EMPO. Et fantastisk bygg s 4. Norsk torsk til verden s 22. Kundemagasin Oktober 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMPO. Et fantastisk bygg s 4. Norsk torsk til verden s 22. Kundemagasin Oktober 2008"

Transkript

1 EMPO Et fantastisk bygg s 4 Kundemagasin Oktober 2008 Norsk torsk til verden s 22

2 Leder Finanskrise og budsjettvinner I forrige nummer viet jeg oppmerksomheten til usikkerheten knyttet til konjunkturutviklingen i tiden fremover. Siden sist har vi opplevd store endringer i det internasjonale finansmarkedet. I USA har staten gått inn og sikret Wall Street og reddet flere store banker og forsikringsselskap, samtidig som europeiske banker som Dexia, Fortis, Hypo Real Estate og det islandske bankvesenet anført av Kaupthing og Glitnir har store problemer. Hvordan dette vil slå ut, og hvilke konsekvenser dette vil få for Norge har vel ennå ingen oversikt over. Det som er sikkert er at trendene ser ut til å ha forsterket seg, samtidig som vårt hjemland har en helt annen finansiell styrke enn mange av våre vestlige naboland. Vi i Tollpost Globe vil fortsatt følge utviklingen nøye, men vi kan love fortsatt høy kvalitet og effektiv levering for våre kunder. Vi ser fortsatt potensiale for å redusere leveringskostnadene til våre kunder gjennom videre optimalisering, og har nylig lansert 2 pst produktivitetsforbedring gjennom våre forbedringsagenda SLA. Ellers er det sterkt gledelig at samferdselspolitikken og samferdselsminister Liv-Signe Navarsete er en budsjettvinner. For første gang på lang, lang tid har vi en Regjering som både oppfyller løftene om investeringer i Nasjonal transportplan, samtidig som de har oppfylt sin egen Soria Moria-erklæring. Utfordringen nå er at både etterslepet på vei og bane, kombinert med sterke prisøkninger på materialer og andre innsatsfaktorer innenfor bygg- og anleggssektoren. Derfor er behovet for et enda større samferdselsløft fortsatt større enn på lenge. Dette gjelder både investeringer i stamnettet for vei og bane. Vi oppfordrer også samferdselsministeren til å komme med nye løsninger for samerdselspolitikken i byområdene. I dette nummeret av Tempo tar vi deg med til torskeselskapet Cod-Farmers og Coca-Cola, og vi presenterer som vanlig smakebiter fra hva som rører seg både i Tollpost Globe og ellers i bransjen. Og sist, men ikke minst, presenterer vi vår nye godsterminal i Ganddal. God lesning! Robin Olsen Adm.dir.

3 MILJØMERKET Trykksak Innhold Et fantastisk bygg! s 4 Tidligere åpning av E18 i Vestfold s 8 Prisene på godstransport øker fremdeles s 9 Stor økning i bompengekostnaden s 9 Økt grensetransport med lastebil s 9 Tollpost Termo side 20 Vi er godt sydd sammen s 10 Etter 15 år er det fremdeles mest samarbeid På godt og lite på vondt, mellom Tec Con og Tollpost Prosjekt Alnabru tar form s 13 Alnabruterminalen og Alnavassdraget s 14 Samspill eller konflikt? Coca-Cola Drikker AS side 15 Tempo Utkommer fire ganger per år. Utgiver: Tollpost Globe AS Ansvarlig redaktør: Ole A. Hagen Redaktør: Trine Sand Grafisk produksjon: Pluss Design, Lene Hannevig Trykk: Zoom Grafisk AS Opplag: 3500 Bidragsytere i dette nr: Tekst: Ole A. Hagen, Tom D. Svendsen, Odd Ustad, Jo Eirik Frøise, Ronny Grøtvedt og Ann-Mari Gregersen. Foto: Trine Sand, Ole A. Hagen, Jessica Blåfjell, Kjell Brustad, Coca-Cola Drikker AS, Scanpix, Jernbaneverket, Alf Ove Hansen Coca-Cola Drikker AS s 15 Robsrudskoget 5, Lørenskog! Bedriftens beste kapital! s 18 Tollpost Termo: s containere lastet med fisk! Trekansamarbeid mellom Tollpost, s 22 Codfarmers og AKVAgroup Maritec: Norsk Torsk til verden med strekkode og EDI Katrine Wold Deunk: s 26 Tilbake til røttene og fjellene

4 Et fantastisk bygg! Lovordene satt løst fra kunder, samarbeidspartnere og ledelse da den nye terminalen på Ganddal ble åpnet 11. september. Det skjedde med ballonger, taler, sang og gaver.

5 Jeg ble overrasket da jeg kom til Ganddal og så hvor stort det faktisk er her. All mulig ros til de ansatte, som virkelig har stått på, både før flyttingen og i innkjøringsperioden. Det har vært en skikkelig dugnad her, der mange har nedlagte mengder med arbeidstimer, sa administrerende direktør Robin Olsen i Tollpost Globe etter at ordføreren i Sandnes hadde klipt den røde snora i to og erklært terminalen for åpnet. Det norske flagget var heist, og rundt 50 inviterte gjester strålte like mye som sola på den blå himmelen. Det var ikke få rosende ord som ble Tollposts nye terminal til del fra byggherre, kunder, ordfører og leverandører. En terminal som har kostet 80 millioner kroner og huser 60 ansatte. Arealet er økt fra 7000 til kvadratmeter. Det betyr blant annet at innearealet er tredoblet, at alle lastebilene får plass på området og at alt godset kan lagres og håndteres på et sted. Norunn Østråt Koksvik, ordførerer i Sandnes, tok frem saksa og erklærte terminalen for offisielt åpnet. 60 arbeidsplasser er i seg selv viktig for kommunen, og vi er svært tilfreds med at Tollpost Globe satser nettopp her. Dette området er det nye Forus, og et næringsområde i utvikling. For Sandnes kommune er det viktig at krysningssporet kommer på plass, så vi unngår flaskehalser og får en effektiv transport på bane. Jeg forventer at dette blir løst i høstens statsbudsjett, sa ordfører Norunn Østråt Koksvik i Sandes. Hun fortalte videre at næringslivsutvalget I kommunen har møter med bedrifter hver mandag, der aktuelle problemstillinger blir tatt opp. Administrerende direktør Robin Olsen var imponert over terminalen. Jeg vil ta initaitiv til et slikt mote også med Tollpost, og finne ut hvordan vi sammen kan løse utfordringene, sa ordføreren. Miljøaspektet er viktig, og ble kommentert av flere, blant annet av administrerende direktør Tom Rune Nilsen i LTL.

6 Tollpost Globe er fremtidsrettet og kundevennlig organisasjon, og dette er en stor dag vi som bransjeorganisasjon er stolt over å få være med på. Den nye terminalen har vært en lang prosess og resultatet er fantastisk bra. Det er også imponerende for en jurist å se høyteknologien som er på plass! Jeg har fått to omvisninger på sorteringsanlegget, og ser hvordan det forenkler situasjonen og sørger for en helt annen og topp hverdag for arbeiderne. Dere har visjoner som er helt i tråd med hva bransjen ønsker miljømessig. Hele Norge snakker nå om jernbane, og ingen vil lenger legge den ned, slik vi opplevde for noen år siden, sa Tom Rune Nilsen. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Rogaland, Eirin K. Sund, sitter i finanskomiteen. Også hun snakket varmt om jernbanen, men ville ikke røpe noe fra det kommende statsbudsjettet. Jeg vil gratulere Tollpost med å være et fyrtårn for miljø. Dere møter fremtiden med investeringene i dette moderne anleget. Kundene vil merke det, og dere sørger for at transporten er enda mer miljøvennlig. Vi må fjerne flaskehalsene, og sørge for at transport av gods blir mer effektivt. Jeg synes bane er viktigere enn vei, og her i Rogaland kan vi få til ting, men næringsliv, politikerer, jernbaneverk og kommuner må gå sammen og finne ut hva vi vil mest og hva vi vil minst. Da er det stor sjanse for at pengene kommer, men vi må huske at alt ikke vil komme rekende på en fjøl fra staten, sa stortingsrepresentanten. Også konkurrentene var rause med godordene. Dere har fått et flott anlegg, og som bedrift er dere solide med høy kvalitet og det er skjerpende for konkurrenter, som oss i Bring logistics, tidligere Nord-

7 Avdelingsleder Anders Jørpeland, stolt i dress og med fin tollpost-slipsnål viste tidligere på dagen alle rundt på terminal og kontorbygg. Vi fikk se sobert innredete kontorer med mørke møbler, kunst på veggene og grønne og hvite vegger i første etasje. Videre ble vi lost opp noen trapper til mesaninen, der leveringen og kvaliteten styres med våkne blikk, og kjøreleder har utsikt til terminalen. Vi har fått flere biler bort fra veiene. Nå har vi 85 prosent av godset på bane, og målet er 100 prosent. I tillegg har vi ikke lenger mellomlagring, nå håndteres godset kun ved avreise og ankomst, opplyste Jørpeland. Han la heller ikke skjul på at han er stolt over å være en leder I Tollpost Globe, og gleder seg nå over en ny og bedre hverdag for alle sine medarbeidere. Cargo. -I den nye terminalen blir det mer effektivt, og Tollpost vil fortsatt være er stor konkurrent, sa Jan Håvard Hatteland, som også representerte LTL Rogaland. Kundene var også fornøyde. Tec Con i Mekjarvik har samarbeidet med Tollpost i 15 år, og MA-ansvarlig Ove Kjetil Johnsen var udelt positiv. Tollpost har all grunn til å være stolte av nybygget, og de er også flinke til å tenke på sine ansatte. Alle investeringene kommer de ansatte til gode i form av bedre arbeidsforhold og miljø, og dette kommer også oss som kunde til gode. Om sorteringsanlegget er det bare å si at det kommer klart under slagordet til Tollpost: Alltid i forkant. Regiondirektør Tone Lundgaard i region vest var et eneste stort smil. Min hverdag blir også mye enklere fremover. De som jobber her nå, har de siste årene hatt veldig vanskelige arbeidsforhold. Også når det gjelder kampen om arbeidskraft, er det hyggelig å kunne tilby en bra terminal og kontorer. Jeg må også gi en stor honnør til Anders Jørpeland, som har levert strålende resultater og styrt prosessen frem til dette bygget på en utmerket måte. Det hadde ikke gått like smertefullt for Tollpost, hvis ikke han hadde investert så mye av sin tid. Adminstrerende direktør Robin Olsen ser som alltid både et og to steg frem i tiden. Det videre målet for Ganddal er soleklart. I dag har vi 50 prosent kapasitet, men terminalen er bygget for fremtiden og målet er full utnyttelse av kapasiteten. Ann-Mari Gregersen tekst Kjell Brustad foto

8 Bransjenytt Tidligere åpning av E18 i Vestfold Etter forhandlinger har Statens vegvesen og Skanska blitt enige om å åpne strekningen mellom Langåker og Bommestad på E18 gjennom Vestfold før sommerferien Jeg er svært glad for denne avklaringen. En tidligere åpning av strekningen vil gi positive effekter knyttet til både trafikksikkerhet og fremkommelighet, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete. (Kilde: SD)

9 Bransjenytt Prisene på godstransport øker fremdeles Prisene på godstransport på veg økte med 2,2 prosent fra 1. kvartal 2008 til 2. kvartal Indeksen viser prisutviklingen totalt i næringen samt utviklingen for transport av seks ulike frakttyper. Delindeksen for fryste eller kjølte varer økte mest, med 3,4 prosent, mens delindeksene for oljeprodukt, stykkgods/containergods, andre væsker eller gasser i bulk og tørrgods i bulk økte med om lag 2 prosent. Annen transport er delindeksen som økte minst i dette kvartalet, med 1,2 prosent. Prisendringen fra samme kvartalet året før har vært på 8,2 prosent, som er den høyeste årlige prisøkningen siden oppstart av indeksen i Oljeprodukt er delindeksen som økte mest, med hele 13,5 prosent fra samme kvartalet året før. Endringen for de andre delindeksene ligger på mellom 7 og 9 prosent. (Kilde: SSB) Stor økning i bompengekostnadene Høyere bompengekostnader, økte priser på diesel og høyere administrasjonskostnader gjorde det dyrere å kjøre lastebil forrige måned. Totalkostnadsindeksen for lastebiltransport økte med 1,8 prosent fra juni til juli i år. Den viktigste årsaken var innføringen av nye takster i bomringen rundt Oslo og en markert økning i prisen på diesel. Det siste året har totalkostnadene for lastebiltransport økt med hele 11,5 prosent. Stortinget om finansiering av Oslopakke 3, som er en satsing på veiutbygging og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. De siste tolv månedene har indeksen for fergekostnader og bompenger dermed økt med 63,7 prosent. Dyrere diesel Prisutviklingen på råolje førte til at drivstoffindeksen gikk opp med 3,0 prosent fra juni til juli Det siste året har denne indeksen økt med hele 33,1 prosent. (Kilde: SSB) Økt grensetransport med lastebil Lastebiler transporterte 3,3 millioner tonn gods over grensen mellom Norge og et av nabolandene i 2. kvartal Det er tonn, eller 8,9 prosent, mer enn i samme kvartal året før. Norske lastebiler sto for 44,9 prosent av grensetransporten, mot 45,2 prosent i tilsvarende kvartal i fjor. Det var de tyske lastebilene som hadde størst økning i mengde gods transportert over den norske grensen. De fraktet tonn gods i 2. kvartal 2008, mot tonn i 2. kvartal 2007, en økning på 46,3 prosent. (Kilde: SSB) Hopp i ferge- og bompengekostnadene Delindeksen for fergekostnader og bompenger økte med hele 61,4 prosent den siste måneden etter omleggingen av takstene i bomringen rundt Oslo fra 1. juli. Bakgrunnen for denne takstendringen er vedtaket i

10 Kundeprofil Rune Melkevig (til venstre) og Ove Kjetil Johnsen (til høyre) fra Tec Con setter stor pris på samarbeidet med Tollpost og Frode Pettersson. Vi er godt sydd sammen Etter 15 år er det fremdeles mest samarbeid på godt og lite på vondt, mellom Tec Con og Tollpost. 10

11 Vi står på asfalt, midt i Tec Cons 6000 m 2 store rike i Mekjarvik, utenfor Stavanger. I bygningen til venstre er det kontor og råvarer og i bygningen til høyre pågår produksjonen av kabler for fullt. To skift sørger for liv i hallene fra til Til sammen 28 mennesker lønnes av bedriften, men i 1988 var historien en helt annen. Da satt tre personer på et kontor i Stavanger sentrum, og trengte ikke hjelp fra Tollpost til å frakte varer ut. Da var vi mer avhengig av å få andre ting på plass. Vi er stolte av utviklingen vår, og omsetningen har økt. I fjor var den på 230 millioner kroner, sier salgssjef Rune Melkevig, som har vært hos Tec Con i 10 år. Årsaken til suksessen innen elektrobransjen er et verdenspatent. Vi har revolusjonert el bransjen, med å finne smarte løsninger som gjør hverdagen enklere for elektrikeren. Vårt anti twin system er et patentert emballasjesystem for kabel og ledninger. Den bevegelige trommelen holder kabelen ren og krøllfri, i tillegg gjør den metermerkede kabelen det enklere å regne ut forbruket og dermed redusere svinnet. Denne er nå kopiert av større merker enn oss. Vi har også Prefix, som er ferdigtrukket rør både i svakstrøm og sterkstrøm, sier Melkevig. Tec Con har mellom 60 og 70 prosent av det norske markedet, og har også etablert seg i Sverige og Finland. De har til sammen over 500 produkter, og har også utviklet maskiner. Sammen med Tollposts salgssjef Frode Pettersson vises vi inn i produksjonshallen, der arbeidet pågår for fullt, men det er ikke bare menneskelig kraft som gjør jobben. Vi har ni roboter som utfører mye av produksjonen. For dette fikk vi automatisjonsprisen i Robotene har sørget for en tredobling av vår produksjon, forteller en stolt Rune Melkevig. Tec Con produserer og importerer elektriske produkter Etablert i ansatte i Norge 17 ansatte i Sverige 3 ansatte i Finland Har prosent av markedet i Norge, 40 til 50 prosent i Sverige Omsatte i 2007 for 230 millioner kroner Etter hvert som bedriften vokste til, kom behovet for logistikk. I starten var de ikke lojale mot en spesiell transportør, men forsøkte flere før de landet på Tollpost i Den viktigste årsaken til det var at Tollpost hadde tonnpris på partifrakt. De var, og er, også svært gode på internettløsninger og sporingssystemer. Når kundene våre lurte på hvor varen befant seg, kunne vi raskt fortelle dem det. Det var også viktig for oss at containere kan stå hos oss, og bli hentet til faste tider. I snitt kjøres det ut to containere om dagen fra oss, sier Rune Melkevig. Frode Pettersson sier at Tec Con på sin side har vært dyktige på å presse frem gode løsninger hos Tollpost, og håper det fortsetter slik. Tec Con har vi hatt et langt forhold til, og de er på mange måter en ideell kunde. Vi kjenner bedriften godt, kjemien stemmer, de leverer kun esker og på deres gods er det få skader. Fra Tec Cons side er det få ting å utsette på Tollpost. Jeg spurte flere i dag om de hadde noe å si, posi 11

12 tivt eller negativt, men ingen kom på noe negativt å si annet enn små enkelthendelser, som skjer hos alle. Det hører til sjeldenhetene at gods ikke kommer frem når det skal, men for kort tid siden ble en container glemt i ei havn i 14 dager. En av våre kunder etterlyste varene, og et leteaksjon ble satt igang. Etter å ha gått igjennom flere tomme containere, ble vårt gods funnet, sier en smilende MA-ansvarlig Ove Kjetil Johnsen, som har vært hos Tec Con i 17 år. Han sier at de til daglig opplever rask service og stor kunnskap. Rune Melkevig sier det er mange gode grunner til at de holder på Tollpost. Logistikken blir mer og mer viktig fremover, at den er effektiv og presis er selvsagt, men også at den blir miljøvennlig. Her vet vi at Tollpost gjør en jobb. De kommer også med gode initiativ som Futurum-konferansen, der vi møter andre på tvers av faggrenser. Dette setter vi stor pris på. Vi forventer også at Tollpost også i fremtiden vil være gode på elektroniske løsninger, og at det snart også kommer sporing på pakker. Rune Melkevig forteller at Tec Con i år fikk prisen for beste leverandør til Onninen. Det kom som en overraskelse på oss, men det hadde ikke skjedd hvis vi ikke hadde hatt en transportør som var til å stole på. Frode Pettersson setter stor pris på tilbakemeldingene Tec Con kommer med, og forteller at Tollpost lytter med åpne ører. Vi har gjort hverandre gode, og vi er nå mer en samarbeidspartner enn kunde og leverandør. Ja, vi er godt sydd sammen, samstemmer Ove Kjetil Johnsen. Tec Con feirer 20-årsjubileum som bedrift, og er inne i sitt femtende år som Tollpost-kunde. 12 Tekst: Ann-Mari Gregersen Foto: Alf Ove Hansen

13 Prosjekt Alnabru tar form Denne byggesaken vi nå står midt i, har hatt en lang forhistorie. Det har foreligget en kommunedelplan hvor det er forutsatt at det skulle utarbeides en ny helhetlig reguleringsplan for terminalområdet, en plan som skulle ta hensyn til brukerne av området, de store samlasterne, sier Ronny Grøtvedt, Eiendomssjef i Tollpost Globe. I reguleringsplanen skulle det innarbeides en miljøprofil som blant annet skulle inneholde gjenåpning av Alna, friområder og tur/sykkelvei gjennom området. Tomten til Tollpost Globe ligger i et såkalt «X-område» med spesielle restriksjoner, som krav til reguleringsplan og krav til at ny veistruktur skulle være etablert før utbygging kunne finne sted. Dette medførte en lang prosess med «Søknad om dispensasjon fra plankrav» og søknad om «Rammetillatelse». Den første søkeprosessen startet i 2004 den endte med avslag. I 2006 ble søkeprosessen gjenopptatt og pågikk kontinuerlig frem til «Rammetillatelse» ble gitt i mars 2007, forteller Grøtvedt. De arbeider som til nå er utført, er riving av et ca m 2 stort verksted-/lagerbygg, det såkalte «Riggbygget» samt utgraving av ca m3 morenemasse. Disse arbeidene ble utført av Dokken AS. For å gi et begrep om størrelsen av en slik utgraving og vekktransport, kan det fortelles at på det meste var det 18 biler med henger i sving. Bil og henger tar 10 m3 masse og avstanden mellom bilene var omkring seks minutter, sier en engasjert eiendomssjef. Nå pågår arbeidet med såler og ringmurer, samt utvendige overvannssystem og brannkummer. Snart vil det også påbegynnes pelearbeider, og deretter blir det innfylling i ringmur og støp av gulv på grunn. Disse arbeidene, samt oppfylling og asfaltering av utvendige veier og plasser, vil gå frem til midten av november. Overbygget utføres i prinsipp som eksisterende bygg. Stålkonstruksjoner, yttertak og -vegger påbegynnes medio november og skal være ferdig og klart for montasje av sorteringsanlegg i mars 2009, avslutter Ronny Grøtvedt. 13

14 Alnabruterminalen og Alnavassdraget samspill eller konflikt? Må vi velge elv eller terminal? Turmiljø eller godstrafikk? Folk eller næring? Arrangørene av seminaret «Alnabruterminalen og Alnavassdraget» ønsker å belyse konfliktene man har ved å skulle ivareta nærmiljøet og en lønnsom godstrafikk. 14 Alnabru er det viktigste transportknutepunktet i Norge. Jernbaneterminalen oppgraderes og det øvrige terminalområdet tegnes samtidig som gjenåpning av Alnaelva diskuteres. Ulike fagetater og politikere er uenige. I mellomtiden øker veitrafikkens utslipp. NHO Oslo og Akershus, Natur og Ungdom (NU) og LO i Oslo mener den politiske enigheten om å begrense utslippene fra transport for å møte klimatrusselen, må omgjøres i praksis. På seminaret (hvilket seminar?) spurte de forskjellige organisasjonene: Finnes det Ole Brumm-løsninger for ulike behov i Groruddalen Norges transportnav og mest folkerike dalføre? Kan vi ivareta innbyggerne, næringsliv og klima? Målgruppen med seminaret var politikere på alle nivåer, fagforeninger, næringsliv, innbyggere og folkelige organisasjoner, kommune- og bydelsadministrasjoner og ansatte i fagetatene. Seminaret var lagt opp i tre bolker og stilte disse spørsmålene: Hva er og hvorfor er Alnabruområdet så viktig? Kli maforliket forplikter oss til å redusere utslipp med 10 prosent mer enn Kyoto-protokollen og å være klimanøytrale i Veitrafikk utgjør største andelen av klimagassutslippene, i Oslo/Akershus hele 55 %. Økende privatbilisme og godsmengder krever grep. Hvordan løse arealkonfliktene? Hvordan skal vi bygge ut Alnabruterminalen og skjære gjennom interessekonflikter? Jernbaneverket, Statens vegvesen, Statsbygg og Plan- og bygningsetaten presenterer sine løsninger til terminalutvidelser/blågrønne strategier/ arealbehov. Hvor går veien videre? Transportnav for lokalbefolkning, region og nasjon. Her møtes politikere på kommunenivå, byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen, leder for byutviklingskomiteen Ola Elvestuen og leder for samferdsels- og miljøkomiteen Rune Gerhardsen, dessuten Tone Liss Birkelund, leder for miljø og byutviklingskomiteen i Alna, og Karsten Sølve Nilsen fra Alnaelvens venner. Disse ble utfordret til å handle både hurtig og helhetlig lokalt, og tenke nasjonalt og globalt.

15 Kundeprofil Coca Cola Drikker AS Robsrudskogen 5, Lørenskog! Med en iskald Coca-Cola i handa på en tilsvarende glovarm sommerdag er det vel få av oss som ofrer salige apoteker John Pemberton i Atlanta, Georgia USA en tanke. Heller ikke det faktum at 950 medarbeidere fra 46 nasjoner har bidratt til å bringe Pembertons topphemmelige resept fra 1886 over til min flaske, og nesten 1 milliard andre flasker med Coca -Cola produkter som tappes og fortæres av nordmenn i år. 15

16 som i fjor produserte 311 millioner liter. Det tilsvarer et forbruk på 70 liter per nordmann og nordkvinne, uansett alder, status og helsetilstand. Dette bringer Norge langt opp på Coca-Colas topp 10-liste i verden. Langt foran svenskene, som er dobbelt så mange som oss, men som i fjor konsumerte «bare» 330 millioner liter. Bahamas topper visstnok statistikken nå. Tidligere var Island helt på topp. Det var den gang USA hadde stor baseaktivitet på sagaøya. Europamestere i Coca-Cola akkurat nå er for øvrig Spania. I Norge er det vestfoldinger og folk i Nord-Norge som drikker mest Coca-Cola. 16 Denne kunnskapen og mye mer interessant informasjon nærmest flommer over oss når vi vandrer fra bygg til bygg på den 50 mål store industrieiendommen til Coca -Cola Drikker AS i Robsrudskogen 5 på Lørenskog. Omkranset av veier, villabebyggelse, små og store industribygg og ikke minst Postens nye store terminal, ligger Coca -Colas anlegg for produksjon, tapping og distribusjon litt tilbaketrukket og smått anonymt. Heller ikke overdådig Coca-Cola profilert, men strigla både utvortes og innvortes som en rasehest. Det forplikter å forvalte verdens eldste og mest kjente varemerke, og et produkt som er representert i flere land world wide enn FN har medlemsnasjoner! Logistikksjef Idar Brunvoll og kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud må begge ha Coca-Cola i årene. Eller Bonaqua. Noe er det i alle fall som gjør de to både høye og stolte på vår vandring gjennom anlegget Lageret i Robsrudskogen på Lørenskog har palleplasser. Nok til en ukes forbruk i Sør-Norge! Hvert døgn sendes 200 enheter ut fra lageret, enten som billass eller pakket i containere. Coca-Cola har 270 egne containere, og leier et tilsvarende antall fra Tollpost. Sammenlignet med de vel 200 andre landene hvor Coca-Cola opererer i verden er Norge trolig et av de mest krevende med hensyn til transport og logistikk, sier Idar Brunvoll. Og han minner oss samtidig på det faktum at det nesten er like langt fra Oslo til Tromsø, som fra Oslo til Roma! Rundt omkring i hele landet fraktes Coca-Cola produkter på alle tenkelige og utenkelige måter, men så langt linjenett og kapasitet strekker til benytter vi jernbane. Dette gir oss også mulighet til å transportere produktene i lengre og ubrutte rekker. Som igjen reduserer behovet for regionale lager. I dag pakkes det meste ferdig her på Lørenskog helt ned på butikknivå. Vi har i dag bare to regionale lager i hele landet og, men en lang rekke crossdocks og dropp steder nær kundene. Idar Brunvoll har også gjennom mange år i bransjen erfart at den mest effektive transportløsningen over tid også blir den billigste og mest miljøvennlige. Tidligere i år mottok Coca-Cola Drikker AS Tollposts første miljøpris. En tildeling som først og fremst var begrunnet i den store overføringen av gods fra vei til bane og mest og lengst mulige ubrutte transportløsninger.

17 Coca-Cola Drikker AS og Tollpost har nylig inngått en ny tre års samarbeidsavtale, og logistikksjef Idar Brunvoll her en relativt enkel forklaring på hvorfor Tollpost fikk fornyet tillit. Av fem anbydere hadde Tollpost det beste og billigste tilbudet, og var i tillegg klart best på kvalitet. Kapasitetstilgang på både jernbane og båt var også positive elementer i anbudet. I det daglige samarbeidet vektlegger Brunvoll tre ufravikelige krav overfor Tollpost; leveringskvalitet, punktlighet og kommunikasjon. All relasjoner må gå seg til, og vi har nå samarbeidet så lenge at vi stoler fullt og helt på hverandre. Vi har faste samarbeidsmøter hver 14. dag, men er tilgjengelige for hverandre hele døgnet. I Robsrudskogen 5 er det også døgnkontinuerlig drift. Kundene kan levere sine bestillinger til alle døgnets tider, og derfor er det ingen som kjenner det totale volumet som skal ut fra lager før samme dag. Dette krever både planlegging og fleksibilitet. Og ikke minst en god kantine! Kantina er også åpen det meste av døgnet for å servere og tilfredsstille mat og matvaner fra hele verden. Omkring 100 muslimer jobber her. Og innimellom arbeidsøktene og måltidene stilles to bederom til disposisjon. Under Ramadan og andre religiøse høytider strekker bedriften seg svært langt for å tilrettelegge arbeidstid og arbeidsforhold. Kommunikasjonssjef Stein Rømmerud forteller at det er lagt stor vekt på å tilfredsstille det internasjonale og flerkulturelle arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer fremmedspråklige til å søke, gjennomfører egne språkkurs, og har tett samarbeid med det pakistanske miljøet i Oslo. Noe som blant annet kom til uttrykk da Pakistan feiret sin nasjonaldag 14. august med statsminister Jens Stoltenberg til stede. Rømmerud bedyrer at det internasjonale miljøet ikke har utløst interne konflikter, men snarere vært en styrke for bedriften. tappet på flasker siden 1899, og som er basert på en resept som kun tre personer i hele verden til en hver tid kjenner til! Foruten flere varianter av Coca-Cola produseres det her også flere typer av Fanta, Sprite og ulike fruktdrikker. Produksjonen av Bonaqua Silver foregår hos Telemark Kildevann i Fyresdal, og har hatt nærmest eksplosiv salgsutvikling. Dessuten er det et nært samarbeid med Mack Bryggerier i Tromsø og Hansa Borg ASA i Bergen, Kristiansand og Sarpsborg. Dersom noen fortsatt ikke fristes av en iskald Coca- Cola, kan vi for ordens skyld helt til slutt nevne at Coca-Cola Drikker AS nå også tilbyr både kaffe og te. Takk for oss og velbekomme! I løpet av vårt formiddagsbesøk hos Coca-Cola drikker AS erfarer vi raskt at det her dreier seg om langt mer en den legendariske brune drikken som har vært Idar Brunvoll 17

18 Bedriftens beste kapital Menneskene er bedriftens beste kapital, heter det. En bedrift som Tollpost Globe er i stadig forandring og trenger en rekke gode medarbeidere. I Oslo har vi den siste tiden fått flere dyktige medarbeidere på plass, enten i nye posisjoner eller som helt nye inn i vår bedrift. Dette er: Jørgen Jakobsen, KAM Oslo 34 år, gift og har to barn på 8 og 13 år. Jobbet tidligere som fraktmegler hos Nor-Cargo utland i Oslo. Jørgen er interessert i sport, trening, familie og venner. Og så er han hobbykokk og kunstner. Gøte Østby, senior logistics consultant Oslo 36 år, samboer, har to barn på 5 år og 1 år. Gøte er født i Tollpost med en far som var bileier og som tok han mye med på veisporet. Har gjort det meste i Tollpost, men har nå havnet på Utland. Er veldig glad i Lillestrøm og Liverpool. Marianne Støvne, kunderådgiver Oslo 24 år, kommer direkte fra Norges Handelshøyskole med master i økonomi og administrasjon. Er interessert i håndball og trening. Anne Grete Thoresen, logistikkonsulent Oslo 32 år, samboer. Er ny i bransjen, men har jobbet med salg og innkjøp i 12 år. Fritiden tilbringes med familie og gode venner. Liker å gå i fjellet, både med og uten ski, samt å reise til fjern og nær. 18

19 Espen Haldorsen, Avd.sjef Kunderådgivning 37 år, samboer og 2 barn på 2 og 9 år. Er utdannet økonom med spesialisering innen logistikk og har de 10 årene jobbet som rådgiver og prosjektleder i forbindelse med implementering av økonomi og logistikksystemer. Bruker fritiden på familien, trening, jakt og fiske er snowboardinstruktør på vinteren. Anne Britt Risan, logistikkonsulent Drammen 44 år, har to jenter på 5 og 8 år. Kommer fra BI, med utdannelse i Markedsføring og spesialisering i Supply Chain Management. Ønsker å bruke fritiden på familie, venner, trening og friluftsliv. I tillegg elsker Anne Britt å danse. Tom Gundersen, KAM Larvik 33 år, samboer, to barn på 1 og 4 år. Kommer fra DHL, hvor Tom var produktsjef kontinent. Jessica Blåfjell, salgskoordinator Oslo 33 år, gift og har en stedatter på 16 år, gutt på 4 år og en jente på 2 år. Har jobbet med salg/innkjøp av firmagaver de siste 12 årene. Liker å bruke tid på familie og venner. Camilla S. Christoffersen, logistikkonsulent Oslo 23 år, samboer og ett barn på 2,5 år. Camilla kommer direkte fra BImed bachelorgrad i markedsføring. Remi Robertsen, KAM Oslo 33 år, samboer og har tre barn på 8 år, 3,5 år og 1,5 år. Kommer fra jobben som selger/kam i TNT. På fritiden er Remi fotballtrener. 19

20 Tollpost Termo: 150 containere lastet med fisk! Det som i 1997 startet i det små med fem containere for å frakte varmegods med tog fra Oslo til Bodø, har vokst seg til en egen avdeling som i dag disponerer 150 termocontainere, som stadig er på farten mellom Oslo og Bodø og Narvik. Fra venstre: Rune Skarpaas, Terje Larssen og Stig Giske Brandal. 20

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter Effektive transportkluster - konkurransefortrinn Kontaktperson: Direktør Informasjon/samfunnskontakt Bjarne Ivar Wist, tlf. 913 12 123 CargoNet-konsernet

Detaljer

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt

CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet 02.03.07 fra kundemakt til selgermakt CargoNet-konsernet 1.500 MNOK i omsetning 2006 Resultat konsern 27 MNOK Ca 900 ansatte Vekst 11% i 2006. 26 terminaler i Norge og Sverige Frakter containere

Detaljer

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN

OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN OSLO HAVN EN RENERE VEI TIL HOVEDSTADEN 1 ALLE FOTO: TOMM W. CHRISTIANSEN HALVE NORGE BOR UNDER TRE TIMERS KJØRING FRA OSLO HAVN Hver kran kan håndtere 27 containere i timen Arne Pettersen, kranfører Oslo

Detaljer

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.

Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2. Betydningen for forutsigbar fremføring av gods for norsk næringsliv Ole A. Hagen, styreleder i NHO Logistikk og Transport, Røroskonferansen 8.2.2013 Foto: Jo Michael 1 Innhold Hvem er vi? Hva skal vi tilby

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven

Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven Hvilke muligheter gir ny E6 gjennom Sørfold dette for godstransporten? Utfordringer for Fauske Godsterminal. John Kenneth Selven 11.04.16 Kort om PostNord Tilbyr kommunikasjons- og logistikkløsninger til,

Detaljer

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland

Foto: Jo Michael. Jan Håvard Hatteland. Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland Foto: Jo Michael Jan Håvard Hatteland Manager SR Transport AS Styreleder NHO Logistikk og Transport Rogaland 1 Foto: Jo Michael Samferdsel, Rogaland og NTP 2014-2023 Solamøtet 2013 Jan Håvard Hatteland

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Godstransport og fremtidig terminalstruktur

Godstransport og fremtidig terminalstruktur P L A N O G U T V I K L I N G S Ø R / V E S T Godstransport og fremtidig terminalstruktur Lars Christian Stendal Regional plan og utviklingsdirektør 25. august 2011 Transport- og logistikkdagen 1 Dagens

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008

Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurrasnedyktig togtilbud, hva skal til? konsernsjef Einar Enger Jernbaneseminar Venstre, 30. september 2008 Et mer konkurransedyktig togtilbud, hva skal til? Jobb nr. 1 togene kommer og går når

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars

Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Hvordan utvikle Grønn godstransport? Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen 360 Symposium, Brødrene Dahl, 16 mars Agenda Hvorfor tenke på miljø? Hva krever kunden? Måling av miljøresultater Fremtiden

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport?

Via Nordica 11. juni. Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter. Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Miljøeffektiv logistikk utfordringer og muligheter Hva er miljøgevinsten ved mer effektiv vare- og godstransport? Via Nordica 11. juni Ole A. Hagen Kommunikasjons- og markedsdirektør, Tollpost Globe Disposisjon

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

LTLs markedsbarometer 1. kvartal Foto: Jo Michael

LTLs markedsbarometer 1. kvartal Foto: Jo Michael LTLs markedsbarometer 1. kvartal 2011 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 1. kvartal 2011: LTLs markedsbarometer viser at: Det er en positiv utvikling i LTL-bedriftenes markedssituasjon Det har skjedd et

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010. Foto: Jo Michael

LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010. Foto: Jo Michael LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 4. kvartal: LTLs markedsbarometer viser at: - For første gang siden finanskrisen startet høsten 2008 er det overvekt av bedrifter

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org

Bilaksjonen.no. Bedreveier.org Grønn, smart samferdsel? Bilaksjonen.no i samarbeid med Bedreveier.org Effektiv og miljøvennlig transport i Norge. Hvert transportmiddel måm brukes til sitt rette formål. Sjøtransport: Skip frakter store

Detaljer

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013

E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-barometer Q1 2013 Status netthandel i Norge Q1 2013 E-handelen er i stadig utvikling og utgjør for en del forbrukere en detaljhandelskanal som i økende grad erstatter den tradisjonelle butikkhandelen.

Detaljer

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo RYKTE Foto: Terje Borud samarbeid Hovedkontor: 3. Industrivei 25 0668 Oslo Postadresse: Postboks 6441 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 09300 Faks: 2232 9001 www.tollpost.no Alltid i forkant RYKTE Foto: Terje

Detaljer

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads.

Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Maler som hjelper deg å få en relativt kald kontakt til å bli et hot leads. Om du føler at du trenger mer bakgrunn, gå tilbake å lytt til webinaropptaket # 3. Der forteller jeg mer om hvorfor og hva som

Detaljer

Verditransport for fremtiden.

Verditransport for fremtiden. Verditransport for fremtiden. Vi produserer trygge og varige rørløsninger, gjennom innovasjon på et stødig grunnlag. Vi vet at vi har et stort ansvar, og at den jobben vi gjør er uhyre viktig. Hver dag.

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE

FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE FOTOGRAFENS - FØDSELS HISTORIE 1 Endelig skulle jeg få lov til å være med som fotograf på en fødsel, forteller denne kvinnen. Med fotoapparat og en egenopplevd traumatisk fødsel i håndbagasjen møter hun

Detaljer

Varestrømmer i Innlandet

Varestrømmer i Innlandet Varestrømmer i Innlandet Østerdalskonferansen 2017 Geir Berg Innlandet - En «lastebilregion» med mye gjennomgangstrafikk Antall biler per døgn (ÅDT) 2016 Antall kjøretøy Tunge kjøretøy E6 Dombås 4 289

Detaljer

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT

MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BigBlue&Company We make successful business cases MARKEDSFØRING AV NORSK SJØMAT BIGBLUE & COMPANY Jan Hillesland Vise-president i Carlsberg med globalt ansvar for Marketing, Salg og Innovasjon Kommersielt

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Torskeoppdrett hva nå? Og har vi plass til andre arter?

Torskeoppdrett hva nå? Og har vi plass til andre arter? Torskeoppdrett hva nå? Og har vi plass til andre arter? Bergen, 10.02.11 Frank Asche Introduksjon Oppdrett i Norge er en stor suksess Men er basert på en art Andre arter har hatt en ujevn utvikling, men

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no MANGE MULIGHETER i et ledende transportselskap boreal.no Vi skal yte service utover det forventede! VIL DU BLI MED PÅ LAGET? Kollektivtransport handler om mennesker. Det er en næring i vekst med mange

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 1. kvartal 2012 1 Hovedkonklusjoner 1. kvartal 2012 LTLs markedsbarometer viser at: Markedsindeksen for LTL-bedriftene falt sterkt, fra +27 i 4. kvartal til +5 i

Detaljer

Konjunkturseminar 1.oktober 2012

Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Konjunkturseminar 1.oktober 2012 Program 10:00 Det store bildet Administrerende direktør Vibeke Madsen 10:20 Hvor går varehandelen og norsk økonomi? Sjeføkonom Lars Haartveit Det store bildet Det går bra!

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken!

nr.1 å rgang: 16 Unngå frykt hos valpen TEMA Superkrefter Klikkpunkt LEK Forebygging og reduksjon Når du trenger det! Et nytt begrep i gang med leken! nr.1 å rgang: 16 Et fag- og aktivitetsmagasin for hundeeiere Unngå frykt hos valpen Forebygging og reduksjon Superkrefter Når du trenger det! Klikkpunkt Et nytt begrep TEMA LEK Kom i gang med leken! vi

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han.

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. service 1Sklik skal Volvo være best på service Opplæring, kommunikasjon

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring

Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Offisiell åpning av Sunndal voksenopplæring Ordføreren overrakte gave til skolen. På bildet står Gøril Skeie, Bente Mosbakk, Per Ove Dahl og Ståle Refstie. Foto: Marina Brakstad Rana Abukhader, Saba Asefaw,

Detaljer

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv

Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Samferdsel 2010 Krav til regularitet i by og land fra et brukerperspektiv Heidi Chr. Lund, rådgiver Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Trondheim 5. januar 2010 1 LTL Selvstendig interesse-

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen

Mandag 17. september kl 08.00. Sak 29/12 Høringsuttalelse Konseptvalgutredning (KVU) om fremtidig godsterminal for bane i Drammensregionen DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF. 32 20 86 50 Ark.nr. 023.52/12 post@drammenhavn.no -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. september kl 08.00 Sted: Drammen havn,

Detaljer

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi?

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Count of Load ID YTD Dest Country Total NO 5757 Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Norsk laks til europeernes middagsbord Ivar Raugstad Logistics Manager Marine Harvest Raw Material & Trade Transport

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til Leif Johan Sevland: Nyttårstalen Ledaal - 1.01.2011 God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle samlingen på Ledaal på årets første dag. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på

Detaljer

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket

Fremtidens transport JERNBANEN. Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Fremtidens transport JERNBANEN Røros-konferansen 2013 Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen Jernbaneverket Jernbaneverkets oppgaver tilby togselskapene i Norge et sikkert og effektivt transportsystem planlegge,

Detaljer

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanealliansen Bred allianse En bred allianse er etablert for å arbeide for økt kapasitet på banen. Alliansen skal: Synliggjøre betydningen Ofotbanen

Detaljer

Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad

Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad Åpner torsdag med kaffe, kaker, rød løper, musikkorps og masse gode tilbud Europris er en butikkjede i sterk vekst med 244 lavprisvarehus over hele

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl

Godspotensial på eksisterende jernbaner. Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl Godspotensial på eksisterende jernbaner Presentasjon 19.02.15 Ove Skovdahl »GODS PÅ JERNBANE Tema» Dagens situasjon: faktagrunnlag/ statistikk» Gods på jernbane myter og fakta» Gods på Sørlandsbanen/ Sørvestbanen

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Anleggsbransjen fakta og analyse

Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 212 Anleggsbransjen fakta og analyse Høy ledig kapasitet for mange små og mellomstore bedrifter Flere større konkurser i 212 enn i 211 Norge på vannlekkasjetoppen i Europa Juni 212 Betydelig

Detaljer

FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS

FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS FJORD MARIN ASA - FJORD MARIN HELGELAND AS Oppdrett av torsk utfordringer for videre vekst! Hva kan torskeoppdretterne lære av lakseoppdrett i forhold til miljø og marked? Paul Birger Torgnes, Fjord Marin

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390

Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390 Høring/ reguleringsplan for samlasterterminal-området på Alnabru 1 Høringsuttalelse vedr. regulering av terminalområdet på Alnabru, saksnummer 200605390 Samlasterområdet på Alnabru, mellom gravlunden og

Detaljer

Vann på flaske er det plass til en ny aktør i markedet?

Vann på flaske er det plass til en ny aktør i markedet? Case til Markedsføringsledelse 8. utgave (Universitetsforlaget, 2011) Vann på flaske er det plass til en ny aktør i markedet? 1 Vann på flaske Denne casen dreier seg om det norske markedet for omsetning

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Sammendrag. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael

LTLs markedsbarometer 2. kvartal Foto: Jo Michael LTLs markedsbarometer 2. kvartal 211 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 2. kvartal 211: LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene fremover

Detaljer

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller «Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad Profesjonell Golfspiller Introduksjon Født 07.10.89 Kommer fra Byneset Begynte å spille golf som 10- åring ved Byneset Golfklubb Nådde 0 i handicap som 15-

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS

STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS STORE REDUKSJONER I KLIMAUTSLIPP VED BRUK AV EVENES FLYPLASS TIL EKSPORT AV LAKS Jørn Eldby adm. dir. SINTEF Nord AS Ny Industri i Nord Økt industriell verdiskapning i nord: "Hvilke industrielle prosesser

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, fasit

Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, fasit Matematisk julekalender for 5. - 7. trinn, fasit DAG 1 (1. desember) (...) Klokka er nå 15.55. Toget de har billetter til går klokka 19.30. Kampstart er klokka 1700. For å være ute i god tid til å få billetter,

Detaljer

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no

Landbruks- B Y G G. tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI. www.ringalm.no Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI www.ringalm.no BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften

Detaljer

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist

Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist Er det en fremtid for godstransport på bane til/fra Midt-Norge? Direktør strategi og informasjon Bjarne Ivar Wist 1 Kombinerte transporter og Systemtog kollektivtransport for gods på offentlig infrastruktur

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre,

Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9. Kjære bystyre, Christine Sagen Helgø: Budsjettalen 2014 Mandag 16. desember kl.9 Kjære bystyre, Vi lever i en god tid i vår del av verden og i vår del av landet. Vi skal anerkjenne at vi har naturgitte ressurser som

Detaljer

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816) Jernbaneverket v/ Raymond Siiri (brevet sendes kun elektronisk) Trondheim 06.03.2015 Innspill fra Næringsforeningen i Trondheimsregionen til Utredning Nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen (ref. 12/14816)

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Skritt 5 i målseningsprosessen: Mindset Nå har du satt mål, funnet ut av en handlingsplan og laget en tidslinje, du har funnet ut hva du trenger å lære deg for å få det til, og at du skal optimere miljøet

Detaljer

Globale trender (som også påvirker Sørlandet/Grenland) Globalisering Kunnskapssamfunnet Urbanisering flere ønsker å bo i byer Flere reiser kollektivt

Globale trender (som også påvirker Sørlandet/Grenland) Globalisering Kunnskapssamfunnet Urbanisering flere ønsker å bo i byer Flere reiser kollektivt Hva kan vi felles gjøre for å fremme utvikling og vekst i våre regioner med vekt på samarbeid om infrastruktur Risør 29. mai 2015 Kontaktmøte Østre-Agder og Grenlandsregionen Reidar Braathen Globalisering

Detaljer