ÅRS- RAPPORT. mesterfarge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRS- RAPPORT. mesterfarge"

Transkript

1 ÅRS- RAPPORT 2014 mesterfarge

2 Om Malorama Konsernledelsen i Malorama består av fra venstre: Nils Sund, Terje Langmoe, Sidsel Rygh Trodal, Espen Marthinsen, Linda Frid Andresen og Per Jørgen Christensen Historien om Malorama, Norges ledende handelshus i sin bransje, startet i Da ble MAL AS (tidligere Malermestrenes Andelslag) og Colorama Norge AS fusjonert. Konsernet har derfor stolte tradisjoner fra flere tiår med andelslagsvirksomhet, og over 20 års erfaring med kjededrift og engrosvirksomhet. I dag består konsernet av tre forretningsområder som alle er nærmere beskrevet lenger bak i denne årsrapporten. Malorama er et ledende handelshus for privat- og proffmarkedet når det gjelder alt av overflatebehandling. Vi er den største aktøren innenfor kategoriene maling, gulv, tapet mm. Vår kjernevirksomhet er detalj- og engroshandel. Gjennom vårt retailkonsept Fargerike, vår proffkjede Mal Proff og vår logistikkpartner Farveringen, fremstår vi i dag som den ledende aktøren i bransjen. I tillegg til selve vareleveransene, tilbyr vi både konsepter, kategoriutvikling, støttesystemer og administrative løsninger for butikker og håndverkere. For den profesjonelle håndverker er våre Mal proff utsalg også det faglige samlingspunktet for bransjen. For butikkeiere kan våre fagskoler nevnes spesielt. Her utdanner og skolerer vi flere titalls butikkselgere og - ledere årlig. Styret i Malorama for består av: Grant T. Larsen (styreleder), Finn Grinvoll, Trond Inge Larsen, Marianne Ødegaard Ribe, Tina Juuhl-Sivertsen, Arnfinn Sletten og Harald Tyrdal. 2

3 Konsernsjef og CEO Nils Sund «Vi skaper konkurransekraft for våre kunder og avkastning for våre eiere!» Nils Sund er diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI, og har bl.a. erfaring fra NorliLibris, Skeidar, Jernia og Linjegods ble et godt og solid år for Malorama. Konsernets inntekter ble på MNOK som er en økning på 6,1 %. I et tilnærmet flatt marked har Malorama tatt markedsandeler. Med Fargerikekjedens omsetning på 1,5 MNOK har handelshuset Malorama en total omsetning på over 3,2 MNOK. Konsernets resultat før skatt ble på 47,9 MNOK i 2014, som er en resultatforbedring på 14,7 MNOK. Det er med tilfredshet vi ser at egenkapitalavkastning ble på 18,2 % og at selskapet kan dele ut utbytte på 30 øre/aksje. Malorama skal være en utviklende partner som setter standarden i bransjen. I 2014 har selskapet gjennom utvidet distribusjon, utvikling av varekategoriene og nye konsepter vært med på å sette standarden i bransjen. Dette i nært samarbeid med våre samarbeidspartnere. Vi har styrket posisjon som bransjens største og mest effektive nettverk for salg og distribusjon, gjennom etablering av nye Mal Proff utsalg, utvidelse av Mal Proff Coatings markedsområde og nye kjedekunder for Farveringen. I tillegg har Fargerike i mars 2015 åpnet sin første franchisebutikk i Oslo. I Malorama skal vi skape nye produkter og konsepter som utvikler markedet. Fargerikes nye butikkonsept og Mal Proff Partner-konseptet er gode eksempler på dette. I 2014 lanserte vi nye leverandører og produkter som gjør at vi har fått et mer fullverdig og tidsriktig sortiment, som bedre dekker alle pris- og markedssegmenter. Som bransjens største innkjøper har vi skapt konkurransekraft for våre kunder gjennom å tilby enda bedre konkurransedyktige betingelser. Alle konsernets forretningsområder utvikler seg positivt, takket være våre drivende medarbeidere. Selv om markedsutsiktene i 2015 er noe mer usikre, forventer vi en fortsatt positiv utvikling i Oslo, april 2015 Nils Sund Konsernsjef og CEO 3

4 Mål Mål Retur-on-sales (ROS) 3,5% 3,2% 2,7% Resultat (EBITA) i prosent av omsetning Avkastning på anvendt kapital 1 15% 18,2% 11,9% Avkastning på egenkapital 2 16% 18,2% 13,0% 1)Avkastning på anvendt kapital = driftsresultat (EBIT) / (gjennomsnittlig egenkapital + gjennomsnittlig gjeld) 2)Avkastning på egenkapital = resultat etter skatt / gjennomsnittlig egenkapital Sum omsetning i millioner kroner Omsetningsvekst 1 i prosent Driftsresultat (EBITA) i millioner kroner Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Soliditet/egenkapitalandel i prosent Utbytte pr. aksje i kroner Årsverk målt ved års slutt ,1-1,3 55,3 44,6 47,1 61,5 51,5 49,2 0,30 0, )Salgsutvikling i vareomsetning, ikke sum omsetning Nøkkeltall 4

5 CFO/økonomidirektør Per Jørgen Christensen «Langsiktighet, forutsigbarhet og troverdighet!» I et selskap med mange tusen kunder, en fritt omsettelig aksje og nesten åtte hundre aksjonærer, er det helt vesentlig med troverdighet i leveranser og forutsigbarhet i utbytter og kontantstrøm. For å kunne oppnå dette, har vi etablert en langsiktig strategi som styrer mål og daglige gjøremål. Som grafene under viser, har våre rundt 140 ansatte i partnerskap med både industrien og våre kunder, klart å levere kontinuerlig forbedring i resultater fra 2012 og frem til i dag. Per Jørgen Christensen har en mastergrad fra Handelshøyskolen BI, med tilleggsutdannelse fra Insead i Paris. Han har tidligere erfaring fra bl.a. Ahlsell Norge, Brynild- Gruppen og Glava. Omsetningsutvikling (varesalg) i millioner

6 Driftsresultat (EBITA) i millioner 3,2% 60,0 2,7% 3,5% 50,0 40,0 30,0 1,4% 1,4% ,5% 1,5% 20,0 10,0 _ 0,6% ,5% -0,5% I tabellen under vises listen over våre største eiere slik bildet ser ut i skrivende stund (april 2015). Her har vi slått sammen eiere som enten er nært beslektet, eller som vi av andre grunner oppfatter har et sterkt interessefellesskap. I 2014 ble det omsatt nesten 2,7 millioner aksjer, eller 5,9 % av det totale antallet aksjer. Snittprisen endte på kr. 4,83. For regnskapsårene 2012, 2013 og 2014 er det satt av totalt kr. 0,60 pr. aksje i kontantutbetaling til aksjonærene. I tillegg ble det foretatt en utbetaling på kr. 0,22 i 2011 med bakgrunn i at kapitalen ble nedskrevet. Totalt er det derfor utbetalt i alt kr. 0,82 til selskapets eiere. RNK NAVN ANTALL ANDEL 1 Cand. Pharm C. Christoffersen AS + Batjak AS ,19 % 2 Ottersen Holding AS ,31 % 3 Sletvold Holding AS ,17 % 4 Grinvest AS + Mulligan AS ,94 % 5 G P Holding AS ,65 % 6 Yttervik Invest AS ,45 % 7 Aker bygg entreprenør AS ,40 % 8 Colibri Farge og Interiør AS ,36 % 9 John Arnfinn Sletten ,18 % 10 Lothe AS + Raje Holding AS + Sjur Lothe ,16 % ,88 % I tillegg til selskapets aksjekapital, så er konsernet i hovedsak finansiert med lån og kassakreditt fra bank, med tillegg av malermesterbransjens sparemodell. I sistnevnte ordning hadde våre kunder innestående totalt 28,3 MNOK ved årsskiftet. Det betales selvsagt markedsmessig rente på dette. Gjennomsnittlig egenkapital utgjorde 183,9 MNOK i 2014, hvilket var opp fra 171,5 MNOK året før. Totalt oppnådde vi en avkastning på anvendt kapital (gjennomsnittlig EK + gjennomsnittlig bankmellomværende + gjennomsnittlig sparemodell) på 18,2 %, hvilket var en forbedring på 6,3 %-poeng fra året før, og vi passerte dermed for første gang vårt mål om 15 % avkastning. Egenkapitalavkastningen endte også på 18,2 %, som var en fremgang på 5,2 %-poeng. Målet her ligger på 16 %. 6

7 Konserndirektør Sidsel Rygh Trodal «Fortsatt bedret bruttomargin og tettere samarbeid med industrien» 2014 viste en fortsatt bedret bruttomargin grunnet forbedrede innkjøpsbetingelser, økt konkurranse innen hovedkategoriene og økt omsetning av lagerførte varer med bedre margin. I januar 2014 ble verdens største malingsprodusent, PPG, lansert for det norske markedet, hvor Malorama har eksklusiv rett til salg og distribusjon. Dette har blitt godt mottatt i markedet, og økt konkurranse har også bidratt til en betydelig prisreduksjon for våre kunder spesielt innen segmentene maling og sparkel. Vårt samarbeid og utvikling med våre største leverandører/partnere har blitt ytterligere forsterket. I juni 2014 arrangerte Malorama for første gang leverandør-kickoff, med meget god deltakelse fra leverandørene, med formål om ytterligere å tydeliggjøre fokus på samarbeidet for å skape økt Sidsel Rygh Trodal er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og er i tillegg til dette Styrekandidat fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere jobbet i Eureka Consulting, Telenor Telehuset, Norema og Narvesen i ulike lederstillinger konkurransekraft for våre kunder. Dette skal være et årlig arrangement, og er ett viktig virkemiddel for å sette standard i bransjen. På leverandørkickoff kåres «Årets leverandør» som er basert på tilbakemeldinger fra våre kunder. «Proaktiv markeds- og kundeutvikling» Når det gjelder kundeutvikling og samarbeid med våre kjedekunder, så har man fokusert på langsiktighet i avtaler gjennom tettere samarbeid også innen områder som kategoriutvikling og felles leverandørstrategi. Malorama bidrar som en ressurs for kjedene i deres utviklingsarbeid. Det er tegnet nye langsiktige samarbeidsavtaler med hhv Vakre Hjem, Byggmakker og Carlsen Fritzøe med varighet på 2-3 år, en endring fra dagens årsavtaler. For videre bearbeiding av kunder og salg er dette et viktig fokus. Malorama er proaktive også når det gjelder innsalg mot nye kjeder/kunder. 7

8 Direktør/kjedeleder Mal Proff Terje Langmoe «Tilgjengelighet og one-stopshopping!» Mal Proff er Norges ledende salgskanal av overflateprodukter til proffen, hvor vi i 2014 forsterket vår posisjon ytterligere. Gjennom etablering av Mal Proff Senter Ski og Billingstad, Mal Proff Coatings Fosnavåg og utrulling av Mal Proff Partner kommer vi enda nærmere proffen med produkttilgjengelighet. Terje Langmoe er utdannet Diplomtekniker fra Odense og Malermester SSPC fra Dubai, og har tidligere arbeidet i Jotun. I 2014 fikk proffkunder av Mal Proff økt konkurransekraft gjennom betydelige prisreduksjoner på proffprodukter. I tillegg har prosjektmarkedet innen malingskategorien en svært positiv salgsutvikling gjennom tettere samarbeid med bl.a. Jotun. Etablering av marin- og industriprodukter i Mal Proff gir en større produktbredde, hvor vi oppnår målet om å være fullsortimentsleverandør av overflateprodukter og tilhørende produkter. Teamet i Mal proff forsetter å være målrettet, og vår ambisjon er: «Vi er totalleverandøren av overflateprodukter til proffmarkedet, understøttet av unik og relevant rådgivning og veiledning» 8

9 Logoformat x 395. Totalformat x 503 mm. Omsetning (MNOK) 566 Mal Proff sentre: 16 Mal Proff Partnere: 30 Kommisjonslagre: 3 Medarbeidere 70 Mal Proff Coatings er i dag Norges ledende salgskanal innen marine- og industriprodukter. Vi stiller med 9 inspektører hvor 6 er sertifisert med Frosio. Bilde: Supplybåt med X-BOW levert av Ulstein Verft. mesterfarge Mesterfarge er Norges største tilslutning av malermesterbedrifter. Vår målsetting er at den utøvende maleren skal oppnå bedre lønnsomhet gjennom sin tilslutning til Mesterfarge. Mesterfargebedriftene retter seg mot privat- og proffmarkedet og er sterke innenfor både ROT og prosjektmarkedet. Gjennom felles profilering, enkelte markedstiltak og tett samarbeid i verdikjeden, fremstår malermesterbedriftene i Mesterfarge som det trygge valget. 9

10 Kjededirektør Fargerike Linda Frid Andresen Fargerikes visjon er: «Vi fargelegger Norge!» I 2014 lanserte vi vårt nye butikkonsept som et av de store skrittene på veien mot å Fargelegge Norge! Konseptet har en sterk fargerikeidentitet og vårt mål er å tilby Norges beste butikkopplevelse. Stor inspirasjon og smart gjennomføring i ett og samme konsept. Fargerike har en offensiv vekststrategi basert på kjedens nye franchisekonsept- og drift. Planen er å åpne nye franchisebutikker de neste årene. Første franchise butikk i Oslo ble åpnet i mars I tillegg ble det åpnet ny Fargerikebutikk i Kolvereid høsten Kjeden vil også sikre eksisterende gode lokasjoner ved å overta og konvertere eksisterende butikker til franchisedrift. I oktober 2014 ble Fargerike Reinaas overtatt og konvertert til franchise, likeså Fargerike Knarvik i januar Linda Frid Andresen har en bachelor fra University of Stratchclyde, og har bl.a. erfaring fra Hadeland Glassverk, Prisma og Star Tour. Fargerike er, med sine 136 butikker og nærmere 1,5 MNOK i omsetning, norges største fargehandel. Fargerike streber etter å tilby nordmenn en perfekt kombinasjon av fagkunnskap og estetisk kompetanse, og har tatt en fremtredende rolle i å fremme farger i markedet. Gjennom vårt inspirasjonsmagasin FARGE, kåring av Årets farge og mange andre aktiviteter, bidrar vi til å inspirere til økt fargebruk. Selve konseptet skal gi kjedens medlemmer økt konkurransekraft, bedre lønnsomhet og god driftsstøtte. I sum skal dette bidra til vekst i både omsetning og fortjeneste for butikkene. 10

11 Logistikkdirektør Espen Marthinsen «Vi skal gjøre våre kunder til vinnere» Farveringen skal være det mest kostnadseffektive og verdiskapende leddet mellom industri og våre kunder. Espen Marthinsen er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i logistikk, i tillegg til Master of Management i Supply Chain Management fra BI. Han har tidligere jobbet i Narvesen, Christ.Engebretsen, Løvenskiold Handel og Inmeta Consulting I 2014 hadde Farveringen en sterk produktivitetsutvikling. Lageromsetningen fra lagrene i Bodø og på Kløfta hadde en omsetningsvekst på over 10 %. Dette med en lavere bemanning. Det var også en positiv utvikling i kundeservicegrad på lagerført sortiment. Kundeservicegrad på lagerførte varer var totalt 96 % for hele Det ble i 2014 også besluttet å avvikle lageret i Bodø. Dette vil bli gjennomført i løpet av høsten 2015 og forventes å bidra til en sterk kostnadseffektivisering. I tillegg vil dette bedre tilgjengelighet til ett større sortiment for våre kunder i Nord-Norge. Farveringen skal være den mest kostnadseffektive logistikkpartner og gi våre kunder best konkurransekraft Farveringen behandler alle våre kunder ut i fra samme logistikkbaserte betingelser og premierer volum og rasjonalitet Farveringen gir en god kundeservice og skal være tilgjengelig for våre kunder Farveringen optimaliserer vare- og ordreflyt Farveringen skal levere riktig vare til riktig tid og avtalt pris Lagerareal: kvm Antall kunder: 868 Antall leveringer: Antall utleverte paller: Antall ordrelinjer: Utlevert vekt: tonn Lageromsetning: 1 mrd. Antall lagerførte varer: Antall ansatte: 55 KUNDESERVICE Vår åpningstid er: Telefon: e-post: 11

12 Årsberetning Malorama er Norges største handelshus innen engros- og detaljhandel med maling, tapet, gulvbelegg og tilhørende produkter. Malorama er representert over hele landet, og er organisert som et konsern med Malorama AS som morselskap. SELSKAPSSTRUKTUR Konsernet består av følgende selskaper: Malorama AS morselskap Farveringen AS 100 % eiet Fargerike Norge AS 100 % eiet Mesterfarge AS 100 % eiet Reinaas Farvehandel AS 100 % eiet Fargerike butikkdrift AS ble fusjonert inn i Farveringen AS mot slutten av 2014 VIRKSOMHETEN Morselskapet Malorama AS består av konsernledelse, konsernstab og innkjøp/ kategori, og er lokalisert i Oslo. Farveringen AS driver logistikkvirksomhet med salg av maling, tapet, gulvbelegg og tilhørende produkter fra distribusjonslager på Kløfta, Bodø og Harstad. I tillegg driver selskapet 13 egne proff butikker. Kundegruppene består av profesjonelle malere, tapetserere og gulvleggere, samt faghandelskjeder/butikker og byggevarekjeder/ butikker. Fargerike Norge AS er lokalisert i Oslo, og er kjedeadministrasjon og markedsføringskontor for Fargerikekjeden. Mesterfarge AS er lokalisert i Oslo, og er kjedeadministrasjon for håndverkskjeden Mesterfarge. Reinaas Farvehandel AS er Fargerike utsalg i Trondheim. Det er besluttet å innfusjonere Mesterfarge AS i Farveringen AS fra årsskiftet, og det er videre besluttet å delvis overdra virksomheten i Malorama AS til Farveringen AS pr ÅRSREGNSKAPET Konsernets inntekter utgjorde MNOK mot MNOK i Tilsvarende for morselskapet var 44,0 MNOK mot 50,9 MNOK i Personalkostnadene i konsernet utgjorde 107,0 MNOK mot 95,1 MNOK i I morselskapet endte personalkostnadene på 27,8 MNOK hvilket var uforandret fra året før. Andre driftskostnader utgjorde 128,9 MNOK mot 133,6 MNOK året før for konsernet, og 13,5 MNOK mot 11,6 MNOK i morselskapet. Driftsresultat (EBITA) for konsernet ble 55,3 MNOK mot 44,6 MNOK i Tilsvarende ble driftsresultatet for Malorama AS 1,6 MNOK mot 10,3 MNOK i Konsernets resultat før skatt endte på 47,9 MNOK mot 33,2 MNOK året før. Morselskapets resultat før skatt endte på 4,2 MNOK mot 32,9 MNOK i Administrasjonen og styret er tilfreds med konsernets positive resultatutvikling i Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var positiv med 47,1 MNOK i Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter i morselskapet endte på 0,6 MNOK. Konsernets totalkapital utgjorde ved utgangen av året 354,9 MNOK mot 341,3 MNOK i Egenkapitalandelen pr utgjorde 51,5 % mot 49,2 % pr For morselskapet utgjorde totalkapitalen 207,4 MNOK mot 260,8 MNOK i Egenkapitalandelen pr utgjorde 82,5 % mot 71,6 % året før. FINANSIELL RISIKO Konsernet er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets driftskreditt har flytende rente. Andel langsiktig finansiering er lav. Virksomheten er i liten grad eksponert for valutarisiko. Egenkapitalandelen er høy, og likviditeten god, med tilhørende lav risiko knyttet til finansiering. Virksomhetens kunder innenfor det profesjonelle markedet er utsatt for konjunktursvingninger i bygge- og rehabiliteringsmarkedet. Kundene innenfor forbrukermarkedet via faghandelen og byggevare er noe mindre konjunkturutsatt. Konsernets miks 12

13 av kunder innenfor flere segmenter oppfattes å redusere den totale markedsrisikoen. Det arbeides kontinuerlig med å sikre langsiktighet i kundeavtalene. Industriens løsning med såkalte vinterordre medfører en viss økning i kredittrisiko. Morselskapet oppfattes å ha ubetydelig risiko knyttet til både valuta og kundefordringer. FREMTIDSUTSIKTER Virksomheten preges av positive fremtidsutsikter, og har vært gjennom flere viktige investeringsprosjekter gjennom året. Spesielt kan nevnes satsing på utvidet distribusjon via flere proffsenter og utsalg. Kostnadsnivået går fortsatt ned, og det bekrefter at tiltak som er iverksatt gir ønsket effekt. Ved inngangen til 2015 var det enkelte tegn i markedet som ga grunnlag for en viss forsiktighet i anslagene får året, men vi oppfatter at markedet innenfor våre forretningsområder fortsatt vil utvikle seg svakt positivt. FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger budsjettet for år 2015 og selskapets strategiplan for perioden 2014 til ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende, og det er følgelig ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. Totalt sykefraværet i konsernet var på 6,3 % i 2014 mot 7,4 % i Virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker i løpet av året, og det er heller ikke rapportert om noen skader med fravær. LIKESTILLING OG HINDRING AV DISKRIMINERING Ved utgangen av 2014 var det 140 ansatte i virksomheten, hvorav 28 kvinner og 112 menn. Morselskapets styre består av syv personer, hvorav én kvinne. Konsernledergruppen består av seks personer, hvorav to kvinner. Malorama har lik lønn for likt arbeid, og har like arbeidstidsordninger for kvinner og menn. Det er nulltoleranse når det gjelder diskriminering av ansatte. YTRE MILJØ Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø og følger til enhver tid gjeldende forskrifter vedrørende lagring og avfallshåndtering av produkter som kan påvirke miljøet. Den mest betydningsfulle miljøfaktoren er knyttet til inngående- og utgående transport. Konsernet jobber kontinuerlig med å planlegge denne transporten slik at bilene får en tilnærmet optimal oppfylling slik at vi kan redusere antall biler til et minimum, og dermed spare miljøet for unødvendig påvirkning i form av transport. Oslo den Grant T. Larsen Finn Grinvoll Trond I. Larsen Marianne Ø. Ribe Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem John Arnfinn Sletten Harald Tyrdal Ole Martin Utgaard Nils Sund Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. dir. og konsernsjef 13

14 Resultatregnskap Tall i tusen Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum inntekter Varekostnad Personalkostnader Avskr. på varige driftsm. og immat Annen driftskostnad Driftsresultat Rente- og finansinntekt Rente- og finanskostnad Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat OMSETNINGSUTVIKLING

15 Balanse - eiendeler Tall i tusen Utsatt skattefordel Goodwill Rettigheter Maskiner, inventar, EDB Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Andre fordringer Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Balanse - egenkapital og gjeld Tall i tusen Aksjekapital Egne aksjer Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

16 Kontantstrøm Tall i tusen Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endringer pensjon Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Opsjonskostnad Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Kjøp egne aksjer Kjøp av minoritet 0-30 Tilgang virksomhet Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Utbetaling av konsernbidrag og utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

17 Kontantstrøm forts. KONTANTSTRØM Kontanter IB Resultat før skatt Avskrivninger Betalt skatt Varelager Kundefordringer Leverandørgjeld Annen operasjonell kontantstrøm Nedbetaling av langs. lån Investeringer Utbytte Kontanter UB I Maloramakonsernet har vi et spesielt fokus på kontantstrøm, da vi oppfatter at dette er vårt viktigste bidrag fra driften for å kunne gi avkastning til våre eiere. Som grafen over viser, så gikk vi inn i året med null i kontanter, og ei heller et trekk på kassakreditten. I tillegg til resultatet, så er det spesielt reduksjonen i varelager og andre operasjonelle poster som har bidratt til den positive kontantstrømmen. Investeringer, betaling av utbytte og økningen i kundefordringer har belastet kontantstrømmen sammen med den skatten vi har bidratt med til fellesskapet. 17

18 In english Thousand NOK Thousand EUR Net sales Cost of goods sold Gross profit Administrative expences Depreciations and amortisations Other operating expences Operating profit Financial income Financial expences Profit before tax Tax Net profit Total number of shares Earnings pr. share 0,74 0,49 0,09 0,06 Total non-current assets Total current assets TOTAL ASSETS Total equity Total non-current liablilities Total current liabilities TOTAL EQUITY AND LIABILITIES Exchange rate used 100 EUR = 835 NOK 18

19

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580

Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto. Årsrapport 2011. www.nokas.no TLF 02580 Consilio Kommunnikasjon Foto: Bård Gudim, stockphoto Årsrapport 2011 www.nokas.no TLF 02580 44 1 Nokas ble etablert i 1987 med tre ansatte. Siden etableringen har selskapet hatt en sterk vekst og er i

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

«vi gir deg en bedre hverdag» norgesgruppen årsrapport 2008

«vi gir deg en bedre hverdag» norgesgruppen årsrapport 2008 «vi gir deg en bedre hverdag» norgesgruppen årsrapport 2008 norgesgruppen årsrapport 2008 xxxx innhold 1 > Dette er NorgesGruppen 1 > Nøkkeltall 2 > Virksomheten Kjededrift 5 > Virksomheten Engros 6 >

Detaljer

NorgesGruppen ÅRSRAPPORT 2010

NorgesGruppen ÅRSRAPPORT 2010 NorgesGruppen ÅRSRAPPORT 2010 NORGESGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2010 BESTÅR AV TO DELER: ÅRSMAGASIN 2010/2011 ( papir ) ÅRSRAPPORT 2010 ( www.rapport2010.norgesgruppen.no ) NORGESGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2010 BESTÅR

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78.

NØKKELTALL. For definisjoner av nøkkeltall, se side 78. REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2014 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2014 2013 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 58 041 53 421 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 49 656

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014

Nøkkeltall 2012-2014. antall ansatte. PSI Group ASA Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT Nøkkeltall 2012-1) Salgsinntekter Salgsinntektene for 2012 og 2013 inkluderer resultatandel fra tilknyttede selskap. 2) Egenkapitalgrad Egenkapital per 31 desemberx100 Totalkapital per 31 desember

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2008 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2008 2007 2006 Omsetning inkl. provisjon 57 026 45 841 33 363 Vekst i omsetning REMA 1000 17,8 % 10,6 % 4,9 % Vekst i

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

KONSERNLEDELSEN I BYGGMA ASA

KONSERNLEDELSEN I BYGGMA ASA ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Vekst og utvikling ved administrerende direktør 3 Produktutvikling er grunnlaget for Byggma`s suksess 5 «Alt til huset» 6 Presentasjon av datterselskaper 9 Finansielle hovedtall

Detaljer