ÅRS- RAPPORT. mesterfarge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRS- RAPPORT. mesterfarge"

Transkript

1 ÅRS- RAPPORT 2014 mesterfarge

2 Om Malorama Konsernledelsen i Malorama består av fra venstre: Nils Sund, Terje Langmoe, Sidsel Rygh Trodal, Espen Marthinsen, Linda Frid Andresen og Per Jørgen Christensen Historien om Malorama, Norges ledende handelshus i sin bransje, startet i Da ble MAL AS (tidligere Malermestrenes Andelslag) og Colorama Norge AS fusjonert. Konsernet har derfor stolte tradisjoner fra flere tiår med andelslagsvirksomhet, og over 20 års erfaring med kjededrift og engrosvirksomhet. I dag består konsernet av tre forretningsområder som alle er nærmere beskrevet lenger bak i denne årsrapporten. Malorama er et ledende handelshus for privat- og proffmarkedet når det gjelder alt av overflatebehandling. Vi er den største aktøren innenfor kategoriene maling, gulv, tapet mm. Vår kjernevirksomhet er detalj- og engroshandel. Gjennom vårt retailkonsept Fargerike, vår proffkjede Mal Proff og vår logistikkpartner Farveringen, fremstår vi i dag som den ledende aktøren i bransjen. I tillegg til selve vareleveransene, tilbyr vi både konsepter, kategoriutvikling, støttesystemer og administrative løsninger for butikker og håndverkere. For den profesjonelle håndverker er våre Mal proff utsalg også det faglige samlingspunktet for bransjen. For butikkeiere kan våre fagskoler nevnes spesielt. Her utdanner og skolerer vi flere titalls butikkselgere og - ledere årlig. Styret i Malorama for består av: Grant T. Larsen (styreleder), Finn Grinvoll, Trond Inge Larsen, Marianne Ødegaard Ribe, Tina Juuhl-Sivertsen, Arnfinn Sletten og Harald Tyrdal. 2

3 Konsernsjef og CEO Nils Sund «Vi skaper konkurransekraft for våre kunder og avkastning for våre eiere!» Nils Sund er diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI, og har bl.a. erfaring fra NorliLibris, Skeidar, Jernia og Linjegods ble et godt og solid år for Malorama. Konsernets inntekter ble på MNOK som er en økning på 6,1 %. I et tilnærmet flatt marked har Malorama tatt markedsandeler. Med Fargerikekjedens omsetning på 1,5 MNOK har handelshuset Malorama en total omsetning på over 3,2 MNOK. Konsernets resultat før skatt ble på 47,9 MNOK i 2014, som er en resultatforbedring på 14,7 MNOK. Det er med tilfredshet vi ser at egenkapitalavkastning ble på 18,2 % og at selskapet kan dele ut utbytte på 30 øre/aksje. Malorama skal være en utviklende partner som setter standarden i bransjen. I 2014 har selskapet gjennom utvidet distribusjon, utvikling av varekategoriene og nye konsepter vært med på å sette standarden i bransjen. Dette i nært samarbeid med våre samarbeidspartnere. Vi har styrket posisjon som bransjens største og mest effektive nettverk for salg og distribusjon, gjennom etablering av nye Mal Proff utsalg, utvidelse av Mal Proff Coatings markedsområde og nye kjedekunder for Farveringen. I tillegg har Fargerike i mars 2015 åpnet sin første franchisebutikk i Oslo. I Malorama skal vi skape nye produkter og konsepter som utvikler markedet. Fargerikes nye butikkonsept og Mal Proff Partner-konseptet er gode eksempler på dette. I 2014 lanserte vi nye leverandører og produkter som gjør at vi har fått et mer fullverdig og tidsriktig sortiment, som bedre dekker alle pris- og markedssegmenter. Som bransjens største innkjøper har vi skapt konkurransekraft for våre kunder gjennom å tilby enda bedre konkurransedyktige betingelser. Alle konsernets forretningsområder utvikler seg positivt, takket være våre drivende medarbeidere. Selv om markedsutsiktene i 2015 er noe mer usikre, forventer vi en fortsatt positiv utvikling i Oslo, april 2015 Nils Sund Konsernsjef og CEO 3

4 Mål Mål Retur-on-sales (ROS) 3,5% 3,2% 2,7% Resultat (EBITA) i prosent av omsetning Avkastning på anvendt kapital 1 15% 18,2% 11,9% Avkastning på egenkapital 2 16% 18,2% 13,0% 1)Avkastning på anvendt kapital = driftsresultat (EBIT) / (gjennomsnittlig egenkapital + gjennomsnittlig gjeld) 2)Avkastning på egenkapital = resultat etter skatt / gjennomsnittlig egenkapital Sum omsetning i millioner kroner Omsetningsvekst 1 i prosent Driftsresultat (EBITA) i millioner kroner Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Soliditet/egenkapitalandel i prosent Utbytte pr. aksje i kroner Årsverk målt ved års slutt ,1-1,3 55,3 44,6 47,1 61,5 51,5 49,2 0,30 0, )Salgsutvikling i vareomsetning, ikke sum omsetning Nøkkeltall 4

5 CFO/økonomidirektør Per Jørgen Christensen «Langsiktighet, forutsigbarhet og troverdighet!» I et selskap med mange tusen kunder, en fritt omsettelig aksje og nesten åtte hundre aksjonærer, er det helt vesentlig med troverdighet i leveranser og forutsigbarhet i utbytter og kontantstrøm. For å kunne oppnå dette, har vi etablert en langsiktig strategi som styrer mål og daglige gjøremål. Som grafene under viser, har våre rundt 140 ansatte i partnerskap med både industrien og våre kunder, klart å levere kontinuerlig forbedring i resultater fra 2012 og frem til i dag. Per Jørgen Christensen har en mastergrad fra Handelshøyskolen BI, med tilleggsutdannelse fra Insead i Paris. Han har tidligere erfaring fra bl.a. Ahlsell Norge, Brynild- Gruppen og Glava. Omsetningsutvikling (varesalg) i millioner

6 Driftsresultat (EBITA) i millioner 3,2% 60,0 2,7% 3,5% 50,0 40,0 30,0 1,4% 1,4% ,5% 1,5% 20,0 10,0 _ 0,6% ,5% -0,5% I tabellen under vises listen over våre største eiere slik bildet ser ut i skrivende stund (april 2015). Her har vi slått sammen eiere som enten er nært beslektet, eller som vi av andre grunner oppfatter har et sterkt interessefellesskap. I 2014 ble det omsatt nesten 2,7 millioner aksjer, eller 5,9 % av det totale antallet aksjer. Snittprisen endte på kr. 4,83. For regnskapsårene 2012, 2013 og 2014 er det satt av totalt kr. 0,60 pr. aksje i kontantutbetaling til aksjonærene. I tillegg ble det foretatt en utbetaling på kr. 0,22 i 2011 med bakgrunn i at kapitalen ble nedskrevet. Totalt er det derfor utbetalt i alt kr. 0,82 til selskapets eiere. RNK NAVN ANTALL ANDEL 1 Cand. Pharm C. Christoffersen AS + Batjak AS ,19 % 2 Ottersen Holding AS ,31 % 3 Sletvold Holding AS ,17 % 4 Grinvest AS + Mulligan AS ,94 % 5 G P Holding AS ,65 % 6 Yttervik Invest AS ,45 % 7 Aker bygg entreprenør AS ,40 % 8 Colibri Farge og Interiør AS ,36 % 9 John Arnfinn Sletten ,18 % 10 Lothe AS + Raje Holding AS + Sjur Lothe ,16 % ,88 % I tillegg til selskapets aksjekapital, så er konsernet i hovedsak finansiert med lån og kassakreditt fra bank, med tillegg av malermesterbransjens sparemodell. I sistnevnte ordning hadde våre kunder innestående totalt 28,3 MNOK ved årsskiftet. Det betales selvsagt markedsmessig rente på dette. Gjennomsnittlig egenkapital utgjorde 183,9 MNOK i 2014, hvilket var opp fra 171,5 MNOK året før. Totalt oppnådde vi en avkastning på anvendt kapital (gjennomsnittlig EK + gjennomsnittlig bankmellomværende + gjennomsnittlig sparemodell) på 18,2 %, hvilket var en forbedring på 6,3 %-poeng fra året før, og vi passerte dermed for første gang vårt mål om 15 % avkastning. Egenkapitalavkastningen endte også på 18,2 %, som var en fremgang på 5,2 %-poeng. Målet her ligger på 16 %. 6

7 Konserndirektør Sidsel Rygh Trodal «Fortsatt bedret bruttomargin og tettere samarbeid med industrien» 2014 viste en fortsatt bedret bruttomargin grunnet forbedrede innkjøpsbetingelser, økt konkurranse innen hovedkategoriene og økt omsetning av lagerførte varer med bedre margin. I januar 2014 ble verdens største malingsprodusent, PPG, lansert for det norske markedet, hvor Malorama har eksklusiv rett til salg og distribusjon. Dette har blitt godt mottatt i markedet, og økt konkurranse har også bidratt til en betydelig prisreduksjon for våre kunder spesielt innen segmentene maling og sparkel. Vårt samarbeid og utvikling med våre største leverandører/partnere har blitt ytterligere forsterket. I juni 2014 arrangerte Malorama for første gang leverandør-kickoff, med meget god deltakelse fra leverandørene, med formål om ytterligere å tydeliggjøre fokus på samarbeidet for å skape økt Sidsel Rygh Trodal er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og er i tillegg til dette Styrekandidat fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere jobbet i Eureka Consulting, Telenor Telehuset, Norema og Narvesen i ulike lederstillinger konkurransekraft for våre kunder. Dette skal være et årlig arrangement, og er ett viktig virkemiddel for å sette standard i bransjen. På leverandørkickoff kåres «Årets leverandør» som er basert på tilbakemeldinger fra våre kunder. «Proaktiv markeds- og kundeutvikling» Når det gjelder kundeutvikling og samarbeid med våre kjedekunder, så har man fokusert på langsiktighet i avtaler gjennom tettere samarbeid også innen områder som kategoriutvikling og felles leverandørstrategi. Malorama bidrar som en ressurs for kjedene i deres utviklingsarbeid. Det er tegnet nye langsiktige samarbeidsavtaler med hhv Vakre Hjem, Byggmakker og Carlsen Fritzøe med varighet på 2-3 år, en endring fra dagens årsavtaler. For videre bearbeiding av kunder og salg er dette et viktig fokus. Malorama er proaktive også når det gjelder innsalg mot nye kjeder/kunder. 7

8 Direktør/kjedeleder Mal Proff Terje Langmoe «Tilgjengelighet og one-stopshopping!» Mal Proff er Norges ledende salgskanal av overflateprodukter til proffen, hvor vi i 2014 forsterket vår posisjon ytterligere. Gjennom etablering av Mal Proff Senter Ski og Billingstad, Mal Proff Coatings Fosnavåg og utrulling av Mal Proff Partner kommer vi enda nærmere proffen med produkttilgjengelighet. Terje Langmoe er utdannet Diplomtekniker fra Odense og Malermester SSPC fra Dubai, og har tidligere arbeidet i Jotun. I 2014 fikk proffkunder av Mal Proff økt konkurransekraft gjennom betydelige prisreduksjoner på proffprodukter. I tillegg har prosjektmarkedet innen malingskategorien en svært positiv salgsutvikling gjennom tettere samarbeid med bl.a. Jotun. Etablering av marin- og industriprodukter i Mal Proff gir en større produktbredde, hvor vi oppnår målet om å være fullsortimentsleverandør av overflateprodukter og tilhørende produkter. Teamet i Mal proff forsetter å være målrettet, og vår ambisjon er: «Vi er totalleverandøren av overflateprodukter til proffmarkedet, understøttet av unik og relevant rådgivning og veiledning» 8

9 Logoformat x 395. Totalformat x 503 mm. Omsetning (MNOK) 566 Mal Proff sentre: 16 Mal Proff Partnere: 30 Kommisjonslagre: 3 Medarbeidere 70 Mal Proff Coatings er i dag Norges ledende salgskanal innen marine- og industriprodukter. Vi stiller med 9 inspektører hvor 6 er sertifisert med Frosio. Bilde: Supplybåt med X-BOW levert av Ulstein Verft. mesterfarge Mesterfarge er Norges største tilslutning av malermesterbedrifter. Vår målsetting er at den utøvende maleren skal oppnå bedre lønnsomhet gjennom sin tilslutning til Mesterfarge. Mesterfargebedriftene retter seg mot privat- og proffmarkedet og er sterke innenfor både ROT og prosjektmarkedet. Gjennom felles profilering, enkelte markedstiltak og tett samarbeid i verdikjeden, fremstår malermesterbedriftene i Mesterfarge som det trygge valget. 9

10 Kjededirektør Fargerike Linda Frid Andresen Fargerikes visjon er: «Vi fargelegger Norge!» I 2014 lanserte vi vårt nye butikkonsept som et av de store skrittene på veien mot å Fargelegge Norge! Konseptet har en sterk fargerikeidentitet og vårt mål er å tilby Norges beste butikkopplevelse. Stor inspirasjon og smart gjennomføring i ett og samme konsept. Fargerike har en offensiv vekststrategi basert på kjedens nye franchisekonsept- og drift. Planen er å åpne nye franchisebutikker de neste årene. Første franchise butikk i Oslo ble åpnet i mars I tillegg ble det åpnet ny Fargerikebutikk i Kolvereid høsten Kjeden vil også sikre eksisterende gode lokasjoner ved å overta og konvertere eksisterende butikker til franchisedrift. I oktober 2014 ble Fargerike Reinaas overtatt og konvertert til franchise, likeså Fargerike Knarvik i januar Linda Frid Andresen har en bachelor fra University of Stratchclyde, og har bl.a. erfaring fra Hadeland Glassverk, Prisma og Star Tour. Fargerike er, med sine 136 butikker og nærmere 1,5 MNOK i omsetning, norges største fargehandel. Fargerike streber etter å tilby nordmenn en perfekt kombinasjon av fagkunnskap og estetisk kompetanse, og har tatt en fremtredende rolle i å fremme farger i markedet. Gjennom vårt inspirasjonsmagasin FARGE, kåring av Årets farge og mange andre aktiviteter, bidrar vi til å inspirere til økt fargebruk. Selve konseptet skal gi kjedens medlemmer økt konkurransekraft, bedre lønnsomhet og god driftsstøtte. I sum skal dette bidra til vekst i både omsetning og fortjeneste for butikkene. 10

11 Logistikkdirektør Espen Marthinsen «Vi skal gjøre våre kunder til vinnere» Farveringen skal være det mest kostnadseffektive og verdiskapende leddet mellom industri og våre kunder. Espen Marthinsen er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i logistikk, i tillegg til Master of Management i Supply Chain Management fra BI. Han har tidligere jobbet i Narvesen, Christ.Engebretsen, Løvenskiold Handel og Inmeta Consulting I 2014 hadde Farveringen en sterk produktivitetsutvikling. Lageromsetningen fra lagrene i Bodø og på Kløfta hadde en omsetningsvekst på over 10 %. Dette med en lavere bemanning. Det var også en positiv utvikling i kundeservicegrad på lagerført sortiment. Kundeservicegrad på lagerførte varer var totalt 96 % for hele Det ble i 2014 også besluttet å avvikle lageret i Bodø. Dette vil bli gjennomført i løpet av høsten 2015 og forventes å bidra til en sterk kostnadseffektivisering. I tillegg vil dette bedre tilgjengelighet til ett større sortiment for våre kunder i Nord-Norge. Farveringen skal være den mest kostnadseffektive logistikkpartner og gi våre kunder best konkurransekraft Farveringen behandler alle våre kunder ut i fra samme logistikkbaserte betingelser og premierer volum og rasjonalitet Farveringen gir en god kundeservice og skal være tilgjengelig for våre kunder Farveringen optimaliserer vare- og ordreflyt Farveringen skal levere riktig vare til riktig tid og avtalt pris Lagerareal: kvm Antall kunder: 868 Antall leveringer: Antall utleverte paller: Antall ordrelinjer: Utlevert vekt: tonn Lageromsetning: 1 mrd. Antall lagerførte varer: Antall ansatte: 55 KUNDESERVICE Vår åpningstid er: Telefon: e-post: 11

12 Årsberetning Malorama er Norges største handelshus innen engros- og detaljhandel med maling, tapet, gulvbelegg og tilhørende produkter. Malorama er representert over hele landet, og er organisert som et konsern med Malorama AS som morselskap. SELSKAPSSTRUKTUR Konsernet består av følgende selskaper: Malorama AS morselskap Farveringen AS 100 % eiet Fargerike Norge AS 100 % eiet Mesterfarge AS 100 % eiet Reinaas Farvehandel AS 100 % eiet Fargerike butikkdrift AS ble fusjonert inn i Farveringen AS mot slutten av 2014 VIRKSOMHETEN Morselskapet Malorama AS består av konsernledelse, konsernstab og innkjøp/ kategori, og er lokalisert i Oslo. Farveringen AS driver logistikkvirksomhet med salg av maling, tapet, gulvbelegg og tilhørende produkter fra distribusjonslager på Kløfta, Bodø og Harstad. I tillegg driver selskapet 13 egne proff butikker. Kundegruppene består av profesjonelle malere, tapetserere og gulvleggere, samt faghandelskjeder/butikker og byggevarekjeder/ butikker. Fargerike Norge AS er lokalisert i Oslo, og er kjedeadministrasjon og markedsføringskontor for Fargerikekjeden. Mesterfarge AS er lokalisert i Oslo, og er kjedeadministrasjon for håndverkskjeden Mesterfarge. Reinaas Farvehandel AS er Fargerike utsalg i Trondheim. Det er besluttet å innfusjonere Mesterfarge AS i Farveringen AS fra årsskiftet, og det er videre besluttet å delvis overdra virksomheten i Malorama AS til Farveringen AS pr ÅRSREGNSKAPET Konsernets inntekter utgjorde MNOK mot MNOK i Tilsvarende for morselskapet var 44,0 MNOK mot 50,9 MNOK i Personalkostnadene i konsernet utgjorde 107,0 MNOK mot 95,1 MNOK i I morselskapet endte personalkostnadene på 27,8 MNOK hvilket var uforandret fra året før. Andre driftskostnader utgjorde 128,9 MNOK mot 133,6 MNOK året før for konsernet, og 13,5 MNOK mot 11,6 MNOK i morselskapet. Driftsresultat (EBITA) for konsernet ble 55,3 MNOK mot 44,6 MNOK i Tilsvarende ble driftsresultatet for Malorama AS 1,6 MNOK mot 10,3 MNOK i Konsernets resultat før skatt endte på 47,9 MNOK mot 33,2 MNOK året før. Morselskapets resultat før skatt endte på 4,2 MNOK mot 32,9 MNOK i Administrasjonen og styret er tilfreds med konsernets positive resultatutvikling i Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var positiv med 47,1 MNOK i Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter i morselskapet endte på 0,6 MNOK. Konsernets totalkapital utgjorde ved utgangen av året 354,9 MNOK mot 341,3 MNOK i Egenkapitalandelen pr utgjorde 51,5 % mot 49,2 % pr For morselskapet utgjorde totalkapitalen 207,4 MNOK mot 260,8 MNOK i Egenkapitalandelen pr utgjorde 82,5 % mot 71,6 % året før. FINANSIELL RISIKO Konsernet er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets driftskreditt har flytende rente. Andel langsiktig finansiering er lav. Virksomheten er i liten grad eksponert for valutarisiko. Egenkapitalandelen er høy, og likviditeten god, med tilhørende lav risiko knyttet til finansiering. Virksomhetens kunder innenfor det profesjonelle markedet er utsatt for konjunktursvingninger i bygge- og rehabiliteringsmarkedet. Kundene innenfor forbrukermarkedet via faghandelen og byggevare er noe mindre konjunkturutsatt. Konsernets miks 12

13 av kunder innenfor flere segmenter oppfattes å redusere den totale markedsrisikoen. Det arbeides kontinuerlig med å sikre langsiktighet i kundeavtalene. Industriens løsning med såkalte vinterordre medfører en viss økning i kredittrisiko. Morselskapet oppfattes å ha ubetydelig risiko knyttet til både valuta og kundefordringer. FREMTIDSUTSIKTER Virksomheten preges av positive fremtidsutsikter, og har vært gjennom flere viktige investeringsprosjekter gjennom året. Spesielt kan nevnes satsing på utvidet distribusjon via flere proffsenter og utsalg. Kostnadsnivået går fortsatt ned, og det bekrefter at tiltak som er iverksatt gir ønsket effekt. Ved inngangen til 2015 var det enkelte tegn i markedet som ga grunnlag for en viss forsiktighet i anslagene får året, men vi oppfatter at markedet innenfor våre forretningsområder fortsatt vil utvikle seg svakt positivt. FORTSATT DRIFT I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger budsjettet for år 2015 og selskapets strategiplan for perioden 2014 til ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende, og det er følgelig ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området. Totalt sykefraværet i konsernet var på 6,3 % i 2014 mot 7,4 % i Virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker i løpet av året, og det er heller ikke rapportert om noen skader med fravær. LIKESTILLING OG HINDRING AV DISKRIMINERING Ved utgangen av 2014 var det 140 ansatte i virksomheten, hvorav 28 kvinner og 112 menn. Morselskapets styre består av syv personer, hvorav én kvinne. Konsernledergruppen består av seks personer, hvorav to kvinner. Malorama har lik lønn for likt arbeid, og har like arbeidstidsordninger for kvinner og menn. Det er nulltoleranse når det gjelder diskriminering av ansatte. YTRE MILJØ Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø og følger til enhver tid gjeldende forskrifter vedrørende lagring og avfallshåndtering av produkter som kan påvirke miljøet. Den mest betydningsfulle miljøfaktoren er knyttet til inngående- og utgående transport. Konsernet jobber kontinuerlig med å planlegge denne transporten slik at bilene får en tilnærmet optimal oppfylling slik at vi kan redusere antall biler til et minimum, og dermed spare miljøet for unødvendig påvirkning i form av transport. Oslo den Grant T. Larsen Finn Grinvoll Trond I. Larsen Marianne Ø. Ribe Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem John Arnfinn Sletten Harald Tyrdal Ole Martin Utgaard Nils Sund Styremedlem Styremedlem Styremedlem Adm. dir. og konsernsjef 13

14 Resultatregnskap Tall i tusen Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum inntekter Varekostnad Personalkostnader Avskr. på varige driftsm. og immat Annen driftskostnad Driftsresultat Rente- og finansinntekt Rente- og finanskostnad Resultat før skatt Skattekostnad Årsresultat OMSETNINGSUTVIKLING

15 Balanse - eiendeler Tall i tusen Utsatt skattefordel Goodwill Rettigheter Maskiner, inventar, EDB Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Andre fordringer Sum anleggsmidler Varer Kundefordringer Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler Balanse - egenkapital og gjeld Tall i tusen Aksjekapital Egne aksjer Annen innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

16 Kontantstrøm Tall i tusen Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Endringer pensjon Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Opsjonskostnad Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Kjøp egne aksjer Kjøp av minoritet 0-30 Tilgang virksomhet Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto endring i kassekreditt Utbetaling av konsernbidrag og utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter

17 Kontantstrøm forts. KONTANTSTRØM Kontanter IB Resultat før skatt Avskrivninger Betalt skatt Varelager Kundefordringer Leverandørgjeld Annen operasjonell kontantstrøm Nedbetaling av langs. lån Investeringer Utbytte Kontanter UB I Maloramakonsernet har vi et spesielt fokus på kontantstrøm, da vi oppfatter at dette er vårt viktigste bidrag fra driften for å kunne gi avkastning til våre eiere. Som grafen over viser, så gikk vi inn i året med null i kontanter, og ei heller et trekk på kassakreditten. I tillegg til resultatet, så er det spesielt reduksjonen i varelager og andre operasjonelle poster som har bidratt til den positive kontantstrømmen. Investeringer, betaling av utbytte og økningen i kundefordringer har belastet kontantstrømmen sammen med den skatten vi har bidratt med til fellesskapet. 17

18 In english Thousand NOK Thousand EUR Net sales Cost of goods sold Gross profit Administrative expences Depreciations and amortisations Other operating expences Operating profit Financial income Financial expences Profit before tax Tax Net profit Total number of shares Earnings pr. share 0,74 0,49 0,09 0,06 Total non-current assets Total current assets TOTAL ASSETS Total equity Total non-current liablilities Total current liabilities TOTAL EQUITY AND LIABILITIES Exchange rate used 100 EUR = 835 NOK 18

19

Nøkkeltall. Avkastning på anvendt kapital 1 Avkastning på egenkapital 2 18,4% 22,0% 16,5% 19,0% 12,2% 13,0% 2,9% 2,2% 1,8% 0,7% 0,40 51,5% 54,3% 49,2%

Nøkkeltall. Avkastning på anvendt kapital 1 Avkastning på egenkapital 2 18,4% 22,0% 16,5% 19,0% 12,2% 13,0% 2,9% 2,2% 1,8% 0,7% 0,40 51,5% 54,3% 49,2% ÅRSRAPPORT 2015 Nøkkeltall Salgsinntekter (TNOK) Driftsresultat EBITA (TNOK) 1 709 70 1 676 1 682 55 45 1 631 1 611 24 10 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Avkastning på anvendt kapital

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 3. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom AS og Værnes

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2011 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004

Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. desember 2004 Inntekter på 389,6 mill. kroner i 4. kvartal (366,1 mill. kroner i 4. kvartal 2003) Driftsresultat i 4. kvartal på 12,9 mill. kroner (4,3 mill.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

1. Hovedpunkter i kvartalet

1. Hovedpunkter i kvartalet Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt AS, Mesta Stein

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2011... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 2.2.1. Sektormål 1... 4

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

VOICE ASA. Presentasjon 1 kvartal 2003 14.05.2003 VOICE

VOICE ASA. Presentasjon 1 kvartal 2003 14.05.2003 VOICE V ASA Presentasjon 1 kvartal 2003 14.05.2003 V HOVEDPUNKTER - Driftsresultatet ble 1 kvartal 9,3 millioner (5,7 millioner) - Resultat etter finans 1 kvartal 10,2 millioner (4,4 millioner) - Distribusjonspunkter

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Om Malorama. Begge foto: Per Christian Anfinnsen

Om Malorama. Begge foto: Per Christian Anfinnsen 2013 ÅRSRAPPORT Om Malorama Historien om Malorama, Norges ledende handelshus i sin bransje, startet i 2010. Da ble MAL AS (tidligere Malermestrenes Andelslag) og Colorama Norge AS fusjonert. Konsernet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008

SPoN Fish ASA Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Resultatregnskap for 1. kvartal 2008 Note 1. kv 2008 1. kv 2007 2007 Driftsinntekter Inntekter 169 845 67 357 9 474 511 Sum driftsinntekter 169 845 67 357 9 474 511 Driftskostnader Varekostnader 5 079

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004

Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. september 2004 Inntekter på 345,5 mill. kroner i 3. kvartal (338,8 mill. kroner i 3. kvartal 2003) Bruttomargin på 35,2% i 3. kvartal (34,8%) Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter

(i kr ) 4. Kvartal Årsregnskap Opplagsinntekter Reklame- og annonseinntekter Resultatregnskap konsern (i kr. 1.000.-) Stavanger Aftenblad ASA 4. Kvartal 2008 2007 2008 2007 Opplagsinntekter 34 190 35 274 140 318 141 893 Reklame- og annonseinntekter 110 751 160 973 463 177 500 149

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q2 2009

KVARTALSRAPPORT Q2 2009 CLIENT COMPUTING EUROPE ASA KVARTALSRAPPORT Q2 29 25. august 29 1 HOVEDPUNKTER OG HENDELSER I Q2 OG FØRSTE HALVÅR 29 Netto driftsinntekter i Q2 29 ble 17,79 MNOK mot 16,19 MNOK i samme periode 28. Dette

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet utkast Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Asfalt

Detaljer

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall.

2. Økonomiske resultater - konsern. Kvartalsrapporten er avlagt etter samme prinsipper som årsoppgjøret 2008. Tallene i parantes angir fjorårstall. Omsetning opp Mestakonsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Entreprenør AS, Mesta Drift AS, Mesta Asfalt

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: 2012 Q1 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Samarbeidsavtale

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q3 2009

KVARTALSRAPPORT Q3 2009 CLIENT COMPUTING EUROPE ASA KVARTALSRAPPORT Q3 29 28. oktober 29 1 HOVEDPUNKTER OG HENDELSER I Q3 Netto driftsinntekter i Q3 29 ble 15,6 MNOK mot 12,8 MNOK i samme periode 28. Dette tilsvarer en økning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer