God Påske! Nr. 2 Mars årgang

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang"

Transkript

1 God Påske! Nr. 2 Mars årgang

2 Når dette leses er vi snart ferdig med 1. kvartal av 2008, og en vel fortjent påskeferie står for tur. Videre utfordringer Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen, Vi har hatt en god start på året, som er det første uten Snøhvit prosjektet. Både fra våre eiere, men også internt, har det vært knyttet stor spenning til hvordan vi håndterer overgangen til en mer normalisert ordresituasjon. Gjennom målrettet oppbygging av ordremasse på siden av Snøhvit i de siste årene, har vi en situasjon i selskapet som sikrer oss god fart inn i det nye året. Imidlertid er det ingen grunn til å ta noen hvileskjær, snarere tvert imot. Det vil fortsatt skje mye i markedet fremover, med svært høyt investeringsnivå i olje og gass industrien. Vi ser nå for alvor dreiningen mot større modifikasjoner av eksisterende anlegg både på land og offshore. Vi skal ta vår del av dette markedet, og nylige tildelte kontrakter på Mongstad er et klart bevis. Det rene vedlikeholdsmarkedet er også viktig, og tildelingen av vedlikeholdskontrakt på Gjøa (sammen med IKM Gruppen) gir oss ytterligere langsiktighet. Vi har god kontroll i våre pågående kontrakter, og et godt forhold til våre kunder. Det er et godt utgangspunkt. Nå knytter det seg store forventninger til oppstarten av Gjøa prosjektet. Vi har så langt vært gjennom en periode med ingeniør- og planleggingsaktiviteter, mens fysisk aktivitet i fabrikasjon starter om kort tid. Vi har svært gode resultater å vise til overfor Aker Kværner fra tidligere prosjekter, både innen for HMS og gjennomføring for øvrig, og dette er jeg helt sikre på at vi skal opprettholde. Men det vil kreve en stor innsats fra mange. I parallell med dette har vi også vært gjennom en periode med store omlegginger på den administrative siden i selskapet. Aktiviteter har blitt overført fra kontoret i Moss, nye medarbeidere har kommet til, og helt nye IT systemer har blitt tatt i bruk. Alt dette for at driften av KAEFER IKM skal bli mer effektiv i fremtiden. Dessverre har ikke dette gått uten innkjøringsproblemer, og jeg vil sterkt beklage overfor dere som på en eller annen måte har blitt utsatt for feil på lønn eller andre administrative saker. Samtidig vil jeg også rette en stor takk til alle de innen økonomi og adm. avdelingen som har stått på for å løse problemstillingene. Dette viser at omfattende utviklingsarbeid er krevende, men samtidig nødvendig for å sikre konkurransekraften vår fremover. Men vi har også andre spennende utviklingstiltak som foregår. I fjor ble vi sertifisert av materialleverandøren Carboline innen for segmentet subsea isolering, for påføring av materialet Polibrid. Dette er også et spennende marked, hvor vi forventer en positiv utvikling fremover. Imidlertid gjenstår det mer innsats innenfor det materialtekniske, men også ute i markedet. Vår avdeling i Midt Norge har derfor nettopp blitt tildelt ansvaret for den videre utviklingen av dette. Subsea isolering vil vi helt sikkert høre mer til i tiden fremover. I skrivende stund har vi gjennomført nok en hektisk periode i prosjektene våre, uten store eller alvorlige uhell. Med flere prosjekter i parallell, og nye folk i organisasjonen, skal vi sikre en fortsatt positiv utvikling innen HMS. KAEFER IKM skal være et sikkert selskap. Med påskeferie for tur, håper jeg dere alle tenker sikkerhet også i fritiden. En spesiell takk til dere som er på jobb for oss i påskehøytiden. Men også takk til dere alle for en fantastisk innsats hittil i år, og God Påske! - S S.3 -

3 KAEFER IKM - HMS Resultater og mål Redaktøren har ordet Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager De tre første månedene er snart tilbakelagt og når du sitter i godstolen og leser utgave 2 av den nye KAEFER IKM avisa, så vil jeg gjerne at du kjære medarbeider skal ta inn over deg de fantastiske gode HMS resultatene du har bidratt med å oppnå. Som du kunne se av skissen på denne siden så er det resultater vi sammen har oppnådd som bare er smått fantastiske. Vi skal selvsagt alltid være på tå hev med hensyn til å jobbe sikkert, tenke oss godt om før vi iverksetter arbeidsoperasjonene, men samtidig så skal vi tillate oss å være stolt over allerede oppnådde resultater. Det kan være dristig å skryte for mye, før vi vet ordet av det kan uhellet være ute, men ved at du fortsatt holder oppe ditt høye fokus, bidrar til sikre løsninger, bidrar til å rapportere RUH er når dette er påkrevd, at du stiller deg selv spørsmålet ; har jeg nå lagt forholdene til rette og gjort mitt ytterste til å kunne jobber sikkert, samtidig som jeg utfører mine arbeidsoppgaver på en slik måte at ikke andre kan komme til skade, ja Mål 2008 Lost time injuries Medical treatment 6 5 First aid Near miss incidents Total man hours: H1 (LTIF) 0,29 0,4 0 H2 (TRIF) 2,05 2,42 < 3 H3 (FAIF) 18,40 6,47 < 5,5 Total RUH personell 2823 (1 per 1220t) 3089 (1 per 800t) > 1 per 450 timer da er jeg sikker på at du vil lykkes videre. Med felles innsats og kreativitet er jeg sikker på at i neste utgave vil vi kunne se enda bedre resultater. Blir jeg så aldri fornøyd. Som sagt resultatene er gode de, men fortsatt er det rom for flere RUH er, mer fokus på sykefravær, flere dokumenterte før oppstart jobbsamtaler, flere dokumenterte Gjengsamtaler. Ikke det at vi er noen sinke i industrien her, men som sagt jo flere jo bedre. Så til avisa. For at dette skal bli en avis som skaper interesse og entusiasme så er Gro og undertegnede helt avhengige av at vi får tips og reportasjer fra deg som er ute i felten. Vi tar i mot alt med stor takk, og denne gang vil vi gjerne rette en spesiell takk til gjengen på Grane som sendte oss bilder og reportasje fra en tilstelning på Grane i forbindelse med julehøytiden i fjor. ( du finner mer om dette på side 23) Ingen reportasje, hint eller ønske er for lite, vi tar i mot alt med åpne armer. Vårt ønske er at vi skal klare å gjenspeile noe av det som en KAEFER IKM ansatt er opptatt av, og som igjen kan bidra til å skape debatt og engasjement. I skrivende stund deler vi ut DVD spillere til 2 av våre medarbeidere som ble trukket ut som heldig vinnere etter innleverte RUH er. Vi er åpne for å utvide slik at flere kan vinne disse populære DVD ene, men det krever litt innsats fra deg. Rapporter før uhellet er ute, rapporter slik at vi kan forebygge istedenfor å reparere. Vi vil til slutt benytte anledningen til å ønske dere alle en God Påske, og husk solkremen (eller paraplyen) og det er ingen skam å snu i tide! Jan Inge & Gro Dag Costa prosjektleder for KAEFER IKM flankert av Mikael Dyrby og Harald Skjelde AKST I forbindelse med oppstart av Gjøa-prosjektet for KAEFER IKM, var vi, d.v.s. Dag Costa, prosjektleder, Mikael, Dyrby, ansvar for PBB og Ann Iren Festervoll, HMS-rådgiver, på bedriftsbesøk i Polen. Vi var på 2 siter, Energo Montaze, inkludert Natal, og Mostostal Pomorze. Vi hadde også samtaler med kollegaer fra Aker Kværner Stord og Christer Langland, Avdelingsleder, Verdal Gjøa - verftsbesøk i Polen Statoil, samt at vi møtte firma som var interessert i å være underleverandør. I forhold til dette, fikk vi også en kort innføring i hvordan bedriftskulturen fungerer i Polen, både m.h.t. HMS og sosiale goder som sykepenger m.m. Det er oppstart på prosjektet for oss like over påske, og det var beroligende å se hvor bra det synes å kunne fungere, særlig på Mostostal Pomorze. Samtidig er det klart at deler av prosjektjobben i Polen vil kreve tett oppfølging fra vår side, særlig gjelder dette i forhold til HMS. Det er viktig at det allerede fra begynnelsen innarbeides gode rutiner, både fordi vi ønsker å være et forbilde og fordi dette er folk som skal jobbe for oss på Stord. AKST har i flere år fått utført arbeid ved verft i Polen, og synes å ha opparbeidet gode kontakter og relasjoner. Det er viktig for oss å bruke tid til å bygge opp et nettverk, det tar tid både å skape relasjoner og det tar tid å lære andre kulturer å kjenne. De største og første utfordringene for oss ligger i å få tak i de rette folkene til rett tidspunkt og ikke minst at vi har nok folk slik at vi kan overholde våre egne mål i dette prosjektet, nemlig å levere beste kvalitet til avtalt tid. Det er ingen grunn til å tro at vi ikke skal greie å fylle disse kravene! Hilsen Ann Iren HMS Rådgiver Gjøa prosjektet Visman AS - Verdal - snart KAEFER IKM avd. Midt-Norge Visman AS opprettet den 1/ avdeling Midt-Norge gjennom overtakelsen av Chriger AS. Pr. i dag er avdeling Midt-Norges viktigste kunder Reinertsen, Aker Kværner og Skanska. Dette er arbeider som både blir utført hos kundenes verksteder, men også i egen hall på 600 m 2 i Verdal. Det er til sammen 12 operatører som i dag sysselsettes i vår egen hall. Totalt i avdelingen sysselsetter vi i tillegg 32 operatører i andre prosjekter hos kunder, samt at vi i tillegg har 3 basisposisjoner. Avdelingen har god og stabil kundemasse med utsolgt kapasitet ut året 2008 Einar Morten Holberg Georg Olsem - S S.5 -

4 Lydhabitat En konsentrert gjeng fra Aker Kværner, StatoilHydro og KAEFER IKM under lydtesten Et produkt utviklet i samarbeid mellom KAEFER IKM og Aker Kværner Offshore Partner. Morten Rognstad, Senioringeniør Eivind Berg, Leder Engineering og produktutvikling Det er moro når prosjektene vi er involvert i resulterer i nye produkter og løsninger. Statfjord Senfaseprosjektet gir oss stadig nye utfordringer og stiller store krav til oppfinnsomhet og nyskaping. Statfjord B og C oppgraderes betydelig for å omskapes til gassproduksjon. Ombyggingen skjer mens plattformene er i drift, noe som stiller høye krav til bla. reduksjon av støy og temperatur. En stor del av mine oppgaver i prosjektet består i å finne løsninger for dette og en utrolig fin gjeng er bidragsytere med gode ideer og innspill. Utveksling av ressurser, erfaringer og kunnskap gir både KAEFER IKM og Aker Kværner Offshore Partner (AKOP) uvurderlig spisskompetanse. Vigdis Vanninjeksjon er en del av prosjektet, og når man skal modifisere fire store vanninjeksjonspumper på Statfjord C, er støy et kjempe problem. Rundt pumpene målte vi mellom 96 og 99 dba. Under modifiseringen vil tre av pumpene være i drift mens det arbeides på en av gangen. Målingene viser at støygardiner, jakker eller konvensjonell isolering ikke vil være tilstrekkelig for å dempe støyen til kravet på 90 dba. I tillegg er området trangt og fullt av rør, struktur og utstyr. Hva gjør jeg da for å løse problemet? Etter en offshoretur for å systematisere trostereiret er svaret enkelt. Et travelt og alltid arbeidende orakel må til pers. Det skal dristige tanker og skisser til for å fange Eivind Bergs oppmerksomhet og jeg vet etter alle våre idédugnader at inngangsbilletten til fullt fokus er skissering av litt uortodokse løsninger. Da dukker den ene duppeditten etter den andre frem fra skuffer og skap. Disse seansene er alltid preget av morsomme innspill og resulterer alltid i latter og et uendelig antall skisser og muligheter. Vi bestemte oss for å stenge lyden ute i stedet for inne. Oppgaven ble derfor å utvikle et tilstrekkelig støytett lydhabitat som er fleksibelt nok til å flyttes fra pumpe til pumpe og som enkelt kan åpnes hvor som helst for innvinsjing av rør, ventiler og utstyr. Det skal også raskt kunne evakueres og penetreres uten for store vanskeligheter eller kostnader. AKOP tente straks på ideen og ga grønt lys for habitatet, noe som vil halvere bemanningen og gi stor etterbruksverdi. For å finne optimal plassering er habitatet modellert inn i PDMS og oppmåling utført offshore. Dette sikrer minimalt med innklipp og god plass for planlagte arbeidsoperasjoner. Habitatet er tilpasset hver enkelt injeksjonspumpe, og omkringliggende gangveier har tilstrekkelig tilkomst for transport og evakuering. Når pumpene er ferdige, vil habitatelementene bli montert som lydvegg og støysperre i andre modifiseringsprosjekter på plattformen. Etter produksjon av prototypen og diverse modifiseringer på testmodulen, var det en forventningsfull gjeng fra AKOP og Statoil- Hydro som møtte opp i våre testfasiliteter i Hillevåg. Kaffe og boller, brus og snop ble fortært mens forberedelsene til den store støytesten gikk av stabelen. 117dBA er ikke småtteri og hørselvern er påkrevet. (120 = ca et jetfly). Under de forskjellige testene var alle musestille og det var en entusiastisk akustiker og forsamling som kunne konstatere at dette var gode greier. Prototypen mestret støykravet med nødvendige marginer. Habitatelementene har utviklet seg underveis i prosessen og gode innspill fra AKOP, vår utmerkede verkstedstab og KAEFER IKM-gjengen på Buøy har satt sitt preg på resultatet. Montasjetesten i verkstedet viste oss at habitatet fungerer godt og når Eivind Berg nikket fornøyd etter å ha montert et element på rekordtid, visste vi at dette er mer enn gode ideer. Da gjenstår bare den heftigste delen, nemlig å produsere flere hundre habitatelementer som skal stå ferdig montert 5. mai rundt den første vanninjeksjonspumpen på Statfjord C. - S S.7 -

5 IA bedrift Prosjektlederkurs er fullført! Fra venstre : HR Sjef Mari Høyvik, Tillitsvalgte Mostafa Darwish, HMS sjef Jan Inge Johnsen og Hovedtillitsvalgte Nils Molvik Svenn Ronny Olsen Den underskrev KAEFER IKM avtalen om å bli en inkluderende arbeidslivsbedrift ( IA avtalen ) Vi ønsker å skape et arbeidsmiljø preget av trivsel og nærvær. I det ligger det både forebyggende arbeid og en tettere og bedre oppfølging av ansatte som blir sykemeldt. IA avtalen setter krav både til arbeidsgiver og arbeidstaker om å finne gode løsninger for å få den ansatte kjapt tilbake i arbeid. Gjennom IA avtalen vil bedriften også få bistand fra Arbeidslivssenteret til å bistå i oppfølging av våre sykemeldte. Det vil komme mer info om dette utover våren. RUH trekning for Januar og Februar Det er foretatt en trekning av innrapporterte RUH og de heldige vinnere denne gang ble: Jon Arne Mundal avd. Stillas, som rapporterte om et farlig forhold hvor en ikke KAEFER IKM ansatt passerte innenfor et avsperret område. Lars Larsen, ISO formann, rapporterte om en luftslange som var i ferd med å sprekke. Vi gratulerer vinnerne og DVD spiller er på vei som takk for innsatsen! I oktober 2006 startet 45 av KAEFER IKMs ledere på flere nivåer Metiers prosjektakademi. Dette er et opplæringsopplegg utarbeidet i samarbeid med KAEFER IKM. Opplegget er delt inn i tre deler med første nivå som kalles P3, andre nivå kalles P2 og siste nivå P1. Alle nivå avsluttes med offentlig godkjent eksamen og gir studiepoeng hhv 5, 15 og 10 poeng. Studiene har foregått nettbasert med teori og spørsmål for hvert kapittel. En større test på nettet er fullført før eksamen etter hver del. Testen har ikke noe med eksamen å gjøre. Temaer i opplegget har for eksempel vært: Grunnleggende prosjektledelse praktisk prosjektstyring HMS ledelse Innkjøp og kontrakt Styring av prosjekt usikkerhet Lønnsomhet i prosjekt Ledelse, motivasjon og kommunikasjon. Som innledning og midt under hvert nivå har vi deltatt i felles samlinger på 1-3 dager. Dette har vært inspirerende på flere vis. Vi har lært av hverandre og kunnet ha åpen dialog om hverandres erfaringer ute i prosjekter. Da har det vært på både gode og dårlige erfaringer. I tillegg til alt det faglige viser det seg at KAEFER IKM består av en herlig blanding av kreative, morsomme, inspirerende, positive, osv.. individer som det har vært utrolig artig å bli kjent med. Spesielt vil jeg nevne at vi hadde en tredagers samling under temaet Ledelse, motivasjon og kommunikasjon. Her hadde vi en fantastisk instruktør som kjørte en personlighetstest på oss første dag som ble utgangspunktet for de to påfølgende dagene. Her lærte vi mye om oss selv (enten vi likte det eller ikke), og om hverandre (og det liker vi jo!). Fra venstre: Adm. Dir KAEFER IKM: Karsten Gudmundset, prosjektlederne: Tore Erga, Inge Orre Haaland, Jørn Holzmann, Birger Susort, Tor Egil Olsen, Torleif Susort, Dag Costa og til høyre kursholder fra Metier: Otto Husby. Nivåene på hver del avanserer gradvis og etter fullført eksamen på nivå P1 kan man ta en internasjonal sertifisering som prosjektleder, PMP (Project Management Professional) dersom en i tillegg har nok fartstid i praktisk prosjektledelse fra før. Eksamen i P3 des -06, var en 2 timers nettbasert eksamen med spørsmål som skulle besvares. Eksamen i P2 var en 2 ukers hjemmeeksamen i mai -07 der vi fikk en konkret oppgave med et gitt aktuelt prosjekt i KAEFER IKM som utgangspunkt. Eksamen i P1 var en praktisk rettet oppgave i KAEFER IKM som vi skulle løse i grupper på to og tre sammen. Sistnevnte eksamen ble fremført for ledelsen i KAEFER IKM uke 10 i år. Alle eksamenene blir sensurert av tredje part fra Høyskole i Oslo og gir derved studiepoeng. I sum må jeg få si at det har vært en fin måte å studere på. Vi har kunnet logge oss inn når hver enkelt har hatt tid og gjort så mye vi har ønsket for hver gang. Det har selvsagt satt selvdisiplinen på prøve, men programmet og samlingene har hjulpet oss til å sette tidsplan for gjennomføringen. Jeg vil si at både vi som ansatte i KAEFER IKM og firmaet har fått et løft etter fullført utdanning. Til de av dere som får tilbud om denne utdannelsen vi jeg sterkt anbefale å takke ja. Birger Susort Prosjektleder - S S.9 -

6 Løft deg selv Bli FAGARBEIDER! Birger Susort, Prosjektleder Isolering/Multi Til de av dere som vurderer det, ikke nøl. Ta steget ut og gå opp til fagprøve. Det tjener du bedre som og det gir deg et løft i jobben din så vel som personlig. Isolatørlærlinger går 3 år i lære og kan ta fagprøve etter endt læretid. Fagprøven består i en teoretisk eksamen på 4 timer og en praktisk eksamen på 37,5 timer (en arbeidsuke). Lærlinger i overflate- og stillas-faget går et år lenger på skole (VG2) og har 2 år i lære. Du som ikke har gått gjennom opplegget som lærling, kan etter 5 års relevant praksis i faget melde deg opp og ta fagprøve som praksiskandidat. Dette kan din leder bekrefte for deg overfor fylkeskommunen når du melder deg opp til fagprøve. Oppmelding gjøres til fylkeskommunen i fylket der du bor. Teoretisk eksamen holdes to ganger i året hhv rundt 10 juni og 10. desember. Vær spesielt oppmerksom på at oppmeldingsfristen varierer fra fylke til fylke, men er vanligvis i januar for eksamen i juni og ca september for eksamen i desember. Det er ikke forskjell på eksamen for lærlinger og praksiskandidater, hverken den teoretiske eller praktiske. Når du er ferdig med teoretisk eksamen kan du melde deg opp til praktisk prøve. Dette kan du gjøre når du vil, og du kan ta fagprøven når du vil. Du setter opp ønsket tid for utførelse så ser prøvenemden om det passer. Skulle det ikke passe så blir dere enig om ny tid. Bøker til isolatørfaget + en perm som inneholder komprimert pensum og tidligere utførte eksamensoppgaver kan du få låne ved å henvende deg til Stavangerkontoret og kontakte Gro Valsvik eller undertegnede. For isolatørfaget: Teoretisk eksamen er lagt opp til å være en konkret jobb på et anlegg med forskjellige utfordringer som en isolatør kan møte på. Det skal foreslås type isolering, man- tling, verktøy, verneutstyr fremgangsmåte og tidsforbruk. Du skal beskrive hele arbeidsprosessen fra planlegging til ferdig arbeid og dokumentasjon. Det er ikke noe heksekunst for deg som har vært 5 år eller mer i faget. Du må kunne litt om forskjellige typer isolering og ha litt peiling på hva som er dyrt og billig materiale, hva brukes på varme rør, kalde rør og som lyddempende isolering. De som ønsker mer info om eksamensformen kan kontakt meg. Praktisk eksamen er lagt opp slik at du får en oppgave på fredagen som skal utføres i den påfølgende uken. Oppgaven er tredelt: Planlegging: Først skal det skrives en plan på det du skal gjøre. Her får du (i alle fall i Rogaland) ferdige skjema som skal fylles ut vedr materiell, verktøy og tidsplan. Arbeidsbeskrivelse skriver du for hver del som skal utføres. Utførelse: Du skal isolere (iht oppgaven) med forskjellige typer materiale og det meste skal kapsles. Du skal kunne lage alle de mest vanlige formstykkene som eks rett og skjev kon, rett og skjevt T-stk, bend som er og ikke er 90 grader samt innflatning i bend (øksehugg: inn, flat og ut), overgang firkant til rund, tank + topp (ikke zeppeliner) ventil og flensekasse og utklipp for supporter. Tips; Her er utfordringen for mange å få delene til å passe sammen på prøvebukken. Øv på sikking. Normalt utføres prøven i aluminium men du kan normalt få gjøre prøven i SS316 om du ønsker. Dokumentasjonsdel: Her skal du beskrive hva du har gjort. Både hva som er riktig og hva som ikke gikk helt etter planen. Det svarer seg å være ærlig her. Prøvenemden ser de fleste feil og hvis du ikke har bemerket dem så har du vist dårlig innsikt i faget. Her skal du også føre opp faktisk materialforbruk. Du får bruke bøkene og oppslagsverk under prøven men de hjelper deg ikke hvis du ikke har faget i fingrene før du går opp. Alle oppslag skal fremvises for nemden og det er ikke lov å bruke maskiner til oppslagene eller få delene ferdigkuttet. Håper jeg ikke har skremt deg av men gitt en viss innsikt i hva isolatør-fagprøve går ut på. Skulle du ha flere spørsmål så må du gjerne ringe meg. Lykke til. - S S.11 -

7 ISO Konferansen i Bergen 26 februar Karl Johan Mannes, Prosjektleder ISO/multi For å videreutvikle KAEFER IKM sin V&M kompetanse, samt presentere ISO fagene for en bredere fagkrets hos sine kunder, inviterte KAEFER IKM StatoilHydro og Reinertsen til en ISO konferanse på Scandic Hotell i Bergen den 26 februar. Målgruppen for konferansen var selskapenes ledere, prosjekt/driftspersonell, verneapparat, kontrakt og arbeidsledere. Totalt 42 deltagere meldte seg på konferansen. Det kom også en representant fra StatoilHydro sitt Stjørdalsmiljø som har ansvar for ISO kontrakten på Halten Nordland. I 2006 ble KAEFER IKM tildelt V&M kontrakten for ISO fag på Heimdal og Grane for Reinertsen, med StatoilHydro som sluttbruker. sonlig synes det er finere å se på perfekt isolerte rør Dette ble meget godt mottatt av forsamlingen. I tillegg ble Kaefer IKM sine erfaringsrapporter for Heimdal og Grane viet oppmerksomhet. Spesielt med tanke på hvordan man aktivt benytter disse rapportene til å forbedre prosjektgjennomføringen i framtiden. Eivind Berg avsluttet KAEFER IKM sine presentasjoner med temaet Varme, kulde, lyd og brann. Han presenterte forskning og utvikling av nye materialer og metoder for anvendelse. Det ble forklart hvordan testing av brannkasser fungerte og hvordan nye produkter vil forbedre arbeidsprosessene offshore med hensyn til byggevennlighet. Det var Reinertsen sin HMS leder Esben Rasmussen og prosjektstyringsleder Friedeman Stark som oppsummerte konferansen. De klarte på en meget god måte å dra essensen ut av de samlede presentasjonene. KAEFER IKM fikk meget positive tilbakemeldinger på konferansen og det ble ytret ønske om en ny konferanse basert på erfaringen for 2008 Navnekonkurranse - bli med! Konferansen ble åpnet av Karsten Gudmundset som ønsket alle deltagerne velkommen og presenterte KAEFER selskapet sine nasjonale og internasjonale aktiviteter. Videre gikk han gjennom KAEFER IKM sin rolle som aktiv aktør i V&M markedet og understreket KAEFER IKM sin ambisjon om å bli en av de største ISO bedriftene innenfor dette markedssegmentet. I tillegg understreket han bedriftens fokusområder og videre utvikling innenfor HMS, multidisiplin kompetanse og å investere i opplæring. Jan Inge Johnsen presenterte bedriftens sikkerhetsregistreringer for 2007 og målsettinger for 2008 og virkemidler som skal iverksettes for å oppnå disse målene. KAEFER IKM sine HMS erfaringer på Heimdal og Grane ble gjennomgått med hovedvekt på forbederinger og understreket viktigheten av å opprettholde og videreutvikle det gode samarbeidet med Reinertsen. Han utfordret også Reinertsen og StatoilHydro til å styrke samarbeidet mellom selskapene med forslag om å avholde 4 årlige HMS møter (KAEFER IKM/ Reinertsen/StatoilHydro). Dette forslaget ble godt mottatt på konferansen. Reinertsen sin leder for Bergensavdelingen, Arve Rinde, innledet sin presentasjon med en videosnutt av store spranget til den katastrofale landing. Forhåpentligvis uten referanse til gjennomføringen av prosjektet. Arve Rinde kom med en meget god analyse av prosjekterfaringene med KAEFER- IKM fra oppstarts perioden på Skirne Byggve i 2003 til status Han understreket viktigheten av å holde fokus på et systematisk HMS arbeid, formannsfokus, risiko i jobber trending-rapportering og arbeidsprosesser. I tillegg øke forståelsen av ISO fagene i prosjekteringen. IKM hadde gjesteforedraget med en oppklarende gjennomgang av sine erfaringer med revisjonsstanser, hvor deltagende selskaper kunne nyttiggjøre seg IKM sine nøkkelpersoner i oljeselskapenes revisjonsgrupper. Birger Susort ga alle deltagerne en meget god innføring i isolasjonsfagets verden fra innføring i spesifikasjoner gjennom Insulation prosedure spesification IPS til isolasjonsklasser Ved å billedliggjøre isoleringen, uttalte Birger følgende: Noen synes det er vakkert å se på Geirangerfjorden, men jeg per- Som kjent leverer KAEFER IKM brannkasser for brannbeskyttelse av ventiler og flenser på prosessanlegg både on- og offshore. Brannkassen er branntestet for jetbrann ved Sintef NBL i Trondheim, Norges branntekniske kompetansesenter. KAEFER IKM har også en forbedret trappestige til køyer for offshore boligkvarter, trappestigen reduserer risiko for farlige situasjoner for de som benytter overkøy. De som har jobbet med disse produktene vet at de ikke har andre navn enn brannkassen og trappestigen. Vi mener det er på sin plass at disse produktene får respektable navn som setter seg fast i hjernebarken til kunden. Derfor er det nå mulig å sende inn forslag til navn for disse to produktene. De heldige vinnerne vil bli belønnet med heder, ære og en DVD. Forslag sendes til innen Kenneth Lyngsaunet trappestigen brannkassen - S S.13 -

8 Siste nytt: Kunde: GMC Maritime. Rive ut isolering og isolere på nytt. En mengde rør, ventiler, flenser og kanaler skal strippes og isoleres på skipet Tallin. Kunde: StatoilHydro. Levere prefab for hele 2008 til vedlikeholdet på Kårstø. En del av rammekontrakten med StatoilHydro. Nytt fra markedsavdelingen INVESTERINGS PROGNOSE NCS (NORSK SOKKEL) I MRD NOK Letevirksomhet: 20,7 23,1 23,4 23,4 Feltutbygginger: 28,6 46,7 31,6 26,8 Felt i drift: 45,3 36,9 29,5 22,7 Rørledning og landanlegg: 4,5 7,4 10,2 11,7 Fjerning: 1,9 1,5 1,3 1,1 Totalt ca. 101,0 115, ,7 Ståle Bilstad, markedssjef INVESTERINGER NORSK SOKKEL HVA Nå VIDERE? Året 2007 er lagt bak oss med iherdig innsats av alle KAEFER IKM ansatte og med det er også de store utbyggingers tid (Snøhvit og Ormen Lange) forbi! Noen vil da spørre seg om dette vil bety mindre aktivitet og investeringer på Norsk sokkel fremover? For å svare på det må vi se på trenden i oljeprisen, den spiller en viktig rolle for hvor høy aktivitetene og investeringene blir. Faller oljeprisen trendmessig ned mot 60$ fatet, vil vi nok merke en begynnende vegring for å sette ut i live nye prosjekter. Slik det er i dag med en oljepris rundt 100$ pr.fat er det positive prognoser for investeringer på Norsk sokkel, og det skal være godt med arbeid i de tilkommende år. Ser vi alene på investeringsprognosen for 2008 er de faktisk høyere enn investeringene registrert for det travle året Videre har Olje Direktoratet/SSB laget en prognose som tar for seg fremtidige investeringer for nybygg og modifikasjoner fra 2008 til og med 2011 med følgende tall, kjennetegn og utfordringer. KJENNETEGN OG UTFORDRINGER Mange små prosjekter gir ledelsesutfordringer Manglende menneskelige resurser gir kapasitetsbegrensninger Utbyggings og modifikasjons prosjekter domineres av Subsea løsninger Begrense fall i oljeproduksjonen Økt lete aktivitet (moderat lete suksess) Høye/økende kostnader Utslippsproblematikken CO2 Rigg kapasitetsbegrensninger Konsekvenser av fusjonen mellom Statoil og Hydro GJøA OPERATIONS SUPPORT CONTRACTI 4 Februar 2008 vant IKM Gruppen Gjøa Operation Support Contract, tildelt av Gaz de France Norge Dette har vært en langt løp, fra fronting mot prekvalifiseringen våren 2007 og helt frem til de siste klarifiseringene. Jeg er utrolig stolt over at vi banket ut tunge aktører som AK Operation, Sørco, Wood etc... Takker alle dere bidragsytere i denne tilbudsprosessen. Dette er en ny kontraktsform, som for IKM & KAEFER IKM medfører at alle våre forretningsområder vil være involvert. Et stort løft for hele IKM konsernet... sitat slutt Ståle Kyllingstad Kontrakten er allerede startet med ingeniører fra IKM OD integrert i GDFN teamet i Stvg i februar, så gradvis opptrapping slik at når Gjøa er i operasjon høsten 2010 vil vi være ca personer engasjert, fra onshore support, prefab hos vår partner i Florø, ca 15 mann i inhouse engineering og 45 mann offshore (15x3). Forventer at kontrakten gir ca 100 mill i årlig omsetning på topp... (inklusiv verktøy&utstyr etc...) Kontrakten har en varighet på 5 år, med 2 års opsjon... Kommer tilbake med mer info... Gratulerer alle sammen.. NyKOMMEREN, DANSKE PROMECON AS KAEFER IKM er tildelt to nye kontrakter av Danske Promecon AS. Begge kontraktene skal foregå på Mongstad og er i forbindelse med det nye kraftverket. Kontraktene tituleres henholdsvis Mongstad EVM-RO og Dong CHP Kontraktene omhandler kun isolering og Terje Hjelmtveit er nominert til prosjektansvarlig. Oppstart April 2008 og varighet frem til November Danske Promecon AS er relativt ny i det Norske vedlikeholds og modifikasjons markedet. De har store ambisjoner innen EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation ) kontrakter og vi vil nok høre mer fra dem i tiden fremover. ROSENbERG VERFT KOLLSNES TEMM PROSJEKT Rosenberg Verft har nok en gang tildelt KAEFER IKM et fabrikasjons (Stvg) og hookup oppdrag på Kollsnes. Prosjektet tituleres Kollsnes TEMM prosjekt og vi skal levere all isolering og passiv brannbeskyttelse. Nominert prosjektansvarlig er Torleif Susort og de er allerede godt i gang med prosjektet. Hook-up er beregnet ferdig til Oktober S S.15 -

9 Tine Vivoll på snowboard Murmansk Tine Vivoll - vår medarbeider i Hammerfest Siste nytt fra HR Tine begynte hos oss 02. januar i år, hvor hun kom fra en konsulent jobb i Statoil- Hydro. At hun begynte i KAEFER IKM var på mange måter en tilfeldighet, men på bakgrunn av den eventyrlysten og trangen hun har i kroppen, var hun ikke sen om å slå til da hun fikk vite at vi var på jakt etter en person som kunne sette KAEFER IKM mer på kartet også nord for Trøndelag. Tine er en dame med mange interesser, som hun også deler med sin samboer, Andreas. Hun røper under samtalen at hun traff sin kjære under en klatretur med felles venner for tre år siden. Det formelig gnistrer i øynene av glede og entusiasme når hun få prate om å utforske isbreer, stå på Snowboard, slalom, bortover ski, eller ha muligheten til å klatre rundt i fjellheimen. - Du ser : jeg trives best når jeg kan ta på meg vinterjakken, trekke lua godt nedover ørene og være mest mulig aktiv. Er du ikke litt skeptisk til å flytte til Hammerfest og verdens nordligste by, du som er ekte Stavanger jente? - Å nei du, jeg er opprinnelig fra Harstad, jeg er både født der og tråkket de første 12 årene av min barndom der oppe, og før vi får stilt neste spørsmål, legger hun ut på ekte nordlandsvis om hvor heldig hun synes hun har vært så har fått rene drømmejobben i KAEFER IKM. I tillegg så har samboer fått jobb hos StatoilHydro på Melkøya, så dermed er også bosted sikret gjennom hans jobb. Tine er et engasjert menneske og røper at hun og samboeren har gjennomført et 6 måneders kurs i russisk, slik at hun nå mestrer en god del ord og uttrykk som helt sikkert vil komme henne til hjelp når hun skal profilere KAEFER IKM i nordvest Russland. Skal du operere helt på egen hånd, eller? - Nei jeg blir Staale Bilstad, vår markedssjef sin forlengede arm, og vil ha tett dialog med han om hvor vi skal profilere oss og til hvilken tid. Husk at det er store utfordringer i det høye nord som blant annet Snøhvit tog 2 og Goliat prosjektet. Dette samt store utfordringer i nordvest Russland vil være kjempeoppgaver som jeg klør etter å komme i gang med. Vi kan ikke annet enn å bare ønske Tine og Andreas lykke til, og vi får lovnad om at hun vil holde redaksjonen fortløpende oppdatert med informasjon og bildemateriell som vi kan dele med alle andre ansatte i KAEFER IKM. Mari Høivik, HR sjef Selskapet vårt er i kraftig vekst! Vi trenger flere medarbeidere både operatører ingeniører og ledere. Rekruttering vil være et av de viktigste fokusområdene for KAEFER IKM framover. Det er svært utfordrende å få tak i ledige ingeniører i Norge for tiden. Som et av flere selskap har også KAEFER IKM kastet sine øyne østover mot Russland, nærmere bestemt Murmansk. Murmansk er et svært spennende sted for øyeblikket særlig med tanke på den oljerelaterte aktiviteten som vil skje der framover. Byen har blant annet et teknisk universitet som utdanner flere typer ingeniører. I begynnelsen av februar reiste derfor en liten delegasjon fra KAEFER IKM til Murmansk for å rekruttere ingeniører til selskapet vårt. Det ble en svært interessant og spennende tur på flere måter. På et hotell midt i byen hadde vi en presentasjon av selskapet vårt for noen spente og svært motiverte ingeniører. Vi gjennomførte intervjuer med dem og håper å kunne ønske velkommen en håndfull russiske ingeniører til selskapet vårt i løpet av våren. De vil etter all sannsynlighet sluses inn i Gjøa prosjektet vårt. Vi ønsker dem hjertelig velkommen! Ledelse Et selskap i vekst trenger også gode ledere. I 2007 har KAEFER IKM gjennomført en prosjektlederskole for et utvalg prosjekt- ledere hos oss. Utdanningen har skjedd i regi av konsulentselskapet Metier, og vi er svært stolt over en utvidet del av denne utdanningen nå også blir en del av hele KAEFER konsernet. En forsterkning i så måte er at en modul i denne utdanningen også vil gi en internasjonal sertifisering av våre prosjektledere. I løpet av våren vil syv av våre dyktige prosjektledere ta denne internasjonale sertifiseringen. Randy Darkner Cephas jr. Rune Kopperstad - S S.17 -

10 Aprilia MOTO 6.5, Cagiva Grand Canyon 900 ei. 2 sylindret 900 ccm DUCATI er bare noen av faguttrykkene som verserer i gangene hos KAEFER IKM. Konkurranseinstinkt så det holder the Race is on! Staale Bilstad, salg og markedssjef og Eivind Berg Enigineering- og produktutviklingssjef lar det skinne klart igjennom at kappløpet er i gang om hvem som oppnår målsetningen om å ferdigstille sin drøm før sommerferien blir en realitet. Men for at vi andre også skal forstå hva dette handler om, må jeg be om at dette tas i mer forståelige termer. Staale forteller med stor entusiasme at han er i besittelse av en Italiensk 2001 modell motorsykkel med det klingende navnet Cagiva Grand Canyon 900 ei. 2 sylindret 900 ccm DUCATI motor med elektronisk innsprøytning, importert fra UK. Som du vil se på bildet er Staale i full sving om kveldene og helgene for å ferdigstille denne til sommeren. Han røper videre underveis i samtalen at det viktigste er ikke å bli ferdig til en bestemt dato, men fremfor alt å bli ferdig før Eivind. Og hvordan ligger du så an i kappløpet mot Eivind? Jeg kan jo ikke være helt sikker på det, for noen hemmeligheter har vi overfor hverandre mht ferdigstillelsesdato, men jeg kan røpe såpass at jeg har tank, deksler og noen andre komponenter til lakkering, som jeg håper blir ferdig før påske. Redaksjonen takker Staale for synfaringen og tar turen videre hjem til Eivind Berg som vi finner inne i garasjen i full gang med mekking av sin kjære Italienske motorsykkel. Eivind forteller at han er i besittelse av en Aprilia Moto 6.5 designet av den kjente Phillip Starck som igjen er en av verdens kjente designere som blant annet har tegnet Cafe Costes i Paris og hotell Royalton i New York. Eivind forteller videre at Starck fikk et oppdrag av Aprilia, tidlig på tallet å lage en motorsykkel som skulle ha et klart designmessig preg. Resultatet av samarbeidet med Starck var at det første eksemplaret av Aprilia Moto 6,5 rullet på veien i Sykkelen ble produsert i et begrenset antall og stoppet i år Dette har gjort sykkelen til et ikon, og i Europa finnes det egne klubber, legger Eivind til. Hva med Norge,- finnes det mange eksemplarer av dette ikonet? Nei, det finnes knapt en sykkel å oppdrive her, og det var kanskje det som vekket min store interesse og tørre å ta fatt på denne oppgaven med å restaurere denne helt spesiell sykkelen. Og hvordan ligger så du an i forhold til Staale? Å nei du, det kan jeg ikke fortelle for da vet jeg at han vil gire seg opp for å bli ferdig før meg. Hvis du ikke røper noe til Staale så kan jeg fortelle at jeg vil lakkere den om til orange og grå da det er dens originale farger og helt klart vil bidra med å forsterke særpreget av sykkelen. (Nei vi røper selvfølgelig ikke noe til Staale, han vil nok bli skikkelig overrasket da han ved en tidligere befaring fikk forståelsen av at den skulle forbli sort, sier han med et lurt smil rundt munnen) Vi forlater Eivind og lar han jobbe med sin kjære og kan ikke annet enn å ønske dem begge lykke til med de videre restaureringsarbeidene. Måtte den beste vinne sier nå vi.vi kan høre i det fjerne fra Eivind, helt enig, bare det blir meg. Redaksjonen vil selvsagt følge kappløpet mellom disse og kommer tilbake med bilder og reportasjer fra prøveturene. Ps! kjenner du noen med spesielle hobbyer i KAEFER IKM så gi gjerne redaksjonen et tips så tar vi kontakt. Av: Jan Inge Johnsen - S S.19 -

11 Prefab Stavanger - Lys fremtid KAEFER IKM i Haugesund I full konsentrasjon fra venstre: Hong Le Van, Jamo Sihvonen, Erlend Lauvås og helt til høyre: N. Whittaker Ved symaskinen hvor KAEFER IKM for tiden produserer flenseputer: Zenon Kaminski. Forran den nye Durma Platesaksmaskinen har vi fra venstre : Mats Lindbom, til høyre: Petter Skogen, som har arbeidsuke hos KAEFER IKM, utplassert fra Smiodden Ungdomsskole. Til venstre Mus, Midten: Karpinski og til høyre: Maczko Vi på prefab.verkstedet har en stor og jevn ordretilstrømning, så vi har ca.20 mann i arbeid til enhver tid. En stor del av arbeidstyrken er Polakker som er ansatt i det nystartede KAEFER eide selskapet som heter Globel Work. Dette samarbeidet fungerer utmerket, men vi har et stort ønske om og rekruttere flere lokale arbeidere.vi har i dag 3 meget lovende lærlinger, men er også interessert om andre kunne tenkt seg og bli lært opp til denne type jobb. Pr dags dato leverer vi prefab i alle varianter til de fleste prosjektene i KAEFER IKM.pluss b.l.a. en kontrakt med StatoilHydro til Kårstø med varighet på over et år fram i tid. Vi har også så vidt begynt og produsere til Gjøa som vil være det store prosjektet de neste årene. Her bruker vi en ny type SS. 316 stål som heter NON GLOSSY. Her er det en mye mattere overflate som skal hindre at solrefleksjonene skal utløse gassdetektorene på installasjonene. Det blir også jobbet med produktutvikling av mange slag på verkstedet,med Eivind Berg i spissen. Det er blitt utviklet Lydhabitater, Sveisehabitater og Firejettkasser for og nevne noe. Dette er spennende og er viktig for utviklingen til bedriften. Det er blitt investert regelmessig i maskinparken vår, så nå har vi et veldig moderne og effektivt verksted. Vi har alt fra laserbrenner som lager tag.skilt til merking, til ny 3 meter saks som klipper opp til 6mm. plater. Vi ønsker og takke alle de flinke oppmålerne som er rundt om på prosjektene som gjør det mulig og holde den høye standarden som KAEFER IKM er blitt kjent for. Alle som lurer på oppslag eller tekniske løsninger oppfordres til og bruke oss som støtte, vi setter alltid pris på en god fagsamtale. Vennlig hilsen Jone Kjellsen Verksmester Haugesund har mye å by på KAEFER IKM har fått virksomhetsavtaler i Haugesund og distriktet som har gitt mye arbeid til oss alle som er her. Et av de største prosjektene har utvilsomt vært Alvheim med ca timer bare for Et prosjekt hvor KAEFER IKM beviste at vi kunne levere, noe som gav oss mange tilleggsjobber. Dette takket være svært god innsats til hver enkelt.. Den 14 februar hadde 100 personer fra KAEFER IKM avskjed med Alvheim prosjektet i Haugesund. Kake og høytidelige takkens ord fra vår leder Karsten Gudmundset og representanter fra Aibels ledelse. En liten symbolsk gave til alle (et håndklede med Kaefer IKM logo for å tørke tårene). Lørdag morgen mens det enda var mørkt 16/2-08 forlot Alvheim Kaien i Haugesund. Vi er glade for å ferdigstille nok et prosjekt. Det gjenstår fortsatt noe jobb igjen som skal utføres i Åmøyfjorden og ute på Alvheimfeltet nr 24/6. - S S.21 -

12 Ukens blinkskudd En hilsen fra Grane Men det var vel ikke bare derfor du ville begynne som lønningssjef i KAEFER IKM, for å få kortere vei til jobb? - Nei, det var nok ikke det alene som var grunnen. Tiden var moden for å skifte jobb. Jeg har jobbet de siste seks årene i SAR, og har fulgt bedriften siden de var 20 ansatte, til nå da det er 120 ansatte. Jeg var nå klar for nye utfordringer, derfor dette jobbskiftet. Ser jo allerede at det blir utfordringer her i KAEFER IKM, noe som gjør det ekstra spennende siden jeg trives i en hektisk hverdag. Så dette blir kjekt, lønningssjef i KAEFER IKM? Siv Marita Andersen begynte i KAEFER IKM 1 mars Siv er kjent for å være en aktiv jente både på jobb og i fritiden. Hun elsker å gå på ski, både langrenn og slalom. De østerriske Alper er favorittstedet for skigåing. Hun er også aktiv i kulturlivet, hvor hun blant annet har vært en av de frivillige til å arrangere Mai-jazz og Trad-jazz. Siv har samboer og en sønn på 13 år. Hun bor på Gausel, noe som faktisk var en av kriteriene for at hun nå har byttet jobb. - Jeg håper og tror at dette blir spennende. Så langt ser det ut som jeg får trivelige og gode medarbeidere på laget. Og hvordan har KAEFER IKM ansatte tatt i mot deg? - Til nå er jeg veldig godt mottatt. Fikk et positivt inntrykk fra første intervju og hele tiden underveis frem til ansettelsesdatoen. 30 desember hadde vi sykkel konkurranse, med 5 mann på hvert lag. Reinertsen stilte med 2 fra KAEFER IKM Nils Eriksson og Magne Nistad. Vi syklet i 7,5 timer totalt ca 1,5 timer pr mann. På nyttårsaften hadde vi underholdning og premiering. Nils fikk premie for den fineste barten. Vi var også med på underholdningen. Morten Andersen sang i Idol og hadde et solo nummer seinere. Vi andre var med i trønder bataljonen. Vi hadde premiering til personer som hadde gjort noe spesiellt eller andre ting på Grane Mikael Johansson, stillas, fikk premie for den blideste personen på Grane. Han er alltid smilende og i godt humør Hilsen Nils Eriksson og gjengen på Grane Lykke til Siv Marita! Tor Jakob Dahl Ise Ismail Yusuf - S S.23 -

13 God Påske! Redaksjonen Hva skal magasinet hete? Bli med i konkurransen om hva bladet skal hete. Den som kommer med det beste forslaget, vinner en sykkel (se bilde). Den heldige vinneren får vite dette i sommerutgaven. Vennligst send inn dine forslag til: Redaksjonen består av: Jan Inge Johnsen Redaktør og HSEQ Manager Mobil Gro Valsvik Markeds- og opplæringskoordinator Mobil Tilbud om Eurocard Gold til ansatte i KAEFER IKM AS Kaefer IKM AS har inngått kortavtale med Europay Norge AS. Dette innebærer at alle ansatte vil få tilbud om Eurocard Gold til kr 245,- i årsavgift ( normal pris 645,-)! Dette er selvsagt en frivillig ordning. Alle KAEFER IKM ansatte vil få nærmere informasjon om Eurocard Gold i posten eller på mail en av de nærmeste ukene. Redaksjonen tar gjerne i mot forslag til reportasjer og annen informasjon. Send gjerne bilder dere vil dele med oss til Bli med i konkurransen! Vinn DVD spiller! KAEFER IKM AS Strandsvingen Stavanger Tel: Fax: Svar sendes til Gro innen :

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

Fabricom Nytt. Høst 2010. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Høst 2010. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Høst 2010 www.fabricom.no Fabricom Nytt Høst 2010 [ 3 ] Veldig mye positivt, men utfordrende tider [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] ONS 2010 [ 6 ] Økonomi [ 7 ] Sleipner Vedlikehold og

Detaljer

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande høyt & lavt Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2009 Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Side 4 Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Markedssjef Sivert Sande Side Side 12 4-5 Første fagprøve i konteineren

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Helge Muledal. Portrettet:

Helge Muledal. Portrettet: Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2013 Portrettet: Helge Muledal Statusrapport Ekofisk Engineeringsavdelingen utvider staben Nytt Tempo-rom Trondheim HMS: Helseovervåking Kajakktur til Moldeholmene

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord

LEDERNE. Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum. des. FLF inn i Lederne. Møteledelse: Når sjefen snakker for mye. Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord LEDERNE Møteledelse: Når sjefen snakker for mye Lederne i Nordsjøen: 20 års jubileum Aker Kværner: Rekordaktivitet på Stord Etaten: Suksess for komiserie om ledelse FLF inn i Lederne www.lederne.no 04

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11

SAFE MAGASINET 02. Den beste læreplassen i landet, sier lærlingene på Mongstad. Side 11 SAFE MAGASINET 02 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 2 Juli 2009 Den beste læreplassen

Detaljer

Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015)

Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015) Kontrollromsimulator inn i nye lokaler (10.03.2015) Bilfinger har flyttet Kontrollromsimulatoren inn i nye lokaler i sitt kurssenter i Bygg 114 inne i Herøya Industripark. I forbindelse med flyttingen

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN

VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN VBNYTT BRANN- OG VANNMANNEN GENERALFORSAMLING OG KICKOFF RØRLEGGER I 50 ÅR FULLFØRT VB TRAINEE-PROGRAM VB MILJØPRIS 2014 TIL PIPELIFE FROKOSTGJENGEN I DRAMMEN VB-PROFILEN: ROLLEMODELLEN MADS MEISINGSET

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer