Innkjøp Materialflyt IT-Systemer Kvalitet Transportøkonomi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkjøp Materialflyt IT-Systemer Kvalitet Transportøkonomi"

Transkript

1 Nr årg. Innkjøp Materialflyt IT-Systemer Kvalitet Transportøkonomi Berit Irene Helgheim: Fra sykepleier til doktor i logistikk

2 Fra sykepleier til doktor i logistikk Berit Irene Helgheim: Helsevesenet har behov for bedre produksjonslogistikk Berit Irene Helgheim, landets første med doktorgrad i logistikk anvendt innen helsevesenet, trenger ikke lang tid for å konkludere: - Problemene i Helse-Norge lar seg løse. Selv om sykehusene er av de mest komplekse organisasjoner vi har, kan noen av disse problemene løses med enkle virkemidler. Stikkordet er bedre produksjonslogistikk. NILS ERIK LANGVA Når man lett ukomfortabel venter på å avgi sin sølle blodprøve har for eksempel den påståtte sendrektighet i helsevesenet brakt til veie en angstdrivende, liten utsettelse. Men er man ikke av dem som aldeles utvungent, og med bredakslet selvsikkerhet konverserer sykepleieren når kanylen gjøres klar, kan negative tan- Første del av doktoravhandlingen til Berit Irene Helgheim er en empirisk studie av behandlingsprosesser ved amerikanske sykehjem. Studiene viser, kanskje ikke overraskende, at behandlingsprosessene er styrende for kvaliteten. Og interessant nok, at eierstrukturen ikke har signifikant betydning for kvaliteten. Som Helgheim sa det under intervjuet med «Logistikk & Ledelse»: - De har akkurat samme problemstillinger der borte, som her hjemme. Andre del av studien definerer et variasjonsmål for behandlingsprosesser i sykehus. Dette variasjonsmålet ble drøftet i en parallell produksjonsfunksjon, for å vise hvordan variasjon i sykehusenes behandlingsprosesser kan ha innvirkning på økonomisk effektivitet. Variasjonsmålet ble deretter testet på ulike diagnoser og sykehus for å identifisere hvilke økonomiske og produksjonsmessige variasjoner som påvirker variasjonen. Forskningen viser at variasjon i behandlingen innenfor ulike diagnoser kan påvirke kostnader og effektivitet. Avhandlingen bygger på datamateriale fra amerikanske sykehus. Helgheim har arbeidet 17 år som sykepleier ved ulike sykehus i Norge. Hun har videreutdannelse i ledelse, administrativ og økonomisk utdannelse, mastergrad og doktorgrad i logistikk. 40 LOGISTIKK & LEDELSE NR

3 ker saktens jages bort med noen stille overlegninger om logistikkens mange gjenvordigheter, for eksempel sykehusenes mangel på profesjonell håndtering av Supply Chain Management, for å ta et tilfeldig valgt emne. Nå ja, ikke helt tilfeldig, kanskje. For ved Høgskolen i Molde finner vi altså førsteamanuensis Berit Irene Helgheim, som sier «right on» til produksjonslogistikkens innmarsj blant de hvite frakker. For hun har studert problematikken i USA, og mener resultatene fra forskningen hennes i forbindelse med doktorarbeidet er relevante også her til lands. Etter at Høgskolen i Molde fikk godkjenning for å drive undervisning på doktorgradsnivå var Berit Irene Helgheim den første og eneste i landet som har tatt for seg logistikkproduksjon i helsevesenet. For kort tid siden forsvarte hun sin doktorgrad med tittelen «Production Processes in Health Care». Og mens helseforetakenes direktører får ansvar for pyramidable underskudd, endringsprosjekter som er styrtet i grus og korridorpasientene vansmekter i stadig lengre køer, ja da hevder den ferske doktorand at løsningene i grunnen er for hånden, og at svaret ofte ligger internt i organisasjonen selv. Lytt til ansatte Helgheim understreker at det ikke kan skrives ut friskmelding til norske helsevesen med påholden penn fra eksterne konsulenter, som allerede har tjent millioner på sykehuskrisen. Tiden er inne for de ansatte egne løsninger: - Jeg er klar over at de som arbeider i helsevesenet ikke ønsker at vi bruker Rektor Martin Risnes drøfter fag med Berit Irene Helgheim. Fotos: Nils Erik Langva begreper som produksjon. Men så er jo forholdene i virkeligheten slik, at om vi rent faglig ser på hva som foregår i et sykehus eller en poliklinikk, så kan virksomheten beskrives med samme, faglige begrepsapparat som i en produksjonsbedrift, sier hun. Allerede faller man i tanker om den forhenværende sykepleieren har gått seg vill i begreper og faglitteratur. Selv vi mer uopplyste har fått med oss at konfliktnivået mellom leger og sykepleiere eller altså produksjonsarbeiderne er alt annet enn bagatell- LOGISTIKK & LEDELSE NR

4 Berit Irene Helgheim: Fra sykepleier til doktor i logistikk messig. - I logistikk bryter vi ned alle aktiviteter til enkeltprosesser og analyserer dem, og ved å få leger og sykepleiere i samarbeid en rekke enkle og til dels banale tiltak, så vil dette ha en stor effekt på produktiviteten, sier Helgheim. - De ansatte ved sykehusene ser ofte selv hvor man skal sette inn tiltak for å bedre pasientflyt og dermed har det en indirekte effekt på effektivitet. De ansatte på norske sykehus er genuint opptatt av kvalitet, derfor vil forslag fra egne ansatte i produksjonslinja ivareta denne, eller enda bedre; de kan faktisk forbedre kvaliteten. Så er spørsmålet hvorfor man ikke har gjort dette tidligere. En av grunnene til dette er at det ikke har vært noe kultur i norsk helsevesen for denne type produksjonstenkning, fortsetter hun. Snakke sammen Ofte er kommunikasjonen til operasjonelt nivå mangelfull, blant annet fordi de ulike nivåene bruker forskjellig språk og begreper om samme funksjon. Dette kan forvirre og resultere i uklarheter og feil. Slik er situasjonen i For liten forståelse for logistikken To av studentene Berit Irene Helgheim underviser arbeidet mot mastergrad i logistikk, spesifikt på leverandørstukturen til det gigantiske Ormen Langeanlegget, som ikke ligger så langt unna. Hensikten er å blant annet se på kostnadsbildet slik det påvirkes av utenlandske og innenlandske leverandører, og hvordan tilgjengeligheten av tidlig informasjon i store prosjekt innvirker på leverandørenes muligheter for å vinne anbudskontrakter. Gunnhild Furu fra Molde og Per Arne Fagervoll Meek fra Volda har akkurat samme inngang til faget som sin lærer og mentor, nemlig at de var helt blanke og tok sikte på økonomisk-administrative fag da de begynte ved høyskolen. Men så tok logistikken dem. Og en ting er de i alle fall enige om: - Gode lærere, god undervisningssituasjon, men alt for liten forståelse for logistikkfaget ute i næringslivet. Dette siste mener de begge å ha erfart gjennom kontakt med en rekke bedrifter i studietiden. For øvrig mener de at studiet i seg selv har vært en øyeåpner for dem, og at logistikkens betydning er kommet sigende på dem etter hvert som de har gått mer detaljert inn i prosjektstyring og kostnadsbildet på leverandørsiden i forbindelse med masteroppgaven. På spørsmålet om valg av olje- og gassbransjen på bakgrunn av interesse eller utsiktene til en lukrativ fremtid innen samme trenger ikke Per Arne lange betenkningstiden, også det likt sin lærer: - Husk du snakker med en sunnmøring. helsevesenet også. Et annet og like viktig aspekt er at beslutningsnivået for organisatoriske tiltak er på et høyere nivå. Dette betyr at dagens system gir ikke adgang til at denne type beslutninger kan tas langt nede i organisasjonen. En fokusering på de prosessene som fører til selve behandlingen vil rette oppmerksomheten mot hvordan tjenesten/behandlingen blir utført, og det er dermed lettere å analysere hvilke muligheter som finnes for forbedring. Det å søke mot standardiseringer, uten at kvaliteten ble forringet på den tjenesten pasientene skulle ha, har vist seg å gi økt produktivitet, økt kostnadseffektivitet og bedring av kvaliteten. Lærer av Toyota - Kan omlegging av helsevesenet virkelig være så enkel og liketil? - Oppgaven er naturligvis omfattende, og den som har gjennomført rutinerevisjoner og omlegginger, med tilhørende kommunisering av omorganiseringer vet dette kan være omfattende og tidkrevende prosjekter. Produksjonslinjetenking gir jo nærmest brekningsfornemmelse i helsefaget. Enkelte forsøk i den retning har ikke akkurat lyst opp på firmamentet i kraft av sin suksess. Og endringsvegringen er stor, også i amerikansk helsevesen. Men trenden er i ferd med å snu der borte, og den holdningen kommer nok til oss også. - Noen eksempler fra USA? - Hovedinntrykket er at feil gjøres om og om igjen, både der og her, fordi produksjonstankegangen er fraværende. Men i USA har en rekke sykehusledere nå begynt å tenke nytt, og de har vært på besøk hos Toyotafabrikkene for å lære. Lytt til de ansatte Så hva i all verden har hjernekirurgen å gjøre mellom veivakslinger og motorstempler? Her peker Helgheim på holdningene til arbeidsflyten: - I Toyota må nyansatte ledere pent finne seg i å være en tid nede i produksjonslinjen. Her får de se hvordan tingene går for seg på «gølvet», og får en helt annen innsikt i hva som er nødvendig for optimal produksjonsflyt. Og etter hver får de anledning til å evaluere denne, og komme med en- 42 LOGISTIKK & LEDELSE NR

5 - Vi har nok masteroppgaven hennes å takke for at det ble billigere flybilletter mellom Molde og Oslo på et tidspunkt. Jeg kan love at Braathens den gang finstuderte hennes omfattende oppgave om prisfølsomhet i luftfartsmarkedet, sier en rosende og smilende førsteamanuensis Svein Bråthen på høyskolens logistikkavdeling. Han stikker hodet ut av kontoret når han hører det er reportasje på gang. Fotos: Nils Erik Langva ble etter hvert fanget av interesse for faget. Og innenfor det er jeg spesielt opptatt av operasjonelt nivå, og har heldigvis fått anledning til å drive empirisk forskning nettopp på dette. - Du begynte studiene som en voksen kvinne, med jobb som daglig leder for en legevakt «på si». Mange vil mene at du er en tøffing. - Det har vært harde tider. Særlig med en mann med karriere i næringslivet, så har ikke timeplanen alltid vært like lett å få til. Et slikt løp er bare mulig gjennom bevisste, tøffe prioriteringer - og gjennomføringsvilje. Det viktigste av alt er at man er målbevisst, dvs. setter delmål og gjennomfører dem. Vi hadde tre barn i skolepliktig alder, og bestemte oss for at de skulle møte et voksent menneske hjemme. Dermed valgte vi en au pairløsning, som vi finansierte med kontantstøtten. Jeg har ikke et sekund dårlig samvittighet. Kontantstøttens formål er etter min oppfatning å få kvinnene tilbake til kjøkkenet, og jeg kunne ikke drømme om å benytte ordningen til det formålet. Men for å avslutte med doktorgraden: Formentlig kan en regne med at Helgheims arbeid ikke havner i «gulvarkivet». Karl Ulrich fra The Wharton School i Pennsylvania satt i bedømmelseskomiteen, og bedømte avhandlingen slik: «Dette doktorarbeidet går ut over nivået som kreves i USA. Og det målet for variasjoner i behandlingsprosesser i helsevesenet som Helgheim har utviklet, kan bli en standard i vurderingen av slike prosesser i internasjonal forskning». dringsforslag. De amerikanske helselederne har innsett at prinsippet kan implementeres inn i alle deler av produksjonsflyten på et sykehus. Men skal vi få de ansatte med må de også møte reell interesse, og deres forslag må gis veier oppover i systemet. Ved sykehusene i Norge har vi dessverre et hierarkisk system, som ofte kveler nyskaping og entusiasme. Venter på legen I helsevesenet heter det «vi venter på legen». Så lenge dette ikke sees som del av en produksjon forblir ventingen normal. - Uproduktiv tid krever imidlertid korrigerende tiltak. For helsevesenets del betyr dette større endringsvilje og mer fleksible systemer. Men jeg kan ikke sterkt nok understreke den sosiale faktoren, at de ansatte ikke blir overkjørt, at nye tiltak innføres «drypp for drypp» i stedet for ved et stort skippertak. Jeg er ingen tilhenger av radikale endringer. De ansatte vet hvor skoen trykker, og kan bidra med mye mer enn de ofte dyrt innleide konsulentene. Og jeg står på at løsningene for Helse-Norge er løsbare, og de finnes allerede der ute. - Hva er bakgrunnen for at du valgte helselogistikk i doktorarbeidet ditt? - Etter mange år som sykepleier ønsket jeg videreutdanning, og satset først på økonomisk-administrative fag. Jeg hadde ikke peiling på logistikk. Men høyskolen her i Molde har forskning av internasjonal standard på området, og jeg LOGISTIKK & LEDELSE NR

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 Bedre web på 1-2-3 Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu www.nettredaktor.no Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos

Detaljer

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller

Detaljer

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema?

Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Kjønn i skolens rådgiving et glemt tema? Ida Holth Mathiesen Hurtigruta 09.11.2010 1 Evaluering av skolens rådgivning Sosialpedagogisk rådgiving, Yrkes- og utdanningsrådgiving og Oppfølgingstjenesten Fullføres

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

teksthefte konfliktogram

teksthefte konfliktogram teksthefte konfliktogram ET verktøy for bedre konfliktforståelse 1 Innledning Tekstdelen som du nå leser er først og fremst ment for deg som skal være tilrettelegger, men kan også med fordel leses av andre

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

På skolen med Jesus?

På skolen med Jesus? På skolen med Jesus? I hvilken grad implementeres trosrelaterte elementer og kristen kultur i kristne private grunnskoler og hva kan forklare forskjellene? Hilde Ramstad Grimm Veileder Are Vegard Haug

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning

En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning 2011 En kvalitativ studie av dialog og samarbeid Masteroppgave HØGSKOLEN I OSLO Avdeling for sykepleierutdanning Anne Grete Olsen Masteroppgave I Psykisk Helsearbeid - kull 2008 4/27/2011 SAMMENDRAG Bakgrunn

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role

Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle. Diabetes type 2-The nurses guiding role Campus Elverum Avdeling for helse og idrett 4BACH Kjersti Grimen og Ida Emilie Karlsen Veileder: Kari Kvigne Diabetes type 2 Sykepleierens veiledende rolle Diabetes type 2-The nurses guiding role Antall

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer