BMW-dagene på Rudskogen i regi av BMW Car Club Norway, mai 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BMW-dagene på Rudskogen i regi av BMW Car Club Norway, 25.-26. mai 2013"

Transkript

1 BMW-dagene på Rudskogen i regi av BMW Car Club Norway, mai 2013 Vennligst fyll ut med BLOKKBOKSTAVER! Navn: Adresse: Tlf.nr: E-post: Medlemsnummer (BMW CCN): Eventuelt medlemsnummer i annen invitert klubb: Biltype/modell: Reg-nummer: 1 dag: Utstilling inne på området Kr. 200,- 2 dager: Utstilling inne på området Kr. 400,- 1 dag: Banekjøring med utstilling Kr. 800,- 2 dager: Banekjøring med utstilling Kr. 1200,- Undertegnede aksepterer med dette å ikke kunne stille BMW Car Club Norway (heretter BMW CCN) og/eller Rudskogen Motorsenter AS til ansvar for eventuelle skader på personer og/eller materiell som måtte oppstå i løpet av arrangementet med mindre dette skyldes ansvarsbetingende handling fra BMW CCN sin side. For øvrig har fører følgende ansvar: Fører forplikter seg til å betale for alle skader på baneanlegget, materiell m.v. som måtte oppstå under br uk foranlediget av enhver form for uaktsomhet, ulykke, hærverk, tyveri o.l. Dette gjelder ikke vanlig slitasje («wear & team) som må anses normal for bruk av banen. Normal bruk omfatter også drifting/sladding på banen, men ikke utenfor bane/curbs. F ø r e r er i så fall erstatningspliktig for skader forvoldt etter forsettlig drifting/sladding utenfor banen. Herunder kommer også ødeleggelser, som f.eks. skade på autovern. Dette vil i så fall bli fakturert fører. Avtale av mellom BMW CCN og Rudskogen Motorsenter AS, om leie av banen, samt BMW CCN sine regler for banekjøring setter følgende krav til bil og fører: 1

2 1. Alle deltakere skal registreres med navn, førerkort/-nummer, adresse, biltype og registrerings-nummer. 2. Brukes prøveskilter, skal eier av skiltene oppføres i infofeltet i skjemaet. 3. Det skal gjennomføres teknisk kontroll, hvor følgende punkter må sjekkes: Støykontroll (Skal samsvare med vognkortet, men ikke over I 00 db. Noen unntak gjøres bl.a. for biler med motoren bak. Åpen Wastegate godtas ikke da disse ikke støyer før motoren belastes. Ved kjøring utenom tillatte tider eller ved overskridelse av støygrenser ile gges et gebyr til f ø r e r på 5.000,- NOK pr kjøretøy pr overtredelsestilfelle. Dersom f ø r e r s overskridelser også medfører at klubben/rudskogen Motorsenter får bøter fra myndighetene, blir f ø r e r belastet med tilsvarende. Bremser/bremsevæske (kokepunkt) Ingen lekkasje fra kjøretøyet Sikkerhetsbelter og stoler (innfestning/skader) Alle kjøretøy som er registrert skal samsvare med vognkort/kjøretøyforskriften. Uregistrerte kjøretøy skal inneha lisens utsted av Norges Bilsportforbund (NBF) eller Norsk Motorforbund (NMF). For lisensierte biler må også fører og evt. passasjerer ha lisens. Biler som har bestått teknisk kontroll får et klistremerke på ruta eller lignende, for enkelt å gjenkjenne bilene i utslipp 4. Det skal gjennomføres førermøte for alle deltagere. Under førermøtet skal det minimum gjennomgås og påses følgende: Flagg, betydning og bruk av dem (dette gjennomgås også på førermøtet): Rødt flagg: -Alle førere må kjøre sakte til depotet. Vær forberedt på å måtte stanse på svært kort varsel. Forbikjøring forbudt Gult flagg: -Fare i umiddelbar nærhet, senk farten, vær forberedt på å stanse. Forbikjøring forbudt Grønt flagg: -Faren over, banen er klar Svart flagg: -Noe er galt med bilen eller førerfeil. Kjør rolig til depotet og henvend deg umiddelbart til banesjefen. Forbikjøring forbudt Blått flagg: - Raskere kjøretøy, slipp forbi ved første forsvarlige mulighet, gi tydelig tegn,hold til siden. Slipp opp gassen hvis nødvendig. 2

3 Hvitt flagg: -Saktegående kjøretøy på banen. Hold god avstand til dette og et evt. skadested. Senk farten. Forbikjøring forbudt. Sjakk flagg: -Kjøringen avsluttes, kjør rolig rundt banen for å kjøle ned bilen og inn til depotet. Biler som kjører av banen, skal straks slippe gassen, for å minimere skadene utenfor banen. Er avkjøringen i en sandfelle, skal kjøretøyet inn til spyling/kontroll. Det anbefales å informere førere om at runden etter avflagging er en nedkjølingsrunde, slik at bremser, motor og div. vesker får kjølt seg ned før man kjører inn i depotet. Dette siste for å unngå unødig søl i depotet. 5. Alle som skal kjøre på treffet skal vise g y l d i g førerkort. Dette skjer samtidig med teknisk kontroll Dette for å unngå at personer som ikke har betalt/ikke har førerkort slippes ut på banen. 6. Under gjennomføringen av arrangementet skal arrangøren holde øye med, avhjelpe og/eller forhindre følgende: "Villmannskjøring" - Banen er ett motorsportsanlegg hvor det er beregnet å holde seg på banen. Klarer ikke sjåførene dette, vil bortvisning bli vurdert. Vær spesielt oppmerksom på dette dersom du kjører drifting. Er kjøretøyene ordentlig utenfor banen (2 eller flere hjul), selv bare en gang, bør disse tas inn for kontroll/spyling, og for å forhindre at det strøs sand rundt banen. Lekkasje fra kjøretøy. Det blir ekstremt glatt hvis det kommer for eksempel olje og frostvæske på banen. Kjøring utenfor asfaltkant aksepteres ikke. Advarsel gis ved 1. gangs overtredelse, og etter andre gangs overtredelse kan kjøretøy bortvises. 3

4 Regier for fører: Godkjent hjelm, hvor hjelmstroppen skal være forsvarlig festet. Sikkerhetsbelte skal være godt festet så lenge kjøretøyet er på banen. Alle førere skal ha gyldig førerkort! Under kjøring: Hør etter nye lyder under kjøring. Hvis i tvil, kjør rolig inn til depotet mens du gir tegn. Ved lekkasje av olje eller kjølevæske, kjør rolig inn til siden (om mu l ig ut av banen) og vent i bilen. Gi tegn. Da tar sanering av banen mye kortere tid. Bremsene vi l ta lenger inn under kjøring, brems hardt! Veitrafikkloven gjelder på ban en, husk fartsgrenser. Vi har dog ingen måling. Vi har heller ingen tidtaking eller premiering av førerne. Bruk blinklys, se i speilene på langstrekkene. Slipp raskere bi ler forbi, lær av deres sporva l g og bremsepunkter Dette er ikke noe løp, vi skal ikke ha platekontakt eller tett kniving inn m ot svingene. Husk at det er uer farne førere her! Forbikjøring kun på langsidene, gi tegn. H vis forbikjøring ellers, kun hvis bilen foran har gitt tydel ig tegn. Bi len som blir forbikjørt sk al holde idealsporet og om nødvendig slippe opp gassen Den som kom mer bakfra har ALL vikeplikt Gjør deg kjent med hvor flaggpostene er plassert Ikke kryss den hvite streken på vei ut fra depotet. Bilene kommer veldig fort bakfra. Start rolig på banen, bygg deg gradvis opp erfaring med sporva lg og bilen. Ingen er blitt verdensmester på den første dagen. Det kommer ALLTID en raskere bil! Hvis du føler at du kan miste kontroll en over bilen, kjør RETT FREM i avkjøringssonen. Sanden griper tak i bilen og brem ser denne svært hurtig. Forsøk ikke å svinge ved avkjøring, det kan medføre velt! Det er bedre med såret stolthet enn ødelagt bil og personskader! Hvis du kjører av banen, bli i bil en til banemannskapet sier at du skal gå ut! Det kan komme flere biler på samme sted. Hvis det brenn er, kom deg ut og i sikkerhet fortest mulig. Man blir sliten av kjøringen, drikk mye (helst vann). Hu sk at dette er førerkurs m ed ordinære gatebiler. Del er ikke racing/hastighetsløp eller trening til dette. Vis h ensyn til alle som kjører på ban en og banemannskapet Banesjefen er suveren i banerelaterte saker Regler for kjøretøy: Skilter med gyldige oblater, evt. prøveskilt med gyldige papirer, godtas. Dvs. prøveskiltene må være utstedt for kjøring på bane. Biler med gyldig lisens må kjøre i separate heat. Formelbiler må kjøres for seg. Registrerte kjøretøy skal tilfredsstille kjøretøyforskriften til enhver tid. Vinduer skal være lukket, også takluke. Nærlys skal være tent. Ingen løse gjenstander (ikke noe under pedaler, ingen ulyder fra løse gjenstander) Nok olje, kjølevæske (ingen lekkasjer) 4

5 Tilfredsstillende dekktrykk Førerstolen et par hakk fram, håndledd et over rattet m ed skuldrene mot seteryggen Etter avsluttet heat bør bilen kjøres en nedkjølingsrunde uten å bremse unødig. Bremser, dekk og fører tren ger nedkjøling! Kjøreregler: Kjøring inn på- og ut av- banen foregår på de steder som er ment for dette. All kjøring skal foregå med klokka. Det er strengt forbudt å kjøre motsatt vei! Forbikjøring skal foregå på rettstrekkene, med tydelig tegngivning. Bruk blinklys! Husk at det er den som kjører forbi som har ansvaret. Den som blir forbikjørt holder sporet, men slipper opp på gassen, hvis det er nødvendig. Har du en raskere bil bak deg, slipp den forbi ved å gi tegn. Gjør deg kjent med hvor flaggpostene står på banen. Gjør deg kjent med flaggene, og deres betydning. Brudd på ovennevnte regler kan medføre bortvisning fra anlegget. All kjøring skjer på egen risiko og regning. Vær obs på at din forsikring sannsynligvis ikke dekker kjøring på bane. Du står selv ansvarlig for skade på deg selv og andre. Undertegnede aksepterer ved underskrift at disse kravene er gjennomlest, forstått og akseptert. Eier(e)/ fører(e) må fremvise gyldig forsikring på kjøretøyet for de aktiviteter eier/fører velger å delta på. Fører er primæransvarlig for dette (dvs. uavhengig av eier). Undertegnede skal følge de regler og anvisninger gitt på førermøtet og under arrangementet av banemannskap og arrangører. Det gis ingen refusjon ved bortvisning fra banen. Underskrift fører 5

Syklister tar ansvar

Syklister tar ansvar Syklister tar ansvar 1 SLF_18x18.indd 1 22.08.12 15:49 Syklister tar ansvar Du som sykler tar ansvar! Når du sykler tar du ansvar for helse og miljø. Men vi som sykler er sårbare i trafikken. Og vi kan

Detaljer

Sikkerhetsdokument for Byneset Golfsenter AS

Sikkerhetsdokument for Byneset Golfsenter AS Sikkerhetsdokument for Byneset Golfsenter AS Generelle sikkerhetsvurderinger og ansvar Sikkerhet Generelt - Dokumentet er en del av bedriftens internkontroll og HMS-filosofi. - Dokumentet inneholder oversikt

Detaljer

Regler for brukshundprøver

Regler for brukshundprøver Regler for brukshundprøver Gyldig fra 01.01.2015-31.12.2017 www.nkk.no INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold 1. FELLESBESTEMMELSER.... 2 1.1. Arrangement... 2 1.2. Deltakelse.... 3 1.3. Prøvedeltakers plikter og

Detaljer

Lærerveiledning «Å reise kollektivt»

Lærerveiledning «Å reise kollektivt» 1 «Å reise kollektivt» Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med kollektivtransport 2 Det viktigste ved kollektivtransporten 3 Forberede en tur 3 Planlegge en tur 4 Gjennomføre en tur 5 Kollektivtransport

Detaljer

Lærerveiledning Sikker sykling

Lærerveiledning Sikker sykling Sikker sykling Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med sykling 2 Sikkerhetsutstyr på sykkelen 3 Nyttig utstyr til sykkelturen 5 Sykkelregler 8 Vedlikehold av sykkelen 13 Klær 5 Frakte ting 5 Å bruke

Detaljer

Aktivitetsleder/sikkerhetsleder

Aktivitetsleder/sikkerhetsleder Forskjellen på Sikkerhetsleder og Aktivitetsleder Sikkerhetsleder kan stå som sikkerhetsansvarlig på fritreninger. Sikkerhetsleder er det nye navnet på tidligere Aktivitetsleder (1-dagskurset). Sikkerhetsleder

Detaljer

TRENING OG RENN I ALPINANLEGG

TRENING OG RENN I ALPINANLEGG 212496_NSF_Trening_Brosjyre 22.10.01 15:31 Side 1 TRENING OG RENN I ALPINANLEGG Anbefalte retningslinjer utarbeidet av Norske Skiheisers Forening i samarbeid med Norges Skiforbund Første utgave oktober

Detaljer

SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014

SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 2014 SPESIALREGLEMENT Dragrace 2014 Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 6 2. DEFINISJONER... 6 2.1 Spesialreglementer (SR)... 6 2.1.1 Regler

Detaljer

Offroad Arrangørens Håndbok Index

Offroad Arrangørens Håndbok Index Offroad Arrangørens Håndbok Index Inneholder: Side 1-3 Index Side 4. Arrangør søknadsskjema Side 5. Arrangørforsikring Side 6. Polititillatelse Side 7. Grunneier søknad Side 8. Markedsføring Side 9. Sportskomiteens

Detaljer

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp.

ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. ABC for deg som skal kjøpe bolig. En praktisk rettledning i alle fasene av et boligkjøp. Drømmeboligen eller? Det er mye penger som står på spill når man skal kjøpe drømmeboligen. Derfor er det viktig

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår

Reisevilkår for reiser med ReiseVenn. Generelle reisevilkår Reisevilkår for reiser med ReiseVenn Reisevilkårene er grunnlaget for dine rettigheter som reisende, og våre som reiseformidler. Vi gjør oppmerksom på at noen av våre reiser har særskilte betalings- og

Detaljer

Regler for agilitystevner

Regler for agilitystevner Regler for agilitystevner www.nkk.no arrangert av Norsk Kennel Klub og NKKs medlemsklubber» Bronsemerkeprøve» Norgesmesterskap» Hinderutforming Gyldig fra 01.01.2012 Versjon 2 Innhold 1. Bronsemerkeprøve

Detaljer

Sikkerhetsinstruks for jolleseiling

Sikkerhetsinstruks for jolleseiling Sikkerhetsinstruks for jolleseiling Malvik og Stjørdal Seilforening Formål Formålet med instruksen er at jolleseilerne skal være trygge og at ulykker skal unngås. Instruksen er tilrettelagt for RS Feva

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND

REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Norges Modell Speed Båt Forbund Side 1 av 12 REFERAT ÅRSMØTE 2009, NORGES MODELL SPEED BÅT FORBUND Sted: Flykafeen, Tønsberg Dato: 7 mars 2009 Tilstede: Formann: Kjell Gunnar Noddeland (KGN) Sekretær:

Detaljer

Sjekkliste - Forberedelser side 9 Skjema for signering Ansvar og Risikovurdering side 10

Sjekkliste - Forberedelser side 9 Skjema for signering Ansvar og Risikovurdering side 10 PROSEDYRE AVLIVING AV FJØRFE VED HJELP AV CO2 I FJØRFEHUS Innhold Vedlegg: 1. Formål side 1 2. Utstyr, gass og gassegenskaper side 1 3. Ansvar side 2 4. Mattilsynets forutsetninger side 3 5. Forberedelser

Detaljer

KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) Norges Rytterforbund NRYF

KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) Norges Rytterforbund NRYF KONKURRANSEREGLEMENT FOR SPRANGRIDNING (KR II) 20143 Norges Rytterforbund NRYF INNHOLDSFORTEGNELSE KAP 1 GENERELT OM SPRANGRIDNING 200 Generelt... 4 KAP 2 SPRANGBANER 201 Banen... 5 202 Adgang til banen...

Detaljer

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Ledsagerveiledning Personbil Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Førerkortboka Klasse b 1 NKI Forlaget AS 2011 1. utgave, 1. opplag 2011 Utgiver: NKI Forlaget AS Postboks 111, 1319 Bekkestua Besøksadresse:

Detaljer

1. AVTALEN S IN N GÅELSE

1. AVTALEN S IN N GÅELSE REISEBESTEMMELSER Disse reisebestemmelser er i henhold til lov om pakkereiser av 1995, med forskrifter. DFDS Seaways AS er medlem av Reisegarantifondet og reisegarantier er stilt i h. t. pakkereiseloven.

Detaljer

Forord. Heftet kan fåes ved henvendelse til Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Det norske Travselskap eller

Forord. Heftet kan fåes ved henvendelse til Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Det norske Travselskap eller Forord Du sitter nå med en ny utgave av brosjyren «Hest i Trafikken» som er utgitt i samarbeid med Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund, Det norske Travselskap og Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Førerkortklasse C1 og C1E

Førerkortklasse C1 og C1E Håndbok C1 Håndbok 255 Læreplan Førekortklasse C1 og C1E Veiledning Læreplan Førerkortklasse C1 og C1E 255 12.04 Læreplan Førerkortklasse C1 og C1E Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer

Detaljer

Nasjonalt løpsreglement (NLR)

Nasjonalt løpsreglement (NLR) Nasjonalt løpsreglement (NLR) Motorsykkel Snøscooter Båt og radiostyrt bil Norges Motorsportforbund Nasjonalt Løpsreglement vedtatt 10.mai 2005 Endret ved forbundsstyrets vedtak september 2008 (70.6) og

Detaljer

Førerkortklasse D1 og D1E

Førerkortklasse D1 og D1E Håndbok D1 Håndbok 256 Læreplan Førekortklasse D1 og D1E Veiledning Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E 256 12.04 Læreplan Førerkortklasse D1 og D1E Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 med endringer

Detaljer

1.1 For og gjøre en booking hos Autoescape, må du oppgi

1.1 For og gjøre en booking hos Autoescape, må du oppgi Leievilkår Innledning... 1 Paragraf 1 Regler for billeie/bilbooking...1 1.1 For og gjøre en booking hos Autoescape, må du oppgi følgende informasjon:...1 Paragraf 2 Leievilkår...2 2.1 Allmenn informasjon...

Detaljer

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår.

Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. 1. Introduksjon Før en booking bekreftes, må du og andre deltagere på reisen, lese og gjøre dere kjent med vårt booking reglement og transportvilkår. DFDS Seaways er medlem av Reisegaranti Fondet. Mer

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT

NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT NASJONALT KONKURRANSEREGLEMENT INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONKURRANSESREGLEMENTET (NKR)... 5 2 DEFINISJONER... 5 2.1 Spesialreglementer (SR)... 5 2.2 Andre bestemmelser... 5 3 ERKJENNELSE

Detaljer

Vilkår for GoStudy 2013/2014

Vilkår for GoStudy 2013/2014 Vilkår for GoStudy 2013/2014 I det følgende vil begrepet reise bli brukt om det samlede produktet GoStudy er forpliktet til å levere etter avtalen. På samme måte vil reisende bli benyttet om mottaker av

Detaljer