Curriculum Vitae. Stein H. Stokkebø. Stein Håvard Stokkebø Malmgruvebakken 16, N-1354 Bærums Verk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Curriculum Vitae. Stein H. Stokkebø. Stein Håvard Stokkebø Malmgruvebakken 16, N-1354 Bærums Verk"

Transkript

1 Curriculum Vitae Stein H. Stokkebø Personlige data: Navn: Adresse: Født: Telefon privat: (+47) Telefon arbeid: (+47) Mobiltelefon: Hjemmekontor: - telefon: (+47) Stein Håvard Stokkebø Malmgruvebakken 16, N-1354 Bærums Verk - telefaks: (+47) Sivil status: Gift, 2 barn 11 og 13 år. Arbeidserfaring: 2000 d.d. Stokkebø Competanse AS. Selvstendig konsulentfirma med geosyntetiske løsninger og andre nye produkter og løsninger som spesialfelt. Selskapet er drevet fulltid og deltid i perioden. Firmaet endret navn og selskapsform i 2000, tidligere navn fom 1993 var GeosyntetConsult. Ledelse og teknisk bistand til ulike kunder. 7 mnd. i : Utleid til: Statkraft Grøner AS avd. Geo/fjell Byggros AS, daglig leder Ahlsell Norge AS avd. GEOPRO, fagsjef geosynteter Nordisk Kartro AS avd. TerraTec, salgssjef / avd.sjef. Teknisk salg, utvikling av løsninger, prosjektutvikling, dimensjonering, markedsføring, lede kurs / seminarer ViaNova Plan og Trafikk AS Kontakt på geosyntetiske løsninger i nettverket, vegdimensjonering og vegplanlegging, drift- & vedlikeholdsoppgaver AS Stavanger Rørhandel m/ konsern, produktsjef i spesialavdelingen SR-BR - avd. GEOPRO Ledelse, administrasjon, teknisk salg, utvikling av løsninger, prosjektutvikling, dimensjonering, markedsføring, lede kurs og seminarer GEOPRO AS. Eier og daglig leder i eget nystartet firma. Oppstart, ledelse, drift av selskapet, teknisk salg, prosjektutvikling og dimensjonering. 1

2 NorVest AS. Teknisk sjef i hele konsernet i Norden. Utvikling av produkter, utarbeidelse av løsninger, introdusere nye produkter og løsninger i markedet, ledelse, markedsføring, holde kurs og seminarer. Utvikle produktene og produksjonen i nye fabrikker Oslo kommune Bygningskontrollen. Kontroll av statiske beregninger i byggesaker Karl Knudsen AS rådgivende konsulentfirma i Trondheim. Beregning og tegning av diverse mindre prosjekt, engasjement i 6 måneder. Øvrige kvalifikasjoner: Vinner av stipendoppgave i Armert jord fra Norsk Kommunalteknisk Forening i 1988 Diverse EEU-kurs på NTH Holdt en rekke foredrag på NIF- og NITO-kurs og andre kurs/seminarer. Trener for junior-løpere og barn, Strindheim IL og BVIF skiavdelingen Kasserer og styreverv i Strindheim IL skiavdelingen Aktiv langrennsløper fra jeg var 9 25 år, deretter trener. Sommerjobb 3 år på Ulla Førre-anleggene Ryfylke, diverse selvstendige arbeidsoppgaver Sommerjobb 1 år i AS Anlegg Trondheim, diverse arbeid på boligfelt. Språk: Engelsk: meget godt, snakker jevnlig med kunder / leverandører. Tysk: har et grunnlag, kan forstå endel Grunnegenskaper: Målrettet, systematisk og ryddig God økonomisk orden og forståelse Praktisk forståelse og praktiske evner i tillegg til teoretisk utdannelse, kunnskap og erfaring Vant til å forhandle og jobbe i team Selvstendig Stiller høye krav til meg selv Utdannelse: NTH Trondheim, bygg- & anleggslinjen. Hovedvekt geoteknikk og betongfag. Ingeniørvesenet, førstegangstjeneste i Forsvaret. Asker gymnas Asker, realfaglinjen. Holmen skole / Torstad skole Asker, 9-årig skole. Bærums Verk

3 Prosjekterfaring : ViaNova Plan og Trafikk AS - Sandvika, Senior sivilingeniør 2002: Miljøtek Hasopor AS vurdering av bruk av fiberduker i idrettsanlegg. Berge Sag og Trelast AS Etne, vurdering av grunnforhold og forslag til fundamentering av bygninger, veier og plasser i boligprosjekt. Follo Truck og Containerutleie AS Regnbuen 4 Ski, løsningsforslag og dimensjonering av arealer for næringsområde utbygd på bløt undergrunn (myr). Telemark Vegkontor. Rv. 134 Haugsmoen. Vurdering av tiltak ved teleskade. Norsk forening for belegningsstein, forslag til utforming av + utarbeidelse av Håndbok for bygging av støttemurer med betongblokker. T.B. Olsen Hosle, dimensjonering av jordarmert støttemur med betongblokker. Micheletsvei 16 C Fornebu, dimensjonering av jordarmerte støttemurer med betongblokker og torvblokker. M. Mørch Sandvika, dimensjonering av jordarmert støttemur med betongblokker og teknisk dokument for tilbygg. Sogstikollen Veilag Drøbak, forslag til utbedringstiltak for boligvei. 2003: Hordaland Vegkontor E39 Eikåstunnelsen, vurdering av stabilitet av vei + voll. NSB - Dobbeltspor Sandnes Stavanger, alternative jordarmerte løsninger. OPS-prosjekt E39 Lyngdal-Flekkefjord, mengdeberegninger og normalprofiler. OPS-prosjekt E39 Lyngdal-Flekkefjord, alternative jordarmerte løsninger. Ulike oppdragsgivere, bistand i f.b.m. etablering av struktur (i Norge og Norden) for salg av geosyntetiske produkter og løsninger (også utført tidligere år) : Ulike firmaer (se tidligere), Sivilingeniør / teknisk sjef. Flyplasser, jernbane og terminaler: Luftfartsverket. Stavanger Lufthavn, Sola. Dimensjonering av forlengelse av rullebanen i nord og sør. Dimensjonering av veiarmert konstruksjon. Forsvarets Bygningstjeneste. Sola Flystasjon. Dimensjonering av oppstillingsplasser og taksebaner på militær del. Dimensjonering av veiarmerte konstruksjoner. Luftfartsverket. Stavanger Lufthavn, Sola. Dimensjonering av flyoppstillingsplasser. Dimensjonering av veiarmert konstruksjon med belegningsstein. Jernbaneverket. Sørlandsbanen i Buskerud og Vestfold. Sikring av byggegrop ved bygging av dobbeltspor. Forslag til løsning og dimensjonering av jordarmert konstruksjon. Jernbaneverket Sverige. Innlandsbanan. Dimensjonering av forsterkningstiltak på ustabile strekninger. Dimensjonering av veiarmerte konstruksjoner. Valleterminalen, Fredrikstad. Dimensjonering av trafikkarealer på bløt leire. Dimensjonering av veiarmert konstruksjon. 3

4 Borg Havn IKS, Fredrikstad. Dimensjonering av trafikkarealer på bl.a. bløt leire. Dimensjonering av veiarmerte konstruksjoner. Jernbaneverket Østfold, geoteknisk vurdering av en utvidelse av eksisterende fylling i sjøen like sør for Moss stasjon. Jernbaneverket Østfold, innhenting av opplysninger og vurdering av geoteknisk stabilitet i skjæringer i løsmasser inn mot planlagt tunnel. Gruvöns Sågbruk Sverige, vurdering av skader og forslag til reparasjon av tømmer- og sagbruksareal. Veier og plasser, nyanlegg: Nannestad sykehjem, dimensjonering av veier og plasser på bløt og variabel grunn. Larsamyra Block Berge Bygg AS, Stavanger, oppbygging av trafikkareal på myr. Bowitz Øygarden Karmøy, oppbygging av trafikkareal på myr for kjøpesenter. Klæbu dyrepark Klæbu kommune, dimensjonering av parkeringsareal på bløt grunn. Ørsta og Volda Lufthavn. Dimensjonering av utrykningsvei på bløt grunn, myrjord. Eide kommune. Forslag til løsning og dimensjonering av GS-vei på myr. Jernbaneverket. Dimensjonering av vei på myr, Galterud (v/ Kongsvinger). Dimensjonering av veiarmert konstruksjon. Ørsta og Volda Lufthavn, dimensjonering av utrykningsvei på bløt undergrunn. Telemark tømmersalgslag - Notodden, tømmerveier på myr. Bergen kommune, dimensjonering av skogsbilveier på bløt grunn. Stavset boligfelt Trondheim, dimensjonering av installasjoner og veier på myr. Langemyr boligfelt Grimstad, dimensjonering av installasjoner og veier på myr. Florø kirkegård, dimensjonering av veier og fundament for gravplasser på bløt grunn. Bønes kirkegård, dimensjonering av veier og fundament for gravplasser på bløt grunn. Väg 1053 Sverige (Rörbäcksnäs - Sälen), dimensjonering av vei på bløt grunn. Jessheim Industri 13 - Ullensaker kommune, dimensjonering av veier og plass på bløt grunn. Stange Bruk AS, dimensjonering av parkeringsareal på bløt grunn. Ullersmo boligfelt Ullensaker, dimensjonering av veier på bløt grunn. Sødalen Frei kommune, dimensjonering av vei på myr. Grong kommune, dimensjonering av vei på bløt og variabel grunn. Rygge flystasjon, dimensjonering av vei på myr og bløt leire. Børset & Bjerkset AS, dimensjonering av vei for Jernbaneverket på svært bløt leire. Sør-Norge Aluminium AS, forslag til løsning på og dimensjonering av anleggsvei, permanent vei på bløt grunn og sikring av kryssende ledning / kabel. Flekkerøy Kristiansand kommune, vei over bløt grunn. 4

5 GS-vei Randaberg kommune, forslag til løsning på og dimensjonering av GS-vei på bløt grunn. Aurdalsvegen Aure kommune, dimensjonering av GS-vei. Linåkermoen Aurskog Høland kommune, forslag til løsning på og dimensjonering av veier på bløt grunn. Soma-myra Sandnes kommune, etablering av industriområde på myr, forslag til løsning på og dimensjonering av veier og plasser. Fuglevik Renseanlegg MOVAR, dimensjonering av vei på svært bløt grunn. Årvold Næringsområde Rygge kommune, dimensjonering av veier og plasser på myr og svært bløt grunn. Veier og plasser, forsterkning og vedlikehold: Fv. 228 Fræna kommune / Møre og Romsdal Vegkontor, forslag til og dimensjonering av omlegging, breddeutvidelse og forsterkning av utbedringstiltak. Njårds vei og Friggs vei, Nardo Trondheim kommune. Dimensjonering av og forslag til forsterkning av vei og reparasjon av utført forsterkning. Hareid kommune Engeskaret. Forslag til løsning og dimensjonering av forsterkning. Smøla kommune. Forslag til løsning og dimensjonering av forsterkning. Vindafjord kommune. Vurdering av og dimensjonering av forsterkningstiltak på ulike veier. Dimensjonering av veiarmerte konstruksjoner. Håvikveien Vindafjord kommune, forslag til løsning og dimensjonering av forsterkning av grusvei. Langlivegen - Holmestrand kommune. Vurdering av og dimensjonering av forsterkningstiltak. Dimensjonering av veiarmerte konstruksjoner. Spikerjordet Alta, dimensjonering av forsterkning av vei. Wilhelmsmyrveien Trondheim kommune, dimensjonering av veiforsterkning. Haugesund kommune - vei til avfallsanlegg, vurdering og dimensjonering av veien. Odins vei Vestby kommune, forslag til løsning på utbedring og dimensjonering av veifylling på meget bløt myr. Fv. 266 Møre og Romsdal Vegkontor, forslag til og dimensjonering av forsterkning grusvei. Levanger kommune, flere veier, vurdering og dimensjonering av forsterkning. Rv. 166 Dals Ed, Sverige, vurdering og dimensjonering av forsterkning. Kvitholveien Ålesund, vurdering og dimensjonering av forsterkning og breddeutvidelse. Strøm Terrasse Drammen kommune, vurdering og dimensjonering av veiforsterkning. Geitsund Bergensbanen, dimensjonering av fundament for undergang og vei. Ullensaker kommune, dimensjonering av forsterkningstiltak på ulike grusveier. Hareid kommune, dimensjonering av GS-vei og busslomme på bløt grunn. Årdal kommune, forslag til utbedringer og dimensjonering av veier i Sentrumsplan Årdalstangen. Alternes Rana kommune, forslag til utbedringer og dimensjonering av forsterkning av veier. Bremanger kommune, dimensjonering av forsterkning og breddeutvidele av vei. Gruvöns Sågbruk Sverige, vurdering av skader og forslag til reparasjon av tømmer- og sagbruksareal. 5

6 Averøy kommune, dimensjonering av forsterkning av grusvei. Årema Mosjøen kommune, dimensjonering av forsterkning av grusvei. Rv. 170 Bjørkelangen, dimensjonering av forsterkning av vei. Kongsvinger kommune, forslag til utbedringer og dimensjonering av forsterkning og breddeutvidelse av grusvei. Skedsmo kommune, forslag til utbedringer og dimensjonering av forsterkning av flere veier i Lillestrøm sentrum. Fv. 410 Frøya, dimensjonering av forsterkning av grusvei. Vestnes kommune, forslag til utbedringer og dimensjonering av forsterkning av flere veier i kommunen. Grong kommune, forslag til utbedringer og dimensjonering av forsterkning av grusvei og vei med oljegrus. Frong kommune, forslag til utbedringer og dimensjonering av forsterkning av grusvei. Vikna kommune, dimensjonering av forsterkning av grusvei. Vågsbø Tingvoll kommune, forslag til utbedringer og dimensjonering av forsterkning av vei med oljegrus. Sola kommune, forslag til utbedringer og dimensjonering av reparasjon og forsterkning av vei og fortau på industriområde. Veier og plasser, kombinert nyanlegg og forsterkning: Sandøy Vindkraft. Dimensjonering av adkomstveier og arbeidsplattformer på myr. Forsterkning av eksisterende vei og etablering av nye veier. Dimensjonering av veiarmerte konstruksjoner. Väg 342 Fågelberget, Sverige, dimensjonering av forsterkning, stabilisering av skråninger og breddeutvidelse. Fv. 228 Fræna kommune / Møre og Romsdal Vegkontor, forslag til og dimensjonering av omlegging, breddeutvidelse og forsterkning av utbedringstiltak. Kvitholveien Ålesund, vurdering og dimensjonering av forsterkning og breddeutvidelse. Strøm Terrasse Drammen kommune, vurdering og dimensjonering av veiforsterkning. Tjørsvågheimen Flekkefjord kommune, vurdering og dimensjonering av veier og parkeringsplass på bløt grunn, forsterkning og ny vei. Heldal Entreprenør AS, dimensjonering av vei med breddeutvidelse på 2 prosjekter. Lone vannverk Lindesnes kommune, dimensjonering av forsterkning og breddeutvidelse av eksisterende vei. ESVAL fyllplass Nes kommune, dimensjonering av forsterkning og breddeutvidelse av eksisterende vei. Bremanger kommune, dimensjonering av forsterkning og breddeutvidele av vei. Isvik industriområde, forslag til løsning på og dimensjonering av brufundament, bekkelukking og vei på myr og bløte masser. 6

7 Fundamenter: Bygarasjen Bergen, dimensjonering av fundament for kranbane. Florø kirkegård, dimensjonering av veier og fundament for gravplasser på bløt grunn. Bønes kirkegård, dimensjonering av veier og fundament for gravplasser på bløt grunn. Geitsund Bergensbanen, dimensjonering av fundament for undergang og vei. Kanaler på Forus Stavanger kommune, forslag til løsning og dimensjonering av fundament for anleggsmaskiner langs kanalen og for betongelementer i kanalprofilet. Isvik industriområde, forslag til løsning på og dimensjonering av brufundament, bekkelukking og vei på myr og bløte masser. Idrettsanlegg: Haugabanen og Flotmyrbanen Haugesund kommune, dimensjonering av rehabiliteringsarbeid. Hordabø Idrettslag, rehabilitering av grusbane. Stange Idrettsanlegg Stange, dimensjonering av parkeringsplass og idrettsbane på bløt grunn. Kleppestø, vurdering og dimensjonering av ballbane på bløt myr. Kongsgårdjordet fotballbane Kristiansand, vurdering og dimensjonering av fundament for bane på bløt grunn. Geotekniske konstruksjoner: Sykkulven Hole Maskin AS. Forslag til og dimensjonering av vegetasjonsmur som støtte for skjæring ved etablering av GS-vei langs eksisterende vei. Oslo Lufthavn, Gardermoen. Voll rundt motortestområdet. Utarbeidelse av alternativ løsning og utarbeidelse av komplett teknisk dokument for entreprenøren. Dimensjonering av jordarmerte konstruksjoner. Tyssedal. vannkraftmonumentet. Voll som del av kunstnerisk konstruksjon. Forslag til løsning og dimensjonering av jordarmert konstruksjon. Oslo kommune. Nydalsveien. Dimensjonering av jordarmert konstruksjon. Kolbotn Torg. Utarbeidelse av geoteknisk rapport for fundamentering av bygg og stabilisering av byggegrop. Oddrun Guldbrandsen, Fjellhamar. Dimensjonering av støttemurer med jordarmering. Rv. 159 Vittenbergtunnelen, dimensjonering av vegetasjonsmur. Fv Porsgrunn kommune, dimensjonering av støyvoll med vegetasjon. Rv. 580 Hop Midtun, dimensjonering av natursteinsmurer og vegetasjonsmurer. Støver boligfelt Bodø, dimensjonering av jordarmert skråning. Bilittkroken borettslag Oslo, vurdering av ustabil fylling og skråning. Sjoabergene Sandnes, dimensjonering av vegetasjonsmur. Åre Sverige, dimensjonering av vegetasjonsmurer i alpinanlegg. Aurland kommune, vei Hopen Ryggjatun, dimensjonering av vegetasjonsmurer. 7

8 Hol kirkegård, Hol kommune, dimensjonering av vegetasjonsmur. Østre Strøm, Rælingen kommune, dimensjonering av diverse vegetasjonsmurer i boligfelt. E18 Trolldalen, Flekkefjord, dimensjonering av bratte skråninger og vegetasjonsmur. Askøy kommune, rehabilitering av kai og brufundament, jordarmerte konstruksjoner. Ålgård Gjesdal kommune, rehabilitering av ustabil natursteinmur, jordarmerte konstruksjoner. Sør-Norge Aluminium AS, dimensjonering av kai som jordarmert konstruksjon. Olrud kjøpesenter Hamar, dimensjonering av jordarmert støttemur. Forlenging av plasstøpt mur. Haukelandsveien 39 Bergen, rehabilitering av natursteinsmur, jordarmert konstruksjon. Undergang Haga Jernbaneverket, dimensjonering av jordarmert støttemur med betongblokker. Vingarveien Lillehammer, dimensjonering av jordarmert støttemur med betongblokker. Follum Fabrikker AS Hønefoss, forslag til og dimensjonering av jordarmert støyvoll. Rv 3, Brudefallet-Rena, forprosjekt vedr. etablering av GS-vei langs Rv 3. Løsningsforslag og kostnadsoverslag på løsning med jordnagling som permanent skråningsstabilisering. Miljøkonstruksjoner: Nitriden - Tyssedal. Utarbeidelse av løsningsforslag på og dimensjonering av tildekking av forurenset grunn på sjøbunn og på land. Dimensjonering av jordarmering, geomembraner, erosjonssikring og fiberduker. Grinda Avfallsanlegg Larvik, dimensjonering av areal form komposteringsanlegg. RTA Risør og Tvedestrand, diverse løsninger for tetting og etablering av avfallsanlegg. NAVA, Tørrberget renseanlegg, dimensjonering av geosynteter i naturfilteranlegg. NAVA, Kvernhuset skole, dimensjonering av geosynteter i naturfilteranlegg. Heggstadmoen avfallsanlegg Trondheim kommune, vurderinger av membranløsninger. Erosjonstekniske konstruksjoner: Sira Kvina Kraftverk. Tonstadstranda. Vurdering av årsak til erosjonsskader og tiltak for utbedringer. Rv. 11 Åkrafjorden, vurdering av og forslag til erosjonssikring av bratte skråninger. Kautokeino kommune, vurdering av og forslag til erosjonssikring av skråninger og områder med sand og silt der etablering av vegetasjon er vanskelig. Suldalslågen Suldal kommune, forslag til sikring av elvebredd på Sand. Namsvatnet NTE, sikring av samiske kulturminner, erosjonssikring av skråninger. Ajourført: Prosjektlisten er ikke ajourført for

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015

GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 GLAVA TROLLVEGGEN MONTERINGSANVISNING JANUAR 2015 PÅ INNSIDEN AV NORGE Barskt, værhardt og skiftende. Fra by til ytterste utpost. Vi kjenner Norge fra innsiden, og vi er alltid nær kundene våre. Våre produkter

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult AS, VA-Fredrikstad

JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult AS, VA-Fredrikstad CURRICULUM VITAE Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Drøbakveien 31, 1432 Ås Tel.: 64 96 54 00 E-post: jon.arne.engan@nmbu.no JON ARNE ENGAN Amanuensis, NMBU Sivilingeniør, Norconsult

Detaljer

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk

- Det gjelder å tenke positivt. Snart selvstendige. Nordbosetteren. Det er her jeg hører til. Tjener på å bosette flyktninger. Integrering i fisk Det er i kommunene de skal bo målet er at de raskest mulig skal klare seg selv Statsråd Dag Terje Andersen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Bilag til Kommunal Rapport oktober 2008 Det er her jeg

Detaljer

Disse har stand på UMBs Karrieredag

Disse har stand på UMBs Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2008 22. oktober i Aud Max. Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse har stand på UMBs Karrieredag Accenture 4 AF Gruppen AS 5 Arcus 6 Asplan Viak 7 Axellia 8 Bioforsk

Detaljer

VERKTØY OG FESTEMIDLER

VERKTØY OG FESTEMIDLER Du bygger Vi tar oss av resten VERKTØY OG FESTEMIDLER MARS 2012 optimeraproff.no monter.no I oppstartmøtet avdekkes de behovene som oppstår i prosjektets ulike faser. Vi sørger for at containerne til en

Detaljer

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis?

Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest å bo i Låner du bort pengene dine gratis? 03 aug 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Boligmangelen i Norge Hvorfor bygges det ikke nok boliger? Se hvilke kommuner det er dyrest

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer

MED BYGGMESTERAVTALEN BLIR PROFFENE PROFFERE

MED BYGGMESTERAVTALEN BLIR PROFFENE PROFFERE Du bygger Vi tar oss av resten MED BYGGMESTERAVTALEN BLIR PROFFENE PROFFERE OKTOBER 2013 optimeraproff.no Dette får du med byggmesteravtalen: Tilgang til fordelsprogram med rabatter (se side 4) Gode priser

Detaljer

1964-2004. Betong uten grenser. Utviklingen av norsk fabrikkbetong gjennom 40 år

1964-2004. Betong uten grenser. Utviklingen av norsk fabrikkbetong gjennom 40 år 1964-2004 Betong uten grenser Utviklingen av norsk fabrikkbetong gjennom 40 år Altertavlen i Tjensvoll kirke i Stavanger er et mesterverk i seg selv. Den er støpt på stedet. Billedkunstner er Tor Lindrupsen,

Detaljer

Disse bedriften har stand på årets Karrieredag

Disse bedriften har stand på årets Karrieredag Karrieredagen bedriftsguide 2010 6. oktober i GG Hallen Universitetet for miljø- og biovitenskap Disse bedriften har stand på årets Karrieredag A/S Nestle Norge HR 6 Adecco 7 AF Gruppen AS 8 Agder Energi

Detaljer

Trond Gärtner (34) energi, sivilingeniør

Trond Gärtner (34) energi, sivilingeniør Underveis Underveis Om du er i begynnelsen av din karriere, er det ekstra viktig å velge en arbeidsplass som passer til din kunnskap og dine ambisjoner. Da legger du til rette for å utvikle deg og lykkes

Detaljer

KJØKKEN, GARDEROBE OG BAD

KJØKKEN, GARDEROBE OG BAD Du bygger Vi tar oss av resten KJØKKEN, GARDEROBE OG BAD MARS 2013 optimeraproff.no 11 kjøkkensentre med imponerende utstillinger som du trygt kan sende dine kunder til Kompetente kjøkkenkonsulenter Sikre

Detaljer

HOD tildeling 2.runde 2011

HOD tildeling 2.runde 2011 Halden Helsehus for Halden og Aremark 0101 Halden, 0118 Aremark, Sykehuset Østfold - Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Mosseregionen: 0104 Moss, 0135 Råde, 0136 Rygge, 0137 Våler,

Detaljer

4-2014. Kommunaltekniske fagdager i BERGEN 2. 4. juni. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Eidsvåg skole Anleggsfolk Ytre Sandviken renseanlegg

4-2014. Kommunaltekniske fagdager i BERGEN 2. 4. juni. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Eidsvåg skole Anleggsfolk Ytre Sandviken renseanlegg 4-2014 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Kommunaltekniske fagdager i BERGEN 2. 4. juni Eidsvåg skole Anleggsfolk Ytre Sandviken renseanlegg Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN

Detaljer

Ulobas årsrapport 2011

Ulobas årsrapport 2011 Ulobas årsrapport 2011 Denne utgaven av ULOBAs årsrapport 2010 er laget med tanke på fungere best mulig i forhold til leselist og syntetisk tale. Gå med høyrepil et par steg inn i linja på den artikkelen

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift ÅRSRAPPORT 2014 SORT CMYK: 0-0-0-100 HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift 1. BPA - EN VIKTIG

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter Grunnundersøkelser ved Sørengautstikkeren i Oslo, vinteren 2010. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Sørengautstikkeren En tøff og kald arbeidsplass s.

Detaljer

Baneservice på fem minutter

Baneservice på fem minutter Baneservice AS Årsrapport 2008 Baneservice på fem minutter Virksomhet: Baneservice leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia. Selskapet bygger og vedlikeholder

Detaljer

Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte:

Refleks. Fokus på skader NR.1-2010. Til Mestas ansatte: Mindre asfalt i år s 6-7 NR.1-2010 Refleks 1 - Februar 2010 Til Mestas ansatte: Personlig HMS-bok Hjelmmerke HMS-kalender HMS-bilag Rask fjellrensk s 10-11 Graver ut motorvei s 8-9 Refleks Internavis for

Detaljer

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2009 ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! ÅRSRAPPORT 2009 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten

Detaljer

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå!

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå! Innspill til Stortingets budsjettbehandling for 2010: Stort behov b for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass

Detaljer

anleggs - maskinen Sparer stort på tomgangskutt

anleggs - maskinen Sparer stort på tomgangskutt anleggs - maskinen Nr.12-2013 54. Årgang Hæhre: 70 uregistrerte dumpere Flesland: Flytter en million kubikk fjell Maskintest: Cat M315 hjulgraver Overrasker med dieselavgift Sparer stort på tomgangskutt

Detaljer

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse.

1-2-2015. Vann og avløpsetaten i eget AS. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Dokumenter for fremtiden. Drikkevannskonkurranse. 1-2-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Vann og avløpsetaten i eget AS Drikkevannskonkurranse Dokumenter for fremtiden Alvorlige branner Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper

Detaljer