Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no"

Transkript

1 S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011

2 Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM) [ 7 ] Status TVM [ 8] Landprosjekter & Konstruksjonstjenester [ 9] Særs bra! Fagbrev [ 10 ] Offshore Modifikasjoner Status Snorre Redevelopment [ 11 ] Reorganisering av Supply Chain Management (SCM) avdelingen [ 12 ] Hvem er vi i HR? [ 13 ] Norsk kurs Oppgradering av Eurobonus kort [ 14 ] 4Sea - Internasjonalt nettverk for unge fagfolk [ 16 ] Full oppslutning rundt førstehjelpskurs i Trondheim [ 17 ] Teambuilding på glattisen [ 18 ] Jorden rundt på 80 dager [ 19 ] Statoil kvartal HMS pris [ 20 ] Q&A with the French Guy [ 21 ] Let s Go(lf)! [ 22 ] Jubilanter 2010 Julegave til Frelsesarmeen [ 23 ] God Jul og Godt Nytt År! Bilde på forsiden: Anne Katrine Løklingholm HMS status (november 2010) Resultat Result Mål Goal Fraværsskadefrekvens per 1 million arbeidstimer Lost time incidents (LTI) per 1 million work hours 0,7 0 Totalskadefrekvens per 1 million arbeidstimer Total recordable injury frequency (TRIF) per 1 million work hours 2,2 < 1,5 Kritiske røde hendelser Critical red incidents VINTER 2010/2011 NO.104 FABRICOM NYTT

3 2010 går over i historien som året fylt av kontraster. Kjære alle sammen. Samtidig som Fabricom gjennomførte Statoils nest største stans på Snorre A, i parallell med en perfekt gjennomført stans på Kårstø (KEP 2010), så konkurrerer vi hardere enn noen gang om nye oppdrag. Statoil er selvsagt hovedkunden, men også CoPNo og de andre inviterer stadig til intense anbudskonkurranser. Dette gjør de i et marked som er inne i en bølgedal, med ledig kapasitet hos alle tilbyderne, og med strengere kommersielle krav. Derfor er det svært gledelig at vi har vunnet både viktige V&M kontrakter og Kvitebjørn (sammen med Rosenberg). Fabricom er klart i posisjon! Men kapasiteten som vi bygget opp i har rom for mye mer. Vi må vinne / har kapasitet til å vinne flere kontrakter. Heldigvis er vi igjen inne i en fase med mange muligheter, flere prosjekter kommer ut på markedet allerede i januar Geir Storaas, Adm. Direktør Nytt år og nye muligheter Oljeselskapene benytter selvsagt anledningen til også å skjerpe kravene til kvaliteten på leveransene. Det nye mantra i bransjen er riktig første gang, for å unngå fordyrende ekstraarbeide. De har også benyttet anledningen til å gjøre oss mer ansvarlige for å levere på tid og til avtalt kostnad. Konsekvensen av dette er to forhold: fokus på performance, performance, performance fokus på prosjektstyring og endringskontroll Og da er vi klare for Det blir garantert like utfordrende som 2010, men jeg opplever at vi er godt forberedt med vår energiske, kompetente og lojale Fabricom arbeidsstyrke. Vi skal vinne og gjennomføre kontrakter The Fabricom Way, som en av de fremste i vår bransje. God jul og Godt Nytt År til alle, og tusen takk for 2010! Geir FABRICOM NYTT NO.104 VINTER 2010/2011 3

4 Det foreligger rekordhøye investeringsanslag for 2011 og de etterfølgende årene, men hva betyr dette for oss? Markedsutsikter Året 2010 I følge Statistisk Sentralbyrå vil 2010 bli det første året siden 2002 som viser nedgang i de løpende investeringene til olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. Dette er noe leverandørindustrien også har fått merke effekten av. For oss i Fabricom har 2010 vært et år med store kontraster. Innen enkelte områder har vi dessverre måtte gjennomføre nedbemanninger og permitteringer, samtidig som vi tidvis har hatt betydelige aktivitetstopper, bl.a. i forbindelse med høstens revisjonsstanser knyttet til Snorre Redevelopment og KEP 2010 prosjektene. Vi gikk inn i 2010 med en moden prosjektportefølje. Gjennom året har vi deltatt aktivt i de oppgaver som er blitt anbudsutsatt innen våre kjerneområder, og vi kan her glede oss over at vi vant frem om nye V&M oppgaver på Snorre og Statfjord feltene og senere også på Sleipner feltet. Videre har vi også bl.a. vunnet frem i konkurransen om en langsiktig studieavtale med Statoil, og nå senest et stort offshore modifikasjonsprosjekt på Kvitebjørn plattformen i samarbeid med BG Rosenberg. Dette er alle viktige avtaleforhold, men det skal ikke underslås at vi også må vinne frem om nye oppdrag i tiden fremover for å kunne innfri de målsetninger og ambisjoner som ligger til grunn for virksomheten vår. Hva bringer fremtiden? Man behøver ikke å ha fulgt mye med i nyhetsmediene den senere tid for å ha fått med seg at optimismen på nytt rår i vår industri. Vi kan løpende lese om rekordhøye investeringsanslag hvor uenigheten blant ulike analytikere stort sett synes å knyttes til hvor stor investeringsveksten vil bli, og hvor raskt resultateffektene vil bli synliggjort for de involverte interessegruppene. Medfører dette at vi nok en gang blir plassert på den grønne gren, eller er det også noen mørke skyer i horisonten? Ser vi på vår bransje i et historisk perspektiv er den preget av betydelige svingninger i aktivitetsnivået. Vi skal ikke lengre enn 2-3 år tilbake i tid før vi var midt oppe i den forrige investeringsboomen som raskt ble nedkjølt av global finanskrise med tilhørende oljeprisreduksjoner. Selv om den globale finanskrisen på langt nær er et tilbakelagt stadium, er det imidlertid mye som ligger til rette for at den norske olje og gass industrien igjen vil gå noen spennende år i møte. Foruten en generelt høy etterspørseldrevet oljepris er det en del lokale forhold som danner grunnlag for et økende aktivitetsnivå på sokkelen. Dette relateres til at mange av feltene har vært lenge i drift, og krever en generell oppgradering. Videre må det investeres i nye løsninger for å kunne utvinne gjenværende petroleumsressurser og nye funn gjennom oppgradering av eksisterende offshore installasjoner. De sistnevnte forhold krever ofte at utbygging og modifikasjoner må skje raskt, for at mulig produksjonspotensial ikke skal gå tapt. Det er i denne sammenheng identifisert et betydelig antall modifikasjonsprosjekter som skal tildeles i tiden fremover. Eksempler på slike prosjekter er Kristin LPP, Åsgard Subsea Kompresjon, Katla tie-in til Oseberg Sør, Gygrid tie-in til Njord, Vigdis Nordøst tie-in til Snorre, samt bl.a. bore oppgraderinger på Gullfaks, Snorre og Brage. I tillegg til offshore modifikasjonene vil en del av den eksisterende V&M porteføljen anbudsutsettes i tiden fremover. ConocoPhillips er allerede ute i markedet med V&M arbeidene på Ekofisk og Eldfisk som planlegges tildelt sommeren 2011, mens selskap som BP, Talisman, Eni med flere også forventes å iverksette nye tilbudsprosesser utover i V&M oppgavene på eksisterende anlegg vil generelt ikke avkreve et økt kapasitetsbehov, men når felt som Gjøa, Yme, Skarv, Goliat m.fl. kommer i drift vil V&M markedet totalt sett vokse noe i tiden fremover. På landanleggene forventes de planlagte investeringene bl.a. på Mongstad, Kårstø og Melkøya etter hvert også å etterspørre ny kapasitet, men det som nok i større grad vil påvirke ressurssituasjonen er den stadig økende porteføljen av nye offshore feltinstallasjoner som Lars Sem, Direktør for forretningsutvikling besluttes bygget. Selv om dette er oppgaver som tradisjonelt har en betydelig internasjonal konkurranse, er det rimelig å anta at dette også vil kunne ha en ikke uvesentlig effekt på den norske leverandørindustriens samlede yteevne. Timing is everything Betydningen av å være god / heldig med timingen er ikke noe nytt, men fortsatt like viktig. Dette omfatter bl.a. behovet for å søke å vedlikeholde en balansert prosjektportefølje som gir kontinuitet over tid, samtidig som en har kapasitet tilgjengelig i oppgangstider hvor lønnsomhetspotensialene tradisjonelt er mer attraktive enn i lavkonjunktur perioder. Som nevnt innledningsvis kan vi forvente en spennende etterspørselsvekt utover i 2011 og i de etterfølgende årene. Det er imidlertid samtidig viktig for oss å vinne frem i konkurransen om de oppdragene som nå ligger foran oss, for å sikre en nødvendig stabilitet også på kort sikt. I dette ligger også muligheten for å utvide innholdet av eksisterende engasjement gjennom at våre kunder løpende er tilfreds med våre leveranser, og ser verdien av å utnytte de utvidelsesmuligheter som ligger til grunn i de enkelte avtaleforhold. God jul! Jeg vil samtidig nytte anledningentil å ønske alle Fabricom kollegaer en god jul og et godt nytt år. En spesiell hilsen sendes til de av dere som vil være i arbeid, borte fra familie og venner i forbindelse med jule- og nyttårsfeiringen. Tekst: Lars Sem, Direktør for forretningsutvikling 4 VINTER 2010/2011 NO.104 FABRICOM NYTT

5 Nye utfordringer! Økonomi Egil Kvannli, Økonomidirektør Tekst: Egil Kvannli Økonomidirektør Å starte i ny jobb i nytt selskap er spennende. De første månedene er det mange inntrykk og mye informasjon som skal absorberes. Å treffe nye og hyggelige medarbeidere er et ekstra pluss. For meg har det vært et positivt og hyggelig møte med Fabricom som selskap, og med dere som jobber her. Alle bedrifter har sin egen kultur samt sin egen måte å jobbe på. Jeg har med glede sett at Fabricom har gode prosedyrer for forretningskritiske aktiviteter. Vi har som de fleste bedrifter utfordringer både på systemsiden, og på viljen til å følge de prosedyrer som er satt. Det er litt typisk norsk at jeg skriver som de fleste bedrifter. Realiteten er at de aller fleste følger opp de prosedyrer som er satt opp, mens et lite mindretall har en tendens til å se litt stort på det. Jeg ønsker å fokusere på hvordan vi skal få det lille mindretall til å bli en del av de som alltid følger rutinene. I økonomiavdelingen skal vi levere tjenester internt og eksternt. De interne tjenestene er delvis relatert til utbetaling av lønn og reiseregninger. Årlig gir dette ca kalkulasjoner og utbetalinger. For å minimere arbeidsmengden sier det seg selv at når timer og reiseregninger behandles må dette gjøres riktig første gang, både for de som leverer inn informasjon samt de som godkjenner. Dette gjelder også for innkjøp av varer og tjenester der vi årlig behandler ca fakturaer. Vår arbeidsmengde går betraktelig ned når rutiner for innkjøp blir fulgt, f. eks ved bruk av innkjøps ordre (PO), samt at faktura fra leverandør stemmer overens med PO. Alle avvik krever mye tid og ressurser. Regnskapsavdelingen er nå ferdig med implementering av skanning systemet Basware. Vi jobber fortsatt med å optimalisere systemet, og det vil kreve fortsatt oppfølging før alt går på skinner. Dette tiltaket vil gi bedre kontroll på vår fakturaflyt og kostnader for behandling av disse. Neste system som står for tur til å bli implementer er et elektronisk reiseregningsprogram, som også vil være en del av Basware. Vi har i dag flere tilbud inne hos våre kunder som vi venter svar på, og vi forventer å vinne en eller flere av disse kontraktene. Men når det koker ned til realitetene, er det dagens situasjon vi må forholde oss til. En nedgang i aktiviteten gir gode muligheter for å rette et kritisk blikk på hvordan vi driver vår virksomhet. Vi er nå inne i en prosess for å optimalisere våre ressurser samt redusere våre kostnader. Jeg oppfordrer alle til å ta aktiv del i disse prosessene når de blir annonsert. Bruk refleks! Fabricom oppfordrer alle til å bruke refleks når de ferdes ute i mørket. etter europeisk standard, og kommer sammen med denne utgaven av Fabricom Nytt. Fabricom oppfordrer alle til å bruke refleks når de oppholder seg utendørs i vintermørket. Refleks reduserer nemlig risikoen for å bli påkjørt med 85%! Vær forsiktig i mørket Visste du at en bilist som kjører i 50 km/timen bare har 2 sekunder på å reagere når han oppdager deg i mørket? Dersom du bruker refleks, har han 10 sekunder. Disse ekstrasekundene kan redde liv. Vil forebygge farlige hendelser Nesten halvparten av alle fotgjengerulykker skjer i mørket. For å forebygge ulykker og farlige hendelser, har Fabricom kjøpt reflekser til alle ansatte. Refleksen er CE-godkjent Fabricom håper at alle medarbeiderne i selskapet får en fin vinter, og at alle ferdes trygt i mørket. Husk å ha refleksvest i bilen! Fabricom minner om at det er påbudt å ha refleksvest i bilen. Denne må brukes dersom du får problemer med bilen, og må ut av kjøretøyet mens du befinner deg på veien. Tekst & illustrasjon: Hege Hoem FABRICOM NYTT NO.104 VINTER 2010/2011 5

6 Vedlikehold & Modifikasjoner Tekst: Per Oscar Knudsen, Direktør - Modifikasjon og Vedlikehold Ved inngangen til 2011 har vi lagt et godt grunnlag for videreutvikling av V&M aktivitetene i Fabricom. Rammekontrakten for V&M oppdragene på Sleipner gir oss den langsiktigheten og stabiliteten vi trenger for å spisse organisasjon og arbeidsprosesser inn mot kundens krav og forventninger. Den tidsbegrensede kontrakten for Statfjord og Snorre (TVM) har vist vei, og går nå inn i en ny og hektisk fase med installasjons- og ferdigstillelsesaktiviteter. Vi har også nylig levert inn to nye tilbud på rammekontrakter for henholdsvis DONG og ConocoPhillips. I 2010 avsluttet vi også den forrige kontrakten for ConocoPhillips, GEM II, med en omsetning på nær 800 millioner kroner og positive resultater. Fabricom sin satsing og strategi innenfor V&M segmentet har så langt vært vellykket, og det er et spennende marked som vokser i takt med at olje og gassinstallasjonene som brukes blir eldre. Det er mye spennende vedlikeholds-og modifikasjonsarbeid som skal gjøres på Statoil sine installasjoner, og på Sleipner står man foran store utskiftninger og modifiseringer av kontroll- og styringssystemene. Fabricom er en av 5 bedrifter som deler dette marked på 45 milliarder. Statoil har et begrep som kalles A - standard. Dette beskriver hvordan vi skal levere og setter klare krav til ledelse, samt etterlevelse av arbeidsprosesser og regelverk. Gode HMS resultater vil alltid være en forutsetning for å kunne operere i dette markedet, men de aktørene som kommer til å lykkes innenfor dette markedet i fremtiden, vil være de som leverer i henhold til A - standarden. Mitt nyttårsønske for Fabricom er derfor at 2011 blir det året der Fabricom klarer å implementere A-standarden i alle deler av virksomheten, med grunnlag i effektive, sikre og kundetilpassede arbeidsprosesser. Når dette leses er julen over, og det nye året har så vidt startet. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt til suksessen innenfor V&M området i 2010, og ønske dere og alle i Fabricom med familier et riktig godt nytt år! GEM kontrakten (Greater Ekofisk Modification) Mange i Fabricom har arbeidet på GEM kontrakten på Tasta eller i prosjektlokalene våre på Åsen, og de fleste i Fabricom har hørt om de utfordringene vi hadde i forbindelse med utførelsen av oppdragene på Ekofisk. Det som imidlertid ikke er så godt kjent, er at denne kontrakten, til tross for dette, var en suksess på flere områder. HMS var ett av disse områdene hvor Fabricom sine ansatte, sammen med kundens representanter, var med å sette en ny bransjestandard for HMS arbeid. ConocoPhillips har alltid vært en foregangsbedrift ved å ta i bruk og utnytte ny teknologi (Integrerte Operasjoner) og nye arbeidsmetoder. I OPC, Onshore Project Center, bidro Fabricom til utviklingen av fremtidens metoder for landbasert offshore ledelse og administrasjon. Ca 80 % av Fabricom sin kontraktsportefølje var knyttet opp mot brønnhodene og brønnboringsaktiviteter. Utfordringene med disse oppdragene var at man til de grader ble underlagt drilling sine planer og prioriteringer med begrenset forutsigbarhet, og ingen fleksibilitet i planer og milepælsdatoer. I tillegg var det meget strenge krav til punch og dokumentasjon ved overlevering og ferdigstillelse. Til tross for dette, oppnådde Fabricom en kontinuerlig suksess ved utførelsen av disse kritiske Hook Up ene under GEM kontrakten. Totalt har Fabricom utført mer en 1.2 millioner timer og omsatt for nærmere 800 MNOK i perioden fra 2005 til I løpet av 2010 ble alle kommersielle forhold med kunden avklart og man satt til slutt igjen med et tilfredsstillende resultat på kontrakten, hvilket indikerer at GEM også var en økonomisk suksess. Derfor er det spennende når ConocoPhillips nå er ute og forespør Per Oscar Knudsen, Direktør for V&M Fabricom på en ny GEM kontrakt. Dette er en meget attraktiv kontrakt, og vi vet at konkurransen er hard. Vår Ekofisk erfaring innebærer også at vi har identifisert forbedringspotensial på flere områder. Dette representerer endringer vi må gjennomføre for å oppnå troverdighet og konkurransekraft som er nødvendig for å vinne denne kontrakten. Vi har tro på at både vår suksess og våre forbedringer er formidlet på en slik måte i tilbudet at det vil gi oss en ny mulighet til å vise oss frem som en enda bedre V&M leverandør for ConocoPhillips. 6 VINTER 2010/2011 NO.104 FABRICOM NYTT

7 Kontrakten er en tidsbegrenset V&M rammekontrakt som omfatter arbeid tilknyttet Snorre og Statfjord der Statoil er kunde. Status TVM Tekst: Hugo Halvorsen Kontraktsansvarlig TVM Hugo Halvorsen, Kontraktsansvarlig TVM Oppstart av prosjektet var i mars 2010, og vi er per i dag ved halvgått løp. Planlagt fremdrift er 53 %, mot virkelig 49 % målt mot et identifisert total budsjett på i overkant timer. Per i dag er 37 aktive delprosjekter samlet under TVM kontrakten. Våre HMS tall er meget gode. Vi har en mannskaps styrke på godt over 100 personer som omfatter de fleste fag innen EPCI konseptet, fra studier til gjennomføring/ overlevering til drift. Økonomien i kontrakten er tilfredsstillende. Formell sluttdato er 28. februar Siden vi har ansvar for prosjekter tilknyttet revisjons stans på Statfjord C våren 2011, samt nylig mottatt beslutningsmelding fra Statoil om at et av våre eksisterende prosjekter går over til gjennomføring, vil virkelig slutt dato bli slutten av Derved er kontraktsperioden forlenget med omtrent ti måneder i forhold til opprinnelig sluttdato, hvilket undertegnede anser som en tillitserklæring fra Statoil sin side. Det er viktig å fremheve den gode tonen og miljøet som hersker mellom Statoil og Fabricom på kontrakten. Her er vi alle i samme båt, med ønske om å gjøre hverandre gode. Statoil har i tillegg til å påpeke viktigheten av kompetanse innen LCI/ Sluttdokumentasjon også vært pådriver for blant annet risiko - og risikoforståelse samt plan - og planforståelse. For alle disse områder er tiltak iverksatt. Utfordringen for TVM fremover vil først og fremst være mot leveranser tilknyttet de gjenstående stansmilepælene. At vi har kontroll med innkjøpslogistikk, og at vi har orden på LCI/ sluttdokumentasjon og endringskontroll. Nøye planlegging helt nede på nivå 5 innen alle faser er i denne sammenheng et suksess kriterium. Her må vi erkjenne at vi har et forbedringspotensiale. Som kontraktsleder har jeg satt som konkret mål at vi gjennom TVM kontrakten skal bli bedre innen multidisiplin forståelse samt at vi må bli mer proaktive på tvers av faser og disipliner. Begge områder er bevisst valgt for høyne effektivitet og produktivitet. Jeg ser en klar forbedring, men også her har vi et stykke vei å gå før vi kan si oss fornøyde. Vi har lagt en bratt motbakke bak oss, det er det ingen tvil om. Rammebetingelsene kunne vært bedre, og utfordringene har stått i kø ikke ulikt lavtrykkene som kommer inn til norske kysten. Til tross for dette har organisasjonen levert iht. krav og kvalitet. Det er også viktig å få med at TVM i tillegg har brøytet nytt land innen en rekke områder for Fabricom vedrørende det å gjennomføre en V&M kontrakt, - slikt koster både tid og ressurser. Med dette bakteppe i mine tanker står det en enorm respekt av samtlige for innsatsen som er utført. - En innsats dere alle kan være meget stolte av! FABRICOM NYTT NO.104 VINTER 2010/2011 7

8 Rolf Thorkildsen begynte i stillingen som ansvarlig for forretningsområdet Land prosjekter & Konstruksjons-tjenester 6.september. Han kom fra stillingen som daglig leder i teknologi selskapet Cubility. Rolf er utdannet maskiningeniør, og har blant annet arbeidet 18 år i Kværner og Aker. Han har opparbeidet seg bred erfaring innen prosjektgjennomføring, og har også tidligere hatt direkte ansvar for forretningsområder innen offshore/onshore. Han er gift med Anne Siri og har to tenåringsdøtre på 14 og 17 år. Han er interessert i friluftsliv og trim, og blir nok å finne på startstreken i neste års Nordsjøritt som deltaker i Team Fabricom. Rolf Thorkildsen, Direktør for Landprosjekter & Konstruksjonstjenester Landprosjekter & Konstruksjonstjenester Tekst: Rolf Thorkildsen, Direktør for Landprosjekter & Konstruksjonstjenester KEP2010 Endringsprosess innen onshore KEP prosjektet er nå avsluttet etter over to års arbeid på Kårstø. Kontrakten ble inngått i oktober 2008, og demobilisering ble foretatt i november i år. Prosjektet har vært krevende, og har i perioder medført stor arbeidsbelastning. Totalt har Fabricom utført ca timer som omfatter bygging av moduler i Hoboken, fabrikasjon samt installasjonsarbeid. Det er svært gledelig at arbeidet har blitt utført uten at det har blitt rapportert alvorlige hendelser. Her må det gis stor applaus til samtlige involverte i prosjektet og ikke minst til den enkelte operatør ute i felten. Statoil fremhever HMS standarden til Fabricom som meget bra og gir oss svært høy score. I august i år ble det avholdt en stor revisjonsstans som ble gjennomført på en meget bra måte. Her var det totalt involvert ca. 250 mann, og vi kom i mål innen avtalt tid. Statoil er veldig fornøyd med Fabricoms evne til å gjennomføre krevende revisjonsstanser. Mye av årsaken ligger på god arbeidsforberedelse og nøye planlegging. Nye muligheter I og med at Kårstø prosjektet (KEP2010) avsluttes, har ikke Fabricom videre oppdrag på land for øyeblikket. Markedet fremover ser allikevel lovende ut med mulige oppdrag både på Kårstø, Mongstad og Melkøya for å nevne noen anlegg. De mest nærliggende oppdragene vil være prosjekter på Mongstad som skal gjennomføres i Aktivitetsnivået på land vil i løpet av neste år være stabilt, for deretter å øke gjennom 2012 og Utenom nevnte anlegg ser vi også at Shell i Nyhavna har prosjektplaner, og det er også større industri prosjekter på gang som kan være aktuelle for Fabricom. I Fabricom har vi en endringsprosess innen onshore som pågår. Vi hadde en samling i oktober med ca. 15 deltakere som representerte både operatører, arbeidsledelse og fagforeninger. Formålet for samlingen var å definere de viktigste erfaringene fra de siste landprosjektene vi har gjennomført. Her var det elementer som er positive, men også områder der vi trenger å forbedre oss. Mye av fokuset var rettet mot planleggingsdelen og den direkte gjennomføringen på anleggene. Støtteapparatet i basis hadde også fokus, og jeg kan blant annet nevne at ressursstyring/logistikk (rotasjon) fikk mye ros for måten avdelingen klarer å håndtere skiftende ressursbehov. Ut fra tilbakemelding fra deltakerne var samlingen vellykket, og produktet av prosessen vil bli tatt videre med hensyn på arbeidsprosesser og forberedelser til de neste oppdragene på land. 8 VINTER 2010/2011 NO.104 FABRICOM NYTT

9 Særs bra! Fagbrev Tekst&foto: Anne Katrine Løklingholm I høst har følgende personer fått fagbrev: Yonas Araia Sveisefag Stig Grøsfjeld Logistikkfag Stian Opsal Logistikkfag Rune Alexandersen Materialadministrasjonsfag Filip Lopucek Materialadministrasjonsfag Kristoffer Storegraven Materialadministrasjonsfag Joakim Salvesen Materialadministrasjonsfag Andre som har tatt fagbrev i 2010: Sindre Dahle Industrirør Vuckovic Lazar Industrirør Dan Erik Andersen Platearbeider Yarmo Jalava Industrirørlegger Yonas Araia og Rolf Thorske i Dusavik Vi gratulerer alle sammen med en god jobb! Yonas Araia begynte i Fabricom i november 2005, og har i årene frem til i dag jobbet på verkstedet i Dusavik. Interessen for sveising gjorde at Yonas i november i år oppnådde karakteren Særs bra da han avla fagprøven innen dette faget. - Jeg ønsker å bli god i det jeg gjør! Det gode miljøet i Fabricom har hjulpet meg på vei, forteller Yonas. Yonas begynte å sveise i hjemlandet sitt Eritrea, men det var på den gamle måten forteller han. I Norge er det helt ny teknologi og mer varierte sveiseoppgaver, det går an å spesialisere seg, noe som er en av grunnene til at Yonas valgte å arbeide i Fabricom. - Fabricom er et bra opplæringssted, sier Rolf Thorske, som har vært fagansvarlig for Yonas, - Her kan folk ta flere typer fagbrev, og derfor få en bedre forståelse om hvordan det hele foregår. En trenger ikke være avhengig av en annen person for å lage en rørbit hvis en kan gjøre hele linjen selv. - Også har vi gode lærere, skyter Yonas inn, i tillegg til gode kollegaer. Etter å ha bestått fagprøven i sveising så gir ikke Yonas seg med det. Han ønsker å ta flere fagprøver, gjerne innen rørlegger og platearbeiderfaget. - Men du må ikke gi deg med sveising for det! sier Rolf, - Nei, jeg kommer aldri til å gi meg med sveising, avslutter Yonas. Vi ønsker Yonas lykke til videre, og gratulerer både han og de andre av kollegaene våre som har bestått fagprøven i år. Fra venstre: Joakim Salvesen, Filip Lopucek, Rune Alexandersen og Kristoffer Storegraven fikk alle karakteren Særs Bra på oppgaven. FABRICOM NYTT NO.104 VINTER 2010/2011 9

10 Offshore Modifikasjoner Tekst: Roland Smith, Direktør for Offshore Modifikasjoner Som nevnt i tidligere artikler i Fabricom Nytt, vil de store prosjektene Snorre og Valhall Redevelopment som vi har jobbet med de siste 3 årene avsluttes i Vi har gått gjennom mye i denne perioden, utført store mengder kvalitetsarbeid, det har vært lærerikt og har utviklet hos videre. Vi er nå enda mer erfarne, noe som gjør oss bedre rustet neste gang vi starter et nytt prosjekt. Som selskap har også mange av våre arbeidsprosesser, metoder og verktøy blitt utviklet og forbedret. På grunn av at våre pågående prosjekter nå går mot slutten, var det derfor en veldig god nyhet at Statoil tildelt Kvitebjørn prekompresjon til Bergen Group Rosenberg i samarbeid med Fabricom. Fabricom skal levere ca 50% av alle bemannings- ressurser som kreves for prosjektet i alle faser av denne store EPCIC kontrakten. Med en kontraktsverdi på mellom 1000 og 1500 millioner kroner samt kontraktsopsjoner som gir muligheter for ekstra arbeidsomfang, vil dette være et spennende og utfordrende prosjekt for alle som deltar. Prosjektet er nå i tidlige stadier av mobilisering, men innen april 2011 skal over 100 Fabricom / BGR personell arbeide på prosjektet, og innen utgangen av 2011 vil bemanningen være oppe i 200 personer. I forhold til å få flere nye jobber så kan man generelt si at markedet begynner å bevege på seg. Vi forventer å motta resultatet av Kristin LPP anbudet i januar Videre vil vi gi tilbud på fire nye offshore modifikasjonsprosjekter i januar og februar. Statoil går videre med sine fast track subsea prosjekter, og dette vil gi oss nye muligheter i nær fremtid. Vi har ennå ikke sett mye til tilbudene på boreoppgraderinger, ettersom Statoil har bestemt seg for å utfordre sine valgte løsninger før de vil gå ut i markedet. Disse skal, ifølge Statoil, gå ut til markedet innen sommeren Med tanke på hva som skjer i markedet, viser 2011 tegn på å være starten på en god periode for Fabricom Roland Smith, Direktør for Offshore Modifikasjoner Tekst: Geir Danielsen, Dept.Manager SCM Reorganisering av Supply Chain Management (SCM) avdelingen 15. november besluttet Fabricom å inkludere alle materialadministrasjonsressurser i SCM avdelingen. Beslutningen omfattet en del av ansvarsområdene som lå under Onshore Projects and Construction Services avdelingen. Endringen innebærer at ansvaret for personell og for administrasjon av alle lagerfasiliteter for materialer og utstyr for Fabricoms prosjekter, flyttes inn under SCM avdelingen som ledes av Geir Danielsen. Endringen trer i kraft umiddelbart. Det stilles stadig strengere krav fra våre kunder, marginene blir strammere og risikoen øker i nye kontrakter. Man ser for seg at denne omorganiseringen vil bidra til å gjøre Fabricom sterkere og mer konkurransekraftig innenfor anskaffelser og forsyning. Endringen understøtter vår gjennomføringsmodell som den er beskrevet i QMS (The Fabricom Way), og man har ambisjoner og målsetninger om forbedringer innenfor flere områder: Forbedre prosesser og samhandling i forsyningkjeden, bedre utnyttelse av ressurser og bedre effektivitet. Sterkere faglig tilhørighet og klarere fagansvarsområde Høyere fokus på ansattes utvikling, karriere og faglige kompetanse Utvikle Dusavik til en base med alle fasiliteter, ressurser, godkjennelser og kompetanse for å kunne utføre alle relevante oppdrag som en offshore forsyningsbase for våre prosjekter og som forventet av våre kunder. Bedre systemer for å videreutvikle verktøy- og utstyrsforsyningsfunksjonen for fremtidens krav til kontroll og effektivitet. Se organisasjonskart over den nye Supply Chain management avdelingen på neste side. --> --> --> --> --> --> --> --> --> --> 10 VINTER 2010/2011 NO.104 FABRICOM NYTT

11 Snorre Redevelopment På SRD er vi nå ca 95 % ferdige og vi er fortsatt under Statoils prosjektspesifikke HMS mål. Tekst: Chris Perrens, Prosjektleder Snorre Redevelopment Prosjektet fikk en del førstehjelpsskader i slutten av revisjonsstansen / høyaktivitets perioden, men vårt HMS resultat er i skrivende stund veldig bra. Etter en gjennomgang av utestående arbeid og tigjengelige sengeplasser, har prosjektet kommer frem til en ny MC dato, Med Commissioning, As-built dokumenter og overføring av /LCI blir prosjektet slutt i andre kvartal Stansen på Snorre A ble forlenget med 10 dager men er nå bak oss, og prosjektet har i den forbindelse gjennomført formidable timer bare i stansen. Dette er den nest største revisjons stansen som noensinne er gjennomført av Statoil. Det var en tøff stans for alle, og jeg takker alle for en formidabel innsats langt utover det vanlige!! Safe Scandinavia forlot feltet 01.10, og bemanningen offshore måtte reduseres fra ca 260 på maks til nærmere 30. Prosjektet går nå mot slutten, men vi forventer å beholde et bemanningsnivå på mellom personer for den resterende perioden. På land er det full fokus på å få unnagjort followup, as-built og overføring av LCI dokumentasjon til kunde. Det er veldig viktig for prosjektet å også nå disse siste milepæler i kontrakten. Vi gratuler Svein Bjotveit som vant Statoils HMS Kvartalspremie innen alle Snorre prosjektene og vi vil også få takke alle som har bidratt til at vi er nominert til Statoil Konsernsjefens HMS pris, se detaljer under. Statoil Konsernsjefen HMS Pris Prisen går til enkeltpersoner, grupper, enheter, leverandørselskaper eller andre som gjennom oppdrag for Statoil kan synliggjøre HMS-tiltak som har gitt gode resultater. HMS-prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper eller organisatoriske enheter i konsernet, leverandørselskaper eller andre som har oppdrag for Statoil. Fabricom har blitt nominert for Statoil Konsernsjefens HMS-pris på grunn av arbeid som har blitt gjort med Kompetansestyring. Arbeid som har blitt gjort og som foregår, øker betraktelig vårt kontroll av kompetanse for personell i nåværende prosjekter, og danner grunnlag for nødvendige opplæring for å øke kompetanser hvor det trengs. Kriterier Følgende kriterier vil bli vektlagt ved kåring av prisvinner: Tiltaket har bidratt til bedre resultater innen ett eller flere HMS-områder Tiltakets resultater kommer som følge av godt og systematisk HMS-arbeid Tiltaket er et godt uttrykk for kreativitet og nytenkning Tiltaket har bidratt til å bedre Statoils omdømme Tiltaket kan benyttes i andre deler av Statoil samt at tiltaket bidrar til økt verdiskapning for Statoil En egen jury gjennomgår forslagene, og Statoil konsernsjef vil lede dette arbeidet. Øvrige deltakere i juryen er ledere av Statoil forretningsområder, konserndirektør HMS, samt representanter for Statoil ansatte. Vi venter i spenning for å se om vi kommer videre til finalen. SCM Dept.Manager Geir Danielsen SCM Systems Peter Fray Procurement Resource Group (FRI) Hilde Aambakk Project Procurement Personell Geir Danielsen Project Material Management personnel Frank Illstad Dusavik Base Frank Illstad Tools Store Arvid Rustad Warehouse Arne Røed FABRICOM NYTT NO.104 VINTER 2010/

Fabricom Nytt. Høst 2010. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Høst 2010. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Høst 2010 www.fabricom.no Fabricom Nytt Høst 2010 [ 3 ] Veldig mye positivt, men utfordrende tider [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] ONS 2010 [ 6 ] Økonomi [ 7 ] Sleipner Vedlikehold og

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande høyt & lavt Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2009 Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Side 4 Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Markedssjef Sivert Sande Side Side 12 4-5 Første fagprøve i konteineren

Detaljer

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement

Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement NR 1 - ÅRgaNg 20 JUNI 2012 Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement 3Knut Idar Møt Haugland er ny basesjef for Statoil 4 8 CCB sitt Jon Stangeland Varemottak - ny konsernsjef i NorSea

Detaljer

Helge Muledal. Portrettet:

Helge Muledal. Portrettet: Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2013 Portrettet: Helge Muledal Statusrapport Ekofisk Engineeringsavdelingen utvider staben Nytt Tempo-rom Trondheim HMS: Helseovervåking Kajakktur til Moldeholmene

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008 Relasjon Skanska og den finansielle krisen I det jeg skriver denne lederen er finanskrisen på full fart inn i vår del av verden, og også de europeiske bankene er nå

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer