Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 53"

Transkript

1 52 Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse 53 Mål for trinn Førerkort og trafikkopplæring Bilens oppbygning sikkerhet og miljø Ansvar, offentlige reaksjoner og plikter Menneskets kapasitet og trafikkens krav Grunnleggende kjøretekniske ferdigheter Sikkerhetskontroll av bilen 102 Oppgaver trinn Selvvurdering trinn Veiledningstimen 109

2 Mål for trinn 2 53 Trinn 2 Grunnleggende kjøretøyog kjørekompetanse Mål for trinn 2 Etter å ha gjennomført trinn 2 skal du ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikal opplæring i trinn 3 ha kunnskap om regler for førerkort og trafikkopplæring ha kunnskap om bilens oppbygning med tanke på sikkerhet og miljø ha kunnskap om eiers og brukers ansvar for kjøretøyets stand og bruk og om økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell ha kunnskap om menneskets kapasitet og trafikkens krav kunne gjøre deg klar for kjøring kunne sette i gang og stanse i variert terreng kunne gire, styre, akselerere og bremse i variert terreng kunne rygge, vende og parkere kunne beherske grunnleggende kjøretøybehandling i områder med liten trafikk kunne utføre sikkerhetskontroll av bilen

3 54 Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse Øvingskjøring i enkelt miljø 2.1 Førerkort og trafikkopplæring I trafikken møter du hele tiden nye oppgaver som må løses. Du må tolke forskjellige trafikksituasjoner og vurdere hvilken handling som er riktig. Det krever også at du kan leve deg inn i andres situasjon og ha tilstrekkelig selvkontroll til å handle i tråd med dine egne vurderinger. Du skal kunne samarbeide med og ta hensyn til andre trafikanter. Grunnleggende regler for kjøring i trafikk Dette temaet er behandlet grundig i Trafikalt grunnkurs, trinn 1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk Oversikt over opplæringen klasse B Hovedmålet for opplæringen til førerkort klasse B er at du skal skaffe deg den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte. Dette betyr at du skal kunne kjøre på en måte som er trafikksikker, gir god samhandling, fører til god trafikkavvikling og tar hensyn til helse, miljø og andres behov, og at du følger gjeldende lover og regler. For at du skal nå disse målene, må du lære deg å mestre bilen rent teknisk. Men det er også svært viktig at du lærer deg trafikkreglene og opparbeider deg forståelse for trafikken. Husk at det ikke er nok å vite hva et trafikkskilt betyr. Du må også forstå hvorfor skiltet er plassert der det er.

4 2.1 Førerkort og trafikkopplæring 55 Obligatorisk opplæring og vurdering En del av opplæringen til førerkort klasse B er obligatorisk. Ved obligatorisk oppmøte må du ha vært til stede for å få kurset godkjent. Den obligatoriske opplæringen alene er vanligvis ikke nok til å ta førerkort klasse B. Du må i tillegg drive med tilstrekkelig øving gjennom opplæring ved trafikkskole og annen øvingskjøring. Å kunne både teori og kjøreferdigheter er viktig Ved utgangen av trinn 2 og 3 skal du sammen med trafikklæreren vurdere nivået ditt. Dette gjennomføres som en veiledningstime som inneholder både praktisk kjøring og en samtale. Veiledningstimene er obligatoriske og må gjennomføres selv om du har valgt privat opplæring. Du og læreren skal sammen vurdere om målene for hvert enkelt trinn er nådd. Vurderingen skal føre til en veiledning til deg om hva du har lært, og hva du bør konsentrere deg om videre i opplæringen. Samtidig skal veiledningen bidra til at du utvikler selvinnsikt og evne til å vurdere dine egne sterke og svake sider. Obligatoriske timer: Trinn 1, trafikalt grunnkurs Trinn 2, veiledningstime Trinn 3, veiledningstime Trinn 3, obligatorisk sikkerhetskurs på bane Trinn 4, obligatorisk sikkerhetskurs på veg Sum obligatoriske timer 17 timer 1 time 1 time 4 timer 13 timer 36 timer

5 56 Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse Risikoforståelse og selvvurdering Med risiko menes at du skal være klar over at faren for ulykker er størst de første seks månedene etter at du har fått førerkortet. Vær klar over begrensningene dine da har du bedre forutsetninger for å lykkes. Mange av oss tror vi er bedre enn gjennomsnittsføreren! Med selvvurdering menes at du skal kunne vurdere din egen atferd i trafikken og kjøringen din opp mot risiko og andre trafikanter slik at du kjører etter trafikkens grunnregler. Førerkort klasse B Med førerkort klasse B kan du kjøre personbil, varebil og tre- eller firehjuls moped. Minstealderen for å ha førerkort klasse B er 18 år. Førerkort klasse B gjelder for motorvogn med en tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og maksimalt 8 passasjerplasser i tillegg til førerplassen Det gjelder også for vogntog som består av motorvogn klasse B (varebil, personbil) og tilhenger med tillatt totalvekt ikke over 750 kg vogntog som består av motorvogn klasse B når tilhengerens tillatte totalvekt er over 750 kg dersom vogntogets tillatte totalvekt ikke overstiger 3500 kg og tilhengeren har en tillatt totalvekt som ikke overstiger trekkvognens egenvekt, eller den maksimalvekten som er angitt for tilhengeren i vognkortet dersom denne er lavere tre- og firehjuls motorsykkel (vektbegrensning på tilhenger) firehjuls moped I tillegg har du i Norge rett til å kjøre tilhenger til tre- eller firehjuls motorsykkel slagvolum må være over 125 cm 3 tillatt totalvekt for tilhengeren kan ikke være mer enn 750 kg motorsykkelen må være godkjent for å trekke tilhenger tillatt tilhengervekt må være påført vognkortet beltebil og beltemotorsykkel med eller uten tilhengerslede tohjuls moped

6 2.1 Førerkort og trafikkopplæring 57 Førerkort klasse BE Du må ha førerkort klasse BE for å trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg når vogntogets tillatte totalvekt overstiger 3500 kg. Tilhengeren må ikke veie mer enn den maksimalvekten som er angitt for tilhengeren i bilens vognkort. I tillegg har du i Norge rett til å kjøre traktor og motorredskap med tillatt totalvekt ikke over 25 tonn og med konstruktiv hastighet 1 ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger Før du kan kjøre opp med tilhenger, må du ha førerkort klasse B og ha gjennomført et 2 timers lastsikringskurs. Ved utvidelse til klasse BE er det også obligatorisk veiledning etter trinn 2 og 3. For denne klassen avlegges bare praktisk førerprøve. Førerkortklasser Se fullstendig oversikt i Trinn 1. Vilkår for å få førerkort klasse B Krav til helse, førlighet og alder Når det gjelder krav til helse og førlighet, aldersgrense for førerkort, gyldighetstid for førerkort, særbestemmelser o.l., viser vi til førerkortforskriften. Sperrefrist I visse tilfeller kan politiet utsette muligheten til å øvingskjøre og å avlegge førerprøven. Det kalles å sette sperrefrist. Dersom du har kjørt uten førerkort, er sperrefristen minst seks måneder. Blir du dømt for rusmisbruk, kan du få en sperrefrist på opptil to år. Kjører du uten førerkort og forårsaker en større skade, får du minst ett års sperrefrist. Mistanke om straffbare forhold kan gi inntil tre måneders sperrefrist. I sperrefristperioden har du ikke lov til å drive øvingskjøring uten særlig tillatelse fra politiet. Vilkår for å kunne øvingskjøre klasse B Du må være fylt 16 år før du kan begynne å øvingskjøre for førerkort klasse B, og du må ha fullført trafikalt grunnkurs. Læreren eller ledsageren din blir regnet som fører av bilen. Dere har begge plikt til å opptre hensynsfullt, aktpågivende og varsomt under øvingskjøring og ikke være til fare eller unødvendig ulempe for andre trafikanter. 1 Konstruktiv hastighet er den hastigheten som produsenten har konstruert og fått godkjent traktoren for.

7 58 Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse Er du over 25 år, kan du øvingskjøre og starte opplæring ved trafikkskole uten å ha trafikalt grunnkurs, men må under øvingskjøringen dokumentere med akseptabel legitimasjon med bilde at du er over 25 år. Før praktisk førerprøve må førstehjelp og mørkekjøring være gjennomført. De obligatoriske delene av øvingskjøringen må du gjøre hos en trafikkskole. Utenom det er det opp til deg å kombinere opplæringen på trafikkskole med privat mengdetrening. Obligatorisk øvingskjøring må du gjøre hos en trafikkskole. Bilen du bruker til privat øvingskjøring, skal være merket med rød L. Tenk over: Hvordan kan bilføreropplæringen gjennomføres som et samspill mellom trafikkskole, ledsagere og deg? Hva må du gjøre for å få et godt utbytte av privat øvingskjøring? Hvis du øvingskjører ulovlig og det skjer et uhell, kan både du og ledsageren din bli gjort økonomisk ansvarlig for skadene. Dessuten kan politiet sette sperrefrist. Unngå kjøring i sterk trafikk hvis det kan hindre trafikken unødig. Velg øvingsområder som passer ferdighetsnivået ditt. Du bør øvingskjøre mye for å få mengdetrening. Statistikker viser at det kan redusere ulykkesrisikoen blant unge førere når de øvingskjører mye før førerprøven. Det er viktig at du og ledsageren snakker sammen om øvingen på forhånd og planlegger kjøringen. Da kan dere også unngå diskusjoner med sinne og irritasjon. Se Trinn 1 for mer detaljert informasjon.

8 2.1 Førerkort og trafikkopplæring 59 Ledsagerveiledningen Det er laget en egen veiledning for den som skal være ledsageren din. Her er det mange nyttige tips for øvingskjøringen. Du finner heftet på fag.nkiforlaget.no. Tenk over: Hvilke utfordringer er det både for deg og ledsageren å øvingskjøre med familie og venner? Førerprøven Du kan legge inn søknad om førerrett på Internett se Du går opp til førerprøven på trafikkstasjonen. Førerprøven består av en teoretisk og en praktisk prøve. Du avlegger prøvene for at myndighetene skal kunne vurdere om du har nådd de målene som er satt for å få førerkort. På teoriprøven skal du svare på flervalgsspørsmål. Du skal krysse av på de riktige svaralternativene og ha 85 % av dem riktige for å bestå. Prøven er skriftlig og tas på en datamaskin. Har du lese- eller skrivevansker, kan du avlegge muntlig prøve. Dette må du ta opp med trafikkskolen eller trafikkstasjonen i god tid før du skal avlegge prøven. Du kan gå opp til ny teoretisk prøve tidligst to uker etter sist avlagte prøve. Teoriprøven må være bestått før du kan ta den praktiske prøven. Under den praktiske prøven blir du testet i kjøring og sikkerhetskontroll med en sensor («eksamensdommer») fra trafikkstasjonen ved siden av deg. Totalt er den praktiske prøven på 75 minutter. Hvis du ikke består den praktiske prøven, kan du tidligst ta ny prøve etter fire uker. Visste du at de som stryker på førerprøven, må vente minst to uker før de kan framstille seg til ny prøve?

9 60 Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse Utstedelse av midlertidig førerbevis Utstedelse av førerkort Trafikkstasjonen utsteder et midlertidig førerbevis med én måneds gyldighet. Du må alltid ha med førerbeviset ved kjøring og du må ha legitimasjon med bilde. Midlertidig førerbevis gjelder bare for kjøring i Norge. Førerkortet blir sendt til den adressen du har oppgitt. To års prøvetid Vanligvis blir førerkortet for personbil utstedt for livstid. De to første årene er det imidlertid på «prøve». Mister du førerkortet i prøveperioden på grunn av overtredelser i trafikken, må du avlegge ny førerprøve. Det blir da også en ny prøveperiode på to år. Tenk over: Hva gjør meg til en god bilfører? Hva forventer jeg av andre trafikanter? 2.2 Bilens oppbygning sikkerhet og miljø Hvordan bilen er bygd opp, og hva slags sikkerhetssystemer den har, har betydning for antall trafikkuhell og skadde og drepte i trafikken. Etter hvert som bilen blir brukt, blir eldre og slitt, vil tilsyn og reparasjoner avgjøre om det er trygt å kjøre med den i trafikken. For å kunne kontrollere bilen er det nyttig å vite noe om hvordan den er konstruert.

10 2.2 Bilens oppbygning sikkerhet og miljø 61 Bilens konstruksjon Passive og aktive sikkerhetssystemer Passive sikkerhetssystemer Med et passivt sikkerhetssystem menes hvordan bilen er konstruert, utformet og utstyrt for å beskytte fører, passasjerer og andre trafikanter om en ulykke skulle skje. Bilprodusentene er spesielt opptatt av å lage bilen slik at karosseriet opptar mest mulig av de kreftene som blir utløst ved en kollisjon. Eksempler på passive sikkerhetsdetaljer er avstivet kupé, der motor- og bagasjerom fungerer som deformasjonssoner som fanger opp krefter som oppstår ved kollisjon, sikkerhetsbelter og kollisjonsputer. Sikkerhetsbelter med automatiske beltestrammere

11 62 Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse Aktive sikkerhetssystemer Med aktive sikkerhetssystemer menes utstyr som avlaster og hjelper bilføreren i gitte situasjoner. Det kan være en alarm som minner en på å bruke sikkerhetsbeltet, automatisk tenning av kjørelys, regnsensor osv. Moderne biler har flere avanserte systemer som støtter føreren og til dels overtar kjøringen dersom føreren er i ferd med å kollidere eller tape kontrollen. Figurene nedenfor viser noen eksempler på aktive sikkerhetsdetaljer. Adaptive lys som tilpasser lyskjeglen etter kjørefart og vegforhold Alkolås som hindrer en alkoholpåvirket fører i å starte bilen GPS navigasjonshjelp som informerer føreren om videre kjørerute

12 2.2 Bilens oppbygning sikkerhet og miljø 63 Automatisk fartsholder som hjelper deg med å holde jevn hastighet Automatisk fartstilpasning som regulerer hastigheten i forhold til kjøretøyet foran ESP antiskrens som hindrer bilen i å skrense Driver alert - innbygd teknologi som registrerer og gir varsel dersom kjøremåten tyder på at føreren er sliten og uoppmerksom Parkeringsassistent fra de helt enkle som varsler hvor nær du er hindringer, til svært avanserte som tar kontroll over bilen og manøvrerer bilen på plass for deg

13 64 Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse Forsvarlig og forskriftsmessig stand Bruker og eier har ansvar for at bilen er i trafikksikker stand Både bruker og eier plikter å forvisse seg om at bilen er i forsvarlig og forskriftsmessig stand, ved at en tar kontroller både før og under kjøringen. Forsvarlig stand = bilen og eventuell last må ikke være trafikkfarlig, verken for dem som ferdes i bilen, eller for dem som er utenfor bilen. Forskriftsmessig stand = bilen skal oppfylle alle kravene i kjøretøyforskriftene. Det er ikke tillatt å bruke bilen hvis den ikke er i forsvarlig stand. Det er aldri forsvarlig å kjøre bil hvis muligheten til å bremse, styre eller informere andre er begrenset. Oppdager du at en hovedlyspære (nærlys/fjernlys) ikke virker, er bilen ikke i forskriftsmessig stand. Er det høylys dag og kjørelysene virker når du skal kjøre, og det ikke er noen tunnel på vegen, så er bilen i forsvarlig stand for kjøringen. Du kan fortsette til et reparasjonssted. Finner du feil og mangler på bilen, må du få dem reparert og utbedret så snart som mulig. Da kan du slippe den utrivelige overraskelsen det er å bli stående med en ubrukelig bil ute i trafikken. Reparasjonene blir heller ikke unødvendig kostbare. Krav til bremsene Bilen skal ha to forskjellige bremsesystemer: fotbrems (driftsbrems) og parkeringsbrems. De skal fungere uavhengig av hverandre. Bremsene skal kunne stanse bilen på en sikker, hurtig og effektiv måte uansett bilens hastighet eller belastningstilstand. Bremseanlegget skal være delt i to eller flere kretser. Bremseanlegget skal virke på alle hjul. Bremseanlegget skal gi full bremsevirkning ved første gangs betjening av bremsepedalen eller bremsespaken. Hjul på samme aksel skal ha lik bremsevirkning. Både fotbrems og parkeringsbrems skal kunne betjenes fra førerplassen. Bremsen skal ha en vandringsreserve slik at bremsevirkningen er sikret. Du skal oppnå full bremsevirkning før pedalen går i gulvet. På biler der slitasje påvirker pedalvandringen (trommelbremser), skal du oppnå full bremsevirkning før pedalen tilbakelegger mer enn 2/3 av full vandring. Parkeringsbremsen skal kunne brukes i hastigheter opp til 20 km/t uten at den tar skade.

14 2.2 Bilens oppbygning sikkerhet og miljø 65 Krav til styringen Bilen skal være slik at du kan styre den på en lett og sikker måte. Styringen skal være selvopprettende, og det skal være likt rattutslag til begge sider. Dødgangen («slarken») i styringen skal være mindre enn 2 cm. Krav til hjul dekk og felg Hjulet består av dekk og felg. Skal du ha full nytte av styre- og bremseegenskapene til bilen, må det være god kontakt mellom hjulene og vegen. Det er svært viktig at du kjører på riktige og gode dekk. Dekkene skal alltid være slik at de passer til kjøreforholdene og gir tilstrekkelig veggrep. Dekk kan være bygd opp på ulike måter, og det er derfor ikke lov å ha dekk med ulike egenskaper på samme aksel. Du skal helst ikke bruke forskjellige dekk på forhjulene og bakhjulene heller. Bilen må ikke brukes uten at den har dekk som sikrer nødvendig veggrep. Hjulene skal være i balanse. Hjultype og dimensjon må ikke endres slik at bilens styre- eller bremseegenskaper blir svekket. Dekkene skal være godkjent for den hastigheten som bilen er konstruert for. Sommerdekkenes mønsterdybde skal være minst 1,6 mm. Vinterdekkenes mønsterdybde skal være minst 3 mm. Dekkene skal ha det lufttrykket som er bestemt av bil- eller dekkprodusenten. Dekkene må ikke ha hull, skår, sprekker, brudd eller andre skader. Opplysninger om dekktype og dekkdimensjon finner du i vognkortet. Informasjonen på dekket skal stemme med opplysningene i vognkortet. Opplysninger om bilens aksler, dekk og felger finner du i Rad 12 i vognkortet.

15 66 Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse Hvordan kan du se at dette er et vinterdekk i samsvar med punkt 12 i vognkortet (se forrige figur)? Vinterdekk Om vinteren bør bilen ha vinterdekk. Vinterdekk er merket med M & S (Mud & Snow). Du kan få vinterdekk med og uten pigger. Forbudsperioden for bruk av piggdekk Nord-Norge: Fra og med 1. mai til og med 15. oktober Sør-Norge: Fra og med første mandag etter andre påskedag til og med 31. oktober Piggdekk sliter ned asfalt og lager mye støv og støy. Myndighetene har innført regler som begrenser bruken av piggdekk. I forbudsperioden kan du likevel kjøre med piggdekk i strøk der kjøreforholdene krever det. Du kan også gjøre det på veg til eller fra et slikt strøk. I de største byene er det en avgift for å kjøre med piggdekk. Vinterdekk uten pigger er i de aller fleste tilfellene et fullverdig og miljøvennlig alternativ til piggdekk. Desto flere som kjører piggfritt, jo renere blir lufta.

16 2.2 Bilens oppbygning sikkerhet og miljø 67 Vannplaning Når du kjører på våt veg, er det viktig at det er minst mulig vann mellom vegen og dekkene. Da blir veggrepet best. Rillene i dekkene skal lede vannet bort. De fungerer altså som en vannpumpe. Faren for vannplaning er størst på slett asfalt i regnvær. Blir «pumpekapasiteten» til dekkene for liten, samler det seg vann foran dem. Vannet presser da hjulene opp. Resultatet blir at hele bilen flyter på et tynt lag av vann. Det kaller vi vannplaning. Ved vannplaning er det vanskelig å styre eller bremse før hjulene bryter vannfilmen og får kontakt med vegbanen igjen. Krav til lys lykter og reflekser I dagslys er det påbudt å kjøre med nærlys eller kjørelys. På biler der lyktene blir tent automatisk når du starter motoren, må du slå på hovedlysene med bryteren (hendelen) når du kjører i mørket. Last kan påvirke lyktenes stilling Er bilen tungt lastet bak, risikerer du å blende trafikanter som kommer imot deg. Du kan raskt kontrollere om du blender andre på denne måten: Parker bilen på en plan veg. Tenn nærlyset. Sett deg på huk ca. 10 m fra bilen med øynene i høyde med lyktene. Er lyktene riktig innstilt, blir du ikke blendet. På noen biler kan du justere lyktene fra førerplassen. Husk å stille lyktene tilbake når bilen får normal last igjen. Reflekser Refleksene foran på bilen skal være hvite. Bak skal de være røde. For at du skal kunne skille mellom tilhengere og andre kjøretøy, er refleksene bak på tilhengere trekantede og røde. Bilen må ikke ha andre lykter eller reflekser enn de som er påbudt eller tillatt.

17 68 Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse Daglig tilsyn og kontroll Du må foreta en kontroll av bilen før du begynner å kjøre. Den daglige kontrollen bør minst omfatte at alle lyspærer virker, og at lykteglassene er rene om hjulene er uten skader at kontroll-, alarm- og varsellamper for airbag, antiskrens, antispinn, bremser, lading, oljetrykk, nær- og fjernlys og nødblinker virker at du har tilstrekkelig sikt gjennom rutene om bremser og styring er i orden Du bruker lys for å se og bli sett. Sørg for å holde alle lyktene rene for smuss og is. Når den daglige kontrollen er innarbeidet, vil du ikke bruke mer enn ca. to minutter på dette. Det kan være vel investert tid. Det er ditt ansvar at bilen til enhver tid er i forsvarlig og forskriftsmessig stand. Slurv ikke med sikkerhetskontrollen!

18 2.2 Bilens oppbygning sikkerhet og miljø 69 Miljøbelastninger Bilmotoren er en forbrenningsmotor som omformer drivstoff (bensin, diesel eller gass) til bevegelsesenergi. Denne energien blir overført via koplingen til girkassa. Fra girkassa blir bevegelsen overført via differensialen til drivhjulene. De aller fleste biler drives med bensin eller diesel, det vil si at de bruker ikke-fornybar energi og gir miljøskadelige eksosutslipp. Hybridbiler er biler med både elektrisk motor og forbrenningsmotor. Miljøgevinsten ligger i muligheten for å ta vare på energi som blir «til overs» under kjøringen. Såkalte nullutslippsbiler, som elbiler og hydrogendrevne biler, regnes som de mest miljøvennlige. Når du kjører og bruker gasspedalen tapper du batteriet, se bilde, og hver gang du bremser eller slipper gasspedalen, tilføres batteriet ny energi.

19 70 Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse Biodrivstoff Nesten alle biler som er produsert etter år 2000, kan benytte biodrivstoff. Biodrivstoff kan være bensin, diesel eller gass som er utvunnet fra fornybare ressurser. Forbrenning av biodrivstoff bidrar ikke til økt CO 2 -utslipp. Men selv om balansen i CO 2 -regnskapet opprettholdes, vil bruk av bil likevel alltid forurense. Her kan du fylle biodrivstoff Bioetanol kan brukes av bensinbiler med tilpasset drivstoffsystem. Bioetanol utvinnes av planter med mye sukker, cellulose eller stivelse. Biodiesel kan brukes av dieselbiler med tilpasset drivstoffsystem. Biodiesel utvinnes av planter og dyrefett. I Norge utvinnes biodiesel av oljer fra fisk, frityrsteking og slakteriavfall. Miljøbevisst og økonomisk kjøring Miljøbevisst vedlikehold av bilen Driftstilstanden til motoren har betydning for ressursutnyttelsen og miljøet. Bilen skal ikke unødig utvikle skadelig eller sjenerende gass, røyk eller støy. Alle kan gjøre sitt for å redusere miljøproblemene og ta hensyn til folks helse og miljøet ved å redusere miljøproblemene. Det gjør du ved å oppsøke verksted for å justere motoren slik at forbrenningen blir så god og fullstendig som mulig tette eventuelle lekkasjer fra motoren og drivverket bruke motorvarmer ta av skiboks og skistativ når de ikke er i bruk, for å redusere luftmotstanden sørge for at hjulene har liten rullemotstand. Rullemotstanden påvirkes av dekkenes tilstand og dekktype. Lavt lufttrykk øker rullemotstanden, og vinterdekk har større rullemotstand enn sommerdekk.

20 2.2 Bilens oppbygning sikkerhet og miljø 71 Skjema for miljøkontroll Kontrolltype Kontrolldel Kontrollmetode Konsekvens Miljøkontroll Eksos Se etter synlig blå eller Feil utbedres snarest grå røyk Støy Hør om bilen er unødig Feil utbedres snarest støyende Oljelekkasje Se om det er oljeflekker under bilen eller oljesøl i motorrommet. Mål oljenivået på motoren Ved lekkasje må feil utbedres snarest. Ved lavt nivå bør du etterfylle olje før du kjører Miljøbevisst bruk av bil Hver enkelt bilfører kan bidra positivt gjennom å bruke bilen minst mulig. Ved å benytte kollektiv transport, ved å kjøre flere sammen eller ved å organisere familiens transport effektivt kan vi alle bidra til å redusere ulempene. La bilen stå når du ikke trenger å bruke den. Parker bilen og ta toget Miljøbevisst og økonomisk kjøreteknikk Når du kjører, bør du ta hensyn til at motoren bruker minst drivstoff når du kjører med varm motor på høyt gir. Forbruket blir unødig stort ved småturer og om du kjører ujevnt med stadige akselerasjoner og ofte bremsing.

21 72 Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse Miljøbevisst kjøreteknikk betyr penger spart fordi drivstoff er dyrt. I tillegg bidrar redusert forbruk av drivstoff til at jordas oljereserver utnyttes mer effektivt og varer lenger å skåne folks helse og miljøet gjennom redusert global og lokal forurensning Kjør slik: Kjør jevnt, mykt og i tråd med føre-var-prinsippet, slik at du kommer fram til gangfelt etter at fotgjengerne har krysset kjørefeltet kommer fram til lyskryss idet lyset skifter til grønt kommer fram til vegkryss og rundkjøringer etter at de du skal vike for, har passert holder nok avstand til å utnytte «trekkspilleffekten» hvis de som kjører foran deg, kjører ujevnt Øk hastigheten raskt til ønsket fart. Hopp over gir, unngå brå akselerasjoner og høye turtall. Komforten øker, du sparer drivstoff, og kjøringen støyer mindre. Utnytt girene riktig og hold turtallet lavt

22 2.3 Ansvar, offentlige reaksjoner og plikter Ansvar, offentlige reaksjoner og plikter Ansvar for kjøretøyets stand og bruk, økonomisk ansvar, offentlige reaksjoner og plikter ved trafikkuhell Bilfører og bileier har et stort ansvar. Du må sette deg inn i de mange pliktene du har som bilens fører eller eier. Samfunnet har laget regler for å eie og bruke bil for å skape orden og sikkerhet i trafikken. Hvem har ansvaret for at bilen er i forsvarlig og forskriftsmessig stand? Førers og eiers ansvar Du må være skikket til å kjøre ved å være rusfri, frisk og opplagt. Du må ikke bruke bilen uten at den er registrert, har lovlige kjennemerker og vognkort er utstedt. Du må ha betalt årsavgiften. Du må ikke låne bort bilen til personer uten førerkort eller til personer som er påvirket av alkohol, narkotika eller medisiner som gjør vedkommende uskikket til å kjøre.

23 74 Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse Du plikter å stanse for tollkontroll. Her kan du passere om du ikke har noe å fortolle. Du har opplysnings- og framvisningsplikt for politiet og Statens vegvesen (trafikkstasjonen). Denne plikten gjelder både eieren og brukeren av kjøretøyet. Eventuelle mangler skal utbedres straks. Du plikter også å stanse for tollkontroll. Periodisk kjøretøykontroll (PKK) Periodisk kjøretøykontroll skal foretas første gang i det fjerde kalenderåret etter første gangs registrering av bilen. Deretter skal bilen til kontroll annethvert år. Hensikten med kontrollen er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark. Det er ditt ansvar å sørge for at bilen din er EU-kontrollert i tide. Bilen kan framstilles til kontroll inntil fire måneder før kontrollmåneden, slik at kontrollfristen utgjør fem måneder. Kontrollen kan gjøres på et verksted som er godkjent av Statens vegvesen. Hvis bilen ikke blir godkjent, må du sørge for å få den reparert og testet på nytt. Ellers blir bilen avskiltet. Et godkjent verksted

24 2.3 Ansvar, offentlige reaksjoner og plikter 75 Registrering og eierforhold Vegtrafikkloven gir følgende bestemmelser om registrering: Motorvogner skal registreres. For å få motorvognen registrert må du legge fram trafikkforsikring. Når bilen skifter eier, skal både tidligere og ny eier innen tre dager sende skriftlig felles melding til Statens vegvesen. Det gamle vognkortet leveres inn og nytt utstedes. Eier av motorvogn skal innen tre dager gi melding til Statens vegvesen hvis han eller hun skifter adresse. Bruk av bil med og uten tilhenger Med førerkort klasse B kan du kjøre bil med tillatt totalvekt på høyst 3500 kg og maksimalt 8 passasjerplasser (se oversikt i tema 2.1.) Du kan også kjøre vogntog (bil med tilhenger): Vogntog inntil kg. Med bil som veier inntil kg, kan du trekke tilhenger med totalvekt inntil 750 kg. Vogntog inntil kg. Dersom tilhengeren har tillatt totalvekt over 750 kg, kan ikke vogntogets samlede tillatte totalvekt overstige kg. Tilhengerens tillatte totalvekt skal være mindre enn bilens egenvekt, og tilhengerens totalvekt skal være mindre enn maksimalvekten som er angitt i bilens vognkort. Med førerkort klasse BE kan du trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg selv om vogntogets tillatte totalvekt overstiger 3500 kg. Noen tips til deg som skal kjøre bil med tilhenger Monter ekstra speil dersom tilhengeren er bredere enn bilen. Maksimal hastighet for vogntog med bremser er 80 km/t. Maksimal hastighet for vogntog med tilhenger uten bremser og aktuell totalvekt over 300 kg er 60 km/t. Bilens kjøreegenskaper endres når du kjører med tilhenger. Er vogntoget lengre enn 12,40 m, bør du sjekke om det er tillatt å kjøre på den aktuelle vegstrekningen. Hva må du som fører passe på i denne situasjonen?

25 76 Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse Tenk over: Hvilke regler gjelder for kjøring med tilhenger (vogntog)? Hvis du har førerkort klasse B, kan du da trekke tilhenger med tillatt totalvekt som overstiger trekkbilens totalvekt? Tauing av kjøretøy Hva må førerne i disse to bilene passe på ved tauing? Før du ber om eller tilbyr tauing, bør du slå opp i instruksjonsboka for den aktuelle bilen. For biler med automatisk girkasse kan det være angitt hva du skal gjøre, og hvor fort og langt dere kan taue bilen. Før tauingen begynner, må førerne avtale hvordan dere skal kommunisere med hverandre under slepet. Videre bør dere avtale hvor dere skal kjøre og hvor fort, og hvordan dere skal signalisere at noe er galt, osv. Noen tips for den som skal slepe eller slepes Bruk godkjent og merket slepetau eller slepestang. Slepetauet må være langt nok til at du ikke kjører inn i bilen foran når den bremser eller stopper kort nok til at andre trafikanter oppfatter at det er tau mellom bilene Fest slepetauet eller staget slik det er vist i instruksjonsboka. Motoren på den bilen som blir slept, bør gå for å gi hjelpekraft til bremsing og styring. Hvis det ikke er mulig, må farten tilpasses de svekkede bremseog styringsegenskapene til bilen som blir slept.

Førerkort klasse B. Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening en veiledning

Førerkort klasse B. Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening en veiledning Kommentar fra fornøyd mor og ledsager: Etter trafikalt grunnkurs kontaktet vi en trafikkskole og tok de første kjøretimene. Vi tok noen timer på trafikkskolen, øvde privat, tok nye timer osv. Det var en

Detaljer

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Forord 7 Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Mål for trinn 1 trafikalt grunnkurs Etter å ha gjennomført trinn 1 skal du ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring ha så god forståelse

Detaljer

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring

Veien til førerkort. Trinn 1: Trafikalt grunnkurs. Øvelseskjøring Veien til førerkort Dagens føreropplæring har fire trinn og avsluttes etter oppkjøring. Skal resultatet bli bra, bør du sette av minst 100 timer til øvelseskjøring. Det fremste målet med føreropplæringen

Detaljer

Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS

Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS Velkommen til TRAFIKALT GRUNNKURS Lykke til med førerkort antena1wheel.mpeg antena1wheel.mpeg 2 Regler og informasjon Kontaktskjema for skolen Skolens regler for kjøretimer og avbestilling m.m. Kursets

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse Generelt Tema og hovedmomenter fra trinn 2 forutsettes videreført i trinn 3 og 4, samtidig som de er en del av grunnlaget for oppgavene som blir gitt til den teoretiske

Detaljer

SIKKERHETSKONTROLL KL. B

SIKKERHETSKONTROLL KL. B SIKKERHETSKONTROLL KL. B Kontroll av 1. Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger denne bilen kan dra? 2. Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med for tung tilhenger? 1. Hvor stor nyttelast kan

Detaljer

1. Hva er den største tillatte totalvekten på tilhenger denne bilen kan trekke? Se/vis i vognkort.

1. Hva er den største tillatte totalvekten på tilhenger denne bilen kan trekke? Se/vis i vognkort. Sikkerhetskontroll klasse B Vognkortet 1. Hva er den største tillatte totalvekten på tilhenger denne bilen kan trekke? Se/vis i vognkort. 2. Hvilke konsekvenser kan det få dersom man kjører med for tung

Detaljer

Sikkerhetskontroll kl. B

Sikkerhetskontroll kl. B Førerkortsentralen AS Vestre Strømkai 9 5008 Bergen Telefon: 55210900 Telefaks: 55210901 E-post: post@forerkortsentralen.no Org.nr. 971 080 523 Sikkerhetskontroll kl. B Vognkortet 1 Hva er den største

Detaljer

Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger denne bilen kan trekke? Se/vis vognkort

Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger denne bilen kan trekke? Se/vis vognkort 1 sikkerhetskontroll av bilen Vognkortet: Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger denne bilen kan trekke? hva skal eleven gjøre Se/vis vognkort 2 Hvilke konsekvenser kan man få dersom man kjører

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse TRINN 3 TRAFIKAL KOMPETANSE 9 Trinn 2 Grunnleggende kjørekompetanse Etter å ha gjennomført trinn 2 skal du ha det kjøretekniske grunnlaget og de kunnskapene som trengs for den trafikale opplæringen på

Detaljer

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil

Bryne Trafikk. Sikkerhetskontroll av bil Bryne Trafikk Sikkerhetskontroll av bil Sikkerhetskontroll av bil.! Gjennomgås i trinn 2.! Du vil få spørsmål fra sikkerhetskontroll av bil på førerprøven. Betjeningsorganer Beskriv og forklar bruken av

Detaljer

Under følger en oversikt over løsninger på de ulike oppgavene du kan få på en førerprøve.

Under følger en oversikt over løsninger på de ulike oppgavene du kan få på en førerprøve. Under følger en oversikt over løsninger på de ulike oppgavene du kan få på en førerprøve. Dette dokumentet er en repetisjon av sikkerhetskontrollen du tar ved trafikkskolen. Bildene i denne sikkerhetskontrollen

Detaljer

Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped

Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped LÆREPLAN FOR OBLIGATORISK OPPLÆRING Førerkort klasse M kode 147 tre- og firehjuls moped Vegdirektoratet Mai 2002 INNHOLD Kap. 1 Innledning 3 1.1 Orientering om førerkort klasse M kode 147 3 1.2 Hovedmål

Detaljer

Sikkerhetskontroll. Audi TT

Sikkerhetskontroll. Audi TT Sikkerhetskontroll Audi TT Under følger en oversikt over løsninger på de ulike oppgavene du kan få på en førerprøve. Dette dokumentet er en repetisjon av sikkerhetskontrollen du tar ved trafikkskolen.

Detaljer

Laget av Anders Richvoldsen, Wright Trafikkskole Asker

Laget av Anders Richvoldsen, Wright Trafikkskole Asker Laget av Anders Richvoldsen, Wright Trafikkskole Asker Informasjon Under følger en oversikt over løsninger på de ulike oppgavene du kan få til den første delen av førerprøven - sikkerhetskontrollen. Den

Detaljer

Dette dokumentet er ment å være en repetisjon av sikkerhetskontrollen man tar ved trafikkskolen.

Dette dokumentet er ment å være en repetisjon av sikkerhetskontrollen man tar ved trafikkskolen. Under følger en oversikt over løsninger på de ulike oppgavene du kan få på en førerprøve: Dette dokumentet er ment å være en repetisjon av sikkerhetskontrollen man tar ved trafikkskolen. Tema: Vognkort

Detaljer

SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B

SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B Kort 1 1) Hva er største tillatte totalvekt denne bilen kan ha? 2) Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med for tung tilhenger? Kort 2 1) Hvor stor nyttelast kan denne bilen ha i tillegg til oss som

Detaljer

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent

Økokjøring. Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2. utslipp med minst 10-20 prosent KLIMAVEIEN Økokjøring Tenk miljø og spar penger Enkle tips for å redusere dine drivstoffutgifter og CO 2 utslipp med minst 10-20 prosent 1 Dette er økokjøring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bruk høyest mulig gir

Detaljer

under punkt 8 (vekter

under punkt 8 (vekter Sikkerhetskontroll av bil er en viktig del av føreropplæringen. Alle som vil ta førerkortet i dag må gå gjennom sikkerhetskontrollen. Dette for å vise god kunnskap om bil og lastsikring slik at man kan

Detaljer

15 km/t 3,5 m 2 m 11,5 m 30 km/t 6,5 m 28 m 13,5 m 45 km/t 10 m 72 m 13,5 m. 15 km/t 3,5 m 2 m 5,5 m 30 km/t 6,5 m 7 m 13,5 m 45 km 10 m 18 m 28 m

15 km/t 3,5 m 2 m 11,5 m 30 km/t 6,5 m 28 m 13,5 m 45 km/t 10 m 72 m 13,5 m. 15 km/t 3,5 m 2 m 5,5 m 30 km/t 6,5 m 7 m 13,5 m 45 km 10 m 18 m 28 m Innhold Sidetall i arbeidsboka Sidetall i fasit Trinn 2... 4 Trafikkopplæring og førerkort - side 9... 4 Øvingskjøring - side 9... 4 Førerprøve - side 0... 4 Trafikkulykker - side... 4 Fysiske lover og

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse:

Trinn 2 Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse: WWW.SVEIN-SVENDSEN.NO Velkommen til en av Norges største trafikkskoler! Takker for at du valgte oss som din samarbeidspartner på veien til ditt Bil førerkort. Her vil du få litt generell informasjon om

Detaljer

SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B

SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B KONTROLL AV UTFØRELSE RESULTAT KRAV KONSEKVENSER Bremser (bil i ro) Bremsekraftforsterker (servo) Trå bremsepedalen inn 4-5 ganger, Pedalen skal sige inn i det mortoren starter

Detaljer

Under følger en oversikt over løsninger på de ulike oppgavene du kan få på en førerprøve.

Under følger en oversikt over løsninger på de ulike oppgavene du kan få på en førerprøve. Sikkerhetskontroll Ford Focus 2.0 D Under følger en oversikt over løsninger på de ulike oppgavene du kan få på en førerprøve. Dette dokumentet er en repetisjon av sikkerhetskontrollen du tar ved trafikkskolen.

Detaljer

Førerkort klasse B ny læreplan 2005

Førerkort klasse B ny læreplan 2005 Førerkort klasse B ny læreplan 2005 Evaluering av endringer i ulykkesinnblanding, kjøreatferd og holdninger Fridulv Sagberg Transportøkonomisk institutt Den nasjonale føreropplæringskonferansen, Trondheim

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse 1 2 Hva er minste tillatte mønsterdybde på dekkene til vogntogets tilhenger? n a) 1 mm n b) 1,6 mm n c) 3 mm n d) 4 mm Hva bruker vi en manuell kopling

Detaljer

Bilens tilstand (Krav til Fører og Eier)... 2 Daglig kontroll... 2

Bilens tilstand (Krav til Fører og Eier)... 2 Daglig kontroll... 2 KONTROLL AV BILEN VED INNHOLD Bilens tilstand (Krav til Fører og Eier)... 2 Daglig kontroll... 2 Sikkerhetskontroll av bilen Vekter og Lasteevne... 3 Last, Løse Gjenstander og Sikring... 4 Hjul (Dekk og

Detaljer

Sikkerhetskontroll. Dekkdimensjon - Sjekk standard dekkdimensjon i vognkortet, og kontroller mot det som står trykket på dekket

Sikkerhetskontroll. Dekkdimensjon - Sjekk standard dekkdimensjon i vognkortet, og kontroller mot det som står trykket på dekket Sikkerhetskontroll. Sikkerhetskontroll er en viktig del av det å være sjåfør. For at du skal være sikker på at bilen til enhver tid er i forskriftsmessig stand er det en rekke ting som må sjekkes med jevne

Detaljer

Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE.

Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE. Sikkerhetskontroll kl: B96 og BE. 1. Daglig kontroll Still sittestilling, ratt, hodestøtte og speil i bilen. (Sensor forventer at elev setter i gang med dette TILKOBLING TILHENGER uoppfordret.) LYS: Blinklys,

Detaljer

24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon. Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping

24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon. Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping 24.08.2013 Per-Ove Johnsen og Grethe Forshaug - Narvik trafikkstasjon Årsmøte i Norsk Bobilforening avd. Nordland Ballangen Camping Tema Siste endringene i førerkortforskriften Førerkortklasser Helseattest

Detaljer

Førerkortboka. Jarl Ove Glein Ståle Lødemel

Førerkortboka. Jarl Ove Glein Ståle Lødemel Førerkortboka Jarl Ove Glein Ståle Lødemel KLASSE B TESTOPPGAVER IM1519-Førerkortboka Testoppgaver 07-06-06 13:21 Side 2 NKI Forlaget 2006 Utgiver: NKI Forlaget Hans Burums vei 30 Postboks 111, 1319 Bekkestua

Detaljer

Ledsagerveiledning for privat øvelseskjøring - Personbil

Ledsagerveiledning for privat øvelseskjøring - Personbil Ledsagerveiledning for privat øvelseskjøring - Personbil Om Læreverket Førerkortboka Personbil Ledsagerveiledningen, sammen med læreboka Personbil, interaktive testoppgaver og et forpliktende opplæringsprogram

Detaljer

SIKKERHETSKONTROLL OPPGÅVER TIL SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B INVIA AS TRAFIKKSKULE STORD / KVINNHERAD

SIKKERHETSKONTROLL OPPGÅVER TIL SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B INVIA AS TRAFIKKSKULE STORD / KVINNHERAD SIKKERHETSKONTROLL OPPGÅVER TIL SIKKERHETSKONTROLL KLASSE B INVIA AS TRAFIKKSKULE STORD / KVINNHERAD VOGNKORTET 1 Kva er den største tilatte totalvekta på tilhenger denne bilen kan trekke? 2 Kva konsekvensar

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m.

Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Forslag til endringsforskrift til forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Detaljer

Skolereglement og priser

Skolereglement og priser Trafikalt Grunnkurs Trafikalt Grunnkurs gjelder for de som er yngre enn 25 år, og som skal ta førerkort for første gang. Du må være fylt 15 år for å kunne delta på Trafikalt Grunnkurs. Det er 4 obligatoriske

Detaljer

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel

Ledsagerveiledning. Personbil. Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Ledsagerveiledning Personbil Jarl Ove Glein og Ståle Lødemel Førerkortboka Klasse b 1 NKI Forlaget AS 2011 1. utgave, 1. opplag 2011 Utgiver: NKI Forlaget AS Postboks 111, 1319 Bekkestua Besøksadresse:

Detaljer

Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE

Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE Kapittel 4 Opplæringen i klassene B kode 96 og BE Hovedmål for opplæring klasse B kode 96 og BE, jf 12-1 Etter å ha gjennomført føreropplæring i klasse BE, skal eleven ha den kompetansen som trengs for

Detaljer

Begynn med føreropplæringen allerede nå!

Begynn med føreropplæringen allerede nå! Begynn med føreropplæringen allerede nå! Ulykkesrisiko Som du ser på bildet under er bilførere i alderen 18-24 år den mest ulykkesutsatte gruppen. Selv om antall drepte i trafikken

Detaljer

Teori. Del 1 INNLEDNING. 1.1 Oversikt over opplæringen. 1.2 Førerkortklasser og vilkår for å få førerkort. KAPITTEL III

Teori. Del 1 INNLEDNING. 1.1 Oversikt over opplæringen. 1.2 Førerkortklasser og vilkår for å få førerkort. KAPITTEL III KAPITTEL III Teori Del 1 INNLEDNING Denne delen gir en oversikt over teorien i Normalplanen. Planen informerer om vilkår for å få førerkort og hvilke regler som gjelder for kjøreopplæringen. Det er viktig

Detaljer

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 21. juni 2012 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24, 26, 27, 28, 30 og 43, jf. delegeringsvedtak

Detaljer

Trinn 3 Trafikal kompetanse Undervisningen i trinn 3 består hovedsakelig av trafikale tema og momenter, som også videreføres i trinn 4.

Trinn 3 Trafikal kompetanse Undervisningen i trinn 3 består hovedsakelig av trafikale tema og momenter, som også videreføres i trinn 4. Trinn 3 Trafikal kompetanse Undervisningen i trinn 3 består hovedsakelig av trafikale tema og momenter, som også videreføres i trinn 4. Øvingsmiljøet vil variere avhengig av tilgjengelig øvingsområde.

Detaljer

Modulbasert opplæring

Modulbasert opplæring Modulbasert opplæring KLASSE B Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Kurset skal inneholde følgende temaer: Tema 1: Trafikkopplæringen Tema 2: Grunnleggende forståelse for trafikk Tema 3: Mennesket i trafikken Tema

Detaljer

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE

Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse B, B kode 96 og BE VEILEDNINGER Håndbok 252 Læreplan Førerkort klasse B, B kode 96 og BE Fastsatt

Detaljer

Sikkerhetskontroll for Volkswagen utformet av Bryn og Brynseng Trafikkskole. Sist oppdatert mars 2012. Siste versjon kan lastes ned på

Sikkerhetskontroll for Volkswagen utformet av Bryn og Brynseng Trafikkskole. Sist oppdatert mars 2012. Siste versjon kan lastes ned på 1 Hvorfor sikkerhetskontroll? Dette skal du kunne: Utføre sikkerhetskontroll av bilen. Sikkerhetskontroll er en viktig del av førerprøven. I Vegtrafikkloven står det at føreren skal kontrollere at bilen

Detaljer

Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens vegvesen Kjellbjørn Riise Johansen politispesialist. Sola 12.mars 2014

Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens vegvesen Kjellbjørn Riise Johansen politispesialist. Sola 12.mars 2014 Møre og Romsdals-modellen Aktiv bruk av Vegtrafikkloven 34 Samarbeid mellom Statens vegvesen, Fylkesmannen og politiet. FTU og Trygg trafikk er viktige bidragsytere Jan-Erik Myhr seksjonsleder - Statens

Detaljer

Hva gjør denne dingsen da?

Hva gjør denne dingsen da? Torbjørn Tronsmoen: Hva gjør denne dingsen da? Kan førerstøttesystemer i bil hjelpe eldre bilister, eller virker dette bare forstyrrende? Førerkortinnehavere over 70 år i Norge 2004 og 2014 2004 2014 108

Detaljer

Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Vurdering Kjenneteikn på kompetanse: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Veke Kompetansemål Elevane skal kunne: Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: 34-35 Introduksjon av faget- samla gruppe 36 og 38-40 Foreta risikovurdering av egen skolevei og forklare sammenhengen

Detaljer

NLF. Sikring av last

NLF. Sikring av last NLF Tømmerseminar Oslo, 6. 7. februar 2015 Sikring av last Arne Larsen Island VD Vegtrafikklovens 3.Grunnregler for trafikk. Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan

Detaljer

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter?

Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Helse og førerett hva sier lover og forskrifter? Kan legen

Detaljer

Trafikkregler for sykling

Trafikkregler for sykling Trafikkregler for sykling Sykling er bra for miljøet, helsa og økonomien Sykling gir deg mosjon og transport på én gang. Du holder deg frisk og opplagt, kommer raskt fram og er fleksibel i trafikken. Sykling

Detaljer

SYNLIGHET. Motorsykler er mindre synlige I trafikken sammenlignet med biler.

SYNLIGHET. Motorsykler er mindre synlige I trafikken sammenlignet med biler. SAFETY INFORMATION Motorsykler er mindre synlige I trafikken sammenlignet med biler. SYNLIGHET Gjennomføring av tiltak som gjør at andre trafikanter ser deg er ett av flere viktige virkemiddler for å redusere

Detaljer

Sikkerhetskontroll BE

Sikkerhetskontroll BE 1. Daglig kontroll Still sittestilling, ratt, hodestøtte og speil i bilen. (Sensor forventer at elev setter i gang med dette TILKOBLING TILHENGER uoppfordret.) LYS: Blinklys, Bremselys,Baklys og skiltlys

Detaljer

Trafikkregler for syklister

Trafikkregler for syklister Trafikkregler for syklister brosjyre_redigert.indd 1 13.09.10 13.46 Hvor kan du sykle? På sykkel kan du bevege deg på mange forskjellige trafikkarealer i tillegg til den vanlige vegen; på sykkelveg, på

Detaljer

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy

Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Trinn 1 Grunnkurs tunge kjøretøy Mål for trinn 1 Når du har gjennomført trinn 1, skal du vite hvordan tunge kjøretøy skiller seg fra personbiler når det gjelder kjøring og samhandling. Ved hjelp av demonstrasjon,

Detaljer

Rett parkering av varehenger etter bruk.

Rett parkering av varehenger etter bruk. Rett parkering av varehenger etter bruk. På de neste sidene finner du: 1. Rett påkobling før kjøring 2. Feil påkobling før kjøring 3. Maksimum last av ulike varer 4. Ditt ansvar som leier og borettslagets

Detaljer

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing

Oktober 2013. Førarkort klasse B. Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing Oktober 2013 Førarkort klasse B Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing 2 Målet med heftet Tid og samarbeid 3 Dette heftet er meint å vere ei enkel rettleiing til deg som ynskjer å bli

Detaljer

Førerkortklasse B og BE

Førerkortklasse B og BE Håndbok B Håndbok 252 Læreplan Førekortklasse B og BE Veiledning Læreplan Førerkortklasse B og BE 252 12.04 Læreplan Førerkortklasse B og BE Fastsatt av Vegdirektoratet 15.10.2004 Om å veilede.at man,

Detaljer

Trafikkregler for fotgjengere og syklister

Trafikkregler for fotgjengere og syklister Trafikkregler for fotgjengere og syklister Forord I sitater fra Vegtrafikkloven med tilhørende forskrifter brukes formen «veg», i henhold til regelverkets utforming. I Trygg Trafikks egen tekst velger

Detaljer

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Trygg Trafikk Privat organisasjon som har i oppgave å bidra til størst mulig trafikksikkerhet for

Detaljer

Trafikkregler for syklister

Trafikkregler for syklister Trafikkregler for syklister Hvor kan du sykle? På sykkel kan du bevege deg på mange forskjellige trafikkarealer i tillegg til den vanlige vegen; på sykkelveg, på gang- og sykkelveg eller på fortauet. Men

Detaljer

Statens vegvesens reise- og transportpolicy

Statens vegvesens reise- og transportpolicy Statens vegvesens reise- og transportpolicy Seminar for NVF-52 Lillehammer 27-28/10-2005 Richard Muskaug Vegdirektoratet Trafikksikkerhetspolicy for tjenestereiser i Statens vegvesen (vedtatt) Innledning

Detaljer

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg

Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Logg Av/På større vei, Forbikjøring, Sikkerhetskurs på bane og Trinn 4 3.6.6 Inn- og utkjøring større veg Innkjøring på større veg de på veien. Når du skal kjøre inn på en større veg der du har vikeplikt,

Detaljer

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger

KURSPLAN. Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger KURSPLAN Opplæring av instruktør som skal forestå opplæring av fører av lett lastebil med tilhenger Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn

Detaljer

LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009

LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009 LÆREPLAN KLASSE M 147 Fastsatt av Vegdirektoratet 30.06.2009 Versjon 1 1 Innledning... 3 Kapittel I Generell del... 4 Utvikling av trafikal kompetanse... 4 Temaer i trafikkopplæringen... 5 Undervisningen...

Detaljer

[17.04.12] BILREGLEMENT SERVICE. Storfjord kommune

[17.04.12] BILREGLEMENT SERVICE. Storfjord kommune [17.04.12] SERVICE Bilreglement ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse Ny Bilkjøring og risiko Denne håndboken er utarbeidet som et ledd i det skadeforebyggende arbeid i Storfjord

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C1 og /eller D1, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41,Dyrskueveien - 2040 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Foretaksregisteret: 989 004 115 Mail.: post@rbt.as Web.: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004

Detaljer

Førarkort klasse B. Kommentar frå tilfreds mor som var med dottera og øvingskjørte: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing

Førarkort klasse B. Kommentar frå tilfreds mor som var med dottera og øvingskjørte: Opplæring, øvingskjøring og mengdetrening ei rettleiing Kommentar frå tilfreds mor som var med dottera og øvingskjørte: Etter trafikalt grunnkurs kontakta vi ein trafikkskule og tok dei fyrste kjøretimane. Vi tok nokre timar på trafikkskulen, øvde privat, tok

Detaljer

Trafikksikkerhetspolicy for tjenestereiser i Buskerud fylkeskommune

Trafikksikkerhetspolicy for tjenestereiser i Buskerud fylkeskommune Trafikksikkerhetspolicy for tjenestereiser i Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 29.05.2007, sak 3/07 1. Innledning Denne policy gjelder tjenestereiser og andre reiser som betales

Detaljer

Syklister tar ansvar

Syklister tar ansvar Syklister tar ansvar 1 SLF_18x18.indd 1 22.08.12 15:49 Syklister tar ansvar Du som sykler tar ansvar! Når du sykler tar du ansvar for helse og miljø. Men vi som sykler er sårbare i trafikken. Og vi kan

Detaljer

LÆREPLAN FOR OBLIGATORISK KURS KOMPETANSEBEVIS FOR FØRER AV UTRYKNINGSKJØRETØY. Vegdirektoratet

LÆREPLAN FOR OBLIGATORISK KURS KOMPETANSEBEVIS FOR FØRER AV UTRYKNINGSKJØRETØY. Vegdirektoratet LÆREPLAN FOR OBLIGATORISK KURS KOMPETANSEBEVIS FOR FØRER AV UTRYKNINGSKJØRETØY Vegdirektoratet Mars 2002 INNHOLD Side Kap. 1 Innledning 1.1 Generelt 3 1.2 Opptaksvilkår 3 1.3 Hovedmål for opplæringen 4

Detaljer

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter:

Dagkurs. Vi viser til hyggelig henvendelse vedrørende førerkort klasse C og/eller D, og inviterer deg med dette til neste dagkurs som starter: Romerike Buss og Trailerskole AS Pb. 41, Dyrskueveien - 2041 Kløfta Telefon: 63 94 35 80 Faks: 63 98 03 85 Mail: post@rbt.as Web: www.rbt.as Foretaksregisteret: 989 004 115 Dagkurs Vi viser til hyggelig

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

10 punkter for grønnere kjøring

10 punkter for grønnere kjøring Målet med kampanjen Gjør bilbruken grønn (MAKE CARS GREEN) er å redusere påvirkningen biler har på miljøet samt å hjelpe førere å tenke grønt før de kjører. 10 punkter for grønnere kjøring Kjøp grønt Planlegg

Detaljer

Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak.

Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak. Ole Jørgen Lind. Statens vegvesen. Norge 10.06.2014 NVF. Nordisk trafikksikkerhetsforum. Reykjavik 4.-5. juni 2014 Trafikksikkerhet for eldre. Ulykkesutvikling og forslag til tiltak. Bakgrunn for prosjektet

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Lys - Dekk - Kjede Bremser. Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette på eget initiativ.

Lys - Dekk - Kjede Bremser. Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette på eget initiativ. Sikkerhetskontroll MC Daglig kontroll. Sensor forventer at elev setter i gang med dette på eget initiativ. Hva skal eleven gjøre? Lys - Dekk - Kjede Bremser LYS: Ta en rask kontroll at alle lys fungerer.

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Terreng Touring Kunngjort 2015-12-23 920 Teknisk reglement Terreng Touring Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Med lastebil menes kjøretøy med lasteplan eller

Detaljer

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss

5 Kjøring i kryss. Kjøring i kryss 5 Kjøring i kryss Kjøring i kryss 5 Innhold - Kjøring mot kryss - Plassering foran kryss - Vikeplikt i kryss - Rundkjøring er også veikryss - Kjøremønstre i tre vanlige rundkjøringer - Oppgaver 59 Kjøring

Detaljer

Lastebil og buss. Bernhard Hauge Jan Torset. Førerkortboka KLASSE C OG D FASIT ARBEIDSBOK

Lastebil og buss. Bernhard Hauge Jan Torset. Førerkortboka KLASSE C OG D FASIT ARBEIDSBOK Lastebil og buss Bernhard Hauge Jan Torset Førerkortboka KLASSE C OG D FASIT ARBEIDSBOK NKI Forlaget AS, 2011 6. utgave, 1. opplag 2011 Utgiver: NKI Forlaget AS, Hans Burums vei 30 Postboks 111, 1319 Bekkestua

Detaljer

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD

DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKKVEILEDNING CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD CITROËN GIR RÅD FOR BEDRE VEDLIKEHOLD DEKK ER VIKTIGE FOR SIKKERHETEN OG KJØREKOMFORTEN Dekkene er den eneste forbindelsen mellom bilen og veien. Kontaktfeltet

Detaljer

Forskrift om kjøretøyverksteder. Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

Forskrift om kjøretøyverksteder. Kapittel 1 - Innledende bestemmelser Forskrift om kjøretøyverksteder Fastsatt av Vegdirektoratet 13. mai 2009 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 19a og delegeringsvedtak 18. juni 2004 nr. 907. Jf. EØS-avtalen vedlegg VII nr.

Detaljer

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker

Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Steinar Svensbakken - Region øst. Rapport om eldreulykker Bestilling Resultatavtalen for Region øst 2012 Utviklingsoppgave innen trafikksikkerhet Temaanalyse for eldre basert på materiale fra UAG-arbeidet

Detaljer

Forskrift om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy. Kapittel 1 - Felles bestemmelser

Forskrift om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy. Kapittel 1 - Felles bestemmelser Forskrift om periodisk kontroll og utekontroll av kjøretøy. Fastsatt av Samferdselsdepartementet 8. august 2002 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 19 annet ledd og 43. Jf. EØS-avtalen vedlegg

Detaljer

Ny opplæring klasse B

Ny opplæring klasse B Hovedmål Etter å ha gjennomført trafikkopplæringen i klasse B skal eleven ha den kompetansen som er nødvendig for å kjøre bil på en ansvarlig måte. Eleven skal ha de kunnskaper og ferdigheter, den selvinnsikt

Detaljer

Forslag til endringer i forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. (tapsforskriften) kapittel 3 og kapittel 10

Forslag til endringer i forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. (tapsforskriften) kapittel 3 og kapittel 10 Forslag til endringer i forskrift 19. desember 2003 nr. 1660 om tap av retten til å føre motorvogn mv. (tapsforskriften) kapittel 3 og kapittel 10 Kapittel 3. Fastsettelse av tap av førerett som følge

Detaljer

bestevenn av viking hvis du har bil

bestevenn av viking hvis du har bil bestevenn av viking hvis du har bil Ingenting er verre enn å stå i veikanten og vente på hjelp som aldri kommer. Det er ikke bare irriterende, det kan også i noen tilfeller utgjøre fare for deg og andre

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

M{ZD{ 6 203920_14R1_MAZ6_V10_COVERS.indd 1-3 20/07/2015 10:05:18

M{ZD{ 6 203920_14R1_MAZ6_V10_COVERS.indd 1-3 20/07/2015 10:05:18 M{ZD{ 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 3 1 7 6 4 5 14 15 SKYACTIV TECHNOLOGY 16 17 6 1 7 5 2 4 3 8 18 19 SIKKERHET FREMFOR ALT Mazda6 er konstruert med en rekke intelligente teknologier for at du og dine

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Kjøretøyet skal være registrert og forsikret.

Detaljer

Tittel: Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil

Tittel: Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil Tittel: Prosedyre for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil 1. Hensikt Denne prosedyren for bruk av HI/Rederiavdelingens lastebil har til hensikt å sikre riktig bruk av bil og laste/losseutstyr for å begrense

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 2 Forslag til endring av utrykningsforskriften Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist:

Detaljer

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID

Instruksjonshefte. - tilhenger av norsk kvalitet NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID Instruksjonshefte NORSK TILHENGER KONSTRUERT FOR: STYRKE STABILITET LANG BRUKSTID FRITIDSHENGERE PROFFHENGERE BIL/MASKINHENGERE BÅTHENGERE SKAPHENGERE SPESIALHENGERE - tilhenger av norsk kvalitet INNHOLD

Detaljer

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A

Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013. Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A Vegdirektoratet Veg og transportavdelningen Trafikkforvaltning 05.07.2013 Læreplan for førerkortklasse A1, A2 og A VEILEDNINGER Håndbok 251 Læreplan Førerkort klasse A1, A2 og A Fastsatt av Vegdirektoratet

Detaljer

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs

Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Forord Trinn 1 Trafikalt grunnkurs Mål for trinn 1 trafikalt grunnkurs Etter å ha gjennomført trinn 1 skal du ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av videre opplæring ha så god forståelse

Detaljer

Kurs for alle som skal utføre manuell trafikkdirigering

Kurs for alle som skal utføre manuell trafikkdirigering Kurs for alle som skal utføre manuell trafikkdirigering KURS 3: Manuell trafikkdirigering Alle som skal foreta manuell dirigering av trafikk skal ha gjennomgått kurs i dette, i tillegg til kurstype 1 eller

Detaljer

SIKKERHETSKONTROLL. Lasteevne og kjøring med tilhenger. Hvor mange personer er bilen registrert for? (sjekk i vognkortet)

SIKKERHETSKONTROLL. Lasteevne og kjøring med tilhenger. Hvor mange personer er bilen registrert for? (sjekk i vognkortet) LASTEEVNE OG KJØRING MED TILHENGER BREMSER, STYRING HJUL/DEKK SIKT OG LYS SIKKERHETSUTSTYR/ DRIFTSSIKKERHET SIKKERHETSKONTROLL Om du låner en bil hos en venninne eller kamerat husk alltid at det er du

Detaljer

NORMALPLAN FOR FØREROPPLÆRING

NORMALPLAN FOR FØREROPPLÆRING Vegdirektoratet NORMALPLAN FOR FØREROPPLÆRING Førerkort klasse B Fastsatt av Vegdirektoratet 15. november 1994 med hjemmel i forskrift av 14. desember 1968 nr. 9352 om trafikkopplæring m.v. 3 første ledd.

Detaljer