Novapoint DCM Basis Funksjonalitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Novapoint DCM Basis Funksjonalitet"

Transkript

1 Novapoint DCM Basis Funksjonalitet Hvitbok Desember 2014

2 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 2 Innhold Introduksjon... 4 Generelt... 4 Quadri-modell... 5 Enbruker-modell... 5 Arbeidsdatasett... 5 Koordinatreferansesystem... 5 Objekttypekatalog... 5 Quadri-modellens egenskaper... 5 Interoperabilitet...7 Import...7 WMS... 8 Ortofoto... 8 Punktsky... 8 Eksport... 9 Start AutoCAD... 9 Uttegning til AutoCAD... 9 Struktur og modellering Struktur Hovedaktivitet Samling Gruppe Terrengoverflate Lag i grunnen...11 Takflater (for Norge)...11 Strekk profil...11 Strekk vertikalt...11 Flytt vertikalt...11 Prosjekteringsoppgaver Vinduer Utforsker Prosessinfo Egenskaper Meldinger (eng. Topics) Presentasjonsoppsett Visningsvindu Presentasjoner Navigering... 14

3 Novapoint DCM Basis - funksjonalitet 3 Mål avstand Store modeller Samhandling Ta del i et prosjekt Slett arbeidsdatasett Reservasjon Reserver Frigi reservasjoner Del Motta Utforskerens statusvisning Ikke reservert Reservert i annet arbeidsdatasett Reservert for ditt arbeidsdatasett ikke endret Reservert for ditt arbeidsdatasett endret Ny oppgave/objekt Meldinger (eng: Topics)... 18

4 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 4 Introduksjon Denne hvitboken er laget for å gi en oversikt over funksjonaliteten i programvaren Novapoint DCM Basis, levert av Vianova Systems. Vianova Systems leverer programvareprodukter og tjenester innenfor infrastruktur, og favner hele livssyklusen fra planlegging og prosjektering, via bygging, til forvaltning. Akronymet DCM står for Design, Construction and Maintenance. Novapoint fagmoduler er delvis bygd på toppen av AutoCAD, delvis som frittstående programvare - med en egen plattform. Novapoint DCM Basis inngår i denne plattformen, og kan kjøres som selvstendig program. Quadri-modellen er formatet som Novapoint DCM Basis arbeider med. Modellen er basert på ISO standardene, og er forberedt for å kommunisere intelligent via åpne formater, i tillegg til nødvendige proprietære formater relevant for infrastruktur-bransjen. Generelt DCM-begrepet ble introdusert fra 19-versjonen av Novapoint. Med denne versjonen tilkom det 3 store endringer: 1) Applikasjonen Novapoint DCM Basis for å administrere, visualisere og redigere Quadri-modeller, 2) 4. generasjon av Quadri-modellen, som representerer et kvantesprang i forhold til å imøtekomme de ønskene og kravene som ligger i BIM-tankesettet og 3) Quadri DCM, løsningen for modellbasert samhandling i en privat sky. Målet er å samle alle relevante fagområder i en «intelligent» modell, der informasjon ikke går tapt, men kan berikes til et helt annet nivå enn tidligere. Eksempel på informasjon er alt fra et objekts geometriske nøyaktighet, til hvem som eier eller drifter objektet. Objekter kan modelleres med enkel geometri eller med full 3D-geometri: Gatelys som et punkt eller som en sammensatt objekt av fundament, innfesting med skruer, stolpe, armatur m/innfesting.

5 Novapoint DCM Basis - funksjonalitet 5 Quadri-modell Dagens Quadri-modell er 4. generasjon av denne utviklet siden midten av 1980-tallet ut fra visjonen om å kunne samle data fra kart-, prosjektering-, bygging- og forvaltningssystemer i en felles modell. På vegen er Quadrimodellen totalt endret for å oppnå dette måle, og er i dag en moderne løsning basert på ISO serien av standarder, med noen viktige utvidelser. Enbruker-modell Novapoint DCM Basis har funksjonalitet for å opprette nye Quadri-modeller. Dette er da enbruker-modeller - inntil de eventuelt flyttes til en privat sky til Quadri DCM. Arbeidsdatasett En Quadri-modell som er lastet ned fra Quadri DCM kalles for et arbeidsdatasett. Dette er det samme som en enbruker-modell bortsett fra at arbeidsdatasettet inneholder informasjon om brukerens rettigheter (reservasjoner o.l.) samt hvilke privat sky modellen er tilknyttet. Forholdet mellom Quadri DCM og Quadri-modellen er som følger: Quadri DCM er en løsning for modellbasert samhandling i nettskyen. Dette er et produkt i BIM server-kategorien. Quadri-modellen er dataformatet datamodellen - som det kan samhandles om. Koordinatreferansesystem Quadri-modeller ivaretar definisjon av koordinatreferansesystem (koord.sys.) i samsvar med det internasjonalt anerkjente kodesystemet «EPSG Geodetic Parameter Dataset». The OGP Geomatic Committee, Objekttypekatalog Når en modell opprettes velges også hvilke objekttypekatalog som modellen skal være i henhold til. Forskjellige Quadri-modeller kan altså ha forskjellige objekttypekataloger, og slik tilpasse seg forskjellige standarder. NovapointDCM Basis er fleksibel i forhold til hvilke objekttypekatalog som benyttes. Objekttypekatalogens definisjoner er åpent tilgjengelig på internett, se Quadri-modellens egenskaper Quadri-modellen har følgende hovedegenskaper: a) Modellen kan forvalte objekter som er i hht valgt objekttypekatalog

6 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 6 b) Quadri-modellen har et veldefinert koordinatreferansesystem. Det er mulig å hente ut dataene for visning i andre koord.sys. c) Modellen inkluderer et prosess-tre en hierarkisk struktur av aktiviteter og oppgaver. Typisk organisering er i henhold til arbeidsnedbrytning (WBS). d) Oppgavene er integrert med objektene ved at en oppgave typisk refererer til objekter som skal inngå som oppgavens inndata. Videre vil objekter som produseres når oppgaven utføres (av ett eller annet verktøy) knyttes til oppgaven - som resultat. Både inndata og resultatdata knyttes til oppgaven ved hjelp av spørringer. Det betyr at oppgaven ikke «eier» objektene, og at disse kan «flyte» videre til andre oppgaver og prosesser. Dette er sentralt i Quadri-modellens prinsipp for å dele data mellom aktiviteter, på tvers av fagdisipliner og faser. e) Oppgaver kan være avhengig av hverandre. Systemet setter automatisk opp avhengigheter, f.eks. når en oppgave for vegmodellering gjør seg avhengig av en oppgave for linjekonstruksjon. Dette innebærer at systemet har potensialet til å varsle brukeren om at oppgaver bør kontrolleres da andre oppgaver denne er avhengig av, er endret. Systemet benytter allerede denne informasjonen til å tolke hvilke data som gjelder i et gitt punkt i modellen. f) Quadri-modellen støtter et antall geometri-typer: Punkt, linjer, kurver, linjekonstruerte kurver, flater, flater med TIN-struktur, flater med GRID-struktur, volumer (triangulert eller NURBS-geometri), punktskyer, m.fl. g) Quadri-modellens objekter støtter versjonering. Et objekt kan ha et «uendelig» antall versjoner. Denne funksjonaliteten er pr i dag ikke i bruk i prosjekteringssammenheng (men i andre sammenhenger). h) Quadri-modellens objekter støtter assosiasjoner mellom objektene (4 varianter). Dette er i bruk i prosjekteringssystemet, f.eks. at en VAkum har assosiasjoner til rør som går inn/ut av kummen. i) Quadri-modellen støtter nettverk, og at objekter lokaliseres via nettverket, evt. både ved sin geografiske plassering (x,y,z) samt sin tilknytning til nettverket. Dette er ikke i bruk i prosjekteringssystemet (men i andre sammenhenger). Oslo, Bjørvika-prosjektet Sydhavna. Vianova Plan og Trafikk, 2014.

7 Novapoint DCM Basis - funksjonalitet 7 Interoperabilitet Interoperabilitet her handler om dine muligheter til å integrere Novapoint DCM og Quadri-modellen med data fra andre systemer, både gjennom ordinær filimport og eksport, men også gjennom «live» interoperabilitet, som ved bruk av WMS. Import Novapoint DCM Basis inkluderer funksjonalitet for å importere en rekke formater inn til Quadri-modellen. Når en fil importeres registreres dette som en oppgave i prosess-treet og dokumenterer at importen er utført. Oppgaven kan re-kjøres for å importere samme filen på nytt. Følgende formater støttes: Format.IFC.CSV,.TXT,.XYZ.DWG.ASC,.GSD,.TXT.SHP.TXT.DBS,.DBSX.GSD,.TXT.KOF.XML.LAS,.LAZ,.TXT,.XYZ.PXY.TMG,.GDD.QuadriModel.RUT.SOS.GEN Merknad IFC 2x3 ASCII-based filer Autodesk s proprietære tegningsformat ESRI ASCII GRID filer Esri Shape format for utveksling av GIS-data GENIO Bentley MX prosjekteringsformat GeoSuite Project Koordinat-fil, mye brukt i Norge LandXML. I forhold til tidligere versjoner støttes nå også surface-data, godt egnet til å utveksle terrengoverflater. Laser data og punktskyer Punkt-fil, mye brukt i Sverige QuadriG1, Novapoint Terrengmodell samt GIS/Line database Quadri-modell (QuadriG4) Rutenettsfiler (grid) SOSI, Norsk GIS/kartformat Novapoint vegmodell (VIPS) Import-prosessen i Novapoint DCM Basis har en rekke spennende fordeler: «Objektifisering» av CAD-informasjon. CAD-data konverteres til objekter på veg inn i Quadri-modellen, basert på regler som kan defineres av bruker Import-oppgaver kan re-kjøres, med samme innstillinger som sist Kontroll og varsling dersom filen er lest inn tidligere (basert på gjenkjennelse av filnavnet)

8 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 8 Kontroll av koord.sys. og mulighet for koordinattransformasjon (støtten er avhengig av at biblioteker er tilgjengelig fra Statens kartverk) Forhåndsvisning i 2D/3D av det som importeres. Kan avbryte importprosessen før dataene leses inn i modellen. Dataene valideres i forhold til lokalisering og angitt prosjektområde, du varsles dersom dataene er utenfor området Mulighet for å berike dataene på veg inn i modellen ved at objekter kan tilføres informasjon. Eksempel: Import av tre fra DWG: Legg til egenskaper som Høyde. Annen «berikelse» er koding av om objektet er eksisterende eller prosjektert. Dataene som leses valideres i hht lovlige geometrier, eventuelle påkrevde egenskaper på objekter (som definert i objekttypekatalogen), mv. Brukeren får presentert resultatet av valideringen i prosessinfo-vinduet. WMS Verktøy for å koble opp kartbilder fra tilgjengelige Web Map Services. Kartbildene sendes over internett til Novapoint DCM Basis. Bildene lagres lokalt for forbedret ytelse. WMS kan draperes på terrengoverflaten eller benyttes som bakgrunn i plan-vinduet. Ortofoto Verktøy for å vise ortofoto-filer som bakgrunn i plan-vinduer eller drapert på terrengoverflaten. Punktsky Denne funksjonen muliggjør visning av svært store - ufiltrerte - punktskyer i 3D-vinduet, sammen med modelldata, uten at punktene importeres til Quadrimodellen. Punktskyene kan ha flere milliarder punkter, uten at dette går ut over ytelsen på navigeringen i 3D-vinduet. Punktsky-dataene kommer normalt som LAS-filer. Disse indekseres i en egen prosess som kan ta tid, avhengig av antall punkter (ca. 7 timer for 1 milliard punkter). Dette er en engangsprosess. Når punktskyen er indeksert kan denne vises uten ytelsesproblemer i 3D-vinduet. Laserdata kan også importeres til Quadri-modellen og grid es. Dette gjøres gjennom den ordinære import-funksjonen.

9 Novapoint DCM Basis - funksjonalitet 9 Eksport Verktøy for eksport til en rekke filformater. Når en eksport utføres lagres dette i prosess-treet, for å dokumentere at eksporten er utført. Følgende formater støttes: Format.IFC.TXT.KOF.XML.RUT.DWG.KML.SOS Merknad IFC 2x3 Genio, Bentley MX prosjekteringsformat. Koordinat-fil, mye brukt i Norge. LandXML. Åpent internasjonalt «stikningsformat». Rutenettsfil. Autodesk s proprietære tegningsformat. Google Earth sitt utvekslingsformat. SOSI, Norsk GIS/kartformat. Start AutoCAD AutoCAD kan startes fra Novapoint DCM Basis (dersom AutoCAD er installert). Man kan også konfigurere Basis til å alltid laste AutoCAD ved oppstart. Du kan altså nå åpne opp og se på Quadri-modeller uten å ha installert AutoCAD, evt. uten å starte denne. Uttegning til AutoCAD I AutoCAD finnes funksjoner for å tegne ut presentasjoner fra Quadrimodellen, slik som før. Det er derimot flere nyheter i forhold til Novapoint 18: Du kan nå definere flere presentasjoner som ferdige oppsett, utvalg + tegneregel, som du enkelt kan tegne ut gjentatte ganger gjennom prosjektets gang Du kan tegne ut snitt og siden Quadri-modellen nå kan være komplett med alle veger og konstruksjoner, så vil du kunne produsere sammenstilte snitt på en helt annen måte enn før, inklusive vegmodellens overbygning, overganger mellom flere veger (for å kontrollere planumsbeskrivelsen), etc.

10 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 10 Struktur og modellering Novapoint DCM Basis inneholder flere verktøy for å modellere eksisterende situasjon. Disse er kort beskrevet her. Men først beskrives verktøyene for å strukturere arbeidsprosessen: Struktur Verktøy for å sette inn mal for prosess-struktur i en Quadri-modell. Prosessstrukturen er en predefinert eller brukerdefinert mal for hvordan arbeidsprosessen skal brytes ned på overordnede hovedaktiviteter. Der man i Novapoint 18 har en flat gruppe-struktur for å organisere terrengmodellen har man i Novapoint DCM Basis en helt annen mulighet for å ha en ryddig og veldefinert struktur, der det hierarkiske gir oversikt på toppnivå, med mulighet for å drille ned til detaljene. Hovedaktivitet Verktøy for å sette inn en enkelt hovedaktivitet i forbindelse med nedbryting av prosjektets arbeidsprosesser. En hovedaktivitet kan ha en eller flere hovedaktiviteter og oppgaver under seg, som da i prinsippet er aktiviteter og oppgaver som må utføres for å ferdigstille denne hovedaktiviteten. Samling Oppgave for å definere en permanent «samling» av objekter, som for eksempel kan benyttes videre som beregningsgrunnlag i flere oppgaver. Denne oppgavetypen erstatter bruken av Gruppe-oppgaven for å definere beregningsgrunnlag, fra og med Novapoint DCM 19.20/19.25 FP5, desember Gruppe Oppgavetypen har blitt brukt til 2 ting: a) Definere en samling av objekter for bruk typisk som beregningsgrunnlag, b) knytte vedlegg til modellen, for eksempel mengderapporter og andre filer det har vært relevant å tilknytte modellen direkte. Med hensyn til det første tilfellet erstattes oppgavetypen av Samling, se denne. Terrengoverflate Verktøy for modellering av terrengoverflate, typisk basert på importerte data. Funksjonen skaper et eller flere terrengoverflate-objekter som kan enten ha TIN eller GRID flatestruktur. Terrengoverflaten i 18 håndterte ca. 2 mill. punkt. I 19 har vi sett eksempler på mer enn 12 mill. punkter.

11 Novapoint DCM Basis - funksjonalitet 11 Lag i grunnen Verktøy for modellering av lag i grunnen, typisk basert på importerte data eller ved å vertikal-forskyve terrengoverflaten. Takflater (for Norge) Verktøy for å generere bygningstakflater ut fra bygningsinformasjon importert fra SOSI. SOSI inneholder kun takets «knekklinjer» og avgrensende linjer. Dette verktøyet genererer takflater ut fra dette. Strekk profil Verktøy for å definere et profil og deretter «strekke» dette langs et objekts kurvegeometri, typisk for å berike objekter fra kartverden som mangler volumgeometri. Verktøyet kan effektivt strekke profiler langs flere objekter - i en operasjon. Strekk vertikalt Verktøy for å definere et profil og deretter strekke dette vertikalt, enten fra et punkt og opp (eksempelvis kum), eller fra en linje og opp (eksempelvis mur), eller fra en flate og opp (eksempelvis fundament). Funksjonen kan forholde seg til flater - for eksempel terrengoverflaten - slik at for eksempel en topp murlinje kan brukes for å strekke en mur ned til terrengoverflaten, og la denne avsluttes 0,5 m under terreng. Verktøyet kan strekke flere 1000 objekter i en operasjon. Flytt vertikalt Verktøy for å flytte objekter vertikalt, eksempelvis objekter med kjent posisjon i kartet, og som man vet at skal plasseres på terreng (eksempelvis objektet Flaggstang). Verktøyet kan flytte geometrier der z-verdien er en dybdeverdi relativt til terreng (eksempelvis fjellbor-punkt), slik at disse kan få tilordnet en «korrekt» høydeverdi, i henhold til den terrengoverflaten som man da må referere til som inndata.

12 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 12 Prosjekteringsoppgaver Gjelder oppgaver for modellering av ny situasjon. Quadri-modellens prosessmodell er basert på at du som bruker utfører oppgaver med et gitt verktøy. I tilfellet med modellering av eksisterende situasjon er verktøyene integrert i Novapoint DCM Basis, se kapittelet Modellering. For modellering av ny situasjon er verktøyene normalt «eksterne» i forhold til Novapoint DCM Basis. Du definerer da en oppgave av en gitt type, som er tilpasset dette «eksterne» verktøyet. Verktøyet startes normalt fra AutoCADmiljøet. Oppgavetyper det er støtte for er kort beskrevet i tabellen nedenfor: Oppgavetype Linje Veg Jernbane Bru Tunnel Fjernvarme VA Kabel Arealplan Skråningsflater Høyde Vegoppmerking Beskrivelse Oppgave for å modellere referanselinjer for veg og jernbane, eller for å modellere kantlinjer og annet vha. verktøyet Linjekonstruksjon. Verktøyet startes i AutoCAD. Oppgave for å modellere vegkroppen. Verktøyet startes rett fra oppgaven i Basis, og er integrert med Basis. Oppgave for å modellere jernbane-kroppen. Verktøyet startes rett fra oppgaven i Basis, og er integrert med Basis. Oppgave for å modellere bru. Verktøyet startes i AutoCAD. Oppgave for å modellere Tunnel. Verktøyet startes delvis i Basis, delvis i AutoCAD. Oppgave for å modellere fjernvarmeanlegg. Verktøyet startes i AutoCAD. Oppgave for å modellere VA-system eller kabler langs veg og jernbane. Verktøyet startes i AutoCAD. Oppgave for å planlegge arealbruken. Verktøyet startes i AutoCAD. Oppgave for å modellere skråningsflater og byggegroper. Verktøyet startes i AutoCAD. Generell oppgave for å kontrollere grunnlaget for å hente ut høyder fra Quadri-modellen. Forskjellige verktøy i AutoCAD, som støtter uthenting av høyder, benytter denne oppgaven. Oppgave for prosjektering av vegoppmerking. Verktøyet startes i AutoCAD

13 Novapoint DCM Basis - funksjonalitet 13 Vinduer Novapoint DCM Basis har et sett av vinduer for å se på og analysere Quadrimodeller. Det finnes paneler som det er ett av og det finnes grafiske vinduer som du kan starte opp så mange du vil av. Utforsker Vindu for å granske Quadri-modellens komplette innhold på tekstlig form, som lister og trestrukturer. Utforskeren viser modellens innhold uavhengig av grafiske vinduer. Quadri-modellen inkluderer normalt både prosess- og objektinformasjon som da vises som trestrukturer under hver sin hovednode. Dersom modellen inkluderer nettverk så vil dette også listes opp, eksempelvis aktuelt for redigering av nasjonalt vegnett. Via Utforskeren har du tilgang til mye funksjonalitet, som: Høyreklikk på Quadri-modellens node, oppgave(r) eller objekt(r), og Prosessinfo velge å vise de valgte elementene i plan eller 3D-vindu. Høyreklikk oppgave og velge «Resultat». Oppgavens resultat velges og vises som markert i alle grafiske vinduer. Nyttig for å granske en modell og hva som er resultatet av en gitt oppgave. Høyreklikk oppgave og velge «Inndata». Oppgavens inndata velges og vises som markert, samme som ovenfor. Vindu for å liste prosessinformasjon når du utfører oppgaver, f.eks. importerer en fil, eller beregner en terrengoverflate. Dersom et objekt markeres i forbindelse med en validering, så kan du klikke på linjen i prosessinfo-vinduet og zoome til dette objektet. Egenskaper Vindu for å vise egenskapene til valgte element. Følgende elementer kan velges: Quadri-modell Aktivitet Oppgave Objekttypegruppe Objekt(instans) Nettverkslenke/-node Egenskapsvinduet kan bl.a. vise kurvers punktlister på en effektiv måte. Linjekonstruerte referanselinje-objekter kan vises med all informasjon om hvert element.

14 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 14 Meldinger (eng. Topics) Vindu for å kommunisere med andre i prosjektet. Krever Quadri DCM og pålogging med Vianova ID. Se kapittelet om samhandling. Presentasjonsoppsett Vindu for å liste opp, samt slå av/på tegneregler, for aktivt vindu. Et vindu kan skifte presentasjonsoppsett. Vinduet inkluderer også funksjonalitet for å redigere tegneregler. Se ellers Presentasjoner. Visningsvindu Grafiske visningsvinduer som du typisk henter opp rett fra en oppgave i utforskeren. Disse lagres ikke med modellen, og kan betraktes som «hjelpevinduer» som du har behov for der og da, og som du ikke trenger å lagre permanent i modellen. Presentasjoner Novapoint DCM Basis har verktøy for å etablere permanente presentasjoner som inngår i modellen, og som dermed også deles mellom prosjektdeltakerne. Presentasjoner er altså permanente og er av en viss oppgavetype slik som alt annet. Det finnes 4 forskjellige presentasjonstyper: Plan, 3D, Lengdeprofil og Tverrprofiler. I forhold til 18 er dette en helt annen verden, og kan knapt sammenlignes. Du kan definere så mange slike presentasjoner du ønsker. Presentasjonsoppgavene gis navn og plasseres i prosess-treet som alle andre oppgaver. Snitt-vinduene snitter igjennom alt i modellen (linjer, flater, volumer), dvs alt som inngår i presentasjonen. I tillegg projiseres punkt-objekter inn på snittflaten dersom de er innenfor «søkeboksen» som du selv definerer for snittet. I AutoCAD kan presentasjoner hentes inn og tegnes opp. Navigering Funksjoner for å navigere i de grafiske vinduene plan, 3D, lengde- og tverrprofil. Noen av funksjonene er felles for alle vindustyper mens andre er spesielle for 3D-vinduet. Spesielt 3D-vinduet har en rekke muligheter for navigering, inklusive bruk av tastatur-kontrollert navigering (WASDQE), helikopterkjøring langs utvalgt kurve (eksempelvis en linjeberegnet referanselinje). Mål avstand Funksjon for å måle avstander i plan- og 3D-vinduer. Horisontalavstand, 3Davstand samt helning vises. Koordinater vises i målepunktene ved å plassere muspeker over punktet.

15 Novapoint DCM Basis - funksjonalitet 15 Store modeller Novapoint DCM Basis har en grense for hvor store eller tunge - Quadrimodeller den klarer å håndtere. Modellen fyller opp minnet til PC-en og når den blir for stor og tung så går responstiden ned - til et punkt som vil oppfattes som uakseptabelt for brukeren. Utfordringen er å formidle hvilke grenser som gjelder da spørsmålet er flerdimensjonalt: PC-ens kapasitet spesielt tilgjengelig minne Modellens utstrekning: Til større område i km 2 til tyngre blir modellen Antall objekter: Til flere objekter til tyngre blir modellen Objektenes geometri: Volum-geometrier er tyngre enn punktgeometrier Antall oppgaver og hvor mye vedlegg (filer) som er tilknyttet disse Det er med andre ord ikke så enkelt som å si at systemet takler 30 km lange modeller. Beste praksis råd Fyll PC-en med maksimum minne. Vanlig nå er 32 GB eller mer, og minimum bør være 16 GB. Unngå unødvendige data. Eksempelvis høydekoter. Dersom disse benyttes som grunnlag til å beregne terrengoverflater så tegn de ut i AutoCAD og slett de fra modellen etter at terrengoverflaten er beregnet. Unngå unødvendig detaljerte data. Eksempel på dette kan være terrengoverflaten, som kun bør være nøyaktig i inngrepssoner, og bør tynnes så mye som mulig utenfor disse områdene, gjerne også ved å bruke grid-flater i stedet for triangulerte flater. Unngå data med ineffektiv struktur. Eksempel på dette er (terrengover)flater der hver trekant i flaten er representert som enkeltobjekter. Dette er svært ugunstig, og kan oppstå ved at flater ikke slåes sammen under import. Quadri-modellen kan blir for stor når den benyttes som samordningsmodell. Vurder å bruke den kun som en tradisjonell terrengmodell. Du samordner da hele datasettet utenfor Novapoint DCM Basis og Quadri DCM, vha. Novapoint Virtual Map eller tilsvarende. Del opp modellen i flere prosjekter i Quadri DCM : Dvs. at du lager én modell, men oppretter flere geografisk avgrensede prosjekter i denne modellen. Som bruker jobber du på ett av disse prosjektene og laster kun ned de delene som inngår der. Kontakt Vianova for vurdering av denne varianten.

16 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 16 Samhandling Denne funksjonaliteten er relevant dersom du skal jobbe med en delt modell ved hjelp av Quadri DCM en løsning for modellbasert samhandling i en privat sky. Det finnes en egen hvitbok for nærmere beskrivelse av konseptene i Quadri DCM. Ta del i et prosjekt Funksjon for å ta del i et Quadri DCM Prosjekt. Når du tar del i et prosjekt vil det bli opprettet et arbeidsdatasett, og det er dette du jobber på når du utfører ditt arbeid. Du jobber altså ikke direkte i den delte modellen. Arbeidsdatasettet er en lokal versjon av prosjektet som vil bli lagret på din lokale maskin. Denne lokale versjonen vil bli synkronisert med den delte modellen når du deler eller mottar endringer. Så lenge du forblir tilknyttet prosjektet kan du åpne og lukke arbeidsdatasettet så ofte som du ønsker, uten at de tilhørende reservasjoner eller at den lokale versjonen går tapt. Du kan også arbeide med arbeidsdatasettet enten du er online eller offline. Slett arbeidsdatasett Bruk denne funksjonen for å slette et arbeidsdatasett. Dette er aktuelt når du er ferdig med ditt arbeid. Det kan også være at du må gjøre dette i forbindelse med oppgraderinger av den sentrale modellen, der du blir bedt om å hente ut nytt arbeidsdatasett. Reservasjon Quadri DCM har et såkalt pessimistisk system for samtidighetskontroll, dvs. at du først låser (ved å reservere) det som skal endres, slik at andre ikke kan endre det samtidig. Reserver Bruk denne funksjonen for å reservere oppgaver og tilhørende objekter slik at du, og bare du, kan gjøre endringer på disse. Andre som jobber med modellen vil ikke kunne reservere de samme oppgavene før disse evt. frigis, se neste punkt. Du kan reservere en oppgave eller flere oppgaver - samtidig. Du kan reservere oppgaver gjennom hele prosjektperioden, og på den måten sikre at ikke andre i prosjektet «blander seg inn i» dine oppgaver. Frigi reservasjoner Bruk denne funksjonen for å fjerne dine reservasjoner av oppgaver og tilhørende objekter. Andre brukere kan da se at disse delene av modellen nå er tilgjengelig. De kan da også eventuelt reservere de slik at de kan gjøre endringer på de.

17 Novapoint DCM Basis - funksjonalitet 17 Del Bruk denne funksjonen for å dele dine endringer til Quadri DCM. Funksjonen oppdaterer den delte modellen med endringer fra ditt arbeidsdatasett, slik at andre videre kan motta dine endringer. Når funksjonen utføres vises en komplett liste med alle endringer som deles: Oppgaver/objekter som er nye, endret eller slettet. Du som bruker får dermed en oversikt over hva du har gjort siden sist du delte dine endringer. Når funksjonen utføres kan du skrive inn en tekst som oppsummerer de endringer som leveres til fellesskapet. På denne måten kan du opplyse andre i prosjektet om hva du har endret. Bruk Quadri DCM Easy Access og Timeline-vinduet der for å se listen over alle dele-operasjoner, dvs. hvem har gjort hva når. Motta Bruk denne funksjonen for å motta endringer som andre har gjort i den delte modellen. Funksjonen oppdaterer ditt arbeidsdatasett med endringer som andre har gjort, slik at oppgavene i arbeidsdatasettet ditt er i samsvar med det de andre prosjektdeltagerne har, samt at objektene i ditt arbeidsdatasett er i samsvar med gjeldende versjon av den delte modellen. Når funksjonen utføres vises en komplett liste med alle endringer som mottas: Oppgaver/objekter som er nye, endret eller slettet. Disse kan også listes pr. deling, dvs. at man kan se hva en gitt person leverte på et gitt tidspunkt, og hvilke endringer dette inkluderte. Utforskerens statusvisning Utforskeren er et vindu i Novapoint DCM Basis som lister informasjonen i en Quadri-modell i en trestruktur, se kapittelet om Vinduer. Når du jobber med en modell som er delt vil utforskeren tilpasse seg dette og har funksjonalitet for å vise status på hver oppgave og objekt i arbeidsdatasettet. Statusen er et øyeblikksbilde som kan friskes opp med en egen funksjon for dette. Ikke reservert Oppgaven/objektet er ikke reservert av noen og kan evt. reserveres. Reservert i annet arbeidsdatasett Oppgaven er reservert i et annet arbeidsdatasett enn det du har åpnet. Reservert for ditt arbeidsdatasett ikke endret Oppgaven/objektet er reservert av ditt arbeidsdatasett, og i synk med delt modell. Reservert for ditt arbeidsdatasett endret Oppgaven/objektet er reservert av ditt arbeidsdatasett, og er endret. Ny oppgave/objekt Oppgaven/objektet er ny og eksisterer bare i dette arbeidsdatasettet (er enda ikke delt).

18 Novapoint DCM Basis - Funksjonalitet 18 Meldinger (eng: Topics) I gamle dager og sikkert også fortsatt - tok man med seg tegninger til prosjekteringsmøtene. I møtene ble det skrevet på kommentarer og anmerkninger på papirtegningene, som så ble med tilbake på kontoret, der hver kommentar ble ivaretatt og rettet opp eller sjekket ut, og i tur og orden gjennomgått på neste prosjekteringsmøte. Med dagens prosesser, der 3D-modellen blir vist frem på store skjermer, og tegningene ikke lenger er med i loopen, trenger vi noe annet. Erstatningen har blitt såkalte meldinger (Topics, ref. buildingsmart International). I Norge har også begrepet ståsteder vært brukt (eng: viewpoints). Meldinger er din mulighet til å knytte en kommentar eller tilsvarende til modellen. Meldinger benyttes altså til å avklare alle mulige spørsmål knyttet til modellen, der kollisjoner mellom forskjellige fag er en klassiker. Følgende egenskaper pr melding er støttet: Navn/Beskrivelse Forfattet av Tilordnet Tilknytte flere skjermdumps med ståsted (kameraposisjon) Assosiasjoner og dokument-referanser (fil eller URL) Status Klassifikasjon Brukerdefinerte tagger Status, Klassifikasjon samt tagger kan konfigureres i innstillinger, og tilpasses prosjektets behov. Meldinger i Novapoint DCM Basis støtter buildingsmart-standarden BCF 2.0. Meldinger i Novapoint DCM Basis håndteres i et eget vindu. Vinduet fylles automatisk med meldinger for den aktive delte modellen. Vinduet inkluderer funksjonalitet for å opprette nye meldinger, for å kommentere på eksisterende meldinger, etc. Meldinger vises og også i Quadri DCM Easy Access, der du både kan redigere samt registrere nye meldinger. Det betyr at en bruker kan kommentere en melding på nettbrett imens andre brukere ser de samme meldingene i Novapoint DCM Basis. For mer om Quadri DCM Easy Access, se egen hvitbok.

Brukerveiledning til Byggeweb Prosjekt 7.03

Brukerveiledning til Byggeweb Prosjekt 7.03 Brukerveiledning til Byggeweb Prosjekt 7.03 Innhold Velkommen til Byggeweb-manualen... 11 Innledning... 11 Byggewebs historie... 11 Prosjektweb som prinsipp... 12 Prosjektering... 12 Byggeweb Prosjekt

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering 01-2012 Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering Kravspesifikasjon for FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik Skrevet av : BIM_kull 2011 Emneansvarlig: George Preiss og Vilma Zubinaite Fagansvarlig: Bjørn

Detaljer

Veileder for Geography Markup Language (GML)

Veileder for Geography Markup Language (GML) Tittel: Veileder for Geography Markup Language (GML) Utarbeidet av: Norge digitalt Søkeord: Veileder, Geography Markup Language, GML, Web Feature Service, WFS, NSDI, SDI, Infrastruktur for stedfestet informasjon,

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com

Redaktørhåndbok. Versjon 4.60. EPiServer AB www.episerver.com Redaktørhåndbok Versjon 4.60 www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3

Funksjonell løsningsbeskrivelse. Business 360. 4.1 Servicepack 3 Funksjonell løsningsbeskrivelse Business 360 4.1 Servicepack 3 1 Innhold 1. INNLEDNING... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Business 360 - innhold... 4 2. 360 I FORSKJELLIGE GRENSESNITT... 5 3. 360 ELEMENTER... 6

Detaljer

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02

IBM. Begynnerbok for Runtime. IBM MQSeries Workflow. Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 IBM MQSeries Workflow IBM Begynnerbok for Runtime Versjon 3.2.1 SA15-4737-02 Merk!: Før du bruker opplysningene i denne boken

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper

Innholdsfortegnelse. Executive summary. 1. Innledning. 2. Bakgrunn. 3. Inndeling og besvarelse av kravene. 4. Overordnede prinsipper Innholdsfortegnelse Executive summary 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Inndeling og besvarelse av kravene 4. Overordnede prinsipper 4.1. Rettesnorer ordliste begrepsdefinisjoner 4.2 Arkitektur og integrasjon

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014

Kartleggeren brukerveiledning 30.04.2014 BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2.5.2 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BRUKERSTØTTE... 3 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 5 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

REN Beredskap. Dokumentasjon. Bjørn Even Wahlstrøm. Forfatter Dato. 24-Sep-2014 20:21

REN Beredskap. Dokumentasjon. Bjørn Even Wahlstrøm. Forfatter Dato. 24-Sep-2014 20:21 REN Beredskap Dokumentasjon Forfatter Dato Bjørn Even Wahlstrøm Innholdsfortegnelse Om dokumentasjonen 5 Endringshistorikk 5 Om REN Beredskap 6 Lokale samarbeidsgrupper 6 Samarbeide og dele informasjon

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

K A R T L E G G E R E N

K A R T L E G G E R E N K A R T L E G G E R E N BRUKER VE IL EDNING FOR KARTLEG GEREN VERSJ O N 2, R E V. 3 INNLEDNING... 2 BRUKERSTØTTE... 2 ENDRINGER FRA FORRIGE VERSJON... 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER... 4 TILLEGGSKRAV FOR KJØRING

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Ny nasjonal geoportal

Ny nasjonal geoportal Designdokument Ny nasjonal geoportal En dør til all relevant informasjon om Norge digitalt infrastrukturen Prosjekt for analyse, design og implementering av ny nasjonal geoportal med tilhørende teknologier

Detaljer

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel

1. Nettverksteknologiske forutsetninger for e-handel Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverksteknologiske forutsetninger for e- handel Kjell Toft Hansen 16.07.2007 Lærestoffet er utviklet for faget LV377D e-handel 1. Nettverksteknologiske

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

IFC-prosjekt Nye Ahus

IFC-prosjekt Nye Ahus IFC-prosjekt Nye Ahus Evalueringsrapport Versjon 1.1 1 av 75 Denne rapport er et Nye Ahus-dokument med dokumentnummer: A-2220-Z-KR-0001 IFC-prosjektet Nye Ahus, Evalueringsrapport 2 av 75 Forord Arkitektfirmaet

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer