Landets ledende logistikk høgskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landets ledende logistikk høgskole"

Transkript

1 Landets ledende logistikk høgskole Se film om studiet Høgskolen i Molde er Norges eneste vitenskapelige høgskole i logistikk. Våre logistikkstudier fokuserer på planlegging av vareflyt, innkjøp, lagerstyring og distribusjon. Effektive logistikkløsninger gir viktige konkurransefortrinn og er viktige for å møte våre klima- og miljøutfordringer.

2 Bachelor Logistikk og Supply Chain Management 3 år Fakta: Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Studiekode: Opptakskrav: Generell studiekompetanse/ realkompetanse Grad: Bachelorgrad Søknad: Samordna opptak Høye transport- og råvarekostnader kombinert med et høyt lønnsnivå gjør at norske bedrifter må tenke annerledes for å hevde seg i konkurransen med internasjonalt næringsliv. Satsing på gode logistikkløsinger er en av de viktigste faktorene for å sikre bedriftenes konkurranseevne. Analyser av norsk næringsliv tyder på at norske bedrifter har høye logistikkostnader sammenlignet med konkurrerende land. Dette skyldes delvis at vi har lang vei til råvare- og sluttkundemarkedene. Avstandene fører til høye transportkostnader, derfor er det mye å hente i form av effektivisering av verdikjedene. Studiet kvalifiserer for jobber innen: Ledelse og effektivisering av leveringskjeder (SCM) Innkjøp og produksjonsplanlegging basert på kundeordrer eller salgsprognoser Lagerstyring Befraktning Transport- og ruteplanlegging for skip, fly, tog etc Hvorfor Høgskolen i Molde? HiMolde er landets eneste vitenskapelige høgskole i logistikk. Det gir deg som student en visshet om at du vil få tilgang til det beste undervisnings- og forskningsmiljøet i logistikk. Studiets innhold Studiet vil gi en yrkesrettet utdanning med unik kompetanse innen Supply Chain Management, i tillegg til generell innsikt innen økonomi og administrasjon. Valgmulighetene i grunnstudiet er store. I løpet av studiets andre år kan du enten ta ett semester ved en av våre utenlandske samarbeidsinstitusjoner, utplassering i bedrift eller offentlig etat, eller velge mellom et bredt spekter av valgfag hos oss. Videre studiemuligheter Studenter som fullfører dette studiet, kan søke opptak til masterstudier i logistikk ved Høgskolen i Molde. Høgskolen i Molde har også doktorgradsutdanning i logistikk. himolde.no/doctor Mer informasjon Se film og mer info: himolde.no/logistikk Studiets oppbygging: himolde.studiehandbok.no Jobbmuligheter Logistikkutdanningen ved HiMolde gjør deg svært attraktiv på jobbmarkedet. Behovet for ledere med logistikkompetanse er raskt voksende, og våre studenter er etterspurt både i små og mellomstore bedrifter og i store internasjonale konsern. Karrieredagen og mange bedriftspresentasjoner gir studentene ved HiMolde unik kontakt med framtidige arbeidsgivere.

3 «HiMolde er den eneste skolen i landet med dette unike logistikkstudiet. Det er et spennende studie som er basert på hvordan bedriftene jobber i dag. Jeg er også et friluftsmenneske, og liker at alt er såpass nært. Det er også mer sosialt på en mindre skole. «Tanya Drangevåg Sangolt Logistikkstudent HiMolde

4 «Logistikk er et fagfelt som blir mer og mer ansett som viktig i næringslivet. Bachelor i internasjonal logistikk gir en grundig innsikt i økonomi, logistikk og markedsføring med et internasjonalt fokus. Studiet har gitt meg breddekunnskap til å forstå og takle utfordringer i næringslivet, og er en god basis for videre studier innen mange ulike fagfelt. «Ruth Vagle Masterstudent HiMolde

5 Internasjonal logistikk 3 år (Ålesund) Bachelor Norske eksportbedrifter har i utgangspunktet et handikap ved at vegen til markedene er lang. På det europeiske markedet skal våre bedrifter konkurrere med bedrifter som kanskje bare ligger en times biltur unna sin kunde. En produsent hjemmehørende i Norge må levere den samme varen, med samme presisjon, uten noe tillegg i pris. Utfordringen ligger i å være best på logistikk! Studiet retter seg mot kompetansebehovene innen den eksportrettede industrien. Hovedfokuset i studiet er internasjonal logistikk og logistikkutfordringer knyttet til utgående logistikk, med vekt på bransjer som fiskeri, oppdrett og møbel. Studiet egner seg også for arbeid med logistikkspørsmål i andre bransjer og næringer. Jobbmuligheter Studiet kvalifiserer til jobber innen: Innkjøps- og forsyningsledelse Salgs- og markedsføringsaktiviteter Logistikkfunksjoner knyttet til transport og produksjon Studiested Ålesund Studiet tilbys i samarbeid med Høgskolen i Ålesund. HiMolde er landets eneste vitenskapelige høgskole i logistikk. Det gir deg som student en visshet om at du vil få tilgang til det beste undervisnings- og forskningsmiljøet i logistikk. Studiets innhold Studietilbudet vil inneholde innslag fra logistikk og supply chain management, internasjonal økonomi, transport, finansiering, valuta og EU/EØS-relaterte problemstillinger. Bachelorstudiet i internasjonal logistikk er lagt til Ålesund, siden denne regionen representerer et viktig tyngdepunkt i norsk eksportrettet næringsliv. Videre studiemuligheter Studenter som fullfører dette studiet, kan søke opptak til masterstudier i logistikk ved Høgskolen i Molde. Høgskolen i Molde har også doktorgradsutdanning i logistikk. himolde.no/doctor Mer informasjon Se film og mer info: himolde.no/logistikk Studiets oppbygging: himolde.studiehandbok.no Fakta: Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Studiekode: Studiested: Ålesund Opptakskrav: Generell studiekompetanse/ realkompetanse Grad: Bachelorgrad Søknad: Samordna opptak

6 Bachelor Petroleumslogistikk 3 år (Kristiansund) Fakta: Studielengde: 3 år Studiepoeng: 180 Studiekode: Opptakskrav: Generell studiekompetanse/ realkompetanse Grad: Bachelorgrad Søknad: Samordna opptak Utvinningen av olje og gass er i dag spredt langs hele norskekysten. Det er store kostnader knyttet til drift på sokkelen. Logistikk er et viktig satsingsområde for å utnytte ressursene på en best mulig måte. Studiet i petroleumslogistikk er bygd opp etter de kompetansebehovene som Olje- og gassnæringen har. Siden studiet er lagt til Kristiansund og nært Vestbase vil studentene få en unik mulighet til å knytte kontakt med sentrale offshore- og logistikkbedrifter. Hvorfor Høgskolen i Molde? HiMolde er landets eneste vitenskapelige høgskole i logistikk. Det gir deg som student en visshet om at du vil få tilgang til det beste undervisnings- og forskningsmiljøet i logistikk. Jobbmuligheter Med en bachelorgrad i petroleumslogistikk vil du kunne jobbe med følgende: Større logistikkoperasjoner forbundet med olje og gass Forhandling og innkjøp av varer og tjenester Utvikling av leverandørkjeder Planlegging og gjennomføring av vedlikehold Innkjøp av logistikkfunksjoner og -tjenester Offentlig forvaltning knyttet til logistikk Helse, miljø og sikkerhet Studiested Kristiansund Studiet er lagt til Høgskolesenteret i Kristiansund, siden det er en viktig lokasjon med hensyn til basefunksjoner og forsyninger til olje- og gassvirksomheten i Norskehavet. Aktiviteten i Nordsjøen flyttes stadig lenger nordover, og med utbygging og drift av felt som Draugen, Ormen Lange og Kristin, har Kristiansund forsterket sin stilling som baseby. Se også Høgskolesenteret i Kristiansunds egne nettsider på hiksu.no Studiets innhold Studiet vil gi en yrkesrettet utdanning med innslag fra logistikk og Supply Chain Management, økonomi og administrasjon, transportfag, prosjektledelse, olje- og gassteknologi og HMS. Valgmulighetene i grunnstudiet er store. I løpet av studiets andre år kan du, som alternativ til fag på skolen, velge ett semester ved en av våre utenlandske samarbeidsinstitusjoner eller ta utplassering i bedrift. Videre studiemuligheter Studenter som fullfører dette studiet, kan søke opptak til masterstudier i logistikk ved Høgskolen i Molde Høgskolen i Molde har også doktorgradsutdanning i logistikk. himolde.no/doctor Mer informasjon Se film og mer info: himolde.no/logistikk Studiets oppbygging: himolde.studiehandbok.no

7 «Jeg valgte petroleumslogistikk fordi jeg var interessert i olje og gass, og syntes at logistikk hørtes spennende ut. Jeg liker godt at studiet er en kombinasjon av disse to. Etter studiet ønsker jeg å jobbe noen år før jeg kanskje vil studere videre til master. Sindre Møller Petroleumslogistikkstudent HiMolde «

8 «I wanted to study at Molde University College, because it is one of the leading institutions in Scandinavia within the field of logistics and also has a very good reputation. Silja Berit Dreyer Former student MSc in Logistics HiMolde «

9 MSc in Logistics 2 years programme Master Molde University College - Specialized University in Logistics (HiMolde) is a leading provider of logistics education in Norway, with programmes at BSc, MSc and PhD level. HiMolde offers a 2 years international MSc programme in Logistics open for Norwegian students, international students with Individual Funding, a limited number of students under the Quota Scheme recruited from our collaborating institutions in Africa and Asia and Russian, and Belarusian students under the Eurasia Scholarship Scheme. Logistics deals with the organization of the flow of products, services and information from raw materials to the end user, and is therefore built on a broad specter of disciplines, such as economics, information/communication technology, business administration, organization and management, besides quantitative techniques based on mathematics, operations research and statistics. Content There are two specializations within the MSc programme in Logistics: 1. Operation Management: emphasizes the operational challenges in production, transportation, inventory and distribution, and the quantitative methods used in managing and optimizing logistics operations and processes. 2. Supply Chain Management - aims at giving the students knowledge and understanding of strategic and managerial processes within firms, and emphasizes the problems and solutions associated with the management of logistics activities and interorganizational issues, like industrial organization, purchasing and supply management. Competence The Master s degree will qualify for positions in the private and public sector, in a broad range of employment areas in Norway as well as abroad. Job opportunities for graduates with an education in logistics are very good. The Master s degree will also qualify for the PhD programme in logistics at Molde University College, as well as other programmes nationally and internationally. The Master of Science programme is taught in English. This means that all instructions, textbooks and handouts are in English. The students must also submit essays and other written work in English. More information: himolde.studiehandbok.no/eng Facts: Study duration: 2 years ECTS credits: 120 Admission requirements: Bachelor s degree or equivalent, within relevant academic disciplines. For English language requirements see himolde.no Degree: MSc in Logistics Send application to: Molde Univ. College Language: English Application deadlines: 1 February 2013 for applicants with international education 15 April 2013 for applicants with Norwegian educational background, who are Norwegian citizens or who have a permanent residence permit in Norway.

10 Master MSC in Event MANAGEMENT 2 years programme (Admission 2014) Facts: Study duration: 2 years ECTS credits: 120 Admission requirements: Bachelor s degree or equivalent, within relevant academic disciplines. For English language requirements see himolde.no Degree: MSc in Event Management Language: English Application deadlines: 1 February 2014 for applicants with international education 15 April 2014 for applicants with Norwegian educational background, who are Norwegian citizens or who have a permanent residence permit in Norway. Like our international MSc programme in Logistics, the MSc programme in Event Management focuses on logistics, but with a greater emphasis on Event Management and Event Logistics. The programme will qualify the graduates for a large range of management positions within events, sports, culture, organisation of tourism and businesses. Graduates will learn how to manage and/or participate in planning and organisation of complex events, obtain knowledge of the particular logistics and economical aspects related to events, understand the effect larger events can have on promoting tourism, obtain a broad knowledge of event technology and the equipments and infrastructure required for arranging events, and gain experience and practice from a number of European arrangements, including both cultural and sports events. Content The MSc programme in Event Management includes courses of totally 90 ECTS credits held during the 3 first semesters, and a MSc thesis of 30 ECTS credits in the fourth and final semester. The study plan includes courses like: Event Logistics Event Economics Event Organisation Event Tourism Applied Event Management Lectures, supervision of master s theses and the arrangements of organized visits in Norway and other parts of Europe, will be given by a group/network of Professors and Accociate Professors from both HiMolde and other higher educational institutions in Norway and in Europe, including staff members from the Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH) in Bergen and Trondheim Business School (TØH) in Trondheim, and 15 professors from many European institutions in England, Germany, France and other European countries. Graduates from the MSc programme in Event Management fulfil the academic requirements to later apply for admission to the 3 years PhD programme in Logistics at HiMolde. It also qualifies the graduates to apply for admission to other relevant PhD programmes outside Norway. More information: himolde.no/evm himolde.studiehandbok.no/eng

11 «This study programme is unique in Europe. There are many great and experienced professors from all over Europe involved in this study programme. The classes are small and there is very informal contact with the professors. This makes the study environment really good. Molde also has a lot of possibilities for outdoor sports. Paulien den Braven MSc student in Event Management HiMolde

12

13 Erfaringsbasert masterstudium i logistikk 3 år deltid Master Studiet dekker hovedelementene i MSc in Logistics. Forskjellen er at en del metodefag og fordypningsemner ikke er inkludert i den erfaringsbaserte masteren. All undervisning foregår på engelsk. Masteroppgaven kan skrives på norsk eller engelsk etter ønske. Det er ønskelig at masteroppgaven knyttes til en problemstilling på egen arbeidsplass. Målgruppe Studiet retter seg primært mot personer som er i arbeid og som ønsker å kombinere jobb med videreutdanning. Jobbmuligheter Studiet kvalifiserer for lederstillinger i bedrifter og organisasjoner hvor logistikk er en sentral problemstilling. Læringsutbytte Etter gjennomført studium skal kandidaten Ha god oversikt over teori og sentrale forskningsområder i logistikk. Kunne anvende og kombinere ulike teorier for å løse logistikkutfordringer i en virksomhet. Kunne lede tverrfaglige prosjekt relatert til effektivisering av verdikjeden innenfor virksomhetens strategiske mål. Kunne delta i forskningsprosjekter for å framskaffe ny kunnskap innenfor fagområdet. Videre studier/utenlandsopphold Ved å bygge på med 30 studiepoeng med metode og fordypningsemner kan studiet kvalifisere til PhD studier i Norge og utlandet. Mer informasjon: himolde.no/logistikk Studiets oppbygging: himolde.studiehandbok.no Fakta: Studielengde: 3 år deltid Studiepoeng: 90 Opptakskrav: Fullført bachelorgrad eller tilsvarende høgskole/universitetsutdanning av minst 3 års varighet innen logistikk, økonomi-administrasjon, informatikk eller lignende, samt minimum 2 års relevant yrkeserfaring. Søknadsfrist: 15 april 2013 Søknad til: Høgskolen i Molde

14 «Den faglige veiledningen under doktorgradsstudiet var unik i sin kombinasjon av høy internasjonal kompetanse og fleksibilitet. Hajnalka Vaagen PhD in Logistics «

15 PhD i Logistikk Philosophiae Doctor (PhD) Høgskolen i Molde gir organisert forskerutdanning i logistikk gjennom PhDstudiet. Utdanningen fører fram til graden Philosophiae Doctor. PhD-utdanningen er et fulltidsstudium på tre år, hvorav arbeidet med avhandlingen tar to år. En blir knyttet til høgskolen som stipendiater i tre til fire år. Stipendiatene blir på denne måten en viktig del av høgskolens forskningsmiljø. Noen PhD-studenter arbeider med rene teoretiske oppgaver, mens andre har oppgaver som er knyttet til anvendelser i bedrifter eller offentlig sektor. Noen studenter arbeider også med rene empiriske problemstillinger uten direkte bedriftstilknytning. Å ha et PhD program innebærer et betydelig internasjonalt samarbeid. Høgskolen har derfor flere av verdens ledende forskere i logistikk og transportøkonomi ansatt i deltidsstillinger, hvor de deltar i undervisning og forskning. Høgskolen arrangerer også jevnlig internasjonale konferanser og seminarer/workshops. PhD studenter er finansiert på flere ulike måter. Noen er tilsatt som stipendiater. Noen studenter har også finansiering gjennom sin arbeidsgiver eller andre eksterne kilder. Studenter fra utviklingsland og Russland kan oppnå finansiering gjennom kvoteordningen. Studenter fra Hviterussland kan finansierers under Eurasia stipendprogrammet. Mer informasjon på himolde.no/doctor Oversikt over uteksaminerte doktorander Forfatter Tittel År Lanquepin, Guillaume Algorithms for dynamic pricing and lot sizing Qin, Feifei Essays on efficient operational strategy of urban rail transit 2012 Ola Bø Aspects of product tracking systems in the supply network for caught seafood 2012 Qian, Fubin Passenger risk minimization in helicopter transportation for the offshore petroleum industry 2012 Xu, Yue Competition and cooperation: A game theoretic analysis on the development of Norwegian continental shelf 2010 Shyshou, Aliaksandr Vessel planning in offshore oil and gas operations 2010 Thapalia, Biju K. Stochastic single-commodity network design 2010 Bakhrankova, Krystsina Production planning in continuous process industries: theoretical and optimization issues 2010 Bhatta, Bharat P. Discrete choice analysis with emphasis on problems of network-based level of service attributes in travel demand modeling 2009 Burki, Umar Cross cultural effects on the relational governance of buyer-supplier relationships: An empirical study of the textile exporting firms of Pakistan 2009 Vaagen, Hajnalka Assortment planning under uncertainty 2009 Saeed, Naima Competition and cooperation among container terminals in Pakistan: With emphasis on game theoretical analysis 2009 Tysseland, Bernt E. System supportability and life cycle cost based decisions 2008 Aas, Bjørnar Upstream logistics in offshore petroleum production 2008 Mwakibinga, Frederick Asumile Public sector procurement in Tanzania: An analysis of rule compliance antecedents 2008 Oppen, Johan Models and solutions for rich transportation problems 2008 Sandvik, Ole Holte Essays on buyer-seller relationships and risk in supply chain management 2008 Hvattum, Lars Magnus Heuristics for stochastic vehicle and inventory routing problems 2007 Hannås, Gøril Vertical electronic coordination and specific IT investments in business-to-business relationships 2007 Hoff, Arild Heuristics for rich vehicle routing problems 2006 Lium, Arnt-Gunnar Stochastic service network design 2006 Helgheim, Berit Irene Production processes in health care 2006

16 Søk studieplass ved HiMolde Årsstudier og bachelorstudier: I denne brosjyren finner du alle våre bachelor- og årsstudier. Disse skal du søke på gjennom Samordna opptak (SO). Det gjør du ved å logge deg inn på og sende inn nettsøknad. Studiekoder finner du på SOs nettsider, på eller i denne brosjyren. Søknadsfristen er 15. april! Gjelder også for dem med reservert studieplass fra i fjor. Søknadsfristen er 1. mars for søkere med Dokumenterte grunner for spesiell vurdering Dokumenterte grunner for tidlig opptak Videregående utdanning fra land utenfor Norden Rudolf Steinerskole IB (International Baccalaureate) Realkompetanse Videreutdanning og Masterstudier: I denne brosjyren finner du også alle våre master- og videreutdanninger som har lokalt opptak. På kan du laste ned egne søknadsskjema. Søknadsfristene varierer. Se derfor under det enkelte studium hvilken søknadsfrist som gjelder. Kontaktinformasjon: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110, 6402 MOLDE E-post: Telefon sentralbord/studentservice:

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14

EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 EFMD BACHELORSTUDIER HELTID 2013/14 Tyngden du trenger Når du skal velge utdanning, er det viktig å velge noe som gir deg gode muligheter for å nå dine fremtidige mål. Studentene som går ut fra Handelshøyskolen

Detaljer

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier

Veterinær og dyrepleier 25 Veterinær 27 Dyrepleier Studieguide 2014 Innledning 5 Kunnskap for livet 9 Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU 11 Oppbygning av studiene ved NMBU 12 Opptakskrav 15 Slik søker du opptak til studier ved NMBU

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102 Inngang Vest E-101 20 21 22 23 24 E-102 15 16 17 18 19 25 26 27 28 14 13 38 29 30 37 9 12 40 39 11 41 8 50 7 10 Tjodhallen 36 35 6 4 3 INDØKS 2 42 43 44 45 49 48 51 5 46 47 1 Bokkafeen Kantine KARRIEREDAGEN

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE

OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE OMDØMME- UNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE WWW.STUDYINNORWAY.NO OMDØMMEUNDERSØKELSE BLANT INTERNASJONALE STUDENTER I NORGE HØSTEN 2008 FORORD SIU gjennomførte en nasjonal omdømmeundersøkelse

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

ØF-rapport nr. 6/2007 Mobilisering av SMB til økt satsing på design som konkurransefortrinn internasjonale erfaringer

ØF-rapport nr. 6/2007 Mobilisering av SMB til økt satsing på design som konkurransefortrinn internasjonale erfaringer ØF-rapport nr. 6/2007 Mobilisering av SMB til økt satsing på design som konkurransefortrinn internasjonale erfaringer av Hans Olav Bråtå, Svein Erik Hagen og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 6/2007 Mobilisering

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug

Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold. Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Entreprenørskap i høyere utdanning en kartlegging av omfang og innhold Ekaterina S. Bjørnåli Liv Anne Støren Inger Henaug Rapport 17/2011 Entreprenørskap i høyere utdanning - en kartlegging av omfang

Detaljer

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet

23/10/13. Forskning om forskning og innovasjon. Kartlegging for Forskningsrådet 23/10/13 Forskning om forskning og innovasjon Kartlegging for Forskningsrådet 2 FORSKNING OM FORSKNING OG INNOVASJON DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH...5 KARRIEREMULIGHETER...9 (SE OGSÅ JOBBCASE SIDE 12, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 OG 52) INTERNASJONALE MULIGHETER...16 STUDENTMILJØ...20

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL

Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory. 30. april 2014 PHYSICAL Innsiktsfase: Behov og ønsker for nasjonalt Design Factory 30. april 2014 PHYSICAL Det følgende er en oppsummering av innsiktsarbeidet Physical har gjort for profesjonsrådet for designutdanningen i Norge

Detaljer

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist

NSP nye muligheter med samarbeid over landegrensene Dusavik-basen med uoffisiell verdensrekord Anne Fougner overtar rattet i Motorist Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2009 FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary OSLO Drammensv. 149 Postboks 350 Skøyen

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård Utleie av arbeidskraft 2011 Kristine Nergaard, Torstein Nesheim, Kristin Alsos, Øyvind M.

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement

Strategy 2010-2013. Norwegian University of Life Sciences. Vision Statement Universitetet for miljø- og biovitenskap Norwegian University of Life Sciences Strategi Strategy 2010-2013 Det levende universitet Strategy 2010-2013 Norwegian University of Life Sciences Vision Statement

Detaljer

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035

Egil Petter Stræte Rådgiving til bonden - et innspill om behov og utfordringer. Formål. Rapport 10/2014 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Tlf: 73 59 17 29 Fax: 73 59 12 75 post@bygdeforskning.no www.bygdeforskning.no Egil Petter Stræte Egil Petter Stræte Rådgiving

Detaljer

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Bachelor- og masterprogrammer. ved Handelshøyskolen ved UMB. Universitetet for miljø- og biovitenskap Bachelor- og masterprogrammer ved Handelshøyskolen ved UMB Universitetet for miljø- og biovitenskap 2013/2014 F O R O R D Dette er en studiehåndbok for studieprogrammene ved Handelshøyskolen ved UMB, Universitetet

Detaljer

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg

Rapport. Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn. Delrapport 1. Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF A20150 - Åpen Rapport Evaluering av forsøk med 2 fremmedspråk på 6-7 trinn Delrapport 1 Forfattere Siri Mordal Bjørg Eva Aaslid Heidi Jensberg SINTEF Teknologi og samfunn Helse 2011-08-22 SINTEF

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer