Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2014."

Transkript

1 Startprogram 1 Arrangør: NMK Sør-Gudbrandsdal Løpets adresse: NMK Sør-Gudbrandsdal, Postboks 1088, 2611 Lillehammer Telefon: (Olve Klevmo Møller), e-post: Web: 2 Løpets navn: «Mountain Challenge Lillehammer 2014». Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup Løpets art: Challengeløp som består av etapper med åpne tidskontroller. Løpet består av transportetapper (ca 60km), 15 pålitelighetsetapper (ca 155km) og 4 ferdighetsetapper. For klasse EL/PIH vil løpet bestå av transportetapper (ca 17km), 7 pålitelighetsetapper (ca 53km) og 1 ferdighetsetappe. Det er ingen rene orienteringsetapper i løpet, men orienteringselementer vil forekomme på de øvrige etapper. Løpet arrangeres i samsvar med det Nasjonale Sportsreglementet for Norge (NSR), ISR og løpets tilleggsregler. 4 Arrangørlisens: ARCH Hovedfunksjonærer: Leder sportskomite: Olve Klevmo Møller Funksjonæransvarlig: Endre Brennum Ansvarlig gjesteklasser: Inge Møller Løpssekretær: Ann Cecilie Skum Teknisk kontrollant/miljøansvarlig: Lars Klevmo 6 Løpsledelse / jury: Løpsleder: Olve Klevmo Møller (tlf ) Ass løpsleder: Ivan Klevmo (tlf ) Juryleder: Harry Øyen (tlf ) Jurymedlem: Frode Øyen Jurymedlem: Trond Bakkom 7 Løpsdato: Lørdag 23.august Løpets base Birkebeineren Hotell & Apartments, Birkebeinervegen 23, Lillehammer. Innsjekk og sekretariat vil være på hotellet. I nærheten av hotellets parkering er løpets tekniske kontroll og prestart.

2 9 Løpets tidsplan: Kl 08:00; Teknisk kontroll og innsjekk åpner. Teknisk kontroll gjennomføres før innsjekk. (Det vil være egen innsjekk for deltagere i klasse EL/PIH, følg merking.) Kl 09:00; Gjennomgang av kjøreordre for deltagere i klasse EL/PIH Kl 09:30; Teknisk kontroll/innsjekk stenger Kl 09:30; Kort deltagermøte (A, B, C, C2) Kl 09:30; Utdeling av kjøreordre starter Kl 10:30; Prestart 1. bil fra base Kl 11:00; Start 1. bil fra gågata Kl 14:30; Målgang første bil EL/PIH (Hunderfossen familiepark, Energisenteret) Kl 18:30; Målgang første bil A (Birkebeineren Hotel & Apartments) 10 Løpets start: Prestart fra Birkebeineren Hotel & Apartments skjer 30 minutter før ordinær starttid. Ved prestart vil deltager få utdelt Tidskort 1 og påskrevet tid for ordinær start. 11 Trippavstand: Skisse trippavstand er vedlagt. Fra prestart følges kjøreordre til ordinær start i Storgata. Alle vegdeler vil være pilet. Det vil være vakter i gågata som følger bil til oppstillingsplass før start. Vi henstiller alle deltagere til svært forsiktig og rolig kjøring i gågata. I gågata vil bilene være oppstilt i ca 20 minutter før egen starttid. Dere vil bli startet fra skiltet «Start» på riktig tid. 12 Utlevering av kjøreordre: Kjøreordre utleveres i sekretariatet tidligst 90 minutter før ordinær starttid. 13 Krav til besetning/bil: Se 558. Alle registrerte biler i god drift- og sikkerhetsmessig stand tillattes i løpet. Deltagende lag har ansvar for at bilen har gyldig forsikring i henhold til vegtrafikkloven, at forfalt årsavgift er betalt og at periodisk kjøretøykontroll er gjennomført i henhold til forskrift. Prøveskilt er ikke tillatt. Se 557. Bilbelter er påbudt hele løpet. På ferdighetsetappene skal deltagere i åpen bil benytte hjelm. Det er kun tillatt med 2 personer i bilen. Fører av bilen må ha gyldig førerkort. Kartleser må være fylt 14 år. 14 Dekk 558 b er uten unntak gjeldende iht dekk. 15 Anmeldelse / avgift: Påmeldingsavgift skal være innbetalt til konto Kvittering for betalt påmeldingsavgift må medbringes på innsjekk. (Deltagere som er påmeldt via Eidsiva trenger ikke medbringe kvittering.) Ved avbud etter ordinær påmeldingsfrist, refunderes 50% av påmeldingsavgiften. MERK: Kontant betaling ved innsjekk tillattes IKKE. 16 Engangslisenser: Bestilte engangslisenser deles ut ved innsjekk. Deltagere som har bestilt engangslisens men ikke benytter denne, vil bli belastet kr 300,-. 17 Premiering: De tre beste i hver klasse (fører og kartleser) premieres (klasse A, B, C, C2, EL og PIH). For ferdighetsetappene premieres beste fører i hver bilklasse (1 10). 18 Resultater og premieutdeling: Resultatliste foreligger så snart som mulig etter målgang siste bil. Premieutdeling foretas umiddelbart etter protestfristens utløp. Klasse EL/PIH vil ha egen premieutdeling etter målgang ved Energisenteret. 19 Protester: Se 582 Protester, tidsfrister og jury. Det henvises også til i NSR. 20 Veger: Offentlige og private veger med asfalt-/grusdekke av god standard.

3 Alle bes om å ta hensyn til annen ferdsel på vegene som benyttes i løpet. Vi gjør spesielt oppmerksom på at alle veger er åpne for annen trafikk. Ta spesielt hensyn til syklister og beitedyr, da disse erfaringsmessig ikke tar hensyn til annen trafikk! 21 Løpsavvikling: Startrekkefølgen er: Klasse EL, Klasse PIH, Klasse A, klasse C-2, klasse C og klasse B. Deltagerne starter med 1 minutts mellomrom dersom ikke annet er oppgitt, og det er flytende start. Det vil være 10 minutt opphold mellom siste bil i klasse PIH og første bil i klasse A. Startliste med starttid er tilgjengelig i sekretariatet minimum 15 minutter før løpets prestart. 22 Ferdighetsetapper: Ferdighetsetappene gjennomføres iht 566 og 568e. På alle ferdighetsetapper startes det på signal fra starter. F1 og F2 kjøres på området til Norsk vegmuseum på Hunderfossen. Underlaget er blanding av grus og asfalt. Start og mål på grus. F3 og F4 kjøres på området til NAF Øvingsbaner, Moelv. Underlaget er blanding av asfalt, grus og betong. Det kan være svært glatte partier på prøven, spesielt ved regnvær. Klasse EL/PIH kjører kun F1. 23 Tidtaking: Det benyttes GPS-basert tidtaking som beskrevet i 570. Tracker/tlf deles ut ca 10 minutt før deltagers prestart ved Birkebeineren Hotel & Apartments, og festes i bilen etter nærmere anvisning. Masterur er plassert i sekretariatet. Det gjøres oppmerksom på at det iht 570 er deltagerens eget ansvar å ha tilstrekkelig nøyaktig klokke. Arrangøren kan ikke under noen omstendighet lastes for unøyaktighet på deltagernes klokke. 24 Tidstabeller: Tidstabeller med tid angitt på helt sekund (300-meter intervall) vil bli utdelt. For del 1 (før lunsjopphold) blir tidstabell utdelt på siste tidskontroll før start på pålitelighetsetappe. Tidstabellen vil angi måltid. For del 2 (etter lunsjopphold) blir tidstabeller for resterende pålitelighetsetapper utdelt ved målgang F2. Tidstabellen vil ikke angi måltid. Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle feil i tidstabeller. 25 Reklame: Arrangørens reklame er del av startnummer og skal ikke modifiseres. Startnummer plasseres på begge fordører. «Norsk Bilgaranti»-dekaler plasseres på begge fordører på toppen av startnummeret (klasse A, B, C og C2). Dekaler er tilgjengelig ved innsjekk. «NAF Eidsiva»-streamer plasseres på begge framskjermer. Streamer deles ut ved innsjekk. 26 Skilting: Eksempler på skilt som benyttes i løpet vil være plassert i sekretariatet. Alle skilter vil være i format A4 og ha svart trykk på gul bakgrunn. 27 Servering: Ifm løpets pause (etter F1) på Norsk vegmuseum vil det være servering av lunsj. Etter målgang (klasse A, B, C, C2) har Birkebeineren Hotell & Apartments tilbud om middagsbuffet med dessert til kr 225,- pr person. Dersom du ikke har bestilt middagsbuffet ved påmelding, kan dette kjøpes i hotellets resepsjon.

4 28 Overnatting: Arrangøren har inngått avtale med Birkebeineren Hotel & Apartments som tilbyr spesialpriser til deltagere i Challenge Lillehammer Se løpets hjemmeside for informasjon om priser og kontaktinformasjon til hotellet. 29 Kontakt: Deltagerkontakt kl A, B, C, C2: Olve Klevmo Møller, Deltagerkontakt kl EL, PIH: Inge Møller, Vedlagt startprogrammet er: *Skisse fra Birkebeineren Hotel til Start trippavstand *Beskrivelse trippavstand *Foreløpig startliste NMK Sør-Gudbrandsdal ønsker dere hjertelig velkommen til «Mountain Challenge Lillehammer 2014» Løpet arrangeres i samarbeid med:

5 Fra: Birkebeineren Hotell Distanse (km) Page Til: Start TRIPAVSTAND 3,18 SKISSE TIL TRIPAVSTAND Snitthastighet Distanse Retning Vegbeskrivelse Distanse Total Del Tulipanpiler Informasjon igjen Single User Licence granted to Olve Klevmo Møller Copyright - Don Barrow Idealtid 1 Ta til høyre ved utkjøringen fra Birkebeineren Hotell & Apartments ,18 1 START Ta til høyre i første kryss, ut på Sigrid Undsets veg. 00,16 00,16 3, ,73 00,57 2,45 3 Til venstre mot Smestad. 02,02 01,29 1,16 4 Ta til høyre inn Smestadvegen. 02,36 00,34 0, ,82 Mountain Challenge Lillehammer 2014 NMK Sør-Gudbrandsdal V4-C - Pro-Tulip Editor

6 Fra: Birkebeineren Hotell Distanse (km) Page Til: Start TRIPAVSTAND 3,18 SKISSE TIL TRIPAVSTAND Snitthastighet Distanse Retning Vegbeskrivelse Distanse Total Del Tulipanpiler Informasjon igjen Single User Licence granted to Olve Klevmo Møller Copyright - Don Barrow Idealtid Tripavstand starter umiddelbart etter kryss. Merket med hvit strek i asfalt ved starten av bru samt skilt "TRIPP". 03,18 00, Se skisse for tripavstand Mountain Challenge Lillehammer 2014 NMK Sør-Gudbrandsdal V4-C - Pro-Tulip Editor

7 Beskrivelse trippavstand Vedlegg 1 viser kjørebok fra Birkebeineren Hotel til Start Tripavstand. Startpunkt er markert med skilt «TRIPP». (Etter km 1,00 er det markert hvit stripe i asfalt, samt avstandsstolpe venstre side. Arrangørens tripp er kalibrert etter denne kilometermerkingen.) Følg Gudbrandsdalsvegen nordover (ingen avtak), rett fram i rundkjøring ved Høgskolen i Lillehammer. (Det er mulig å snu ved å ta til venstre inn på busslomme etter passering av skilt «TRIPP»)

8 mountain-challenge.no 1 av :35 Foreløpig STARTLISTE Godkjente påmeldinger sortert klassevis. Endelig startliste vil foreligge løpsdagen. Klasse EL 1 Espen Granberg Johnsen Lillehammer kommune Lillehammer Tesla Model S 9 11:00:00 Ola Mørkved Rinnan Eidsiva Hamar Hans Petter Eide Eidsiva Lillehammer Tesla Model S 9 11:01:00 Rune René Kristiansen Eidsiva Kai Hoff Eidsiva Hamar Volvo C30 Electric 9 11:02:00 Lars Stemsrud Eidsiva Hamar Andre Holtet Elsikkerhet Norge Moelv VW e-golf 9 11:03:00 Bjørn Holterhuset Elsikkerhet Norge Moelv Morten Woldseth Skedsmo kommune Lillestrøm Hyundai ix 35 FCEV 9 11:04:00 Øyvind Wahl Skedsmo kommune Lillestrøm Terje R. Karlsen Eidsiva Hamar Nissan Leaf 109 HP 9 11:05:00 Kjetil Jystad Eidsiva Hamar Frode Nybakken Eidsiva Hamar Mitsubishi MIEV 9 11:06:00 Øyvind Rustad Eidsiva Hamar Odd Erik Mathisen Eidsiva Hamar Nissan Leaf 109 HP 9 11:07:00 Henning Jakobsen Eidsiva Hamar Vegar Kjos Andersen Eidsiva Hamar Renault Kangoo 9 11:08:00 Sigurd Eikerol Eidsiva Hamar Else Marie L. Baardvik Eidsiva Hamar Nissan Leaf 109 HP 9 11:09:00 Elise Linda Røsvik Olsen Eidsiva Hamar Ole Einar Aspeslåen Eidsiva Hamar Renault Kangoo 9 11:10:00 Martin Praner Lien Eidsiva Hamar 2013 Total antall startende i klassen:11 Klasse PIH 12 Ellen Veskje Eidsiva Hamar Opel Ampera 10 11:11:00 Jan Tangen Eidsiva Hamar Joakim Steinum Eidsiva Hamar Toyota Prius 10 11:12:00 Ole Andreas Lien Eidsiva Hamar Øyvind Fosmo Sulland Gruppen Lillehammer Mitsubishi Outlander PHEV 10 11:13:00 Janne Kværnø Sulland Gruppen Lillehammer Stein-Vidar Hovde Eidsiva Hamar Volvo V :14:00 Kenneth Eik Holte Eidsiva Hamar Anders Gilberg Eidsiva Hamar Toyota Prius 10 11:15:00 Pål Røssum Eidsiva Hamar Jon Monssveen Volvo - Bilia Brøttum Volvo V60 D6 Plug In Hybrid 10 11:16:00 Alfred Broen Volvo - Bilia Ottestad 2015 Total antall startende i klassen:6 Klasse A 19 Aasmund Kleve NAF Msp Asker & Bærum Rykkinn Volvo 123GT 4 11:26:00 Oddvar Moland KNA Drammen Vestfossen Thorbjørn Bye KNA Gressvik BMW 2002 Tii 5 11:27:00 Jan Egil Jenssen KNA Grua Reidar Moland NMK Sandefjord Sandefjord Ford Escort RS :28:00 Jan Moland NMK Sandefjord Sandefjord Svein Lund KNA Halden Sarpsborg Datsun 240 Z 4 11:29:00 Tore Fredriksen KNA Halden Gamle Fredrikstad Petter Granerud KNA Oslo Porsche :30:00 Stein Røed KNA Hvalstad Kjell Gudim KNA Vollen VW 1303 S 5 11:31:00 Helge Stubberud Norsk Sportsvognklubb Oslo Gustav Fredrik Huseby KNA Trollåsen BMW 2002tii 5 11:32:00 Per O. Nyborg NAF Msp Asker & Bærum Sandvika 1973

9 mountain-challenge.no 2 av :35 26 Petter Løken NAF Askim Toyota Celica 7 11:33:00 Monty Karlan NAF Oslo & Omegn Bærums Verk Oddbjørn Håland KAK Øvrebø BMW 630cs 6 11:34:00 Hakon Berge-Hansen KNA Vest-Agder Finsland Erling Svensen NAF Øvre Østfold Tomter Volvo 2 11:35:00 Ingar Carlsen KNA Indre Ytre Østfold Askim 1959 Total antall startende i klassen:10 Klasse C2 29 Ole Reidar Myhrer Amcar Oslo Opel Kadett Kiemen Coupe 4 11:36:00 Jeanette Eugenia Myhrer Amcar Oslo Svenn Haavard Kjær NMK Larviik Larvik Opel Rally Kadett 4 11:37:00 Anne Lise Torp Kvelde Gorm Klevmo Møller NMK Sør-Gudbrandsdal Oslo Volvo :38:00 Morten Kappelslåen Lillehammer Bjørn Gustavsen NMK Sør-Gudbrandsdal Fåberg Volvo PV 3 11:39:00 Odd Arne Lundvollen NMK Sør-Gudbrandsdal Fåberg Torstein Berget NMK Fluberg Dokka Volvo :40:00 Olav Rune Fossmo Gaupen Geir Harald Ødegaard KNA Kristiansand Toyota Celica TA :41:00 Bjørn Natvig Kristiansand Marius Billerud NMK Matrand Volvo 4 11:42:00 Stian Grønnerud Vestmarka Roger Ølstad KNA Drammen Toyota Corolla 7 11:43:00 Jan M Ølstad Røyken Tom Frøyslid NMK Fluberg Dokka Opel Ascona A 5 11:44:00 Kim Vegar Frøyslid NMK Fluberg Dokka Kai Frøyslid NMK Fluberg Biri Ford Capri Mk3 6 11:45:00 Mona Kristiansen NMK Fluberg Biri 1981 Total antall startende i klassen:10 Klasse C 39 Oddbjørn Moen NMK Sandefjord Sandefjord Saab V4 5 11:46:00 Simen Moen NMK Sandefjord Sandefjord Rolf-Ingar Schou NAF Msp Asker & Bærum Kløfta Ford Escort TC 4 11:47:00 Trond Hansen NAF Msp Asker & Bærum Kløfta Alf Helle KNA Spydeberg Triumph TR :48:00 Knut Martiniussen NAF Spydeberg Peter Lie KNA Drammen Hallingby Volvo :49:00 Trond Brørby Christian Stormyr NMK Hadeland Skjetten Ford Fiesta 1300 S 6 11:50:00 Trond Bergli NMK Hadeland Harestua Kristin Vembe NAF Fornebu Porsche :51:00 Ole Andresen NAF Fornebu Svein Erik Storsveen NAF Hamar Ottestad Volvo :52:00 Børge Hedemann Larsen NAF Hamar Ridabu Bjørn Haugeby KNA Halden Aremark Volvo :53:00 John Thoreby KNA Halden Aremark Tore Steen Berntsen PCN Oslo Porsche 911 SC 6 11:54:00 Lasse Hansen PCN Nesøya 1979 Total antall startende i klassen:9 Klasse B 48 Bjørn Burum KNA Oslo Oslo Volvo :55:00 Are Burum KNA Oslo Oslo Trygve Andersen NMK Sandefjord Sandefjord Fiat :56:00 Magne Helland NMK Sandefjord Sandefjord Anders Grøttum NAF Msp Asker & Bærum Oslo Opel Ascona 16 SR 5 11:57:00 Jørn Grøttum NAF Msp Asker & Bærum Oslo Gunnar Børli NAF Tobøl Volvo PV :58:00 Morten Karset NMK Hamar Hamar Cathrine Keyser NSK Jessheim Porsche 911 Carerra 5 11:59:00 Thea Sundt KNA Svartskog 1976 Total antall startende i klassen:5 Totalt antall startende i løpet: 51 Norsk Motorklubb - "NMK Rallysystem"

TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014

TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014 TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014 Arrangør: NAF Motorsport Asker og Bærum Løpets adresse er: NAF Asker og Bærum, Boks 356, N-1301 Sandvika. Telefon: 67 54 35 79. www.naf.no/ab post@nafab.no

Detaljer

TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006

TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006 TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006 Arrangør: Norsk Sportsvogn Klubb Løpets navn: NSK - Challenge Løpet inngår i Challenge-cupen 2006. Løpets art: Challenge-løp som består av etapper med åpne og skjulte

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 7-8 SEPTEMBER 2012. TILLEGSREGLENE ER OFFISIELLE FRA TORSDAG 2. AUGUST 2012 KL 12:00. 1. ARRANGØRS NAVN: NAF Notodden og Omegn og NAF Motorsport Asker og Bærum

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik 2. BESKRIVELSE: Løpet er et sprintrally på asfalt, bestående av transportetapper og Spesialetapper. Det kjøres 2 SS over 4 omganger.

Detaljer

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103 INNHOLDSPUNKTER: 1. ARRANGØRS NAVN: 2. BESKRIVELSE 3. ISR / NSR. 4. ARRANGØRLISENS 5. SPORTSKOMITE 6. DETALJERT BESKRIVELSE 7. ULYKKESKOMMISJON 8. TID, STED OG TLF. LØPSDAGEN 9. ANMELDELSE 10. DELTAGERBEGRENSNING

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER Tilleggsreglene er offisielle fra mandag 3. august 2015 Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER:

Detaljer

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2011 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler.

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler. 24. og 25. april 2015 inviterer til og Tilleggsregler. 1 INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

Startprogram. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland

Startprogram. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland Startprogram 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2012 er et nasjonalt rally. Konkurransen består av transportetapper og spesialstrekninger (SS). Løpet inngår i NM,

Detaljer

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2008 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

Deltagerkontakt alle klasser: Inga Marie Tofteland, tlf 994 17212.

Deltagerkontakt alle klasser: Inga Marie Tofteland, tlf 994 17212. TILLEGGSREGLER SOMMER RALLY GRIMSTAD 30. JULI 2011 ART 1 Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. Konkurransen inngår i den norske asfaltcupen, TRN-cup, samt Norgescup i klasse

Detaljer

Rallyradio: 103,8. Tidskjema 09.00 START Rødberg Hotell 09.12 SS1 Dokkeberg 1 7,00 km 09.42 SS2 Smådøl Nord 27,20 km

Rallyradio: 103,8. Tidskjema 09.00 START Rødberg Hotell 09.12 SS1 Dokkeberg 1 7,00 km 09.42 SS2 Smådøl Nord 27,20 km FJELLEVENTYRET 25. NUMEDALSRALLY - 28. februar 2015 Foto: Benjamin A. Ward 2 15 PROGRAMBLAD MED STARTLISTE Tidskjema 09.00 START Rødberg Hotell 09.12 SS1 Dokkeberg 1 7,00 km 09.42 SS2 Smådøl Nord 27,20

Detaljer

Tilleggsregler 24. Numedalsrally 2014

Tilleggsregler 24. Numedalsrally 2014 1. Arrangørens navn: NMK Nore og Uvdal 3630 Rødberg www.numedalsrally.no Tlf: Grete Solberg, 9096 7106 Tlf: Egil Nygård, 9503 4243 Tilleggsregler 2. Beskrivelse: Numedalsrally 2014 teller med i: NC, (Norgescup)

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015. Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN

Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015. Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN 1 Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015 Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN 2 I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 1 Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 Kristiansand 2 I. PROGRAM...3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE...4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter

Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter a) ARRANGØR Arrangør NMK Sarpsborg Adresse Postboks 349, 1703 Sarpsborg Bankgiro nr.: 5124.05.02880 Telefon 69 14 22 23 Telefaks 69 12 92 89

Detaljer

Fortløpende på www.landskamp.no Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på post@landskamp.no. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 2.1.

Fortløpende på www.landskamp.no Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på post@landskamp.no. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 2.1. I Tid og sted: Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingstiden: Offentliggjøring av startprogram m.m.: PROGRAM 13. 14. juni 2015, Momarken Bilbane, 1850 Mysen. Depot åpner torsdag

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Arrangør Adresse Løpets art TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Kvinlaug Motorstadion 6 Mai 2012 NMK Kvinesdal PB 2284491 Kvinesdal BC, RCN, Kvalløp NMK`s Landsfinale senior

Detaljer

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00 I. PROGRAM 05.08.2013 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingtiden 19.08.2013 Påmeldingtiden for ordinær avgift avsluttes 23.08.2013 Påmeldingtiden med etteranmeldingsgebyr avsluttes

Detaljer

STARTPROGRAM. Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK

STARTPROGRAM. Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK STARTPROGRAM Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK Ramfjordmoen Motorstadion Arrangør Adresse Løpets art 15 & 16 sept.-12 NMK Tromsø /CO Lillian Berger,Turistvegen,9020 Tromsdalen Bilcross,

Detaljer

HÅNDBOK FOR SESONGEN 2011-2012 NORSK BRIDGEFORBUND. Generalsekretær: Rune Handal Fagsjef:

HÅNDBOK FOR SESONGEN 2011-2012 NORSK BRIDGEFORBUND. Generalsekretær: Rune Handal Fagsjef: HÅNDBOK FOR SESONGEN 2011-2012 NORSK BRIDGEFORBUND Adresse: Sognsveien 75 A, 0855 OSLO Telefontid: 12:00-15:00 Telefon: 4747 9400 Telefaks: 2223 6540 E-post: bridge@bridge.no Bankgiro: 5002.05.01585 Generalsekretær:

Detaljer

STAFETT MELLOMDISTANSE

STAFETT MELLOMDISTANSE Velkommen til NORSK O-FESTIVAL 2011, SØNDAG 26. JUNI STAFETT MELLOMDISTANSE Berger stadion, Nesodden. Arrangører: Norsk O-festivalallianse, Måren OK og Nesodden IF. LØPSINFORMASJON SØNDAG, STAFETT OG MELLOMDISTANSE

Detaljer

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 11. april 2015

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 11. april 2015 TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 11. april 2015 ARRANGØR NORSK MOTOR KLUBB BERGEN Postboks 47, Nyborg, 5879 Bergen ARR.LISENS ARBH 15.09118 STED OG DATO EIKÅS MOTORSENTER, 11. April 2015 FORSIKRING SPORTSKOMITE

Detaljer

INVITASJON NM TERRENG RUNDBANE OG SPRINT LØRDAG 18. OG SØNDAG 19. JULI 2015 OPPDATERT INFORMASJON LIGGER HER: HTTP://NMTERRENGSYKKEL2015.

INVITASJON NM TERRENG RUNDBANE OG SPRINT LØRDAG 18. OG SØNDAG 19. JULI 2015 OPPDATERT INFORMASJON LIGGER HER: HTTP://NMTERRENGSYKKEL2015. INVITASJON NM TERRENG RUNDBANE OG SPRINT LØRDAG 18. OG SØNDAG 19. JULI 2015 OPPDATERT INFORMASJON LIGGER HER: HTTP://NMTERRENGSYKKEL2015.NO Velkommen IF Frøy inviterer til norsk mesterskap i terreng rundbane

Detaljer

LANGDISTANSE NORSK O-FESTIVAL 2011, LØRDAG 25. JUNI. Berger stadion, Nesodden. Arrangører: Norsk O-festivalallianse, Måren OK og Nesodden IF.

LANGDISTANSE NORSK O-FESTIVAL 2011, LØRDAG 25. JUNI. Berger stadion, Nesodden. Arrangører: Norsk O-festivalallianse, Måren OK og Nesodden IF. Velkommen til NORSK O-FESTIVAL 2011, LØRDAG 25. JUNI LANGDISTANSE Berger stadion, Nesodden. Arrangører: Norsk O-festivalallianse, Måren OK og Nesodden IF. Løpsinformasjon lørdag, langdistanse Tidsplan,

Detaljer

HÅNDBOK FOR SESONGEN 2009-2010. NORSK BRIDGEFORBUND Besøksadresse: Sognsveien 75 A, 0855 OSLO Adresse: Ullevaal Stadion, 0840 OSLO

HÅNDBOK FOR SESONGEN 2009-2010. NORSK BRIDGEFORBUND Besøksadresse: Sognsveien 75 A, 0855 OSLO Adresse: Ullevaal Stadion, 0840 OSLO HÅNDBOK FOR SESONGEN 2009-2010 NORSK BRIDGEFORBUND Besøksadresse: Sognsveien 75 A, 0855 OSLO Adresse: Ullevaal Stadion, 0840 OSLO Telefontid: 12.00-15.00 Telefon: 21 02 90 00 Telefaks: 21 02 91 45 E-post:

Detaljer

SPILEHJULET SPILEHJULET SPESIAL NORGESLØPET 2015 ÅRGANG 37

SPILEHJULET SPILEHJULET SPESIAL NORGESLØPET 2015 ÅRGANG 37 SPILEHJULET KLUBBLADET MED AKTUELLE NYHETER OG DEKK-ENDE REPORTAGER FRA STAVANGER OG OMLIGGENDE DISTRIKT SPILEHJULET SPESIAL NORGESLØPET 2015 ÅRGANG 37 Spilehjulet Spesial Norgesløpet 2015 Hjertelig velkommen

Detaljer

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 20-21 juni 2015

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 20-21 juni 2015 TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 20-21 juni 2015 ARRANGØR NORSK MOTOR KLUBB BERGEN Postboks 47 Nyborg, 5879 Bergen ARR.LISENS ARBH 15.09119 STED OG DATO EIKÅS MOTORSENTER, 20.-21. juni 2015 FORSIKRING I henhold

Detaljer

AURSKOG-HØLAND RALLY 20. OG 21. JUNI 2014. Hovedsponsor. Online resultater www.ahrally.no. Aurskog-Høland Kommune. Her er det link til rallyradioen

AURSKOG-HØLAND RALLY 20. OG 21. JUNI 2014. Hovedsponsor. Online resultater www.ahrally.no. Aurskog-Høland Kommune. Her er det link til rallyradioen Hovedsponsor 4 1 0 2 AURSKOG-HØLAND RALLY 20. OG 21. JUNI Aurskog-Høland Kommune Online resultater www.ahrally.no Her er det link til rallyradioen Arrangør: Hovedsponsor 2 AURSKOG-HØLAND RALLY Løpets leder

Detaljer

Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding.

Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding. Alle førere/anmeldere skal lese tilleggsregler og denne informasjonen før påmelding. Ved ankomst skal førere/anmeldere skrive under på at de er lest og godtatt. Førere har ansvaret for sine teammedlemmer

Detaljer