Observatorie-PC: Prosedyrer og data Oppdatert 12. mai 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Observatorie-PC: Prosedyrer og data Oppdatert 12. mai 2014"

Transkript

1 Observatorie-PC: Prosedyrer og data Oppdatert 12. mai Side 1

2 Oppdatert 12. mai Nettilkopling 3 Fjernstyring 3 Installasjon og konfigurering 3 Aktivering 3 Deaktivering 4 Web-kamera og Internett 4 Installasjon 4 Konfigurering 5 Opplastingsrutiner 6 Arkivering 8 Filnavn og type 9 FTP-parametere 9 Billedparametere 11 Datering 12 Kalibrering 13 Sjekkliste for oppstart 15 Sjekkliste for avslutning 16 2 Side 2

3 Nettilkopling Tilkopling til nettet skjer via plugg i skap på taket, merket D347. Denne tilkoplingen er satt opp med fast IP-adresse, , og gitt et eget navn, hubble.krs.hia.no. Nettverkstilkoblingen på observatorie-pc-en bør være konfigurert i henhold til følgende spesifikasjoner. IP adresse: Gateway: Nettverksmaske: DNS (1): DNS (2): Domenenavn krs.hia.no Grunnen til at det brukes fast IP-adresse, er at det skal være enkelt å fjernstyre PC-en. Fjernstyring Installasjon og konfigurering Til fjernstyring av observatorie-pc-en brukes programmet TightVNC. Dette skal følge håndboka på en diskett. Alternativt kan det lastes ned gratis fra TightVNC kan installeres i en server-versjon og en viewer-versjon. Observatorie-PC-en skal ha server-versjonen. PC-en som skal brukes til fjernstyring må ha viewer-versjonen. Det er ikke satt noen begrensning på hvem som kan kople seg opp mot observatorie-pc-en. Dette innebærer en viss risiko, selv om det kreves et passord før fjernstyringen aktiveres. En bør derfor ikke la fjernstyringen være i gang når den ikke skal brukes. Under installasjon bør det konfigureres slik at TightVNC må startes på nytt hver gang en logger på, og ikke som en systemtjeneste som startes automatisk. En bør også unngå å gi tilgang til for mye funksjonalitet via PC-ens desktop. Aktivering TightVNC finnes på Start-menyen under "Programmer" - "TightVNC". På observatorie-pc-en velger en "Launch TightVNC Server". Når TightVNC kjører, vises dette ikonet på menylinjen nede til høyre: På PC-en man skal fjernstyre fra, velges "TightVNC viewer". Det er mulig å velge mellom variantene "Fast compression" og "Best compression". "Fast compression" gir best billedkvalitet. Responstidene ser ut til å være rimelig like i begge tilfeller. På spørsmål om VNCserver, angis hubble.krs.hia.no. Dersom en får meldingen "Failed to connect to server", kjører 3 Side 3

4 sannsynligvis ikke TightVNC på obervatorie-pc'en, eller observatorie-pc-en er ikke satt opp med riktig IP-adresse. (Se avsnitt om nettilkopling) Passordet er det som ble fastsatt under installasjonen på observatorie-pc'en. Deaktivering På observatorie-pc'en høyreklikker en på av. -ikonet, og velger "Close VNC", eller en logger På fjernstyrings-pc-en lukker en fjernstyringsvinduet som et hvilket som helst annet vindu, ved å klikke på X-en i øverste høyre hjørne. Web-kamera og Internett Et Philips ToUcam Pro II PCVC 840K web-kamera brukes sammen med observatorie-pc'en til å ta bilder gjennom teleskop. Til å publisere bildene på Internett brukes programmet VisionGS Business Edition. Installasjon Programvaren til web-kameraet installeres først fra den medfølgende CD-platen. Under installasjonsprosedyren vil en få spørsmål om hvilke komponenter en ønsker å installere. Det holder å velge "Philips Tools and Driver", men "emanual" kan også være nyttig. Maskinen vil kreve omstart etter installasjonen. Dersom siste trinn av installasjonen stopper opp, kan den avbrytes, programmet er allikevel installert. Programvaren til å publisere bilder, VisionGS BE skal følge håndboka på en CD-ROM. Dette er Business Edition, som vi har kjøpt lisens til. Lisenskoden er Programvare og oppdateringer finnes for øvrig på Det finnes en gratis variant av programmet også, VisionGS PE, Private Edition. Denne har imidlertid noen begrensninger, som dokumentert på web-siden nevnt over. Ved første gangs oppstart vil en bli bedt om å oppgi en del informasjon. Bruk følgende: Name: Høgskolen i Agder Registration key Etter at disse opplysningene er registrert, skjer det tilsynelatende ikke noe. Men neste gang en starter programmet, vil en komme videre. Dersom en ved andre gangs oppstart blir bedt om å registrere navn, etc. om igjen, har sannsynligvis noe blitt skrevet feil første gang. Gå tilbake til forrige punkt, og registrer opplysningene på nytt. 4 Side 4

5 Konfigurering Publiseringsprogrammet VisionGS må gis informasjon om hvor bildene skal hentes fra, hvor de skal publiseres på Internett, og parametere som trengs i forbindelse med publiseringen. Det er to måter å sette opp dette på. En kan velge å la observatorie-pc'en operere som en web-tjener og lagre bildene lokalt, eller en kan laste bildene opp på en annen tjener. I og med at observatorie-pc'en ikke vil være i gang når ikke teleskopet brukes, vil ikke den første metoden fungere tilfredsstillende. I denne manualen settes VisionGS til å laste opp til domenet verdensrommet.org. Velg "File" - "Devices" - "New Device". Velg Philips ToUCam som kilde, og gi enheten et fornuftig navn, for eksempel Teleskopkamera, som vist under: Det er kun valget av kilde (Video Device) som har noen betydning for bildet som legges ut på nettet. De andre valgene styrer bare hvordan bildet presenteres på PC-en der VisionGS kjører. Klikk "OK". Dersom en får melding om at en ikke har DirectX, må dette installeres. Avslutt VisionGS, åpne en web-leser, og gå til Følg instruksjonene. Maskinen vil kreve omstart etter installasjonen. Den røde lampen på web-kameraet tenner, og bildet fra kameraet vises: 5 Side 5

6 Opplastingsrutiner Klikk på tannhjulet: Dialogboksen "Device Settings" kommer opp. Velg "Capture/Upload" i menyen til venstre: 6 Side 6

7 Kryss av for "Capture/Upload automatically". "Capture/Upload every" angir hvor ofte bildet skal legges ut på Internett. I eksemplet over er det valgt hvert tiende sekund. Erfaringsmessig bør det ikke settes et kortere intervall, fordi en risikerer at VisionGS ikke rekker å gjennomføre hele rutinen med å arkivere og legge ut bildet før neste bilde skal publiseres. Hvis det ikke skjer endringer veldig fort i bildet, bør en velge et lengre intervall. Kryss av for "Display/Upload this image on program ending". VisionGS vil da legge bildet under ut på Internett, slik at det indikeres at overføringen av bilder fra teleskopet er avsluttet: Dersom en vil, kan en laget et eget bilde som skal legges ut når overføringen avsluttes. 7 Side 7

8 Arkivering Dersom dialogboksen "Device Settings" ikke allerede vises, ta den fram, slik som beskrevet i avsnittet "Opplastingsrutiner". Velg "Archive" i menyen til venstre: Dersom en ønsker å bevare bildene som tas, må en skru på "Arkivering". Det gjøres ved å sette "Archive images every capture/upload" til noe annet enn null. Velges 1, arkiveres alle bildene som legges ut på Internett. Velges 2, arkiveres annet hvert bilde, etc. Etter en stund overskrives gamle bilder. Hvor mange bilder som spares, angis i "Keep archived Images". I eksemplet er det valgt Hvis en laster opp et bilde hvert 10. sekund og sparer alle bildene, vil det da gå 10 timer før det eldste bildet overskrives. "Extended naming" og formen "Short Numeric" anbefales. Hvert arkiverte bilde vil da få et navn på formen <år><måned><dag><time><minutt><sekund>.jpg. Dette gjør det enkelt å søke etter et bilde som er tatt på et gitt tidspunkt. En kan velge hvor en vil arkivere bildene med "Archive locally in directory". I eksemplet over, har en beholdt VisionGS sitt forslag. Men muligens ønsker en å bruke noe annet, kanskje en nettverksdisk. Ulempen med en nettverksdisk er at en risikerer å miste viktige bilder dersom det oppstår nettverksproblemer mens arkiveringen pågår. 8 Side 8

9 Filnavn og type Dersom dialogboksen "Device Settings" ikke allerede vises, ta den fram, slik som beskrevet i avsnittet "Opplastingsrutiner". Velg "Location" i menyen til venstre: Bildet skal lastes opp til en maskin på Internett vha. ftp. Velg derfor "On FTP server". Navnet på bildet, "Filename", må stemme overens med det som websiden refererer til. For tida er dette teleskopbilde. "Filetype" settes til "jpg". Dette formatet gir rimelig høy kvalitet på bildene uten at de blir så store at de er trege å laste ned for Internett-brukerne. FTP-parametere Dersom dialogboksen "Device Settings" ikke allerede vises, ta den fram, slik som beskrevet i avsnittet "Opplastingsrutiner". Velg "FTP Server" i menyen til venstre: 9 Side 9

10 Dersom en legger ut bilder på Internett i korte intervaller, si oftere enn hvert halve minutt, krysser en av for "Idle on FTP Server". Det betyr at forbindelsen til maskinen på Internett holdes åpen, slik at VisionGS ikke behøver å logge på for hver gang et bilde skal ut. Dersom intervallene er lengre enn et halvt minutt, bør en ikke krysse av for dette valget. Kryss av for "Upload to a temporary file". VisionGS vil da overføre bildet til ei kladdefil, og når overføringen er ferdig, døpe den om til teleskopbilde.jpg. I motsatt fall vil teleskopbilde.jpg være ubrukelig mens overføringen pågår, slik at web-siden ikke vises skikkelig. "Use passive transfer" må være krysset av hvis overføringen av bildene skjer gjennom en brannmur. Selv om det ikke er brannmur i bruk, skader det ikke å ha valget krysset av. Velg "FTP account" i menyen til venstre: 10 Side 10

11 Her angir en hvilken maskin bildet skal lagres på, i hvilken katalog, og brukernavn og passord VisionGS skal logge seg på med. Ved å klikke på New og sette opp som vist over, vil bildene bli lastet opp til mappa opplast på domenet verdensrommet.org. Brukernavn er verdensrommet, passord tilhører Tarald Peersen og settes og endres ved å logge inn på Billedparametere Dersom dialogboksen "Device Settings" ikke allerede vises, ta den fram, slik som beskrevet i avsnittet "Opplastingsrutiner". Velg "Image Properties" i menyen til venstre: 11 Side 11

12 En kan redusere filstørrelsen ved å ofre billedkvalitet. Valget "Use defaults" kan imidlertid anbefales, da det gir god billedkvalitet uten at filene blir uhåndterlige for en vanlig Internettbruker. Bildet som kommer fra Philips ToUCam har en oppløsning på 320x240. Kameraet oppgis å kunne gi mye høyere oppløsning, men det ser ikke ut som VisionGS klarer å nyttiggjøre seg dette. 320x240 gir et bilde som er litt i minste laget, men det har ingen hensikt å bruke "Scale" for å gjøre det større. I stedet kan web-ansvarlig forstørre bildet ved å sette billedformatet til 640x480 direkte på websiden. Billedkvaliteten ser ut til å bli omlag den samme, men filstørrelsen går ned til under det halve. Størrelsen på bildene med parametere som vist over, blir på rundt 30 kb. Datering Dersom dialogboksen "Device Settings" ikke allerede vises, ta den fram, slik som beskrevet i avsnittet "Opplastingsrutiner". Velg "Image Banner" i menyen til venstre: 12 Side 12

13 Kryss av for "Include Date/Timestamp", og klikk på "Properties". Dialogboksen "Date/Timestamp" kommer opp. Hvit farge vises best på mørk bakgrunn, og svart farge best på lys bakgrunn. Lime, slik som vist over, ser ut til å være et kompromiss som vises rimelig godt både på mørk og lys bakgrunn. Posisjonering av dateringen bør en velge slik at det ikke forstyrrer bildet. I eksemplet over har en valgt øverste høyre hjørne. Kalibrering Kalibrering av lysparametere kan gjøres både i kameraet og opplastingsprogrammet. Når en justerer direkte i kameraet, ses resultatet med en gang i bildet på observatorie-pc'en. Dialogboksen for Philips ToUcam hentes fram ved å velge "Start" - "Programmer" - "Philips ToUcam Camera" - "Philips VProperty", eller klikke på dette symbolet i menylinja nederst på skjermen: 13 Side 13

14 Dialogboksen har tre faner. "Bildekontroller", "Kamerakontroller" og "Lydkontroller". "Lydkontroller" er ikke interessant ifbm. teleskopbilder. I fanen "Bildekontroller" kan en justere lysstyrke, gamma, kontrast og fargemetning, som vist under. For å justere hvitbalanse, går en til fanen "Kamerakontroller". Men først må en fjerne avkryssingen for "Kontroll Full auto", som vist i blå ring. 14 Side 14

15 Når en fjerner avkryssingen for "Auto", aktiveres kontrollene for hvitbalanse. Det vil være naturlig å merke av for "Utendørs". Dersom en har funnet en innstilling en ønsker å bruke ved en senere anledning, klikker en på "Bruker" "Lagre", vist i grønn ring. Knappen "Bruker" "Gjenopprett" henter denne innstillingen fram igjen. Skulle en rote seg helt bort med innstillingene, kan en velge "Produsent" "Gjenopprett", vist i blå ring. Denne setter innstillingene slik de var da kameraet ble levert. "Lagre" og "Gjenopprett" lagrer og gjenoppretter også innstillingene for lysstyrke, etc., fra fanen "Billedkontroller". Sjekkliste for oppstart Når utstyret skal tas i bruk, kan en følge sjekklista under. Det forutsettes at nødvendige installeringer og konfigureringer er gjort på forhånd. 1. Kople observatorie-pc'en til datanettet via plugg D347 i skap på taket. 2. Monter web-kameraet på teleskopet, og kople det til en USB-port på observatorie- PC'en. Bruk forlengerkabel, ellers vil ledningen kunne bli revet ut når teleskopet roterer. 3. Kople observatorie-pc'en til strømnettet. 4. Start observatorie-pc'en og logg på med et brukernavn som er gyldig på studentnettet. 15 Side 15

16 5. Dersom en skal fjernstyre observatorie-pc'en, startes fjernstyringsprogrammet: Velg "Start" - "Programmer" - "TightVNC" - "Launch TightVNC Server". Dette ikonet skal dukke opp på menylinjen nede til høyre: 6. På dette tidspunktet kan en starte fjernstyringsprogrammet på fjernstyrings-pc'en. Velg "Start" - "Programmer" - "TightVNC"- "- "TightVNC viewer (Fast compression)" På spørsmål om VNC-server, angi hubble.krs.hia.no. Dersom en får meldingen "Failed to connect to server", kjører sannsynligvis ikke TightVNC på obervatorie- PC'en. Gå i så fall tilbake til punkt 5. De følgende punktene kan en utføre enten via fjernstyring, eller direkte på observatorie-pc'en. 7. Fjern gamle bilder som måtte ligge i arkivmappa. Arkivmappa heter "C:\Program Files 1 \VisionGS BE\archive\", med mindre noe annet ble satt under konfigurering. (Se avsnitt "Arkivering"). 8. Start opplastingsprogrammet. Velg "Start" - "Programmer" "VisionGS BE" - "VisionGS BE". Sjekk at den røde lampa på kameraet tenner, og at bildet fra kameraet vises på skjermen. 9. Betrakt bildet på skjermen, og juster fokus på kameraet hvis nødvendig. 10. Sjekk at opplastingsprogrammet kjører normalt. Det skal ikke komme feilmeldinger i statusvinduet til VisionGS BE. 11. Sjekk at bildet fra kameraet virkelig kommer ut på nettet. Åpne en nettleser, og gå til siden 12. Juster kontrast, hvitbalanse, etc. hvis nødvendig. Velg "Start" - "Programmer" - "Philips ToUcam Camera" - "Philips VProperty", eller klikk på dette symbolet i menylinja nederst på skjermen: Sjekkliste for avslutning En veiledning finnes i avsnittet "Kalibrering". 1. Stopp opplastingsprogrammet ved å velge "File" - "Quit" i hovedmenyen til VisionGS BE. Vent mens offline-bildet lastes opp. 2. Dersom observatorie-pc'en ikke skal fjernstyres mer, avsluttes fjernstyringsprogrammet ved å høyreklikke på dette ikonet på menylinjen nede til høyre:, og velge "Close VNC". På fjernstyringsmaskinen vil det komme melding om at forbindelsen er brutt. 3. Dersom observatorie-pc'en ikke skal brukes mer, avsluttes Windows på vanlig måte. 4. Arkiverte bilder finnes i "C:\Program Files\VisionGS BE\archive\", med mindre noe annet ble satt under konfigurering. (Se avsnitt "Arkivering"). Bildene bør bearbeides/flyttes/slettes før neste gang systemet skal brukes. 1 Det kan være at "Program Files" heter "Programfiler". 16 Side 16

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule

Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule www.slektshistorielaget.no Bruk av kildeavskrifter som er merket med grønn kule Hvorfor er dette nyttig? De aller fleste av avskriftene som er markert med grønn kule er lagret i databaser på lagets hjemmeside

Detaljer

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING

Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING 2009 Oppdatering av eget innhold på venteromsskjermer BRUKERVEILEDNING Brukerveiledning for tilleggsmodul til Microsoft PowerPoint og Open Office for oppdatering av eget innhold for kunder av Doctors Media

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows VPN for Norges idrettshøgskole, Windows Før du kobler til må du forsikre deg om følgende: 1. At du har oppdatert antivirusprogram/definisjoner. 2. Har installert siste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Detaljer

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere!

Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! Skriv ordbøker og litteratur på Tegnspråk med en nett-tjener i lommeformat! For ivrige Tegnskrift (SignWriting )- brukere! En SignPuddle (Tegndam) server på en USB minnepinne! Bær tegnspråks-datene dine

Detaljer

Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016

Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016 Installasjon av Windows 7 (kan oppgraderes til Win10) og Office 2016 Du har fått med deg en skole-pc som du nå skal overta. For at den skal virke optimalt som privat PC utenfor SIKT-nettet har den blitt

Detaljer

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services

Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Intentor Helpdesk - Installasjon Step #3: Microsoft Reporting Services Dokumentasjon levert av: Prosjekt: Norsk Data Senter AS Installasjon av Intentor Helpdesk Norsk Data Senter AS e-post info@nds.no

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no

Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no Brukerveiledning - secure.nhh.no og secure.privnett.nhh.no NHH tilbyr ansatte og studenter ekstern tilgang til NHH-interne ressurser slik som M-området, felles filområder, bibliotektjenester m.m. Tjenesten

Detaljer

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere.

Mine tegn. Gjest Gjester kan bare se på tegnene dine og ikke endre eller redigere. Mine tegn Hovedside: Minetegn (www.minetegn.no) er et nettsted der du kan lage din egen personlige tegnordbok. Du kan hente tegn fra Norsk tegnordbok (www.tegnordbok.no), spille inn egne tegn med webkamera,

Detaljer

KPS kontaktdatase Driftsveiledning

KPS kontaktdatase Driftsveiledning KPS kontaktdatase Driftsveiledning Dettte dokumentet er beregnet for IT/driftsansvarlige, og inneholder ikke brukerveiledning for KPS kontaktdatabase. Brukerveiledning finnes på denne adressen http://www.eilert.no/kps/bruksanvisning.html

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Rasputin v9 driftsveiledning

Rasputin v9 driftsveiledning Rasputin v9 driftsveiledning Sist endret: 05-12-2008 Rasputin v9 Driftsveiledning Dettte dokumentet er beregnet for IT/driftsansvarlige, og inneholder ikke brukerveiledning for Rasputin v9. Det forutsettes

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: DHCP tjener I denne øvingen skal du installere og konfigurere en DHCP tjener på Windows Server. DHCP tjeneren skal tildele IP-adresse dynamisk til klientmaskinen

Detaljer

Velkommen til Pressis.

Velkommen til Pressis. 1 Velkommen til Pressis. Dette er et veiledende dokument med linker i innledningen. Veiledningene vil ta deg igjennom de forskjellige tilkoblings muligheter du har med oss. Hvis du bare har behov for en

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Oppgavebeskrivelse Her forklares kort hva øvingen går ut på for de som ønsker å finne løsningen selv. Hvis

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

DDS-CAD. Oppsett av student-/demolisens

DDS-CAD. Oppsett av student-/demolisens S DDS-CAD Oppsett av student-/demolisens Bruk av DDS-CAD er lisens beskyttet. Dette er fysiske USB nøkkel som inneholder kryptert lisensinformasjon. Programvaren er dermed beskyttet for å sikre legitim

Detaljer

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2

Utgave 2.0. wssurvhw0021. wssurvp2 Brukermanual for oppsett av Wanscam overva kningskamera Utgave 2.0 wssurvhw0021 wssurvp2 Innhold Installasjon... 3 Koble kameraet til nettverk første gang... 3 Koble kameraet til trådløst nettverk... 8

Detaljer

Oppdatering av Extensor 05

Oppdatering av Extensor 05 Oppdatering av Extensor 05 Denne veiledningen går ut i fra at Extensor 05 allerede er installert og at tilkobling mot databasen er konfigurert. Oppdateringen gjøres i to operasjoner: oppdatering av programfiler

Detaljer

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool

IMS Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool IM S Intelligent MediaServer Desktop Upload Tool INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Første gangs bruk av Desktop Upload Tool... 4 Innlogging... 4 Nedlasting av programvare... 5 Installere Desktop Upload

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjon av Pocket

Installasjon av Pocket Installasjon av Pocket Modell: Motorola / Symbol MC75A Table of Contents Gammel Pocket... 2 Avinstaller Visma RS Mobile... 2 Nettverksinnstillinger... 6 Oppsett av trådløs tilkobling... 10 Installere programvare

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjon av Mediasite Desktop Recorder

Installasjon av Mediasite Desktop Recorder Installasjon av Mediasite Desktop Recorder Mediasite Desktop Recorder er et program der du kan gjøre skjermopptak direkte fra Canvas. Programmet må installeres før det kan brukes: Når du er inne i Canvas

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Brukeradministrasjon i AD Oppgave a: Endre lokal logon-policy på domenekontroller En Windows domenekontroller setter begrensninger for hvilke brukerkontoer som

Detaljer

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO

TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO TRÅDLØST KHIO TRÅDLØS TILKOBLING PÅ KHIO Vi har delt brukere i tre forskjellige grupper A) Ansatte med KHiO-PC 1 B) Ansatte/studenter med hjemme-pc/mac. Kan også benyttes for smarttelefoner og nettbrett

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Velg linjen med USB (som vist over og trykk enter). Nå vil det enten komme opp en beskjed som denne: Press any key to boot from USB Storage Device

Velg linjen med USB (som vist over og trykk enter). Nå vil det enten komme opp en beskjed som denne: Press any key to boot from USB Storage Device Del I: Installasjon via en USB-minnepenn Fremgangsmåten er slik: PCen må være slått av Sett minnepinnen inn i en USB port Start PCen og trykk umiddelbart gjentatte ganger hurtig på funksjonstesten F12

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Domenekontroller og AD DS Etter installasjon av Windows Server, er tjenermaskinen din en stand-alone tjener i en arbeidsgruppe (workgroup). I denne øvingen skal

Detaljer

Oppkobling mot SAFE detaljert Mac

Oppkobling mot SAFE detaljert Mac Oppkobling mot SAFE detaljert Mac Contents Installere Cisco AnyConnect... 1 Installere Microsoft Remote Desktop... 3 Sette opp kobling mot server i Microsoft Remote Desktop... 3 Oppkobling mot SAFE...

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Domenekontroller og AD DS Etter installasjon av Windows Server, er tjenermaskinen din en stand-alone tjener i en arbeidsgruppe (workgroup). I denne øvingen skal

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Hensikt/målsetning Øvingen gir erfaring med enkel deling av mapper, filer og skrivere i en Windows arbeidsgruppe.

Detaljer

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner

Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner Veildning: Java problemer Avinstallere Java: Windows 7 og eldre versjoner... 1 Hvordan avinstallere Java: Windows 8... 3 Installere Java: Internet Explorer... 5 Installere Java: Mozilla Firefox... 6 Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park

Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park Oppgradering/installasjon av nye versjoner av ISY Park Versjon 7.6.6 ISY Park klient og database Databasemodell, roller, rettigheter og data i ISY Park oppdateres via administrasjonsmodul i ISY Park. Det

Detaljer

Lage nettside med squrespace

Lage nettside med squrespace Lage nettside med squrespace For å lage nettside med squarespace må du ha konto på www.squarespace.com. I browseren skriver du www.squarespace.com og oppreter en konto (hvis du ikke har en fra før): I

Detaljer

Hvordan installere Adobe Digital Editions?

Hvordan installere Adobe Digital Editions? Hvordan installere Adobe Digital Editions? Denne prosedyren forutsetter at du allerede har Adobe Flash Player installert på din maskin. Dersom du ikke har det, kan programmet lastes ned gratis fra Adobes

Detaljer

12.08.2013 TEE/KMB. AVR Studio 4. Brukermanual og installasjonsveiledning

12.08.2013 TEE/KMB. AVR Studio 4. Brukermanual og installasjonsveiledning 12.08.2013 TEE/KMB AVR Studio 4 Brukermanual og installasjonsveiledning For å kunne legge inn ny boot loader på PCU-EC2 kort behøves det: 1) Programmeringsenhet av type AVRISP mkii som vist nedenfor. 2)

Detaljer

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012

Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Hvordan gjøre fjernhjelp til noen som ønsker hjelp med Hageselskapets portal? Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 1.2-27.09.2012 Mange får spørsmål om å hjelpe noen med å bruke Hageselskapets portal. Enkle

Detaljer

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1

Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb. Tilgang til siden. Opprette bruker? Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Brukerveiledning nettsted Stjørdal kajakklubb Tilgang til siden... 1 Opprette bruker?... 1 Nyheter / artikler... 3 Lage artikkel... 3 Redigerer artikkel... 11 Slette artikkel... 12 Tilgang til siden Opprette

Detaljer

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter]

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter] HJEMMEKONTOR Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015 Norsk Helsenett SF [Forfatter] 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSETT AV HJEMMEKONTOR PÅ 1-2-3 3 2 INNLEDNING 3 3 INSTALLERING AV PROGRAMVARE FRA BUYPASS

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor

Installering av bredbåndsruter ZyXEL P8702N for kunder med DSL fra Telenor Installering av bredbåndsruter ZyXEL P870N for kunder med DSL fra Telenor Innhold Denne veiledningen vil kunne hjelpe deg med følgende: Hvordan du kobler din nye bredbåndsruter til Telenors nett og til

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Brukeradministrasjon i AD Oppgave a: Endre lokal logon-policy på domenekontroller En Windows domenekontroller setter begrensninger for hvilke brukerkontoer som

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Med Reacts webmail kan du sende og motta e-post som normalt. Forskjellen er at dette gjøres via nettleser og ikke via ditt standard e-postprogram.

Med Reacts webmail kan du sende og motta e-post som normalt. Forskjellen er at dette gjøres via nettleser og ikke via ditt standard e-postprogram. Webmail - pat.react.no Med Reacts webmail kan du sende og motta e-post som normalt. Forskjellen er at dette gjøres via nettleser og ikke via ditt standard e-postprogram. Noen funksjoner i webmail: Sende

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon av. Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator. for. for Windows Side 1 av 21 Brukermanual for installasjon av Elektronisk meldingshåndtering / EDI inklusiv DIPS Communicator for ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 2.4 08.11.2014 Litt om Elektronisk

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: DNS-tjener Oppgave a: Klientmaskinens primære DNS suffiks. Windows maskiner i et DNS-domene har ett primært DNS suffiks som angir hvilket DNSdomene maskinen tilhører.

Detaljer

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5.

Gå til Nedlastninger på menylinjen for Visma Skolelisens og velg Visma Lønn versjon 9.5. 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Lønn støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs

Demoversjon. Installasjon Uni Økonomi V3. - økonomisystemer fra start til børs Demoversjon Installasjon Uni Økonomi V3 - økonomisystemer fra start til børs Velkommen til installasjon av Uni Økonomi V3 demoversjon. Her vil vi gi deg en steg for steg veiviser for hvordan du laster

Detaljer

Hvordan oppdatere Java.

Hvordan oppdatere Java. Hvordan oppdatere Java. Trykk på din nettleser under for veiledning til å oppdatere Java: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari (Mac) Internet Explorer Skriv inn www.java.com i adressefeltet

Detaljer

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto

Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Brukerveiledning: Oppsett (konfigurering) av nettbrett og tilkopling av brukerkonto Det er flere alternativer når det gjelder valg av nettbrett. Denne brukerveiledningen er laget med utgangspunkt i Samsung

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

Velkomment til å installere BAS21

Velkomment til å installere BAS21 Velkomment til å installere BAS21 Du har nå kommet til siden hvor du kan installere programpakken BAS21, en komplett programpakke for bedrifter. Å komme igang med BAS21 er enklest ved å følge disse 4 punktene:

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8)

Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Bruke Web Services til skanning på nettverket (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) Med Web Services-protokollen kan brukere av Windows Vista (SP2 eller nyere), Windows 7 og Windows 8

Detaljer

Komme i gang med Skoleportalen

Komme i gang med Skoleportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO

PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO PUBLISERING AV INNHOLD TIL KVAMSSIDA.NO Innhold Kapitel 1 - Registrering og innlogging... 2 Kapitel 2 - Lage ny artikkel uten bruk av bilder eller annen grafikk... 3 Kapitel 2a - Ingress... 4 Kapitel 3

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte

Gjennomføre et møte. MeetAt Datamøte Gjennomføre et møte MeetAt Datamøte MeetAt Datamøte er basert på Cisco Systems datamøteløsning WebEx. Vi bruker derfor benevnelsen WebEx om tjenesten der det er naturlig i denne veiledningen, slik at det

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Delingsrettigheter Obs! Denne øvingen forutsetter at du har gjort labøving 6a: Domenegrupper tidligere. Oppgave a: Delte en mappe (repetisjon) Du skal nå lage

Detaljer

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL

MD-4100 ADSL MODEM-ROUTER. Produktinformasjon I J K L M N O ADSL Produktinformasjon A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømlampe B: Lampe for LAN-port C: Lampe for LAN-port D: Lampe for LAN-port E: Lampe for LAN-port 4 F: ADSL-datalampe G: Lampe for ADSL-tilkopling

Detaljer

Brukerveiledning www.f3cnorge.info

Brukerveiledning www.f3cnorge.info Brukerveiledning www.f3cnorge.info Pålogging: Etter at du har logget på ser du en Menyblokk til venstre med brukernavnet ditt. I blokken finner du det du har tilgang til å gjøre på site n. Generelt om

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL

Installasjonsveiledning PowerOffice SQL Installasjonsveiledning PowerOffice SQL INSTALLASJON For å ta i bruk PowerOffice SQL må du ha Microsoft SQL Server installert. MS-SQL leveres i to versjoner - fullversjon eller SQL Express. MS-SQL Express

Detaljer

installasjonsveiledning 2012

installasjonsveiledning 2012 installasjonsveiledning 2012 2 Installasjon av Total Installasjonen av Total for Windows er mye lik rutinen for andre Windows-programmer. Installasjonsprogrammet er enkelt og til stor grad selvforklarende.

Detaljer

Installasjon og Oppsett av Weather Display Denne artikkelen er ment å være en hjelp til å laste ned, installere og sette opp Weather Display.

Installasjon og Oppsett av Weather Display Denne artikkelen er ment å være en hjelp til å laste ned, installere og sette opp Weather Display. Installasjon og Oppsett av Weather Display Denne artikkelen er ment å være en hjelp til å laste ned, installere og sette opp Weather Display. 1. Laste ned programmet Gå til http://www.weather-display.com/files.php

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.41

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.41 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.41 Før installasjon: Dere må tidligere minst ha oppgradert til Visma Contracting versjon 5.40. Vennligst les dokument Nyheter og forbedringer 541 i forkant

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

www.slektshistorielaget.no og Java

www.slektshistorielaget.no og Java www.slektshistorielaget.no og Java Versjon 3, 6 september 2015 G. Thorud Her beskrives konfigurering av Java på Windows 7, 8.0 og 8.1 for å bruke databaser på www.slektshistorielaget.no Windows 10 Oppskriften

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Din verktøykasse for anbud og prosjekt

Din verktøykasse for anbud og prosjekt Veiledning Serverinstallasjon 14.03.2013 Din verktøykasse for anbud og prosjekt 2013 CITEC AS v/sverre Andresen Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 DATABASEINSTALLASJON (SQL SERVER 2008)

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Brukerveiledning. Searchdaimon AS phone: +47 21554200 www.searchdaimon.com Østensjøveien 34 fax: +47 21554201 info@searchdaimon.

Brukerveiledning. Searchdaimon AS phone: +47 21554200 www.searchdaimon.com Østensjøveien 34 fax: +47 21554201 info@searchdaimon. Brukerveiledning Sluttbrukerveiledning Searchdaimon Client Tools v1.2.5... 2 Søkefelt... 2 Innstillinger... 3 Installasjonsveiledning Searchdaimon Client Tools... 5 Sluttbrukerveiledning Searchdaimon Client

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem

Firmwareoppdatering. Model No. Før oppdatering av firmware. Om firmwarepakken. Ansvarsfraskrivelse. Datamaskinens operativsystem Model No. Firmwareoppdatering Denne bruksanvisningen forteller hvordan maskinens kontrollfirmware og PDL-firmware skal oppdateres. Du kan laste ned disse oppdateringene fra vår nettside. Om firmwarepakken

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer