E39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast"

Transkript

1 E39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Informasjon om prosjektet og prosjekteringen som pågår Bjørn Chr. Grassdal

2

3

4 Samlet tunnellengde: 52810m

5 Ryfast: Styringsramme 5220 mill.kr Kostnadsramme 5950 mill.kr Eiganestunnelen: Styringsramme Kostnadsramme 2110 mill.kr 2190 mill.kr Investeringstakt Ryfast Investeringstakt Eiganestunnelen

6 Finansiering Ryfast Bompenger Solbakk: 230/690 kr Bompenger Hundvåg: 30/90 kr Bompenger Nord-Jæren: 20/50 kr Finansiering Eiganestunnelen

7 E39 Schancheholen - Madlaveien

8 Kulvert ved Mosvannet

9 Prinsippskisse Solbakktunnelen

10

11 Ferdig tunnel

12 Rv. 13 Buøy

13 Rv. 13 Hundvåg nord

14 Inn i Solbakktunnelen på Hundvåg

15

16

17 Fjellhall Solbakktunnelen

18 Massevolumer og -deponier

19 Tekniske utfordringer:

20

21

22 Faseplaner E39 v. Schanckeholen

23 Faseplaner E39 x Rv. 509 Madlavegen

24

25 Framdriftsplan Stortingsbehandling 12. juni 2012 Oppstart forskjæring Solbakk høst/vinter 2012/13 Oppstart tunnelarbeider Solbakktunnelen fra Solbakk august 2013 Oppstart forskjæring/tunnelarbeider Solbakktunnelen fra Hundvåg N høst 2013 Oppstart forskjæring/tunnelarbeider Eiganestunnelen vinter 2013/14. Oppstart forskjæring/tunnelarbeider Hundvågtunnelen fra Buøy vår 2014 Oppstart dagsone Eiganes Nord høst 2014

26 Gunnar Eiterjord Prosjektleder Prosjekteringsleder Prosjektøkonom HMS-ansvarlig Kvalitetsansvarlig Ansvarlig YM Ansvarlig geometri- og mengdekontroll Nabokontakter Kommunikasjonsmedarbeider (**) Under hvert delprosjekt byggeledere på tunnel, veg, betong og elektro med tilhørende kontrollingeniører. Total bemanning på prosjektet vil på det meste være 42 medarbeidere. Anne-Merete Gilje Delprosjektleder Ryfast Dag Daland Delprosjektleder Eiganestunnelen

27 Prosjekteringen som pågår Norconsult fikk kontrakten Eiganestunnelen 59,9 mill. kr. Ryfast 48,9 mill. kr. Totalt 108,8 mill. kr. (2011) Norges største konsulentkontrakt innen vegsektoren

28 Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. Prosjektet Eiganestunnelen

29 Eiganestunnelen Fase 1 forprosjekt Fase 2 byggeplan Felles - 3 delområder Fase 3 arbeid i anleggsfasen

30 Ryfast prosjektet

31 Ryfast Fase 1 forprosjekt Fase 2 byggeplan Felles - 4 delområder Fase 3 arbeid i anleggsfasen

32 Prosjektering, 5 del-leveranser 1. Skisse fase 2. Foreløpig planforslag 3. Kompelett planforslag 4. Endelig Plan (konkuransegrunnlag/tilbudstegninger) 5. Arbeidstegninger og data for bygging

33 I Pris for gjennomføring av oppdraget. Konkurransepris (100 %): Pris i tilbudsskjema evt. korrigert etter kontrollregning Poenggivning på underkriteriet Konkurransepris. Tilbud med laveste konkurransepris får maksimal poengsum. De andre tilbudene får poengsum som er lineært fordelt med nullpunkt ved det doble av laveste konkurransepris. Høyere konkurransepris enn det dobbelte av laveste konkurransepris, får negativ poengsum." II Beskrivelse av gjennomføring av oppdraget (A Beskrivelsens oppbygning (30 %): Herunder vil oppdragsgiver vurdere: Innhold og struktur, forståelse av oppdraget, kreativitet i metodikk, løsningsvalg og angrepsmåter (B) Framdrift, ressurser og kapasitet (70 %): Herunder vil oppdragsgiver vurdere: Planlagt ressursbruk på viktige aktiviteter, nøkkelpersoner samt andre medarbeideres tidsbruk og kapasitet i oppdraget, framdriftsplan, realisme i aktiviteter og milepæler Samlet vekt kriterium I: 40% - 50% Samlet vekt kriterium II: 20%

34 III Totalkompetanse (A) Kompetanse(30 %): Her vurderes firmaet hva gjelder erfaringer fra tilsvarende oppdrag med bakgrunn i tilbud og referanseprosjekter i tilbudet. Det vurderes hvilken kvalitet som kan forventes basert på evalueringer av tilbyders tidligere utførte oppdrag og referansesjekk. Vurdering gjøres av tilbyders nivå hva gjelder faglig kvalitet, presentasjonskvalitet, kvalitetssikring i prosjekt, fleksibilitet og tilgjengelighet, ryddighet, evne til å holde avtalte økonomiske rammer, punktlighet samt evne til å holde frister.. (B) Nøkkelpersonellets formelle kompetanse og tidligere erfaring med nøkkelpersonel (70%) Her vurderes nøkkelpersoners formelle kompetanse og erfaring fra tilsvarende oppdrag med bakgrunn i tilbud og CV. Det vurderes hvilken kvalitet som kan forventes basert på evalueringer av de tilbudte personers tidligere utførte oppdrag og referansesjekk. Det gjøres en vurdering av personellets nivå hva gjelder prosjektledelse (overfor oppdragsgivere, andre etater og underkonsulenter), samarbeidsevne, kreativitet, initiativ, engasjement, kvalitetssikring, selvstendighet og beslutningsevne. Samlet vekt kriterium III: 30% - 40%

35

36 G 2 PRISSKJEMA Firma Prosjektnr og prosjektnavn Eiganestunnelen og Ryfast NAVN Fagområde kr pr time antall timer Prosjektleder Fagansvarlig NAVN Fagområde kr pr time antall timer Medarbeidere Underrådgivere FIRMA Fagområde kr pr time antall timer Fagansvarlig Medarbeidere

37 Det skal oppgis timepris for følgende kategorier personell Kategori Siv.ing med mer enn 10 års erfaring Siv.ing med 5-10 års erfaring Siv.ing med mindre enn 5 års erfaring Ingeniør med mer enn 10 års erfaring Ingeniør med 5-10 års erfaring Ingeniør med mindre enn 5 års erfaring Landskapsarkitekt/Arkitekt Tegnere/DAK-operatører inkl EDB-utstyr Sekretærer Assistenter Landmålerlag med utstyr (hvis ikke som underrådgiver) kr pr time

38 G 3 TILBUDSSKJEMA Firma Prosjektnr. og prosjektnavn Eiganestunnelen (inkl. delområde Mosvannet, Eiganestunnelen og Eiganes Nord) Post Aktiviteter E6.0 Sum Fase1. Forprosjekter Eiganestunnelen E7.0 Sum Fase2. Felles for alle delområdene E8.1 Sum Fase2. Prosjektering delområde Mosvannet E8.2 Sum Fase2. Prosjektering delområde tunnell (Eiganes) E8.3 Sum Fase2. Prosjektering delområde Eiganes nord E9.0 Sum Fase3. Arbeid i anleggsfasen Kostnader (kroner) TILBUDSSUM E39 EIGANESTUNNELEN Tilbudet er bindende innenfor hver enkelt aktivitet

39 Prosjektnr. og prosjektnavn Rv 13 Ryfast (inkl. delområde Hundvågtunnelen, dagsone buøy og Hundvåg, Solpakktunnelen og Dagsone Solbakk) Post Aktiviteter Kostnader (kroner) E10.0 Sum Fase1. Forprosjekter Ryfast E11.0 Sum Fase2. Felles for alle delområdene E12.1 Sum Fase2. Prosjektering delområde Hundvågtunnelen E12.2 Sum Fase2. Prosjektering delområde Buøy og Hundvåg E12.3 Sum Fase2. Prosjektering delområde Solbakktunnelen E12.4 Sum Fase2. Prosjektering delområde Solbakk E13.0 Sum Fase3. Arbeid i anleggsfasen TILBUDSSUM rv 13 Ryfast TOTALSUM E39 Eiganestunnnelen og Rv13 Ryfast Tilbudet er bindende innenfor hver enkelt aktivitet Alle priser eks MVA

40

41 Organisering Prosjekt-teamet + Frode Vagstad Intern Samarbeidsgruppe ca 20 medarbeidere Prosjekteringsmøter Hver 14. dag Samarbeidsmøte Stavanger kommune Samarbeidsmøte Strand kommune Samarbeidsmøte med Lyse Arbeidsmøte

42 Hjelpemidler Prosjekteringsmøter (video, Movi) Lync Eroom O-disken

43 SPØRSMÅL/KOMMENTARER?

E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast en utfordring

E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast en utfordring E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast en utfordring Stikningskonferansen 2015 03.02.2015 Geir Strømstad SVV Geomatikkansvarlig E39 Eiganestunnelen og Rv. 13 Ryfast Geomatikerens utfordring en byggherres

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Moss Kommunale Eiendomsselskap KF. Georg Fredrik Rieber-Mohn, Siri Teigum og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Moss Kommunale Eiendomsselskap KF. Georg Fredrik Rieber-Mohn, Siri Teigum og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggeledertjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde benyttet en modell for evaluering av

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for rehabilitering av fasadene på flere skoler. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 20-13

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser COWI AS Att: Regiondirektør Sverre Ottesen Postboks 6051 Bedriftssenteret 5892 BERGEN Deres referanse Vår referanse Dato 2010/290 27.01.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Dovre International AS

Dovre International AS Dovre International AS Dobbeltspor Lysaker - Sandvika Unntatt offentlighet Jf. offentlighetsloven 5.2.b OPPDRAGSGIVER Samferdselsdepartementet Finansdepartementet Avgradert Dette dokumentet er avgradert

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE.

INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. INNHENTING AV TILBUD PÅ INNLEIE AV ANLEGGSMASKINER OG LASTEBILER FOR ÅR 2015 FOR SEL KOMMUNE. Sel Kommune v/ teknisk drift ønsker tilbud på innleie av følgende maskiner: Gravemaskiner, belte Gravemaskiner,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise på oppføring av ny skole på Bråtejordet. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

Mer enhetlige anskaffelser i kommunene?

Mer enhetlige anskaffelser i kommunene? Harald Bjørlykke, NKF Nettverk for prosjektsjefer i storkommuner Mer enhetlige anskaffelser i kommunene? Foto: Carl-Erik Eriksson Hvorfor samarbeid I Prosjektledere i 429 kommuner finner opp kruttet hver

Detaljer

Hvordan bli en anbudsvinner

Hvordan bli en anbudsvinner Hvordan bli en anbudsvinner 3 kapitler med det viktigste du trenger å vite for å skrive gode anbud http://anbudsassistenten.no Alle rettigheter til dette dokumentet tilhører forfatteren. Ingen deler av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE

PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE Versjon 2.0 1 juli 2014 Dokumentreferanse 12/02526-4 Side 2 PROSJEKTHÅNDBOK GRAN KOMMUNE - VERSJON 2.0 Denne utgaven av prosjekthåndboka erstatter prosjekthåndboka versjon

Detaljer

Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt.

Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt. Mal for søknad fra industrien om støtte til samarbeidsprosjekt. 1. SØKER Navnet på søker 1.1 Kontaktinformasjon Søker/prosjektansvarlig Postadresse Kommune Organisasjonsnummer Telefon E-post Kontaktperson

Detaljer

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00

Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Konkurransegrunnlag SEKRETARIATSFUNKSJON FOR KONTROLLUTVALGET 2009-2013 Overhalla kommune Tilbudsfrist: 30.juni.2009 kl. 14.00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Kompetanse heving kvalitetssikring 2009 2012 09.12.2011

Sluttrapport. Prosjekt Kompetanse heving kvalitetssikring 2009 2012 09.12.2011 Sluttrapport Prosjekt Kompetanse heving kvalitetssikring 2009 2012 09.12.2011 Kort om rapporten: Beskrivelse av gjennomføring og måloppnåelse iht. rammer og mål i prosjektet. En evaluering av gjennomføringen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling om prosjektering, levering og montering av to heiser. Klagenemnda fant at tildelingskriteriene "oppdragsorganisasjon"

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE SAKSPAPIR JournalpostID: /31 Arkiv sakid.: /1 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 033/1 036/1 Saksbehandler: Tom Seljeås FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Dato: 11.0.1.0.1 INNKJØPSVEILEDER

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT?

HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? HVA ER DET SOM SÆRPREGER DET Å ARBEIDE MED PROSJEKT? Felles forståelse for prosjekt som metode - en kritisk faktor for prosjektets suksess! Spesialrådgiver Bjørg Røstbø, Prosjektledersamling 20.08.08 Kompetanseutvikling

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09.

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Verne- og helsetjenester. Kravspesifikasjon for 1. GENERELL ORIENTERING. Steinkjer 11.09. ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for Verne- og helsetjenester Steinkjer 11.09.07 1. GENERELL ORIENTERING 1.0 Innledning Steinkjer kommune skal inngå ny avtale for kjøp av

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder Vedlegg 8.1 til pkt 8 i Konkurransegrunnlaget Krav til Tilbudets innhold Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og

Detaljer

Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com

Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com EPC Eksempel, erfaringar og nøkkeltal kommuner Kjell Gurigard Siv. ing Kjell Gurigard AS Rådg.ing energi,plan,klima,vvs Tlf: 905 20861 - Epost: kjell@gurigard.com Tema EPC Eksempel på samarbeid mellom

Detaljer

Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører.

Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører. Dato: 30. desember 2002 FULLMAKTSAK 03/03 Direktør ved Bergen Bygg og Eiendom KF Nytt sykehjem og serviceboliger på Fantoft i Årstad bydel. Valg av entreprenører. BJSC BBE-1633-200000712-147 Hva saken

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer