Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no"

Transkript

1 S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011

2 Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM) [ 7 ] Status TVM [ 8] Landprosjekter & Konstruksjonstjenester [ 9] Særs bra! Fagbrev [ 10 ] Offshore Modifikasjoner Status Snorre Redevelopment [ 11 ] Reorganisering av Supply Chain Management (SCM) avdelingen [ 12 ] Hvem er vi i HR? [ 13 ] Norsk kurs Oppgradering av Eurobonus kort [ 14 ] 4Sea - Internasjonalt nettverk for unge fagfolk [ 16 ] Full oppslutning rundt førstehjelpskurs i Trondheim [ 17 ] Teambuilding på glattisen [ 18 ] Jorden rundt på 80 dager [ 19 ] Statoil kvartal HMS pris [ 20 ] Q&A with the French Guy [ 21 ] Let s Go(lf)! [ 22 ] Jubilanter 2010 Julegave til Frelsesarmeen [ 23 ] God Jul og Godt Nytt År! Bilde på forsiden: Anne Katrine Løklingholm HMS status (november 2010) Resultat Result Mål Goal Fraværsskadefrekvens per 1 million arbeidstimer Lost time incidents (LTI) per 1 million work hours 0,7 0 Totalskadefrekvens per 1 million arbeidstimer Total recordable injury frequency (TRIF) per 1 million work hours 2,2 < 1,5 Kritiske røde hendelser Critical red incidents VINTER 2010/2011 NO.104 FABRICOM NYTT

3 2010 går over i historien som året fylt av kontraster. Kjære alle sammen. Samtidig som Fabricom gjennomførte Statoils nest største stans på Snorre A, i parallell med en perfekt gjennomført stans på Kårstø (KEP 2010), så konkurrerer vi hardere enn noen gang om nye oppdrag. Statoil er selvsagt hovedkunden, men også CoPNo og de andre inviterer stadig til intense anbudskonkurranser. Dette gjør de i et marked som er inne i en bølgedal, med ledig kapasitet hos alle tilbyderne, og med strengere kommersielle krav. Derfor er det svært gledelig at vi har vunnet både viktige V&M kontrakter og Kvitebjørn (sammen med Rosenberg). Fabricom er klart i posisjon! Men kapasiteten som vi bygget opp i har rom for mye mer. Vi må vinne / har kapasitet til å vinne flere kontrakter. Heldigvis er vi igjen inne i en fase med mange muligheter, flere prosjekter kommer ut på markedet allerede i januar Geir Storaas, Adm. Direktør Nytt år og nye muligheter Oljeselskapene benytter selvsagt anledningen til også å skjerpe kravene til kvaliteten på leveransene. Det nye mantra i bransjen er riktig første gang, for å unngå fordyrende ekstraarbeide. De har også benyttet anledningen til å gjøre oss mer ansvarlige for å levere på tid og til avtalt kostnad. Konsekvensen av dette er to forhold: fokus på performance, performance, performance fokus på prosjektstyring og endringskontroll Og da er vi klare for Det blir garantert like utfordrende som 2010, men jeg opplever at vi er godt forberedt med vår energiske, kompetente og lojale Fabricom arbeidsstyrke. Vi skal vinne og gjennomføre kontrakter The Fabricom Way, som en av de fremste i vår bransje. God jul og Godt Nytt År til alle, og tusen takk for 2010! Geir FABRICOM NYTT NO.104 VINTER 2010/2011 3

4 Det foreligger rekordhøye investeringsanslag for 2011 og de etterfølgende årene, men hva betyr dette for oss? Markedsutsikter Året 2010 I følge Statistisk Sentralbyrå vil 2010 bli det første året siden 2002 som viser nedgang i de løpende investeringene til olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Dette er noe leverandørindustrien også har fått merke effekten av. For oss i Fabricom har 2010 vært et år med store kontraster. Innen enkelte områder har vi dessverre måtte gjennomføre nedbemanninger og permitteringer, samtidig som vi tidvis har hatt betydelige aktivitetstopper, bl.a. i forbindelse med høstens revisjonsstanser knyttet til Snorre Redevelopment og KEP 2010 prosjektene. Vi gikk inn i 2010 med en moden prosjektportefølje. Gjennom året har vi deltatt aktivt i de oppgaver som er blitt anbudsutsatt innen våre kjerneområder, og vi kan her glede oss over at vi vant frem om nye V&M oppgaver på Snorre og Statfjord feltene og senere også på Sleipner feltet. Videre har vi også bl.a. vunnet frem i konkurransen om en langsiktig studieavtale med Statoil, og nå senest et stort offshore modifikasjonsprosjekt på Kvitebjørn plattformen i samarbeid med BG Rosenberg. Dette er alle viktige avtaleforhold, men det skal ikke underslås at vi også må vinne frem om nye oppdrag i tiden fremover for å kunne innfri de målsetninger og ambisjoner som ligger til grunn for virksomheten vår. Hva bringer fremtiden? Man behøver ikke å ha fulgt mye med i nyhetsmediene den senere tid for å ha fått med seg at optimismen på nytt rår i vår industri. Vi kan løpende lese om rekordhøye investeringsanslag hvor uenigheten blant ulike analytikere stort sett synes å knyttes til hvor stor investeringsveksten vil bli, og hvor raskt resultateffektene vil bli synliggjort for de involverte interessegruppene. Medfører dette at vi nok en gang blir plassert på den grønne gren, eller er det også noen mørke skyer i horisonten? Ser vi på vår bransje i et historisk perspektiv er den preget av betydelige svingninger i aktivitetsnivået. Vi skal ikke lengre enn 2-3 år tilbake i tid før vi var midt oppe i den forrige investeringsboomen som raskt ble nedkjølt av global finanskrise med tilhørende oljeprisreduksjoner. Selv om den globale finanskrisen på langt nær er et tilbakelagt stadium, er det imidlertid mye som ligger til rette for at den norske olje og gass industrien igjen vil gå noen spennende år i møte. Foruten en generelt høy etterspørseldrevet oljepris er det en del lokale forhold som danner grunnlag for et økende aktivitetsnivå på sokkelen. Dette relateres til at mange av feltene har vært lenge i drift, og krever en generell oppgradering. Videre må det investeres i nye løsninger for å kunne utvinne gjenværende petroleumsressurser og nye funn gjennom oppgradering av eksisterende offshore installasjoner. De sistnevnte forhold krever ofte at utbygging og modifikasjoner må skje raskt, for at mulig produksjonspotensial ikke skal gå tapt. Det er i denne sammenheng identifisert et betydelig antall modifikasjonsprosjekter som skal tildeles i tiden fremover. Eksempler på slike prosjekter er Kristin LPP, Åsgard Subsea Kompresjon, Katla tie-in til Oseberg Sør, Gygrid tie-in til Njord, Vigdis Nordøst tie-in til Snorre, samt bl.a. bore oppgraderinger på Gullfaks, Snorre og Brage. I tillegg til offshore modifikasjonene vil en del av den eksisterende V&M porteføljen anbudsutsettes i tiden fremover. ConocoPhillips er allerede ute i markedet med V&M arbeidene på Ekofisk og Eldfisk som planlegges tildelt sommeren 2011, mens selskap som BP, Talisman, Eni med flere også forventes å iverksette nye tilbudsprosesser utover i V&M oppgavene på eksisterende anlegg vil generelt ikke avkreve et økt kapasitetsbehov, men når felt som Gjøa, Yme, Skarv, Goliat m.fl. kommer i drift vil V&M markedet totalt sett vokse noe i tiden fremover. På landanleggene forventes de planlagte investeringene bl.a. på Mongstad, Kårstø og Melkøya etter hvert også å etterspørre ny kapasitet, men det som nok i større grad vil påvirke ressurssituasjonen er den stadig økende porteføljen av nye offshore feltinstallasjoner som Lars Sem, Direktør for forretningsutvikling besluttes bygget. Selv om dette er oppgaver som tradisjonelt har en betydelig internasjonal konkurranse, er det rimelig å anta at dette også vil kunne ha en ikke uvesentlig effekt på den norske leverandørindustriens samlede yteevne. Timing is everything Betydningen av å være god / heldig med timingen er ikke noe nytt, men fortsatt like viktig. Dette omfatter bl.a. behovet for å søke å vedlikeholde en balansert prosjektportefølje som gir kontinuitet over tid, samtidig som en har kapasitet tilgjengelig i oppgangstider hvor lønnsomhetspotensialene tradisjonelt er mer attraktive enn i lavkonjunktur perioder. Som nevnt innledningsvis kan vi forvente en spennende etterspørselsvekt utover i 2011 og i de etterfølgende årene. Det er imidlertid samtidig viktig for oss å vinne frem i konkurransen om de oppdragene som nå ligger foran oss, for å sikre en nødvendig stabilitet også på kort sikt. I dette ligger også muligheten for å utvide innholdet av eksisterende engasjement gjennom at våre kunder løpende er tilfreds med våre leveranser, og ser verdien av å utnytte de utvidelsesmuligheter som ligger til grunn i de enkelte avtaleforhold. God jul! Jeg vil samtidig nytte anledningentil å ønske alle Fabricom kollegaer en god jul og et godt nytt år. En spesiell hilsen sendes til de av dere som vil være i arbeid, borte fra familie og venner i forbindelse med jule- og nyttårsfeiringen. Tekst: Lars Sem, Direktør for forretningsutvikling 4 VINTER 2010/2011 NO.104 FABRICOM NYTT

5 Nye utfordringer! Økonomi Egil Kvannli, Økonomidirektør Tekst: Egil Kvannli Økonomidirektør Å starte i ny jobb i nytt selskap er spennende. De første månedene er det mange inntrykk og mye informasjon som skal absorberes. Å treffe nye og hyggelige medarbeidere er et ekstra pluss. For meg har det vært et positivt og hyggelig møte med Fabricom som selskap, og med dere som jobber her. Alle bedrifter har sin egen kultur samt sin egen måte å jobbe på. Jeg har med glede sett at Fabricom har gode prosedyrer for forretningskritiske aktiviteter. Vi har som de fleste bedrifter utfordringer både på systemsiden, og på viljen til å følge de prosedyrer som er satt. Det er litt typisk norsk at jeg skriver som de fleste bedrifter. Realiteten er at de aller fleste følger opp de prosedyrer som er satt opp, mens et lite mindretall har en tendens til å se litt stort på det. Jeg ønsker å fokusere på hvordan vi skal få det lille mindretall til å bli en del av de som alltid følger rutinene. I økonomiavdelingen skal vi levere tjenester internt og eksternt. De interne tjenestene er delvis relatert til utbetaling av lønn og reiseregninger. Årlig gir dette ca kalkulasjoner og utbetalinger. For å minimere arbeidsmengden sier det seg selv at når timer og reiseregninger behandles må dette gjøres riktig første gang, både for de som leverer inn informasjon samt de som godkjenner. Dette gjelder også for innkjøp av varer og tjenester der vi årlig behandler ca fakturaer. Vår arbeidsmengde går betraktelig ned når rutiner for innkjøp blir fulgt, f. eks ved bruk av innkjøps ordre (PO), samt at faktura fra leverandør stemmer overens med PO. Alle avvik krever mye tid og ressurser. Regnskapsavdelingen er nå ferdig med implementering av skanning systemet Basware. Vi jobber fortsatt med å optimalisere systemet, og det vil kreve fortsatt oppfølging før alt går på skinner. Dette tiltaket vil gi bedre kontroll på vår fakturaflyt og kostnader for behandling av disse. Neste system som står for tur til å bli implementer er et elektronisk reiseregningsprogram, som også vil være en del av Basware. Vi har i dag flere tilbud inne hos våre kunder som vi venter svar på, og vi forventer å vinne en eller flere av disse kontraktene. Men når det koker ned til realitetene, er det dagens situasjon vi må forholde oss til. En nedgang i aktiviteten gir gode muligheter for å rette et kritisk blikk på hvordan vi driver vår virksomhet. Vi er nå inne i en prosess for å optimalisere våre ressurser samt redusere våre kostnader. Jeg oppfordrer alle til å ta aktiv del i disse prosessene når de blir annonsert. Bruk refleks! Fabricom oppfordrer alle til å bruke refleks når de ferdes ute i mørket. etter europeisk standard, og kommer sammen med denne utgaven av Fabricom Nytt. Fabricom oppfordrer alle til å bruke refleks når de oppholder seg utendørs i vintermørket. Refleks reduserer nemlig risikoen for å bli påkjørt med 85%! Vær forsiktig i mørket Visste du at en bilist som kjører i 50 km/timen bare har 2 sekunder på å reagere når han oppdager deg i mørket? Dersom du bruker refleks, har han 10 sekunder. Disse ekstrasekundene kan redde liv. Vil forebygge farlige hendelser Nesten halvparten av alle fotgjengerulykker skjer i mørket. For å forebygge ulykker og farlige hendelser, har Fabricom kjøpt reflekser til alle ansatte. Refleksen er CE-godkjent Fabricom håper at alle medarbeiderne i selskapet får en fin vinter, og at alle ferdes trygt i mørket. Husk å ha refleksvest i bilen! Fabricom minner om at det er påbudt å ha refleksvest i bilen. Denne må brukes dersom du får problemer med bilen, og må ut av kjøretøyet mens du befinner deg på veien. Tekst & illustrasjon: Hege Hoem FABRICOM NYTT NO.104 VINTER 2010/2011 5

6 Vedlikehold & Modifikasjoner Tekst: Per Oscar Knudsen, Direktør - Modifikasjon og Vedlikehold Ved inngangen til 2011 har vi lagt et godt grunnlag for videreutvikling av V&M aktivitetene i Fabricom. Rammekontrakten for V&M oppdragene på Sleipner gir oss den langsiktigheten og stabiliteten vi trenger for å spisse organisasjon og arbeidsprosesser inn mot kundens krav og forventninger. Den tidsbegrensede kontrakten for Statfjord og Snorre (TVM) har vist vei, og går nå inn i en ny og hektisk fase med installasjons- og ferdigstillelsesaktiviteter. Vi har også nylig levert inn to nye tilbud på rammekontrakter for henholdsvis DONG og ConocoPhillips. I 2010 avsluttet vi også den forrige kontrakten for ConocoPhillips, GEM II, med en omsetning på nær 800 millioner kroner og positive resultater. Fabricom sin satsing og strategi innenfor V&M segmentet har så langt vært vellykket, og det er et spennende marked som vokser i takt med at olje og gassinstallasjonene som brukes blir eldre. Det er mye spennende vedlikeholds-og modifikasjonsarbeid som skal gjøres på Statoil sine installasjoner, og på Sleipner står man foran store utskiftninger og modifiseringer av kontroll- og styringssystemene. Fabricom er en av 5 bedrifter som deler dette marked på 45 milliarder. Statoil har et begrep som kalles A - standard. Dette beskriver hvordan vi skal levere og setter klare krav til ledelse, samt etterlevelse av arbeidsprosesser og regelverk. Gode HMS resultater vil alltid være en forutsetning for å kunne operere i dette markedet, men de aktørene som kommer til å lykkes innenfor dette markedet i fremtiden, vil være de som leverer i henhold til A - standarden. Mitt nyttårsønske for Fabricom er derfor at 2011 blir det året der Fabricom klarer å implementere A-standarden i alle deler av virksomheten, med grunnlag i effektive, sikre og kundetilpassede arbeidsprosesser. Når dette leses er julen over, og det nye året har så vidt startet. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til suksessen innenfor V&M området i 2010, og ønske dere og alle i Fabricom med familier et riktig godt nytt år! GEM kontrakten (Greater Ekofisk Modification) Mange i Fabricom har arbeidet på GEM kontrakten på Tasta eller i prosjektlokalene våre på Åsen, og de fleste i Fabricom har hørt om de utfordringene vi hadde i forbindelse med utførelsen av oppdragene på Ekofisk. Det som imidlertid ikke er så godt kjent, er at denne kontrakten, til tross for dette, var en suksess på flere områder. HMS var ett av disse områdene hvor Fabricom sine ansatte, sammen med kundens representanter, var med å sette en ny bransjestandard for HMS arbeid. ConocoPhillips har alltid vært en foregangsbedrift ved å ta i bruk og utnytte ny teknologi (Integrerte Operasjoner) og nye arbeidsmetoder. I OPC, Onshore Project Center, bidro Fabricom til utviklingen av fremtidens metoder for landbasert offshore ledelse og administrasjon. Ca 80 % av Fabricom sin kontraktsportefølje var knyttet opp mot brønnhodene og brønnboringsaktiviteter. Utfordringene med disse oppdragene var at man til de grader ble underlagt drilling sine planer og prioriteringer med begrenset forutsigbarhet, og ingen fleksibilitet i planer og milepælsdatoer. I tillegg var det meget strenge krav til punch og dokumentasjon ved overlevering og ferdigstillelse. Til tross for dette, oppnådde Fabricom en kontinuerlig suksess ved utførelsen av disse kritiske Hook Up ene under GEM kontrakten. Totalt har Fabricom utført mer en 1.2 millioner timer og omsatt for nærmere 800 MNOK i perioden fra 2005 til I løpet av 2010 ble alle kommersielle forhold med kunden avklart og man satt til slutt igjen med et tilfredsstillende resultat på kontrakten, hvilket indikerer at GEM også var en økonomisk suksess. Derfor er det spennende når ConocoPhillips nå er ute og forespør Per Oscar Knudsen, Direktør for V&M Fabricom på en ny GEM kontrakt. Dette er en meget attraktiv kontrakt, og vi vet at konkurransen er hard. Vår Ekofisk erfaring innebærer også at vi har identifisert forbedringspotensial på flere områder. Dette representerer endringer vi må gjennomføre for å oppnå troverdighet og konkurransekraft som er nødvendig for å vinne denne kontrakten. Vi har tro på at både vår suksess og våre forbedringer er formidlet på en slik måte i tilbudet at det vil gi oss en ny mulighet til å vise oss frem som en enda bedre V&M leverandør for ConocoPhillips. 6 VINTER 2010/2011 NO.104 FABRICOM NYTT

7 Kontrakten er en tidsbegrenset V&M rammekontrakt som omfatter arbeid tilknyttet Snorre og Statfjord der Statoil er kunde. Status TVM Tekst: Hugo Halvorsen Kontraktsansvarlig TVM Hugo Halvorsen, Kontraktsansvarlig TVM Oppstart av prosjektet var i mars 2010, og vi er per i dag ved halvgått løp. Planlagt fremdrift er 53 %, mot virkelig 49 % målt mot et identifisert total budsjett på i overkant timer. Per i dag er 37 aktive delprosjekter samlet under TVM kontrakten. Våre HMS tall er meget gode. Vi har en mannskaps styrke på godt over 100 personer som omfatter de fleste fag innen EPCI konseptet, fra studier til gjennomføring/ overlevering til drift. Økonomien i kontrakten er tilfredsstillende. Formell sluttdato er 28. februar Siden vi har ansvar for prosjekter tilknyttet revisjons stans på Statfjord C våren 2011, samt nylig mottatt beslutningsmelding fra Statoil om at et av våre eksisterende prosjekter går over til gjennomføring, vil virkelig slutt dato bli slutten av Derved er kontraktsperioden forlenget med omtrent ti måneder i forhold til opprinnelig sluttdato, hvilket undertegnede anser som en tillitserklæring fra Statoil sin side. Det er viktig å fremheve den gode tonen og miljøet som hersker mellom Statoil og Fabricom på kontrakten. Her er vi alle i samme båt, med ønske om å gjøre hverandre gode. Statoil har i tillegg til å påpeke viktigheten av kompetanse innen LCI/ Sluttdokumentasjon også vært pådriver for blant annet risiko - og risikoforståelse samt plan - og planforståelse. For alle disse områder er tiltak iverksatt. Utfordringen for TVM fremover vil først og fremst være mot leveranser tilknyttet de gjenstående stansmilepælene. At vi har kontroll med innkjøpslogistikk, og at vi har orden på LCI/ sluttdokumentasjon og endringskontroll. Nøye planlegging helt nede på nivå 5 innen alle faser er i denne sammenheng et suksess kriterium. Her må vi erkjenne at vi har et forbedringspotensiale. Som kontraktsleder har jeg satt som konkret mål at vi gjennom TVM kontrakten skal bli bedre innen multidisiplin forståelse samt at vi må bli mer proaktive på tvers av faser og disipliner. Begge områder er bevisst valgt for høyne effektivitet og produktivitet. Jeg ser en klar forbedring, men også her har vi et stykke vei å gå før vi kan si oss fornøyde. Vi har lagt en bratt motbakke bak oss, det er det ingen tvil om. Rammebetingelsene kunne vært bedre, og utfordringene har stått i kø ikke ulikt lavtrykkene som kommer inn til norske kysten. Til tross for dette har organisasjonen levert iht. krav og kvalitet. Det er også viktig å få med at TVM i tillegg har brøytet nytt land innen en rekke områder for Fabricom vedrørende det å gjennomføre en V&M kontrakt, - slikt koster både tid og ressurser. Med dette bakteppe i mine tanker står det en enorm respekt av samtlige for innsatsen som er utført. - En innsats dere alle kan være meget stolte av! FABRICOM NYTT NO.104 VINTER 2010/2011 7

8 Rolf Thorkildsen begynte i stillingen som ansvarlig for forretningsområdet Land prosjekter & Konstruksjons-tjenester 6.september. Han kom fra stillingen som daglig leder i teknologi selskapet Cubility. Rolf er utdannet maskiningeniør, og har blant annet arbeidet 18 år i Kværner og Aker. Han har opparbeidet seg bred erfaring innen prosjektgjennomføring, og har også tidligere hatt direkte ansvar for forretningsområder innen offshore/onshore. Han er gift med Anne Siri og har to tenåringsdøtre på 14 og 17 år. Han er interessert i friluftsliv og trim, og blir nok å finne på startstreken i neste års Nordsjøritt som deltaker i Team Fabricom. Rolf Thorkildsen, Direktør for Landprosjekter & Konstruksjonstjenester Landprosjekter & Konstruksjonstjenester Tekst: Rolf Thorkildsen, Direktør for Landprosjekter & Konstruksjonstjenester KEP2010 Endringsprosess innen onshore KEP prosjektet er nå avsluttet etter over to års arbeid på Kårstø. Kontrakten ble inngått i oktober 2008, og demobilisering ble foretatt i november i år. Prosjektet har vært krevende, og har i perioder medført stor arbeidsbelastning. Totalt har Fabricom utført ca timer som omfatter bygging av moduler i Hoboken, fabrikasjon samt installasjonsarbeid. Det er svært gledelig at arbeidet har blitt utført uten at det har blitt rapportert alvorlige hendelser. Her må det gis stor applaus til samtlige involverte i prosjektet og ikke minst til den enkelte operatør ute i felten. Statoil fremhever HMS standarden til Fabricom som meget bra og gir oss svært høy score. I august i år ble det avholdt en stor revisjonsstans som ble gjennomført på en meget bra måte. Her var det totalt involvert ca. 250 mann, og vi kom i mål innen avtalt tid. Statoil er veldig fornøyd med Fabricoms evne til å gjennomføre krevende revisjonsstanser. Mye av årsaken ligger på god arbeidsforberedelse og nøye planlegging. Nye muligheter I og med at Kårstø prosjektet (KEP2010) avsluttes, har ikke Fabricom videre oppdrag på land for øyeblikket. Markedet fremover ser allikevel lovende ut med mulige oppdrag både på Kårstø, Mongstad og Melkøya for å nevne noen anlegg. De mest nærliggende oppdragene vil være prosjekter på Mongstad som skal gjennomføres i Aktivitetsnivået på land vil i løpet av neste år være stabilt, for deretter å øke gjennom 2012 og Utenom nevnte anlegg ser vi også at Shell i Nyhavna har prosjektplaner, og det er også større industri prosjekter på gang som kan være aktuelle for Fabricom. I Fabricom har vi en endringsprosess innen onshore som pågår. Vi hadde en samling i oktober med ca. 15 deltakere som representerte både operatører, arbeidsledelse og fagforeninger. Formålet for samlingen var å definere de viktigste erfaringene fra de siste landprosjektene vi har gjennomført. Her var det elementer som er positive, men også områder der vi trenger å forbedre oss. Mye av fokuset var rettet mot planleggingsdelen og den direkte gjennomføringen på anleggene. Støtteapparatet i basis hadde også fokus, og jeg kan blant annet nevne at ressursstyring/logistikk (rotasjon) fikk mye ros for måten avdelingen klarer å håndtere skiftende ressursbehov. Ut fra tilbakemelding fra deltakerne var samlingen vellykket, og produktet av prosessen vil bli tatt videre med hensyn på arbeidsprosesser og forberedelser til de neste oppdragene på land. 8 VINTER 2010/2011 NO.104 FABRICOM NYTT

9 Særs bra! Fagbrev Tekst&foto: Anne Katrine Løklingholm I høst har følgende personer fått fagbrev: Yonas Araia Sveisefag Stig Grøsfjeld Logistikkfag Stian Opsal Logistikkfag Rune Alexandersen Materialadministrasjonsfag Filip Lopucek Materialadministrasjonsfag Kristoffer Storegraven Materialadministrasjonsfag Joakim Salvesen Materialadministrasjonsfag Andre som har tatt fagbrev i 2010: Sindre Dahle Industrirør Vuckovic Lazar Industrirør Dan Erik Andersen Platearbeider Yarmo Jalava Industrirørlegger Yonas Araia og Rolf Thorske i Dusavik Vi gratulerer alle sammen med en god jobb! Yonas Araia begynte i Fabricom i november 2005, og har i årene frem til i dag jobbet på verkstedet i Dusavik. Interessen for sveising gjorde at Yonas i november i år oppnådde karakteren Særs bra da han avla fagprøven innen dette faget. - Jeg ønsker å bli god i det jeg gjør! Det gode miljøet i Fabricom har hjulpet meg på vei, forteller Yonas. Yonas begynte å sveise i hjemlandet sitt Eritrea, men det var på den gamle måten forteller han. I Norge er det helt ny teknologi og mer varierte sveiseoppgaver, det går an å spesialisere seg, noe som er en av grunnene til at Yonas valgte å arbeide i Fabricom. - Fabricom er et bra opplæringssted, sier Rolf Thorske, som har vært fagansvarlig for Yonas, - Her kan folk ta flere typer fagbrev, og derfor få en bedre forståelse om hvordan det hele foregår. En trenger ikke være avhengig av en annen person for å lage en rørbit hvis en kan gjøre hele linjen selv. - Også har vi gode lærere, skyter Yonas inn, i tillegg til gode kollegaer. Etter å ha bestått fagprøven i sveising så gir ikke Yonas seg med det. Han ønsker å ta flere fagprøver, gjerne innen rørlegger og platearbeiderfaget. - Men du må ikke gi deg med sveising for det! sier Rolf, - Nei, jeg kommer aldri til å gi meg med sveising, avslutter Yonas. Vi ønsker Yonas lykke til videre, og gratulerer både han og de andre av kollegaene våre som har bestått fagprøven i år. Fra venstre: Joakim Salvesen, Filip Lopucek, Rune Alexandersen og Kristoffer Storegraven fikk alle karakteren Særs Bra på oppgaven. FABRICOM NYTT NO.104 VINTER 2010/2011 9

10 Offshore Modifikasjoner Tekst: Roland Smith, Direktør for Offshore Modifikasjoner Som nevnt i tidligere artikler i Fabricom Nytt, vil de store prosjektene Snorre og Valhall Redevelopment som vi har jobbet med de siste 3 årene avsluttes i Vi har gått gjennom mye i denne perioden, utført store mengder kvalitetsarbeid, det har vært lærerikt og har utviklet hos videre. Vi er nå enda mer erfarne, noe som gjør oss bedre rustet neste gang vi starter et nytt prosjekt. Som selskap har også mange av våre arbeidsprosesser, metoder og verktøy blitt utviklet og forbedret. På grunn av at våre pågående prosjekter nå går mot slutten, var det derfor en veldig god nyhet at Statoil tildelt Kvitebjørn prekompresjon til Bergen Group Rosenberg i samarbeid med Fabricom. Fabricom skal levere ca 50% av alle bemannings- ressurser som kreves for prosjektet i alle faser av denne store EPCIC kontrakten. Med en kontraktsverdi på mellom 1000 og 1500 millioner kroner samt kontraktsopsjoner som gir muligheter for ekstra arbeidsomfang, vil dette være et spennende og utfordrende prosjekt for alle som deltar. Prosjektet er nå i tidlige stadier av mobilisering, men innen april 2011 skal over 100 Fabricom / BGR personell arbeide på prosjektet, og innen utgangen av 2011 vil bemanningen være oppe i 200 personer. I forhold til å få flere nye jobber så kan man generelt si at markedet begynner å bevege på seg. Vi forventer å motta resultatet av Kristin LPP anbudet i januar Videre vil vi gi tilbud på fire nye offshore modifikasjonsprosjekter i januar og februar. Statoil går videre med sine fast track subsea prosjekter, og dette vil gi oss nye muligheter i nær fremtid. Vi har ennå ikke sett mye til tilbudene på boreoppgraderinger, ettersom Statoil har bestemt seg for å utfordre sine valgte løsninger før de vil gå ut i markedet. Disse skal, ifølge Statoil, gå ut til markedet innen sommeren Med tanke på hva som skjer i markedet, viser 2011 tegn på å være starten på en god periode for Fabricom Roland Smith, Direktør for Offshore Modifikasjoner Tekst: Geir Danielsen, Dept.Manager SCM Reorganisering av Supply Chain Management (SCM) avdelingen 15. november besluttet Fabricom å inkludere alle materialadministrasjonsressurser i SCM avdelingen. Beslutningen omfattet en del av ansvarsområdene som lå under Onshore Projects and Construction Services avdelingen. Endringen innebærer at ansvaret for personell og for administrasjon av alle lagerfasiliteter for materialer og utstyr for Fabricoms prosjekter, flyttes inn under SCM avdelingen som ledes av Geir Danielsen. Endringen trer i kraft umiddelbart. Det stilles stadig strengere krav fra våre kunder, marginene blir strammere og risikoen øker i nye kontrakter. Man ser for seg at denne omorganiseringen vil bidra til å gjøre Fabricom sterkere og mer konkurransekraftig innenfor anskaffelser og forsyning. Endringen understøtter vår gjennomføringsmodell som den er beskrevet i QMS (The Fabricom Way), og man har ambisjoner og målsetninger om forbedringer innenfor flere områder: Forbedre prosesser og samhandling i forsyningkjeden, bedre utnyttelse av ressurser og bedre effektivitet. Sterkere faglig tilhørighet og klarere fagansvarsområde Høyere fokus på ansattes utvikling, karriere og faglige kompetanse Utvikle Dusavik til en base med alle fasiliteter, ressurser, godkjennelser og kompetanse for å kunne utføre alle relevante oppdrag som en offshore forsyningsbase for våre prosjekter og som forventet av våre kunder. Bedre systemer for å videreutvikle verktøy- og utstyrsforsyningsfunksjonen for fremtidens krav til kontroll og effektivitet. Se organisasjonskart over den nye Supply Chain management avdelingen på neste side. --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> 10 VINTER 2010/2011 NO.104 FABRICOM NYTT

11 Snorre Redevelopment På SRD er vi nå ca 95 % ferdige og vi er fortsatt under Statoils prosjektspesifikke HMS mål. Tekst: Chris Perrens, Prosjektleder Snorre Redevelopment Prosjektet fikk en del førstehjelpsskader i slutten av revisjonsstansen / høyaktivitets perioden, men vårt HMS resultat er i skrivende stund veldig bra. Etter en gjennomgang av utestående arbeid og tigjengelige sengeplasser, har prosjektet kommer frem til en ny MC dato, Med Commissioning, As-built dokumenter og overføring av /LCI blir prosjektet slutt i andre kvartal Stansen på Snorre A ble forlenget med 10 dager men er nå bak oss, og prosjektet har i den forbindelse gjennomført formidable timer bare i stansen. Dette er den nest største revisjons stansen som noensinne er gjennomført av Statoil. Det var en tøff stans for alle, og jeg takker alle for en formidabel innsats langt utover det vanlige!! Safe Scandinavia forlot feltet 01.10, og bemanningen offshore måtte reduseres fra ca 260 på maks til nærmere 30. Prosjektet går nå mot slutten, men vi forventer å beholde et bemanningsnivå på mellom personer for den resterende perioden. På land er det full fokus på å få unnagjort followup, as-built og overføring av LCI dokumentasjon til kunde. Det er veldig viktig for prosjektet å også nå disse siste milepæler i kontrakten. Vi gratuler Svein Bjotveit som vant Statoils HMS Kvartalspremie innen alle Snorre prosjektene og vi vil også få takke alle som har bidratt til at vi er nominert til Statoil Konsernsjefens HMS pris, se detaljer under. Statoil Konsernsjefen HMS Pris Prisen går til enkeltpersoner, grupper, enheter, leverandørselskaper eller andre som gjennom oppdrag for Statoil kan synliggjøre HMS-tiltak som har gitt gode resultater. HMS-prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisatoriske enheter i konsernet, leverandørselskaper eller andre som har oppdrag for Statoil. Fabricom har blitt nominert for Statoil Konsernsjefens HMS-pris på grunn av arbeid som har blitt gjort med Kompetansestyring. Arbeid som har blitt gjort og som foregår, øker betraktelig vårt kontroll av kompetanse for personell i nåværende prosjekter, og danner grunnlag for nødvendige opplæring for å øke kompetanser hvor det trengs. Kriterier Følgende kriterier vil bli vektlagt ved kåring av prisvinner: Tiltaket har bidratt til bedre resultater innen ett eller flere HMS-områder Tiltakets resultater kommer som følge av godt og systematisk HMS-arbeid Tiltaket er et godt uttrykk for kreativitet og nytenkning Tiltaket har bidratt til å bedre Statoils omdømme Tiltaket kan benyttes i andre deler av Statoil samt at tiltaket bidrar til økt verdiskapning for Statoil En egen jury gjennomgår forslagene, og Statoil konsernsjef vil lede dette arbeidet. Øvrige deltakere i juryen er ledere av Statoil forretningsområder, konserndirektør HMS, samt representanter for Statoil ansatte. Vi venter i spenning for å se om vi kommer videre til finalen. SCM Dept.Manager Geir Danielsen SCM Systems Peter Fray Procurement Resource Group (FRI) Hilde Aambakk Project Procurement Personell Geir Danielsen Project Material Management personnel Frank Illstad Dusavik Base Frank Illstad Tools Store Arvid Rustad Warehouse Arne Røed FABRICOM NYTT NO.104 VINTER 2010/

NCEIs offshorefrokost 10.10.12

NCEIs offshorefrokost 10.10.12 NCEIs offshorefrokost 10.10.12 Vår tilhørighet Fabricom inngår som en del av det multinasjonale industriselskapet Vår tilhørighet Fabricom inngår som en del av det multinasjonale industriselskapet Vår

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel

Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører. Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Hovedleverandørens forhold til sine underleverandører Stavanger, 29. september 2016 Lars Sommer Knudsen, Supplier Quality Manager, Aibel Fra olje og gass til offshore vindkraft til elektrifisering av Johan

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Leverandørens muligheter og utfordringer i en V&M-kontrakt Daglig leder REINERTSEN AS avd. Bergen Arve Tjønn Rinde ERR as / TRR as (50/50%) ENGINEERING

Detaljer

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring?

Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? Endringer i petroleumssektoren Kortsiktig og forbigående eller varig endring? 22. januar 2015 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no 2010 2012 21. januar 2015 Side 2 www.inventura.no Utfordring nr

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

NEPCO Årsberetning for året 2009

NEPCO Årsberetning for året 2009 NEPCO Årsberetning for året 2009 Nepco`s styre var i 2009 sammensatt slik: Leder: Asbjørn Ekse, Nestleder: Asbjørn Søbye, Sekretær: Kjell M. Wold (avløser for Atle B. Kristiansen som er på utestasjonering

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014

ConocoPhillips Prosjekter i Norge. Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 ConocoPhillips Prosjekter i Norge Steinar Våge, regiondirektør Europa 8. april 2014 Tananger Storbritannia Norge Tor Eldfisk Embla Ekofisk Teesside Emden Tyskland Ekofisk-området 2 Ekofisk-området viktige

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Aktivitetskonkurranse

Aktivitetskonkurranse Utfordre dine kolleger i 17. sep temb er 5. nov embe r Høstens Store Aktivitetskonkurranse Klarer dere å gå 7 storbyer på 7 uker? Et morsomt aktivitetstiltak som passer for alle på jobben! Les om effektene

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0%

Mann Kvinne Total 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 94,2% 5,8% 100,0% 93,8% 6,2% 100,0% 60,0% 40,0% 100,0% 69,9% 30,1% 100,0% 86,4% 13,6% 100,0% Innenfor * Kjønn Crosstabulation Kjønn Mann Kvinne 709 152 861 82,3% 17,7% 100,0% 900 55 955 94,2% 5,8% 100,0% 738 49 787 93,8% 6,2% 100,0% 138 92 230 60,0% 40,0% 100,0% 153 66 219 69,9% 30,1% 100,0% 2638

Detaljer

Ikke for enhver pris 2012

Ikke for enhver pris 2012 Ikke for enhver pris 2012 Om prisen Ikke for enhver pris deles ut av KLP for tredje gang i år, og for første gang på Difis årlige Anskaffelseskonferanse. Prisen deles ut til en person eller en organisasjon

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Aker Solutions

Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Aker Solutions Ny rammekontrakt med Shell. Hva nå? Petropolen September, 2017 Svein Erik Odde, Prosjektleder Aker Solutions Introduksjon Aker Solutions Nyhamna EPCm Smaller projects Ny rammekontrakt med Shell Hva nå?

Detaljer

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Classification: Internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Svein J. Grønhaug, Industrikoordinator StatoilHydro

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen

ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen ASCO Norge og baseutvikling i Sandnessjøen Fakta om ASCO Er en del av ASCO Group Baser og avdelinger i UK, Canada, Houston, Trinidad, Baku og Norge ASCO Norge ble etablert i 1995 Hovedkontor i Risavika,

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard

Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Martin Østnor er vår Martin Ødegaard Av ØIVIND RÅNES Publisert NA:11. august 2015, kl. 09:56 Yrkes-VM 2015 er et enormt arrangement som samler unge fagfolk fra hele verden til en ukes dyst om å bli verdens

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen!

Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen! Friskere og Gladere medarbeidere Start året med en 15. februar 05. april Aktivitetskonkurranse på arbeidsplassen! Aktivitetstiltak som passer for alle! Klarer dere å krysse Grønland? Dette bilaget er en

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til

God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på det og venne oss til Leif Johan Sevland: Nyttårstalen Ledaal - 1.01.2011 God nyttår alle sammen og velkommen til denne tradisjonelle samlingen på Ledaal på årets første dag. 2011. La oss ta frem tallet, se på det, smake på

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Ptil leverandørseminar 04. November Kristine Hjelmeland, HMS&K leder REINERTSEN AS Antall medarbeidere: 2000 Omsetning 2009: 3 milliarder NOK/år 2 REINERTSEN s utvikling

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri

Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri GASSKNUTEPUNKT NYHAMNA Rundebordskonferanse 18.07.2012 Innspill og erfaringer fra lokal leverandørindustri FRA LINJEBYGGING TIL OFFSHORE SERVICE AS Linjebygg var entreprenør, med hovedaktivitet innenfor

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Møte med Bergens Næringsråd. Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge

Møte med Bergens Næringsråd. Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge Møte med Bergens Næringsråd Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge 2011 Et uforglemmelig år Fantastiske leteresultater Johan Sverdrup og Skrugard Statoil med 16 av 22 funn på norsk

Detaljer

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Kort om Inventura 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Tjenester

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

Lokaler. Bilde fra 2008

Lokaler. Bilde fra 2008 For 30 år siden startet vi opp som forhandler for Polaris Industries. Vi følger naturlignok et behov for å markere jubileet med å feire begivenheten ved å takke alle våre kunder som har fulgt oss lojalt

Detaljer

Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014

Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014 Velkommen! Lokale Informasjonsmøter med Statoil-medarbeidere 23, 24, 29.01.2014 Coors agenda Tilleggsinformasjon lokale allmøter: Organisasjon Oppstart Underleverandører Punkter fra allmøte 20 januar:

Detaljer

Hvordan håndtere risikoen, regelverket og regningen i nedgangstider? Geir Pettersen, sikkerhetsdirektør

Hvordan håndtere risikoen, regelverket og regningen i nedgangstider? Geir Pettersen, sikkerhetsdirektør Hvordan håndtere risikoen, regelverket og regningen i nedgangstider? Geir Pettersen, sikkerhetsdirektør Statoil opererte felt på norsk sokkel Gullfaks Heidrun Norne Statfjord Åsgard Harstad Veslefrikk

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje

Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Fremtidsutsikter for Statoils prosjektog modifikasjonsportefølje Hans Jakob Hegge Direktør Driftsutvikling Undersøkelse og produksjon Norge Statoil Sandsli - Et kraftsentrum i Bergensregionen 50 45 40

Detaljer

Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør

Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør Hvordan rollene og ansvaret håndteres mellom operatør og entreprenør Bente Aleksandersen, Direktør Drift Sør, Norsk sokkel 18.10.2011 2011-10-18 Statoils organisasjon Helge Lund Konsernsjef Stein Egil

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Norsktrening BEDRE I NORSK

Norsktrening BEDRE I NORSK Norsktrening BEDRE I NORSK Vil du bidra? Å kunne norsk er en viktig nøkkel til deltakelse i det norske samfunnet. Derfor tilbyr Oslo Røde Kors praktisk norsktrening til flyktninger og andre innvandrere.

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012

Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjonsskriv 1 av 2, første samling Ung:leder 2014/15 MOT-camp Trondheim. Oslo, 25. august 2012 Informasjon om Ung:leder 2014/15 og første samling GRATULERER! Du har fått plass på Ung:leder programmet,

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0%

Mann Kvinne Total 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 91,6% 8,4% 100,0% 96,9% 3,1% 100,0% 90,1% 9,9% 100,0% / * Kjønn Crosstabulation / / Kjønn Mann Kvinne 2062 381 2443 84,4% 15,6% 100,0% 2349 216 2565 91,6% 8,4% 100,0% 1406 45 1451 96,9% 3,1% 100,0% 5817 642 6459 90,1% 9,9% 100,0% / * Alder Crosstabulation

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

Inviter en venn. Hvilke markedsføringskrefter er de sterkeste? Tor-Anders Hanssen

Inviter en venn. Hvilke markedsføringskrefter er de sterkeste? Tor-Anders Hanssen Inviter en venn Hvilke markedsføringskrefter er de sterkeste? Tor-Anders Hanssen Robert Louis Stevenson: En venn er en gave du gir deg selv Skotsk forfatter som skrev blant annet Skatten på sjørøverøya

Detaljer

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse

Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Utvikling i risikonivå norsk sokkel Utvalgte resultater fra spørreskjemaundersøkelsen 2001 Frekvenstabeller fordelt etter ansettelse Frekvenstabellene viser hvordan utvalget fordeler seg på hvert enkelt

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

SR Groups lille lilla

SR Groups lille lilla SR Groups lille lilla Hjelpsom - Ærlig - Stolt -Det handler om holdninger Vol II Kjære alle ansatte 2. utgave av vår lille lilla er nå klar. Våre erfaringer fra 1. utgave har vært udelt positive, og troen

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel,

Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel, Gjennomføringsmodeller med konkurransekraft - Aibel, v/erling Matland, EVP Business Development and Deputy CEO 11.02.2014! Aibels virksomhet! Aibel er et ledende service selskap som jobber innen olje,

Detaljer

Husk det; når du leder en bedrift, selger for en bedrift, og jobber for en bedrift: Det er deg, meg, oss mennesker det kommer an på!

Husk det; når du leder en bedrift, selger for en bedrift, og jobber for en bedrift: Det er deg, meg, oss mennesker det kommer an på! EN BEDRE ARBEIDSDAG Husk det; når du leder en bedrift, selger for en bedrift, og jobber for en bedrift: Det er deg, meg, oss mennesker det kommer an på! Alfred P Sloan, tidl. Direktør for General Motors

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet?

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet? Personlig kompetanse -Hva legger du i dette begrepet? Slik er jeg eller slik vil jeg bli? Vi kan velge å forholde oss til våre personlighetstrekk som vår skjebne, eller å forholde oss aktivt og se på mulighetene

Detaljer

Sponsorpakker. Gullpakke. Sølvpakke. Bronsepakke. Rising star-pakke 2 navnløse spilleretter med begrenset spill til hverdager før kl 14

Sponsorpakker. Gullpakke. Sølvpakke. Bronsepakke. Rising star-pakke 2 navnløse spilleretter med begrenset spill til hverdager før kl 14 Sponsorpakker Gullpakke 4 navnløse spilleretter med muligheten til å spille når du vil Turnering med inntil 50 spillere (kr 500 pr ekstra spiller og eventuelt ekstra for scoreservice) 50 greenfee billetter

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell

Offshore vindkraft med jacket stålunderstell part of Aker Offshore vindkraft med jacket stålunderstell Et nytt marked for Aker Verdal Teknologisk Møteplass Oslo 14. desember 2010 Åge Tårnes BD Director, Offshore Wind, Aker Verdal 2010 Aker Solutions

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming

Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS. lille grønne. Slik gjør vi det i Heming Mestring Selvstendighet Tilhørighet HEMINGS lille grønne Slik gjør vi det i Heming Kjære Hemingmedlemmer, foreldre og trenere Hemings lille grønne er en veileder for alle som har noe med Heming å gjøre

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Klarer dere å KRYSSE EUROPA. på 50 dager? Bli aktive sammen. Nå er det tid for. Aktivitetskonkurranse på jobben

Klarer dere å KRYSSE EUROPA. på 50 dager? Bli aktive sammen. Nå er det tid for. Aktivitetskonkurranse på jobben Klarer dere å KRYSSE EUROPA på 50 dager? Bli aktive sammen Teambuilding på jobben Nå er det tid for Aktivitetskonkurranse på jobben NORGES STORE AKTIVITETSKONKURRANSE Starter 29. april Alle aktiviteter

Detaljer

OGH Fabrikasjon Leveringspresisjon

OGH Fabrikasjon Leveringspresisjon OGH Fabrikasjon Leveringspresisjon Helgeland skal være et merkenavn for leveranser med svært høy leveringspresisjon Hovedvirkemiddel: Etablere en portefølje av prosjekt med kort og lang horisont både internt

Detaljer

Spørsmål og svar. Om restruktureringen til Ett Kværner. Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap?

Spørsmål og svar. Om restruktureringen til Ett Kværner. Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap? Spørsmål og svar Om restruktureringen til Ett Kværner Spørsmål Hva er grunnen til at man velger å samle alle i ett selskap? Svar Grunnet utviklingen i markedet de siste to årene har aktivitetsnivået gått

Detaljer

BIS Industrier AS

BIS Industrier AS BIS Industrier AS 11.12.12 Agenda Risikoutsatte grupper Forventninger Myndigheter Kunder Interne - HMS Mål og Politikk HMS statistikk 2005 2011 Aksjoner Risikoutsatte Grupper Risikoutsatte grupper type

Detaljer

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme

Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Vocational school abroad with a shadow teacher at home Yrkesfaglig skole i utlandet med en skyggelærer hjemme Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram (Vg2). Tema: Elevene tilbringer opptil ett år

Detaljer

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496

Sluttrapport. Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede. Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 2015/FB5496 Sluttrapport Tilrettelagt idrett skøyteløp for utviklingshemmede 2015/FB5496 Trondheim Kortbaneklubb/ Norges Idrettsforbund 1 Forord Dette er en sluttrapport for klubbens prosjekt «Skøyteløp for utviklingshemmede»

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING

HMS under press? ISO bransjens utfordringer KORROSJONS-, ISOLERINGS- OG STILLASBEDRIFTENES FORENING HMS under press? ISO bransjens utfordringer Hva og hvem er ISO bransjen? ISO er en fellesbetegnelse for disiplinene Isolering, Stillas og Overflate. Hovedaktører: Bilfinger, Beerenberg, KAEFER ENERGY,

Detaljer

Erfaringer med et prosjekt med trepartssamarbeid

Erfaringer med et prosjekt med trepartssamarbeid Ptils Entrepresnørseminar 31.10.06 V&M og brønnserviceentreprenører Erfaringer med et prosjekt med trepartssamarbeid Åsta Lorentsen HR rådgiver Aker Kværner Stord Aker Kværner Stord historie trepartssamarbeid

Detaljer