ÅRS- RAPPORT. mesterfarge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRS- RAPPORT. mesterfarge"

Transkript

1 ÅRS- RAPPORT 2014 mesterfarge

2 Om Malorama Konsernledelsen i Malorama består av fra venstre: Nils Sund, Terje Langmoe, Sidsel Rygh Trodal, Espen Marthinsen, Linda Frid Andresen og Per Jørgen Christensen Historien om Malorama, Norges ledende handelshus i sin bransje, startet i Da ble MAL AS (tidligere Malermestrenes Andelslag) og Colorama Norge AS fusjonert. Konsernet har derfor stolte tradisjoner fra flere tiår med andelslagsvirksomhet, og over 20 års erfaring med kjededrift og engrosvirksomhet. I dag består konsernet av tre forretningsområder som alle er nærmere beskrevet lenger bak i denne årsrapporten. Malorama er et ledende handelshus for privat- og proffmarkedet når det gjelder alt av overflatebehandling. Vi er den største aktøren innenfor kategoriene maling, gulv, tapet mm. Vår kjernevirksomhet er detalj- og engroshandel. Gjennom vårt retailkonsept Fargerike, vår proffkjede Mal Proff og vår logistikkpartner Farveringen, fremstår vi i dag som den ledende aktøren i bransjen. I tillegg til selve vareleveransene, tilbyr vi både konsepter, kategoriutvikling, støttesystemer og administrative løsninger for butikker og håndverkere. For den profesjonelle håndverker er våre Mal proff utsalg også det faglige samlingspunktet for bransjen. For butikkeiere kan våre fagskoler nevnes spesielt. Her utdanner og skolerer vi flere titalls butikkselgere og - ledere årlig. Styret i Malorama for består av: Grant T. Larsen (styreleder), Finn Grinvoll, Trond Inge Larsen, Marianne Ødegaard Ribe, Tina Juuhl-Sivertsen, Arnfinn Sletten og Harald Tyrdal. 2

3 Konsernsjef og CEO Nils Sund «Vi skaper konkurransekraft for våre kunder og avkastning for våre eiere!» Nils Sund er diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI, og har bl.a. erfaring fra NorliLibris, Skeidar, Jernia og Linjegods ble et godt og solid år for Malorama. Konsernets inntekter ble på MNOK som er en økning på 6,1 %. I et tilnærmet flatt marked har Malorama tatt markedsandeler. Med Fargerikekjedens omsetning på 1,5 MNOK har handelshuset Malorama en total omsetning på over 3,2 MNOK. Konsernets resultat før skatt ble på 47,9 MNOK i 2014, som er en resultatforbedring på 14,7 MNOK. Det er med tilfredshet vi ser at egenkapitalavkastning ble på 18,2 % og at selskapet kan dele ut utbytte på 30 øre/aksje. Malorama skal være en utviklende partner som setter standarden i bransjen. I 2014 har selskapet gjennom utvidet distribusjon, utvikling av varekategoriene og nye konsepter vært med på å sette standarden i bransjen. Dette i nært samarbeid med våre samarbeidspartnere. Vi har styrket posisjon som bransjens største og mest effektive nettverk for salg og distribusjon, gjennom etablering av nye Mal Proff utsalg, utvidelse av Mal Proff Coatings markedsområde og nye kjedekunder for Farveringen. I tillegg har Fargerike i mars 2015 åpnet sin første franchisebutikk i Oslo. I Malorama skal vi skape nye produkter og konsepter som utvikler markedet. Fargerikes nye butikkonsept og Mal Proff Partner-konseptet er gode eksempler på dette. I 2014 lanserte vi nye leverandører og produkter som gjør at vi har fått et mer fullverdig og tidsriktig sortiment, som bedre dekker alle pris- og markedssegmenter. Som bransjens største innkjøper har vi skapt konkurransekraft for våre kunder gjennom å tilby enda bedre konkurransedyktige betingelser. Alle konsernets forretningsområder utvikler seg positivt, takket være våre drivende medarbeidere. Selv om markedsutsiktene i 2015 er noe mer usikre, forventer vi en fortsatt positiv utvikling i Oslo, april 2015 Nils Sund Konsernsjef og CEO 3

4 Mål Mål Retur-on-sales (ROS) 3,5% 3,2% 2,7% Resultat (EBITA) i prosent av omsetning Avkastning på anvendt kapital 1 15% 18,2% 11,9% Avkastning på egenkapital 2 16% 18,2% 13,0% 1)Avkastning på anvendt kapital = driftsresultat (EBIT) / (gjennomsnittlig egenkapital + gjennomsnittlig gjeld) 2)Avkastning på egenkapital = resultat etter skatt / gjennomsnittlig egenkapital Sum omsetning i millioner kroner Omsetningsvekst 1 i prosent Driftsresultat (EBITA) i millioner kroner Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Soliditet/egenkapitalandel i prosent Utbytte pr. aksje i kroner Årsverk målt ved års slutt ,1-1,3 55,3 44,6 47,1 61,5 51,5 49,2 0,30 0, )Salgsutvikling i vareomsetning, ikke sum omsetning Nøkkeltall 4

5 CFO/økonomidirektør Per Jørgen Christensen «Langsiktighet, forutsigbarhet og troverdighet!» I et selskap med mange tusen kunder, en fritt omsettelig aksje og nesten åtte hundre aksjonærer, er det helt vesentlig med troverdighet i leveranser og forutsigbarhet i utbytter og kontantstrøm. For å kunne oppnå dette, har vi etablert en langsiktig strategi som styrer mål og daglige gjøremål. Som grafene under viser, har våre rundt 140 ansatte i partnerskap med både industrien og våre kunder, klart å levere kontinuerlig forbedring i resultater fra 2012 og frem til i dag. Per Jørgen Christensen har en mastergrad fra Handelshøyskolen BI, med tilleggsutdannelse fra Insead i Paris. Han har tidligere erfaring fra bl.a. Ahlsell Norge, Brynild- Gruppen og Glava. Omsetningsutvikling (varesalg) i millioner

6 Driftsresultat (EBITA) i millioner 3,2% 60,0 2,7% 3,5% 50,0 40,0 30,0 1,4% 1,4% ,5% 1,5% 20,0 10,0 _ 0,6% ,5% -0,5% I tabellen under vises listen over våre største eiere slik bildet ser ut i skrivende stund (april 2015). Her har vi slått sammen eiere som enten er nært beslektet, eller som vi av andre grunner oppfatter har et sterkt interessefellesskap. I 2014 ble det omsatt nesten 2,7 millioner aksjer, eller 5,9 % av det totale antallet aksjer. Snittprisen endte på kr. 4,83. For regnskapsårene 2012, 2013 og 2014 er det satt av totalt kr. 0,60 pr. aksje i kontantutbetaling til aksjonærene. I tillegg ble det foretatt en utbetaling på kr. 0,22 i 2011 med bakgrunn i at kapitalen ble nedskrevet. Totalt er det derfor utbetalt i alt kr. 0,82 til selskapets eiere. RNK NAVN ANTALL ANDEL 1 Cand. Pharm C. Christoffersen AS + Batjak AS ,19 % 2 Ottersen Holding AS ,31 % 3 Sletvold Holding AS ,17 % 4 Grinvest AS + Mulligan AS ,94 % 5 G P Holding AS ,65 % 6 Yttervik Invest AS ,45 % 7 Aker bygg entreprenør AS ,40 % 8 Colibri Farge og Interiør AS ,36 % 9 John Arnfinn Sletten ,18 % 10 Lothe AS + Raje Holding AS + Sjur Lothe ,16 % ,88 % I tillegg til selskapets aksjekapital, så er konsernet i hovedsak finansiert med lån og kassakreditt fra bank, med tillegg av malermesterbransjens sparemodell. I sistnevnte ordning hadde våre kunder innestående totalt 28,3 MNOK ved årsskiftet. Det betales selvsagt markedsmessig rente på dette. Gjennomsnittlig egenkapital utgjorde 183,9 MNOK i 2014, hvilket var opp fra 171,5 MNOK året før. Totalt oppnådde vi en avkastning på anvendt kapital (gjennomsnittlig EK + gjennomsnittlig bankmellomværende + gjennomsnittlig sparemodell) på 18,2 %, hvilket var en forbedring på 6,3 %-poeng fra året før, og vi passerte dermed for første gang vårt mål om 15 % avkastning. Egenkapitalavkastningen endte også på 18,2 %, som var en fremgang på 5,2 %-poeng. Målet her ligger på 16 %. 6

7 Konserndirektør Sidsel Rygh Trodal «Fortsatt bedret bruttomargin og tettere samarbeid med industrien» 2014 viste en fortsatt bedret bruttomargin grunnet forbedrede innkjøpsbetingelser, økt konkurranse innen hovedkategoriene og økt omsetning av lagerførte varer med bedre margin. I januar 2014 ble verdens største malingsprodusent, PPG, lansert for det norske markedet, hvor Malorama har eksklusiv rett til salg og distribusjon. Dette har blitt godt mottatt i markedet, og økt konkurranse har også bidratt til en betydelig prisreduksjon for våre kunder spesielt innen segmentene maling og sparkel. Vårt samarbeid og utvikling med våre største leverandører/partnere har blitt ytterligere forsterket. I juni 2014 arrangerte Malorama for første gang leverandør-kickoff, med meget god deltakelse fra leverandørene, med formål om ytterligere å tydeliggjøre fokus på samarbeidet for å skape økt Sidsel Rygh Trodal er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og er i tillegg til dette Styrekandidat fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere jobbet i Eureka Consulting, Telenor Telehuset, Norema og Narvesen i ulike lederstillinger konkurransekraft for våre kunder. Dette skal være et årlig arrangement, og er ett viktig virkemiddel for å sette standard i bransjen. På leverandørkickoff kåres «Årets leverandør» som er basert på tilbakemeldinger fra våre kunder. «Proaktiv markeds- og kundeutvikling» Når det gjelder kundeutvikling og samarbeid med våre kjedekunder, så har man fokusert på langsiktighet i avtaler gjennom tettere samarbeid også innen områder som kategoriutvikling og felles leverandørstrategi. Malorama bidrar som en ressurs for kjedene i deres utviklingsarbeid. Det er tegnet nye langsiktige samarbeidsavtaler med hhv Vakre Hjem, Byggmakker og Carlsen Fritzøe med varighet på 2-3 år, en endring fra dagens årsavtaler. For videre bearbeiding av kunder og salg er dette et viktig fokus. Malorama er proaktive også når det gjelder innsalg mot nye kjeder/kunder. 7

8 Direktør/kjedeleder Mal Proff Terje Langmoe «Tilgjengelighet og one-stopshopping!» Mal Proff er Norges ledende salgskanal av overflateprodukter til proffen, hvor vi i 2014 forsterket vår posisjon ytterligere. Gjennom etablering av Mal Proff Senter Ski og Billingstad, Mal Proff Coatings Fosnavåg og utrulling av Mal Proff Partner kommer vi enda nærmere proffen med produkttilgjengelighet. Terje Langmoe er utdannet Diplomtekniker fra Odense og Malermester SSPC fra Dubai, og har tidligere arbeidet i Jotun. I 2014 fikk proffkunder av Mal Proff økt konkurransekraft gjennom betydelige prisreduksjoner på proffprodukter. I tillegg har prosjektmarkedet innen malingskategorien en svært positiv salgsutvikling gjennom tettere samarbeid med bl.a. Jotun. Etablering av marin- og industriprodukter i Mal Proff gir en større produktbredde, hvor vi oppnår målet om å være fullsortimentsleverandør av overflateprodukter og tilhørende produkter. Teamet i Mal proff forsetter å være målrettet, og vår ambisjon er: «Vi er totalleverandøren av overflateprodukter til proffmarkedet, understøttet av unik og relevant rådgivning og veiledning» 8

9 Logoformat x 395. Totalformat x 503 mm. Omsetning (MNOK) 566 Mal Proff sentre: 16 Mal Proff Partnere: 30 Kommisjonslagre: 3 Medarbeidere 70 Mal Proff Coatings er i dag Norges ledende salgskanal innen marine- og industriprodukter. Vi stiller med 9 inspektører hvor 6 er sertifisert med Frosio. Bilde: Supplybåt med X-BOW levert av Ulstein Verft. mesterfarge Mesterfarge er Norges største tilslutning av malermesterbedrifter. Vår målsetting er at den utøvende maleren skal oppnå bedre lønnsomhet gjennom sin tilslutning til Mesterfarge. Mesterfargebedriftene retter seg mot privat- og proffmarkedet og er sterke innenfor både ROT og prosjektmarkedet. Gjennom felles profilering, enkelte markedstiltak og tett samarbeid i verdikjeden, fremstår malermesterbedriftene i Mesterfarge som det trygge valget. 9

10 Kjededirektør Fargerike Linda Frid Andresen Fargerikes visjon er: «Vi fargelegger Norge!» I 2014 lanserte vi vårt nye butikkonsept som et av de store skrittene på veien mot å Fargelegge Norge! Konseptet har en sterk fargerikeidentitet og vårt mål er å tilby Norges beste butikkopplevelse. Stor inspirasjon og smart gjennomføring i ett og samme konsept. Fargerike har en offensiv vekststrategi basert på kjedens nye franchisekonsept- og drift. Planen er å åpne nye franchisebutikker de neste årene. Første franchise butikk i Oslo ble åpnet i mars I tillegg ble det åpnet ny Fargerikebutikk i Kolvereid høsten Kjeden vil også sikre eksisterende gode lokasjoner ved å overta og konvertere eksisterende butikker til franchisedrift. I oktober 2014 ble Fargerike Reinaas overtatt og konvertert til franchise, likeså Fargerike Knarvik i januar Linda Frid Andresen har en bachelor fra University of Stratchclyde, og har bl.a. erfaring fra Hadeland Glassverk, Prisma og Star Tour. Fargerike er, med sine 136 butikker og nærmere 1,5 MNOK i omsetning, norges største fargehandel. Fargerike streber etter å tilby nordmenn en perfekt kombinasjon av fagkunnskap og estetisk kompetanse, og har tatt en fremtredende rolle i å fremme farger i markedet. Gjennom vårt inspirasjonsmagasin FARGE, kåring av Årets farge og mange andre aktiviteter, bidrar vi til å inspirere til økt fargebruk. Selve konseptet skal gi kjedens medlemmer økt konkurransekraft, bedre lønnsomhet og god driftsstøtte. I sum skal dette bidra til vekst i både omsetning og fortjeneste for butikkene. 10

11 Logistikkdirektør Espen Marthinsen «Vi skal gjøre våre kunder til vinnere» Farveringen skal være det mest kostnadseffektive og verdiskapende leddet mellom industri og våre kunder. Espen Marthinsen er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i logistikk, i tillegg til Master of Management i Supply Chain Management fra BI. Han har tidligere jobbet i Narvesen, Christ.Engebretsen, Løvenskiold Handel og Inmeta Consulting I 2014 hadde Farveringen en sterk produktivitetsutvikling. Lageromsetningen fra lagrene i Bodø og på Kløfta hadde en omsetningsvekst på over 10 %. Dette med en lavere bemanning. Det var også en positiv utvikling i kundeservicegrad på lagerført sortiment. Kundeservicegrad på lagerførte varer var totalt 96 % for hele Det ble i 2014 også besluttet å avvikle lageret i Bodø. Dette vil bli gjennomført i løpet av høsten 2015 og forventes å bidra til en sterk kostnadseffektivisering. I tillegg vil dette bedre tilgjengelighet til ett større sortiment for våre kunder i Nord-Norge. Farveringen skal være den mest kostnadseffektive logistikkpartner og gi våre kunder best konkurransekraft Farveringen behandler alle våre kunder ut i fra samme logistikkbaserte betingelser og premierer volum og rasjonalitet Farveringen gir en god kundeservice og skal være tilgjengelig for våre kunder Farveringen optimaliserer vare- og ordreflyt Farveringen skal levere riktig vare til riktig tid og avtalt pris Lagerareal: kvm Antall kunder: 868 Antall leveringer: Antall utleverte paller: Antall ordrelinjer: Utlevert vekt: tonn Lageromsetning: 1 mrd. Antall lagerførte varer: Antall ansatte: 55 KUNDESERVICE Vår åpningstid er: Telefon: e-post: 11

12 Årsberetning Malorama er Norges største handelshus innen engros- og detaljhandel med maling, tapet, gulvbelegg og tilhørende produkter. Malorama er representert over hele landet, og er organisert som et konsern med Malorama AS som morselskap. SELSKAPSSTRUKTUR Konsernet består av følgende selskaper: Malorama AS morselskap Farveringen AS 100 % eiet Fargerike Norge AS 100 % eiet Mesterfarge AS 100 % eiet Reinaas Farvehandel AS 100 % eiet Fargerike butikkdrift AS ble fusjonert inn i Farveringen AS mot slutten av 2014 VIRKSOMHETEN Morselskapet Malorama AS består av konsernledelse, konsernstab og innkjøp/ kategori, og er lokalisert i Oslo. Farveringen AS driver logistikkvirksomhet med salg av maling, tapet, gulvbelegg og tilhørende produkter fra distribusjonslager på Kløfta, Bodø og Harstad. I tillegg driver selskapet 13 egne proff butikker. Kundegruppene består av profesjonelle malere, tapetserere og gulvleggere, samt faghandelskjeder/butikker og byggevarekjeder/ butikker. Fargerike Norge AS er lokalisert i Oslo, og er kjedeadministrasjon og markedsføringskontor for Fargerikekjeden. Mesterfarge AS er lokalisert i Oslo, og er kjedeadministrasjon for håndverkskjeden Mesterfarge. Reinaas Farvehandel AS er Fargerike utsalg i Trondheim. Det er besluttet å innfusjonere Mesterfarge AS i Farveringen AS fra årsskiftet, og det er videre besluttet å delvis overdra virksomheten i Malorama AS til Farveringen AS pr ÅRSREGNSKAPET Konsernets inntekter utgjorde MNOK mot MNOK i Tilsvarende for morselskapet var 44,0 MNOK mot 50,9 MNOK i Personalkostnadene i konsernet utgjorde 107,0 MNOK mot 95,1 MNOK i I morselskapet endte personalkostnadene på 27,8 MNOK hvilket var uforandret fra året før. Andre driftskostnader utgjorde 128,9 MNOK mot 133,6 MNOK året før for konsernet, og 13,5 MNOK mot 11,6 MNOK i morselskapet. Driftsresultat (EBITA) for konsernet ble 55,3 MNOK mot 44,6 MNOK i Tilsvarende ble driftsresultatet for Malorama AS 1,6 MNOK mot 10,3 MNOK i Konsernets resultat før skatt endte på 47,9 MNOK mot 33,2 MNOK året før. Morselskapets resultat før skatt endte på 4,2 MNOK mot 32,9 MNOK i Administrasjonen og styret er tilfreds med konsernets positive resultatutvikling i Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var positiv med 47,1 MNOK i Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter i morselskapet endte på 0,6 MNOK. Konsernets totalkapital utgjorde ved utgangen av året 354,9 MNOK mot 341,3 MNOK i Egenkapitalandelen pr utgjorde 51,5 % mot 49,2 % pr For morselskapet utgjorde totalkapitalen 207,4 MNOK mot 260,8 MNOK i Egenkapitalandelen pr utgjorde 82,5 % mot 71,6 % året før. FINANSIELL RISIKO Konsernet er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets driftskreditt har flytende rente. Andel langsiktig finansiering er lav. Virksomheten er i liten grad eksponert for valutarisiko. Egenkapitalandelen er høy, og likviditeten god, med tilhørende lav risiko knyttet til finansiering. Virksomhetens kunder innenfor det profesjonelle markedet er utsatt for konjunktursvingninger i bygge- og rehabiliteringsmarkedet. Kundene innenfor forbrukermarkedet via faghandelen og byggevare er noe mindre konjunkturutsatt. Konsernets miks 12

13 av kunder innenfor flere segmenter oppfattes å redusere den totale markedsrisikoen. Det arbeides kontinuerlig med å sikre langsiktighet i kundeavtalene. Industriens løsning med såkalte vinterordre medfører en viss økning i kredittrisiko. Morselskapet oppfattes å ha ubetydelig risiko knyttet til både valuta og kundefordringer. FREMTIDSUTSIKTER Virksomheten preges av positive fremtidsutsikter, og har vært gjennom flere viktige investeringsprosjekter gjennom året. Spesielt kan nevnes satsing på utvidet distribusjon via flere proffsenter og utsalg. Kostnadsnivået går fortsatt ned, og det bekrefter at tiltak som er iverksatt gir ønsket effekt. Ved inngangen til 2015 var det enkelte tegn i markedet som ga grunnlag for en viss forsiktighet i anslagene får året, men vi oppfatter at markedet innenfor våre forretningsområder fortsatt vil utvikle seg svakt positivt. FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger budsjettet for år 2015 og selskapets strategiplan for perioden 2014 til ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende, og det er følgelig ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. Totalt sykefraværet i konsernet var på 6,3 % i 2014 mot 7,4 % i Virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker i løpet av året, og det er heller ikke rapportert om noen skader med fravær. LIKESTILLING OG HINDRING AV DISKRIMINERING Ved utgangen av 2014 var det 140 ansatte i virksomheten, hvorav 28 kvinner og 112 menn. Morselskapets styre består av syv personer, hvorav én kvinne. Konsernledergruppen består av seks personer, hvorav to kvinner. Malorama har lik lønn for likt arbeid, og har like arbeidstidsordninger for kvinner og menn. Det er nulltoleranse når det gjelder diskriminering av ansatte. YTRE MILJØ Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø og følger til enhver tid gjeldende forskrifter vedrørende lagring og avfallshåndtering av produkter som kan påvirke miljøet. Den mest betydningsfulle miljøfaktoren er knyttet til inngående- og utgående transport. Konsernet jobber kontinuerlig med å planlegge denne transporten slik at bilene får en tilnærmet optimal oppfylling slik at vi kan redusere antall biler til et minimum, og dermed spare miljøet for unødvendig påvirkning i form av transport. Oslo den Grant T. Larsen Finn Grinvoll Trond I. Larsen Marianne Ø. Ribe Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem John Arnfinn Sletten Harald Tyrdal Ole Martin Utgaard Nils Sund Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. dir. og konsernsjef 13

14 Resultatregnskap Tall i tusen Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum inntekter Varekostnad Personalkostnader Avskr. på varige driftsm. og immat Annen driftskostnad Driftsresultat Rente- og finansinntekt Rente- og finanskostnad Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat OMSETNINGSUTVIKLING

15 Balanse - eiendeler Tall i tusen Utsatt skattefordel Goodwill Rettigheter Maskiner, inventar, EDB Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Andre fordringer Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Balanse - egenkapital og gjeld Tall i tusen Aksjekapital Egne aksjer Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

16 Kontantstrøm Tall i tusen Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endringer pensjon Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Opsjonskostnad Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Kjøp egne aksjer Kjøp av minoritet 0-30 Tilgang virksomhet Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Utbetaling av konsernbidrag og utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

17 Kontantstrøm forts. KONTANTSTRØM Kontanter IB Resultat før skatt Avskrivninger Betalt skatt Varelager Kundefordringer Leverandørgjeld Annen operasjonell kontantstrøm Nedbetaling av langs. lån Investeringer Utbytte Kontanter UB I Maloramakonsernet har vi et spesielt fokus på kontantstrøm, da vi oppfatter at dette er vårt viktigste bidrag fra driften for å kunne gi avkastning til våre eiere. Som grafen over viser, så gikk vi inn i året med null i kontanter, og ei heller et trekk på kassakreditten. I tillegg til resultatet, så er det spesielt reduksjonen i varelager og andre operasjonelle poster som har bidratt til den positive kontantstrømmen. Investeringer, betaling av utbytte og økningen i kundefordringer har belastet kontantstrømmen sammen med den skatten vi har bidratt med til fellesskapet. 17

18 In english Thousand NOK Thousand EUR Net sales Cost of goods sold Gross profit Administrative expences Depreciations and amortisations Other operating expences Operating profit Financial income Financial expences Profit before tax Tax Net profit Total number of shares Earnings pr. share 0,74 0,49 0,09 0,06 Total non-current assets Total current assets TOTAL ASSETS Total equity Total non-current liablilities Total current liabilities TOTAL EQUITY AND LIABILITIES Exchange rate used 100 EUR = 835 NOK 18

19

Nøkkeltall. Avkastning på anvendt kapital 1 Avkastning på egenkapital 2 18,4% 22,0% 16,5% 19,0% 12,2% 13,0% 2,9% 2,2% 1,8% 0,7% 0,40 51,5% 54,3% 49,2%

Nøkkeltall. Avkastning på anvendt kapital 1 Avkastning på egenkapital 2 18,4% 22,0% 16,5% 19,0% 12,2% 13,0% 2,9% 2,2% 1,8% 0,7% 0,40 51,5% 54,3% 49,2% ÅRSRAPPORT 2015 Nøkkeltall Salgsinntekter (TNOK) Driftsresultat EBITA (TNOK) 1 709 70 1 676 1 682 55 45 1 631 1 611 24 10 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Avkastning på anvendt kapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

VOICE ASA. Presentasjon 1 kvartal 2003 14.05.2003 VOICE

VOICE ASA. Presentasjon 1 kvartal 2003 14.05.2003 VOICE V ASA Presentasjon 1 kvartal 2003 14.05.2003 V HOVEDPUNKTER - Driftsresultatet ble 1 kvartal 9,3 millioner (5,7 millioner) - Resultat etter finans 1 kvartal 10,2 millioner (4,4 millioner) - Distribusjonspunkter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 Inntekter på 345,5 mill. kroner i 3. kvartal (338,8 mill. kroner i 3. kvartal 2003) Bruttomargin på 35,2% i 3. kvartal (34,8%) Driftsresultat

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Om Malorama. Begge foto: Per Christian Anfinnsen

Om Malorama. Begge foto: Per Christian Anfinnsen 2013 ÅRSRAPPORT Om Malorama Historien om Malorama, Norges ledende handelshus i sin bransje, startet i 2010. Da ble MAL AS (tidligere Malermestrenes Andelslag) og Colorama Norge AS fusjonert. Konsernet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q2 2009

KVARTALSRAPPORT Q2 2009 CLIENT COMPUTING EUROPE ASA KVARTALSRAPPORT Q2 29 25. august 29 1 HOVEDPUNKTER OG HENDELSER I Q2 OG FØRSTE HALVÅR 29 Netto driftsinntekter i Q2 29 ble 17,79 MNOK mot 16,19 MNOK i samme periode 28. Dette

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

2011 Q2. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no 2011 Q2 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning EBITDA-underskuddet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q3 2009

KVARTALSRAPPORT Q3 2009 CLIENT COMPUTING EUROPE ASA KVARTALSRAPPORT Q3 29 28. oktober 29 1 HOVEDPUNKTER OG HENDELSER I Q3 Netto driftsinntekter i Q3 29 ble 15,6 MNOK mot 12,8 MNOK i samme periode 28. Dette tilsvarer en økning

Detaljer

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal.

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal. Resultatrapport 2. Kvartal 2006 OTRUM ASA 2. kvartal 2006 OTRUM installerte 7.000 rom i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 7.300 rom i samme kvartal i fjor 3-års avtale signert med ACCOR Danubiues (Ungarn)

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen

Agenda. 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen Agenda 1 Informasjonssjef Velkommen og agenda Trond Bentestuen 2 Konsernsjef Expert Eilag et selskap i sterk utvikling Arild Kristiansen 3 Konserndirektør finans Kvartalsrapport Expert Eilag, Q1-2002 Sigurd

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser

Metode for studere likviditet. Metode for analyse av regnskapet. Kontantstrømanalyser Metode for analyse av regnskapet Tilgjengelig informasjon Redigering, gruppering og korrigering Analyse av Rentabilitet Likviditet Finansiering Soliditet Beregning av nøkkeltall og kontantstrømanalyser

Detaljer

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk.

TNOK 2012 2013 12 13 2014 13 14 Totale inntekter 20,591 24,038 41,904. Driftsresultat 80 276 3,608. Årsresultat (e.sk. SELSKAPSINFORMASJON DEMOBEDRIFTEN AS Organisasjonsnr. 123454321 Telefon Selskapsnavn DEMOBEDRIFTEN AS NACE 81 Adresse Adresse50 NACE beskrivelse Beplantning av hager og parkanlegg Postnr 2332 Antall ansatte

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

4. kvartal 2005. Block Watne Gruppen ASA

4. kvartal 2005. Block Watne Gruppen ASA 4. kvartal 2005 Block Watne Gruppen ASA 4. kvartal 2005 og foreløpig årsresultat 2005 Rapporten består av to deler: Del 1 inneholder en kort beskrivelse av Block Watne Gruppen ASA og en oversikt over konsernets

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Rapport 1. halvår 2014

Rapport 1. halvår 2014 Felleskjøpet Agri SA Rapport 1. halvår 2014 Gardermoen 13. august 2014 Halvårsberetning Konsernets resultat før skatt i første halvår 2014 er 296,4 mill. kroner, noe som er 47,8 mill. kroner høyere enn

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1/2005

Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q1/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q1 05 Innledning: Guard Systems har hatt en fin utvikling og fremlegger tall som viser fremgang i alle geografier. Sammenliknbare

Detaljer

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582)

Millioner kroner Noter 2011 2010. Salgsinntekter 5 13 704 15 829. Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat konsern 01. januar - 31. desember Millioner kroner Noter 2011 2010 Salgsinntekter 5 13 704 15 829 Kjøp varer og energi (9 015) (10 871) Lønnskostnader 19, 22 (864) (582) Resultat investering i

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Høydepunkter Q3/2012

Høydepunkter Q3/2012 2 /14 Høydepunkter Q3/2012 Omsetning MNOK 93,8 i Q3, en nedgang på 4 %. EBITDA MNOK 2,2 i Q3, en økning på 182 %. EBIT MNOK -2,6 i Q3, en økning på 27 %. Operasjonell kontantstrøm MNOK 4,4 opp fra MNOK

Detaljer

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold

Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7%

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7% Resultat 3. kvartal 2004 Hovedtall 2004 2003 Endring i mill. kr. 1.1-30.9 1.1-30.9 Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1 Driftsmargin 5,8% 1,7%

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Sterk resultatvekst - Høyt salg og økt produktivitet Adm. dir. Thorbjørn Graarud Konserndirektør Salg og Marked Harald Bjerknes Økonomi- og finansdirektør

Detaljer

K V A R T A L S R A P P O R T igroup 1. K V A R T A L 2 0 0 0

K V A R T A L S R A P P O R T igroup 1. K V A R T A L 2 0 0 0 K V A R T A L S R A P P O R T 1. K V A R T A L 2 igroup igroup.no AS fortsetter å vokse gjennom oppkjøp av nye virksomheter. I tillegg har Selskapet inngått en strategisk samarbeidsavtale med Konsulentselskapet

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007

Resultat 2. kvartal 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q2 Akk Q2 Endring Driftsinntekter 224,8 236,6 (11,8) Driftsresultat (13,9) 17,7 (31,6) Resultat etter skatt (16,1) 10,2

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001

Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Oslo Børs Holding ASA 4. kvartal 2001 Hovedpunkter i 4. kvartal Resultat før skatt MNOK 11,5 i 4. kvartal hele 2001: MNOK 61 Resultat pr. aksje NOK 1,56 i 4. kvartal - hele 2001: NOK 9,95 Forslag om ordinært

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006

Resultat 1. kvartal 2006 Resultat 1. kvartal 2006 Høydepunkt fra Q1 2006 Omsetning MNOK 305 (+ 31 %) Forhandlersalg MNOK 210,0 ( + 16,8 %) Direktesalg MNOK 93,9 (+ 76,9 %) Annet MNOK 1,1 Resultat før skatt MNOK 4,9 (+ 102 %) Økning

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer