Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Egenerklæring - leger under spesialisering. Personal ***** ***** ***** ***** 2007/2083-27 7920/2012 19.03.2012 10.04."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring - leger under spesialisering Personal ***** ***** ***** ***** 2007/ / Marte Skoglund Tilbud på ferievikariat ved Ort.post 4 Personal ***** ***** ***** 2008/ / ngunn Haga Tilbud på ferievikariat ved Med.H 2012/ /2012 Majken Røkke Tilbud på ferievikariat ved Med.H ***** 2012/ /2012 Heidi Halland Wærness Side: 1 av 22

2 Tilbud på ferievikariat ved Med.H 2012/ /2012 Malin Røstad Tilbud på ferievikariat ved Med.H 2012/ /2012 Karin Rødøy Tilbud på ferievikariat ved Med.H 2012/ /2012 Trine Hojem Tilbud på ferievikariat ved Med.H Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Bente Rygh Side: 2 av 22

3 Tilbud på ferievikariat ved Med.H ***** 2012/ /2012 Anne Grete Breiseth Tilbud på ferievikariat ved Med.H 2012/ /2012 Marie Maalø Tilbud på ferievikariat ved Med.H Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Hildegunn Matberg Tilbud på ferievikariat ved Med.H Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 ngunn Kjesbu Side: 3 av 22

4 Tilbud på ferievikariat ved Med.H ***** 2012/ /2012 Alice Forfot Prosjekt "Organisering av små fag" - Sluttrapport Prosjektgruppe "Organisering av små fag" / / / Helse Midt-Norge RHF Stilling Sykepleier 30 % stilling vikariat i ett år, Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Namsos 2012/ /2012 Randi Sund Lunde Vitneinnkalling Pasient ***** ***** 2012/ /2012 Advokatkontoret Nordenfjeldske DA Side: 4 av 22

5 Stilling Sykepleier 30 % stilling vikariat i ett år, Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Namsos 2012/ /2012 Hanne Kristin Moksnes Olsen Stilling Sykepleier 30 % stilling vikariat i ett år, Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Namsos 2012/ /2012 Ann-Helen Raaen Stilling Sykepleier 30 % stilling vikariat i ett år, Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Namsos 2012/ /2012 Malene Lie Skei Stilling Sykepleier 30 % stilling vikariat i ett år, Medisinsk poliklinikk, Sykehuset Namsos 2012/ /2012 Anne Heidi Melgård Tanem Side: 5 av 22

6 Stilling: Helse og sosialfaglig høgskoleutdannet med relevant videreutdanning - 100% fast Psykiatrisk poliklinikk Namsos 2012/ /2012 Randi Hågensen Stilling: Helse og sosialfaglig høgskoleutdannet med relevant videreutdanning - 100% fast Psykiatrisk poliklinikk Namsos 2012/ /2012 Merete Einvik Stilling: Helse og sosialfaglig høgskoleutdannet med relevant videreutdanning - 100% fast Psykiatrisk poliklinikk Namsos 2012/ /2012 Tina Elisabeth Langøren Stilling: Helse og sosialfaglig høgskoleutdannet med relevant videreutdanning - 100% fast Psykiatrisk poliklinikk Namsos 2012/ /2012 Lena Moa Side: 6 av 22

7 Stilling: Helse og sosialfaglig høgskoleutdannet med relevant videreutdanning - 100% fast Psykiatrisk poliklinikk Namsos 2012/ /2012 Anne Britt Sollie Fladvad Stilling: Helse og sosialfaglig høgskoleutdannet med relevant videreutdanning - 100% fast Psykiatrisk poliklinikk Namsos 2012/ /2012 nger Pettersen Stilling: Helse og sosialfaglig høgskoleutdannet med relevant videreutdanning - 100% fast Psykiatrisk poliklinikk Namsos 2012/ /2012 Kristin Berre Ørjasæter Arbeidsavtale datert / /2012 Ruth Hansen Side: 7 av 22

8 Anmodning om legeerklæring Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 Sparebank 1 Livsforsikring AS Prosjektdeltakere til anskaffelser til Regional enhet for behandlingshjelpemidler (REB) - Påminnelse Regionale anskaffelsesprosesser på behandlingshjelpemidler / / / St. Olavs Hospital Arbeidsavtale datert ***** 2012/ /2012 Camilla M. Johansson Arbeidsavtale datert / /2012 ngebjørg Møllevik Side: 8 av 22

9 Arbeidsavtale datert / /2012 Ruth Arnesen Arbeidsavtale datert ***** 2012/ /2012 Lena Mari Moen Oppsigelse av stilling Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ /2012 Bjørn Arnesen Arbeidsavtale datert ***** 2012/ /2012 Maren Sævik Opdal Side: 9 av 22

10 Anmodning om spesialisterklæring Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 NAV Høring - Forslag til regional kreftplan Regional kreftplan / / Helse Midt-Norge RHF Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Stjørdal kommune Faglig nasjonal retningslinje for antibiotikabruk i sykehus på høring Nasjonale retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus 2012/ / Helsedirektoratet Side: 10 av 22

11 Takker ja til ferievikariat ved Mottakelsen tlyste ferievikariater / / /2012 Trude Jorid Mosling Høring - Rehabiliteringstilbud til pasienter etter kreft Rehabiliteringstilbud til pasienter etter kreft 2012/ /2012 Helse Midt-Norge RHF Takker ja til ferievikariat ved Rtg tlyste ferievikariater / / /2012 Rannveig Jønsson Takker ja til ferievikariat ved Renhold tlyste ferievikariater / / /2012 Elisabeth Krieg Side: 11 av 22

12 Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Storebrand Livsforsikring AS nderretning til trekkpliktig om utleggstrekk ***** ***** ***** 2012 Pålegg om trekk i lønn - ***** P 2012/ /2012 TGÅTT Ofl. 5a, fvl Politistasjonen i Namsos og Fosnes Takker ja til ferievikariat ved ntensiv tlyste ferievikariater / / /2012 Stine Lynmo Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 LO Juridisk kontor Region Midt-Norge Side: 12 av 22

13 Søknad om fortsatt permisjon Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Karin M Pedersen Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 ***** nvitasjon til psykisk helsevern om å bidra til pålitelig måling av skjerming Akuttnettverket - Skjerming i psykiatriske døgnavdelinger 2012/ / Akuttnettverket Anmodning om medisinsk dokumentasjon Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Tryg Forsikring Side: 13 av 22

14 Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Statens Pensjonskasse Erstatningssak: 2010/ Vedtak i saken Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Norsk Pasientskadeerstatning Oppsigelse av stilling ***** ***** 2012/ /2012 nger Margrete ndgul Vatn Arbidsavtale datert ***** 2012/ /2012 Jakob Lundeby Kirkebak Side: 14 av 22

15 Erstatningssak: 2012/ Kopi av skademeldingsskjema Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 Norsk Pasientskadeerstatning Tjenesteplan fra ***** 2012/ /2012 Barneavdelingen Takker ja til justert lønn 2012/ / Anne Solberg Samtykke til arbeidsordning Arbeidstid for anestesisykepleiere, Sykehuset Namsos / / / Arbeidstilsynet Side: 15 av 22

16 nnhenting av opplysninger i undersøkelsessak Pasient ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Levanger kommune Oppsigelse av stilling 2012/ /2012 Oddrun Bjerkan Takker ja til stilling: Sykepleier 50% st. natt Habiliteringsavdelingen Sykehuset Levanger Stilling: Sykepleier 50% st. natt (x3) Habiliteringsavdelingen Sykehuset Levanger 2012/ / Tone Merete Petersen Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 Nord-Trøndelag friomsorgskontor Side: 16 av 22

17 Søknad om samhandlingsmidler 2012 Samhandlingsmidler / / Helse Midt-Norge RHF Vedrørende søknad om uførepensjon P 2012/ /2012 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 Kommunal Landspensjonskasse Oppsigelse av stilling 2012/ /2012 Raymond Brønn 26. april Hepatitt C kveldsmøte - Trondheim 2012 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte /2 2012/ / MSD (Norge) As Side: 17 av 22

18 Oppsigelse av stilling 2012/ /2012 Bente-Marit Gustad 17. april Workshop - Backlund Hotell 2012 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte /2 2012/ / Cegedim Norway AS Søknad om redusert stilling 2012/ /2012 Cecilie Røli Takker ja til ferievikariat ***** 2012/ /2012 Line Gjetvik Side: 18 av 22

19 Vedtak ingen sanksjon Oppfølging ***** ***** ***** ***** A 2012/ /2012 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV AA-register mai Faglig møte med fokus på Mannens helse - Rica Nidelven Hotel 2012 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte /2 2012/ / Cegedim Norway AS Helsedirektoratet inviterer til faglige innspill til en ny Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i sykehus Nasjonale retningslinjer for bruk av antibiotika i sykehus 2012/ /2012 Helsedirektoratet Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Oppfølging ***** ***** ***** A 2012/ /2012 Off.l. 13 jfr. FVL 13 nr. 1 NAV Aa-registeret Side: 19 av 22

20 13. april Kåre-møte - Oslo 2012 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte /2 2012/ / Cegedim Norway AS Tjenesteplan 42 uker fra Arbeidsforhold ***** ***** ***** 2012/ / Klinikkleder, Psykiatrisk klinikk 7. og 8. september Pfizer Forum Oslo 2012 Legemiddelinvitasjoner/konferanser ansatte /2 2012/ / Cegedim Norway AS Anmodning om journalopplysninger Pasient ***** ***** ***** 2012/ /2012 Psykiatrisk klinikk LE Side: 20 av 22

21 Arbeidsavtale datert / Vedlegg 2012/ /2012 Jasna Ribic Tjenesteplan fra / /2012 Barneavdelingen Håndtering av eventuell streik i helseforetakene Streik i helseforetakene 2012/ / Arbeidsgiverforeningen Spekter Vedtak om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - ***** ***** ***** 2012 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - medisinsk klinikk Sykehuset Namsos ***** ***** 2012/ /2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Side: 21 av 22

22 Melding om at førerkortforskriftens helsekrav ikke er oppfylt ***** ***** ***** ***** 2012 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav - Medisinsk klinikk Sykehuset Levanger - ***** 2012/ /2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Anmodning om å motta behandling Pasient ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/ /2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Orientering om ikke gyldig førerkort 2012 Dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav Psykiatrisk klinikk - ***** 2012/ /2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Arbeidsavtale datert / /2012 Beate Horsberg Side: 22 av 22

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014

Offentlig journal. Innsyn årslønn for ansatte i IT- og anvendelse. 2014 Innsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 28.07.2014 27.05.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.07.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 30.07.2014 nnsyn årslønn for ansatte i T- og anvendelse 2014 nnsyn lønn 2014/1767-3 14372/2014 27.05.2014 Anne Sviggum

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03.

Offentlig journal. Søknad om å fortsette etter fylte 65 år. Personal ***** ***** ***** ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 07.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.03.2011 Søknad om å fortsette etter fylte 65 år ***** 2006/3394-9 2045/2011 26.01.2011 Anna Stamnes Vedrørende anmodning om

Detaljer

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02.

Offentlig journal. Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** 2012/3066-14 4842/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.04.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.05.2014 Vedr vedtak om stopp i arbeidsavklaringspenger Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** P 2012/3066-14

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09.

Offentlig journal. Tilsynssak - Pasient ***** ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 21.11.2014 04.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.11.14, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.11.2014 Tilsynssak - ***** ***** ***** 2014/2709-6 22752/2014 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 04.09.2014 Søknad om

Detaljer

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok.

Invitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse- og velferdstjenestene. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.02.13, Dokumenttype:,, Status: J,A 28.02.2013 nvitasjon til å oppnevne en representant til Midt-Norsk samarbeidsutvalg for utdanning og forskning i helse-

Detaljer

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08.

Dok.dato: 01.04.2015. Dok.dato: 14.04.2015. Tilbud om ferievikariat ved Sykehuset Levanger, Renholdsavdelingen i perioden 26.06.2015-09.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.4.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.04.2015 Journalkopier og skademeldingsskjema - ***** ***** 2015/627-4 10515/2015 Norsk Pasientskadeerstatning 01.04.2015

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011

Offentlig journal. Anmodning om pasientopplysninger. Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/2574-2 17704/2011 13.07.2011 19.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.08.2011 Anmodning om pasientopplysninger 2011/2574-2 17704/2011 Gjensidige Forsikring 13.07.2011 Pålegg om opplysninger i

Detaljer

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11.

Offentlig journal. Endret organisatorisk tilhørighet. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.11.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.12.2012 Endret organisatorisk tilhørighet ***** 2012/2404-2 30971/2012 27.11.2012 Dag Einar nnhaug Endret organisatorisk

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos

Offentlig journal. Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.12.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.12.2012 Tilbud om stilling 1580189804 - Radiograf ved avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Namsos Stilling: 1580189804

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08.

Offentlig journal. Oppsigelse av stilling. Arbeidsforhold ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.08.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2012 Oppsigelse av stilling ***** ***** 2012/2707-2 18927/2012 26.07.2012 da Petrine Skogen lset Turnustjeneste

Detaljer

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03.

Offentlig journal. Søker om videreføring av stipend og permisjon. Personal ***** ***** ***** 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 25.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.03.2011 Søker om videreføring av stipend og permisjon 2005/4097-46 9207/2010 21.04.2010 Mathis Heibert Arbeidsavtale datert

Detaljer

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06.

Offentlig journal. Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011 27.04.2011 09.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.06.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.06.2011 Erstatningssak: 2011/00906 - ***** ***** ***** ***** Pasient ***** ***** ***** ***** 2011/1235-5 10454/2011

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Journaldato: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg

Journaldato: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 03.03.2015 Svar på høring - Samarbeid mellom helse- og

Detaljer

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring

Offentlig journal. IMPORTANT - Informations about BUS ACCIDENT in OSLO - ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.12.2013 MORTANT - nformations about BS ACCDENT in OSLO - - nnsyn i journal/erklæring 2013/6232-2 29232/2013 Mottaker AK Referat

Detaljer

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03.

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2013 Tenestebevis - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-ERS/ANW4130 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09.

Offentlig journal. Melding om nytt styre i Helgelandssykehuset HF. Mottaker Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 07.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.09.2012 Melding om nytt styre i Brønnøysundregistrene 2010/474-10 6938/2012 30.08.2012 ADR_STAB/ES 011 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 31.10.2014 nnhold: Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer sient ***** ***** 2013/1882-4

Detaljer

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014

Offentlig journal. Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus. ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1593-11 4574/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.05.2014 Mellombels arbeidsavtale Kirurgisk klinikk/aam/anestesi/nordfjordsjukehus - Arbeidsforhold 2013/1593-11

Detaljer

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet

Offentlig journal. Kristiansund sykehus - Klage på behandling ***** ***** ***** ***** ***** ***** Klager: Pasient- og brukerombudet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.09.2011 Kristiansund sykehus - Klage på behandling Klager: Pasient- og brukerombudet Kristiansund sykehus - Klage

Detaljer

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 sient - 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014.off: Offl. 13 jfr. Fvl., helsepersl Norsk sientskadeerstatning Angående

Detaljer

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012.

Dok.dato: 08.10.2012. Klassering: ADM/BEHA1252. Dok.dato: 11.10.2012. Klassering: ***** HR-PERS/GITSAS. Dok.dato: 16.10.2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 21.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.10.2012 "Skriv og meldingar" til styremøte 26.10.2012 Skriv og meldingar - år 2012 (til styret i Helse Førde

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433.

Dok.dato: 26.03.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 14.04.2014. Klassering: 302. Dok.dato: 16.04.2014. Klassering: 433. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?b_d=-105 Side 1 av 38 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet, Dokumenttype:,,

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05.

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.05.2010 Kopi av journal - - nnsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 Mottaker Oddrun nstebø Bruland Oppnemning

Detaljer

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle

Sørlandet sykehus HF 02012013. Offentlig journal. Periode: 25122012-27122012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Alle Alle Offentlig journal Periode: 25122012-27122012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja Offentlig jo urna l Periode: 25122012-27122012 11/00512-68 I Dok.dato:

Detaljer