Ulike typer utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ulike typer utfordringer"

Transkript

1

2 Ulike typer utfordringer Jeg foreslår tre typer av utfordringer som du kan bruke i undervisningen for å støtte elevene til å være i læringssonen. Disse utfordringene bidrar til at de strever mer og oppnår mer. Vaklere Hensikten med å få elevene til å vakle og bli usikre er å skape en kognitiv konflikt. Dette leder til tenkning på et dypere nivå og mer langvarig læring. Kognitiv konflikt utdypes i kapitlet om tenkning (se side 87). Stillasbygging Dette er primært åpne og oppfølgende spørsmål som utformes slik at eleven strekker seg og på samme tid får støtte til sin tenkning. Dette er hovedsakelig sokratiske spørsmål (etter Sokrates, den berømte greske filosofen, som var kjent for å spørre og søke svar på grunnleggende begreper som «mot», «skjønnhet» og «det gode liv»). Å strekke begreper Dette er teknikker som er utviklet for å utvide elevenes forståelse, bruk og repertoar av generelle ideer som vi kaller begreper. Mesteparten av undervisningsforslagene i denne boka har minst en måte å strekke din forståelse av begrepet på, men flere er tilgjengelige på På de neste sidene har jeg satt sammen en veiledning med disse tre typene utfordringer. De er på ingen måte de eneste og kanskje heller ikke de beste. Imidlertid har de virket bra for meg opp gjennom årene, og de danner grunnpilaren for modellene: læringssonen og læringsgropa the Pit (som tas opp i kapittel 7), og for undervisningsforslagene som begynner på side 139. Derfor er disse utfordringene verdt å vurdere. Vaklere Målet med vaklere er å skape kognitiv konflikt (se sidene for en utfyllende forklaring) ved at elevene utfordres i de første tankene de har om et tema, og stiller spørsmål til sine første antakelser og deretter kommer opp med alternative perspektiver som de ikke har vurdert tidligere. Her er et eksempel: LÆRER: Hva er historie? ADAM: Ting som skjedde i fortiden. Side 70 Kapittel 4: Utfordring i læringssonen

3 LÆRER: Så din frokost er historie? ADAM: Ja. SUSAN: Men vi har ikke tenkt å studere hva Adam hadde til frokost, har vi? LÆRER: Hvorfor blir det en forskjell om vi studerer den eller ikke? RACHEL: Fordi det er hva historie handler om å studere ting som har skjedd i fortiden. LÆRER: Så hvis vi skulle studere Adams frokost, så kan vi snakke om historie? RACHEL: Jeg antar det, men hvorfor skulle vi studere det? Det er kjedelig. LÆRER: Men vi studerer hva folk i tidligere sivilisasjoner har spist, ikke sant? For eksempel hva romerne spiste i sine matorgier. TAS: Ja, men romerne er viktige. Adam er ikke viktig. ADAM: Tusen takk. TAS: Du vet hva jeg mener. Romerne hadde en stor innvirkning på livet vårt, men Adam har ikke hatt det ennå. ANITA: Så kanskje historie er å studere viktige ting fra fortiden? LÆRER: Men hvis hendelsene ikke er i fortiden, er de ikke historie da? ELLIE: Selvfølgelig vil de ikke være historie, de vil være nåtid. LÆRER: Men var det noen som så flyene som fløy inn i tvillingtårnene i New York, og tenkte at nå skapes det historie? SAM: Men det var fortsatt fortid fordi det var en tidsforsinkelse mellom det som skjedde, MOHAMMED: Men det betyr at alt som vises på nyhetene, er historie, ikke sant? LÆRER: Jo! Så historie er faktisk alt vi ser og hører fordi det er en forsinkelse mellom at det skjer og at vi ser det. Vakler 1: Hvis A = B Dette er en prosess for å spørre hva et begrep betyr. Bruk alt elevene sier og test det deretter ved å snu det på hodet og legge til et eksempel, som dialogen ovenfor: LÆRER: Hva er historie? ADAM: Ting som skjedde i fortiden? LÆRER: Betyr det at ting som skjedde i fortiden, er historie? For eksempel frokosten din? Denne strukturen kan presenteres slik: Hvis A = B, betyr da B = A? A er begrepet som du skal vurdere, i dette tilfellet «historie». B er elevenes respons, i dette tilfellet «ting som skjedde i fortiden». For å utfordre elevenes svar i eksemplet anvendte vi strukturen: Hvis A = B, er da B = A? Kapittel 4: Utfordring i læringssonen Side 71

4 Noen eksempler på vakler 1 Hvis en venn (A) er en jeg stoler på (B), da er en jeg stoler på (B), en venn (A)? For eksempel: Jeg stoler på en sykepleier som hjelper meg når jeg er syk. Betyr det at hun er min venn? Hvis mobbing (A) betyr å såre noen (B), betyr det at hvis jeg sårer noen (B), så mobber jeg dem? For eksempel: Hva om jeg sårer noen i en fotballkamp? Eller gir noen dårlige nyheter? Hvis en ferie (A) er å ta en pause (B), betyr det at hvis jeg tar en pause (B), er jeg på ferie (A)? For eksempel: Er min kaffepause eller min halvtime med sjakkspill en ferie? Hvis en helt (A) er en som er modig (B), betyr det at en modig (B) person er en helt (A)? For eksempel: Hvis en sjenert elev stiller et spørsmål i klassen. Kanskje hun er modig, men er hun en helt? Vakler 2: Ikke A Et alternativ til den første vakleren er ganske enkelt å legge til en negativ. For eksempel: ANITA: Så kanskje historie er å studere viktige ting fra fortiden? LÆRER: Men hvis hendelsene ikke er i fortiden, er de da ikke historie? ELLIE: Selvfølgelig er de ikke historie, de vil være nåtid. Strukturen her er: Hvis A = B, så betyr det at hvis det ikke er B, er det heller ikke A? A er begrepet som du skal vurdere, og i dette tilfellet er det «historie». B er elevenes respons, og i dette tilfellet er det «ting som skjedde i fortiden». Så denne gangen utfordrer vi elevenes svar og spør: «... betyr det at hvis det ikke skjer i fortiden (B), så er det ikke historie (A), for eksempel aktuelle saker som er så alvorlige at vi føler at vi opplever en historie hendelse?» Side 72 Kapittel 4: Utfordring i læringssonen

5 Noen eksempler på vakler 2 Hvis en venn (A) er en jeg stoler på (B), er da en jeg ikke stoler på (ikke B), ikke min venn (ikke A)? For eksempel: Hvis jeg ikke har tillit til at en venn skal betale tilbake et lån, så er vi ikke lenger venner? Hvis mobbing (A) betyr å såre noen (B), betyr det at hvis jeg ikke sårer noen (ikke B), da mobber jeg dem ikke (ikke A)? For eksempel: Hvis jeg ikke slår dem, men isteden oppfordrer alle til å overse dem, da mobber jeg ikke? Hvis en ferie (A) er å reise bort et sted (B), betyr det at hvis jeg ikke reiser bort (ikke B), er jeg ikke på ferie (ikke A)? For eksempel: Hvis jeg vil være hjemme i skoleferien, da har jeg ikke ferie? Hvis en helt (A) er en jeg respekterer (B), betyr det da at hvis jeg ikke respekterer ham (ikke B), så er han ikke en helt (ikke A)? For eksempel: Apartheidregjeringen i Sør-Afrika respekterte ikke Nelson Mandela i mange år, men han var og er fremdeles en helt for millioner i hele verden. Vakler 3: Fra det generelle til det spesifikke Det kan være nødvendig å bevege seg mellom generelle og spesifikke eksempler for å få de to første vaklerne til å fungere, spesielt med Ikke A-versjonen. Hvis du for eksempel spør hva en venn er, og elevene svarer at det er noen som er snille, vil det virke underlig deretter å spørre: Betyr det at noen som ikke er snille, ikke er dine venner? Svaret må vel være ja! Men hvis du flytter deg fra det generelle til det spesifikke, fungerer fremdeles eksempelet: LÆRER: Hva er en venn? ELEV: En som er snill. LÆRER: Er venner alltid snille mot hverandre? For eksempel: Hva om vennen din ikke vil dele sine godterier med deg i dag betyr det at dere slutter å være venner? Dette gir deg så muligheten til å prøve ut spørsmål som: Kapittel 4: Utfordring i læringssonen Side 73

6 som ikke truet vennskapet deres? Vakler 4: Kvantifisering Dette er en type vakler som jeg ikke får brukt så ofte, men når jeg gjør det, skaper det noen produktive dilemmaer. For å bruke kvantifiseringstaktikk ber jeg bare elevene om å tallfeste sine utsagn, for eksempel slik: ELEVEN: En venn er en du har kjent lenge. LÆRER: Hvor lang tid? ELEV: Jeg vet ikke, kanskje et par år. LÆRER: Betyr det at jeg må kjenne noen to år eller mer før vi kan være venner? ELEV: Nei, selvfølgelig ikke. OK, vel kanskje noen uker er nok! LÆRER: Så, hvis jeg har kjent noen i et par uker, blir jeg automatisk venner med dem? Vaklenotater Følgende forslag er stikkord som vil øke mulighetene for suksess med alle vaklere du kan bruke: 1 Vakling, ikke poengregning Som du kanskje har lagt merke til, ligger disse teknikkene innenfor den sokratiske tradisjonen. Sokrates ( f.kr.) stilte ofte en rekke spørsmål for å hjelpe en person til å reflektere hva som lå under, og hva man faktisk visste. Slike spørsmål handler ikke om poengregning eller å påvise at noen tar feil. Det er sagt om Sokrates at grunnen til at han stilte spørsmål ved athenernes utsagn, ikke var fordi han var arrogant og ønsket å bevise at de tok feil, men heller ut fra ønsket om å oppdage eventuelle motsigelser og misforståelser som hindret en virkelig undersøkende dialog. Slik er det også med disse vaklerne. De er ikke laget for å bevise at elevene tar feil. Snarere er de verktøy for å hjelpe dem til å tenke utover de enkle svar eller den første respons, til å identifisere motsetninger og misforståelser og til slutt å opparbeide seg en vane med å sette spørsmålstegn ved sine egne ideer. 2 Humor og ydmykhet Humor og ydmykhet er vanskelig å formidle i eksempler om dialoger, men de er de viktig- tar feil, vil være arrogant og nedslående for dem. Det synes å være langt mer produktivt om vi ler sammen med elevene istedenfor av dem, og innrømmer at vi ikke vet noe mer om hva begrepet betyr enn det elevene gjør. Dette bidrar til å etablere en forventning om gjensidig ballkasting mellom lærer og elev heller enn at eleven er avhengig av lærernes autoritet og er redd for å svare feil. Side 74 Kapittel 4: Utfordring i læringssonen

7 3 Litt lureri Med humor og ydmykhet i tankene kan vakling være en utfordring som er en form for lureri. Selvfølgelig har lureri noen negative konnotasjoner, og dette er delvis grunnen til at det er verdt å nevne at med disse vaklerne fremmer jeg lureri som noe positivt, morsomt og engasjerende for elevene. 4 Hente ut istedenfor å dytte inn Ordet education (utdanning) kommer opprinnelig fra det latinske ordet «educere», som En viktig hensikt med utdanningen er å dyrke åpenhet og intelligens. Intelligens sett i forhold til evne til å skaffe kunnskap er avhengig av nysgjerrighet. Å dyrke intelligensen avhenger av friheten til å være nysgjerrig. (Jiddu Krishnamurti, , beskrevet av Dalai Lama som en av de største tenkerne på 1900-tallet) Stillasbygging Stillasbygging er spørsmål som er formet for å trekke ut hva elevene vet og kanskje vet, og for å oppmuntre dem til å stille spørsmål ved sin egen tenkning. Jeg har kalt dette stillasbyggere fordi de er ment å støtte og oppmuntre elevene når de er i læringssonen, i motsetning til vaklere, som har som mål å få elevene inn i sonen via kognitiv konflikt. Den første stillasbyggingen (nedenfor) er basert på Blooms taksonomi. Selv om enkelte kritikere har stilt spørsmål ved den sekvensielle og hierarkiske naturen ved Blooms tak- imidlertid oppmerksom på at denne utfordringen knyttet til Blooms taksonomi kommer det mer om i kapitlet om tenkning på side 87. Den som er redd for å spørre, skammer seg over læring. (Dansk ordtak) Den neste stillasbyggingen er akkurat som vaklere basert på den sokratiske tradisjonen, selv om disse spørsmålene, i motsetning til vaklere, er utformet for å søke klarhet i stedet for å forvirre elever. Det andre settet av spørsmål er kategorisert på denne måten: Avklaring Forklaringer Forutsetninger og antakelser Synspunkter Effekter Spørsmål om spørsmål Kapittel 4: Utfordring i læringssonen Side 75

8 Stillasbygging 1 (basert på Blooms taksonomi) Det skal være en glidende overgang mellom høyere og lavere orden. Høyere orden Evaluering Verb: avgrense, diskutere, vurdere, velge, sammenligne, forsvare, anslå, dømme, forutsi, skåre, velge, støtte, verdisette, evaluere. Syntese Verb: ordne, samle, bygge, skape, designe, utvikle, formulere, administrere, organisere, planlegge, forberede, foreslå, sette sammen, skrive. Analyse Verb: analysere, vurdere, beregne, kategorisere, sammenligne, kritisere, skille, diskriminere, skjelne, undersøke, eksperimentere, sette spørsmålstegn ved, teste. Lavere orden Undersøke og/eller anvende Verb: anvende, velge, vise, demonstrere, dramatisere, bruke, illustrere, tolke, bruke, praktisere, planlegge, skissere, løse, skrive. Forståelse Verb: klassifisere, beskrive, drøfte, forklare, uttrykke, identifisere, indikere, finne, gjenkjenne, rapportere, omformulere, vurdere. Kunnskap Verb: ordne, definere, duplisere, navnsette, ordne, kjenne igjen, forholde seg til, huske, gjenta, reprodusere, bestemme. Side 76 Kapittel 4: Utfordring i læringssonen

9 Det er en glidende overgang mellom høyere og lavere orden og ikke enten lavere eller høyere. Disse spørsmålene er kategorisert etter Blooms taksonomi for pedagogiske mål, men se side 88 hvor det kommer en kritikk av Blooms arbeid. Spørretime Ifølge forskning publisert i 1986 av Mary Budd Rowe ved Institute for Childhood Education, Universitetet i Florida, gir ikke lærerne elevene nok tid til å tenke etter at de har stilt et spørsmål. Analyse av undersøkelser i over 300 klasserom viste følgende: 1 Når lærerne stiller et spørsmål, venter de ett sekund eller mindre på at elevene skal svare. 2 Hvis svaret ikke kommer i løpet av ett sekund, gjentar eller omformulerer læreren spørsmålet eller spør noen andre. 3 Etter at en elev har svart, reagerer læreren vanligvis med å fortsette å stille flere spørsmål på mindre enn ett sekund, og da er det lite rom for at eleven får tenke videre på det eleven har sagt. 4 Lærerne gir de «flinke» elevene mer tid til å svare enn det de gir til de mindre «flinke». Når lærerne økte ventetiden til tre sekunder, fant Rowe og hennes team følgende: Lengden på forklaringene blant elever på gjennomsnittsnivå ble femdoblet og blant elevene på det laveste nivået sjudoblet. Antall spontane, men passende kommentarer økte dramatisk. Uønskede responser gikk ned fra ca. 30 til mindre enn 5 %. Antall spørsmål fra elevene økte kraftig. søkende dialoger. Da blir det mer likeverdighet mellom læreren og elevene. Dette fører til bedre kvalitet på elevenes svar. Kapittel 4: Utfordring i læringssonen Side 77

10 Stillasbygging 2 (basert på sokratiske spørsmål) K Klargjøring B Begrunnelser A Antagelser Klargjøring Basis: Få fram flere enkle og klargjørende spørsmål som inviterer elevene til å gå dypere. om? Begrunnelser Sjekk at begrunnelser som elevene gir, faktisk støtter konklusjonene de trekker. spørsmålstegn ved dette? Antagelser Her ber vi elevene om å tenke på hvilke forutsetninger og den antagelsen de legger til grunn for sine argumenter. antakelsen? Side 78 Kapittel 4: Utfordring i læringssonen

11 S Synspunkter K Konsekvenser S Spørsmål Synspunkter De fleste argumenter er gitt ut fra bestemte synsvinkler. Søk alternativer hos elevene. Konsekvenser Argumenter og ideer kan ha logiske implikasjoner og konsekvenser som man kan se på forhånd. Disse spørsmålene inviterer elevene til å vurdere mulige virkninger eller konsekvenser av ideer eller handlinger. Spørsmål Spørsmål om spørsmål (metakognisjon) er utformet for å be elevene om å reflektere over meningen med spørsmålene sine. mest nyttig? bedre i framtiden? Kapittel 4: Utfordring i læringssonen Side 79

12 Intuisjon og begreper utgjør elementer i all vår kunnskap, så verken begreper uten intuisjon eller intuisjon uten begreper kan gi kunnskap. (Immanuel Kant, tysk filosof, ) Strekking av begreper Etter hvert som du leser gjennom ulike former for utfordringer som elevene kan få i læringssonen, vil du se at alle har én ting felles: fokus på sentrale begreper. Dette er ingen tilfeldighet. Menneskers tanker og handlinger reflekterer kompleksitet, rikdom, mangfold og sammenheng i deres begreper. Hvis vi ikke klarer å lage forbindelser mellom begrepene våre, ser vi ofte ikke de mer komplekse betydningene. I Thinking in Education (1991) sier Matthew Lipman om begreper: Når vi samler ting sammen ut fra likheter, får vi et begrep om dem... begreper er kjøretøy for tanken, de bærer tanken. Derfor er ikke begreper bare fakta, informasjon eller data, men noe mer grunnleggende enn det. De er selve grunnlaget for tenkning. På nettsiden begreper, og de er kategorisert i grupper som ulike måter å utforske begreper på: (finne likheter og ulikheter) (vurdere og bygge dialoger om et begrep) (kategorisere personer, ting, situasjoner og ytringer) (enighet og uenighet om meninger og oppfatninger) (reflektere over spørsmål som oppstår ut fra et begrep) Av disse vil sammenligninger og eksempler bli dekket her, de andre kan du finne på Begrepsstrekking: Sammenligninger En vanlig måte å utfordre elevenes oppfatninger av et begrep på er å trekke sammenligninger med et annet begrep. Disse sammenligningene tar ofte form av likheter og forskjeller. Side 80 Kapittel 4: Utfordring i læringssonen

13 Det kan for eksempel være likheter og forskjeller mellom historie (studiet) og historie (fortiden) tanker og drømmer venner og klassekamerater en ferie og en helg en helt og en skurk kunnskap og visdom musikk og støy tale og språk form og størrelse biologisk nedbrytbar og gjenbruk å skrive en kreativ historie og fortelle en løgn Andre eksempler 1 Kunnskap og visdom 2 Tanker og drømmer 3 Hemmelig og løgner 4 Venner og klassekammerater 5 Turister og reisende Figur 8 Bruk Venn-diagram for å sammenligne begreper Har et navn KJÆLEDYR For kos Er i folks hjem I relasjon med menneske Domene Trenger å bli passet på Er i stort antall GÅRDSDYR Er i låver og på jorder Er for penger I figur 8 kan du se de mange ulike begrepene som kan sammenlignes når vi bruker et venndiagram. Du finner andre eksempler på de neste sidene. Du kan også bruke andre visuelle verktøy til hjelp ved disse sammenligningene, inkludert tankekart, tenkesirkler, begrepskart osv. Kapittel 4: Utfordring i læringssonen Side 81

14 Venndiagram Et venndiagram er et viktig visuelt verktøy for tenkning. Selv de yngste elevene kan arbeide med utgangspunkt i dette diagrammet. Jeg så det nylig brukt i en barnehagegruppe i Thornaby-on-Tees i Storbritannia, og det var faktisk en av de beste timene jeg har opplevd på lenge. Læreren ba sin gruppe med 4-åringer om å sitte i en ring, hvor hun hadde plassert 50 ting i midten. Hun viste dem et bilde av en 4 år gammel gutt og ba hver av dem om å velge en av tingene som de trodde tilhørte gutten. Så skulle de plassere den i en ring som hun la på gulvet ved siden av bildet av gutten. Hun ba dem deretter begrunne hvorfor de trodde at den tingen de hadde plukket ut, tilhørte gutten, for eksempel tannbørsten. Deretter viste hun dem et bilde av en jente på samme alder og ba dem om å gjøre det samme. Men denne gangen ble de bedt om å plassere de valgte tingene inn i ringen ved siden av bildet av jenta. Problemet var at det var 30 barn i klassen, og de hadde begynt med 50 ting, der 30 av dem allerede var plassert i guttens ring. Da spurte hun ti av de barna som ikke hadde en ting, om å finne en løsning på problemet. Selvfølgelig foreslo de å flytte noen av tingene fra guttens ring inn i jentas ring, og dette fortsatte de å gjøre helt til læreren spurte de andre barna om de ønsket å stille spørsmål ved dette og vurdere endringer. Etter hvert kom barna fram til at noen av tingene kunne tilhøre både gutter og jenter. Dette førte til at læreren introduserte en tredje ring. Hun la den ved siden av et bilde som viste både en gutt og en jente. Demonstrasjonen endte med barna forhandlet (ved å gi grunner, lytte til hverandre og deretter ta beslutninger) om hvorfor tingene burde gå i denne ringen. Jeg synes det var genialt å innføre den tredje ringen i stedet for den mer abstrakte løsningen med overlappende ringer. Figur 9: Bruk av venn-diagram med små barn Ting som kan tilhøre gutter og jenter Ting som kan tilhøre gutter Ting som kan tilhøre jenter Med eldre elever kan bruk av venndiagram utvides ved at man ber dem endre diagrammet slik at den best representerer forholdet mellom to (eller flere) begreper. Jeg brukte nylig et eksempel på dette med en gruppe 16-åringer i kroppsøving. I begynnelsen av timen sa jeg at «sport» og «krig» er en og samme ting. Selvfølgelig avviste de denne Side 82 Kapittel 4: Utfordring i læringssonen

15 ideen, så jeg foreslo at vi brukte et diagram for å teste hypotesen min. Jeg ba dem om å plassere slike vilkår som angrep, forsvar, tapperhet, engasjement og eventuelt annet som de kunne tenke seg å sette inn i følgende diagram: Figur 10: SPORT KRIG Jo flere av disse betingelsene de plasserte i kategori 2, desto mer hoverte jeg over at mine hypoteser var rett. Selvfølgelig gjorde det dem mer bestemt på å bevise at jeg tok feil, og på å finne begreper som ville passe i kategoriene 1, 3 og 4. Jeg utfordret dem så til å avgjøre hvilket av de følgende diagrammene som faktisk representerte forholdet mellom sport og krig (figur 1 ovenfor er det opprinnelige diagrammet): Figur 11: Forskjellige diagrammer av Sport og Krig Diagram 2 All Sport er Krig KRIG Diagram 3 All Krig er Sport SPORT Diagram 4 Sport og Krig er adskilt SPORT SPORT KRIG KRIG gir ikke dette et navn, men jeg har kalt det «Konsentriske Sirkler». (Tilpasset etter Lipman and Sharp) Kapittel 4: Utfordring i læringssonen Side 83

16 Figur 12: Konsentriske Sirkler IKKE VÅT Ristet I MELLOM Tørr Klam VÅT Druknet Gjennomvåt Opptørking Dehydrert Oppbløtt Damp Fuktig Knusktørr Begrepstrekking: Eksempler Vannfattig Vanngjennomtrukket En effektiv tilnærming for å utforske begreper er å generere mulige eksempler på et gitt begrep og deretter skrive det ned for elevene for å få dem i gang med å tenke. Lista kan inneholde elementer som du mener er gode eksempler på et begrep, i tillegg til dem som tabase for begrepstrekking på og kanskje kan «mot» omfatte følgende: Gode eksempler: 1 Tørre å stå opp mot en mobber. 2 Prøve ut noe som du synes er viktig selv om du risikerer å dumme deg ut. Eksempler på det motsatte: 1 straffet. 2 Ikke gjøre noe du virkelig ønsker å gjøre, fordi du frykter at du kan dumme deg ut. Grensetilfeller: 1 2 Overvinne sjenanse og forlegenhet ved å ta en pille. 3 Stoppe noen fra å mobbe en annen person, men du er mye sterkere enn begge. Side 84 Kapittel 4: Utfordring i læringssonen

17

18 TO BUY THE FULL BOOK, LÆRINGSREISEN, GO TO NO/AKADEMISK/PRODUCT-DETAIL. ACTION?ID=155946

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Utforskeren. Stille gode spørsmål

Utforskeren. Stille gode spørsmål Utforskeren Stille gode spørsmål Utforskeren 8-10 En «mal» for timene? Kognisjon og metakognisjon I praksis handler kognisjon om kunnskap (hvor mange meter er det i en kilometer), ordforståelse (hva er,

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016

Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016 Spørreskjema for elever 4. klasse, Høst 2016 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i. Er

Detaljer

Spørsmål og aktiviteter på ulike nivåer

Spørsmål og aktiviteter på ulike nivåer og aktiviteter på ulike nivåer Blooms taksonomi Evaluering Analyse Syntese Kunnskap Forståelse Anvende Kunnskap Her starter elevene med egen tekstproduksjon. Bilder, tegninger o.l. vil kunne hjelpe til

Detaljer

Dialogisk undervisning: Å organisere produktive dialoger i helklasseøkter

Dialogisk undervisning: Å organisere produktive dialoger i helklasseøkter Dialogisk undervisning: Å organisere produktive dialoger i helklasseøkter Dialogisk undervisning: å organisere produktive dialoger i helklasseøkter gir en introduksjon til spørsmålet hva er dialogisk undervisning?,

Detaljer

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING

FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING FORELDRE- OG LÆRERVEILEDNING Møt Isa og Bea, to venner som aldri i livet skulle like hverandre. av Annie Barrows + Sophie Blackall OM BOKEN Fra første gang de så hverandre, visste Isa og Bea at de ikke

Detaljer

Fortelling 3 ER DU MIN VENN?

Fortelling 3 ER DU MIN VENN? Fortelling 3 ER DU MIN VENN? En dag sa Sam til klassen at de skulle gå en tur ned til elva neste dag. Det var vår, det var blitt varmere i været, og mange av blomstene var begynt å springe ut. Det er mye

Detaljer

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo

Lokal læreplan i muntlige ferdigheter. Beate Børresen Høgskolen i Oslo Lokal læreplan i muntlige ferdigheter Beate Børresen Høgskolen i Oslo Muntlige ferdigheter i K06 å lytte å snakke å fortelle å forstå å undersøke sammen med andre å vurdere det som blir sagt/gjøre seg

Detaljer

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen

En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen En håndbok og to filmer om barnevern til bruk i skolen 1 INTRODUKSJON Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i samarbeid med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utviklet Kommunikasjonsstrategien

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Matematisk samtale Multiaden 2015. Tine Foss Pedersen

Matematisk samtale Multiaden 2015. Tine Foss Pedersen Matematisk samtale Multiaden 2015 Tine Foss Pedersen Matematisk samtale - muntlige ferdigheter Vi bør vektlegge bruk av ulike uttrykksmåter, strategier og løsningsmetoder. Det skaper grunnlag for diskusjon:

Detaljer

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening.

Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Prosjekt for styrking av selvfølelse og selvtillit for barn i lokallaget ved Lørenskog dysleksiforening. Foreldrene lærte 4 verktøy som skulle integreres i deres hverdag. I dette dokumentet er barnas utgangssituasjon

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016

Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Elevundersøkelsen 2016 Nyheter fra høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Udir har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike formene for krenkelser er nå brukt

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Små barns lek og vennskapsrelasjoner i barnehagen. Toddlerkonferansen 2013 Bergen,31.oktober Anne Greve

Små barns lek og vennskapsrelasjoner i barnehagen. Toddlerkonferansen 2013 Bergen,31.oktober Anne Greve Små barns lek og vennskapsrelasjoner i barnehagen Toddlerkonferansen 2013 Bergen,31.oktober Anne Greve Vennskap mellom små barn Hvordan kjenne igjen vennskap hos aldersgruppen? Kan vi som voksne være med

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 4. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Skriv klart og forståelig! Altfor mye språktåke i akademisk skriving og annen fagskriving! «Hva står det egentlig her? Hva er det hun mener?

Skriv klart og forståelig! Altfor mye språktåke i akademisk skriving og annen fagskriving! «Hva står det egentlig her? Hva er det hun mener? Skriv klart og forståelig! Altfor mye språktåke i akademisk skriving og annen fagskriving! «Hva står det egentlig her? Hva er det hun mener?» Akademisk pyntesyke En misforståelse at en tekst blir mer akademisk

Detaljer

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank

DONORBARN PÅ SKOLEN. Inspirasjon til foreldre. Storkklinik og European Sperm Bank DONORBARN PÅ SKOLEN Inspirasjon til foreldre KJÆRE FORELDER Vi ønsker med dette materialet å gi inspirasjon til deg som har et donorbarn som skal starte på skolen. Mangfoldet i familier med donorbarn er

Detaljer

MUNTLIGE AKTIVITETER Spontan samhandling Muntlig produksjon Lytting

MUNTLIGE AKTIVITETER Spontan samhandling Muntlig produksjon Lytting MUNTLIGE AKTIVITETER 1 Spontan samhandling Muntlig produksjon Lytting TRE MUNTLIGE FERDIGHETER Spontan samhandling / interaksjon Muntlig produksjon / presentasjon Å lytte og forstå 2 SPONTAN SAMHANDLING

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Ungdomstrinn- satsing 2013-2017

Ungdomstrinn- satsing 2013-2017 Ungdomstrinn- satsing 2013-2017 1 V I V I A N R O B I N S O N S F O R S K N I N G R U N D T E L E V S E N T R E R T L E D E L S E I E T U T V I K L I N G S V E I L E D E R P E R S P E K T I V 2 2. 5. 2

Detaljer

Selvinnsikt. Verdier personlige

Selvinnsikt. Verdier personlige Selvinnsikt Verdier personlige Variasjoner: Selvinnsikt. Elevene skal finne verdier som er viktige for dem som mennesker. I tillegg skal de gradere dem og prioritere dem. Slik blir dette en øvelse både

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Forstå faktainformasjon og forklaringer Forstå instruksjoner og veiledning Forstå meninger

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT

MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT MUNTLIG EKSAMEN - OG LITT OM VEIEN DIT 1 DEL 1 MUNTLIG EKSAMEN Hva er en god muntlig eksamen for elevene? Hvordan kan vi legge til rette for å en slik eksamenssituasjon? Hvordan finner vi frem til gode

Detaljer

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole

Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Sosial kompetanseplan for Midtbygda skole Midtbygda skole ønsker å gi elevene sosial kompetanse og kunnskap slik at de blir i stand til å mestre sine egne liv og (på en inkluderende måte) lede vårt samfunn

Detaljer

Hvordan få elevene til å forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem? Erfaringer fra pulje 1

Hvordan få elevene til å forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem? Erfaringer fra pulje 1 Hvordan få elevene til å forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem? Erfaringer fra pulje 1 Camilla Nilsson og Skjalg Thunes Tananger ungdomsskole, Sola kommune MÅL: At tilhørerne etter presentasjonen

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

IALOG DIALO. Lærerveiledning. Snakke. speaking. for BuildToExpress. Lytte. Dialogue Dialogue. Reflektere. Reflection. Reflection

IALOG DIALO. Lærerveiledning. Snakke. speaking. for BuildToExpress. Lytte. Dialogue Dialogue. Reflektere. Reflection. Reflection rereflektere rereflektere IALOG GING speaking Dialogue Dialogue Snakke Reflektere Lytte Reflektere Reflection Reflection DIALO Lytte Lærerveiledning for BuildToExpress LEGOeducation.com LEGO and the LEGO

Detaljer

De Utrolige Årene Videosjekkliste for DUÅ-veiledere innen Dinosaurskolen 5/2011

De Utrolige Årene Videosjekkliste for DUÅ-veiledere innen Dinosaurskolen 5/2011 Norsk versjon 5/2017 Selvevaluering Sertifisert trainer De Utrolige Årene Videosjekkliste for DUÅ-veiledere innen Dinosaurskolen 5/2011 DUÅ-veiledere skal fylle ut denne sjekklisten etter veiledning av

Detaljer

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet.

Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. DAG OG NATT Thomas er lei av livet. Han forsøker å gjøre det slutt med Sarah, hans elsker. Thomas sitter i bilen. Sarah kommer til vinduet. EXT. / INT. BILEN TIL Hei! Hun prøver å kysse ham. forts. Gi

Detaljer

Elevskjema. Kartleggingsundersøkelse. Bakgrunnsopplysninger. Hva jeg synes om å gå på skolen. Kryss av for om du er gutt eller jente: Gutt Jente

Elevskjema. Kartleggingsundersøkelse. Bakgrunnsopplysninger. Hva jeg synes om å gå på skolen. Kryss av for om du er gutt eller jente: Gutt Jente Bakgrunnsopplysninger Kryss av for om du er gutt eller jente: Gutt Jente Kryss av for hvilken klasse du går i: Kartleggingsundersøkelse Elevskjema Klassetrinn A B C D E F G H 5. klasse 6. klasse 8. klasse

Detaljer

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo.

8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. 8 TEMAER FOR GODT SAMSPILL Program for foreldreveiledning, utgitt av Bufetat. Av Karsten Hundeide, professor i psykologi ved universitetet i Oslo. Tema 1. Følelsesmessig kommunikasjon Vis positive følelser

Detaljer

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY

TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Identification Identifikasjonsboks Label TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY Elevspørreskjema 9. trinn ILS, Universitetet i Oslo Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo e IEA, 2014 Veiledning

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Olweusprogrammet. Situasjonsspill i klassemøtene. Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam

Olweusprogrammet. Situasjonsspill i klassemøtene. Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam Olweusprogrammet Situasjonsspill i klassemøtene Annike Løkås/Tiurleiken skole og Oslo Olweusteam 2 Presentasjon av Oslo Olweusteam Oslo Olweus-team har ansvaret for arbeidet på 40 skoler i Oslo. Teamet

Detaljer

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer

Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer 1 Forsknings- og utviklingsarbeid i skolenutfordringer og muligheter Ledelse og kvalitet i skolen Rica Hell Hotel Stjørdal 12. februar 2010 May Britt Postholm PLU NTNU may.britt.postholm@ntnu.no 2 Lade-prosjektet

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Akershus 20.03.14 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Klassesamtaler og undervisning

Klassesamtaler og undervisning Klassesamtaler og undervisning Klassesamtaler og undervisning tilbyr en introduksjon til betydningen av produktive samtaler I et klasserom. Forskjeller mellom dialog og vanlige samtaler er også vurdert,

Detaljer

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009

Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl. Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Foreldreengasjement i skolen Professor Thomas Nordahl Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Gardermoen 24.10.2009 Tre scenarier Outsourcing av barndommen Skolen tar ansvar for læring i skolefag og foreldrene

Detaljer

Ideer til sex- og samlivsundervisning

Ideer til sex- og samlivsundervisning Ideer til sex- og samlivsundervisning Enten du er nyutdannet eller har mange års erfaring som lærer, kan du hente kunnskaper og inspirasjon fra denne idébanken. Du står fritt til å benytte og kopiere ideene.

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elev ID: Elevspørreskjema. 8. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elev ID: Elevspørreskjema 8. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005 Veiledning

Detaljer

Å forberede elevene til utforskende samtaler

Å forberede elevene til utforskende samtaler Å forberede elevene til utforskende samtaler Denne ressursen vektlegger viktigheten av å forberede elever på samtaleaktiviteter, og går i detalj på strategiene for å gjøre nettopp dette. Tilpasset fra

Detaljer

Vurdering FOR læring. Fra mål og kriterier til refleksjon og læring. Line Tyrdal. 24.september

Vurdering FOR læring. Fra mål og kriterier til refleksjon og læring. Line Tyrdal. 24.september Vurdering FOR læring Fra mål og kriterier til refleksjon og læring Line Tyrdal 24.september Sarah Hva gjør Sarah i stand til å snakke slik hun gjør? Hvordan? Når? Hvem? VURDERINGS- KULTUR Hvorfor? Hvordan

Detaljer

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære?

Hva er selvsikkerhet og hvordan kan det hjelpe ditt personlige velvære? Wellness Utviklings Aktivitet Å være selvsikker Hvordan denne teknikken kan forbedre ditt liv Positive fordeler Stor følelse av å være trygg på seg selv Større tro på egne evner Økt tillit til å si "Nei"

Detaljer

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF

Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Bursdag i Antarktis Nybegynner Scratch PDF Introduksjon Bursdag i Antarktis er en interaktiv animasjon som forteller historien om en liten katt som har gått seg bort på bursdagen sin. Heldigvis treffer

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Anita Nyberg 2011 SPINT

Anita Nyberg 2011 SPINT SPINT Disposisjon 1. Kort om SPINT 2. Oppfølgingssamtalen etter presentasjonen 3. Spint-oppgaver 4. Erfaringsdeling SPINT = spontan interaksjon LK06 sier at elevene skal delta i enkle, spontane samtalesituasjoner

Detaljer

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø

Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø FAGLIG SNAKK OG UTFORSK- ENDE LÆRINGSMILJØ Gjett hva lærer n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø Hvordan kan du som lærer styre den faglige samtalen for å motivere elevene

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Nysgjerrigper-konkurransen Hva gjør elevene og lærerne på Gullhaug flaue?

Nysgjerrigper-konkurransen Hva gjør elevene og lærerne på Gullhaug flaue? Forskningsrapport Nysgjerrigper-konkurransen 2017 Hva gjør elevene og lærerne på Gullhaug flaue? Forskere: 7.trinn ved Gullhaug skole (Bærum, Akershus) Nysgjerrigper-konkurransen arrangeres av Norgesforskningsråd

Detaljer

NETTVERKSSAMLING ANKENES OG FRYDENLUND. Relasjonen lærer-elev 1. februar 2012

NETTVERKSSAMLING ANKENES OG FRYDENLUND. Relasjonen lærer-elev 1. februar 2012 NETTVERKSSAMLING ANKENES OG FRYDENLUND Relasjonen lærer-elev 1. februar 2012 VANSKELIGE ELEVER ELLER VANSKELIGE RELASJONER? Vi forsøker å forstå og forklare situasjoner ut fra en kategorisering som gir

Detaljer

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne.

For oss, i vår kultur er det nærliggende å fokusere på å gi riktig svar på et spørsmål, både for barn og voksne. Aria og Sansetyven er en spennende bok som oppfordrer til undring og filosofering sammen med barna. Her finner man uendelig mange filosofiske tema, så det er bare å fordype seg i undring sammen med barna.

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER

LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER LOKAL LÆREPLAN I MUNTLIGE FERDIGHETER Beate Børresen Høgskolen i Oslo FERDIGHETER OG SJANGERE I DENNE PLANEN Grunnleggende ferdigheter lytte snakke spørre vurdere Muntlige sjangere fortelle samtale presentere

Detaljer

Fortelling 4 STOPP MOBBING

Fortelling 4 STOPP MOBBING Fortelling 4 STOPP MOBBING En kveld da Sandy var i ferd med å legge seg, kom storebroren Finn inn for å si godnatt. Han la merke til et stort, blått merke på armen hennes. Hvordan har du fått det? spurte

Detaljer

Prestfoss skole Sigdal kommune

Prestfoss skole Sigdal kommune SOSIAL EMNEPLAN FOR BARNESKOLEN Sosial plan for 1. trinn. 1. trinn Empati Være grei mot andre - Eleven kan gjenkjenne og tolke ansiktuttrykk og kroppsspråk, og handle ut i fra det - Eleven kan være en

Detaljer

COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012

COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012 COACHING I PPT LANDSDELSSAMLING ALTA 19.09.2012 TANKESETT RELASJON FERDIGHETER METODIKK PERSONLIG COACHINGROLLE COACHING/veiledningsHUSET Handle Lære Skape Endre Filosofi Psykologi Kom.teori Ledelse Susann

Detaljer

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen

Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Olympiatoppens Coaching- og trenerseminar : Gjensidig tillit og forståelse i trener-utøver relasjonen Istvan Moldovan Idrettspsykologi Istvan.Moldovan@olympiatoppen.no +47 90 28 66 71 Side 1 Oversikt Introduksjon

Detaljer

Test of English as a Foreign Language (TOEFL)

Test of English as a Foreign Language (TOEFL) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) TOEFL er en standardisert test som måler hvor godt du kan bruke og forstå engelsk på universitets- og høyskolenivå. Hvor godt må du snake engelsk? TOEFL-testen

Detaljer

Fra småprat til pedagogisk verktøy. Høgskolelektor i pedagogikk Dag Sørmo

Fra småprat til pedagogisk verktøy. Høgskolelektor i pedagogikk Dag Sørmo Fra småprat til pedagogisk verktøy Det er ein som er så klok at i lag med han skjønar eg kor dum eg er. Så er det ein annan som er så klok at i lag med han er eg klok eg og. E. Indereide Dag Sørmo Alt

Detaljer

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger

TIMSS & PIRLS 2011. Spørreskjema for elever. 4. trinn. Bokmål. Identifikasjonsboks. Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger Identifikasjonsboks TIMSS & PIRLS 2011 Spørreskjema for elever Bokmål 4. trinn Lesesenteret Universitetet i Stavanger 4036 Stavanger ILS Universitetet i Oslo 0317 Oslo IEA, 2011 Veiledning I dette heftet

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte

SALG. Hvorfor skal vi selge? For å sikre at. Hva er salg? Salg er å få. På samme måte SALG Hvorfor skal vi selge? For å sikre at For å sikre at Hva er salg? Salg er å få På samme måte Selgerstiler Skal vi bare være hyggelige eller selge for enhver pris? Salgsintensitet Målrettet salg Definere

Detaljer

Positive lærer- elev relasjoner Det usynlige blir synlig

Positive lærer- elev relasjoner Det usynlige blir synlig Positive lærer- elev relasjoner Det usynlige blir synlig Arne Tveit Anne-Lise Sæteren IPL- konferansen 2017 2 Forfatterne 3 Innhold Hvorfor skrive en bok om lærer-elev relasjoner med utgangspunkt i en

Detaljer

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si.

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:1 Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:2 Å starte en samtale 1. Hils på den du vil snakke med. 2. Begynn

Detaljer

Praktisk-Pedagogisk utdanning

Praktisk-Pedagogisk utdanning Veiledningshefte Praktisk-Pedagogisk utdanning De ulike målområdene i rammeplanen for Praktisk-pedagogisk utdanning er å betrakte som innholdet i praksisopplæringen. Samlet sett skal praksisopplæringen

Detaljer

Bli venn med fienden

Bli venn med fienden Bli venn med fienden Få folk dit du vil Psykolog John Petter Fagerhaug Preventia Medisinske Senter AS Pilestredet 15b. 0164 Oslo Tlf: 22 20 31 32 www.fagerhaug.no john.petter@fagerhaug.no 1 Hva er problemet?

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR VESTVIKHEIA BARNEHAGE 2014 Innledning I årsplanen vil du finne det som er fokus for vårt pedagogiske arbeid i Vestvikheia barnehage i 2014. Vi har ikke hatt noe ønske om å starte noe nytt,

Detaljer

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord

0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM. Forord 0000 290165 BM Vi m#82fa55.book Page 5 Wednesday, April 29, 2009 1:00 PM Forord Skal kjærligheten tåle de naturlige motsetningene som alltid melder seg i et parforhold, trengs det både flaks og kunnskap

Detaljer

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Vennskap Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Prosess Hold en innledning slik at elevene har god kunnskap om temaet de skal arbeide med Bruk forslagene til spørsmål eller lag egne Skriv spørsmålet

Detaljer

Demokratiske ferdigheter - fra synsing gjennom analyse til resonnement og vurdering. NOFA 2 Fredag 15.5.2009

Demokratiske ferdigheter - fra synsing gjennom analyse til resonnement og vurdering. NOFA 2 Fredag 15.5.2009 Demokratiske ferdigheter - fra synsing gjennom analyse til resonnement og vurdering NOFA 2 Fredag 15.5.2009 Innhold i presentasjonen-artikkelen Målet for artikkelen Demokratisk kompetanse Om, med og til-perspektiver

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse ikke så vanskelig som en skulle tro. Grete Sevje

Kjennetegn på måloppnåelse ikke så vanskelig som en skulle tro. Grete Sevje Kjennetegn på måloppnåelse ikke så vanskelig som en skulle tro Grete Sevje 1 Innhold Kurset starter med en generell introduksjon om vurdering i forhold til Læreplanen Kursholder viser eksempler på kjennetegn

Detaljer

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elevens ID: Elevspørreskjema 4. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Olweusprogrammet Tema i samtalegruppene

Olweusprogrammet Tema i samtalegruppene Olweusprogrammet Tema i samtalegruppene Hvis vi vet at noen blir mobbet Hvis vi vet at noen blir mobbet (1) Det er mange grunner til at barn og unge ikke forteller om mobbing til læreren eller foreldrene

Detaljer

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon?

DIANA Vil du hjelpe meg med matvarene? DAVID Okay. DIANA Tomatene ser fine ut... Har du sett dem? David? DAVID Hva er Gryphon? INDECENT PROPOSAL FORHISTORIE: Diana og David har gått langt for å ordne opp i økonomien sin. De har fått et tilbud: Diana har sex med en annen mann, mot en stor sum penger. I etterkant av dette er paret

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

De Utrolige Årenes VIDEOSJEKKLISTE FOR DUÅ-VEILEDERE 5/2017

De Utrolige Årenes VIDEOSJEKKLISTE FOR DUÅ-VEILEDERE 5/2017 Norsk versjon 6/2017 Selvevaluering Sertifisert trainer De Utrolige Årenes VIDEOSJEKKLISTE FOR DUÅ-VEILEDERE 5/2017 DUÅ-veiledere skal fylle ut denne sjekklisten etter DUÅ-veieldning med gruppeledere innen

Detaljer

Muntlighet i opplæringen

Muntlighet i opplæringen 17. NOVEMBER 2015 Muntlighet i opplæringen NAFO 12.november 2015 Førstelektor Beate Børresen Generelt Muntlighet er en av fem grunnleggende ferdigheter i LK06 Ferdighetene skal være midler til læring Vi

Detaljer

Dybdelæring: hva er det - og hvordan kan det utvikles? Sten Ludvigsen, UiO

Dybdelæring: hva er det - og hvordan kan det utvikles? Sten Ludvigsen, UiO Dybdelæring: hva er det - og hvordan kan det utvikles? Sten Ludvigsen, UiO Metaforer om læring Meteforer om læring Læring som distribuert kognisjon Metaforer om læring Metaforer om læring Multiple perspektiver

Detaljer