Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Wilh. Wilhelmsen. årsrapport 2006"

Transkript

1 Wilh. Wilhelmsen årsrapport 2006

2

3 wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE

4 wws visjon: Wilh. wilhelmsen er den ledende internasjonale leverandøren av maritime tjenester wws filosofi: Vi tror at motiverte medarbeidere i en innovativ lærende organisasjon er vårt fremste konkurransefortrinn, og helt grunnleggende for å tilfredsstille kundenes krav og behov. wws verdier: Customer centred Vi setter kunden i sentrum og er opptatt av kundens behov, slik at vi til enhver tid kan levere optimale løsninger til felles beste. Empowerment Vi har evnen til å involvere medarbeidere i det daglige arbeid. Det motiverer, inspirerer og gir energi. Medarbeidere skal delta med kunnskap, ideer og muligheter, og bidrag skal gis oppmerksomhet. Stewardship Vi skal forvalte våre ressurser optimalt og ta hensyn til sikkerhet for våre ansatte. Samtidig skal vi opptre med respekt for våre omgivelser og miljøet. Learning and innovation Når samfunnet ender seg må vi også endre oss. Nye forventninger fra kundene, nye løsninger og ikke minst en stadig utvikling av teknologi gjør at vi må skape en lærende organisasjon. Bare da kan vi fornye oss, se muligheter og finne nye kreative løsninger. Teaming and collaboration Vårt viktigste konkurransefortrinn er våre kvalifiserte medarbeidere med bred kompetanse. Når vi jobber sammen for å gjøre hverandre gode for å nå et felles mål, får vi utnyttet hele potensialet og all kunnskapen hos våre medarbeidere. SIDE / wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006

5 Hovedtall konsern * 2003* 2002* Resultat konsern Driftsinntekter** USD mill Primært driftsresultat** USD mill Driftsresultat** USD mill Resultat før skatt** USD mill Årsresultat USD mill Balanse konsern Anleggsmidler USD mill Omløpsmidler USD mill Egenkapital USD mill Rentebærende gjeld USD mill Totalkapital USD mill Finansielle hovedtall** Kontantstrøm (1) USD mill Likvide midler (2) USD mill Likviditetsgrad (3) 2,0 1,5 1,6 1,9 2,1 2,1 Egenkapitalprosent (4) % 38% 37% 46% 40% 40% 34% Lønnsomhet (Offisielt årsregnskap) Avkastning på sysselsatt kapital (5) % 16,7% 14,7% 14,5% 13,9% 9,0% 7,5% Egenkapitalrentabilitet (6) % 24,6% 24,3% 25,5% 25,0% 14,3% 11,1% Nøkkeltall per aksje** Resultat per aksje (7) USD 4,73 3,91 3,51 3,23 1,62 1,13 Utvannet resultat per aksje (8) USD 4,73 3,91 3,51 3,23 1,62 1,13 Kontantstrøm per aksje (9) USD 8,85 7,52 6,66 4,51 3,30 2,92 Gjennomsnittlig ant. utestående aksjer (hele 1 000) Definisjoner 1) Årsresultat justert for endring utsatt skatt, avskrivninger og nedskrivninger. 2) Bankinnskudd, obligasjoner, sertifikater og omløpsaksjer 3) Omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld 4) Egenkapital i prosent av totalkapital 5) Resultat før skattekostnad pluss rentekostnader dividert på gjennomsnittlig egenkapital og rentebærende gjeld 6) Resultat etter skatt dividert på gjennomsnittlig egenkapital 7) Årsresultat med fradrag for minoritetsinteresser dividert på gjennomsnittlig antall aksjer 8) Resultat pr. aksje hensyntatt effekt av potensielle ordinære aksjer utestående i perioden 9) Årsresultat justert for endring utsatt skatt, avskrivninger og nedskrivninger dividert på gjennomsnittlig antall aksjer driftsinntekter (USD mill.)** driftsresultat (USD mill.)** årssresultat (USD mill.) * 2003* 2004* * 2003* 2004* * 2003* 2004* * Tall i hht norsk regnskapsstandard (ikke omarbeidet til IFRS). ** Resultattallene ovenfor fremkommer av managementrapporten, som avspeiler WWs underliggende drift mer utfyllende enn det offisielle regnskapet. Regnskapsprinsippene følger IFRS og er de samme i managementrapporten og det offisielle regnskapet. Management-rapporten baseres imidlertid på en annen konsolideringsmetode for selskapets felleskontrollerte virksomheter, og reflekterer andelen av WW-gruppens partnerskapsbaserte eierstruktur (proporsjonalkonsolidering). wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE

6 Wilh. Wilhelmsen en ledende global maritim industrigruppe Wilh. Wilhelmsen (WW) er en ledende global maritim industrigruppe. Selskapet tilbyr logistikkløsninger og maritime servicetjenester gjennom et globalt nettverk som omfatter cirka medarbeidere fordelt på i overkant av 350 kontorer i rundt 70 land. Når deleide selskap inkluderes teller gruppens ansatte nærmere fordelt på over 500 kontorer i rundt 80 land. WW-gruppen omsetter årlig for rundt USD 2,5 milliarder og er notert på Oslo Børs. Selskapet, som ble grunnlagt 1. oktober 1861 i Tønsberg, er i dag blant Norges mest globale virksomheter. Hovedkontoret på Lysaker utenfor Oslo er ett av Norges fremste internasjonale, maritime kompetansesentre. Shipping og integrerte logistikktjenester WW driver avansert, industriell shipping og er markedsledende innen transport av rullende last. Sammen med partnere kontrollerer WW 150 bilskip og roll-on roll-off skip, som opererer i et globalt rutenett. På kundelisten står verdens fremste produsenter av biler samt anleggs- og jordbruksmaskiner. Årlig frakter WWs shippingselskaper samlet nær 5 millioner biler til sjøs og 3 millioner biler på land. I tillegg kommer tung, rullende last samt statisk last. WW både eier og leier inn skip, som settes inn i flåten til datterselskapene Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL), EUKOR Car Carriers og American Roll-on Roll-off Carrier. I tilknytning til sjøtransporten tilbyr WW-gruppen ulike typer logistikktjenester på land: terminaltjenester, tekniske tjenester, innkjøp av innlandstransport og styring av transporttjenester for kjøretøy (supply chain management). I tillegg til velutviklede logistikktjenester som tilbys gjennom WWL, har WW-gruppen interesser i koreanske Glovis, franske Compagnie d Affrètement et de Transport og de to amerikanske logistikkselskapene American Auto Logistics og American Logistics Network. Maritime tjenester WWs heleide datterselskap Wilhelmsen Maritime Services (WMS) tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester til en stor andel av handelsflåten gjennom et unikt globalt nettverk. WMS tilbyr også tjenester til verftsindustrien. WMS kan betjene skip i havner i 116 land SIDE 6 / wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006

7 gjennom Barwil Unitor Ships Service. I 2006 håndterte selskapet havneløp og produktleveranser. Selskapets bemannings- og driftsselskap, Barber Ship Management, driver drøyt 300 skip og har en mannskapspool på sjøfolk. I WMS inngår også forretningsområdene Unitor Ships Equipment og Maritime Solutions and Financial Services. Wilhelmsen Premier Marine Fuels, som er blant verdens største uavhengige meglerhus for omsetning av bunkers, inngår også i sistnevnte. Kompetanseutvikling WW baserer seg på en verdiorientert ledelsesfilosofi. Medarbeidere tilbys varierte muligheter til å utvikle både seg selv og til å kunne bidra til utviklingen av WW-gruppen. Målet er å motivere WWs ansatte samt å sikre WWs omstillingsevne og markedsposisjon. WWs egen utdannelsesinstitusjon, WW Academy, er ett av flere utviklingsverktøy som benyttes internt. WW Academy arrangerer forretningsrelaterte program og ledelseskurs for multikulturelt sammensatte grupper. Innovasjon WW har et særlig fokus på å utvikle innovative løsninger, basert på selskapets ambisjon om å være den ledende globale leverandøren av maritime tjenester og å være i forkant på miljøtilpasset skipsdrift. WW: Hovedkontor i Oslo. WW ASA og Wilhelmsen Maritime Services har ansatte fordelt på 352 kontorer i 71 land. Når deleide selskaper også inkluderes, teller gruppen ansatte fordelt på 516 antall kontorer i 79 land. Det globale logistikknettverket omfatter Wallenius Wilhelmsen Logistics, Glovis, Compagnie d Affrètement et de Transport, American Logistics Network og American Auto Logistics. Wallenius Wilhelmsen Logistics opererer 15 ruter. EUKOR opererer 14 ruter. American Roll-on Roll-off Carrier opererer 2 ruter. For mer informasjon, se WW gruppens internettsider wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE

8 Milepæler 2006/07 2:06 1:06 3:06 1. kvartal 2006 Wallenius Wilhelmsen Lines skifter navn til Wallenius Wilhelmsen Logistics (WW eier 50%). Navnendringen reflekterer selskapets satsing på integrerte logistikktjenester gjennom hele kundens verdikjede, fra fabrikk til forhandler. Utover sjøtransport tilbyr gruppen terminaltjenester, tekniske tjenester, innlandstransport samt styring av transporttjenester for kjøretøy (supply chain management). Express Offshore Transport (WW eier 50%) starter sin virksomhet 1. februar. Selskapet tilbyr transport av mannskap og forsyninger til olje-installasjoner i Asia og Den arabiske gulf. 2. kvartal 2006 I mai lanserer Wilhelmsen Maritime Services forretningsområdet Barwil Unitor Ships Service, verdens mest omfattende globale maritime nettverk. Barwil Unitors produkter og tjenester er tilgjengelige i havner fordelt på 116 land. Barber Ship Management (BSM) øker antallet driftskontrakter for skip i 2006, og oppretter i mai et nytt driftskontor i Singapore. Styret i WW ASA skriver ned verdien knyttet til underliggende eiendeler i Global Automotive Logistics (GAL) med USD 25 millioner. GAL eier det franske logistikkselskapet Compagnie d Affrètement et de Transport. WW inngår kontrakt for bygging av ytterligere to bilskip ved Mitsubish i Heav y Industries (MHI). Skipene har en kapasitet på biler og blir nr 9 og 10 i denne serien som bygges ved MHI. 3. kvartal 2006 EUKORs to viktigste kunder Hyundai Motor Company (HMC) og Kia Motor Corporation (KIA) opplever langvarig streik. Eksportsvikten kompenseres ved å iverksette en rekke tiltak for å utnytte EUKORs overskuddstonnasje. EUKOR er i positiv dialog med HMC og KIA om forlengelse av fraktkontrakten. SIDE / wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006

9 1:07 4:06 4. kvartal 2006 WW selger seg ut av Dockwise. Selskapet ble solgt til privat equity selskapet 3i for om lag USD 700 millioner. WW inngår kontrakt for langtidsleie av det fjerde bilskipet fra Ray Shipping med kapasitet på biler. Skipet skal bygges i Gdynia, Polen og blir levert i WW får levert årets sjette skip, Tortugas. Totalt vil WW og gruppens partnere få levert 44 nybygg i perioden april WW bidrar med åtte av skipene. TI Marine Contracting og Unitor Marine Systems, som er en del av Wilhelmsen Maritime Services, fokuserer på nybyggingsmarkedet og på konvertering av skip. I fjerde kvartal åpner de nye produksjonsfasiliteter i Kina. Ordretilgangen fra kinesiske verft ligger 65% over budsjett. 1. kvartal 2007 Konsernledelsen i WW ASA får nye medlemmer. Nils Petter Dyvik (bilde) fratrer stillingen som administrerende direktør for Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) 1. april, og tiltrer stillingen som konserndirektør for økonomi og finans i WW ASA 1. august. Arild B. Iversen utnevnes til administrerende direktør i WWL. I stillingen som konserndirektør for shipping tiltrer Thomas Wilhelmsen. Stephen Cadden utnevnes til den nyopprettede stillingen som konserndirektør for logistikk. Sjur Galtung fortsetter som visekonsernsjef i WW ASA. 1. januar endrer Wilhelmsen Bunkers navn til Wilhelmsen Premier Marine Fuels etter sammenslåingen med det britiske Premier Marine Fuels. Det nye selskapet vil håndtere et sted mellom 7-8 millioner tonn bunkers i året, og blir et av verdens største av sitt slag. wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE

10 styrende organer > per Styrets medlemmer Wilhelm Wilhelmsen, styreleder Leif T. Løddesøl, nestleder Helen Juell Odd Rune Austgulen Bettina Banoun Diderik Schnitler Ingar Skaug (varamedlem) Sjur Galtung (varamedlem) Rederistyre Wilhelm Wilhelmsen, styreleder Ingar Skaug Sjur Galtung Arild B. Iversen Arne B. Normann (1. varamedlem Arild Banzon) Åse K. Sætre (1. varemedlem Stein Erik Flø) Dagfinn Aas (observatør) Lars Haug (observatør) Revisor PricewaterhouseCoopers AS v/ statsautoristert revisor Erling Elsrud konsernledelsen > per THOMAS WILHELMSEN Konserndirektør shipping stephen cadden Konserndirektør logistikk Dag schjerven Adm. dir. Wilhelmsen Maritime Services (eies 100%) INGAR SKAUG Konsernsjef sjur galtung* Konserndirektør finans/økonomi cecilie stray Konserndirektør kommunikasjon sjur galtung Visekonsernsjef Helge mothes Konserndirektør strategi og IT kirsten haune Konserndirektør personal Wallenius wilhelmsen logistics Arild B. Iversen adm. dir. (eies 50%) eukor car carriers Carl-Johan Hagman adm. dir. (eies 40%) American roll-on roll-off carrier Ray Ebeling adm. dir. (eies 50%) morten raabe Konserndirektør organisasjonsutvikling bjørn berggrav Konserndirektør juridisk * Nils P. Dyvik tiltrer i stillingen som konserndirktør finans og økonomi 1. august. selskapsstruktur > se side SIDE 10 / wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006

11 styrets beretning for 2006

12 WWs strategi for å utvikle gruppen til den ledende globale leverandøren av maritime tjenester har bidratt til historisk gode resultatet i 2006, og det forventes tilsvarende gode resultater i 2007.

13 styrets beretning for 2006 Wilh. Wilhelmsen gruppen (WW) oppnådde et historisk godt årsresultat i Resultatet oppsto som følge av godt og målbevisst arbeid i alle deler av WWs organisasjon, underbygget av gode markedskonjunkturer. Arbeidet med å optimalisere bruken av tilgjengelig tonnasje fortsatte gjennom året. Sammen med god salgsvekst og realisering av kostnadssynergier innen forretningsområdet maritime tjenester bidro dette til resultatet. En gevinst på USD 83,1 millioner ved salg av tungtransportselskapet Dockwise medvirket også solid. WW-gruppen har systematisk og sammen med sine partnere bygget opp en stor, effektiv og fleksibel flåte. Dette gjør at gruppen kan transportere store volumer. I tillegg kan WW tilby integrerte logistikktjenester i dagens sterke markeder. Til sammen befester dette WWs posisjon som en ledende global leverandør av maritime tjenester. I løpet av 2006 la WW grunnlaget for videre vekst som et globalt transport- og logistikkselskap. Det er bygget opp et velutviklet, verdensomfattende rutenett. 150 skip inngår i flåtene til de operative datterselskapene som kontrolleres av WW og partnerne. Logistikksegmentet støtter WWs sjøgående transport, og skal samtidig gi tilfredsstillende lønnsomhet som selvstendig forretningsområde. Området ble videreutviklet i Også innen segmentet maritime tjenester ble det nedlagt et betydelig arbeid gjennom året for å øke markedsandelene og forbedre fortjenesten. For å møte dagens og morgendagens miljøutfordringer ble det igangsatt et innovasjonsinitiativ i WW-gruppen i Initiativet omfatter også andre tiltak som vil være med på å gjøre WW-gruppen enda bedre. Les mer om dette i konsernsjefens artikkel på side 76. WW er notert på Oslo Børs. Hovedkontoret i Norge er et av landets fremste internasjonale, maritime kompetansesentre. Globalt har konsernet ansatte i heleide selskaper og sysselsetter medarbeidere når deleide selskaper inkluderes. WWs heleide selskaper har 352 kontorer fordelt på 71 land. Når deleide selskaper inkluderes, har WW-gruppen 516 kontorer i 79 land. Årsregnskap konsern Årsregnskapet er avgitt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards og i tråd med de regnskapsprinsippene som er beskrevet i årsrapporten for 2006 (se side 29). WW oppnådde i 2006 et driftsresultat i henhold til det offisielle regnskapet på USD 294 millioner. Dette er en økning fra USD 206 millioner eller på 43% sammenlignet med resultatet i Heretter settes fjorårets sammenlignbare tall i parentes. WW er notert på Oslo Børs, og har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. WW-gruppen har ansatte i heleide selskaper og sysselsetter når deleide selskaper inkluderes. WWs heleide selskaper har 352 kontorer i 71 land. Når deleide selskaper inkluderes, har WW-gruppen 516 kontorer i 79 land. wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE 11

14 WW-gruppen oppnådde et historisk godt årsresultat i Det positive resultatet er negativt påvirket av høye kostnader for innleiet tilleggstonnasje og ekstraordinært høye bunkerspriser. Sammenlignet med regnskapet for 2005, må det tas hensyn til at Unitors resultater først kom inn i siste halvdel av Underliggende verdier i Global Automotive Logistics (GAL), som eier det franske logistikkselskapet Compagnie d Affrètement et de Transport (CAT), ble skrevet ned med USD 25,3 millioner til null i andre kvartal Fra og med tredje kvartal 2006 ble CAT ikke lenger konsolidert inn i WWs regnskap. WW gruppens driftsinntekter var i henhold til det offisielle regnskapet på USD 975 millioner (USD 690 millioner). Det er blant annet gevinsten ved salget av tungtransportselskapet Dockwise som påvirket gruppens inntekter. Netto finansresultat for WW-gruppen var i henhold til det offisielle regnskapet negativt med minus USD 21 millioner for 2006 (minus USD 5 millioner). Høyere rentekostnader som følge av økt amerikansk rentenivå og økt gjeld samt valutasvingninger er hovedårsakene til endringen. Totalt fikk WW-gruppen et resultat før skatt på USD 273 millioner (USD 201 millioner). I samsvar med regnskapslovens 4-5 jfr. 3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet. Kapital og finansforhold Til tross for økende rentenivå og meget volatile valuta- og egenkapitalmarkeder var 2006 et finansielt godt år for WW. I tilknytning til konsernets nybyggingsprogram er det inngått en langsiktig leieavtale med en samlet finansieringsramme i størrelsesorden USD 164 millioner med et selskap eiet av HSBC i England. Avtalen omfatter levering av tre bilskip i serien fra Mitsubishi Heavy Industries, og vil bli administrert av driftsselskapet Wilhelmsen Lines Car Carriers i Southampton, England. Et nybygg levert fra Hyundai Heavy Industries i Korea, som ble finansiert med vanlig bankfinansiering, resulterte i ytterligere økning av gjelden med om lag USD 50 millioner. I løpet av året økte Wilhelmsen Maritime Services (WMS) sin eksterne gjeld med USD 100 millioner. På konsernbasis slettet dette et likelydende lån fra internt selskap. Totalt økte konsernets rentebærende gjeld med USD 241 millioner i Det gjennomsnittlige rentenivået gikk opp gjennom året og medvirket til økningen i totale rentekostnader. Rentesikringsgraden økte til rundt 60% og forventes å holde seg på dette nivået de neste årene. Markedsverdien på rentesikringsinstrumenter var positiv med rundt USD 9 millioner ved utgangen av Konsernet har gjennom lengre tid lagt vekt på å ha tilgang til flere finansieringskilder, og har opprettholdt aktiviteten i det norske sertifikatog obligasjonsmarkedet. Konsernet har fått investment grade rating BBB av sentrale aktører i dette markedet. WW har en obligasjonsportefølje med varierende løpetider opp til 15 år. Ved årsskiftet utgjorde utestående sertifikater og obligasjoner cirka USD 400 millioner (USD 350 millioner). Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde USD 184 millioner, mens driftsresultatet beløp seg til USD 294 millioner. Hovedårsaken til forskjellen er at salgsbeløpet for Dockwise-transaksjonen først ble innbetalt i midten av januar SIDE 12 / wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006

15 Likvide midler utgjorde USD 377 millioner ved årets slutt, en økning på USD 28 millioner fra Utrukne kommiterte kredittlinjer utgjorde USD 201 millioner, hvorav om lag USD 83 millioner fungerer som backstop for utstedte sertifikater og obligasjoner med gjenværende løpetid under tolv måneder. En andel av konsernets likviditet forvaltes gjennom investeringer i aksjer, obligasjoner og strukturerte produkter. Opp mot 40% av porteføljen har vært plassert i aksjer, hvorav halvparten i utlandet og halvparten i nordiske og norske aksjer. Konsernets aksjeportefølje ble vesentlig redusert mot slutten av Forvaltningen ga i løpet av året en porteføljeavkastning på i underkant av 17%, tilsvarende omlag USD 20 millioner. Konsernets inntekter og kostnader er hovedsakelig denominert i USD. Rundt 40% av kostnadene er i andre valutaer, primært EUR, NOK, SEK, JPY og KRW. Deler av denne valutaeksponeringen dekkes gjennom bruk av sikringsforretninger. På ordinær generalforsamling i mai 2006 ble det besluttet å utbetale et utbytte på NOK 5 per aksje. En ekstraordinær generalforsamling i november besluttet å utbetale et tilleggsutbytte på NOK 3,50. Totalt utbetalte WW utbytte på NOK 8,50 per aksje i I tråd med WWs utbyttepolitikk foreslår styret at det utbetales et utbytte på NOK 5,50 per aksje i mai Konsernet eide 3,78% av egne aksjer ved utgangen av Administrasjonen har fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 10% av utestående aksjer. Resultatdisponering Styrets forslag til resultatdisponering er som følger: Morselskapets regnskap (NOK millioner) Årsresultat 177 Utbytte (272) Annen egenkapital 95 Sum disponeringer (177) Morselskapets frie egenkapital ved utgangen av året var NOK 1,4 milliarder. Segmentrapportering Ved omtale av segmentene nedenfor benyttes tall fra managementrapporten, i stedet for det offisielle regnskapet. Tall fra managementrapporten avspeiler WWs underliggende drift på en mer representativ måte enn det offisielle regnskapet. Dette gir mer utfyllende informasjon om gruppens totale økonomiske resultater slik de ble oppnådd gjennom de ulike samarbeidsselskapene. Regnskapsprinsippene for de to rapportene er identisk og følger International Financial Reporting Standards (IFRS). Managmentrapporten baserer seg på proposjonalkonsolidering for de av WWs virksomheter som er felleskontrollerte, og reflekterer WWs andel av selskapene. Shipping og logistikk En effektiv lastesammensetning, bedre utnyttelse av tilgjengelig tonnasje og god tilgang på last bidro til solide resultater for shippingsegmentet. Det er økende etterspørsel etter komplette logistikktjenester i de markeder WW opererer. I tråd med WWs langsiktige strategi er det utviklet en global dør-til-dør transport fra fabrikk til forhandler, som inkluderer både sjøtransport og landbaserte tjenester. Gruppens selskaper ivaretar frakt av biler og tung, rullende last (high and heavy) samt statisk last (non-containerised cargo). WWs datterselskaper fraktet nær 5 millioner biler til sjøs og 3 millioner biler på land i WW vil befeste og videreutvikle sin posisjon innen shipping og logistikk ved å sikre gruppens markedsandeler i modne markeder og vokse i mindre utviklede markeder. WW solgte sin 24% eierandel i det nederlandske tungtransportselskapet Dockwise til privat equity selskapet 3i i desember Salget har bidratt sterkt til WW-gruppens årsresultat. wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE 13

16 Sjøtransport Resultatene for shipping i 2006 ble på linje med Driftsinntektene i 2006 var på USD 1,4 milliarder (USD 1,3 milliarder). Driftsresultatet i 2006 ble på USD 241,2 millioner (USD 237,5 millioner). Resultat før skatt endte på USD 153,7 millioner i 2006 (USD 217,9 millioner). Nedgangen skyldes regnskapsmessige effekter som følger av markedsverdijusteringene på gruppens kontrakter for bunkerssikring. Forskjellen fra 2005 til 2006 utgjorde rundt minus USD 80 millioner. Shippingaktiviteten utføres primært gjennom operatørselskapene Wallenius Wilhelmsen Logistics (WW eier 50%), EUKOR Car Carriers (WW eier 40%) og American Roll-on Roll-off Carrier (WW eier 50%). Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) har etablert en meget sterk posisjon i markedet for sjøtransport av biler og annen rullende last, og har styrket sin posisjon som tilbyder av øvrige logistikktjenester, inkludert styring av komplette transportkjeder fra fabrikk til forhandler. WWL bidro i 2006 med et resultat for partnerne som var noe lavere enn i Dette som følge av at inntektsøkninger gjennom året i betydelig grad ble fortrengt av kostnadsøkninger. WWL måtte chartre inn dyr tilleggstonnasje for å løfte volumer. Økte bunkerskostnader påvirket også resultatet. WWLs marked er sterkt. Lastetilgangen har vært god på de viktigste transportstrekningene. Spesielt var markedet for skipninger av anleggsutstyr til Australia sterkt gjennom året. Året var også preget av meget store volumer fra Asia til Europa og fra Asia til Nord-Amerika. WWL har betydelige logistikkaktiviteter i Europa, Nord- og Sentral-Amerika, Asia og Oceania. Dette er i tråd med WWs strategi om å bygge ut det globale nettverket av logistikktjenester i takt med sjøtransportkundenes behov. Nye logistikkontrakter inngås jevnlig. EUKOR Car Carriers oppnådde historisk høye driftsinntekter og et meget godt driftsresultat i Dette til tross for at sommermånedene var preget av streik i Korea hos begge de viktigste kundene, Hyundai Motor Company (HMC) og Kia Motors Corporation (KIA). Streiken påvirket både produksjonen og eksporten fra Korea negativt for HMC og KIA. Under streiken iverksatte EUKOR en rekke tiltak for å utnytte mest mulig av den overskuddstonnasjen som oppsto på annen måte. Dette dempet de negative effektene av streiken noe. Totalt skipet EUKOR 3,2 millioner biler i Dette er en økning fra Med unntak av i streikemånedene ga året svært god kapasitetsutnyttelse for EUKOR, og samtlige skip opererte med full kapasitetsutnyttelse og minimalt med ventetid. Tidsforskyvninger i eksportvolumene fra Korea medførte svingninger i kapasitetsbehovet, og betydelige merkostnader for leie av tilleggskapasitet etter streiken. EUKOR har ferdigforhandlet videreføringen av fraktkontraktene med innføring av bunkersjusteringsklausul (BAF) med HMC og KIA. Det er på det nåværende tidspunktet ikke mulig å si når avtalen vil bli behandlet av ledelsen i HMC-gruppen. I mellomtiden opereres det under gjeldende kontrakter. American Roll-on Roll-off Carrier (ARC) oppnådde også gode resultater i Året var preget av høye volumer for ARC, som opererer åtte skip under amerikansk flagg. Skipene, som hovedsakelig frakter materiell for den amerikanske stat, sysselsettes i to ruter: én mellom Nord- Amerika og Europa, den andre mellom Nord- Amerika og Midtøsten. Med virkning fra 1. januar 2007 har American Shipping & Logistics Group (ASL) samlet ad SIDE 14 / wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006

17 For å sikre ytterligere ny og moderne tonnasje vil WW og gruppens partnere fortsatt være aktive i nybyggingsmarkedet. ministrasjonen i de amerikanske selskapene ARC, American Auto Logistics (AAL) og American Logistics Network (ALN) i én enhet. Tonnasjesituasjonen For å sikre ytterligere ny og moderne tonnasje vil WW og gruppens partnere fortsatt være aktive i nybyggingsmarkedet. I perioden fra april 2007 til 2011 vil det bli levert 44 nye bilskip, hvorav åtte til WW. To skip vil bli levert fra Ray Shipping, to fra Daewoo og fire fra Mitsubishi Heavy Industries. WW både eier og leier skip. De tre store operatørselskapene disponerte til sammen 150 skip i sine flåter. WW hadde ved utgangen av 2006 eierskap i 39 (33) skip, hvorav 13 (12) var heleide, 13 (13) deleide 50%, og 13 (8) innleid på ulike leiekontrakter. Skipene som helt eller delvis eies av WW er juridisk organisert i de skipseiende selskapene Wilhelmsen Shipping, Wilhelmsen Lines, Wilhelmsen Lines Shipowning, Wilhelmsen Lines Car Carriers (WW eier alle 100%) og Mark 1 Shipping (WW eier 50%). I løpet av 2006 tok WW levering av seks nye skip. Samtlige er satt inn i WWL og EUKORs flåter: Hyundai Heavy Industries, South Korea: Morning Concert levert i april Mitsubishi Heavy Industries, Japan: Topeka levert i juni Tombarra levert i september Tortugas levert i desember Stocznia Gdynia, Poland: Talia levert i august Taipan levert i desember Annen shipping WW solgte sin 24% andel av tungtransportselskapet Dockwise til private equity selskapet 3i i fjerde kvartal. Avtalen hadde en totalverdi på i overkant av USD 700 millioner, avhengig av om og hvor raskt Dockwise-skipet Mighty Servant 3, som sank utenfor Angola i desember 2006, kommer tilbake i operativ drift. Som følge av det sterke offshoremarkedet har Dockwise bidratt med et resultat før skatt for 2006 (t.o.m. 22. desember) på USD 12,9 millioner (USD 9,6 millioner) og med et resultat før skatt i fjerde kvartal på USD 2,4 millioner (USD 3,4 millioner). I Wilhelmsen Offshore & Chartering inngår tjenester til Sea Launch og Express Offshore Transport (EOT). Disse virksomhetene leverte resultater som forventet. EOT (WW eier 50%) ble opprettet i 2005 og startet sin virksomhet i februar Selskapet tilbyr transport av mannskap og forsyninger til oljeinstallasjoner i Asia og Den arabiske gulf. WW-gruppens driftsresultat er positivt påvirket av en regnskapsmessig gevinst på rundt USD 9,5 millioner som følge av etableringen av selskapet. Integrerte logistikktjenester Komplette logistikktjenester gir sjøtransportkundene en forbedret total transporttjeneste, samtidig som WW tilbyr et produkt som skiller gruppen fra konkurrentene. I tillegg blir logistikktjenestene et virkemiddel for å oppnå langsiktige og lønnsomme sjøtransportkontrakter. Logistikkaktivitetene i WW gruppen omfatter: > Terminaltjenester > Tekniske tjenester > Innkjøp av innlandstransport > Styring av transportkjeder for kjøretøyer (supply chain management). Tjenestene støtter WWs sjøgående transport og har samtidig krav om tilfredsstillende lønnsomhet som selvstendige forretningsområder. wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE 15

18 Wilhelmsen Maritime Services har en ledende rolle i den maritime serviceindustrien. WWs nettverk av logistikkaktiviteter utvikles i tråd med behovene hos sjøtransportkundene. Dette innebærer at de investeringene som gjøres innen logistikkområdet er i aktiviteter som er direkte knyttet til sjøtransporten, i hovedsak i terminaler og tekniske tjenester. Logistikksegmentet hadde i 2006 et negativt driftsresultat på minus USD 5,6 millioner (pluss USD 14,5 millioner). Dette følger av at underliggende verdier i Global Automotive Logistics (WWL eier 40%), som eier det franske logistikkselskapet Compagnie d Affrètement et de Transport (CAT), ble skrevet ned med USD 25,3 millioner til null i andre kvartal Driftsresultatet for logistikksegmentet ble forbedret med USD 5,3 millioner i annet halvår, som følge av at CAT fra og med 1. juli 2006 ikke lenger ble konsolidert inn i WWs regnskap. Justert for engangsposter gikk driftsresultatet for logistikksegmentet ned med USD 7,5 millioner i 2006 sammenlignet med Driftsinntektene i 2006 utgjorde til sammen USD 386,2 millioner (USD 531,0 millioner). Nedgangen skyldes at inntektene fra CAT ikke ble inkludert i annet halvår Resultatet før skatt for året sett under ett var negativt, og endte på minus USD 7,3 millioner (pluss USD 9,8 millioner). Med unntak av CAT, leverte WW-gruppens logistikkaktiviteter resultater som forventet. De landbaserte logistikktjenestene som tilbys gjennom WWL utføres gjennom flere operative selskaper. De viktigste er Vehicle Services Americas og Vehicle Services Europe, i tillegg til seks eide terminaler. Disse terminalene ligger i Baltimore, Brunswick (begge USAs østkyst), Port Hueneme (USAs vestkyst), Zeebrugge (Belgia), Southampton (Storbritannia) og Kotka (Finland). WWL har i tillegg langtidskontrakter om bruk av en rekke strategisk viktige terminaler: Port Elizabeth (Sør-Afrika), Auckland (New Zealand), Laem Chabang (Thailand), Pyungtaek (Sør-Korea), Singapore, Manzanillo (Mexico), Los Angeles (USA vestkyst), Savannah, Galveston, Tampa, Jacksonville, (alle USAs østkyst), Santos, Rio Grande (begge Brasil), Liverpool (Storbritannina), Bremerhaven (Tyskland) og Halifax og Vancouver-Annacis (Canada). WW har også terminaler gjennom EUKORs eierskap i Wallhamn (Sverige) og Pyongtaek (Sør-Korea), som er under utbygging. WWL fikk i 2006 flere nye logistikkontrakter hvor innlandsdistribusjon er integrert med WWLs sjøtransport. Resultatene fra terminaler og tekniske tjenester var gode, som følge av god kapasitetsutnyttelse. For innkjøp av innlandstransport og styring av transportkjeder ble resultatene som forventet marginale. De lave driftsmarginene skyldes at WWL kun tar provisjon for tjenestene. Det koreanske logistikkselskapet Glovis (WW eier 20 %) leverte et resultat i 2006 som var noe lavere enn i Styrking av Sør-Koreas valuta KRW har bidratt til å svekke resultatet i Glovis. Det samme har de tidligere nevnte streikene ved Hyundai Motor Company (HMC) og Kia Motors Corporation (KIA). Glovis er eksklusiv leverandør av globale logistikktjenester for EUKORs hovedkunder HMC og KIA. Glovis fortsatte i 2006 den globale ekspansjonen til blant annet USA og Europa, som følge av at HMC og KIA opprettet bilfabrikker utenfor Korea. Glovis daglige drift ble i 2006 ikke i vesentlig grad påvirket av etterforskningen om finansielle uregelmessigheter innenfor HMC. WW eier 50% av de amerikanske logistikkselskapene American Auto Logistics (AAL) og American Logistics Network (ALN). Selskapene SIDE 16 / wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006

19 leverer dør-til-dør logistikktjenester, inkludert lagring av private biler samt andre eiendeler for amerikansk militært personell og statsansatte som stasjoneres i utlandet. Om lag biler ble transportert av AAL i AAL og ALN leverte gode resultater, om lag på nivå med Maritime tjenester Maritime tjenester er et satsingsområde for WW, hvor gruppen gjennom det heleide datterselskapet Wilhelmsen Maritime Services (WMS) har tatt en ledende rolle i den maritime serviceindustrien, i tråd med WW-gruppens tidligere uttalte strategi. WMS ble videreutviklet i 2006 gjennom et omfattende integrasjonsprogram, som ble igangsatt i kjølvannet av Unitor-oppkjøpet sommeren Oppkjøpet har gitt betydelige synergier og bidratt til etableringen av et unikt, globalt nettverk for verdensflåten. Gjennom integrasjonsprogrammet ble det identifisert synergigevinster på i overkant av USD 30 millioner. Disse ble realisert fortløpende i løpet av 2006 og vil gi full effekt fra Som en følge av betydelig volumvekst og harmonisering av organisasjonen, blir synergiene til en viss grad motvirket av den generelle kostnadsutviklingen. WMS tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester, og fokuserer på handelsflåten, nybygg og konvertering av skip. Selskapet har rundt landansatte fordelt på 352 kontorer i 71 land og kan tilby assistanse til skip i mer enn havner i 116 land. (minus USD 9,6 millioner). Driftsinntektene var på USD 587,8 millioner (USD 339,2 millioner). Resultat før skatt endte på USD 42 millioner (minus USD 9,8 millioner). Det negative driftsresultatet i 2005 må sees i sammenheng med avsetning på USD 28 millioner til integrasjonskostnader som følge av oppkjøpet av Unitor sommeren Barwil Unitor Ships Service Forretningsområdet Barwil Unitor Ships Service har verdens største globale maritime nettverk med leveringsevne i havner i 116 land. Barwil Unitor, som tilbyr produkter og tjenester til handelsflåten, har rundt landansatte, hovedkontor på Lysaker og er operasjonelt delt inn i åtte regioner. I 2006 håndterte Barwil Unitor skipsanløp (51 000) og utførte produktleveranser ( ) til skip (16 400). Den gode veksten i 2005 fortsatte i Den sterke økningen skyldes i hovedsak nye produkter, bredere servicetilbud og ekspansjon i verdensflåten. Marginene er under press for noen av produktene, men det er gode resultater i alle produkt- og tjenesteområdene. Størst salgsøkning var det i region Nordøst-Asia med 35%. Barber Ship Management Forretningsområdet Ship Management favner Barber Ship Management og Wilhelmsen Technical & Operational Solutions. 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: Barwil Unitor Ships Service har verdens største globale maritime nettverk, og er operasjonelt inndelt i åtte regioner med åtte regionshovedkontorer. Nord-Europa: Oslo, Norge Sentral-Europa: Rotterdam, Nederland Sør-Europa og Nord-Afrika: Genova, Italia Det østlige Middelhavet: Pireus, Hellas Afrika, Midt-Østen og Svartehavet: Dubai, Forente Arabiske Emirater Sørøst-Asia og Oceania: Singapore Nordøst-Asia: Shanghai, Kina Sør- og Nord- Amerika: Houston, USA WMS, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo, har fire forretningsområder: > Barwil Unitor Ships Service > Barber Ship Management > Unitor Ships Equipment > Maritime Solutions and Financial Services Driftsresultatet for 2006 ble på USD 49 millioner Barber Ship Management (BSM) er blant de ledende aktørene i markedet for drift og bemanning av skip. BSM har 308 (300) skip på management, hvorav full teknisk drift på 175 skip (156). Resultatene i BSM ble noe lavere enn forventet, på grunn av press på marginer samt økte kostnader som følge av restrukturering av organisasjonen. wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE 17

20 WW er opptatt av å utvikle et godt og inspirerende arbeidsmiljø til sjøs og på land. Det er mangel på kvalifisert maritimt personell generelt og offiserer spesielt. Dette gjelder særlig når man tar i betraktning antall nybygg som kommer inn i markedet de neste årene, og konkurransen om arbeidskraften tiltar. For å møte fremtidens konkurranse om kvalifiserte sjøfolk prioriterer BSM å tilrettelegge for en maritim karriere, samt sikre de seilendes nærhet til WWs organisasjon. BSM hadde i 2006 en mannskapspool på sjøfolk (8 300). BSMs internasjonale maritime treningssenter i Mumbai, India spiller en viktig rolle i opplæring og rekruttering. Siden starten for fem år siden har treningssenteret utstedt i overkant av kursbevis og utdannet rundt studenter. Wilhelmsen Technical & Operational Solutions er et selskap som spesialiserer seg på inspeksjon, revisjon, trening, ulykkesgransking samt tekniske tjenester om bord på skip. Hovedkontoret ligger i Singapore. De viktigste vekstmarkedene er innen inspeksjoner, rådgivning og trening av sjøfolk. Unitor Ships Equipment Forretningsområdet Ships Equipment favner selskapene Unitor Marine Systems og TI Marine Contracting og fokuserer på nybyggingsmarkedet og på konvertering av skip. Unitor Marine Systems (UMS) tilbyr et bredt spekter av systemer og produkter innen to segmenter: brann og sikkerhet samt systemer for nitrogeninertgass. Selskapets løsninger anvendes på om lag 25% av verdensflåten. UMS styrer hovedvekten av sin aktivitet og produksjon fra Shanghai og støtter sitt europeiske marked fra sin base i Polen. Ordreinngang og marginutvikling i UMS er lovende med tanke på TI Marine Contracting har spesialisert seg på lavtemperaturisolering for lastetanker på gasskip og rørledninger på terminaler, samt brann- og komfortisolering på marinefartøyer. Selskapets hovedkontor er i Lier utenfor Oslo, og majoriteten av selskapets aktivitet er i Asia og Storbritannia. Selskapets resultater for 2006 var meget tilfredsstillende. Maritime Solutions and Financial Services Maritime Solutions and Financial Services utgjør det fjerde forretningsområdet til WMS og favner selskapene Wilhelmsen Premier Marine Fuels, Wilhelmsen Insurance Services og Marine Transaction Services. Wilhelmsen Bunkers skiftet navn til Wilhelmsen Premier Marine Fuels (WMS eier 60%) 1. januar 2007 etter sammenslåingen med det britiske Premier Marine Fuels. Det nye selskapet vil håndtere 7-8 millioner tonn bunkers i året, og blir et av verdens største av sitt slag. Selskapet tilrettelegger også langsiktige bunkersavtaler og utviklet i løpet av 2006 etterspurte markedsanalyser som får mye oppmerksomhet i det offentlige rom. Wilhelmsen Bunkers oppnådde et meget godt resultat i Wilhelmsen Premier Marine Fuels har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo og avdelingskontorer i London, Singapore og Cape Town. Wilhelmsen Insurance Services (WIS) innehar WW-gruppens forsikringskompetanse. Selskapet er et heleid datterselskap av WW ASA men er operasjonelt innlemmet i WMS. WIS er godkjent som forsikringsmegler av Kredittilsynet. Marine Transaction Services (MTS) er etablert i det maritime e-business markedet, hvor selskapet tilbyr skreddersydde e-handelsløsninger for innkjøp. Mer enn skip bruker i dag MTS e-handel teknologi og selskapet hadde en sterk vekst i antall kunder og transaksjonsvolum i Arbeidsmiljø og helse Konsernet startet året 2006 med to arbeidsmiljøutvalg et for WW ASA med heleide datterselskaper og et for Unitor AS. SIDE 18 / wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker

Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006

Rapport for 1. kvartal 2006 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 Telefax: 67 58 44 96 Privat: 67 14 83 43 E-post: cecilie.stray@ww-group.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Rapport. Rapport for fjerde kvartal Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien Lysaker

Rapport. Rapport for fjerde kvartal Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien Lysaker Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Rapport for tredje kvartal 2005

Rapport for tredje kvartal 2005 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Vice President Telefax: 67 58 44 96 Strandveien 20 Privat: 67 14 83 43 1324 Lysaker E-post:

Detaljer

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport Global Reports LLC

Wilh. Wilhelmsen. årsrapport Global Reports LLC Wilh. Wilhelmsen årsrapport 2006 wilh. wilhelmsen ÅRSRAPPORT 2006 / SIDE wws visjon: Wilh. wilhelmsen er den ledende internasjonale leverandøren av maritime tjenester wws filosofi: Vi tror at motiverte

Detaljer

Foreløpig årsrapport 2005

Foreløpig årsrapport 2005 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 Telefax: 67 58 44 96 Privat: 67 14 83 43 E-post: cecilie.stray@ww-group.com

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Vice President

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Vice President Pressemelding Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Telefon: 67 58 41 60 Cecilie Stray Mobil: 97 70 08 02 Kommunikasjonsdirektør Telefax: 67 58 44 96 Vice President Privat: 67 14 83 43 Strandveien 20

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA ( WW ) oppnådde et driftsresultat for årets første fire måneder på NOK 277 mill. mot NOK 177 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA

Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA Foreløpig årsmelding 2000 Wilh. Wilhelmsen ASA Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) oppnådde i 2000 et driftsresultat på USD 84 millioner. Dette er en bedring på ca. 50% i forhold til 1999 da driftsresultatet

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt: Informasjonsdirektør Telefon: 67 58 41 60 Cecilie Stray Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Resultatene for konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) preges av en klar forbedring i perioden april juni sammenliknet med 1. kvartal 2000. Linje- og bilskipsvirksomheten i Wallenius

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet er under betydelig endring gjennom nylige oppkjøp av partneres eierandeler både i HUAL AS og Unicool Ltd. Fokus legges i

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 RAPPORT FOR

Detaljer

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen

Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen Årsrapport 2005 Wilh. Wilhelmsen ALEXANDER MARESCA SITE MANAGER WILHELMSEN MARINE CONSULTANTS Tonnasjesituasjonen for bil- og ro-ro skip er stram. For å håndtere WWs kunder og deres fremtidige ønsker er

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2005 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Konsernresultatet ble NOK 214,5 mill., som er sterkere enn forventet. Alpharma Inc. viser klar forbedring og et relativt godt resultat

Detaljer

AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE

AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE AKSJER OG BØRS En grunninnføring i aksjemarkedet for elever i videregående skole. EKSEMPEL PÅ ET FORELESNINGSKONSEPT FRA AKSJENORGE 70 60 50 40 30 20 10 0 Nokias aksjekursutvikling de siste 12 år. 1 64

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Den økonomiske krisen i Asia og også andre deler av verden har hittil i år bare i begrenset grad hatt innvirkning på driftsresultatene.

Den økonomiske krisen i Asia og også andre deler av verden har hittil i år bare i begrenset grad hatt innvirkning på driftsresultatene. TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 31. AUGUST 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA (WW) oppnådde et driftsresultat for årets åtte første måneder på NOK 656 mill. mot NOK 522 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL

SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL SEVAN MARINE ASA RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 RAPPORT ANDRE KVARTAL 2004 Hovedtall 1 Driftsinntektene for andre kvartal utgjorde NOK 0.1 millioner (NOK 1.0 millioner). Nedgangen skyldes hovedsakelig utløp

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL

RAPPORT 3. KVARTAL 1999. Consub har mot Petrobras (ca. 45) gjennomføres som planlagt. RESULTAT 3. KVARTAL RAPPORT 3. KVARTAL 1999 RESULTAT 3. KVARTAL Resultatregnskapet for 3. kvartal 1999 viser en omsetning på NOK 690 mill mot NOK 890 mill i 1998. Resultat før skatt er på NOK 98 mill (inkludert gevinst for

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA

RAPPORT 1. KVARTAL 1996 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 LEIF HÖEGH & CO. ASA RAPPORT 1. KVARTAL 19 RAPPORT 1. KVARTAL Driftsresultatet for Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet i 1. kvartal ble NOK 156 millioner før avskrivninger (NOK 120 millioner

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før.

Konsernets driftsinntekter pr 1. kvartal ble NOK 199 mill sammenlignet med NOK 179 mill i samme periode året før. RAUFOSS ASA STYRETS RAPPORT PR 1. KVARTAL 2003 Hovedtrekk Sammenligningstallene for 1. kvartal 2002 og året 2002 er omarbeidet i forhold til virksomheten som videreføres i 2003. Resultat av solgt virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat

4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2006 Sterk vekst og sterkt resultat Aker Kværner rapporterer sterke resultater for fjerde kvartal 2006 med en EBITDA på 905 millioner kroner og 3 170 millioner kroner

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. kvartal Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, finansdirektør Gode resultater under krevende forhold Positiv marginutvikling Høye andre driftsinntekter Nedskrivninger på utlån

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer