Nytt selskap etablert. BLÅSER i riktig retning. RETURN to sender. HMS med fokus på vårt aller beste! MINNEORD Lars O. Lie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt selskap etablert. BLÅSER i riktig retning. RETURN to sender. HMS med fokus på vårt aller beste! MINNEORD Lars O. Lie."

Transkript

1 Coast Center Base NR 1 - Årgang 18 JUNI 2010 BLÅSER i riktig retning 6 RETURN to sender 8 MINNEORD Lars O. Lie HMS med fokus på vårt aller beste! Nytt selskap etablert CCB Kollsnes AS 7

2 I N N H O L D Fra direktørens side Etter å ha lagt bak oss 2009 hvor vi slo alle rekorder hva angår aktivitet, har vi nå kommet halvveis inn i 2010, og som forventet har aktiviteten normalisert seg. Overraskelsen over at Dagens Næringsliv i sommer ikke har fått oss inn på listen over Norges 500 største har vi nå kommet over, men vi kan meddele våre lesere at vi ligger på plass nr 400, der selskapene er rangert etter omsetning. TEKNISK MILJØSERVICE MILJØSERVICE TEKNISK Side 4 Møt Teknisk og Miljøservice Hvem er de? Hva gjør de i forhold til HMS? Nye Helgelandsbase Innenfor prosjektmarkedet har vi i år merket en nedgang, men om vi kan skylde på finanskrisen er jeg usikker på. Det er imidlertid et faktum at mange bedrifter fortsatt sliter, og det etterlyses pakker fra den norske regjering for å få skuta på kjøl igjen. For min del undres jeg noen ganger over den interessen man får fra politikerne med en gang en møter motkonjunktur. Slik jeg ser det, ligger det et stort ansvar på oss selv for å innrette oss både i oppgangs- og nedgangstider. Spesielt i oppgangstider er det lett å bli for optimistisk og satse for friskt med tilhørende økt risiko dersom markedet snur, og dette vil alltid bli en vanskelig øvelse for enhver bedrift. For vår del har vi de siste årene satset både innenfor og utenfor regionen, og har i dag majoritetsinteresser i både Helgelandsbase og Kirkenesbase, samt 50 % eierskap i Vardø Barentsbase. I tillegg til basesatsingen har vi også gått inn i flere selskaper som har produkter som bygger opp under våre kjerneprodukter. På Helgeland er det stor aktivitet og vi har forventinger om fortsatt vekst i dette området. Satsingen lenger nord er langsiktig, men jeg er ikke i tvil om at vi vil få aktivitet på våre anlegg i nordområdene når disse åpnes opp, og vi er allerede prekvalifisert for forsyninger til Shtokman-feltet. Men oljekatastrofen i Mexicogulfen med Deepwater Horizon viser at det er sårbart. USA har foreløpig stoppet all leteboring på havdyp over 152 m (500 fot), og i Norge ser vi nå en utsettelse på nye letekonsesjoner til situasjonen er mer avklart. Ifølge analytikerne vil ca 1/3 av all olje- og gassproduksjon i verden de neste 5 årene bli produsert fra felt med havdyp større enn de som USA nå har stanset. Konsekvensen ved å stanse utvinningen på slike dyp vil kunne bli en global energikrise, og det vil sette fart i teknologiutviklingen og krav til globale standarder. Det skal bli spennende å følge med fremover, og for å gå tilbake til vår del av verden så har vi stor tro på vår satsing på forsyningsvirksomhet mot Norskehavet og Barentshavet. I skrivende stund pågår det et stort prosjekt for det Houston-baserte selskapet Diamond Offshore med oppgradering av boreriggen Ocean Vanguard. Dette oppdraget har vi halt i land i et marked preget av stor konkurranse, og det gir oss kjærkommen aktivitet nå i sommer i tillegg til våre tradisjonelle forsyningstjenester til Nordsjøen. BASENY T T Internmagasin for CCB Juni 2010 Foto: Pål Bentdal og Irene Lillehammer REDAKSJON Ansvarlig redaktør: Kurt R. Andreassen Redaktør: Irene Lillehammer Redaksjonsmedlemmer: Tanja B. Svellingen Øyvind Langedal Internt har vi i vinter og vår jobbet med implementering av vårt kulturprogram som skal bidra til forbedring av våre HMS resultater, og da med spesiell vekt på etterlevelse. Det er ikke mangel på struktur i vår bransje, men det er hele tiden menneskene og våre valg som er avgjørende for om vi skal få en skadefri hverdag. Dette er ikke en kampanje, men en prosess som skal lede frem til en varig endring av vår adferd i vårt daglige arbeid. Vi må alle gjøre det vi kan for å få dette til, slik at alle de valg vi gjør flere ganger for dagen gir positive resultater. Prosessen rundt fremtidig havn pågår fortsatt, og vi har sammen med Mongstadbase tilbudt en løsning for Bergen havn, der vi vil kunne ivareta byens behov for godshåndtering i uoverskuelig fremtid uten større investeringer. Konseptet er basert på samarbeid og samhandling hvor idéen er å utnytte eksisterende kapasitet fremfor å bygge nytt. Våre 2 baser har i dag et større volum enn det som går gjennom Bergen Havn og vi har god kapasitet. Vi mener dette gir god samfunnsøkonomi, og ønsker å dreie debatten mer over på struktur enn på geografi. Med dette mener jeg at målet må være å få mer gods over på sjø, og her har både politikerne og aktørene for øvrig en jobb å gjøre. Sjøtransport må få avgiftsmessige gode rammevilkår samtidig som infrastrukturen for vei må prioriteres. Jeg har også gleden av å kunne fortelle våre lesere at CCB Kollsnes nå er etablert, hvor Øygarden kommune (ØK), Bergen Tomteselskap (BTS) og CCB samler krefter. Selskapet Naturgassparken Vest, som er eid av ØK og BTS, går inn med 50% og CCB går inn med 50%, og dette vil gi CCB ekspansjonsmulighet og styrke vårt tilbud i Hjeltefjorden. Området vil være godt egnet for vår satsing mot markedet for fornybar energi, hvor vi kan tilby totale logistikktjenester og mobiliseringshavn for offshore vind. Til slutt vil jeg ønske alle våre ansatte og våre forretningsforbindelser en God Sommer! Kurt R Andreassen Adm. direktør PRODUKSJON Grafisk design: Irene Lillehammer Trykk: Molvik Grafisk AS OPPLAG 1000 eks. trykket på svanemerket papir UTGIVER Coast Center Base AS Boks 55, 5347 Ågotnes Tlf: Faks: Epost: Side 7 Blåser i riktig retning Vindsatsingen gir uttelling Side 8 Nytt selskap etablert CCB Kollsnes AS Side 10 Return to sender Audun Gunnarsen er Basesjef for tredje gang på Statoil Ågotnes Side 12 Minneord Ordfører Lars O. Lie er gått bort I midten av august åpner nye Helgelandsbase på Horvnes. 80 mål ligger tilgjengelig og lagerhaller, tankanlegg, prosessanlegg, kontorfasiliteter og et stort administrasjonsbygg tuftet på konseptet petronæringshage vokser frem med raske skritt. 15. desember står det innflytningsklart for store og små selskaper som har en agenda å betjene på Nordlandssokkelen. Sjef for Helgelandsbase, Jann Greger Winsents, kan begeistret fortelle Basenytt om fremgangen i Sandnessjøen. - Vi ser frem til åpningen av den nye basen på Horvnes. Vi er kommet langt, men enda er det mye utvikling på gang. Kai 1 er på plass, Kai 2 får byggestart 1. juli, og vi har bedt Havnevesenet om at Kai 3 også ferdigstilles så raskt som mulig. Aktivitetene øker i takt med utviklingen av de mange byggene. Et av disse er etableringen av et prosessanlegg for Scomi og Veolia som skal håndtere både KAKS (utboret bergmasse) og SLOP (oljeforurenset vann). Dette er det nordligste prosessanlegget av denne typen i Norge, sier Winsents. Av øvrige leietakere som har fått etablert seg med nødvendige fasiliteter er blant annet Baker Huges, Nofo og Statoil Norge. Miksebygg, lagerhaller, tankanlegg og kontorfasiliteter er satt opp i tur og orden av Helgelandsbase for kundene. Men, den store nyheten er at Helgelandsbase sammen med Sentrum Næringshage nå inngår en viktig samarbeidsavtale om å etablere en petronæringshage i det nye store administrasjonsbygget. Her kan store og små bedrifter dra veksel på hverandres kompetanse og stimuleres til ytterligere utvikling og samarbeid om prosjekter. I tillegg vil de kunne dra nytte av at Helgelandsbase planlegger et større auditorium med plass til 120 personer i det nye bygget som settes opp av Lars Jønsson AS. 2 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 3

3 TEKNISK MILJØSERVICE MILJØSERVICE TEKNISK STEFFEN SANGOLT MERETHE ROSENLUND TOM BEGGESVIK SILJE RONG VETÅS NILS ARNE TORSVIK GEIR EIDE Operatør Steffen Sangolt er involvert i de fleste oppgavene på Teknisk Service og har bygget opp kompetanse på CCB siden Han har bakgrunn som industrimekaniker, og har tidligere jobbet på Norsk Gjenvinning. Demobilisering og mobilisering av utstyr er hovedingrediens i arbeidsdagen, og nøyaktighet er en dyd i enhver kundesammenheng. Men hvordan er syklusen i en enkelt arbeidsoppgave? - Når utstyr kommer inn fra kunder offshore blir det først vasket. Deretter foretar vi en visuell kontroll samt en fotodokumentasjon av utstyret. Utstyr kan være skadet og må repareres eller kan trenge spesiell rensing. Vi foretar derfor dimensjonskontroller og utfører honing og trykktest, sier Steffen. - Hva gjør du i forhold til HMS på basen Steffen? - Jeg må si at våre nye lokaliteter har hjulpet oss til å få et bedre arbeidsmiljø. Vi er mer samlet og har klart å jobbe med arbeidsmiljøet på en måte som gjør at vi trives bedre sammen. Selv er jeg opptatt av å spille rollen som god kollega på en riktig måte. Å trives sammen med gode arbeidskamerater er viktig for meg. Med 17 år bak seg på Norsk Blikkvalseverk (CORUS) som ressurs- og kvalitetskoordinator er Merethe Rosenlund vant til å jobbe blant menn i et industrimiljø. På Teknisk Service er hun også eneste kvinne. Det takler hun utmeket, og som kvinner flest er hun dyktig til å holde i mange tråder på en gang. Siden september 2008 har hun skaffet seg god oversikt over arbeidet, og sammen med Fridtjof Glesnes håndterer hun ordrer og bestillinger for avdelingen. - Det er viktig at alle prosedyrer stemmer og at arbeidsoppgavene er klargjort for industrimekanikerne når bestillingen kommer fra kunde. Etter utført jobb på Teknisk Service returneres arbeidsdokumentet til Merethe som så lager en sluttdokumentasjon for kunden. FMC, Aker og Statoil er blant de største. - Hva gjør du i forhold til HMS på basen Merethe? - Jeg er HMS-ansvarlig her på Teknisk Service. Vi har nå fått en Miljøstasjon som jeg har jobbet for å få til. Ellers er jeg opptatt av det psykososiale miljøet, og vil gjerne påvirke til at vi har en god og vennlig tone blant oss kollegaer. Jeg hadde ikke greid å se på en ukultur uansett, sier Merethe med frisk kommentar. Tom Beggesvik var utleid fra KTV for å hjelpe til på Miljøservice i sommersesongen 2008, men arbeidet økte og han fikk i januar 2009 derfor tilbud om fast stilling på CCB. Han har erfaring fra bl.a. vaktmesteryrket, og dette kommer godt med i jobben som operatør hvor kjemikaliefylling og rengjøring av tanker og utstyr står i kø. - For det meste tilbringer jeg tiden i spylehallen. Her rengjør vi transporttanker, tankbiler, subseautstyr, og mye annet, sier Tom. Jeg er også i stor grad ansvarlig for tapping av helifuel og Oceanic som skal ut i Nordsjøen. - Hva gjør du i forhold til HMS på basen Tom? - Jeg er verneombud, og jobben min tilsier jo også at HMS må stå helt fremme i pannebrasken. Jeg synes også kollegaer snakker mer om HMS og viser bedre etterlevelse enn da jeg begynte her, så HMSkulturarbeidet virker nok, selv om det tar tid. Personlig vil jeg jobbe for å påvirke at vi forbedrer oss med tanke på opplæringsbiten. Vi kan aldri bli gode nok. Selv om HMS er tidkrevende, får vi huske på at Rom heller ikke ble bygget på en dag, glimter det til fra Tom. Silje er daglig oppdatert på hvor farlig avfall befinner seg på basen. Hun sitter sentralt på Miljøservice i V8 og tar i mot bestillinger, størsteparten fra SAR, men også en god del fra andre kunder, leietakere og CCB. Hun utarbeider arbeidslister og delegerer jobber videre til operatørene som i tur og orden håndterer avfallet og rengjør alle typer utstyr som er i bruk både onshore og offshore. - Antallet på bestillingene kan variere veldig, sier Silje. Vi kan få inn alt fra 1-20 bestillinger per dag. Det krever en del koordinering. I tillegg skal alt journalføres og faktureres, så konsentrasjonen og nøyaktigheten bør være til stede. Silje har bakgrunn som advokatsekretær og arbeidet flere år på Nevropsykologisk Senter som sekretær og testtekniker. Her utførte hun blant annet IQ-tester. Høsten 2008 begynte hun i CCB. - Hva gjør du i forhold til HMS på basen Silje? Jeg har merket meg at HMS-kulturarbeidet har lagt til rette for mer gjennomtenking og et mer våkent fokus på gjennomføring av arbeidsoppgaver. Klar Ferdig Gå er et bra tiltak. Selv tror jeg at jeg bidrar til et godt arbeidsmiljø, med positiv innstilling og godt humør, smiler Silje som er eneste kvinne i staben på V8. Arbeidsleder Nils Arne Torsvik har vært ansatt på CCB i 4 år. Etter 24 år med jobb som operatør på tankbåter har han erfaring innen de fleste operative oppgaver i forbindelse med bunkring. I dag er det i alt 8 mann engasjert på Bunkersavdelingen til CCB. - Dette er tungt fysisk arbeid, sier Nils Arne. Det handler stort sett om mye løfting av slanger, men vi arbeider med tiltak for å bedre dette, og tromler er et av forslagene. Vi ser også frem til å komme inn i det nye bygget til Miljøservice som er underveis, sier han. Bunkers leverer diesel til båtene og dette kan dreie seg om opp til 5 leveringer per dag på det meste. - Hva gjør du i forhold til HMS på basen Nils Arne? - Vi fokuserer enormt på HMS, ikke minst fordi vi jobber så mye alene. Den største faren er overbunkring og søl til ytre miljø. Jeg går gjennom prosedyrene på hvert eneste morgenmøte når dagens oppgaver skal gjennomgåes. Her har vi god dialog. En ny prosedyre fra Statoil som nå blir satt i verk er krav om redningsvest 3 meter fra kaikant. Tidligere var dette 1 meter. Dette er en god forbedring, ikke minst med tanke på mye alenejobbing både kveld og natt, sier Nils Arne. Bunkersoperatør Geir Eide har 21 år bak seg i CCB, og kjenner bedriften godt. Han begynte på logistikk som operatør, og har vært innom Miljøservice i fem av disse årene. - Jeg stortrives her, sier han når vi treffes på en typisk og travel hverdag. Når du jobber på kaien skal du ha god observasjonsevne. Det er stor aktivitet av truck, kran og bil, og som bunkersoperatør håndterer jeg slanger på opp til 25 meter for kundene. Vi har nettopp fått nye redningsvester som vi bruker ved fylling. Kundene våre er mange med Statoil som den største. Men også MI, Gasnor, Halliburton og Mac Dermid m.fl. er faste i porteføljen. De typiske produktene vi jobber med er fuel, diesel, LNG-gass, nitrogen samt tørrbulkprodukter, sier Geir. - Hva gjør du i forhold til HMS på basen Geir? Som verneombud er jeg opptatt av at HMS n sitter på plass, og jeg gir beskjed dersom forhold uroer meg. Å jobbe på kaien i det hektiske trafikkbildet er en stor utfordring, og vi må observere hvert sekund. Godt samspill med logistikkavdelingen er derfor avgjørende for en trygg arbeidsdag, sier Geir. 4 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 5

4 Blåser i riktig retning CCB sin satsing på vindkraft gir uttelling Prosjektleder CCB Vind, Michelle Williams Fremme fra venstre: Ottar Vik, styreformann i Naturgassparken Vest, Frode Carlleif Hoff, Bergen Tomteselskap (BTS), Birger Møvik, Markedssjef Naturgassparken Vest. Fremme fra høyre: Kurt R. Andreassen, adm.dir. CCB, Øyvind Langedal, Viseadm.dir. CCB Nytt selskap etablert Siste halvår har CCB Vind fortsatt det viktige arbeidet med nettverksbygging, opparbeidet faglig kompetanse og videreutviklet kunderelasjoner innenfor vindkraftmarkedet. Dette har gitt uttelling i form av økt interesse for våre basetjenester og deltakelse i prekvalifiseringsrunde for en større vindkraftleveranse til Norge. Prosjektleder for CCB Vind, Michelle Williams, er stolt av å kunne legge frem gode nyheter fra vindkraftgruppens arbeid. - Vi jobber fokusert på oppgavene og satser sterkt på kunnskap og kompetanseoppbygging i denne fasen. Det innebærer deltakelse på konferanser og workshops, og her har vi vært aktive. Det handler om å forberede seg, og det så godt at vi blir den foretrukne logistikkpartner når markedet braker løs. Vindkraft er den raskest voksende fornybare energiressursen i hele verden, og den kommer for fullt i løpet av den neste 5-10 års perioden, særlig på offshoresiden. Men allerede nå planlegges og forberedes store prosjekter, og logsitikkdelen er en helt sentral brikke i dette landskapet. Klart vi skal være med her. Vi må tenke fremover på hva som kan gi CCB nye spennende inntektsmuligheter, sier hun med den største selvfølgelighet. - Vi har 35 års kompetanse på basedrift. Dette er grunnlaget vårt, men skal vi nå helt inn i kjernen på vindkraftmarkedets store prosjekter må vi spisse et eget konsept mot dette markedet slik at vi blir identifisert som den foretrukne partner i fremtidige prosjekter. Da må vi bygge tverrfaglige allianser med samarbeidspartnere og satse på multispesialiserte pakkeløsninger for kundene, sier prosjektleder Williams. Og prosjektene er underveis. Nye konsesjonstildelinger på landbasert vindkraft med støtte fra Enova øker på, og CCB har allerede deltatt i et prekvalifiseringsoppdrag. Ikke minst, er den svært spennende offshore vindkraften en stor trigger i det norske markedet. Testmøller i sjø er i gang. Hywind startet utenfor Karmøy, Sway har fått konsesjon i Øygarden og skal sette opp testmølle på Kollsnes, Lyse Energi i Rogaland er med i et testprosjekt av tre møller som det nå er søkt konsesjon for, og det største utbyggingsprosjektet i Norge så langt er planlagt utenfor Kristiansund av Vestavind Kraft som består av syv energiselskap, deriblant BBK. Her er planen å sette opp 70 møller utenfor kysten ved Harøya. - Men, sier Williams, det er viktig å presisere at vindkraftmarkedet offshore i første omgang kommer ute i Europa. Det hjelper ikke at Norge faktamessig sett har de beste vindkraftressursene i hele Europa. Markedet her hjemme, og kanskje hele energikulturen vår er ikke moden nok til de store satsningene enda. I første omgang er det britene og tyskerne som dominerer i det kommene offshore vindmarkedet. Utenfor Nordøst-England planlegges Doggerbank, et kjempestort område med plass til vindturbiner. Gjennom nettverket vårt vet vi at det i dette gigantprosjektet er behov for havn og basetjenester med muligheter for sammenstilling av møller også på norsk side. Skal vi være med i det gode selskap er derfor satsing på samarbeid gjennom nettverket vårt helt avgjørende. Det ønsker vi å fokusere på i det videre arbeidet nå, sier Michelle Williams til Basenytt. Naturgassparken på Kollsnes Torsdag 10. juni 2010 besluttet Coast Center Base AS (CCB) og Naturgassparken Vest å etablere det første selskapet i Norge som skal spisse logistikkompetanse mot det vekstkraftige vindkraftmarkedet. Selskapet CCB KOLLSNES AS eier foreløpig 75 mål i Naturgassparken på Kollsnes utenfor Bergen, men har store ekspansjonsmuligheter når de nå tar sats for å utvikle den første vindkraftbasen langs norskekysten. CCB har det siste året bygget opp kunnskap og kompetanse innenfor vindkraftmarkedet med tanke på å betjene den sterkt voksende vindkraftindustrien, i første omgang med offshorevind på engelsk side og ellers i Europa, men nå også med spennende norske prosjekter langs kysten. Behovet for gjennomtenkte logistikkmodeller som fokuserer på helheten av denne verdikjeden er etterspurt i tidlig fase, og det er avgjørende at aktører som skal velges både har gjennomføringskompetanse og gjennomføringsevne. Det krever lang erfaring fra logistikkområdet, noe CCB har skaffet seg som forsyningsbase til offshoreindustrien i løpet av de siste 35 årene. CCB inngår i et landsdekkende basekonsept der de sammen med NorSea Group AS i Stavanger har baselokasjoner fra Kirkenes i nord til Farsund i Sør. Naturgassparken Vest, eid av Øygarden Kommune (ØK) og Bergen Tomteselskap (BTS) var den første næringsparken i Norge som kunne tilby den unike naturgassen gjennom eget ledningsnett tilknyttet gassfeltet Troll. Parken forsyner et utstrakt antall kunder i dag, og vil kunne spille en sentral rolle i logistikkutviklingen av det nye selskapet. For kort tid siden fikk vindkraftaktøren SWAY, som utvikler verdens største vindturbin (10MW), konsesjon til test av denne på Ljøsøyna, som nå inngår i det nye selskapets eiendom. I Naturgassparken ligger også selskapet General Electric Energy AS som leverer turbiner for elektrisk produksjon på plattformer i Nordsjøen. Gjennomtenkt plan for området - Vi tror tidspunktet for å satse på fornybar energi er riktig nå. Det vil være behov for mange logistikk-knutepunkt og sammenstillings-lokasjoner når internasjonal offshorevind skyter fart i årene fremover. Den gigantiske vindkraftsatsningen i England med Doggerbank er et godt eksempel på det, og signalene til oss fra engelsk side er allerede kommet. De trenger drahjelp fra norske baser og havner med dypvannskaier, noe vi besitter. Av erfaring vet vi også at alle utbygginger må starte med logistikken. Det er avgjørende å være tidlig ute med planlegging, og vi skal derfor utvikle en plan for området med tanke på nødvendig infrastruktur for dette markedet, sier Kurt R. Andreassen, administrerende direktør i CCB. - Planen vil danne grunnlaget for en spennende modell for vindlogistikk, en modell vi kan utnytte i fremtiden, og også bruke andre steder, uavhengig av geografisk ståsted. Det er en viktig forutsetning å ta med i planene at vi skal kunne betjene vindkraftmarkedet med vår logistikkompetanse og vårt personell der det er mest fordelaktig for utbyggerne. Slik vil vi ruste oss for det internasjonale vindkraftmarkedet og delta i betjeningen av Nordsjømarkedet i fremtiden. Vi kommer til å styrke nettverksbyggingen med faglige organisasjoner, utbyggere og industriaktører i et nytt spennende marked, sier Andreassen. Eiere: CCB 50% - Naturgassparken Vest 50% 6 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 7

5 intervjuet: Audun Gunnarsen, Basesjef Statoil-Ågotnes RETURN TO SENDER I Basesjef for tredje gang på Ågotnes løpet av 10 år vil vi gjøre et kvantesprang innenfor logistikk-faget. Lasting og lossing vil bli automatisert. Hvorvidt det er dyp kjærlighet som ligger bak Audun Gunnarsens retur til Statoil på CCB-basen på Ågotnes skal være usagt. Men, han er kommet tilbake for tredje gang som leder på denne basen, og selv beskriver han sin retur med ordene; Jeg er kommet hjem igjen. Han har vært tre dager i jobben i tredje runde når Basenytt får innvilget visitt. Etter 33 år i logistikkens tjeneste verden rundt er han klar til å lede Statoil videre på basen, kanskje med et nytt kvantesprang. London, Sibir, Færøyene, Algerie for å nevne noe og nå Ågotnes igjen, for tredje gang. - Jeg er kommet hjem igjen, sier en smilende basesjef for Statoil på Ågotnes. Audun Gunnarsen har vært med på å utvikle logistikk-tenkningen i 33 år. Når han møter Basenytt lener han seg ikke tilbake i stolen. Han er mest opptatt av fortsettelsen og av de store utviklingsmulighetene for logistikkens fagfelt i fremtiden. Logistikk-karrieren hans startet i 1977 i Mobil Exploration, som den gang var operatør for Statfjord-feltet. Han begynte som operatør på lageret, skaffet seg nødvendig erfaring fra logistikkens innside, og ble lagerleder i I 1984 fikk han stilling som Baseleder, og første runde var i gang. Men nye oppgaver ventet utenfor landets grenser. Han reiste til London for å forberede et større prosjekt i Sibir. I denne gigantiske energiregionen ledet han arbeid med vedlikehold av landbaserte brønner. I 1994 vendte han så hjem igjen og startet sin andre periode som Baseleder på Ågotnes. Etter to år ble han tilbudt stilling som leder av alle Statoils baser nasjonalt, en oppgave han ikke kunne si nei til. Så kom første runde med tildeling av blokker utenfor Færøyene. I et år jobbet han med å etablere logistikkapparat for hele fire oljeselskaper i dette området. I 2004 gikk så ferden til Algerie hvor han var logistikkleder i et stort leteprosjekt i hele 5 år. Audun Gunnarsen har fått mye påfyll til å se på logistikk, ikke bare som funksjonelle og operasjonelle aktiviteter, men også på viktigheten av menneskelige relasjoner, samhandling og samarbeid i hele verdikjeden. For logistikk handler vitterlig om å samordne hele verdikjeden fra råvare til sluttbruker, sier Audun Gunnarsen til Basenytt, helt i tråd med det nyere begrepet Supply Chain Management, som fokuserer på mindre kostnader og økte inntekter for samtlige eksterne aktører og bedrifter i samme varestrøm, gjennom utstrakt samarbeid i en felles materialstrøm. Som Baseleder for tredje gang vil Audun Gunnarsen nå optimalisere en samordnet styring av bedriftsinterne funksjoner samtidig med gode relasjoner til leverandører og kunder utenfor bedriften. Han mener vi er kommet langt i Norge med logistikk-tenkningen med noen unntak. - Vi tar kontinuerlig i bruk de nyeste teknologier og IT-systemer. Men, poengterer han, ser vi på deler av logistikkjeden så er det steder vi ikke er kommet langt nok. Vi driver fortsatt med lasting og lossing på tradisjonelt vis, og det er fortsatt mennesker, som ved hjelp av fysisk håndtering, huker på og av last. Her er parallellen til vikingens adferd nokså lik. De pakket også på og av alt det de skulle transportere på dyrene og båtene sine, sier Gunnarsen friskt og legger til: Men nå er jo containerne av stål og ikke tre lenger! - Jeg er overbevist om at vi snart vil gjøre et kvantesprang innen logistikk-faget. Det snakkes mye i miljøet om dette, og det handler om automatisering av lasting og lossing, sier Gunnarsen. Vi vil se programstyrte seilingsplaner og GPS-styrte laste og losse-operasjoner. Dette kalles identifikator-teknologi og IT-teknologien vil utvikle disse mulighetene. Når fartøyene bakker inn vil traverskranen styres etter elektroniske innstillinger og stå klar til løft av containere på helt presise programstyrte punkt. Jeg tror vi er der om ca. 10 år, sier Gunnarsen. - Hva vil dette gjøre i forhold til HMS? - Reduksjon av ulykker, helt klart, sier Gunnarsen. Menneskene vil jo bli trekt unna risikosituasjoner. De vil få omdefinerte arbeidsoppgaver og måtte jobbe mer med automasjon og hitec-oppgaver. - Hva skal du legge vekt på i din tredje runde her på basen? - Vi skal bygge et helt nytt operasjonsrom, en slags kommandosentral, sier Gunnarsen. Dette vil samle aktivitetene våre og skape en langt bedre oversikt av hva som skjer på kaiområdet vårt. Vi skal installere kamera og vil få en helt ny hverdag i forhold til å drive logistikken fra et sentralt punkt. Her skal vi ta i mot requester og sørge for at alt kommer med på dagens båt. 4-5 personer skal styre operasjonene, ha kontakt med båtene, kommunisere med plattformene og operasjonsmiljøene på land, sier Gunnarsen og legger til at operasjonsrommet allerede skal stå ferdig til høsten. - Ågotnesbasen er en særdeles veldrevet base. Den er faktisk Statoils flaggskip når det gjelder base, og det er ingen tvil om at Statoil Ågotnes har hatt stor påvirkning på hvordan logistikken skal være i Statoil-systemet. Dette er noe jeg ønsker å videreføre. CCB har en god ledelse som tenker fremtidsrettet på sin forretningsutvikling. Her er det satset på et ledende subsea-miljø med stor konsentrasjon av teknologi og kompetanse, sier Gunnarsen som til slutt ønsker å fremheve viktigheten av hver enkelt medarbeiders kompetanse i bedriften. - Jeg ønsker å trekke det beste ut av den kompetansen som organisasjonen her har. Personellet skal oppleve at de er verdifulle, at de spiller viktige nøkkelroller og at de er bruk for. Vi som er ledere må fortelle hver medarbeider dette. Det er menneskene som besitter knowhowen. Mister vi den, ja da raser operasjonen som et korthus, sier Audun Gunnarsen til Basenytt. Prosjektgrupen i Grønn Forsyning: Business Developer Ellen Karoline Norlund, prosjektleder Magne Hausberg og direktør for Marine operasjoner og basedrift, Frank W. Arnesen. Audun Gunnarsen, Basesjef på Statoil Ågotnes for tredje gang 8 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 9

6 NYE KRAV TIL SIKRING AV LAST Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Lars O. Lie var død den 9. juni Lars var ikke bare folkets ordfører - han var også næringslivets ordfører. Lars viste et engasjement som gikk langt utover det vi normalt forventer fra kommunens øverste politiske leder. Var det en sak på agendaen som kunne ha betydning for næringslivet, sørget han for å gi og å få oppdatering, slik at han alltid hadde de beste forutsetninger når saker skulle debatteres og beslutninger skulle fattes. Både nytt samband til Sotra og regionshavn er eksempler på dette. Vi visste alltid hvor Lars sto, han var engasjert og tydelig, og aldri redd for å ta standpunkt. Personlig opplevde jeg Lars som en raus og klok leder som var oppriktig interessert i sine omgivelser og de personene han samhandlet med. Jeg kommer til å savne Lars og den lune humoren som han alltid hadde med seg, og jeg er glad for at jeg fikk gleden av å kunne samarbeide med ham. Våre tanker går til hans nærmeste familie som mistet ham så alt for tidlig. På vegne av CCB takker jeg for det samarbeidet vi har hatt, og lyser fred over ordfører Lars O. Lie sitt minne. Kurt R. Andreassen Administrerende direktør Foto: Kjell Andersland Ordfører Lars O. Lie, Bunkersavdelingen på CCB håndterer bulkmengder på flere tusen tonn årlig. Metoden for mottak og levering av tørrbulk, dvs barytt, sement og bentonitt byr på utfordringer i forbindelse med utslipp. Dette skal nå en helt ny støvutskiller ta seg av. Resultatet gir gevinst både for miljøet og økonomien. - Vi benytter trykkluft som transportmedium, og returluften inneholder naturligvis partikler, altså restprodukter, som til nå har vært vanskelig å samle opp. Dette har vi nå funnet en løsning på gjennom støvutskilleren vår, sier teknisk sjef på CCB, Jan Arild Alvheim. Hvordan fungerer støvutskilleren? - Den baserer seg på et såkalt syklonprinsipp. Dvs at partiklene fanges opp av hastighet og gravitasjonskraften. Når tørrbulken leveres fra landanlegg til båt, vil det meste av produktet bli liggende igjen på båtens tanker. Men returluften inneholder selvsagt en del partikler. Jo fullere tanken blir, dess høyere konsentrasjon støv inneholder returluften. Det er denne returen vi nå leder til støvutskilleren som tar siste rest av jobben. Tilnærmet ren luft er resultatet av det som slippes ut, så dette er en stor og viktig miljøgevinst, sier Alvheim. - I tillegg finnes det mange andre fordeler med anlegget. Det kan kobles til eksisterende struktur uten behov for ytterligere ombygging. Det er en enkel konstruksjon som også er enkel å drifte. Økonomisk gevinste er det også i form av at vi gjenvinner restprodukter til nytt forbruk. Enheten gir heller ingen reduksjon i leveringskapasitet, og sist men ikke minst så er dette en sikker barriere for uønsket utslipp ved overfylling, sier Alvheim. Hvem står bak? - Støvutskilleren er en patentert totalløsning for dette bruksområdet. SHALK Engineering disponerer nå disse patentrettighetene, og CCB har aksjemajoritet i selskapet som er etablert i Ulsteinsvik. Vi legger nå til rette for å spesialisere produktet til bruk på baser, båter og rigger i offshoresammenheng, sier Alvheim. - På CCB har støvutskilleren vært i test et par år, før den dette året ble satt i aktiv drift. Målet vårt er å etablere fullrensing på alle våre leveringsprodukter, avslutter Alvheim til Basenytt. Mange hendelser med dårlig sikring av last har fått OLF til å stramme inn kravene til bransjen for å redusere skadeomfanget. I 2012 blir kurs i pakking, og sikring av last samt brukerkontroll et bransjekrav for alt personell som har befatning med dette. CCB er allerede i gang med opplæring av personell. I 2008 kom OLF-retningslinjen om sikring av last som et resultat av for mange innrapporteringer av uønskede hendelser. Høsten 2009 satte CCB i gang et kurskonsept sammen med KIS Kompetanse. CCB har instruktører og KIS Kompetanse er teknisk kursarrangør. Bas Geir Inge Strand og leder for transport Kurt Fjeld i Logistikkavdelingen på CCB er OLF-godkjent og har hittill hatt rundt 25 personer på kurs fra CCB logistikk/ entreprise. Kurset består av en teoretisk del, en praktisk del og en eksamen som blir bestått/ ikke bestått. - Poenget med kurset er å få en bevisstgjøring når det gjelder sikring av last. Vi ønsker å illustrere hvilke krefter som er i sving, hvordan de virker og hvilke konsekvenser det kan få dersom vi ikke gjør dette riktig, sier instruktør Geir Inge Strand til Basenytt. - Kurset omfatter innlæring av lovverket, informasjon om hvilket materiell som benyttes og orientering om OLF-retningslinjenr 116, sier Strand. Samlet mener vi dette gir personellet en bedre forståelse for sikring av last, og derfor et bedre grunnlag til å ta de rette avgjørelsene. Målet er at alt personell som har befatning med lastebærere, pakking og sikring av last skal ha dette kurset. Dette innebærer i alt ca. 100 personer hos CCB. Dersom bedrifter ønsker å sende deltakere til kurset, så ta kontakt med: KIS Kompetanse på Epost: henvendelser eller telefon Hva ble gjort feil i denne situasjonen? Foto: Statoil Instruktør Geir Inge Strand 1 0 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 1 1

7 Vårt aller beste CCBs leietakere Juni juni var det tid for nytt HMS-leietakermøte i Forum K2 på CCB. Adm.dir. Kurt R. Andreassen åpnet møtet på den fine sommerdagen foran omtrent 60 deltakere i salen. HMS-leder Pål Samuelsson holdt første foredrag og informerte om CCB sitt arbeid innenfor HMS-kulturprosessen. CCB tror på, og ønsker, en HMS-kultur som er i konstant bevegelse. Bare da er det mulig å skape positive endringer over tid ifølge HMS-lederen. Seniorkonsulent innen sikkerhet, Bjørn Jarle Nilsen fra Statoil, fokuserte på forsyningsutfordringer ved basene og viste mange skrekkeksempler på faktiske hendelser og ulykker. Han hadde sikring av last som tema i sin fremstilling. Mister vi bare last, eller kan vi også miste livet?, spurte han innledningsvis. Han beskrev 15 typiske farer for tilhørerne, fakta det er viktig å være observant på i arbeidet på basen mennesker beveger seg daglig inn og ut av basen, tyngre kjøretøy ruller inn og ut, det er en logistikkflyt med mange tunge kjøretøy, tett bebyggelse og høy aktivitet, sa Nilsen. Dette er bare noen av de farene vi må være våkne for. Men hendelsene er mange og det bekymrer meg. Hvorfor får det fortsette, spurte han salen og avsluttet med oppfordringen om at vi alle enes om å stoppe transportkjøretøy som kjører med usikret last heretter. Avslutningsvis holdt prosjektleder for Statoils etterlevelsesprogram, Yngve Tvedt, et inspirerende innlegg om det Statoil har kalt A-Standard, et handlingsmønster som fokuserer på hvordan vi handler når vi er på vårt aller beste. Programmet har tre hovedmål som er; lederskap, kontroll og læring. Han poengterte at et lederskap handler om hva medarbeidere gjør når den som er leder IKKE er tilstede. Med andre ord, dersom lederen klarer å sette ansatte i stand til å planlegge, utføre og evaluere Fokuset må være: Hvordan jobber vi når vi er på vårt aller beste? jobben på best mulig måte, snakker vi om godt lederskap. Alle som leder en arbeidsoppgave må ansees som en leder, sa Tvedt. - Det er viktig at lederen må ha læring ute i laget sitt. Vi må trene for å bli gode, og fokuset må hele tiden være: Hvordan jobber vi når vi er på vårt aller beste?, sa Tvedt og oppfordret alle til å ta folk i å gjøre det rette, og ikke motsatt, slik tradisjonen lenge har vært. AGR EmiTeam A/S Aibel AS Aker Offshore Partner AS Aker Subsea AS B Holme Transportforretning AS Bergen Agent AS BJ Services AS Bjørge AS/NCT Cabot Specialty Fluids North Sea Chemco AS Delta Systems AS Dolphin AS ESS Offshore AS Eurobom BV Expro Group Norway Ferguson Norge AS FMC Kongsberg Subsea AS Franzefoss Gjenvinning Gasnor AS Grieg Logistics KS Halliburton AS Helse, miljø og sikkerhetsgruppen Holmedals Kantineservice AS I.O.S. Tubular Management AS IOS Offshore AS JDR Cables Systems AS Kystverkets Beredskapsavdeling Manpower/Techpower MI Swaco Norge AS NCE Subsea Bring Logistics AS Norcem AS Posten Norge BA Prosafe Offshore QuipBrokers International AS Safe service LTD Sar AS Schlumberger Norge AS Siemens Installasjon AS Sotra Brannvern Stangeland Kran AS StatoilHydro ASA Statoil Norge AS Swire Oilfield Services AS Teknologisk Institutt AS Telenor Eiendom Holding AS Telenor Mobil AS Toma AS Transocean Offshore LTD Trond Lossius Tuboscope Norge AS Viking Moorings Norge AS Water Weights Scandinavia AS Ågotnes Fysioterapi JDR CABLES inne i vindkraftmarkedet JDR Cable Systems AS har væt etablert på CCB siden I denne perioden har selskapet vokst fra 1 til 5 ansatte. Denne arbeidsstokken betjener hovedsakelig norskbaserte kunder og prosjekter over hele verden. Nå kommer fornybar energi og vindkraft for fullt fremover og selskapet har derfor satset på egen kabelfabrikk i Nord-Øst England. Hovedfokus på CCB er olje og gassmarkedene med alle typer umbilical og kabler for subseainstallasjoner. Men, de siste par årene har JDR Cables også ekspandert kraftig mot det nye kabelmarkedet for offshore vindparker og bølgeenergi. De har vunnet flere store kontrakter, og startet derfor i fjor sommer opp en helt ny kabelfabrikk i Hartlepool i Nord Øst-England. Dette sier Oscar Eide, som har ledet den norske avdelingen siden oppstart i Før gigantiske Doggerbank utvikles er det tre offshore vindkraftprosjekter som tar av i England. JDR Cables er med på alle tre. Sheringham Shoal er allerede i gang, Greater Gabbard offshore wind farm kommer med 140 vindturbiner og London Array skal bestå av 200 vindturbiner. JDR Cables skal levere kilometervis av kabler. - Markedet for denne type kabler er enormt fremover hvis prognosene slår til for en del av prosjektene. Våre folk her vil også kunne delta under legging og installasjon av de mange kablene som etterhvert skal i havet. - Vi gleder oss over å være en aktør med fokus på fornybar energi der andre store norske aktører som Statkraft og Statoil er veldig toneangivende, sier Oscar Eide. JDR CABLES satser i England og har vunnet flere kontrakter 1 2 B A S E N Y T T B A S E N Y T T 1 3

8 OTC - Ny møteplass for CCB Takk for at du gjør våre kjerneverdier på CCB til dine verdier! CCB, representert ved adm.dir Kurt R. Andreassen og markedskoordinator Arne Aarvik, deltok på OTC i Housten for første gang og høstet gode erfaringer fra leverandørenes største utstillingsvindu. Over deltakere og besøkende var registrert på årets gigantmesse i Texas. Den årlige messen som startet opp i 1969 rager høyt oppe på godt besøkte messer i USA. Over 2000 selskaper med interessefelt innenfor offshoreteknologi og tema knyttet opp mot dette, deltar på eventen. Hele 110 land rundt omkring på kloden er representert. Deltakelsen fra Norge er selvsagt stor, og i år deltok CCB for første gang. - Dette gjorde vi først og fremst for å se nærmere på om det er en aktuell arena for oss, og om det vil gi oss uttelling i form av nye kunderelasjoner, sier Arne Aarvik som er markedskoordinator ved CCB, og også daglig leder av selskapets base i Kirkenes. - Det fine med et arrangement av denne størrelsen er at vi treffer en stor andel av kundene våre på ett sted. Vi får muligheten til å besøke dem på rad og rekke uten å nødvendigvis måtte avtale møter i forkant. I tillegg har vi fått knyttet gode relasjoner til svært mange av våre kunder, noe som er grunnleggende for godt samarbeid i fremtiden. Vi er svært fornøyd med resultatet av reisen, og kommer nok til å besøke denne messen igjen, sier Arne Aarvik til Basenytt. Både CCB og Kirkenesbase var representert med informasjon på standen til Sør-Varanger. Sikkerhetsbevisst Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig for den enkelte og våre omgivelser. Våre verdier Det nye IRM-bygget på CCB basen under oppføring IRM bygger nytt Av Irene lillehammer IRM-avdelingen (Inspection, Repair and Maintenance) på CCB etablerer seg med nytt verkstedsbygg på basen. Bakgrunnen er behovet for å samle arbeidskapasiteten, og å skape mer nærhet til prosjektene i tråd med kundenes ønske. IRM-avdelingen utfører store og komplekse prosjekter for rigg-operatører. Dette dreier seg om omfattende vedlikeholdsarbeid, klassing og sertifisering. De mange operasjonene krever mye innleid personell. 500 personer eller mer kan være i arbeid døgnet rundt på flere av prosjektene. Måten IRM-avdelingen jobber på er at de tilpasser organisasjonen til hvert enkelt behov og dermed skreddersyr prosjektene i forhold til kunden. Det nye verkstedsbygget er på 1650m2. Det innehar 2 traverskraner med kapasitet på løft av 40 tonn. Disse kan også utføre parløft på til sammen 80 tonn. Høyde under krankrok er 12 meter. Et kontorbygg for IRM-avdelingen og eventuelle leietakere på 3 etasjer vil også bli bygd. Dette kommer på 252m2. - Vi ønsker å bygge IRM-verksted fordi vi har manglet kapasitet for våre prosjekter. Vi har basert oss på lån av interne leietakere og eksterne aktører. Dette medfører mye forflytninger, og jobber kommer utenfor synsrekkevidde, noe kundene har gitt tilbakemelding på. Det sier seg selv at komplekse oppdrag av den karakteren vi utfører er best tjent med en samlet kompetanse av aktører nærmest mulig oppdragsstedet, sier prosjektdirektør Ronny Haufe på IRM. Adm.dir. Kurt R. Andreassen og Markedskoordinator Arne Aarvik fra CCB besøkte gigantmessen i Housten, Texas i mai. Kontrolløren går videre Kjerneverdier på CCB - I det nye verkstedet ønsker vi å imøtekomme blant annet behov som modulhåndtering med sveisemuligheter, mekanisk vedlikehold, sammensetning og demontering. Vi får et bygg med god høyde og dertil kapasitet på traverskran. Vi får store åpninger i begge retninger og det blir mulig for tårnkran å løfte direkte til port. - Vi satser på å få flere aktører inn i bygget og interessen fra bedrifter som ønsker å bruke det har vært god. 1/3 av bygget vil bli styrt av IRM selv, eventuelt i kombinasjon av spotleie og/eller oppkommende prosjekt, sier Ronny Haufe, som også ser frem til en oppgradering for IRM-avdelingen i nye kontorlokaler med blant annet gode møteromsfasiliteter. Sikkerhetsbevisst forplikter hver og en av oss til å tenke enda mer på risiko og risikostyring. Ordlyden fullt forsvarlig er hentet fra dagens krav i Arbeidsmiljøloven. I tillegg bringes elementet ytre miljø inn i form av ordet omgivelser. Samfunnsforventninger i form av lovkrav er strenge og høyst aktuelle. Omgivelser gir også rom for andre assosiasjoner som f. eks. kunder, samarbeidspartnere, naboer, lokalsamfunn og kommune. Alle er aktører som vi ønsker å ta hensyn til under utførelsen av vår drift. Deres oppfatning av oss er også grunnleggende for å opprettholde et godt omdømme. Handlekraftig Kloke beslutninger og fokus på oppgavene. Slik får vi gjennomført jobben med riktig resultat. Våre verdier Handlekraftig viser vår evne til å anvende vår kompetanse og alltid finne de beste løsninger. De tallrike prosjektene som har blitt gjennomført på CCB er eksempler på hva en handlekraftig organisasjon kan få til. Det er CCB sitt mål at vi skal videreutvikle vår merkevare som består av følgende verdier og egenskaper; vi er fleksible, tilpasser oss kunder og omgivelser og gjennomfører det som er besluttet. Lagspiller Mennesket er vår viktigste ressurs. Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. Våre verdier Lagspiller understreker at menneskene i vår organisasjon er en ressurs for hverandre og dermed for bedriften. For å få utnyttet medarbeidernes ressurser må vi være dyktige på samarbeid og samhandling. Sammensatt danner dette bedriftens fundament til å bygge en kunnskap som sikrer vår virksomhet, og som kommer våre eiere og vårt lokalsamfunn til gode. Magnus Kvamsdal var 70 år 21. april 2010, og har 21 år bak seg i CCB. Men, i arbeidslivet har han bygget opp kompetanse i 54 år, og han har ikke tenkt å gi seg med jobbing etter at han takker av på CCB i august. - Vi er kommet lenger i HMStenkningen og mye er blitt endret på de siste 15 år. Likevel ser vi at vi aldri kan hvile i forhold til dette området. Hendelser og nestenulykker skjer, så her må det jobbes, sier Magnus som også er svært opptatt av trivsel på arbeidsplassen og at leietakerne føler seg vel ivaretatt på basen. I følge kollegaer er han også mannen som ordner opp dersom noen av leietakerne er i knipe. Når vi slår av en prat med Magnus Kvamsdal skjønner vi fort hvorfor han beskriver seg selv som en altmuligmann. Han er utdannet tekniker, i dag kalt ingeniør. Han har jobbet med mye forskjellig innenfor CCB. I 1984 kom han til basen som kontrollør hos selskapet Griffin I 2003 flyttet Magnus Group Norge. Her over til Eiendomsarbeidet han med avdelingen som kvalitetskontroll av Magnus Kvamsdal, har mer å gi etter 54 år i jobb d r i f t s - k o o r d i n a t o r. varer som skulle Mye av arbeidet offshore. Når CCB handler om dokumentasjon, men overtok kontrakten med Statoil i 1989 altmuligmannstittelen gjelder sier ble han ansatt i baseselskapet og fortsatte han. Jeg kan gjerne dra over på kontrolloppgavene. Men Magnus var en Statoilbygget og spyle en terasse om allsidig og engasjert medarbeider og ble nødvendig. Og, sier han, jeg har fortsatt oppfordret til å være med i Industrivernet medansvar for innkjøp av nøkler og helt fra starten. Dette fortsatte han med helt sylindere som jeg hadde når jeg var på til HMS-avdelingen. I 1995 fikk han stilling som HMSVi tror ham så gjerne når han sier at han koordinator og jobbet sammen med er alt for sprek til å gi seg i arbeidslivet. Leiv Prestegård i flere år. Her holdt han sikkerhetskurs. Med erfaring fra - Jeg har noe på hånd, smiler han lurt til gruvedriftsarbeid på Svalbard har Magnus Basenytt-redaktøren. fått HMS til å sitte i pannebrasken. Sykkelkongen Arild Halland i CCB Når juni nærmer seg er det flere ansatte på CCB som finpusser på sykkelen og har lagt bak seg en god del treningsøkter. Det populære sykkelrittet Bergen-Voss står for døren, men ingen har deltatt så hyppig som Arild Halland i CCB. Av i alt 33 løp har han deltatt hele 32 ganger! - Mitt første sykkelløp var i Jeg var 17 år og det var 90 personer på startstreken. I år var rundt 4300 personer med på rittet, så dette har virkelig blitt populært, sier Arild Halland. - Men hvorfor Arild? - Det har jeg lurt på selv også. Jeg har funnet ut at jeg rett og slett liker å sykle langt, men den sosiale biten er også viktig. Jeg sykler nå sammen med en bror og tre fettere. Vi har det gøy sammen, og i de siste årene har vi reist til hytten min på Hamlagrø der vi nyter god mat og drikke, og gjerne en fin fjelltur dagen etterpå. Andre deltakere fra CCB dette året var Morten Higdem, Arne Aarvik, Ronny Haufe og Heine Bakke. Foto: Arild Halland først, nr 2 er Olav Ingard Fjeldstad (fetter), Teknologisk Institutt (en av CCBs leietakere). 14 BASENYTT BASENYTT 15

9 RETURADRESSE: Coast Center Base AS Pb Kystbasen Ågotnes Styret Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem 1: Varamedlem 2: Bedriftens representant: Mona Stordal Anneli Mero Bjørn Austrheim Stig Gjerstad Leif-Petter Jørgensen Kari Brakstad Hilborg Vindenes Dersom du har idèer/forslag til andre tiltak/aktiviteter som kan utføres gjennom interesseklubben, ta gjerne kontakt med en av representantene i styret. Er du ansatt i CCB og ikke medlem? Ta kontakt med din nærmeste overordnede eller direkte med et av styremedlemmene så ordner vi resten. Medlemsskapet koster kr 100,- per år. I n t e r e s s e k l u b ben C C B Kort om interesseklubben: Fjellbase: Bedriftens hytte gjennom mange år, med en ypperlig beliggenhet, i vintersesongen, midt i Furedalen. Ski-in og ski-out muligheter midt i løypen! Det er 2 soverom samt romslig hems med flere sengeplasser (passer for ca 10 personer), badstu og 2 toalett. Ny Fjellbase: Bedriften har kjøpt hyttetomt i Bavallen på Voss. Dessverre har det vært store forsinkelser ifra utbyggers side, med tanke på byggestart. Ny byggestart vil derfor være sommeren Vi vil dermed beholde Fjellbase, inntil ny hytte er ferdig oppført. Hytten i Ljones: Romslig hytte/hus med 4 soverom (sengeplasser for 12 personer) og 2 bad. Ligger like ved Hardangerfjorden i idylliske omgivelser, med flotte turområder, fiske-/og bademuligheter. Egen sand-volleyball bane rett utenfor hyttedøren og bordtennis i kjelleren. Båt med motor disponeres i sommersesongen. Dagens leieavtale har utløp Det vil ikke bli signert noen videre leieavtale på hytten, men vi vil søke etter ny hytte som erstatning for denne. Golfmedlemsskap: Interesseklubben har 5 spillerettigheter, for medlemmer, i Sotra Golfklubb på Kolltveit. Sponser kr 500,- for medlemmer som ønsker å ta grønt kort. Partoutkort til Brann Stadion: 8 stk. trekning før hver kamp. Nytt av året er at vi har byttet ut de 4 minst barnevennlige plassene på Frydenbø (felt D) og erstattet disse med 4 stk. på Gamletribunen (felt G). Treningssenter: Ved innmelding i treningssentrene Sprek og Blid sponses man med kr 25,- per trening, inntil 10 ganger per måned. I tillegg får Interesseklubbens medlemmer kr 50,- i rabatt på månedlig avdrag. Kinobilletter: Firmabilletter til kino selges i resepsjonen, kr 75,- per stk. Diverse sponsede arrangement: Medlemmer kan søke om å få dekket inntil kr 500,- årlig for deltagelse i friidrett (løp etc.). Det kan også søkes om støtte til å dekke diverse kontingenter ifm bedriftslag og cuper. Ut over dette vil Interesseklubben selvfølgelig prøve å organisere flere sosiale happenings utover året. Hilsen Interesseklubben N Y T T F R A P E R S O N A L K O N T O R E T JUBILEUM 35-års jubileum: Jostein Solsvik Knut Landro Erling Skoge års jubileum: Øystein Børnes års jubileum: Bjørn Andersen GEBURSDAGER 70 år: Magnus Kvamsdal år: Jan Larsen Terje Holmelid NYE MEDARBEIDERE Følgende nye medarbeidere er fast ansatt i CCB første halvår 2010: Kenneth Hestad Logistikk Trond Bukholm IRM Bjørn Arild Johannesen Teknisk avdeling Pr. 1. juni 2010 var det 162 fast ansatte i CCB. Vi ønsker våre nye medarbeidere velkommen i CCB! -Jeg tror han venter på tips. Dette er ikke Hamburger grillen, vet du! 50 år: Nils Arne Torsvik Vi gratulerer alle!

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft

STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING. Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft STATKRAFTS VINDKRAFTSATSNING Ole Christian Albert, prosjektleder vindkraft 1. STATKRAFT 2. VINDKRAFT 3. VINDKRAFT I NORGE side 2 STATKRAFT KONSERNET 2008 Kraft produksjon, TWh 53.4 Av dette vind 0.6 TWh

Detaljer

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen Kaiutvidelser kai 3/4 Min 21 meter dybde hele kaien Ny kai 4, 75 meter Forlenge kai 3 med 68 meter Yard Services 2012 Songa

Detaljer

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner Kurt R. Andreassen COAST CENTER BASE AS Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen Agenda Bakgrunn Coast Center Base AS Aktivitet i dag og fremtidige behov Suksesskriterier

Detaljer

OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010

OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010 OLJE- OG GASSKONFERANSEN SANDNESSJØEN 10. OG 11. JUNI 2010 Petroleumsvirksomheten i Norskehavet, behov for koordinering og tilrettelegging. Et særdeles viktig og undervurdert område er transport og logistikk

Detaljer

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss!

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss! - en del av NorSea Group - totale logistikkløsninger Du trenger bare oss! Kompetent og pålitelig Norbase ble etablert i 1980 som forsyningsbase for oljeindustrien i nordområdene. I dag leverer vi nyutviklede

Detaljer

Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen

Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen Verkstedsgruppens indsustrikafè 10.12.14 Kurt R Andreassen Selskapsstruktur Coast Center Base AS, nov 2014 Coast Center Base AS 51% 50% 50% 62,5% 50% 34% 50% Kirkenesbase AS Maritime Waste Management AS

Detaljer

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen Fakta om ASCO Er en del av ASCO Group Baser og avdelinger i UK, Canada, Houston, Trinidad, Baku og Norge ASCO Norge ble etablert i 1995 Hovedkontor i Risavika,

Detaljer

GJØAS LIVSNERVE. Møt CCB-panelet. Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB. CCB med nytt HMS-kulturprosjekt

GJØAS LIVSNERVE. Møt CCB-panelet. Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB. CCB med nytt HMS-kulturprosjekt Coast Center Base NR 1 - Årgang 17 JUNI 2009 GJØAS LIVSNERVE Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB CCB med nytt HMS-kulturprosjekt 10 Varemottakets syklus: Bli med på Entreprisen

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole

Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Yrkesfaglig grunnutdanning ved Kjelle videregående skole Lager og bilpleie På Kjelle videregående skole kan du ta en yrkesfaglig grunnutdanning som normalt består av to års opplæring på skolen og to års

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser.

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser. Coast Center Base NR 2 - Årgang 17 DESEMBER 2009 CCB TILRETTELEGGER FOR FREMTIDEN 3 6 SATSER på kompetanse SATSER på vindkraft Sikkerhetsbevisst Handlekraftig Lagspiller Vi skal styre risiko. Kloke beslutninger

Detaljer

OPPFØLGING AV HMS FOR Å KUNNE INSTALLERE OG DRIFTE VINDKRAFT- TURBINER PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅTE. Tobias Hüttner, Statkraft Sverige AB 10.05.

OPPFØLGING AV HMS FOR Å KUNNE INSTALLERE OG DRIFTE VINDKRAFT- TURBINER PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅTE. Tobias Hüttner, Statkraft Sverige AB 10.05. OPPFØLGING AV HMS FOR Å KUNNE INSTALLERE OG DRIFTE VINDKRAFT- TURBINER PÅ EN SIKKER OG EFFEKTIV MÅTE Tobias Hüttner, Statkraft 10.05.2012 AGENDA 1. Statkrafts vindkraftprosjekter 2. HMS under drift: risikoelementer,

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Kunnskap og kompetanse

Kunnskap og kompetanse NR 2 - Årgang 18 Desember 2010 Kunnskap og kompetanse Møt ny FMC-sjef, Trygve Arnesen 5 7 CCB fikk HMS-pris fra OLF Ny havn på Ågotnes? 9 I N N H O L D Side 4 Møt Vindkraftprosjekter på vei inn til CCB

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

SR Groups lille lilla

SR Groups lille lilla SR Groups lille lilla Hjelpsom - Ærlig - Stolt -Det handler om holdninger Vol II Kjære alle ansatte 2. utgave av vår lille lilla er nå klar. Våre erfaringer fra 1. utgave har vært udelt positive, og troen

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik

HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt. Stavanger Tore Engevik HAVSUL Et samfunnsnyttig, klimavennlig, innovativt og fremtidsrettet industriprosjekt Stavanger 08.04.2011 Tore Engevik Hva er Havsul? Norges eneste konsesjonsgitte fullskala offshore vindpark 350 MW installert

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

NR 2 - ÅRGANG 21 DESEMBER 2013. 4Omstilling og. nyorientering. Omstilling og. Aker Solutions mesterskap. med nytt kontorbygg i subsea.

NR 2 - ÅRGANG 21 DESEMBER 2013. 4Omstilling og. nyorientering. Omstilling og. Aker Solutions mesterskap. med nytt kontorbygg i subsea. NR 2 - ÅRGANG 21 DESEMBER 2013 Omstilling og nyorientering 4Omstilling og Verdensnyorientering på CCB 10 12 Aker Solutions mesterskap med nytt kontorbygg i subsea Fra direktørens side Den største utfordringen

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Møte med Innovasjon Norge, Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Møte med Innovasjon Norge, 11.09.14 Bjørn Audun Risøy og Eirik F. Hansen, prosjektledere Mål: Utvikle og kvalifisere leverandørbedriftene gjennom samarbeid, kompetansebygging,

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Offshore vind i Statoil

Offshore vind i Statoil Offshore vind i Statoil Energidager på UMB Vår fornybar energi strategi Lønnsomhet Vekstmuligheter Kjernekompetanse 2 Utvikling av offshore vindkraft i Statoil Sheringham Shoal Dogger Bank Hywind 3 Hvordan

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Store investeringer for et fremtidig CCB

Store investeringer for et fremtidig CCB NR 2 - ÅRGANG 19 DESEMBER 2011 Store investeringer for et fremtidig CCB CCB nærmer seg 40 år og ruster seg for fremtiden 4 Per Kotte samlet over 800 til HMS-Event 12 Møt ordfører Eli Berland 14 I N N H

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Sikring av last for hele logistikkjeden. Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore

Sikring av last for hele logistikkjeden. Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore Sikring av last for hele logistikkjeden Hvordan redusere uønskede hendelser og skader ved løfteoperasjoner offshore Nullfilosofi Null skader på mennesker,materiell og miljø Null ulykker eller tap Null

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk

Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Feriehus for den kresne Garantert førsteklasses håndverk Vi er et lite firma og har spesialisert oss på levering av mobile bo-enheter primært til bruk innen reiseliv/turisme og ferie/fritid. Alt vi leverer

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER?

VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? VELG FORNYBART VIL DU JOBBE MED FREMTIDENS LØSNINGER? HEFTET ER UTGITT AV NATUR OG UNGDOM OG ENERGI NORGE NETTSIDE: www.nu.no / www.energinorge.no E-POST: info@nu.no /post@energinorge.no TLF: 23 32 74

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek

BARNEHAGE OG SFO. vikarer for trygghet, omsorg og lek BARNEHAGE OG SFO vikarer for trygghet, omsorg og lek BEHOV FOR FLERE GODE MEDARBEIDERE? Vanskelig å finne den rette? Barnas trygghet, omsorg, lek og læring skapes gjennom stabilitet og forutsigbarhet i

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010. Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS

Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010. Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS Forbedringspotensial i offshorelogistikk sett fra transportørsiden Kristiansund 21.april 2010 Gerdt Meyer Salgsdirektør Bring Logistics AS Bring Logistics - fakta Bring Logistics, Offshore & Energy Bring

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

NATURGASS I TRANSPORT

NATURGASS I TRANSPORT NATURGASS I TRANSPORT HAUGESUND KOMMUNE BENYTTER NATURGASS I TJENESTEBILENE SINE. Vi har 53 busser som bruker naturgass og som kjører ca 90.000 kilometer hver i året. Da sier det seg selv at utslipp til

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

HMS i verdikjeden. Entreprenørseminar om risiko for storulykker 16. oktober 2008. Drifts- og Offshore Prosjektdirektør.

HMS i verdikjeden. Entreprenørseminar om risiko for storulykker 16. oktober 2008. Drifts- og Offshore Prosjektdirektør. HMS i verdikjeden Entreprenørseminar om risiko for storulykker 16. oktober 2008 Drifts- og Offshore Prosjektdirektør Geir Ove Saltvedt HMS i Fabricom OVERORDNET MÅL Vi skal ha null skader på personer,

Detaljer

TM - Råsterk kanal for å selge mer! fredag 31. oktober 2008

TM - Råsterk kanal for å selge mer! fredag 31. oktober 2008 TM - Råsterk kanal for å selge mer! 1 1 DirektMedia Norge AS DirektMedia 130 ansatte 210 millioner i omsetning Norges største innen CRM- og direktemarkedsføring En totalleverandør i det norske CRM-markedet

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Din samarbeidspartner innen mekanisk vedlikehold.

Din samarbeidspartner innen mekanisk vedlikehold. Din samarbeidspartner innen mekanisk vedlikehold. Halaas og Mohn AS er et mekanisk verksted som ble etablert i 1992, av Frank Mohn Services AS Halaas Holding AS. Selskapet tilbyr i dag et bredt tjenestespekter

Detaljer

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016 En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston Gardermoen Okt 2016 Morten Årikstad Adm Dir I Seafront Group AS Styreleder I Pentagon North Europe AS og

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Versjon 1 02.12.2014 Valg av lokasjon for base i Kirkenes

Versjon 1 02.12.2014 Valg av lokasjon for base i Kirkenes Versjon 02.2.204 Valg av lokasjon for base i Kirkenes Erfaringer fra baser i NORSEA GROUP . Innledning Dette notatet har, på bakgrunn av bestemte kriterier, som formål komme frem til den mest hensiktsmessige

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Innføring i MRS. Desember 2010

Innføring i MRS. Desember 2010 Innføring i MRS Desember 2010 Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Om MRS... 2 Generelt... 2 Sykefravær... 2 Innkjøp og materialbruk... 2 Avfall... 3 Energi... 3 Transport... 3 Utslipp til luft og vann...

Detaljer

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design

Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Kjøreplan møte 14 Sikker jobb analyse / valg av design Bakgrunnen for møte 14 I forrige episode av Tertitten Contractors (episode 5) så vi nærmere på hvordan vi kan lære mest mulig av feilhandlinger begått

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Havmøller og industriutvikling - presentasjon til Energirådet

Havmøller og industriutvikling - presentasjon til Energirådet Havmøller og industriutvikling - presentasjon til Energirådet Alexandra Bech Gjørv, direktør Ny energi Oslo, 12. november 2007 2 Kraftfulle norske naturressurser.. Danmark / Tyskland : 1 MW 2 GWh/år På

Detaljer

Sorg og Tap. HMS- dagen 2014. Marianne Lütcherath 21.1.2014

Sorg og Tap. HMS- dagen 2014. Marianne Lütcherath 21.1.2014 Sorg og Tap HMS- dagen 2014 Marianne Lütcherath 21.1.2014 Hva er tap? Mor eller far som dør? Ektefellen som dør? Hva med å miste kjæledeggen? Jobben? Hjemmet sid? Bilen? Friheten? Studieplassen? Førerkortet?

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen 15.11.11 Ukeavisen Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen Dagslysmåne 12. november Jens-A Rotarymøte 15.11.11 President Trond Arthur Christiansen ønsket

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

FOKUS. Normer for samhandling

FOKUS. Normer for samhandling FOKUS Normer for samhandling Hva er FOKUS? FOKUS er normer for adferd i hverdagen. Fokusområdene representerer konkrete forventninger som ledere og medarbeidere har til hverandre. Dette har vi kalt for

Detaljer

OGHs oppstartsamling: Oppsummering (dokumentasjon) Brønnøysund 20.-21. oktober 2015

OGHs oppstartsamling: Oppsummering (dokumentasjon) Brønnøysund 20.-21. oktober 2015 OGHs oppstartsamling: Oppsummering (dokumentasjon) Brønnøysund 20.-21. oktober 2015 Betydningen av klyngebygging Hvorfor er klyngebygging viktig? (1) Klyngebygging er avgjørende for tilliten Tillit er

Detaljer

Bra Br V a o! V «Bra voksne»

Bra Br V a o! V «Bra voksne» BraVo! «Bra voksne» Informasjon Barnehagen er en unik arena for barns danning og utvikling. Det forutsettes at det er bevisste voksne til stede. Voksne som har kompetanse om, og evnen til å møte mennesker

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Teknologisk Møteplass, Oslo Tore Engevik, adm.dir. Vestavind Offshore

Industrielle muligheter innen offshore vind. Teknologisk Møteplass, Oslo Tore Engevik, adm.dir. Vestavind Offshore Industrielle muligheter innen offshore vind Teknologisk Møteplass, Oslo 14.12.2010 Tore Engevik, adm.dir. Vestavind Offshore Vestavind Offshore Etablert august 2009 Eid av Vestlandsalliansen Kjernevirksomhet

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid SVALENE Norsk forening for u-landsarbeid Bergen Juni 2013 Kjære medarbeidere: Først i dette nummeret av Svalenytt ønsker vi å sende noen tanker til Emily Holm, som døde i Bergen i begynnelsen av april.

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Hva har skjedd siden forrige krankonfranse

Hva har skjedd siden forrige krankonfranse Hva har skjedd siden forrige krankonfranse Erik Wiig Prosjektleder SfS SfS Samarbeid for Sikkerhet UTGANGSPUNKTET i 2000 Uro i det offentlige rom Tvil om sikkerhetsnivået Ulik virkelighetsoppfatning Lav

Detaljer

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg

Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Nr. 2 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Sjøfolkene trenger oss - og vi trenger deg Til stede for dagens sjøfolk Sjøfolkene fortsatt i våre hjerter Totalt har vi cirka 17 000 norske sjøfolk verden rundt, og Sjømanns

Detaljer

Reisebrev fra en elektriker på tur

Reisebrev fra en elektriker på tur Reisebrev fra en elektriker på tur Etter en 8 timer biltur. En biltur som seg hør og bør innhold hindu musikk og en unge som veksler mellom og spille på sin lekegitar og spille gameboy med lyden på full

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap

Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser. Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Maritimt Forum Torghattens satsning på sikkerhet gir miljømessige og økonomiske konsekvenser Stein Andre Herigstad-Olsen Torghatten Trafikkselskap Innledning Samfunnsansvar Sikkerhet Økonomi Visjon: Torghatten

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer