EMPO. Et fantastisk bygg s 4. Norsk torsk til verden s 22. Kundemagasin Oktober 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMPO. Et fantastisk bygg s 4. Norsk torsk til verden s 22. Kundemagasin Oktober 2008"

Transkript

1 EMPO Et fantastisk bygg s 4 Kundemagasin Oktober 2008 Norsk torsk til verden s 22

2 Leder Finanskrise og budsjettvinner I forrige nummer viet jeg oppmerksomheten til usikkerheten knyttet til konjunkturutviklingen i tiden fremover. Siden sist har vi opplevd store endringer i det internasjonale finansmarkedet. I USA har staten gått inn og sikret Wall Street og reddet flere store banker og forsikringsselskap, samtidig som europeiske banker som Dexia, Fortis, Hypo Real Estate og det islandske bankvesenet anført av Kaupthing og Glitnir har store problemer. Hvordan dette vil slå ut, og hvilke konsekvenser dette vil få for Norge har vel ennå ingen oversikt over. Det som er sikkert er at trendene ser ut til å ha forsterket seg, samtidig som vårt hjemland har en helt annen finansiell styrke enn mange av våre vestlige naboland. Vi i Tollpost Globe vil fortsatt følge utviklingen nøye, men vi kan love fortsatt høy kvalitet og effektiv levering for våre kunder. Vi ser fortsatt potensiale for å redusere leveringskostnadene til våre kunder gjennom videre optimalisering, og har nylig lansert 2 pst produktivitetsforbedring gjennom våre forbedringsagenda SLA. Ellers er det sterkt gledelig at samferdselspolitikken og samferdselsminister Liv-Signe Navarsete er en budsjettvinner. For første gang på lang, lang tid har vi en Regjering som både oppfyller løftene om investeringer i Nasjonal transportplan, samtidig som de har oppfylt sin egen Soria Moria-erklæring. Utfordringen nå er at både etterslepet på vei og bane, kombinert med sterke prisøkninger på materialer og andre innsatsfaktorer innenfor bygg- og anleggssektoren. Derfor er behovet for et enda større samferdselsløft fortsatt større enn på lenge. Dette gjelder både investeringer i stamnettet for vei og bane. Vi oppfordrer også samferdselsministeren til å komme med nye løsninger for samerdselspolitikken i byområdene. I dette nummeret av Tempo tar vi deg med til torskeselskapet Cod-Farmers og Coca-Cola, og vi presenterer som vanlig smakebiter fra hva som rører seg både i Tollpost Globe og ellers i bransjen. Og sist, men ikke minst, presenterer vi vår nye godsterminal i Ganddal. God lesning! Robin Olsen Adm.dir.

3 MILJØMERKET Trykksak Innhold Et fantastisk bygg! s 4 Tidligere åpning av E18 i Vestfold s 8 Prisene på godstransport øker fremdeles s 9 Stor økning i bompengekostnaden s 9 Økt grensetransport med lastebil s 9 Tollpost Termo side 20 Vi er godt sydd sammen s 10 Etter 15 år er det fremdeles mest samarbeid På godt og lite på vondt, mellom Tec Con og Tollpost Prosjekt Alnabru tar form s 13 Alnabruterminalen og Alnavassdraget s 14 Samspill eller konflikt? Coca-Cola Drikker AS side 15 Tempo Utkommer fire ganger per år. Utgiver: Tollpost Globe AS Ansvarlig redaktør: Ole A. Hagen Redaktør: Trine Sand Grafisk produksjon: Pluss Design, Lene Hannevig Trykk: Zoom Grafisk AS Opplag: 3500 Bidragsytere i dette nr: Tekst: Ole A. Hagen, Tom D. Svendsen, Odd Ustad, Jo Eirik Frøise, Ronny Grøtvedt og Ann-Mari Gregersen. Foto: Trine Sand, Ole A. Hagen, Jessica Blåfjell, Kjell Brustad, Coca-Cola Drikker AS, Scanpix, Jernbaneverket, Alf Ove Hansen Coca-Cola Drikker AS s 15 Robsrudskoget 5, Lørenskog! Bedriftens beste kapital! s 18 Tollpost Termo: s containere lastet med fisk! Trekansamarbeid mellom Tollpost, s 22 Codfarmers og AKVAgroup Maritec: Norsk Torsk til verden med strekkode og EDI Katrine Wold Deunk: s 26 Tilbake til røttene og fjellene

4 Et fantastisk bygg! Lovordene satt løst fra kunder, samarbeidspartnere og ledelse da den nye terminalen på Ganddal ble åpnet 11. september. Det skjedde med ballonger, taler, sang og gaver.

5 Jeg ble overrasket da jeg kom til Ganddal og så hvor stort det faktisk er her. All mulig ros til de ansatte, som virkelig har stått på, både før flyttingen og i innkjøringsperioden. Det har vært en skikkelig dugnad her, der mange har nedlagte mengder med arbeidstimer, sa administrerende direktør Robin Olsen i Tollpost Globe etter at ordføreren i Sandnes hadde klipt den røde snora i to og erklært terminalen for åpnet. Det norske flagget var heist, og rundt 50 inviterte gjester strålte like mye som sola på den blå himmelen. Det var ikke få rosende ord som ble Tollposts nye terminal til del fra byggherre, kunder, ordfører og leverandører. En terminal som har kostet 80 millioner kroner og huser 60 ansatte. Arealet er økt fra 7000 til kvadratmeter. Det betyr blant annet at innearealet er tredoblet, at alle lastebilene får plass på området og at alt godset kan lagres og håndteres på et sted. Norunn Østråt Koksvik, ordførerer i Sandnes, tok frem saksa og erklærte terminalen for offisielt åpnet. 60 arbeidsplasser er i seg selv viktig for kommunen, og vi er svært tilfreds med at Tollpost Globe satser nettopp her. Dette området er det nye Forus, og et næringsområde i utvikling. For Sandnes kommune er det viktig at krysningssporet kommer på plass, så vi unngår flaskehalser og får en effektiv transport på bane. Jeg forventer at dette blir løst i høstens statsbudsjett, sa ordfører Norunn Østråt Koksvik i Sandes. Hun fortalte videre at næringslivsutvalget I kommunen har møter med bedrifter hver mandag, der aktuelle problemstillinger blir tatt opp. Administrerende direktør Robin Olsen var imponert over terminalen. Jeg vil ta initaitiv til et slikt mote også med Tollpost, og finne ut hvordan vi sammen kan løse utfordringene, sa ordføreren. Miljøaspektet er viktig, og ble kommentert av flere, blant annet av administrerende direktør Tom Rune Nilsen i LTL.

6 Tollpost Globe er fremtidsrettet og kundevennlig organisasjon, og dette er en stor dag vi som bransjeorganisasjon er stolt over å få være med på. Den nye terminalen har vært en lang prosess og resultatet er fantastisk bra. Det er også imponerende for en jurist å se høyteknologien som er på plass! Jeg har fått to omvisninger på sorteringsanlegget, og ser hvordan det forenkler situasjonen og sørger for en helt annen og topp hverdag for arbeiderne. Dere har visjoner som er helt i tråd med hva bransjen ønsker miljømessig. Hele Norge snakker nå om jernbane, og ingen vil lenger legge den ned, slik vi opplevde for noen år siden, sa Tom Rune Nilsen. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Rogaland, Eirin K. Sund, sitter i finanskomiteen. Også hun snakket varmt om jernbanen, men ville ikke røpe noe fra det kommende statsbudsjettet. Jeg vil gratulere Tollpost med å være et fyrtårn for miljø. Dere møter fremtiden med investeringene i dette moderne anleget. Kundene vil merke det, og dere sørger for at transporten er enda mer miljøvennlig. Vi må fjerne flaskehalsene, og sørge for at transport av gods blir mer effektivt. Jeg synes bane er viktigere enn vei, og her i Rogaland kan vi få til ting, men næringsliv, politikerer, jernbaneverk og kommuner må gå sammen og finne ut hva vi vil mest og hva vi vil minst. Da er det stor sjanse for at pengene kommer, men vi må huske at alt ikke vil komme rekende på en fjøl fra staten, sa stortingsrepresentanten. Også konkurrentene var rause med godordene. Dere har fått et flott anlegg, og som bedrift er dere solide med høy kvalitet og det er skjerpende for konkurrenter, som oss i Bring logistics, tidligere Nord-

7 Avdelingsleder Anders Jørpeland, stolt i dress og med fin tollpost-slipsnål viste tidligere på dagen alle rundt på terminal og kontorbygg. Vi fikk se sobert innredete kontorer med mørke møbler, kunst på veggene og grønne og hvite vegger i første etasje. Videre ble vi lost opp noen trapper til mesaninen, der leveringen og kvaliteten styres med våkne blikk, og kjøreleder har utsikt til terminalen. Vi har fått flere biler bort fra veiene. Nå har vi 85 prosent av godset på bane, og målet er 100 prosent. I tillegg har vi ikke lenger mellomlagring, nå håndteres godset kun ved avreise og ankomst, opplyste Jørpeland. Han la heller ikke skjul på at han er stolt over å være en leder I Tollpost Globe, og gleder seg nå over en ny og bedre hverdag for alle sine medarbeidere. Cargo. -I den nye terminalen blir det mer effektivt, og Tollpost vil fortsatt være er stor konkurrent, sa Jan Håvard Hatteland, som også representerte LTL Rogaland. Kundene var også fornøyde. Tec Con i Mekjarvik har samarbeidet med Tollpost i 15 år, og MA-ansvarlig Ove Kjetil Johnsen var udelt positiv. Tollpost har all grunn til å være stolte av nybygget, og de er også flinke til å tenke på sine ansatte. Alle investeringene kommer de ansatte til gode i form av bedre arbeidsforhold og miljø, og dette kommer også oss som kunde til gode. Om sorteringsanlegget er det bare å si at det kommer klart under slagordet til Tollpost: Alltid i forkant. Regiondirektør Tone Lundgaard i region vest var et eneste stort smil. Min hverdag blir også mye enklere fremover. De som jobber her nå, har de siste årene hatt veldig vanskelige arbeidsforhold. Også når det gjelder kampen om arbeidskraft, er det hyggelig å kunne tilby en bra terminal og kontorer. Jeg må også gi en stor honnør til Anders Jørpeland, som har levert strålende resultater og styrt prosessen frem til dette bygget på en utmerket måte. Det hadde ikke gått like smertefullt for Tollpost, hvis ikke han hadde investert så mye av sin tid. Adminstrerende direktør Robin Olsen ser som alltid både et og to steg frem i tiden. Det videre målet for Ganddal er soleklart. I dag har vi 50 prosent kapasitet, men terminalen er bygget for fremtiden og målet er full utnyttelse av kapasiteten. Ann-Mari Gregersen tekst Kjell Brustad foto

8 Bransjenytt Tidligere åpning av E18 i Vestfold Etter forhandlinger har Statens vegvesen og Skanska blitt enige om å åpne strekningen mellom Langåker og Bommestad på E18 gjennom Vestfold før sommerferien Jeg er svært glad for denne avklaringen. En tidligere åpning av strekningen vil gi positive effekter knyttet til både trafikksikkerhet og fremkommelighet, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete. (Kilde: SD)

9 Bransjenytt Prisene på godstransport øker fremdeles Prisene på godstransport på veg økte med 2,2 prosent fra 1. kvartal 2008 til 2. kvartal Indeksen viser prisutviklingen totalt i næringen samt utviklingen for transport av seks ulike frakttyper. Delindeksen for fryste eller kjølte varer økte mest, med 3,4 prosent, mens delindeksene for oljeprodukt, stykkgods/containergods, andre væsker eller gasser i bulk og tørrgods i bulk økte med om lag 2 prosent. Annen transport er delindeksen som økte minst i dette kvartalet, med 1,2 prosent. Prisendringen fra samme kvartalet året før har vært på 8,2 prosent, som er den høyeste årlige prisøkningen siden oppstart av indeksen i Oljeprodukt er delindeksen som økte mest, med hele 13,5 prosent fra samme kvartalet året før. Endringen for de andre delindeksene ligger på mellom 7 og 9 prosent. (Kilde: SSB) Stor økning i bompengekostnadene Høyere bompengekostnader, økte priser på diesel og høyere administrasjonskostnader gjorde det dyrere å kjøre lastebil forrige måned. Totalkostnadsindeksen for lastebiltransport økte med 1,8 prosent fra juni til juli i år. Den viktigste årsaken var innføringen av nye takster i bomringen rundt Oslo og en markert økning i prisen på diesel. Det siste året har totalkostnadene for lastebiltransport økt med hele 11,5 prosent. Stortinget om finansiering av Oslopakke 3, som er en satsing på veiutbygging og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. De siste tolv månedene har indeksen for fergekostnader og bompenger dermed økt med 63,7 prosent. Dyrere diesel Prisutviklingen på råolje førte til at drivstoffindeksen gikk opp med 3,0 prosent fra juni til juli Det siste året har denne indeksen økt med hele 33,1 prosent. (Kilde: SSB) Økt grensetransport med lastebil Lastebiler transporterte 3,3 millioner tonn gods over grensen mellom Norge og et av nabolandene i 2. kvartal Det er tonn, eller 8,9 prosent, mer enn i samme kvartal året før. Norske lastebiler sto for 44,9 prosent av grensetransporten, mot 45,2 prosent i tilsvarende kvartal i fjor. Det var de tyske lastebilene som hadde størst økning i mengde gods transportert over den norske grensen. De fraktet tonn gods i 2. kvartal 2008, mot tonn i 2. kvartal 2007, en økning på 46,3 prosent. (Kilde: SSB) Hopp i ferge- og bompengekostnadene Delindeksen for fergekostnader og bompenger økte med hele 61,4 prosent den siste måneden etter omleggingen av takstene i bomringen rundt Oslo fra 1. juli. Bakgrunnen for denne takstendringen er vedtaket i

10 Kundeprofil Rune Melkevig (til venstre) og Ove Kjetil Johnsen (til høyre) fra Tec Con setter stor pris på samarbeidet med Tollpost og Frode Pettersson. Vi er godt sydd sammen Etter 15 år er det fremdeles mest samarbeid på godt og lite på vondt, mellom Tec Con og Tollpost. 10

11 Vi står på asfalt, midt i Tec Cons 6000 m 2 store rike i Mekjarvik, utenfor Stavanger. I bygningen til venstre er det kontor og råvarer og i bygningen til høyre pågår produksjonen av kabler for fullt. To skift sørger for liv i hallene fra til Til sammen 28 mennesker lønnes av bedriften, men i 1988 var historien en helt annen. Da satt tre personer på et kontor i Stavanger sentrum, og trengte ikke hjelp fra Tollpost til å frakte varer ut. Da var vi mer avhengig av å få andre ting på plass. Vi er stolte av utviklingen vår, og omsetningen har økt. I fjor var den på 230 millioner kroner, sier salgssjef Rune Melkevig, som har vært hos Tec Con i 10 år. Årsaken til suksessen innen elektrobransjen er et verdenspatent. Vi har revolusjonert el bransjen, med å finne smarte løsninger som gjør hverdagen enklere for elektrikeren. Vårt anti twin system er et patentert emballasjesystem for kabel og ledninger. Den bevegelige trommelen holder kabelen ren og krøllfri, i tillegg gjør den metermerkede kabelen det enklere å regne ut forbruket og dermed redusere svinnet. Denne er nå kopiert av større merker enn oss. Vi har også Prefix, som er ferdigtrukket rør både i svakstrøm og sterkstrøm, sier Melkevig. Tec Con har mellom 60 og 70 prosent av det norske markedet, og har også etablert seg i Sverige og Finland. De har til sammen over 500 produkter, og har også utviklet maskiner. Sammen med Tollposts salgssjef Frode Pettersson vises vi inn i produksjonshallen, der arbeidet pågår for fullt, men det er ikke bare menneskelig kraft som gjør jobben. Vi har ni roboter som utfører mye av produksjonen. For dette fikk vi automatisjonsprisen i Robotene har sørget for en tredobling av vår produksjon, forteller en stolt Rune Melkevig. Tec Con produserer og importerer elektriske produkter Etablert i ansatte i Norge 17 ansatte i Sverige 3 ansatte i Finland Har prosent av markedet i Norge, 40 til 50 prosent i Sverige Omsatte i 2007 for 230 millioner kroner Etter hvert som bedriften vokste til, kom behovet for logistikk. I starten var de ikke lojale mot en spesiell transportør, men forsøkte flere før de landet på Tollpost i Den viktigste årsaken til det var at Tollpost hadde tonnpris på partifrakt. De var, og er, også svært gode på internettløsninger og sporingssystemer. Når kundene våre lurte på hvor varen befant seg, kunne vi raskt fortelle dem det. Det var også viktig for oss at containere kan stå hos oss, og bli hentet til faste tider. I snitt kjøres det ut to containere om dagen fra oss, sier Rune Melkevig. Frode Pettersson sier at Tec Con på sin side har vært dyktige på å presse frem gode løsninger hos Tollpost, og håper det fortsetter slik. Tec Con har vi hatt et langt forhold til, og de er på mange måter en ideell kunde. Vi kjenner bedriften godt, kjemien stemmer, de leverer kun esker og på deres gods er det få skader. Fra Tec Cons side er det få ting å utsette på Tollpost. Jeg spurte flere i dag om de hadde noe å si, posi 11

12 tivt eller negativt, men ingen kom på noe negativt å si annet enn små enkelthendelser, som skjer hos alle. Det hører til sjeldenhetene at gods ikke kommer frem når det skal, men for kort tid siden ble en container glemt i ei havn i 14 dager. En av våre kunder etterlyste varene, og et leteaksjon ble satt igang. Etter å ha gått igjennom flere tomme containere, ble vårt gods funnet, sier en smilende MA-ansvarlig Ove Kjetil Johnsen, som har vært hos Tec Con i 17 år. Han sier at de til daglig opplever rask service og stor kunnskap. Rune Melkevig sier det er mange gode grunner til at de holder på Tollpost. Logistikken blir mer og mer viktig fremover, at den er effektiv og presis er selvsagt, men også at den blir miljøvennlig. Her vet vi at Tollpost gjør en jobb. De kommer også med gode initiativ som Futurum-konferansen, der vi møter andre på tvers av faggrenser. Dette setter vi stor pris på. Vi forventer også at Tollpost også i fremtiden vil være gode på elektroniske løsninger, og at det snart også kommer sporing på pakker. Rune Melkevig forteller at Tec Con i år fikk prisen for beste leverandør til Onninen. Det kom som en overraskelse på oss, men det hadde ikke skjedd hvis vi ikke hadde hatt en transportør som var til å stole på. Frode Pettersson setter stor pris på tilbakemeldingene Tec Con kommer med, og forteller at Tollpost lytter med åpne ører. Vi har gjort hverandre gode, og vi er nå mer en samarbeidspartner enn kunde og leverandør. Ja, vi er godt sydd sammen, samstemmer Ove Kjetil Johnsen. Tec Con feirer 20-årsjubileum som bedrift, og er inne i sitt femtende år som Tollpost-kunde. 12 Tekst: Ann-Mari Gregersen Foto: Alf Ove Hansen

13 Prosjekt Alnabru tar form Denne byggesaken vi nå står midt i, har hatt en lang forhistorie. Det har foreligget en kommunedelplan hvor det er forutsatt at det skulle utarbeides en ny helhetlig reguleringsplan for terminalområdet, en plan som skulle ta hensyn til brukerne av området, de store samlasterne, sier Ronny Grøtvedt, Eiendomssjef i Tollpost Globe. I reguleringsplanen skulle det innarbeides en miljøprofil som blant annet skulle inneholde gjenåpning av Alna, friområder og tur/sykkelvei gjennom området. Tomten til Tollpost Globe ligger i et såkalt «X-område» med spesielle restriksjoner, som krav til reguleringsplan og krav til at ny veistruktur skulle være etablert før utbygging kunne finne sted. Dette medførte en lang prosess med «Søknad om dispensasjon fra plankrav» og søknad om «Rammetillatelse». Den første søkeprosessen startet i 2004 den endte med avslag. I 2006 ble søkeprosessen gjenopptatt og pågikk kontinuerlig frem til «Rammetillatelse» ble gitt i mars 2007, forteller Grøtvedt. De arbeider som til nå er utført, er riving av et ca m 2 stort verksted-/lagerbygg, det såkalte «Riggbygget» samt utgraving av ca m3 morenemasse. Disse arbeidene ble utført av Dokken AS. For å gi et begrep om størrelsen av en slik utgraving og vekktransport, kan det fortelles at på det meste var det 18 biler med henger i sving. Bil og henger tar 10 m3 masse og avstanden mellom bilene var omkring seks minutter, sier en engasjert eiendomssjef. Nå pågår arbeidet med såler og ringmurer, samt utvendige overvannssystem og brannkummer. Snart vil det også påbegynnes pelearbeider, og deretter blir det innfylling i ringmur og støp av gulv på grunn. Disse arbeidene, samt oppfylling og asfaltering av utvendige veier og plasser, vil gå frem til midten av november. Overbygget utføres i prinsipp som eksisterende bygg. Stålkonstruksjoner, yttertak og -vegger påbegynnes medio november og skal være ferdig og klart for montasje av sorteringsanlegg i mars 2009, avslutter Ronny Grøtvedt. 13

14 Alnabruterminalen og Alnavassdraget samspill eller konflikt? Må vi velge elv eller terminal? Turmiljø eller godstrafikk? Folk eller næring? Arrangørene av seminaret «Alnabruterminalen og Alnavassdraget» ønsker å belyse konfliktene man har ved å skulle ivareta nærmiljøet og en lønnsom godstrafikk. 14 Alnabru er det viktigste transportknutepunktet i Norge. Jernbaneterminalen oppgraderes og det øvrige terminalområdet tegnes samtidig som gjenåpning av Alnaelva diskuteres. Ulike fagetater og politikere er uenige. I mellomtiden øker veitrafikkens utslipp. NHO Oslo og Akershus, Natur og Ungdom (NU) og LO i Oslo mener den politiske enigheten om å begrense utslippene fra transport for å møte klimatrusselen, må omgjøres i praksis. På seminaret (hvilket seminar?) spurte de forskjellige organisasjonene: Finnes det Ole Brumm-løsninger for ulike behov i Groruddalen Norges transportnav og mest folkerike dalføre? Kan vi ivareta innbyggerne, næringsliv og klima? Målgruppen med seminaret var politikere på alle nivåer, fagforeninger, næringsliv, innbyggere og folkelige organisasjoner, kommune- og bydelsadministrasjoner og ansatte i fagetatene. Seminaret var lagt opp i tre bolker og stilte disse spørsmålene: Hva er og hvorfor er Alnabruområdet så viktig? Kli maforliket forplikter oss til å redusere utslipp med 10 prosent mer enn Kyoto-protokollen og å være klimanøytrale i Veitrafikk utgjør største andelen av klimagassutslippene, i Oslo/Akershus hele 55 %. Økende privatbilisme og godsmengder krever grep. Hvordan løse arealkonfliktene? Hvordan skal vi bygge ut Alnabruterminalen og skjære gjennom interessekonflikter? Jernbaneverket, Statens vegvesen, Statsbygg og Plan- og bygningsetaten presenterer sine løsninger til terminalutvidelser/blågrønne strategier/ arealbehov. Hvor går veien videre? Transportnav for lokalbefolkning, region og nasjon. Her møtes politikere på kommunenivå, byutviklingsbyråd Merete Agerbak-Jensen, leder for byutviklingskomiteen Ola Elvestuen og leder for samferdsels- og miljøkomiteen Rune Gerhardsen, dessuten Tone Liss Birkelund, leder for miljø og byutviklingskomiteen i Alna, og Karsten Sølve Nilsen fra Alnaelvens venner. Disse ble utfordret til å handle både hurtig og helhetlig lokalt, og tenke nasjonalt og globalt.

15 Kundeprofil Coca Cola Drikker AS Robsrudskogen 5, Lørenskog! Med en iskald Coca-Cola i handa på en tilsvarende glovarm sommerdag er det vel få av oss som ofrer salige apoteker John Pemberton i Atlanta, Georgia USA en tanke. Heller ikke det faktum at 950 medarbeidere fra 46 nasjoner har bidratt til å bringe Pembertons topphemmelige resept fra 1886 over til min flaske, og nesten 1 milliard andre flasker med Coca -Cola produkter som tappes og fortæres av nordmenn i år. 15

16 som i fjor produserte 311 millioner liter. Det tilsvarer et forbruk på 70 liter per nordmann og nordkvinne, uansett alder, status og helsetilstand. Dette bringer Norge langt opp på Coca-Colas topp 10-liste i verden. Langt foran svenskene, som er dobbelt så mange som oss, men som i fjor konsumerte «bare» 330 millioner liter. Bahamas topper visstnok statistikken nå. Tidligere var Island helt på topp. Det var den gang USA hadde stor baseaktivitet på sagaøya. Europamestere i Coca-Cola akkurat nå er for øvrig Spania. I Norge er det vestfoldinger og folk i Nord-Norge som drikker mest Coca-Cola. 16 Denne kunnskapen og mye mer interessant informasjon nærmest flommer over oss når vi vandrer fra bygg til bygg på den 50 mål store industrieiendommen til Coca -Cola Drikker AS i Robsrudskogen 5 på Lørenskog. Omkranset av veier, villabebyggelse, små og store industribygg og ikke minst Postens nye store terminal, ligger Coca -Colas anlegg for produksjon, tapping og distribusjon litt tilbaketrukket og smått anonymt. Heller ikke overdådig Coca-Cola profilert, men strigla både utvortes og innvortes som en rasehest. Det forplikter å forvalte verdens eldste og mest kjente varemerke, og et produkt som er representert i flere land world wide enn FN har medlemsnasjoner! Logistikksjef Idar Brunvoll og kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud må begge ha Coca-Cola i årene. Eller Bonaqua. Noe er det i alle fall som gjør de to både høye og stolte på vår vandring gjennom anlegget Lageret i Robsrudskogen på Lørenskog har palleplasser. Nok til en ukes forbruk i Sør-Norge! Hvert døgn sendes 200 enheter ut fra lageret, enten som billass eller pakket i containere. Coca-Cola har 270 egne containere, og leier et tilsvarende antall fra Tollpost. Sammenlignet med de vel 200 andre landene hvor Coca-Cola opererer i verden er Norge trolig et av de mest krevende med hensyn til transport og logistikk, sier Idar Brunvoll. Og han minner oss samtidig på det faktum at det nesten er like langt fra Oslo til Tromsø, som fra Oslo til Roma! Rundt omkring i hele landet fraktes Coca-Cola produkter på alle tenkelige og utenkelige måter, men så langt linjenett og kapasitet strekker til benytter vi jernbane. Dette gir oss også mulighet til å transportere produktene i lengre og ubrutte rekker. Som igjen reduserer behovet for regionale lager. I dag pakkes det meste ferdig her på Lørenskog helt ned på butikknivå. Vi har i dag bare to regionale lager i hele landet og, men en lang rekke crossdocks og dropp steder nær kundene. Idar Brunvoll har også gjennom mange år i bransjen erfart at den mest effektive transportløsningen over tid også blir den billigste og mest miljøvennlige. Tidligere i år mottok Coca-Cola Drikker AS Tollposts første miljøpris. En tildeling som først og fremst var begrunnet i den store overføringen av gods fra vei til bane og mest og lengst mulige ubrutte transportløsninger.

17 Coca-Cola Drikker AS og Tollpost har nylig inngått en ny tre års samarbeidsavtale, og logistikksjef Idar Brunvoll her en relativt enkel forklaring på hvorfor Tollpost fikk fornyet tillit. Av fem anbydere hadde Tollpost det beste og billigste tilbudet, og var i tillegg klart best på kvalitet. Kapasitetstilgang på både jernbane og båt var også positive elementer i anbudet. I det daglige samarbeidet vektlegger Brunvoll tre ufravikelige krav overfor Tollpost; leveringskvalitet, punktlighet og kommunikasjon. All relasjoner må gå seg til, og vi har nå samarbeidet så lenge at vi stoler fullt og helt på hverandre. Vi har faste samarbeidsmøter hver 14. dag, men er tilgjengelige for hverandre hele døgnet. I Robsrudskogen 5 er det også døgnkontinuerlig drift. Kundene kan levere sine bestillinger til alle døgnets tider, og derfor er det ingen som kjenner det totale volumet som skal ut fra lager før samme dag. Dette krever både planlegging og fleksibilitet. Og ikke minst en god kantine! Kantina er også åpen det meste av døgnet for å servere og tilfredsstille mat og matvaner fra hele verden. Omkring 100 muslimer jobber her. Og innimellom arbeidsøktene og måltidene stilles to bederom til disposisjon. Under Ramadan og andre religiøse høytider strekker bedriften seg svært langt for å tilrettelegge arbeidstid og arbeidsforhold. Kommunikasjonssjef Stein Rømmerud forteller at det er lagt stor vekt på å tilfredsstille det internasjonale og flerkulturelle arbeidsmiljøet. Vi oppfordrer fremmedspråklige til å søke, gjennomfører egne språkkurs, og har tett samarbeid med det pakistanske miljøet i Oslo. Noe som blant annet kom til uttrykk da Pakistan feiret sin nasjonaldag 14. august med statsminister Jens Stoltenberg til stede. Rømmerud bedyrer at det internasjonale miljøet ikke har utløst interne konflikter, men snarere vært en styrke for bedriften. tappet på flasker siden 1899, og som er basert på en resept som kun tre personer i hele verden til en hver tid kjenner til! Foruten flere varianter av Coca-Cola produseres det her også flere typer av Fanta, Sprite og ulike fruktdrikker. Produksjonen av Bonaqua Silver foregår hos Telemark Kildevann i Fyresdal, og har hatt nærmest eksplosiv salgsutvikling. Dessuten er det et nært samarbeid med Mack Bryggerier i Tromsø og Hansa Borg ASA i Bergen, Kristiansand og Sarpsborg. Dersom noen fortsatt ikke fristes av en iskald Coca- Cola, kan vi for ordens skyld helt til slutt nevne at Coca-Cola Drikker AS nå også tilbyr både kaffe og te. Takk for oss og velbekomme! I løpet av vårt formiddagsbesøk hos Coca-Cola drikker AS erfarer vi raskt at det her dreier seg om langt mer en den legendariske brune drikken som har vært Idar Brunvoll 17

18 Bedriftens beste kapital Menneskene er bedriftens beste kapital, heter det. En bedrift som Tollpost Globe er i stadig forandring og trenger en rekke gode medarbeidere. I Oslo har vi den siste tiden fått flere dyktige medarbeidere på plass, enten i nye posisjoner eller som helt nye inn i vår bedrift. Dette er: Jørgen Jakobsen, KAM Oslo 34 år, gift og har to barn på 8 og 13 år. Jobbet tidligere som fraktmegler hos Nor-Cargo utland i Oslo. Jørgen er interessert i sport, trening, familie og venner. Og så er han hobbykokk og kunstner. Gøte Østby, senior logistics consultant Oslo 36 år, samboer, har to barn på 5 år og 1 år. Gøte er født i Tollpost med en far som var bileier og som tok han mye med på veisporet. Har gjort det meste i Tollpost, men har nå havnet på Utland. Er veldig glad i Lillestrøm og Liverpool. Marianne Støvne, kunderådgiver Oslo 24 år, kommer direkte fra Norges Handelshøyskole med master i økonomi og administrasjon. Er interessert i håndball og trening. Anne Grete Thoresen, logistikkonsulent Oslo 32 år, samboer. Er ny i bransjen, men har jobbet med salg og innkjøp i 12 år. Fritiden tilbringes med familie og gode venner. Liker å gå i fjellet, både med og uten ski, samt å reise til fjern og nær. 18

19 Espen Haldorsen, Avd.sjef Kunderådgivning 37 år, samboer og 2 barn på 2 og 9 år. Er utdannet økonom med spesialisering innen logistikk og har de 10 årene jobbet som rådgiver og prosjektleder i forbindelse med implementering av økonomi og logistikksystemer. Bruker fritiden på familien, trening, jakt og fiske er snowboardinstruktør på vinteren. Anne Britt Risan, logistikkonsulent Drammen 44 år, har to jenter på 5 og 8 år. Kommer fra BI, med utdannelse i Markedsføring og spesialisering i Supply Chain Management. Ønsker å bruke fritiden på familie, venner, trening og friluftsliv. I tillegg elsker Anne Britt å danse. Tom Gundersen, KAM Larvik 33 år, samboer, to barn på 1 og 4 år. Kommer fra DHL, hvor Tom var produktsjef kontinent. Jessica Blåfjell, salgskoordinator Oslo 33 år, gift og har en stedatter på 16 år, gutt på 4 år og en jente på 2 år. Har jobbet med salg/innkjøp av firmagaver de siste 12 årene. Liker å bruke tid på familie og venner. Camilla S. Christoffersen, logistikkonsulent Oslo 23 år, samboer og ett barn på 2,5 år. Camilla kommer direkte fra BImed bachelorgrad i markedsføring. Remi Robertsen, KAM Oslo 33 år, samboer og har tre barn på 8 år, 3,5 år og 1,5 år. Kommer fra jobben som selger/kam i TNT. På fritiden er Remi fotballtrener. 19

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009

Grønne visjoner. Se bildene! MyPack til Coop. Fortsatt gods på Raumabanen. Fiske giganten. Knut Arild Hareide: Transport og Logistikk 2009 KUNDEMAGASIN 4-2009 MyPack til Coop Fortsatt gods på Raumabanen Meltveit Kleppa: Snubler i starten Se bildene! Transport og Logistikk 2009 Fiske giganten Historien om Nergårdkonsernet Knut Arild Hareide:

Detaljer

Sparer miljøet. Stikker fra Bomregningen. Håper på handling. Innspurt PÅ alnabru. Trønder. mens du sover. Valg 2009:

Sparer miljøet. Stikker fra Bomregningen. Håper på handling. Innspurt PÅ alnabru. Trønder. mens du sover. Valg 2009: KUNDEMAGASIN 3-2009 Utenlandske sjåfører Stikker fra Bomregningen Innspurt PÅ alnabru Erke- Trønder Albert E. Olsen erobrer norden Ellos til topps i MyPackkonkurranse Leverer varer mens du sover Valg 2009:

Detaljer

tempo gå! ferdig, Klar, 2.2012 » OL i London er Storbritannias Best i test Tollpost Globe går til topps i servicekåring

tempo gå! ferdig, Klar, 2.2012 » OL i London er Storbritannias Best i test Tollpost Globe går til topps i servicekåring Stor undersøkelse: Netthandelen i Norden slik vil vi handle på nettet tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 2.2012 Klar, ferdig, gå! Best i test Tollpost Globe går til topps

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 3 September 2006

Logistikk NETTVERK. Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race. transport > samferdsel > logistikk > informasjon. Nr 3 September 2006 Logistikk NETTVERK Nr 3 September 2006 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Side 16: Full kontroll over logistikken til Volvo Ocean Race Side 2: Transportrasjonering Side 10: Transportøren

Detaljer

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover.

Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Krokfot på Matfylket Ikke en eneste av de 65 konsesjonene i 2009 går til oppdrettsbransjen i Rogaland. Istedet flyttes næringens tyngdepunkt nordover. Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 4-2009 ÅRGANG

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12

Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Nr. 3 september 2013 nettverk Landtransport Sjø- og flyfrakt samferdsel Kan ikke asfaltere oss ut av køproblemene side 12 Logistikkhjelp får du hos oss side 8 Jakten på kundens beste side 10 Stortingsvalget

Detaljer

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13

Høydepunkter i 2007. Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Høydepunkter i 2007 Januar Mars April Mai Kontrakter på SEK 80 millioner gjelder ombyggingen av kontaktlednings- og sporanleggene på Uppsala Bangård. Les mer på side 12-13 Sesongstart på Baneserviceskolen:

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring

Presis. inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6. Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8. Sykefraværet faller Side 21 E-læring Nr.1 mars 2010 Presis Internmagasinet for Schenker AS DB SCHENKERforum inntar Den Norske Opera & Ballett Side 6 Forbedringens år Side 2 En selgers hverdag Side 8 Air & Ocean imponerer Side 11 Oktoberfest

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

MARKANT AMPERT OM RDA JULEHANDEL PÅ LIV OG DØD CRUISER VINTEREN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT AMPERT OM RDA JULEHANDEL PÅ LIV OG DØD CRUISER VINTEREN. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 5-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Bjørn Jarle Sørensen er det nærmeste du kommer en profesjonell julenisse. I tiden før jul er han en sentral

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

Suksessbedrifter i Nord-Norge

Suksessbedrifter i Nord-Norge BILAG TIL KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE HØST 2004 Suksessbedrifter i Nord-Norge o KunnskapsParken Megaph ne Suksess i business - i nord De fleste suksesser starter med en ambisiøs idé. Mange tar stor

Detaljer

Inspirerte et samlet næringsliv

Inspirerte et samlet næringsliv Rosenkilden Næringslivsmagasinet nr. 9 2012 årgang 19 Pulpit 2012: Inspirerte et samlet næringsliv Nando Parrado beveget og inspirerte et samlet næringsliv i regionen på historiens første Pulpit-konferanse

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Et eventyr med dårlig rykte

Et eventyr med dårlig rykte Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 5 2013 årgang 20 Forus landets viktigste næringsområde: Et eventyr med dårlig rykte Forus er mer kjent for trafikkaos og kø enn som landets viktigste næringsområde.

Detaljer

Kampen om kompetansen

Kampen om kompetansen Magasinet Utgave 6 Desember 2012 06 Kampen om kompetansen I 2030 må hver tredje ungdom velge å utdanne seg innen helsefag dersom vi skal få nok hender og hoder til å dekke behovet. Eller vi kan begynne

Detaljer

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og ISMAgazine Nr 2 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Hans Blix: - Jeg innbiller meg at jeg er relativt effektiv Store gevinster med god brukeropplevelse Nordisk effektivitet - Det er Visma det Martti Ahtisaari

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

SLETT IKKE SLETTET. SpareBank 1 med ny felles allianse. Kjøper seg kapasitet

SLETT IKKE SLETTET. SpareBank 1 med ny felles allianse. Kjøper seg kapasitet Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2013 SLETT IKKE SLETTET Steinar Sletten (63) er en del av «trenden». Han har solgt livsverket til en større aktør. For videre utvikling. SIDE 12-15 SpareBank

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest

ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest TEMA: Forbrukermarkedet Nr 5-2008 ice.net mobilt bredbånd for nordmenn flest For mange nordmenn er sommerferie forbundet med hytteliv og lengre perioder med rolige dager ved sjø, skog og fjell, reiser

Detaljer

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft.

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Verdens beste kulisser Verdensmester tom stiansen forelsket seg i sima kraftverk. stålmenn i havgapet De tøffeste

Detaljer

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen oktober 2008 By uten vinnerkultur Tromsø by har mye å juble for og mange som lykkes, men ingen tradisjon i å dyrke dem fram. SIDE 20-25 Reparerer finansuro

Detaljer