Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006"

Transkript

1 Wilh. Wilhelmsen årsrapport 2006

2

3 wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE

4 wws visjon: Wilh. wilhelmsen er den ledende internasjonale leverandøren av maritime tjenester wws filosofi: Vi tror at motiverte medarbeidere i en innovativ lærende organisasjon er vårt fremste konkurransefortrinn, og helt grunnleggende for å tilfredsstille kundenes krav og behov. wws verdier: Customer centred Vi setter kunden i sentrum og er opptatt av kundens behov, slik at vi til enhver tid kan levere optimale løsninger til felles beste. Empowerment Vi har evnen til å involvere medarbeidere i det daglige arbeid. Det motiverer, inspirerer og gir energi. Medarbeidere skal delta med kunnskap, ideer og muligheter, og bidrag skal gis oppmerksomhet. Stewardship Vi skal forvalte våre ressurser optimalt og ta hensyn til sikkerhet for våre ansatte. Samtidig skal vi opptre med respekt for våre omgivelser og miljøet. Learning and innovation Når samfunnet ender seg må vi også endre oss. Nye forventninger fra kundene, nye løsninger og ikke minst en stadig utvikling av teknologi gjør at vi må skape en lærende organisasjon. Bare da kan vi fornye oss, se muligheter og finne nye kreative løsninger. Teaming and collaboration Vårt viktigste konkurransefortrinn er våre kvalifiserte medarbeidere med bred kompetanse. Når vi jobber sammen for å gjøre hverandre gode for å nå et felles mål, får vi utnyttet hele potensialet og all kunnskapen hos våre medarbeidere. SIDE / wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006

5 Hovedtall konsern * 2003* 2002* Resultat konsern Driftsinntekter** USD mill Primært driftsresultat** USD mill Driftsresultat** USD mill Resultat før skatt** USD mill Årsresultat USD mill Balanse konsern Anleggsmidler USD mill Omløpsmidler USD mill Egenkapital USD mill Rentebærende gjeld USD mill Totalkapital USD mill Finansielle hovedtall** Kontantstrøm (1) USD mill Likvide midler (2) USD mill Likviditetsgrad (3) 2,0 1,5 1,6 1,9 2,1 2,1 Egenkapitalprosent (4) % 38% 37% 46% 40% 40% 34% Lønnsomhet (Offisielt årsregnskap) Avkastning på sysselsatt kapital (5) % 16,7% 14,7% 14,5% 13,9% 9,0% 7,5% Egenkapitalrentabilitet (6) % 24,6% 24,3% 25,5% 25,0% 14,3% 11,1% Nøkkeltall per aksje** Resultat per aksje (7) USD 4,73 3,91 3,51 3,23 1,62 1,13 Utvannet resultat per aksje (8) USD 4,73 3,91 3,51 3,23 1,62 1,13 Kontantstrøm per aksje (9) USD 8,85 7,52 6,66 4,51 3,30 2,92 Gjennomsnittlig ant. utestående aksjer (hele 1 000) Definisjoner 1) Årsresultat justert for endring utsatt skatt, avskrivninger og nedskrivninger. 2) Bankinnskudd, obligasjoner, sertifikater og omløpsaksjer 3) Omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld 4) Egenkapital i prosent av totalkapital 5) Resultat før skattekostnad pluss rentekostnader dividert på gjennomsnittlig egenkapital og rentebærende gjeld 6) Resultat etter skatt dividert på gjennomsnittlig egenkapital 7) Årsresultat med fradrag for minoritetsinteresser dividert på gjennomsnittlig antall aksjer 8) Resultat pr. aksje hensyntatt effekt av potensielle ordinære aksjer utestående i perioden 9) Årsresultat justert for endring utsatt skatt, avskrivninger og nedskrivninger dividert på gjennomsnittlig antall aksjer driftsinntekter (USD mill.)** driftsresultat (USD mill.)** årssresultat (USD mill.) * 2003* 2004* * 2003* 2004* * 2003* 2004* * Tall i hht norsk regnskapsstandard (ikke omarbeidet til IFRS). ** Resultattallene ovenfor fremkommer av managementrapporten, som avspeiler WWs underliggende drift mer utfyllende enn det offisielle regnskapet. Regnskapsprinsippene følger IFRS og er de samme i managementrapporten og det offisielle regnskapet. Management-rapporten baseres imidlertid på en annen konsolideringsmetode for selskapets felleskontrollerte virksomheter, og reflekterer andelen av WW-gruppens partnerskapsbaserte eierstruktur (proporsjonalkonsolidering). wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE

6 Wilh. Wilhelmsen en ledende global maritim industrigruppe Wilh. Wilhelmsen (WW) er en ledende global maritim industrigruppe. Selskapet tilbyr logistikkløsninger og maritime servicetjenester gjennom et globalt nettverk som omfatter cirka medarbeidere fordelt på i overkant av 350 kontorer i rundt 70 land. Når deleide selskap inkluderes teller gruppens ansatte nærmere fordelt på over 500 kontorer i rundt 80 land. WW-gruppen omsetter årlig for rundt USD 2,5 milliarder og er notert på Oslo Børs. Selskapet, som ble grunnlagt 1. oktober 1861 i Tønsberg, er i dag blant Norges mest globale virksomheter. Hovedkontoret på Lysaker utenfor Oslo er ett av Norges fremste internasjonale, maritime kompetansesentre. Shipping og integrerte logistikktjenester WW driver avansert, industriell shipping og er markedsledende innen transport av rullende last. Sammen med partnere kontrollerer WW 150 bilskip og roll-on roll-off skip, som opererer i et globalt rutenett. På kundelisten står verdens fremste produsenter av biler samt anleggs- og jordbruksmaskiner. Årlig frakter WWs shippingselskaper samlet nær 5 millioner biler til sjøs og 3 millioner biler på land. I tillegg kommer tung, rullende last samt statisk last. WW både eier og leier inn skip, som settes inn i flåten til datterselskapene Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL), EUKOR Car Carriers og American Roll-on Roll-off Carrier. I tilknytning til sjøtransporten tilbyr WW-gruppen ulike typer logistikktjenester på land: terminaltjenester, tekniske tjenester, innkjøp av innlandstransport og styring av transporttjenester for kjøretøy (supply chain management). I tillegg til velutviklede logistikktjenester som tilbys gjennom WWL, har WW-gruppen interesser i koreanske Glovis, franske Compagnie d Affrètement et de Transport og de to amerikanske logistikkselskapene American Auto Logistics og American Logistics Network. Maritime tjenester WWs heleide datterselskap Wilhelmsen Maritime Services (WMS) tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester til en stor andel av handelsflåten gjennom et unikt globalt nettverk. WMS tilbyr også tjenester til verftsindustrien. WMS kan betjene skip i havner i 116 land SIDE 6 / wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006

7 gjennom Barwil Unitor Ships Service. I 2006 håndterte selskapet havneløp og produktleveranser. Selskapets bemannings- og driftsselskap, Barber Ship Management, driver drøyt 300 skip og har en mannskapspool på sjøfolk. I WMS inngår også forretningsområdene Unitor Ships Equipment og Maritime Solutions and Financial Services. Wilhelmsen Premier Marine Fuels, som er blant verdens største uavhengige meglerhus for omsetning av bunkers, inngår også i sistnevnte. Kompetanseutvikling WW baserer seg på en verdiorientert ledelsesfilosofi. Medarbeidere tilbys varierte muligheter til å utvikle både seg selv og til å kunne bidra til utviklingen av WW-gruppen. Målet er å motivere WWs ansatte samt å sikre WWs omstillingsevne og markedsposisjon. WWs egen utdannelsesinstitusjon, WW Academy, er ett av flere utviklingsverktøy som benyttes internt. WW Academy arrangerer forretningsrelaterte program og ledelseskurs for multikulturelt sammensatte grupper. Innovasjon WW har et særlig fokus på å utvikle innovative løsninger, basert på selskapets ambisjon om å være den ledende globale leverandøren av maritime tjenester og å være i forkant på miljøtilpasset skipsdrift. WW: Hovedkontor i Oslo. WW ASA og Wilhelmsen Maritime Services har ansatte fordelt på 352 kontorer i 71 land. Når deleide selskaper også inkluderes, teller gruppen ansatte fordelt på 516 antall kontorer i 79 land. Det globale logistikknettverket omfatter Wallenius Wilhelmsen Logistics, Glovis, Compagnie d Affrètement et de Transport, American Logistics Network og American Auto Logistics. Wallenius Wilhelmsen Logistics opererer 15 ruter. EUKOR opererer 14 ruter. American Roll-on Roll-off Carrier opererer 2 ruter. For mer informasjon, se WW gruppens internettsider wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE

8 Milepæler 2006/07 2:06 1:06 3:06 1. kvartal 2006 Wallenius Wilhelmsen Lines skifter navn til Wallenius Wilhelmsen Logistics (WW eier 50%). Navnendringen reflekterer selskapets satsing på integrerte logistikktjenester gjennom hele kundens verdikjede, fra fabrikk til forhandler. Utover sjøtransport tilbyr gruppen terminaltjenester, tekniske tjenester, innlandstransport samt styring av transporttjenester for kjøretøy (supply chain management). Express Offshore Transport (WW eier 50%) starter sin virksomhet 1. februar. Selskapet tilbyr transport av mannskap og forsyninger til olje-installasjoner i Asia og Den arabiske gulf. 2. kvartal 2006 I mai lanserer Wilhelmsen Maritime Services forretningsområdet Barwil Unitor Ships Service, verdens mest omfattende globale maritime nettverk. Barwil Unitors produkter og tjenester er tilgjengelige i havner fordelt på 116 land. Barber Ship Management (BSM) øker antallet driftskontrakter for skip i 2006, og oppretter i mai et nytt driftskontor i Singapore. Styret i WW ASA skriver ned verdien knyttet til underliggende eiendeler i Global Automotive Logistics (GAL) med USD 25 millioner. GAL eier det franske logistikkselskapet Compagnie d Affrètement et de Transport. WW inngår kontrakt for bygging av ytterligere to bilskip ved Mitsubish i Heav y Industries (MHI). Skipene har en kapasitet på biler og blir nr 9 og 10 i denne serien som bygges ved MHI. 3. kvartal 2006 EUKORs to viktigste kunder Hyundai Motor Company (HMC) og Kia Motor Corporation (KIA) opplever langvarig streik. Eksportsvikten kompenseres ved å iverksette en rekke tiltak for å utnytte EUKORs overskuddstonnasje. EUKOR er i positiv dialog med HMC og KIA om forlengelse av fraktkontrakten. SIDE / wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006

9 1:07 4:06 4. kvartal 2006 WW selger seg ut av Dockwise. Selskapet ble solgt til privat equity selskapet 3i for om lag USD 700 millioner. WW inngår kontrakt for langtidsleie av det fjerde bilskipet fra Ray Shipping med kapasitet på biler. Skipet skal bygges i Gdynia, Polen og blir levert i WW får levert årets sjette skip, Tortugas. Totalt vil WW og gruppens partnere få levert 44 nybygg i perioden april WW bidrar med åtte av skipene. TI Marine Contracting og Unitor Marine Systems, som er en del av Wilhelmsen Maritime Services, fokuserer på nybyggingsmarkedet og på konvertering av skip. I fjerde kvartal åpner de nye produksjonsfasiliteter i Kina. Ordretilgangen fra kinesiske verft ligger 65% over budsjett. 1. kvartal 2007 Konsernledelsen i WW ASA får nye medlemmer. Nils Petter Dyvik (bilde) fratrer stillingen som administrerende direktør for Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) 1. april, og tiltrer stillingen som konserndirektør for økonomi og finans i WW ASA 1. august. Arild B. Iversen utnevnes til administrerende direktør i WWL. I stillingen som konserndirektør for shipping tiltrer Thomas Wilhelmsen. Stephen Cadden utnevnes til den nyopprettede stillingen som konserndirektør for logistikk. Sjur Galtung fortsetter som visekonsernsjef i WW ASA. 1. januar endrer Wilhelmsen Bunkers navn til Wilhelmsen Premier Marine Fuels etter sammenslåingen med det britiske Premier Marine Fuels. Det nye selskapet vil håndtere et sted mellom 7-8 millioner tonn bunkers i året, og blir et av verdens største av sitt slag. wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE

10 styrende organer > per Styrets medlemmer Wilhelm Wilhelmsen, styreleder Leif T. Løddesøl, nestleder Helen Juell Odd Rune Austgulen Bettina Banoun Diderik Schnitler Ingar Skaug (varamedlem) Sjur Galtung (varamedlem) Rederistyre Wilhelm Wilhelmsen, styreleder Ingar Skaug Sjur Galtung Arild B. Iversen Arne B. Normann (1. varamedlem Arild Banzon) Åse K. Sætre (1. varemedlem Stein Erik Flø) Dagfinn Aas (observatør) Lars Haug (observatør) Revisor PricewaterhouseCoopers AS v/ statsautoristert revisor Erling Elsrud konsernledelsen > per THOMAS WILHELMSEN Konserndirektør shipping stephen cadden Konserndirektør logistikk Dag schjerven Adm. dir. Wilhelmsen Maritime Services (eies 100%) INGAR SKAUG Konsernsjef sjur galtung* Konserndirektør finans/økonomi cecilie stray Konserndirektør kommunikasjon sjur galtung Visekonsernsjef Helge mothes Konserndirektør strategi og IT kirsten haune Konserndirektør personal Wallenius wilhelmsen logistics Arild B. Iversen adm. dir. (eies 50%) eukor car carriers Carl-Johan Hagman adm. dir. (eies 40%) American roll-on roll-off carrier Ray Ebeling adm. dir. (eies 50%) morten raabe Konserndirektør organisasjonsutvikling bjørn berggrav Konserndirektør juridisk * Nils P. Dyvik tiltrer i stillingen som konserndirktør finans og økonomi 1. august. selskapsstruktur > se side SIDE 10 / wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006

11 styrets beretning for 2006

12 WWs strategi for å utvikle gruppen til den ledende globale leverandøren av maritime tjenester har bidratt til historisk gode resultatet i 2006, og det forventes tilsvarende gode resultater i 2007.

13 styrets beretning for 2006 Wilh. Wilhelmsen gruppen (WW) oppnådde et historisk godt årsresultat i Resultatet oppsto som følge av godt og målbevisst arbeid i alle deler av WWs organisasjon, underbygget av gode markedskonjunkturer. Arbeidet med å optimalisere bruken av tilgjengelig tonnasje fortsatte gjennom året. Sammen med god salgsvekst og realisering av kostnadssynergier innen forretningsområdet maritime tjenester bidro dette til resultatet. En gevinst på USD 83,1 millioner ved salg av tungtransportselskapet Dockwise medvirket også solid. WW-gruppen har systematisk og sammen med sine partnere bygget opp en stor, effektiv og fleksibel flåte. Dette gjør at gruppen kan transportere store volumer. I tillegg kan WW tilby integrerte logistikktjenester i dagens sterke markeder. Til sammen befester dette WWs posisjon som en ledende global leverandør av maritime tjenester. I løpet av 2006 la WW grunnlaget for videre vekst som et globalt transport- og logistikkselskap. Det er bygget opp et velutviklet, verdensomfattende rutenett. 150 skip inngår i flåtene til de operative datterselskapene som kontrolleres av WW og partnerne. Logistikksegmentet støtter WWs sjøgående transport, og skal samtidig gi tilfredsstillende lønnsomhet som selvstendig forretningsområde. Området ble videreutviklet i Også innen segmentet maritime tjenester ble det nedlagt et betydelig arbeid gjennom året for å øke markedsandelene og forbedre fortjenesten. For å møte dagens og morgendagens miljøutfordringer ble det igangsatt et innovasjonsinitiativ i WW-gruppen i Initiativet omfatter også andre tiltak som vil være med på å gjøre WW-gruppen enda bedre. Les mer om dette i konsernsjefens artikkel på side 76. WW er notert på Oslo Børs. Hovedkontoret i Norge er et av landets fremste internasjonale, maritime kompetansesentre. Globalt har konsernet ansatte i heleide selskaper og sysselsetter medarbeidere når deleide selskaper inkluderes. WWs heleide selskaper har 352 kontorer fordelt på 71 land. Når deleide selskaper inkluderes, har WW-gruppen 516 kontorer i 79 land. Årsregnskap konsern Årsregnskapet er avgitt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards og i tråd med de regnskapsprinsippene som er beskrevet i årsrapporten for 2006 (se side 29). WW oppnådde i 2006 et driftsresultat i henhold til det offisielle regnskapet på USD 294 millioner. Dette er en økning fra USD 206 millioner eller på 43% sammenlignet med resultatet i Heretter settes fjorårets sammenlignbare tall i parentes. WW er notert på Oslo Børs, og har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. WW-gruppen har ansatte i heleide selskaper og sysselsetter når deleide selskaper inkluderes. WWs heleide selskaper har 352 kontorer i 71 land. Når deleide selskaper inkluderes, har WW-gruppen 516 kontorer i 79 land. wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE 11

14 WW-gruppen oppnådde et historisk godt årsresultat i Det positive resultatet er negativt påvirket av høye kostnader for innleiet tilleggstonnasje og ekstraordinært høye bunkerspriser. Sammenlignet med regnskapet for 2005, må det tas hensyn til at Unitors resultater først kom inn i siste halvdel av Underliggende verdier i Global Automotive Logistics (GAL), som eier det franske logistikkselskapet Compagnie d Affrètement et de Transport (CAT), ble skrevet ned med USD 25,3 millioner til null i andre kvartal Fra og med tredje kvartal 2006 ble CAT ikke lenger konsolidert inn i WWs regnskap. WW gruppens driftsinntekter var i henhold til det offisielle regnskapet på USD 975 millioner (USD 690 millioner). Det er blant annet gevinsten ved salget av tungtransportselskapet Dockwise som påvirket gruppens inntekter. Netto finansresultat for WW-gruppen var i henhold til det offisielle regnskapet negativt med minus USD 21 millioner for 2006 (minus USD 5 millioner). Høyere rentekostnader som følge av økt amerikansk rentenivå og økt gjeld samt valutasvingninger er hovedårsakene til endringen. Totalt fikk WW-gruppen et resultat før skatt på USD 273 millioner (USD 201 millioner). I samsvar med regnskapslovens 4-5 jfr. 3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet. Kapital og finansforhold Til tross for økende rentenivå og meget volatile valuta- og egenkapitalmarkeder var 2006 et finansielt godt år for WW. I tilknytning til konsernets nybyggingsprogram er det inngått en langsiktig leieavtale med en samlet finansieringsramme i størrelsesorden USD 164 millioner med et selskap eiet av HSBC i England. Avtalen omfatter levering av tre bilskip i serien fra Mitsubishi Heavy Industries, og vil bli administrert av driftsselskapet Wilhelmsen Lines Car Carriers i Southampton, England. Et nybygg levert fra Hyundai Heavy Industries i Korea, som ble finansiert med vanlig bankfinansiering, resulterte i ytterligere økning av gjelden med om lag USD 50 millioner. I løpet av året økte Wilhelmsen Maritime Services (WMS) sin eksterne gjeld med USD 100 millioner. På konsernbasis slettet dette et likelydende lån fra internt selskap. Totalt økte konsernets rentebærende gjeld med USD 241 millioner i Det gjennomsnittlige rentenivået gikk opp gjennom året og medvirket til økningen i totale rentekostnader. Rentesikringsgraden økte til rundt 60% og forventes å holde seg på dette nivået de neste årene. Markedsverdien på rentesikringsinstrumenter var positiv med rundt USD 9 millioner ved utgangen av Konsernet har gjennom lengre tid lagt vekt på å ha tilgang til flere finansieringskilder, og har opprettholdt aktiviteten i det norske sertifikatog obligasjonsmarkedet. Konsernet har fått investment grade rating BBB av sentrale aktører i dette markedet. WW har en obligasjonsportefølje med varierende løpetider opp til 15 år. Ved årsskiftet utgjorde utestående sertifikater og obligasjoner cirka USD 400 millioner (USD 350 millioner). Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde USD 184 millioner, mens driftsresultatet beløp seg til USD 294 millioner. Hovedårsaken til forskjellen er at salgsbeløpet for Dockwise-transaksjonen først ble innbetalt i midten av januar SIDE 12 / wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006

15 Likvide midler utgjorde USD 377 millioner ved årets slutt, en økning på USD 28 millioner fra Utrukne kommiterte kredittlinjer utgjorde USD 201 millioner, hvorav om lag USD 83 millioner fungerer som backstop for utstedte sertifikater og obligasjoner med gjenværende løpetid under tolv måneder. En andel av konsernets likviditet forvaltes gjennom investeringer i aksjer, obligasjoner og strukturerte produkter. Opp mot 40% av porteføljen har vært plassert i aksjer, hvorav halvparten i utlandet og halvparten i nordiske og norske aksjer. Konsernets aksjeportefølje ble vesentlig redusert mot slutten av Forvaltningen ga i løpet av året en porteføljeavkastning på i underkant av 17%, tilsvarende omlag USD 20 millioner. Konsernets inntekter og kostnader er hovedsakelig denominert i USD. Rundt 40% av kostnadene er i andre valutaer, primært EUR, NOK, SEK, JPY og KRW. Deler av denne valutaeksponeringen dekkes gjennom bruk av sikringsforretninger. På ordinær generalforsamling i mai 2006 ble det besluttet å utbetale et utbytte på NOK 5 per aksje. En ekstraordinær generalforsamling i november besluttet å utbetale et tilleggsutbytte på NOK 3,50. Totalt utbetalte WW utbytte på NOK 8,50 per aksje i I tråd med WWs utbyttepolitikk foreslår styret at det utbetales et utbytte på NOK 5,50 per aksje i mai Konsernet eide 3,78% av egne aksjer ved utgangen av Administrasjonen har fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 10% av utestående aksjer. Resultatdisponering Styrets forslag til resultatdisponering er som følger: Morselskapets regnskap (NOK millioner) Årsresultat 177 Utbytte (272) Annen egenkapital 95 Sum disponeringer (177) Morselskapets frie egenkapital ved utgangen av året var NOK 1,4 milliarder. Segmentrapportering Ved omtale av segmentene nedenfor benyttes tall fra managementrapporten, i stedet for det offisielle regnskapet. Tall fra managementrapporten avspeiler WWs underliggende drift på en mer representativ måte enn det offisielle regnskapet. Dette gir mer utfyllende informasjon om gruppens totale økonomiske resultater slik de ble oppnådd gjennom de ulike samarbeidsselskapene. Regnskapsprinsippene for de to rapportene er identisk og følger International Financial Reporting Standards (IFRS). Managmentrapporten baserer seg på proposjonalkonsolidering for de av WWs virksomheter som er felleskontrollerte, og reflekterer WWs andel av selskapene. Shipping og logistikk En effektiv lastesammensetning, bedre utnyttelse av tilgjengelig tonnasje og god tilgang på last bidro til solide resultater for shippingsegmentet. Det er økende etterspørsel etter komplette logistikktjenester i de markeder WW opererer. I tråd med WWs langsiktige strategi er det utviklet en global dør-til-dør transport fra fabrikk til forhandler, som inkluderer både sjøtransport og landbaserte tjenester. Gruppens selskaper ivaretar frakt av biler og tung, rullende last (high and heavy) samt statisk last (non-containerised cargo). WWs datterselskaper fraktet nær 5 millioner biler til sjøs og 3 millioner biler på land i WW vil befeste og videreutvikle sin posisjon innen shipping og logistikk ved å sikre gruppens markedsandeler i modne markeder og vokse i mindre utviklede markeder. WW solgte sin 24% eierandel i det nederlandske tungtransportselskapet Dockwise til privat equity selskapet 3i i desember Salget har bidratt sterkt til WW-gruppens årsresultat. wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE 13

16 Sjøtransport Resultatene for shipping i 2006 ble på linje med Driftsinntektene i 2006 var på USD 1,4 milliarder (USD 1,3 milliarder). Driftsresultatet i 2006 ble på USD 241,2 millioner (USD 237,5 millioner). Resultat før skatt endte på USD 153,7 millioner i 2006 (USD 217,9 millioner). Nedgangen skyldes regnskapsmessige effekter som følger av markedsverdijusteringene på gruppens kontrakter for bunkerssikring. Forskjellen fra 2005 til 2006 utgjorde rundt minus USD 80 millioner. Shippingaktiviteten utføres primært gjennom operatørselskapene Wallenius Wilhelmsen Logistics (WW eier 50%), EUKOR Car Carriers (WW eier 40%) og American Roll-on Roll-off Carrier (WW eier 50%). Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) har etablert en meget sterk posisjon i markedet for sjøtransport av biler og annen rullende last, og har styrket sin posisjon som tilbyder av øvrige logistikktjenester, inkludert styring av komplette transportkjeder fra fabrikk til forhandler. WWL bidro i 2006 med et resultat for partnerne som var noe lavere enn i Dette som følge av at inntektsøkninger gjennom året i betydelig grad ble fortrengt av kostnadsøkninger. WWL måtte chartre inn dyr tilleggstonnasje for å løfte volumer. Økte bunkerskostnader påvirket også resultatet. WWLs marked er sterkt. Lastetilgangen har vært god på de viktigste transportstrekningene. Spesielt var markedet for skipninger av anleggsutstyr til Australia sterkt gjennom året. Året var også preget av meget store volumer fra Asia til Europa og fra Asia til Nord-Amerika. WWL har betydelige logistikkaktiviteter i Europa, Nord- og Sentral-Amerika, Asia og Oceania. Dette er i tråd med WWs strategi om å bygge ut det globale nettverket av logistikktjenester i takt med sjøtransportkundenes behov. Nye logistikkontrakter inngås jevnlig. EUKOR Car Carriers oppnådde historisk høye driftsinntekter og et meget godt driftsresultat i Dette til tross for at sommermånedene var preget av streik i Korea hos begge de viktigste kundene, Hyundai Motor Company (HMC) og Kia Motors Corporation (KIA). Streiken påvirket både produksjonen og eksporten fra Korea negativt for HMC og KIA. Under streiken iverksatte EUKOR en rekke tiltak for å utnytte mest mulig av den overskuddstonnasjen som oppsto på annen måte. Dette dempet de negative effektene av streiken noe. Totalt skipet EUKOR 3,2 millioner biler i Dette er en økning fra Med unntak av i streikemånedene ga året svært god kapasitetsutnyttelse for EUKOR, og samtlige skip opererte med full kapasitetsutnyttelse og minimalt med ventetid. Tidsforskyvninger i eksportvolumene fra Korea medførte svingninger i kapasitetsbehovet, og betydelige merkostnader for leie av tilleggskapasitet etter streiken. EUKOR har ferdigforhandlet videreføringen av fraktkontraktene med innføring av bunkersjusteringsklausul (BAF) med HMC og KIA. Det er på det nåværende tidspunktet ikke mulig å si når avtalen vil bli behandlet av ledelsen i HMC-gruppen. I mellomtiden opereres det under gjeldende kontrakter. American Roll-on Roll-off Carrier (ARC) oppnådde også gode resultater i Året var preget av høye volumer for ARC, som opererer åtte skip under amerikansk flagg. Skipene, som hovedsakelig frakter materiell for den amerikanske stat, sysselsettes i to ruter: én mellom Nord- Amerika og Europa, den andre mellom Nord- Amerika og Midtøsten. Med virkning fra 1. januar 2007 har American Shipping & Logistics Group (ASL) samlet ad SIDE 14 / wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006

17 For å sikre ytterligere ny og moderne tonnasje vil WW og gruppens partnere fortsatt være aktive i nybyggingsmarkedet. ministrasjonen i de amerikanske selskapene ARC, American Auto Logistics (AAL) og American Logistics Network (ALN) i én enhet. Tonnasjesituasjonen For å sikre ytterligere ny og moderne tonnasje vil WW og gruppens partnere fortsatt være aktive i nybyggingsmarkedet. I perioden fra april 2007 til 2011 vil det bli levert 44 nye bilskip, hvorav åtte til WW. To skip vil bli levert fra Ray Shipping, to fra Daewoo og fire fra Mitsubishi Heavy Industries. WW både eier og leier skip. De tre store operatørselskapene disponerte til sammen 150 skip i sine flåter. WW hadde ved utgangen av 2006 eierskap i 39 (33) skip, hvorav 13 (12) var heleide, 13 (13) deleide 50%, og 13 (8) innleid på ulike leiekontrakter. Skipene som helt eller delvis eies av WW er juridisk organisert i de skipseiende selskapene Wilhelmsen Shipping, Wilhelmsen Lines, Wilhelmsen Lines Shipowning, Wilhelmsen Lines Car Carriers (WW eier alle 100%) og Mark 1 Shipping (WW eier 50%). I løpet av 2006 tok WW levering av seks nye skip. Samtlige er satt inn i WWL og EUKORs flåter: Hyundai Heavy Industries, South Korea: Morning Concert levert i april Mitsubishi Heavy Industries, Japan: Topeka levert i juni Tombarra levert i september Tortugas levert i desember Stocznia Gdynia, Poland: Talia levert i august Taipan levert i desember Annen shipping WW solgte sin 24% andel av tungtransportselskapet Dockwise til private equity selskapet 3i i fjerde kvartal. Avtalen hadde en totalverdi på i overkant av USD 700 millioner, avhengig av om og hvor raskt Dockwise-skipet Mighty Servant 3, som sank utenfor Angola i desember 2006, kommer tilbake i operativ drift. Som følge av det sterke offshoremarkedet har Dockwise bidratt med et resultat før skatt for 2006 (t.o.m. 22. desember) på USD 12,9 millioner (USD 9,6 millioner) og med et resultat før skatt i fjerde kvartal på USD 2,4 millioner (USD 3,4 millioner). I Wilhelmsen Offshore & Chartering inngår tjenester til Sea Launch og Express Offshore Transport (EOT). Disse virksomhetene leverte resultater som forventet. EOT (WW eier 50%) ble opprettet i 2005 og startet sin virksomhet i februar Selskapet tilbyr transport av mannskap og forsyninger til oljeinstallasjoner i Asia og Den arabiske gulf. WW-gruppens driftsresultat er positivt påvirket av en regnskapsmessig gevinst på rundt USD 9,5 millioner som følge av etableringen av selskapet. Integrerte logistikktjenester Komplette logistikktjenester gir sjøtransportkundene en forbedret total transporttjeneste, samtidig som WW tilbyr et produkt som skiller gruppen fra konkurrentene. I tillegg blir logistikktjenestene et virkemiddel for å oppnå langsiktige og lønnsomme sjøtransportkontrakter. Logistikkaktivitetene i WW gruppen omfatter: > Terminaltjenester > Tekniske tjenester > Innkjøp av innlandstransport > Styring av transportkjeder for kjøretøyer (supply chain management). Tjenestene støtter WWs sjøgående transport og har samtidig krav om tilfredsstillende lønnsomhet som selvstendige forretningsområder. wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE 15

18 Wilhelmsen Maritime Services har en ledende rolle i den maritime serviceindustrien. WWs nettverk av logistikkaktiviteter utvikles i tråd med behovene hos sjøtransportkundene. Dette innebærer at de investeringene som gjøres innen logistikkområdet er i aktiviteter som er direkte knyttet til sjøtransporten, i hovedsak i terminaler og tekniske tjenester. Logistikksegmentet hadde i 2006 et negativt driftsresultat på minus USD 5,6 millioner (pluss USD 14,5 millioner). Dette følger av at underliggende verdier i Global Automotive Logistics (WWL eier 40%), som eier det franske logistikkselskapet Compagnie d Affrètement et de Transport (CAT), ble skrevet ned med USD 25,3 millioner til null i andre kvartal Driftsresultatet for logistikksegmentet ble forbedret med USD 5,3 millioner i annet halvår, som følge av at CAT fra og med 1. juli 2006 ikke lenger ble konsolidert inn i WWs regnskap. Justert for engangsposter gikk driftsresultatet for logistikksegmentet ned med USD 7,5 millioner i 2006 sammenlignet med Driftsinntektene i 2006 utgjorde til sammen USD 386,2 millioner (USD 531,0 millioner). Nedgangen skyldes at inntektene fra CAT ikke ble inkludert i annet halvår Resultatet før skatt for året sett under ett var negativt, og endte på minus USD 7,3 millioner (pluss USD 9,8 millioner). Med unntak av CAT, leverte WW-gruppens logistikkaktiviteter resultater som forventet. De landbaserte logistikktjenestene som tilbys gjennom WWL utføres gjennom flere operative selskaper. De viktigste er Vehicle Services Americas og Vehicle Services Europe, i tillegg til seks eide terminaler. Disse terminalene ligger i Baltimore, Brunswick (begge USAs østkyst), Port Hueneme (USAs vestkyst), Zeebrugge (Belgia), Southampton (Storbritannia) og Kotka (Finland). WWL har i tillegg langtidskontrakter om bruk av en rekke strategisk viktige terminaler: Port Elizabeth (Sør-Afrika), Auckland (New Zealand), Laem Chabang (Thailand), Pyungtaek (Sør-Korea), Singapore, Manzanillo (Mexico), Los Angeles (USA vestkyst), Savannah, Galveston, Tampa, Jacksonville, (alle USAs østkyst), Santos, Rio Grande (begge Brasil), Liverpool (Storbritannina), Bremerhaven (Tyskland) og Halifax og Vancouver-Annacis (Canada). WW har også terminaler gjennom EUKORs eierskap i Wallhamn (Sverige) og Pyongtaek (Sør-Korea), som er under utbygging. WWL fikk i 2006 flere nye logistikkontrakter hvor innlandsdistribusjon er integrert med WWLs sjøtransport. Resultatene fra terminaler og tekniske tjenester var gode, som følge av god kapasitetsutnyttelse. For innkjøp av innlandstransport og styring av transportkjeder ble resultatene som forventet marginale. De lave driftsmarginene skyldes at WWL kun tar provisjon for tjenestene. Det koreanske logistikkselskapet Glovis (WW eier 20 %) leverte et resultat i 2006 som var noe lavere enn i Styrking av Sør-Koreas valuta KRW har bidratt til å svekke resultatet i Glovis. Det samme har de tidligere nevnte streikene ved Hyundai Motor Company (HMC) og Kia Motors Corporation (KIA). Glovis er eksklusiv leverandør av globale logistikktjenester for EUKORs hovedkunder HMC og KIA. Glovis fortsatte i 2006 den globale ekspansjonen til blant annet USA og Europa, som følge av at HMC og KIA opprettet bilfabrikker utenfor Korea. Glovis daglige drift ble i 2006 ikke i vesentlig grad påvirket av etterforskningen om finansielle uregelmessigheter innenfor HMC. WW eier 50% av de amerikanske logistikkselskapene American Auto Logistics (AAL) og American Logistics Network (ALN). Selskapene SIDE 16 / wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006

19 leverer dør-til-dør logistikktjenester, inkludert lagring av private biler samt andre eiendeler for amerikansk militært personell og statsansatte som stasjoneres i utlandet. Om lag biler ble transportert av AAL i AAL og ALN leverte gode resultater, om lag på nivå med Maritime tjenester Maritime tjenester er et satsingsområde for WW, hvor gruppen gjennom det heleide datterselskapet Wilhelmsen Maritime Services (WMS) har tatt en ledende rolle i den maritime serviceindustrien, i tråd med WW-gruppens tidligere uttalte strategi. WMS ble videreutviklet i 2006 gjennom et omfattende integrasjonsprogram, som ble igangsatt i kjølvannet av Unitor-oppkjøpet sommeren Oppkjøpet har gitt betydelige synergier og bidratt til etableringen av et unikt, globalt nettverk for verdensflåten. Gjennom integrasjonsprogrammet ble det identifisert synergigevinster på i overkant av USD 30 millioner. Disse ble realisert fortløpende i løpet av 2006 og vil gi full effekt fra Som en følge av betydelig volumvekst og harmonisering av organisasjonen, blir synergiene til en viss grad motvirket av den generelle kostnadsutviklingen. WMS tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester, og fokuserer på handelsflåten, nybygg og konvertering av skip. Selskapet har rundt landansatte fordelt på 352 kontorer i 71 land og kan tilby assistanse til skip i mer enn havner i 116 land. (minus USD 9,6 millioner). Driftsinntektene var på USD 587,8 millioner (USD 339,2 millioner). Resultat før skatt endte på USD 42 millioner (minus USD 9,8 millioner). Det negative driftsresultatet i 2005 må sees i sammenheng med avsetning på USD 28 millioner til integrasjonskostnader som følge av oppkjøpet av Unitor sommeren Barwil Unitor Ships Service Forretningsområdet Barwil Unitor Ships Service har verdens største globale maritime nettverk med leveringsevne i havner i 116 land. Barwil Unitor, som tilbyr produkter og tjenester til handelsflåten, har rundt landansatte, hovedkontor på Lysaker og er operasjonelt delt inn i åtte regioner. I 2006 håndterte Barwil Unitor skipsanløp (51 000) og utførte produktleveranser ( ) til skip (16 400). Den gode veksten i 2005 fortsatte i Den sterke økningen skyldes i hovedsak nye produkter, bredere servicetilbud og ekspansjon i verdensflåten. Marginene er under press for noen av produktene, men det er gode resultater i alle produkt- og tjenesteområdene. Størst salgsøkning var det i region Nordøst-Asia med 35%. Barber Ship Management Forretningsområdet Ship Management favner Barber Ship Management og Wilhelmsen Technical & Operational Solutions. 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: Barwil Unitor Ships Service har verdens største globale maritime nettverk, og er operasjonelt inndelt i åtte regioner med åtte regionshovedkontorer. Nord-Europa: Oslo, Norge Sentral-Europa: Rotterdam, Nederland Sør-Europa og Nord-Afrika: Genova, Italia Det østlige Middelhavet: Pireus, Hellas Afrika, Midt-Østen og Svartehavet: Dubai, Forente Arabiske Emirater Sørøst-Asia og Oceania: Singapore Nordøst-Asia: Shanghai, Kina Sør- og Nord- Amerika: Houston, USA WMS, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, har fire forretningsområder: > Barwil Unitor Ships Service > Barber Ship Management > Unitor Ships Equipment > Maritime Solutions and Financial Services Driftsresultatet for 2006 ble på USD 49 millioner Barber Ship Management (BSM) er blant de ledende aktørene i markedet for drift og bemanning av skip. BSM har 308 (300) skip på management, hvorav full teknisk drift på 175 skip (156). Resultatene i BSM ble noe lavere enn forventet, på grunn av press på marginer samt økte kostnader som følge av restrukturering av organisasjonen. wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE 17

20 WW er opptatt av å utvikle et godt og inspirerende arbeidsmiljø til sjøs og på land. Det er mangel på kvalifisert maritimt personell generelt og offiserer spesielt. Dette gjelder særlig når man tar i betraktning antall nybygg som kommer inn i markedet de neste årene, og konkurransen om arbeidskraften tiltar. For å møte fremtidens konkurranse om kvalifiserte sjøfolk prioriterer BSM å tilrettelegge for en maritim karriere, samt sikre de seilendes nærhet til WWs organisasjon. BSM hadde i 2006 en mannskapspool på sjøfolk (8 300). BSMs internasjonale maritime treningssenter i Mumbai, India spiller en viktig rolle i opplæring og rekruttering. Siden starten for fem år siden har treningssenteret utstedt i overkant av kursbevis og utdannet rundt studenter. Wilhelmsen Technical & Operational Solutions er et selskap som spesialiserer seg på inspeksjon, revisjon, trening, ulykkesgransking samt tekniske tjenester om bord på skip. Hovedkontoret ligger i Singapore. De viktigste vekstmarkedene er innen inspeksjoner, rådgivning og trening av sjøfolk. Unitor Ships Equipment Forretningsområdet Ships Equipment favner selskapene Unitor Marine Systems og TI Marine Contracting og fokuserer på nybyggingsmarkedet og på konvertering av skip. Unitor Marine Systems (UMS) tilbyr et bredt spekter av systemer og produkter innen to segmenter: brann og sikkerhet samt systemer for nitrogeninertgass. Selskapets løsninger anvendes på om lag 25% av verdensflåten. UMS styrer hovedvekten av sin aktivitet og produksjon fra Shanghai og støtter sitt europeiske marked fra sin base i Polen. Ordreinngang og marginutvikling i UMS er lovende med tanke på TI Marine Contracting har spesialisert seg på lavtemperaturisolering for lastetanker på gasskip og rørledninger på terminaler, samt brann- og komfortisolering på marinefartøyer. Selskapets hovedkontor er i Lier utenfor Oslo, og majoriteten av selskapets aktivitet er i Asia og Storbritannia. Selskapets resultater for 2006 var meget tilfredsstillende. Maritime Solutions and Financial Services Maritime Solutions and Financial Services utgjør det fjerde forretningsområdet til WMS og favner selskapene Wilhelmsen Premier Marine Fuels, Wilhelmsen Insurance Services og Marine Transaction Services. Wilhelmsen Bunkers skiftet navn til Wilhelmsen Premier Marine Fuels (WMS eier 60%) 1. januar 2007 etter sammenslåingen med det britiske Premier Marine Fuels. Det nye selskapet vil håndtere 7-8 millioner tonn bunkers i året, og blir et av verdens største av sitt slag. Selskapet tilrettelegger også langsiktige bunkersavtaler og utviklet i løpet av 2006 etterspurte markedsanalyser som får mye oppmerksomhet i det offentlige rom. Wilhelmsen Bunkers oppnådde et meget godt resultat i Wilhelmsen Premier Marine Fuels har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo og avdelingskontorer i London, Singapore og Cape Town. Wilhelmsen Insurance Services (WIS) innehar WW-gruppens forsikringskompetanse. Selskapet er et heleid datterselskap av WW ASA men er operasjonelt innlemmet i WMS. WIS er godkjent som forsikringsmegler av Kredittilsynet. Marine Transaction Services (MTS) er etablert i det maritime e-business markedet, hvor selskapet tilbyr skreddersydde e-handelsløsninger for innkjøp. Mer enn skip bruker i dag MTS e-handel teknologi og selskapet hadde en sterk vekst i antall kunder og transaksjonsvolum i Arbeidsmiljø og helse Konsernet startet året 2006 med to arbeidsmiljøutvalg et for WW ASA med heleide datterselskaper og et for Unitor AS. SIDE 18 / wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen ALEXANDER MARESCA SITE MANAGER WILHELMSEN MARINE CONSULTANTS Tonnasjesituasjonen for bil- og ro-ro skip er stram. For å håndtere WWs kunder og deres fremtidige ønsker er

Detaljer

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2004 Wilh. Wilhelmsen Amarante S. Carvalho, 2. maskinist, M/V Talisman Gunnar O. Gartland, Kaptein, M/V Talisman Arvin P. Salgado, 4. maskinist, M/V Talisman FINANSIELL KALENDER 2005 09.05 Generalforsamling

Detaljer

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com

WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008 www.wilhelmsen.com STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006

Wilh. Wilhelmsen. miljørapport 2006 Wilh. Wilhelmsen miljørapport 2006 SIDE / wilh. wilhelmsen miljørapport 2006 En pådriver for miljøtilpasset internasjonal skipsfart > wilh. wilhelmsen gjennomfører en rekke tiltak fra design av skip til

Detaljer

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6

T R O P P A R S R Å 2 0 0 6 ÅRSRAPPORT 2006 2006 i korte trekk JANUAR I 2005 hadde vi kun en fraværsskade. Utfordringen vår er å holde et fortsatt høyt sikkerhetsfokus slik at vi ikke får skader på personnell. FEBRUAR Vi innfører

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA

ÅRSRAPPORT 2001. Solstad Offshore ASA ÅRSRAPPORT 2001 Solstad Offshore ASA VÅR FORRETNINGSIDÉ Selskapets forretningsidé er å drive lønnsom integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon innenfor sine segmenter basert på egne

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Årsrapport DOF ASA 2014

Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 Årsrapport DOF ASA 2014 DOF ASA Årsrapport 2014 Nøkkeltall DOF konsernet Beløp i MNOK Management rapportering Offentlig rapportering Fra utvidet resultat 2014 2013 2014 2013 4

Detaljer

Årsrapport. Color Group AS

Årsrapport. Color Group AS Årsrapport 214 Color Group AS Color Group AS Årsrapport 214 Hovedtall og nøkkeltall Dette er Color Line Color Group AS REGNSKAPSSTANDARD IFRS KONSERN 214 213 212 211 21 214 TRAFIKKUTVIKLING Passasjerer

Detaljer

Årsrapport 2002. Kontorer. På vei. Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR. www.bergesen.no

Årsrapport 2002. Kontorer. På vei. Svein Erik Amundsen ADMINISTRERENDE DIREKTØR. www.bergesen.no For tre år siden startet en større strategisk omlegging i Bergesen for å dreie selskapets Kontorer Årsrapport 2002 På vei BERGESEN d.y. ASA Drammensveien 106, Postboks 2800 Solli, 0204 Oslo, NORGE Telefon:

Detaljer

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen

Årsrapport 2013. - Ship of the year 2013, Skipsrevyen Årsrapport 2013 - Ship of the year 2013, Skipsrevyen INNHOLD 2013 et stabilt og godt år Side 2 Nøkkeltall Side 3 HMS Rapport for 2013 Side 4 Redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse Side

Detaljer

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten.

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten. Årsberetning 2011 I.M. Skaugen SE (IMS) er et maritimt transportselskap med fokus på innovative maritime løsninger. Vår kjernevirksomhet er logistikk og transport av flytende nedkjølt gass, som petrokjemiske

Detaljer

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no

ÅRSRAPPORT. www.solstad.no 2013 ÅRSRAPPORT www.solstad.no VÅR VISJON er å drive lønnsom, integrert rederivirksomhet med skipstyper av høy spesifikasjon, basert på egne eller innleide skip. Rederiets kjerneområde er primært å tilby

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» ÅRS RAPPORT 2011 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET MARC QUINN «All of Nature Flows Through Us» «All of Nature Flows Through Us» er plassert midt i elven ved Kistefossens utløp. Skulpturen, som er laget av bronse,

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 RAPPORT FOR

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER

GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER GC RIEBER ÅRSBERETNING 2013 UTVIKLER VERDIER 3 Innhold OM GC RIEBER 4 NØKKELTALL 4 KONSERNLEDERS BLIKK 2013 6 EIERSKAP, LEDELSE OG ORGANISERING 8 DET SKJEDDE I 2013 10 INDUSTRI 12 SHIPPING 14 EIENDOM

Detaljer

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column»

KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. TONY CRAGG «Articulated Column» ÅRS RAPPORT 2012 KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET TONY CRAGG «Articulated Column» «Articulated Column» ble laget i 2001 av kunstneren Tony Cragg (f.1949). Museets skulptur er den siste av tre eksemplarer; første

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no.

Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker RISH. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på selskapets webside www.gcriebershipping.no. Årsrapport 2010 CORPORATE GOVERNANCE 2 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I GC RIEBER SHIPPING Eierstyring og Selskapsledelse dreier seg i stor grad om god virksomhetsstyring i forhold til eierne, styret

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Innhold KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. PER INGE BJØRLO «Slektstrea, Genbanken», 2013

Innhold KUNSTVERKET PÅ OMSLAGET. PER INGE BJØRLO «Slektstrea, Genbanken», 2013 ÅRS RAPPORT 2014 Kistefos Innhold Innhold Nøkkeltall... Hovedbegivenheter 2014... Dette er Kistefos AS... Årsberetning... 3 4 5 6 11 Kistefos konsoliderte selskap... Rederi AB Transatlantic - Viking Supply

Detaljer