SIDER LYSE. fabelaktig filmutleie. Internmagasin for Lyse Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIDER LYSE. fabelaktig filmutleie. Internmagasin for Lyse Nr. 4 2013"

Transkript

1 Internmagasin for Lyse Nr REkoRDåR I AltIbox-utlEIE tre toppsjefer om StRømnEttEt lysebotn 2 profesjonalisering I It ny SERIE om lyse glimt fra perspektiv LYSE SIDER fabelaktig filmutleie

2 InnHolD DIgItAl filmbonanza Altibox satset på film da kurvene pekte nedover for de mest hardføre filmutleiere. Solid og konsekvent teamarbeid har ført Altibox VOD (video on demand)-tjeneste til topps. Side 4 framtidens ElnEtt Lyse og Norge nyter godt av de ressursene naturen har utstyrt oss med. Men i Lyse vet vi også godt hvordan vi kan utnytte dette på aller beste måte. Les mer om den nye Elnett-hverdagen. Side 10 tenk utenfor boksen Der de komplekse ideene ikke kan prioriteres, rykker Dagfinn Waage og Innovasjonsavdelingen inn for å forske og teste ideene. Det har ført til spennende saker og prosjekter Side 16 lyse It blir proffere Lyse IT er et datterselskap i Lysekonsernet som betjener samtlige forretningsenheter med IT-støtte og -løsninger. Nå skal de bli enda bedre, både på selve leveransen og på veien frem til mål. Side 20 norges fineste nettstasjoner? Lyse har over 3660 nettstasjoner, men det er ikke alle som er like lett å se eller forstå at er en del av strømnettet. Side 22 HR-direktør Marita Nesvik kom ut av den grønne julepakken på Perspektiv 2013 med en sprek julegave til alle ansatte i Lyse. Side 26 Et ElDoRADo Av oppsider Den nye avdelingen for Anskaffelser & Logistikk skal ta fatt på de store avtalene Lyse har med ulike leverandører og sørge for at alle avtaleverk er så gode som mulig. Side 24 InStAgRAm-konkuRRAnSE for perspektiv Med #perspektiv2013 ble mer enn 400 bilder lastet opp til fotokonkurransen på Instagram. Se noen av de mange flotte motivene som kom inn. Side 34 Design: Grafica Hundsnes Trykk: UanZ Digitaltrykk AS Opplag: 2000 eks. Forsidebilde: Silje Kvammen Ivebakk og Nan Karin Ulsnes. Foto: Tommy Ellingsen Redaksjonen avsluttet 25. november 2013 Redaksjonen: Kristin Støle Kalgraff (redaktør), Herbjørn Tjeltveit, Ingvild Ween, Espen Schiager og Lars Rasdal.

3 teamarbeid gir gode resultater TEKST: lars rasdal FOTO: jan inge haga Fredrik Vaaland Eriksen (t.v) og Rune Ingvaldsen sørger for at filmer og bannere i filmportalen virker, og at filmleverandørene får rapportene de skal. Og skaper mye lått og løye underveis. Digital filmbonanza På landsbasis peker kurvene for salg og utleie av de fysiske filmformatene DVD og Blu-ray bratt nedover. I Altibox har målrettet teamarbeid bidratt til at 2013 blir et rekordår for video on demand (VOD).

4 TEAMARbEID gir gode RESuLTATER VOD-markedet er inne i en voldsom vekstperiode, ifølge redaktør john berge i Videomagasinet. Det som kjennetegner vinnerne i VOD-markedet er utvalg, pris og at de har forbrukervennlig teknologi. Pionerer som filmarkivet.no og film2home.no klarte aldri å bli mer enn kuriositeter. Mitt inntrykk er at Altibox har klart å skaffe seg et merkenavn og få kundene sine til å bli vant til å leie film via fjernkontrollen. Forbrukerne forventer å få leid de nyeste filmene digitalt, og det får de nå hos aktører som Altibox, sier berge. forhandleren: Leder for innhold og strategi, Hans bjarne Solheim, bruker mye av tiden på leverandørkontakt og markedsanalyser. tekniske AlIbI: Fredrik Vaaland Eriksen (t.v) og Rune Ingvaldsen sørger for at filmer og bannere i filmportalen virker, og at filmleverandørene får rapportene de skal. Og skaper mye lått og løye underveis. EngASjERER kundene: VOD-aktiviteten i Altibox blir kontinuerlig planlagt og evaluert. Markedsavdelingen og produktavdelingen samarbeider blant annet om årets julekalender. I fjor svarte unike deltakere på spørsmålene om film. Fra venstre produktsjef Nan Karin ulsnes, markedskoordinator Marianne Langeland, merkevaresjef Marit Wang Tveit, CRM-analytiker Kjell Arild Nielsen, webkoordinator Silje Kvammen Ivebakk og administrasjonssjef Hilde Fagerland Farrag (tidligere prosjektleder marked). Da Altibox startet med strømming av film i 2004, hadde kun et fåtall kjennskap til såkalt video on demand (VOD). Det var kinovisning og kjøp og utleie av DVD som opptok de filminteresserte. Da den lille aktøren Altibox inngikk avtale med filmgiganten Walt Disney samme år, ble det regnet som både unikt og oppsiktsvekkende. Ni år etter har Altibox som eneste tv-distributør i Norge inngått direkteavtaler med 13 store filmleverandører og kan skilte med 2500 titler i filmportalen. Kundene leier til sammen et syvsifret antall filmer i året, og kurvene peker oppover. Hva skjedde? Det er et sammensatt bilde. Interessen for digital filmleie fra både kunder og leverandører har vokst gradvis over mange år. Samtidig har det skjedd en betydelig profesjonalisering med endret fokus i Altibox, sier produktsjef for filmutleie Nan Karin ulsnes. gradvis opptrapping Som pioner på det norske VODmarkedet var det en lang og til dels bratt sti som måtte tråkkes opp for at Altibox skulle nå de utleievillige kundene. Vi var aldri i tvil om at VOD var levedyktig. Men det tok tid før filmleverandørene og kundene fikk øynene opp for denne måten å leie film på, sier Nan Karin. Tidkrevende avtaler med større leverandører ble inngått. Det førte til at nye filmer ble tilgjengelige i portalen flere måneder raskere etter kinovisning enn tidligere, og at volumet av tilgjengelige filmer gradvis økte for Altibox-kundene. De tekniske løsningene og grensesnittet ble stadig forbedret, og det ble foretatt en rekke grep for å gjøre filmene mer synlige og lettere tilgjengelige. Vi kommuniserte mer om filmtilbudet enn tidligere, samtidig som vi i større grad lyttet på kundene for å forstå hvordan de tenkte. Det viste seg at kun et fåtall visste hvor enkelt det var å leie film. Derfor har vi snakket om den gule knappen på fjernkontrollen helt siden 2004, sier merkevaresjef Marit Wang Tveit, som jobbet med markedsføring av VOD i perioden Etterhvert ble stadig flere ansatte fra både produktavdelingen og markedsavdelingen involvert i filmsatsingen. En systematisk tilnærming ga grobunn til dagens organisering. finmasket teamarbeid Nan Karin og leder for innhold og strategi Hans bjarne Solheim bruker mye tid på forhandling og dialog med filmleverandørene, og på å gjennomføre kvalitative og kvantitative markedsanalyser. umiddelbart etter signering av en ny avtale kan produktvikler VOD, Rune Ingvaldsen, ta fatt på de mange leddene i det tekniske arbeidet som kreves for å gjøre filmene tilgjengelige i filmportalen. Å forsikre seg om at alle filene har riktig kvalitet, undertekster, trailere, cover og beskrivelse. Og ikke minst sjekke innholdet fra kundens perspektiv: Kontrollere synkro niseringen av lyd, undertekster og ta flere stikkprøver av avspillingen på ulike dekodere. Som over snittet film-interessert gir Ingvaldsen også SIDE 6 SIDE 7

5 TEAMARbEID gir gode RESuLTATER TEAMARbEID gir gode RESuLTATER «Vi har blitt flinke til å synliggjøre det innholdet vi tror kunden ønsker. Etter hvert lærer seg man seg hvilke filmer som vil slå an.» glad I film: Merkevaresjef Marit Wang Tveit markedsførte filmtilbudet fra Med det gode samarbeidet mellom produktavdelingen og markedsavdelingen skapes en fin synergi, sier hun. glimt I øyet: Kjell Arild Nielsen har stålkontroll på statistikker generert på digitale flater. Og er i tillegg en stor humørspreder. valgets kvaler: Hver uke settes det opp planer for hvilke filmer som skal markedsføres. EffEktmEkkA: Med stadig tettere kontakt med markedsavdelingene hos filmleverandørene skapes det gode muligheter for Marianne Langeland og Marit Wang Tveit til å arrangere aktiviteter og konkurranser med flotte filmpremier. innspill på hvilke filmer som bør fremheves med bannere i portalen. Vi har blitt flinke til å synliggjøre det innholdet vi tror kunden ønsker. Etter hvert lærer seg man seg hvilke filmer som vil slå an. For eksempel vet vi at både heseblesende actionfilmer og familiefilmer med referanser til bryllup på coveret blir godt mottatt, sier Rune smilende. Nan Karin setter ukentlig opp planer over hvilke filmer som skal markedsføres med bannere, og hvilke filmer som bør få omtale i kundemagasinet. Produktkoordinator Fredrik Vaaland Eriksen rapporterer direkte til filmleverandørene. Deretter tar markeds avdelingen over stafettpinnen. foreslår filmer Webkoordinator Silje Kvammen Ivebakk produserer alt av bannere og grafisk materiell til digitale flater, forteller om filmene i sosiale medier og har siden 2010 produsert og sendt ut nyhetsbrevet Filmnytt til de mest filminteresserte kundene. Det er en fornøyelig jobb å jobbe med et produkt som blir satt så stor pris på av så mange mennesker, sier Silje. CRM-analytiker Kjell Arild Nielsen har oversikt over hvilke digitale tiltak som treffer best, markedskonsulent Marianne Langeland tar hånd om de nasjonale filmkampanjer og merkevaresjef Marit Wang Tveit sørger for at kundene får lese om film i kundemagasinet. Vi jobber mye tettere sammen med markedsavdelingene hos filmleverandørene enn før, og det gir oss muligheter vi aldri har hatt før til å gjennomføre større kampanjer og konkurranser. I tillegg er vi blitt langt flinkere til å foreslå filmer for kundene og knytte det opp mot høytider og sesongaktuelle merkedager, sier Marit. Senket utleieterskelen I mars 2013 kom vendepunktet. I forbindelse med filmleverandøren Warner bros. sitt 90-årsjubileum spanderte Altibox utvalgte filmer på kundene. Responsen lot ikke vente på seg. Det ble en stor suksess. utleietallene gikk til værs både på filmene vi spanderte, men også på en rekke andre titler til normal pris både under og etter kampanjen. Det ser ut som om vi klarte vi å senke terskelen for å leie film for nye kunder, og i tillegg økte det gjennomsnittlige antallet utleide filmer per kunde. Den samme gledelige effekten har vi sett på samtlige andre kampanjer vi har gjennomført i år blir et rekordår for filmutleie i Altibox, sier Nan Karin. Produktdirektør Øyvind Lundbakk er imponert over teamarbeidet i de to avdelingene. De gode resultatene våre er et resultat av forbilledlig arbeid både på individuelt og teamnivå, og det har vi all grunn til å være stolte av. Altibox er nå bedre posisjonert enn noen gang før i det norske filmmarkedet, sier Øyvind. under pulten: Produktutvikler VOD Rune Ingvaldsen kontrollerer samtlige filmer på ulike dekodere før de blir lagt ut til kundene. SIDE 8 SIDE 9

6 NY TEKNOLOgI TEKST: ESPEN SCHIAgER FOTO: ESPEN MILLS/FREDRIK RINgE FRAMTIDENS ElnEtt Når både forbruket og produksjonen endres, stilles nye krav til elnettet vårt. Lyse Sider ba Torbjørn johnsen, Eirik gundegjerde og Eimund Nygaard om å se inn i glasskulen. SmARt-gRID: Elnettet kommer til å bli mer instrumentert og dermed smartere. Foto: Fredrik Ringe.

7 NY TEKNOLOgI NY TEKNOLOgI «På sikt vil Lyse instrumentere alle sine rundt 3700 nettstasjoner.» I dag har vi full oversikt fra driftssentralen fra produksjon og ut til trafostasjonene våre. Ryker det noe der, vet vi nøyaktig hva og hvor. Alt som skjer med strømmen etter trafostasjonene er en stor blindsone, forklarer Torbjørn johnsen, konserndirektør for infrastruktur. Har vi et utfall på noe av distribusjonsnettet, altså all strøm til og fra nettstasjonene, må vi ut fysisk for å sjekke hvor feilen ligger og hva som har gått galt, legger han til. Det smarte strømnettet I framtidens elnett endres dette, og det mye omtalte smartgrid-konseptet blir løsningen. Ved å instrumentere nettstasjoner får vi oversikt over temperatur og belastning samt at vi får mulighet til å koble om ved feil fra driftssentralen. Dette vil redusere feil, utetid for kunden og kostnader ved ikke levert energi for Lyse, sier Torbjørn. På sikt vil Lyse instrumentere alle sine rundt 3700 nettstasjoner, men begynner med de viktigste knutepunktene: Det koster å instrumentere, men denne kosten vil gå ned etter hvert. Vi begynner med de viktigste først, og instrumenterer så de stasjonene som uansett må oppgraderes. prosumenter I tillegg til styring og overvåking blir også lokal produksjon et aktuelt tema i nær framtid. Til nå har strømmen gått en vei, fra produksjon via høyspentnettet og til kunden via lavspentnettet. Lokal produksjon direkte ut på lavspentnettet er på full fart inn, og det avhenger av insentiver, forklarer Torbjørn. I England selger IKEA solcellepaneler du enkelt monterer selv, og hvor hver kwh du produserer gir 15 pence i lomma enten du bruker denne energien selv eller ikke. Forer du overskuddskraft tilbake på strømnettet gir det ytterligere fem pence. På undheim har bonden Svein Ove Risa bygd en vindmølle som produserer strøm for over 6000 kroner i måneden. Og i Tyskland er hver sekstiende nettkunde en «prosument», altså både en produsent og konsument. «Smartly skal levere tjenester som både er kjekt å ha og som er direkte besparende både for kunden og for Lyse.» Vi er nok bedre stilt enn Europa her, der de har et tynnere lavspentnett. I Norge har vi bygget distribusjonsnettet basert på helelektrisk oppvarming, og tåler nok bedre en høyere produksjon direkte ut på lavspent nettet, forteller Torbjørn. Det er klart at vi på et punkt allikevel må gå inn og styre dette for å unngå overbelastning, legger han til. Styring hos kunden Et annet viktig poeng er pengene vi bruker på oppgradering av elnettet. Denne kosten kan reduseres om vi kan bruke de nye automatiske målerne til å sanntidsberegne belasting og få et mer virkelighetsnært bilde av situasjonen. Får vi samtidig en avtale med kunden om utkobling av for eksempel varmtvannstanken ved høy belastning er mye løst, sier Torbjørn, og legger til et regnestykke: varmtvannstanker på 2 kwh hver gir en enorm belastning. Hjemme hos sluttbrukeren kommer Smartly med Eirik gundegjerde i spissen inn i bildet. Torbjørn og Lyse Elnett bygger nettet for å tåle den kaldeste morgenen i året. Kan vi gi kunden gode økonomiske og miljømessige grunner til å styre oppvarming av hjemmet og lading av elbilen bort fra de travleste timene i elnettet, kan vi ta bort mye av den krevende topplasten og dermed utsette dyr oppgradering av nettet, forklarer konserndirektør for forretningsutvikling og smart utility. Effektkabalen Ifølge Eirik går vi fra et energifokus der en så på totalbildet over en lengre periode, til et effektfokus der det handler om hvor mye effekt som tas ut av nettet til bestemte tider av døgnet. Et realistisk scenario kan være at kunden plugger i hurtigladeren på sin Tesla elbil, tapper vann med hurtigoppvarming montert i kranen og setter på to gryter på induksjonstoppen sin. Det hadde nok gått greit, men når en eller flere naboer gjør det samme samtidig kan det fort bli mørkt. Smartly skal levere tjenester som både er kjekt å ha og som er direkte besparende både for kunden og for Lyse. En ny led-pære bruker så lite strøm at det er kjekkere heller enn økonomisk å styre lyset, men styring av oppvarming til de timene du faktisk trenger varmen samt styring av for eksempel elbillading vil spare både kunden og Lyse for kostnader. Nettopp muligheten for å spre kundenes effektuttak utover døgnet var en av hovedgrunnene til hvorfor vi valgte å satse på Smartly, forklarer Eirik. SpåR: Fra venstre Torbjørn johnsen, Eimund Nygaard og Eirik gundegjerde ser alle en framtidig endring i måten vi driver elnettet på. Foto: Espen Mills. vannkraftens batteri Eimund Nygaard ser lyst på Lyses elnettframtid, til tross for at det er vanskelig å spå nøyaktig hvilket oppsett det vil ha noen år fram i tid. Tyskland har gått fra omtrent 450 kraftstasjoner til over 1,3 millioner kraftprodusenter. Dette består i hovedsak av private husholdninger med solfangere, forteller Eimund Nygaard, konsernsjef i Lyse. Det er kun insentiver fra staten som står i veien for lik utvikling her i Norge, for det er like mye sol i Sør- Norge som i Tyskland. Dette er noe som kommer uansett, vi er positive til det og vil spille på lag med kunden ved å legge til rette for det, understreker han. Lyse og Norge har dog en svært stor fordel sammenlignet med Tyskland, nemlig vannkraft. Etter at Tyskland stengte ned alle atomkraftverkene sine har de vært avhengige av solceller og vind. «Lyse og Norge har dog en svært stor fordel sammenlignet med Tyskland, nemlig vannkraft.» Samtidig må de alltid holde kullkraftverkene sine oppvarmet og i drift i tilfelle det ikke blåser og er overskyet en dag. Dette gir enorme mengder forurensning. Dette unngår vi i Lyse, som kan slippe på mer eller mindre vann alt etter hvor mye kraft vi trenger. Vannkraften er i så måte som et batteri som Tyskland mangler totalt, forklarer Eimund. I Tyskland er det etter hvert snudd litt på hodet, og sentralnettet har blitt et reservenett for de tidene da solen ikke skinner og den lokale private produksjonen stopper opp. Nettopp derfor vil vi alltid ha et sterkt forhold til kontinental-europa. Vi kunne i enda større grad fungert som et lite men kraftig grønt batteri om vi hadde større mulighet til å overføre kraft, men en kabel til Tyskland koster i størrelsesordenen milliarder kroner, legger han til. SIDE 12 SIDE 13

8 LYSEbOTN 2 LYSEbOTN 2 TEKST: INgVILD WEEN FOTO: EKSTREMFOTO STARTSKuDD FOR TuNNEL To nye milepæler er nådd for det nye kraftverket i Lysebotn. I november startet arbeidet for å sprenge ut de første 25 meterne av adkomsttunnelen til stasjonen. I tillegg er det inngått hovedkontrakter for både byggearbeid og elektro mekanisk utstyr. Første salve ble gjennomført med godt resultat. Vi er i rute. Det er godt å komme i gang med litt fjellsprengning, sier prosjektleder i Lyse Produksjon, bjørn Roger Otterdal. Første del av tunnelarbeidet blir gjennomført før jul som del av forberedende arbeider. I tillegg pågår oppgradering av den gamle pelekaien, fjellsikring ved inngang for adkomsttunnel og nytt rigg- og anleggsområde etableres på det gamle stolpelageret. Det nye kraftverket i Lysebotn, som erstatter dagens kraftverk, blir bygget 1450 meter inne i fjellet. Totalt skal det bygges 11 kilometer meter med nye tunneler. Tunnelene som fører vannet ned til kraftverket, vil ha samme dimensjon som Ryfasttunnelen. Helningen er på hele 20 grader. De nye tunnelene gir økt fallhøyde og effekt, og er viktigste årsak til at det nye kraftverket kan produsere mer fornybar kraft fra samme vann. Det nye kraftverket vil bruke de samme dammene og magasinene som eksisterende kraftverk, men vil i tillegg ha nyere og mer effektive turbiner som også bidrar til økt produksjon. De to nye Francis-turbinene vil ha en ytelse på til sammen 370 MW. Det sveitsiske selskapet Implenia As har fått kontrakt på byggingen av tunneler og kraftstasjonen. Innen elektromekanisk utstyr skal Andritz Hydro AS levere generatorer, turbiner, turbinrør og mekanisk utstyr i vannvei. Voith Hydro AS skal levere apparat- og kontrollanlegg, Abb hovedtransformatorene og general Cable skal levere 420 kv kabler. Tidligere i år har Lyse oppgradert veien fra Lysebotn inn til Strandvatn med ny asfalt og rekkverk flere steder. Dette arbeidet på fjellet er nå ferdig. utover vinteren vil arbeidet med portalbygget og ferdigstillelse av midlertidig anleggsvei ned til Lysefjorden pågå. Denne anleggsveien blir asfaltert i april/mai neste år. Hovedprosjektet vil starte med tilrigging i mai 2014 og byggestart i begynn elsen av juni samme år fakta Årsproduksjon: 1500 gwh Installert effekt: 370 MW Kostnad: 1,8 milliarder kroner 9200 meter nye tunneler Samme dammer og magasin som før I drift: Sammenbundne jernstenger ligger klar og skal brukes i forbindelse med sikring av fjellet. 2. De 25 første meterne av tunnelen inn til det nye kraftverket blir tatt før jul. 3. Totalt i prosjektet er det 9200 meter med nye tunneler som har samme dimensjon som Ryfast-tunnelen. 4. bildet tatt fra luften viser hvor det nye kraftverket kommer i fjellsiden. Arbeidet med å lage en midlertidig anleggsvei ned til Lysefjorden langs fjellet er påbegynt. SIDE 14 SIDE 15

9 jakter NYE IDEER jakter NYE IDEER TEKST: ESPEN SCHIAgER FOTO: TOMMY ELLINgSEN OPPDRAg: tenk utenfor boksen Innen hvert av Lyses forretningsområder oppstår det noen ganger geniale ideer som ligger for langt fra kjernevirksomheten til at de blir prioritert. Der tar Dagfinn Wåge og innovasjonsavdelingen over. Disruptiv innovasjon, kaller han det. «Ifølge Dagfinn kjennetegnes innovasjonsavdelingens arbeid ved at alle prosjekter går langs to akser: Forskning og utdanning på den ene siden, og praktiske pilotprosjekter på den andre.» Før lå Lyses eneste dedikerte Fou (forskning og utvikling)- og innovasjonsavdeling i Altibox. Fra mai 2012 ble den flyttet opp på konsernnivå i Lyse Energi. Det skjer mye spennende innen hvert forretningsområde i Lyse, men de gangene det kommer ideer som går på tvers av selskapene er det viktig at det er noen på konsernnivå som kan ta tak i dem. Den andre fordelen med å flytte avdelingen opp er dette med disruptiv innovasjon, forklarer Dagfinn. En sammensatt gruppe Innovasjonslederen er helt tydelig på hvorfor avdelingen hans gjør spennende ting. Når jeg ansetter nye medarbeidere, er det et krav at de kan mer enn meg innen ulike områder. Per Fjeld har mediebakgrunn og jobber med det regulatoriske, Trond Torbjørnsen er den tekniske eksperten, gunnar Crawford har inngående kunnskap om ny teknologi og «gadgets» og Pål Evensen kan det meste om komplekse datasystemer, sier Dagfinn. langs to akser Ifølge Dagfinn kjennetegnes innovasjonsavdelingens arbeid ved at alle prosjekter går langs to akser: Forskning og utdanning på den ene siden, og praktiske pilotprosjekter på den andre. Forskningsprosjektene våre er langsiktige og ofte flerårige, og det største nå er der vi har to doktorgradsstipendiater som forsker på både sensordata og videotelefoni innen velferdsteknologi. Disse gir løpende innspill til våre pilotprosjekter, der vi prøver ut prototyper og nye tjenester hos ekte brukere, forteller Dagfinn. Samtidig får doktorgradsstudentene jobbe med praktiske utfordringer på nært hold. «Forskningsprosjektene våre er langsiktige og ofte flerårige.» Avdelingen jobber med flere selskaper innen konsernet, som for eksempel Lyse Produksjon, Lyse Elnett, Lyse Smart og Altibox. Samtidig er det viktig å jobbe med eksterne samarbeidspartnere. Et eksempel er regionens ARENA - søknad til Innovasjon Norges program for gryende næringsklynger. Vi ønsker å samle de viktigste aktørene innen velferdsteknologi i regionen. Et annet eksempel er «Video for alle»-prosjektet. Her deltar Lyse, Westcontrol og Norsk telemedisin, og i løpet av første kvartal neste år skal 100 enheter være produsert. Det handler om at alle enkelt skal kunne bruke videotelefoni, sier avdelingslederen. fra velferd til energi Siden Dagfinn sendte den første e-posten med tips om velferdsteknologi til konsernsjef Eimund Nygaard i juni 2009, har nettopp tjenester for å bo lengre og tryggere hjemme, vært hovedprosjektet til innovasjonsavdelingen. I 2014 står solenergi og kunder som selv produserer energi på plakaten. Dette er et område hvor vi må jobbe tett med flere andre selskaper i konsernet. Først innhenter vi kunnskap, så tester vi i lab før vi tester ute hos brukere. Per i dag gir Enova støtte til solfangere men ikke til solceller, så vi må også jobbe med slike problemstillinger, forklarer Dagfinn. Samtidig bruker Dagfinn tid på sin egen pågående MbA ved bi. Temaet dette året er grønn vekst. Veldig forenklet kan vi si at verden i dag bruker ressurser tilsvarende 1,5 klode, og vi tenker for lite på å skape et bærekraftig samfunn for generasjonene som kommer etter oss. Her gjelder det å bruke avdelingens motto: «enkelhet og dype strenger». Vi må gjøre det enkelt for våre kunder å bli mer bærekraftige, på samme måte som Smartly varmestyring gjør det enkelt for våre kunder å bli mer energieffektive. Det må være enkelt, og det må berøre oss før vi bruker det aktivt, mener Dagfinn. tenker nytt: Dagfinn Wåge har i oppgave å videreutvikle gode ideer og å tenke utenfor boksen. TO OM DAgFINN EIRIk gundegjerde Konserndirektør forretningsutvikling Da Dagfinn begynte her kjente han jo mye til oss allerede, da han hadde brukt store deler av tiden forut for dette til å analysere Altibox og Lyse for sin tidligere arbeidsgiver. Dagfinn er en person med mange visjoner og er flink til å modellere slik at budskapet blir forståelig. Innovasjon og nyskapning er vel noe av det kjekkeste Dagfinn gjør, og det var derfor naturlig at han gikk over i en stilling som leder for Fou og Innovasjon i konsernet, og hvor hans visjonære egenskaper kommer hele konsernet til gode. Og om dette krydres med en porsjon regional patriotisme og ønske om å gjøre denne regionen til et kunnskapsfyrtårn, er det ikke noe å si på engasjementet. CHunmIng Rong Professor ved universitetet i Stavanger Dagfinn er den jeg har jobbet tettest med i Lyse/Altibox i de siste ti årene. Vi brenner begge for forskning og innovasjon og vårt første store prosjekt var «IS-home-prosjektet» hvor Dagfinn og jeg skrev søknaden til Norges Forsknings råd. Dette resulterte i 11,2 millioner offentlige forskningskroner. Tilsvarende gav vår neste prosjektsøknad som fokuserte på velferdstek nologi, 10 millioner friske Fou-kroner til Sør-Rogaland. Dagfinns sterkeste sider er evnen til å tenke langsiktig, kombinert med et sterkt engasjement for å styrke regionens og uis sin posisjon innen Fou og Innovasjon. SIDE 16 SIDE 17

10 TILbAKEbLIKK PERSPEKTIV TILbAKEbLIKK PERSPEKTIV FOTO: TOMMY ELLINgSEN PERSPEKTIV 2013 SIDE 18 SIDE 19

11 SETTER SEg HØYE MÅL SETTER SEg HØYE MÅL TEKST Og FOTO: KRISTIN STØLE KALgRAFF LYSE IT blir proffere fakta Camilla Amundsen er 37 år og bergenser. Hun har en sønn på fire år og en datter på syv år. Med små barn tar familien mye av fritiden. Etter endte studier flyttet Camilla til Oslo og ble lokket til Stavanger av sin mann for snart fem år siden. Hus på Våland fikk henne til å ta det endelige steget hit. Camilla er aktiv og driver blant annet med yoga, pilates, løping, seiling og ski-idrett. Hun startet sin karriere med sommerjobb i Sveits hvor hun programmerte et program for språkgjenkjenning av syv ulike språk. En energisk dame med andre ord. Camilla har i tillegg til bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger bodd i London. Hun er en anelse rastløs og noe utålmodig som person og er generelt glad i utfordringer. Lyse IT har som mål å profesjonaliseres, om å fortsette å levere gode IT-tjenester til kundene sine og sørge for å utvikle seg i takt med disse. Med selskapets kompetanse og ja-kultur i veggene tror ny administrerende direktør Camilla Amundsen at det er fullt mulig. Camilla Amundsen ble ansatt som administrerende direktør i Lyse IT i august i år. Hun er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNu og har ti års erfaring fra Accenture i tillegg til to år som direktør forretnings utvikling i Altibox hvor hun også ledet forbedringsprogrammet i Tele. Lyse IT er et datterselskap i Lysekonsernet som betjener samtlige forretningsenheter med IT-støtte og -løsninger. Selskapet ble etablert som aksjeselskap i 2011 og var tidligere en integrert avdeling i selskapets konsernstab. Det siste året har selskapet gjort en vesentlig investering på platt formsiden og vil snart kunne levere IT-tjenester til sine kunder med blant annet forbedret stabilitet, bedret ytelse, bedret og mer stabilt servicenivå i behandling av kundehenvendelser i tillegg til mer selvbetjening og større innslag av automatiserte leveranser. Heldigvis finnes det en stor bredde i kompetansen til Lyse IT. Vi leverer tjenester både innenfor plattform, kundeflater/web, forretningssystemer, mellomvare, supporttjenester i tillegg til utviklingsprosjekter, sier Camilla. Ca. 60 prosent av omsetningen til Lyse IT er drift og forvaltningstjenester som inngår i IT-avtalen. De resterende 40 prosent er fra prosjekter som smartly.no og infrastruktur for Smart, den nye konsernportalen, Handyman og prosjektportalen. lyse It profesjonaliseres Lyse IT har som mål å profesjonaliseres i tiden som kommer. Vårt formål er å levere gode IT-tjenester til kundene våre og vi må utvikles i takt med dem, forklarer Camilla som er imponert over sine kolleger. Sammen har de mange og store utfordringer i et konsern som vokser fort. Noe av det første jeg gjorde som ny i rollen som administrerende direktør var å gjennomføre 15 minutters samtaler med samtlige ansatte i Lyse IT en form for «speed dating». De ansatte var åpne og ærlige noe jeg setter veldig stor pris på! og samtalene ga meg fort en god oversikt samtidig som jeg fikk møtt alle ansatte. «Som følge av mye aktivitet i konsernet og ja-kulturen i Lyse IT, har antall tjenester vokst i omfang og kompleksitet.» I tillegg til samtaler med samtlige Lyse IT-ansatte ved oppstart, hadde Camilla også møter med alle administrerende direktører hos Lyse ITs kunder for å få tilbakemeldinger på hva Lyse IT bør fortsette med i tillegg til hva selskapet kan gjøre annerledes. Alle disse samtalene har gitt direktøren god innsikt og vil være førende for det ledelsen i Lyse IT nå prioriterer. Som følge av mye aktivitet i konsernet og ja-kulturen i Lyse IT, har antall tjenester vokst i omfang og kompleksitet, og vi leverer i dag over 100 ulike tjenester, forteller Camilla. For å kunne levere den kvaliteten kundene forventer, jobber derfor Lyse IT nå med å definere hva vi skal levere og like viktig hva vi ikke skal levere. Det er ikke gunstig for kundene våre dersom vi har påtatt oss opp gaver som vi i praksis ikke har kapasitet eller kompetanse til å håndtere. Som en naturlig del av dette vil vi også vurdere hvilke områder vi eventuelt skal sette ut. I tillegg til en spisset tjenestekatalog jobber Lyse IT i disse dager med å bedre selskapets prosjektmeto dikk og gjennomføringsevne. Det er viktig at kundene kan stole på oss og vi skal alltid levere til avtalt tid, kost og kvalitet, legger Camilla til og poengterer; Alt dette stiller også krav til kundene våre og vi må spille hverandre gode. For at vi skal levere gode tjenester må begge parter være tydelige i bestiller-leverandørrollen. Det er fort å glemme siden vi er nære kolleger som alltid ønsker å stille opp. I det lange løp er vi nok uansett alle tjent med en profesjonalisering. Industrialisering og standardisering av It-plattformen Fremover vil kunder av Lyse IT blant annet oppleve at oppsett av ny server blir 100 prosent automatisert. brukerne vil få en ny webportal for innmelding av feil og bestillinger som er mer kundevennlige og informative enn dagens løsning. I tillegg vil kundene kunne få «dashboards» som viser status på IT-tjenestene, samt overvåking, måling og rapportering på tjeneste nivå. Dette kommer etter hvert. Det jobbes i disse dager med å produksjonssette ny plattform og management-løsning, og deretter flytte IT-tjenestene fra den gamle til den nye plattformen. Parallelt med dette driver man frem en konsolidering av datasenterstruktur hvor man går fra mange til to datasentre på Mariero og green Mountain. SIDE 20 SIDE 21

12 NY SERIE: bedre KjENT MED LYSE NY SERIE: bedre KjENT MED LYSE TEKST: INgVILD WEEN FOTO: LYSES ARKIV NORgES FINESTE nettstasjoner? Lyse har over 3660 nettstasjoner, men det er ikke alle som er like lette å se eller forstå at er en del av strømnettet. Neste gang du kjører forbi et steingjerde, busskur eller et lite søtt anneks, særlig på Rennesøy, så se litt ekstra etter. kanskje er det noe annet enn det du tror. Nettstasjoner tilhører distribusjonsnettet som er den delen av strømnettet som får strøm fram til den enkelte kunde. Slike stasjoner kan stå for seg selv eller være integrert i et større bygg. Norleiv Haugvaldstad og Morten Hanstad jobbet tidligere i Stavanger Energi, og fikk i en lang periode lov til å utforme nettstasjonene på en spesiell måte. jeg har alltid vært opptatt av å tilpasse stasjonene til naturen, og vår sjef i den tiden, grethe Høiland, lot oss få være kreative. På Rennesøy ligger utstein Kloster som er fredet, og her samarbeidet vi med Riksantikvaren for å finne en løsning for nye nettstasjoner på eller i nærheten av klosterområdet, forteller Norleiv Haugvaldstad. «Alle stasjoner må tilfredsstille akrav, men kan fortsatt variere i utseende.» Han legger til at det i dag er mye dyrere med både arbeidskraft og graving enn den gang, og det gjør det vanskeligere å bygge spesielle nettstasjoner. Når nye nettstasjoner bygges i dag, så er det hovedsakelig etter tre standarder i betong. To av dem har vi hatt lenge, mens den tredje på kvadratmeter beregnet for 1600 kw transformator er nyere. Alle stasjoner må tilfredsstille byggtekniske og branntekniske krav, men kan fortsatt variere i utseende. For eksempel kan alle standardstasjoner kles med ulikt materiale som er vedlikeholdsfritt og av godkjent brannklasse. utbygger kan dersom ønskelig velge å bekoste tilpassede løsninger. Det blir for eksempel gjort med ny nettstasjon ved Hetlandshallen i Stavanger, sier senioringeniør Leif Tore Einarsen i Lyse Elnett Denne på Rennesøy er bygget som en del av en steinmur. 2. I nærheten av utstein kloster står denne, bygget som et gammelt naust av stein. 3. Inne i nettstasjonene ser det mer likt ut. 4. En av dagens standard nettstasjoner slik den ser ut innvendig. 5. Nettstasjoner kan også se ut som koselige små anneks. 6. gammel nettstasjon i Østre bydel i Stavanger. 7. En liten hule kan også fungere som utgangspunkt for en stasjon. Denne er på Rennesøy. 8. En av de mer spesielle. busskur kombinert med nettstasjon på Rennesøy. Steinhellene på taket er kjøpt av en beboer i nærheten. 9. Nettstasjonene må jevnlig vaskes rene for støv. Det kan gjøres som AuS, arbeid under spenning. 10. Nettstasjon ved siden av en lekeplass ser ut som en lekehytte. 11. Stasjon som kombinerer trekledning og steinkledning. 12. I samarbeid med grunneier er det satt opp utelys på en stasjon på Rennesøy SIDE 22 SIDE 23

13 ANSKAFFELSER & LOgISTIKK ANSKAFFELSER & LOgISTIKK fakta Anskaffelse og Logistikk flyttet inn i nye lokaler i det gamle el-bygget (tidligere møterom 403/404). Avdelingen oppfordrer alle som vil om å ta turen innom. Det er viktig at alle vet hvor de kan henvende seg dersom spørsmål om innkjøp, sier Kristian. Ring avdelingen: eller send e-post: TEKST Og FOTO: KRISTIN STØLE KALgRAFF Et ElDoRADo AV OPPSIDER De har hittil vært kjent som Innkjøpsavdelingen i Lyse. Nå har de vokst, flyttet til nye lokaler og fått nytt navn. Anskaffelse & logistikk (Supply Chain) er det nye navnet på gjengen som håper å skape halleluja-stemning når penger spares og gode avtaler inngås. jorunn Sahlsten, Linda grimsmo, Marthon Thomassen, Cathrine brønnich Knudsen, janne Lode, Dagfinn Aarekol og Kristian Helland utgjør den nye avdelingen Anskaffelse & Logistikk. Det viktigste vi skal gjøre nå er å finne områdene hvor vi kan spare penger, sier Kristian Helland med et smil. Oppgaven som ny direktør for Supply Chain der anskaffelser, logistikk og innkjøp gjøres, har han tatt fatt på med oppbrettede armer og en snart fullsatt operasjonell avdeling. Hadde ikke listen over alle avtalene Lyse har vært så lang, er det ikke sikkert at Kristian Helland hadde vært så oppglødd rundt jobben som skal gjøres. Han er nemlig godt kjent med at det heller er et unntak enn en regel at store selskap som Lyse har de beste avtalene som kan oppdrives. Kristian kom fra liknende stilling i oljebransjen og kjenner godt realitetene. Derfor er også avdelingen godt rustet til å ta fatt på arbeidet som starter med de aller største og dyreste avtalene. Deretter skal de jobbe seg nedover på listen, på jakt etter enda flere gode avtaler og besparelser. jeg liker veldig godt å se Lyse sin portefølje av leverandører. Vi har mange gode avtaler men mangler også mye. Leverandørporteføljen viser at vi har stort potensiale. For oss som jobber med innkjøp som fag er det et eldorado rett og slett, der det bare finnes oppsider! Hva med konsernhatten? ulike forretningsområder i Lyse gjør det ekstra utfordrende å samhandle når det gjelder inngåelse av avtaler, dette skyldes naturlig nok varierende behov. Vi må anta at kollegene våre vet hva de driver med. Derfor er det viktig å si at vi ikke er her for å kontrollere eller etterse. Vi er her for å bistå, slik at vi får de beste resultatene, sier Kristian. Men han savner en bedre samhandling likevel, og mener at det kan la seg gjøre dersom det finnes noen som holder et fast grep rundt anskaffelsene på operasjonelt og strategisk nivå. jeg tror vi kunne vært tjent med å bruke konsernhatten oftere. Det ville gjort oss mer samkjørte og kan spare oss for unødvendig bruk av tid. ny strategi For et selskap som Lyse som de siste årene har vært i en voldsom vekst, er det naturlig at avtaler blir inngått og at disse etter en stund ikke er like lønnsomme som de var på det tidspunktet de ble inngått. Det føles bra å ha kommet dit vi er nå. Vi er rustet med en egen avdeling for anskaffelser, en for innkjøp og snart en for logistikk. Det betyr at vi vil få en svært god oversikt både over hvilke avtaler vi allerede har, og kunne forhandle nye, sier Kristian som liker godt ordet «kjøpekraft». Han forsikrer om at tilnærmingen til hvordan varer og tjenester skal bestilles fremover skal være enkel og at enkelte endringer vil komme trinnvis. Vi skal ha fokus på enkle bruker grensesnitt operasjonelt og jobbe mer strategisk med anskaffelser tilpasset hvert forretningsområde. Avdeling for anskaffelser har fått ny teamleder i Marthon Thomassen. Marthon er 34 år, utdannet siviløkonom og har jobbet ti år med anskaffelser som fag. Vi vil nå se på hvordan vi kan standardisere og forbedre prosessene innenfor dette fagområdet, og sammen med selskapene skal vi jobbe frem beste praksis, sier Marthon. SIDE 24 SIDE 25

14 ENERgISKE ANSATTE ENERgISKE ANSATTE ElIxIA AnbEfAlER: Sett deg et positivt mål Sett deg et personlig mål Sett deg et spesifikt mål Sette deg et målbart mål Sett deg et attraktivt mål Sett deg et realisk og tidsbestemt mål TEKST Og FOTO: KRISTIN STØLE KALgRAFF Noe har skjedd i gangene der Lyse-ansatte ferdes. Det snakkes om treningsprogram og personlige trenere, kroppsanalyser og fellestrim. Er det virkelig julegaven som allerede har begynt å virke? gratis trening gir MENINg bitt Av basillen: gyrid Holmen har gått fra å være en fast turgjenger på ettermiddagstid til å dra på Elixia St.Olav før folk flest vurderer å stå opp. Og det kjennes utrolig bra, sier gyrid. Da nyheten bokstavelig spratt opp av en julegave-eske på ansatt-arrangementet Perspektiv, satt mer enn 500 Lyse-ansatte og måpte. Tilbake på jobb gikk det ikke lang tid før den enkelte hadde plukket opp sitt treningskort i resepsjonen og var i gang. Nå er det derfor viktig å holde koken, spise riktig, trene bra og bli glad. Det blir du hvis du følger noen av de enkle rådene vi har å komme med, forsikrer personlig trener Solveig Haga Staurland ved Elixia Hillevåg. Hun har allerede møtt mange av våre ansatte og er imponert over stå-påviljen og engasjementet vi viser. Her er det vilje til å trene! Hun understreker at et optimalt kosthold står bak hele 70 prosent av resultatene du ønsker deg. Og at de resterende 30 prosentene kommer fra trening. Dette kan hun som personlig trener hjelpe med, og sammen med den personlige treneren kan 100 prosent av målene nås. første trimtime på 20 år Advokat i Lyse, gyrid Holmen er ett eksempel på en ansatt som virkelig har tatt et tak. Hun har riktignok trent aktivt før, både innebandy, aerobic og volleyball, men det var altså for 20 år siden. Etter det har det stort sett vært lett jogging med hund som stopper ofte, samt lange daglige turer med hund og mann. jeg liker best å være ute etter lange dager inne på kontoret, og derfor har jeg slitt litt med å komme meg inn på et treningssenter, forklarer gyrid. Det at medlemskapet ble så lett tilgjengelig i tillegg til ønsket om å komme i god form, trigget henne til å hive seg rundt. SpREk SyklISt: jarl Hoogstad er ofte på Elixia Forus morgenspinningstimer og oppfordrer andre Lyse-ansatte til å gjøre det samme. jeg har allerede benyttet meg av både styrke, spinning og yoga, samt en time med personlig trener. Det har vært både kjekt og inspirerende og utrolig nyttig med gode råd fra den personlige treneren. Hvilke andre ting verdsetter du ved Elixia-avtalen? Det at det ikke er en plikt fra arbeidsgiver, at det er et omfattende tilbud og at jeg fikk vennekort passet godt, sier gyrid som også har tatt datteren med på trening. Hvorvidt hun har merket mer overskudd enda er rett og slett for tidlig å si mener hun, men har stor tro på at treningen etterhvert vil få en innvirkning på det meste. En dreven spinner På Elixia Forus traff vi på en annen kar som er godt vant med sykkelsetet. jarl Hoogstad har trent spinning i år og har ved ledige stunder også vært instruktør selv. Men treningstilbudet fra Elixia er han ikke mindre interessert i av den grunn. jeg synes det er fantastisk å få dette tilbudet som ansatt i Lyse. Det gir meg enda mer motivasjon til å fortsette og trene, sier jarl som ofte er å se på spinning klokken gode rutiner er jarls råd for å komme seg opp om morgenen og inn i bilen til treningssenteret. Selv har han ikke små barn som skal ut døren først, men passer på å ha bagen ferdig pakket om morgenen. Så er det om å gjøre å komme seg inn i bilen der det er for sent å angre. Resultatet av dette er masse energi når jeg kommer på jobb om morgen rundt 0715, legger jarl til. gladmelding til alle som reiser eller bor utenfor Stavangerregionen: Er du ansatt i Lyse står du nå fritt til å benytte alle Elixia-sentre i hele Norge. SIDE 26 SIDE 27

15 utvikler bedre METODER utvikler bedre METODER TEKST Og FOTO: INgVILD WEEN LYSENDE NYHET SPARER plass og penger «Vi så denne løsningen på en lysmesse i Frankfurt, og synes at den var verdt å ta med seg i vårt arbeid med lyssetting av idrettsbaner.» StoR SpEnnIng: Morten Hanstad og jan Magne Forseth venter spent på at den store lampen skal heves. kraftfullt: Til å heve lampen brukes hydrauliske krefter, drevet av aggregat. EnkElt løst: Lampen heves kun ved bruk av enkle hjelpemidler. Dermed unngås bruk av bil. Stavanger kommune sparer både plass og penger på å bruke lysmaster som kan senkes ned på fotballbanene til SIF. Det er første gang Lyse planlegger den type mast med dobbel lyssetting. Vi har satt opp lysmaster som kan senkes før, men aldri så store som dette. De største mastene på SIF-banen har ni lamper hver, sier senioringeniør og belysningsplanlegger jan Magne Forseth i Lyse Elnett. Han og Morten Hanstad følger med mens Lysfix kobler til lampene på en av de største mastene meter med gummikabler må til for å få strøm til lysene i en enkelt mast. Det settes opp tre slike master med ni lamper på hver. De tre mastene vil gi lys til to fotballbaner siden de står midt mellom banene. I tillegg settes det opp noe mindre kraftige master på yttersidene. Sparer plass og penger Vi så denne løsningen på en lysmesse i Frankfurt, og synes at den var verdt å ta med seg i vårt arbeid med lyssetting av idrettsbaner. Disse mastene er mulig å senke ned, og det gjør at vi ikke trenger å ha kjørevei for liftbil, sier oppdragsleder Morten Hanstad i Lyse Infra. Stavanger kommune trenger nå kun å ha en sikkerhetssone på to meter rundt banen, mens de måtte ha satt av tre meter hvis det hadde vært behov for å komme inn med liftbil. Det er en stor besparelse for oss både arealmessig, men også i kroner. Vi sparer kroner på dette, sier prosjektleder Ib Mikkelsen i Stavanger kommune. løsning for framtiden Han har nå utfordret Lyse på å finne en tilsvarende løsning, men som er mer energieffektiv. På disse to banene vil det bli brukt 54 kw, og det er ganske mye. Så vi vil gjerne bruke lyse som bruker mindre strøm. Det som er kjekt med å jobbe sammen med Morten Hanstad og jan Magne Forseth er at når du spiller en ball, så plukker de den opp og ser hva som er mulig å få til, sier Mikkelsen. «Vi holder oss orien tert om det som skjer av teknologiutvikling innen belysning.» Vi har forespurt leverandørene våre angående LED-alternativer for idrettsbelysning, men vi får tilbakemeldingen om at de per i dag ikke er klare med disse løsningene for så store armaturer vi her snakker om. Men dette er noe som kommer og som vi selvsagt vil følge opp videre mot våre leverandører. Vi holder oss orientert om det som skjer av teknologiutvikling innen belysning, og ønsker å benytte oss av det som er fremst på markedet i dag, sier jan Magne. Å bruke nedsenkbare master blir enda viktigere framover fordi det er kommet nye krav om at det ikke kan være noen fremmedelementer i sikkerhetssonen. Denne plassen kan altså ikke lengre brukes til oppstillingsplass for mål. SIDE 28 SIDE 29

16 NYHETER NYHETER kompetansebygging på SItt beste ny nis-plattform I produksjon AltIbox og lyse SponSER norway CHESS SIkkERHEt I våre bygg I løpet av et drøyt år har ProsjektAkademiet gjennomført kurs for hele 85 Lyse-ansatte, fordelt på kurs for prosjektledere og prosjekteiere. Kompetansebygging er noe Lyse nå kan regne seg som svært gode på. Veien hit har vært en bevisst satsing fra konsernet om å sørge for kompetanseheving innomhus og det er noe vi ser ut til å lykkes med, sier ansvarlig for opplæring hos Prosjektkontoret, Kjellaug Anda Austrått. Hun merker en klar økning i interessen blant ansatte og ser at svært mange også benytter seg av muligheten til å fullføre opplæringstrinnet etter endt kurs, nemlig en Prince2-sertifisering. En utdannelse som er en internasjonalt anerkjent metode for prosjektledelse. blant de 85 som har fullført kurs i 2012 og 2013, har halvparten tatt denne sertifiseringen. I løpet av desember vil ytterligere 19 ta sertifiseringen. Dette er store tall som konsernet kan og bør være stolte av, sier Kjellaug, som bidrar til at kursene blir evaluert kontinuerlig og at tiltak gjøres underveis. Som eiere av kursprogrammet kan vi tilpasse det til deltakerne på best mulig måte. Det tar ikke så lang tid å endre på noe når man utdanner innomhus, poengterer Kjellaug og forteller at det i runde 3 av prosjektlederkurset ble gjort en evaluering som det ble tatt noen grep om. grepene som ble tatt, fikk også runde 4 nytte av, og evalueringen i etterkant viste en positiv utvikling. I alt har det siden høsten 2012 blitt utdannet: 4 runder for prosjektledere => 62 deltakere 2 runder for prosjekteiere => 23 deltakere Lyse har kabler, linjer og rør på kryss og tvers av sør- Roga land, samt hundretusener komponenter som stasjoner, skap og målere. behovet for kontroll av hvor og hvilke typer nett er viktig for en kostnadseffektiv forvaltning. Hukommelsen for dette er i nettinformasjonssystemet NIS. Mandag 25. november ble ny NISplattform satt i produksjon. Dette vil sikre håndtering av nettanlegg framover for el, fiber, gass, fjernvarme og produksjon. Nettanlegg vil som tidligere bli prosjektert og dokumentert via kartet med anleggsegenskaper og funksjonalitet for nettsammenheng, nettberegninger og avbruddsarapportering. Lyse Kartportal blir ved oppgraderingen lansert som et samlingsted for kart og nettinformasjon. Kartportalen gir oversikt og enkel tilgang til kart og nettanlegg på web og framover på mobil og nettbrett. Hele løsningen er gjennomgått og alt kjører nå på nye databaser og servere via ny Citrix løsning. Da NIS systemet ikke har vært oppgradert på nesten fem år har dette vært et omfattende prosjekt som Lyse IT har forberedt i halvannet år. Vi gleder oss nå til at ny løsning kommer ut til alle brukerne i konsernet, sier en godt fornøyd systemansvarlig i Lyse IT, Sigve Hamran. Den internasjonale sjakkbølgen har truffet Altibox og Lyse, som blir hovedsponsorer for også neste års Norway Chess i Stavanger. Sjakk handler om evnen til å tenke strategisk, ha mot og stadig utvikle egne ferdigheter. Som kompetansebedrifter kjenner vi i Altibox og Lyse oss igjen i egne verdier. gjennom avtalen med Norway Chess ønsker vi derfor å bidra til at denne fantastiske idretten blir enda mer eksponert både nasjonalt og internasjonalt, sier markedsdirektør Siri Tansø i Altibox. På samme måte som da Norway Chess ble arrangert i vår, kommer Altibox og Lyse blant annet til å bidra med fiberlinjer til de ulike lokasjonene der turneringen spilles. Det er svært viktig for oss å ha med Altibox og Lyse på laget i 2014 også. Flere millioner mennesker fra hele verden kommer til å følge denne turneringen via internett, og da er vi helt avhengige av stabile linjer med mye kapasitet for å strømme direkteoverførte tv- bilder av beste kvalitet, sier formann Kjell Madland i Norway Chess. Norway Chess er en supertturnering for de ti beste sjakkspillerne i verden, og spilles på en rekke ulike lokasjoner i stavangerområdet. Årets turnering ble fulgt av flere millioner seere på internett. Det er morsomt at Magnus Carlsen nå er i ferd med å bli en internasjonal superstjerne. Ekstra gledelig er det å se hvordan han inspirerer stadig flere unge til å begynne å spille sjakk, sier Tansø. Norway Chess ga tidligere i år 780 skolebarn på femtetrinnet sjakkopplæring, og arrangerte også en skoleturnering i Kongeparken med 20 skoler. Hver og en av oss er ansvarlig for at sikkerheten tas på alvor. Alle ansatte må kjenne til hva de skal gjøre ved en eventuell brann i våre kontorbygg. Eiendomsservice er også opptatt av at alle vet hvordan adgangssystemet vårt fungerer. Det er derfor laget en informasjonsfolder om sikkerhet i våre bygg. Hovedmålet med folderen er at du som ansatt skal kjenne til retningslinjene og det ansvaret vi som ansatte har for sikkerhet i byggene våre. Hver og en av oss er ansvarlig for at sikkerheten tas på alvor, sier eiendomssjef Odd Hedemand. Han er for eksempel opptatt av at alle gjør seg kjent med nødutganger og branninstruksen som gjelder for etasjen hvor du sitter. I tillegg er det viktig å være oppmerksom på at vi har adgangskontroll i Lyse og at alle besøkende skal registrere seg i resepsjonen. I tillegg til folderen blir det trykket en HMS-folder på norsk og engelsk som legges i resepsjonen til alle besøkende. Til slutt minner Odd om behovet for øvelse. Tronsholen har hatt brannøvelse i år og det kommer nok en på Mariero også før jul, avslutter han. gratis kino Alle ansatte i Lyse får i dette nummeret av Lyse sider tilsendt to kinobilletter som fritt kan brukes inntil en viss dato. gratisbillettene er et gode som følge av avtalen Lyse har med NetCom. Ved bestilling av film kan man ringe administrasjonen i kino 1 (Stavanger og Sandnes: ) og bestille billetter, og hente disse en time før filmen starter. billetter kan dessverre ikke bestilles på nett. For mer info se: SIDE 30 SIDE 31

17 NYE STRØMMÅLERE NYHETER TEKST Og FOTO: INgVILD WEEN mye ARbEID FØR utrulling I 2014 vil over kunder få den nye automatiske strømmåleren. Dette vil skje ved at montører som likevel besøker kunder for eksempel for å bytte alarm eller hjemmesentral også monterer den nye digitale strømmåleren. Alle nye boliger får selvsagt også ny måler. Per Kolbein Tonstad i Lyse Elnett og Loyd Evensen i Lyse Smart har mange oppgaver som må være ferdig før utrulling av nye automatiske strømmålere starter forsiktig i Det er Lyse Smart som på vegne av Lyse Elnett har ansvaret for utrulling og drift av de nye målerne. For tiden er det stort trykk på alle oppgavene som må gjøres før utrulling starter. Lyse Elnett jobber med valg av leverandør for ny strømmåler. Det blir nå gjort tester av kritiske funksjoner i måler for å sikre at den fungerer som leverandør beskriver. Lyse Smart tester i tillegg styringsenheten og tre kommunikasjonsløsninger (wifi, ethernet og gsm) som skal sørge for at målerdata til den enkelte kunde kommer inn til nettselskapet. I tillegg blir montørapp for installasjon testet ut og montører får opplæring i denne. Alt montøren gjør ute skjer digitalt. I appen legges målerdata, dokumentasjon og bilder inn, og her kan de teste at måleren fungerer, sier Loyd Evensen i Lyse Smart. Han forteller at det også er en stor oppgave å sikre at bookingsystemet fungerer og at vi har riktig kontaktinformasjon til kunder. På grunn av formaliteter og en opsjon på utvidelse må også prekvalifisering av montørfirma gjøres på nytt. I tillegg er det mye informasjon til kunder som må utarbeides. «utrulling av nye målere er et prosjekt som vil berøre absolutt alle boliger og bedrifter i vår region.» Dette er et omfattende prosjekt som gir oss en sjelden god mulighet for direkte kontakt med kundene. god informasjon vil bidra til både en mer kostnadseffektiv utrulling og mer fornøyde kunder. Vi kommer til å bruke ulike kommunikasjonskanaler for å nå ut med informasjon, sier prosjektleder Per Kolbein Tonstad. Alle ansatte som har mye kontakt med kunder, særlig kundesenter, montører og selgere, vil få særlig infor masjon slik at de kan svare på ulike spørsmål kunder har. Sammen med denne utgaven av Lyse Sider finner du en brosjyre om den nye strømmåleren som gir deg mye nyttig og viktig informasjon. utrulling av nye målere er et prosjekt som vil berøre absolutt alle boliger og bedrifter i vår region. Det betyr at alle vi som jobber i Lyse kan få spørsmål fra venner, familie og bekjente om hvorfor vi gjør dette og hva det betyr for dem. Vi setter derfor stor pris på at du tar deg tid til å lese brosjyren, sier Per Kolbein. SIkvAlAnDSkulA på HøRIng fakta Antall turbiner: 15 Installert effekt: 51 MW Årlig produksjon: 162 gwh Veilengde: 9 km, bredde ca 5 meter Anleggsperiode: ca 1,5 år Sikvalandskula vindkraftverk i gjesdal og Time kommuner blir nå sendt ut på høring. Dette er en planendringssøknad siden Sikvalandskula tidligere var en del av det planlagte ulvarudla. Folkemøte holdes 3. desember på Veveriet på Ålgård klokken nytt I lyse: I november lanserte vi en ny konsernportal, et nettsted med oppdaterte nyheter om Lyse, finansiell informasjon og nyttig informasjon for eiere, medier og andre samarbeidspartnere. I begynnelsen av desember lanseres også en helt ny side for alle kundene våre. fremstår nå i ny drakt, med et bedre bruker grensesnitt basert på brukernes erfaringer. Etter at Olje- og Energidepartementet ga konsesjon til Måkaknuten vindkraftverk, så har vi jobbet iherdig med tilpasninger og utredninger av Sikvalandskula. Vi er svært glad for at saken nå blir tatt til behandling av NVE, Norges Vassdrags- og Energidirek torat, og ser fram til innspillene som kommer fra publikum og andre berørte aktører i høringsprosessen, sier prosjektutvikler Ånund Nerheim i Lyse Produksjon.» Planområdet for Sikvalandskula vindkraftverk var tidligere en del Tildelinger fra Lyse Spirer Gjennom Lyse Spirer støtter vi lag, foreninger og prosjekter som bidrar til en meningsfylt oppvekst for barn og ungdom i Sør-Rogaland. De som fikk støtte ved tildelingen 31/ er: Lag/Forening Kommune Formål Vaulen FK Stavanger Overtrekksdrakter til jenter 07 Sola Speidergruppe Sola Innkjøp av redningsvester til speiderne Sunde IL, håndball Stavanger Medisinballer, balanseputer og hoppetau Klepp KFUM-KFUK Speidere Klepp Ny Gapahuk i utkanten av Kleppeloen Tau Drill Strand Boomblaster til drilldans-øvinger Egersund Racketklubb Eigersund Utstyr til nyopprettet barnetennis-gruppe Bryne turnlag - apparatturn Time Innkjøp av treningsapparater og matter Orre Idrettslag Klepp Sponsing av Nordsjøcupen Bryne Skulekorps Time Bidrag til innkjøp av xylofon Stavanger Roklubb Stavanger Innkjøp av tidtakerutsyr til romaskiner Søknadsfrist for neste tildeling er 31/ Søk via spirer.lyse.no av Lyses store vindkraftprosjekt ulvarudla, slik også Måkaknuten var. Lyse har redusert omfanget av de opprinnelige planene for vindkraft i området og har utformet en planendringssøknad for Sikvalandskula vindkraftverk. Prosjektet planlegges med en installert effekt på 51 MW og vindturbinene i planendringssøknaden har en totalhøyde på 132 meter. Lyse planlegger nettilknytning via Måkaknuten vindkraftverk til bjerkreim transformatorstasjon som er under planlegging av Lyse Sentralnett. Planendringssøknaden og utredningen av konsekvensene viser at det er generelt lave konflikter knyttet til en vindkraftutbygging på Sikvalandskula. Den største konflikten knyttes til at vindkraftverket er synlig i landskapet og dermed kan påvirke opplevelsen av landskapet. Sikvalandskula vil utnytte ledig kapasitet for økt ny fornybar kraftproduksjon, og bidra til å redusere infrastrukturkostnader som en del av «bjerkreimsområdet» der 5 vindkraftverk allerede har konsesjon for 426 MW. SIDE 32 SIDE 33

18 P E R S P E K T I V I forkant av Perspektiv 2013 ble alle deltakere oppfordret til å laste opp bilder til Instagram merket #perspektiv2013. Responsen på dette var overveldende og mer enn 400 motiver ble lastet opp. Morten Frankrig vant konkurransen og mottok en ipad mini med bildet «javas likes power too». På disse sidene er noen av bidragene tatt med. Se og le! Vinner 2013 SIDE 34 SIDE 35

19 A Retur: Lyse Energi AS Postboks Stavanger NæRbILDET EgIL HETLAND Alder: 43 Stilling: Målertekniker i Lyse Infra bosted: Hommersåk Sivilstand: gift - Hvordan kommer du deg på jobb? jeg kjører Lyse-bil som jeg bruker i jobben for å komme rundt til ulike oppdrag. - Hva jobber du med for tiden? Vi er en liten gjeng som sammen med Lyse Smart og Lyse Elnett jobber med POC (Proof of concept), altså en gjennomgang og testing av digitale strømmålere som leveres av ulike leverandører. Vi skal ganske raskt bestemme hvilken leverandør vi skal gå for slik at utrulling av nye strømmålere til alle nettkunder kan starte. Ellers går jeg på kvalitetskontroller av strømmålere i større anlegg og feilretting av fjernavlesning for gass, fjernvarme, kjøling og strømmålere. - Hva engasjerer deg? jeg holder på å restaurere en veteranbil. Det er en to-seter sportsbil Datsun z240 fra jeg har holdt på i halvannet år, og nå er den helt plukket fra hverandre. Det er bare skallet igjen som nå skal lakkeres og kles på nytt inni. jeg har i alle fall ett år igjen med arbeid. Å restaurere bil er en liten drøm jeg har hatt. - Hvem vil du sende en spesiell hilsen til? Kona. Hun har tatt det fint at jeg putler med bilen i garasjen. - Hvilken kulturell opplevelse var du på sist? Hans Morten Hansen sin «Roper i skogen». jeg var på konserten med Robbie Williams tidligere i år og det var en stor opplevelse. - kan du nevne en film som virkelig gjorde inntrykk på deg? «De urørlige», en fransk dramakomedie fra foretrekker du peiskos inne eller bålkos ute? jeg foretrekker peiskos inne. Det er lenge siden jeg satt rundt et bål ute. Det må ha vært da jeg var i speideren som liten. TEKST Og FOTO: INgVILD WEEN

Lyse AS. BIPV workshop 6.10.2015. Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS

Lyse AS. BIPV workshop 6.10.2015. Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS Lyse AS BIPV workshop 6.10.2015 Trond Thorbjørnsen FoU & Innovasjon Lyse AS Innhold Om Lyse Noen store utfordringer Vår løsning Demo Lyse Fremtiden Mikroprosjektet Smart Styring Lyse er et norsk industrikonsern

Detaljer

Tjenester i konvergens mellom Kommunikasjon og Energi. Toril Nag, Konserndirektør Tele, Lyse Energi as

Tjenester i konvergens mellom Kommunikasjon og Energi. Toril Nag, Konserndirektør Tele, Lyse Energi as Tjenester i konvergens mellom Kommunikasjon og Energi Toril Nag, Konserndirektør Tele, Lyse Energi as Det handler om Teser om framtidsbildet de neste tiårene Demografiske endringer trigger behov for bedre

Detaljer

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss?

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON

Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. STYREINFORMASJON STYREINFORMASJON 1 / 2013 Mikro+ er lansert! Markedets minste tv-boks blir stadig bedre. I 2012 lanserte vi markedets minste tv-boks, Get box Mikro. Denne boksen er en kraftplugg tross sin størrelse, og

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester. Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011

AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester. Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011 AMS - Fremtidens mulighet for styring av belastninger og nye tjenester Vigdis Sværen, Norsk Teknologi Oslo 13.10.2011 AMS - første skrittet på veien mot det integrert kraftnett Sett fra installatørene

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016 Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør - 2-3 november 2016 Agenda Om Smart Strøm og status Muligheter for kunden Montasje og utstyr

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Løsninger og nytteverdi?

Løsninger og nytteverdi? 1 Løsninger og nytteverdi? Vi har ikke fasit på spørsmålene som stilles, men vi har i dag en løsning som fungerer godt for Hafslund Vi har gått en lang og brokete vei fram mot dagens organisering av nettvirksomheten

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Smarte prosumenter. Om hvordan et effektivt samspill mellom teknologi og marked/forretningsmodeller kan skape merverdier

Smarte prosumenter. Om hvordan et effektivt samspill mellom teknologi og marked/forretningsmodeller kan skape merverdier Smarte prosumenter Om hvordan et effektivt samspill mellom teknologi og marked/forretningsmodeller kan skape merverdier Teknologisk møteplass - 15. januar 2014, Oslo Stig Ødegaard Ottesen Forsker/PhD-kandidat

Detaljer

Rogaland går foran hvordan kan smarte hjem bli allemannseie? Dagfinn Wåge, Leder FoU & Innovasjon Lyse Energi

Rogaland går foran hvordan kan smarte hjem bli allemannseie? Dagfinn Wåge, Leder FoU & Innovasjon Lyse Energi Rogaland går foran hvordan kan smarte hjem bli allemannseie? Dagfinn Wåge, Leder FoU & Innovasjon Lyse Energi Hvem er Lyse? - et norsk industrikonsern med røtter innen vannkraft Salg og produksjon av energi-

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Overskrift. Fornavn, Etternavn Tittel

Overskrift. Fornavn, Etternavn Tittel Overskrift Fornavn, Etternavn Tittel AT A GLANCE TELE/TEKNOLOGI Fiber til hjemmene Nasjonalt partnerskap Høyest kapasitet og fart ENERGI Kraftproduksjon Salg av energiprodukter Naturgass / biogass Fjernvarme

Detaljer

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger

2 www.jadarhusrehab.no. ...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger REHABILITERING 2 www.jadarhusrehab.no...fra rehabiliteringsprosjekt på Karistø i Stavanger Vi samarbeider kun med leverandører som stiller like høye krav til kvalitet som oss selv. Samtidig har vi frihet

Detaljer

White Paper Plantasjen

White Paper Plantasjen White Paper Plantasjen Når man kommuniserer i mange kanaler samtidig er det avgjørende å møte kunden med det tilbudet de er på jakt etter. [ ]Utgangspunktet vårt har hele tiden vært å skape verdens mest

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Strømsituasjonen kommende vinter

Strømsituasjonen kommende vinter Strømsituasjonen kommende vinter Fylkesberedskapsrådet 02.12.2014 Torbjørn Johnsen KDS Rogaland Lyse er organisert som et konsern med Lyse Energi AS som morselskap. Konsernet er organisert i tre forretningsområder:

Detaljer

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet

Ombygging av transformatorarrangement i mast. Forventninger til markedet Ombygging av transformatorarrangement i mast Forventninger til markedet Tekna 5.janunar 2010 Arild Borge Markedssjef i Infratek Entreprenør Utdannelse: Ingeniørhøgskole (ØIH) og markedsøkonom (BI) Tidligere

Detaljer

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave

Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Selvfølgelig er jeg like dyr som en bil. Nå skal jeg fortelle deg hvorfor! Førerhunden Sesam - en liten hund med en stor oppgave Vi skal være øyne for blinde personer når vi blir store Foto: Thomas Barstad

Detaljer

Velferdsteknologi i Stavanger-regionen presentasjon for KS 1. februar 2012

Velferdsteknologi i Stavanger-regionen presentasjon for KS 1. februar 2012 Velferdsteknologi i Stavanger-regionen presentasjon for KS 1. februar 2012 Dagfinn Wåge Leder Innovasjonsavdelingen Altibox AS Anne Grødem Prosjektleder, Helse og omsorg Randaberg kommune Hvorfor Lyse

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Ut av Jojodietter med din markedsføring og økonomisk bergogdalbane Uke 3 Be om brev til dine venner, familie og følgere. Vanlig brev i posten. Nå kommer vi til en strategi som er helt utenfor det digitale,

Detaljer

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek)

(Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Innlegg på OTC-konferanse februar 2013 «DEN OPPLYSTE OG KUNNSKAPSRIKE FORBRUKER» (Tittel fra LMI: min hverdag i møtet med forbruker som handler på apotek) Jeg har lyst til å åpne med et spørsmål, nemlig

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark.

KOLLEKTIV LEVERANSE. Til: Sameiet Kanalen. Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. KOLLEKTIV LEVERANSE Til: Sameiet Kanalen Loqal AS tar forbehold om feil og endringer i brev og produktark. Tilbud til: Sameiet Kanalen Get box Mikro, markedets minste og stiligste tv-boks. Denne boksen

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. 1 Et styringssystem sørger for minimal energibruk når du er hjemme, og effektivt energibruk når du ikke er tilstede. Hva er

Detaljer

Rehabilitering Nedre Røssåga sikker drift i 50 nye år SIDE 1

Rehabilitering Nedre Røssåga sikker drift i 50 nye år SIDE 1 Rehabilitering Nedre Røssåga sikker drift i 50 nye år SIDE 1 SIDE 2 Litt info og historikk om Nedre Røssåga. Nedre Røssåga kraftstasjon ligger i Vesterli (ca 3 km fra Korgen sentrum) Ca 7 km tilløpstunnel,

Detaljer

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 12 Kapittel 12, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Jan og Åse har giftet seg. Jans mor og søster har kommet helt fra Polen, og nå er det fest i Furulia. Det

Detaljer

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik

Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010. Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Småkraftseminar, Målselv 2. juni 2010 Eivind Tvedt og Arild Klette Steinsvik Etablert i 1998 Eies av Eivind Tvedt, Rune Hansen, Paul Hovda og Energi og Miljøkapital AS Omsetning 2009 ca. 50 mill. NOK Ordrereserve

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Effektiv nettutbygging samhandling med andre infrastrukturer. Nettkonferansen 1. 2.desember 2011 Torbjørn Johnsen, Lyse Energi AS

Effektiv nettutbygging samhandling med andre infrastrukturer. Nettkonferansen 1. 2.desember 2011 Torbjørn Johnsen, Lyse Energi AS Effektiv nettutbygging samhandling med andre infrastrukturer Nettkonferansen 1. 2.desember 2011 Torbjørn Johnsen, Lyse Energi AS Utbygging infrastruktur Ulikheter og fellesnevnere i anleggsmassen Lyse

Detaljer

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller «Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad Profesjonell Golfspiller Introduksjon Født 07.10.89 Kommer fra Byneset Begynte å spille golf som 10- åring ved Byneset Golfklubb Nådde 0 i handicap som 15-

Detaljer

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar

Uke 7 - mandag. Treninngslogg for Siri. Tidspunkt Motbakkeløp 4-2 intervall Kommentar Uke 7 - mandag Jeg var veldig spent. Beina mine var litt støle etter en joggetur sent søndag kveld. Været var så fint og kaldt, at jeg tenkte at denne testen kom til å bli perfekt. Pulsen var passe lav,

Detaljer

SMART-boks II Kom i gang!

SMART-boks II Kom i gang! SMART-boks II Kom i gang! Brukerfordeler: Fjernkontroll med ekstra god rekkevidde Kan kobles til internett via wifi-nettverk Gir tilgang til RiksTVs underholdningsportal, se rikstv.no/underholdningsportal

Detaljer

Investeringer i Lyse Elnett frem mot Rannveig E Norfolk Avd.leder Utbygging

Investeringer i Lyse Elnett frem mot Rannveig E Norfolk Avd.leder Utbygging Investeringer i Lyse Elnett frem mot 2030 Rannveig E Norfolk Avd.leder Utbygging Lyse Elnett er en del av Lyse konsernet. 145.000 nettkunder. 320 ansatte. 1187 millioner omsetning i 2015. Bilde av nettnivå

Detaljer

Overskrift. Fornavn, Etternavn

Overskrift. Fornavn, Etternavn Overskrift Fornavn, Etternavn AT A GLANCE TELE/TEKNOLOGI Fiber til hjemmene Nasjonalt partnerskap Høyest kapasitet og fart ENERGI Kraftproduksjon Salg av energiprodukter Naturgass / biogass Fjernvarme

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs

Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Fra urolig sjø til stille havn Forhandlingskurs Om forhandlingskursene Vi forhandler hele tiden, ofte uten at vi tenker over det. Dessverre har vi ikke alltid den beste strategien for hånden og det fører

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

SMARTE ladepunkt. 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL

SMARTE ladepunkt. 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL SMARTE ladepunkt 31.mai 2012, Eliaden Hans Håvard Kvisle, prosjektleder NOBIL Norsk Elbilforenings formål er å fremme energieffektive, ladbare kjøretøy som helt eller delvis er drevet av elektrisitet fra

Detaljer

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR skulle flytte inn i nye lokaler. Administrerende direktør Ragnar Berg hadde en ting klart i hodet. Han ville ikke ta det gamle

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag?

Fiber inn i blokka. Hva har vi i dag? Fiber inn i blokka Hva har vi i dag? Kabel-TV og internett gjennom en coaxial-kabel (coax). Denne teknologien ble bygd ut i Trondheim på midten av 80-tallet og frem til utpå 2000-tallet. De store leverandørene

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Effektivisering og utvikling i kommunene

Effektivisering og utvikling i kommunene Effektivisering og utvikling i kommunene Fra «fem megatrender» til «oppdrag Hvaler»! Kommunene i et regionalt perspektiv! Hva er de viktige megatrendene vi må tenke på? Eksempelet Hvaler: Strategisk destinasjon,

Detaljer

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke

Gründertrening. kursinnhold, uke for uke Gründertrening kursinnhold, uke for uke UKE 1 Bygg ditt livsverk og sett spor! Om veivalg, tidsbruk og fokus GRÜNDER, JEG? Få tankesettet til en profesjonell gründer. Hvordan du får ut ditt potensiale

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Gründertrening. ofte stilte spørsmål

Gründertrening. ofte stilte spørsmål Gründertrening ofte stilte spørsmål SPØRSMÅL OG SVAR OM HVEM GRÜNDER- TRENING PASSER FOR Kan jeg være med selv om jeg ikke er klar til å starte bedriften ennå? JA! Du kan være med hvis du VIL STARTE din

Detaljer

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt?

Kontakt Hva er egentlig kontakt? Hvordan trene kontakt? Kontakt Kontakt er grunnlaget for all læring og samspill mellom deg og hunden din. Jeg vil her skrive litt om hvorfor kontakt er viktig, hva kontakt gjør med samspillet mellom deg og hunden og hvordan

Detaljer

TM - Råsterk kanal for å selge mer! fredag 31. oktober 2008

TM - Råsterk kanal for å selge mer! fredag 31. oktober 2008 TM - Råsterk kanal for å selge mer! 1 1 DirektMedia Norge AS DirektMedia 130 ansatte 210 millioner i omsetning Norges største innen CRM- og direktemarkedsføring En totalleverandør i det norske CRM-markedet

Detaljer

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften

Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften Innhold Derfor er forretningssystemet viktig for bedriften... 2 Når er det på tide å bytte forretningssystem?... 2 Velg riktig forretningssystem for din bedrift... 3 Velg riktig leverandør... 4 Standard

Detaljer

«Stiftelsen Nytt Liv».

«Stiftelsen Nytt Liv». «Stiftelsen Nytt Liv». Kjære «Nytt Liv» faddere og støttespillere! Nyhetsbrevet for September 2014 kom litt sent. Mye som skjer om dagen. Men her er altså en liten oppsummering av det som har skjedd i

Detaljer

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken

Personportrett. Rapport. Håvard Risebrobakken Personportrett Rapport Håvard Risebrobakken Hva vil vi med filmen? Filmen Hverdag er et ti minutters personportrett om Roar Torgersen, og hans hobbyer. Roar er pensjonist, og har derfor mye tid han må

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet

HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet HAR BARNET DITT CEREBRAL PARESE? Les denne brosjyren før du går deg vill på nettet DITT BARN ER UNIKT! HVEM ER VI? Hvert år får rundt 150 barn i Norge diagnosen cerebral parese. Dette er 150 unike barn.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Produksjonsteknisk konferanse 2014 Nytt Lysebotn kraftverk. 5. mars 2014 Bjørn Roger Otterdal, Prosjektdirektør Lyse Produksjon AS

Produksjonsteknisk konferanse 2014 Nytt Lysebotn kraftverk. 5. mars 2014 Bjørn Roger Otterdal, Prosjektdirektør Lyse Produksjon AS Produksjonsteknisk konferanse 2014 Nytt Lysebotn kraftverk 5. mars 2014 Bjørn Roger Otterdal, Prosjektdirektør Lyse Produksjon AS Lyse sine forretningsområder: Energi Infrastruktur Tele/IT/Teknologi TELE/IT/TEKNOLOGI

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg.

Kjøpsveileder Varmestyring. Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Kjøpsveileder Varmestyring Hjelp til deg som skal kjøpe varmestyringsanlegg. Hva er et varmestyringsanlegg? De fleste av oss kan bruke mindre energi til oppvarming, og likevel beholde eller forbedre komforten

Detaljer

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis!

7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! 1 of 12 7 TING du må huske på før du starter egen Coaching praksis! av Rachel Wilmann Starte egen Coachingpraksis! 2 of 12 Side 1. Ditt Business mål 2. Din Business modell 3. Finn din Nisje 4. Ha et nettverk

Detaljer

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER!

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! 1 HVORFOR BYTTES EL-MÅLEREN? Vi bytter el-måleren for å gjøre det enklere og bedre for våre kunder. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få installert

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Suksesshistorien bak Smart Energi Hvaler

Suksesshistorien bak Smart Energi Hvaler Suksesshistorien bak Smart Energi Hvaler Fra «fem megatrender» til «Smarte Hvaler»! Fem tunge trender (Kobro): 1. Vi vil fortsatt være mennesker! 2. Alt som kan digitaliseres vil bli digitalt! 3. Endringene

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

(Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi)

(Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi) Hva tenker strømleverandørene? (Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi) Hvilke produkter og tjenester leverer framtidens kraftleverandør/energiselskap? Smartnett konferansen i Trondheim 11. september

Detaljer

INFORMASJON TIL LÆRERE

INFORMASJON TIL LÆRERE INFORMASJON TIL LÆRERE - som har en AV1 i sitt klasserom Hei lærer! Du får dette informasjonsskrivet fordi du har et barn i klassen din som skal følge deler av eller hele undervisningen ved hjelp av en

Detaljer

folksomt Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Magasinet for og om oss nordmenn

folksomt Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Magasinet for og om oss nordmenn Magasinet for og om oss nordmenn Masseutflukten sørover blant pensjonistene vil ikke snu med det første! Bare hjemme for å høste epler! Idar gjør som mer enn 30.000 andre norske pensjonister. Han overvintrer

Detaljer

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020»

Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 Kortrapport fra samlinger i mars og april 2016 om «Kirken i Stavanger mot 2020» Kirken i Stavanger mot Kortrapport fra samlinger i mars og april 16 16 om «Kirken i Stavanger mot» 1 Takk til ansatte og menighetsrådsrepresentanter som svarte på samtaleskjema og deltok på samlingene

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside:

HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: Hvordan føles det å ha Huntingtons sykdom? HDYO har mer informasjon om HS tilgjengelig for unge, foreldre og profesjonelle på vår webside: www.hdyo.org Har du noen gang lurt på hvordan det er å ha Huntingtons

Detaljer

Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016

Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016 Tur & Hav - Åsgårdstrand Seilforening 2016 Informasjonsmøte 3 mai 18:00 Agenda Informasjon om Tirsdagsregattaen. Seilbestemmelse, bane, klasser, måltall mm. Vi har besluttet å fortsette å benytte Sail

Detaljer

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE Brannmester manus JHV Av Glenn André Viste Bøe (mai 2011) Rollebeskrivelse: En Brannmester er et forbilde. Brannmesteren er sikker i sin sak, og er forberedt på alle situasjoner. Oppstår det et problem,

Detaljer

NVKS-ekskursjon for vannkraftstudenter høsten 2016

NVKS-ekskursjon for vannkraftstudenter høsten 2016 NVKS-ekskursjon for vannkraftstudenter høsten 2016 Høsten 2016 ble det arrangert og gjennomført en ekskursjon for masterstudenter ved NTNU. Ekskursjonen var åpen for studenter som skriver oppgave om vannkraft.

Detaljer

Problem. Det eksisterende markedet er for spesielt teknisk interesserte. Dette fordi: Fragmentert marked. Lite brukervennlige tjenester

Problem. Det eksisterende markedet er for spesielt teknisk interesserte. Dette fordi: Fragmentert marked. Lite brukervennlige tjenester Problem Det eksisterende markedet er for spesielt teknisk interesserte. Dette fordi: Fragmentert marked Lite brukervennlige tjenester Massemarked vekst er nå drevet av stand-alone produkter som Phillips

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN:

SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SLIK FUNGERER DEN NYE AUTOMATISKE STRØMMÅLEREN: SKJERMEN viser målerstand (kwh). HAN-UTTAK: for smarthjem-løsninger og eksterne skjermer. Vi ber deg ta kontakt med nettselskapet før du eventuelt anskaffer

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer