Observatorie-PC: Prosedyrer og data Oppdatert 12. mai 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Observatorie-PC: Prosedyrer og data Oppdatert 12. mai 2014"

Transkript

1 Observatorie-PC: Prosedyrer og data Oppdatert 12. mai Side 1

2 Oppdatert 12. mai Nettilkopling 3 Fjernstyring 3 Installasjon og konfigurering 3 Aktivering 3 Deaktivering 4 Web-kamera og Internett 4 Installasjon 4 Konfigurering 5 Opplastingsrutiner 6 Arkivering 8 Filnavn og type 9 FTP-parametere 9 Billedparametere 11 Datering 12 Kalibrering 13 Sjekkliste for oppstart 15 Sjekkliste for avslutning 16 2 Side 2

3 Nettilkopling Tilkopling til nettet skjer via plugg i skap på taket, merket D347. Denne tilkoplingen er satt opp med fast IP-adresse, , og gitt et eget navn, hubble.krs.hia.no. Nettverkstilkoblingen på observatorie-pc-en bør være konfigurert i henhold til følgende spesifikasjoner. IP adresse: Gateway: Nettverksmaske: DNS (1): DNS (2): Domenenavn krs.hia.no Grunnen til at det brukes fast IP-adresse, er at det skal være enkelt å fjernstyre PC-en. Fjernstyring Installasjon og konfigurering Til fjernstyring av observatorie-pc-en brukes programmet TightVNC. Dette skal følge håndboka på en diskett. Alternativt kan det lastes ned gratis fra TightVNC kan installeres i en server-versjon og en viewer-versjon. Observatorie-PC-en skal ha server-versjonen. PC-en som skal brukes til fjernstyring må ha viewer-versjonen. Det er ikke satt noen begrensning på hvem som kan kople seg opp mot observatorie-pc-en. Dette innebærer en viss risiko, selv om det kreves et passord før fjernstyringen aktiveres. En bør derfor ikke la fjernstyringen være i gang når den ikke skal brukes. Under installasjon bør det konfigureres slik at TightVNC må startes på nytt hver gang en logger på, og ikke som en systemtjeneste som startes automatisk. En bør også unngå å gi tilgang til for mye funksjonalitet via PC-ens desktop. Aktivering TightVNC finnes på Start-menyen under "Programmer" - "TightVNC". På observatorie-pc-en velger en "Launch TightVNC Server". Når TightVNC kjører, vises dette ikonet på menylinjen nede til høyre: På PC-en man skal fjernstyre fra, velges "TightVNC viewer". Det er mulig å velge mellom variantene "Fast compression" og "Best compression". "Fast compression" gir best billedkvalitet. Responstidene ser ut til å være rimelig like i begge tilfeller. På spørsmål om VNCserver, angis hubble.krs.hia.no. Dersom en får meldingen "Failed to connect to server", kjører 3 Side 3

4 sannsynligvis ikke TightVNC på obervatorie-pc'en, eller observatorie-pc-en er ikke satt opp med riktig IP-adresse. (Se avsnitt om nettilkopling) Passordet er det som ble fastsatt under installasjonen på observatorie-pc'en. Deaktivering På observatorie-pc'en høyreklikker en på av. -ikonet, og velger "Close VNC", eller en logger På fjernstyrings-pc-en lukker en fjernstyringsvinduet som et hvilket som helst annet vindu, ved å klikke på X-en i øverste høyre hjørne. Web-kamera og Internett Et Philips ToUcam Pro II PCVC 840K web-kamera brukes sammen med observatorie-pc'en til å ta bilder gjennom teleskop. Til å publisere bildene på Internett brukes programmet VisionGS Business Edition. Installasjon Programvaren til web-kameraet installeres først fra den medfølgende CD-platen. Under installasjonsprosedyren vil en få spørsmål om hvilke komponenter en ønsker å installere. Det holder å velge "Philips Tools and Driver", men "emanual" kan også være nyttig. Maskinen vil kreve omstart etter installasjonen. Dersom siste trinn av installasjonen stopper opp, kan den avbrytes, programmet er allikevel installert. Programvaren til å publisere bilder, VisionGS BE skal følge håndboka på en CD-ROM. Dette er Business Edition, som vi har kjøpt lisens til. Lisenskoden er Programvare og oppdateringer finnes for øvrig på Det finnes en gratis variant av programmet også, VisionGS PE, Private Edition. Denne har imidlertid noen begrensninger, som dokumentert på web-siden nevnt over. Ved første gangs oppstart vil en bli bedt om å oppgi en del informasjon. Bruk følgende: Name: Høgskolen i Agder Registration key Etter at disse opplysningene er registrert, skjer det tilsynelatende ikke noe. Men neste gang en starter programmet, vil en komme videre. Dersom en ved andre gangs oppstart blir bedt om å registrere navn, etc. om igjen, har sannsynligvis noe blitt skrevet feil første gang. Gå tilbake til forrige punkt, og registrer opplysningene på nytt. 4 Side 4

5 Konfigurering Publiseringsprogrammet VisionGS må gis informasjon om hvor bildene skal hentes fra, hvor de skal publiseres på Internett, og parametere som trengs i forbindelse med publiseringen. Det er to måter å sette opp dette på. En kan velge å la observatorie-pc'en operere som en web-tjener og lagre bildene lokalt, eller en kan laste bildene opp på en annen tjener. I og med at observatorie-pc'en ikke vil være i gang når ikke teleskopet brukes, vil ikke den første metoden fungere tilfredsstillende. I denne manualen settes VisionGS til å laste opp til domenet verdensrommet.org. Velg "File" - "Devices" - "New Device". Velg Philips ToUCam som kilde, og gi enheten et fornuftig navn, for eksempel Teleskopkamera, som vist under: Det er kun valget av kilde (Video Device) som har noen betydning for bildet som legges ut på nettet. De andre valgene styrer bare hvordan bildet presenteres på PC-en der VisionGS kjører. Klikk "OK". Dersom en får melding om at en ikke har DirectX, må dette installeres. Avslutt VisionGS, åpne en web-leser, og gå til Følg instruksjonene. Maskinen vil kreve omstart etter installasjonen. Den røde lampen på web-kameraet tenner, og bildet fra kameraet vises: 5 Side 5

6 Opplastingsrutiner Klikk på tannhjulet: Dialogboksen "Device Settings" kommer opp. Velg "Capture/Upload" i menyen til venstre: 6 Side 6

7 Kryss av for "Capture/Upload automatically". "Capture/Upload every" angir hvor ofte bildet skal legges ut på Internett. I eksemplet over er det valgt hvert tiende sekund. Erfaringsmessig bør det ikke settes et kortere intervall, fordi en risikerer at VisionGS ikke rekker å gjennomføre hele rutinen med å arkivere og legge ut bildet før neste bilde skal publiseres. Hvis det ikke skjer endringer veldig fort i bildet, bør en velge et lengre intervall. Kryss av for "Display/Upload this image on program ending". VisionGS vil da legge bildet under ut på Internett, slik at det indikeres at overføringen av bilder fra teleskopet er avsluttet: Dersom en vil, kan en laget et eget bilde som skal legges ut når overføringen avsluttes. 7 Side 7

8 Arkivering Dersom dialogboksen "Device Settings" ikke allerede vises, ta den fram, slik som beskrevet i avsnittet "Opplastingsrutiner". Velg "Archive" i menyen til venstre: Dersom en ønsker å bevare bildene som tas, må en skru på "Arkivering". Det gjøres ved å sette "Archive images every capture/upload" til noe annet enn null. Velges 1, arkiveres alle bildene som legges ut på Internett. Velges 2, arkiveres annet hvert bilde, etc. Etter en stund overskrives gamle bilder. Hvor mange bilder som spares, angis i "Keep archived Images". I eksemplet er det valgt Hvis en laster opp et bilde hvert 10. sekund og sparer alle bildene, vil det da gå 10 timer før det eldste bildet overskrives. "Extended naming" og formen "Short Numeric" anbefales. Hvert arkiverte bilde vil da få et navn på formen <år><måned><dag><time><minutt><sekund>.jpg. Dette gjør det enkelt å søke etter et bilde som er tatt på et gitt tidspunkt. En kan velge hvor en vil arkivere bildene med "Archive locally in directory". I eksemplet over, har en beholdt VisionGS sitt forslag. Men muligens ønsker en å bruke noe annet, kanskje en nettverksdisk. Ulempen med en nettverksdisk er at en risikerer å miste viktige bilder dersom det oppstår nettverksproblemer mens arkiveringen pågår. 8 Side 8

9 Filnavn og type Dersom dialogboksen "Device Settings" ikke allerede vises, ta den fram, slik som beskrevet i avsnittet "Opplastingsrutiner". Velg "Location" i menyen til venstre: Bildet skal lastes opp til en maskin på Internett vha. ftp. Velg derfor "On FTP server". Navnet på bildet, "Filename", må stemme overens med det som websiden refererer til. For tida er dette teleskopbilde. "Filetype" settes til "jpg". Dette formatet gir rimelig høy kvalitet på bildene uten at de blir så store at de er trege å laste ned for Internett-brukerne. FTP-parametere Dersom dialogboksen "Device Settings" ikke allerede vises, ta den fram, slik som beskrevet i avsnittet "Opplastingsrutiner". Velg "FTP Server" i menyen til venstre: 9 Side 9

10 Dersom en legger ut bilder på Internett i korte intervaller, si oftere enn hvert halve minutt, krysser en av for "Idle on FTP Server". Det betyr at forbindelsen til maskinen på Internett holdes åpen, slik at VisionGS ikke behøver å logge på for hver gang et bilde skal ut. Dersom intervallene er lengre enn et halvt minutt, bør en ikke krysse av for dette valget. Kryss av for "Upload to a temporary file". VisionGS vil da overføre bildet til ei kladdefil, og når overføringen er ferdig, døpe den om til teleskopbilde.jpg. I motsatt fall vil teleskopbilde.jpg være ubrukelig mens overføringen pågår, slik at web-siden ikke vises skikkelig. "Use passive transfer" må være krysset av hvis overføringen av bildene skjer gjennom en brannmur. Selv om det ikke er brannmur i bruk, skader det ikke å ha valget krysset av. Velg "FTP account" i menyen til venstre: 10 Side 10

11 Her angir en hvilken maskin bildet skal lagres på, i hvilken katalog, og brukernavn og passord VisionGS skal logge seg på med. Ved å klikke på New og sette opp som vist over, vil bildene bli lastet opp til mappa opplast på domenet verdensrommet.org. Brukernavn er verdensrommet, passord tilhører Tarald Peersen og settes og endres ved å logge inn på Billedparametere Dersom dialogboksen "Device Settings" ikke allerede vises, ta den fram, slik som beskrevet i avsnittet "Opplastingsrutiner". Velg "Image Properties" i menyen til venstre: 11 Side 11

12 En kan redusere filstørrelsen ved å ofre billedkvalitet. Valget "Use defaults" kan imidlertid anbefales, da det gir god billedkvalitet uten at filene blir uhåndterlige for en vanlig Internettbruker. Bildet som kommer fra Philips ToUCam har en oppløsning på 320x240. Kameraet oppgis å kunne gi mye høyere oppløsning, men det ser ikke ut som VisionGS klarer å nyttiggjøre seg dette. 320x240 gir et bilde som er litt i minste laget, men det har ingen hensikt å bruke "Scale" for å gjøre det større. I stedet kan web-ansvarlig forstørre bildet ved å sette billedformatet til 640x480 direkte på websiden. Billedkvaliteten ser ut til å bli omlag den samme, men filstørrelsen går ned til under det halve. Størrelsen på bildene med parametere som vist over, blir på rundt 30 kb. Datering Dersom dialogboksen "Device Settings" ikke allerede vises, ta den fram, slik som beskrevet i avsnittet "Opplastingsrutiner". Velg "Image Banner" i menyen til venstre: 12 Side 12

13 Kryss av for "Include Date/Timestamp", og klikk på "Properties". Dialogboksen "Date/Timestamp" kommer opp. Hvit farge vises best på mørk bakgrunn, og svart farge best på lys bakgrunn. Lime, slik som vist over, ser ut til å være et kompromiss som vises rimelig godt både på mørk og lys bakgrunn. Posisjonering av dateringen bør en velge slik at det ikke forstyrrer bildet. I eksemplet over har en valgt øverste høyre hjørne. Kalibrering Kalibrering av lysparametere kan gjøres både i kameraet og opplastingsprogrammet. Når en justerer direkte i kameraet, ses resultatet med en gang i bildet på observatorie-pc'en. Dialogboksen for Philips ToUcam hentes fram ved å velge "Start" - "Programmer" - "Philips ToUcam Camera" - "Philips VProperty", eller klikke på dette symbolet i menylinja nederst på skjermen: 13 Side 13

14 Dialogboksen har tre faner. "Bildekontroller", "Kamerakontroller" og "Lydkontroller". "Lydkontroller" er ikke interessant ifbm. teleskopbilder. I fanen "Bildekontroller" kan en justere lysstyrke, gamma, kontrast og fargemetning, som vist under. For å justere hvitbalanse, går en til fanen "Kamerakontroller". Men først må en fjerne avkryssingen for "Kontroll Full auto", som vist i blå ring. 14 Side 14

15 Når en fjerner avkryssingen for "Auto", aktiveres kontrollene for hvitbalanse. Det vil være naturlig å merke av for "Utendørs". Dersom en har funnet en innstilling en ønsker å bruke ved en senere anledning, klikker en på "Bruker" "Lagre", vist i grønn ring. Knappen "Bruker" "Gjenopprett" henter denne innstillingen fram igjen. Skulle en rote seg helt bort med innstillingene, kan en velge "Produsent" "Gjenopprett", vist i blå ring. Denne setter innstillingene slik de var da kameraet ble levert. "Lagre" og "Gjenopprett" lagrer og gjenoppretter også innstillingene for lysstyrke, etc., fra fanen "Billedkontroller". Sjekkliste for oppstart Når utstyret skal tas i bruk, kan en følge sjekklista under. Det forutsettes at nødvendige installeringer og konfigureringer er gjort på forhånd. 1. Kople observatorie-pc'en til datanettet via plugg D347 i skap på taket. 2. Monter web-kameraet på teleskopet, og kople det til en USB-port på observatorie- PC'en. Bruk forlengerkabel, ellers vil ledningen kunne bli revet ut når teleskopet roterer. 3. Kople observatorie-pc'en til strømnettet. 4. Start observatorie-pc'en og logg på med et brukernavn som er gyldig på studentnettet. 15 Side 15

16 5. Dersom en skal fjernstyre observatorie-pc'en, startes fjernstyringsprogrammet: Velg "Start" - "Programmer" - "TightVNC" - "Launch TightVNC Server". Dette ikonet skal dukke opp på menylinjen nede til høyre: 6. På dette tidspunktet kan en starte fjernstyringsprogrammet på fjernstyrings-pc'en. Velg "Start" - "Programmer" - "TightVNC"- "- "TightVNC viewer (Fast compression)" På spørsmål om VNC-server, angi hubble.krs.hia.no. Dersom en får meldingen "Failed to connect to server", kjører sannsynligvis ikke TightVNC på obervatorie- PC'en. Gå i så fall tilbake til punkt 5. De følgende punktene kan en utføre enten via fjernstyring, eller direkte på observatorie-pc'en. 7. Fjern gamle bilder som måtte ligge i arkivmappa. Arkivmappa heter "C:\Program Files 1 \VisionGS BE\archive\", med mindre noe annet ble satt under konfigurering. (Se avsnitt "Arkivering"). 8. Start opplastingsprogrammet. Velg "Start" - "Programmer" "VisionGS BE" - "VisionGS BE". Sjekk at den røde lampa på kameraet tenner, og at bildet fra kameraet vises på skjermen. 9. Betrakt bildet på skjermen, og juster fokus på kameraet hvis nødvendig. 10. Sjekk at opplastingsprogrammet kjører normalt. Det skal ikke komme feilmeldinger i statusvinduet til VisionGS BE. 11. Sjekk at bildet fra kameraet virkelig kommer ut på nettet. Åpne en nettleser, og gå til siden 12. Juster kontrast, hvitbalanse, etc. hvis nødvendig. Velg "Start" - "Programmer" - "Philips ToUcam Camera" - "Philips VProperty", eller klikk på dette symbolet i menylinja nederst på skjermen: Sjekkliste for avslutning En veiledning finnes i avsnittet "Kalibrering". 1. Stopp opplastingsprogrammet ved å velge "File" - "Quit" i hovedmenyen til VisionGS BE. Vent mens offline-bildet lastes opp. 2. Dersom observatorie-pc'en ikke skal fjernstyres mer, avsluttes fjernstyringsprogrammet ved å høyreklikke på dette ikonet på menylinjen nede til høyre:, og velge "Close VNC". På fjernstyringsmaskinen vil det komme melding om at forbindelsen er brutt. 3. Dersom observatorie-pc'en ikke skal brukes mer, avsluttes Windows på vanlig måte. 4. Arkiverte bilder finnes i "C:\Program Files\VisionGS BE\archive\", med mindre noe annet ble satt under konfigurering. (Se avsnitt "Arkivering"). Bildene bør bearbeides/flyttes/slettes før neste gang systemet skal brukes. 1 Det kan være at "Program Files" heter "Programfiler". 16 Side 16

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB

VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB VIKTIG INFORMASJON TIL NYE BRUKERE AV WINDOWS 7 VED UiB Versjon 1.06.2, 21.03.2012 Innhold Innhold... 1 1. Første pålogging... 1 2. Det nye brukergrensesnittet... 2 3. Konfigurere skjermoppsettet... 8

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer

Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer Håndbok for ML2000 Bruk av PC-programmer Innholdsfortegnelse 5 Bruk av PC-programmer...3 5.1 Generelt...3 5.1.1 Hjelpesystem...3 5.1.2 Programoversikt...3 5.1.3 Konfigurasjon...4 5.1.4 Valg av filbokstav...5

Detaljer

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 Installasjon- og oppgraderingsveiledning for Visma Lønn 7.80 INNHOLD OPPGRADERING FRA 7.75 TIL 7.80... 3 Før du oppgraderer...3 Etter oppgradering...3 Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 4 Før

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 9.50

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 9.50 Desember 2014 Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 9.50 INNHOLD OPPGRADERING FRA 9.00 TIL 9.50... 2 Før du oppgraderer...2 Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 3 Før installering

Detaljer

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim

Brukermanual edialog24 Operator. edialog24 AS. Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo. Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Brukermanual edialog24 Operator edialog24 AS Avd. Trondheim Ingvald Ystgaards vei 23 7047 Trondheim Telefon +47 73 89 48 00 Avd. Oslo Hovfaret 17B 0275 Oslo E-post: edialog24@sentinel.no Innhold Innledning...

Detaljer

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80

Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 September 2013 Installasjon- og oppgraderingsveiledning Visma Avendo Lønn 7.80 INNHOLD Installasjons- OG oppgraderingsveiledning... 2 Før installering / oppgradering... 2.NET Framework 3.5.1/4.0 og Windows

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom

KOM I GANG. Interplay-sports MiniPro Fotball. En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom KOM I GANG Interplay-sports MiniPro Fotball En enkel brukerveiledning for Videoanalyse for barn og ungdom 1 Contents Interplay-sports MiniPro Fotball... 1 Oversikt... 4 Interplay MiniPro... 4 MiniPro Player...

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99

Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Forklaring til bruk av webinterface på Cobalt RaQ2 server hos WebTjenester. Versjon 1.0 Runar Espeland Side 1 14.08.99 Innledning. Først vil vi takk for at du valgte WebTjenester som din samarbeidspartner,

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med bredbånd på coax-kabel fra Canal Digital Kabel Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter

Detaljer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom i gang-guide V1: 12 VELKOMMEN VELKOMMEN TIL MAMUT SERVICESUITE Den medfølgende dokumentasjonen

Detaljer

DDS-CAD 10. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Installasjonsveiledning

DDS-CAD 10. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Installasjonsveiledning DDS-CAD 10 DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon Installasjonsveiledning Velkommen til DDS! Vi er glad for å kunne presentere DDS-CAD 10 og ønske deg velkommen som bruker i den mest avanserte BIM-løsningen som

Detaljer

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved.

Første utgave (juni 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. All rights reserved. Om programvaren Om programvaren Merk Før du bruker opplysningene i denne boken og det produktet det blir henvist til, må du lese Tillegg. Lese lisensbetingelsene på side 19 og Merknader på side 21. Første

Detaljer

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS

Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Brukerveiledning Textpilot Versjon 2.5 Basis-pakken Include AS Textpilot og tilhørende materiell, symboler og grafikk er Include AS opphavsrett. Nuance talesynteser (Stine og Serena) er Nuance opphavsrett

Detaljer

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK

Bøe Christensen. Windows 2008 Server PRØVETRYKK Bøe Christensen Windows 2008 Server PRØVETRYKK Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 Omslag: Redaktør: Formgiver: XXX Kjell Arne Iversen Kjell Arne Iversen ISBN 978-82-05-40736-7 Alle henvendelser om forlagets

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Landsbytreff no. 9. Innføring i GSAK. GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012

Landsbytreff no. 9. Innføring i GSAK. GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012 Landsbytreff no. 9 Innføring i GSAK GC38WM5 - Dokka, 13. MARS 2012 2 Innhold INNHOLD... 2 1. FORORD... 4 2. GEOCACHING I NORGE... 6 3. HVA ER GSAK?... 8 3.1 OPPBYGGING AV SYSTEMET GSAK... 8 3.2 TRENGER

Detaljer

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N

Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N f Intern utskriftsserver med flere protokoller Nettverksbrukerhåndbok for HL-2070N Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller lese denne håndboken fra skriverens

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Bewator Entro Brukermanual

Bewator Entro Brukermanual Bewator Entro Brukermanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Linux - noe for meg? Mest om Linux Mint.

Linux - noe for meg? Mest om Linux Mint. Linux - noe for meg? Mest om Linux Mint. Er du lei av Windows og vil prøve Linux i stedet? Alle datamaskiner må ha et operativsystem. Operativsystemet er den grunnleggende programvaren som skal til for

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer