RESSURSGRUPPEN TRIMMET BYGGING:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESSURSGRUPPEN TRIMMET BYGGING:"

Transkript

1 Veien til vellykket Trimmet Bygging er samarbeid fra dag én RESSURSGRUPPEN TRIMMET BYGGING: Medspillere er: KLO K.Lund og Oras ETØ Elnan,Teknisk ventilasjonøkovent Miljøventilasjon NCC Helsebygg Midt- Norge ASV- Siemens og Vintervoll Underlag for denne presentasjonen er utviklet av deltagere i ressursgruppen. Ressursgruppen har etter et langt og godt samarbeid kommet fram til en prosessgjennomføring av Trimmet Bygging på St Olav fase 2 som blir beskrevet i heftet TB for sykehusbyggere i Trondheim.

2 7 FORUTSETNINGER 1. Foregående arbeid skal være avsluttet 2. Arbeidsplassen skal være klar og tilgjengelig 3. Tegninger og annen informasjon skal være tilgjengelig 4. Det skal være folk nok til å utføre arbeidet 5. Materialer skal være tilgjengelig 6. Nødvendig utstyr for å utføre jobben skal være på plass 7. Andre ytre forhold skal være i orden

3 GODE HUSKEREGLER/SPILLEREGLER TB starter alltid på toppen. Dersom ledere ikke benytter seg av dette systemet vil det aldri fungere i førstelinje. Avgjørelser om fremdrift skal skje på lavest mulig nivå der produksjonen virkelig foregår. Alle støtter produksjonsapparatet - alle forespørsler og problemer som kommer fra førstelinje skal behandles så snart som mulig. Alle må være lojal mot konseptet. Ærlighet tjener TB. Skjul ikke problemer. Vi hjelper hverandre. Ved problemer som stopper TB stiller Ressursgruppens medlemmer opp for å hjelpe. Basene og deres lag må få et eierforhold til TB-planene.

4 TRIMMET BYGGING PÅ ST. OLAVS Gjennomføring deles inn i tre hovedperioder og tre mellomperioder; Hovedperiode : Innvendige vegger- fire store aktører Mellomperiode: Behandling av overflater- maler overtar. Mellomperiode: Kabeltrekkingsperiode for elektrikere. Rørlegger og himlingsmontør deltar med noe arbeid. Mellomperiode: Gulvlegger overtar. Innredning/komplettering: fire store aktøret og mange, mange UE Eventuell bølge 3 Utstyrsmontasje

5 TB INNVENDIGE VEGGER Fire store aktører. Rørlegger, snekker, ventilasjon og elektriker. Få underentreprenører. TB møtestruktur 6-ukersmøte; overordnet møte som sjekker om alt underlag er klart formenn deltar 3-ukersmøte; Arbeidsmøte for baser og formenn, der det utvikles fremdriftsplan for TBperioden og logistikkplan 1-ukersmøte/-befaring; Befaring ute på kontrollområde med KS-leder og baser. Sjekker om alt er klart for oppstart produksjon Erfaringer så langt innvendige vegger Møtesyklus på 6-,3- og 1-ukersmøter før oppstart har vært vellykket. Oppstarten var tung. Forvent testområder Funnet en metodikk som brukes på alle sentrene, gir gjenkjennelse og effektiv produksjon. Dersom snekker kan starte tidligere med stål bør det utføres. Få konflikter en hyggelig arbeidsplass.

6 MONTASJEREKKEFØLGE INNVENDIGE VEGGER Stålsvill (oppmerking for svill skjørt, ferdige skjørt i korridor) Hullmerking Stålstendere Skjultanlegg elektro og rør Dobling av gips og hulltaking (riktig diameter) Branntetter følger fremdriften Dette er et godt eksempel på hvordan det kan lages enkle oppskrifter som ganger alle involverte.

7 TB PERIODE INNREDNING OG KOMPLETTERING I denne perioden er alle aktører med. Mange underentreprenører som må finne sin plass i TB systemet. TB møtestruktur følges som i innvendige vegger, men gjennomføres mer detaljert. I denne perioden er det særdeles viktig at leveranser stemmer, og leveres i rett tid. Denne perioden må alle følge de møteforberedelser som må til for at alle kan få svar på eventuelle spørsmål på TB møter.

8 6-UKERSMØTE Forberedelse til 6-ukersmøte Lest i gjennom og gjort seg kjent med GSP (Grunnlag Samspill og Produksjon) for området. Sørge for at riktige UE/leverandør møter Alle må vite hva trimmet bygging er Uklare grensesnitt må kartlegges Utstyrsleveranser må avklares 6-ukersmøte Planlegger innkaller, leder og skriver referat TB-lederfirma velges Overordnede saker Tegninger Leveranser / Bestillinger Ressurser Problemområder Hvilke områder er ikke med i kontrollområde Aksjonsliste etableres Hvem skal møte på 3-ukersmøte av UE baser Alle firma har møteplikt. TB3 + UE kontraktsansvarlig + KS Maks 30 min

9 3-UKERSMØTE Forberedelser 3-ukersmøte Planlegger utarbeider framdriftsplan Plan sendes ut 5 arbeidsdager før 3-ukersmøte, hvert fag kontrollerer sine aktiviteter Nødvendig tegningsgrunnlag til 3-ukersmøte fremskaffes TB3 og TB4 går i gjennom arbeidsunderlag og leveranser. Alle følger opp aksjonslisten. 3-ukersmøte Planlegger innkaller, leder og skriver referat Er foregående arbeid på plan? Tidspunkt for 1-ukersbefaringen og bas-møte avtales Gjennomgang aksjonsliste Gjennomgang av framdriftsplan Navneliste/telefonliste inkl UE kompletteres Logistikkplan utarbeides Inn/ut transport Avfallshåndtering, rydding Lagerplass Ta en kontroll på om alle vet hva TB er Alle firma har møteplikt. TB3 + TB 4 + UE bas (relevante) + KS (NCC) Maks 60 min Inkluderer befaring på bygget

10 1-UKES BEFARING Forberedelse til 1-ukes møte (basens ansvar) Er aksjonslisten gjennomført? Etablere oppslagstavle på kontrollområdet (dette utføres av NCC) Framdriftsplan Logistikkplan Telefon/navneliste Mappe for ukerapport/1-ukesbefaring 1-ukes møte Ansvarlig/møteleder: KS leder/driftsformann NCC NRS må delta Aksjonsliste utkvitteres Er foregående arbeid på plan Arbeidsrekkefølge avklart og forstått De 7 forutsetninger må være på plass Oppslagstavle komplett? Kontroll av lagerområder KS-leder skriver rapport Alle firma har møteplikt. TB 4 + UE bas + KS (NCC) Maks 30 min

11 BAS-MØTER Ansvarlig møteleder: TB-leder kontrollområde Alle baser som er i kontrollområdet skal delta. Avstemmer produksjonsplan Tiltak for eventuelt å komme på plan Leder kontrollområde skriver ukerapport Må klargjøre hva som TB-gruppa skal ta tak i MØTEPLIKT! Varighet:--

12 ERFARINGER OG TILTAK TB GENERELT Foregående arbeid MÅ være ferdig I 6-ukersmøte må uavklarte ARK tegninger avklares, og settes opp prioriteringsliste til tegning I 6-ukers møte må behovet for kontraktsmessige avklaringer opp, og avklaringer de må gjøre snarest Basene må vite at TB-gruppa for området fortsatt eksisterer etter 1- ukesbefaringen Alle må bli flinkere til å innrømme feil Det må komme delleveranser og mindre leveranser, og bygget skal IKKE brukes som lagerplass for varer levert for tidlig. Vi må være ærlige overfor hverandre, både innen TB og når vi er ferdig og klar for befaring/utstyr KS egne arbeider - VELDIG VIKTIG

13 GRUNNLAG FOR METODEPLAN, INNREDNING KOMPLETTERING Forutsetninger Alle leveranser kommer i tide Alle foregående arbeider er avsluttet 3-ukersbefaring før oppstart innredning/komplettering Soneinndeling fra innervegger beholdes Erfaringer fra Gastro Bakplater tas ut av TB-perioden og monteres etter maleren Sengeromskanaler monteres i kabeltrekkingsperioden Sengeromsmøbler må bæres inn på rommet med en gang Arbeidsstasjoner skal stå i sine områder Inntransport av ukentlige utstyr/leveranser avtales på basmøte Lab. innredning, må leveres i riktig tid, også benkeplater Dørmontasje flyttes sent i prosessen for å unngå skader

14 METODEPLAN- SENGEROM

15 EKSEMPEL: MAL FOR BASMØTEREFERAT

16 EKSEMPEL: LOGISTIKKPLAN

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid Tverrfaglig samarbeid 1 Prosedyrer for tverrfaglig samarbeid mellom helse-, sosial-, PPT, barneverntjenesten og skole/ barnehage i Rennebu kommune, godkjent i HOO. juni- 09. Iverksettes 01.11.09 2 Mål:

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder johan.arnt.vatnan@metier.no NTNU Kursdagene Trondheim 07.01.15 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. METIER Forretningsidé:

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Stopp tyven VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING OM VEILEDEREN BNL har med bakgrunn i en undersøkelse om tyveri fra byggeplass våren 2012 utarbeidet en veileder for å hjelpe medlemsbedriftene

Detaljer

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014

KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO. Korsvoll, April 11, 2014 KOMMUNIKASJONSPROSJEKT HJEM SKOLE FAU-KORSVOLL SKOLE, OSLO Korsvoll, April 11, 2014 Spørsmål om rapporten kan rettes til FAU Leder ved Korsvoll Skole Per-Otto Wold per.otto.wold@gmail.com Sammendrag FAU

Detaljer

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Hvordan unngå prosjekteringsfeil Hvordan unngå prosjekteringsfeil Sluttrapport Mindre prosjekteringsfeil gir lavere byggekostnader, mer forutsigbar byggeprosess og sikrere fremdriftsstyring av byggeprosjekter 1 INNHOLD: 1. MÅLSETTING...3

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT

DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT DE SJU FORUTSETNINGENE FOR GOD DRIFT informasjon mannskap plass forutgående arbeider AKTIVITET påfølgende arbeider ytre forhold materialer utstyr Hvorfor denne brosjyren? Feil og mangler i prosjektering

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr.

Tips og råd til effektiv prosjektoppstart. Agnar Johansen Olav Torp. Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. Tips og råd til effektiv prosjektoppstart Agnar Johansen Olav Torp Inkludert CD med 25 verktøy for effektiv prosjektoppstart kr. 200, Forord Har du opplevd at du har fått ansvar for et prosjekt hvor det

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger

Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger TEMASKRIV Lønnssamtaler og individuelle lønnsforhandlinger Sist oppdatert januar 2011 For de fleste av NITOs medlemmer avtales lønnen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker individuelt ved ansettelse. Den

Detaljer

Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15.

Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15. Innstilling fra komite nedsatt av Årsmøte i Aure Idrettslag 26.03.15. «Administrativ Ressurs Aure IL» Vedtak fra årsmøtet: Årsmøtet har valgt en komite som skal jobbe med en prosess vedrørende eventuell

Detaljer

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder

Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Korrupsjonsfaren i kommuner sa rbarhet, verktøy og metoder Erfaringer og råd om korrupsjonsforebyggende arbeid fra kommuner og fylkeskommuner som har deltatt i KS og TI s korrupsjonsforebyggende nettverk

Detaljer