Forhandler/distributør: Denne brukerhåndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og ta vare på denne bruksanvisningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forhandler/distributør: Denne brukerhåndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og ta vare på denne bruksanvisningen."

Transkript

1 VITAMIX BLENDERE Brukerhåndbok Forhandler/distributør: Denne brukerhåndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og ta vare på denne bruksanvisningen. Owner s Manual... 1 Manuel de l utilisateur Gebruikershandleiding...19 Omistajan käsikirja...28 Bruksanvisning...37 Brugervejledning Brukerhåndbok...55 Manuale di istruzioni Manual del usuario מדריך למשתמש Εγχειρίδιο κατόχου...91 Modellene som dekkes i denne håndboken: (Noen modeller er ikke tilgjengelige i alle land) 7500 Pro-300 Pro-750 Creations Elite For å se hele serien av Vitamix-produkter, besøk vitamix.com/international. Vita-Mix Corporation 8615 Usher Road Cleveland, OH USA Gå til vitamix.com/international for oversikt om distributører og informasjon om garanti og service. 55

2 INNHOLD Innhold...56 Symboler...56 Viktige instruksjoner for trygg bruk...57 Klargjøring for bruk...58 Kontrollpanel...59 Instruksjoner for bruk...61 Slik brukes rørepinnen...61 Stell og rengjøring...62 Feilsøking...63 Spesifikasjoner...63 Garanti og service...63 SYMBOLER Advarsel Les og forstå brukerhåndboken Fare for elektrisk støt Ikke legg i bløt Høy temperatur når varme væsker blandes. Aldri berør deler i bevegelse. Hold hender og kjøkkenutstyr utenfor beholderen. Ikke stikk gjenstander inn i beholderen mens blenderen er i bruk Brukes med lokk og lokkplugg på plass Koble fra når den ikke er i bruk, før rengjøring og utskifting av tilbehør eller før du nærmer deg deler som er i bevegelse ved bruk 56

3 VIKTIGE INSTRUKSJONER FOR TRYGG BRUK ADVARSEL For å unngå skade. Les og forstå bruksanvisningen før denne maskinen tas i bruk. Grunnleggende sikkerhetsregler skal følges, inkludert de følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, SIKRINGSTILTAK OG ADVARSLER FØR DU BRUKER BLENDEREN. 1. Les alle instruksjoner. 2. Ikke ment for bruk av eller i nærheten av barn eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap. Nøye oppsyn er nødvendig når et apparat brukes av eller i nærheten av barn eller uføre personer. 3. Barn bør være under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet. 4. For å beskytte mot risikoen for elektrisk støt, ikke sette blenderen base i vann eller annen væske. 5. Koble fra kontakten når den ikke er i bruk, før du setter på eller tar av deler, og før rengjøring. 6. Unngå kontakt med bevegelige deler. 7. Ikke bruk et elektrisk apparat med en skadet ledning eller plugg eller etter at apparatet ikke fungerer, eller er mistet eller skadet på noen måte. Ring Vitamix kundeservice på eller eller e-post på en gang for undersøkelse, reparasjon, erstatning eller elektrisk eller mekanisk justering. Hvis den er kjøpt utenfor USA eller Canada, må du kontakte din lokale Vitamix forhandler. 8. Endring eller modifisering av noen del av blender base eller beholder, herunder bruk av noen del eller deler som ikke er ekte autoriserte Vitamix deler, kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade. 9. Bruk av tilbehør som ikke er uttrykkelig godkjent eller selges av Vitamix for bruk med denne blender, inkludert sylteglass, kan forårsake brann, elektrisk støt eller skade. 10. Må ikke brukes utendørs. 11. Ikke la ledningen henge over kanten på bordet eller benken. 12. Ikke la ledningen komme i kontakt med varme flater som ovnen. 13. Hold hender og redskaper ut av beholderen mens blending å redusere risikoen for alvorlig personskade eller skade på blender. En gummiskrapeeller slikkepott kan brukes, men bare når Vitamix blender ikke kjører. 14. Sabotasje gis må bare brukes når hoveddelen av lokket er på plass. 15. Knivene er skarpe. Håndtere eller fjerne kniven og knivenheten fra beholderen med ekstrem forsiktighet for å unngå skader. For å redusere risikoen for skader, aldri plassere en bladenheten på motordelen med mindre montert på Vitamix container. 16. Ikke la fremmedlegemer, som skjeer, gafler, kniver eller lokket plugg, i beholderen, da dette vil skade knivene og andre komponenter når maskinen starter og kan forårsake skade. 17. Forsøk aldri å operere med skadde kniver. 18. Omsorg skal tas ved håndtering av de skarpe knivene når du tømmer bollen og under rengjøring. 19. Alltid operere blender med lokk og lokk plugg godt på plass. Lokket plugg skal bare fjernes når du legger til ingredienser og ved bruk av sabotasje. 20. Når blande varme væsker eller ingredienser, må du være forsiktig ; spray eller rømmer damp kan forårsake skålding og forbrenning. Ikke fyll beholderen til maksimal kapasitet. Alltid begynne behandling på laveste hastighet, variabel hastighet 1. Hold hendene og annen eksponert hud bort fra lokket åpning for å hindre mulige brannskader. 21. Når du gjør mutter Butters eller oljebaserte matvarer, ikke behandle for mer enn ett minutt etter at blandingen begynner å sirkulere i beholderen. Behandling for lengre perioder kan føre til farlig overoppheting. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE MERKNAD: HVIS NOEN AV DE VIKTIGE SIKKERHETSTILTAKENE OG DE VIKTIGE INSTRUKSJONENE FOR TRYGG BRUK IKKE FØLGES, VIL DETTE VÆRE FEILBRUK AV VITAMIX-BLENDEREN OG KAN FØRE TIL AT GARANTIEN BLIR UGYLDIG, OG SKAPE RISIKO FOR ALVORLIG PERSONSKADE. ADVARSEL Fare for elektrisk støt, brannfare eller personskade. Koble alltid fra strømmen før rengjøring av motordelen, eller når den ikke er i bruk. Legg aldri motordelen i vann eller annen væske. Ingen deler på beholderen eller motordelen skal endres eller modifiseres. Ikke bruk tilleggsutstyr som ikke er uttrykkelig godkjent av eller solgt av Vitamix. Bruk bare jordede stikkontakter. IKKE fjern jordingen. IKKE bruk en adapter. IKKE bruk en skjøteledning. Dersom instruksjonene ikke følges, kan det føre til død eller elektrisk støt. 57

4 KLARGJØRING FOR BRUK Plasser Vitamix-blenderen på en jevn, tørr overflate. Påse at strømbryteren er slått av før støpselet settes inn i stikkontakten. Vi anbefaler å bruke en jordet stikkontakt. Strømledningen har et tre-pinnet støpsel eller et jordet støpsel. Dette designet gir sikkerhet ved tilkobling til jord. Dette støpselet kan plugges inn i en standard tre-pinnet stikkontakt. Hvis du ikke har en tre-pinnet stikkontakt kan strømledningen plugges inn i en vanlig to-pinnet stikkontakt med bruk av en adapter. Kontakt en elektriker hvis du er usikker på om ditt elektriske anlegg er jordet. Når maskinen kobles til en to-pinnet stikkontakt, sørg da først for at stikkontakten er riktig tilkoblet. Koble den deretter til stikkontaktens jordingsskrue. Når Vitamix er riktig plugget inn, gjør du den klar for bruk ved å følge instruksjonene for «Pleie og rengjøring». 58

5 KONTROLLPANEL Modellene 7500, Pro-300 og Creations Elite OFF ON 1 1. På/av-bryter: På/av-bryteren (eller strømbryteren) er på høyre side av maskinbasen. På/av-bryteren styrer strømmen til maskinen. FØR du setter på/av-bryteren i på-posisjon (I), pass på at start/stopp-bryteren er i Stopp-posisjonen ( ) og at hastighetsregulatoren står helt til venstre, rettet mot nummer 1. Sett på/av-bryteren i av-posisjonen når maskinen skal stå uten tilsyn. 2. På/av-lys: Når symbolene Puls ( ) og Start ( ) lyser, er maskinen plugget inn, på/av-bryter er slått på og maskinen har strømtilførsel. 3. Bryter for Start ( )/Stopp ( ): Før blanding, sørg for at hastighetsregulatoren er rettet mot 1. Å løfte start/stopp-bryteren i start-posisjon ( ) initierer rotasjon av knivbladene og begynner blandeprosessen. Å trykke start/stopp-bryteren ned i stopp-posisjon ( ) stopper blandeprosessen. 4. Hastighetsregulator: Hastighetsregulatoren bestemmer bladrotasjonshastigheter fra 1 til 10 (lav til høy). Begynn alltid blandeprosessen med hastighetsregulatoren satt til 1. Sørg for at på/av-bryteren står i på-posisjonen (I). Flytt start/stopp-bryteren i start-posisjonen ( ). Roter hastighetsregulatoren til ønsket hastighetsinnstilling. For å stoppe maskinen, roter hastighetsregulatoren tilbake til 1 og flytt start/stopp-bryteren tilbake til Stopp-posisjonen ( ). Hvis variabel hastighet-funksjonen ikke fungerer og knivbladene bare rotere på den laveste hastigheten (variabel hastighet 1), må blenderen nullstilles. Se «Feilsøking». 5. Puls-bryter ( ): Ved å trykke ned puls-bryteren vil maskinen blande på hastighetsinnstillingen som vises på hastighetsregulatoren så lenge pulsbryteren holdes nede. 59

6 KONTROLLPANEL (FORTSATT) Modellen Pro OFF ON På/av-bryter: På/av-bryteren (eller strømbryteren) er på høyre side av maskinbasen. På/av-bryteren styrer strømmen til maskinen. FØR du setter på/ av-bryteren i på-posisjonen (I), skal du sørge for at markøren på hastighetsregulatoren er rettet mot Stopp-symbolet ( ) på toppen av skiven. Sett på/av-bryteren i av-posisjon om natten og når maskinen er forlatt uten tilsyn. Hvis på/av-bryteren settes i av-posisjonen for å stoppe et program midt i en syklus, må du vente i 30 sekunder for at strømmen skal gjenopprettes og tidtakeren skal nullstilles før du setter på/av-bryteren tilbake i på-posisjonen. Når Puls, Start/Stopp og programsymbolene lyser, er på/av-bryteren i på-posisjonen og maskinen får strøm. 2. Start ( )/stopp ( )-bryter: Etter at markøren på hastighetsregulatoren er rotert bort fra stopp-symbolet ( ) enten til variabel hastighet 1 eller et program, trykker du på start/stopp-bryteren for å starte maskinen og sette i gang blandeprosessen. Å trykk på start/stopp-bryteren igjen vil stoppe blandeprosessen. Programmer kan avbrytes ved å trykke ned start/stopp-bryteren når som helst. Hvis det aktiveres på nytt ved å trykke ned start/ stopp-bryteren, vil programmet starte fra begynnelsen. 3. Puls-bryter ( ): Variabel hastighet: Ved å trykke ned puls-bryteren vil maskinen blande på hastighetsinnstillingen som vises på hastighetsregulatoren så lenge puls-bryteren holdes nede. Programmer: Puls-funksjonen kan brukes når et program er valgt. Hvis du holder nede puls-bryteren når et program er valgt, vil det føre til at maskinen går med 50 % av høy effekt så lenge puls-bryteren holdes nede. 4. Hastighetsregulator: Hastighetsregulatoren har to funksjoner: Bruk av fem programinnstillinger eller ti variable hastighetsinnstillinger. 5. Programmer: Programmer: Vri hastighetsregulatoren mot venstre til ønsket program. Variabel hastighet: a. Vri hastighetsregulatoren til høyre til 1. b. Trykk ned start/stopp-bryteren. FORSIKTIG For å unngå mulige brannskader, skal du aldri starte med hastighet høyere enn 1 ved prosessering av varme væsker. Damp som siver ut, sprut eller innhold kan skålde. For å sikre innholdet, skal du låse lokket og lokkhetten godt før du bruker maskinen. Starter alltid på hastighetsvariabel 1 og øk deretter sakte til 10. c. Vri hastighetsregulatoren til høyre eller venstre under blanding for å øke eller redusere hastigheten på knivbladene. d. På slutten av blandingssyklusen, vri markør på hastighetsregulatoren tilbake til stopp-symbolet ( ) på toppen av hjulet. Pro-750 er utstyrt med fem programinnstillinger for de mest brukte oppskriftene. Ved å vri hastighetsregulatoren til venstre for midten kan du velge et program for smoothier, frosne desserter, supper, pureer og en rengjøringssyklus. 60

7 INSTRUKSJONER FOR BRUK Viktig ved bruk av «tørr kniv»-beholderen: Å male tørre materialer i mer enn to minutter kan skade maskinen. Regelmessig bruk kan føre til kosmetisk slitasje i beholderen og føre til at knivbladene blir sløve over tid. Oppmaling av noen typer urter kan frigi oljer og forårsake at beholderen permanent misfarges. Andre kan ha sterk lukt som forblir i beholderen og påvirker smaken på andre matvarer. Oppmaling av noen typer urter og krydder kan også føre til at knivene blir sløve over tid, eller at beholderen sprekker. Før du bruker denne beholderen med programmer eller variabel hastighet-alternativet, begynn alltid med hastighetsregulatoren rettet mot Stopp-symbolet ( ) på toppen av skiven. 1. Fyll beholderen før den settes på plass på motordelen. 2. Fest det todelte lokket fast. Bruk alltid det komplette todelte lokket under blanding (med mindre rørepinnen er innsatt gjennom åpningen i lokkhetten). 3. Med motoren av, sett beholderen på motordelen ved å justere den over den sentrerte gummifoten. Forsøk aldri å sette en beholder på en motordel i drift eller å slå på en motordel uten en beholder ordentlig på plass. 4. For å begynne, må du kontrollere at på/av-bryteren er i på-posisjon. 5. Aktiver maskinen ved å trykke på start/stopp-bryteren. Beholderen vil forskyve og justere seg selv. FORSIKTIG For å unngå mulige brannskader, start aldri på hastigheter over 1 med varme væsker. Damp som siver ut, sprut eller innhold kan skålde. For å sikre innholdet, lås lokket og lokkpluggen godt fast før maskinen settes i gang. Start alltid på hastighetsvariabel 1, øk sakte til 10. Variabel hastighet øk den variable hastigheten svært sakte til ønsket hastighet. Programmer (kun for Pro-750) Roter hjulet til venstre for midten til ønsket program. SLIK BRUKES RØREPINNEN ADVARSEL Roterende knivblader kan føre til alvorlig personskade. IKKE putt hender, slikkepotter etc. i beholderen mens maskinen går, eller mens beholderen fortsatt står på motordelen. Lokk og rørepinner kan ikke byttes mellom beholdere med ulike former, typer og størrelser. Bruk rørepinnen som ble levert med din maskin. Kontakt din lokale Vitamix-forhandler eller -leverandør hvis du ikke har riktig rørepinne til din maskin. VIKTIG: Kraven (nær toppen av rørepinnen) og lokket hindrer at rørepinnen kommer i kontakt med knivbladene når lokket er festet skikkelig i låst posisjon. Beholderen må ikke være mer enn to tredjedeler full når rørepinnen brukes under blanding. For å unngå overoppheting under blanding, IKKE bruk rørepinnen i mer enn 30 sekunder av gangen. Fjern forsiktig lokkpluggen hvis maten ikke sirkulerer. Påse at lokket sitter godt på. Ta ut innholdet ved å føre rørepinnen ned gjennom åpningen til lokkpluggen. Det er ikke sikkert at ingrediensene vil sirkulere ved å bare holde rørepinnen rett nedover. Hvis nødvendig kan rørepinnen rettes mot sidene eller hjørnene av beholderen. IKKE prøv å tvinge rørepinnen lenger ned i beholderen. Rørepinne Rørepinnekrave Lokk Knivmontasje 61

8 STELL OG RENGJØRING Beholder For å forberede den nye maskinen for førstegangsbruk, må du følge fremgangsmåten nedenfor. Dette vil rengjøre enheten og kjøre inn motoren. Før du bruker variabel hastighet-alternativet, skal du alltid begynne med hastighetsregulatoren rettet mot stopp-symbolet ( av skiven. 1. Fyll beholderen halvfull med varmt vann og tilsett noen dråper flytende oppvaskmiddel i beholderen. 2. Vri eller skyv det komplette todelte lokket inn i låst stilling. 3. Utfør én av følgende fremgangsmåter: Variabel hastighet: a. Vri hastighetsregulatoren til 1. b. Trykk på start/stopp-bryteren. c. Øk sakte variabel hastighet til 10. d. Kjør maskinen i 30 til 60 sekunder. e. Vri hastighetsregulatoren til stopp-symbolet ( ) på toppen av hastighetsregulatoren. Program (kun for Pro-750) ) på toppen a. Vri hastighetsregulatoren til symbolet ( ) for rengjøringsprogrammet. Programmet vil stoppe automatisk når det er fullført. b. Etter at programmet har stoppet, vrir du hastighetsregulatoren til stopp-symbolet ( ) øverst på hastighetsregulatoren. 4. Tøm og skyll beholderen. Lokk, lokkhette og rørepinne Separer lokket og lokkhetten. Vask delene i varmt såpevann. Skyll rent under rennende vann og tørk. Sett sammen igjen før bruk. VIKTIG: For å sikre fortsatt og effektiv ytelse, skal du ikke plassere beholderen, lokket, lokkhetten eller rørepinnen i oppvaskmaskinen. Motordel Fare for elektrisk støt. Koble fra strømmen før rengjøring av maskinen. ADVARSEL Dersom instruksjonene ikke følges, kan det føre til død eller elektrisk støt. 1. Koble fra strømledningen. 2. Vask den utvendige overflaten med en myk klut eller svamp som har vært skylt i en mild oppløsning av flytende oppvaskmiddel og varmt vann. Legg aldri motordelen i vann. 3. Sentreringsdelen kan fjernes for mer grundig rengjøring. 4. Rengjør bryterne grundig slik at de går lett. De kan bli klissete fra bruk. Bruk en fuktet bomullspinne til å rense sporene rundt de vannbeskyttede bryterne. Tørk bort overflødig vann med én gang. 5. Poler med en myk klut. 62

9 FEILSØKING Vitamix-motoren er konstruert for å være beskyttet mot overoppheting under bruk. Denne funksjonen vil føre til at motoren slås av og eventuelt lukter litt. Hvis motoren slår seg av, slår du av strømbryteren i opptil 45 minutter for å nullstille den. Nullstillingen tar lenger tid dersom det er høy romtemperatur. Hvis du fortsatt har problemer etter å ha latt motoren nullstille seg, ta kontakt med din lokale Vitamix-kundeservice umiddelbart på eller for instruksjoner. Tips for å unngå «overbelastning» av Vitamix-maskinen: Bruk kun Vitamix-oppskrifter når du skal lære å bruke maskinen Oppskrifter må ikke prosesseres ved lavere hastigheter enn anbefalt Oppskrifter må ikke prosesseres ved høyere hastigheter enn anbefalt Oppskrifter må ikke prosesseres lenger enn anbefalt Bruk rørepinnen ved behandling av tykke blandinger og hold ingrediensene i bevegelse og gjennom knivbladene Løsning av festemutter I tilfelle festemutteren på bunnen av beholderen løsner og ikke lenger holder knivmontasjen sikkert på plass, IKKE FORTSETTE Å BRUKE BEHOLDEREN. Kontakt din lokale forhandler eller distributør umiddelbart for instruksjoner. Nullstilling av variabel hastighet (bare modellene 7500, Pro-300 og Creations Elite) Hvis variabel hastighet-funksjonen ikke fungerer og knivbladene bare rotere på den laveste hastigheten (variabel hastighet 1), må blenderen nullstilles. For å nullstille maskinen og reaktivere variabel hastighet-funksjonen: 1. Trykk start/stopp-bryteren ned i stopp-posisjon ( ). 2. Vri hastighetsregulatoren tilbake til 1. Dette vil nullstille variabel hastighet-funksjonen. Når du flytter start/stopp-bryteren til start-posisjon, vil du kunne bruke alle variable hastigheter. SPESIFIKASJONER Se produktetiketten på maskinen for spesifikasjoner om motor og elektriske komponenter. Når du kjøper et nytt elektrisk produkt vil direktivet for avhending av elektrisk eller elektronisk utstyr (Waste Electrical or Electronic Equipment WEEE) resirkulere det gamle utstyret uten kostnad (der dette gjelder). Dette produktet er levert fra en miljøbevisst produsent som oppfyller Waste Electrical or Electronic Equipment / WEEE-direktivet 2002/96/CE. Brukte apparater må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall! Hvis apparatet har nådd slutten av sin levetid, er alle brukere forpliktet ved lov til ikke å kaste brukt utstyr i vanlig husholdningsavfall, men i stedet atskilt fra husholdningsavfallet, f.eks. på en kommunal gjenvinningsstasjon eller returpunkt i nabolaget. Dette for å sikre at brukte apparater resirkuleres på en faglig forsvarlig måte for å unngå skade på miljøet. Det er derfor elektriske apparater er merket med følgende symbol: Finn mer informasjon om WEEE-resirkulering og finn din lokale gjenvinningsstasjon på GARANTI OG SERVICE Gå til vitamix.com for oversikt over internasjonale distributører for informasjon om garanti og service Vita-Mix Corporation. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres i noen form eller på noen måte, eller lagres i en database eller gjenfinningssystem uten skriftlig tillatelse fra Vita-Mix Corporation _Rev A MULTI 01/15 63

10 Vita-Mix Corporation 8615 Usher Road Cleveland, OH U.S.A. vitamix.com

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene.

Brukerhåndbok VITAMIX BLENDERE. Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. VITAMIX BLENDERE Brukerhåndbok Forhandler / Distributør: Denne håndboken MÅ gis til sluttbrukeren. Bruker: Les og lagre disse instruksjonene. Modeller som dekkes i denne håndboken: (Noen modeller er ikke

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER

RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER RH 160 BRUKSANVISNING FOR WILFA HÅNDMIKSER BRUKSANVISNING FOR H ÅNDMIKSER RH-160 Vennligst les denne bruksanvisningen grundig, og gjør deg kjent med din nye håndmikser før du bruker den første gangen.

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004

Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Bruksanvisning for Yoghurtmaskin CB-1004 Sikkerhetsanvisninger Når en benytter elektrisk utstyr bør følgende sikkerhetsbestemmelser følges: 1 Les alle instruksjoner før en starter. 2 For å beskytte seg

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning

Iskremmaskin IT015513. Bruksanvisning Iskremmaskin IT015513 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Deler (Pic.01): 1. Hovedenhet 2. På-/Av-bryter (O/I) 3. Drivaksel 4. Gjennomsiktig lokk 5. Låseklemme

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk

Instruksjoner for multihakkeren. Innholdsfortegnelse. Norsk Instruksjoner for multihakkeren Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av multihakkeren...96 Viktige forholdsregler...97 Krav til strømforsyning...98 Kassering av elektrisk utstyr...99 Deler og funksjoner...99

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukerveiledning. Blender. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse.

Brukerveiledning. Blender. Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. Brukerveiledning Blender Instruksjoner for bruk. Vennligst ta vare på denne veiledningen for fremtidig referanse. 1. Viktige instruksjoner Les alle instruksene nøye før du bruker apparatet. Ta vare på

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W

INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC V 50/60Hz 500W INSTRUKSJONSHEFTE Multifunksjons kjøkkenmaskin med blender Modell Chef Classic, nr. HM-32 AC 220-240V 50/60Hz 500W 7 2 3 1 6 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 1. Hastighetsvelger 2. Motorhus 3. Låseknapp 4. Stativ

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING

Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING Av Keith Harris BRUKERHÅNDBOK OG HURTIGVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE Viktige sikkerhetsinstrukser...02 Instruksjoner for bruk...03 Hurtigveiledning...04 Tips/vedlikeholdsinstrukser...09 a. Rengjøring

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET

SCHENKSCHILD POURING SHIELD VERSEUR/PROTECTEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE COPERCHIO VERSATORE ANTISPRUZZO COLADOR TAMIZ STÄNKSKYDD DEKSELET SCHENKSCHILD GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT POURING SHIELD Guide to expert results VERSEUR/PROTECTEUR GUIDE DU CONNAISSEUR SPRITZSCHUTZ MIT EINFÜLLSCHÜTTE ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE COPERCHIO VERSATORE

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7

Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 Instruksjoner for elektrisk vannkoker Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av vannkokeren Viktige forholdsregler... 5 Krav til strømforsyning... 7 Kassering av elektrisk utstyr... 7 DELER OG FUNKSJONER

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k NO b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q NO SIKKERHETSINSTRUKSJONER Les retningslinjene grundig før apparatet tas i bruk

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

BLIKOPENER CAN OPENER OUVRE-BOÎTE DOSENÖFFNER APRISCATOLE ABRELATAS KONSERVÖPPNARE BOKSÅPNER PURKINAVAAJA DÅSEÅBNER ABRE-LATAS DÓSAOPNARI

BLIKOPENER CAN OPENER OUVRE-BOÎTE DOSENÖFFNER APRISCATOLE ABRELATAS KONSERVÖPPNARE BOKSÅPNER PURKINAVAAJA DÅSEÅBNER ABRE-LATAS DÓSAOPNARI BLIKOPENER GIDS VOOR HET BESTE RESULTAAT CAN OPENER GUIDE TO EXPERT RESULTS OUVRE-BOÎTE GUIDE DU CONNAISSEUR DOSENÖFFNER ANLEITUNG FÜR PROFI-ERGEBNISSE APRISCATOLE GUIDA PER OTTENERE RISULTATI PROFESSIONALI

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W

BRUKER MANUAL. Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W BRUKER MANUAL Sous Vide maskin 220-240V, 50Hz 800W Viktig om sikkerhet Les bruker manualen ordentlig og ta vare på den. 1. Les alle instruksjonene før du bruker maskinen. 2. Ikke berør varme overflater.

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt!

Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Iskremmaskin Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye for å få mest mulig nytte av det nye produktet ditt! Advarsel! - Strøm kan føre til skader som følge av elektrisk støt. Vær alltid forsiktig med ledningen,

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER

SIKKERHET VED BRUK AV KERAMIKKBOLLEN VIKTIGE FORHOLDSREGLER Instruksjoner for keramikkbolle Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av keramikkbollen Viktige forholdsregler...5 Bruke keramikkbollen Sette på keramikkbollen...6 Ta av keramikkbollen...7 Tips for gode

Detaljer

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE

BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE BRUKSAVNISNING FOR DAMPPRESSE Prod.nr. IT015336 Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere referanse. EGENSKAPER Damppressen sørger for et rent og profesjonelt resultat hver gang! Overflaten

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP8360/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8360/00 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer

Register your product and get support at HP8699. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8699. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8699 Brukerhåndbok r q p o a b s t n m c d u l k e Salon j f g h i v 23 24 x 3 4 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 7~10 sec. 8 9 Norsk

Detaljer

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen.

ELEKTRISK TILKOBLING VIKTIG: NB: Figurer og illustrasjoner finnes bakerst i denne brukermanualen. 1 Sitrusfruktpressen nr. 10 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer, etc. Pressen består av følgende

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER

BRUSH HEAD SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER NO Brukerveiledning A BRUSH HEAD B SPEED SETTING SELECTION C ON/OFF BUTTON D E F G SPEED SETTING INDICATOR BATTERY LIFE INDICATOR USB ENABLED CHARGER AC ADAPTER (NOT SHOWN) Available with some models NORSK

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

Hairdryer. Register your product and get support at. HP4935/00. Brukerhåndbok

Hairdryer. Register your product and get support at.  HP4935/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52

SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 SITRUSFRUKTPRESSE NR. 11 11-52 1 Sitrusfruktpressene 11 38 52 er spesielt konstruert for barer, kafeer, hoteller, restauranter, coctailbarer, kantiner, forretninger som selger fersk fruktjuice, isbarer,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530

HÅNDBOK. Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 HÅNDBOK Bruksanvisning ventilator BV 530 BV 530 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at NO Brukerhåndbok

Hairdryer HP8180. Register your product and get support at  NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

20V lader for robotgressklipper

20V lader for robotgressklipper WA3750 1 2 2 a b A B C 4 1. Strømadapter 2. Kobling Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår i leveransen. Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra butikken der du kjøpte dette verktøyet.

Detaljer

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8

Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler...6 Krav til strømforsyning...7 Kassering av elektrisk utstyr...8 Instruksjoner for brødrister Innholdsfortegnelse Sikkerhet ved bruk av brødristeren Viktige forholdsregler... Krav til strømforsyning... Kassering av elektrisk utstyr...8 DELER OG FUNKSJONER Brødristerens

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8361/00. NO Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8361/00. NO Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8361/00 NO Brukerhåndbok a b c d e + -- --- f g h i j k l Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 791. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 791 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.964/124990/2014-05-02 (9087) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Styler. Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok

Styler.  Register your product and get support at HP4680/00. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Styler HP4680/00 NO Brukerhåndbok d g e f h c b a j k l m n i o p r q s Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil

Detaljer

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn

Bruksanvisning. Minikjøkken med elektrisk ovn Bruksanvisning Minikjøkken med elektrisk ovn Modell:GH25RC-01 KUN TIL BRUK I HJEMMET NB: Dette apparatet kan benyttes av barn som er 8 år eller eldre. Personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som

Detaljer