Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013. Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen"

Transkript

1 Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland februar 2013 Leder: Viktig justering av flypassasjerrettigheter fra EU-kommisjonen Det er like før EU-kommisjonen offentliggjør resultatet av revisjonen av EU-forordning , bedre kjent som EU s passasjerrettigheter. Det er framdeles tautrekking om noen formuleringer bak de lukkede dører, men en kilde jeg har tiltro til der inne, har gitt et bilde av de endringene som får størst betydning for passasjerenes rettigheter og dermed flyselskapenes og reisearrangørenes plikter: Askestansen viste til fulle at dagens regelverk ikke er skrevet med tanke på den slags massive trafikkforstyrrelser. Tusenvis av flypassasjerer med billige flybilletter, bodde på hotell i flere døgn på flyselskapets regning, for deretter å bli fraktet hjem med taxi/buss/tog/båt også det på flyselskapets regning. Jeg forstår flybransjens massive protester deres økonomi var vanskelig nok i en normal driftsituasjon. Men regler er regler, unntak fra disse fantes ikke, selv i en slik situasjon. Den revisjonen som nå er rett rundt hjørnet, vil etter alle solemerker begrense flyselskapenes og dermed reisearrangørenes plikt til å gi care i slike omfattende situasjoner som Eyafjellajøkull skapte i april 2010, i opp til 3 døgn, og da med et tak for overnatting på rundt 100. Videre vil revisjonen gi klarere definisjon av når passasjerer, hvis fly blir kansellert eller forsinket, har krav på alternativ transport, og når de kan kreve at dette skjer med annet transportmiddel enn flyselskapets egne fly. I dag er dette svært utydelig, noe som har ført til en sprikende praksis i EU s forskjellige flyklagenemnder. De grensene som nå blir satt, vil nok oppfattes som mer fly-vennlig enn hva mange nemnder har lagt til grunn. Når EU-domstolen (ECJ) avsa sin nå så kjente dom i Sturgeon.-saken, og dermed gav EU et realitetsinnhold som ikke kunne leses ut av den lovteksten, ble det et ramaskrik i bransjen. Det tydelige skillet mellom forsinkelser og kanselleringer når det gjaldt passasjerene rett til kompensasjon der flyselskapet ikke kunne dokumentere at problemene skyldes ekstraordinære omstendigheter, ble fjernet: Forsinkelser over 3 timer ble likestillet med kanselleringer. Flyselskapene i hele EU forsøkte forgjeves å få denne dommen omstøtt fordi den ikke har fnugg av hjemmel i selve forordningen. Revisjonen fører nå til at prinsippet fra Sturgeondommen blir hjemlet i lovteksten, men kommisjonen har også sett at byrdene dommen i ECJ førte til for flyselskap og reisearrangører, framsto som urimelige. Grensene for når retten til kompensasjon ved forsinkelser vil nå ligge mellom 5 og 12 timer, avhengig av flygingens lengde. Fornuftig. Summen av revisjonen vil føre til at noen vil hevde at passasjerrettighetene er blitt dårligere. Isolert sett har de rett. Men disse rettighetene har altså vært så gode at lovgiver faktisk har erkjent at de var too much og at regelverket i tillegg var alt for ullent. Velkommen etter.. Rolf Forsdahl

2 Bransjetrender og småplukk: Trenden er klar: Vinterferie utenlands øker (den også) En av fire nordmenn tar vinterferie, viser en befolkningsundersøkelse fra Hovedorganisasjonen Virke. Syden og privat hytte i Norge er de mest populære ferieformene i vinterferien. 45 prosent av disse drar til utlandet, og det er Gran Canaria, Tenerife og Thailand som er de mest populære reisemålene. - Vi ser at utlandet lokker stadig flere nordmenn i alle skoleferiene, sier direktør Rolf Forsdahl i Virke Reise Utland. - At dette også viser seg i vinterferien, overrasker overhodet ikke. Men når vi skraper i underlaget fra befolkningsundersøkelsen vår, ser vi interessante detaljer: Nordlendingene tar ut flere feriedager enn Oslofolk, og de reiser også oftere utenlands i vinterferien enn vi her sør, forteller Forsdahl. Han mener at Nord-Norges lange vinter er noe av forklaringen. - Videre ser vi at de med høy inntekt er mer tilbakeholdne med å ta ut feriedager i vinterferien, og tror dette skyldes arbeidssituasjonen deres. Og så, ikke overraskende, tar de over 50 vinterferien i varme strøk i større utstrekning enn de yngre, og at for alle aldersgruppene er sosialt samvær det viktigste i denne ferien, selvfølgelig kombinert med rekreasjon, fysiske aktiviteter, lek og moro avslutter Forsdahl. Nytt alpinsenter verdens største.. i Danmark? Med tilleggsopplysningen innendørs blir tittelen over straks mer akseptabel. For danske investorer planlegger et innendørs alpinanlegg på kvm (Dubais anlegg kan kun skryte av kvm) i byen Randers på Jylland. Planene foreligger, og omfatter bl.a. 6 pister, 6 heiser, barer og restauranter. Om de blir realisert, gjenstår å se. Men Legoland og Dyreparken-turen med småbarna kan i tilfelle bli noe mer attraktiv for ungdommene i huset, også Finanskrisen i Europa skaper nye trender Mot hva man skulle tro, minket ikke europeernes utenlandsreiser i Både turistkonsum og antall reisende skal ha økt med ca 2 % i følge ITB World Travel Trends Report. Men bak tallene ligger en interessant observasjon: Sol- og badeferiene minket med ca 1% mens storbyferiene økte med hele 14%. Uventet, men egentlig ikke unaturlig. Vi kjenner igjen grunntrenden sier Rolf Forsdahl i Virke Reise Utland. I tider med økonomisk usikkerhet er terskelen for å bestemme seg for en kostbar ferie lang tid i forveien, ganske høy. Man avstår fordi man vil være ansvarlig. Og sol- og badeferier faller ofte i denne kategorien. Men erfaringen også i Norge er at reisetrangen er såpass sterk, at man foretar mer spontane reiseinnkjøp når man ser at det er rom for det på budsjettet, og storbyferier er typiske spontanreiser, med kortere varighet enn en typisk syden-ferie. I følge rapporten vil antallet utenlandsreisende turister i Europa øke også i 2013, samtidig som Europa også vil få en økning i oversjøisk turisme.

3 Flere internasjonale trender: Uten at det overrasker veldig mange, er følgende lansert som hovedtrekkene i etterspørselen av feriereiser 2013: Nordmenn og svensker vil reise enda mer på storbyferier til byer i euro-sonen som følge av sterk, nasjonal valuta. Helsereiser i forskjellige varianter vil øke mer enn gjennomsnittet. Sosiale medier kommer til å spille enda større rolle ved valg av ferieform og reisemål. Miljøaspektet blir stadig viktigere ved valg av reiser man avstår ikke fra reisene, men man leter etter de mest miljøvennlige alternativene. Karibia vil framstå som en av destinasjonsvinnerne i 2013 (prosentuell vekst). Virke Reise Utland nikker bekreftende. Florida: Krav til internasjonalt førerkort: Myndighetene i Florida har akkurat innført et lovhjemlet krav om at alle som ikke er bosatt i USA, må ha et internasjonalt førerkort når de kjører bil i Florida, i tillegg til gyldig førerkort fra sitt hjemland. Fra flyverdenen: IATA spår en vekst i antall flypassasjerer fram til 2016 fra 2,8 mrd passasjerer til 3,6 mrd. Det er en økning på 30%, og Kina kommer til å stå for ¼ av denne veksten. USA er, og fortsetter å være, det største markedet. Estonian Air reduserer: Både rutenett, flyflåte og antall ansatte skal halveres. Hoveddestinasjonene Stockholm, København, Brussels, Oslo, Moskva, St Petersburg, Vilnius, Kiev og Trondheim overlever slankingen. Virgin Atlantic + Delta = kanskje sant. Singapore Airlines vurderer å selge sin beholdning på 49% av aksjene i Virgin, og Delta har meddelt sin interesse. Delta, USAs nest største flyselskap, har i dag et samarbeide med Air France/KLM. AA+UA = i alle fall sant. På Valentinesdagen bekreftet styrene i de to selskapene årets amerikanske kjærlighetshistorie: Selskapene skal forenes under navnet American Airlines. Passasjerene vil i første omgang merke lite til fusjonen, som er godt mottatt i flykretser i USA. Det var vekst i BSP-omsetningen (brutto omsetning) av flybilletter i alle de skandinaviske landene i Men økningen var desidert størst i Norge, med 8, 15%. Økningen i Danmark og Sverige var på hhv 5,48% og 3,42%.

4 Fra Virke Reise Utlands notatblokk: Nye regler for internett-salg av flybilletter og pakkereiser: De bebudede reglene for internettsalg av pakkereiser og formidling av flybilletter, er nå presentert. Reglene er per definisjon en norm, som bygger på bestemmelsene i e-handelsloven som også gjelden salg av reisetjenester over internett. Reglene er ført i pennen av FO, men Virke reise Utland har vært involvert i prosessen. FO har tatt hensyn til Virkes innsigelser og kommentarer så langt e-handelsloven har gitt åpning for det. Reglene er distribuert til medlemmene i Virke Reise Utland, med oppfordring om å tilpasse seg denne nye normen. Regelsettet ligger ute på Utvidet ansvarsforsikring for reisearrangører: If ventes å presentere sitt tilbud om utvidet ansvarsforsikring i h t pakkereiselovens ansvarsbestemmelser i løpet av månedsskiftet februar/mars. Dekningen vil antagelig bære preg av å være en katastrofedekning, følgelig vil de mindre hendelsene (flyforsinkelser, lokale forhold av begrenset omfang etc) nok ikke være dekket. IATAs New Distribution Capasity (NDC): NBTA (Norwegian Business Travel Association) og Virke Reise Utland avholdt er seminar med NDC i fokus 4. februar. Seminaret fikk deltagelse av 70 representanter fra næringslivskunder, forretningsreisebyråer, flyselskap etc. Seminaret avdekket en viss skepsis til deler av konseptet, og Rolf Forsdahl tok dette med på møtet han ledet i ECTAAs Air Matter Commitee i Brussels uken etter. IATA var også tilstede her, og de norske kommentarene ble notert med løfte om å ta dem videre inn i arbeidsstrømmene. Reisebransjens medlemsmøte 2013: 25.april i Trondheim: Virke Reise Utland arrangerer sitt årlige medlemsmøte i Trondheim denne gangen. Det blir Get together 24. april, og bransjestyret arbeider nå med programmet. Den røde tråden vil antagelig bli spunnet omkring Hva er reisebransjens X-faktor? med fokus på hvilke egenskaper i bedrift og ledelse som avgjør hvilken mulighet man har for å lykkes i et stadig mer utfordrende marked. Både innovasjon, kremmerånd og kunnskap/kompetanse vil bli belyst og koblet opp mot faglige temaer, og bransjens egne ledere er også tiltenkt en rolle i deler av programmet. Til medlemmene: Sett av datoen invitasjon og program kommer i mars! Tiden for ny runde om endringer i pakkereiseloven og Alminnelige vilkår nærmer seg: EU skal ha sluttført sin revisjon av pakkereisedirektivet i løpet av våren, og Virke Reise Utland har signalisert at man da vil gå en runde både med fagdepartementet og FO om endringer i de regelsett reisearrangørene er underlagt.

5 Fra EU/ECTAA: EU-nødnummer: EU-kommisjonen har innført et felles nødnummer i hele EU: 112. Dette nummeret gir direkte tilgang til lokalt politi, ambulanse eller redningstjeneste. EU-kommisjonen ber alle reisebyråer og reisearrangører om å informere sine kunder om dette nye nødnummeret. Revisjonen av EU nesten avsluttet: Resultatet vil bli bekjentgjort i løpet av kort tid. I h t Virkes kilder i kommisjonen, vil revisjonen sette et tak på hvor mange døgn flyselskap (og dermed reisearrangører) har plikt å holde strandede gjester med hotell og mat ved større hendelser (eks askestansen). Tipset går på 3 døgn a 100 euro. Videre vil flyselskapenes plikt til å betale kompensasjon ved lengre forsinkelser ( Sturgeon-dommen ) bli hjemlet i teksten i forordningen, men innslagspunktet på 3 timer blir endret til et spenn på 5 12 timer, alt avhengig av reisens lengde. Begge endringene er i tråd med ECTAAs ønsker og vil redusere reisearrangørenes og flyselskapenes kostnader ved slike hendelser. Oslo, 15. februar 2013 Kontaktperson: Direktør Rolf Forsdahl, Virke Reise Utland telf /

Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012

Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Månedsbrev fra Virke Reise Utland juni 2012 Sommerplukk rundt den norske sommerferien Direktør Rolf Forsdahl i Virke Reise Utland har samlet opp de vanlige spørsmålene har får fra svært mange redaksjoner

Detaljer

SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN

SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER AV OLE STOUBY UTGITT AV REISESØKEMOTOREN INNHOLD Side 3 SÅNN FÅR DU BILLIGERE REISER Side 4 FLYBILLETTER 1. Bestill i god tid 2. Reis utenfor høysesong da er det billigst 3.

Detaljer

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014

Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014 Nyhetsbrev fra Virke Reise Utland september 2014 Turismen kan aldri bli "upolitisk" men valget om å reise eller ikke, er markedets. Det er ofte hevdet at reiselivet, og spesielt turismedelen av det, skal

Detaljer

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1

VIRKE ehandelsbarometer. VIRKE ehandelsbarometer 1 VIRKE ehandelsbarometer VIRKE ehandelsbarometer 1 VELKOMMEN TIL VIRKES ehandelsbarometer ÅRSRAPPORT 2013/14 Johanne Kjuus Leder Analyse og bransjeutvikling Nordmenns netthandel er i vekst og stadig flere

Detaljer

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd.

6TIPS TIL FORRETNINGS- REISER PROBLEMENE LØSER DU BEST ANSIKT TIL ANSIKT. Gratis bredbånd. 6TIPS TIL Business class Få noe fornuftig ut av ventetiden på reise DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Handelskamre Effektive døråpnere til globale markeder Trender Reisemarkedet ned med ti

Detaljer

TickeT collection sommeren 2012

TickeT collection sommeren 2012 Ticket Collection sommeren 2012 TICKET COLLECTION SOMMEREN 2012 Ticket Collection er Norges ledende reiseundersøkelse. To ganger i året gjennomføres undersøkelsen av Ticket1, Nordens største privatreisebyråkjede.

Detaljer

TickeT collection vinteren 2011/2012

TickeT collection vinteren 2011/2012 Ticket Collection vinteren 2011/2012 Ticket Collection vinteren 2011/2012 Ticket er Norges nest største reisebyrå og hvert år sender vi mange tusen nordmenn på reiser i hele verden. Foran vinteren 2011/2012

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no

Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no Oppdragsrapport nr. 10-2003 Ingrid Kjørstad, Dag Slettemeås Tillits og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier for Reisefeber.no Rapport nr.10-2003 Tittel Tillits- og lojalitetsfremmende e-handelsstrategier

Detaljer

TM UPDATE. Mobilen først. NBTA Gullsponsorer. Innhold:

TM UPDATE. Mobilen først. NBTA Gullsponsorer. Innhold: TM UPDATE Mobilen først Velkommen til andre nummer av TM Update i 2012. NBTA har hatt mange spennende seminarer i 2012, og 6.november tok vi opp temaet reiseteknologi. Et tema som blir stadig viktigere

Detaljer

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184)

Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Evaluering av forskrift om forbud mot betalingsformidling til pengespill uten norsk tillatelse (FOR 2010-02-19 nr 184) Lotteritilsynet 25. januar 2012 1 Oppsummering Tilgangen til pengespill uten norsk

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

TM UPDATE. Velkommen til første utgave av TM Update!

TM UPDATE. Velkommen til første utgave av TM Update! TM UPDATE Velkommen til første utgave av TM Update! Innhold: Velkommen til første utgave 1 NBTA sitt uttrykte formål er å skape større innsikt og forståelse av Travel Management og forretningsreiser som

Detaljer

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform 01/022010 Nr 1/2 Juni 2010 4. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Privat håndheving 7 KS selskapsform vurderer 12 Svensk p-konferanse Parkeringsregulering nødvendig ikke mulig å benytte

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal

Kundebladet. Nr. 3 2012. Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing. Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole. Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Nr. 3 2012 Les bl.a. om: Ungdom og boligsparing Klæbu Sparebanks sommeridrettsskole Frk. Wickstrøm på Heimdal Kundebladet Innhold Nr. 3 2012 4 Ungdom og boligsparing 6 Eget hjem egen forsikring?

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Viser vei til riktig reise!

Viser vei til riktig reise! Viser vei til riktig reise! Ticket Collection vinteren 2012/2013 Ticket Collection vinteren 2012/2013 Ticket Collection er Norges ledende reiseundersøkelse. Den gjennomføres at Ticket, Nordens største

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Høykonjunkturen varer lengre

Høykonjunkturen varer lengre ET KVARTALSVIS KUNDEMAGASIN FRA CONECTO. NUMMER 2, 2008 CONNECTED Høykonjunkturen varer lengre I følge sjeføkonom Tor Steig i NHO vil det fortsatt være gode tider men han håper på en snarlig lavkonjunktur.

Detaljer

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte

Praktisk informasjon. For AFSer og foresatte Praktisk informasjon For AFSer og foresatte Kontaktinformasjon Postadresse (ny adresse fra og med 13.desember 2013) AFS Norge Internasjonal Utveksling Trondheimsveien 135 0570 OSLO Besøksadresse AFS Norge

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com

Markedsaktiviteter 2012. www.fjordnorway.com Markedsaktiviteter 2012 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Markedsføring av Fjord Norge gir resultater! Etter fire år med kompensasjonsmidler og økte markedsmuskler i perioden 2005-2008, opplevde

Detaljer

NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING

NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING NORSK E-HANDEL DIBS ÅRLIGE RAPPORT OM E-HANDEL, MOBIL HANDEL OG ONLINE BETALING NORSK E-HANDEL 1 Intro - Henrik Begby Andersen E-handelen i Norge 3 Betaling på nettet E-handel i Norden Ordliste 4-5 6-19

Detaljer

Notat 2005-019. Reisebyråenes rolle og betydning for konkurransen i markedene for reisetjenester

Notat 2005-019. Reisebyråenes rolle og betydning for konkurransen i markedene for reisetjenester Notat 2005-019 Reisebyråenes rolle og betydning for konkurransen i markedene for reisetjenester ECON-notat nr. 2005-019, Prosjekt nr. 43630 OSH/pil, RAR, 30. mars 2005 Offentlig Reisebyråenes rolle og

Detaljer

Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet

Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet 2004 Årsberetning Sunn konkurranse gir mangfold, riktig pris og kvalitet Et offensivt Konkurransetilsyn på flyttefot til Bergen Varsler større interesse for mat, helse og frie yrker Innhold årsberetning

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer