Ny epoke, ny kunnskap for norsk tjenesteytende sektor. Grunnlaget for en innovativ tjenestesektor Ivar Pettersen, ECON Analyse AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny epoke, ny kunnskap for norsk tjenesteytende sektor. Grunnlaget for en innovativ tjenestesektor Ivar Pettersen, ECON Analyse AS"

Transkript

1 Ny epoke, ny kunnskap for norsk tjenesteytende sektor Grunnlaget for en innovativ tjenestesektor Ivar Pettersen, ECON Analyse AS

2 y epoke, ny kunnskap 2 Historisk, stor dynamikk Innovasjonen drevet utenfra, få indre drivkrefter Tentative forutsetninger for økt selvstendig innovasjonsevne

3 jenestesektoren, preget av stor vekst og dynamikk runnet spesielle drivkrefter med tidsbegrenset yldighet 3 Tjenestesektoren har vært blant de mest dynamiske i Norge: Høy produktivitetsvekst, høy total vekst, økende internasjonal handel Sektoren med sentral rolle for skiftene i vertikale relasjoner Teknologien har gitt servicesektoren et stort, dels uunngåelig effektiviseringspress: Reguleringsmyndigheten hang med, i stor grad takket være proaktiv reregulering fra EUs side og stort sett motvillig implementering

4 4 kift i vertikale relasjoner: Varehandelen utnyttet raften i konsumentrelasjonen Vertikale skift: integrere ledd og konkurrere på pris i sisteleddet Kjedeenheten Postordre tok av på og 80-tallet; gikk direkte til kunden, kuttet minst ett handelsledd Varehandelen oppdaget konsumentmobiliteten, utnyttet den og frigjorde seg fra leverandørmakten Engroshandel, mellomleddet, havnet på detaljistens hånd og ble tilført Kjøpermakten Konseptutviklingen Profileringen Nye former for horisontal organisering gjennom mega-konsepter Department stores Bevisst organiserte kjøpesentra Leverandørindustrien responderte med lean thinking, Efficient Consumer Response og Supply Chain Management Vareoverfloden: Fra varetilgang til vare på rett sted til rett tid; transaksjonsøkonomien Fra forventningsstyrt til erfaringsstyrt distribusjon i handelen fra produksjon for lager til ordrestyrt produksjon.

5 nternett er avansert postordre og kjøpesentra 5 Detaljistutsalget flyttes fra gaten til katalogen eller skjermen Grossist og detaljist integreres Geografisk avstand mellom forhandlere elimineres Teknologisk ekstraverdi; nye søkemetoder mer tilpasset kommunikasjon

6 rivkreftene 6 Konsumentatferd Teknologi Globalisering En støttende, dels motvillig, politikk

7 onsumentatferd 7 Mobilitet; detaljistens egenskaper, ikke bare leverandørens, blir avgjørende Transaksjonskostnader; kundene foretrekker butikkagglomerasjoner, styrker detaljistenes rolle Individualisering; en sterk drivkraft for endringer i personlig tjenesteyting, offentlig sektor, reiseliv, opplevelsesindustri

8 eknologien har gitt et dramatisk press or innovasjon i servicesektoren 8 Service er mellomledd-virksomhet, opplevelse, kommunikasjon og vedlikehold Mellomledd virksomhet utsatt for de fleste endringsprosesser Teknologisk; Informasjonsteknologien Markedsmessig; nye maktforhold som følge av globaliseringen Opplevelsene; mindre teknologidreven, endring i konsumpreferanser Kommunikasjonssektoren; konvergens i mediesektoren; tilbudspakkerne Vedlikehold; individuell tilpasning og oppfølging

9 9 lobalisering setter tjenestesektoren i entrum Reduksjon i politiske handelshindringer og økonomisk avstand Varesektoren endres fundamentalt, tjenestesektoren langt mindre Fri bevegelse av teknologi og investeringskapital Varer er synlig handel og skal transporteres Tjenester usynlig og kan ikke transporteres Skaper overflod av varetilbud, og økt vekt på konsumentrelasjon Tjenestesektoren sitter på konsumentrelasjonen: Kommunikasjonsindustrien Varedistribusjonen

10 lobaliseringen setter også offentlig ektor under sterkt press 10 Knivsegg-politikken; redusert spillerom som følge av internasjonal ressursmobilitet Økt omstillingstakt kan ha bidratt til økt behov for offentlige tjenester Samtidig er offentlig sektor eksponert for generelle endringsfaktorer Individualisering Teknologisk endring som krever rask omstilling

11 er tyngde i endene av leveringskjedene 11 Unik kompetanse Teknologi Raske skift og unike fortrinn Råvarer Langt flere alternativer, homogenisering Logistikk Sterkt økte volumer og krav Fabrikasjon Konseptutvikling / pakking Styrket kamp om de knappe ressursen Unike konsumentrelasjoner Distribusjon Kommunikasjon

12 12 tøttende, dels motvillig, politikk Politikk for markedsintegrasjon Først og fremst politisk, ikke økonomisk motivert, gjennom GATT, WTO, EEC Globaliseringens konsekvenser: Nasjonale finansmarkeder, fra gjennomregulert, skjermet velferdstjeneste til en åpen, internasjonalisert sektor. Et indre marked for tjenester, krevde nye reguleringer Europa-prosjektet: Ett indre marked EU s innflytelse i stor grad relatert til Indre marked og Maastricht prosessen; Delte reguleringen av nettverkstjenester i nett og innhold områder med konkurranse om markedet og områder med konkurranse i markedet Teledirektivet, Luftfartsdirektivene og bestillingssystemene (CRS-i luftfarten), jernbanedirektivet (ca 1997), havnedirektivet (2000+). Skille mellom eierskap og reguleringsmyndighet; Post/tele, jernbane etc, økt bruk av konkurransemyndighet (eks i kraftsektoren) Stor avstand fra Brussel til de enkelte land De fleste enkeltland beholder betydelig offentlig eierskap (media, energi, telekom, bane etc) Norge var pådriver i kraft, men beholdt det statlige eierskapet og dobbeltrollene delt i tre funksjoner; tjeneste, nettverk, tilsyn

13 13 jeneste-innovasjonen primært drevet tenfra Teknologien, en selvstendig, forskningsbasert drivkraft i samspill med omgivelsene De politiske rammebetingelsene; en selvstendig politisk drivkraft Tjenestesektorens:mest evne til tokning og tilpasning. Offentlig tjenesteyting i stor grad skjermet for presset Ingen klare interne utviklingstemaer Det mest FoU-intensive har kanskje vært logistikk og regulering

14 ygge innovasjonskapasitet for en ny epoke 14 Grunnleggende forutsetninger for innovasjon Mulige steg for forskningsrådet

15 15 runnleggende forutsetninger for innovasjon i jenestesektoren Regime Kompetanse Samspill

16 egimet 16 Så langt, regimet har vært selve drivkraften Tre store utfrodringer blir sentrale Konkurranse- og forbrukerpolitikken Håndtering av statlig eierskap og styring Reell markedsintegrasjon; tjenesteintegrasjon er politisk integrasjon Regulering av tjenesteyting blir et sentralt kompetanse-tema

17 ompetanse 17 Så langt, med få unntak (finans, transport/logistikk). uten selvstendige faglige temaer I fremtiden; sannsynlig at tjenestesektoren vil legge langt mer av grunnlaget for innovasjon igjennom hele verdikjeden Temaene vil derfor i økt grad bli definert av tjenestesektoren, som for eksempel: Organisering av innovativ tjenesteyting Interaksjon med forbrukere Nettverksøkonomi

18 18 amspill; innovasjonssystemet for tjenestennovasjon Utvikle offentlig sektor som et knutepunkt i innovasjonssystemet; eks. helse, utdanning, trygghet Teknologi Interaksjon med forbrukere Styring og organisering Faglig perspektiv på konsumentrelasjonen Integrere reguleringsproblematikken i den alminnelige sektorforskningen Utvikle et fungerende, internasjonalt nettverk

19 este steg 19 Sikre forståelsen av utgangspunktet; historien og ståstedet Identifisere de tjenestespesifikke FoU områdene Evaluere potensialet Spredning / konsentrasjon av FoU ressurser Støtten i norsk offentlig sektor Risikoen i målrettet FoU satsing

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk

Tilstandsrapport. Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk Tilstandsrapport Regjeringens innovasjonspolitikk FORORD Regjeringen tar i denne rapporten initiativ til et innovasjonsløft. Gjennom innovasjonsløftet

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2011

Dagligvarehandel og mat 2011 I V A R P E T T E R s e n O G t o m m y s ta a h l g a b r i e l s e n ( R E D. ) Dagligvarehandel og mat 2011 Perspektiver på verdikjedene for matvarer art i kkelsamli ng NILF utgir en rekke publikasjoner

Detaljer

Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder *

Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder * KAPITTEL 11 Internasjonalisering, globalisering og fremvoksende markeder * LÆRINGSMÅL Når du har lest dette kapitlet, skal du kunne: forstå hvordan globalisering påvirker nesten alle organisasjoner i dag

Detaljer

Abelias innspill til høring om IKT-politikken

Abelias innspill til høring om IKT-politikken Fornyings- og administrasjonsdepartementet PB 8004. Dep. 0030 Oslo Pb 5490 Majorstua 0305 Oslo Norway Tlf: 23 08 80 70 Faks: 23 08 80 71 Org. nr. 983489060 Oslo, 17.02.2006 Abelias innspill til høring

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

Temautredning Kunnskap og innovasjon

Temautredning Kunnskap og innovasjon Petter Westnes Temautredning Kunnskap og innovasjon Arbeidsnotat IRIS - 2008/019 Prosjektnummer: 7252196 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e): Kampen om arbeidskraften: Arbeidsmarkeds- og kompetansescenarier

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

Telenor for fremtiden

Telenor for fremtiden Polyteknisk Forening 19. november 2002 Telenor for fremtiden Av konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1. Innledning For tre år siden sto min forgjenger Tormod Hermansen på denne talerstolen og fortalte om Telenors

Detaljer

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank FREMTIDENS HELGELAND Helgeland i dag og frem mot 2020 Utgitt av Helgeland Sparebank 2010 1 FORORD I forbindelse med Helgeland Sparebank sitt 150 års jubileum i 2010 ønsket banken å få utarbeidet en rapport

Detaljer

[Innovasjon i tjenester]

[Innovasjon i tjenester] Analyser Rådgivning - Forskning [Innovasjon i tjenester] MENON-rapport 4 / 25 Rapporten er utarbeidet i samarbeid med ECON Analyse og utgis også som ECON-rapport nr. 25-8 Innovasjon i tjenester Utarbeidet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010.

Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010. Eksamen i SOS 6501, Teknologiendring og samfunnsutvikling, våren 2010. Oppgavetekst. Hvorfor har vi andre transaksjonskostnadene i en digital bedrift enn i en vanlig produksjonsbedrift og vil trenden forsterke

Detaljer

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport

Et kunnskapsbasert Østfold. Utkant i Osloregionen eller selvstendig vekstkraft? Sluttrapport Fase 2. Rapport Rapport Forfatter(e) Steinar Normann, Erik W. Jakobsen, Anne Espelien, Frode R. Johansen, Synnøve Rubach, Gunnar Andersson Rapportnr.: OR 29.12 ISBN: 978-82-680-8 ISBN: 82-7520-680-4 Et kunnskapsbasert

Detaljer

Stedsuavhengig stedsutvikling

Stedsuavhengig stedsutvikling FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Stedsuavhengig stedsutvikling En studie av handlingsrom for lokalsamfunnsutvikling

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 16/2000. INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for Telenor

Arbeidsnotat nr. 16/2000. INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for Telenor Arbeidsnotat nr. 16/2000 INTERNASJONALISERING AV TELESEKTOREN Generelle lærdommer og spesielle utfordringer for av Svein Ulset Paul N. Gooderham PROGRAMOMRÅDET TELEØKONOMI Denne publikasjonen inngår i

Detaljer

R-04. SND og bedriftsutvikling rolle, virkemidler og effekter

R-04. SND og bedriftsutvikling rolle, virkemidler og effekter R-04 2000 SND og bedriftsutvikling rolle, virkemidler og effekter Redaktører for seriene: Editors for the series: Finn Ørstavik (1998-2000) Per M. Koch (2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse

Detaljer

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig?

INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? INTERNASJONAL HANDEL: Nødvendig, men rettferdig? Den internasjonale handelen ble i 1998 beregnet til 6 750 milliarder kroner. Dette er hundre ganger mer enn den totale utviklingsbistanden. Det er klart

Detaljer

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv

Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv ARBEIDSNOTAT 19/2005 Olav R. Spilling Entreprenørskap i et evolusjonært perspektiv NIFU STEP Norsk institutt for studier av forskning og utdanning / Senter for innovasjonsforskning Hegdehaugsveien 31,

Detaljer

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus

Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus RAPPORT Et internasjonalt konkurransedyktig Oslo og Akershus Fra kunnskap og fakta til strategi og handling MENON- PUBLIKASJON NR. XX/2014 Januar 2014 av Anne Espelien, Leo A. Grünfeld, Rasmus Holmen og

Detaljer

Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011

Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011 Strategier for utvikling av Et kunnskapsbasert Sogn og Fjordane. Sluttrapport Vestlandsforsking-rapport nr. 12/2011 Erik W Jakobsen, Johannes Idsø, Ingjerd Skogseid Vestlandsforsking rapport Tittel Strategier

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum

Fra forståelse til handling. Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum Fra forståelse til handling Hvordan videreutvikle kunnskapsøkonomien av Per Heum BAKGRUNN, s. 1 KUNNSKAPSDUGNADENS FAGLIGE PLATTFORM, s. 5 Helhetlig perspektiv på innovasjon, s. 5 Kunnskapsbaser og læringsarenaer,

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006)

St.prp. nr. 1 (2005 2006) St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5609, 5613, 5625 og 5656 s budsjettproposisjon 2006 For å fremme

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas?

Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Kommer ny norsk næringsvekst av seg selv - eller må den vedtas? Foredrag av administrerende direktør Christian Hambro, Norges forskningsråd, på konferansen "2000 - mer enn olje!" 9. september 1999. 1 Regjeringen

Detaljer

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Forord Rapporten om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Myndighetenes ønsker for finans-norge

Myndighetenes ønsker for finans-norge NFT 3/2000 Myndighetenes ønsker for finans-norge av statssekretær Ellen Mo, Finansdepartementet Den norske Forsikringsforening feiret sitt 100-års jubileum i mai i år med en egen jubileumskonferanse. I

Detaljer

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd 6WRUHVDWVLQJHU %XGVMHWWIRUVODJ Norges forskningsråd Store satsinger. Budsjettforslag 2003 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer