Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon"

Transkript

1 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Microsoft Lync Edition Mars Rev.B

2 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Varemerkeinformasjon POLYCOM, Polycom-logoen og navnene og merkene som er tilknyttet Polycoms produkter, er varemerker og/eller servicemerker som tilhører Polycom, Inc., og er registrerte og/eller sedvanerettsmerker i USA og ulike andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Ingen del av dette kan gjengis eller overføres i noen form eller på noen måte, for noe annet formål enn mottakerens personlige bruk, uten uttrykt skriftlig tillatelse fra Polycom. Patentinformasjon Det medfølgende produktet er beskyttet av én eller flere amerikanske og utenlandske patenter og/eller anmeldte patenter som holdes av Polycom, Inc Polycom, Inc. Med enerett. Polycom, Inc Willow Road Pleasanton, CA USA Ingen del av dette dokumentet kan gjengis eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk, for noe formål, uten uttrykt skriftlig tillatelse fra Polycom, Inc. Etter loven inkluderer gjengivelse oversettelse til et annet språk eller format. Som mellom partene, beholder Polycom, Inc. eiendomsretten til alle beskyttede rettigheter med hensyn til programvaren som produktene inneholder. Programvaren er beskyttet av åndsverklovene i USA og bestemmelser i internasjonale traktater. Du må derfor behandle programvaren på samme måte som annet materiale der opphavsretten er beskyttet (f.eks. en bok eller et lydopptak). Alt er gjort for å sikre at informasjonen i denne håndboken er nøyaktig. Polycom, Inc. er ikke ansvarlig for trykkeller behandlingsfeil. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel. Dette dokumentet leveres "som det er". Informasjon og meninger som uttrykkes i dette dokumentet, inklusive URL-adresser og andre referanser til Internett-sider, kan endres uten varsel. Risikoen for bruk er din egen Microsoft. Med enerett. ii Polycom, Inc.

3 Innhold Innhold Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Logge på telefonen Logge på med Microsoft Lync Logge på med PIN Foreta en oppringing Vise et kontaktkort Motta en samtale Endre status Bruke samtalekontroller Vise samtalelogger Sjekke talemeldinger Behandle flere samtaler Endre en samtale til en konferansesamtale Overføre en samtale Bli med på et møte fra kalenderen Åpne telefoninnstillinger og hjelp Tilbakestille telefonen Sikkerhetsmerknader Polycom, Inc. iii

4 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon iv Polycom, Inc.

5 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Velkommen til den nye verdenen med Microsoft Lync Phone Edition kommunikasjonsprogramvare. Med Lync Phone Edition har du talekommunikasjonsfunksjoner som ikke er tilgjengelige med din tradisjonelle telefon. Med Lync Phone Edition kan du for eksempel vise samtalelogg, bli med i møter og foreta VoIP-samtaler (Voice over Internet Protocol). Kort sagt kan du gjøre alt du kan i dag med din vanlige telefon, og mer. Denne veiledningen forklarer hvordan du bruker Lync Phone Edition med følgende telefoner: Polycom CX500 IP-telefon for fellesområde/foajé Se communicator_cx500.html for mer informasjon om denne telefonen Polycom CX600 IP-telefon for kunnskaps-/informasjonsarbeidere Se communicator_cx600.html for mer informasjon om denne telefonen Polycom CX3000 IP-konferansetelefon Se communicator_cx3000.html for mer informasjon om denne telefonen I denne veiledningen vil du lære å bruke telefonen til å: Logge på telefonen Foreta en oppringing Vise et kontaktkort Motta en samtale Endre status Bruke samtalekontroller Vise samtalelogger Sjekke talemeldinger Behandle flere samtaler Endre en samtale til en konferansesamtale Overføre en samtale Polycom, Inc. 1

6 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Bli med på et møte fra kalenderen Åpne telefoninnstillinger og hjelp Tilbakestille telefonen Logge på telefonen Hvis Lync er installert på datamaskinen, kan du forenkle påloggingsprosessen og ringe og besvare samtaler i Lync Phone Edition fra datamaskinen ved å koble telefonen til datamaskinen med USB-kabelen. Se Logge på med Microsoft Lync. Hvis du ikke har Lync installert på datamaskinen, kan du logge på Lync Phone Edition ved å bruke et personlig identifikasjonsnummer (PIN) for pålogging. Du vil imidlertid ha begrenset tilgang til enkelte funksjoner som talemeldinger, kalender og samtalelogg, samt redusert funksjonalitet. Se Logge på med PIN. Logge på med Microsoft Lync Hvis Lync er installert på datamaskinen, kobler du telefonen til datamaskinen som vist nedenfor (dette skjermbildet vises på telefonen din). Tilkoblingen er oppdaget og du blir bedt om brukernavn og passord på datamaskinen. Hvis du bruker Lync med Office 365, skriver du inn brukernavnet som (for eksempel Hvis du ikke bruker Office 365, skriver du inn brukernavnet som domene\brukernavn (for eksempel contoso\bobk). 2 Polycom, Inc.

7 Logge på telefonen Påloggingsprosessen starter. Følgende skjermbilder vises på telefonen. Merk Hvis du allerede har konfigurert Lync til å bruke en annen lydenhet, for eksempel et hodesett, må du forandre den valgte enheten i Lync. Åpne Lync på datamaskinen og klikk Primærenhet-ikonet nederst til venstre i hovedvinduet i Lync, klikk Innstillinger for lydenhet, og velg deretter Lync Phone Edition som din lydenhet. Logge på med PIN Du må opprette en PIN hvis ikke Lync er installert på datamaskinen. Slik logger du på datamaskinen: 1 Hvis du ikke har en datamaskin koblet til telefonen, velger du Nei i velkomstskjermen. Polycom, Inc. 3

8 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon 2 Skriv inn telefonnummeret eller direktelinjen, og velg deretter Neste. Skriv for eksempel inn "12345" to ganger. Foreta en oppringing I tillegg til standardmetoden for å ringe opp (ved å løfte røret og slå nummeret), kan du ringe opp på denne måten: Ringe fra Kontakter-skjermbildet på telefonen Ringe ved å søke etter en kontakt med tastaturet Ringe fra Microsoft Lync på datamaskinen Hvis telefonen er låst, må du låse den opp før du kan foreta en oppringing. Velg Lås opp for å låse opp. Trykk og hold inne 0-tasten for å slå et pluss (+)-tegn når du ringer internasjonalt. Slik ringer du fra Kontakter-skjermbildet på telefonen: 1 Velg Kontakter-ikonet i telefonens hovedskjerm. 2 Velg gruppen kontakten din er i, fra skjermbildet Kontaktgrupper. 4 Polycom, Inc.

9 Foreta en oppringing 3 Bruk piltastene opp og ned på telefonen for å velge kontakten, og velg deretter Ring. Slik ringer du ved å søke etter en kontakt med tastaturet: 1 Trykk på tallene på telefontastaturet, som korresponderer til kontaktnavnet eller linjenummeret. For eksempel for å finne "Tony Smith", begynner du med å trykke 8669*76484, der "*" er mellomrommet mellom fornavnet og etternavnet. 2 Når du har funnet kontakten du vil ringe, velger du Ring. Slik ringer du fra Microsoft Lync på datamaskinen: 1 Åpne Lync på datamaskinen. Klikk Gruppe i hovedvinduet i Microsoft Lync, og klikk deretter på gruppen kontakten er i. Kontroller at den valgfrie USB-kabelen som kobler telefonen til datamaskinen, er installert. Polycom, Inc. 5

10 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon 2 Klikk på Ring-knappen ved siden av kontakten du vil ringe. Vise et kontaktkort Et kontaktkort inneholder informasjon om tilgjengeligheten og tilstedeværelsen for en kontakt. Avhengig av tilgangsnivået du har fått for kontakten, så kan du se kontaktens telefonnumre, tidsplaninformasjon, telefonnummeret for siste samtale og en personlig notis, dersom kontakten har skrevet en. Slik viser du et kontaktkort: 1 Velg Kontakter-ikonet i telefonens hovedskjerm. 6 Polycom, Inc.

11 Motta en samtale 2 Velg gruppen kontakten er i, i Kontaktgrupper-skjermen, og velg deretter et kontaktnavn. 3 Når du er ferdig med å vise kontaktkortet, velger du Lukk. Motta en samtale Du kan enten besvare en samtale eller sende samtalen videre til talemeldingen din. Slik håndterer du en innkommende samtale: >> Gjør ett av følgende i Innkommende anrop-skjermen: Besvar samtalen ved enten å velge Svar eller løfte røret. eller Polycom, Inc. 7

12 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Velg Til talemeldinger for å sende anroperen direkte til talemeldingen. Endre status Din tilstedeværelsesstatus bestemmes av kalenderen og aktivitetene dine. Når du for eksempel er i et planlagt møte eller i en samtale, vises statusen din som Opptatt. Hvis du ikke bruker datamaskinen på en viss tid (som angitt i statusalternativene i Lync), endres statusen til Borte. Du kan også endre statusen manuelt. Dette kan være nyttig hvis for eksempel du og en kollega starter et uforberedt møte på ditt kontor eller du har en tidsfrist og ikke vil bli forstyrret. Den samme statusen vises i Lync på datamaskinen din og i Lync Phone Edition på telefonen, og du kan endre statusen fra begge stedene. Slik endrer du status: 1 Velg Meny på telefonens hjemmeskjerm, og velg deretter Min status. 2 Gjør ett av følgende i Min status-skjermbildet: 8 Polycom, Inc.

13 Bruke samtalekontroller Avkrysningsmerket indikerer din nåværende status. Hvis du ikke vil bli forstyrret, velger du Ikke forstyrr. Hvis du vil la andre ta kontakt med deg, velger du Tilgjengelig. Hvis du vil la andre vite du er i et møte, i en samtale eller opptatt med noe annet, velger du Opptatt. Hvis du bare går ut et øyeblikk, velger du Straks tilbake. Hvis du vil at det skal se ut som du er utilgjengelig, velger du Borte. Hvis du vil at Lync skal tilbakestille statusen din basert på kalenderen og aktivitetene, velger du Tilbakestill status. Bruke samtalekontroller Enkelte av knappene og funksjonene som beskrives nedenfor, gjelder kanskje ikke for din telefon. Bruk knappene på telefonkonsollen til å gjøre følgende: Trykk for å aktivere eller deaktivere telefonhøyttaleren under samtaler. Trykk for å justere volumet på håndsettet, telefonhøyttaleren, hodesetthøyttaleren og ringesignalet hvis du ikke er i en samtale. Trykk for å dempe lokal lyd under samtalene slik at ikke andre kan høre deg. For å kunne motta lyd gjennom håndsettet, hodesettet eller telefonhøyttaleren, må du installere den valgfrie USB-kabelen som kobler telefonen til datamaskinen. Hvis du justerer volumet på telefonhøyttaleren under en samtale, beholdes voluminnstillingen for alle etterfølgende samtaler som bruker telefonhøyttaleren. Polycom, Inc. 9

14 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Slik demper du alle unntatt deg selv når du er i en konferansesamtale: >> Velg Meny på I samtale-skjermen, og velg deretter Demp publikum. Vise samtalelogger Skjermen Samtalelogger viser en historikk over innkommende, utgående og tapte samtaler. Slik viser du samtaleloggene: 1 Velg Samtalelogger-ikonet i telefonens hovedskjerm. 2 Velg Meny i Alle samtaler-skjermen for å sortere samtalene. 10 Polycom, Inc.

15 Sjekke talemeldinger Sjekke talemeldinger Hvis organisasjonen har aktivert talemeldinger, får du tilgang til talemeldingene for å sjekke meldinger eller endre talemeldingshilsen. Hvis du har uhørte meldinger, viser Talemelding-ikonet et nummer som indikerer hvor mange meldinger du har, og et rødt lys vises øverst i høyre hjørne på telefonen. Slik sjekker du talemeldingene: >> Velg Talemelding-ikonet i telefonens hovedskjerm. Talemelding-skjermen viser telefonnummer, dato for meldingen og tidspunktet for anropet. For kontakter som står oppført i din personlige adressebok eller i firmaadresseboken, vises også navn og kontaktkort for avsenderen. Du kan også trykke og holde 1-tasten for å få tilgang til talemeldingene. Behandle flere samtaler Når du er i en samtale, ser du flere samtalekontroller du kan bruke for å behandle flere samtaler. Telefonen din må ha Microsoft Lync CU7-oppdateringen for å støtte Musikk på venting-funksjonen. Ta kontakt med Lync-administratoren for å aktivere dette alternativet. (Administratoren må gi følgende kommando til Lync-serveren: set-csclientpolicy -identity Global -EnableClientMusicOnHold $true). Når det er aktivert, vil du se alternativet aktivert på Lync-klienten. Når du setter en samtale på venting, vil den andre enden høre musikken som er konfigurert. Du kan bruker Lync-klienten til å forandre musikken de hører. For mer informasjon, gå til d-4740-ab74-a2ba9277fac8/. Polycom, Inc. 11

16 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Slik setter du en samtale på venting: >> Velg Vent i I samtale-skjermen. Slik besvarer du en annen samtale mens du er i en aktiv samtale: >> Velg Svar i Innkommende anrop-skjermen. Den aktive samtalen settes på venting og den andre samtalen besvares. Slik veksler du mellom samtaler: 1 Trykk på Hjem-knappen på telefonen, og velg deretter Aktiv samtale. 2 Bruk piltastene opp og ned i I samtale-skjermen for å velge samtalen du vil aktivere, og velg deretter Gjenoppta. 12 Polycom, Inc.

17 Behandle flere samtaler Slik ringer du opp på nytt og setter den aktive samtalen på venting: 1 Velg Meny på I samtale-skjermen, og velg deretter Nytt anrop. Den aktive samtalen settes på venting. 2 Skriv inn et telefonnummer eller velg en kontakt, og velg deretter Ring. Slik avslutter du en samtale: >> Velg Avslutt i I samtale-skjermen. Polycom, Inc. 13

18 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Endre en samtale til en konferansesamtale Du kan starte en konferansesamtale under en telefonsamtale og legge til flere deltakere. Slik endrer du en samtale til en konferansesamtale: 1 Velg Meny på I samtale-skjermen, og velg deretter Legg til andre. 2 Du legger til en deltaker ved å skrive inn et telefonnummer eller velge en kontakt, og deretter velge Legg til. Gjenta denne fremgangsmåten for å legge til flere deltakere. Overføre en samtale Du kan overføre samtaler på disse måtene: Til noen andre, enten direkte (uten å snakke med dem), eller ved å snakke med dem først. Til parkering slik at samtalen kan settes på venting og hentes av noen andre. Til mobiltelefonen. Slik overfører du en samtale direkte til noen andre: 1 Velg Meny på I samtale-skjermen, og velg deretter Overfør direkte til. 2 Skriv inn et nummer eller velg en kontakt, og velg deretter Ring. 14 Polycom, Inc.

19 Overføre en samtale Slik konsulterer du med noen andre før du overfører en samtale: 1 Velg Meny på I samtale-skjermen, og velg deretter Konsulter og overfør til. 2 Skriv inn et nummer eller velg en kontakt. Når du har snakket med personen du overfører samtalen til, velger du Fullfør overføring. Slik parkerer du en samtale: 1 Velg Meny på I samtale-skjermen, og velg deretter Parker. Samtalen sette på venting. En varsling vises, som inneholder et nummer for å motta samtalen. 2 Ta kontakt med gruppen om at du vil besvare samtalen, og gi dem nummeret i varslingen. Polycom, Inc. 15

20 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Slik overfører du en samtale til en mobiltelefon: >> Velg Meny på I samtale-skjermen, og velg deretter Overfør til mobiltelefon. Bli med på et møte fra kalenderen Kalenderen viser Microsoft Outlook -avtaler for den gjeldende dagen. Du kan bli med på et møte ved å bruke telefonen. Du kan bare bli med på Lync-nettmøter som har blitt opprettet med tillegget for elektroniske møter for Lync. Slik blir du med på et møte: 1 Velg Kalender-ikonet i telefonens hovedskjerm. 16 Polycom, Inc.

21 Åpne telefoninnstillinger og hjelp 2 Velg møtet du ønsker å bli med på i Dagens kalender-skjermen, og velg deretter Bli med. Åpne telefoninnstillinger og hjelp Du kan åpne Hjelp og konfigurere følgende innstillinger på telefonen: Volum Lysstyrke Logging Plassering av bordtelefon Testoppringing Ringesignaler PIN-kode for telefonopplåsing Tidssone Datoformat Klokkeformat Språk Høy kontrast Teksttelefoni (TTY) Sporing av useriøs oppringing Noen av innstillingene over er kanskje ikke tilgjengelig på din telefon. Polycom, Inc. 17

22 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Slik får du tilgang til Innstillinger-menyen: 1 Velg Meny på hovedskjermen, og velg deretter Innstillinger. 2 Velg innstillingen du ønsker å endre i Innstillinger-skjermen. Slik får du tilgang til generell hjelp for telefonen: >> Velg Meny på hovedskjermen, og velg deretter Hjelp. Slik får du tilgang til kontekstsensitiv hjelp for en spesifikk skjerm: >> Velg Meny på den nåværende skjermen, og velg deretter Hjelp. Tilbakestille telefonen Hvis telefonen slutter å fungere, kan du bli bedt av systemadministratoren om å tilbakestille telefonen. Slik tilbakestiller du telefonen: >> Trykk og hold inne tastene * og #, koble fra og koble deretter til strømforsyningen til telefonen. En melding blir vist med spørsmål om du ønsker å fortsette. Velg Ja. Tilbakestillingsprosessen kan ta opptil fire minutter. Når telefonen er tilbakestilt, vises hovedskjermen. 18 Polycom, Inc.

23 Sikkerhetsmerknader Serviceavtaler Ta kontakt med din autoriserte Polycom-forhandler for informasjon om serviceavtaler som er aktuelle for ditt produkt. Gjeldende lov Denne begrensede garantien skal styres av lovene i staten California i USA, og av USAs lover, med unntak av prinsippene for lovkonflikter. De forente nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer er herved unntatt i sin helhet fra å gjelde for dette begrensede garanti- og erstatningsansvaret. Alle rettigheter er forbeholdt under internasjonale og panamerikanske opphavsrettskonvensjoner. Ingen del av innholdet i denne håndboken kan kopieres, gjengis eller overføres i noen form eller på noen måte, eller oversettes til et annet språk eller format, helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Polycom, Inc. Ikke fjern (eller la noen andre fjerne) produktidentifikasjon eller opphavsrettslige eller andre typer merknader. Ansvarsbegrensning ANSVARSBEGRENSNING. SÅ LANGT LOVEN TILLATER, FRASIER POLYCOM SEG ALT ANSVAR FOR SEG SELV OG SINE FORHANDLERE, ENTEN DET ER BASERT PÅ KONTRAKTSFORHOLD ELLER RETTSSTRIDIGE FORHOLD (INKLUDERT FORSØMMELSE), FOR TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, INDIREKTE SKADER, SPESIELLE SKADER ELLER STRAFFEMESSIGE SKADER SOM FØRER TIL ERSTATNINGSKRAV AV ETHVERT SLAG, ELLER FOR TAP AV OMSETNING ELLER INNTEKTER, TAP AV OPPDRAG, TAP AV INFORMASJON ELLER DATA, ELLER ANDRE ØKONOMISKE TAP SOM MÅTTE OPPSTÅ PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED SALG, INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD, BRUK, YTELSE, FEIL ELLER FORSTYRRELSER VEDRØRENDE PRODUKTENE, SELV OM POLYCOM ELLER DERES AUTORISERTE FORHANDLERE HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG BEGRENSER SITT ANSVAR TIL REPARASJON, NYTT UTSTYR ELLER REFUSJON AV SALGSPRISEN, ETTER POLYCOMS EGET VALG. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN FOR SKADER SKAL IKKE PÅVIRKES AV OM EVENTUELL KOMPENSASJON SOM ER NEVNT HER, IKKE OPPFYLLER SITT EGENTLIGE FORMÅL. Polycom, Inc. 19

24 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Polycoms begrensede garanti og ansvarsbegrensning BEGRENSET GARANTI. Polycom garanterer overfor sluttbrukeren ( kunden ) at produktet forventes å være uten produksjons- og materialfeil ved normal bruk og vedlikehold i ett år fra kjøpsdato hos Polycom eller en autorisert forhandler. Polycoms eneste forpliktelse i henhold til denne garantien er at Polycom etter eget valg og dekning forplikter seg til å reparere det defekte produktet eller den defekte delen, eller gi kunden et tilsvarende produkt eller en tilsvarende del, eller, hvis ingen av de to første alternativene er gjennomførbare, refundere kjøpsprisen for det defekte produktet til kunden. Alle produkter som er erstattet, blir Polycoms eiendom. Erstatningsprodukter kan være nye eller overhalte. Polycom forventes å garantere reparerte produkter eller deler i nitti (90) dager fra forsendelse, eller for resten av den opprinnelige garantitiden, etter hva som er lengst. Produkter som returneres til Polycom må sendes med forsendelseskostnader betalt og i egnet emballasje for sikker sending, og det anbefales at forsendelsen forsikres eller sendes på en slik måte at pakken kan spores. Ansvar for tap eller skade overføres ikke til Polycom før gjenstandene er mottatt av Polycom. Reparerte eller erstattede gjenstander vil bli sendt til kunden for Polycoms regning innen tretti (30) dager etter at Polycom har mottatt det defekte produktet, og Polycom har ansvaret for tap eller skade inntil gjenstanden er levert til kunden. Unntak Polycom er i henhold til denne begrensede garantien ikke ansvarlig hvis tester og undersøkelser viser at den påståtte feilen i produktet ikke finnes, eller skyldes følgende: Polycoms instruksjoner for montering, bruk eller vedlikehold er ikke fulgt. Det er utført uautoriserte modifikasjoner eller endringer. Produktet er brukt til uautorisert bruk av offentlige kommunikasjonstjenester. Misbruk eller uaktsomhet fra kunden eller personer som kunden har ansvaret for; eller Handlinger utført av tredjepart, force majeure, ulykker, brann, lynnedslag, overspenning, strømbrudd eller andre faremomenter. Udelt garanti HVIS POLYCOM-PRODUKTET IKKE VIRKER SOM GARANTERT OVENFOR, SKAL KUNDENS ENESTE KOMPENSASJON FOR BRUDD PÅ GARANTIEN VÆRE REPARASJON, UTSKIFTING ELLER REFUSJON AV KJØPSPRISEN SOM ER BETALT, ETTER POLYCOMS VALG. SÅ LANGT LOVEN TILLATER, ER DE TIDLIGERE NEVNTE GARANTIENE MED ENERETT OG I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BETINGELSER ELLER FORUTSETNINGER, UTTALT ELLER IMPLISITT, ENTEN FAKTISK ELLER VED BRUK AV LOVEN, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANNEN MÅTE SOM INKLUDERER GARANTIER, BETINGELSER ELLER FORUTSETNINGER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, OVERENSSTEMMELSE MED BESKRIVELSE OG UTEN OVERTREDELSER, SOM ANSVAR ER UTTRYKKELIG FRASKREVET FOR. POLYCOM VERKEN PÅTAR SEG ELLER GIR NOEN ANDRE FULLMAKT TIL Å PÅTA SEG NOE ANSVAR FOR NOE ANNET I SAMMENHENG MED SALG, INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD ELLER BRUK AV SINE PRODUKTER. 20 Polycom, Inc.

25 Sikkerhetsmerknader Sikkerhet og samsvar Del 15 av FCC-reglene Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: 1 Denne enheten får ikke forårsake skadelig interferens, og 2 Denne enheten må godta all mottatt interferens, også interferens som kan føre til uønsket drift. Digital enhet eller eksternt utstyr i klasse B Merk: Dette utstyret har blitt testet og er i samsvar med grensene for digitalt utstyr i klasse B, i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens ved installasjon i private hjem. Utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i henhold til anvisningene, forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren å forsøke å korrigere interferensproblemet ved hjelp av én eller flere av disse metodene: 1 Snu eller plasser mottaksantennen et annet sted. 2 Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. 3 Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er tilkoblet. 4 Be forhandleren eller en erfaren radio/fjernsynstekniker om hjelp. Modifikasjoner I samsvar med del 15 av FCC-reglene er brukeren advart om at eventuelle endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Polycom, Inc., kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Dette utstyret kan ikke brukes med en myntoperert telefon eller en felleslinje. Installasjonsinstrukser Installasjonen må gjøres i samsvar med alle relevante nasjonale regler for installasjon av ledningsnett. L Installation doit être exécutée conformément à tous les règlements nationaux applicable au filage électrique. Når Power over Ethernet (PoE) benyttes, skal utstyret bare kobles til PoE-nettverk uten tilkoblinger utenfor anlegget. Plugger fungerer som frakobling Strømuttaket som dette apparatet er tilkoblet, må være installert nær utstyret og må alltid være lett tilgjengelig. La prise électrique à laquelle l appareil est branché doit être installée près de l équipement et doit toujours être facilement accessible. Industry Canada (IC) Dette digitale apparatet i klasse B er i samsvar med kanadisk ICES-003. Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada. CE- og VCCI-merke Disse Polycom CX500/600/3000 IP-telefonene er merket med CE-merket. Dette merket indikerer samsvar med EC direktivene 2006/95/EC og 2004/108/EC. En fullstendig kopi av konformitetserklæringen er tilgjengelig fra Polycom Ltd., 270 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 4DX, UK. Polycom, Inc. 21

26 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Sikkerhet og samsvar (fortsetter) ADVARSEL Elektrisk sikkerhet For å unngå elektrisk støt, må ikke kretser for sikkerhet med ekstra lav spenning (SELV) kobles til kretser for nettverk for telekonferansestasjoner (TNV). LAN-porter inneholder SELV-kretser og WAN-porter inneholder TNV-kretser. Enkelte LAN- og WAN-porter bruker begge RJ-45-kontakter. Polycom CX500- og Polycom CX600-produktene har nominell spenning 24 VDC, 0,5 A. Ved bruk sammen med den valgfrie eksterne strømforsyningen, skal strømforsyningen være en oppført strømforsyning med LPS-utgang, nominell spenning 24 V, min. 0,5 A. Polycom CX3000-produktet har nominell spenning 48 VDC, 0,375 A. Ved bruk sammen med den valgfrie eksterne strømforsyningen, skal strømforsyningen være en oppført strømforsyning med LPS-utgang, nominell spenning 48 V, min. 0,375 A. New Zealand Telepermit Polycom CX500 VoIP Telephone PTC 220/10/047 Polycom CX600 VoIP Telephone PTC 220/10/048 Polycom CX3000 VoIP Telephone PTC 220/10/049 Genrell PTC-advarsel Bevilgning av Telepermit for terminalutstyr indikerer bare at Telecom har akseptert at artikkelen er i samsvar med minimumsvilkårene for tilkobling til nettverket. Det indikerer ingen endossering av produktet fra Telecom, og heller ikke noen form for garanti. I all hovedsak gis ingen garanti om at noen artikkel vil fungere korrekt på alle måter med annet utstyr med Telepermit av et annet merke eller modell, og antyder heller ikke at noe produkt er kompatibelt med alle Telecoms nettverkstjenester. Brasil I samsvar med ANATEL: Russisk samsvar I samsvar med GOST: Sør-Korea I samsvar med KCC: De forente arabiske emirater I samsvar med TRA Saudi-Arabia I samsvar med CITC Sør-Afrika I samsvar med ICASA 22 Polycom, Inc.

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 9. 0 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at denne dokumentasjonen vil være til nytte i arbeidet

Detaljer

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5

Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Frequently Asked Questions Cisco Unified Personal Communicator Release 8.5 Vanlige spørsmål 2 Grunnleggende 2 Oppsett 3 Tilgjengelighet 5 Kontakter 8 Chat 10 Anrop 18 Konferansesamtaler 25 Talepost 26

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

Mazda NB1 Bruksanvisning

Mazda NB1 Bruksanvisning Mazda NB1 Bruksanvisning Innhold Les meg først 4 Slå av og på... 4 Oppsett... 4 GPS-mottak... 4 Enheten starter ikke... 4 Ta vare på enheten... 5 Minnekortet 6 Om minnekortet... 6 Sette inn minnekortet...

Detaljer

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z12. Color Jetprinter TM. Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z12 Color Jetprinter TM Brukerhåndbok for Windows 95 og Windows 98 Utgave: Januar 2000 Følgende avsnitt gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lover: LEXMARK INTERNATIONAL,

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave

Brukerhåndbok for Nokia E63. 6.0. utgave Brukerhåndbok for Nokia E63 6.0. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-437-produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT GPS-NAVIGASJONSSYSTEM DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT BRUKERVEILEDNING FOR GPS-NAVIGASJON IM382_Nav_E_Nb_00 Innhold Lisensavtaler for sluttbruker 4 Komme i gang 12 Bruke navigasjonssystemet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7370. 9243218 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7370 9243218 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator

Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator Brukerhåndbok for Nokia E90 Communicator 9251259 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION, erklærer herved at utstyret RA-6 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun.

Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson S500i. Hvis du ønsker tilleggsinnhold på telefonen, gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett og spesialtilbud på

Detaljer

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Anti-Virus 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk

N600 DB. Brukerveiledning. F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00. Norsk Wireless N+ RUTER N600 DB Brukerveiledning F9K1102V3 8820ey01233no Rev. A00 Norsk Innhold Komme i gang... 1 Esken inneholder:... 1 Førstegangsinstallasjon... 1 Slik skal den installeres:... 2 Koble til

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova

Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova Brukerhåndbok for Nokia 7210 Supernova 9209665 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-436 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING

Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING Kaspersky Internet Security 2011 BRUKERVEILEDNING P R O G R A M V E R S J O N : 1 1. 0 C R I T I C A L F I X 1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok

PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok PLEXTALK Linio Pocket versjon 2 Brukerhåndbok 2012 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 VIKTIGE MERKNADER FCC MERKNAD Samsvarserklæring Modellnummer: PTP1/LINIO Handelsnavn: PLEXTALK Ansvarlig part: Shinano Kenshi

Detaljer

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.0. Brukerhåndbok

BlackBerry Messenger. Versjon: 8.0. Brukerhåndbok BlackBerry Messenger Versjon: 8.0 Brukerhåndbok Publisert: 2013-08-27 SWD-20130827084111742 Innhold Om BBM...5 Fordeler med å bruke BBM... 5 Nytt i denne versjonen... 5 BBM-ikoner... 5 Søke etter den nyeste

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer