Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon"

Transkript

1 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Microsoft Lync Edition Mars Rev.B

2 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Varemerkeinformasjon POLYCOM, Polycom-logoen og navnene og merkene som er tilknyttet Polycoms produkter, er varemerker og/eller servicemerker som tilhører Polycom, Inc., og er registrerte og/eller sedvanerettsmerker i USA og ulike andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere. Ingen del av dette kan gjengis eller overføres i noen form eller på noen måte, for noe annet formål enn mottakerens personlige bruk, uten uttrykt skriftlig tillatelse fra Polycom. Patentinformasjon Det medfølgende produktet er beskyttet av én eller flere amerikanske og utenlandske patenter og/eller anmeldte patenter som holdes av Polycom, Inc Polycom, Inc. Med enerett. Polycom, Inc Willow Road Pleasanton, CA USA Ingen del av dette dokumentet kan gjengis eller overføres i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk, for noe formål, uten uttrykt skriftlig tillatelse fra Polycom, Inc. Etter loven inkluderer gjengivelse oversettelse til et annet språk eller format. Som mellom partene, beholder Polycom, Inc. eiendomsretten til alle beskyttede rettigheter med hensyn til programvaren som produktene inneholder. Programvaren er beskyttet av åndsverklovene i USA og bestemmelser i internasjonale traktater. Du må derfor behandle programvaren på samme måte som annet materiale der opphavsretten er beskyttet (f.eks. en bok eller et lydopptak). Alt er gjort for å sikre at informasjonen i denne håndboken er nøyaktig. Polycom, Inc. er ikke ansvarlig for trykkeller behandlingsfeil. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel. Dette dokumentet leveres "som det er". Informasjon og meninger som uttrykkes i dette dokumentet, inklusive URL-adresser og andre referanser til Internett-sider, kan endres uten varsel. Risikoen for bruk er din egen Microsoft. Med enerett. ii Polycom, Inc.

3 Innhold Innhold Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Logge på telefonen Logge på med Microsoft Lync Logge på med PIN Foreta en oppringing Vise et kontaktkort Motta en samtale Endre status Bruke samtalekontroller Vise samtalelogger Sjekke talemeldinger Behandle flere samtaler Endre en samtale til en konferansesamtale Overføre en samtale Bli med på et møte fra kalenderen Åpne telefoninnstillinger og hjelp Tilbakestille telefonen Sikkerhetsmerknader Polycom, Inc. iii

4 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon iv Polycom, Inc.

5 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Velkommen til den nye verdenen med Microsoft Lync Phone Edition kommunikasjonsprogramvare. Med Lync Phone Edition har du talekommunikasjonsfunksjoner som ikke er tilgjengelige med din tradisjonelle telefon. Med Lync Phone Edition kan du for eksempel vise samtalelogg, bli med i møter og foreta VoIP-samtaler (Voice over Internet Protocol). Kort sagt kan du gjøre alt du kan i dag med din vanlige telefon, og mer. Denne veiledningen forklarer hvordan du bruker Lync Phone Edition med følgende telefoner: Polycom CX500 IP-telefon for fellesområde/foajé Se communicator_cx500.html for mer informasjon om denne telefonen Polycom CX600 IP-telefon for kunnskaps-/informasjonsarbeidere Se communicator_cx600.html for mer informasjon om denne telefonen Polycom CX3000 IP-konferansetelefon Se communicator_cx3000.html for mer informasjon om denne telefonen I denne veiledningen vil du lære å bruke telefonen til å: Logge på telefonen Foreta en oppringing Vise et kontaktkort Motta en samtale Endre status Bruke samtalekontroller Vise samtalelogger Sjekke talemeldinger Behandle flere samtaler Endre en samtale til en konferansesamtale Overføre en samtale Polycom, Inc. 1

6 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Bli med på et møte fra kalenderen Åpne telefoninnstillinger og hjelp Tilbakestille telefonen Logge på telefonen Hvis Lync er installert på datamaskinen, kan du forenkle påloggingsprosessen og ringe og besvare samtaler i Lync Phone Edition fra datamaskinen ved å koble telefonen til datamaskinen med USB-kabelen. Se Logge på med Microsoft Lync. Hvis du ikke har Lync installert på datamaskinen, kan du logge på Lync Phone Edition ved å bruke et personlig identifikasjonsnummer (PIN) for pålogging. Du vil imidlertid ha begrenset tilgang til enkelte funksjoner som talemeldinger, kalender og samtalelogg, samt redusert funksjonalitet. Se Logge på med PIN. Logge på med Microsoft Lync Hvis Lync er installert på datamaskinen, kobler du telefonen til datamaskinen som vist nedenfor (dette skjermbildet vises på telefonen din). Tilkoblingen er oppdaget og du blir bedt om brukernavn og passord på datamaskinen. Hvis du bruker Lync med Office 365, skriver du inn brukernavnet som (for eksempel Hvis du ikke bruker Office 365, skriver du inn brukernavnet som domene\brukernavn (for eksempel contoso\bobk). 2 Polycom, Inc.

7 Logge på telefonen Påloggingsprosessen starter. Følgende skjermbilder vises på telefonen. Merk Hvis du allerede har konfigurert Lync til å bruke en annen lydenhet, for eksempel et hodesett, må du forandre den valgte enheten i Lync. Åpne Lync på datamaskinen og klikk Primærenhet-ikonet nederst til venstre i hovedvinduet i Lync, klikk Innstillinger for lydenhet, og velg deretter Lync Phone Edition som din lydenhet. Logge på med PIN Du må opprette en PIN hvis ikke Lync er installert på datamaskinen. Slik logger du på datamaskinen: 1 Hvis du ikke har en datamaskin koblet til telefonen, velger du Nei i velkomstskjermen. Polycom, Inc. 3

8 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon 2 Skriv inn telefonnummeret eller direktelinjen, og velg deretter Neste. Skriv for eksempel inn "12345" to ganger. Foreta en oppringing I tillegg til standardmetoden for å ringe opp (ved å løfte røret og slå nummeret), kan du ringe opp på denne måten: Ringe fra Kontakter-skjermbildet på telefonen Ringe ved å søke etter en kontakt med tastaturet Ringe fra Microsoft Lync på datamaskinen Hvis telefonen er låst, må du låse den opp før du kan foreta en oppringing. Velg Lås opp for å låse opp. Trykk og hold inne 0-tasten for å slå et pluss (+)-tegn når du ringer internasjonalt. Slik ringer du fra Kontakter-skjermbildet på telefonen: 1 Velg Kontakter-ikonet i telefonens hovedskjerm. 2 Velg gruppen kontakten din er i, fra skjermbildet Kontaktgrupper. 4 Polycom, Inc.

9 Foreta en oppringing 3 Bruk piltastene opp og ned på telefonen for å velge kontakten, og velg deretter Ring. Slik ringer du ved å søke etter en kontakt med tastaturet: 1 Trykk på tallene på telefontastaturet, som korresponderer til kontaktnavnet eller linjenummeret. For eksempel for å finne "Tony Smith", begynner du med å trykke 8669*76484, der "*" er mellomrommet mellom fornavnet og etternavnet. 2 Når du har funnet kontakten du vil ringe, velger du Ring. Slik ringer du fra Microsoft Lync på datamaskinen: 1 Åpne Lync på datamaskinen. Klikk Gruppe i hovedvinduet i Microsoft Lync, og klikk deretter på gruppen kontakten er i. Kontroller at den valgfrie USB-kabelen som kobler telefonen til datamaskinen, er installert. Polycom, Inc. 5

10 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon 2 Klikk på Ring-knappen ved siden av kontakten du vil ringe. Vise et kontaktkort Et kontaktkort inneholder informasjon om tilgjengeligheten og tilstedeværelsen for en kontakt. Avhengig av tilgangsnivået du har fått for kontakten, så kan du se kontaktens telefonnumre, tidsplaninformasjon, telefonnummeret for siste samtale og en personlig notis, dersom kontakten har skrevet en. Slik viser du et kontaktkort: 1 Velg Kontakter-ikonet i telefonens hovedskjerm. 6 Polycom, Inc.

11 Motta en samtale 2 Velg gruppen kontakten er i, i Kontaktgrupper-skjermen, og velg deretter et kontaktnavn. 3 Når du er ferdig med å vise kontaktkortet, velger du Lukk. Motta en samtale Du kan enten besvare en samtale eller sende samtalen videre til talemeldingen din. Slik håndterer du en innkommende samtale: >> Gjør ett av følgende i Innkommende anrop-skjermen: Besvar samtalen ved enten å velge Svar eller løfte røret. eller Polycom, Inc. 7

12 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Velg Til talemeldinger for å sende anroperen direkte til talemeldingen. Endre status Din tilstedeværelsesstatus bestemmes av kalenderen og aktivitetene dine. Når du for eksempel er i et planlagt møte eller i en samtale, vises statusen din som Opptatt. Hvis du ikke bruker datamaskinen på en viss tid (som angitt i statusalternativene i Lync), endres statusen til Borte. Du kan også endre statusen manuelt. Dette kan være nyttig hvis for eksempel du og en kollega starter et uforberedt møte på ditt kontor eller du har en tidsfrist og ikke vil bli forstyrret. Den samme statusen vises i Lync på datamaskinen din og i Lync Phone Edition på telefonen, og du kan endre statusen fra begge stedene. Slik endrer du status: 1 Velg Meny på telefonens hjemmeskjerm, og velg deretter Min status. 2 Gjør ett av følgende i Min status-skjermbildet: 8 Polycom, Inc.

13 Bruke samtalekontroller Avkrysningsmerket indikerer din nåværende status. Hvis du ikke vil bli forstyrret, velger du Ikke forstyrr. Hvis du vil la andre ta kontakt med deg, velger du Tilgjengelig. Hvis du vil la andre vite du er i et møte, i en samtale eller opptatt med noe annet, velger du Opptatt. Hvis du bare går ut et øyeblikk, velger du Straks tilbake. Hvis du vil at det skal se ut som du er utilgjengelig, velger du Borte. Hvis du vil at Lync skal tilbakestille statusen din basert på kalenderen og aktivitetene, velger du Tilbakestill status. Bruke samtalekontroller Enkelte av knappene og funksjonene som beskrives nedenfor, gjelder kanskje ikke for din telefon. Bruk knappene på telefonkonsollen til å gjøre følgende: Trykk for å aktivere eller deaktivere telefonhøyttaleren under samtaler. Trykk for å justere volumet på håndsettet, telefonhøyttaleren, hodesetthøyttaleren og ringesignalet hvis du ikke er i en samtale. Trykk for å dempe lokal lyd under samtalene slik at ikke andre kan høre deg. For å kunne motta lyd gjennom håndsettet, hodesettet eller telefonhøyttaleren, må du installere den valgfrie USB-kabelen som kobler telefonen til datamaskinen. Hvis du justerer volumet på telefonhøyttaleren under en samtale, beholdes voluminnstillingen for alle etterfølgende samtaler som bruker telefonhøyttaleren. Polycom, Inc. 9

14 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Slik demper du alle unntatt deg selv når du er i en konferansesamtale: >> Velg Meny på I samtale-skjermen, og velg deretter Demp publikum. Vise samtalelogger Skjermen Samtalelogger viser en historikk over innkommende, utgående og tapte samtaler. Slik viser du samtaleloggene: 1 Velg Samtalelogger-ikonet i telefonens hovedskjerm. 2 Velg Meny i Alle samtaler-skjermen for å sortere samtalene. 10 Polycom, Inc.

15 Sjekke talemeldinger Sjekke talemeldinger Hvis organisasjonen har aktivert talemeldinger, får du tilgang til talemeldingene for å sjekke meldinger eller endre talemeldingshilsen. Hvis du har uhørte meldinger, viser Talemelding-ikonet et nummer som indikerer hvor mange meldinger du har, og et rødt lys vises øverst i høyre hjørne på telefonen. Slik sjekker du talemeldingene: >> Velg Talemelding-ikonet i telefonens hovedskjerm. Talemelding-skjermen viser telefonnummer, dato for meldingen og tidspunktet for anropet. For kontakter som står oppført i din personlige adressebok eller i firmaadresseboken, vises også navn og kontaktkort for avsenderen. Du kan også trykke og holde 1-tasten for å få tilgang til talemeldingene. Behandle flere samtaler Når du er i en samtale, ser du flere samtalekontroller du kan bruke for å behandle flere samtaler. Telefonen din må ha Microsoft Lync CU7-oppdateringen for å støtte Musikk på venting-funksjonen. Ta kontakt med Lync-administratoren for å aktivere dette alternativet. (Administratoren må gi følgende kommando til Lync-serveren: set-csclientpolicy -identity Global -EnableClientMusicOnHold $true). Når det er aktivert, vil du se alternativet aktivert på Lync-klienten. Når du setter en samtale på venting, vil den andre enden høre musikken som er konfigurert. Du kan bruker Lync-klienten til å forandre musikken de hører. For mer informasjon, gå til d-4740-ab74-a2ba9277fac8/. Polycom, Inc. 11

16 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Slik setter du en samtale på venting: >> Velg Vent i I samtale-skjermen. Slik besvarer du en annen samtale mens du er i en aktiv samtale: >> Velg Svar i Innkommende anrop-skjermen. Den aktive samtalen settes på venting og den andre samtalen besvares. Slik veksler du mellom samtaler: 1 Trykk på Hjem-knappen på telefonen, og velg deretter Aktiv samtale. 2 Bruk piltastene opp og ned i I samtale-skjermen for å velge samtalen du vil aktivere, og velg deretter Gjenoppta. 12 Polycom, Inc.

17 Behandle flere samtaler Slik ringer du opp på nytt og setter den aktive samtalen på venting: 1 Velg Meny på I samtale-skjermen, og velg deretter Nytt anrop. Den aktive samtalen settes på venting. 2 Skriv inn et telefonnummer eller velg en kontakt, og velg deretter Ring. Slik avslutter du en samtale: >> Velg Avslutt i I samtale-skjermen. Polycom, Inc. 13

18 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Endre en samtale til en konferansesamtale Du kan starte en konferansesamtale under en telefonsamtale og legge til flere deltakere. Slik endrer du en samtale til en konferansesamtale: 1 Velg Meny på I samtale-skjermen, og velg deretter Legg til andre. 2 Du legger til en deltaker ved å skrive inn et telefonnummer eller velge en kontakt, og deretter velge Legg til. Gjenta denne fremgangsmåten for å legge til flere deltakere. Overføre en samtale Du kan overføre samtaler på disse måtene: Til noen andre, enten direkte (uten å snakke med dem), eller ved å snakke med dem først. Til parkering slik at samtalen kan settes på venting og hentes av noen andre. Til mobiltelefonen. Slik overfører du en samtale direkte til noen andre: 1 Velg Meny på I samtale-skjermen, og velg deretter Overfør direkte til. 2 Skriv inn et nummer eller velg en kontakt, og velg deretter Ring. 14 Polycom, Inc.

19 Overføre en samtale Slik konsulterer du med noen andre før du overfører en samtale: 1 Velg Meny på I samtale-skjermen, og velg deretter Konsulter og overfør til. 2 Skriv inn et nummer eller velg en kontakt. Når du har snakket med personen du overfører samtalen til, velger du Fullfør overføring. Slik parkerer du en samtale: 1 Velg Meny på I samtale-skjermen, og velg deretter Parker. Samtalen sette på venting. En varsling vises, som inneholder et nummer for å motta samtalen. 2 Ta kontakt med gruppen om at du vil besvare samtalen, og gi dem nummeret i varslingen. Polycom, Inc. 15

20 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Slik overfører du en samtale til en mobiltelefon: >> Velg Meny på I samtale-skjermen, og velg deretter Overfør til mobiltelefon. Bli med på et møte fra kalenderen Kalenderen viser Microsoft Outlook -avtaler for den gjeldende dagen. Du kan bli med på et møte ved å bruke telefonen. Du kan bare bli med på Lync-nettmøter som har blitt opprettet med tillegget for elektroniske møter for Lync. Slik blir du med på et møte: 1 Velg Kalender-ikonet i telefonens hovedskjerm. 16 Polycom, Inc.

21 Åpne telefoninnstillinger og hjelp 2 Velg møtet du ønsker å bli med på i Dagens kalender-skjermen, og velg deretter Bli med. Åpne telefoninnstillinger og hjelp Du kan åpne Hjelp og konfigurere følgende innstillinger på telefonen: Volum Lysstyrke Logging Plassering av bordtelefon Testoppringing Ringesignaler PIN-kode for telefonopplåsing Tidssone Datoformat Klokkeformat Språk Høy kontrast Teksttelefoni (TTY) Sporing av useriøs oppringing Noen av innstillingene over er kanskje ikke tilgjengelig på din telefon. Polycom, Inc. 17

22 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Slik får du tilgang til Innstillinger-menyen: 1 Velg Meny på hovedskjermen, og velg deretter Innstillinger. 2 Velg innstillingen du ønsker å endre i Innstillinger-skjermen. Slik får du tilgang til generell hjelp for telefonen: >> Velg Meny på hovedskjermen, og velg deretter Hjelp. Slik får du tilgang til kontekstsensitiv hjelp for en spesifikk skjerm: >> Velg Meny på den nåværende skjermen, og velg deretter Hjelp. Tilbakestille telefonen Hvis telefonen slutter å fungere, kan du bli bedt av systemadministratoren om å tilbakestille telefonen. Slik tilbakestiller du telefonen: >> Trykk og hold inne tastene * og #, koble fra og koble deretter til strømforsyningen til telefonen. En melding blir vist med spørsmål om du ønsker å fortsette. Velg Ja. Tilbakestillingsprosessen kan ta opptil fire minutter. Når telefonen er tilbakestilt, vises hovedskjermen. 18 Polycom, Inc.

23 Sikkerhetsmerknader Serviceavtaler Ta kontakt med din autoriserte Polycom-forhandler for informasjon om serviceavtaler som er aktuelle for ditt produkt. Gjeldende lov Denne begrensede garantien skal styres av lovene i staten California i USA, og av USAs lover, med unntak av prinsippene for lovkonflikter. De forente nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer er herved unntatt i sin helhet fra å gjelde for dette begrensede garanti- og erstatningsansvaret. Alle rettigheter er forbeholdt under internasjonale og panamerikanske opphavsrettskonvensjoner. Ingen del av innholdet i denne håndboken kan kopieres, gjengis eller overføres i noen form eller på noen måte, eller oversettes til et annet språk eller format, helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Polycom, Inc. Ikke fjern (eller la noen andre fjerne) produktidentifikasjon eller opphavsrettslige eller andre typer merknader. Ansvarsbegrensning ANSVARSBEGRENSNING. SÅ LANGT LOVEN TILLATER, FRASIER POLYCOM SEG ALT ANSVAR FOR SEG SELV OG SINE FORHANDLERE, ENTEN DET ER BASERT PÅ KONTRAKTSFORHOLD ELLER RETTSSTRIDIGE FORHOLD (INKLUDERT FORSØMMELSE), FOR TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, INDIREKTE SKADER, SPESIELLE SKADER ELLER STRAFFEMESSIGE SKADER SOM FØRER TIL ERSTATNINGSKRAV AV ETHVERT SLAG, ELLER FOR TAP AV OMSETNING ELLER INNTEKTER, TAP AV OPPDRAG, TAP AV INFORMASJON ELLER DATA, ELLER ANDRE ØKONOMISKE TAP SOM MÅTTE OPPSTÅ PÅ GRUNN AV ELLER I FORBINDELSE MED SALG, INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD, BRUK, YTELSE, FEIL ELLER FORSTYRRELSER VEDRØRENDE PRODUKTENE, SELV OM POLYCOM ELLER DERES AUTORISERTE FORHANDLERE HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, OG BEGRENSER SITT ANSVAR TIL REPARASJON, NYTT UTSTYR ELLER REFUSJON AV SALGSPRISEN, ETTER POLYCOMS EGET VALG. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN FOR SKADER SKAL IKKE PÅVIRKES AV OM EVENTUELL KOMPENSASJON SOM ER NEVNT HER, IKKE OPPFYLLER SITT EGENTLIGE FORMÅL. Polycom, Inc. 19

24 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Polycoms begrensede garanti og ansvarsbegrensning BEGRENSET GARANTI. Polycom garanterer overfor sluttbrukeren ( kunden ) at produktet forventes å være uten produksjons- og materialfeil ved normal bruk og vedlikehold i ett år fra kjøpsdato hos Polycom eller en autorisert forhandler. Polycoms eneste forpliktelse i henhold til denne garantien er at Polycom etter eget valg og dekning forplikter seg til å reparere det defekte produktet eller den defekte delen, eller gi kunden et tilsvarende produkt eller en tilsvarende del, eller, hvis ingen av de to første alternativene er gjennomførbare, refundere kjøpsprisen for det defekte produktet til kunden. Alle produkter som er erstattet, blir Polycoms eiendom. Erstatningsprodukter kan være nye eller overhalte. Polycom forventes å garantere reparerte produkter eller deler i nitti (90) dager fra forsendelse, eller for resten av den opprinnelige garantitiden, etter hva som er lengst. Produkter som returneres til Polycom må sendes med forsendelseskostnader betalt og i egnet emballasje for sikker sending, og det anbefales at forsendelsen forsikres eller sendes på en slik måte at pakken kan spores. Ansvar for tap eller skade overføres ikke til Polycom før gjenstandene er mottatt av Polycom. Reparerte eller erstattede gjenstander vil bli sendt til kunden for Polycoms regning innen tretti (30) dager etter at Polycom har mottatt det defekte produktet, og Polycom har ansvaret for tap eller skade inntil gjenstanden er levert til kunden. Unntak Polycom er i henhold til denne begrensede garantien ikke ansvarlig hvis tester og undersøkelser viser at den påståtte feilen i produktet ikke finnes, eller skyldes følgende: Polycoms instruksjoner for montering, bruk eller vedlikehold er ikke fulgt. Det er utført uautoriserte modifikasjoner eller endringer. Produktet er brukt til uautorisert bruk av offentlige kommunikasjonstjenester. Misbruk eller uaktsomhet fra kunden eller personer som kunden har ansvaret for; eller Handlinger utført av tredjepart, force majeure, ulykker, brann, lynnedslag, overspenning, strømbrudd eller andre faremomenter. Udelt garanti HVIS POLYCOM-PRODUKTET IKKE VIRKER SOM GARANTERT OVENFOR, SKAL KUNDENS ENESTE KOMPENSASJON FOR BRUDD PÅ GARANTIEN VÆRE REPARASJON, UTSKIFTING ELLER REFUSJON AV KJØPSPRISEN SOM ER BETALT, ETTER POLYCOMS VALG. SÅ LANGT LOVEN TILLATER, ER DE TIDLIGERE NEVNTE GARANTIENE MED ENERETT OG I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BETINGELSER ELLER FORUTSETNINGER, UTTALT ELLER IMPLISITT, ENTEN FAKTISK ELLER VED BRUK AV LOVEN, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANNEN MÅTE SOM INKLUDERER GARANTIER, BETINGELSER ELLER FORUTSETNINGER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, OVERENSSTEMMELSE MED BESKRIVELSE OG UTEN OVERTREDELSER, SOM ANSVAR ER UTTRYKKELIG FRASKREVET FOR. POLYCOM VERKEN PÅTAR SEG ELLER GIR NOEN ANDRE FULLMAKT TIL Å PÅTA SEG NOE ANSVAR FOR NOE ANNET I SAMMENHENG MED SALG, INSTALLASJON, VEDLIKEHOLD ELLER BRUK AV SINE PRODUKTER. 20 Polycom, Inc.

25 Sikkerhetsmerknader Sikkerhet og samsvar Del 15 av FCC-reglene Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: 1 Denne enheten får ikke forårsake skadelig interferens, og 2 Denne enheten må godta all mottatt interferens, også interferens som kan føre til uønsket drift. Digital enhet eller eksternt utstyr i klasse B Merk: Dette utstyret har blitt testet og er i samsvar med grensene for digitalt utstyr i klasse B, i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens ved installasjon i private hjem. Utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i henhold til anvisningene, forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det er imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan avgjøres ved å slå utstyret av og på, anbefales brukeren å forsøke å korrigere interferensproblemet ved hjelp av én eller flere av disse metodene: 1 Snu eller plasser mottaksantennen et annet sted. 2 Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. 3 Koble utstyret til en stikkontakt på en annen krets enn den mottakeren er tilkoblet. 4 Be forhandleren eller en erfaren radio/fjernsynstekniker om hjelp. Modifikasjoner I samsvar med del 15 av FCC-reglene er brukeren advart om at eventuelle endringer og modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av Polycom, Inc., kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret. Dette utstyret kan ikke brukes med en myntoperert telefon eller en felleslinje. Installasjonsinstrukser Installasjonen må gjøres i samsvar med alle relevante nasjonale regler for installasjon av ledningsnett. L Installation doit être exécutée conformément à tous les règlements nationaux applicable au filage électrique. Når Power over Ethernet (PoE) benyttes, skal utstyret bare kobles til PoE-nettverk uten tilkoblinger utenfor anlegget. Plugger fungerer som frakobling Strømuttaket som dette apparatet er tilkoblet, må være installert nær utstyret og må alltid være lett tilgjengelig. La prise électrique à laquelle l appareil est branché doit être installée près de l équipement et doit toujours être facilement accessible. Industry Canada (IC) Dette digitale apparatet i klasse B er i samsvar med kanadisk ICES-003. Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada. CE- og VCCI-merke Disse Polycom CX500/600/3000 IP-telefonene er merket med CE-merket. Dette merket indikerer samsvar med EC direktivene 2006/95/EC og 2004/108/EC. En fullstendig kopi av konformitetserklæringen er tilgjengelig fra Polycom Ltd., 270 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 4DX, UK. Polycom, Inc. 21

26 Brukerhåndbok for Polycom CX500/CX600/CX3000 IP-telefon Sikkerhet og samsvar (fortsetter) ADVARSEL Elektrisk sikkerhet For å unngå elektrisk støt, må ikke kretser for sikkerhet med ekstra lav spenning (SELV) kobles til kretser for nettverk for telekonferansestasjoner (TNV). LAN-porter inneholder SELV-kretser og WAN-porter inneholder TNV-kretser. Enkelte LAN- og WAN-porter bruker begge RJ-45-kontakter. Polycom CX500- og Polycom CX600-produktene har nominell spenning 24 VDC, 0,5 A. Ved bruk sammen med den valgfrie eksterne strømforsyningen, skal strømforsyningen være en oppført strømforsyning med LPS-utgang, nominell spenning 24 V, min. 0,5 A. Polycom CX3000-produktet har nominell spenning 48 VDC, 0,375 A. Ved bruk sammen med den valgfrie eksterne strømforsyningen, skal strømforsyningen være en oppført strømforsyning med LPS-utgang, nominell spenning 48 V, min. 0,375 A. New Zealand Telepermit Polycom CX500 VoIP Telephone PTC 220/10/047 Polycom CX600 VoIP Telephone PTC 220/10/048 Polycom CX3000 VoIP Telephone PTC 220/10/049 Genrell PTC-advarsel Bevilgning av Telepermit for terminalutstyr indikerer bare at Telecom har akseptert at artikkelen er i samsvar med minimumsvilkårene for tilkobling til nettverket. Det indikerer ingen endossering av produktet fra Telecom, og heller ikke noen form for garanti. I all hovedsak gis ingen garanti om at noen artikkel vil fungere korrekt på alle måter med annet utstyr med Telepermit av et annet merke eller modell, og antyder heller ikke at noe produkt er kompatibelt med alle Telecoms nettverkstjenester. Brasil I samsvar med ANATEL: Russisk samsvar I samsvar med GOST: Sør-Korea I samsvar med KCC: De forente arabiske emirater I samsvar med TRA Saudi-Arabia I samsvar med CITC Sør-Afrika I samsvar med ICASA 22 Polycom, Inc.

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok

Parental Controls. Versjon: 6.0. Brukerhåndbok Parental Controls Versjon: 6.0 Brukerhåndbok Publisert: 2012-06-27 SWD-20120627161745234 Innhold... 4 Krav... 4 Om foreldrekontroll... 4 Jeg har glemt PIN-koden for foreldrekontroll... 5 Juridisk merknad...

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe

Brukerveiledning Callstream. Telcom Europe Brukerveiledning Callstream Telcom Europe Copyright 2006 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Hovedvinduet... 2 1 Verktøylinje... 3 2 Samtale vindu... 4 Ikoner... 4 Kolonner... 4 3 Internnummer søk vindu...

Detaljer

ShoreTel 11. Brukerhåndbok for ShoreTel IP Phone 655

ShoreTel 11. Brukerhåndbok for ShoreTel IP Phone 655 ShoreTel 11 Brukerhåndbok for ShoreTel IP Phone 655 USER GUIDES RELEASE 11 Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998 2010 av ShoreTel, Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA.

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon

Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Brukerhåndbok for ShoreTel 115 IP-telefon Dokument- og programvarerettigheter Copyright 1998-2010 av ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Med enerett. Trykt i USA. Innholdet i denne publikasjonen

Detaljer

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen.

Lync 2013. Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Lync 2013 Denne guiden tar utgangspunkt i at Lync 2013 er installert på pcen. Microsoft Lync 2013 gjør det enklere å kommunisere med kolleger, kontakter, venner og kunder. I Lync 2013 kan det holdes samtaler

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker

Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker 1.0. utgave 2 Om musikkmottakeren Med Nokia MD-310 trådløs musikkmottaker kan du nyte favorittmusikken i høy lydkvalitet uten å måtte bytte CD-er eller trekke lange

Detaljer

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004

Brukerhåndbok for analog telefon. Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 Brukerhåndbok for analog telefon Artikkelnr. P0609357 01 25. februar 2004 2 Brukerhåndbok for analog telefon Copyright 2004 Nortel Networks Med enerett. 2004. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Premium Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Premium Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? How Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Premium Reflexes. Det

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer

Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer bilde av produktet her Brukerveiledning for Polycom QDX 6000-systemer Versjon 3.0 Utgitt i februar 2009 3725-30855-104 Versjon 3.0 Varemerkeinformasjon Polycom, Polycom-logoutformingen, ReadiManager SE200

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning

TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning TomTom Hands-Free Car Kit Bruksanvisning Innhold Oversikt 3 Innholdet i esken 4 Innholdet i esken... 4 Komme i gang 6 Montere TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starte TomTom Hands-Free Car Kit for

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok

Calisto P240-M. USB-håndsettet. Brukerhåndbok TM Calisto P240-M USB-håndsettet Brukerhåndbok Velkommen Du har kjøpt et nytt Plantronics-produkt. Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du konfigurerer og bruker USBhåndsettet Plantronics

Detaljer

Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning

Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart Hurtigstartveiledning Takk for at du valgte Cisco Unified IP-konferansetelefon 8831 for anropskontroll fra tredjepart. Denne veiledningen

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Arc Enterprise Console Operator Attendant

Arc Enterprise Console Operator Attendant Arc Enterprise Console Operator Attendant Hurtigveiledning Versjon 5.1 2003 2009 Arc Solutions (International) Ltd. Med enerett Ingen deler av denne dokumentasjonen kan reproduseres i noe format eller

Detaljer

Ekstern bærbar. HP SimpleSave. Bærbar harddisk Brukerhåndbok. SimpleSave

Ekstern bærbar. HP SimpleSave. Bærbar harddisk Brukerhåndbok. SimpleSave HP SimpleSave Bærbar harddisk Brukerhåndbok Ekstern bærbar SimpleSave Få hjelp Hvis du trenger mer hjelp med stasjonen, installasjon og programvare, kan du kontakte ett av følgende: Webstøtte fra HP kundeservice

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel First Reflexes. Dette

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved

For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av telefontype: etc, ooo,, ) symbolisert ved Alcatel OmniPCX 4400 ANALOG TELEFON Alcatel OmniPCX 4400 BRUKERHÅNDBOK 1 Symboler som brukes i dokumentasjonen For telefoner med flerfrekvenstastaur, blir et kort trykk på tjenestetasten (avhengig av

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT

Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Brukerveiledning DT412 og DT422 DECT Telcom Europe Revisjon 7.0, Mars 2004 Copyright 2004 Innholdsfortegnelse Telefonselskapet Copyright 2004 TELEFONEN DT4X2...1 RINGE TIL ANDRE...2 VED OPPTATT...3 MOTTA

Detaljer

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning Multi-Faktor Autentisering Brukerveiledning 1 Innhold Innledning... 3 Telefonanrop (standard)... 3 Oppsett... 3 Bruk... 3 Mobil App (valgfri)... 4 Oppsett... 4 Bruk... 5 Multi-Faktor portal...7 Pålogging...7

Detaljer

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok

Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton Internet Security Online Brukerhåndbok Programvaren som omtales i denne boken er underlagt en lisensavtale, og kan bare brukes i samsvar med vilkårene i avtalen. Dokumentasjon versjon

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Komme igang-veiledning

Komme igang-veiledning Komme igang-veiledning for V500-systemet Juli 2005-utgave 3725-22082-003/A KOMME IGANG-VEILEDNING FOR V500-SYSTEMET Varemerkeinformasjon Polycom og designen av Polycom-logoen er registrerte varemerker

Detaljer

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør

Installere programvare og alternativer for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør for Polycom RealPresence Group Series og tilbehør Oversikt Ved å oppgradere Polycom-programvaren eller anskaffe tilleggsalternativer til systemet, vil din organisasjon nyte godt av det siste innen teknologi

Detaljer

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok

Plantronics DA80 lydprosessor. Brukerhåndbok Plantronics DA80 lydprosessor Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Strøm 4 Plantronics Spokes-programvare 5 Installere Plantronics Hub 5 Starte Hub 5 Hub-faner 5 Bruke hodesettet 6 Besvare, avslutte og foreta

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator for skrivebord OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Hurtigveiledning R6.1 My Instant Communicator for PC My Instant Communicator for PC kombinerer tale-, video- og datatjenester som kan brukes om hverandre i et

Detaljer

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services

OmniTouch 8440 Messaging Software Hurtigveiledning. Telefonbrukergrensesnitt for Messaging Services Hurtigveiledning Introduksjon Talemeldingsjenesten er tilgjengelig: fra telefonbrukergrensesnittet (TUI) Telefonbrukergrensesnittet er tilgjengelig fra en hvilken som helst intern eller ekstern telefon.

Detaljer

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9)

www.innovaphone.no Brukerveiledning, kortversjon IP 240 / IP241 (ver 8 & 9) Display Symbol / Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt anrop, antall angitt Kontakt /

Detaljer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integrering med IBM Lotus Notes Hurtigveiledning R6.0 Alcatel Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications-suite kombinert med IBM Lotus Notes gir deg tjenester

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Cisco Unity Express 7.0-talepostsystem Brukerhåndbok for avanserte funksjoner

Cisco Unity Express 7.0-talepostsystem Brukerhåndbok for avanserte funksjoner Cisco Unity Express 7.0-talepostsystem Brukerhåndbok for avanserte funksjoner Sist oppdatert: 20.01.09 Denne håndboken inneholder informasjon om hvordan du bruker noen av de avanserte talepostfunksjonene

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer

Din bruksanvisning BLACKBERRY 8800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4210578

Din bruksanvisning BLACKBERRY 8800 http://no.yourpdfguides.com/dref/4210578 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Våren 2015 Microsoft Lync 2011. For Mac-brukere. IT-tjenesten HØGSKOLEN I TELEMARK

Våren 2015 Microsoft Lync 2011. For Mac-brukere. IT-tjenesten HØGSKOLEN I TELEMARK Våren 2015 Microsoft Lync 2011 For Mac-brukere IT-tjenesten HØGSKOLEN I TELEMARK Innhold 1 Pålogging... 2 2 Kontaktlisten... 2 Finn en person eller slå et nummer... 2 Legge til en kontakt... 2 Opprette

Detaljer

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok

Modem og lokalnett. Brukerhåndbok Modem og lokalnett Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Norton 360 Online Brukerhåndbok

Norton 360 Online Brukerhåndbok Brukerhåndbok Norton 360 Online Brukerhåndbok Dokumentasjon versjon 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Med enerett. Den lisensierte programvaren og dokumentasjonen er kategorisert som kommersiell

Detaljer

Brukerhåndbok Display Dock

Brukerhåndbok Display Dock Brukerhåndbok Display Dock 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Display Dock Innhold For din egen sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Koble ekstrautstyret til skjermen og strømforsyningen 6 Koble

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 55Wx

Hurtigveiledning Konftel 55Wx NORSK Hurtigveiledning Konftel 55Wx Konftel 55Wx er en konferanseenhet som kan kobles til bordtelefoner, mobiltelefoner og datamaskiner. Den omgjør kommunikasjonsverktøyene dine til konferansetelefoner

Detaljer

Business Communications Manager 2.5

Business Communications Manager 2.5 COPYRIGHT 2004 NORTEL NETWORKS All informasjonen på denne CD-ROM-en er beskyttet av en samlet opphavsrett i USA og andre land. I tillegg har andre instanser opphavsrett til visse deler av informasjonen.

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIA-PRODUSENTENS BEGRENSEDE GARANTI FOR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Denne begrensede garantien fra produsenten ( garantien ) gjelder bare for autentiske Nokiaprodukter med Windows-telefon solgt via

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Express import-system

Express import-system Express import-system Enkel guide for mottakere TNTs Express Import-system TNTs Express Import-system gjør det enkelt for deg å få dokumenter, pakker eller paller hentet fra 168 land. Du starter som mottaker

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok

Voyager Focus UC. Brukerhåndbok Voyager Focus UC Brukerhåndbok Innhold Oversikt 3 Hodesett 3 Ladestativ 4 USB Bluetooth-adapter 4 Koble til og pare 5 Koble til PC 5 Konfigurere USB-adapter 5 Sammenkoble med mobil enhet 5 Sammenkoble

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1)

Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Brukerhåndbok for IM og tjenesten Presence på Cisco Unified Communications Manager, versjon 9.0(1) Utgitt første gang: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Detaljer

Alcatel First Reflexes

Alcatel First Reflexes Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX 4400 ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan bruke denne veiledningen Du har i dag en digital telefon av typen Alcatel First REFLEXES. Handlinger Løft av Legg på

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER

BRUKERDOKUMENTASJON. SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER BRUKERDOKUMENTASJON SOLIDUS ecare DESKTOP MANAGER Hva er Solidus ecare? Solidus ecare er en programvareløsning for å køe og organisere innkomne telefonsamtaler. Når en bruker ringer et (felles) telefonnummer

Detaljer

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620

Plantronics Blackwire C610 Blackwire C620 Plantronics Blackwire C610 Blackwire C60 BRUKER HÅNDBOK VELKOMMEN INNHOLDET I PAKKEN Velkommen til Plantronics' utvalg av hodesettprodukter. Plantronics tilbyr en rekke produkter fra utstyr som kan brukes

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Komme raskt i gang Kardiologi

Komme raskt i gang Kardiologi Komme raskt i gang Kardiologi WEB1000 5.1 tilbyr webbasert resultater distribuert over nettverk i sykehus. Webserveren distribuerer undersøkelser til standard nettlesere, som for eksempel Microsoft Internet

Detaljer

Hurtigstartveiledning for Visuell talepost utgave 8.5 og nyere

Hurtigstartveiledning for Visuell talepost utgave 8.5 og nyere QUICK START GUIDE Hurtigstartveiledning for Visuell talepost utgave 8.5 og nyere Hva er Visuell talepost? 2 Visuell talepost på telefonen din: 2 Åpne Visuell talepost 3 Forbli pålogget og logge av 3 Spille

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

IP-telefoni Brukerveiledning

IP-telefoni Brukerveiledning FASETT JANUAR 2008 IP-telefoni Brukerveiledning Altibox fra Lyse er en fiberoptisk løsning tilpasset morgendagens muligheter. I en og samme fiberoptiske kabel får du raske internettlinjer, et variert tv-

Detaljer

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien hurtigstartveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 3750, 3760, 3790 Mars 2011 190-01157-58 Rev. B Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon

Detaljer

Sikkerhet. Brukerhåndbok

Sikkerhet. Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer