Novapoint DCM Basis Funksjonalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Novapoint DCM Basis Funksjonalitet"

Transkript

1 Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Hvitbok Desember 2014

2 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 2 Innhold Introduksjon... 4 Generelt... 4 Quadri-modell... 5 Enbruker-modell... 5 Arbeidsdatasett... 5 Koordinatreferansesystem... 5 Objekttypekatalog... 5 Quadri-modellens egenskaper... 5 Interoperabilitet...7 Import...7 WMS... 8 Ortofoto... 8 Punktsky... 8 Eksport... 9 Start AutoCAD... 9 Uttegning til AutoCAD... 9 Struktur og modellering Struktur Hovedaktivitet Samling Gruppe Terrengoverflate Lag i grunnen...11 Takflater (for Norge)...11 Strekk profil...11 Strekk vertikalt...11 Flytt vertikalt...11 Prosjekteringsoppgaver Vinduer Utforsker Prosessinfo Egenskaper Meldinger (eng. Topics) Presentasjonsoppsett Visningsvindu Presentasjoner Navigering... 14

3 Novapoint DCM Basis - funksjonalitet 3 Mål avstand Store modeller Samhandling Ta del i et prosjekt Slett arbeidsdatasett Reservasjon Reserver Frigi reservasjoner Del Motta Utforskerens statusvisning Ikke reservert Reservert i annet arbeidsdatasett Reservert for ditt arbeidsdatasett ikke endret Reservert for ditt arbeidsdatasett endret Ny oppgave/objekt Meldinger (eng: Topics)... 18

4 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 4 Introduksjon Denne hvitboken er laget for å gi en oversikt over funksjonaliteten i programvaren Novapoint DCM Basis, levert av Vianova Systems. Vianova Systems leverer programvareprodukter og tjenester innenfor infrastruktur, og favner hele livssyklusen fra planlegging og prosjektering, via bygging, til forvaltning. Akronymet DCM står for Design, Construction and Maintenance. Novapoint fagmoduler er delvis bygd på toppen av AutoCAD, delvis som frittstående programvare - med en egen plattform. Novapoint DCM Basis inngår i denne plattformen, og kan kjøres som selvstendig program. Quadri-modellen er formatet som Novapoint DCM Basis arbeider med. Modellen er basert på ISO standardene, og er forberedt for å kommunisere intelligent via åpne formater, i tillegg til nødvendige proprietære formater relevant for infrastruktur-bransjen. Generelt DCM-begrepet ble introdusert fra 19-versjonen av Novapoint. Med denne versjonen tilkom det 3 store endringer: 1) Applikasjonen Novapoint DCM Basis for å administrere, visualisere og redigere Quadri-modeller, 2) 4. generasjon av Quadri-modellen, som representerer et kvantesprang i forhold til å imøtekomme de ønskene og kravene som ligger i BIM-tankesettet og 3) Quadri DCM, løsningen for modellbasert samhandling i en privat sky. Målet er å samle alle relevante fagområder i en «intelligent» modell, der informasjon ikke går tapt, men kan berikes til et helt annet nivå enn tidligere. Eksempel på informasjon er alt fra et objekts geometriske nøyaktighet, til hvem som eier eller drifter objektet. Objekter kan modelleres med enkel geometri eller med full 3D-geometri: Gatelys som et punkt eller som en sammensatt objekt av fundament, innfesting med skruer, stolpe, armatur m/innfesting.

5 Novapoint DCM Basis - funksjonalitet 5 Quadri-modell Dagens Quadri-modell er 4. generasjon av denne utviklet siden midten av 1980-tallet ut fra visjonen om å kunne samle data fra kart-, prosjektering-, bygging- og forvaltningssystemer i en felles modell. På vegen er Quadrimodellen totalt endret for å oppnå dette måle, og er i dag en moderne løsning basert på ISO serien av standarder, med noen viktige utvidelser. Enbruker-modell Novapoint DCM Basis har funksjonalitet for å opprette nye Quadri-modeller. Dette er da enbruker-modeller - inntil de eventuelt flyttes til en privat sky til Quadri DCM. Arbeidsdatasett En Quadri-modell som er lastet ned fra Quadri DCM kalles for et arbeidsdatasett. Dette er det samme som en enbruker-modell bortsett fra at arbeidsdatasettet inneholder informasjon om brukerens rettigheter (reservasjoner o.l.) samt hvilke privat sky modellen er tilknyttet. Forholdet mellom Quadri DCM og Quadri-modellen er som følger: Quadri DCM er en løsning for modellbasert samhandling i nettskyen. Dette er et produkt i BIM server-kategorien. Quadri-modellen er dataformatet datamodellen - som det kan samhandles om. Koordinatreferansesystem Quadri-modeller ivaretar definisjon av koordinatreferansesystem (koord.sys.) i samsvar med det internasjonalt anerkjente kodesystemet «EPSG Geodetic Parameter Dataset». The OGP Geomatic Committee, Objekttypekatalog Når en modell opprettes velges også hvilke objekttypekatalog som modellen skal være i henhold til. Forskjellige Quadri-modeller kan altså ha forskjellige objekttypekataloger, og slik tilpasse seg forskjellige standarder. NovapointDCM Basis er fleksibel i forhold til hvilke objekttypekatalog som benyttes. Objekttypekatalogens definisjoner er åpent tilgjengelig på internett, se Quadri-modellens egenskaper Quadri-modellen har følgende hovedegenskaper: a) Modellen kan forvalte objekter som er i hht valgt objekttypekatalog

6 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 6 b) Quadri-modellen har et veldefinert koordinatreferansesystem. Det er mulig å hente ut dataene for visning i andre koord.sys. c) Modellen inkluderer et prosess-tre en hierarkisk struktur av aktiviteter og oppgaver. Typisk organisering er i henhold til arbeidsnedbrytning (WBS). d) Oppgavene er integrert med objektene ved at en oppgave typisk refererer til objekter som skal inngå som oppgavens inndata. Videre vil objekter som produseres når oppgaven utføres (av ett eller annet verktøy) knyttes til oppgaven - som resultat. Både inndata og resultatdata knyttes til oppgaven ved hjelp av spørringer. Det betyr at oppgaven ikke «eier» objektene, og at disse kan «flyte» videre til andre oppgaver og prosesser. Dette er sentralt i Quadri-modellens prinsipp for å dele data mellom aktiviteter, på tvers av fagdisipliner og faser. e) Oppgaver kan være avhengig av hverandre. Systemet setter automatisk opp avhengigheter, f.eks. når en oppgave for vegmodellering gjør seg avhengig av en oppgave for linjekonstruksjon. Dette innebærer at systemet har potensialet til å varsle brukeren om at oppgaver bør kontrolleres da andre oppgaver denne er avhengig av, er endret. Systemet benytter allerede denne informasjonen til å tolke hvilke data som gjelder i et gitt punkt i modellen. f) Quadri-modellen støtter et antall geometri-typer: Punkt, linjer, kurver, linjekonstruerte kurver, flater, flater med TIN-struktur, flater med GRID-struktur, volumer (triangulert eller NURBS-geometri), punktskyer, m.fl. g) Quadri-modellens objekter støtter versjonering. Et objekt kan ha et «uendelig» antall versjoner. Denne funksjonaliteten er pr i dag ikke i bruk i prosjekteringssammenheng (men i andre sammenhenger). h) Quadri-modellens objekter støtter assosiasjoner mellom objektene (4 varianter). Dette er i bruk i prosjekteringssystemet, f.eks. at en VAkum har assosiasjoner til rør som går inn/ut av kummen. i) Quadri-modellen støtter nettverk, og at objekter lokaliseres via nettverket, evt. både ved sin geografiske plassering (x,y,z) samt sin tilknytning til nettverket. Dette er ikke i bruk i prosjekteringssystemet (men i andre sammenhenger). Oslo, Bjørvika-prosjektet Sydhavna. Vianova Plan og Trafikk, 2014.

7 Novapoint DCM Basis - funksjonalitet 7 Interoperabilitet Interoperabilitet her handler om dine muligheter til å integrere Novapoint DCM og Quadri-modellen med data fra andre systemer, både gjennom ordinær filimport og eksport, men også gjennom «live» interoperabilitet, som ved bruk av WMS. Import Novapoint DCM Basis inkluderer funksjonalitet for å importere en rekke formater inn til Quadri-modellen. Når en fil importeres registreres dette som en oppgave i prosess-treet og dokumenterer at importen er utført. Oppgaven kan re-kjøres for å importere samme filen på nytt. Følgende formater støttes: Format.IFC.CSV,.TXT,.XYZ.DWG.ASC,.GSD,.TXT.SHP.TXT.DBS,.DBSX.GSD,.TXT.KOF.XML.LAS,.LAZ,.TXT,.XYZ.PXY.TMG,.GDD.QuadriModel.RUT.SOS.GEN Merknad IFC 2x3 ASCII-based filer Autodesk s proprietære tegningsformat ESRI ASCII GRID filer Esri Shape format for utveksling av GIS-data GENIO Bentley MX prosjekteringsformat GeoSuite Project Koordinat-fil, mye brukt i Norge LandXML. I forhold til tidligere versjoner støttes nå også surface-data, godt egnet til å utveksle terrengoverflater. Laser data og punktskyer Punkt-fil, mye brukt i Sverige QuadriG1, Novapoint Terrengmodell samt GIS/Line database Quadri-modell (QuadriG4) Rutenettsfiler (grid) SOSI, Norsk GIS/kartformat Novapoint vegmodell (VIPS) Import-prosessen i Novapoint DCM Basis har en rekke spennende fordeler: «Objektifisering» av CAD-informasjon. CAD-data konverteres til objekter på veg inn i Quadri-modellen, basert på regler som kan defineres av bruker Import-oppgaver kan re-kjøres, med samme innstillinger som sist Kontroll og varsling dersom filen er lest inn tidligere (basert på gjenkjennelse av filnavnet)

8 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 8 Kontroll av koord.sys. og mulighet for koordinattransformasjon (støtten er avhengig av at biblioteker er tilgjengelig fra Statens kartverk) Forhåndsvisning i 2D/3D av det som importeres. Kan avbryte importprosessen før dataene leses inn i modellen. Dataene valideres i forhold til lokalisering og angitt prosjektområde, du varsles dersom dataene er utenfor området Mulighet for å berike dataene på veg inn i modellen ved at objekter kan tilføres informasjon. Eksempel: Import av tre fra DWG: Legg til egenskaper som Høyde. Annen «berikelse» er koding av om objektet er eksisterende eller prosjektert. Dataene som leses valideres i hht lovlige geometrier, eventuelle påkrevde egenskaper på objekter (som definert i objekttypekatalogen), mv. Brukeren får presentert resultatet av valideringen i prosessinfo-vinduet. WMS Verktøy for å koble opp kartbilder fra tilgjengelige Web Map Services. Kartbildene sendes over internett til Novapoint DCM Basis. Bildene lagres lokalt for forbedret ytelse. WMS kan draperes på terrengoverflaten eller benyttes som bakgrunn i plan-vinduet. Ortofoto Verktøy for å vise ortofoto-filer som bakgrunn i plan-vinduer eller drapert på terrengoverflaten. Punktsky Denne funksjonen muliggjør visning av svært store - ufiltrerte - punktskyer i 3D-vinduet, sammen med modelldata, uten at punktene importeres til Quadrimodellen. Punktskyene kan ha flere milliarder punkter, uten at dette går ut over ytelsen på navigeringen i 3D-vinduet. Punktsky-dataene kommer normalt som LAS-filer. Disse indekseres i en egen prosess som kan ta tid, avhengig av antall punkter (ca. 7 timer for 1 milliard punkter). Dette er en engangsprosess. Når punktskyen er indeksert kan denne vises uten ytelsesproblemer i 3D-vinduet. Laserdata kan også importeres til Quadri-modellen og grid es. Dette gjøres gjennom den ordinære import-funksjonen.

9 Novapoint DCM Basis - funksjonalitet 9 Eksport Verktøy for eksport til en rekke filformater. Når en eksport utføres lagres dette i prosess-treet, for å dokumentere at eksporten er utført. Følgende formater støttes: Format.IFC.TXT.KOF.XML.RUT.DWG.KML.SOS Merknad IFC 2x3 Genio, Bentley MX prosjekteringsformat. Koordinat-fil, mye brukt i Norge. LandXML. Åpent internasjonalt «stikningsformat». Rutenettsfil. Autodesk s proprietære tegningsformat. Google Earth sitt utvekslingsformat. SOSI, Norsk GIS/kartformat. Start AutoCAD AutoCAD kan startes fra Novapoint DCM Basis (dersom AutoCAD er installert). Man kan også konfigurere Basis til å alltid laste AutoCAD ved oppstart. Du kan altså nå åpne opp og se på Quadri-modeller uten å ha installert AutoCAD, evt. uten å starte denne. Uttegning til AutoCAD I AutoCAD finnes funksjoner for å tegne ut presentasjoner fra Quadrimodellen, slik som før. Det er derimot flere nyheter i forhold til Novapoint 18: Du kan nå definere flere presentasjoner som ferdige oppsett, utvalg + tegneregel, som du enkelt kan tegne ut gjentatte ganger gjennom prosjektets gang Du kan tegne ut snitt og siden Quadri-modellen nå kan være komplett med alle veger og konstruksjoner, så vil du kunne produsere sammenstilte snitt på en helt annen måte enn før, inklusive vegmodellens overbygning, overganger mellom flere veger (for å kontrollere planumsbeskrivelsen), etc.

10 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 10 Struktur og modellering Novapoint DCM Basis inneholder flere verktøy for å modellere eksisterende situasjon. Disse er kort beskrevet her. Men først beskrives verktøyene for å strukturere arbeidsprosessen: Struktur Verktøy for å sette inn mal for prosess-struktur i en Quadri-modell. Prosessstrukturen er en predefinert eller brukerdefinert mal for hvordan arbeidsprosessen skal brytes ned på overordnede hovedaktiviteter. Der man i Novapoint 18 har en flat gruppe-struktur for å organisere terrengmodellen har man i Novapoint DCM Basis en helt annen mulighet for å ha en ryddig og veldefinert struktur, der det hierarkiske gir oversikt på toppnivå, med mulighet for å drille ned til detaljene. Hovedaktivitet Verktøy for å sette inn en enkelt hovedaktivitet i forbindelse med nedbryting av prosjektets arbeidsprosesser. En hovedaktivitet kan ha en eller flere hovedaktiviteter og oppgaver under seg, som da i prinsippet er aktiviteter og oppgaver som må utføres for å ferdigstille denne hovedaktiviteten. Samling Oppgave for å definere en permanent «samling» av objekter, som for eksempel kan benyttes videre som beregningsgrunnlag i flere oppgaver. Denne oppgavetypen erstatter bruken av Gruppe-oppgaven for å definere beregningsgrunnlag, fra og med Novapoint DCM 19.20/19.25 FP5, desember Gruppe Oppgavetypen har blitt brukt til 2 ting: a) Definere en samling av objekter for bruk typisk som beregningsgrunnlag, b) knytte vedlegg til modellen, for eksempel mengderapporter og andre filer det har vært relevant å tilknytte modellen direkte. Med hensyn til det første tilfellet erstattes oppgavetypen av Samling, se denne. Terrengoverflate Verktøy for modellering av terrengoverflate, typisk basert på importerte data. Funksjonen skaper et eller flere terrengoverflate-objekter som kan enten ha TIN eller GRID flatestruktur. Terrengoverflaten i 18 håndterte ca. 2 mill. punkt. I 19 har vi sett eksempler på mer enn 12 mill. punkter.

11 Novapoint DCM Basis - funksjonalitet 11 Lag i grunnen Verktøy for modellering av lag i grunnen, typisk basert på importerte data eller ved å vertikal-forskyve terrengoverflaten. Takflater (for Norge) Verktøy for å generere bygningstakflater ut fra bygningsinformasjon importert fra SOSI. SOSI inneholder kun takets «knekklinjer» og avgrensende linjer. Dette verktøyet genererer takflater ut fra dette. Strekk profil Verktøy for å definere et profil og deretter «strekke» dette langs et objekts kurvegeometri, typisk for å berike objekter fra kartverden som mangler volumgeometri. Verktøyet kan effektivt strekke profiler langs flere objekter - i en operasjon. Strekk vertikalt Verktøy for å definere et profil og deretter strekke dette vertikalt, enten fra et punkt og opp (eksempelvis kum), eller fra en linje og opp (eksempelvis mur), eller fra en flate og opp (eksempelvis fundament). Funksjonen kan forholde seg til flater - for eksempel terrengoverflaten - slik at for eksempel en topp murlinje kan brukes for å strekke en mur ned til terrengoverflaten, og la denne avsluttes 0,5 m under terreng. Verktøyet kan strekke flere 1000 objekter i en operasjon. Flytt vertikalt Verktøy for å flytte objekter vertikalt, eksempelvis objekter med kjent posisjon i kartet, og som man vet at skal plasseres på terreng (eksempelvis objektet Flaggstang). Verktøyet kan flytte geometrier der z-verdien er en dybdeverdi relativt til terreng (eksempelvis fjellbor-punkt), slik at disse kan få tilordnet en «korrekt» høydeverdi, i henhold til den terrengoverflaten som man da må referere til som inndata.

12 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 12 Prosjekteringsoppgaver Gjelder oppgaver for modellering av ny situasjon. Quadri-modellens prosessmodell er basert på at du som bruker utfører oppgaver med et gitt verktøy. I tilfellet med modellering av eksisterende situasjon er verktøyene integrert i Novapoint DCM Basis, se kapittelet Modellering. For modellering av ny situasjon er verktøyene normalt «eksterne» i forhold til Novapoint DCM Basis. Du definerer da en oppgave av en gitt type, som er tilpasset dette «eksterne» verktøyet. Verktøyet startes normalt fra AutoCADmiljøet. Oppgavetyper det er støtte for er kort beskrevet i tabellen nedenfor: Oppgavetype Linje Veg Jernbane Bru Tunnel Fjernvarme VA Kabel Arealplan Skråningsflater Høyde Vegoppmerking Beskrivelse Oppgave for å modellere referanselinjer for veg og jernbane, eller for å modellere kantlinjer og annet vha. verktøyet Linjekonstruksjon. Verktøyet startes i AutoCAD. Oppgave for å modellere vegkroppen. Verktøyet startes rett fra oppgaven i Basis, og er integrert med Basis. Oppgave for å modellere jernbane-kroppen. Verktøyet startes rett fra oppgaven i Basis, og er integrert med Basis. Oppgave for å modellere bru. Verktøyet startes i AutoCAD. Oppgave for å modellere Tunnel. Verktøyet startes delvis i Basis, delvis i AutoCAD. Oppgave for å modellere fjernvarmeanlegg. Verktøyet startes i AutoCAD. Oppgave for å modellere VA-system eller kabler langs veg og jernbane. Verktøyet startes i AutoCAD. Oppgave for å planlegge arealbruken. Verktøyet startes i AutoCAD. Oppgave for å modellere skråningsflater og byggegroper. Verktøyet startes i AutoCAD. Generell oppgave for å kontrollere grunnlaget for å hente ut høyder fra Quadri-modellen. Forskjellige verktøy i AutoCAD, som støtter uthenting av høyder, benytter denne oppgaven. Oppgave for prosjektering av vegoppmerking. Verktøyet startes i AutoCAD

13 Novapoint DCM Basis - funksjonalitet 13 Vinduer Novapoint DCM Basis har et sett av vinduer for å se på og analysere Quadrimodeller. Det finnes paneler som det er ett av og det finnes grafiske vinduer som du kan starte opp så mange du vil av. Utforsker Vindu for å granske Quadri-modellens komplette innhold på tekstlig form, som lister og trestrukturer. Utforskeren viser modellens innhold uavhengig av grafiske vinduer. Quadri-modellen inkluderer normalt både prosess- og objektinformasjon som da vises som trestrukturer under hver sin hovednode. Dersom modellen inkluderer nettverk så vil dette også listes opp, eksempelvis aktuelt for redigering av nasjonalt vegnett. Via Utforskeren har du tilgang til mye funksjonalitet, som: Høyreklikk på Quadri-modellens node, oppgave(r) eller objekt(r), og Prosessinfo velge å vise de valgte elementene i plan eller 3D-vindu. Høyreklikk oppgave og velge «Resultat». Oppgavens resultat velges og vises som markert i alle grafiske vinduer. Nyttig for å granske en modell og hva som er resultatet av en gitt oppgave. Høyreklikk oppgave og velge «Inndata». Oppgavens inndata velges og vises som markert, samme som ovenfor. Vindu for å liste prosessinformasjon når du utfører oppgaver, f.eks. importerer en fil, eller beregner en terrengoverflate. Dersom et objekt markeres i forbindelse med en validering, så kan du klikke på linjen i prosessinfo-vinduet og zoome til dette objektet. Egenskaper Vindu for å vise egenskapene til valgte element. Følgende elementer kan velges: Quadri-modell Aktivitet Oppgave Objekttypegruppe Objekt(instans) Nettverkslenke/-node Egenskapsvinduet kan bl.a. vise kurvers punktlister på en effektiv måte. Linjekonstruerte referanselinje-objekter kan vises med all informasjon om hvert element.

14 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 14 Meldinger (eng. Topics) Vindu for å kommunisere med andre i prosjektet. Krever Quadri DCM og pålogging med Vianova ID. Se kapittelet om samhandling. Presentasjonsoppsett Vindu for å liste opp, samt slå av/på tegneregler, for aktivt vindu. Et vindu kan skifte presentasjonsoppsett. Vinduet inkluderer også funksjonalitet for å redigere tegneregler. Se ellers Presentasjoner. Visningsvindu Grafiske visningsvinduer som du typisk henter opp rett fra en oppgave i utforskeren. Disse lagres ikke med modellen, og kan betraktes som «hjelpevinduer» som du har behov for der og da, og som du ikke trenger å lagre permanent i modellen. Presentasjoner Novapoint DCM Basis har verktøy for å etablere permanente presentasjoner som inngår i modellen, og som dermed også deles mellom prosjektdeltakerne. Presentasjoner er altså permanente og er av en viss oppgavetype slik som alt annet. Det finnes 4 forskjellige presentasjonstyper: Plan, 3D, Lengdeprofil og Tverrprofiler. I forhold til 18 er dette en helt annen verden, og kan knapt sammenlignes. Du kan definere så mange slike presentasjoner du ønsker. Presentasjonsoppgavene gis navn og plasseres i prosess-treet som alle andre oppgaver. Snitt-vinduene snitter igjennom alt i modellen (linjer, flater, volumer), dvs alt som inngår i presentasjonen. I tillegg projiseres punkt-objekter inn på snittflaten dersom de er innenfor «søkeboksen» som du selv definerer for snittet. I AutoCAD kan presentasjoner hentes inn og tegnes opp. Navigering Funksjoner for å navigere i de grafiske vinduene plan, 3D, lengde- og tverrprofil. Noen av funksjonene er felles for alle vindustyper mens andre er spesielle for 3D-vinduet. Spesielt 3D-vinduet har en rekke muligheter for navigering, inklusive bruk av tastatur-kontrollert navigering (WASDQE), helikopterkjøring langs utvalgt kurve (eksempelvis en linjeberegnet referanselinje). Mål avstand Funksjon for å måle avstander i plan- og 3D-vinduer. Horisontalavstand, 3Davstand samt helning vises. Koordinater vises i målepunktene ved å plassere muspeker over punktet.

15 Novapoint DCM Basis - funksjonalitet 15 Store modeller Novapoint DCM Basis har en grense for hvor store eller tunge - Quadrimodeller den klarer å håndtere. Modellen fyller opp minnet til PC-en og når den blir for stor og tung så går responstiden ned - til et punkt som vil oppfattes som uakseptabelt for brukeren. Utfordringen er å formidle hvilke grenser som gjelder da spørsmålet er flerdimensjonalt: PC-ens kapasitet spesielt tilgjengelig minne Modellens utstrekning: Til større område i km 2 til tyngre blir modellen Antall objekter: Til flere objekter til tyngre blir modellen Objektenes geometri: Volum-geometrier er tyngre enn punktgeometrier Antall oppgaver og hvor mye vedlegg (filer) som er tilknyttet disse Det er med andre ord ikke så enkelt som å si at systemet takler 30 km lange modeller. Beste praksis råd Fyll PC-en med maksimum minne. Vanlig nå er 32 GB eller mer, og minimum bør være 16 GB. Unngå unødvendige data. Eksempelvis høydekoter. Dersom disse benyttes som grunnlag til å beregne terrengoverflater så tegn de ut i AutoCAD og slett de fra modellen etter at terrengoverflaten er beregnet. Unngå unødvendig detaljerte data. Eksempel på dette kan være terrengoverflaten, som kun bør være nøyaktig i inngrepssoner, og bør tynnes så mye som mulig utenfor disse områdene, gjerne også ved å bruke grid-flater i stedet for triangulerte flater. Unngå data med ineffektiv struktur. Eksempel på dette er (terrengover)flater der hver trekant i flaten er representert som enkeltobjekter. Dette er svært ugunstig, og kan oppstå ved at flater ikke slåes sammen under import. Quadri-modellen kan blir for stor når den benyttes som samordningsmodell. Vurder å bruke den kun som en tradisjonell terrengmodell. Du samordner da hele datasettet utenfor Novapoint DCM Basis og Quadri DCM, vha. Novapoint Virtual Map eller tilsvarende. Del opp modellen i flere prosjekter i Quadri DCM : Dvs. at du lager én modell, men oppretter flere geografisk avgrensede prosjekter i denne modellen. Som bruker jobber du på ett av disse prosjektene og laster kun ned de delene som inngår der. Kontakt Vianova for vurdering av denne varianten.

16 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 16 Samhandling Denne funksjonaliteten er relevant dersom du skal jobbe med en delt modell ved hjelp av Quadri DCM en løsning for modellbasert samhandling i en privat sky. Det finnes en egen hvitbok for nærmere beskrivelse av konseptene i Quadri DCM. Ta del i et prosjekt Funksjon for å ta del i et Quadri DCM Prosjekt. Når du tar del i et prosjekt vil det bli opprettet et arbeidsdatasett, og det er dette du jobber på når du utfører ditt arbeid. Du jobber altså ikke direkte i den delte modellen. Arbeidsdatasettet er en lokal versjon av prosjektet som vil bli lagret på din lokale maskin. Denne lokale versjonen vil bli synkronisert med den delte modellen når du deler eller mottar endringer. Så lenge du forblir tilknyttet prosjektet kan du åpne og lukke arbeidsdatasettet så ofte som du ønsker, uten at de tilhørende reservasjoner eller at den lokale versjonen går tapt. Du kan også arbeide med arbeidsdatasettet enten du er online eller offline. Slett arbeidsdatasett Bruk denne funksjonen for å slette et arbeidsdatasett. Dette er aktuelt når du er ferdig med ditt arbeid. Det kan også være at du må gjøre dette i forbindelse med oppgraderinger av den sentrale modellen, der du blir bedt om å hente ut nytt arbeidsdatasett. Reservasjon Quadri DCM har et såkalt pessimistisk system for samtidighetskontroll, dvs. at du først låser (ved å reservere) det som skal endres, slik at andre ikke kan endre det samtidig. Reserver Bruk denne funksjonen for å reservere oppgaver og tilhørende objekter slik at du, og bare du, kan gjøre endringer på disse. Andre som jobber med modellen vil ikke kunne reservere de samme oppgavene før disse evt. frigis, se neste punkt. Du kan reservere en oppgave eller flere oppgaver - samtidig. Du kan reservere oppgaver gjennom hele prosjektperioden, og på den måten sikre at ikke andre i prosjektet «blander seg inn i» dine oppgaver. Frigi reservasjoner Bruk denne funksjonen for å fjerne dine reservasjoner av oppgaver og tilhørende objekter. Andre brukere kan da se at disse delene av modellen nå er tilgjengelig. De kan da også eventuelt reservere de slik at de kan gjøre endringer på de.

17 Novapoint DCM Basis - funksjonalitet 17 Del Bruk denne funksjonen for å dele dine endringer til Quadri DCM. Funksjonen oppdaterer den delte modellen med endringer fra ditt arbeidsdatasett, slik at andre videre kan motta dine endringer. Når funksjonen utføres vises en komplett liste med alle endringer som deles: Oppgaver/objekter som er nye, endret eller slettet. Du som bruker får dermed en oversikt over hva du har gjort siden sist du delte dine endringer. Når funksjonen utføres kan du skrive inn en tekst som oppsummerer de endringer som leveres til fellesskapet. På denne måten kan du opplyse andre i prosjektet om hva du har endret. Bruk Quadri DCM Easy Access og Timeline-vinduet der for å se listen over alle dele-operasjoner, dvs. hvem har gjort hva når. Motta Bruk denne funksjonen for å motta endringer som andre har gjort i den delte modellen. Funksjonen oppdaterer ditt arbeidsdatasett med endringer som andre har gjort, slik at oppgavene i arbeidsdatasettet ditt er i samsvar med det de andre prosjektdeltagerne har, samt at objektene i ditt arbeidsdatasett er i samsvar med gjeldende versjon av den delte modellen. Når funksjonen utføres vises en komplett liste med alle endringer som mottas: Oppgaver/objekter som er nye, endret eller slettet. Disse kan også listes pr. deling, dvs. at man kan se hva en gitt person leverte på et gitt tidspunkt, og hvilke endringer dette inkluderte. Utforskerens statusvisning Utforskeren er et vindu i Novapoint DCM Basis som lister informasjonen i en Quadri-modell i en trestruktur, se kapittelet om Vinduer. Når du jobber med en modell som er delt vil utforskeren tilpasse seg dette og har funksjonalitet for å vise status på hver oppgave og objekt i arbeidsdatasettet. Statusen er et øyeblikksbilde som kan friskes opp med en egen funksjon for dette. Ikke reservert Oppgaven/objektet er ikke reservert av noen og kan evt. reserveres. Reservert i annet arbeidsdatasett Oppgaven er reservert i et annet arbeidsdatasett enn det du har åpnet. Reservert for ditt arbeidsdatasett ikke endret Oppgaven/objektet er reservert av ditt arbeidsdatasett, og i synk med delt modell. Reservert for ditt arbeidsdatasett endret Oppgaven/objektet er reservert av ditt arbeidsdatasett, og er endret. Ny oppgave/objekt Oppgaven/objektet er ny og eksisterer bare i dette arbeidsdatasettet (er enda ikke delt).

18 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 18 Meldinger (eng: Topics) I gamle dager og sikkert også fortsatt - tok man med seg tegninger til prosjekteringsmøtene. I møtene ble det skrevet på kommentarer og anmerkninger på papirtegningene, som så ble med tilbake på kontoret, der hver kommentar ble ivaretatt og rettet opp eller sjekket ut, og i tur og orden gjennomgått på neste prosjekteringsmøte. Med dagens prosesser, der 3D-modellen blir vist frem på store skjermer, og tegningene ikke lenger er med i loopen, trenger vi noe annet. Erstatningen har blitt såkalte meldinger (Topics, ref. buildingsmart International). I Norge har også begrepet ståsteder vært brukt (eng: viewpoints). Meldinger er din mulighet til å knytte en kommentar eller tilsvarende til modellen. Meldinger benyttes altså til å avklare alle mulige spørsmål knyttet til modellen, der kollisjoner mellom forskjellige fag er en klassiker. Følgende egenskaper pr melding er støttet: Navn/Beskrivelse Forfattet av Tilordnet Tilknytte flere skjermdumps med ståsted (kameraposisjon) Assosiasjoner og dokument-referanser (fil eller URL) Status Klassifikasjon Brukerdefinerte tagger Status, Klassifikasjon samt tagger kan konfigureres i innstillinger, og tilpasses prosjektets behov. Meldinger i Novapoint DCM Basis støtter buildingsmart-standarden BCF 2.0. Meldinger i Novapoint DCM Basis håndteres i et eget vindu. Vinduet fylles automatisk med meldinger for den aktive delte modellen. Vinduet inkluderer funksjonalitet for å opprette nye meldinger, for å kommentere på eksisterende meldinger, etc. Meldinger vises og også i Quadri DCM Easy Access, der du både kan redigere samt registrere nye meldinger. Det betyr at en bruker kan kommentere en melding på nettbrett imens andre brukere ser de samme meldingene i Novapoint DCM Basis. For mer om Quadri DCM Easy Access, se egen hvitbok.

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM

Erfaringer fra Miljøgata i Sokna. Novapoint 19 DCM Erfaringer fra Miljøgata i Sokna Novapoint 19 DCM Forskjell mellom NP18 og NP19 Novapoint basis Fra og med NP19 består Novapoint Basis av to deler: programmet Novapoint Basis og menyen Basis i AutoCAD.

Detaljer

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene.

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. > > Stor oppgradering i Novapoint Jernbanemodul. > > Nye funksjoner i Novapoint Vegmodell med brukerdefinert overbygging

Detaljer

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D5 Novapoint Basis for Arealplanleggere. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Temaer for foredraget Sette opp nytt prosjekt Import av SOSI Bygge opp terrengoverflate som grunnlag for prosjektering i 3D Tegn kart til tegning Lengdesnitt og tverrsnittfunksjoner

Detaljer

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015

Velkommen til webseminar. - Store modeller. Novapoint DCM. VIANOVA/Statens vegvesen. Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Velkommen til webseminar Novapoint DCM - Store modeller VIANOVA/Statens vegvesen Solveig Fiskaa, 14.12.2015 Innhold Hvitbok Store modeller Hva gjør en modell stor? Tiltak Demo Egen modell for eksisterende

Detaljer

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis

Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Velkommen til en liten demo av Novapoint DCM 19 basis Cecilie Kinstad og Solveig Fiskaa Vianova Systems Hvorfor skal du ta i bruk Novapoint 19 DCM? Hvilke fordeler er det for deg som prosjekterer Landskap?

Detaljer

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as

Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Hb 138 Modellgrunnlag - HVA GREIER SOFTWARE- LEVERANDØRENE Å LEVERE? Heidi Berg, Vianova Systems as Krav og rutiner for å håndtere Modell data Høyere krav til grunnlagsdata Modellbasert prosjektering for

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2016/07/01 23:37 1/5 Versjon 19.2X.FP5 Versjon 19.2X.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk

Detaljer

Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen

Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM basis Terrengmodellering av eksisterende situasjon Lag i grunnen Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i DCM Innstillinger for terrengoverflate Laveste gravenivå

Detaljer

Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC. Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems

Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC. Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems Samhandling og filformater NVDB, SOSI, LandXML, CityGML, IFC Erling Tronsmoen Idar Kirkhorn Vianova Systems Samhandling og filformater System A System B Overføre info Agenda Del 1 Hvilke filformater brukes

Detaljer

E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter. Kristin Lysebo Vianova Systems as

E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter. Kristin Lysebo Vianova Systems as E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter Kristin Lysebo Vianova Systems as Tema for foredraget: Grunnlag og presentasjon av planer Generere terrengoverflate og beskrive eksisterende

Detaljer

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems

Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll. Nicholas Johannessen, Vianova Systems Data i felt, på papir og i arkiv Novapoint GO, stikningsdata, tverrprofiler og kvalitetskontroll Nicholas Johannessen, Vianova Systems Novapoint GO Få tilgang til prosjektet ditt på telefonen! Statens

Detaljer

A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM

A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM A6A7 Innføring i Novapoint Basis i 19 DCM Solveig Fiskaa, Vianova Systems Agenda Introduksjon Hva er en objektorientert modell? Sammenhengen mellom oppgavene og objektene som opprettes i Novapoint 19 DCM

Detaljer

Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211)

Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211) Lagring av objekt orienterte, infrastruktur informasjons-modeller med Quadri Modell Server (basert på modelleringsstandarden ISO TC 211) Hvordan ivareta "som bygget"-modellen for fremtiden Multidisiplin

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2017/02/01 01:29 1/5 Versjon 19.20.FP5 and Versjon 19.25.FP5 Versjon 19.20.FP5 and Versjon 19.25.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene

Detaljer

Quadri DCM Et system for modellbasert samhandling

Quadri DCM Et system for modellbasert samhandling Quadri DCM Et system for modellbasert samhandling Johnny Jensen, Vianova Systems AS Samhandling I følge Bokmålsordboka: samspill, vekselvirkning mellom to el. flere personer som handler i forhold til hverandre

Detaljer

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 BERGEN, mai

NOVAPOINT BRUKERMØTE 2016 BERGEN, mai E18 Vestkorridoren: Reguleringsplan Lysaker - Ramstadsletta Erfaringer med bruk av Novapoint DCM på et relativt komplisert vegprosjekt ViaNova Plan og Trafikk AS Rune Rian ViaNova Plan og Trafikk AS 62

Detaljer

NOVAPOINT 19.10 DCM. Novapoint GRUNNKURS

NOVAPOINT 19.10 DCM. Novapoint GRUNNKURS NOVAPOINT 19.10 DCM Novapoint GRUNNKURS Novapoint kurs for Asplan Viak, Leikanger 28.august 2013 1 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjørelse av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis

Detaljer

Samhandling med QuadriDCM

Samhandling med QuadriDCM Samhandling med QuadriDCM Samhandling mellom alle fag Quadri DCM Easy Access for prosjektledere Quadri DCM for entreprenører Hvilke behov viser seg når modellen representerer den kontraktuelle leveransen?

Detaljer

Novapoint DCM landskap Nyheter

Novapoint DCM landskap Nyheter VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM landskap Nyheter Landskapsarkitekt Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i Quadrimodellen Massebergening av terreng Eksport av terreng til IFC og Land XML Produktbiblioteket

Detaljer

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Bakgrunn > Gemini VA mangler gode importrutiner > Pr. i dag kun

Detaljer

P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate

P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate P3 Håndbok 138 Modellgrunnlag, med samordningsmodell i fokus. Eksempler fra E6 Dovrebanen og Dronning Eufemias gate Heidi Berg, Ole Jacob Schia (Norconsult), Bård-Olav Aune og Besim Zekaj (Skanska), Krav

Detaljer

Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast

Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast Foredrag D 8: STIKNINGSGRUNNLAG NYE GRENSER TESTES UT I BJØRVIKA Foredragsholdere: Heidi Berg, Vianova Systems Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Finn Larsen, Betonmast Oversikt fra øst Oversikt fra sør

Detaljer

D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM. Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems

D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM. Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems D8 Hvordan bruke Novapoint Arealplan på Novapoint 19 DCM Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Vianova Systems Novapoint 18 Oppsett Novapoint prosjekt Novapoint 19 DCM Ny NP Basis prosjektoppsett Navn på prosjekt

Detaljer

BIM FOR INFRASTRUKTUR

BIM FOR INFRASTRUKTUR NY TEKNOLOGI NY PRISMODELL NYE MULIGHETER Nå har «alle» råd til Nordens ledende prosjekteringsverktøy Novapoint DCM og samhandlingsløsningen Quadri DCM BIM FOR INFRASTRUKTUR Gjør som fagmyndigheter og

Detaljer

KURSHEFTE. Hvordan komme i gang med Novapoint 19 DCM? www.novapoint no

KURSHEFTE. Hvordan komme i gang med Novapoint 19 DCM? www.novapoint no KURSHEFTE Hvordan komme i gang med Novapoint 19 DCM? www.novapoint no Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjørelse av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett

Detaljer

A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner

A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner A6 Minikurs: Novapoint DCM veg og jernbane - konstruksjoner Jan Erik Hoel Innhold Prosjektering av to-rørs tunnel med utstyr Prosjektering tunnelportaler Prosjektering av støttemur Prosjekteringen gjøres

Detaljer

Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10.

Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10. Triangulering, bruk av knekklinjer, hull og sammensying av flater i 19.10. Ved triangulering, er det ofte ønskelig at terrengoverflaten som skapes følger knekklinjer i terrenget som for eksempel veglinjer.

Detaljer

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen

Heidi Berg Utarbeidet i samarbeid med Erling Tronsmoen, Vianova Systems og Odd Erik Rommetvedt, Aas-Jakobsen Hvordan utnytte Fagmodeller til NVDB-leveranse, i "nyeste" del av Bjørvikaprosjektet? Her følges krav fra Hb138 om å holde 3D fagmodellene oppdatert underveis i byggingen. Fagmodell-ansvarlig skal også

Detaljer

Status Novapoint DCM19/ Status sett fra Vianova Systems ståsted. Heidi Berg - Vianova Systems

Status Novapoint DCM19/ Status sett fra Vianova Systems ståsted. Heidi Berg - Vianova Systems Status Novapoint DCM19/ Status sett fra Vianova Systems ståsted Heidi Berg - Vianova Systems MANDAT Status for relevante internasjonale og nasjonale løsninger for objekt-basert informasjonsutveksling basert

Detaljer

Pilotprosjekt Bjørvika-Sympro- NVDB-Samhandlingsprosjektet

Pilotprosjekt Bjørvika-Sympro- NVDB-Samhandlingsprosjektet Pilotprosjekt Bjørvika-Sympro- NVDB-Samhandlingsprosjektet Dataflyt mellom prosjektfaser og NVDB Krav, kvalitetssikring, tekniske løsninger og prosedyrer Pilotprosjekt Mål Hovedmål: Utvikle løsninger og

Detaljer

Novapoint Bru og Tunnel-prosjektering som en del av Novapoint Design Suite

Novapoint Bru og Tunnel-prosjektering som en del av Novapoint Design Suite Novapoint Bru og Tunnel-prosjektering som en del av Novapoint Design Suite Jan Erik Hoel Innhold Prosjektering av støttemur Prosjektering av to-løps tunnel med utstyr Prosjektering tunnelportaler 1 NP

Detaljer

E6 Novapoint Arealplan

E6 Novapoint Arealplan E6 Novapoint Arealplan Forbedret geometrikontroll, feilfri SOSI-filer, tips og triks Jakob Kowalski AGENDA Ny geometrikontroll Tips feilfri SOSI-filer Veg funksjonalitet 3D visning av plan Eksport til

Detaljer

B7 Novapoint Basis Tips & Triks

B7 Novapoint Basis Tips & Triks B7 Novapoint Basis Tips & Triks Solveig Fiskaa, Vianova Systems Kategoriene N > innstillinger Utforsker > Meny høyre museklikk Import Utvalg/spørringer mot modell Presentasjonsoppsett Store modeller: tips

Detaljer

Terrengforming i Quadrimodellen

Terrengforming i Quadrimodellen Terrengforming i Quadrimodellen Når du skaper nytt terreng kan du se høydepunkt, høydelinjer, helningspiler, TIN overflaten, høydekurver og en peker. Det gjør det mulig for brukeren å redigere punkthøyden,

Detaljer

Vianova Systems, Leif Tronstads Plass 4, Postboks 434, 1302 Sandvika Telefon: 67 81 70 00 Telefaks: 67 81 70 01

Vianova Systems, Leif Tronstads Plass 4, Postboks 434, 1302 Sandvika Telefon: 67 81 70 00 Telefaks: 67 81 70 01 Alle rettigheter, Vianova Systems AS Mangfoldiggjøring av innholdet i dette kursheftet, helt eller delvis er ifølge lov om opphavsrett av 30. desember 1960, forbudt uten at tillatelse er gitt av Vianova

Detaljer

D1: Novapoint DCM Arealplan Hvordan bruke Novapoint Arealplan mest mulig effektivt

D1: Novapoint DCM Arealplan Hvordan bruke Novapoint Arealplan mest mulig effektivt D1: Novapoint DCM Arealplan Hvordan bruke Novapoint Arealplan mest mulig effektivt Kristin Lysebo og Elin Lisbakken, Vianova Systems Hovedtema i dette foredraget er nye funksjoner i Novapoint DCM 19.20

Detaljer

Novapoint DCM & Quadri DCM Store Quadri-modeller

Novapoint DCM & Quadri DCM Store Quadri-modeller Novapoint DCM & Quadri DCM Store Quadri-modeller Hvitbok Mars 2015 2 Innhold Introduksjon... 3 Bakgrunn... 3 Hva er stort?... 4 Modellens dimensjoner... 4 Geografisk utstrekning... 5 Antall objekter...

Detaljer

Grunnlag og datakilder for Novapoint DCM

Grunnlag og datakilder for Novapoint DCM Grunnlag og datakilder for Novapoint DCM Erling Tronsmoen, Vianova Systems As Håndboka - V770 1 Grunnlagsdata mange formater ++ Format, støtte av geometri Format Punkter Linjer Linjeberegninger (Alignment)

Detaljer

Novapoint 19 Arealplan A til Å

Novapoint 19 Arealplan A til Å A til Å Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Novapoint 18 Oppsett Novapoint prosjekt Novapoint 19 DCM Ny NP Basis prosjektoppsett Navn på prosjekt (*.NCP) Terrengmodell (*.TMG/*.GDD) 1 Oppstart av prosjekt

Detaljer

Autodesk Civil-3D 2015

Autodesk Civil-3D 2015 Autodesk Civil-3D 2015 Hva er nytt i C3D 2015 og DWG import NP19 DCM Tesfaye Kebede, Vianova Systems AS Hva er nytt i Autodesk Civil 3D 2015 - New feel and look - Dark Theme UI AutoCAD 2015 - Installation/deployment

Detaljer

2017/01/26 09:04 1/8 Håndtering av vegkanter

2017/01/26 09:04 1/8 Håndtering av vegkanter 2017/01/26 09:04 1/8 Håndtering av vegkanter Håndtering av vegkanter Nordisk beregningsmetode er laget for at man manuelt skal kunne kjøre beregningene. Det innebærer at det ikke er tenkt på at dataene

Detaljer

Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1

Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1 Landskapsforming i vegprosjekter Tips & Triks, Del 1 Webseminar 25.11.2011 Solveig Fiskaa, Vianova Systems Landskapsforming i vegprosjekter Dette er ingen gjennomgang av én enkelt funksjon slik som tidligere

Detaljer

Novapoint Virtual Map Kobling NP 19 DCM og VM, HB138, nyheter, tips & triks. Jakob Kowalski - Produkt leder Steinar G. Rasmussen

Novapoint Virtual Map Kobling NP 19 DCM og VM, HB138, nyheter, tips & triks. Jakob Kowalski - Produkt leder Steinar G. Rasmussen Novapoint Virtual Map Kobling NP 19 DCM og VM, HB138, nyheter, tips & triks Jakob Kowalski - Produkt leder Steinar G. Rasmussen DCM til VM Uttegning fra DCM til AutoCAD Novapoint Tegningspresentasjoner

Detaljer

Tegningsproduksjon for Novapoint Veg og Jernbane

Tegningsproduksjon for Novapoint Veg og Jernbane Tegningsproduksjon for Novapoint Veg og Jernbane Tips og nyheter for tegningsproduksjon Nicholas Johannessen Tegningsproduksjon: Er tegninger fremdeles i bruk? Hvordan kan det blir mer effektivt? 1 Oppsett

Detaljer

Bruk av 3D/BIM og dataflyt i prosjektet. Styrk Lirhus, prosjekteringsleder E6 Frya-Vinstra

Bruk av 3D/BIM og dataflyt i prosjektet. Styrk Lirhus, prosjekteringsleder E6 Frya-Vinstra Bruk av 3D/BIM og dataflyt i prosjektet Styrk Lirhus, prosjekteringsleder E6 Frya-Vinstra E6 Gudbrandsdalen 96 km mange faser Overordnet mål: Sammenhengende midtrekkverk frem 5l O6a Pågående bygging: Etappe

Detaljer

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014

Workshop NGIS API. Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 Workshop NGIS API Lars Eggan, Norconsult Informasjonssystemer desember 2014 1 NGIS i WinMap NGIS-klient Hente datasett fra en NGIS portal Oppdatere portalen med endringer gjort lokalt Spesiallaget funksjonalitet

Detaljer

BIM for Samferdsel defineres da ved å bytte ut bygningskomponenter

BIM for Samferdsel defineres da ved å bytte ut bygningskomponenter Idar Kirkhorn, Vianova Systems Med Novapoint 19 DCM tas det et stort steg i retning en integrert modellorientert arbeidsmetodikk, der samordningsmodellen både er i 3D, intelligent og tilgjengelig. Verdens

Detaljer

D9 Visualisering av arealplaner. Kristin Lysebo Vianova Systems AS

D9 Visualisering av arealplaner. Kristin Lysebo Vianova Systems AS Kristin Lysebo Vianova Systems AS Gjennomgang av enkel visualisering av arealplaner: Eksisterende situasjon Terrengoverflate Ortofoto Bygninger Vegetasjon Drapere arealplan over terrengoverflate Nye bygninger

Detaljer

Modeller som overlever

Modeller som overlever Modeller som overlever Hvordan modeller kan forvaltes år etter år I dette notatet ser vi på hvordan modeller kan forvaltes år etter år og fortsatt opprettholde sin verdi og aktualitet. Notatet tar utgangspunkt

Detaljer

Veiledning SVV Håndbok V770 i Trimble Novapoint Veg

Veiledning SVV Håndbok V770 i Trimble Novapoint Veg Oktober 2016, Veiledning SVV Håndbok V770 i Trimble Novapoint Veg Innehold: Novapoint Basis og V770... 2 Navngiving av linje og veg oppgaver:... 3 Grunnlagsmodeller i Novapoint Basis... 5 Koding av fagmodell

Detaljer

Novapoint DCM Tunnel Bedre håndtering av dataflyt ut mot anlegg Jan Erik Hoel, Vianova Systems Emil Festin, Bever Control

Novapoint DCM Tunnel Bedre håndtering av dataflyt ut mot anlegg Jan Erik Hoel, Vianova Systems Emil Festin, Bever Control Novapoint DCM Tunnel Bedre håndtering av dataflyt ut mot anlegg Jan Erik Hoel, Vianova Systems Emil Festin, Bever Control Agenda Presentasjon av foredragsholderne og Bever Control Modellering av Korslundtunnelen

Detaljer

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM

November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam. Infor 10 EAM November 2012 Stig Claussen, Senior Consultant Psiam Infor 10 EAM Add-on Suite for Infor EAM Psiam forhandler Doc+ OpenCAD GlobalSearch Leveres som integrerte «plugins» til InforEAM 2 Agenda Doc+, GlobalSearch,

Detaljer

Foredragsholder: Elin Lisbakken og Kristin Lysebo ViaNova Systems

Foredragsholder: Elin Lisbakken og Kristin Lysebo ViaNova Systems Spesialtema / Workgroups 2: Arealplanlegging Foredragsholder: Elin Lisbakken og Kristin Lysebo ViaNova Systems 8. 10. mai 2007 Gjennomgang av ny arbeidsmetodikk i 16.30. Definisjon og redigering av formål.

Detaljer

Quadri Model Server Faktabrev John Arthur & Idar Kirkhorn

Quadri Model Server Faktabrev John Arthur & Idar Kirkhorn Quadri Model Server Faktabrev John Arthur & Idar Kirkhorn 1. Introduksjon Dette faktabrevet gir en overordnet innføring i Quadri Model Server for infrastruktur (QMSI), både mht funksjonalitet og nytteverdi.

Detaljer

GeoSuite GO. Nikolaj Børner Hansen, Geovita AS

GeoSuite GO. Nikolaj Børner Hansen, Geovita AS GeoSuite GO Nikolaj Børner Hansen, Geovita AS Innhold og mål Behovet for app/feltregistrering Eksisterende GeoSuite app Ny app Hvorfor & Hvordan? Demo (QuadriDCM-alternativ) Behovet for app Bedre og forenklet

Detaljer

Nytt i Arealplan og Landskap

Nytt i Arealplan og Landskap Foredrag B6: Nytt i Arealplan og Landskap Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Gisle R. Totland Vianova Systems AS 27. 29. mai 2008 De viktigste nyhetene i Arealplan (versjon 17.00.SP1 eller 17.10)

Detaljer

Hvilke prinsipper må følges i leveranse av BIM Fagmodeller for at de skal kunne benyttes som stikningsgrunnlag Heidi Berg, Vianova Systems

Hvilke prinsipper må følges i leveranse av BIM Fagmodeller for at de skal kunne benyttes som stikningsgrunnlag Heidi Berg, Vianova Systems Hvilke prinsipper må følges i leveranse av BIM Fagmodeller for at de skal kunne benyttes som stikningsgrunnlag Heidi Berg, Vianova Systems Bilde: Dronning Eufemiasgate: SVV, Vianova Plan og Trafikk DCM

Detaljer

Foredragsholder: Ronny Rostad og Heidi Berg, Vianova Systems as

Foredragsholder: Ronny Rostad og Heidi Berg, Vianova Systems as Foredrag A 6: Nytt i Veg og Anlegg Foredragsholder: Ronny Rostad og Heidi Berg, Vianova Systems as 27. 29. mai 2008 Overbygning Helt ny dialog med en rekke nye funksjoner: Overbygning Dialogen er snudd

Detaljer

Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler

Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler Funksjonen for import av rutenettsmodell er utvidet og inkluderer nå en funksjon for import av laserscan datafiler. Metoden bak funksjonen fungerer som følger:

Detaljer

Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen. Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim

Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen. Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim Novapoint VA/kabel Brukererfaring fra prosjektet FP3 E6/Dovrebanen Thomas Holmsberg COWI, VA-teknikk Trondheim Kort presentasjon av meg selv Gruppeleder avdeling VA-teknikk Trondheim. Foreløpig 5 ansatte,

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Dette er en beskrivelse på å bygge opp en overflatemodell for visualisering hvor en kombinerer triangelmodell og rutenettsmodell. Prosjektert veg er lagret

Detaljer

Er du nysgjerrig på om det er mulig...

Er du nysgjerrig på om det er mulig... BIMMER: Hvorfor ta steget over til Novapoint DCM og Quadri DCM? SOLVEIG FISKAA OG HEIDI BERG, VIANOVA SYSTEMS Er du nysgjerrig på om det er mulig......å dele alle infrastruktur data i en intelligent modell,

Detaljer

Hoved fokus for denne App n:

Hoved fokus for denne App n: Novapoint GO Navigering og oppfølging på anlegg Geir Andersen. Jarle Dawes og Heidi Berg Brukermøte 2011 Hoved fokus for denne App n: Byggeledere, kontrollingeniører, prosjektingeniører, anleggsledere

Detaljer

Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14

Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14 Forhold: Byggherre - Entreprenør Konsulent. VA- Flyt BA ne&verket. 30.01.14 Innhold Li& kontraktsre& Oppstart av prosjekt Omfang av Entreprenørens dokumentasjonsarbeid Gemini 3D Va flyt Li< kontraktsre

Detaljer

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 Mini kurshefte for: F2 Modellering av bruer og konstruksjoner Innhold Introduksjon... 3 STEG 1 - Modellere bruoverbygningen i Novapoint Bru... 4 STEG 2 Sette inn

Detaljer

Askeladden Release-logg 30. august 2012

Askeladden Release-logg 30. august 2012 NR. Tema Kort beskrivelse av oppgaven Status Spesifikasjon - detaljert Kommentar 1. Søk Søkeresultat skal være likt i id-søk og avansert søk 2. Registrering Revet/brent bygning - skal kunne være inneværende

Detaljer

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013

Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no. Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Naturbase innsynsløsning, http://innsyn.naturbase.no Introduksjon til ny versjon, 29.01.2013 Om ny versjon av Naturbase innsyn Utviklet av Direktoratet for naturforvaltning. Erstatter en løsning som har

Detaljer

Stikningskonferansen Team E16 Sandvika - Wøyen

Stikningskonferansen Team E16 Sandvika - Wøyen Stikningskonferansen 2016 Team E16 Sandvika - Wøyen Team-deltagere 3D-koordinator Byggherre Rådgiver Entreprenør Leverandør Del 1: Prosjektet E16 Sandvika Skaret Mål for prosjektet 3,5 km firefelts motorveg

Detaljer

DEL MED TILLIT. Novapoint Brukermøte D7 Støyberegning i Novapoint Støy. Mini kurshefte for:

DEL MED TILLIT. Novapoint Brukermøte D7 Støyberegning i Novapoint Støy. Mini kurshefte for: DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 Mini kurshefte for: D7 Støyberegning i Novapoint Støy Innledning Versjon brukt i dette kursheftet er Novapoint 20.00.FP3a. Heftet er beregnet på brukere som har

Detaljer

ETT VIKTIG KONSEPT TIL Vi introduserte Oppgaver + Objekter + Verktøy i 2009: NOVAPOINT BRUKERMØTE 2015 OSLO, Fornebu 21-23 april

ETT VIKTIG KONSEPT TIL Vi introduserte Oppgaver + Objekter + Verktøy i 2009: NOVAPOINT BRUKERMØTE 2015 OSLO, Fornebu 21-23 april F1 - NVDB Vegnett Eivind Stalheim & Idar Kirkhorn, Vianova Systems TEMA Norges fysiske vegnettverk Vegnettverket i NVDB - Hva det brukes til - Ajourholdet Vegnettseditorens oppgave «Intelligent prosjektering»

Detaljer

Arealplanlegging. Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Tone R. Kristiansen Vianova Systems AS. Foredrag Tema 2:

Arealplanlegging. Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Tone R. Kristiansen Vianova Systems AS. Foredrag Tema 2: Foredrag Tema 2: Arealplanlegging Foredragsholder: Stine Nyheim Folseraas Tone R. Kristiansen Vianova Systems AS 27. 29. mai 2008 Hvordan enkelt visualisere og hente mest mulig informasjon ut av eksisterende

Detaljer

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4

OPPSTART NOVAPOINT...2. Oppstart Site Tool...2. Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4. Tverrprofilviseren...4 Innholdsfortegnelse OPPSTART NOVAPOINT...2 Oppstart Site Tool...2 Åpne Vegmodell...4 VIEWER FUNKSJONALITET I VEGMODELLEN...4 Tverrprofilviseren...4 3D view Perspektiv viser...5 STIKNINGSDATA...6 Eksport

Detaljer

KOMPLEKSE BYPROSJEKTER

KOMPLEKSE BYPROSJEKTER Foredrag P 3: KOMPLEKSE BYPROSJEKTER Foredragsholder: Snorre Slapgård, Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen INNHOLD Kort om hvem vi er, og virksomhetens størrelse Eksempler på typiske prosjekter Hva er typisk for

Detaljer

RETTET: Ikke lenger mulig å trykke på OK i dialogen for vertikal overstyring når vegmodellen ikke er reservert. Dette er i tråd med øvrige dialoger.

RETTET: Ikke lenger mulig å trykke på OK i dialogen for vertikal overstyring når vegmodellen ikke er reservert. Dette er i tråd med øvrige dialoger. 2017/01/20 13:35 1/5 Versjon 19.3x.FP3 Versjon 19.3x.FP3 Oppdateringer i Novapoint Veg Vegbåndet RETTET: Mindre endringer på navn på funksjoner. RETTET: Feil håndtering av malen Fra eksisterende prosjekt

Detaljer

Fagmodell landskap til samordningsmodell Katrine Myklestad, Norconsult

Fagmodell landskap til samordningsmodell Katrine Myklestad, Norconsult Fagmodell landskap til samordningsmodell Katrine Myklestad, Norconsult Krav i Statens vegvesens nye HB 138 til fagmodell for landskapstiltak Basert på foreløpig utgave av februar 2012 Hva er krav og hva

Detaljer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer

Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Kombinere trianguler og rutenett med grenselinjer Dette er en beskrivelse på å bygge opp en overflatemodell for visualisering hvor en kombinerer triangelmodell og rutenettsmodell. Prosjektert veg er lagret

Detaljer

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015

Brukerveiledning. For importapplikasjon til Naturbase. Versjon 17. mars 2015 Brukerveiledning For importapplikasjon til Naturbase Versjon 17. mars 2015 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Rutiner for å legge data inn i Naturbase... 2 1.2 Leveranseinstrukser... 3 2. Om leveranse av data

Detaljer

E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter

E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter E2 Leveranser av modelldata ut på anlegg Praktiske erfaringer og muligheter Torbjørn Tveiten/Richard Limbodal-ViaNova Plan og Trafikk AGENDA Erfaringer på bruk av modelldata ut på anlegg - Dagens leveranser

Detaljer

Trender: Cloud teknologi hva er nytten for deg? Heidi Berg, Vianova Systems og Jan Tore Bugge, Cad-Q

Trender: Cloud teknologi hva er nytten for deg? Heidi Berg, Vianova Systems og Jan Tore Bugge, Cad-Q Trender: Cloud teknologi hva er nytten for deg? Heidi Berg, Vianova Systems og Jan Tore Bugge, Cad-Q Wikipedia: Nettskyen(eng:cloudcomputing) Er en betegnelse for alt fra dataprosessering og datalagring

Detaljer

Datamodell i praksis Idar Kirkhorn (Vianova Systems) Workshop - GeoFuture og BegrensSkade

Datamodell i praksis Idar Kirkhorn (Vianova Systems) Workshop - GeoFuture og BegrensSkade Datamodell i praksis Idar Kirkhorn (Vianova Systems) Workshop - GeoFuture og BegrensSkade OVERSIKTSBILDE VERDENSMODELL Utfordring nr 1 Hvordan samle alle fag i EN OG SAMME INTELLIGENTE modell? Løsning

Detaljer

Foredrag B10. Novapoint KABEL. Foredragsholder: Patrick Mc Gloin Inge Tørnes

Foredrag B10. Novapoint KABEL. Foredragsholder: Patrick Mc Gloin Inge Tørnes Foredrag B10 Novapoint KABEL Foredragsholder: Patrick Mc Gloin Inge Tørnes Novapoint Electro Bakgrunn Mål og Fremdrift Status og demo Novapoint Electro Bakgrunn Innfor BIM/Samordningsmodel ligger Electro

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Veileder for Geonorge-registeret

Veileder for Geonorge-registeret Veileder for Geonorge-registeret Tittel: Veileder for Geonorge-registeret Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, register, nedlastingstjenester, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

2017/02/01 03:43 1/9 Node. Funksjonen benyttes til å flytte en node. Legg trådkorset over valgt node, trykk høyre museknapp og velg Flytt fra menyen.

2017/02/01 03:43 1/9 Node. Funksjonen benyttes til å flytte en node. Legg trådkorset over valgt node, trykk høyre museknapp og velg Flytt fra menyen. 2017/02/01 03:43 1/9 Node Node Horisontalvinduet Øverst i menyen er det angitt informasjon om hvilken node som er valgt. Høyreklikkmeny for node har følgende valg: Node Flytt Funksjonen benyttes

Detaljer

2017/01/29 19:24 1/10 Novapoint FP5 og FP FP5 er for Autocad platform 2013 and 2014, FP5 for AutoCAD platform 2015

2017/01/29 19:24 1/10 Novapoint FP5 og FP FP5 er for Autocad platform 2013 and 2014, FP5 for AutoCAD platform 2015 2017/01/29 19:24 1/10 Novapoint 19.20.FP5 og 19.25.FP5 Novapoint 19.20.FP5 og 19.25.FP5 Slippdato: 15.12.2014 19.20.FP5 er for Autocad platform 2013 and 2014, 19.25.FP5 for AutoCAD platform 2015 Kjente

Detaljer

Brukerveiledning. & tips til feilsøking i sosi-data

Brukerveiledning. & tips til feilsøking i sosi-data Brukerveiledning SOSI-kontroll/SOSI-vis & tips til feilsøking i sosi-data Innhold SOSI-KONTROLL/SOSI-VIS... 3 GENERELT:... 3 TEGNEOPPSETT... 4 UTVALG... 4 FIL/OPPSETT:... 5 ÅPNE SOSIFIL:... 6 FIL ENDRE

Detaljer

TextureTool med SOSI-parser

TextureTool med SOSI-parser TextureTool med SOSI-parser Verktøy for teksturmapping og automatisk generering av 3D-modeller Hovedprosjekt 11E Erlend A. Lorentzen Jørn G. Nyegaard-Larsen 3DSU 2008/2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA

KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA KRAVSPESIFIKASJON FOR SOSIORAMA Innhold 1. Forord... 2 2. Definisjoner... 3 3. Innledning... 4 3.1 Bakgrunn og formål... 4 3.2 Målsetting og avgrensninger... 4 4. Detaljert beskrivelse... 8 4.1 Funksjonelle

Detaljer

Revisjonsnr.: 1.0 Godkjent av: Røen, Grete Dato:

Revisjonsnr.: 1.0 Godkjent av: Røen, Grete Dato: Innmåling av infrastruktur i bakken VEILEDNING Forfatter: Faraas, Frode Godkjent av: Røen, Grete Dato: 27.07.2016 Innmåling av infrastruktur i bakken 1. Innledning Forsvarsbygg forvalter infrastruktur

Detaljer

Foredragsholder: Kristin Lysebo og Gisle Totland ViaNova Systems

Foredragsholder: Kristin Lysebo og Gisle Totland ViaNova Systems Foredrag B6: Nyhetsrunden - Landskap og Arealplan Foredragsholder: Kristin Lysebo og Gisle Totland ViaNova Systems 8. 10. mai 2007 Presentasjon og gjennomgang av nyheter i Novapoint-modulene Arealplan

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

Prosjektering av Vestfoldbanen og Dovrebanen: Erfaringer ved bruk av Novapoint og Virtual Map. Anders Holen Rom og Jørn Arild Sæther

Prosjektering av Vestfoldbanen og Dovrebanen: Erfaringer ved bruk av Novapoint og Virtual Map. Anders Holen Rom og Jørn Arild Sæther Prosjektering av Vestfoldbanen og Dovrebanen: Erfaringer ved bruk av Novapoint og Virtual Map Anders Holen Rom og Jørn Arild Sæther 2012-09-05 Erfaringer ved bruk av Novapoint og Virtual Map Anders Holen

Detaljer

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte Gjennomføre et møte MeetAt Datamøte MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen, slik at det

Detaljer

Stokmarknes Tønsberg. Gardermoen Geiranger. Lillehammer Trondheim. Sandefjord Hamar. Stavanger. Tromsø

Stokmarknes Tønsberg. Gardermoen Geiranger. Lillehammer Trondheim. Sandefjord Hamar. Stavanger. Tromsø Hvilke endringer må du så være åpen for? Idar Kirkhorn, Vianova Systems Velkommen til 27. Novapoint Brukermøte 1 Fra Holmen i 1988, via hele Norge, til Fornebu i dag 400 300 200 100 Holmen Tjøme Bolkesjø

Detaljer

3D I STORE PLANPROSJEKTER KOMMUNAL GEOMATIKKKONFERANSE - 1. DESEMBER 2015 ØYSTEIN HALVORSEN

3D I STORE PLANPROSJEKTER KOMMUNAL GEOMATIKKKONFERANSE - 1. DESEMBER 2015 ØYSTEIN HALVORSEN 3D I STORE PLANPROSJEKTER KOMMUNAL GEOMATIKKKONFERANSE - 1. DESEMBER 2015 ØYSTEIN HALVORSEN 1 HVA VIL VI MED 3D I STORE PLANPROSESSER? Effektiv kommunikasjon Prosjektdeltakere skal kunne ta i bruk BIMmodellen

Detaljer

Erfaring med Land XML

Erfaring med Land XML Erfaring med Land XML Ba-Nettverket 29/4-2009 Av Stian Lerbak,Skanska Survey 1 Litt om programvaren som brukes: SBG GEO, hovedprogram for stikkeren. Enkel masseberegning Lage vei/byggegrop/grøfte prosjekter

Detaljer

Foredragsholder: Roar Brekken, Vianova Systems Kristin Lysebo, Vianova Systems. Foredrag D9: Novapoint Jernbane

Foredragsholder: Roar Brekken, Vianova Systems Kristin Lysebo, Vianova Systems. Foredrag D9: Novapoint Jernbane Foredragsholder: Roar Brekken, Vianova Systems Kristin Lysebo, Vianova Systems Foredrag D9: Novapoint Jernbane Linjekonstruksjon fra punktgrunnlag Dette er ikke en ny funksjon men en veldig nyttig en!

Detaljer