Bruker- og sikkerhetshåndbok

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruker- og sikkerhetshåndbok"

Transkript

1 Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Plattformer for 3513PS, 4013PS, 4014PS, 4017PS Revised October 8, 2013 Norwegian - Operation & Safety Manual An Oshkosh Corporation Company

2 Revisjonslogg Revisjonslogg REVISJONSLOGG 12. desember 2007 A Opprinnelig utgave av håndboken 5. mars 2008 B Reviderte sidene 1-3, 9-1 og november 2009 C Reviderte omslagene og side mars 2010 D Reviderte sider b, c, d, 1-1, 1-5, 2-1 til og med 2-11, 3-2, 3-3, 3-4, 4-1, 4-3, 4-4, 5-1, 5-2, 5-3, 6-2, 6-3, 7-1 til og med 7-6, 8-1 og oktober 2013 E Reviderte omslag og sider d, 2-4, 2-5, 5-3, 7-4 til og med 7-7, 8-1, 9-1, 9-2 og 9-3. a

3 Les dette først Les dette først Denne håndboken er et meget viktig verktøy! Oppbevar den alltid sammen med maskinen. Formålet med håndboken er å gi eiere, brukere, maskinoperatører, utleiere og leiere oversikt over forholdsregler og driftsprosedyrer som er nødvendige for sikker og korrekt bruk av maskinen, og maskinens tilsiktede formål. Grunnet kontinuerlige produktforbedringer forbeholder JLG Industries, Inc. seg retten til å foreta endringer av spesifikasjoner uten forhåndsvarsel. Kontakt JLG Industries, Inc. for å få oppdatert informasjon. Operatørens kvalifikasjoner Maskinoperatøren må ikke bruke maskinen før denne håndboken er lest, har fått opplæring, og det er gjennomført bruk av maskinen under oppsyn av en erfaren og kvalifisert maskinoperatør. Bruk i USA krever opplæring i henhold til OSHA Operatører av dette utstyret må ha et gyldig førerkort som gjelder for slikt utstyr, være i god fysisk og psykisk form, ha normale reflekser og reaksjonstid, ha godt syn og dybdesyn og normal hørsel. Operatøren skal ikke bruke medisiner som kan ha negativ innvirkning på ferdighetene, eller være påvirket av alkohol eller noe annet rusmiddel under skiftet. Maskinoperatøren må i tillegg lese gjennom, forstå og følge instruksjonene i følgende materiale som følger med materialhåndtereren: Denne bruker- og sikkerhetshåndboken Sikkerhetshåndboken for teleskoptrucken (bare ANSI) Alle instruksjonsmerker og -skilter Eventuelt andre utstyrsanvisninger som er levert Operatøren må også lese gjennom, forstå og følge alle regler pålagt av arbeidsgiver, samt alle gjeldene bransjemessige, lokale og statlige bestemmelser. Modifikasjoner Enhver modifikasjon av denne maskinen må godkjennes av JLG. b

4 Les dette først Dette produktet må være i samsvar med alle sikkerhetsrundskriv. Kontakt JLG Industries, Inc. eller den lokale, autoriserte representanten for JLG for å få mer informasjon om sikkerhetsrundskriv som kan være utstedt for dette produktet. JLG Industries Inc. sender sikkerhetsrelaterte skriv til den som er registrert som eier av denne maskinen. Kontakt JLG Industries Inc. for å forsikre deg om at alle opplysninger om den nåværende eieren er oppdatert og riktig. JLG Industries Inc må straks varsles i tilfeller der produkter fra JLG har vært involvert i en ulykke som medførte personskade eller dødsfall, eller der det har oppstått skade på eiendom, gjenstander eller JLG-produktet. FOR: Ulykkesrapportering og produktsikkerhetsrundskriv Oppdateringer vedr. nåværende eier Spørsmål om bruksområder og sikkerhet for produktet Informasjon om overholdelse av standarder og forskrifter Spørsmål om produktmodifikasjoner KONTAKT: Product Safety and Reliability Department JLG Industries, Inc Fountainhead Plaza Hagerstown, MD USA eller det lokale JLG-kontoret (Adresser på det bakre omslaget) I USA: Grønt nummer: JLG-SAFE ( ) Utenfor USA: Telefon: E-post: c

5 Les dette først Andre tilgjengelige utgivelser Hvis du har behov for detaljerte maskindriftsprosedyrer og sikkerhetsinformasjon, kan du se i den aktuelle Bruks- og sikkerhetshåndboken for maskinen. d

6 Innhold Innhold INNHOLD Revisjonslogg Les dette først Operatørens kvalifikasjoner... b Modifikasjoner... b Andre tilgjengelige utgivelser... d Innhold Kapittel 1 Generelle sikkerhetsrutiner 1.1 Fareklassifikasjonssystem Sikkerhetsalarmsystem og sikkerhetssignalord Generelle forholdsregler Driftssikkerhet Elektriske farer Fare for velting Fare for fallende last Løfting av personell Klempunkterog fare for knusing Fallfare Kjemiske farer Kapittel 2 Kontroll og inspeksjon før drift 2.1 Kontroll og inspeksjon før drift Sikkerhetsmerker Konsoll Fast plattform Utvidbar plattform Gå rundt-inspeksjon Driftskontroll Plattformport Lineforankringspunkter Plattformutvidelse (hvis denne er montert) Kapittel 3 Kontroller og indikatorer 3.1 Generelt Kontroller Indikatorpanel Styrespak for bommen Kapittel 4 Drift 4.1 Forberede maskinen for plattformdrift Plattformdrift Starte motoren Vanlig bruk av motoren i

7 Innhold Betjening av kontrollene Fremgangsmåte for avslåing Lasting og sikring for transport Kapittel 5 Plattform 5.1 Godkjente plattformer Ikke-godkjente plattformer Teleskoptruck-/plattformkapasitet Montering av plattform Kapittel 6 Nødprosedyrer 6.1 Nøddrift Føreren er ikke i stand til å styre maskinen Plattformen eller bommen sitter fast i høyden Senking av bommen i nødstilfeller Hjelpestrømsystem i førerhuset Hjelpestrømsystem på plattformen Varsling om hendelser Kapittel 7 Smøring og vedlikehold 7.1 Innledning Klær og verneutstyr Generelle vedlikeholdsanvisninger Tidsplaner for service og vedlikehold Vedlikeholdsplan for 8 og 1000 timer Vedlikeholdsanvisninger for operatøren Drivstoffsystem Dekk Batteri Kapittel 8 Ytterligere kontroller 8.1 Generelt Hjelpestrømsystem Kapittel 9 Spesifikasjoner 9.1 Produktspesifikasjoner Ytelse Dimensjoner Tilleggsinformasjon Indeks Inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonslogg ii

8 Kapittel 1 - Generelle sikkerhetsrutiner KAPITTEL 1 - GENERELLE SIKKERHETSRUTINER 1.1 FAREKLASSIFIKASJONSSYSTEM Sikkerhetsalarmsystem og sikkerhetssignalord FARE angir en situasjon med overhengende fare. Hvis ikke denne unngås, vil den føre til dødsfall eller alvorlig personskade. ADVARSEL angir en potensielt farlig situasjon. Hvis ikke denne unngås, kan den føre til dødsfall eller alvorlig personskade. FORSIKTIG angir en potensielt farlig situasjon. Hvis ikke denne unngås, kan den føre til mindre alvorlig eller moderat personskade. 1.2 GENERELLE FORHOLDSREGLER IKKE bruk maskinen med plattformen montert for andre formål enn å plassere personell, med verktøy og utstyr. IKKE plasser bommen eller plattformen mot en konstruksjon for å stabilisere plattformen eller støtte konstruksjonen. IKKE hjelp en fastkjørt eller stoppet maskin ved å bruke bomfunksjonene. ADVARSEL Les og forstå denne håndboken før du kjører maskinen. Dersom ikke sikkerhetsforholdsreglene i denne håndboken blir etterfulgt, kan det medføre maskinskade, skade på eiendom, personskade eller dødsfall. 1-1

9 Kapittel 1 - Generelle sikkerhetsrutiner 1.3 DRIFTSSIKKERHET Elektriske farer OZ3020 Denne maskinen er ikke isolert, og gir ikke beskyttelse ved kontakt med, eller i nærheten av elektrisk strøm. Spenningsområde (fase til fase) MINIMUM TILNÆRMINGSAVSTAND (MTA) 0 til 50 kv 3 m (10 ft) Over 50 kv til 200 kv 5 m (15 ft) Over 200 kv til 350 kv 6 m (20 ft) Over 350 kv til 500 kv 8 m (25 ft) Over 500 kv til 750 kv 11 m (35 ft) Over 750 kv til 1000 kv 14 m (45 ft) Merk: Dette kravet skal gjelde unntatt i de tilfeller der arbeidsgiverens eller myndighetenes forskrifter er enda strengere. Hold avstand til elektriske ledninger, apparater eller strømførende (ubeskyttede eller isolerte) deler, i henhold til Minimum tilnærmingsavstand (MTD). Sørg for at det hele tiden er en avstand på minst 3 meter (10 ft) mellom alle deler av maskinen, personell, verktøy og utstyr, og elektriske ledninger eller apparater med spenning på opptil volt. For hver økning på opptil volt må avstanden økes med 30 cm (1 ft). Beregn nok plass til maskinbevegelsene og svaiing i de elektriske ledningene. 1-2

10 Fare for velting Kapittel 1 - Generelle sikkerhetsrutiner OZ1340 Den nominelle løftekapasiteten SKAL IKKE overstiges. Fordel lasten jevnt utover plattformgulvet. Vær sikker på at grunnforholdene er stabile nok til å bære maskinen. OW0080 Bommen SKAL IKKE heves med mindre rammen er plan (0 grader) ,5 m/s MAX OZ3030 IKKE bruk maskinen når vindstyrken overstiger 12,5 m/s (28 mph). IKKE øk flateinnholdet på plattformen eller lasten. En utvidelse av området som utsettes for vind, vil redusere stabiliteten. IKKE øk plattformens størrelse med uautoriserte plattformutvidere eller tilbehør. OH2291 OPPRETTHOLD riktig dekktrykk hele tiden. Hvis ikke det opprettholdes riktig dekktrykk, kan maskinen velte. 1-3

11 Kapittel 1 - Generelle sikkerhetsrutiner Fare for fallende last OZ1350 Heng aldri last fra plattform eller støtter. IKKE last materialer direkte på plattformrekkverket, med mindre dette er godkjent av JLG. Pass alltid på at elektrisk verktøy oppbevares forsvarlig og aldri blir hengende etter ledningen fra plattformens arbeidsområde. 1-4

12 Løfting av personell Kapittel 1 - Generelle sikkerhetsrutiner OW0170 BRUK BARE en JLG-godkjent personellarbeidsplattform. BRUK DEN BARE på maskiner som er konfigurert for plattformredskapet. OW0190 Du SKAL ALDRI kjøre maskinen fra førerhuset når det finnes personell på plattformen. Du skal IKKE la personell røre ved eller føre maskinen fra førerhuset når det er personell på plattformen, unntatt i nødstilfeller. Maskinen skal aldri nivåjusteres når det er folk på plattformen. 1-5

13 Kapittel 1 - Generelle sikkerhetsrutiner Klempunkterog fare for knusing Hold deg borte fra klempunkter og roterende deler på teleskoptrucken. OW0210 Hold deg borte fra bevegelige deler mens motoren er i gang. OW0220 Hold deg borte fra styrehjulene og rammen eller andre gjenstander. OW0230 Hold deg borte fra bommen. OW0240 Hold deg borte fra hullene i bommen. 1-6

14 Kapittel 1 - Generelle sikkerhetsrutiner OW0250 Hold armer og hender borte fra redskapsvippesylinderen. OZ1330 Hold alle kroppsdeler innenfor plattformrekkverket under bruk. OZ1320 Hold andre på avstand under bruk. OZ1310 Det må brukes godkjent hodevern av alt driftspersonell. Sjekk arbeidsområdet for klaring over maskinen, til siden og under plattformen ved heving og senking av den. Pass på at andre operatører av andre maskiner på bakkenivå eller i høyden er klar over maskinens nærvær. Koble fra strømmen på kraner over maskinen. 1-7

15 Kapittel 1 - Generelle sikkerhetsrutiner Fallfare OZ1290 Under bruk må de som oppholder seg på plattformen være iført full sikkerhetssele med line forankret i et godkjent lineforankringspunkt. OZ1300 Pass på at alle porter er lukket og festet i korrekt stilling før maskinen brukes. Hold begge føttene fast plassert på plattformgulvet til enhver tid. Bruk aldri stiger, esker, trinn, planker eller lignende på plattformen for å øke rekkevidden. Bruk aldri bommen til å stige av eller på plattformen. Vær ekstremt forsiktig når du stiger av eller på plattformen. Forsikre deg om at bommen er fullstendig senket. Stå med ansiktet mot maskinen og ha alltid trepunkts-kontakt med den, to hender og én fot, eller to føtter og én hånd når du stiger av eller på maskinen. Unngå ansamling av avfall på plattformgulvet. Hold gjørme, olje, fett og andre glatte stoffer borte fra fottøyet og plattformgulvet. 1-8

16 Kjemiske farer Kapittel 1 - Generelle sikkerhetsrutiner Eksosgasser Maskinen SKAL IKKE brukes i et innelukket område uten tilstrekkelig ventilasjon. Maskinen SKAL IKKE brukes i farlige miljøer, med mindre slik bruk av maskinen er godkjent av JLG og eieren av stedet. Gnister fra det elektriske anlegget og eksosutløpet kan utløse en eksplosjon. Brennbart drivstoff OW0300 Du SKAL IKKE fylle eller vedlikeholde drivstoffanlegget i nærheten av åpen ild, gnister eller røyking. Motordrivstoff er brennbart, og kan forårsake brann og/eller eksplosjon. Hydraulikkvæske OW0950 Du MÅ IKKE forsøke å reparere eller stramme til noen hydraulikkslanger eller - koblinger mens motoren går eller når det hydrauliske systemet står under trykk. Stopp motoren og avlast det oppsamlede trykket. Væsken i hydraulikksystemet har nok trykk til at den kan trenge gjennom huden. Bruk ALDRI hendene til å sjekke om det finnes lekkasjer. Bruk et stykke papp eller papir for å lete etter lekkasjer. Bruk hansker til å beskytte hendene mot væskesprut. Sveising IKKE bruk maskinen som jording ved sveising. Ved sveising eller metallskjæring må det tas nødvendige forholdsregler, slik at chassiset beskyttes mot direkte kontakt med sprut fra sveisingen eller skjæringen. 1-9

17 Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift KAPITTEL 2 - KONTROLL OG INSPEKSJON FØR DRIFT 2.1 KONTROLL OG INSPEKSJON FØR DRIFT Merk: Fullfør alt nødvendig vedlikehold før du tar maskinen i bruk. ADVARSEL FALLFARE. Utvis veldig stor forsiktighet når du skal kontrollere deler utenfor din vanlige rekkevidde. Bruk en godkjent stige. Merk: Kontroll og inspeksjon av teleskoptrucken før bruk skal fullføres først. Se bruks- og sikkerhetshåndboken levert med teleskoptrucken. Kontrollene og inspeksjonen av plattformen før drift skal utføres på begynnelsen av hvert arbeidsskift eller hver gang det skiftes maskinoperatør, og skal bestå av følgende: 1. Renhet Sjekk alle overflater for lekkasjer (olje) eller fremmedlegemer. Rapporter alle lekkasjer til ansvarlig vedlikeholdspersonell. 2. Struktur Kontroller plattformstrukturen, og se etter bulker, skader, sprekker i sveiser eller i grunnmetallet, eller andre avvik. SPREKKER I GRUNNMETALLET SPREKKER I SVEISER OAH Sikkerhetsmerker Påse at alle sikkerhetsmerker er leselige og på plass. Rengjør eller skift etter behov. Se side 2-3 for flere detaljer. 4. Bruker- og sikkerhetshåndbøker Bruker- og sikkerhetshåndbok ligger i håndboksholderen. 5. Gå rundt-inspeksjon Se side 2-6 for flere detaljer. 2-1

18 Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift 6. Driftskontroll Når gå rundt -inspeksjonen er ferdig, skal det foretas driftskontroll (se i side 2-7) av alle systemene i et område som er fritt for hindringer, både i høyden og på bakken. Du finner mer spesifikke anvisninger for bruk under Kapittel 3- Kontroller og indikatorer. ADVARSEL Hvis ikke teleskoptrucken fungerer som den skal, skal du umiddelbart stanse maskinen, senke bommen og lasten ned på bakken og stoppe motoren. Finn feilen og utbedre den før videre bruk. 2-2

19 2.2 SIKKERHETSMERKER Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift Kontroller at alle FARE-, ADVARSEL- og FORSIKTIG-skilt og instruksjonsmerker er leselige og på plass. Rengjør og skift dem etter behov. Konsoll F! ½ E C B B B A B C OZ

20 A A 400NMAX 12.5 m/s MAX A Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift Fast plattform B MAX 3513PS / 5300 Kg 4013PS / 5300 Kg 4017PS / 6000 Kg = + = 450 kg MAX B (3513PS, 4013PS) (3513PS, (4017PS 4013PS) FØR (4017PS SERIENUMMER BEFORE S/N ) ) MAX 4014PS / 5200 Kg 4017PS / 6200 Kg (4014PS) (4017PS (4014PS) SERIENUMMER (4017PS S/N OG NYERE) & AFTER) C A MODEL MAX M/S kg SERIAL NO. kg N MAX = + MAX M/S kg kg N MAX G.V.W. Producer: JLG Manufacturing Europe BVBA Industrieterrein Oude Bunders 1034, Breitwaterstraat 12 DATE OF MANUFACTURE 3630 Maasmechelen - Belgium kg B (EU) (CE) (AUS) OZ

21 A A 400NMAX 12.5 m/s MAX A Utvidbar plattform Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift MAX 3513PS / 5300 Kg 4013PS / 5300 Kg 4017PS / 6000 Kg B = + = 350 kg MAX (3513PS, 4013PS) 4013PS) (4017PS FØR (4017PS SERIENUMMER BEFORE S/N ) ) B MAX 4014PS / 5200 Kg 4017PS / 6200 Kg (4014PS) (4017PS SERIENUMMER (4017PS S/N OG NYERE) & AFTER) C A A MODEL SERIAL NO. MAX M/S kg kg N MAX = + MAX M/S kg kg N MAX OZ2762 G.V.W. Producer: JLG Manufacturing Europe BVBA Industrieterrein Oude Bunders 1034, Breitwaterstraat 12 DATE OF MANUFACTURE 3630 Maasmechelen - Belgium (CE) (EU) (AUS) (AUS) kg B

22 Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift 2.3 GÅ RUNDT-INSPEKSJON Begynn Gå rundt-inspeksjonen ved punkt 1, som vist nedenfor. Fortsett mot høyre (mot urviseren sett ovenfra), og kontroller hver del i rekkefølge. INSPEKSJONSMERKNAD: På alle komponenter må du i tillegg til de kriteriene som nevnes, også sørge for at det ikke finnes løse eller manglende deler, at de er forsvarlig festet, og at det ikke finnes synlige lekkasjer eller for stor slitasje. Kontroller alle strukturkomponenter inkludert rekkverk med henblikk på sprekker, for mye korrosjon og annen skade. 1. Plattform Korrekt montert, se i Montering av plattform på side 5-3. Rekkverkskoplinger er sikre og uskadde, og det mangler ingen deler. 2. Rotasjonskopling Uskadet, boltene er tilstrammet, hydraulikkslangene er uskadde og lekker ikke. 3. Følerplate for plattformregistrering (AUS): Se inspeksjonsmerknad. 4. Kabler og slanger Rene, uskadde, korrekt tilkoplet og uten knekker eller vridninger. 5. Plattformporter Rene og uskadde, og kan lukkes korrekt. OZ Kontrollkonsoll Rent, uskadet, kontrollene går tilbake til nøytral og kontrollmarkeringene er leselige. 2-6

23 2.4 DRIFTSKONTROLL Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift Etter oppstart fra plattformen, og mens motoren varmes opp, utfører du en driftskontroll: 1. Hornet må kunne høres fra plattformen. 2. Alle bom- og plattformfunksjoner fungerer jevnt og riktig. 3. Sjekk at alle bomfunksjoner stanser når du slipper funksjonsaktiveringsutløseren. 4. Forsikre deg om at alle maskinfunksjoner er frakoblet når strømbryteren/ nødstoppen aktiveres. 5. Utfør alle ytterlige kontroller som er beskrevet under Kapittel

24 Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift 2.5 PLATTFORMPORT Hold porter rene og uten hindringer. Faste og utvidbare plattformer 1 2 OZ2701 Aktiver porthåndtaket (1) for å åpne porten (2). Under bruk må porten være låst i stengt stilling. Utvidbar plattform 4 3 OZ2681 Dersom utvidelsene er i lukket stiling, løfter du rekkverket (3) og skyver det indre rekkverket (4) mot venstre for å få tilgang til plattformen. 2-8

25 2.6 LINEFORANKRINGSPUNKTER Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift 5 5 OZ2691 Fest linen i ett av lineforankringspunktene (5). Fast plattform Fest én line i hvert forankringspunkt. IKKE fest mer enn én line i hvert forankringspunkt. Utvidbar plattform Fest to liner per lineankringspunkt. IKKE fest mer enn to liner i hvert forankringspunkt. 2-9

26 Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift 2.7 PLATTFORMUTVIDELSE (HVIS DENNE ER MONTERT) Utfør følgende prosedyre når du skal utvide en utvidbar plattform: 2 1 OZ2711 Løft porten (2) på den utvidbare delen (1) av plattformen og lås den i lukket stilling. 3 OZ2781 Bruk porten og håndtakene (3) til å heve utvidelsen til utvidet stilling. FORSIKTIG KLYPEPUNKT. Hold hendene på porten eller på håndtakene til utvidelsen under utvidelse av plattformen. 2-10

27 Kapittel 2- Kontroll og inspeksjon før drift OZ2791 Bekreft at utvidelsesstolpene (4) er riktig plassert, som vist på figuren. Fjern sikkerhetslås (5) fra lagringsposisjon (6) og legg den gjennom støttebraketten (7). Utfør prosedyren i motsatt rekkefølge når du skal trekke utvidelsen tilbake. 2-11

28 Kapittel 3- Kontroller og indikatorer KAPITTEL 3 - KONTROLLER OG INDIKATORER 3.1 GENERELT Dette kapitlet inneholder nødvendig informasjon for å forstå kontrollfunksjonene. Merk: Produsenten har ingen direkte kontroll over hvor og hvordan maskinen brukes. Brukeren og maskinoperatøren er ansvarlige for at det overholdes god sikkerhetspraksis. 3-1

29 Kapittel 3- Kontroller og indikatorer 3.2 KONTROLLER OZ Bomstyrespak: Se side Bryter for plattformnivå: Skyv bryteren fram for å vippe plattformen opp, og trekk bryteren bakover for å vippe plattformen ned. 3. Hornknapp: Trykk på knappen når du vil bruke hornet. 4. Plattformrotasjonsbryter: Skyv bryteren mot høyre for å rotere plattformen mot høyre. Skyv den mot venstre for å rotere plattformen mot venstre. 5. Indikatorpanel: Se side 3-3. ADVARSEL FALL-/KNUSEFARE. Funksjonen plattformvipping skal bare brukes til mindre justeringer av plattformen. Uriktig bruk kan forårsake at lasten/personellet glir eller faller. 6. Strøm-/nødstoppbryter: Trykk her for å kutte strømmen til plattformkontrollene og stoppe motoren. 7. Startbryter: Skyv bryteren forover og hold for å starte motoren. Slipp bryteren når motoren starter. 8. Utløser for funksjonsaktivering: Klem utløseren og hold den inne for å aktivere plattformkontrollene. Hvis ikke motoren starter, klemmer du utløseren og holder den inne for å starte hjelpestrømsenheten. Se Hjelpestrømsystem på plattformen på side Motorforvarmingsbryter: I temperaturer lavere enn 0 C (32 F), skyver du bryteren forover og holder den inne for å aktivere forvarming av motoren. 3-2

30 Indikatorpanel Kapittel 3- Kontroller og indikatorer F! ½ E C OZ Indikator for støttebein ikke innstilt: Lyser og utløser alarmen når støttebein ikke er innstilt. Alle funksjoner vil være deaktiverte inntil støttebein er innstilt. 2. Indikator for plattformoverlast: Lyser og utløser alarmen hvis plattformkapasiteten overskrides. Alle funksjoner vil være deaktiverte inntil lasten blir minsket. 3. Indikator for varsel om motorfeil: Lyser opp og avgir et lydsignal hvis motoren går utenfor det normale funksjonsområdet. 4. Indikator for kritisk motorfeil: Lyser og avgir et lydsignal hvis det oppstår en kritisk feil på motoren. 5. Indikator for forvarming av motoren: Lyser når bryteren for forvarming av motoren er aktivert. 6. Indikator for funksjonsaktivering: Lyser når utløseren for aktivering av funksjoner blir aktivert. Dersom ingen gyldig funksjon blir valgt i løpet av sju sekunder, vil indikatoren slutte å lyse, og alle funksjonene blir deaktivert. 7. Drivstoffmåler: Angir drivstoffnivået i drivstofftanken. 8. Systemnødindikator: Lyser og gir et lydsignal hvis det oppstår maskinfeil. 9. Indikator for teleskoptruck ikke i vater: Lyser og gir et lydsignal når teleskoptrucken ikke er i vater. Alle funksjoner blir deaktivert inntil teleskoptrucken er i vater igjen. 10. Advarselindikator for bomkontrollsystem: For tiden ikke i bruk. MERK SKADE PÅ UTSTYR. Hvis indikatoren for motorfeil, systemnødsituasjon eller en rød indikator lyser, må du umiddelbart senke plattformen til bakken og stoppe motoren. Finn feilen og utbedre den før videre bruk. 3-3

31 Kapittel 3- Kontroller og indikatorer Styrespak for bommen 3 OZ2841 Styrespaken (3) for bommen styrer teleskopfunksjonene og heving/senking av bommen. Trekk styrespaken bakover for å senke bommen, og skyv den forover for å løfte bommen. Skyv styrespaken mot høyre for å forkorte bommen og skyv den mot venstre for å forlenge. Hastigheten på bomfunksjonene avhenger av hvor langt du skyver styrespaken i den tilhørende retningen. Hvis du skal bruke to bomfunksjoner samtidig, beveger du styrespaken mellom kvadrantene. Hvis du for eksempel skyver styrespaken forover og mot venstre, heves bommen og kjøres ut samtidig. ADVARSEL FALL-/KNUSEFARE. Hurtig og rykkvis betjening av spakene medfører hurtig og rykkvis bevegelse av plattformen. Slike bevegelser kan forårsake at lasten/ personellet sklir eller faller. 3-4

32 KAPITTEL 4 - DRIFT Kapittel 4 - Drift 4.1 FORBEREDE MASKINEN FOR PLATTFORMDRIFT Det følgende må utføres fra førerhuset for å overføre strøm til plattformen. 1 N RPM OZ Bekreft at plattform er skikkelig installert og at hurtigtilkoblings-låsepinnene er fullstendig tilkoblet. Se Montering av plattform på side 5-3. Plattform (1) vises på skjermen. 2. Sett på parkeringsbremsen. 3. Sett girspaken i nøytral. 4. Trekk bommen helt inn og senk den til lavere enn 10 grader. 3 N RPM 2 OZ Senk stabilisatorene helt, slik at forhjulene heves, og sjekk at maskinen er i vater. Skjermen angir når kravene til stabilisatorbeina (2) og oppvatringen (3) er oppnådd. 4 N RPM OZ Slå av motoren og vri nøkkelen til Plattform-stillingen. Skjermen indikerer at maskinen er i plattform-modus (4). 7. Ta ut nøkkelen og bekreft at bryteren for strøm/nødstopp er dradd opp. 8. Gå ut av førerhuset og lås døren. 4-1

33 Kapittel 4 - Drift 4.2 PLATTFORMDRIFT Starte motoren Denne maskinen kan brukes under normale omstendigheter ved temperaturer på -18 til +45 C (0 til 113 F). Rådfør deg med JLG før bruk utenfor dette temperaturområdet eller under unormale omstendigheter. 1. Stig på plattformen. 2. Dra opp bryteren for strøm/nødstopp og bekreft at indikatoren Plattform klar lyser. 3. Hvis temperaturen er lavere enn 0 C (32 F), skyver du motorforvarmingsbryteren forover og venter til forvarmingsindikatoren på instrumentpanelet er slukket. 4. Skyv startbryteren forover for å starte motoren. Hvis ikke motoren starter innen 20 sekunder, slipper du bryteren og lar startmotoren kjøles ned i noen få minutter før du prøver på nytt. 5. Etter at diagnostikk er fullført, er plattform-kontrollene klare for drift. Vanlig bruk av motoren Kontroller indikatorpanelet hyppig for å forsikre deg om at alle motorsystemene fungerer som de skal. Vær på vakt mot uvanlige lyder eller vibrasjon. Dersom det oppdages en uvanlig tilstand, må det utføres nedstengingsprosedyre. Rapporter tilstanden til arbeidsleder eller vedlikeholdspersonell. Unngå langvarig tomgang. Hvis motoren ikke brukes, skal den slås av. 4-2

34 Betjening av kontrollene Kapittel 4 - Drift Etter fullført motoroppstart fra plattformen, aktiverer du funksjonsaktiveringsutløseren. Plattformkontrollene aktiveres, og funksjonsaktiveringsindikatoren lyser opp. Dersom ingen gyldig funksjon blir valgt innen sju sekunder, slutter funksjonsaktiveringsindikatoren å lyse, og alle funksjonene blir deaktivert. Slipp funksjonsaktiveringsutløseren og aktiver den igjen for å aktivere kontrollene på nytt. Med funksjonsaktiveringsutløseren aktivert, betjener du bomstyrespaken og andre brytere som styrer bom- og plattformfunksjonene. Dersom plattformen er overbelastet, tennes overbelastningsindikatoren, og et lydsignal lyder. Alle plattformfunksjoner blir da deaktiverte. Lasten på plattformen må minskes til under plattformens maksimale kapasitet for å kunne fortsette drift. ADVARSEL FARE FOR VELTING. Overskredet løftekapasitet på teleskoptrucken/plattformen kan skade utstyret og/eller føre til at det velter. Om nødvendig trykker du på bryteren for strøm/nødstopp for å kutte strømmen til plattformkontrollene og slå av motoren. Fremgangsmåte for avslåing 1. Senk plattformen til bakken. 2. Slipp funksjonsaktiveringsutløseren. 3. Trykk ned bryteren for strøm/nødstopp for å slå av motoren. 4. Gå av plattformen på korrekt måte. 5. Lås opp førerhusdøren. 6. Sett nøkkelen i tenningslåsen og vri den til AV-stillingen. Ta ut nøkkelen. 7. Trykk ned bryteren for strøm/nødstopp i førerhuset. 8. Slå av den elektriske hovedbryteren i motorrommet (hvis den er montert). 9. Blokker hjulene (om nødvendig). 4-3

35 Kapittel 4 - Drift 4.3 LASTING OG SIKRING FOR TRANSPORT C OZ Hvis plattformen skal flyttes/lastes når den ikke er festet til teleskoptrucken, setter du gaflene under støttestrukturen på den utvidbare plattformen eller bruker gaffelsporene under plattformen. OZ Fest plattformen på planet med stropper. Merk: Brukeren har alt ansvar for valg av riktig transportmetode og festeanordninger, for å sørge for at utstyr som brukes er i stand til å bære vekten av plattformen som transporteres, og at alle produsentens instruksjoner og advarsler, arbeidsgiverens forskrifter og sikkerhetsregler og alle lokale og nasjonale lover og bestemmelser overholdes. 4-4

36 5.1 GODKJENTE PLATTFORMER KAPITTEL 5 - PLATTFORM Kapittel 5- Plattform Gjør følgende før montering for å fastslå om en plattform er godkjent for bruk på den bestemte teleskoptrucken du bruker. Plattformens modell-/valg-nummer på plattformens identifikasjonsplate må være likt plattformnummeret på et kapasitetsdiagram som er plassert i førerhuset. Teleskoptruckmodellen på kapasitetsdiagrammet må være det samme som teleskoptruckmodellen som brukes. Dersom ovenstående betingelse ikke er oppfylt, må ikke plattformredskapet brukes. Det kan hende at teleskoptrucken ikke er utstyrt for redskapet, eller at redskapet ikke er godkjent for teleskoptruckmodellen som brukes. Kontakt JLG eller den lokale forhandleren for flere opplysninger. 5.2 IKKE-GODKJENTE PLATTFORMER Plattformer som ikke er godkjente, må ikke brukes av følgende årsaker: Rekkevidde- og kapasitetsbegrensningene for spesialtilpassete, hjemmelagde, modifiserte eller andre ikke-sertifiserte plattformer, kan ikke fastsettes. En teleskoptruck med teleskopbommen kjørt for langt ut, eller som er overlastet, kan velte med lite eller intet forvarsel og kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall for maskinoperatøren og/eller folk som jobber i området. Det kan ikke garanteres at ikke-sertifiserte plattformer kan utføre de tiltenkte oppgavene på en sikker måte. ADVARSEL Bruk bare sertifiserte redskaper. Redskaper som ikke er godkjent for teleskoptrucken, kan forårsake maskinskade eller ulykker. 5-1

37 Kapittel 5- Plattform 5.3 TELESKOPTRUCK-/PLATTFORMKAPASITET Før plattformen monteres, skal du kontrollere at den er godkjent og at teleskoptrucken er utstyrt med riktig kapasitetsdiagram. Se Godkjente plattformer på side 5-1. Bruk kapasiteten vist på kapasitetsmerket på teleskoptrucken til å fastslå maksimalkapasiteten til teleskoptrucken og plattformen. Se Sikkerhetsmerker på side 2-3. ADVARSEL Bruk aldri et redskap uten at det gjeldende kapasitetsdiagrammet fra JLG er montert på teleskoptrucken. 5-2

Bruker- og sikkerhetshåndbok

Bruker- og sikkerhetshåndbok Bruker- og sikkerhetshåndbok Opprinnelige anvisninger - Oppbevar alltid denne håndboken sammen med maskinen. Bomløftmodeller 600S 600SJ 660SJ ANSI 3122708 15. April 2010 Norwegian Operation & Safety ADE-identifikasjon

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 NO 5200000882 02 0413 Opphavsrettigheter Copyright 2013 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter,

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

PipeCut 280E/360E System

PipeCut 280E/360E System PipeCut 280E/360E System Exact Tools Oy Särkiniementie 5 B 64 00210 HELSINKI FINLAND Tel + 358 9 4366750 FAX + 358 9 43667550 exact@exacttools.com www.exacttools.com NO Bruksanvisning 5-16 patents: US

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI

COBRA. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Motorboremaskiner og spett COMBI COBRA COMBI Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Motorboremaskiner og spett COBRA COMBI Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider 115C Rider 120C. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 115C Rider 120C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og

Detaljer

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK

KMH. serien MARINEGIR KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 BRUKERHÅNDBOK KMH serien BRUKERHÅNDBOK KMH40A KMH50A KMH50V P/N: 0AKMH-G00100 MARINEGIR Ansvarsfraskrivelse: Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne brukerhåndboken er baserte på de nyeste opplysninger

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538

Manual. Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 Manual Gresstrimmer PRT2538 Grästrimmer PRT2538 540260 1 INTRODUKSJON Takk for at du kjøpte denne kantklipperen. Vi håper at du vil bli fornøyd med kantklipperens ytelse, og at den vil innfri alle dine

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte knekkarmslift. Denne manualen er laget for å lære bruker sikker og korrekt manøvrering og et korrekt vedlikehold, noe som gir maksimal

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L

INDEKS FOR BRUKERHÅNDBOK PRODUKTREFERANSE SEPARAT AVFALLSINNSAMLING M A R Q U I S S P A S M A N U A L M A R Q U I S S P A S M A N U A L Vi håper du får mange hyggelige stunder med spaen. Ta kontakt med din autoriserte Marquis Spas -forhandler hvis det oppstår problemer. Du kan også ta kontakt med Marquis

Detaljer

Colibri II+ 545123474 12/15/06

Colibri II+ 545123474 12/15/06 Colibri II+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Detaljer