Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk"

Transkript

1 Geovekst-samarbeidet i Norge Einar Jensen Statens kartverk

2 Statens kartverk Statens kartverk (SK) har hovedkontor på Hønefoss, ca 60 km NV for Oslo Det er 4 divisjoner Sjø (Stavanger), Geodesi, Tinglysning (fra 2009) og Land. Totalt ca 750 ÅV Det er 12 fylkeskartkontor (18 fram til 2004), fordelt over hele landet. Kartkontorene representerer SK lokalt og er organisert under SK Land Uten fylkeskartkontorne, ikke noe Geovekstsamarbeid!

3 Historikk Geovekst (1) Fram til midten av 1980-tallet var situasjonen i Norge: Statens kartverk arbeidet med sin kartlegging i 1:5.000 / 1:10.000, under tregrensen (ca km 2 ) Kommunene kartla byområder og annet bebygd areal i målestokk 1: (tekniske kart) Statens vegvesen kartla etter sitt behov for vegbygging Televerket kartla der de hadde behov for å trekke linjer eller for dokumentasjon I enkelte tilfeller kunne samme området fotograferes og kartlegges 3 ganger av 3 ulike etater samme år. Alle innså at var en dårlig løsning!

4 Historikk Geovekst (2) Juni 92 Nov. 92 Sentral avtale om geodatasamarbeid forhandles Geovekst-samarbeidet formaliseres mellom Vegdirektoratet, Norges Energiverksforbund, Kommunenes sentralforbund, Statens kartverk og Teledirektoratet (Telenor) Landbruk (Landbruksdepartementet med underliggende etater) slutter seg til Geovekst. Etter dette har det ikke kommet til nye sentrale parter!

5

6 Formål og oppgaver (1) Geovekst-samarbeidet skal etablere, ajourholde og distribuere et utvalg av geografiske data som kan nyttes av mange brukere (partene) Arbeidet skal basers på fylkesvise geodataplaner Kostnadene fordeles blant partene etter kost/nytte-vurderinger Statens kartverk koordinerer Geovekst-samarbeidet nasjonalt, fylkesvis og lokalt

7 Formål og oppgaver (2) Til støtte i koordineringsfunksjonen ble det i 1993 etablert et brukerforum, "Geovekst-forum Geovekst-forum ledes av Statens kartverk og består av en eller flere kontaktperson(er) fra hver av partene Geovekst-forum har ansvar for å utarbeide standarder og veiledningsmateriell. Geovekst-forum tar prinsipielle beslutninger Møtes 4-6 ganger i året

8 Hvem deltar? 424 av 430 kommuner Oslo, Drammen, Bærum, Stavanger, Bergen og Trondheim står utenfor (alle blant de 10 største) Alle de store kommunen benytter våre standarder til kartlegging Flere prosjekter er gjennomført som samarbeid mellom disse 6 kommunene og Statens kartverk Alle store energi-foretak med områdekonsesjon Telenor! Lokale deltagere Jernbaneverket, NVE, Forsvaret

9 Organisering (1) Sekretariat hos Statens kartverk (7-8 ÅV). Sekretariat for Geovekst-forum (saksbehandling) Standarder og arbeidsbeskrivelser Produksjonsløyper i SK Test- og utviklingsprosjekter (ny teknologi) Fylke (fylkeskartkontor er sekretariat) Geodatautvalg - utarbeider geodataplaner og prioriterer oppgaver Kommune (fylkeskartkontor er prosjektledere) Kjøp av tjenester, avtaler og gjennomføring av prosjekter

10 Organisering (2)

11 Finansiering og rettigheter Alle data samfinansieres, dvs. at partene betaler sin andel etter en kost/nytte-vurdering Alle data eies av partene i fellesskap Alle inntekter ved salg av data og fra Norge digitalt går tilbake til etablering, drift og ajourføring Kommunene kan selge data for egen kommune. Alt annet salg gjennom forhandlere!

12 Standardisering (1) Standarden Kart og geodata SOSI-standarden (v ) utvekslingsformat (SamOrdnet Stedfestet Informasjon) FKB-produktspesifikasjon (v v ) (Felles KartdataBase) Kontroll av geodata Ortofoto-produktspesifikajson Leveranse av flybilder Standardavtaler og dokumenter for kjøp av tjenester...

13 Standardisering (2)

14 Geovekstveiledningsdokumentasjon

15 Kostnadsdeling

16 Fylkesvise geodataplaner Innhold: Strategiske valg i perioden Bruk av geodata Geodatagrunnlaget Handlingsplan - Prosjekter med tidsplan og kostnader

17 Eksempel pågående prosjekter

18

19 Prosjekter Nykartlegging av FKB ved bruk av fotogrammetri Periodisk ajourføring (3 6 år) av FKB Kontinuerlig ajourhold av FKB Etablering av ortofoto (GSD cm) Etablering av høydemodeller ved bruk av laser (nøyaktighet ± cm) Etablering av Landsnett (2008) Overgang til EUREF89 i alle kommuner (2009)

20 Status kartlegging

21 Norge digitalt (1) Norge digitalt er et bredt samarbeid 0m deling av data mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe og stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon. Norge digitalt-samarbeidet har sin forankring i Stortingsmelding nr. 30 ( ), Norge digitalt - et felles fundament for verdiskaping, som ble behandlet i Stortinget Partene deltar med egne data (for eksempel Geovekst-data), men rettighetsforholdene endres ikke Partene betaler en fast årlig avgift Partene får bruksrett til alle data som inngår Alle parter kan laste ned data, men samarbeidet baserer seg på tjenester over internett (wms, web-service med mer)

22 Norge digitalt (2) Informasjonsformidling i regi av partene Eksempelvis gratis innsynsløsninger Bruksrett Kunder Norge digitalt Kommuner/Fylker Formidlingstjensten Forhandlere Forhandlere VØT Kunder Kunder Extranett mellom partene Samarbeid om forvaltning mellom parter med Norge digitalt avtale

23 Fordeling av kostnader 2008 Samarbeidets verdi i 2008 ca. 158 millioner. 110 mill. var kjøp av kartleggingstjenester. Samfinansiering fra partene 138 mill. NOK Bidrag fra Norge digitalt 14 mill. NOK Bidrag fra formidling til det kommersielle markedet 6 mill. NOK Av samfinansieringen bidrar kommunene med ca 36%, veg 14%, energi 9%, Telenor 9%, SK 18%, landbruk 12% og andre 2% (varierer mye fra prosjekt til prosjekt).

24 Verdi til 2008 ca mill NOK Etablering Ortofoto Landsnett Høyde-etablering ved laser Periodisk ajourhold, forbedring Overgang EUREF89 Kontinuerlig ajourhold 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,

25 Utfordringer Kommunestrukturen i Norge mange små og ressurssvake kommuner med liten eller ingen fagkompetanse (løsningen på kort sikt er interkommunalt samarbeide SK tar initiativ) Finansiere FKB-data på landsbygden Etablering av landsdekkende høydemodell (DTM) etter modell fra Sverige? Innføring av ny høydereferanse (NN2000) på kommune-nivå Kontinuerlig ajourføring av kartdataene (registrere alle lovlige endringer) Små prosjekter (300 5 mill NOK)

26 Suksessfaktorer Standardisering - standardisering standardisering!! Et utvekslingsformat (SOSI) ikke systemavhengig Nærhet til partene - alle partene får dekket sine behov Retningslinjene utarbeides sentralt (konsensus) Prosjektene besluttets, finansieres, styres og gjennomføres lokalt (fylkeskartkontor) Sentrale forvaltningsløsninger (FKB og ortofoto) Parter med egen kompetanse kan bidra i prosjektene Stabilitet, langsiktighet og gjennomføringsevne Partene har tillit Statens kartverk

27 Forvaltningsløsning for ortofoto, med - Eksport av ortofoto - Innsynsløsning (fri) - wms-tjeneste (lukket) Norge i bilder

28 Oppsummering

29 For mer informasjon : Takk for oppmerksomheten!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon!

Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! Sett inn noen kommentarer om hva vi skal jobbe videre med. Foreløpig versjon! 1 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Geovekst-samarbeidet... 5 4. Organisering... 6 5. Finansiering og rettigheter...

Detaljer

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent

GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent GEODATAPLAN FOR OPPLAND OG HEDMARK 2015-2018 Omforent INNHOLD I GEODATAPLANEN FOR FYLKENE 1 STRATEGISKE VALG KOMMENDE ÅR OG I 4-ÅRS PERIODEN... 4 2 NORGE DIGITALT-SAMARBEIDET I HEDMARK OG OPPLAND... 4

Detaljer

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx).

FDV avtale for Andeby kommune. Denne avtale erstatter tidligere avtale (bekreftet eksemplar datert xx.xx.xxxx). A V T A L E OM FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD (FDV) AV GEODATA I Andeby KOMMUNE Nr : 1 av 6 Til underskrift Eksemplar for : Statens vegvesen region Xx (LVEGXY12) (heretter kalt FDV-avtalen) Denne avtale

Detaljer

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet?

Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Gratis kartdata Hva da med Geovekst? Frislipp" av de mest detaljerte kartdataene får vi da «dagsferske» data med god kvalitet? Kommunal geomatikkonferanse 2014 Håkon Løvli, Drammen kommune/ Fagrådet i

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 1

Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 ÅRSRAPPORT 2011 Foto: Kjersti Baust Staurset, Statens kartverk Foto: Scandinavian StockPhoto Innhold Viktige hendelse 4 Oppgaver, hovedtall og organisasjon 5 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Regnskapsprinsipper

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt

Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Finansiering av plansatsningen i Norge digitalt Norge digitalt konseptet bygger på deling av kostnadene ved å forvalte, kvalitetssikre og tilgjengeliggjøre planene. Sentralt i dette arbeidet står Forvaltnings-,

Detaljer

Tilgang til offentlige digitale kartdata i Norge

Tilgang til offentlige digitale kartdata i Norge HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Tilgang til offentlige digitale kartdata i Norge - Hindrer dagens prissetting økt samfunnsnytte? Steinar Vaadal

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget

Det offentlige kartgrunnlaget Det offentlige kartgrunnlaget Innhold, rutiner og ansvar Rapport til Miljøverndepartementet Kartverket 20. mai 2012 Side 1 av 44 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 6 2.1 INNLEDNING... 6 2.2 LOV OG

Detaljer

Framtidsrettet geodataforvaltning. Finansiering. Einar Jensen Statens kartverk

Framtidsrettet geodataforvaltning. Finansiering. Einar Jensen Statens kartverk Framtidsrettet geodataforvaltning Finansiering Einar Jensen Statens kartverk Disposisjon Status Utfordringer Mulige finansieringskilder Ulike scenarier Status Vi har kommet langt men vil mye lengre Ikke

Detaljer

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB)

SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for FKB Generell del Side 1 av 53 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon for Felles KartdataBase (FKB) Versjon 4.5 2014-03-01 SOSI Del 3 Produktspesifikasjon

Detaljer

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015

Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Det offentlige kartgrunnlaget - forberedelser 2014, oppfølging fra 2015 Fagdirektør Arvid Lillethun, Kartverket, Lokale geomatikkdager, Sandefjord, 14.10. 2014 Plan- og bygningsloven definerer det offentlige

Detaljer

Kartportal videreutvikling felles anbefaling

Kartportal videreutvikling felles anbefaling Versjon. 0.95 Kartportal videreutvikling felles anbefaling NH-portalen www.nordhordlandskart.no BR-portalen www.bergensregionskart.no HFK-portalen www.kart.ivest.no BK-portalen www.bergenskart.no Regionrådet

Detaljer

TILDELINGSBREV 2013 FOR KARTVERKET

TILDELINGSBREV 2013 FOR KARTVERKET TILDELINGSBREV 2013 FOR KARTVERKET 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. STRATEGISKE UTFORDRINGER OG SATSINGSOMRÅDER... 3 3. PRIORITERINGER FOR BUDSJETTÅRET... 6 4. BUDSJETT OG FULLMAKTER... 13 4.1

Detaljer

REFERAT. Geodatautvalget i Akershus

REFERAT. Geodatautvalget i Akershus REFERAT Geodatautvalget i Akershus Møtedato: 2012-5-8 kl. 09.00 Sted: Sørum kommune Tilstede: Ikke til stede: Referent: Jens Kjell Aabø Ellen Sofie Melander Oddmund Arntsberg Anders Hveem Malum Even Anders

Detaljer

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag

MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Side 1 av 5 Prosjekt: MØTEREFERAT Fylkesgeodatautvalget (FGU) i Sør-Trøndelag Møtedag: 24. april 2014 kl 17-25. april 2014 kl 0800-1200 Møtested: Røros kommune Tilstede fra Statens vegvesen V: Åsmund Hansen

Detaljer

GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER. Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand

GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER. Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand GEODATAPLANLEGGING INNSPILL FRA EN PRODUSENT OG BRUKER Innlegg Fagdag 17. april 2015 Tor Lohne, Rambøll Norge AS, Kristiansand INNHOLD Gjennomgang av spesifikasjonene Planlegging av geovekstprosjekter

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

E-verksgruppa Hedmark og Oppland

E-verksgruppa Hedmark og Oppland Oppsummering Møte 15 og 16. juni 2015 Sted: NØK, Tynset Agenda dag 1: Vedlagte presentasjoner utdyper flere av sakene. Velkommen til Tynset! Tidligere daglig leder i NØK Kraftlag SA, Stein Solbu, ønsket

Detaljer

OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES, 2C109. Oslo kommune. 21 DES 2009 Ki. Byutviklingskomiteen

OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES, 2C109. Oslo kommune. 21 DES 2009 Ki. Byutviklingskomiteen Oslo kommune Byrådsavdeling 21 DES, 2C109 for byutvikling OS LO ts.01\1: BYSTYRETS SEKRETARIAT 21 DES 2009 Ki SAKSNR AVD s SA ) 0 I er Til: Byutviklingskomiteen Fra: Byråden for byutvikling Notat nr.:

Detaljer

Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell

Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell RAPPORT 2014/05 Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell Vibeke Wøien Hansen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/05 Rapporttittel

Detaljer

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98 SKOGBRUKSPLANLEGGING Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover NIJOS-rapport 13/98 Forord Landbruksdepartementet oppnevnte 10.5.96 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere utviklingen

Detaljer

RAPPORT. Prising av Kartverkets tjenester 2013/18. Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis

RAPPORT. Prising av Kartverkets tjenester 2013/18. Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis RAPPORT 2013/18 Prising av Kartverkets tjenester Haakon Vennemo, Kristin Magnussen, Espen R. Moen og Christian Riis Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2013/18 Rapporttittel Prising av Kartverkets

Detaljer

Digitalisering av reguleringsplaner

Digitalisering av reguleringsplaner Digitalisering av reguleringsplaner En veileder basert på praktiske erfaringer fra Telemark og Vestfold av Tore Bø med god hjelp av Arnleif Bjørstad og Knut Dammen Det eneste som er dyrt ved digitalisering

Detaljer

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012

Geodatautvalgsmøte. Drammen 31.05.2012 Geodatautvalgsmøte Drammen 31.05.2012 Forvaltningsrunden høst 2011 Den strakk seg over til januar 2012 grunnet etterslep etter permisjonen og kontroll av prosjekter. Vi prøver å tilpasse FDV-rundene for

Detaljer

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget

Referat FGU-AK. Anne-Kirsten Stensby An Mai Lee Jon Haugland Leif Nilsen Arild Sunde Rinnan og Morten Hoff Alle medlemmer i utvalget Referat FGU-AK Emne Fylkesgeodatautvalgsmøte Akershus Dato Tirsdag 14.oktober 2014 Sted Lørenskog rådhus Til Stede Jens Aabø Grethe Marie Hagbø Torleiv Lohne Even Anders Tosterud Kjell Berge Geir Bjørnsen

Detaljer

Revisjon av handlingsplan for

Revisjon av handlingsplan for Revisjon av handlingsplan for tematiske data i Norge digitalt 10. juni 2015 Bakgrunn Det ble utarbeidet en 3-årig handlingsplan for temadata i Norge digitaltsamarbeidet for perioden 2013-2015. Denne handlingsplanen

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer