Miljøprogrammet Godt Valg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøprogrammet Godt Valg"

Transkript

1 Miljøprogrammet Godt Valg Rapport for miljø- og samfunnsansvar 2011/2012 1

2 Miljøprogrammet Godt Valg Miljøprogrammet Godt Valg Steen & Strøms miljøengasjement vokser stadig. I fremtiden vil miljøriktige kjøpesentre bli enda viktigere. 2 Miljø- og samfunnsansvar 2011/2012 3

3 innhold innhold Side for side 06 Skal bli enda bedre på miljøledelse 08 Program for miljø og samfunnsansvar 12 Eget inspirasjonsfond Gulskogen senter har opprettet et fond som skal inspirere barn og unge til å realisere prosjekter de tror på i nærmiljøet Miljøbevisst fra start 14 Kontinuerlig forbedring er standarden 15 Re-sertifiseringen er i gang 16 Country Managers har ordet tips og råd 22 Aktiviteter og events Skandinavia rundt 32 Energiledelse 34 Jakter på nye tiltak 36 Internasjonal stjernestatus 40 Rapport tiltak for Godt valg Bærekraftig stedsutvikling Når Steen & Strøm utvikler nye sentre, er miljøfokuset med fra start. 24 Effektiv night hiking Høsten 2011 ble det gjennomført en energijakt etter stengetid ved alle Steen & Strøms sentre i Skandinavia. Driftspersonellet jaktet på unødig lysbruk og aktivitet i de tekniske anleggene med overraskende god fangst! 23 er representert i 3 land drifter 42 kjøpesentre har 400 ansatte har 5000 leverandører har 3000 butikker har ansatte i butikkene foretar innkjøp årlig har 12 store utviklings prosjekter på gang besøkes av 160 millioner kunder på sentrene årlig Artic Christmas 28 Sammen med WWF skapte Vestsjælland- Centeret jul med mening i senteret. Utgiver Steen & Strøm AS Ansvarlig redaktør Jan Ove Holmen Redaksjon Stein Thorstensen og Tove Lise Nordahl Prosjektleder Sissel Fornes, REDINK Design Irene Buxrud Lyche, REDINK Hovedfotograf Jan Lillehamre Illustrasjonsfoto Thinkstock Tekst Lina Skandevall, Berit Andersen, Sissel Fornes, Torunn Dillan Pedersen Trykk Grøset Opplag 5000 Prisvinnande miljöarbete 29 Hageby Centrums mottog under 2011 två priser for sitt miljöarbete. Energiledelse var også året, hvor blandt andet energioptimeringssystemet EOS for alvor stod sin prøve i alle tre lande. 4 Miljø- og samfunnsansvar 2011/2012 5

4 Godt Valg strategi godt valg strategi Policy Steen & Strøm har utarbeidet følgende Corporate Responsibility (CR) policy: Steen & Strøm skal 1. tilrettelegge sin virksomhet for å tilby trygge og sikre kjøpesentre. 2. ta sikte på å redusere miljørisiko, effektivisere ressursbruk og minimalisere miljøbelastning. 3. skape gode møteplasser, bidra til god stedsutvikling og utvikle handelsplasser med gode estetiske kvaliteter. 4. samarbeide med lokale initiativ og organisasjoner. 5. arbeide for et godt innemiljø med fokus på inneklima og universell utforming. 6. arbeide for et godt og inkluderende arbeidsmiljø. 7. arbeide målrettet og langsiktig med samfunnsansvar. Arbeidet skal forbedres kontinuerlig, og det skal sikres deltagelse fra hele virksomheten. Ledelsen skal gå foran i miljøarbeidet. 8. sikre at medarbeidere får opplæring i miljø- og samfunnsansvar. 9. vise åpenhet og engasjement, samt informere og rapportere om miljøarbeidet både internt og eksternt. 10. legge til rette for at leietakere, leverandører og samarbeidspartnere skal kunne være med å ta et felles miljøog samfunnsansvar. 11. foretrekke leietakere, leverandører og samarbeidspartnere som tar miljø- og samfunnsansvar. 12. bidra positivt til samfunnets økonomiske utvikling som arbeidsgiver, skattebetaler og innkjøper av varer og tjenester. Skal bli enda bedre på miljøledelse Høsten 2011 ble Steen & Strøm klassifisert som Green Star, den høyeste utmerkelsen i den årlige globale GRESBundersøkelsen. Denne gangen ble totalt eiendommer i verden benchmarket. Det flotte resultatet skyldes at hele organisasjonen har jobbet seriøst med miljøoppgavene over tid. Vi har en klar visjon om at vi skal være ledende i bransjen innen miljø og samfunnsansvar og har fokus på dette i alt vi gjør. Nå benytter jeg anledningen til å berømme alle ansatte som hver dag bidrar til dette, understreker konsernsjef Jan Ove Holmen som er godt fornøyd med at Steen & Strøm ble blant de 10 prosent beste i Europa og blant de 13 prosent beste i verden. Sin egen vei. Det er ingen tvil om at Green Star klassifiseringen henger høyt, og at ekstern anerkjennelse motiverer. Men for Holmen er det ikke viktigst å måle seg med andre. Han er mer opptatt av at Steen & Strøm skal definere sin egen vei. Det er inspirerende å ligge i front, og det er visjonen vår tydelig på at vi skal vi gjøre. Men for å komme dit, må vi finne ut hvordan vi skal møte markedet og kundene våre, og hvordan vi skal utvikle oss innen vår egen bransje. Hvis vi hele tiden skuer etter hva konkurrentene gjør, blir vi hengende etter, sier han. Dermed viderefører han med full tyngde miljøfokuset som Steen & Strøm har hatt i flere år og som blant annet har ført til at alle de 16 norske kjøpesentrene har blitt miljø fyrtårnsertifisert og alle de 16 danske kjøpesentrene er Key2Green sertifisert, som første aktører innen bransjen. I 2012 skal et knippe kjøpesentre resertifiseres, som kravet er tre år etter første sertifisering. Mikro og makro. Steen & Strøm har gjennomført mange små og store miljøtiltak i året som gikk. En nattevandring på samtlige sentre i Skandinavia viste at strømforbruket kunne reduseres betraktelig etter stengetid. Systemene for avfallshåndtering har kontinuerlig blitt forbedret, og i løpet av året ble 14 kjøpesentre såkalte Grønt Punkt-sentre, hvor det legges til rette for retur og gjenvinning av brukt emballasje. Samtidig er Holmen fascinert over hva det er mulig å få til i et samfunnsperspektiv. Et kjøpesenter er en naturlig del av et samfunn. Det er inspirerende å ligge i front. Visjonen vår er tydelig på at vi skal opprettholde vår ledende posisjon. Jan Ove Holmen, konsernsjef Vi ønsker å sette fokus på en bærekraftig stedsutvikling, derfor samarbeider vi med byplanleggere og kommuner når vi utvikler nye sentre. Skal vi greie dette, må vi ha et godt miljøledelsessystem, påpeker han. Bedre systemer. En miljøsertifisering i henhold til den anerkjente, internasjonale ISO standarden, som er langt mer omfattende enn andre ord- Høsten 2011 ble Steen & Strøm rangert blant bransjens 10 prosent beste innen miljø i Europa. Det viser at selskapet er på rett vei og gir motivasjon til å sette enda høyere mål, sier konsernsjef Jan Ove Holmen. ninger, har lenge vært i planene. Nå er arbeidet startet. Vi skal ha et enda tydeligere miljøledelsessystem i Steen & Strøm, og skal systematisere miljøarbeidet enda bedre. Prosedyrene og rutinene vi innfører, skal bli en naturlig del av arbeidet vårt. Det skal ikke bare være noe vi gjør for å få en sertifisering, understreker Holmen. Han er opptatt av at sertifiseringen også vil vise forbedringsområder og gi konkurransefordeler. Et slikt arbeid sier noe om verdiene og holdningene våre, men de investeringene vi gjør, vil også bety kostnadsbesparelser, påpeker han. Gir ringvirkninger. Holmen mener det har vært nyttig å gå steget via Miljøfyrtårn og Key2Green først, og at det gjør omstillingen for medarbeiderne mindre. Nå får vi en felles miljøplattform som gjør det lettere å samarbeide på tvers av landene. Vi får også et felles miljøspråk og harmoniserte systemkrav, som betyr at vi kan jobbe mer effektivt og rasjonelt med miljøarbeidet vårt. Selv om det kan være krevende i starten å endre rutiner, vil det lette den daglige arbeidssituasjonen på sikt, sier han. Holmen har også tro på at miljøfokuset på jobb smitter over på folk privat. Det ligger i ryggmargen, og når vi ser effekten, er det lettere å ta det med seg hjem, sier han og legger til at en ISOsertifisering vil gi ytterligere ringvirkninger. Ifølge ISO standarden har vi et ansvar for hvordan leverandørene håndterer miljø. Det betyr at vi må stille krav og følge opp hele veien, poengterer han. Foto: Fredrik Naumann 6 Miljø- og samfunnsansvar 2011/2012 7

5 godt valg-program Program for miljø- og samfunnsansvar Samfunnsansvar i Steen & Strøm innebærer både miljø messige, sosiale og økonomiske aspekter. Hvert delområde har klart definerte mål som skal bidra til kontinuerlig forbedring av våre prestasjoner. Miljømessige mål Energibruk Det samlede energiforbruket i konsernet skal reduseres med prosent innen Det samlede energiforbruket i konsernet skal være 10 % lavere enn bransjen forøvrig. Energi og CO 2 utslipp Steen & Strøm skal arbeide systematisk for å holde egne CO 2 utslipp på et så lavt nivå som mulig. Steen & Strøm skal på sikt bestrebe å bli en mer klimanøytral virksomhet. Avfall Minst 75 prosent av konsernets avfallsmengder skal kildesorteres. Transport og klima Steen & Strøm skal ha god oversikt over transport til og fra sine sentre og hvilken betydning det har for miljøet. SST skal arbeide systematisk for å bidra til at miljøkonsekvensene ved transporten blir så liten som mulig. Innkjøp Steen & Strøm skal etterspørre miljøvennlige varer og tjenester, samarbeide med bedrifter som er gode på miljø og kreve dokumentasjon på at miljøkrav er oppfylt. Estetikk Steen & Strøm skal bedre sin estetiske standard både ved eksisterende sentre og i nye. Sikkerhet Det skal være trygt for publikum å besøke sentrene til Steen & Strøm. Steen & Strøm skal arbeide målrettet med brannvern og etterleve lover og forskrifter Steen & Strøm skal arbeide systematisk for å redusere både risiko og konsekvens av brann slik at sikkerhet for mennesker og verdier er best mulig. Kriminalitet og terror Steen & Strøm skal samarbeide med lokale myndigheter. Steen & Strøm skal bekjempe alle former for kriminalitet ved sentrene slik at det er trygt for publikum å oppholde seg der. sosiale mål Korrupsjon Det skal ikke forekomme tilfeller av økonomisk kriminalitet og korrupsjon innen Steen & Strøm. Arbeidsmiljø og HMS Steen & Strøm har som mål å være blant de fremste innen helse, miljø og sikkerhet. Vi skal arbeide systematisk med å forebygge uønskede forhold og hendelser, både på det menneskelige og det materielle plan. Kunnskap, lojalitet og aktiv medvirkning skal danne fundamentet i en kontinuerlig prosess mot et stadig bedre arbeidsmiljø. Sosialt engasjement Steen & Strøm skal være en sosialt engasjert bedrift med hjerte for både små og store saker, lokalt så vel som globalt. Vi skal være en positiv bidragsyter i lokalmiljøene og åpne våre sentre som arena for å bringe kunst og kultur ut til publikum. Vi skal bidra til å gi våre kunder reelle muligheter til å handle miljøvennlig og etisk. istockphoto økonomiske mål Verdiskaping Vi skaper verdier for vår eiere, men også for ansatte, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig. Vi styrker lokalt næringsliv hos våre samarbeidspartnere og leietakere, bidrar med investeringer i offentlig infrastruktur, sysselsetter lokalt, bidrar til de ansattes velferd og bidrar til verdiskapning i samfunnet gjennom skatter, avgifter og tilskudd. Etiske retningslinjer og medarbeiderskap Vi følger strenge etiske retningslinjer som er forankret i hele organisasjonen. Som basis for vår forretningsdrift gjelder klare regler for personlig atferd, en inkluderende arbeidskultur, høy integritet og respekt for lover og regler. 8 Miljø- og samfunnsansvar 2011/2012 9

6 Miljøprogrammet Godt Valg Vi etterstreber effektive og tilgjengelige handelstilbud, med stadig strengere krav til miljøeffektivitet. Miljøprogrammet Godt Valg 10 Miljø- og samfunnsansvar 2011/

7 stedsutvikling stedsutvikling Henrik Larsen Development Director Miljøbevisst fra start I utviklingsprosjekter har Steen & Strøm to hovedfokusområder: Å bygge der folk bor, og å bygge miljø riktig. Begge disse forholdene er vesentlige for miljøriktig drift i fremtiden. Når Steen & Strøm utvikler nye sentre, er miljøfokuset med fra start. Det er en selvfølge at miljøet ivaretas i alle ledd, fra idéstadiet til ferdig utviklet senter og i senterets levetid. I et miljøperspektiv er nåtid og fremtid tett forbundet i stedsutviklingsprosjekter, sier Corporate Development Director Henrik Larsen. Miljøriktig lokalisering er det første kriteriet, og nye sentre legges derfor til steder der det allerede finnes en veletablert infrastruktur, gjerne med kollektive knutepunkt, og i nærheten av der folk bor. Dette gir effektive og tilgjengelige handelstilbud, med mindre transportbehov, både for varer og kunder, sier han. Videre legger Steen & Strøm til rette for behovsrettet stedsutvikling. I det legger vi at handel bare er ett av mange tilbud, og må integreres med øvrige behov i nærområdet. Dette innebærer god integrasjon med kollektivtilbud og øvrig infrastruktur, kultur og fritidstilbud, kontorer, servicetilbud og boliger. God stedsutvikling innebærer å skape god bykultur med åpne områder og myldrende liv, i motsetning til de mer tradisjonelle kjøpesentrene. Grønne energikilder. I selve byggefasen må alle aktører forholde seg til konkrete miljøkrav. Som byggherre stiller vi detaljerte krav til sikring av miljø i hele prosjektfasen samt til miljødokumentasjon, forklarer Larsen. Steen & Strøm har som mål å være ledende i bransjen innen miljø- og samfunnsansvar. Det målet ble nådd for et par år siden. Vi har en tydelig ambisjon om å beholde den posisjonen. Det ingen vits å være nummer to, understreker han. Når Steen & Strøm bygger nytt, etterstrebes et klimagassnøytralt prosjekt basert utelukkende på grønne energikilder. Det er et mål at energiløsningene er effektive, som at overskuddsvarme gjenvinnes og brukes et annet sted i senteret. Vårt mål er å få full synergieffekt ut av de ulike tekniske løsningene, sier Larsen, som sier at et hvert nytt prosjekt skal bli «best practise» innen energibruk. Sammen med gode samarbeidspartnere og rådgivere utvikles stadig bedre og mindre energikrevende løsninger. Hovedfokus er å bygge der folk bor, og å bygge miljøriktig, fastslår han. God utnyttelse. Et godt eksempel er Åsane nye senter i Bergen. Her er målet å redusere antall kilowatt timer med 60 prosent i forhold til dagens situasjon. Det er i planen derfor tilrettelagt for en egen energisentral for oppvarming og kjøling av bygningene, samt oppvarming av vann. Det er også planer om å etablere en park av geobrønner på 200 meters dyp i fjellgrunnen under området. Dette gir mulighet til å ta vare på overskuddsenergien fra kjølingen fra frysere, kjøledisker og aircondition i sommerhalvåret og gjenbruke energien på et senere tidspunkt. Dette er løsninger som viser at Steen & Strøm stadig har en ledende posisjon i vår bransje når det kommer til miljøansvar, sier Larsen. BREEAM. Gigantprosjektet i Åsane og det nye storslagne Emporia i Malmø er begge sentre som utvikles etter miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM en Hovedfokus er å bygge der folk bor, og å bygge miljøriktig. metode for å vurdere og klassifisere et byggs totale miljøpåvirkning, fra energibruk og materialvalg, til transport, avfall, vann, forurensing, helse og komfort. Implementering av BREEAM setter standarden for beste praksis innen bærekraftig design, bygging og drift, sier Larsen. Han påpeker at Steen & Strøms eiere, franske Klepiérre, nå krever at nye prosjekter klassifiseres i henhold til BREEAM-ordningen, med mål om å oppnå karakteren Very Good eller bedre. Også for utviklingsprosjektet i Odense i Danmark er det lagt opp til å benytte BREEAM, selv om Green Building Council i Danmark foreløpig kun tilbyr det konkurrerende systemet. BREEAM et godt verktøy Miljørådgiver Anders Nohre-Walldén i AsplanViak og Norwegian Green Council mener BREEAM er et godt verktøy å bruke i Steen & Strøms utviklingsprosjekter. Han er rådgiver i utviklingen av nye Åsane sentrum i Bergen. Som ordning ivaretar BREEAM de viktigste miljøaspektene som Steen & Strøm skal forholde seg til i utviklingsprosjekter; energi, materialvalg, landskap og økologi, vannforbruk, avfallssortering, kollektivtransport og trafikale forhold med mer. Tverrfaglighet er en viktig faktor, sier miljørådgiveren. I Åsane-prosjektet mener han Steen & Strøm har gjort en særlig grundig analyse av energibehovet og funnet hensiktsmessige løsninger. I tillegg vil jeg fremheve arbeidet som er gjort med å kartlegge økologien i området. Det er laget en plan for bærekraftig flora, et positivt bidrag som viser at Steen & Strøm ikke bare konsentrerer seg om handel, men også er opptatt av tilføre lokalmiljøet verdi, sier han. Miljørådgiveren sier han føler at Steen & Strøm tar miljøet på alvor, selv om det er for tidlig å sette to streker under svaret. Samspill er viktig i slike prosjekter. I fremtiden tror jeg på å involvere de som skal drifte og bruke sentrene på et tidligere tidspunkt, både teknisk personell og leietakere. De som skal sitte med ballen senere, må få komme inn og sette premissene, konstaterer Nohre-Walldén. 12 Miljø- og samfunnsansvar 2011/

8 iso miljøfyrtårn Re-sertifiseringen er i gang Alle Steen & Strøms norske sentre er miljøfyrtårnsertifisert. Nå er resertifiseringen i gang, og prosessen skal være gjennomført i løpet av Kontinuerlig forbedring er standarden Steen & Strøm har startet prosessen med å få hele virksomheten sertifisert i henhold til ISO som er en internasjonalt standard for «miljøstyring». Som første kjøpesenterselskap i Skandinavia har Steen & Strøm startet arbeidet med å ISOserti fisere sentrene. Standarden spesifiserer krav for etablering av blant annet miljøpolitikk og innebærer ekstern revisjon hvert tredje år. ISO handler om kontinuerlig forbedring og om hvordan vi skal sikre at vår virksomhet tilfredsstiller lovmessige krav og øvrige systemkrav som må etterleves. Med ISO implementert vil det stilles strengere krav til revisjon, rapportering og ledelsesforankring, sier Group Quality Director og CR-ansvarlig i Steen & Strøm, Stein Thorstensen. Han understreker at tidligere tiltak, som Miljøfyrtårn, Key2Green, Svanens innkjøperklubb m fl, vil styrkes ytterligere gjennom en harmonisering av nåværende praksis på tvers i konsernet. Metodisk prosess. Målet er at alle sentre skal være sertifisert innen Steen & Strøm har engasjert det svenske konsulentselskapet VEGA til hjelpe med å bygge opp og implementere et miljøledelsessystem som skal sertifiseres i henhold til ISO VEGA har lang erfaring med hva som kreves for å lykkes og har blant annet bistått Choice Hotels Scandinavia i samme prosess. Deres konsulenter vil bidra med metodikk og rammeverk for å sikre at arbeidet blir effektivt og metodisk gjennomført. Tre pilotsentre. Det er lagt opp til en involverende prosess for de ansatte, slik at alle får eierskap til miljøarbeidet og dermed en ytterligere påminnelse om at Steen & Strøm er et «grønt sel- Illustrasjon: Tora Marie Norberg/Svovel skap» med klare ambisjoner. Arbeidet med å klargjøre tre kjøpesenterpiloter, én i hvert land, er i gang. Etter dette begynner oppgaven med å lage en felles «implementeringspakke» som blir mal for prosessen i de øvrige sentrene. Dette vil kreve en viss medvirkning fra senterledelsen, men omfanget av arbeid lokalt vil være begrenset på dette stadiet. Stein Thorstensen mener at innføring av ISO i liten grad vil påvirke leietakere, men konstaterer at alle må forholde seg til Steen & Strøms handlingsplaner og prinsipper for miljøledelse. Skal vi fortsette å være best på miljøog samfunnsansvar, må vi bedrive kontinuerlig forbedring. Det aller viktigste fremover, sett i et miljøperspektiv, er å redusere energibruken ytterligere, sier Thorstensen. Skal vi fortsette å være best på miljø- og samfunnsansvar, må vi bedrive kontinuerlig forbedring. Stein Thorstensen, CR-ansvarlig Et av kriteriene i miljøfyrtårnordningen er at virksomheten re-sertifiseres etter tre år. Steen & Strøm startet den skrittvise sertifiseringsprosessen av kjøpesenterene i 2007, og nå er det altså tid for å fornye sertifikatene. Vi gjorde oss noen erfaringer i første runde, som vi formidlet til Stiftelsen Miljø fyrtårn. De har gjort noen endringer i kravene som bedrer gjennomføringen av sertifiseringen i praksis, sier Property Management Director i Steen & Strøm Norge, Geir Mangen. Ny modell. Tidligere måtte 15 prosent av leietakerne miljøsertifiseres for at kjøpe senteret skulle få sin sertifisering. Det viste seg å være krevende. Mange av sertifiseringskravene er vanskelige å håndtere for butikkene, spesielt hvis de er del av en kjede. Vi har opplevd at hele sentersertifiseringen kunne henge på én butikk, forteller Mangen. Dette var ett av innspillene som ble brakt videre til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Når resertifiseringen starter har dette og flere krav blitt endret. I tillegg sertifiserer vi vårt eget hovedkontor, og det forenkler sertifiseringsarbeidet på hvert senter, sier Mangen Mange gevinster. Mangen minner om de mange fordelene miljøsertifiseringen bringer med seg. De nye kravene som åpner for at kjedenes hovedkontor sertifiseres, vil gi økt fokus, mer systematikk og bedre dokumentasjon sentralt. De enkelte butikkene oppnår gevinster gjennom at miljøbelastningen minimeres både i innkjøp, avfallshåndtering og transport, sier han og påpeker at det ikke er noen ulempe at Steen & Strøm også har startet prosessen mot en ISO sertifisering, som er mer omfattende enn miljøfyrtårnordningen. Dette betyr ikke merarbeid. Tvert i mot kan miljøfyrtårnrapporteringen være et bidrag til nødvendig dokumentasjon til ISO-sertifiseringen, sier han. 14 Miljø- og samfunnsansvar 2011/

9 ledelsesforankring ledelsesforankring Miljøfokuset sitter i ryggmargen Søren Brogaard Country Manager, Danmark Vi jobber stendigt med miljøfrågorna I 2011 jobbet vi for å opprettholde miljøengasjementet i kjøpesentrene. Rapporteringen vi må gjøre som miljøfyrtårnbedrift, tvinger oss til å holde fokus. Det samme gjør medlemskapet i Svanens innkjøperklubb, som bidrar til innkjøp med mindre miljøbelastning. For eksempel benytter vi bare strømleverandører som kan dokumentere at strømmen kommer fra fornybare energikilder. Det mest spennende vi gjorde i 2011 var nattevandringen, night hiking, hvor vi jaktet på kilowattimer. Den sjuende november gikk vi rundt på alle sentrene etter stengetid for å sjekke om det var lys i fellesarealene, i butikkene eller om lufteanlegget var i gang. Alt fra senteransatte til regionsjefer og personer fra teknisk avdeling deltok. Vi gjorde mange funn og fikk mange aha-opplevelser. Dette skal vi gjøre igjen neste år! Vi ønsker å ha med oss bransjen i å tenke nytt. Leietakerne står for drøyt halvparten av strømforbruket i et kjøpesenter. Hvis de greier å redusere strømbruken på belysning, avgis mindre varme i lokalene og behovet for kjøling reduseres. Det gir altså dobbelt effekt. Dette ønsker vi å bidra til. Nå leter vi etter løsninger som krever mindre strøm og vi ser på om vi kan legge inn krav til leietakerne i leiekontraktene. Her ønsker vi å ha med oss bransjen i å tenke nytt. Derfor har vi i Steen & Strøm tatt et initiativ overfor Amfi, Thon og Sektor med mål om at vi kan utvikle en bransjestandard sammen. Miljø er langt mer enn strømforbruk. I 2011 reforhandlet vi alle renovasjonsavtalene våre. Selvfølgelig var vi opptatt av prisen, men kvaliteten i avfallsbehandlingen var like viktig. Et viktig krav vi stilte, var at minst 75 prosent av avfallet skulle gjenvinnes. Dette måtte leverandørene dokumentere. Det var også et kriterium at avfallet ikke skulle kjøres langt, for eksempel til Sverige. Da ville jo vinningen gå opp i spinningen. På kjøpesentrene på Økern og Vinterbro la vi om fra fossil oppvarming til bio-olje, som blant annet kommer fra gjenvinning av matavfall. En slik omlegging koster ikke så mye, og uansett er jeg opptatt av at vi fokuserer på gevinsten et renere klima, rett og slett. Etter hvert skal alle sentrene i Norge legge om til oppvarming med bio-olje. I Steen & Strøm fortsetter vi å fokusere på miljøvennlig drift. ISOsertifiseringen som vi har startet på, kommer som en naturlig oppfølger til Miljøfyrtårn i Norge. Jeg synes det er flott at vi har kommet så langt. Miljøarbeidet er ikke noe vi gjør ved siden av daglig drift, det sitter i ryggmargen vår. Hvis myndighetene pålegger oss å gjøre miljøtiltak en dag, er jeg sikker på at vi er der allerede. Det er bare å komme! Sigbjørn Hoem Country Manager, Norge CR er i dag en del af Med CR som en integreret del af virksomhedens drift bliver både resultater og nye tiltag en naturlig del af det engagement, vi alle lægger i arbejdet hermed. CR er ikke kun regler og forordninger, der skal overholdes. Det er en virksomhedskultur, der i høj grad drives af medarbejdernes forståelse, engagement og vilje til at blive bedre på dette vigtige område. En række af de elementer, som jeg de tidligere år har nævnt som vores fokusområder, er selvfølgelig de samme. Begrænsninger på energiforbrug og CO 2 vil således altid have høj prioritet. I dag sker det blot via projekter, der raffinerer tidligere tiltag og dermed til stadighed sikrer opfyldelsen af vores mål om at være 20 pct. bedre end andre i branchen. Vores kolleger bliver hele tiden bedre. Og kappestriden om at være bedst sker i en god ånd og med tæt udveksling af erfaringer til stor gavn for os alle og med miljøet som vinder. Produkterne, som skal hjælpe os med at virkeliggøre CR programmerne, bliver også til stadighed bedre, sådan at for eksempel den stærkt energibesparende LED-belysning kan Kappestriden om at være bedst sker i en god ånd. kulturen bringes i anvendelse flere steder. Affaldshåndteringen er et andet CR område, som også hele tiden bliver bedre. I løbet af året har vi nået fem af de mål, vi opstillede med vores tyvepunktsliste over CR tiltag, der skal arbejdes med. For eksempel er vi allerede nu oppe på en genindvinding på cirka 60 procent af affaldet, hvilket er et langt stykke af vejen i forhold til målet om at nå 75 procents genindvinding i løbet af de kommende to til tre år. Og så vil jeg nævne et område, som jeg er specielt stolt af at kunne tage med i denne statusrapport. Det handler om, at alle Steen & Strømadministrerede shoppingcentre nu er forsynet med hjertestartere, og at alt personale er fuldt uddannede i brugen af disse samt i almen førstehjælp, sådan at personsikkerheden for vores mange kunder og butiksansatte er væsentligt øget. På alle disse og mange flere måder er CR i dag en central del af virksomhedskulturen i Steen & Strøm. Og de mange tiltag til gavn for miljøet resulterer for en stor dels vedkommende endda også i kontante besparelser. Det gør de, fordi det øgede fokus på sagen giver alle medarbejdere tanker og ideer til, hvordan tingene både kan gøres mere rigtige og mere smarte, i forhold til det miljø vi alle sammen skal passe på. Som den koncern Steen & Ström är, med stora köpcentrum som på många sätt påverkar miljön, så är det oerhört viktigt att vi tar vårt ansvar. Vi måste vara en ansvarstagande medlem i ett samhälle som vi alla agerar i. Och det gäller inte bara miljö, det gäller även ur ekonomiska och sociala perspektiv. Genom att hela tiden aktivt fokusera på dessa områden bidrar vi så gott vi kan. År 2011 var ett år då vi lade stor kraft på våra köpcentrums energiförbrukning. Det har gett resultat. I Sverige minskade köpcentrumen sin förbrukning med hela 30 procent under året. För att ytterligare motivera våra köpcentrum till att aktivt arbeta med frågorna har vi infört Steen & Ström Energy Award. I år kammade Hageby Centrum hem segern i mest sparad el, År 2011 var ett år då vi lade stor kraft på våra köpcentrums energiförbrukning. Sollentuna blev bäst i «värmeklassen». Vi har även arbetat preventivt på andra sätt. En av många lyckade satsningar är våra nattvandringar. Det innebär att teknikerna går runt i byggnaderna och ser till att inget onödigt lysande lampor i butiker eller ventilationsaggregat är igång under nätterna. Det har gett en enorm effekt. Både våra norska och danska köpcentrum har anammat vår satsning. Tack vare nattvandringarna har 4,2 miljoner kwh el sparats i hela koncernen. Steen & Ströms sätt att jobba, där miljöarbetet är en del har beskrivs i två Wilner Anderson Country Manager, Sverige skrifter Driftgemensamma kostnader och Managed by som vi har gett ut under året. Driftgemensamma kostnader visar hur vi arbetar med just värme och el. Managed by delas ut till våra hyresgäster. Vi ställer inga krav på våra hyresgäster i formell mening, men pekar på möjligheter till förbättringar. De är för det mesta tacksamma över att kunna bidra och att spara pengar. När det gäller sociala frågor har personalen på vår development-avdelning samt teknikerna fått testa på hur det är att vara rullstolsbunden alternativt blind för en dag allt för att upptäcka de eventuella brister som våra köpcentrum har. Vi undersöker om vi ska införa trygghetsvandringar i några utvalda köpcentrum. Det innebär att polis, sociala myndigheter eller kommunen finns på plats och gör sig synliga. Men vår satsning slutar inte där. Steen och Ströms högt ställda ambition är att samtliga köpcentrum ska vara ISO-certifierade Just nu pågår ett pilotprojekt som innebär att tre av våra köpcentrum ska vara certifierade nästa år. Vi slutar aldrig arbeta med de här frågorna. De kräver ett kontinuerligt arbete. Det vet vi om och det följer vi. För miljöns, ekonomins, samhällets och framtidens skull. 16 Miljø- og samfunnsansvar 2011/

10 samarbeid med leietakerne 18 tips og råd som vi utfordrer våre leietakere til å gjennomføre, for å bidra til redusert CO 2 -belastning 1. Velg lavenergibelysning og installer styringsenheter som reduserer egen energibruk. 2. Reduser oppvarmingen i egen butikk og dermed kjølebehovet. 3. Tilby restvarme til oppvarmingsbehov i senteret. 4. Frem miljøriktige og rettferdige varer overfor kundene. 5. Engasjer butikkens ansatte til å tenke miljø og bli nysgjerrig på miljø produktene i eget sortiment. 6. Etterspør informasjon om miljøegenskaper for produktene fra dine leverandører, slik at butikken har gode salgsargumenter og kan veilede miljøbevisste kunder bedre. 7. Samarbeid med leverandører for å fremme deres miljøprodukter, blant annet ved aktiviteter i butikk. 8. Still miljøkrav til leverandører av varer og tjenester, fokuser på de store leverandørene. 9. Kjøp inn svanemerkede forbruksvarer som for eksempel kopipapir, renholdsprodukter, hygieneprodukter, toalett- og tørkepapir. 10. Kjøp inn miljømerkede kontormaskiner, for eksempel Svanemerket, TCO eller Energystar merket. 11. Tilby kunder flergangs handlenett og miljøtilpassede poser. 12. Sett kort- og langsiktige mål for virksomhetens miljøarbeid, for eksempel sorteringsgrad på minst 70 prosent. 13. Redusere avfallsmengder internt og krev mindre emballasje fra leverandører. 14. Tilrettelegg kildesortering for egne ansatte og husk å merke godt. 15. Påvirk produsentledd og egen kjede til å bli medlem i Grønt Punkt. 16. Tenk gjenbruk av markedsmateriell, som plakater og annet. 17. Tenk gjenbruk og miljø ved oppussing av butikken, velg innredningsløsninger av naturlige og lavemitterende materialer som kan gjenbrukes og som enkelt lar seg kildesortere ved avhending. 18. Motiver egne ansatte til å samkjøre, reise kollektivt, sykle eller gå til og fra jobb. Vi oppfordrer våre leietakere til å velge lavenergibelysning og installere lysstyring. Dette er det viktigste miljøtiltaket i en butikk. istockphoto 18 Miljø- og samfunnsansvar 2011/

11 Miljøprogrammet Godt Valg Vi skal være en positiv bidragsyter i lokalmiljøene. Miljøprogrammet Godt Valg 20 Miljø- og samfunnsansvar 2011/

12 skandinavia rundt skandinavia rundt Gulskogen støtter New Life Gulskogen Senter har samarbeidet med «New Life», som samler inn brukte klær, leker, møbler etc til de trengende i Øst-Europa og Afrika. I kildesorteringsrommet står det permanent en egen container der leietakerne kan levere foreldede, men fullt ut brukbare produkter. I tillegg har senteret gjennomført flere markedsaktiviteter sammen med organisasjonen, blant annet innsamling av fotballer, fotballutstyr og sykler. I februar 2012 hadde Gulskogen senter en kampanjen kalt Come2gether der de sammen med New Life inviterte mer enn 300 barn fra Gulskogen skole til å være med å lage Buskeruds lengste vennelenke. Løftet var at dersom barna klarte å lage en sammenhengende lenke på mer enn 250 meter, ville senteret gi kroner til et nytt kjøkken på et gateguttsenter i Tido i Kenya. Målet ble nådd! fra tildelingen i januar 2012 hvor Donkeyboy var med på tildelingen. Gulskogen bidrar lokalt Gulskogen senter lanserte i 2011 en gladnyhet til Drammens barn og unge: Et fond som skulle inspirere og hjelpe engasjerte unge mennesker til å realisere prosjekter og ideer de brenner for. Fondet Gulskogen Inspirasjonsfond deler ut totalt kroner i året, og tildeling skjer to ganger i året. Søkermengden har vært god siden oppstart og det har vært stor bredde i hva det søkes midler til, fra teatergrupper, musikk- og dansetalenter til allidrett, filmprosjekter og turutstyr til velkomstklasse for utenlandske barn ved Gulskogen skole, sier Center Manager Stine Søsveen. Midlene har gått både til enkeltpersoner og store grupper. Så langt har vi delt ut penger som har kommet over 450 barn til gode, sier Søsveen. Hun forteller at Gulskogen hele tiden har fått mange henvendelser fra organisasjoner som har søkt eller bedt om penger til en aktivitet eller et prosjekt. Det oppstod etter hvert et behov for tildelingskriterier, og senteret utviklet selv ideen til fondet. Da vi opprettet fondet, økte vi også rammen for tildeling av midler. Fondet ble etablert da Drammen by rundet 200 år. Vi valgte derfor at fondet skulle støtte barn og unge for å inspirere dem til å bidra til at byen blir ytterligere 200 år. inspirasjonsfondet har bl.a. støttet Knøttespretten Allidrett, allidrettsgruppe startet av to engasjerte mammaer. Kortfilm produsert av elever ved Danvik Folkehøyskole. Fritidsutstyr til velkomstklasse, gis av inspirasjonsfondet og G-sport Gulskogen. Høvik Barne- og ungdomsteater, en oppsetning av stykket Peter Pan. Lekeplass for 22 barne hagebarn i samme gate. Foreldrerådets Arbeidsutvalg Gulskogen skole, til innkjøp av sceneelementer til skolens storstue. Foto: Tine Hvolby Effektiv nattvandring I november 2011 ble det gjennomført en energijakt på nattestid ved alle Steen & Strøms sentre i Skandinavia. Aktiviteten som var et tiltak i regi av Property Management, fikk navnet Night Hiking 2011 og skjedde simultant ved alle sentrene. Hensikten var å iverksette en felles innsats for å redusere energibruken ved sentrene. Driftspersonellet ble oppfordret til å «jakte kilowatt timer» ved å overvåke lysbruk og de tekniske anleggene utenfor normal driftstid. Mulige «energityver» er tekniske systemer som skulle vært avslått eller feil belysning. Det var videre ønskelig å kartlegge unødig lysbruk hos leietakerne, enten som følge av manglende rutiner, manglende lysstyring eller feil ved automatikken. Totalt 120 Steen & Strøm ansatte stod for nattevandringen og rapporterte umiddelbart etterpå sine observasjoner inn sentralt til Steen & Strøm. Nattjakten på sentrene viste seg å gi god uttelling: Det ble identifisert besparelser på nærmere 4,2 millioner kroner i løpet av noen få nattetimer, forteller Group Quality Director Stein Thorstensen i Steen & Strøm. Frelsesarmeen fikk pengegave Et av Steen & Strøms sosiale mål er å være et sosialt engasjert selskap med hjerte for store og små saker, lokalt så vel som globalt. Steen & Strøm valgte i 2011 derfor å donere en gave til Frelsesarmeen før jul i stedet for å gi gaver til samarbeidspartnere. Også julekortet støttet Frelsesarmeens arbeid. To viktige årsaker til at Frelsesarmeen ble valgt er at organisasjonen fokuserer på lokale tiltak og at de sprer sin hjelp til mange grupper; familier, fattige barn, rusavhengige, døve, blinde og hjemløse, for å nevne noen. Vinterbro samler inn overskuddsvarer Vinterbro senter fortsetter sitt engasjement for fattige i Europa, i fjor med forsendelser til i Romania og Bulgaria gjennom den frittstående organisasjonen Europa i Fokus. Ved hjelp av entusiastiske og positive leietakere ble det gjennom hele året samlet inn nye og ubrukte varer som på høsten ble overlevert hjelpeorganisasjonen, som har effektive rutiner og gode forbindelser for det videre arbeidet. Win-win på Lillestrøm Torv Lillestrøm Torv har utviklet et godt samarbeid med NAV, den norske arbeids- og velferdsetaten. Ved senteret har de hatt to personer på arbeidstrening, et tiltak via NAV for å få arbeidsledige ut i jobb. Dette fungerte så godt at den ene ble tilbudt fast ansettelse som vaktmester da arbeidstreningsperioden var omme. Den andre er fortsatt på tiltak, med gode utsikter til fast ansettelse. I begges tilfelle får senteret strålende tilbakemeldinger fra kunder og samarbeidspartnere. Dette er en solskinnshistorie. Vi er så fornøyde med de to, og synes det er svært hyggelig at de hjelper oss å løfte nivået på senteret. Vi tror en del av suksessen ligger i et inkluderende arbeidsmiljø hos oss, slik at de raskt har blitt en del av teamet, sier Center Manager Laila Sønstevold. Ordningen med arbeidstrening er positiv for alle parter. Vi tror en del av suksessen ligger i et inkluderende arbeidsmiljø hos oss. Laila Sønstevold, Centre Manager 22 Miljø- og samfunnsansvar 2011/

13 skandinavia rundt skandinavia rundt Grønt punkt-sentre støtter Røde Kors lokalt Fjorten Steen & Strøm-sentre Norge er blitt Grønt Punkt-senter, som de første i landet. I alt 330 butikker på sentrene deltar i ordningen og forplikter seg til å ta miljøansvar. Når både kjøpesentrene og mange av butikkene nå er merket med Grønt Punkt, viser de nå overfor sine kunder at de tar samfunnsansvaret på alvor. I fellesarealene på samtlige kjøpesentre informeres det om hva Grønt Punkt betyr, samtidig som kundene blir oppfordret til å velge butikker som er merket med Grønt Punkt. Kjøpesentre som er blitt Grønt Punkt Senter, retter oppmerksomheten mot retur og gjenvinning av brukt emballasje. Returordningene sikrer at kildesortert emballasje fra næringsliv og private husholdninger ikke kommer på avveie, men i stedet kan gjenvinnes og brukes som en ny ressurs. Amanda senter i Haugesund støtter Røde Kors Alliansen med penger og bidrar dermed til hjelpeorganisasjonens lokale arbeid for barn, ungdom, og eldre i samfunnet. I 2011 var beløpet NOK, nå er det hevet til NOK. Vi klarer aldri å bidra så mye som vi burde, men det er viktig at vi som en stor aktør i byen støtter dette viktige arbeidet for vanskeligstilte i samfunnet. Røde Kors tilbyr alt fra leksehjelp til integreringstiltak for innvandrere her i vår egen by, og det er et poeng at hjelpen skjer lokalt, sier Center Manager Arild Kildal Olsen. Han forteller at Røde Kors så vel som andre veldedige organisasjoner får bruke fellesarealene i senteret til diverse aktiviteter. Gjennom stand og aktivitet i våre fellesarealer får de en anledning til å presentere seg for publikum, sier Kildal. Metro + Mailand videregående skole = sant Metro senter utvikler stadig samarbeidet med Mailand videregående skole. De etablerte tidlig et opplegg med Salg, service og sikkerhets-linjen, både med tanke på prosjekter og praksisplasser. Metro engasjerer seg også i Ungt entreprenørskap, bidrar med juryering og premier, og lar ungdomsbedriftene ha stands i senteret. I tillegg har ledelsen hatt to elever i utplassering i senterledelsen. Annet nytt i fjor var miljøopplæring i regi av driftssjefen som ga 45 elever innføring i hvordan Metro håndterer avfall og betydningen av kildesortering. Marieberg Galleria stöttar vattenprojekt i Tanzania En källa for liv är et biståndsprojekt som initierats av Loka Brunn och som i dag stöttas av många företag. Det handlar om att skapa förutsättningar för och därefter genomföra brunnsborrningar i Tanzania, för att få frema rent vatten til människor i ett område av världen där just vatten är akut brisevara. Målet för kampanjen En källa för liv i Marieberg Galleria var att samla in ett bidrag på kr till en ny brunn i Njiro, Tanzania. Utfallet blev SEK. Unge entreprenører inntok Maxi Foto: Fredrik Naumann Foto: Loka Brunn Maxi Storsenter var medarrangør av fylkesmessen for ungdomsbedrifter i Hedmark og Oppland i 2010 og 2012 og vil også påta seg dette i I senterets fellesarealer fikk rundt 110 bedrifter presentere produktet og bedriften sin på egen stand, og under messen inntas senteret av mer enn 1000 elever. De ansattes kantine blir juryrom, og i andre tilgjengelige lokaler kjøres foredrag og presentasjoner. Vi har et løpende samarbeid med Ungt Entreprenørskap i Hedmark og synes det er fint å kunne tilrettelegge for det engasjementet de unge har. Vi ønsker å bidra til at unge gründere skal få vise seg frem, sier Center Manager Dagfinn Lerberg. Han forteller at de ofte blir kontaktet av Ungdomsbedrifter som ønsker å ha en stand i fellesområde hos oss for å selge produktene sine og komme å kontakt med kunder. Vi forsøker å være rause i forhold til disse henvendelsene, sier han. Torp och kommunen tillsammans för kollektivtrafiken Torp köpcentrum har tillsammans med Uddevalla kommun tagit fram ett förslag till en ny lokalplan, om en ny regional busshållplats för att möta de regionala målen för en fördubbling av resandet med kollektivtrafik. I samband med den regionala busshållplatsen kommer det att finnas en parkeringsplats för pendlare med plats för 150 bilar. Den lokala planen ingår också en fördubbling av antalet hållplatser för lokal trafik. Torp samarbetar också med ett EU-projekt, Gröna motorvägar. Det innebär et arbete för att bygga upp laddstationer för pendeltåg parkering och parkeringsplatser för besökare. Grønn mann på Åsane Storsenter Grønn mann-prosjektet er et samarbeid med organisasjonen Spekter Pluss som samler inn avfall fra senterets leietakere to ganger daglig. Organisasjonen gir mennesker som faller utenfor arbeid eller av andre grunner trenger arbeidstrening, mulighet til å få en jobb og gjøre noe meningsfylt. Tjenesten er subsidiert av senteret og koster 32 kroner per dag. Grønn mann er et positivt og miljøriktig prosjekt, forteller driftsleder Terje Kvamme. Medarbeiderne fra Spekter Pluss sørger for kildesortering og bidrar til graden av sortering øker betraktelig. Spekter Pluss samler også inn handlevogner, slår gress, sørger for bortkjøring av større partier avfall fra leietakere til miljøstasjon, rydder uteområdene og er god samarbeidspartner for driftsavdelingen, sier Kvamme. Medarbeiderne fra Spekter Pluss sørger for kildesortering og bidrar til graden av sortering øker betraktelig. Terje Kvamme, driftleder 24 Miljø- og samfunnsansvar 2011/

14 skandinavia rundt skandinavia rundt Ny hjemmeside guider om lys Når lejerne i Field s kommer i tvivl om, hvilken lyskilde det er smartest at bruge hvor i deres butik, kan de nu søge råd om den helt rigtige på en ny hjemmeside, som shoppingcentret har etableret i samarbejde med Philips. Hjemmesiden hedder Philipsgreenpartner. com. Og foruden de konkrete løsninger til deres egen forretning kan butiksindehaverne her også finde eksempler på gode historier om lys. En af dem er fra North Facebutikken i Field s, hvor man i forbindelse med en ombygning i 2011 endte med at opsætte det mest moderne LED-lys. En beregning viste nemlig, at butikken kunne halvere sine udgifter til strøm ved at bruge LED-lys frem for traditionelle lyspærer svarende til kroner om året. Desuden fremhæver butikschef Henrik Lützen, at LED-lys også er mere naturligt og blødt og derfor mere behageligt for kunderne. I Steen & Strøm siger property management director Finn Chabert, at ideen med hjemmesiden er at hjælpe lejerne med at finde den rigtige belysning:»dels fordi der faktisk er mange penge at spare for den enkelte butik i forhold til strøm. Og dels fordi vi på driften af centrene kan spare store udgifter til køling, da for eksempel LEDlys ikke afgiver så meget varme i lokalerne som traditionelle lyspærer.«butikkerne kan via hjemmesiden også købe nye pærer og lignende. Foto: Mikael Skölderborn En grön lunga på taket På Emporias tak skall en enorm park skapa ett ekosystem för fåglar, växter och insekter. Därmed så kommer parken också att bidra till att handskas med klimatförändringar som värmeböljor och kraftig nederbörd. En annan stor miljövinst är att parken med sina gröna ytor också kommer att absorbera regnvatten och reducera avrinning. Parken är i sig unik men samtidigt en del av en global trend tillsammans med stora städer som New York, Berlin och Singapore storstäder som av hänsyn till miljön har behov av gröna lungor. Storleken på Emporias takpark är emellertid enastående. Hela kvadratmeter grönytor kommer att vara tillgängliga för allmänheten när centret öppnar i oktober, det motsvarar fyra fotbollsplaner. Terrängen blir kuperad med små toppar och höjder, och det anläggs stigar och bänkar samt en liten scen med sittplatser för konserter och andra arrangemang. På vandring mellan ätliga och doftande växter kan de besökande fort glömma att de är på taket av ett hus! Smid bukserne i Bruun s Galleri Det var opfordringen fra Bruun s Galleri til kunderne, hvis man ville støtte en god sag og deltage i konkurrencen om 5000,- kr. Kampagnen gik ud på, at for hvert par slidte men nyvaskede jeans man aflevererede, fik man en lodseddel, og dermed deltog i konkurrencen. De gamle jeans blev efterfølgende sendt ud i verden via Folkekirkens Nødhjælp. Tank strøm, mens du shopper Motorcykler, scootere og andre motoriserede køretøjer, der suser rundt på gangene i shoppingcentret er ikke hverdagskost. Men det var, hvad kunderne i Field s kunne opleve for nogen tid siden. Alt sammen som led i en event, der skulle gøre opmærksom på en ny service over for kunder med elbiler nemlig ladestandere med strøm, opsat af elbil-operatøren, Clever, i centrets P-kælder. I Danmark var Field s det første center til at indføre denne service hos Steen & Strøm. Og nu er turen kommet til Friis i Aalborg, hvor ladestanderne blev indviet i slutningen af juni ved et arrangement, hvor ti nye testpiloter samtidig fik overdraget deres elbil. Det sidste skete som led i et projekt, som Clever står bag, og som går ud på, at borgerne kan søge om at få lov til at teste en elbil gratis i tre måneder. Hensigten er med tiden at opsætte ladestandere i endnu flere shoppingcentre i Danmark. Miljørigtig højtlæsning i Bruun s Galleri højtlæsning var på programmet i Bruun s Galleri en lørdag i oktober, da Signe Lindkvist kendt fra børne-tv satte sig til rette mellem madrasser, puder og legetøj for at udbrede det glade budskab om to miljømærker. I et særligt indrettet legeområde kunne børnene slå sig ned og høre Signe læse højt af en bog om Svante og Maggie, alt i mens de selv tegnede og malede. Svante og Maggie er historien om svanen Svante, der efter et styrt mister hukommelsen og tror, han er en struds. Undervejs møder han blomsten Maggie, og de to må hjælpe hinanden ud af en svær knibe. Bag bogen og højtlæsningen stod Miljømærkning Danmark, der har ansvaret for mærkerne Svanen og Blomsten. Med initiativet ønskede man at gøre børnene og deres forældre endnu mere kendte med de to mærker, og hvad de står for. Når en vare er mærket med Svanen eller Blomsten, kan kunderne være sikre på, at produktet lever op til krav om fx kemikalieindhold, der er skrappere end loven kræver. Samtidig fordrer mærkningen, at producenterne lever op til strenge krav om energiforbrug og klimabelastning. 26 Miljø- og samfunnsansvar 2011/

15 skandinavia rundt skandinavia rundt Foto: John Nordahl Klimatsmart satsning i Hageby Hageby Centrums miljöarbete har uppmärksammats på bred front. Under 2011 mottog centrumet två priser: Steen & Ström Corporate Responsibility Award för Klimatsmarta shoppingdagar, samt den svenska utmärkelsen Steen & Ström Energy Award, eftersom man var det köpcentrum i Sverige som sparat mest el under Arktisk atmosfære VestsjællandsCentret kørte før jul en kampagne sammen med WWF under navnet Artic Christmas. Hele centret var smukt dekoreret med is og arktiske dyr, og formålet med kampagnen var at øge bevidstheden om WWF Danmark og samle penge ind til foreningens arbejde i de arktiske områder. Derudover var der en bod i centret, der solgte WWF isbjørnebamser. For hver solgt bamse blev der adopteret en ægte isbjørn på Grønland.»Alle aktiviteterne handlede om Grønland. Vi solgte mellem 300 og 400 isbjørne. Vi havde også 20 slædehunde, der skabte opmærksomhed og trak kunder til centret«, siger Center Marketing Manager Charlotte Andersen, og fortæller, at modellen på forsiden af kataloget er den kendte kunstner Julie Bertelsen, der normalt aldrig stiller op i reklamekampagner for shopping eller produkter.»hun er selv fra Grønland og støtter WWF. Hun ville meget gerne være model og stillede op gratis. Kunderne tog rigtig godt imod kampagnen. Kunderne var glade for det seriøse budskab i kampagnen og for vort samarbejde med WWF«. Kampagnen fik i øvrigt sølv i Solal Marketing Awards, i kategorien Cause Related Marketing. Vi arbetar hårt med vår miljöprofil och ser över allt från el till värme och energi. Men CR handlar även om samhällsfrågor. Vi har en hög tillgänglighetsgrad, och även där har vi fått Norrköpings kommuns tillgänglighetspris, säger centrumchefen Peter Löfquist. Prisad klimatsmart shopping. Ett av deras mest uppmärksammade event var Klimatsmarta shoppingdagar, som Anna Johansson Ekqvist, centrumkoordinator på Hageby Centrum, ansvarade för. Det resulterade i att de vann Steen & Ströms Corporate Responsibilty Award. Allt började med att Norrköpings kommun satsade hårt på Earth Hour, och vi ville inte vara sämre. Den inföll dessutom lönehelgen i mars, en viktig dag för ett köpcentrum, berättar hon. Vi insåg att det finns gemensamma beröringspunkter inom både miljö och det kommersiella. Att skapa rätt typ av namn var viktigt. Klimatsmarta shoppingdagar är i sig motsägelsefullt, men det blev en bra rubrik på vårt event. Vi lade stort fokus på att arbeta fram en bra logotyp med hjälp av vår reklambyrå, för att verkligen få eventet lockande. Skapar goodwill. Enligt Anna Johansson Ekqvist hade ursprungsidén flera ben. Framför allt ville man belysa hur Steen & Ström arbetar med miljöfrågorna. Köpcentrumen arbetar hårt med miljöfrågorna varje dag och det ville vi lyfta fram för allmänheten genom en utställning som visade upp just Steen & Ströms miljöarbete. Samtidigt ville vi aktivt visa upp för våra besökare att de alltid har ett aktivt val. Det behöver inte vara så svårt att välja miljöprodukter. Butikerna erbjuder ofta klimatsmarta val, säger Anna Johansson Ekqvist. Som en del av eventet genomfördes en modevisning med enbart miljövänliga kläder. Dessutom installerades unika laddstationer för elfordon. Eventet i helhet blev mycket lyckat och gav bra medierespons. Flera andra köpcentrum har hört av sig. Jag tror att samma typ av event går att genomföra på samma sätt i våra andra köpcentrum. Det kanske inte gav den största effekten rent omsättningsmässigt, men väl ur förtroendehänseende. Den här typen av event skapar goodwill på lång sikt, avslutar Anna Johansson Ekqvist. 28 Miljø- og samfunnsansvar 2011/

16 Miljøprogrammet Godt Valg Miljøprogrammet Godt Valg For å nå mål om ytterligere energireduksjon, må vi samarbeide nært med leietakerne. 30 Miljø- og samfunnsansvar 2011/

17 energiledelse energiledelse Finn Chabert Property Management Director Masser at hente på energien I 2011 høstede Steen & Strøm med stor succes de lavthængende frugter, når det gælder energiforbruget. Så fra nu af skal man strække sig lidt mere for at hente de næste besparelser. Ud over de kontante resultater er målet at skabe en større bevidsthed i forhold til energiforbrug. Når det handler om besparelser på energiforbrug giver teknologien store muligheder, men sætte også visse grænser. Teknologien forholder sig til de input, vi giver dem, men meget drejer sig også om holdninger og opmærksomhed. Og det er grunden til, at Steen & Strøm sidste år skabte en event, som det er hensigten at gøre til en årlig tradition: Night Hiking. Eventen løb af stablen første gang i 2011 den 7. november fra kl. 22 til midnat i samtlige shoppingcentre i Danmark, Sverige og Norge. Resultatet blev en besparelse på i alt fire millioner kwh.»night Hiking blev en stor succes, fordi vi fik lokaliseret rigtig mange muligheder for besparelser. Og fire millioner kwh er meget, når man betaler en krone per styk,«siger Finn Chabert, Property Management Director med netværksansvar for alle tre lande. Med eventen som ny tradition håber han at få skabt et permanent fokus på det samlede energi-forbrug, så det altid ligger i medarbejdernes bevidsthed at se på, om der er omkostninger, der kan skæres væk. Et andet initiativ, der har givet mærkbar gevinst på energi-kontoen i 2011, handler om indkøbsaftalerne på el.»ved at indgå langsigtede aftaler med leverandørerne er vores indkøbspris stabil hen over året, og vi ligger pænt under markedsprisen,«fortæller Finn Chabert. De største gevinster. For Steen & Strøm er de største gevinster i forbruget af energi at hente på ventilationsog køleanlæggene. Her viser de gode resultater sig øjeblikkeligt, når man udskifter ældre anlæg med nye, som udnytter energien langt bedre. Og der, hvor man ikke kan starte forfra med helt nye anlæg, havde man i 2011 gode resultater med at udskifte dele af dem. Fx i shoppingcentret på Hovedbanegården i København, hvor man skar strømforbruget ned til en tredjedel ved at sætte nye ventilatorer i det gamle anlæg var også året, hvor energioptimerings-systemet EOS for alvor stod sin prøve i alle tre lande.»sammen med timeaflæsningsmålerne har det gjort det langt nemmere for det enkelte center at styre forbruget, fordi man hele tiden kan holde budgetterne op mod det faktiske forbrug,«siger Finn Chabert og tilføjer, at det også gør det muligt at fokusere mere på driftstiderne på de tekniske anlæg, da der kan være forbrug på tidspunkter, hvor der ikke bør være det.»det vil have en stor betydning, hvis centrene kan Night Hiking blev en stor succes, fordi vi fik lokaliseret rigtig mange muligheder for besparelser. vente med at tænde for ventilationsanlægget til klokken ti i stedet for som nu klokken ni og tilsvarende lukke ned en time tidligere i den anden ende. Det er vi i gang med at se på nu og håber, at det bliver et område, hvor vi kan spare mere energi allerede fra i år.«noget andet man i år er gået i gang med at se på for alvor, er belysningen. Her er udviklingen af LED-pærer, både i kvalitet og pris, nu kommet dertil, hvor det er ved at være rigtig interessant for centrene, siger Finn Chabert. istockphoto 32 Miljø- og samfunnsansvar 2011/

18 energiledelse energiledelse Jakter på nye tiltak Med det webbaserte energioppfølgingssystemet Energinet.no som verktøy fortsetter jakten på nye tiltak som kan redusere energibruken. Innsatsen for å spare energi ved Steen & Strøms sentre fortsetter med uforminsket styrke. Med de store besparelsene som allerede er oppnådd, kreves det nå enda tettere oppfølging av energibruken for å kunne spare ytterligere. Siden 2008 har vi redusert med ytterligere 5,6 GWh/år i forhold til resultatet i fase I på 20 GWh/år. Det er veldig bra. De enkleste og mest utslagsgivende tiltakene er nå gjennomført, og det er ikke realistisk å redusere med like mye en gang til. Men vi har satt kilowatt timer som et nytt mål, sier energirådgiver Kjell Petter Småge hos samarbeidspartner Evotek. Han har jobbet med Steen & Strøm i seks år og påpeker at mange har opparbeidet solid forståelse for hvordan de tekniske anleggene virker og viser stor interesse for å spare kilowatt timer. Fellesnevneren blant de som lykkes best med å spare energi, er fokus. De som hele tiden leter etter forbedringstiltak og setter dem på ønskelista si, er de som får best resultat, sier han. Automatisk overvåking. Oppfølgingen skjer via Energinet.no, som automatisk overvåker energiforbruk og effektuttak. Ikke bare på elektrisitet, men også på gass, olje og fjernvarme. Systemet måler forbruket i kilowatt timer og viser dette som grafer, såkalte ET-kurver. Disse viser hva forbruket burde være med tanke på temperaturen inne og ute. Kurven fungerer som et budsjett for energibruk, konstaterer Småge. Systemet avdekker raskt avvik og feil i de tekniske anleggene, og gir driftssjefen ved det enkelte senter mulighet til iverksette tiltak som stanser et løpende forbruk med én gang. Rapportering essensielt. I Steen & Strøm Norge tar alle driftssjefer ut rapporter fra Energinet som de kommenterer og sender inn til Drift sentralt hver måned. Rapportering til organisasjonen er selve ryggmargen i energiledelse. Uten rapportering, vil fokuset falle, sier Småge. Alle driftsansvarlige har fått opplæring i bruken av Energinet. For å få full uttelling kreves det imidlertid at den enkelte bruker det jevnt, og noen kan nok fortsatt bruke litt mer tid på dette. Det går an å se hvor mye hver måler trekke time for time og på den måten fange energityven. Full enøk-analyse. I forbindelse med at all bygningsmasse skulle energimerkes, ble det gjennomført full enøk-analyse ved alle sentrene. Enkelte steder ble det avdekket behov for flere målere Å lykkes med energireduksjon krever mye engasjement og interesse. og målepunkter som vil kunne bidra til bedre oppfølging av energibruken. Enøk-analysen avdekket alt fra store investeringsbehov, som utskifting av tekniske anlegg, til forbruk som kan reduseres med små og enkle grep. Men selv disse må selges inn. En grunn til at enkelte sentre ikke har maktet å redusere energibruken så mye som de kunne, er at de ikke lykkes med å selge inn tiltakene lokalt, sier energirådgiveren, som ønsker å få frem at Steen & Strøm er blant i de beste i Norge innen miljø- og samfunnsansvar. Mange eiendomsbesittere fokuserer bare på energi, mens det her er en gjennomarbeidet miljøtanke som ligger til grunn. Foto: Jan Lillehamre Daglig bruk av energioppfølgingssystemet er essensielt for å ha kontroll på energibruken. Siden implementeringen av Energinet i 2005, har Steen & Strøm Norge opplevd betydelige besparelser! Viktig støtte fra Enova Støtten fra Enova gjør det lettere å holde fokus på energibruk og bidrar til bedre beslutninger, sier Geir Mangen, som er Property Management Director i Steen & Strøm Norge. Høsten 2005 sendte Steen & Strøm den første søknaden til Enova, som er eid av Olje og energidepartementet og som har som oppgave å drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk i Norge. Støtten gikk til et treårig enøkprosjekt, som førte til en årlig besparelse på 20 millioner kwh. I dag er Steen & Strøm i gang med et nytt Enova-støttet prosjekt som vil gi ytterligere besparelser på rundt 9 millioner kwh årlig. Et krav for å få støtte fra Enova var at Steen & Strøm innførte energiledelse. Gjennom websystemet «Energinett» kan Steen & Strøm følge strømforbruk og effektuttak måler for måler, time for time, og sette inn tiltak der det trengs, forteller Mangen. Steen & Strøm jobber kontinuerlig med energieffektivisering. Støtten fra Enova går til å tenke på energibruk og miljø i utviklingsprosjekter og i forbindelse med vedlikehold av eksisterende sentre. Lærdommen vi får, formidler vi i organisasjonen og tar med inn i nye prosjekter. Vi har ambisiøse mål, og har oppnådd at et kjøpesenter ikke bruker mer energi per m 2 enn et kontorbygg i privat eie eller utleie. Likevel kan vi bli bedre, og støtten fra Enova er en viktig pådriver i dette. 34 Miljø- og samfunnsansvar 2011/

19 green star Green star Internasjonal stjernestatus Den vitenskapsbaserte undersøkelsen GRESB rangerer Steen & Strøm blant de ti prosent beste eiendomsaktørene i Europa når det kommer til miljø- og samfunnsansvar og har gitt oss klassifiseringen «Green Star 2011». istockphoto The Global Real Estate Sustainabilty Benchmark GRESB er en årlig vitenskapsbasert referansemåling som måler miljøprestasjoner i eiendomsporteføljer verden over. Steen & Strøm er ranket som nummer 45 i undersøkelsen hvor totalt 339 av de største eiendomsaktørene i verden deltar. Poenggivningen i undersøkelsen viser at selskapet er en av de ledende innenfor bærekraftige ytelser i eiendomsbransjen. Steen & Strøm har virkelig overgått sine konkurrenter i bransjen og fikk en score på over 50 prosent både på Ledelse & politikk og Måling & implementering, som var kravene for å oppnå Green Star, sier programansvarlig Arjan Keijzer i GRESB Foundation. Steen & Strøm scoret henholdsvis 64 prosent og 60 prosent i de to kategorien og fikk en total på 61 prosent. Undersøkelsen har omfattet eiendommer over hele verden, med en samlet verdi på 928 milliarder kroner. GRESB mottar data fra hele verden og sammenligner disse med hverandre (benchmarking) for å identifisere styrker og svakheter ved hvert eiendomsselskap eller fond med hensyn til gjennomføringen av bærekraft i eiendomsporteføljen. Målet er å stimulere deltakerne til å oppnå beste praksis innenfor bærekraftig adferd i eiendomsbransjen. Resultatene fra undersøkelsen har blitt analysert og klassifisert innenfor region og sektor, og de samlede resultatene er publisert i GRESB s forskningsrapport for Rapporten kan lastes ned via GRESB hjemmeside. Steen & Strøm kan fritt benytte GRESB Green Star-logoen i kommunikasjon til investorer og andre interessenter. Steen & Strøm har virkelig overgått sine konkurrenter i bransjen. GRESB s kartlegging plasserer deltakerne inn i fire kategorier: Green Starters, Green Talk, Green Walk og Green Stars. 36 Miljø- og samfunnsansvar 2011/

20 Miljøprogrammet Godt Valg Miljøprogrammet Godt Valg Vi søker varige effekter ved optimalisering av energibruken på sentrene. 38 Miljø- og samfunnsansvar 2011/

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle.

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle. 1 Sverre Østvold Property Manager - Steen & Strøm Norge AS Driftsleders rolle. 2008 til 2010 driftsleder ved Åsane Storsenter i Bergen som i 2010 ble kåret til årets driftsteam blant kjøpesentre i Norge.

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Miljøinnkjøp i Agder

Miljøinnkjøp i Agder Miljøinnkjøp i Agder Miljøet trenger tre ting Miljø i det offentlige regelverket Lov om offentlige anskaffelser 6.Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

Presentasjon. Hamar Kommune, 10.desember 2008. Steen & Strøm ASA Dyrvik Arkitekter AS

Presentasjon. Hamar Kommune, 10.desember 2008. Steen & Strøm ASA Dyrvik Arkitekter AS Presentasjon Prosjekt Maxi Storsenter Hamar Kommune, 10.desember 2008 Steen & Strøm ASA Dyrvik Arkitekter AS Maxi storsenter Maxi storsenter eies av Steen og Strøm- kjeden og er i dag en av Hamars største

Detaljer

Miljøanskaffelser i EB

Miljøanskaffelser i EB Kvalitetssystem Energiselskapet Buskerud AS KS Område: Innkjøp Ansvarlig: Kristin Eliassen Opprettet: 14.07.09 KS Hovedprosedyre: Miljøanskaffelser i EB Godkjent: KE / Godkjent: KS Rutine: IFS

Detaljer

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt VISJON Miljøfyrtårn skal bli ledende

Detaljer

Miljøarbeid i Posten Norge

Miljøarbeid i Posten Norge Miljøarbeid i Posten Norge Colin Campbell 8 november 2012 v1.0 Posten Norge konsernstruktur Posten Norge 40% Økonomi/Finans/IT HR og HMS Kommunikasjon Post Logistikk Norge Logistikk Norden E-handel Post

Detaljer

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret

et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret et aktivitets- og kommunikasjonskonsept på senteret GODT VALG-KONSEPTET - en posisjonering for fremtiden Mål: Visjon: Budskap: Å vri kjøpsatferd i en mer miljøriktig og rettferdig retning Bli en ledende

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 1. oktober 2013 DNB Næringseiendom 2. kvartal 2013 En av Norges største private eiendomsforvaltere 100 % eid

Detaljer

miljøstrategi for norsk idrett

miljøstrategi for norsk idrett miljøstrategi for norsk idrett 1. INNLEDNING Idrettsstyret vedtok miljøstrategi for norsk idrett 28. februar 2011. Som Norges største frivillige bevegelse, er det viktig at idretten viser et samfunnsansvar

Detaljer

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 MILJØFYRTÅRN Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 Hva er Miljøsertifisering? Miljøsertifisering er et godt verktøy for å øke bevisstheten om egne klimautslipp og jobbe systematisk med klimatiltak.

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Hva er Miljøfyrtårn? Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt Sven Collett Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Lønnsomt Konkret Relevant Enkelt

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad

Difi, 19.november. Camilla Skjelsbæk Gramstad Difi, 19.november Camilla Skjelsbæk Gramstad Kort om Virke Historikk og formål Stiftet 1990 som Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) Medlemsutvikling 20 000 19 300 medlemmer 220 000 ansatte

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Rapport for miljø- og samfunnsansvar 2010/2011.

Rapport for miljø- og samfunnsansvar 2010/2011. Rapport for miljø- og samfunnsansvar 2010/2011. Miljøprogrammet Godt Valg Innhold Sparer kilowatt i sentrene Steen & Strøm har nådd det ambisiøse målet om energireduksjon på sentrene, men jakten på kilowattene

Detaljer

Miljøledelse og miljøstyring

Miljøledelse og miljøstyring en Miljøledelse og miljøstyring Medlemsmøte Grønn Byggallianse 4 februar 2010 Anne Katrine Sjøholt PTL Anne.katrine.sjoholt@ptl.no Tlf 45216286 www.ptl.no Hva er miljøledelse? -Miljøledelse er holdningsendring

Detaljer

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS

Oppstart Miljøfyrtårn. Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Oppstart Miljøfyrtårn Anne Katrine Sjøholt, Faveo Jan Vogt, Totalmiljø AS Miljøfyrtårn er Miljøledelse! MILJØLEDELSE M-rutiner etableres - Energi, avfall, innkjøp, transport, rapportering M-rutiner integreres

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012

Inter IKEA Systems B.V. 2012 Agenda IKEA og bærekraft Tre endringsdrivere Tiltak Målsetninger 25.01.2013 2 Vi trenger radikale endringer Behov for: + = Klimaendringer Flere forbrukere Radikale endringer Knapphet på ressurser + Bærekraftig

Detaljer

Miljøfokus bil. Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013

Miljøfokus bil. Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013 Miljøfokus bil Oslo og Omegn Bilbransjeforening 24.09.2013 Miljø i Bertel O. Steen Vedtak i Konsernledelsen i 2010: Bertel O. Steen-konsernet er sitt samfunnsansvar bevisst og tar miljø og miljørelaterte

Detaljer

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN GOING FOR GREEN - når miljøet er viktig for alle Canon GOING FOR GREEN 9 Vårt ansvar Din garanti Du har nettopp fått Canons miljøbrosjyre GOING FOR GREEN i hendene. MILJØSTYRING I VERDIKJEDEN Vårt miljøengasjement

Detaljer

Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere?

Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Drift konferanse for driftspersonell Miljøfyrtårn, ISO 14001 og Svanen - hva innebærer systemene for dere? Daglig leder Petter Arnestad Green Retail AS Innhold Status i GBA Systemenes overordnet betydning

Detaljer

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen

Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1 Opplæringsprogram i miljøtiltak for folkehøgskoler Nansenskolen 1. Generell innledning Nansenskolen ble i slutten av 2007 sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift (virksomhet). Dette bygger på dokumentet

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Velkommen 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering

Detaljer

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang

«De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Å være et forbilde! «De får dette fordi de legger vekt på miljø i alle ledd og tenker på fremtiden. De er et forbilde for ungdommen.» Ordfører Fabian Stang Ordfører Fabian Stang overrekker Miljøfyrtårnsertifikat

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

Handlingsplan 2012 Klima Østfold

Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan 2012 Klima Østfold Handlingsplan Klima Østfold 2012 og fremover Samarbeidsavtalen og Handlingsplanen regulerer samlet virksomheten til Klima Østfold. 1. Bakgrunn Samarbeidsmodell Klimarådet

Detaljer

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste

Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er Miljøfyrtårn? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Hva er MFT? Offentlig godkjent sertifikat på miljøledelse i offentlige og private virksomheter. To grunnsteiner: Lovlig drift Kontinuerlig forbedring

Detaljer

Erfaringer med energieffektiv drift

Erfaringer med energieffektiv drift Erfaringer med energieffektiv drift Hva er Grønt Lederskap? 2 det skal gå en grønn tråd i alt vi foretar oss Sektor Gruppen har ambisjon om å bli synlig som en ansvarlig miljø- og samfunnsaktør. For å

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 17. september 2013 Mennesker og miljø hvorfor skal vi bry oss DNB ønsker, som Norges største bank, å være et

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore

Miljørapport - K. LUND Offshore Miljørapport - K. LUND Offshore Side 1 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 5 Miljøaspekter og Miljøpåvirkning... 7 Oppfølging... 11 Oppsummering... 11 Egenprodusert tørke

Detaljer

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse

Erfaringer med ISO 14001. Miljøledelse, Grønn Byggallianse Erfaringer med ISO 14001 Miljøledelse, Grønn Byggallianse 2/5/2010 2 Innhold Litt om Undervisningsbygg Erfaringer med ISO 14001 Våre miljømål 3 Et skolebygg å være stolt av! Oslos største eiendomsforvalter

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

MILJØSTYRING. i NHO Service

MILJØSTYRING. i NHO Service MILJØSTYRING i NHO Service Miljøledelse Det er selvsagt med stolthet, men enda mer med glede, vi som organisasjon kan smykke oss med ISO 14001 sertifikat. Glede fordi prosessen har gjort noe med oss som

Detaljer

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen?

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Direktør teknisk stab, Lise Kristin Sunsby, Rom Eiendom AS Bedre byrom der mennesker møtes 1. Kort om ROM Eiendom 2. Samfunnsoppdrag 3. Miljøstrategi

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Bransjeforening for ledende eiendomsaktører MEDLEMMENE MANDATET "Norsk Eiendom arbeider for forutsigbare rammer og handlingsrom som legger til rette

Detaljer

Inter IKEA Systems B.V. 2012

Inter IKEA Systems B.V. 2012 Agenda IKEA og bærekraft Mer bærekraftig liv på kjøkkenet Forbrukerundersøkelser Tiltak for økt kildesortering 25.01.2013 2 IKEAs strategi for bærekraft: Hvor enn vi er i verden, søker vi å påvirke menneskenes

Detaljer

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011

Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011. DIFI 13. september 2011 Klimaledelse i Skatteetaten - hvor er vi høsten 2011 DIFI 13. september 2011 1 Miljøledelse (def. i ISO 14001) Den delen av organisasjonens styringssystem som benyttes til å utarbeide og iverksette dens

Detaljer

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter

Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter Lørdag 27. mars 2010 kl. 20.30 21.30 Presentasjon til Bedrifter www.earthhour.no Vil din bedrift bli en del av verdens største klimakampanje? Lørdag 27. mars 2010 fra klokken 20.30-21.30 slukker folk over

Detaljer

VINMONOPOLET - LEDENDE FAGHANDEL PÅ MILJØ MILJØSJEF FRANK LEIN

VINMONOPOLET - LEDENDE FAGHANDEL PÅ MILJØ MILJØSJEF FRANK LEIN VINMONOPOLET - LEDENDE FAGHANDEL PÅ MILJØ MILJØSJEF FRANK LEIN 2008 Miljø og samfunnsansvar identifisert som strategisk forbedringsområde Forventninger fra kunder, eiere og egne ansatte Beslutning om økt

Detaljer

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Agenda DNB Næringseiendom AS og vår Miljøstrategi ENOVA program 2007-2012 ENOVA program 2012-2016 Suksess kriterier

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Innkalling til miljørådsmøte 5.6.2015

Innkalling til miljørådsmøte 5.6.2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdelingen Notat Til NMBUs miljøråd Vår ref. 15/02094-1 Dato 01.06.2015 Innkalling til miljørådsmøte 5.6.2015 Saknr Tittel 8/2015

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010

Agenda. NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Geir Melbye NBEFs årsmøtekonferanse 2010 Agenda. 1. E.C.Dahls Eiendom AS 2. Vår filosofi 3. Forvaltning og drift av våre bygg 4. Energieffektivitet og universell utforming 5. Utfordringer i Sentrum, særlig

Detaljer

Miljøledelse og sertifisering i. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010

Miljøledelse og sertifisering i. Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010 Miljøledelse og sertifisering i framtidens byer Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere 14. sept 2010 Innhold -- Hva er miljøledelse? -- Ulike ordninger -- Hva passer for hvilke virksomheter -- Status i Framtidens

Detaljer

Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014

Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014 Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014 Adm. Direktør Gro K. Boge Hvorfor eiendom? Agenda Bærekraftig verdiskapning i DNB DNB Næringseiendoms miljøstrategi og målsettinger

Detaljer

Miljøarbeid i Posten. 6 september 2011 Klimaløftet. V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no )

Miljøarbeid i Posten. 6 september 2011 Klimaløftet. V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no ) Miljøarbeid i Posten 6 september 2011 Klimaløftet V/ Johan Swärd HMS direktør (johan.sward@posten.no ) Konsern 40% Post Logistikk Post Dialog Citymail Brevterminaler Distribusjon Kjededrift Pakker Gods

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Morten L. Elieson Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn

Morten L. Elieson Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn Morten L. Elieson Daglig leder, Stiftelsen Miljøfyrtårn Hva er Miljøfyrtårn Innhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell

Ansvarlighet i hele produktets livssyklus. Ditt valg gjør en forskjell Ansvarlighet i hele produktets livssyklus Ditt valg gjør en forskjell Vi utvikler produktene slik at forbruket reduseres. Bruk mindre, spar mer Du kan fokusere på forretningsdriften og være trygg på at

Detaljer

Frekvenstabell for spørsmål 1

Frekvenstabell for spørsmål 1 Frekvenstabell for spørsmål 1 Type virksomhet Franchisevirksomhet Virksomhet som er eid av en kjede (filial) Virksomhet i frivillig kjede Selvstendig virksomhet uten kjedetilknytning Annet 2 5% 59% 1 Frekvenstabell

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad

Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad Nettbuss Sør AS. Landsdelens største busselskap. Hvordan møter vi morgendagens miljøutfordringer? Organisasjons og HR-sjef Elise Hjørnegård Hannestad 7. oktober 2009 1 Dagens miljøutfordringer: 7. oktober

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef

Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef 1 Bærekraftig utvikling «En utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere

Detaljer

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid

Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid Miljø- og klimaprosjektet 2011 2014 og videre arbeid 1 Miljø- og klimaforum, Sola strandhotell 26. november 2014 Ivar Eriksen, eierdirektør Helse Vest RHF 2 Innhold Starten hvorfor gikk vi i gang med dette?

Detaljer

Fakta om Fairtrade. Les mer om Fairtrade-standardene for kooperativer og plantasjer på www.fairtrade.no.

Fakta om Fairtrade. Les mer om Fairtrade-standardene for kooperativer og plantasjer på www.fairtrade.no. Fakta om Fairtrade Fairtrade er en internasjonal merkeordning som gjennom handel styrker bønder og arbeidere i fattige land. Fairtrade-standardene sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser, slik

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø

Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø Hvordan utformes kontrakter i byggebransjen for å sikre en god avfallshåndtering? Pia Kruse, Miljøsjef, Ytre Miljø Skanska Globalt Europa, USA og Latin Amerika 55000 ansatte > 100 år i Norge Ca. 4400 ansatte

Detaljer

GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN. Eidsvoll Verk tomteselskap AS. 18.januar 2013. TF 201 Totalentreprise

GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN. Eidsvoll Verk tomteselskap AS. 18.januar 2013. TF 201 Totalentreprise GRINDATUNET Byggetrinn 1 16.4.2013 MILJØPLAN Eidsvoll Verk tomteselskap AS 18.januar 2013 1087 14 TF 201 Totalentreprise Side 2 av 6 Innhold 1. Hensikt... 3 2. Miljøgjennomgang... 3 3. Ansvar... 3 Satsningsområder

Detaljer

Bærekraftige reisemål først mot fremtiden. Geilo 26.-27.mai 2014

Bærekraftige reisemål først mot fremtiden. Geilo 26.-27.mai 2014 Bærekraftige reisemål først mot fremtiden Geilo 26.-27.mai 2014 Tema Bærekraftig reiseliv Bærekraftig reisemål Erfaringer og resultater 2 Et bærekraftig reiseliv 10 prinsipper som bygger på UNWTOs definisjon

Detaljer

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige

* Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige * Våre valg i dag gjør verden bedre i morgen. bærekraft helt utenom det vanlige sammen gjør vi en forskjell Bærekraft er ikke en ny idé for oss, eller for morselskapet SCA. Vi har tatt initiativ til å

Detaljer

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift.

Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. 1 Samfunnsansvar et suksesskriterium for en bedrift. Annik Magerholm Fet Professor, Institutt for Industriell Økonomi og teknologiledelse, NTNU 14.12.2013 FHL Midtnorsk Havbrukslag 2 Status fra hjemmesiden

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark

Gruppe 1900 (1): Vi kommer om lidt, skal lige have webcam på, Danmark Gruppe 1900 (1): Hey :) Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Hej! Jonathan, Emil, Moa, Lisa: Vem är det? Gruppe 1900 (1): Vi hedder: Viktor, Linnea, Anders og ISabel Jonathan, Emil, Moa, Lisa: vilket land? Gruppe

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Levanger kommune RAPPORT OM MILJØLEDELSE FASE 1 (Et kort sammendrag)

Levanger kommune RAPPORT OM MILJØLEDELSE FASE 1 (Et kort sammendrag) Levanger kommune RAPPORT OM MILJØLEDELSE FASE 1 (Et kort sammendrag) På grunnlag av vedtak i formannskapet ble følgende organisering av prosjektet vedtatt i URLG: ORGANISERING AV MILJØLEDELSE OPPDRAGSGIVER

Detaljer

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT

Kom godt i gang med. GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Kom godt i gang med GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn KJØP GRØNT Gröna offentlige innkjøp i lokalsamfunn Det offentlige er storforbruker av varer og tjenester. Å iverksette grønne offentlige innkjøp

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft

Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft Raske fakta om vårt arbeid for bærekraft På bærekraftfeltet har KappAhl det siste året blant annet...... vært en av initiativtagerne til SWAR, et svensk prosjekt for renere tekstilproduksjon i India....

Detaljer

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard

Energistyring av industrien etter Forurensningsloven. Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Energistyring av industrien etter Forurensningsloven Miljøforum 24. sept. 2013, Randi W. Kortegaard Innhold Hvorfor velge energiledelse Tillatelsens krav til energiledelse Energiledelse etter NS og BREF

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om?

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om? Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Marit Sæter, informasjonssjef Standard Norge Presentasjon av Standard Nor ge 1 Hva skal jeg snakke om? Standard Norge og standarder

Detaljer

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap Miljøhandlingsplan 2012-2018 Universitetet for miljø- og biovitenskap Miljøuniversitetet I front for å løse miljøutfordringene Verden har store globale utfordringer knyttet til miljø, mat, klima, energi,

Detaljer

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen

Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste. Bransjekravene / kartleggingen Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene / kartleggingen Krav til alle bransjer! Sykehjem Kartleggingsområdene Systemkrav Arbeidsmiljø Energi Innkjøp / Materialforbruk Avfall Transport Utslipp

Detaljer

Miljøstyring. - Har det noen hensikt? Miljøledelse 2013, tirsdag 12. november. Knut Jonassen, Standard Norge

Miljøstyring. - Har det noen hensikt? Miljøledelse 2013, tirsdag 12. november. Knut Jonassen, Standard Norge Miljøstyring - Har det noen hensikt? Miljøledelse 2013, tirsdag 12. november Knut Jonassen, Standard Norge Miljøstyringssystem Hjelpemiddel for styring og ledelse Utvikle og iverksette miljøpolitikk Styre

Detaljer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer

ISO 14001. Standard for miljøstyring ytre miljø. Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer ISO 14001 Standard for miljøstyring ytre miljø Verktøy for å ha kontroll med forurensning og møte fremtidens miljøutfordringer 31 JANUAR 2011 Foredragsholder: Paul Liseth, Ph.D, www.miljoeplan.no Hva er

Detaljer

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013

Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten. Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Anskaffelser og miljø Spesialitshelsetjenesten Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver 22.04.2013 Miljøledelse = Styring av Anskaffelser Hva er en anskaffelse? Alt som genererer en faktura Dvs kjøp eller

Detaljer

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING

DIFI Test Utvikling. Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING DIFI Test Antall svar: 41 Svarprosent: 98 TESTMÅLING RESULTATER PER HOVEDOMRÅDE 01 Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere enkeltspørsmål, og fremgår

Detaljer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer

B R A N D B O O K. steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer B R A N D B O O K steen & strøm fra én merkevare, til et hus av merkevarer Veien fra én merkevare til et hus av merkevarer innledning 7 om oss 9 merkevarestrategi 17 verdier 29 suksessområder 33 visjon

Detaljer

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø

Miljøsertifisering av SiV 2013. Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Miljøsertifisering av SiV 2013 Forberedelser /erfaringer sertifiseringsprosessen Randi H Fjellberg rådgiver miljø Sykehuset i Vestfold arbeid fram mot sertfisering 2011 2012 Informasjon forankring ledernivå

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Ragnar Gulowsen, Stiftelsen Miljøfyrtårn Sertifisørkurs i Oslo 3-4 mai 2011

Ragnar Gulowsen, Stiftelsen Miljøfyrtårn Sertifisørkurs i Oslo 3-4 mai 2011 Ragnar Gulowsen, Stiftelsen Miljøfyrtårn Sertifisørkurs i Oslo 3-4 mai 2011 Velkommen! 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Kursevaluering og kursbevis Lenke til

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer