God Påske! Nr. 2 Mars årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang"

Transkript

1 God Påske! Nr. 2 Mars årgang

2 Når dette leses er vi snart ferdig med 1. kvartal av 2008, og en vel fortjent påskeferie står for tur. Videre utfordringer Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen, Vi har hatt en god start på året, som er det første uten Snøhvit prosjektet. Både fra våre eiere, men også internt, har det vært knyttet stor spenning til hvordan vi håndterer overgangen til en mer normalisert ordresituasjon. Gjennom målrettet oppbygging av ordremasse på siden av Snøhvit i de siste årene, har vi en situasjon i selskapet som sikrer oss god fart inn i det nye året. Imidlertid er det ingen grunn til å ta noen hvileskjær, snarere tvert imot. Det vil fortsatt skje mye i markedet fremover, med svært høyt investeringsnivå i olje og gass industrien. Vi ser nå for alvor dreiningen mot større modifikasjoner av eksisterende anlegg både på land og offshore. Vi skal ta vår del av dette markedet, og nylige tildelte kontrakter på Mongstad er et klart bevis. Det rene vedlikeholdsmarkedet er også viktig, og tildelingen av vedlikeholdskontrakt på Gjøa (sammen med IKM Gruppen) gir oss ytterligere langsiktighet. Vi har god kontroll i våre pågående kontrakter, og et godt forhold til våre kunder. Det er et godt utgangspunkt. Nå knytter det seg store forventninger til oppstarten av Gjøa prosjektet. Vi har så langt vært gjennom en periode med ingeniør- og planleggingsaktiviteter, mens fysisk aktivitet i fabrikasjon starter om kort tid. Vi har svært gode resultater å vise til overfor Aker Kværner fra tidligere prosjekter, både innen for HMS og gjennomføring for øvrig, og dette er jeg helt sikre på at vi skal opprettholde. Men det vil kreve en stor innsats fra mange. I parallell med dette har vi også vært gjennom en periode med store omlegginger på den administrative siden i selskapet. Aktiviteter har blitt overført fra kontoret i Moss, nye medarbeidere har kommet til, og helt nye IT systemer har blitt tatt i bruk. Alt dette for at driften av KAEFER IKM skal bli mer effektiv i fremtiden. Dessverre har ikke dette gått uten innkjøringsproblemer, og jeg vil sterkt beklage overfor dere som på en eller annen måte har blitt utsatt for feil på lønn eller andre administrative saker. Samtidig vil jeg også rette en stor takk til alle de innen økonomi og adm. avdelingen som har stått på for å løse problemstillingene. Dette viser at omfattende utviklingsarbeid er krevende, men samtidig nødvendig for å sikre konkurransekraften vår fremover. Men vi har også andre spennende utviklingstiltak som foregår. I fjor ble vi sertifisert av materialleverandøren Carboline innen for segmentet subsea isolering, for påføring av materialet Polibrid. Dette er også et spennende marked, hvor vi forventer en positiv utvikling fremover. Imidlertid gjenstår det mer innsats innenfor det materialtekniske, men også ute i markedet. Vår avdeling i Midt Norge har derfor nettopp blitt tildelt ansvaret for den videre utviklingen av dette. Subsea isolering vil vi helt sikkert høre mer til i tiden fremover. I skrivende stund har vi gjennomført nok en hektisk periode i prosjektene våre, uten store eller alvorlige uhell. Med flere prosjekter i parallell, og nye folk i organisasjonen, skal vi sikre en fortsatt positiv utvikling innen HMS. KAEFER IKM skal være et sikkert selskap. Med påskeferie for tur, håper jeg dere alle tenker sikkerhet også i fritiden. En spesiell takk til dere som er på jobb for oss i påskehøytiden. Men også takk til dere alle for en fantastisk innsats hittil i år, og God Påske! - S S.3 -

3 KAEFER IKM - HMS Resultater og mål Redaktøren har ordet Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager De tre første månedene er snart tilbakelagt og når du sitter i godstolen og leser utgave 2 av den nye KAEFER IKM avisa, så vil jeg gjerne at du kjære medarbeider skal ta inn over deg de fantastiske gode HMS resultatene du har bidratt med å oppnå. Som du kunne se av skissen på denne siden så er det resultater vi sammen har oppnådd som bare er smått fantastiske. Vi skal selvsagt alltid være på tå hev med hensyn til å jobbe sikkert, tenke oss godt om før vi iverksetter arbeidsoperasjonene, men samtidig så skal vi tillate oss å være stolt over allerede oppnådde resultater. Det kan være dristig å skryte for mye, før vi vet ordet av det kan uhellet være ute, men ved at du fortsatt holder oppe ditt høye fokus, bidrar til sikre løsninger, bidrar til å rapportere RUH er når dette er påkrevd, at du stiller deg selv spørsmålet ; har jeg nå lagt forholdene til rette og gjort mitt ytterste til å kunne jobber sikkert, samtidig som jeg utfører mine arbeidsoppgaver på en slik måte at ikke andre kan komme til skade, ja Mål 2008 Lost time injuries Medical treatment 6 5 First aid Near miss incidents Total man hours: H1 (LTIF) 0,29 0,4 0 H2 (TRIF) 2,05 2,42 < 3 H3 (FAIF) 18,40 6,47 < 5,5 Total RUH personell 2823 (1 per 1220t) 3089 (1 per 800t) > 1 per 450 timer da er jeg sikker på at du vil lykkes videre. Med felles innsats og kreativitet er jeg sikker på at i neste utgave vil vi kunne se enda bedre resultater. Blir jeg så aldri fornøyd. Som sagt resultatene er gode de, men fortsatt er det rom for flere RUH er, mer fokus på sykefravær, flere dokumenterte før oppstart jobbsamtaler, flere dokumenterte Gjengsamtaler. Ikke det at vi er noen sinke i industrien her, men som sagt jo flere jo bedre. Så til avisa. For at dette skal bli en avis som skaper interesse og entusiasme så er Gro og undertegnede helt avhengige av at vi får tips og reportasjer fra deg som er ute i felten. Vi tar i mot alt med stor takk, og denne gang vil vi gjerne rette en spesiell takk til gjengen på Grane som sendte oss bilder og reportasje fra en tilstelning på Grane i forbindelse med julehøytiden i fjor. ( du finner mer om dette på side 23) Ingen reportasje, hint eller ønske er for lite, vi tar i mot alt med åpne armer. Vårt ønske er at vi skal klare å gjenspeile noe av det som en KAEFER IKM ansatt er opptatt av, og som igjen kan bidra til å skape debatt og engasjement. I skrivende stund deler vi ut DVD spillere til 2 av våre medarbeidere som ble trukket ut som heldig vinnere etter innleverte RUH er. Vi er åpne for å utvide slik at flere kan vinne disse populære DVD ene, men det krever litt innsats fra deg. Rapporter før uhellet er ute, rapporter slik at vi kan forebygge istedenfor å reparere. Vi vil til slutt benytte anledningen til å ønske dere alle en God Påske, og husk solkremen (eller paraplyen) og det er ingen skam å snu i tide! Jan Inge & Gro Dag Costa prosjektleder for KAEFER IKM flankert av Mikael Dyrby og Harald Skjelde AKST I forbindelse med oppstart av Gjøa-prosjektet for KAEFER IKM, var vi, d.v.s. Dag Costa, prosjektleder, Mikael, Dyrby, ansvar for PBB og Ann Iren Festervoll, HMS-rådgiver, på bedriftsbesøk i Polen. Vi var på 2 siter, Energo Montaze, inkludert Natal, og Mostostal Pomorze. Vi hadde også samtaler med kollegaer fra Aker Kværner Stord og Christer Langland, Avdelingsleder, Verdal Gjøa - verftsbesøk i Polen Statoil, samt at vi møtte firma som var interessert i å være underleverandør. I forhold til dette, fikk vi også en kort innføring i hvordan bedriftskulturen fungerer i Polen, både m.h.t. HMS og sosiale goder som sykepenger m.m. Det er oppstart på prosjektet for oss like over påske, og det var beroligende å se hvor bra det synes å kunne fungere, særlig på Mostostal Pomorze. Samtidig er det klart at deler av prosjektjobben i Polen vil kreve tett oppfølging fra vår side, særlig gjelder dette i forhold til HMS. Det er viktig at det allerede fra begynnelsen innarbeides gode rutiner, både fordi vi ønsker å være et forbilde og fordi dette er folk som skal jobbe for oss på Stord. AKST har i flere år fått utført arbeid ved verft i Polen, og synes å ha opparbeidet gode kontakter og relasjoner. Det er viktig for oss å bruke tid til å bygge opp et nettverk, det tar tid både å skape relasjoner og det tar tid å lære andre kulturer å kjenne. De største og første utfordringene for oss ligger i å få tak i de rette folkene til rett tidspunkt og ikke minst at vi har nok folk slik at vi kan overholde våre egne mål i dette prosjektet, nemlig å levere beste kvalitet til avtalt tid. Det er ingen grunn til å tro at vi ikke skal greie å fylle disse kravene! Hilsen Ann Iren HMS Rådgiver Gjøa prosjektet Visman AS - Verdal - snart KAEFER IKM avd. Midt-Norge Visman AS opprettet den 1/ avdeling Midt-Norge gjennom overtakelsen av Chriger AS. Pr. i dag er avdeling Midt-Norges viktigste kunder Reinertsen, Aker Kværner og Skanska. Dette er arbeider som både blir utført hos kundenes verksteder, men også i egen hall på 600 m 2 i Verdal. Det er til sammen 12 operatører som i dag sysselsettes i vår egen hall. Totalt i avdelingen sysselsetter vi i tillegg 32 operatører i andre prosjekter hos kunder, samt at vi i tillegg har 3 basisposisjoner. Avdelingen har god og stabil kundemasse med utsolgt kapasitet ut året 2008 Einar Morten Holberg Georg Olsem - S S.5 -

4 Lydhabitat En konsentrert gjeng fra Aker Kværner, StatoilHydro og KAEFER IKM under lydtesten Et produkt utviklet i samarbeid mellom KAEFER IKM og Aker Kværner Offshore Partner. Morten Rognstad, Senioringeniør Eivind Berg, Leder Engineering og produktutvikling Det er moro når prosjektene vi er involvert i resulterer i nye produkter og løsninger. Statfjord Senfaseprosjektet gir oss stadig nye utfordringer og stiller store krav til oppfinnsomhet og nyskaping. Statfjord B og C oppgraderes betydelig for å omskapes til gassproduksjon. Ombyggingen skjer mens plattformene er i drift, noe som stiller høye krav til bla. reduksjon av støy og temperatur. En stor del av mine oppgaver i prosjektet består i å finne løsninger for dette og en utrolig fin gjeng er bidragsytere med gode ideer og innspill. Utveksling av ressurser, erfaringer og kunnskap gir både KAEFER IKM og Aker Kværner Offshore Partner (AKOP) uvurderlig spisskompetanse. Vigdis Vanninjeksjon er en del av prosjektet, og når man skal modifisere fire store vanninjeksjonspumper på Statfjord C, er støy et kjempe problem. Rundt pumpene målte vi mellom 96 og 99 dba. Under modifiseringen vil tre av pumpene være i drift mens det arbeides på en av gangen. Målingene viser at støygardiner, jakker eller konvensjonell isolering ikke vil være tilstrekkelig for å dempe støyen til kravet på 90 dba. I tillegg er området trangt og fullt av rør, struktur og utstyr. Hva gjør jeg da for å løse problemet? Etter en offshoretur for å systematisere trostereiret er svaret enkelt. Et travelt og alltid arbeidende orakel må til pers. Det skal dristige tanker og skisser til for å fange Eivind Bergs oppmerksomhet og jeg vet etter alle våre idédugnader at inngangsbilletten til fullt fokus er skissering av litt uortodokse løsninger. Da dukker den ene duppeditten etter den andre frem fra skuffer og skap. Disse seansene er alltid preget av morsomme innspill og resulterer alltid i latter og et uendelig antall skisser og muligheter. Vi bestemte oss for å stenge lyden ute i stedet for inne. Oppgaven ble derfor å utvikle et tilstrekkelig støytett lydhabitat som er fleksibelt nok til å flyttes fra pumpe til pumpe og som enkelt kan åpnes hvor som helst for innvinsjing av rør, ventiler og utstyr. Det skal også raskt kunne evakueres og penetreres uten for store vanskeligheter eller kostnader. AKOP tente straks på ideen og ga grønt lys for habitatet, noe som vil halvere bemanningen og gi stor etterbruksverdi. For å finne optimal plassering er habitatet modellert inn i PDMS og oppmåling utført offshore. Dette sikrer minimalt med innklipp og god plass for planlagte arbeidsoperasjoner. Habitatet er tilpasset hver enkelt injeksjonspumpe, og omkringliggende gangveier har tilstrekkelig tilkomst for transport og evakuering. Når pumpene er ferdige, vil habitatelementene bli montert som lydvegg og støysperre i andre modifiseringsprosjekter på plattformen. Etter produksjon av prototypen og diverse modifiseringer på testmodulen, var det en forventningsfull gjeng fra AKOP og Statoil- Hydro som møtte opp i våre testfasiliteter i Hillevåg. Kaffe og boller, brus og snop ble fortært mens forberedelsene til den store støytesten gikk av stabelen. 117dBA er ikke småtteri og hørselvern er påkrevet. (120 = ca et jetfly). Under de forskjellige testene var alle musestille og det var en entusiastisk akustiker og forsamling som kunne konstatere at dette var gode greier. Prototypen mestret støykravet med nødvendige marginer. Habitatelementene har utviklet seg underveis i prosessen og gode innspill fra AKOP, vår utmerkede verkstedstab og KAEFER IKM-gjengen på Buøy har satt sitt preg på resultatet. Montasjetesten i verkstedet viste oss at habitatet fungerer godt og når Eivind Berg nikket fornøyd etter å ha montert et element på rekordtid, visste vi at dette er mer enn gode ideer. Da gjenstår bare den heftigste delen, nemlig å produsere flere hundre habitatelementer som skal stå ferdig montert 5. mai rundt den første vanninjeksjonspumpen på Statfjord C. - S S.7 -

5 IA bedrift Prosjektlederkurs er fullført! Fra venstre : HR Sjef Mari Høyvik, Tillitsvalgte Mostafa Darwish, HMS sjef Jan Inge Johnsen og Hovedtillitsvalgte Nils Molvik Svenn Ronny Olsen Den underskrev KAEFER IKM avtalen om å bli en inkluderende arbeidslivsbedrift ( IA avtalen ) Vi ønsker å skape et arbeidsmiljø preget av trivsel og nærvær. I det ligger det både forebyggende arbeid og en tettere og bedre oppfølging av ansatte som blir sykemeldt. IA avtalen setter krav både til arbeidsgiver og arbeidstaker om å finne gode løsninger for å få den ansatte kjapt tilbake i arbeid. Gjennom IA avtalen vil bedriften også få bistand fra Arbeidslivssenteret til å bistå i oppfølging av våre sykemeldte. Det vil komme mer info om dette utover våren. RUH trekning for Januar og Februar Det er foretatt en trekning av innrapporterte RUH og de heldige vinnere denne gang ble: Jon Arne Mundal avd. Stillas, som rapporterte om et farlig forhold hvor en ikke KAEFER IKM ansatt passerte innenfor et avsperret område. Lars Larsen, ISO formann, rapporterte om en luftslange som var i ferd med å sprekke. Vi gratulerer vinnerne og DVD spiller er på vei som takk for innsatsen! I oktober 2006 startet 45 av KAEFER IKMs ledere på flere nivåer Metiers prosjektakademi. Dette er et opplæringsopplegg utarbeidet i samarbeid med KAEFER IKM. Opplegget er delt inn i tre deler med første nivå som kalles P3, andre nivå kalles P2 og siste nivå P1. Alle nivå avsluttes med offentlig godkjent eksamen og gir studiepoeng hhv 5, 15 og 10 poeng. Studiene har foregått nettbasert med teori og spørsmål for hvert kapittel. En større test på nettet er fullført før eksamen etter hver del. Testen har ikke noe med eksamen å gjøre. Temaer i opplegget har for eksempel vært: Grunnleggende prosjektledelse praktisk prosjektstyring HMS ledelse Innkjøp og kontrakt Styring av prosjekt usikkerhet Lønnsomhet i prosjekt Ledelse, motivasjon og kommunikasjon. Som innledning og midt under hvert nivå har vi deltatt i felles samlinger på 1-3 dager. Dette har vært inspirerende på flere vis. Vi har lært av hverandre og kunnet ha åpen dialog om hverandres erfaringer ute i prosjekter. Da har det vært på både gode og dårlige erfaringer. I tillegg til alt det faglige viser det seg at KAEFER IKM består av en herlig blanding av kreative, morsomme, inspirerende, positive, osv.. individer som det har vært utrolig artig å bli kjent med. Spesielt vil jeg nevne at vi hadde en tredagers samling under temaet Ledelse, motivasjon og kommunikasjon. Her hadde vi en fantastisk instruktør som kjørte en personlighetstest på oss første dag som ble utgangspunktet for de to påfølgende dagene. Her lærte vi mye om oss selv (enten vi likte det eller ikke), og om hverandre (og det liker vi jo!). Fra venstre: Adm. Dir KAEFER IKM: Karsten Gudmundset, prosjektlederne: Tore Erga, Inge Orre Haaland, Jørn Holzmann, Birger Susort, Tor Egil Olsen, Torleif Susort, Dag Costa og til høyre kursholder fra Metier: Otto Husby. Nivåene på hver del avanserer gradvis og etter fullført eksamen på nivå P1 kan man ta en internasjonal sertifisering som prosjektleder, PMP (Project Management Professional) dersom en i tillegg har nok fartstid i praktisk prosjektledelse fra før. Eksamen i P3 des -06, var en 2 timers nettbasert eksamen med spørsmål som skulle besvares. Eksamen i P2 var en 2 ukers hjemmeeksamen i mai -07 der vi fikk en konkret oppgave med et gitt aktuelt prosjekt i KAEFER IKM som utgangspunkt. Eksamen i P1 var en praktisk rettet oppgave i KAEFER IKM som vi skulle løse i grupper på to og tre sammen. Sistnevnte eksamen ble fremført for ledelsen i KAEFER IKM uke 10 i år. Alle eksamenene blir sensurert av tredje part fra Høyskole i Oslo og gir derved studiepoeng. I sum må jeg få si at det har vært en fin måte å studere på. Vi har kunnet logge oss inn når hver enkelt har hatt tid og gjort så mye vi har ønsket for hver gang. Det har selvsagt satt selvdisiplinen på prøve, men programmet og samlingene har hjulpet oss til å sette tidsplan for gjennomføringen. Jeg vil si at både vi som ansatte i KAEFER IKM og firmaet har fått et løft etter fullført utdanning. Til de av dere som får tilbud om denne utdannelsen vi jeg sterkt anbefale å takke ja. Birger Susort Prosjektleder - S S.9 -

6 Løft deg selv Bli FAGARBEIDER! Birger Susort, Prosjektleder Isolering/Multi Til de av dere som vurderer det, ikke nøl. Ta steget ut og gå opp til fagprøve. Det tjener du bedre som og det gir deg et løft i jobben din så vel som personlig. Isolatørlærlinger går 3 år i lære og kan ta fagprøve etter endt læretid. Fagprøven består i en teoretisk eksamen på 4 timer og en praktisk eksamen på 37,5 timer (en arbeidsuke). Lærlinger i overflate- og stillas-faget går et år lenger på skole (VG2) og har 2 år i lære. Du som ikke har gått gjennom opplegget som lærling, kan etter 5 års relevant praksis i faget melde deg opp og ta fagprøve som praksiskandidat. Dette kan din leder bekrefte for deg overfor fylkeskommunen når du melder deg opp til fagprøve. Oppmelding gjøres til fylkeskommunen i fylket der du bor. Teoretisk eksamen holdes to ganger i året hhv rundt 10 juni og 10. desember. Vær spesielt oppmerksom på at oppmeldingsfristen varierer fra fylke til fylke, men er vanligvis i januar for eksamen i juni og ca september for eksamen i desember. Det er ikke forskjell på eksamen for lærlinger og praksiskandidater, hverken den teoretiske eller praktiske. Når du er ferdig med teoretisk eksamen kan du melde deg opp til praktisk prøve. Dette kan du gjøre når du vil, og du kan ta fagprøven når du vil. Du setter opp ønsket tid for utførelse så ser prøvenemden om det passer. Skulle det ikke passe så blir dere enig om ny tid. Bøker til isolatørfaget + en perm som inneholder komprimert pensum og tidligere utførte eksamensoppgaver kan du få låne ved å henvende deg til Stavangerkontoret og kontakte Gro Valsvik eller undertegnede. For isolatørfaget: Teoretisk eksamen er lagt opp til å være en konkret jobb på et anlegg med forskjellige utfordringer som en isolatør kan møte på. Det skal foreslås type isolering, man- tling, verktøy, verneutstyr fremgangsmåte og tidsforbruk. Du skal beskrive hele arbeidsprosessen fra planlegging til ferdig arbeid og dokumentasjon. Det er ikke noe heksekunst for deg som har vært 5 år eller mer i faget. Du må kunne litt om forskjellige typer isolering og ha litt peiling på hva som er dyrt og billig materiale, hva brukes på varme rør, kalde rør og som lyddempende isolering. De som ønsker mer info om eksamensformen kan kontakt meg. Praktisk eksamen er lagt opp slik at du får en oppgave på fredagen som skal utføres i den påfølgende uken. Oppgaven er tredelt: Planlegging: Først skal det skrives en plan på det du skal gjøre. Her får du (i alle fall i Rogaland) ferdige skjema som skal fylles ut vedr materiell, verktøy og tidsplan. Arbeidsbeskrivelse skriver du for hver del som skal utføres. Utførelse: Du skal isolere (iht oppgaven) med forskjellige typer materiale og det meste skal kapsles. Du skal kunne lage alle de mest vanlige formstykkene som eks rett og skjev kon, rett og skjevt T-stk, bend som er og ikke er 90 grader samt innflatning i bend (øksehugg: inn, flat og ut), overgang firkant til rund, tank + topp (ikke zeppeliner) ventil og flensekasse og utklipp for supporter. Tips; Her er utfordringen for mange å få delene til å passe sammen på prøvebukken. Øv på sikking. Normalt utføres prøven i aluminium men du kan normalt få gjøre prøven i SS316 om du ønsker. Dokumentasjonsdel: Her skal du beskrive hva du har gjort. Både hva som er riktig og hva som ikke gikk helt etter planen. Det svarer seg å være ærlig her. Prøvenemden ser de fleste feil og hvis du ikke har bemerket dem så har du vist dårlig innsikt i faget. Her skal du også føre opp faktisk materialforbruk. Du får bruke bøkene og oppslagsverk under prøven men de hjelper deg ikke hvis du ikke har faget i fingrene før du går opp. Alle oppslag skal fremvises for nemden og det er ikke lov å bruke maskiner til oppslagene eller få delene ferdigkuttet. Håper jeg ikke har skremt deg av men gitt en viss innsikt i hva isolatør-fagprøve går ut på. Skulle du ha flere spørsmål så må du gjerne ringe meg. Lykke til. - S S.11 -

7 ISO Konferansen i Bergen 26 februar Karl Johan Mannes, Prosjektleder ISO/multi For å videreutvikle KAEFER IKM sin V&M kompetanse, samt presentere ISO fagene for en bredere fagkrets hos sine kunder, inviterte KAEFER IKM StatoilHydro og Reinertsen til en ISO konferanse på Scandic Hotell i Bergen den 26 februar. Målgruppen for konferansen var selskapenes ledere, prosjekt/driftspersonell, verneapparat, kontrakt og arbeidsledere. Totalt 42 deltagere meldte seg på konferansen. Det kom også en representant fra StatoilHydro sitt Stjørdalsmiljø som har ansvar for ISO kontrakten på Halten Nordland. I 2006 ble KAEFER IKM tildelt V&M kontrakten for ISO fag på Heimdal og Grane for Reinertsen, med StatoilHydro som sluttbruker. sonlig synes det er finere å se på perfekt isolerte rør Dette ble meget godt mottatt av forsamlingen. I tillegg ble Kaefer IKM sine erfaringsrapporter for Heimdal og Grane viet oppmerksomhet. Spesielt med tanke på hvordan man aktivt benytter disse rapportene til å forbedre prosjektgjennomføringen i framtiden. Eivind Berg avsluttet KAEFER IKM sine presentasjoner med temaet Varme, kulde, lyd og brann. Han presenterte forskning og utvikling av nye materialer og metoder for anvendelse. Det ble forklart hvordan testing av brannkasser fungerte og hvordan nye produkter vil forbedre arbeidsprosessene offshore med hensyn til byggevennlighet. Det var Reinertsen sin HMS leder Esben Rasmussen og prosjektstyringsleder Friedeman Stark som oppsummerte konferansen. De klarte på en meget god måte å dra essensen ut av de samlede presentasjonene. KAEFER IKM fikk meget positive tilbakemeldinger på konferansen og det ble ytret ønske om en ny konferanse basert på erfaringen for 2008 Navnekonkurranse - bli med! Konferansen ble åpnet av Karsten Gudmundset som ønsket alle deltagerne velkommen og presenterte KAEFER selskapet sine nasjonale og internasjonale aktiviteter. Videre gikk han gjennom KAEFER IKM sin rolle som aktiv aktør i V&M markedet og understreket KAEFER IKM sin ambisjon om å bli en av de største ISO bedriftene innenfor dette markedssegmentet. I tillegg understreket han bedriftens fokusområder og videre utvikling innenfor HMS, multidisiplin kompetanse og å investere i opplæring. Jan Inge Johnsen presenterte bedriftens sikkerhetsregistreringer for 2007 og målsettinger for 2008 og virkemidler som skal iverksettes for å oppnå disse målene. KAEFER IKM sine HMS erfaringer på Heimdal og Grane ble gjennomgått med hovedvekt på forbederinger og understreket viktigheten av å opprettholde og videreutvikle det gode samarbeidet med Reinertsen. Han utfordret også Reinertsen og StatoilHydro til å styrke samarbeidet mellom selskapene med forslag om å avholde 4 årlige HMS møter (KAEFER IKM/ Reinertsen/StatoilHydro). Dette forslaget ble godt mottatt på konferansen. Reinertsen sin leder for Bergensavdelingen, Arve Rinde, innledet sin presentasjon med en videosnutt av store spranget til den katastrofale landing. Forhåpentligvis uten referanse til gjennomføringen av prosjektet. Arve Rinde kom med en meget god analyse av prosjekterfaringene med KAEFER- IKM fra oppstarts perioden på Skirne Byggve i 2003 til status Han understreket viktigheten av å holde fokus på et systematisk HMS arbeid, formannsfokus, risiko i jobber trending-rapportering og arbeidsprosesser. I tillegg øke forståelsen av ISO fagene i prosjekteringen. IKM hadde gjesteforedraget med en oppklarende gjennomgang av sine erfaringer med revisjonsstanser, hvor deltagende selskaper kunne nyttiggjøre seg IKM sine nøkkelpersoner i oljeselskapenes revisjonsgrupper. Birger Susort ga alle deltagerne en meget god innføring i isolasjonsfagets verden fra innføring i spesifikasjoner gjennom Insulation prosedure spesification IPS til isolasjonsklasser Ved å billedliggjøre isoleringen, uttalte Birger følgende: Noen synes det er vakkert å se på Geirangerfjorden, men jeg per- Som kjent leverer KAEFER IKM brannkasser for brannbeskyttelse av ventiler og flenser på prosessanlegg både on- og offshore. Brannkassen er branntestet for jetbrann ved Sintef NBL i Trondheim, Norges branntekniske kompetansesenter. KAEFER IKM har også en forbedret trappestige til køyer for offshore boligkvarter, trappestigen reduserer risiko for farlige situasjoner for de som benytter overkøy. De som har jobbet med disse produktene vet at de ikke har andre navn enn brannkassen og trappestigen. Vi mener det er på sin plass at disse produktene får respektable navn som setter seg fast i hjernebarken til kunden. Derfor er det nå mulig å sende inn forslag til navn for disse to produktene. De heldige vinnerne vil bli belønnet med heder, ære og en DVD. Forslag sendes til innen Kenneth Lyngsaunet trappestigen brannkassen - S S.13 -

8 Siste nytt: Kunde: GMC Maritime. Rive ut isolering og isolere på nytt. En mengde rør, ventiler, flenser og kanaler skal strippes og isoleres på skipet Tallin. Kunde: StatoilHydro. Levere prefab for hele 2008 til vedlikeholdet på Kårstø. En del av rammekontrakten med StatoilHydro. Nytt fra markedsavdelingen INVESTERINGS PROGNOSE NCS (NORSK SOKKEL) I MRD NOK Letevirksomhet: 20,7 23,1 23,4 23,4 Feltutbygginger: 28,6 46,7 31,6 26,8 Felt i drift: 45,3 36,9 29,5 22,7 Rørledning og landanlegg: 4,5 7,4 10,2 11,7 Fjerning: 1,9 1,5 1,3 1,1 Totalt ca. 101,0 115, ,7 Ståle Bilstad, markedssjef INVESTERINGER NORSK SOKKEL HVA Nå VIDERE? Året 2007 er lagt bak oss med iherdig innsats av alle KAEFER IKM ansatte og med det er også de store utbyggingers tid (Snøhvit og Ormen Lange) forbi! Noen vil da spørre seg om dette vil bety mindre aktivitet og investeringer på Norsk sokkel fremover? For å svare på det må vi se på trenden i oljeprisen, den spiller en viktig rolle for hvor høy aktivitetene og investeringene blir. Faller oljeprisen trendmessig ned mot 60$ fatet, vil vi nok merke en begynnende vegring for å sette ut i live nye prosjekter. Slik det er i dag med en oljepris rundt 100$ pr.fat er det positive prognoser for investeringer på Norsk sokkel, og det skal være godt med arbeid i de tilkommende år. Ser vi alene på investeringsprognosen for 2008 er de faktisk høyere enn investeringene registrert for det travle året Videre har Olje Direktoratet/SSB laget en prognose som tar for seg fremtidige investeringer for nybygg og modifikasjoner fra 2008 til og med 2011 med følgende tall, kjennetegn og utfordringer. KJENNETEGN OG UTFORDRINGER Mange små prosjekter gir ledelsesutfordringer Manglende menneskelige resurser gir kapasitetsbegrensninger Utbyggings og modifikasjons prosjekter domineres av Subsea løsninger Begrense fall i oljeproduksjonen Økt lete aktivitet (moderat lete suksess) Høye/økende kostnader Utslippsproblematikken CO2 Rigg kapasitetsbegrensninger Konsekvenser av fusjonen mellom Statoil og Hydro GJøA OPERATIONS SUPPORT CONTRACTI 4 Februar 2008 vant IKM Gruppen Gjøa Operation Support Contract, tildelt av Gaz de France Norge Dette har vært en langt løp, fra fronting mot prekvalifiseringen våren 2007 og helt frem til de siste klarifiseringene. Jeg er utrolig stolt over at vi banket ut tunge aktører som AK Operation, Sørco, Wood etc... Takker alle dere bidragsytere i denne tilbudsprosessen. Dette er en ny kontraktsform, som for IKM & KAEFER IKM medfører at alle våre forretningsområder vil være involvert. Et stort løft for hele IKM konsernet... sitat slutt Ståle Kyllingstad Kontrakten er allerede startet med ingeniører fra IKM OD integrert i GDFN teamet i Stvg i februar, så gradvis opptrapping slik at når Gjøa er i operasjon høsten 2010 vil vi være ca personer engasjert, fra onshore support, prefab hos vår partner i Florø, ca 15 mann i inhouse engineering og 45 mann offshore (15x3). Forventer at kontrakten gir ca 100 mill i årlig omsetning på topp... (inklusiv verktøy&utstyr etc...) Kontrakten har en varighet på 5 år, med 2 års opsjon... Kommer tilbake med mer info... Gratulerer alle sammen.. NyKOMMEREN, DANSKE PROMECON AS KAEFER IKM er tildelt to nye kontrakter av Danske Promecon AS. Begge kontraktene skal foregå på Mongstad og er i forbindelse med det nye kraftverket. Kontraktene tituleres henholdsvis Mongstad EVM-RO og Dong CHP Kontraktene omhandler kun isolering og Terje Hjelmtveit er nominert til prosjektansvarlig. Oppstart April 2008 og varighet frem til November Danske Promecon AS er relativt ny i det Norske vedlikeholds og modifikasjons markedet. De har store ambisjoner innen EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation ) kontrakter og vi vil nok høre mer fra dem i tiden fremover. ROSENbERG VERFT KOLLSNES TEMM PROSJEKT Rosenberg Verft har nok en gang tildelt KAEFER IKM et fabrikasjons (Stvg) og hookup oppdrag på Kollsnes. Prosjektet tituleres Kollsnes TEMM prosjekt og vi skal levere all isolering og passiv brannbeskyttelse. Nominert prosjektansvarlig er Torleif Susort og de er allerede godt i gang med prosjektet. Hook-up er beregnet ferdig til Oktober S S.15 -

9 Tine Vivoll på snowboard Murmansk Tine Vivoll - vår medarbeider i Hammerfest Siste nytt fra HR Tine begynte hos oss 02. januar i år, hvor hun kom fra en konsulent jobb i Statoil- Hydro. At hun begynte i KAEFER IKM var på mange måter en tilfeldighet, men på bakgrunn av den eventyrlysten og trangen hun har i kroppen, var hun ikke sen om å slå til da hun fikk vite at vi var på jakt etter en person som kunne sette KAEFER IKM mer på kartet også nord for Trøndelag. Tine er en dame med mange interesser, som hun også deler med sin samboer, Andreas. Hun røper under samtalen at hun traff sin kjære under en klatretur med felles venner for tre år siden. Det formelig gnistrer i øynene av glede og entusiasme når hun få prate om å utforske isbreer, stå på Snowboard, slalom, bortover ski, eller ha muligheten til å klatre rundt i fjellheimen. - Du ser : jeg trives best når jeg kan ta på meg vinterjakken, trekke lua godt nedover ørene og være mest mulig aktiv. Er du ikke litt skeptisk til å flytte til Hammerfest og verdens nordligste by, du som er ekte Stavanger jente? - Å nei du, jeg er opprinnelig fra Harstad, jeg er både født der og tråkket de første 12 årene av min barndom der oppe, og før vi får stilt neste spørsmål, legger hun ut på ekte nordlandsvis om hvor heldig hun synes hun har vært så har fått rene drømmejobben i KAEFER IKM. I tillegg så har samboer fått jobb hos StatoilHydro på Melkøya, så dermed er også bosted sikret gjennom hans jobb. Tine er et engasjert menneske og røper at hun og samboeren har gjennomført et 6 måneders kurs i russisk, slik at hun nå mestrer en god del ord og uttrykk som helt sikkert vil komme henne til hjelp når hun skal profilere KAEFER IKM i nordvest Russland. Skal du operere helt på egen hånd, eller? - Nei jeg blir Staale Bilstad, vår markedssjef sin forlengede arm, og vil ha tett dialog med han om hvor vi skal profilere oss og til hvilken tid. Husk at det er store utfordringer i det høye nord som blant annet Snøhvit tog 2 og Goliat prosjektet. Dette samt store utfordringer i nordvest Russland vil være kjempeoppgaver som jeg klør etter å komme i gang med. Vi kan ikke annet enn å bare ønske Tine og Andreas lykke til, og vi får lovnad om at hun vil holde redaksjonen fortløpende oppdatert med informasjon og bildemateriell som vi kan dele med alle andre ansatte i KAEFER IKM. Mari Høivik, HR sjef Selskapet vårt er i kraftig vekst! Vi trenger flere medarbeidere både operatører ingeniører og ledere. Rekruttering vil være et av de viktigste fokusområdene for KAEFER IKM framover. Det er svært utfordrende å få tak i ledige ingeniører i Norge for tiden. Som et av flere selskap har også KAEFER IKM kastet sine øyne østover mot Russland, nærmere bestemt Murmansk. Murmansk er et svært spennende sted for øyeblikket særlig med tanke på den oljerelaterte aktiviteten som vil skje der framover. Byen har blant annet et teknisk universitet som utdanner flere typer ingeniører. I begynnelsen av februar reiste derfor en liten delegasjon fra KAEFER IKM til Murmansk for å rekruttere ingeniører til selskapet vårt. Det ble en svært interessant og spennende tur på flere måter. På et hotell midt i byen hadde vi en presentasjon av selskapet vårt for noen spente og svært motiverte ingeniører. Vi gjennomførte intervjuer med dem og håper å kunne ønske velkommen en håndfull russiske ingeniører til selskapet vårt i løpet av våren. De vil etter all sannsynlighet sluses inn i Gjøa prosjektet vårt. Vi ønsker dem hjertelig velkommen! Ledelse Et selskap i vekst trenger også gode ledere. I 2007 har KAEFER IKM gjennomført en prosjektlederskole for et utvalg prosjekt- ledere hos oss. Utdanningen har skjedd i regi av konsulentselskapet Metier, og vi er svært stolt over en utvidet del av denne utdanningen nå også blir en del av hele KAEFER konsernet. En forsterkning i så måte er at en modul i denne utdanningen også vil gi en internasjonal sertifisering av våre prosjektledere. I løpet av våren vil syv av våre dyktige prosjektledere ta denne internasjonale sertifiseringen. Randy Darkner Cephas jr. Rune Kopperstad - S S.17 -

10 Aprilia MOTO 6.5, Cagiva Grand Canyon 900 ei. 2 sylindret 900 ccm DUCATI er bare noen av faguttrykkene som verserer i gangene hos KAEFER IKM. Konkurranseinstinkt så det holder the Race is on! Staale Bilstad, salg og markedssjef og Eivind Berg Enigineering- og produktutviklingssjef lar det skinne klart igjennom at kappløpet er i gang om hvem som oppnår målsetningen om å ferdigstille sin drøm før sommerferien blir en realitet. Men for at vi andre også skal forstå hva dette handler om, må jeg be om at dette tas i mer forståelige termer. Staale forteller med stor entusiasme at han er i besittelse av en Italiensk 2001 modell motorsykkel med det klingende navnet Cagiva Grand Canyon 900 ei. 2 sylindret 900 ccm DUCATI motor med elektronisk innsprøytning, importert fra UK. Som du vil se på bildet er Staale i full sving om kveldene og helgene for å ferdigstille denne til sommeren. Han røper videre underveis i samtalen at det viktigste er ikke å bli ferdig til en bestemt dato, men fremfor alt å bli ferdig før Eivind. Og hvordan ligger du så an i kappløpet mot Eivind? Jeg kan jo ikke være helt sikker på det, for noen hemmeligheter har vi overfor hverandre mht ferdigstillelsesdato, men jeg kan røpe såpass at jeg har tank, deksler og noen andre komponenter til lakkering, som jeg håper blir ferdig før påske. Redaksjonen takker Staale for synfaringen og tar turen videre hjem til Eivind Berg som vi finner inne i garasjen i full gang med mekking av sin kjære Italienske motorsykkel. Eivind forteller at han er i besittelse av en Aprilia Moto 6.5 designet av den kjente Phillip Starck som igjen er en av verdens kjente designere som blant annet har tegnet Cafe Costes i Paris og hotell Royalton i New York. Eivind forteller videre at Starck fikk et oppdrag av Aprilia, tidlig på tallet å lage en motorsykkel som skulle ha et klart designmessig preg. Resultatet av samarbeidet med Starck var at det første eksemplaret av Aprilia Moto 6,5 rullet på veien i Sykkelen ble produsert i et begrenset antall og stoppet i år Dette har gjort sykkelen til et ikon, og i Europa finnes det egne klubber, legger Eivind til. Hva med Norge,- finnes det mange eksemplarer av dette ikonet? Nei, det finnes knapt en sykkel å oppdrive her, og det var kanskje det som vekket min store interesse og tørre å ta fatt på denne oppgaven med å restaurere denne helt spesiell sykkelen. Og hvordan ligger så du an i forhold til Staale? Å nei du, det kan jeg ikke fortelle for da vet jeg at han vil gire seg opp for å bli ferdig før meg. Hvis du ikke røper noe til Staale så kan jeg fortelle at jeg vil lakkere den om til orange og grå da det er dens originale farger og helt klart vil bidra med å forsterke særpreget av sykkelen. (Nei vi røper selvfølgelig ikke noe til Staale, han vil nok bli skikkelig overrasket da han ved en tidligere befaring fikk forståelsen av at den skulle forbli sort, sier han med et lurt smil rundt munnen) Vi forlater Eivind og lar han jobbe med sin kjære og kan ikke annet enn å ønske dem begge lykke til med de videre restaureringsarbeidene. Måtte den beste vinne sier nå vi.vi kan høre i det fjerne fra Eivind, helt enig, bare det blir meg. Redaksjonen vil selvsagt følge kappløpet mellom disse og kommer tilbake med bilder og reportasjer fra prøveturene. Ps! kjenner du noen med spesielle hobbyer i KAEFER IKM så gi gjerne redaksjonen et tips så tar vi kontakt. Av: Jan Inge Johnsen - S S.19 -

11 Prefab Stavanger - Lys fremtid KAEFER IKM i Haugesund I full konsentrasjon fra venstre: Hong Le Van, Jamo Sihvonen, Erlend Lauvås og helt til høyre: N. Whittaker Ved symaskinen hvor KAEFER IKM for tiden produserer flenseputer: Zenon Kaminski. Forran den nye Durma Platesaksmaskinen har vi fra venstre : Mats Lindbom, til høyre: Petter Skogen, som har arbeidsuke hos KAEFER IKM, utplassert fra Smiodden Ungdomsskole. Til venstre Mus, Midten: Karpinski og til høyre: Maczko Vi på prefab.verkstedet har en stor og jevn ordretilstrømning, så vi har ca.20 mann i arbeid til enhver tid. En stor del av arbeidstyrken er Polakker som er ansatt i det nystartede KAEFER eide selskapet som heter Globel Work. Dette samarbeidet fungerer utmerket, men vi har et stort ønske om og rekruttere flere lokale arbeidere.vi har i dag 3 meget lovende lærlinger, men er også interessert om andre kunne tenkt seg og bli lært opp til denne type jobb. Pr dags dato leverer vi prefab i alle varianter til de fleste prosjektene i KAEFER IKM.pluss b.l.a. en kontrakt med StatoilHydro til Kårstø med varighet på over et år fram i tid. Vi har også så vidt begynt og produsere til Gjøa som vil være det store prosjektet de neste årene. Her bruker vi en ny type SS. 316 stål som heter NON GLOSSY. Her er det en mye mattere overflate som skal hindre at solrefleksjonene skal utløse gassdetektorene på installasjonene. Det blir også jobbet med produktutvikling av mange slag på verkstedet,med Eivind Berg i spissen. Det er blitt utviklet Lydhabitater, Sveisehabitater og Firejettkasser for og nevne noe. Dette er spennende og er viktig for utviklingen til bedriften. Det er blitt investert regelmessig i maskinparken vår, så nå har vi et veldig moderne og effektivt verksted. Vi har alt fra laserbrenner som lager tag.skilt til merking, til ny 3 meter saks som klipper opp til 6mm. plater. Vi ønsker og takke alle de flinke oppmålerne som er rundt om på prosjektene som gjør det mulig og holde den høye standarden som KAEFER IKM er blitt kjent for. Alle som lurer på oppslag eller tekniske løsninger oppfordres til og bruke oss som støtte, vi setter alltid pris på en god fagsamtale. Vennlig hilsen Jone Kjellsen Verksmester Haugesund har mye å by på KAEFER IKM har fått virksomhetsavtaler i Haugesund og distriktet som har gitt mye arbeid til oss alle som er her. Et av de største prosjektene har utvilsomt vært Alvheim med ca timer bare for Et prosjekt hvor KAEFER IKM beviste at vi kunne levere, noe som gav oss mange tilleggsjobber. Dette takket være svært god innsats til hver enkelt.. Den 14 februar hadde 100 personer fra KAEFER IKM avskjed med Alvheim prosjektet i Haugesund. Kake og høytidelige takkens ord fra vår leder Karsten Gudmundset og representanter fra Aibels ledelse. En liten symbolsk gave til alle (et håndklede med Kaefer IKM logo for å tørke tårene). Lørdag morgen mens det enda var mørkt 16/2-08 forlot Alvheim Kaien i Haugesund. Vi er glade for å ferdigstille nok et prosjekt. Det gjenstår fortsatt noe jobb igjen som skal utføres i Åmøyfjorden og ute på Alvheimfeltet nr 24/6. - S S.21 -

12 Ukens blinkskudd En hilsen fra Grane Men det var vel ikke bare derfor du ville begynne som lønningssjef i KAEFER IKM, for å få kortere vei til jobb? - Nei, det var nok ikke det alene som var grunnen. Tiden var moden for å skifte jobb. Jeg har jobbet de siste seks årene i SAR, og har fulgt bedriften siden de var 20 ansatte, til nå da det er 120 ansatte. Jeg var nå klar for nye utfordringer, derfor dette jobbskiftet. Ser jo allerede at det blir utfordringer her i KAEFER IKM, noe som gjør det ekstra spennende siden jeg trives i en hektisk hverdag. Så dette blir kjekt, lønningssjef i KAEFER IKM? Siv Marita Andersen begynte i KAEFER IKM 1 mars Siv er kjent for å være en aktiv jente både på jobb og i fritiden. Hun elsker å gå på ski, både langrenn og slalom. De østerriske Alper er favorittstedet for skigåing. Hun er også aktiv i kulturlivet, hvor hun blant annet har vært en av de frivillige til å arrangere Mai-jazz og Trad-jazz. Siv har samboer og en sønn på 13 år. Hun bor på Gausel, noe som faktisk var en av kriteriene for at hun nå har byttet jobb. - Jeg håper og tror at dette blir spennende. Så langt ser det ut som jeg får trivelige og gode medarbeidere på laget. Og hvordan har KAEFER IKM ansatte tatt i mot deg? - Til nå er jeg veldig godt mottatt. Fikk et positivt inntrykk fra første intervju og hele tiden underveis frem til ansettelsesdatoen. 30 desember hadde vi sykkel konkurranse, med 5 mann på hvert lag. Reinertsen stilte med 2 fra KAEFER IKM Nils Eriksson og Magne Nistad. Vi syklet i 7,5 timer totalt ca 1,5 timer pr mann. På nyttårsaften hadde vi underholdning og premiering. Nils fikk premie for den fineste barten. Vi var også med på underholdningen. Morten Andersen sang i Idol og hadde et solo nummer seinere. Vi andre var med i trønder bataljonen. Vi hadde premiering til personer som hadde gjort noe spesiellt eller andre ting på Grane Mikael Johansson, stillas, fikk premie for den blideste personen på Grane. Han er alltid smilende og i godt humør Hilsen Nils Eriksson og gjengen på Grane Lykke til Siv Marita! Tor Jakob Dahl Ise Ismail Yusuf - S S.23 -

13 God Påske! Redaksjonen Hva skal magasinet hete? Bli med i konkurransen om hva bladet skal hete. Den som kommer med det beste forslaget, vinner en sykkel (se bilde). Den heldige vinneren får vite dette i sommerutgaven. Vennligst send inn dine forslag til: Redaksjonen består av: Jan Inge Johnsen Redaktør og HSEQ Manager Mobil Gro Valsvik Markeds- og opplæringskoordinator Mobil Tilbud om Eurocard Gold til ansatte i KAEFER IKM AS Kaefer IKM AS har inngått kortavtale med Europay Norge AS. Dette innebærer at alle ansatte vil få tilbud om Eurocard Gold til kr 245,- i årsavgift ( normal pris 645,-)! Dette er selvsagt en frivillig ordning. Alle KAEFER IKM ansatte vil få nærmere informasjon om Eurocard Gold i posten eller på mail en av de nærmeste ukene. Redaksjonen tar gjerne i mot forslag til reportasjer og annen informasjon. Send gjerne bilder dere vil dele med oss til Bli med i konkurransen! Vinn DVD spiller! KAEFER IKM AS Strandsvingen Stavanger Tel: Fax: Svar sendes til Gro innen :

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen

Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Vedlikeholds- og Modifikasjonskontrakter i Nordsjøen Leverandørens muligheter og utfordringer i en V&M-kontrakt Daglig leder REINERTSEN AS avd. Bergen Arve Tjønn Rinde ERR as / TRR as (50/50%) ENGINEERING

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord

12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord 12.11.2014 Hvordan forbereder et ISO-selskap seg på å gå nord Vincent Dunne Dir Olje og Gass Norisol, status pr. idag Norisol er et konsern med selskaper og kontorer i Norge, Sverige, Danmark og UK. Konsernet

Detaljer

Erfaringer med et prosjekt med trepartssamarbeid

Erfaringer med et prosjekt med trepartssamarbeid Ptils Entrepresnørseminar 31.10.06 V&M og brønnserviceentreprenører Erfaringer med et prosjekt med trepartssamarbeid Åsta Lorentsen HR rådgiver Aker Kværner Stord Aker Kværner Stord historie trepartssamarbeid

Detaljer

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON

HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HYDRAULIKK INSTRUMENTERING MEKANISK SVEISING ELEKTRO UTLEIE AV PERSONELL 24T SERVICEBIL FIRMA PRESENTASJON HVEM ER VI? En kosteffektiv og innovativ leverandør av produksjons, service-tjenester og kvalifisert

Detaljer

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser

Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Hvordan REINERTSEN lærer av hendelser Ptil leverandørseminar 04. November Kristine Hjelmeland, HMS&K leder REINERTSEN AS Antall medarbeidere: 2000 Omsetning 2009: 3 milliarder NOK/år 2 REINERTSEN s utvikling

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS. 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf

Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS. 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf Innleide arbeidstakere og ivaretagelse av HMS 12.2.2015 PTIL Per Steinkopf 1 Nøkkelinformasjon KAEFER ENERGY Hovedkontor Stavanger Etablert 1977 Ansatte ~ 750 Omsetning ~ NOK 1,2 MRD Fag Isolering Tilkomst

Detaljer

Orkangerkonferansen 31.05.2007

Orkangerkonferansen 31.05.2007 Orkangerkonferansen 31.05.2007 Tema Organisering Prosjektportefølje med fokus på Tyrihans manifold modul HMS Nye etableringer Konsernstruktur REINERTSEN AS Erik R./Torkild R. Reinertsen (50/50%) STØTTE

Detaljer

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien.

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset AS har sitt hovedkontor i Molde, med verksteder og kontorer

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING

VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING VENTILASJON OG LUFTBEHANDLING BLIKKENSLAGER ARBEIDER TEKNISK ISOLERING Clima Teknikk AS Skredderveien 3 S I D E 1 1537 Moss Bankgiro: 5081.05.78955 E-post: post@climateknikk.no Tlf: 69 27 26 00 Org. Nr:

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer.

Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer. Lokalt Lønnsoppgjør. Infobrev til Rosenberg Verft Klubbs medlemmer. Lønnsforhandlingene er nå avsluttet. Resultatet er sikkert kjent for de fleste via nettsidene våre, men her følger en fyldigere presentasjon

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Februar 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - Februar 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - Februar 2014 Hei, så kjekt at du leser dette! Februar har vært en spennende og morsom måned. Vi fortsatte vårt fokus på fysisk aktivitet ved å gå på masse kjekke turer,

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri

Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Over 60 % av kontraktene så langt til norsk industri Goliat tar form Goliat er det første oljefeltet som kommer i produksjon i Barentshavet. Det er en vesentlig milepæl i norsk olje- og gassindustri når

Detaljer

Velkommen til vårmøte

Velkommen til vårmøte Foto: Kjetil Alsvik - Statoil Velkommen til vårmøte Torsdag 21.5.2015 HOVEDTEMA: ER BUNNEN NÅDD? - OG SNUR MARKEDET FØR SOMMEREN? Hvordan kan vi bygge opp et nettverk av bedrifter som har felles utfordringer

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2010

Offshore Strategikonferansen 2010 Offshore Strategikonferansen 2010 En sokkel i omstilling fra få store til mange små prosjekter. Hvordan møter Bjørge utfordringen på gjennomføring, pris og kvalitet? Bjørge ASA Omsetning 2008: 1.7 mrd

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent

SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent SIKKER JOBB-ANALYSE (SJA) EBL Konferanse, 20. 21. oktober 2009 Terje Evensen HMS Konsulent - hvordan komme i gang - tips om bruk - suksessfaktorer - fallgruber - spørsmål/diskusjon HMS- Helse, Miljø og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2014. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Tilvenningen er gått i gang og vi ser allerede nå at det kommer til å bli et godt år med fokus

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien

Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø. Status leverandørindustrien Rammebetingelsenes betydning for sikkerhet og arbeidsmiljø Status leverandørindustrien Oversikten over "oljeinvesteringer" underkommuniserer «Offisielt»: 10-20 prosent ned i 2015, tilbake til 2012-nivå?

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015. Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli

RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015. Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli RUNDEBORDSKONFERANSEN 2015 Scandic Seilet Hotel, onsdag 15. juli Oppsummering fra Jazzgass 2015 Svein Birger Thaule (Executive Vice President Asset Management) Molde, 15. juli 2015 www.gassco.no Polarled:

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien.

Langset. Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Stein E. Skei Konsernsjef Petropolen 24.02.2011 Langset Langset AS består av en gruppe selskaper som leverer produkter og tjenester til Olje & Gass, Skip & Maritime og Prosessindustrien. Langset AS har

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen...

Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering. -noen har det faktisk i kroppen... Vår nyansatte kvalitetssjef har gode referanser når det gjelder isolering -noen har det faktisk i kroppen... Der hvor han kommer fra, er de bekymret for fremtiden... TIL SALGS Visning etter avtale 69267000

Detaljer

VELKOMMEN 10.09.2014. Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore. Foto: Kje)l Alsvik - Statoil

VELKOMMEN 10.09.2014. Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore. Foto: Kje)l Alsvik - Statoil VELKOMMEN 10.09.2014 Foto: Kje)l Alsvik - Statoil Peter Mikael Høvik, leder av markedsforum i NCEI Offshore AGENDA VELKOMMEN NYHETER FRA OLJEBRANSJEN PLAN FOR MARKEDSFORUM ARRANGEMENT DISKUSJON og DEBATT

Detaljer

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012

Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Boom i olje- og gassindustrien i Norge Hva er utfordringene? Bergen Næringsråd sept. 2012 Kort om Inventura 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Tjenester

Detaljer

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene

Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Kapasitet, kompetanse og rammebetingelsers betydning for HMS arbeidet i KIS bedriftene Hensikt: Informere og oppdatere Sikkerhetsforum om status innenfor ISO bransjen, synligjøre utfordringer. Bakgrunn:

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet September 2014 Heisann! Vi er enda en måned inn i barnehageåret allerede, og kommer stadig fremover med tanke på innsetting av rutiner og forberedelser til prosjektet. Prosjektet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2015. Hei alle sammen og VELKOMMEN til et nytt barnehage år! Vi har sakte men sikkert startet tilvenningen for nye barn inne på Sølje. Det er hele 8 nye barn som

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid?

Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? part of Aker Norsk Eksportindustri - har vi en fremtid? Verdal Formannsskap 3. september 2009 Nina Udnes Tronstad Adm. dir. Aker Solutions, Verdal 2008 Aker Solutions Agenda Utfordringer norsk verftsindustri

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Månedsbrev fra Elgtråkket

Månedsbrev fra Elgtråkket Månedsbrev fra Elgtråkket VIKTIGE DATOER: 5.oktober: elgjakta starter 12.oktober: markere Verdensdagen for psykisk helse. Hipp hurra for: Hans Christian som blir 5 år 11/10 og Geir som blir 63 år 19/10

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri

StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Classification: Internal Status: Draft Arctic Princess ved kai på Melkøya StatoilHydro V&M kategoristrategi - En utfordrende mulighet for nordnorsk industri Svein J. Grønhaug, Industrikoordinator StatoilHydro

Detaljer

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Førstkommende lørdag, 9. november arrangeres den regionale finalen for Østlandet konkurransen FIRST LEGO League. Aldri før har så mange

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Jakten på det perfekte

Jakten på det perfekte Jakten på det perfekte Livet lærer oss at ting sjelden går helt som planlagt. Ikke minst gjelder det for byggeprosjekter med detaljer som endres, tekniske løsninger som må tilpasses og alternative materialer

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015

Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Månedsbrev fra Rådyrstien Mars 2015 Februar startet med et smell det også, da vi nå måtte fyre av hele fire raketter for Sigurd som fylte år. Første 4-åring er på plass på Rådyrstien, og det er selvfølgelig

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

IAESTE jobb i Oman 2006

IAESTE jobb i Oman 2006 IAESTE jobb i Oman 2006 Som mange har innledet rapportene sine med før. Hvis du er i tvil om du skal reise til Oman, så er det ingenting å tenke på. Får du sjansen så reis! Oman er et utrolig vakkert land

Detaljer

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 )

Framdriftsplan første prosjektår ( viser til søknad av 31 03 2004 ) Oppstart: Figur 1: rådmann Rune Opstad, Lena Røsæg Olsen, Ragnvald Storvoll, Eli Margrethe Antonsen og Bente Ervik Vi hadde oppstart av prosjektet 1.november 2004. Dette var 3 mnd etter planlagt oppstart.

Detaljer

Topp 6 i første gateløp. Arrangement: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen

Topp 6 i første gateløp. Arrangement: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen Topp 6 i første gateløp Arrangementet Bane: Dato: Arrangement: Løp: Trois Rivieres gatebane, Quebec - Canada 10 svinger, Meget utilgivelig med betongvegger rundt hele banen 16. august Grand Prix Trois

Detaljer

KAEFER ENERGY KAEFER ENERGY

KAEFER ENERGY KAEFER ENERGY 1 Innhold KAEFER Ekspertise siden 1918 3 Organisasjon 9 KAEFER Offshore 10 (Norge) 13 Verdal 19 Rammeavtale KVÆRNER 23 2 KAEFER Erfaring og ekspertise siden 1918 3 Milepæler i selskapets historie De første

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012

FIRST LEGO League. Hammerfest 2012 FIRST LEGO League Hammerfest 2012 Presentasjon av laget Senior Nord Vi kommer fra Hammerfest Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Breilia skole

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no

Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS. E-post: randi.leer@prima-as.no «NY JOBB!» Veileder Randi Nermo Leer, Prima AS E-post: randi.leer@prima-as.no Prima AS er en attføringsbedrift i Trondheim og ble stiftet i 1992. Den eies av Trondheim kommune med andelen 60% og Trondheim

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR, 2015. Hei alle sammen. Takk for en flott måned sammen med barna deres. Vi har hatt en måned med mye læring, gode opplevelser, utforsking og glede. Barna har tatt

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER PEDAGOGISK PLATTFORM FOR FRELSESARMEENS BARNEHAGER Innledning Ordet «plattform» betyr grunnlag eller utgangspunkt. Frelsesarmeens barnehagers pedagogiske plattform danner utgangspunkt for alt arbeidet

Detaljer

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana

MÅNEDSBREV OKTOBER Grana MÅNEDSBREV OKTOBER Grana Så står oktober for døren. Tiden flyr og vi er godt i gang med prosjekt og mye annet på Grana. Vi har delt barna i grupper på 5 når vi jobberi prosjekt, og vi ser at det fungerer

Detaljer

Kvalitetssikret bemanning og rekruttering til bygg, industri og offshore

Kvalitetssikret bemanning og rekruttering til bygg, industri og offshore Kvalitetssikret bemanning og rekruttering til bygg, industri og offshore www.northpersonnel.no +42 21 42 34 34 OM OSS Bakgrunnen for etableringen av North Personnel er et svar på markedets utfordringer

Detaljer

Evaluering av Sundvoldenseminaret

Evaluering av Sundvoldenseminaret Evaluering av Sundvoldenseminaret Seminaret er oppsummert/evaluert ved bruk av tre forskjellige metoder: 1. Oppsummering workshop En oppsummering av arbeid som ble gjort i samlingen. Denne omfatter praktisk

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Høsthilsen 2013. Vi bygger Kalongo Kompetansesenter (KCC)

Høsthilsen 2013. Vi bygger Kalongo Kompetansesenter (KCC) Høsthilsen 2013 Kalongo Widows and Orphans Project (KWOP) har delt høstens nyheter med oss. I dette brevet kan du lese om siste nytt fra Uganda og se bilder av byggverket KCC, som er på god vei opp. Vi

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no

Bergen Næringsråd. Frokostseminar 5. juni 2013. Atle Sundøy. Partner atle.sundoy@inventura.no Bergen Næringsråd Frokostseminar 5. juni 2013 Atle Sundøy Partner atle.sundoy@inventura.no www.inventura.no 70 konsulenter med tverrfaglig kompetanse Jus Økonomi Organisasjon og ledelse Ingeniørfag Våre

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS 2013. Hei alle sammen! Velkommen tilbake fra påskeferie! Håper dere alle har hatt en nydelig påske og kost dere! Enda en måned er gått og i mars har vi gjort mye kjekt

Detaljer

Andrea Westbye. Asker, 20.2.2012. Asker Kulturskole Eli Risa SØKNAD OM DRØMMESTIPEND 2012

Andrea Westbye. Asker, 20.2.2012. Asker Kulturskole Eli Risa SØKNAD OM DRØMMESTIPEND 2012 Andrea Westbye Asker, 20.2.2012 Asker Kulturskole Eli Risa SØKNAD OM DRØMMESTIPEND 2012 Mitt navn er Andrea Westbye, og jeg bor på Bleiker i Asker. Jeg søker om drømmestipend for å kunne videreutvikle

Detaljer

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 1. Velkommen SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Godkjenning av fullmakter 4. Godkjenning av innkalling 5. Årsmeldinger 6. Regnskap 7. Saker til

Detaljer

AN ADRENALIN COMPAGNIET PRODUCTION

AN ADRENALIN COMPAGNIET PRODUCTION AN ADRENALIN COMPAGNIET PRODUCTION Adrenalin Compagniet er stolte av å kunne tilby deg en Oscar kveld av de sjeldne. En produksjon som kan skreddersys ulike behov og økonomiske rammer. Velkommen til din

Detaljer

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013

FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 FESTIVALPROGRAM 17-19. APRIL 2013 Vår visjon er å sette deg i fokus og virkelig finne ditt behov, som igjen gjør at du får den jobben som passer deg best. Det er tidligere laget arbeidssøkerkurs, men for

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Christina Bruseland Evt. rejsekammerat: Hjem-institution: VIA UC, Campus Viborg Holdnummer: FV09 Rapport fra udvekslingsophold Værts-institution/Universitet: UIA, Universitet

Detaljer

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen 15.11.11 Ukeavisen Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen Dagslysmåne 12. november Jens-A Rotarymøte 15.11.11 President Trond Arthur Christiansen ønsket

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Kan samferdsel lære noe av HMSarbeidet i olje- og gassvirksomheten? Kirsten Skaare Kvalitets- og HMS-sjef AF Anlegg

Kan samferdsel lære noe av HMSarbeidet i olje- og gassvirksomheten? Kirsten Skaare Kvalitets- og HMS-sjef AF Anlegg Kan samferdsel lære noe av HMSarbeidet i olje- og gassvirksomheten? Kirsten Skaare Kvalitets- og HMS-sjef AF Anlegg Agenda Kort om AF 1 Erfaringer 2 Krav fra BH 3 Verktøy og virkemidler 4 Oppsummering

Detaljer

Fremtidens redningsmenn

Fremtidens redningsmenn Menn i helsevesenet Fremtidens redningsmenn Hva er Menn i helsevesenet? Samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune, Nav Sør-Trøndelag, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Helsedirektoratet Mål: Rekruttere

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

Info nr.: 4/2015 28. april 2015. APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 4/2015 28. april 2015. APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 4/2015 28. april 2015 APRIL 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt 1023

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer