Internasjonal logistikk, globale verdikjeder Erfaringer fra norsk møbelindustri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internasjonal logistikk, globale verdikjeder Erfaringer fra norsk møbelindustri"

Transkript

1 Internasjonal logistikk, globale verdikjeder Erfaringer fra norsk møbelindustri P2005, PLOG-seminar NTNU, Trondheim, 4. sept.-03 Håkon Raabe Kilder Denne presentasjonen baserer seg bl.a. på : Dr.ing. avhandling A Strategic Framework for Creating Effective Demand Chain Management, NTNU - IØT, juli -99 med case-studier av Ekornes og Stokke Gruppen. Forskningsprosjekt innen Supply/Demand Chain Management ved IMD International, Lausanne, Sveits. Prosjektarbeid og rådgivning, primært i Ekornes. 2

2 The focused factory - globalisering av markeder, produkter og produksjon Mange Betjente markeder Få Produkter / produktlinjer Få + Forbedret/forenklet montasje/produksjon Layout, flyt, håndtering Volum for effektivitet Kritisk masse Produktutvikling, Innkjøp, Prosessendring Trade-off mellom prod.kostnader og transportkostn./leverings-/lede-tider Lokal tilpasning av sluttproduktet En ordre - flere produkter -> koordineringsbehov Fleksibilitet på det enkelte produksjonssted 3 Disintegrasjon og re-integrasjon av verdikjeden Mange Antall prod. steder ( sites ) Integrert konsern (fokuserte fabrikker) Fokusering Spesialisering Utflytting Outsourcing Operativ re-integrering Integrert nettverk (fokuserte fabrikker) Ett/en Komplett produktfabrikk ( In-sourcing ) Antall eiere (partnere) Modulært konsortium Mange 4

3 Ekornes: Produkt og prosess-fokus Produktlinje-fokuserte montasjefabrikker kombinert med fokus på teknologi og produksjonsprosesser (les: automatisering) i komponentfabrikker 5 Forutsetning : Industrialisering Modularisering og standardisering Alle Stressless varianter baseres på et begrenset antall standardrammer og understell Stressless -konseptet benyttes i flere produktgrupper Felles - komponenter -teknologi Stoler Sofaer Madrasser 6

4 Ekornes produksjonsprinsipp (tilpasset sug-prinsipp, ordre-serie-produksjon) HUD- LAGER STANSING SØM TREKKING MONTER- ING PAKKING Kundeordre-prod. ( en-stk. ) FORMST. LIMING OVERFL.- BEHANDL. KOMPONENTLAGER Produksjon til lager (småserier) (Blokkskum, ubeh. stål/tre-rammer, innertreverk, forstoff, stålinnlegg) Innkjøpte artikler 7 Ekornes - produktivitetsforbedring og kapasitetsøkning Dager / timer Enheter Gj.løpstid i dager Timer / stol Stoler / dag År 0 8

5 Ekornes - lagerreduksjon 16,0 % 14,0 % 12,0 % % av omsetning 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % Råmateriale Varer i arbeid Ferdigvarer Totalt varelager 2,0 % 0,0 % År 9 Hva gjør andre i bransjen? Outsourcing eller utflytting til lavkostland Hjellegjerde har egne fokuserte fabrikker i Litauen og Thailand: Produktlinjer rettet mot andre markedssegment (les lavpris ) enn produktene produsert hjemme. Fra Hjellegjerdes fabrikk på Lille Sunnmøre i Panevezys, Litauen (Foto: Dagbladet) 10

6 Store geografiske avstander og logistikkostnader? Ensrettet og koordinert vareflyt for å unngå unødig transport og tur/retur-reiser : A. Mest mulig selvforsynte produktfabrikker, helst lokalisert nær hovedmarkedene. B. Sentralisert komponent/modul-produksjon i kombinasjon med markedsnære montasjefabrikker. 11 Håg på 90-tallet: Flytt Røros til Europa Nærhet til markedet er et spørsmål om responsevne og leveringstid, ikke antall km. Men: Kostnadspresset forsvinner ikke delvis outsourcing og utflytting Produksjons- og logistikk-strategi må stemme med drivkrefter i markedet (pris lavkost) 12

7 Stokke Tripp Trapp, høsten 95, (ca. 25% av volumet) Prod.: Tennfjord (+ Vatne) Lakk.: Tennfjord Prod. og lakk.: Møremøbler Stranda Prod.: Vatne Lakk.: Tennfjord Prod.: Vatne Lakk: Møremøbler Ørsta (Baby-bøyle:) Prod. og lakk.: Tennfjord (Lær-stropp:) Stokke Fab., Håhjem Tilleggsutfordring: Internprising og fordeling av overskudd/margin (Stål-deler:) Lokal leverandør 13 Stokke distribusjons-system i dag, div. Children (Kilde: Ivar Sandnes, Stokke Gruppen, PLOG-seminar, feb. 2003) Håhjem, NO = Plant = Warehouse Estonia Nettetal, DE Dormeletto, IT Slovenia Romania Portugal 14

8 Ekornes vareflyt og logistikk dagens situasjon (vår-03) 15 Samme bransje - ulike valg Stokke Gruppen, div. Children 40% av omsetning produsert ute (primært Øst-Europa) (Tripp Trapp i Slovenia siden 70-tallet) Tett oppfølging av leverandør (joint venture / partnerskap) Bidra med teknisk utvikling og innkjøpskompetanse Nærhet til råvaren Nærhet til markedet (Europa) Standardisert produksjon av volum-produkt med få varianter Ekornes All produksjon (hittil) i Norge Optimalisering av produksjonsprosesser Automatisering av komponentproduksjon Tett integrert verdikjede og vareflyt Utvikling og produksjon i nært samspill Mulig utflytting: Oppgradering av flere distribusjonsterminaler til montasjefabrikker (som i USA) 16

9 Stokke Gruppen, div. Fora form: Fra møbelprodusent til prosjektkoordinator? Bred og mangesidig kolleksjon Ofte prosjekt- og kunde-tilpasning Fokus på leveringstider og prosjektgjennomføring Partnerskap med design- og utviklingsmiljø Outsourcing av produksjon partnerskap prosjektbasert Prosjektstyring Logistikk-styring 17 Ekornes utvikler integrerte produktkonsept (ref. industrialisering) 18

10 Én ordre flere produkt flere fabrikker Komplisert beregning av leveringstid ved ordrebekreftelse Synkronisert (og komplisert) produksjons-planlegging eller ferdigvarelager? Leveringspresisjon blir fort skadelidende 19 Ekornes mulig framtidig distribusjonsløsning? 20

11 The devil is in the details Komplett og oppdatert register med kolli-spesifikasjoner for alle artikler. Utfordring: Artikler som pakkes/sendes ulikt til ulike markeder. Automatisk tildeling av kolli-identifikatorer ved ordreregistrering. Standard transportetikett skrives ut og påføres ved ferdigmelding i den enkelte fabrikk. Høy automatiseringsgrad, men med muligheter for manuell overstyring. Effektiv interntransport mellom fabrikkene med separate biler. Effektivt felles forsendelsesområde med stor flate og egne soner/områder og porter per hovedrute(r). Valg av system for transportadministrasjon og integrasjon med eksisterende system/rutiner, herunder filoverføring til transportører ved forsendelse. Track & trace: Overføring av transportmeldinger fra transport- og logistikk-leverandører. Brukervennlig portalløsning som samler logistikk-informasjon fra ulike system. Både for egne ansatte og kunder. Språkhåndtering i all transport/forsendelses-dokumentasjon. 21 Viktige spørsmål ved koordinering på tvers av produksjonsenheter Hvor gjøres samlasting (sammenstilling av ordre med flere produkter fra flere fabrikker)? I et felles forsendelsesområde basert på synkronisert ankomst? Effektivt dersom produksjonsplanene holdes. Ved plukk fra et ferdigvarelager når siste vare ankommer? Enkelt, men kan medføre høyt ferdigvarelager. Ved distribusjonsterminaler utover i logistikkjeden? Krever tett systemintegrasjon med distribusjonspartnere. Mer komplekse forsendelsesprosesser. Hvem eier ferdigvarene på vei til kunden? Fabrikkene? Virker disiplinerende ift. planer og leveringstider. Salgsselskapene? Økonomisk korrekt (?), men fabrikkene mister insentivet til å synkronisere seg. 22

12 Koordinering i verdikjeden: Klassisk Supply Chain Management (SCM) tilnærming Forenkling og kostnadsbesparelser gjennom redusering / konsolidering av leverandørbasen utvelgelse / utvikling av leverandører 23 Effektivitet i verdikjeden skapes gjennom å koble prosesser på tvers av bedrifter Separate prosesser Koble og samstemme prosesser Forbedre koblede prosesser Utvikle felles prosesser : Prosess i bedrift/forretn.enhet : Verdiøkende aktivitet : Input/Output 24

13 Virtuell - (ikke vertikal) - integrasjon Forretn. enhet Forretn. enhet Forretn. enhet Et sett av koblede prosesser på tvers av forretningsenheter som opererer som én enhet 25 Virtuell integrasjon skaper nettverk av forretningsenheter Leverandører Produsenter Distributører, forhandlere Sluttbrukere Verdisk.kjede Forretn.enhet Typer konkurranse Klassisk konkurranse mellom to eller flere leverandører til samme kunde Konkurranse mellom integrerte kjeder av forretningsenheter Du konkurrerer gjennom din (viktigste) kunde, evt. gjennom dennes produkt 26

14 Demand Chain Management (DCM) fokuserer også på Forenkling, fokus og vekst gjennom redusering / konsolidering av kundebasen utvelgelse / utvikling av kunder Ekornes France: Utvelgelse og utvikling av møbelhandlere 3-dobling av omsetning på 3 år med reduksjon av antall kunder til 1/ Ekornes i Frankrike Partnerskap med forhandlere Antall kunder År # kunder totalt Partner-kunder Omsetning MNOK omsetning 28

15 Stokke på 90-tallet: Partners in a philosophy STOKKE CUSTOMERS STOKKE DEALERS STOKKE SALES COMPANIES STOKKE FABRIKKER AS BOARD OF DIRECTORS OWNERS 29 Ekornes Frankrike, partnerskapsavtale Forhandlerne Geografisk eksklusivitet Standard rabatt Minimum lager i butikk Kjøp av markedsmateriell Bidra til nasjonal markedsføring Lokal markedsføring i media, på messer etc. Årlig omsetningsmål Ekornes Nasjonal merkevarebygging TV-markedsføring Opplæring av salgspersonell Marketing-assistanse Filosofi: Sammen skal vi organisere de 20 mest profitable kvadratmetrene i butikken! 30

16 Ekornes en historie om konsistente strategier over tid. Kilde: Adm.dir. Nils-Fr. Drabløs, Ekornes ASA Markedskonsept Produkter Produksjon Filosofi Investeringer Teknologi Kultur: Mål og verdier Organisering / Ledelse 31 Ekornes en oppsummering Utvikling av produktkonsept Merkevarebygging Lean (slank) produksjons- /etterspørselskjede Investeringer i teknologi og automatisering Kvalitet og kontinuerlig forbedring Selektiv distribusjon - (velge kunder) Partnerskap med forhandlere Felles opplæring og utvikling Mill. kr % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % Ekornes ASA Omsetning Resultat før skatt EKORNES Pre-tax profit in % of Sales Mill. kr. 32

17 Integrerte, globale verdikjeder, viktige ting å spørre seg: Kundekrav og kundesamarbeid? Etterspørselsmønster? (Sesong)variasjoner, men også ordrestruktur samlasting/levering (Leverings)tid som konkurransefaktor? Fokuserte fabrikker i nettverk outsourcing / utflytting Lavere enhetskostnader vs. økte kostnader til transport, logistikk, oppfølging, integrasjon og styring av samarbeid Fokus på produktlinjer eller prosesser? Produktkompleksitet, innovasjonsbehov, skreddersøm og kvalitetskrav lokalisering av produksjon: Nærhet til utviklingsmiljøet... eller nærhet til markedet 33

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet

Mål og verdier. for Ekornes-konsernet Mål og verdier for Ekornes-konsernet 1 Vår historie Ekornes sin historie strekker seg tilbake til etableringen av J.E. Ekornes Fjærfabrikk i 1934. Det første produktet var stålfjærer til madrasser. Selskapets

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA

ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA ÅRSRAPPORT 2013 EKORNES ASA 2 Innhold ÅRSRAPPORT EKORNES ASA 2013 Ekornes skal være en av Europas ledende møbelprodusenter og være kjent for å levere kvalitet i alle ledd INNHOLD SELSKAPET Dette er Ekornes

Detaljer

Styringsmodell. Kompendium TPK 4100 Produksjons- og driftsteknikk

Styringsmodell. Kompendium TPK 4100 Produksjons- og driftsteknikk Styringsmodell Kompendium TPK 4100 Produksjons- og driftsteknikk Høst 2010 Forord Dette kompendiet tar for seg konseptet Styringsmodeller og er utviklet for faget TPK 4100 Produksjons- og driftsteknikk

Detaljer

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992

OM HÅG. Børsnotert Våren 1992 ble HÅG notert på Oslo Børs SMB-liste. Etter en periode med lav omsetningsaktivitet i 1992 OM HÅG HÅGs filosofi «Annerledes og bedre» HÅG skal oppnå økt lønnsomhet og vekst ved å løse det aktivt arbeidende menneskets behov for sitteløsninger på en annerledes og bedre måte. HÅG skal være en internasjonal,

Detaljer

utvikling og produksjon i internasjonale verdikjeder

utvikling og produksjon i internasjonale verdikjeder utvikling og produksjon i internasjonale verdikjeder Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Luitzen de Boer, Elsebeth Holmen og Annik Magerholm Fet NTNU Utvikling og produksjon i internasjonale verdikjeder

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 16/2000. INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for Telenor

Arbeidsnotat nr. 16/2000. INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for Telenor Arbeidsnotat nr. 16/2000 INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for av Svein Ulset Paul N. Gooderham PROGRAMOMRÅDET TELEØKONOMI Denne publikasjonen inngår i

Detaljer

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder

Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Logistikk og ledelse av forsyningskjeder Kapittel 7 (12) IKT og logistikk SCM200 Innføring i Supply Chain Management Jøran Gården Historikk Anvendelse av IKT Tidligere fokus økonomi (regnskap, lønn, reskontro..)

Detaljer

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft.

LØSNINGER. Microsoft Dynamics forretningssystemer. Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. LØSNINGER Microsoft Dynamics forretningssystemer Integrerte ERP- og CRM-systemer som fungerer som, og sammen med, kjent programvare fra Microsoft. Fokuser på det som er viktig, optimaliser investeringer

Detaljer

Er industrien i Norge offensiv i bruken av virkemidler for å styrke egen konkurransekraft?

Er industrien i Norge offensiv i bruken av virkemidler for å styrke egen konkurransekraft? Inspirasjon til paneldebatt Er industrien i Norge offensiv i bruken av virkemidler for å styrke egen konkurransekraft? Quartz+Co-Barometeret 12 Tema i 12: "Er industrien i Norge offensiv i bruken av virkemidler

Detaljer

Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder *

Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder * KAPITTEL 11 Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder * LÆRINGSMÅL Når du har lest dette kapitlet, skal du kunne: forstå hvordan globalisering påvirker nesten alle organisasjoner i dag

Detaljer

Telefonmøter gjør hverdagen enklere

Telefonmøter gjør hverdagen enklere Nr 7-2004 Telefonmøter gjør hverdagen enklere Du sparer tusenvis av kroner på å ta møtet over telefon, fremfor å reise land og strand rundt. I tillegg sparer du mye tid og blir mer fleksibel. Stadig flere

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012

Fokus. helsesektoren. Utstyrskontroll. GS1-standarder for. med RFID og EPCIS. Ny EDI-standard for efrakt. nr 2 P juni P 2012 Fokus nr 2 P juni P 2012 gs1 the global language of business GS1-standarder for helsesektoren Utstyrskontroll med RFID og EPCIS Ny EDI-standard for efrakt Nytt-GS1-04-2011-Bladet:Layout 1 05-12-11 1 05-12-11

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Forord. Kjersti Enger

Forord. Kjersti Enger Forord Etter et bedriftsbesøk hos Optimal as i desember 2000, og etter spørsmål fra Leif Nordahl, gav produksjonssjefen (Olav Engum) uttrykk for at de ønsket å kjøre et prosjekt om e-handel i samarbeid

Detaljer

To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people

To offer. for. årsrapport 2010. Scandinavian Business Seating working people To offer the best seating solutions for årsrapport 2010 Scandinavian Business Seating working people INnhold Scandinavian Business Seating Blant de ledende i Europa 2-3 Om Scandinavian Business Seating

Detaljer

www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog

www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog www.pwc.no/advokat Internasjonal handel med varer og tjenester VAT og toll Produktkatalog PwC har ytt internasjonal bistand til våre klienter i lang tid, men behovet er sterkt økende. Vi har derfor valgt

Detaljer

Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer?

Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer? Integrasjon av kanaler: Hvilke steg bør handelsbedrifter gå, og hvordan løser de noen av sine utfordringer? PULS Prosjektledersamling Gardermoen, 20. 21. april 2004 Dr. polit., førsteamanuensis Institutt

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning

Utviklingen i det internasjonale markedet for kapitalforvaltning F ORVALTNING AV S TATENS PETROLEUMSFOND ÅRSRAPPORT 2001 39...................................................................................................................................................................................................

Detaljer

konkurrentene og øke I dette bilaget vil vi med konkrete eksempler vise hvilket

konkurrentene og øke I dette bilaget vil vi med konkrete eksempler vise hvilket Designåret 2005 Til topps med design i bunn - I NHO har vi sett eksempler på bedrifter som på kort tid har doblet topplinje og bunnlinje gjennom en strategisk satsing pd industridesign, sier NHO-sjef Finn

Detaljer

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser.

EHANDEL. verktøy for offentlige innkjøp. Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser. vi oppnå bedre forvaltning av våre felles ressurser. DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE UTGITT AV GUIDE MEDIA I SAMARBEID MED EHANDELSSEKRETARIATET EHANDEL verktøy for offentlige innkjøp Gjennom ehandel og mer effektive innkjøpsprosesser kan vi oppnå bedre forvaltning

Detaljer

Suksess blant de store

Suksess blant de store Nr 7-2006 Suksess blant de store Den norske teknologibedriften T4M gjør stor internasjonal suksess som leverandør av kostnadsbesparende løsninger for marketing. Store og velrenommerte selskaper som Gjensidige

Detaljer

Hvordan bygge kultur for kontinuerlig forbedring i din bedrift? - Virkemiddel og eksempel

Hvordan bygge kultur for kontinuerlig forbedring i din bedrift? - Virkemiddel og eksempel 2015-03-11 Hvordan bygge kultur for kontinuerlig forbedring i din bedrift? - Virkemiddel og eksempel Hanne O. Finnestrand og Lars Skjelstad SINTEF Teknologiledelse 1 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk.

Tid og rom 2. Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Løsninger for materialhåndtering Tid og rom 2 Opplev fremtidens moderne, dynamiske lagersystemer allerede i dag: Løsninger fra Kardex Remstar optimaliserer din intern logistikk. Systemer fra Kardex Remstar:

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Olav Kvittem (UNINETT), Nils Johan Lysnes (UiT), Ole Ingvard Langfeldt (NTNU), Morten Werner Forsbring (UiO), Jarle Bjørgeengen (UiO)

Detaljer

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden?

Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Presentasjon Nettverkssamling Logimat Hva koster transport og hvordan kan man påvirke denne kostnaden? Tine Tunga 6/11 2013 Erik Gran SINTEF Teknologiledelse/Logistikk 1 Bakgrunn Observasjon: Mange produsenter

Detaljer