MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL"

Transkript

1 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014

2 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014

3 INNHOLD Content NORSK DESIGNRÅD SKAL FREMME BRUK AV DESIGN SOM ET STRATEGISK INNOVASJONS- VERKTØY FOR ØKT VERDISKAPING I PRIVATE OG OFFENTLIGE VIRKSOMHETER Mottakerregister / Award recipients Forord fra statsråden / Preface by the Minister Forord fra Norsk råd / Preface by the Norwegian Council Hovedjuryen / The main jury Hedersprisen for god design / The Honours Award for Excellence Miljøprisen / The Environmental Award for alle prisen / The for All Award Merket for god design / The Award for Excellence Emballasjedesign / Packaging Industridesign / Industrial Interaktiv design / Interactive Møbeldesign / Furniture Tekstil- og konfeksjonsdesign / Textile and Clothing Tjenester / Services Visuell kommunikasjon / Visual Communication Unge talenter / The Young Talents Award Prosessen bak utmerkelsene / The process behind the awards Juryeringsprosessen og juryen / The judging process and the jury Generelle jurykriterier for Merket for god design / General jury criteria for the Award for Excellence Jurykriterier for Unge talenter / Jury criteria for the Young Talents Award Norsk råd: Vi hjelper deg videre! / Norwegian Council: We help you develop! Samarbeidspartnere / Partners Fotokreditering / Photo credits

4 PRISENE The Awards MOTTAKERREGISTER Award recipients PROSJEKT / PROJECT BEDRIFT / COMPANY DESIGN SIDE / PAGE VINNER AV HEDERSPRISEN FOR GOD DESIGN / WINNER OF THE HONOURS AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE INDUSTRIDESIGN Øveraasen Performance Line Øveraasen AS Øveraasen AS Eker AS 18 NOMINERT TIL HEDERSPRISEN FOR GOD DESIGN / NOMINATED FOR THE HONOURS AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE MØBELDESIGN RBM Noor Scandinavian Business Seating AS StokkeAustad Form Us With Love Grønlund TJENESTER KAIBOSH EYEWEAR FLO AS Jimmy Royal VISUELL KOMMUNIKASJON Visuell identitet for Festspillene i Bergen Festspillene i Bergen ANTI 36 DESIGN FOR ALLE PRISEN / DESIGN FOR ALL AWARD INTERAKTIV DESIGN Store norske leksikon Store norske leksikon AS Netlife Research WJA 46 MERKET FOR GOD DESIGN / AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE EMBALLASJEDESIGN LIMO Sunniva Drikke AS Tangram 56 Ink Printer & Long Tangram 58 Masalamagic Masalamagic LOS&CO 60 BLACK Arcus Gruppen AS ANTI 62 Grilstad bordpakning Grilstad AS Strømme Throndsen 64 RPC Superfos 4 PRISENE / THE AWARDS

5 PROSJEKT / PROJECT BEDRIFT / COMPANY DESIGN SIDE / PAGE PROSJEKT / PROJECT BEDRIFT / COMPANY DESIGN SIDE / PAGE MERKET FOR GOD DESIGN / AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE INDUSTRIDESIGN Figgjo Felt runde tallerkener og Figgjo AS Figgjo AS 68 Figgjo Pisa skråboller Swix Sonic Swix Sport AS Swix Sport AS 70 Jets Pearl Jets Vacuum AS EGGS AS 72 OceanEye Sensor Unit Maritime Robotics AS Minoko AS 74 Stokke Crusi TM Stokke AS Permafrost AS 76 Eker AS Øveraasen Performance Line Øveraasen AS Øveraasen AS 78 Eker AS Fimbulvetr Snowmotion AS Pivot Produktdesign AS 80 Nordkapp 605 Nordkapp Boats AS Thorup 82 Mama-U Laerdal Global Health Laerdal Global Health 84 BARTEC PIXAVI Impact X og Orbit X BARTEC PIXAVI AS EGGS AS 86 ConceptoShield ConceptoMed AS K8 Industridesign AS 88 Cisco TelePresence SpeakerTrack60, SX80 & Cisco Cisco Team 90 Table Microphone 60 Cisco TelePresence MX300 G2 & MX200 G2 med Cisco Cisco Team 92 Touch 10 Frost Produkt Work INTERAKTIV DESIGN Operaen.no Den Norske Opera & Ballett Bekk Consulting AS 96 PowerOffice GO PowerOffice Software AS EGGS AS 98 Store norske leksikon Store norske leksikon AS Netlife Research 100 WJA Norwegian Dreamliner In-flight Norwegian Air Shuttle ASA Isobar Norge AS 102 Entertainment System Brukergrensesnitt NSB billettautomater NSB AS Uniform Strategisk 104 MØBELDESIGN FIX Svenheim Møbelindustri AS Torsteinsen AS 108 RBM Noor Scandinavian Business Seating AS StokkeAustad 110 Form Us With Love Grønlund Abel Pur Norsk AS Pur Norsk AS 112 TEKSTIL- OG KONFEKSJONSDESIGN Vistech Swix Sport AS Swix Sport AS 116 Bunadspledd Mandal Veveri AS Andreas Engesvik, Oslo 118 Loafer SWIMS AS SWIMS AS 120 MERKET FOR GOD DESIGN / AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE TJENESTER KAIBOSH EYEWEAR FLO AS Jimmy Royal 124 Tjenestedesign for Riksteatret Riksteatret Bleed 126 VISUELL KOMMUNIKASJON Kunsthall Grenland Kunsthall Grenland onezero designbureau 130 Meteorologisk institutt Meteorologisk institutt Neue Studio 132 THE THIEF THE THIEF Fete typer 134 Norges musikkhøgskole Norges musikkhøgskole Neue Studio 136 Agder Renovasjon Agder Renovasjon DA Innoventi 138 Festspillene i Bergen Festspillene i Bergen ANTI 140 Ingierstrand Bad Fursetgruppen Uniform Strategisk 142 Gjensidige Gjensidige Forsikring ASA Dinamo 144 Mandal Veveri Mandal Veveri AS Op designstudio 146 Avinor Avinor Snøhetta 148 BAMA Storkjøkken BAMA Storkjøkken AS Mission AS 150 A-magasinet Aftenposten v/ A-magasinet Teft AS 152 Destinasjon Myrkdalen Myrkdalen Fjellandsby Creuna AS 154 Kuben yrkesarena Kuben yrkesarena / UDE Creuna AS 156 Oslo kommune UNGE TALENTER / YOUNG TALENTS AWARD ÅPEN KLASSE, 1. PLASS WalkON ÅPEN KLASSE, 2. PLASS The Future of Offshore Supply Cosmin Cioroiu Kathrine Lønstad Martin Skogholt Hansen Mikael Johansen ÅPEN KLASSE, 3. PLASS Norskhjelpen Elisabeth Skjelten 164 DESIGN FOR ALLE, VINNER Touch Christopher Konings MOTTAKERREGISTER / AWARD RECIPENTS

6 DESIGN KAN LØSE DE STORE UTFORDRINGENE can resolve major challenges Last autumn, Oslo University Hospital presented something new in Norwegian design. The hospital has collaborated with designers to reduce the queue for breast cancer patients. The result is that the waiting time for patients has been reduced by about 90 per cent. Hopefully, this solution can be exported to other hospitals and serve as inspiration on how to work in smarter ways within the health sector in the future. The Norwegian Council has contributed to the project through the -driven Innovation Programme (DIP). The example shows how design will be used in more and more new areas. A new development in recent years is collaboration across industries and design disciplines. Young designers are showing the way. With an interdisciplinary, visionary line of thought, they contribute to coming up with unique solutions. We see this in particular in the steadily growing service sector. Therefore design is perhaps one of our main tools for establishing a better and more efficient public sector for the future. At the same time, the Norwegian business sector is competing with products and services from countries with lower levels of income and less welfare. Norway is a high-cost country. In order to succeed in ever tougher international competition, we must find ways to distinguish ourselves. This is where design is an important tool. gives a competitive advantage and the higher we move up the value chain the more important it becomes. Through the strategic use of design, Norwegian companies and enterprises I høst kunne Oslo Universitetssykehus presentere en nyhet innenfor norsk design. På sykehuset har de samarbeidet med designere for å korte ned køen for brystkreftpasienter. Resultatet er at ventetiden for pasientene er redusert med omlag 90 prosent. Forhåpentligvis kan denne løsningen eksporteres til andre sykehus og inspirere til hvordan man kan jobbe smartere i helsevesenet fremover. Norsk råd har bidratt i prosjektet gjennom drevet innovasjonsprogram (DIP). Eksempelet viser hvordan design brukes på stadig nye områder. En ny utvikling de siste årene er samarbeid på tvers av bransjer og designdisipliner. Unge designere viser vei. Med tverrfaglig og visjonær tankegang bidrar de til å skape unike løsninger. Dette ser vi spesielt i den stadig voksende tjenestesektoren. Derfor er design antagelig et av våre fremste verktøy når vi skal lage en bedre og mer effektiv offentlig sektor for fremtiden. Samtidig er det slik at norsk næringsliv konkurrerer mot produkter og tjenester som lages i land med lavere lønninger og mindre velferd. Norge er et høykostland. For å lykkes i stadig tøffere internasjonal konkurranse, må vi finne måter å skille oss ut på. Her er design et viktig verktøy. skaper konkurransefortrinn og jo høyere vi beveger oss på verdikjeden, jo viktigere blir det. Gjennom strategisk bruk av design oppnår norske bedrifter og foretak økt lønnsomhet og økt konkurransekraft. Derfor har Norge alt å vinne på å dyrke design som verktøy for innovasjon. achieve increased profitability and competitiveness. For this reason, Norway has everything to win by nurturing design as a tool for innovation. For 50 years, the Norwegian Council has helped the business sector to become active users of design and nurture Norway s success stories. The Award for Excellence has played a key role in this work. I firmly believe that design has a central role to play in solving some of the major challenges facing society. For example, if we are to achieve more efficient energy consumption and good urban planning in the future, there are gains to be made by linking design and architecture closer together. This is part of the background for the establishment of the Norwegian design and architecture centre. There is much to be gained from working more closely and more holistically in terms of both cultural and business policy objectives. I believe that a new organisation will be able to build new bridges between different environments, providing more opportunities for Norwegian design and encouraging innovative solutions in ever increasing areas. Monica Mæland Minister of Trade and Industry Ministry of Trade, Industry and Fisheries Norsk råd har gjennom 50 år bidratt til å få næringslivet til å bli aktive designbrukere og få frem norske suksesshistorier. Merket for god design har spilt en nøkkelrolle i dette arbeidet. Jeg har tro på at design er sentralt for å løse store samfunnsutfordringer. Skal vi for eksempel oppnå både mer effektiv energibruk og god byplanlegging for framtiden, vil det være gevinster ved å knytte design og arkitektur tettere sammen. Det er noe av bakgrunnen for etableringen av Norsk design- og arkitektursenter. Det er mye å hente på å jobbe tettere og mer helhetlig, både for å oppnå kulturpolitiske og næringspolitiske mål. Jeg har tro på at en ny organisasjon vil kunne bygge nye broer mellom ulike miljø, gi flere muligheter for norsk design og få fram nyskapende løsninger på stadig flere områder. Monica Mæland Næringsminister Nærings- og fiskeridepartementet 8 FORORD / PREFACE

7 MERKET FOR GOD DESIGN GIR STOR EFFEKT I NÆRINGSLIVET The Award for Excellence has a big impact in the business sector For 50 years, the Norwegian Council has been working to inspire the business sector to invest in design methodology in order to increase competitiveness and profitability. In all those years, the Norwegian Council has utilised the Award for Excellence as a tool for putting design on the agenda. In a business survey in 2009, companies made the point that the Award for Excellence was the most well-known national design initiative. The number of applications has increased steadily and in the last 10 years alone some 1,400 applications have been submitted by companies and design agencies, and 450 awards have been presented. POSITIVE REPUTATION. Companies that receive the award report that it garners great attention and generates pride within the company, providing motivation for further commitment to the strategic use of design. The Award for Excellence also contributes to concrete results in the market through increased publicity and a positive reputation that extends to distribution channels and customers. Many companies brand their products and services with the Award symbol to emphasise the quality of what they can offer. CONCRETE RESULTS. In 2013 Loyds Industri, Norway Post and Eker received the Honours Award for Excellence for their Loyds Paxster postal delivery vehicle. Loyds Industri s marketing manager Eirik Lier says: In the wake of Day 2013, we are delighted that the Honours Award for Excellence gave Paxster and Loyds such valuable nationwide publicity. The Norwegian Council holds a strong position in society and what they have to say quickly finds its way into the media, with striking effect. Norway Post AS was our first client and there are now some 130 Paxsters on Norway s roads. Feedback in the international arena confirms that Paxster has a design that functions in many markets. Austria, Germany, France, the Faroe Islands, Sweden, Denmark and New Zealand are among markets currently testing Paxster. General manager Reidar Høidal from Eira Water AS speaks of sales doubling every year since receiving the Award for Excellence: Investing in design to distinguish I 50 år har Norsk råd arbeidet for å inspirere næringslivet til å investere i designmetodikk for å øke konkurranseevne og lønnsomhet. I like mange år har Norsk råd benyttet Merket for god design som et verktøy for å sette design på dagsorden. I en næringslivsundersøkelse i 2009 påpekte bedriftene at Merket for god design var det mest kjente nasjonale designtiltaket. Antall søknader har økt jevnt og trutt og bare de siste 10 årene er det sendt inn 1400 søknader fra bedrifter og designbyråer, og 450 utmerkelser er delt ut. POSITIVT OMDØMME. Bedriftene som mottar utmerkelsen melder at tildelingen både gir stor oppmerksomhet og stolthet innad, og motiverer til videre satsing på strategisk bruk av design. Merket for god design bidrar også til konkrete resultater i markedet gjennom økt omtale og positivt omdømme ut mot distribusjonskanaler og kunder. Svært mange bedrifter merker sine varer og tjenester med Merket-symbolet for å fremheve kvaliteten i sitt tilbud. KONKRETE RESULTATER. Loyds Industri, Posten og Eker mottok Hedersprisen for god design i 2013 for postbilen Loyds Paxster. Markedssjef Eirik Lier i Loyds Industri sier: «I kjølvannet av dagen 2013 kan vi glede oss over at Merket og Hedersprisen for god design ga Paxster og Loyds verdifull omtale over hele landet. Norsk råd fremstår med en sterk posisjon i samfunnet og deres omtale siteres av mediene raskt og effektivt. Posten Norge AS ble vår første kunde og det går nå 130 Paxster på norske veier. På den internasjonale arena har vi fått bekreftet at Paxster har en design som fungerer i flere markeder. Østerrike, Tyskland, Frankrike, Færøyene, Sverige, Danmark og New Zealand er blant markedene som tester ut Paxster i disse dager.» Daglig leder Reidar Høidal i Eira Water AS kan fortelle om doblet salg hvert år siden de mottok Merket for god design. «Investeringen i design for å skille seg ut på en positiv måte har hatt stor betydning for den totale brandingen og for introduksjon av EIRA i det utenlandske markedet.» DIREKTE KONTAKT MED BEDRIFTENE. Merket for god design har utviklet seg til å bli et helhetlig konsept som ikke bare feirer yourself in a positive way has proven to be of tremendous importance to the overall branding of EIRA and introduction to the foreign market. DIRECT CONTACT WITH COMPANIES. The Award for Excellence has developed to become a holistic concept that not only celebrates recipients of the award at the annual Day, but also follows up with companies and designers who did not quite make it through the eye of the needle. This is done through separate meetings with the category leader for each jury, where the reasons for them not winning are presented and the solution discussed between the parties. About 500 such company meetings have been held over the past 10 years, to the great benefit of all parties. We believe this form of contact in connection with the design awards is unique in Europe. YEAR-ROUND ACTIVITY. The Award for Excellence and the Young Talents Award is a year-round activity that starts with the annual invitation to apply. Judging is then carried out in nine different categories by 35 selected jury members drawn from the design industry and the business sector. The jury results are then followed up with written material that is published for each separate project in this book, on the internet and at the award presentation ceremony on Day. The work culminates with extensive press work and the publication of results at national and international level in the months following Day. INNOVATION. Both in Norway and abroad, design is becoming accepted as a strong and effective innovation tool and there is an ever greater focus on the connection between design input and innovation. Given that this has also been something that the Norwegian Council has championed in recent years, the innovative element in the work is the first thing the jury looks at when considering a candidate for the Award for Excellence. A demandingly high standard must be achieved to gain an award, and therefore this year s recipients have every reason to be proud of the results they have achieved. Congratulations from the Norwegian Council! Skule Storheill Director R&D and Innovation Programmes Line Aandal Røijen Project Manager Awards mottakere av utmerkelsen på dagen hvert år, men som også inviterer inn bedrifter og designere som ikke kom gjennom nåløyet. Dette gjøres gjennom separate møter med kategorileder for hver jury hvor begrunnelsene for avslag legges frem og løsningen diskuteres mellom partene. Ca. 500 slike konsultasjonsmøter er gjennomført de siste 10 årene med stort faglig utbytte for alle parter. Vi tror denne kontaktformen knyttet til designutmerkelser er unik i Europa. EN HELÅRSAKTIVITET. Merket for god design og Unge talenter er en helårsaktivitet som starter med årlige utlysninger etter søknader. Deretter gjennomføres juryeringen av ni ulike kategorier, av 35 utvalgte jurymedlemmer fra designbransjen og næringslivet. Juryresultatet følges deretter opp med skriftlig materiale som skal publiseres for hvert enkelt prosjekt i boken, på nett og på utdelingsseremonien på dagen. Til slutt toppes arbeidet med utstrakt pressearbeid og publisering av resultater, både nasjonalt og internasjonalt i månedene som kommer etter dagen. INNOVASJON. Både i Norge og utlandet er design i ferd med å bli akseptert som et sterkt og effektivt innovasjonsverktøy og det er stadig større fokus på sammenhengen mellom selve designinnsatsen og innovasjonen. I og med at dette også har vært en fanesak for Norsk råd i de senere år, er det innovative elementet i arbeidet det første juryen ser på når de vurderer en kandidat til Merket for god design. Listen for å få en utmerkelse ligger høyt, og årets mottakere har derfor all grunn til å være stolte over resultatet. Norsk råd gratulerer! Skule Storheill Avdelingsdirektør FoU og Innovasjonsprogrammer Line Aandal Røijen Prosjektleder Merket for god design og Unge talenter 10 FORORD / PREFACE

8 MERKET FOR GOD DESIGN 150 søkere. 45 mottakere. UNGE TALENTER 99 søkere. 4 vinnere. Har dere et produkt eller en tjeneste som fortjener anerkjennelse? Merket for god design er en utmerkelse som fremhever og hedrer de mest innovative løsningene. Norsk råd inviterer nå bedrifter og designere til å sammen søke Merket for god design. Vil du bli lagt merke til av designbransjen, pressen og næringslivet? Er du student ved en designhøgskole eller uteksaminert i løpet av de siste tre årene? Da inviterer Norsk råd deg til å søke designkonkurransen Unge talenter! Deltakeravgift 0,- med pengepremier opptil , KAMPANJEN 2014 / THE CAMPAIGN 2014

9 HOVEDJURYEN The main jury Hovedjuryen består av to personer som er med og juryerer alle innsendte bidrag til Merket for god design, og de sterkeste kandidatene til designkonkurransen Unge talenter. / The main jury consists of two people that take part in the judging of all the applicants to the Award for Excellence and the strongest entries to the Young Talents Award. Takk til Herman Tandberg og Sverre Høven som var varamedlemmer da hovedjuryen var inhabil eller ikke kunne stille. / Thank you to Herman Tandberg and Sverre Høven who acted as deputy members for the main jury. Katinka von der Lippe Katinka jobber med strategisk design og designledelse for Eker /Hydrolift. Hun er industridesigner fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo med 14 års erfaring fra bildesign og industriell produktutvikling. Spesialområder er designledelse, brukerorientert design, bærekraftig design og konsept/form/uttrykk. Blant flere verv deltar hun i juryen til den internasjonale designprisen INDEX: to Improve Life. / Katinka von der Lippe works with strategic design and design management for Eker / Hydrolift. A graduate of the Oslo School of Architecture and, she is an industrial designer with 14 years experience in automotive design and industrial product development. Katinka s specialist fields are design management, user centred and sustainable design, and concept/form/expression. She is a member of the jury for the international design award INDEX: to Improve Life. Christian Hoel Christian jobber i konsernledelsen i ICA Norge som kjededirektør for Rimi. Han er utdannet siviløkonom fra USA, og har over 20 års ledererfaring med strategiendringsprosesser- og markedsføring fra både konsulent- og industrisiden. Christian har tidligere vært salgsdirektør for Nortura SA, strategisk rådgiver i Bates-gruppen og markedssjef i TINE og NetCom. / Christian Hoel is on the corporate executive committee of ICA Norway as chain director for Rimi. He has an MBA from the USA and over 20 years of experience in strategy and change processes and marketing in both a consultancy and an industrial capacity. Christian has previously held the positions of sales director at Nortura SA, strategic consultant with the Bates group and marketing manager at TINE and NetCom. 14 HOVEDJURYEN / THE MAIN JURY

10 1 VINNER 4 nominerte 1 Winner / 4 Nominees HEDERSPRISEN FOR GOD DESIGN The Honours Award for Excellence THE HONOURS AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE is the highest ranking design award in Norway, given to both designer and manufacturer for a specific design project. The juries nominate projects that stand out from among the recipients of the Award for Excellence. The purpose of the award is to create awareness around the leading design projects in Norway. HEDERSPRISEN FOR GOD DESIGN er den fremste designutmerkelsen i Norge som deles ut til både bedrift og designer for et spesifikt prosjekt. Juryene nominerer de løsningene som utmerker seg særskilt blant mottakerne av Merket for god design. Heders prisen for god design har som formål å synliggjøre de ledende designprosjektene i Norge. 16 HEDERSPRISEN FOR GOD DESIGN / THE HONOURS AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE

11 ØVERAASEN AS ØVERAASEN AS EKER DESIGN AS INDUSTRIDESIGN Industrial design ØVERAASEN PERFORMANCE LINE Snøryddingsmaskiner Snow-clearing equipment BOLD AND ENVIRONMENTALLY FOCUSED. Øveraasen is among the world s leading suppliers of snow-clearing equipment to international airports. With new environmental requirements in 2014, there was a need for new and more environmentally friendly equipment. The new Øveraasen Performance Line range would strengthen the company s position with the focus on design, production efficiency, and service and environmental friendliness. INNOVATION FROM THE INSIDE OUT. The first impression of Øveraasen Performance Line is striking, with an expressive and futuristic aesthetic. This is a bold design job for a small and traditional business in Gjøvik, which has successfully repositioned itself and given a fantastic boost to the brand. This attests to a good working relationship and a lot of confidence in the process. The standard steel bodywork has been replaced with composite materials in order to solve problems with corrosion and maintenance, and a new engine reduces operating fuel consumption. Air and brushes clear the snow efficiently without the need for environmentally damaging chemicals. A closer look shows that amazing improvements have also been made on the inside to facilitate maintenance. The jury is impressed with the holistic design process behind the new product range, which strengthens Øveraasen s leading position in a tough market. MODIG OG MILJØFOKUSERT. Øveraasen er blant verdens ledende leverandører innen snøryddingsmaskiner til internasjonale flyplasser. Med nye miljøkrav i 2014 kom behovet for nye og mer miljøvennlige motorer. Den nye serien Øveraasen Performance Line skulle styrke bedriftens posisjon med fokus på design, produksjonseffektivitet, servicevennlighet og miljø. INNOVASJON INNENFRA OG UT. Førsteinntrykket av Øveraasen Performance Line er slående med en ekspressiv og futuristisk estetikk. Dette er en modig designjobb for en liten og tradisjonsrik bedrift på Gjøvik, som lykkes med å reposisjonere seg og gi et fantastisk løft til merkevaren. Det vitner om godt samarbeid og mye tillitt. Det vanlige stålkarosseriet er byttet ut med komposittmaterialer for å løse problemer med korrosjon og vedlikehold, og en ny motor reduserer drivstoffbruk. Luft og børster rydder snøen effektivt uten bruk av skadelige kjemikaler. Når man titter nærmere er det også gjort fantastiske forbedringer på innsiden for å gjøre vedlikeholdet enklere. Juryen er imponert over den helhetlige designprosessen som ligger bak den nye serien, som forsterker Øveraasens ledende posisjon i et tøft marked. 18 VINNER AV HEDERSPRISEN FOR GOD DESIGN / WINNER OF THE HONOURS AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE

12 ØVERAASEN AS ØVERAASEN AS EKER DESIGN AS INDUSTRIDESIGN Industrial design DESIGNPROSESSEN The Process Et intervju med Mille Øveraasen og Jan Ivar Thorsrud (Øveraasen) og Bård Eker (Eker ) Interview with Mille Øveraasen and Jan Ivar Thorsrud (Øveraasen) and Bård Eker (Eker ) Company strategy EXOTIC SNOW CLEARING. Family-owned Øveraasen AS began motor production in Gjøvik as far back as In the winter of 1923, so much snow fell that the postman could not get through and they saw a need for more efficient snow-clearing equipment. We produced the world s first snowploughs for mounting on vehicles, says Mille Øveraasen proudly. Today, the company has 80 employees and an annual turnover of NOK 400 million. They still produce snow-clearing equipment, with % of production destined for export to the rest of the snow-covered world. Customers are primarily airports in Europe, although exports go to exotic places as far afield as Tibet, the South Pole, Greenland and North America; and when snow occasionally hits somewhere like Madrid, they too clear it away with equipment from Gjøvik. Øveraasen already had a strong environmental profile, but following the introduction of new emission regulations in 2014 there was a need for more environmentally friendly equipment. Contact with Eker challenged the company to look anew at its production technology and design. The objective was to come up with a modernised machine that would meet future requirements for snow clearing, maintenance, economics, environmental considerations and design. Gathering information OPEN. Øveraasen employs its own engineers, but with Eker on board they embarked on a new and comprehensive process and their biggest initiative ever. Eker began by carrying out user surveys, explains Jan Ivar Thorsrud. They interviewed us internally and talked to the production staff, sales people and engineers before contacting our customers. They asked questions we would not have thought of asking. Everyone involved in the value chain was interviewed, even those involved in contract negotiations on behalf of the purchaser. Øveraasen was tough, says Bård Eker. They were not afraid to be open and reveal their weaknesses in order to become better. They threw themselves into the process and were open to new ideas. Conceptualisation FROM THE INSIDE OUT. Based on the user insights thus obtained, Eker adopted a from the inside out approach whereby as many as possible of the technical solutions Bedriftens strategi EKSOTISK SNØRYDDING. Familieeide Øveraasen AS startet med motorproduksjon i Gjøvik allerede i Vinteren 1923 var det for mye snø til at postmannen kom frem, og de så et behov for å lage mer effektivt snøryddingsutstyr. Vi produserte verdens første snøplog for montering på bil, forteller Mille Øveraasen stolt. I dag har bedriften 80 ansatte og omsetter for 400 millioner kroner. De lager fortsatt snøryddingsmaskiner, og eksporterer % av produktene sine ut til resten av den snødekte verden. Kundene er hovedsakelig flyplasser i Europa, men også eksotiske steder som Tibet, Sydpolen, Grønland og Nord-Amerika. Og når det en sjelden gang snør i Madrid ryddes også den bort med maskiner fra Gjøvik. Øveraasen hadde allerede en sterk miljøprofil, men i forbindelse med nye utslippsregler i 2014 oppstod kravet om mer miljøvennlige motorer. Da Eker en dag tok kontakt, ble bedriften utfordret til å tenke nytt rundt både produksjonsteknologi og design. Målet ble å lage en modernisert maskin som skulle innfri fremtidens krav både til snørydding, vedlikehold, økonomi, miljø og design. Innhenting av informasjon ÅPNE. Øveraasen jobber med egne ingeniører, men med Eker på laget satte de i gang med en ny og omfattende prosess, og deres største satsning noensinne. Eker begynte med brukerundersøkelser der de intervjuet oss internt, og snakket med produksjonsansatte, selgere og ingeniører, før de dro ut til våre kunder, forteller Jan Ivar Thorsrud hos bedriften. De stilte andre spørsmål enn vi ville tenkt på selv. Alle involverte i verdikjeden ble intervjuet, også de som gjør kontraktsforhandlinger hos innkjøperen. Øveraasen var tøffe, forteller Bård Eker. De turte å være åpne og vise sine svakheter for å bli bedre. De kastet seg inn i prosessen og var ikke redde for nye ideer. Konseptualisering INNENFRA OG UT. Basert på brukerinnsikten jobbet Eker videre med en «inside-out»-tankegang, der flest mulig av de tekniske løsningene skulle på plass innvending før utsiden ble designet. Både for bedriften og for Eker var det viktig å tenke effektivisering og finne rasjonelle produksjonsmetoder, da mye av produksjonen fortsatt skulle ligge på Gjøvik. Den store deadlinen var Inter Airport-messen i München i oktober 2013, og arbeidet med den nye designlinjen begynte bare 20 VINNER AV HEDERSPRISEN FOR GOD DESIGN / WINNER OF THE HONOURS AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE

13 ØVERAASEN AS ØVERAASEN AS EKER DESIGN AS INDUSTRIDESIGN Industrial design would be put in place before designing the exterior. For both the company and Eker, it was important to think in terms of efficiency and find rational production methods, because much of the production was to remain at Gjøvik. The major deadline was the Inter Airport trade fair in Munich in October 2013, and work on the new design line began just one year before it would take place. It was actually good to be pressed for time, because it meant we had to take effective decisions, adds Bård Eker, there was very little bureaucracy to hinder our progress. Further progress was determined by two main priorities; rational production and effective maintenance for customers. Testing and choice of direction ENVIRONMENTAL FOCUS. Snow-clearing with brush and air resolves the main task and reduces the need for environmentally damaging chemicals. A new and more environmentally friendly engine would be introduced, and steel replaced with composite materials in the body panels and fuel tank to keep corrosion and maintenance to a minimum. An engine hood that could be raised and lowered meant all service points could be located where they were more easily accessible. The new choice of material also gave more flexibility to the visual expression. specification CONFLICT-FREE. The designers presented a number of proposals for the visual expression; some traditional and others more futuristic. Initially, the majority of us opted for the more traditional. The turning point came when we started focusing on developing a design for the future, explains Jan Ivar Thorsrud. Good dialogue along the way between Øveraasen s engineers and the designers ensured rapid progress in development and that both technical requirements and aesthetic wishes were met. Everyone contributed with both creative strength and technical input, with the result that cooperation went smoothly, adds Jan Ivar Thorsrud. Development LOCAL QUALITY. With Fagernes airport close by, equipment could be tested and details fine-tuned. Composite materials and components were produced externally, but otherwise much of the production is based at Gjøvik. Local completion of products is important in order to maintain quality. ett år i forveien. Det var bra å ha dårlig tid, fordi da måtte vi ta effektive beslutninger, forteller Eker. I tillegg var det lite byråkrati som hindret fremdrift hos bedriften. To hovedprioriteringer styrte utviklingen videre; rasjonell produksjon og effektivt vedlikehold for kundene. Test og valg av retning MILJØFOKUS. Ryddeteknikk med børste og luft løser hovedoppgaven, og reduserer behovet for miljøskadelige kjemikalier. En ny og mer miljøvennlig motor skulle på plass, og stål ble byttet ut med komposittmaterialer i både karosserideler og drivstofftank for å holde korrosjon og vedlikehold til et minimum. Motorpanseret ble gjort hev- og senkbart slik at alle servicepunkter kan plasseres lettere tilgjengelig. Det nye materialvalget ga også et større spillerom for det visuelle uttrykket. spesifikasjon KONFLIKTFRITT. erne presenterte flere forslag for det visuelle utrykket; noen tradisjonelle og andre futuristiske. De fleste av oss likte først det mer tradisjonelle. Vendepunktet kom da vi satte fokus på at vi måtte lage en design for fremtiden, forteller Thorsrud. God dialog underveis mellom Øveraasens ingeniører og designerne gjorde at utviklingen gikk raskt videre og ivaretok både tekniske krav og estetiske ønsker. Alle bidro med både kreativ styrke og teknisk input som gjorde at samarbeidet gikk smertefritt, forteller Thorsrud. Utvikling LOKAL KVALITET. Med en flyplass rett i nærheten på Fagernes, kunne maskinene testes og detaljer finpusses. Komposittmaterialer og komponenter ble produsert eksternt, men ellers blir mye laget på Gjøvik. Den lokale ferdigstillingen av produktene er viktig for å beholde kvaliteten. Øveraasen arbeider med et stort nettverk av underleverandører, som alle er spesialister på sine felt slik at Øveraasen også kan være konkurransedyktig på pris. Men kostnadspresset skal ikke gå på bekostning av kvaliteten, den skal heller bli bedre, understreker Mille. Kommersialisering SKILTE SEG UT. Den 8. oktober 2013 sto den nye serien Øveraasen Performance Line klar til lansering på Inter Øveraasen has an extensive network of subcontractors, all of whom are specialists in their fields, thus enabling Øveraasen to be price competitive. But pricing pressures are not to be at the expense of quality; it is better to have a superior product, Mille Øveraasen emphasises. Commercialisation STOOD OUT. On 8 October 2013, the new Øveraasen Performance Line range was ready for launch at the Inter Airport trade fair in Munich with two models: the semi-trailer version RS 400 and the compact version RSC 250, which is built on a Mercedes truck chassis. We wish to be the best in our class and to be seen as innovative. says Mille Øveraasen. The new design meant that we stood out at the trade fair and we took pride in that. Feedback indicated that this type of equipment was just what was missing from the product spectrum. The result STRONGER. With Øveraasen Performance Line, the company considers itself well positioned to meet future requirements. The collaboration with the designers has also provided a boost and engendered pride within the company. The efficient production and the new design will be incorporated into other models in the future, and the company is already working on a new website and marketing communications. The new range also makes Øveraasen more competitive internationally. Trends show an increasing environmental focus, with bidding rounds setting evermore stringent requirements. The new product range will also position Øveraasen as being stronger in this regard, concludes Jan Ivar Thorsrud. Airport-messen i München med to modeller: Semitrailerversjonen RS 400 og den kompakte versjonen RSC 250 som er bygget på et Mercedes lastebilchassis. Vi ønsker å være best i klassen og vise oss frem som innovative, sier Mille. Med den nye designen skilte vi oss ut på messen, og vi kunne stå rake i ryggen og være stolte. Responsen fra besøkende og media var umiddelbar positiv og serien fikk stor oppmerksomhet. Tilbakemeldingene var at denne type maskiner var akkurat hva som manglet i produktspektret. Resultat STILLER STERKERE. Med Øveraasen Performance Line føler bedriften seg godt forberedt til å møte fremtidens behov. Samarbeidet med designerne har også løftet stemningen og gitt en stolthet internt i bedriften. Den effektive produksjonen og den nye designen skal overføres til andre modeller i fremtiden, og bedriften er allerede i gang med nye nettsider og markedskommunikasjon. Serien gjør også Øveraasen mer konkurransedyktig internasjonalt. Trendene viser at miljøfokuset er økende og anbudskonkurranser stiller stadig strengere krav. Den nye serien gjør at vi stiller sterkere også her, avslutter Jan Ivar Thorsrud. 22 VINNER AV HEDERSPRISEN FOR GOD DESIGN / WINNER OF THE HONOURS AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE

14 SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING AS STOKKEAUSTAD FORM US WITH LOVE GRØNLUND DESIGN MØBELDESIGN Furniture design RBM NOOR Stolkolleksjon for kantine- og konferansesegmentet Chair collection for the canteen and conference segment SCANDINAVIAN COLLABORATION. Scandinavian Business Seating s goal was to develop a new range of chair varieties to renew and replace products in its existing portfolio under the RBM brand. The company s ambition was to give a major boost to RBM s position as a leading player in the canteen and conference chair market. One design agency from each of the Scandinavian countries was invited to take part in a round of intensive concept development, in close interaction with the company s own design team. The result is the RBM Noor chair collection and an entirely new brand platform. HOLISTIC INNOVATION. The project has been carried out exceptionally well and to a high international standard. The chairs are pleasing to the eye, technically proficient and appear strikingly new, despite operating in a market with many competitors. The aesthetic expression is naive and stylish with a distinctive Scandinavian feel. Rounded edges and flexible material makes for good ergonomics and seating comfort. The range comprises a number of different and exciting materials, giving various expressions and combinations that work equally well in private homes and public areas. With a new communication platform and conscious storytelling, Scandinavian Business Seating strengthens its brand and challenges this category. They also take the environmental challenge seriously and resolve this in an exemplary fashion that should set the standard for the industry. SKANDINAVISK SAMARBEID. Scandinavian Business Seating sin målsetning var å skape en ny serie stolvarianter for å fornye og erstatte produkter i deres eksisterende portefølje under brandet RBM. Ambisjonen var å vesentlig løfte RBMs posisjon som en sterk aktør i kantine- og konferansestolmarkedet. Ett designbyrå fra hvert av de tre skandinaviske landene ble invitert inn til en intensiv konseptutvikling i tett samspill med bedriftens eget designteam. Resultatet ble stolkolleksjonen RBM Noor og en helt ny merkevareplattform. HELHETLIG INNOVASJON. Prosjektet er svært godt gjennomført og holder et høyt, internasjonalt nivå. Stolene er nette, formsikre og oppleves som nye, til tross for at de opererer i et marked med mange konkurrenter. Det estetiske uttrykket er naivt og stilfullt, og har et tydelig skandinavisk preg. Avrundede kanter og fleksibelt materiale gir god ergonomi og sittekomfort. Serien består av flere ulike og spennende materialer som skaper forskjellige uttrykk og kombinasjoner, og fungerer like bra i private hjem som i offentlige rom. Med en ny kommunikasjonsplattform og bevisst historiefortelling forsterker Scandinavian Business Seating sin merkevare og utfordrer denne kategorien. De tar også miljøutfordringen på alvor og løser dette på en forbilledlig måte som bør sette standard i bransjen. 24 NOMINERT TIL HEDERSPRISEN FOR GOD DESIGN / NOMINATED FOR THE HONOURS AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE

15 SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING AS STOKKEAUSTAD FORM US WITH LOVE GRØNLUND DESIGN MØBELDESIGN Furniture design DESIGNPROSESSEN The Process Et intervju med Kristin Ruth Amdal (Scandinavian Business Seating) og Øystein Austad (StokkeAustad) Interview with Kristin Ruth Amdal (Scandinavian Business Seating) and Øystein Austad (StokkeAustad) The company s strategy FROM THREE TO ONE. Scandinavian Business Seating wished to target its RBM brand more towards the canteen and conference segment, and invited three Scandinavian design agencies to come up with a new range of chair varieties. The company s goal was to boost its position in this market by replacing existing products and at the same time further enhance its already strong environmental focus. The company also wished to focus more on Scandinavia, where it produces its chairs. We discussed what is special for each of the Scandinavian countries and thought it would be interesting to work with a design project in a different way, explains Kristin Ruth Amdal. Gathering information SCANDINAVIAN INTERACTION. For Scandinavian Business Seating, it seemed that almost everything that could be done in this segment had already been done. Therefore at the core of the project, the challenge was to find a balance between differentiation whilst still being liked by the majority. With an ambition to be innovative, including in ways of working and interaction, the company decided to invite one design agency from each of the Scandinavian countries to take part in a round of intensive concept development. StokkeAustad from Norway, Form Us With Love from Sweden and Grønlund from Denmark were chosen to find the best way forward in close collaboration with the company s own design team. Conceptualisation FOUR CORNERSTONES. Together the design agencies represented a strong aesthetic sense, extensive experience and knowledge of brand building and entrepreneurship. A workshop was chosen as the method of identifying different approaches. A design brief and a design palette were developed that defined the characteristics the company wanted the product to have, and in the first workshop the designers were presented with what Kristin Ruth Amdal calls the four cornerstones : ergonomics, environment, quality and identity. An intense five-day workshop in Dale followed where the three design agencies developed ideas together with the team from Scandinavian Business Seating, which included the project manager, brand manager, product developer and textile designer. Bedriftens strategi FRA TRE TIL EN. Scandinavian Business Seating ønsket å rette sin merkevare RBM mer mot kantine- og konferansesegmentet, og inviterte tre skandinaviske designbyråer til å lage en ny serie stolvarianter. For bedriften var målet å løfte sin posisjon innen dette markedet ved å erstatte eksisterende produkter, og samtidig forsterke sin allerede tydelige miljøprofil. De ønsket også å rette fokus mot Skandinavia, der selskapet produserer stolene sine. Vi diskutere hva som er spesielt for hver av disse landene, og tenkte at det hadde vært spennende å jobbe med et designprosjekt på en annen måte, forteller Amdal. Innhenting av informasjon SKANDINAVISK SAMSPILL. For Scandinavian Business Seating virket det som det meste innen segmentet hadde blitt gjort fra før. Sentralt for prosjektet var derfor å finne balansen mellom å skille seg ut og likevel bli likt av de fleste. Ut fra en ambisjon om å være innovative, også i arbeidsformer og samspill, valgte bedriften å invitere ett designbyrå fra hvert av de skandinaviske landene til en intensiv konseptutvikling. StokkeAustad fra Norge, Form Us With Love fra Sverige og Grønlund fra Danmark ble valgt til å finne veien videre sammen med bedriftens eget designteam. Konseptualisering 4 HJØRNESTEINER. Sammen representerte designkontorene både sterk estetisk sans, lang erfaring og kunnskap om merkevarebygging og entreprenørskap. Workshop ble valgt som metode for å finne unike innfallsvinkler. En designbrief og en designpalett ble utviklet som definerte egenskapene bedriften ønsket i produktet, og i første workshop fikk designerne presentert det Amdal kaller «de fire hjørnesteinene»: ergonomi, miljø, kvalitet og identitet. Fem intense dager med workshop i Dale fulgte der de tre kontorene utviklet ideer sammen med teamet fra Scandinavian Business Seating, som blant annet inkluderte prosjektleder, brand manager, produktutvikler og tekstildesigner. Test og valg av retning ALLES BABY. Det var et stort team hvor vi dro nytte av hverandres erfaring, sier Øystein Austad. Scandinavian Business Seating ønsket å ta designerne ut av en trygg setting og sette dem inn i en ny, som et utgangspunkt for å være 26 NOMINERT TIL HEDERSPRISEN FOR GOD DESIGN / NOMINATED FOR THE HONOURS AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE

16 SCANDINAVIAN BUSINESS SEATING AS STOKKEAUSTAD FORM US WITH LOVE GRØNLUND DESIGN MØBELDESIGN Furniture design Testing and choice of direction EVERYONE S BABY. It was a big team and we could draw on one another s experience, says Øystein Austad. Scandinavian Business Seating wanted to take the designers out of their comfort zone and bring them together in a new setting to give inspiration to their creativity. The workshop was fine-tuned as it progressed and the team members became better acquainted. This provided a good basis for developing a joint narrative. From the outset, an important aspect was that the products should feel as if they were everyone s baby. Kristin Ruth Amdal explains: We are witnessing a new era in the furniture industry, where it s fun to work together on something and share responsibility and ownership. These values highlighted the way in which the creative process moved forward. specification COMBINATIONS. Øystein Austad points out that it was a major challenge to design a new chair in a market where almost everything that could be done had already been done, and which should still embrace the values of RBM and Scandinavian Business Seating. Based on ideas that came out of the workshop, the products ended up incorporating the best elements from everyone s contributions. The result was four different chassis, two chair shells in different colours, upholstery solutions and materials. This formed an extensive collection with many combinations based on relatively few component parts. Development DEMANDING. Scandinavian Business Seating s requirements in regard to aesthetics, ergonomics, strength, production and environment have been central to differentiating the company in a tough market. All in all, our requirements allow very little room to manoeuvre, so the real art lies in the combination of everything, says Kristin Ruth Amdal. With the new range, the designers have solved this challenge creatively as well as in terms of logistics and efficient production. kreative. Workshopen ble tilpasset underveis i oppholdet og etter hvert som teamet ble bedre kjent. Dette dannet et godt grunnlag for å skape en felles historie. Et viktig aspekt helt fra starten var at produktene skulle føles som alles baby. Nå er det nye tider innen møbelbransjen, det er gøy å jobbe sammen om noe og dele ansvar og eierskap, sier Amdal. Disse verdiene viste vei for den kreative prosessen videre. spesifikasjon KOMBINASJONER. Austad poengterer at det var en stor utfordring å lage en ny stol innenfor et marked der det meste er gjort, men som likevel bygget opp under verdiene til RBM og Scandinavian Business Seating. Basert på ideene fra workshopen, endte produktene til slutt med de beste elementene fra alles bidrag. Resultatet ble fire forskjellige understell og to seteskall med ulike farger, polstringsløsninger og materialer. Dette dannet en bred kolleksjon med mange kombinasjoner basert på få komponenter. Utvikling KRAVSTOR. Scandinavian Business Seatings krav til estetikk, ergonomi, styrke, produksjon og miljø har vært sentrale for å differensiere seg i et tøft marked. Til sammen gir kravene våre et veldig lite løsningsrom, der kunsten ligger i å få til kombinasjonen av alle, sier Amdal. Med den nye serien, løste designerne denne utfordringen både kreativt og med hensyn til logistikk og effektiv produksjon. Ideene fra workshopen ble presentert for brukere, fysioterapeut, selgere, forhandlere og interiørarkitekter, noe som dannet grunnlag for valg av konsept. Den gjenstående oppgaven ble å jobbe med detaljer, komfort og fokusere på kroppstilpasset form og fleks i materialene. Prosjektet resulterte også i at Scandinavian Business Seating tok i bruk 3D-finér som produksjonsmetode, og serien ble produsert uten miljøskadelig lim og lakk i tråd med bedriftens strenge miljømål. The ideas from the workshop were presented to users, physiotherapists, sales personnel, dealers and interior architects, and their input formed the basis for the choice of concept. The remaining task was to work on the details and comfort, and focus on shaping the concept to the body and flexibility in the material. The project also saw Scandinavian Business Seating make use of 3D veneer in production, and the range was produced with no environmentally harmful adhesives and coatings, in line with the company s strict environmental goals. Commercialisation A WORTHY STORY. Parallel to the range of chairs, a new brand platform was developed to communicate the story of the project and show the future direction of RBM: products with innovative aesthetics, good ergonomics, solid quality and sustainable environmental choices. The associated visual profile would be playful and help differentiate RBM. The product range, named RBM Noor, was presented at the Stockholm Furniture Fair in 2013 and was immediately well received. The story of this Scandinavian design collaboration is a story worth telling, says Kristin Ruth Amdal, and it gives added value. The result Since August 2013, almost 10,000 chairs have been sold in Norway and Denmark and the doors to the European market are beginning to open. The range of chairs has also been well received at international furniture fairs and has attracted invaluable acknowledgement by winning the prestigious Red Dot Award: Best of the Best. Today the range is sold to the professional market, but Kristin Ruth Amdal is also eyeing up opportunities in the home market. Hearing people say they would like to have the chairs in their homes gave me a good gut feeling, she says. At present, this Scandinavian cutting-edge design and comfort can be enjoyed at a pub in Kongsberg, at the offices of Amnesty International, a number of hotels and the UK s Houses of Parliament. Kommersialisering TAKKNEMLIG HISTORIE. Parallelt med stolserien ble det utviklet en ny merkevareplattform for å kommunisere historien rundt prosjektet og vise retningen for fremtidens RBM: Produkter med innovativ estetikk, god ergonomi, solid kvalitet og bærekraftige miljøvalg. Den tilhørende visuelle profilen skulle være leken og bidra til at RBM skilte seg ut. Serien, som fikk navnet RBM Noor, ble presentert på Stockholmsmessen 2013 og fikk umiddelbart en varm mottagelse. Historien om det skandinaviske designsamarbeidet er en takknemlig historie å fortelle. Den gir en merverdi, sier Amdal. Resultat Siden august 2013 har nesten stoler blitt solgt i Norge og Danmark og dørene begynner å åpne seg mot det europeiske markedet. Serien har også blitt godt mottatt på internasjonale møbelmesser og oppnådd verdifull anerkjennelse blant annet som mottaker av den prestisjetunge utmerkelsen Red Dot Award: Best of the Best. Serien blir i dag solgt til det profesjonelle markedet, men Amdal ser også en mulighet i hjemmemarkedet. Jeg fikk en god magefølelse da folk begynte å si at de ville ha stolene hjemme, forteller hun. Så langt kan man derimot nyte skandinavisk design og komfort på en pub i Kongsberg, på Amnesty sine kontorer, et knippe hoteller og i Englands Houses of Parliament. 28 NOMINERT TIL HEDERSPRISEN FOR GOD DESIGN / NOMINATED FOR THE HONOURS AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE

17 FLO AS JIMMY ROYAL TJENESTER Services KAIBOSH EYEWEAR Brillekonsept for internett- og klesbutikker Prescription eyewear concept for internet and fashion stores NON-TRADITIONAL EYEWEAR TRADE. FLO has been designing eyewear for over 10 years for some of the biggest Scandinavian fashion brands. Market research showed that many eyewear users less than 45 years of age felt going to traditional opticians was uninspiring, overpriced and confusing in terms of end-prices. The response to this was Kaibosh, an eyewear concept based on fixed price levels, quality and Scandinavian design available through fashion stores and from the company s own website. VISIONARY. Kaibosh is perceived as a business innovation where user insights have been applied to sell eyewear in an entirely new way. The products have been taken out of the traditional sales channels and put into alternative, inspiring settings. Holistic communication and way of thinking permeates the whole concept. Good guidance is offered both in the store and online, in the process doing away with many of the hindrances regarding the sizes and strengths of eyewear purchases. The graphic material and the website convey stories that help strengthen the brand. The products radiate quality design with an elegant Scandinavian simplicity. The jury considers that Kaibosh makes you look at how to use and purchase eyewear in a new way. UTRADISJONELL BRILLEHANDEL. FLO har designet briller i over 10 år for noen av de største skandinaviske motemerkene. Markedsundersøkelser viste at mange brillebrukere under 45 år opplever det å handle hos tradisjonelle optikere som lite inspirerende, overpriset og forvirrende i forhold til sluttpris. Som svar på dette ble Kaibosh til, et brillekonsept basert på faste prisnivåer, kvalitet og skandinavisk design gjort tilgjengelig i motebutikker og via egen nettside. VISJONÆRT. Kaibosh oppleves som en forretningsinnovasjon der brukerinnsikt har blitt benyttet til å selge briller på en helt ny måte. Produktene har blitt tatt ut av tradisjonelle salgskanaler og inn i inspirerende omgivelser. Helhetlig kommunikasjon og tankegang gjennomsyrer hele konseptet. God veiledning tilbys både i butikk og på nett, der mange hindringer rundt brillekjøp med størrelser og styrker er tatt bort. Det grafiske materialet og nettsiden forteller historier som bidrar til å forsterke merkevaren. Produktene utstråler kvalitet med en elegant skandinavisk enkelhet. J uryen mener Kaibosh skaper et helt nytt syn på hvordan man både bruker og kjøper briller. 30 NOMINERT TIL HEDERSPRISEN FOR GOD DESIGN / NOMINATED FOR THE HONOURS AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE

18 FLO AS JIMMY ROYAL TJENESTER Services DESIGNPROSESSEN The Process Et intervju med Helge Flo og Michelle Rowley (FLO) og Anders Aakre (Jimmy Royal) Interview with Helge Flo and Michelle Rowley (FLO) and Anders Aakre (Jimmy Royal) The company s strategy LISTEN. Helge Flo and Michelle Rowley from FLO have been designing eyewear for over ten years and know the industry well through their work with opticians and eyewear distributors. After having designed for others for a long time, they felt a need to do something under their own brand name. But then the question arose: do we really need a new collection on the market? We have a design philosophy that says in its simplest form: Listen to the customer, explains Helge Flo. Information gathering MEETING THE CUSTOMER. A market research project, in which FLO focused on eyewear users under 45 years of age, revealed some interesting findings: Neither experienced nor new eyewear users considered the purchase of new eyewear as something positive. They experienced prices as high and confusing, and they wished the products to be more accessible to them. Helge Flo worked in several different shops to determine what made customers more enthusiastic towards eyewear. Before Kaibosh, there was a barrier between us and the customer, and that was the optician, explains Michelle Rowley. When we started talking directly to the customers, we found that we could reach them in a new way. Conceptualisation INSPIRING SURROUNDING. The Kaibosh concept was born in response to these realisations. The idea was to take the eyewear out of the traditional distribution channels and put them into inspiring surroundings such as their own website and fashion stores, thus making them part of the outfit. agency Jimmy Royal was brought in to help with communicating and defining the concept. Kaibosh was about making a break with the traditional opticians industry and positioning it as a fashion product. Testing and choice of direction SIMPLE EXCLUSIVITY. They had clear guidelines, says Anders Aakre from Jimmy Royal. They were incredibly energetic people and we could see they were destined to do well. We wanted to be part of their journey. In collaboration with the design agency, FLO studied the consequences of the different directions they could take. At an early stage they started Bedriftens strategi LYTT. Helge Flo og Michelle Rowley fra FLO har designet briller i over ti år og er godt kjent med bransjen gjennom sitt arbeid med optikere og brilledistributører. Etter å ha designet for andre i en lang tid, hadde de to et behov for å gjøre noe med sitt eget merkenavn på. Men da meldte også spørsmålet seg, trengte man egentlig en ny kolleksjon på markedet? Vi har en designfilosofi i sin enkleste form. Den er lytt til kunden, forteller Helge Flo. Innhenting av informasjon I MØTE MED KUNDEN. Gjennom et markedsundersøkelsesprosjekt, der FLO fokuserte på brillebrukere under 45, kom de over noen interessante funn: De avdekket at både erfarne og nye brillebrukere ikke anså prosessen med å kjøpe nye briller som noe positivt. De opplevde prisene som høye og forvirrende, og de kunne ønske at briller var mer tilgjengelig for dem. Helge Flo jobbet i flere butikker for å se hva som gjorde kundene mer entusiastiske til briller. Før Kaibosh hadde vi en barriere mellom oss og kunden som var optikeren, sier Michelle Rowley. Da vi begynte å prate direkte med kundene oppdaget vi at vi kunne nå dem på en ny måte. Konseptualisering INSPIRERENDE OMGIVELSER. Som et svar på oppdagelsene ble Kaibosh-konseptet født. Ideen var å ta brillene ut av de tradisjonelle distribusjonskanalene og inn i inspirerende omgivelser via egen nettside og motebutikker, for å gjøre brillene til en del av klesantrekket. byrået Jimmy Royal ble hentet inn for å hjelpe med kommunikasjon og konkretisering av konseptet. Med Kaibosh handlet det om å skape et brudd med den tradisjonelle optikerbransjen, og lage et brillemerke som skulle bli behandlet som et moteprodukt. Test og valg av retning ENKEL EKSKLUSIVITET. De hadde tydelige retningslinjer, sier Anders Aakre fra Jimmy Royal. De var utrolig energiske mennesker som vi så kom til å gjøre det bra. Vi ville være med på reisen deres, forteller han videre. I samarbeid med designbyrået gikk FLO gjennom konsekvenser av forskjellige retninger og fant ganske tidlig et spor som handlet om å gjøre Kaibosh til et brillemerke hvor det eksklusive skulle ligge i enkelheten. 32 NOMINERT TIL HEDERSPRISEN FOR GOD DESIGN / NOMINATED FOR THE HONOURS AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE

19 FLO AS JIMMY ROYAL TJENESTER Services leaning towards making Kaibosh an eyewear brand where simplicity would form the exclusivity they were seeking. specification CLEAR VALUES. The process of deciding on the direction was very much dominated by the collaboration and brainstorming between the company and the design agency. Jimmy Royal worked on the language and tone of the communication. It was important to establish personalities and a clear Kaibosh tone of voice on which to build the brand. The story of Kaibosh had to convey values such as proximity, innovation, quality and leading Scandinavian design. The eyewear design incorporated clean, simple lines and sandblasted materials to give an understated, exclusive and Scandinavian expression. Development FASHION FIT. It was important to have a large selection in the collection so that customers could choose one or more pairs of eyewear tailored to their style. It had to be easy to choose, and prices had to be affordable so that one would be able to afford a suitcase full of glasses to match different fashion outfits. We opted for a simple price structure that people could understand, so that they knew exactly how much they would be paying before placing their orders, explains Michelle Rowley. We have developed three fixed price levels in order to simplify our pricing for the customer. Commercialisation CLOSE TO THE CUSTOMER. Once the concept was ready, four fashion stores in Trondheim, Bergen, Oslo and Copenhagen were selected to test it. Training in the different eyewear and the Kaibosh brand was given to the staff, and the stores were given simple tools to customise the setting to the individual customer. The online store was launched at com, with guidance available to help customers find eyewear suited to taste, price, size and strength. The website also helps tell the story of Kaibosh. The result A LOT TO LOOK FORWARD TO. To date, the reaction to Kaibosh has been overwhelmingly positive. Feedback from both customers and staff is essential to the further development of the concept. This way of buying eyewear is new and requires spesifikasjon TYDELIGE VERDIER. Prosessen rundt valg av retning var i aller høyeste grad dominert av samarbeid og samtaler mellom bedriften og byrået. Jimmy Royal jobbet videre med språket og tonen i kommunikasjonen. Det var viktig å etablere personligheter og en tydelig Kaibosh-stemme for å bygge merkevaren. Historien rundt Kaibosh skulle formidle verdier som nærhet, innovasjon, kvalitet og ledende skandinavisk design. Brillene ble designet med rene og enkle linjer og sandblåste materialer for et nedtonet, eksklusivt og skandinavisk uttrykk. Utvikling MOTEBILDER. Det var viktig å ha et stort utvalg i kolleksjonen slik at kundene kunne velge brillepar tilpasset sin stil. Det skulle være enkelt å velge, og prisnivået måtte være overkommelig slik at man gjerne kunne ha en koffert full av briller for å matche klærne sine. Vi ville ha enkel prising som folk kunne forstå slik at man vet akkurat hvor mye man skal betale før du bestiller. Vi har utviklet tre faste prisnivåer, for å forenkle prisene for kunden, forteller Rowley. Kommersialisering NÆRHET TIL KUNDEN. Da konseptet var klart ble fire motebutikker i Trondheim, Bergen, Oslo og København valgt ut til å teste det. Opplæring ble gitt til de ansatte om de forskjellige brillene og Kaibosh-merkevaren, og butikkene ble utstyrt med enkle verktøy for å tilpasse innfatningen til den enkelte kunde. ble lansert som egen nettbutikk med veiledning for å finne briller tilpasset smak, pris, størrelse og styrke. Nettsiden bidrar også til å fortelle historien om Kaibosh. Resultat MYE Å SE FREM TIL. Så langt har reaksjonene på Kaibosh vært overveldende positive. Tilbakemelding fra både kunder og ansatte er viktig for å videreutvikle konseptet. Måten å kjøpe briller på er ny og krever en kontinuerlig opplæring av både selgere og brukere for å få innpass i et tøft marked. Samtidig har flere viktige, internasjonale motebutikker og media fattet interesse for konseptet, og FLO opplever en stadig økning i besøk i nettbutikken. Produksjonen er effektiv og de kan levere briller med styrke på kun 7 14 dager. Målet er å være til stede i 45 butikker i Europa i løpet av våren. ongoing training of sales staff and users alike in order to consolidate the company s position in this challenging market. At the same time, a number of important international fashion stores and the media have shown interest in the concept and FLO is experiencing a steady increase in visits to the online store. Production is efficient and the company can deliver eyewear to the required strength in just 7-14 days. The goal is to have a presence in 45 stores in Europe by spring. We will always be introducing new and exciting things, so people will know that there is always something new to look forward to, guarantees Michelle Rowley. The core of Kaibosh will continue to be: We listen to the customer, and we do what makes good sense based on what the customer says. Vi vil alltid introdusere nye og spennende ting slik at folk vet at de har noe nytt å se frem til, garanterer Rowley. Kjernen til Kaibosh forblir: Vi lytter til kunden, og gjør det som gir mening ut i fra det. 34 NOMINERT TIL HEDERSPRISEN FOR GOD DESIGN / NOMINATED FOR THE HONOURS AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE

20 FESTSPILLENE I BERGEN ANTI VISUELL KOMMUNIKASJON Visual communication FESTSPILLENE I BERGEN Visuell identitet Visual identity REJUVENATION AND INVOLVEMENT. In 2012 the Bergen International Festival appointed a new director and several new board members, and a strategic process was initiated to rejuvenate the festival. This over 60-year-old cultural institution already had a varied programme, but was struggling to make contact with younger audiences. The solution was a complete revamp of the visual identity in order to make the festival relevant across target segments and content. PLAYFUL AND INGENIOUS. This is a playful yet complex profile that succeeds eminently in communicating the festival s varied content. The designers have done an impressive job of creating a flexible identity with the scope to tailor it to content and target segments. The visual expression is based on the rhythmic patterns and mathematical structure of music. This allows for animation and play with the profile, and the pattern can be further developed both digitally and on many different physical surfaces. The colour palette is surprisingly subdued, yet still achieves great visibility. The styles of the images contribute to the overall branding, and it is intriguing to see how they manage to link the analogue and the digital. This is a bold, modern identity that contributes to revitalising and preserving the gravitas of the festival. The jury considers this to be ingeniously brilliant in every way. FORNYE OG ENGASJERE. I 2012 fikk Festspillene i Bergen både ny direktør og flere nye styremedlemmer og en strategiprosess ble satt i gang for å fornye festivalen. Den over 60 år gamle kulturinstitusjonen hadde allerede et variert program, men slet med å nå ut til yngre publikumsgrupper. Løsningen ble en komplett redesign av den visuelle identiteten for å gjøre festivalen relevant på tvers av målgrupper og innhold. LEKEN OG GENIAL. Dette er en leken, men kompleks profil som svært vellykket kommuniserer Festspillenes varierte innhold. erne har gjort en fantastisk jobb med å skape en fleksibel identitet med individuelle spillerom tilpasset innhold og målgrupper. Det visuelle utrykket er basert på rytmemønstre og den matematiske oppbyggingen av musikk. Dette åpner for levendegjøring og lek med profilen, og mønsteret kan videreutvikles både digitalt og på mange forskjellige fysiske flater. Fargepaletten er overraskende dus, men skaper likevel en stor synlighet. Bildemanér bidrar til helhetlig merkevarebygging, og det er morsomt at man klarer å koble det analoge og det digitale. Dette er en modig og moderne identitet, som både bidrar til å revitalisere og ivareta festivalens tyngde. Juryen synes den er genial og glimrende til fingerspissene. 36 NOMINERT TIL HEDERSPRISEN FOR GOD DESIGN / NOMINATED FOR THE HONOURS AWARD FOR DESIGN EXCELLENCE

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014

En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse. Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 En riktig anskaffelsesprosess eller en riktig anskaffelse Odd-Henrik Hansen, Salgsdirektør 10.04.2014 Software Innovation is committed to helping organizations manage, share and use information - turning

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets

Fair made er vårt nye slagord I en tid som krever mer bevisst holdning til det vi kjøper. 155 fq Cardigan 153 av Shell 156 fq Wristlets 1 155 fq 153 av 156 fq Wristlets Silkevegen er en utømmelig kilde til inspirasjon for oss som driver med tekstil. De siste årene har Oleana fulgt Silkevegen bakover og brukt dette som ramme for designutviklingen.

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste

Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Hvordan snu finanskrisen til å bli en mulighet for vekst og utvikling? A crisis is a terrible thing to waste Rick Salmon Subscribe to my blog at: www. www.ricksalmon. ricksalmon.com rs@ricksalmon.com Tlf.

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»»

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Dag Bastholm planning and enviroment director Nordland County Council www. nfk.no Nordland Nordland in Europe Population

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

Verktøy. til understøttelse av innovasjonsprosessen

Verktøy. til understøttelse av innovasjonsprosessen Verktøy til understøttelse av innovasjonsprosessen Kim Hamli, Induct Software, 26.mai 2011 Helping Norway, Sweden, and Denmark Form EU-Funded Open Healthcare Innovation Zone KASK Innovation Project: Exploit

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011

Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Presentasjon hos Forskningsparken 24. Januar 2011 Hvordan bli en bedre Business Coach? v/mette Slinning Sterkt internasjonalt, kundefokusert konsulentselskap 23 land 900 konsulenter 84 kontorer AUSTRALIA

Detaljer

Lean: et historisk perspektiv

Lean: et historisk perspektiv Lean i Lag Seminar Trondheim, 23.09.2010: Beyond Lean hvor går veien videre? Jan Ola Strandhagen Research Director SINTEF Industrial Management Professor NTNU IPK Project Director CRI NORMAN 1 Lean: et

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Åpen innovasjon et hav av muligheter, men ikke uten skjær i sjøen 1. mars 2011 Av Truls Berg managing partner Digital Insight AS

Åpen innovasjon et hav av muligheter, men ikke uten skjær i sjøen 1. mars 2011 Av Truls Berg managing partner Digital Insight AS ''We are called to be architects of the future, not its victims.'' Buckminster Fuller Åpen innovasjon et hav av muligheter, men ikke uten skjær i sjøen 1. mars 2011 Av Truls Berg managing partner Digital

Detaljer

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes?

Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Consulting in Biomedicine, Partnering and Training Biotek for medisin og helse Hva er viktig for å kunne lykkes? Norsk Biotekforum 2. desember 2014 Olav Flaten, MD, PhD 1 Thanks for the opportunity to,

Detaljer

International Economics

International Economics International Economics School of Business Date: 19 February 2008 Time: 4 hours Total number of pages including the cover page: 4 Total number of questions: 4 The candidate should attempt to answer all

Detaljer

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no

Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Additiv produksjon Norge i bakevja? Joppe Næss Christensen Redaktør i Maskinregisteret www.maskinregisteret.no Generell oppfatning Additiv produksjon av komplekse geometrier i plast har kommet langt. «Brukes

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

Electricity Solutions and Distribution / 2011

Electricity Solutions and Distribution / 2011 1 1 Electricity Solutions and Distribution / 2011 Power Division consists of Fortum s power generation, physical operation and trading as well as expert services for power producers. Heat Division consists

Detaljer

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi

Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon Forskningspolitikk og finansiering: Utfordringer og muligheter Perspektiver fra Norge: Forskning og institusjonsstrategi Profesjonalisering av forskningsadministrasjon

Detaljer

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)?

a) What brand identity element are they using in their logo (e.g. abstract mark or word mark)? Læringsaktivitet forstå idealer Visit a well- known retail outlet, like an Apple, Nike, Levi, H&M or Ikea store. (The brand must be well- known and you must visit a shop where their products are being

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for telematikk EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON Contact person /

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS

L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser. 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola. Chul Aamodt, Mintra AS L esson Learned Bransjesamarbeid for bedre læring fra uønskede hendelser 30. 31. mai 2011, Clarion Airport Hotel Sola Chul Aamodt, Mintra AS Lesson Learned Bedre læring fra uønskede hendelser Lesson Learned

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

EKORNES NIRF Årskonferanse 2012

EKORNES NIRF Årskonferanse 2012 EKORNES NIRF Årskonferanse 2012 3. juni 2012 Øyvind Tørlen, CEO Forretningsidè Ekornes skal utvikle, produsere, markedsføre og selge møbler under egne merkenavn for et globalt marked Ekornes Langsiktige

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger

Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Ny teknologi gir nye godstransportløsninger Transport og logistikk 2008 Gardermoen 15 oktober Ola Strandhagen, NTNU/SINTEF ola.strandhagen@sintef.no www.smartlog.no 1 2 3 i starten. spesialisering. 4 industrialisering.

Detaljer

Velkommen. NCE-GCE Prosjektledersamling. 9. mars 2015, Bjørn Arne Skogstad. Jointly owned by

Velkommen. NCE-GCE Prosjektledersamling. 9. mars 2015, Bjørn Arne Skogstad. Jointly owned by Velkommen NCE-GCE Prosjektledersamling 9. mars 2015, Bjørn Arne Skogstad Jointly owned by 12.00 Lunsj 13.00 Velkommen og programinformasjon Bjørn Arne Tweet fra Innovasjon Norge Mona Skaret Informasjon

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Catalina Thomsen Natur og miljø Hvorfor stiller du til valg? Gjennom dette året har jeg har jeg fått mulighet til å bli kjent med mange av de internasjonale som går på HSN og fått et lite innblikk i hvilke

Detaljer

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn

Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien. Hva vil studentene møte? / 1 / Min bakgrunn Erfaringer med internasjonalisering fra Kongsberg industrien Hva vil studentene møte? Torfinn Kildal Siv.øk / 1 / Min bakgrunn Siv.øk NHH 25 år operativ ledererfaring i norskbaserte internasjonale teknologi

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Dato: 19. august 2015 Saksnummer: 31/15 Til: Styret Møtedato: 21. august 2015 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Sammendrag: Cultiva ønsker å invitere til en idèkonkurranse

Detaljer

Export of services and the question of innovation and value creation

Export of services and the question of innovation and value creation Export of services and the question of innovation and value creation Presentation, Nordic Service Conference Oslo, 26 October 2005 A research project supported by The Research Council of Norway Torben

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY

EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY EARLY CANCER DIAGNOSTIC IN NORWAY OLE ALEXANDER OPDALSHEI, THE NORWEGIAN CANCER SOCIETY Norwegian Cancer Society in brief - The only national cancer society in Norway - Around 180 employees (different

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen?

Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Møte i kvalitetsnettverket, Skien 17. september 2015 Avdelingslederen den nye pedagogiske lederen? Førsteamanuensis Marit Aas Marit.aas@ils.uio.no Agenda 10.00-11.00: Internasjonale trender og politikkutforming

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold

Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold Hvordan kan EEN være til hjelp for forskningsmiljøene i H2020? NARMA-Høstkonferanse 2013 Arvid Landaas, EEN Innhold EEN hva er nettverket hva kan vi tilby Horizon 2020 Litt om SME-Instrumentet 1 Almost

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Utfordringen! More than 45 000 enterprises starting up each year in Norway... Less than 20% survives during the first 3 years... At the same time more than 80 000 Norwegians are looking for interesting

Detaljer

Logiq Kundedager. Fredriksten Festning Halden

Logiq Kundedager. Fredriksten Festning Halden Logiq Kundedager Fredriksten Festning Halden Ehandel 2.0 - utfordringer og muligheter i byggebransjen i Norden Frank Dahlsveen Nordic Service & Return Manager 1 NOK 26,9 Bn Total sales (2013/14) 9500 employees

Detaljer

Employer Branding Strategy Retain, Develop and Recruit

Employer Branding Strategy Retain, Develop and Recruit Employer Branding Strategy Retain, Develop and Recruit 31.05.2013 NCE Klyngesamling Side 1 Background Norway lack 16 000 engineers A huge challenge for Nexans Norway Employer Branding require a leadership

Detaljer

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency

MPN Brief. Onsdag 14. november 2012. Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency MPN Brief Onsdag 14. november 2012 Trond Renshusløkken Sales Director Comperio Gold Search competency Agenda Windows 8 Muligheter for deg og dine kunder v/leif Christian Henstad (SMB Sales Specialist)

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

120 medlemmer Mer enn 120 frivillige i tidenes dugnad SVERRE TILTNES

120 medlemmer Mer enn 120 frivillige i tidenes dugnad SVERRE TILTNES 120 medlemmer Mer enn 120 frivillige i tidenes dugnad SVERRE TILTNES Reell endring påkrevet 120 medlemmer 3 Byer - Oslo, Bergen, Trondheim 1 Leietaker 40 Eiendom 22 Industri Entreprenører 40 Arkitekter

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Vekst for Innlandets næringsliv

Vekst for Innlandets næringsliv Vekst for Innlandets næringsliv Omstilling og nye muligheter Omstilling gjennom næringsklynger Teknologi- og polymerdagene 2015 Sverre Narvesen Leder Innlandsutvalget Norge og globalisering Regionforstørring

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark

The Telemark canal East and Telemarkspadler n. Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark The Telemark canal East and Telemarkspadler n Pål Kleffelgård Project leader Center of development Mid-Telemark Norsjø Skien canal 1861 Purpose: Easier transport of goods and passengers Easier floating

Detaljer