FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER. Bachelor Master Ph.D."

Transkript

1 FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D.

2 INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...11 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20 UTDANNINGSBYEN BERGEN...22 BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON...24 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON...30 MASTER I REGNSKAP OG REVISJON...50 DOKTORGRAD (PH.D.)...54 OPPTAK...57 NORGES HANDELSHØYSKOLE Norwegian School of Economics Helleveien 30, 5045 Bergen T / STUDIEINFORMASJON/STUDIEADMINISTRASJON Åpningstider: og Ta kontakt for råd og veiledning Facebook: NHH Norwegian School of Economics Blogg: blogg.nhh.no/studentblogg FOTO Montag, Helge Skodvin, Lurken Skilag, Anders Sakseid, Kai Erspamer, Hans Jørgen Brun, Isabella Lu, Hallvard Lyssand, UKEN Foto, Sebastian S. Eide, Daniel Hundven-Clements og Silje Holte. NHH 2014

3 OM NHH VELKOMMEN TIL NHH «ØNSKER DU EN SOLID UTDANNING MED GODE MULIGHETER TIL SPESIALISERING OG SVÆRT ALLSIDIGE JOBB- OG KARRIEREMULIGHETER?» Ønsker du en solid utdanning med varierte jobbmuligheter? Synes du et internasjonalt studiemiljø og gode utvekslingsmuligheter høres spennende ut? Vil du være en del av landets beste studentmiljø? Da er NHH noe for deg. Er du i tillegg motivert, har gode resultater og ønsker å jobbe målrettet, er du definitivt noe for NHH. I mer enn 75 år har NHH vært en spydspiss innen økonomifaget og vi er i dag blant de ledende handelshøyskolene i Europa. Vårt bachelorstudie har gjennom en årrekke vært det mest attraktive studieprogrammet i Norge, og masterprogrammene tilbyr mange spennende spesialiseringsmuligheter. FRØYSTEIN GJESDAL, REKTOR Vi har høye ambisjoner og jobber kontinuerlig for å sikre at studiene er konkurransedyktige internasjonalt og tilpasset behovene i nærings og samfunnsliv. Når du investerer din tid hos oss, skal du vite at NHH utarbeider kursopplegg av høy kvalitet. Til gjengjeld krever vi stor innsats fra din side. At vi driver forskning på internasjonalt toppnivå vil du også merke; hos oss skal de beste forskerne også undervise. Om lag halvparten av NHH-studentene reiser på utveksling. Vi har et unikt utvekslingstilbud, og er som eneste norske lærested medlem av CEMS the Global Alliance in Management Education et samarbeid mellom de beste handelshøyskolene i Europa og utvalgte skoler i resten av verden. Vi mottar stadig flere internasjonale studenter, noe som skaper et mangfoldig studentmiljø og mulighet til å skaffe deg gode internasjonale kontakter. NHH er kjent for sitt aktive studentmiljø. Studentforeningens allsidige tilbud og inkluderende miljø bidrar sterkt til at studentene våre trives. Kandidater fra NHH er ettertraktet i arbeidsmarkedet, og kan velge blant mange interessante jobber etter studiet. NHH forbereder deg for arbeidslivet og gir deg en plattform du kan bygge videre på resten av din karriere. Jeg håper du vil være med på laget og bidra til at vi når våre høye mål! Vennlig hilsen Frøystein Gjesdal, rektor NORGES HANDELSHØYSKOLE 5

4 OM NHH NORGES LEDENDE HANDELSHØYSKOLE NHH ble etablert i 1936 som Norges første økonomiske høyskole, og er i dag en moderne handelshøyskole med over 3000 studenter og nær 400 ansatte. Norges forskningsråd har vurdert NHHs økonomiske fagmiljøer som de beste i landet, og som betydningsfulle i en internasjonal sammenheng. Også NHHs studenter holder høy kvalitet, og høyskolen har inntaksgrenser som er betydelig høyere enn andre økonomistudier i Norge. Gjennom forskning, ansattes engasjement som rådgivere og styremedlemmer, og ved at mange kandidater har sentrale posisjoner i samfunns- og næringsliv, er NHH en viktig premissleverandør for samfunnsutviklingen. Høyskolens sterke bånd til næringslivet sikrer deg en relevant, oppdatert og anvendelig utdanning. Samarbeid med store norske bedrifter bidrar til å utvikle den kunnskapen og kompetansen som til enhver tid er etterspurt. Du undervises av landets fremste fagøkonomer, og vi velger å bruke våre fremste forskere allerede i bachelordelen av studiet. Slik eksponeres du for den nyeste kunnskapen innen fagfeltet også den som først kommer i lærebøker om flere år. På NHH møter du flinke og motiverte studenter. Dette er viktig for din læring. Best utbytte av utdanning får du når du jobber sammen med andre gode studenter. Gjennom samarbeid og diskusjoner med medstudenter blir du utfordret faglig og motiveres til å strekke deg enda lenger. Høsten 2013 åpnet NHHs nyeste undervisningsbygg. Undervisnings- og arbeidsrommene er utstyrt med det nyeste innen teknologiske hjelpemidler til disposisjon for studentene. Vi jobber sammen med studentene våre for å forbedre oss. Gjennom dialog og evaluering gis studentene mulighet til å forme morgendagens kurs og sin egen studiehverdag. Studentenes engasjement er viktig for NHHs videre utvikling. «BEST UTBYTTE AV UTDANNING FÅR DU NÅR DU JOBBER SAMMEN MED ANDRE GODE STUDENTER.» 6 NORGES HANDELSHØYSKOLE 7

5 OM NHH Administrerende direktør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) Idar Kreutzer foreleser for førsteårsstudenter ved NHH om bærekraftig utvikling i faget Introduksjon til økonomiskadministrativ analyse. NHH FORBEREDER DEG TIL ARBEIDSLIVET Valg av utdanning er viktig for ditt fremtidige yrkesliv, men det er forskjell på utdanninger. Velger du å studere ved NHH vil du stå i en spesiell posisjon, fordi du utdanner deg til en bestemt profesjon, samtidig som du får muligheter til en allsidig karriereutvikling etter egne ønsker og evner. Et studies relevans for arbeidslivet handler i hovedsak om to ting: Det må lære deg hvilke beslutninger som er de riktige å fatte i ulike arbeidssituasjoner (teori) og det må lære deg hvordan disse beslutningene best gjennomføres (praksis). NHH vektlegger begge disse aspektene. Teoretisk tyngde og praktisk relevans gjør deg godt rustet til å møte et krevende arbeidsmarked. I studiet lærer du det teoretiske grunnlaget for å kunne ta gode beslutninger. For å sikre studiets relevans har NHH et tett samarbeid med næringslivet. Bedrifter bidrar med gjesteforelesere og gir innspill til utvikling av kurs. Dette samarbeidet hjelper oss til å utvikle den kunnskapen og kompetansen som er etterspurt. Den praktiske tilnærmingen til fagene lærer du gjennom løsing av case om dagsaktuelle problemstillinger, seminarer i samarbeid med næringslivet, internships, samt det praktiske arbeidet med masteroppgaven. 81 prosent av NHHs sist utdannede kandidater fikk jobb før de var ferdig å studere? NHHs kandidater er ikke bare de beste teoretisk, men også praktisk. Dette blir blant annet demonstrert ved at de stadig går til topps i casekonkurranser, i kamp mot andre økonomi-, teknologi- og jusstudenter. NHHs studenter hevder seg også godt i internasjonale casekonkurranser. En annen kilde til praksiserfaring er arbeidet i studentforeningen NHHS. Engasjement her gir deg erfaring fra ulike funksjoner i en organisasjon. Det være seg som leder, økonomi-, arrangements-, markeds- eller informasjonsansvarlig for en av de mange gruppene i NHHS. «Utdanning fra NHH åpner mange dører og gir deg karrieremuligheter du ellers ikke ville fått. Kunnskapen man opparbeider på NHH gjør det lettere å møte utfordringene i arbeidslivet.» ANDERS BJØRNEBY, Masterstudent i Finansiell økonomi 8 NORGES HANDELSHØYSKOLE 9

6 KARRIEREMULIGHETER TETT KONTAKT MED NÆRINGSLIVET Som NHH-student er du svært ettertraktet på jobbmarkedet. Siste arbeidsmarkedsundersøkelse viser at 81 prosent av NHHs kandidater fikk jobb før avsluttede studier. Det er viktig for høyskolen å skape kontakt mellom studentene og næringslivet, og du vil oppleve en rekke slike møtepunkter gjennom studietiden. NHHS sitt underutvalg Næringslivsutvalget (NU) er et bindeledd mellom NHHs studenter og bedrifter. Hvert år har nær 100 bedrifter stand på høyskolen for å rekruttere studenter, og om lag like mange deltar på Karrieredagen med samme formål. «Karriere med mening» er en karrieredag for ideelle organisasjoner, og Karriere Vest er en særskilt karrieredag for Vestlandsbedrifter. NHH har ulike arrangement sammen med norsk og internasjonalt næringsliv. Et eksempel er NHH Forum som arrangeres av fagstaben og studenter ved høyskolen, i samarbeid med en eller flere store bedrifter. Statoil, DnB, PwC, EY og Schibsted er blant bedriftene som har deltatt. På NHH Forum inviteres du til å diskutere dagsaktuelle spørsmål med bedriftenes ledelse. Et annet eksempel er NHH-Symposiet, en stor næringslivskonferanse organisert av NHH-studenter. Som student på NHH er du medlem av Studentsamskipnaden i Bergen (SiB). SiBs karrieresenter tilbyr karriereveiledning, jobbsøkerkurs og andre aktiviteter. NHH har også et eget internasjonalt rettet karrieresenter som bistår studenter som ønsker å arbeide utenfor Norge. NHH Alumni er et sosialt og faglig nettverk hvor tidligere NHH-studenter holder kontakt med venner fra studietiden. Nettverket holder deg oppdatert på hva som skjer på NHH og i NHHS. Når du er i gang med din yrkeskarriere vil du også kunne bruke alumninettverket til å holde deg orientert om mulighetene i arbeidsmarkedet. Schibsteds konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i samtale med NHH-studenter under NHH Forum NORGES HANDELSHØYSKOLE 11

7 KARRIEREMULIGHETER BRANSJEFORDELING KANDIDATER FRA MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM ET MANGFOLD AV JOBBMULIGHETER REVISJON 21% OLJE 9% ENERGI 3% IT/TELE 3% INDUSTRI 4% HANDEL 2% MEDIA 2% KONSULENT 21% BANK/FORSIKRING/FINANS 16% OFFENTLIG ADMINISTRASJON 7% TRANSPORT/SHIPPING 3% CASE 4% 21% UNDERVISNING/FORSKNING 2% ANNET 9% 2% 3% 3% 7% 3% 2% 9% 9% 21% Du lurer kanskje på hva en siviløkonom egentlig jobber med? Noe av dette har vi beskrevet på karrieresidene (side 11 15). For at du bedre skal forstå bredden i oppgaver og utfordringer du kan møte som fremtidig siviløkonom, har vi laget et case som illustrasjon. Her finner du innledningen til caset, mens fortsettelsen følger på side 32 (næringsøkonomi og konkurranse), 34 (finans), 36 (produksjon), 38 (økonomisk analyse), 40 (human resource), 42 (samfunnsansvar), 44 (interkulturell kommunikasjon), 46 (merkevareledelse) og 52 (revisjon). INNLEDNING Ole Hansen er siviløkonom og administrerende direktør i Norges ledende olje- og energiselskap, NorOil, som utvinner olje og gass i Nordsjøen. I olje- og energibransjen er det hard konkurranse fra USA og OPEC-landene, og Ole Hansen ønsker derfor å styrke NorOils konkurranseevne i det internasjonale markedet. ScanKraft er en annen stor aktør i det nordiske olje- og energimarkedet. Selskapet utvinner olje og gass i Nordsjøen og er i tillegg stor i Europa innen fornybar energi. ScanKraft vurderer å rendyrke sin satsing på fornybar energi og har innledet samtaler med NorOil om en fusjon, som vil si å slå sammen hele eller deler av de to selskapene. 2% 16% Valg av utdanning handler ikke bare om hva du skal gjøre de neste tre til fem år. Det handler mest om hva du skal gjøre resten av livet. Det er viktig å velge et studium som ikke begrenser deg i arbeidslivet, men som åpner mange muligheter. Her står studier ved NHH i en særstilling. Med en grad fra NHH er du ettertraktet i både privat og offentlig sektor. Mange tidligere studenter jobber innen finans, konsulentvirksomhet og revisjon, og innen bransjer som energi, media og PR. De finner også arbeid i ideelle organisasjoner, departementer, diplomatiet, og ved universiteter og høyskoler. De jobber blant annet med økonomisk rådgivning, strategi og ledelse, regnskap og revisjon, merkevarebygging og finans. De mange ulike karriereveiene bidrar til at arbeidsmarkedet for siviløkonomer og revisorer er svært godt. Studier ved NHH gir et godt grunnlag for å ta en doktorgrad, som åpner for å jobbe med forskning og undervisning på høyskoler og universitet. Stadig flere av NHHs doktorgradskandidater går inn i ledende jobber i næringslivet. Som NHH-kandidat besitter du ofte en nøkkelkompetanse i organisasjonen. Du starter gjerne karrieren med analysearbeid av den informasjonen ledelsen trenger for å fatte gode beslutninger. Ofte jobber man i team med andre yrkesgrupper for å sikre et tverrfaglig perspektiv på utfordringer man står overfor. Arbeidet krever gjerne at man kommuniserer tett med ledelsen og ut mot kunder og leverandører. Mange NHH-kandidater oppnår tidlig et stort ansvar og inntar ofte ledende posisjoner videre i karrieren. Med en grad fra NHH er du også ettertraktet på det internasjonale arbeidsmarkedet. Velger du å ta CEMS MIM-graden (Master in International Management) vil det gi deg et særskilt grunnlag for å satse på en internasjonal karriere. Internasjonal erfaring verdsettes høyt og kan gi et fortrinn i din karriereutvikling. For mer om hva du kan møte av arbeidsutfordringer med en grad fra NHH, se jobbcase på side 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 og 52. Ole tror dette kan være en god mulighet for NorOil, spesielt med tanke på ScanKrafts olje- og gassvirksomhet. Han er imidlertid mer skeptisk til å overta ScanKrafts virksomhet innen fornybar energi, da dette ville være et ukjent forretningsområde for NorOil. Han kaller inn ledelsen for å diskutere idéen. Se for deg at du er et av styremedlemmene. Hvilke utfordringer tror du det er ved en slik fusjon? TIPS Hvordan vil det påvirke de ansatte? Hvilken virkning kan det ha for produksjonen? Kan de være trygge på at dette er en lønnsom investering? Påvirkes merkevaren? Hvilken effekt kan det ha for selskapets miljøprofil? 12 NORGES HANDELSHØYSKOLE 13

8 KARRIEREMULIGHETER NOEN ORGANISASJONER SOM ANSETTER NHH-KANDIDATER «Utdanningen fra NHH har gitt meg en solid faglig trygghet, og evne til å lære meg nye ting forholdsvis fort. Bredden i utdanningen har vært en styrke å ha med seg inn i lederroller, der man blir utfordret på mange plan både faglig og personlig..» RAMI HAUG KHOURY, Direktør konsernutvikling, Norway Seafoods Group «Jeg er ikke en siviløkonom som tilfeldigvis er kreativ, jeg er en kreativ fyr som valgte å ta økonomiutdanning. Jeg ønsket å skape noe eget, og utdanningen ble et nyttig verktøy for å kunne realisere ideen om en regntøykolleksjon for urbane mennesker. I dag selges produktene våre over hele verden.» ALEXANDER HELLE, Gründer, Norwegian Rain «Journalister skal gjøre kompliserte sammenhenger lettfattelige. Vi skal vise at de enkle sammenhengene kanskje ikke er så enkle likevel. Det krever forståelse for prosesser i politikk og næringsliv. Studier ved NHH har vært viktige for min forståelse av samfunnet jeg skriver om.» TRINE EILERTSEN, Politisk kommentator i NRK «Master i regnskap og revisjon er en langsiktig investering og en viktig karrieremessig satsing. Størst mulig varig verdi skapes gjennom økt innsikt og evne til refleksjon. På NHH oppnås dette gjennom vektlegging av grunnleggende faglig forståelse og god integrasjon mellom fagområdene.» ERIK MAMELUND, Administrerende direktør i EY «Studiene ved NHH ga inspirasjon og perspektiver. Utdanningen ga meg både konkrete arbeidsverktøy som leder og innsikt i samfunnsspørsmål, maktrelasjoner og internasjonale forhold. Professor Thorolf Rafto var en glødende menneskerettighetsforkjemper, og Raftostiftelsen har et nært forhold til NHH.» THERESE JEBSEN, Daglig leder i Raftostiftelsen 14 NORGES HANDELSHØYSKOLE 15

9 INTERNASJONALE MULIGHETER INTERNASJONALE NHH EN INTERNASJONALT ORIENTERT HØYSKOLE 3 INTERNASJONALE MASTERPROFILER 20 % REISER PÅ UTVEKSLING I BACHELORSTUDIET 50 % REISER PÅ UTVEKSLING I MASTERSTUDIET DOBBELGRAD MED 6 AV VERDENS LEDENDE HANDELSHØYSKOLER 300 INNVEKSLINGSSTUDENTER HVERT ÅR 18 % AV ALLE NYE STUDENTER HVERT ÅR ER INTERNASJONALE NÆR 40 STUDENTER TAS OPP ÅRLIG PÅ CEMS MIM 60 % AV MASTERKURSENE ER PÅ ENGELSK UTVEKSLINGSAVTALER MED 158 LÆRESTEDER I OVER 40 LAND CA 25 NHH-STUDENTER DELTAR ÅRLIG PÅ GRÜNDERSKOLEN 35 % AV FAGSTABEN ER UTENLANDSKE 5 ULIKE SPRÅK SOM VALGFAG I BACHELORSTUDIET 1 INTERNASJONALT KARRIERESENTER FOR DEG SOM VIL JOBBE I UTLANDET NHH er Norges klart mest internasjonale utdanningsinstitusjon? NHH er en internasjonalt orientert høyskole. Dette gjenspeiler seg i de nære relasjonene høyskolens forskere har til anerkjente forsknings- og undervisningsmiljø over hele verden, hvor mange også er aktive gjesteforelesere. En stor andel av fagstaben ved NHH har sin doktorgradsutdanning fra anerkjente universiteter i utlandet, og flere er internasjonalt ansett som ledende fagpersoner innen sine felt. Hvert år er høyskolen vertskap for internasjonale workshops og seminarer, og NHHs kurs har med jevne mellomrom også gjesteforelesere fra utlandet. Deltakelse i felles internasjonale studieprogrammer og studentutveksling er viktig for NHH. På bachelornivå gjenspeiles det internasjonale både i utvekslingstilbudet og ved at språk- og kulturforståelse er et viktig supplement til de økonomiske fagene. Studiene kan videreføres med et utvekslingsopphold. Du tilbys språk- og kulturkurs i engelsk, fransk, spansk, tysk og japansk. På masternivå gjenspeiles det internasjonale gjennom det gode utvekslingstilbudet, tre engelskspråklige masterprofiler og gjennom CEMS MIM, dobbelgrad og Gründerskolen. Du kan lese mer om dette på side NHHs solide internasjonale status har medvirket til at vi som eneste norske institusjon er tilknyttet prestisjetunge nettverk av samarbeidende institusjoner, hvor CEMS - the Global Alliance in Management Education, og PIM - Partnership in International Management, er de mest betydningsfulle. Også studentforeningen bidrar til det internasjonale NHH. Gjennom NHH AIESEC får du muligheten til internships i utlandet både underveis og etter studiene. «Utveksling ga meg en unik mulighet til å praktisere språket jeg hadde som valgfag. Utveksling gir deg et annet perspektiv som vil være nyttig i et internasjonalt miljø, og en erfaring jeg ikke ville vært foruten.» HANNE HJELMUNGEN LORVIK, Masterstudent 16 NORGES HANDELSHØYSKOLE 17

10 INTERNASJONALE MULIGHETER SPENNENDE UTVEKSLINGSTILBUD På NHH legger vi til rette for at studentene kan få et spennende studieopphold i utlandet som en integrert del av studiene. En stor andel av studentene benytter seg av denne muligheten. Du gis mulighet til å reise på utveksling ett semester i bachelorstudiet og ett semester i masterstudiet. Et utvekslingsopphold gir sosial og faglig kompetanse som kommer til nytte både i studiene og når du skal ut å søke jobb. Utvekslingsoppholdet gir unike muligheter til å utvikle språkkunnskaper, skape internasjonale nettverk og oppleve nye kulturer. For NHH er det viktig at studentene får et godt faglig opplegg når de er på utveksling, og høyskolen tilbyr derfor kun utvekslingsalternativer som holder høy faglig standard. NHH er i en særstilling når det gjelder antall utvekslingsprogrammer og kan tilby et bredt og mangfoldig utvekslingstilbud for studentene. I alt har vi utvekslingsavtaler med mer enn 158 læresteder i mer enn 40 land over hele verden. På bachelornivå reiser du på utveksling i fjerde eller femte semester. På masternivå reiser de fleste på utveksling i andre eller tredje semester. Utvekslingsoppholdet innpasses som en del av det ordinære studiet ved NHH. NOEN LÆRERSTEDER DU KAN REISE TIL Les mer på EUROPA Handelshøjskolen i København (CBS), Danmark Handelshögskolan i Stockholm, Sverige Aalto University School of Business, Finland HEC Paris, Frankrike London School of Economics, Storbritannia University of Manchester, Storbritannia Università Luigi Bocconi, Italia University of St. Gallen, Sveits Universität Mannheim, Tyskland St.Petersburg State University, Russland ASIA/AFRIKA National University of Singapore (NUS), Singapore Fudan University, Kina Nagoya University of Commerce and Business, Japan Indian Institute of Managment Bangalore, India University of Cape Town, Sør-Afrika NORD- OG SØRAMERIKA University of California, Berkeley, USA Columbia University, USA Cornell University, USA Duke University, USA McGill University, Canada University of British Columbia, Canada York University, Canada ITAM, Mexico Fundacao Getulio Vargas, Brasil Universidad Torcuato di Tella, Argentina OCEANIA University of Sydney, Australia The University of New South Wales, Australia The University of Melbourne, Australia University of Queensland, Australia University of Otago, New Zealand «I ALT HAR VI UTVEKSLINGS- AVTALER MED 158 LÆRESTEDER I MER ENN 40 LAND OVER HELE VERDEN.» 18 NORGES HANDELSHØYSKOLE 19

11 NORGES HANDELSHØYSKOLES STUDENTFORENING STUDENTMILJØ GODE VENNER FRA FØRSTE DAG For å gi deg en best mulig start på studietiden arrangerer studentforeningen NHHS Velkomstuken den første uken i semesteret. Her er inkludering nøkkelordet. I Velkomstuken er det arrangementer hver dag og kveld, og du blir kjent med andre studenter, med høyskolen og med Bergen. Nåværende studenter er faddere og sørger for at du blir tatt godt vare på. NHHS ledes av et styre på åtte personer som velges hver høst av studentene. 29 ulike underutvalg er direkte underlag t NHHS. Ellers består foreningen av mer enn 60 andre interessegrupper aktive medlemmer. NHHS har en årlig omsetning på ca. åtte millioner kroner. NHHS drives på frivillig basis. NHHS er selvdrevet ved at alle oppgaver utføres av studenter. Du kan lese mer på Uavhengige undersøkelser viser at NHH er det lærestedet hvor studentene trives best, og 95 prosent av studentene våre vil anbefale andre å studere på NHH. Vi gjør vårt beste for at du skal føle deg velkommen og trives hos oss. AKTIVT STUDENTMILJØ Som student ved NHH blir du medlem av studentforeningen NHHS, en av landets mest aktive studentforeninger. NHH har en mangfoldig studentmasse og NHHS tilbyr aktiviteter tilpasset mange interesseområder. Her får du gode muligheter til å bli kjent med andre studenter og drive med noe du liker. I NHHS finner du alt fra ulike idrettsgrupper som fotball, basketball og friluftsliv, til finansgruppen, entreprenørorganisasjonen, skoleavisen «Bulle», TV-kanalen «K7 Minutter», investorgruppen, fotogruppen, dansegruppen og flere ulike kor for å nevne noen. Noe av det første du møter i studentforeningen er NHH Aid, hvor førsteårsstudenter på kreativt vis samler inn penger til samarbeidsprosjekter med UNICEF. Kulturfestivalen UKEN er Vestlandets største studentarrangement. Gjennom tre uker arrangeres revy og konserter, som sammen med en rekke andre tilbud trekker til seg tusenvis av besøkende til høyskolen. NHH-Symposiet er Nord-Europas største studentdrevne konferanse for næringslivet. Hit kommer næringslivstopper og topp-politikere for å diskutere fremtidsrettede internasjonale tema. ALUMNI NHH Alumni er et sosialt og faglig nettverk hvor tidligere NHH-studenter holder kontakt med venner og kjente fra studietiden. Mange kull arrangerer kulljubileer og andre samlinger, og NHH Alumni er et naturlig utgangspunkt for å spre informasjon om slike arrangementer. NHH Alumni bidrar til medlemmenes faglige fornyelse ved å informere om og arrangere konferanser, kurs og seminarer. 20 NORGES HANDELSHØYSKOLE 21

12 BERGEN UTDANNINGSBYEN BERGEN INTERNASJONAL OG ÅPEN Med sine røtter som Hansaby har Bergen en lang historie for å ta i mot nye innbyggere for en lengre eller kortere periode. Dette har gjort Bergen til en åpen by og bergenserne til et inkluderende folkeslag. Dette vil også du oppleve som ny student i Bergen. Bergen er en studentby med en rekke utdanningsinstitusjoner. Over 10 prosent av innbyggerne er studenter. Bergen er landets mest internasjonale studentby, med studenter fra mer enn 110 land. Bergen har et svært aktivt kultur- og uteliv, og en rekke frivillige kulturorganisasjoner gir deg muligheten til å delta i skapende og utøvende aktiviteter. Spesielt kan nevnes byens gode musikkmiljø. Bergens unike plassering mellom sjø og fjell gir mulighet til å kombinere byliv med naturopplevelser. Syv minutter opp med Fløibanen fra Bergen sentrum møter du et flott turområde med blant annet lysløype for de langrennsinteresserte. En times kjøring fra Bergen ligger Eikedalen Alpinsenter og omtrent like langt er det til vintersportsstedet Voss, også kjent for sitt ekstremsportmiljø i sommerhalvåret. Bergensområdet har noen av landets flotteste dykker- og klatreopplevelser å by på. Det rike kulturlivet, mulighetene til fritidsaktiviteter, samt at det ikke er altfor vanskelig for studenter å finne bolig, gjør det enkelt å være innflytter til Bergen. «PLASSERINGEN MELLOM SJØ OG FJELL GIR MULIGHET TIL Å KOMBINERE BYLIV MED NATUR- OPPLEVELSER.» 22

13 BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON STUDIESTRUKTUR BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 1. SEMESTER (HØST ) STUDIEFORBEREDENE KURS INTRODUKSJON TIL ØKONOMISK-ADMINISTRATIV ANALYSE + INTRODUKSJONS- KURS I ETIKK METODE MATEMATIKK FOR ØKONOMER BEDRIFTSØKONOMI DRIFTSREGNSKAP OG BUDSJETTERING METODE DATA- BEHANDLING FOR ØKONOMER BYGG FUNDAMENTET DU TRENGER Siviløkonomstudiet ved NHH er et femårig studium som består av et treårig bachelorstudium med rett til direkte overgang til et toårig masterstudium. Dette gir deg tittelen siviløkonom. 2. SEMESTER (VÅR) 3. SEMESTER (HØST ) 4. SEMESTER (VÅR) SAMFUNNSØKONOMI INTRODUKSJON TIL MIKROØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI VIDEREGÅENDE MIKROØKONOMI METODE ANVENDT METODE METODE STATISTIKK FOR ØKONOMER STRATEGI OG LEDELSE MARKEDSFØRING STRATEGI OG LEDELSE PSYKOLOGI OG LEDELSE BEDRIFTSØKONOMI BEDRIFTSØKONOMISKE BESLUTNINGER BEDRIFTSØKONOMI FINANSREGNSKAP BEDRIFTSØKONOMI INVESTERING OG FINANS VALGFAG VALGFAG VALGFAG I bachelorstudiet skal du oppnå forståelse for de ulike økonomiskadministrative fagområdene. Du lærer å gjenkjenne og løse praktiske problemer, og øves i kritisk bruk av kunnskaper og metoder. Du lærer om bakgrunner for og virkninger av beslutninger som tas i organisasjoner, samtidig som etiske-, miljømessige- og andre samfunnshensyn skal ivaretas. Kommunikasjons- og samarbeidsevner er også viktige ferdighetsmål ved studiet. Hovedtyngden i studiet ligger på de tre økonomisk-administrative fagområdene bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, samt strategi og ledelse. Studiet gir også kompetanse i metodefagene matematikk, statistikk og databehandling. Disse gir deg grunnlag for å arbeide systematisk med emner innen økonomi. 5. SEMESTER (HØST ) SAMFUNNSØKONOMI INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK VEKST STRATEGI OG LEDELSE ORGANISASJONS- TEORI VALGFAG VALGFAG Etikk er et gjennomgående tema i studiet, både i form av egne kurs og integrert i andre fag. Etikk og teorier om rettferdighet handler om hvordan man skal ta riktige beslutninger i ulike situasjoner. NHH utdanner mennesker som skal ta viktige beslutninger. Beslutningstakere må forholde seg til motstridende krav og ønsker, og veie ulike interesser mot hverandre. Ikke minst vil de ta beslutninger som har konsekvenser for samfunnet som helhet. 6. SEMESTER (VÅR) SAMFUNNSØKONOMI MAKROØKONOMI STRATEGI OG LEDELSE STRATEGISK LEDELSE BEDRIFTSØKONOMI ØKONOMISYSTEMER OG STYRING VALGFAG I din fremtidige jobb kan du få ansvar for å motivere ansatte og for å ivareta omdømmet til virksomheten. Forståelse for de etiske verdiene hos ansatte, kunder og i samfunnet generelt er avgjørende for å kunne utføre disse oppgavene. En fullført bachelorgrad fra NHH gir deg muligheter på arbeidsmarkedet eller rett til overgang til masterstudier ved NHH. NHH vant Utdanningskvalitetsprisen i 2013? 24 NORGES HANDELSHØYSKOLE 25

14 BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON STUDIETS FAGLIGE PILARER BEDRIFTSØKONOMISKE FAG Når du søker arbeid vil din fremtidige arbeidsgiver forvente at du har en grunnleggende forståelse i bedriftsøkonomisk analyse. Med en grad fra NHH skal dine fremtidige ledere vite at du kan utarbeide og presentere et solid og velfundert grunnlag for noen av de viktigste beslutningene som skal fattes i bedriften. God drift og fornuftige disposisjoner er grunnlaget for lønnsomhet og vekst. Bedriftsøkonomisk analyse gir deg de verktøyene du trenger for å kunne foreta slike disposisjoner. Ved hjelp av denne faginnsikten kan du analysere bedriftens og konkurrentenes økonomiske utvikling og nåværende posisjon. Du kan identifisere og beskrive muligheter for forbedringer og analysere lønnsomheten i disse mulighetene. Man studerer blant annet: hvordan man utarbeider kalkyler, investeringsanalyser og budsjett vurdering av risiko og lønnsomhet beslutningsanalyse: modeller og praktisk bruk hvordan man planlegger et prosjekt med hensyn til tidsbruk og kostnader måling og evaluering av produktivitet SAMFUNNSØKONOMISKE FAG I den samfunnsøkonomiske delen av bachelorstudiet vil du lære metoder og teorier som er viktige hvis du ønsker en lederposisjon nasjonalt eller internasjonalt. Du vil få innsikt i viktige økonomiske problemstillinger som studeres både fra bedriftens og samfunnets ståsted. Det legges stor vekt på å utvikle din evne til å analysere komplekse problemstillinger. Man studerer blant annet: hvordan internasjonal konkurranse påvirker en bedrifts valg av strategi hva som påvirker renteutviklingen nasjonalt og internasjonalt hvordan man kan forvalte den norske oljeformuen hvordan man kan løse miljø- og klimautfordringer hva som kan forklare at noen land er fattige og andre er rike «I DEN SAMFUNNSØKONOMISKE DELEN AV BACHELORSTUDIET VIL DU LÆRE METODER OG TEORIER SOM ER VIKTIGE HVIS DU ØNSKER EN LEDERPOSISJON.» STRATEGI OG LEDELSESFAG I strategi- og ledelsesfag er det sentralt å forstå hvordan verdier skapes i bedrifter. Verdiskapning avhenger av etterspørsel etter de produkter og tjenester som tilbys. Gjennom å lære om potensielle kunders atferdsmønster skal du i størst mulig grad forutse deres interesse for disse produktene og tjenestene. Å se potensialet for verdiskapning er sentralt for både investorer, rådgivere, gründere og markedsføringskonsulenter. Tanker, holdninger og atferd står sentralt når organisasjoner skal få det beste ut av sine ansatte. De ansatte er avgjørende for å nå mål både på kort og lang sikt. Derfor er det ledelsens oppgave å sørge for at en til enhver tid er organisert på en hensiktsmessig måte. Kunnskap om strategi og ledelse er viktig for beslutningstakere og deres rådgivere på alle nivå i organisasjoner. Man studerer blant annet hvordan: mennesker oppfatter, lærer og blir motivert, og hvordan dette påvirker sosiale prosesser på arbeidsplasser og i organisasjoner organisasjoner fungerer internt og i forhold til sine omgivelser man identifiserer og analyserer strategiske alternativer for en bedrift man iverksetter strategiske beslutninger og tar etiske hensyn markedsføring kan skape verdier for bedriften «Bachelorstudiet har gitt meg bred innsikt i ulike fagretninger, og derfor en god pekepinn på hvilket fagområde jeg ønsker å fortsette med på masterstudiet.» HENRIETTE RIEBER, Bachelorstudent «Bachelorstudiet gir meg et godt teoretisk fundament, og sammen med praktiske utfordringer i studentforeningen blir dette en veldig god verktøykasse.» SEBASTIAN S. EIDE, Bachelorstudent 26 NORGES HANDELSHØYSKOLE 27

15 BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VALGFAG I bachelorstudiet skal du velge seks moduler med valgfag, hvorav minimum fire skal velges fra de valgfrie allmenne fagene og resten fra de valgfrie økonomiskadministrative fagene. Innen valgfrie allmenne fag tilbys det flere moduler innen språk, matematikk, rettslære, økonomisk geografi og økonomisk historie. Du vil ha stor fleksibilitet til å kombinere de ulike fagene. De valgfrie økonomiskadministrative fagene tilbys fra en rekke fagområder. ALLMENNE VALGFAG NHH tilbyr deg språkkurs innen engelsk, fransk, japansk, spansk og tysk. Målsetningen er å gi deg ferdigheter i fremmedspråk og kunnskaper om ulike kulturområder som gjør deg rustet til å opptre på internasjonale arenaer. Gode kunnskaper innenfor ett eller flere av disse språkene gir deg også muligheten til å reise på utveksling og/eller ta en CEMS mastergrad. Du kan videre velge mellom flere avanserte matematikkurs. Matematikk er økonomifagets fremste metodefag, og kunnskaper utover det som er obligatorisk vil for det første komme deg til nytte gjennom studiene, men også gjøre deg særskilt interessant for en rekke jobber hvor matematisk analyse står sentralt. Mange økonomer går inn i stillinger hvor det er relevant å ha kunnskap om juridiske spørsmål. Gjennom valgfagene innen rettslære får du grunnleggende kompetanse innen juridiske områder som avtale- og kjøpsrett, markeds- og konkurranserett, arbeidsrett og skatterett. Valgfagene innen økonomisk geografi og økonomisk historie vil gi deg et bredere perspektiv på økonomiske beslutninger og økonomisk utvikling. VALGFRIE ØKONOMISK-ADMINISTRATIVE FAG Innen de økonomisk-administrative valgfagene tilbys et bredt spekter av kurs fra ulike fagmiljø ved NHH. Kursene undervises fortrinnsvis på engelsk. Fagene krever forkunnskaper og tas følgelig sent i bachelorstudiet. Kursene vil ofte være relatert til den seneste forskningen og kan hjelpe deg å velge retning på dine kommende masterstudier. 28 NORGES HANDELSHØYSKOLE 29

16 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON STUDIESTRUKTUR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON 120 STUDIEPOENG HOVEDPROFIL - 45 STUDIEPOENG (6 KURS) OBLIGATORISKE KURS TAS 1. OG 2. SEMESTER STØTTEPROFIL - 30 STUDIEPOENG (4 KURS) VALGFRIE KURS - 15 STUDIEPOENG (2 KURS) SELVSTENDIG ARBEID - 30 STUDIEPOENG (1 SEMESTER) NHHs kandidater er de økonomene som verdsettes høyest i arbeidsmarkedet? FÅ MORGENDAGENS KUNNSKAP I DAG Masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) er et toårig studium som leder frem til graden Master i økonomi og administrasjon Siviløkonom. Studenter som har fullført en bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende studier kan søke om opptak til masterstudiet ved NHH (for eventuelle tilleggskrav se opptak side 58). De som har fullført bachelorstudiet ved NHH er garantert direkte overgang til masterstudiet. PROFILER Masterstudiet ved NHH har åtte ulike hovedprofiler. Hovedprofilen er din spesialisering i studiet. Studiet byr på svært fleksible muligheter slik at du kan skreddersy din egen fagprofil ut fra interesser og karriereplaner. Som masterstudent skal du velge en av følgende hovedprofiler: Samfunnsøkonomi Finansiell økonomi Økonomisk styring Økonomisk analyse Strategi og ledelse Energy, Natural Resources and the Environment International Business Marketing and Brand Management For å få bredde i din kompetanse skal du også velge en støtteprofil fra listen over. Et utvekslingsopphold, en CEMS Master in International Management (CEMS MIM) eller deltakelse på Gründerskolen kan innpasses som støtteprofil. SELVSTENDIG ARBEID Du skal i løpet av masterstudiet gjennomføre en selvstendig utredning tilsvarende ett semesters arbeid. Her går du, sammen med en annen student, i dybden på en problemstilling i tilknytning til din hovedprofil. Gjennom dette arbeidet skal du opparbeide deg analysekompetanse på høyt nivå. Stikkord i denne sammenhengen er forståelse, refleksjon og modning. 30 NORGES HANDELSHØYSKOLE 31

17 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SAMFUNNSØKONOMI I Samfunnsøkonomi lærer du om hva som motiverer og driver beslutninger for individer, bedrifter, konkurrenter og myndigheter, og hva som bestemmer priser, avkastning og konjunkturer. Det er en profil for deg som ønsker å analysere utviklingen i enkeltbedrifters og bransjers ytre rammevilkår, eller som ønsker å forstå hvilke strategiske begrensninger og muligheter den samfunnsøkonomiske utviklingen har for den enkelte bedrift. i følge forskningsrådet har NHH Norges ledende fagmiljø også innen samfunnsøkonomi? Kursene i profilen konsentreres om den praktiske anvendelsen av faget. Det blir lagt særlig vekt på anvendelse av teori, og hvordan man kan bruke økonomiske data til å gjøre empiriske analyser av norsk og internasjonal økonomi. En bred innføring i økonomiske metoder og verktøy er en viktig del av opplæringen for senere selvstendige arbeider. I tillegg til basiskurs i mikro- og makroøkonomi og empiriske metoder, er sentrale områder i studiet: næringsøkonomi, arbeidsmarkedsøkonomi, økonomi i offentlig sektor, utviklingsøkonomi og internasjonal økonomi. Ved å studere samfunnsøkonomi får du faglig tyngde til å gjøre analyser av både markeder og bransjer og, på mer overordnet nivå, utviklingen i land og regioner. Profilen gir deg viktige perspektiver for å forstå en stadig mer globalisert økonomi, enten du sikter deg inn mot en karriere i privat eller offentlig sektor. CASE Noen eksempler på kurs i profilen: Eksperimentell økonomi: Etikk, motivasjon og atferd Konkurranseanalyse Labour Economics International Macroeconomics Næringsøkonomi Development Economics Petroleum Economics NÆRINGSØKONOMI OG KONKURRANSE Stina Sønsteby er siviløkonom og ansvarlig for NorOils markedsposisjon og konkurranseflater mot konkurrenter og kunder. Hun ser en rekke fordeler ved en fusjon med ScanKraft siden de da får bortimot full markedsdominans innen norsk olje- og gassutvinning. Dette vil gi det nye selskapet muligheter til å innrette seg bedre mot større leverandører og gi rom for lavere innkjøpspriser. Videre vil selskapet innenfor viktige deler av markedet bedre kunne prise egne produkter. Konkurransen om større gassleveranser til Europa kan reduseres, og man får kontroll på større deler av infrastrukturen, så som rørledninger og leveransepunkter. Samtidig ser Stina at mange av disse fordelene også skaper noen utfordringer mot myndighetene som skal godkjenne fusjonen. Konkurransemyndighetene i Norge vil være opptatt av i hvilken grad redusert konkurranse kan bli uheldig for den store leverandørindustrien i Norge. Konkurransemyndigheter i utlandet vil være opptatt av at fusjonen kan gi for høye energipriser i Europa. Stina melder tilbake til Styret at forventede bekymringer fra konkurransemyndighetene bør møtes med aktive tiltak fra NorOil, og hun anbefaler at man i den videre prosessen vurderer å opprette en egen enhet for distribusjon av gass, holde åpne auksjoner for leverandører, samt pålegge restriksjoner på innkjøp fra enkeltkunder slik at flere leverandører ivaretas. «I profilen finnes det et bredt utvalg kurs med dyktige og anerkjente forelesere, og de mindre klassene gir lavere terskel for dialog og aktiv deltakelse. Møtet mellom teori og dagsaktuelle problemstillinger er motiverende og gir deg en bedre samfunnsforståelse.» STINE VIDDAL ØI, Masterstudent i Samfunnsøkonomi 32 NORGES HANDELSHØYSKOLE 33

18 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON FINANSIELL ØKONOMI Profilen dekker et bredt fagområde, med foretakets finansiering, investerings- og porteføljeanalyse og makroøkonomi som faglige grunnpilarer. Profilen er bredt anvendelig for en rekke oppgaver i ulike karriereveier. Dette inkluderer finansstyring og strategifunksjoner i foretak, offentlig forvaltning innen finans- og næringspolitikk og en rekke oppgaver innen finansforetak - slik som megling av verdipapirer, kapitalforvaltning, finansiell rådgivning, bank- og forsikringsvirksomhet og formidling av finansielle tjenester til foretak. NHHs sterke bånd til næringslivet sikrer deg en relevant og anvendelig utdanning? Profilen dekker sentrale deler av de bedrifts- og samfunnsøkonomiske fagområdene, og har fokus på kunnskap og metoder som er nyttige for å løse finansøkonomiske problemstillinger i næringslivet og i forvaltningen. Du lærer metoder for å vurdere strategiske beslutninger forbundet med risiko og med langsiktige økonomiske konsekvenser. Slike beslutninger krever ofte større investeringer, og du vil også lære om hvilke vurderinger som bør gjøres i forbindelse med finansieringen av disse og av foretak generelt. Videre lærer du om hvordan finansmarkeder fungerer, om hvordan verdipapirer prissettes, om hva man kan forvente av verdipapirenes avkastning og om betraktninger som bør gjøres i vurderingen av risikable investeringer. Du lærer også om drivkrefter bak økonomisk vekst og internasjonal handel, og om årsaker til kriser og krakk - begivenheter som har stor betydning for bedrifters evne og mulighet til verdiskapning. CASE FINANS Egil Eriksen er siviløkonom og finansdirektør i NorOil. Finansavdelingen har blant annet ansvar for lønnsomhetsberegninger i prosjekter, ivaretagelse av selskapets eiendeler og kapital, samt rammer for finansiering av konsernet. En fusjon mellom NorOil og ScanKraft gir mange potensielle fordeler. Stordriftsfordeler vil kunne øke omsetningen og senke kostnadene. Mens NorOils oljeplattformer er blant de eldste i Nordsjøen, vil man ved en fusjon også disponere ScanKrafts nye og moderne plattformer. Da vil en kunne bruke disse plattformene som avlastning mens man utbedrer de eldre plattformene til NorOil. På den måten slipper man å stanse produksjonen. Egil mener også at en fusjon vil gjøre det lettere å finansiere store prosjekter siden bankene vil oppfatte at det fusjonerte selskapet har større potensiale og er mer solid. Disse prosjektene vil videre ha positiv effekt på produksjonen på lang sikt. Alt i alt tror Egil at markedet vil reagere positivt på fusjonen, noe som igjen vil kunne øke aksjeverdien av selskapet og tiltrekke flere investorer. Egil ønsker å vurdere konsekvensene ved en fusjon nærmere og vil derfor gjøre grundige tallanalyser av begge selskapene og de mulighetene som fusjonen åpner for. Noen eksempler på kurs i profilen: Investments Finansmarkeder Foretakets finansiering Kapitalforvaltning Krakk og kriser Pengemarkeder og bankvesen International Finance «En mastergrad i finans fra NHH og Gründerskolen er veldig komplementerende. På Gründerskolen lærte jeg om foretak i tidlig fase, mens finansprofilen har gitt meg god forståelse for hvordan veletablerte bedrifter fungerer.» ASBJØRN RÆDER, Masterstudent i Finansiell økonomi og Gründerskolen 34 NORGES HANDELSHØYSKOLE 35

19 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON ØKONOMISK STYRING Profilen gir deg innsikt i måling, analyse, styring og rapportering av bedriftens verdiskapning. Profilen passer godt for deg som ønsker arbeid i økonomifunksjoner, konsulentfirma eller revisjon. I kursene vil du jobbe med praktiske problemstillinger og case. Disse belyses med bedriftsøkonomisk teori, supplert med innsikt fra samfunnsøkonomi, strategifag og organisasjonsteori. fordi NHH er i forskningsfronten lærer du også det som først kommer i lærebøker om to tre år? Profilen omfatter fire emneområder: organisering og styring av verdiskapning, lønnsomhetsanalyse, Supply Chain Management og rapportering, revidering og analyse av finansiell informasjon. Organisering og styring handler om organisering i økonomiske enheter, resultatmåling, bruk av økonomisk belønning, ikke-finansiell styringsinformasjon, benchmarking, outsourcing/franchising og regulering av internhandel og prosjektstyring. Lønnsomhetsanalyser tar opp prissetting, kostnadsestimering, kunde- og produktlønnsomhet og analyse av større investeringsprosjekter. Supply Chain Management tar for seg produksjonsplanlegging og lagerstyring, optimal prising av kapasitet, kontrakter i forsyningskjeden, effektivitetsanalyser og simulering av forretningsprosesser. Finansiell informasjon omhandler utforming av finansregnskap, nasjonale og internasjonale regler og praksis, samt forskjeller på rapportering i offentlig og privat sektor. Videre omfatter temaet bruk av finansregnskaper for å avdekke underliggende økonomiske forhold, verdsetting av selskaper og kredittvurdering, samt revisors rolle og hvordan en revisjon gjennomføres. CASE PRODUKSJON Ida Bjørnson er siviløkonom og leder for produksjonsavdelingen i NorOil. I samråd med fageksperter og ingeniører er det hun som bestemmer hva som skal produseres og hvordan det skal produseres. NorOils hovedvirke er olje- og gassutvinning. Dette omfatter mange produkter. Gassen og råoljen kan selges uten videre bearbeiding. I tillegg kan NorOil bearbeide oljen i sitt raffineri i Norge til andre produkter som for eksempel bilbensin, flybensin og fyringsolje. ScanKraft på sin side kjøper i dag råolje fra NorOil. I sitt raffineri i Estland lager de spesialprodukter som racerbilbensin og jagerflybensin. Ved en fusjon må Ida Bjørnson ta stilling til mange spørsmål. Hvilke produkter vil nå være mest lønnsomme? Skal en levere et stort utvalg av mange forskjellige produkter, eller bare fokusere på noen få lønnsomme produkter? Hvordan samordner en produksjonen i Estland og Norge? Ida står med andre ord overfor en rekke både tekniske og økonomiske utfordringene som hun må tenke gjennom før hun kan gi sin eventuelle anbefaling om å fusjonere selskapene. Noen eksempler på kurs i profilen: Styring av større foretak Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising Investeringsanalyse Finansregnskap Supply Chain Management Verdsettelse Dynamic Prizing and Revenue Optimization «Økonomisk styring er en veldig anvendelig profil. Praktiske problemstillinger belyses med bedriftsøkonomisk og finansiell teori, supplert med faglig innsikt fra samfunnsøkonomi og strategi. Med en slik kompetanse blir man godt rustet til å kunne starte i et stort antall bransjer etter studiene.» JAN LILLEBY, Masterstudent i Økonomisk styring 36 NORGES HANDELSHØYSKOLE 37

20 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON ØKONOMISK ANALYSE Profilen gir deg innsikt og analytisk kompetanse på høyt nivå. Her belyses mange bedrifts- og samfunnsøkonomiske problemstillinger. Den gir deg grunnlag for en rekke interessante jobber innen bank- og finansnæringen, større foretak, innovasjons- og kunnskapsrettede bedrifter, offentlig forvaltning og internasjonale organisasjoner. Kandidater med slik kompetanse er ettertraktede og har stor suksess i jobbmarkedet. Profilen gir også en solid plattform for deg som ønsker å ta en doktorgrad. NHH-professor Finn Kydland ble tildelt Nobelprisen i økonomi i 2004? Profilen har tre hovedtema: finansiell økonomi, samfunnsøkonomi og økonomisk styring. Temaene gir grunnlag for spesialisering, men samtidig legges det vekt på koblingene mellom fagområdene. Kursene har en analytisk tilnærming, og metodisk orienterte kurs vektlegges. Innen finansiell økonomi tilbys kurs i finansieringsteori, risikostyring, foretaksfinansiering, foretaksstyring og finansielle institusjoner. Kursene gir deg kunnskap på et høyt nivå innen sentrale temaer for moderne finansiell analyse. Samfunnsøkonomi inkluderer mikroøkonomi, makroøkonomi, næringsøkonomi, samt strategisk bedriftsatferd og handelspolitikk. Kursene gir deg anledning til fordypning både innen mikro- og makroøkonomiske problemområder. Økonomisk styring legger vekt på hvordan verdiskapningen i en virksomhet måles, analyseres og styres. Det gis kurs som omhandler bedriftenes interne styring og organisering, finansregnskap med analyse og problemstillinger innen logistikk og markedsanalyse. CASE ØKONOMISK ANALYSE Jonas Andersen er siviløkonom og ansatt som spesialrådgiver ved konsernsjefen i NorOils kontor. Han jobber tett opp mot konsernets styre og administrerende direktør, og har ansvar for selskapets analyseseksjon. I arbeidet har han god bruk for analysekompetansen han fikk gjennom å ta master- og doktorgrad ved NHH. Ved en fusjon av to store selskaper som NorOil og ScanKraft vil det oppstå en rekke komplekse økonomiske spørsmål, hvor det er behov for dyptgående analyser for at styret og ledelsen kan fatte gode beslutninger. Jonas er tiltenkt en sentral rolle i dette arbeidet. Han vil blant annet få ansvar for å se på hvilken styringsstruktur som vil være mest hensiktsmessig for det fusjonerte selskapet, og på hvordan oppgaver kan fordeles for å sikre effektiv virksomhet. Han vil også se på hvordan en kan legge til rette for at selskapet vil være attraktivt for investorer. Jonas vil også ha et overordnet ansvar for å sikre at alle parter som er involvert i fusjonsprosessen har tilgang på relevant og kvalitetssikret informasjon. Dette er viktig, ikke bare for styret og konsernledelsen, men også for avdelingsledere og ansatte lenger nede i organisasjonen for å skape tillit til fusjonen. Han må sikre motiverte ansatte gjennom fusjonsprosessen. I den forbindelse vil Jonas også se på hvordan ulike insentiver og belønningssystemer kan bidra til at fusjonen kan gjennomføres så effektivt som mulig. Noen eksempler på kurs i profilen: Corporate Governance; eierstyring og ledelse Finansieringsteori Advanced Corporate Finance International Macroeconomics Gobalization, firm behaviour and public policy Næringsøkonomi Health Economics and the Pharmaceutical industry «Profilen gir en tverrfaglig og analytisk kompetanse som er ettertraktet i arbeidsmarkedet. Personlig liker jeg at kursene er faglig utfordrende og at vi ofte går i dybden på reelle problemstillinger. Tett oppfølging og dyktige medstudenter gir ekstra motivasjon.» RAGNHILD AGNETHE KULSETH VALSTAD, Masterstudent i Økonomisk analyse 38 NORGES HANDELSHØYSKOLE 39

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

DELTIDSSTUDIER I BERGEN

DELTIDSSTUDIER I BERGEN DELTIDSSTUDIER I BERGEN FLEKSIBLE STUDIER 2013-2014 ØKT KOMPETANSE OG NYE MULIGHETER Arbeidslivet preges av endring, konkurranse og stadig større krav til effektivitet og omstillingsevne. Økt kompetanse

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics

Deltidsstudier i Bergen 2012-2013. Fleksible studier nye muligheter. Norwegian School of Economics Deltidsstudier i Bergen 2012-2013 Fleksible studier nye muligheter Norwegian School of Economics Velkommen til nhh Kvalitet og faglig tyngde Norges Handelshøyskole (NHH) ble etablert i 1936. NHH har siden

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Bachelor i økonomi og administrasjon side 8 Master i økonomi og administrasjon

Detaljer

Foredler talenter skaper karrierer

Foredler talenter skaper karrierer Foredler talenter skaper karrierer www.nhh.no/stud Innhold Karrieremuligheter side 5 (se også jobbcase side 13, 15, 19, 23 og 25) Master i økonomi og administrasjon side 8 Utveksling side 22 Master i regnskap

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Studieprogram M-ØKAD, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Siviløkonomstudiet

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH

Inspirasjonsseminar SIU. Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer. 24. januar 2014. John A. Andersen NHH Inspirasjonsseminar SIU Samarbeid i Brasil muligheter og utfordringer 24. januar 2014 John A. Andersen NHH NHH - 1936 NHH 2013 Internasjonalisering et viktig element i utdanningen ved NHH Når mer enn halvparten

Detaljer

best på studentmobilitet? www.nhh.no

best på studentmobilitet? www.nhh.no best på studentmobilitet? www.nhh.no Hvordan måler man suksess?.. Ved fakta...? Medlem i CEMS and PIM Majoriteten drar på utveksling EQUIS-akkredisjon siden 2001 Utvekslingsavtaler med 140 samarbeidssuniversitet

Detaljer

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM

MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM STUDIEPLAN FOR MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON SIVILØKONOM 2012-13 Akkreditert av NOKUT. Godkjent av Kunnskapsdepartement 2002 Revidert og godkjent av avdelingsstyret 29.03.2012 1 MASTER I ØKONOMI OG

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Studieprogram B-ØKAD, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:15:36 Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid:

Detaljer

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00

Informasjonsmøte fritak og valgfag. onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Informasjonsmøte fritak og valgfag onsdag 14. august 2013 kl. 10.00 11.00 Dagens program Kriterier for fritak Hvordan søke fritak? Kan jeg korte ned studietiden? Noen gode råd Valgfag: hva er mulighetene

Detaljer

SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS

SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS SIVILØKONOM Handelshøgskolen ved UiS VALGFRIHET I ARBEIDSLIVET? BLI SIVILØKONOM Siviløkonomstudiet er en anerkjent utdanning i Norge som gir allsidige karrieremuligheter innenfor privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Bli SIVILØKONOM. ved Universitetet i Stavanger

Bli SIVILØKONOM. ved Universitetet i Stavanger Bli SIVILØKONOM ved Universitetet i Stavanger VALGFRIHET I ARBEIDSLIVET? BLI SIVILØKONOM BACHELOR 3 år + MASTER 2 år Siviløkonomstudiet er en anerkjent utdanning i Norge, som gir allsidige karrieremuligheter

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Målet med bachelorprogrammet

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

EXECUTIVE MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE

EXECUTIVE MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE EXECUTIVE MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE EXECUTIVE MBA ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE Executive MBA i økonomisk styring og ledelse, MØST, gir deltakerne kunnskap som er viktig for å forstå og øke verdiskapningen

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi

Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan 2011-2012 Bachelor i samfunnsøkonomi 1. Master i ledelse, innovasjon 1.1. Introduksjon Bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi

Detaljer

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp.

BØA2100 Driftsregnskap med budsjettering. BØA2200 Investering finansiering. 7,5 sp. SMØ2001 Makroøkonomi 7,5 sp. JUR2001 Rettslære. 7,5 sp. BACHELOR I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Studiet går over 3 år og er på totalt 180 studiepoeng som er satt sammen av emner innenfor bedriftsøkonomisk analyse, samfunnsøkonomi, administrasjonsfag, metodefag

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2014 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på e-post suks@nhh.no Kort om undersøkelsen NHHs arbeidsmarkedsundersøkelse er

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Programplan med spesialiseringsprofiler opptak høsten 2012 MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON MASTER I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Masterprogrammet bygger på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon, slik denne graden er formulert av Nasjonalt råd for økonomisk administrative fag (NRØA). Disse

Detaljer

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013

Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Arbeidsmarkedsundersøkelsen 2013 Sammendrag av hovedfunn Spørsmål rundt undersøkelsen kan rettes til Seksjon for utredning og kvalitetssikring på epost suks@nhh.no eventuelt til seksjonsleder Kjetil S.

Detaljer

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI

INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI SAMFUNNSØKONOMI SIDE 337 INTEGRERT FEMÅRIG MASTER I SAMFUNNSØKONOMI Vedtatt i Styret 9.11.2004, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 20.01.2011. INNLEDNING

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Tromsø Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad

Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Studieplan for mastergraden i økonomi og administrasjon Campus Harstad Programmets navn Bokmål: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom) Nynorsk: Master i økonomi og administrasjon (siviløkonom)

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi

Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi Handelshøyskolen BI - internasjonal virksomhet og strategi Tom Colbjørnsen Oversikt Handelshøyskolen BI en kort presentasjon Bakgrunn for internasjonaliseringsstrategien BIs internasjonale strategi BIs

Detaljer

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012

Fagplan Studieår 2012 2015. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2012 Side 1/6 Fagplan Studieår 2012 2015, 1., 2., og 3. studieår Kull 2012 HiBu - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 KONGSBERG Tlf.: 32869500 Faks.: 32869695 Side

Detaljer

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen

Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Forskrift for siviløkonomstudiet og siviløkonomeksamen Fastsatt av Kollegiet ved Norges Handelshøyskole 19. mars 1996 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universitet og høgskoler 37, 46 og 50.

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Mål for studiet: Målet med studiet er å dekke et høyere grads utdanningsbehov innenfor det økonomiskadministrative

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Arkiv 2012-2013 Sist endret 28. august 2013

Arkiv 2012-2013 Sist endret 28. august 2013 Arkiv 2012-2013 Sist endret 28. august 2013 Fra Til Studium Kull Aktivitet Sted 30.06.13 Juni 18.06.13 20.06.13 REKTOR 2012 Samling 6: Makt og tillit Bergen 14.06.13 MASTRA 2012 XV Eksamen Modul 3: Iverksetting

Detaljer

Dannelse som element i teknologutdanningene

Dannelse som element i teknologutdanningene Dannelse som element i teknologutdanningene Anne Borg Prodekan utdanning Fakultet for naturvitenskap og teknologi NTNU Noen fakta om teknologistudiene : 18 integrerte 5-årige studieprogram. Opptak til

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

MØST MBA I ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE MØST

MØST MBA I ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE MØST MBA I ØKONOMISK STYRING OG LEDELSE 1 STUDIEPLAN MBA-studiet i økonomisk styring og ledelse består av fire fagmoduler fordelt over to år (fire semestre). Studieopplegget er fordelt på 16 intensive samlinger,

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

BLI SIVILØKONOM VED UNIVERSITETET I STAVANGER

BLI SIVILØKONOM VED UNIVERSITETET I STAVANGER BLI SIVILØKONOM VED UNIVERSITETET I STAVANGER SIVILØKONOMEN HVOR? OVERALT Siviløkonomstudiet er en anerkjent utdanning i Norge, som gir allsidige karrieremuligheter innenfor privat og offentlig virksomhet.

Detaljer

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr?

Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Hvordan kan næringslivet benytte seg av mulighetene kompetansemiljøene tilbyr? Samarbeidsmuligheter med NTNU Kunnskap for en bedre verden NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen skape verdier

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller ønsker du å studere ved et universitetet eller en høyskole. Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv

Detaljer

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi

Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Studieplan for Mastergradsprogrammet Master of Business Administration (MBA) Erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi Navn: Master of Business Administration Erfaringsbasert Master i strategisk

Detaljer

Politisk dokument Studiekvalitet

Politisk dokument Studiekvalitet Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Studiekvalitet «Vedtatt av NSOs landsstyre 31. mai 2015.» 20XX0000X Politisk dokument om studiekvalitet

Detaljer

Normert studietid for utdanningen er 2 år og den har et omfang av 120 studiepoeng. Et fullført studieår er normert til 60 studiepoeng.

Normert studietid for utdanningen er 2 år og den har et omfang av 120 studiepoeng. Et fullført studieår er normert til 60 studiepoeng. Generell informasjon om graden Master i økonomi og ledelse er tildelt i henhold til «forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler» av 16.12.2005.

Detaljer

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon HRM Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon Hva er HRM? Human Resource Management Forvaltning av menneskelige ressurser. Dreier seg om: Menneskelig

Detaljer

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for petroleumsteknologi

Detaljer

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB

HANDELSHØGSKOLEN VED UMB 1 HANDELSHØGSKOLEN VED UMB SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS Institutt for økonomi og ressursforvaltning Instituttleder Ragnar Øygard 17. November 2010 Litt historie Økonomifaget ved UMB Fra 1866- Driftsøkonomi

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Fakultet for helsefag Institutt for helse, ernæring og ledelse Bachelor-utdanning Endring fra 2-årig kandidatutdanning (120 studiepoeng) til ba-utdanning (180 studiepoeng)

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne) 1. Studiets navn: Bachelor i språk og litteratur 2. Studiets grad/nivå, varighet og omfang Grad: Bachelor. Varighet: 3 år. Omfang: 180 stp. 3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av

Detaljer

Arkiv 2013-2014 Sist endret 12. august 2014

Arkiv 2013-2014 Sist endret 12. august 2014 Arkiv 2013-2014 Sist endret 12. august 2014 Fra Til Studium Kull Aktivitet Sted 30.06.14 Juni 24.06.14 26.06.14 REKTOR 2013 6. samling: Makt og tillit NHH 16.06.14 MASTRA 2013 XVI Levering av prosjektoppgave

Detaljer

Executive MBA MERKEVARELEDELSE

Executive MBA MERKEVARELEDELSE Executive MBA MERKEVARELEDELSE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Executive MBA i merkevareledelse program for studiet Program for studiet 2008-2009 Dato Dag Sted Tema MERKEVARELEDELSE

Detaljer

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU

Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU 1 Arbeid for å heve kvaliteten på doktorgradsutdanningen ved NTNU Innlegg på UHR/NOKUT konferanse 02.12.09 Prorektor for forskning ved NTNU Kari Melby 2 Prosjektet Forskerrekruttering og ph.d.-utdanning

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen. FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI

Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen. FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI Frokostmøte 12. juni 2012 Framtidens ledere i bygg- og anleggsbransjen FLIBA, EBA og Senter for byggenæringen, ved Handelshøyskolen BI Agenda 0830-0850 Velkommen og om FLIBA-prosjektet v/ arrangører og

Detaljer

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Mål- og strategiplan. Mål- og strategiplan for Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Mål- og strategiplan Mål- og strategiplan 2014-2017 Innhold Forord... 3 Strategisk retning 2014-2017... 4 Mål og fokusområder... 5 Hovedmål 1: Gi fagskoleutdanning med god kvalitet... 5 Hovedmål 2 Øke

Detaljer

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Studieprogram B-BIOKJE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av:

Detaljer

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI

BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI BI KARRIERESERVICE Rekruttér fra BI Rekruttér studenter fra BI Hva kan en handelshøyskole tilby? Vi er en internasjonalt anerkjent handelshøyskole med et sterkt faglig miljø og tette bånd til nærings -

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Bachelor i Facility Management

Bachelor i Facility Management Bachelor i Facility Management En helt ny utdanning som gir gode arbeidsmuligheter i sterkt voksende bransjer. Studiet åpner dørene til mange velrenommerte masterprogrammer. To valgfrie profesjonsprofiler

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer