert 11. november 2010 Norwegian - Operation

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen er fremstilt av: ALIA AB Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen er fremstilt av: ALIA AB +46 522-22000 Boks 93. Lyckåsvägen 3 SE-459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniske spesifikasjoner Strømforsyning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrke: 1,1 kw Størrelse:

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Ball bearing Lifting Point (BLP)

Ball bearing Lifting Point (BLP) Ball bearing Lifting Point (BLP) NO Bruksanvisning Z769449 Rev E03 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av personer

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500

Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Brukerveiledning Elektrisk hekktrimmer GT-EHT01-500 Vennligst les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk. Oppbevar veiledningen på en sikker plass for fremtidig bruk og referanse. Vær ekstra

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Tillegg til brukerhåndbok

Tillegg til brukerhåndbok Traveling Fall Arrest Anchor System First Edition Third Printing Part No. 1256390NW Første utgave Tredje opplag Innledning Innledning Veiledning for Genie motordrevne bomprodukter og fallsikring Bakgrunn

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil

Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil Versjon: 1.00 Opprettet: 07.06.2012 Skrevet av: PWN Godkjent av: KRR Gjelder fra: 25.04.2013 Ref.id.: KS&SMS.6.5-01 Standard Sidenr: 1 av 5 1. Hensikt Denne prosedyren for bruk av HI/Rederiavdelingens

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

Hair Styler. Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok

Hair Styler.  Register your product and get support at HP4698/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4698/22 NO Brukerhåndbok e f h g i j d c o p n m l b q k a r s t v u Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips!

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Merknader 3 Montering 5 Computer 7 Stell og vedlikehold 8 Tøying 9 Service 10 VIKTIGE FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene i denne

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

OPERATØRMANUAL R-serie Roust-a-Bout

OPERATØRMANUAL R-serie Roust-a-Bout NORWEGIAN October 2013 OPERATØRMANUAL R-serie Roust-a-Bout Før bruk av denne løfteren, les og forstå denne operatørmanualen. Gjør deg kjent med de potensielle farene ved denne løfteren. Ring Sumner om

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold

Justerbar Sakseløfter EE-6502. Manual for Installasjon, drift og vedlikehold Justerbar Sakseløfter EE-6502 Manual for Installasjon, drift og vedlikehold 1 Innholdsfortegnelse EE-6502... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Installasjonslogg... 3 Sikkerhet... 4 Introduksjon... 4 Tekniske

Detaljer

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning

Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning Med Heinzmann hjelpemotor Bruksanvisning INNHOLD SIKKERHETSINFORMASJON... 3 Les bruksanvisning... 3 Tiltenkt bruk... 3 Før din første tur...... 3 Hvordan bruke Armdriften... 3 Fastspenning av føtter i

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

VIKTIGE FORHÅNDSREGLER VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: Vennligst les nøye gjennom de følgende sikkerhetsreglene før du begynner å bruke maskinen. Dette er viktig for din egen sikkerhet. 1. Dette produktet er kun designet for

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2

Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Brukerveiledning Elektrisk gressklipper LM32E-2 Gratulerer med din nye gressklipper Det er viktig at du leser brukerveiledningen og forsiktighetsreglene nøye før du tar apparatet i bruk. Uriktig eller

Detaljer

Bruksanvisning. El nr El nr Trommelløfter JKS LF kg. Trommelløfter JKS LF kg 3/14

Bruksanvisning. El nr El nr Trommelløfter JKS LF kg. Trommelløfter JKS LF kg 3/14 Bruksanvisning El nr 88 534 14 Trommelløfter JKS LF 24 3000 kg El nr 88 634 15 Trommelløfter JKS LF 30 6000 kg 3/14 Innhold 1 Til bruker 4 2 Sikkerhetsinstrukser 5 2.1 Generelt 5 2.2 Før bruk 5 2.3 Sikker

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter

STIHL AP 100, 200, 300. Sikkerhetsforskrifter { STIHL AP 100, 200, 300 Sikkerhetsforskrifter norsk Innholdsfortegnelse Oversettelse av den originale bruksanvisningen Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan

Detaljer

Prosedyre Beskrivelse Ant. Bruk ADVARSEL

Prosedyre Beskrivelse Ant. Bruk ADVARSEL Form No. Trekkpedalforbedringssett Groundsmaster 360 universalmaskin med serienummer 315000001 til og med 316999999 Modellnr. 136-4450 3413-100 Rev A Installasjonsveiledning Montering Løse deler Bruk diagrammet

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 +

XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning. XPRESS Transmission. feilsøkingsveiledning. + Side 1 av 6 + XPRESS Transmission feilsøkingsveiledning + Side 1 av 6 + Bruk vernebriller for å beskytte øynene. Bruk Nitrile Neoprene eller PVC-hansker for å beskytte hendene Bruk en langermet skjorte for å beskytte

Detaljer

Rotating Eye Lifting Point (RELP)

Rotating Eye Lifting Point (RELP) Rotating Eye Lifting Point (RELP) NO Bruksanvisning Z769447 Rev P11 Bruksanvisning Allmenn informasjon Referer til relevante standarder og andre bestemmelser gitt i lov. Inspeksjoner må kun utføres av

Detaljer

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen.

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen. Hurtigguide Fest karabinkroken i egnet forankringspunkt, for eksempel Peseq veggfeste (selges separat). Forankringspunktet må tåle en belastning på minst 700 kg. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning Hastighetskontrollsett 20 og After GrandStand -gressklipper Modellnr. 9-7390 Form No. 3369-62 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og instruksjoner

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO

BRUKERVEILEDNING. Flytende overflateskimmer VIKTIGE SIKKERHETSREGLER 80IO BRUKERVEILEDNING VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Les, forstå og følg alle instruksjoner nøye før du begynner å installere og bruke dette produktet. Flytende overflateskimmer 80IO Advarsler...39 Liste over deler...

Detaljer