SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005"

Transkript

1 SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2005

2 Innhold Skagerak Energi... 4 Skagerak Kraft...10 Skagerak Nett...14 Forretningsutvikling Årsberetning Årsregnskap English Summary... 64

3 Hovedtall - Skagerak Energi Konsern Enhet Resultat: Brutto driftsinntekter Hele kr Netto driftsinntekter Hele kr Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Hele kr Driftsresultat Hele kr Resultat før skatter Hele kr Årsresultat Hele kr Kontantstrøm: Tilført kontantstrøm fra årets virksomhet Hele kr Utbytte for året til eier Hele kr Likviditetsbeholdning Hele kr Investeringer: Avskrivninger Hele kr Vedlikeholdsinvesteringer Hele kr Ekspansjonsinvesteringer i varige driftsmidler Hele kr Investeringer i eierandeler Hele kr Balanse 31.12: Eiendeler Hele kr Egenkapital Hele kr Rentebærende gjeld Hele kr Sysselsatt kapital Hele kr Anvendt kapital Hele kr Nøkkeltall: Avkastning bokført sysselsatt kapital 1) % 8,6 % 9,0 % 6,6 % 9,7 % 6,2 % Avkastning på anvendt kapital etter skatt 2) % 4,5 % 4,6 % 3,1 % 4,8 % 1,8 % Totalrentabilitet før skatt 3) % 7,3 % 7,9 % 6,4 % 8,2 % 4,9 % Totalrentabilitet etter skatt 4) % 4,5 % 4,9 % 3,7 % 5,3 % 3,5 % Egenkapitalrentabilitet før skatt 5) % 8,6 % 9,4 % 7,6 % 9,9 % 5,3 % Egenkapitalrentabilitet etter skatt 6) % 5,2 % 5,8 % 4,1 % 6,2 % 3,2 % Driftsmargin 7) % 37,3 % 39,3 % 30,8 % 41,9 % 29,9 % EBITDA-margin 8) % 58,2 % 59,8 % 51,6 % 60,3 % 50,0 % Egenkapitalandel 9) % 76,9 % 75,5 % 72,8 % 72,7 % 73,7 % Likviditetsgrad 1 10) 1,2 1,3 1,5 1,4 0,9 Rentedekningsgrad 11) 13,1 10,7 8,2 10,9 4,7 Rentebærende gjeldsgrad 12) 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 Skatteprosent 13) % 39,4 % 38,6 % 45,4 % 37,1 % 39,5 % HMS: Årsverk Antall Sykefravær % 4,2 % 4,7 % 4,4 % 4,8 % 4,6 % Skadefraværsfrekvens (H1) 4,2 4,8 1,5 2,7 9,6 Skadefrekvens (H2) 14,1 12,7 5,9 6,9 15,8 Alvorlige miljøbrudd Skagerak Kraft Oppnådd pris øre/kwh 23,37 24,63 32,59 22,30 18,76 Oslopris øre/kwh 23,31 24,61 29,39 19,84 18,60 Produksjon årsmiddel GWh Produksjon (etter pumping og tap) GWh Produksjon i % av årsmiddel % 100 % 98,6 % 81,3 % 104,8 % 119,8 % Installert ytelse MW Magasinbeholdning Twh 2,7 2,4 2,2 1,8 2,6 Hel- og deleide kraftstasjoner Antall Produksjonskostnad/kWh 7,84 7,91 8,37 7,63 7,45 Mindreverdi forvaltning og sikringshandel Hele kr Mindreverdi industri og konsesjonskraft Hele kr Skagerak Nett Nettkapital Hele kr Avkastning nettkapital % 6,1 % 6,5 % 4,6 % 10,4 % 5,4 % Innteksramme Hele kr Mindreinntekt pr Hele kr Mer/mindreinntekt, årets endring Hele kr ( ) (41 965) - Overføringsnett km Levert energi GWh Andel levert energi % 90,9 % 92,2 % Antall nettkunder Antall (Driftsresultat * 100) / (Gjennomsnittlig sysselsatt kapital) Sysselsatt kapital = Varige driftsm.+ imm. eiend.+ ford. + varer -avs. for forpl.-bet.bar skatt- annen rentefri gjeld+ avsatt ikke bet utbytte 2. (Resultat etter skatt+netto finansposter*0,72)/gjennomsn anvendt kapital. Anvendt kapital = Sysselsatt kapital + investering i tilknyttede selskap 3. ((Resultat før skatt + (finanskostnader))*100 / Gjennomsn. totalkapital 4. (Årsresultat + finanskostnader*0,72) * 100 / Gjennomsnittlig totalkapital 5. (Resultat før skatt * 100) / Gjennomsnittlig egenkapital 6. (Årsresultat * 100) / Gjennomsnittlig egenkapital 7. (Driftsresultat * 100) / Brutto driftsinntekter 8. (Driftsresultat før avskrivninger * 100)/ Brutto driftsinntekter 9. (Egenkapital * 100) / Eiendeler 10. Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld 11. (Driftsres. + finansinnt. + avskr. + utb. fra tilkn. selsk. - bet. bar skatt / Finanskostnader) 12. Rentebærende gjeld/ (Rentebærende gjeld + Egenkapital) 13. Skattekostnader/Resultat før skatt * Skagerak Elektro er inkludert i tallene for 2005

4 Organisasjon Statkraft Holding 66,62 % Skien kommune 15,20 % Porsgrunn kommune 14,80 % Bamble kommune 3,38 % Generalforsamling Styre Skagerak Energi Skagerak Kraft AS Skagerak Nett AS Forretningsutvikling Nota AS 100 % Skagerak Linjeteam AS 100 % Skagerak Elektro AS 100 % Fjordkraft AS 48 % Telenor Cinclus AS 34 % Småkraft AS 20 % Skagerak Fjernvarme AS 100 % Skagerak Varme AS 100 % Skagerak Varme KS 100 % Energimåling AS 80 % Perpetum Energi & Miljø AS 80 % Miljøbil Grenland AS 67 % Censitel AS 40 % Energi og Miljøkapital AS 35 % Naturgass Grenland AS 30 % Vestfold Trafo Energi AS 34 % Thermokraft AS 30 %

5 Et godt år for Skagerak Årsrapporten gir en status for Skagerak Energis virksomhet per Konsernet har lagt bak seg et godt år. Planlegging av et eventuelt gasskraftverk, satsing på nye forretningsområder, oppgradering av linjenettet og kraftstasjoner, samt utvikling av en dynamisk og effektiv organisasjon har vært viktige fokusområder. Årsberetningen og årsregnskapet er de viktigste delene av denne rapporten. Samtidig er Skagerak Energi et stort konsern, en betydelig kraftleverandør, en nettleverandør som sikrer strøm til kunder, en betydelig arbeidsgiver i sin region og en drivkraft for flere spennende satsinger i Grenland og Vestfold. Kort sagt, en virksomhet alle beboerne i området har et bevisst eller ubevisst forhold til. I rapporten presenteres et utvalg av virksomhetens viktigste aktiviteter innenfor hvert av forretningsområdene. Vi følger det siste døgnet i 2005,time for time...

6 Fra konsolidering til nysatsing Skagerak Energi gikk inn i en ny fase i Fra etableringen i 2001 har det vært lagt ned mye arbeid i å konsolidere blant annet organisasjoner, nett, kraftanlegg og systemer. En annen viktig oppgave har vært å få medarbeiderne til å oppleve at de er en del av én stor virksomhet, ikke mange mindre. I 2005 ble fokus satt på utvikling av nye forretningsområder. Skal jeg oppsummere dette året kort, må det være at 2005 har vært året hvor vi gikk fra konsolidering til nysatsing. Sammenslåingen av alle de virksomheter som nå er Skagerak Energi, er avsluttet. Vi har en effektiv organisasjon. Kvaliteten er høy på leveransene i Skagerak Nett, og Skagerak Kraft utnytter markeds- og ressurssituasjonen godt i forhold til disponering av vannet. I tillegg har vi strukturert våre øvrige forretningsområder i det vi har valgt å kalle forretningsutvikling. Her har vi samlet datterselskaper og eierposter i meget spennende prosjekter og satsinger. Fellesnevneren er et meget profesjonelt og aktivt eierskap. Over tid skal det gi oss god avkastning på våre investeringer. Vi mener det i tillegg vil tilføre regionen nye arbeidsplasser, sier konsernsjef Hans August Hanssen. Effektivisere kraftanlegg For kraftdelen av konsernet peker han ut tre fokusområder; produksjon, reinvestering og nybygging. Vi er gode på alle områdene, og skal bli enda bedre. Mulighetene for å bygge nytt er svært begrenset, derfor må vi i stor grad legge innsatsen i å effektivisere eksisterende anlegg. Nasjonal satsing Effektivisering er også et viktig stikkord for nettvirksomheten. Arbeidet med å skape et samlet nett, med høy driftssikkerhet, har vært en betydelig oppgave. Nå er styring og overvåking samlet. Vi har en dyktig og kompetent organisasjon til å ivareta drift og vedlikehold av den omfattende infrastrukturen. I tillegg til at det sikrer en meget stabil drift i vårt eget nett, har vi i 2005 opplevd at denne kompetansen også er attraktiv for andre. I 2005 fikk Skagerak Elektro blant annet avtale om utleie av medarbeidere til Statoils utbygging på Melkøya. Det er en anerkjennelse for den kompetansen vi besitter. Dette forretningsområdet vil vi videreutvikle i Da kan vi få en vekst i organisasjonen, i stedet for en reduksjon. Hvis vi ikke hadde satset utenfor våre to eksisterende kjerneområder, nett og kraft, kunne det blitt resultatet. Seier til Skagerak Det er under 24 timer til vi går inn i et nytt år. I Oslo er det allerede feiring. Larvik Håndballklubbs jenter feirer årets siste triumf på en restaurant i hovedstaden. Norgesmester-tittelen er sikret for fjerde år på rad! Dette var den andre store cuptriumfen til håndballjentene. Allerede i mai vant de den europeiske cupvinnercupen. Seier til jentene er også en seier for hovedsponsor Skagerak Energi. Gjennom sine sponsorater ønsker konsernet å bidra til at det skjer noe positivt i nærmiljøet. Konsernet er hovedsponsor for eliteserielagene Larvik Håndballklubb og Odd Grenland. og idrettslagene de representerer, står for sunne verdier. Det er Skagerak Energi opptatt av. Det er ikke bare idretten som får nyte godt av Skagerak Energis sponsormidler. Selskapet støtter blant annet Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival, Ibsenhuset i Skien og Vestfoldfestspillene. Alle er de tilbud til folk som bor i regionen. Det er det konsernet ønsker at sponsorpengene skal gå til: Glede og opplevelser for innbyggerne i Vestfold og Grenland. Men konsernet støtter langt flere. Idrettslag i mange av kommunene der Skagerak Energi er tilstede får støtte. Utøvere 4

7 Skagerak Energi Interessant eierskap I dette bildet trekker Hanssen fram flere av satsingene konsernet har gjort det siste året. Kjøp av 34 prosent av Telenor Cinclus er strategisk viktig for oss. Her kommer vi inn på nye forretningsområder, men kan tilføre mye med vår spisskompetanse som energiselskap. Etableringen av datterselskapet Nota AS er en annen satsing. Selskapet leverer tjenester innen innsamling og håndtering av måleverdier, avregning, fakturering og innfordring. Oppdragsgiverne vil primært være kraftomsettere og nettselskap. Nota har en sentral rolle i konsernets satsing på toveiskommunikasjon og automatisk måleravlesning. Selskapet vil også utvikle nye tjenester som Skageraks nettkunder vil få tilbud om. I første omgang omfatter dette alarm- og varslingssystemer som tyverialarm, brannalarm og fukt- eller lekkasjevarsler. Kontinuerlig vurdering Vi vurderer kontinuerlig å gå inn i nye selskaper eller prosjekter. Vår kjernekompetanse skal videreutvikle disse selskapene. I tillegg skal vi bygge opp egne virksomhetsområder, som Nota, til å bli slagkraftige lokale og nasjonale aktører, avslutter konsernsjefen. Hans August Hanssen (55) Hans August Hanssen tiltrådte som konsernsjef i Skagerak Energi da konsernet ble etablert 1. januar Hanssen kom fra stillingen som administrerende Hans August direktør i Hanssen Vestfold Kraft, (55) en stilling han hadde hatt siden februar Hans August Hanssen tiltrådte som konsernsjef i Skagerak Energi da Hanssen konsernet utdannet ble etablert jurist og 1. januar startet sin karriere Hanssen i Stokke kom fra kommune, stillingen først som som kontorsjef, administrerende og den direktør siste tiden i Vestfold som konstituert Kraft, en stilling rådmann. han I hadde 1987 begynte hatt han i siden Vestfold februar Kraft som kontorsjef, men steg i gradene frem til 1998 da han ble administrerende direktør. Hanssen er utdannet jurist og startet sin karriere i Stokke kommune, Hans først August som Hanssen kontorsjef, har og styreverv den siste i en tiden rekke som selskaper konstituert Skagerak rådmann. Energi I 1987 har eierinteresser begynte han i. I tillegg i Vestfold er han Kraft styremedlem som kontorsjef, i Sparebankstiftelsen men steg i gradene DnB frem NOR. til 1998 da han ble administrerende direktør. Hans August Hanssen har styreverv i en rekke selskaper Skagerak Energi har eierinteresser i. I tillegg er han styremedlem i Sparebankstiftelsen DnB NOR. 00:28

8 Skagerak Energi Skagerak Energi Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 749 ansatte, og hovedkontoret ligger i Porsgrunn. Konsernets overordnede strategi er å være en sentral aktør og motor for restrukturering i sin region. Gjennom samarbeid, oppkjøp og fusjoner skal Skagerak utøve en aktiv og ekspansiv rolle med målsetting om å bidra til en rasjonell og konkurransedyktig virksomhet. Virksomhetsområder Skageraks virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi, samt virksomhet som er i tilknytning til dette. Skagerak driver salg av strøm til sluttbrukere gjennom selskapet Fjordkraft, som Skagerak eier 48 prosent av. Fra og med 2005 er virksomhetene Skagerak Linjeteam AS, Nota AS og Skagerak Elektro AS konsolidert inn i konsernet. Endringer i organisasjonen Skagerak Netts virksomhet knyttet til måling, avregning og fakturering er overført til det nyopprettede selskapet Nota AS. Kundeservicen er flyttet fra Skagerak Nett til Skagerak Energi. Fra 2005 er resultatansvaret for alle virksomheter utenfor Skagerak Nett og Skagerak Kraft samlet i et eget forretningsområde, forretningsutvikling. De største posisjonene er eierandelene i Fjordkraft AS, Nota AS, Skagerak Elektro AS og Skagerak Varme AS. Selskapet har også ansvaret for forvaltningen av investeringen i Telenor Cinclus. Skagerak Energi kjøpte 34 prosent av dette selskapet i Investerte nær 400 millioner Konsernets driftsresultat ble 709 millioner kroner. Omsetningen var på 1,9 milliarder kroner. 203 millioner kroner ble avsatt til utbytte for Konsernet investerte 349 millioner kroner i varige driftsmidler og 48 millioner kroner i eierandeler. Nådde effektiviseringsmål I 2003 etablerte konsernet et effektiviseringsprogram fram mot 31. desember Målet var å redusere driftskostnadene med 100 millioner i forhold til 2002, samt redusere bemanningen med 100 årsverk. Begge målsettinger ble nådd i Selskapet har lån notert på Oslo Børs, og følger derfor Oslo Børs sine forskrifter om informasjon. Gasskraftverkplaner på Herøya I 2005 er det arbeidet videre med planene om bygging av et gasskraftverk i regionen. Det statlige selskapet Gassco har i løpet av året utredet muligheten for å transportere gass til Grenland og Østlandet. Foreløpige resultater viser at det er stor interesse for rørledningen. Skagerak Kraft tar sikte på å sende en konsesjonssøknad for bygging av gasskraftverk med CO 2 -håndtering i løpet av Varmen strømmer 01:43 gjennom bakken Et lite vinddrag får juletrebelysningen til å gi fra seg små kling i Porsgrunns gater. Det er vinter og kaldt, men under bakken strømmer tusenvis av liter med varmt vann, som varmer gater, fortau, hus og hjem. Det varme vannet holder en temperatur på opptil 95 grader og varmes opp med spillvarme fra Yaras fullgjødselfabrikk på Herøya. Totalt er det nedgravde rør i en trasé på meter. I stedet for å bruke strøm eller olje, utnyttes nå årlig spillvarme som gir 8 GWh, energi som tidligere ikke var til noen nytte. I løpet av 2006 vil fjernvarmeprosjektet, med en investeringsramme på 60 millioner kroner, være fullt utbygd. Da vil rørtraséen med fjernvarme strekke seg meter, og et årlig varmebehov på cirka 20 GWh dekkes ved utnyttelse av spillvarme. Prosjektet i Porsgrunn var en viktig milepæl for Skagerak Varme, et heleid datterselskap av Skagerak Energi. I tillegg til fjernvarmeanlegget i Porsgrunn er det fjernvarmeanlegg i drift i både Horten og Tønsberg. Skagerak Varme arbeider nå med nye prosjekter, for å sikre enda flere fjernvarme. 6

9 Skagerak Energi Ansvarlig forvaltning av verdiene God eierstyring og selskapsledelse er sentralt for å ivareta Skageraks tillit blant selskapets interessenter og i samfunnet for øvrig, og for å øke verdiskapningen over tid. For Skagerak dreier eierstyring og selskapsledelse seg primært om å sikre en klar og god rollefordeling mellom eiere, styre og daglig ledelse. Utover å følge lovpålagte regler og imøtekomme prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, skal Skagerak i størst mulig grad konkretisere og operasjonalisere ulike roller, oppgaver og ansvar til definerte organer eller stillinger innad i de ulike konsernselskapene. I alle disse relasjoner skal konsernets visjon, verdigrunnlag og forretningsidé være ledende for den enkeltes håndtering av tillagte roller og ansvar. Klar og konkret rollefordeling, uavhengighet mellom styre, eiere og ledelse og en åpen kommunikasjon, skal bidra til å styrke tilliten til selskapet blant eiere, ansatte, offentlige myndigheter og andre interessenter. Dette er videre en forutsetning for å øke verdiskapningen over tid. Myndighets- og fullmaktsstrukturer er samlet i konsernet og i datterselskapene Skagerak Kraft og Skagerak Nett. Myndighets- og fullmaktsstrukturen angir blant annet styreinstrukser, definerer og avgrenser konsern- og datterstyrenes kompetanse, definerer og avgrenser konsernog datterdirektørenes oppgaver og ansvar, samt delegerer fullmakt. Et styrende prinsipp er at beslutninger innenfor gitte rammer skal tas lengst ute i organisasjonen, i det ledd som har størst direkte påvirkning på resultatet av beslutningen. Skagerak Energi vil i den grad det er hensiktsmessig søke å følge prinsippene og innholdet i Oslo Børs anbefaling for eierstyring og selskapsledelse av 7. desember Eierne Skagerak Energi eies av kommunene i Grenland: Skien (15,20 ÅPENHET: Kommunikasjon bidrar til å styrke tilliten til selskapet hos Tor Magnussen og de andre ansatte. %), Porsgrunn (14,80 %) og Bamble (3,38 %) og Statkraft Regional Holding AS (66,62 %). Som bakgrunn for eiernes utøvelse av eierskap i selskapet, er det inngått aksjonæravtale mellom de to eiergrupperingene, som legger føringer ved håndtering av vesentlige saker for behandling i selskapets styrende organer. Videre har Grenland-kommunene en lokal aksjonæravtale som har som mål å legge til rette for en samordning av kommunenes eierinnflytelse i Skagerak. Avtalene gjelder for konsernstyret, men vil også kunne omfatte vedtak som fattes i datterstyrene. Definerte saker av vesentlig betydning for selskapets virksomhet, som ansettelse av administrerende direktør, salg av ikke ubetydelige deler av selskapets virksomhet, salg av aksjer, samt betydelige investeringer, krever tilslutning fra minst ett styremedlem oppnevnt av hver aksjonær/aksjonærgruppe som eier mer enn 1/3 av aksjene i selskapet. 02:16 1,2 mrd. i verdiskapning Vannsøylene spruter opp i Skiens havnebasseng. 24 timer i døgnet får de forbipasserende et øyeblikks kunstopplevelse. 24 timer i døgnet skaper Skagerak Energi verdier til Norges befolkning, og mest til dem som bor i Grenland. Nær 1,2 milliarder kroner var verdiskapningen til energikonsernet i En betydelig del av denne verdiskapningen blir ført tilbake til samfunnet. Dette skjer gjennom skatter og avgifter, betaling av utbytte, samt lønn og sosiale ytelser. I 2005 mottok stat og kommuner 400 millioner i skatter og avgifter fra Skagerak. I tillegg utbetaler konsernet et utbytte på om lag 203 millioner. For kommunene i Grenland, som eier drøye 33,38 prosent av selskapet, utgjør dette nesten 700 kroner per innbygger. Totalt er stat og kommuner tilført til sammen 704 millioner fra selskapet i Det tilsvarer nærmere 60 prosent av verdiskapningen. Konsernet vil bruke 203 millioner av verdiskapningen i 2005 på å sikre fremtidig soliditet og vekst. I løpet av de siste fem årene har det vært en verdiskapning på over 5,8 milliarder kroner. Skatter og avgifter utgjør 2,37 milliarder av dette. Over en milliard kroner er i perioden utbetalt i utbytte til aksjonærene. 7

10 Skagerak Energi Eksterne styremedlemmer og ansattes representanter i styret kompenseres for sitt arbeid i styret (se note 6 i regnskapet). Konsernledelse Styret fastsetter lønn til administrerende direktør (se note 6 i regnskapet). Skagerak ser på lederutvikling og kompetansestyring som et viktig virkemiddel for å kunne virkeliggjøre selskapets visjon og skape verdier. Ledelsen i Skagerak-konsernet gjennomgår en årlig organisasjons- og lederevaluering (OLE). Ledersamlinger og utviklingsprogrammer gjennomføres jevnlig og målrettet basert på tilbakemeldingene fra organisasjons- og lederevalueringen. Revisor Deloitte er Skagerak Energis revisor. Styret har fokus på at revisor ikke skal være engasjert i konsulentoppdrag for selskapet. Etikk en bærende retningslinje En etisk og ryddig holdning og opptreden er ikke lenger en selvfølge for enhver virksomhet. Skagerak ser på etikk som et grunnleggende element for å kunne drive i samsvar med krav til god eierstyring og selskapsledelse i vid forstand. BETYDELIG: Konsernet investerte 349 millioner kroner i varige driftmidler. Styret Styret i konsernselskapet består ved årets utgang av ni representanter, hvorav fem menn og fire kvinner. Styret sammensettes ved at tre representanter velges av og blant de ansatte, to representanter velges av kommunene i Grenland, mens de resterende fire representanter velges av Statkraft. Myndighets- og fullmaktsstrukturen av 2004 setter klare retningslinjer og krav til konsern- og datterstyrenes habilitet og konfidensialitet, samt til kommunikasjon om styrets arbeid og vedtak utad. Styrene utarbeider en årlig arbeidsplan for sitt arbeid, med vekt på mål, strategi, gjennomføring og evaluering av eget arbeid, og fører tilsyn med at selskapet drives i samsvar med verdigrunnlag og forretningsmål. Skagerak ser at det er selskapets ansvar å legge til rette for at hver enkelt av selskapets ansatte til enhver tid opptrer i tråd med selskapets holdninger og verdier. Konsernet har fokusert på å nedfelle retningslinjer innenfor særlig utvalgte områder: Risikodokument for Skagerak Kraft Beskriver retningslinjer, instrukser og fullmakter i forbindelse med salg av kraft i engrosmarkedet, sikringshandel samt trading med finansielle kraftkontrakter. Strategidokument for finansforvaltning Beskriver retningslinjer, instrukser og fullmakter i forbindelse med låneopptak, likviditets- og kapitalstyring og forvaltning av konsernets finansielle eiendeler. Lysende utsikter Elektrisiteten som får glødelampen til å brenne, gir grobunn for all virksomhet i Skagerak. Utover produksjon og distribusjon av elektrisk kraft, satser Skagerak Energi på flere nye forretningsområder. Områder som skaper nye inntekter og flere arbeidsplasser for konsernet. Satsingene er lagt under området forretningsutvikling. Dette virksomhetsområdet er hel- og deleier i flere små og mellomstore bedrifter som arbeider med bransjerelaterte løsninger, både overfor privat- og bedriftsmarkedet. 03:35 En milepæl for forretningsområdet var da Skagerak Energi i juni kjøpte 34 prosent av Telenor Cinclus. Selskapet leverer systemer for toveiskommunikasjon basert på mobil kommunikasjonsteknologi, blant annet en løsning for automatisk måleravlesing. Denne løsningen gjør det mulig for energiselskaper å motta informasjon om kundenes strømforbruk automatisk. Avtalen innebærer også at Skagerak Energi fra 2006 vil foreta en trinnvis utrulling av løsninger for automatisk måleravlesning. 8

11 Skagerak Energi Myndighets- og fullmaktsstruktur i Skagerak Energi Definerer og avgrenser roller, oppgaver, kompetanse og myndighet som tilligger det konkrete organ og konkretiserer fullmakter som er delegert til det enkelte organ/stilling. Angir beløpsavgrensning av fullmakter, reise- og representasjonsutgifter, samt regler for habilitet, konfidensialitet og lojalitet. I tillegg er etiske retningslinjer indirekte implementert gjennom etablerte kjerneverdier, retningslinjer for HMSarbeid, innkjøpspolitikk og personalpolitikk. Skagerak har som ytterligere målsetting å videreføre arbeidet med å etablere konkrete og utfyllende etiske retningslinjer for alle virksomhetsområder i konsernet. Ledergruppen i Skagerak Energi 2005 Hans August Hanssen Konsernsjef Håkon Gjerde Nettdirektør Kjetil Mikelborg Energidirektør Robert Olsen Direktør, økonomi/finans Thorleif Leifsen Kommunikasjonsdirektør Nils Arne Bakke Direktør, forretningsutvikling Barbro Malmgren Organisasjonsdirektør 04:09 Stabilt nett Vannet speiler lyset fra lyktene. Det er verken nytt eller overraskende. Skagerak Nett har et stabilt og godt nett. Innbyggere og virksomheter er sikret tilførsel av strøm og annen energi 24 timer i døgnet. Skagerak Nett kan for 2005 vise til en høy leveringssikkerhet i eget nett. Statistikken viser en leveringssikkerhet på 99,972 %. Det var kun 0,09 promille av strømmen som ikke ble levert til kundene som følge av feil og avbrudd i strømforsyningen. Tilsvarende for landsgjennomsnittet var 0,13 promille. 9

12 Skagerak Kraft Skagerak Kraft AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS, og er ansvarlig for Skagerak Energis produksjonsvirksomhet. Årsproduksjonen i 2005 var 5 TWh, som er 3,6 prosent av Norges produksjon av kraft. Den globale elektrisitetsproduksjonen var i 2005 på rundt terrawattimer (TWh). Nord-Amerika var da forsatt det kontinentet med den største produksjonen på omlag TWh, men Asia er den verdensdelen der elektrisitetsproduksjon og -forbruk øker raskest. Produksjonen steg med 10,6 prosent i verdensdelen mellom 2003 og Kina og Indonesia var de to landene som hadde den største økningen i Asia. Av verdens produksjon av elektrisitet utgjør vannkraftproduksjonen kun 16,2 prosent. Norden tredje størst Norden er Europas tredje største kraftmarked, etter Tyskland og Frankrike. Produsenter i Norge, Sverige, Finland og Danmark konkurrerer fritt mot hverandre, uavhengig av hvor kraftverkene er lokalisert og hvor strømmen skal brukes. Handelen skjer i stor grad gjennom den nordiske kraftbørsen, Nord Pool. Prisen i dette markedet avgjøres av tilbud og etterspørsel. Jo mer kraft som er tilgjengelig, desto lavere blir prisen. Tilsvarende vil høy etterspørsel føre til at prisen stiger. Det er også viktig å merke seg at prisen ikke bare påvirkes av faktiske forhold - forventningene blant dem som kjøper og selger kraft har også betydning. I Norge utgjør vannkraft 99 prosent av den totale elektrisitetsproduksjon. I de andre nordiske land er gass, kull, kjernekraft og vindkraft betydelige bidragsytere til elektrisitetsproduksjonen. Høy produksjon I Norge utgjør vannkraft rundt 50 prosent av vårt totale energiforbruk, inkludert transport, og tilnærmet all elektrisitetsproduksjon. I 2005 var denne produksjonen på 137,6 TWh. Det er en økning på 27 TWh eller 24,4 prosent fra Hovedårsaken til den høye produksjonen er at tilsiget av vann i 2005 var 23 TWh over det normale. Økende forbruk I Norge stiger strømforbruket med om lag 1-1,5 TWh i året. 1 TWh er nok strøm til ca hustander. De siste 10 årene har forbruket i Norge steget fem ganger mer enn økningen i produksjonskapasiteten. Økt forbruk gir høyere etterspørsel på kraftbørsen, som igjen fører til høyere priser. Tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at forbruket i alminnelig forsyning var på 87,8 terrawattimer (TWh) i 2005, med korrigering for temperaturforskjeller. Dette er det høyeste forbruket som noen gang er registrert i denne sektoren, og 2 prosent høyere enn i Det innenlandske totalforbruket i 2005 var på 125,6 TWh som er 3,5 TWh, eller 2,8 prosent høyere enn i Dette er også ny rekord. Produksjonsvirksomheten Skagerak Kraft AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS, og er ansvarlig for Skagerak Energis produksjonsvirksomhet. Årsproduksjonen i 2005 var 5,0 Utbygging for økt forbruk Bensinpumpene ligger badet i lys. Det er morgen, men fortsatt er det dunkelt rundt bensinstasjonen der den ligger som en påminnelse om et samfunn, som bruker stadig mer energi til lys, varme, produksjon i alle former og stadig flere tekniske hjelpemidler. 05:51 Kravet til effektiv kraftproduksjon øker med etterspørselen. En konsekvens er at kraftstasjoner blir oppgradert. I 2005 besluttet Skagerak Kraft to større ombygginger av sine anlegg. Grønvollfoss kraftverk i Notodden kommune er det ene, Vafoss i Kragerø kommune det andre. Ombyggingsplanene for Grønvollfoss kraftverk har kommet lengst. Her vil ombyggingen øke produksjonen med opptil 15 GWh på årsbasis. Ombyggingen er planlagt fullført i Allerede i år vil byggingen av Grunnåi kraftverk i Seljord kommune være fullført. Skagerak Kraft er majoritetseier i dette kraftverket. Anlegget er beregnet å ha en årsproduksjon på 54 GWh. 10

13 Skagerak kraft TWh, som var 3,6 prosent av Norges produksjon av kraft. Selskapet har i dag 44 hel- eller deleide kraftverk fordelt på syv fylker i Sør-Norge. Solid selskap Skagerak Kraft er et økonomisk solid selskap, med en egenkapital på millioner kroner i forhold til en totalkapital på millioner kroner. Selskapet hadde pr ansatte fordelt på 82 årsverk. Selskapets ledelse sitter i Porsgrunn. Skagerak Kraft skal være en regional eier og driver av kraftselskap, og ambisjonen er å vokse innenfor dette feltet. Selskapet skal ha en offensiv holdning til oppkjøpsmuligheter, spesielt i Telemark, Buskerud og Vestfold. Det er også en målsetting for selskapet å senke sine påvirkbare kostnader ved å innføre nye driftsformer i samarbeid med Statkraft og andre eksterne parter. Tettere samarbeid med Statkraft I løpet av 2005 har Skagerak Kraft og Statkraft fått et tettere samarbeid, noe som har gitt flere synergieffekter. Markedssiden i selskapene har innledet et samarbeid på markedsanalyser og salg av porteføljetjenester til eksterne parter. Selskapene samarbeider også når det gjelder driftsog vedlikeholdsarbeid på kraftverkene. Et annet resultat av samarbeidet er at partene nå bygger opp et kompetansesenter på kraftverksrelaterte ingeniørtjenester i Porsgrunn. Enheten skal selge tjenester til begge selskaper og på sikt vil denne enheten kunne bli av betydelig størrelse. Utbygginger Av pågående utbygginger jobber Skagerak Kraft for tiden med oppføringen av et nytt kraftverk i Grunnåi i Telemark. Anlegget vil få en produksjon på 54 GWh/år, og det er installert en maskin med 14,9 MW ytelse. Skagerak Kraft eier 55 prosent av selskapet Grunnåi Kraftverk AS, som står som byggherre for anlegget. Anlegget er planlagt fullført innen 15. mars Skagerak Kraft har også besluttet å bygge om Grønvollfoss kraftverk i Notodden kommune. Ombyggingen øker produksjonen med opptil 15 GWh på årsbasis. Samtidig økes slukeevnen fra 130 til 160 kubikkmeter i sekundet, og fjerner dermed en flaskehals i Tinnelva. Ombyggingen NYTT KRAFTVERK: Grunnåi kraftverk starter produksjon i Anlegget vil få en produksjon på 54 GWh/år. forventes å være fullført i Av fremtidige prosjekter er det i hovedsak jobbet med utbyggingsmuligheter i Skiensvassdraget i Telemark, Arendalsvassdraget i Telemark og Aust-Agder, og Begnavassdraget i Oppland. De største prosjektene er Sauland Kraftverk i Hjardal (200 GWh/år) og tilleggsutbygginger i Fjone-området i Nissedal/Fyresdal (35 GWh/år). Oppgradering av eksisterende kraftverk er også under vurdering, og vil kunne gi en tilleggsproduksjon på mellom GWh/år. De viktigste prosjektene i denne kategorien er Vafoss i Kragerøvassdraget og Toklev i Siljanvassdraget, og begge er nå besluttet ombygd. 06:49 Julestemning til 47 øre Julestjernen markerer med sitt duse lys julehøytiden. Helt siden mor hengte den opp for fire uker siden, har den sluppet julestemningen inn i stua. For eieren av julestjernen er den en rimelig markering av høytiden. 47 øre døgnet koster energien til lyspæren på 25 watt. I 2005 leverte Skagerak Nett GWh til sine kunder. Det tilsvarer like mye energi som skal til for å holde 350 millioner slike julestjerner lysende i hele desember måned. Prisen kunden betaler for julestjernen og resten av energiforbruket i husstanden, består av kraftprisen og nettleien. Kraftprisen bestemmes av den enkelte kraftleverandør, for eksempel Fjordkraft. Prisen til strømkundene er en kombinasjon av kraftprisen til kraftleverandøren og påslaget til leverandøren. Nettleien dekker transporten av strømmen. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), fastsetter rammer for prisnivået til nettleien. Nettleien består av en fast leie per år, samt en variabel del. 11

14 Skagerak kraft Godt økonomisk år 2005 ble et godt år for Skagerak Kraft AS. Produksjonsvolumet endte på 5006 GWh, med et driftsresultat på 616 mkr. Resultatet skyldes en kombinasjon av gode priser, god disponering og vellykket prissikringsstrategi. Resultatet er 28 mill kr lavere enn i 2004, noe som i hovedsak skyldes ekstraordinære inntekter i CO 2 -markedet påvirker prisen Ved inngangen til 2005 hadde Norge en fyllingsgrad på 70 prosent. Normal fyllingsgrad ved årsskiftet er 69,8 prosent. Utover vinteren kom det mindre snø en normalt. Frem til uke 27 hadde man en underbalanse i kraftmarkedet, men fra da av tok tilsiget seg kraftig opp. Ved slutten av 2005 var det en fyllingsgrad på 77,3 prosent var året for starten på det europeiske CO 2 -markedet. Inngangsverdien på CO 2 -kvotene var ved starten 7 euro/tonn. Prisen steg og var sommeren 2005 på 30 euro/tonn. Dette har påvirket kraftprisene sterkt og har ført til at prisen på kraft har vært mindre påvirket av nedbør og tilsig enn tidligere år. STOR EIER: Selskapet har i dag 44 hel- eller deleide kraftverk fordelt på åtte fylker i Sør-Norge. Hjalp svenskene 07:31 Det er kaldt, men vindstille og klart vær. Vær og vind utgjør alltid en trussel for elektrisitetsforsyningen. Det fikk svenskene oppleve da stormen Gudrun rammet hektar med skog i begynnelsen av året. Store deler av Sør- og Vest- Sverige var uten strøm. Medarbeidere i Skagerak Nett og Skagerak Linjeteam, et selskap 100 prosent eid av Skagerak, jobbet hele første halvdel av 2005 med å reparere mange av strømstolpene som var feid overende. Selskapet fikk i 2005 også patent på oppfinnelsen VIKINGHAND, en løsning for utskifting av råteskadde deler på trestolper. Fordelen med denne metoden er at arbeidet utføres uten at spenningen i nettet brytes. Selskapet søker nå om patent- og varemerkebeskyttelse på oppfinnelsen i EU og flere andre land. 12

15 Skagerak kraft Nøkkeltall - Skagerak Kraft AS Enhet Portefølje Produksjon GWh Industrikraft GWh Konsesjonskraft GWh Andre kontrakter GWh Prissikring GWh Netto eksponering GWh Resultatregnskap Netto driftsinntekter Hele kr Sum driftskostnader Hele kr Driftsresultat Hele kr Netto finansposter Hele kr Skattekostnad Hele kr Resultat Hele kr Balanse Totalkapital Hele kr Egenkapital Hele kr Egenkapitalandel % 77 % 70 % 69 % 67 % 63 % Avkastning Egenkapital rentabilitet før skatt % 14,6 % 15,1 % 11,8 % 15,3 % 10,7 % Totalkapital rentabilitet etter skatt % 6,9 % 7,5 % 5,0 % 7,3 % 5,7 % Egenkapital rentabilitet etter skatt % 8,6 % 9,3 % 5,7 % 9,4 % 6,7 % 08:23 Energitoppene Se på lekene mine! Markus viser stolt fram badelekene, mens vannet spruter ned i badekaret. Markus har nettopp stått opp og er klar for sin andre nyttårsaften. Hadde dette vært en vanlig hverdag, ville man nå opplevd en av døgnets to topper på energiforbruket. Når kontorlysene slås på, kaffetrakterne settes i gang og PC-ene startes opp, mellom klokken halv åtte og ni, nås den første av døgnets to energitopper. Rundt åtte timer senere kommer den andre. Når komfyren og vaskemaskinen settes på, stuen igjen får lys, og musikk eller radiostemmer høres fra de tusener av hjem i Grenland og Vestfold. Forbruket i disse to toppene utgjør 16 prosent av det totale forbruket av energi i løpet av et døgn. 13

16 Skagerak Nett Skagerak Nett er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS. Selskapet har ansvar for konsernets distribusjon av elektrisitet. Virksomheten har områdekonsesjon for hele Vestfold, samt de fire Grenland-kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan. Skagerak Nett eier og drifter rundt 90 prosent av alt regionalnett i Vestfold og Telemark. Selskapet prosjekterer, bygger, vedlikeholder og drifter luftlinjer, kabelnett og tilhørende installasjoner på lavspent-, og høyspentnivå,- fra 230/400V og opp til 132 kv. Skagerak Nett har ca kunder, og selskapets nett har en totalstrekning på rundt km. Transportert energi i nettet endte i 2005 på GWh, en nedgang på 3,5 prosent fra året før. Skagerak Nett hadde 387 ansatte per og har sitt hovedkontor på Kullerød i Sandefjord, med avdelinger i Tønsberg, Larvik, Porsgrunn og Skien. Skagerak Nett har monopol på overføring av strøm innenfor sitt konsesjonsområde, og er underlagt myndighetenes monopolregulering. Selskapets mål er å bli et av landets beste nettselskaper, blant annet ved at leveringskvaliteten skal være bedre enn landsgjennomsnittet. Gode resultater er en forutsetning for at eierne skal være fornøyde, og for at selskapet skal ha ressurser til en utvikling som også vil gi fornøyde kunder og ansatte. Sammenslåing sluttført Det som i dag er Skagerak Nett var tidligere 15 ulike nettselskaper. Disse tilhørte de enkelte kommunene i regionen. I 2005 nådde Skagerak Nett en milepæl i arbeidet med sammenslåingen og samkjøringen av disse til ett selskap, ved å ferdigstille et felles system for nettinformasjon. Dette danner grunnlaget for mer effektiv driftstyring, vedlikehold og prosjektering. 210 millioner i investeringer Skagerak Nett forserte planen for linjerydding for perioden 2005/2006, og fullførte dette arbeidet i Selskapet har til sammen investert 210 millioner kroner, hvorav 89 millioner i reinvesteringer og 121 millioner i nyanlegg. Det ble ikke gjennomført vesentlige oppkjøp av virksomhet i løpet av året. Ved siden av en effektiv nettdrift er Skagerak Nett også opptatt av å ha en effektiv organisasjon. Selskapet bruker i hovedsak egne ansatte til drifting og bygging av nettet, i motsetning til svært mange andre nettselskaper som har valgt å skille ut driften. Ved inngangen til 2001 var det 620 ansatte i selskapet, mens det ved utgangen av 2005 var 387 ansatte. Skagerak Nett har gjennomført nedbemanningen over tid, for å kunne ta vare på både ansatte, kompetanse og beredskap. Forbedret nettstandard De siste årene har Skagerak Nett investert i forbedring og utskifting av nettet, for å møte nye krav fra kunder og myndigheter. I 2005 ble det innført en ny forskrift om leveringskvalitet. Dette stiller nye krav til nettselskapene i 09:15 Framtidens energiskaper? Herøya i Porsgrunn blir opplyst med strøm fra Skagerak Energi. I 2010 kan Skagerak ha et langt større engasjement i området. Planene om et framtidig gasskraftverk sto høyt oppe på dagsordenen i Skagerak Kraft sendte i 2004 en forhåndsmelding om å bygge et gasskraftverk i Grenland som kan produsere mellom 3,2 og 8 TWh. Hvis selskapet får bygge ut for 8 TWh, blir anlegget det største gasskraftverket av åtte kraftverk som NVE har tatt eller skal ta stilling til. I løpet av 2006 har Skagerak Energi som mål å fremme konsesjonssøknad på bygging av dette gasskraftverket med CO 2 -fangst. En rapport fra Gassco til Olje- og energidepartementet konkluderte med at det burde arbeides videre med vurderingen av en gassrørledning til Herøya. En annen forutsetning for å realisere prosjektet, er at det er et mottaksapparat som overtar CO 2 til en pris som gir kostnadsdekning. 14

17 Skagerak Nett 43 millioner kroner fra 2004, til 633 millioner kroner i Driftsresultatet for virksomheten økte med tre millioner kroner fra 2004 til 149 millioner kroner i Skagerak Nett hadde ved utløpet av året en nettkapital på millioner kroner, og en avkastning på denne på 6,1 prosent. Serviceinnstilt Fornøyde kunder har høy prioritet i Skagerak Nett, og selskapet jobber kontinuerlig med å finne gode løsninger for sine kunder. Regulering av inntektene Nettselskapenes virksomhet er regulert av lover og forskrifter. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har forvaltnings- og oppfølgingsansvaret overfor selskapene. Årlig fastsetter NVE en individuell inntektsramme for hvert nettselskap. Inntektsrammen skal over tid dekke kostnadene ved drift og avskrivning av nettet, håndtering av kraftmarkedet, samt gi en rimelig avkastning på investert kapital, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Tariffen til forbrukere betegnes også som nettleie. Fra 2004 ble netteiere også pålagt å innkreve forbruksavgift via nettleien. Standard avgiftssats for 2005 var 9,88 øre pr. kwh eksklusiv merverdiavgift. EGNE ANSATTE: Skagerak Nett bruker i hovedsak egne ansatte til drifting og bygging av nettet. forhold til kvalitet og dokumentasjon av oppnådd kvalitet. Skagerak Nett er i rute for å tilfredstille disse kravene. Avkastning på 6,1 prosent Skagerak Nett konsern hadde netto driftsinntekter på 782 millioner kroner i I 2004 var de på 821 millioner kroner. Reduksjonen skyldes redusert inntektsramme fra NVE. Driftskostnadene ble gjennom effektivisering redusert med Tariffene (nettleien) skal beregnes av nettselskapet, slik at inntekten for det enkelte år så langt som mulig ikke overstiger inntektsrammen i eget nett og de kostnadene som kan dekkes inn som et tillegg. Reglene setter også grenser for hvor stor avkastning som tillates. Til grunn for inntektsrammen legges inngangsverdier som baseres på historiske kostnader og verdier. For 2005 er inngangsverdiene fastsatt på bakgrunn av kostnader/verdier selskapene erfarte i årene Inngangsverdiene består av gjennomsnittlige drifts- og vedlikeholdskostnader, avskrivninger, avkastningsgrunnlag (bokført verdi + 1% arbeidskapital) og gjennomsnittlig nettap. Ved fastsettelsen av inntektsrammen skal den generelle produktivitetsutviklingen og selskapets egen kostnadseffektivitet tas hensyn til. NVE fastsetter derfor både et generelt og et eventuelt individuelt effektivitetskrav. 15

18 Skagerak Nett NVE har i sin regulering av nettselskaper lagt til grunn at et veldrevet nettselskap vil ha en avkastning på 6,1 prosent i samme periode. Ved beregning av krafttap i kroner tas det utgangspunkt i faktisk markedspris på kraft. Årlig inntektsramme bestemmes da ut i fra inflasjonsjusterte inngangsverdier, referanserenten, markedspris på krafttap, et tillegg for kostnader ved nyinvesteringer, og justeres ned med effektivitetskravet. Målet for reguleringen er at brukerne av nettet skal ha lavest mulig kostnader over tid og at nettselskapene skal ha rimelig avkastning på investert kapital ved effektiv drift. Avbruddsstatistikk for 2005 Vestfold Telemark Totalt Skagerak Nett Antall rapporteringspunkt Levert energi (MWh) Antall avbrudd Varighet (timer) ILE (MWh) 457,5 125,2 582,7 Antall avbrudd/rap. pkt 2,12 1,40 1,92 Varighet/rap.pkt 2,72 1,69 2,44 Varighet/avbrudd 1,29 1,21 1,27 ILE/LE 0, , , Nettets oppetid 99,969 % 99,981 % 99,972 % LINJERYDDING: Skagerak Nett investerer millioner i linjerydding hvert år. Fra Skagerak til Hammerfest 10:47 Alle kontorstolene er tomme ved hovedkontoret til Skagerak Energi i dag. Resten av året har det vært høy aktivitet. I Skagerak Elektro har de tilbudt medarbeidernes kompetanse til virksomheter som har jobber i andre deler av landet. Ett av prosjektene som har hatt nytte av kompetansen til Skagerak Energis medarbeidere, er Statoils storsatsing på Melkøya i Hammerfest kommune. I 2005 gjorde Skagerak Nett avtale om å leie ut medarbeidere for å bidra i arbeidet på øya i Finnmark. En kilometers kjøretur fra Porsgrunn, og man er på den forblåste øya. Det var arbeidsplassen for en del medarbeidere fra Vestfold i begynnelsen av Avtalen ble gjort av Skagerak Elektro. Medarbeiderne ble rekruttert blant Skagerak Netts ansatte. Dette er et eksempel på hvordan den dynamiske organisasjonen til Skagerak Energi fungerer. 16

19 Skagerak Nett Nøkkeltall - Skagerak Nett AS Markedsforhold Levert energi til sluttkunder i distribusjonsnettet Enhet GWh KILE-kostnader* Hele kr Nettap distribusjonsnett % 5,0 % 5,4 % 5,1 % 5,6 % 5,1 % Nettap regionalnett % 1,2 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 0,9 % Resultatregnskap Netto driftsinntekter Hele kr Sum driftskostnader Hele kr Driftsresultat Hele kr Netto finansposter Hele kr Skattekostnad Hele kr Resultat Hele kr Balanse Totalkapital Hele kr Egenkapital Hele kr Egenkapitalandel % 80 % 73 % 70 % 72 % 72 % Avkastning Egenkapital rentabilitet før skatt % 6,2 % 6,6 % 4,5 % 9,9 % 3,8 % Totalkapital rentabilitet etter skatt % 3,6 % 3,4 % 2,3 % 5,1 % 1,9 % Egenkapital rentabilitet etter skatt % 4,6 % 4,7 % 3,3 % 7,1 % 5,7 % * Kvalitetsjusterte inntekstsrammer ved ikke-levert energi 11:56 Utreder sitt eierskap Eierskapet i Skagerak Energi har stått på sakskartet flere ganger i løpet av året i denne bygningen. Det har det også gjort i Skien og Bamble. I august oversendte kommunenes rådmenn eiermeldingen om konsernet til formannskapene i kommunene. Som en følge av meldingen, etablerte kommunene en felles styringsgruppe bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder i hver kommune. Deres mandat er todelt. De skal innlede sonderinger med Statkraft, med sikte på å avklare mulige utfallsrom for kommunenes fortsatte eierskap i Skagerak Energi. Styringsgruppen skal også utrede en mulig holdingselskapsmodell til å forvalte kommunenes aksjer i Skagerak Energi. Det skal særlig vurderes hvordan de folkevalgte organers styring best kan ivaretas, og hvordan et holdingselskap kan ivareta kommunenes behov for en forutsigbar utbyttepolitikk og en fornuftig forretningsstrategi. Arbeidet skal være sluttført 1. mai Kommunene forpliktet seg til ikke å redusere sine eierandeler i Skagerak Energi før utredningen er behandlet i kommunestyrene. 17

20 Forretningsutvikling I 2005 opprettet Skagerak Energi virksomhetsområdet forretningsutvikling. Denne enheten skal videreutvikle eksisterende tjenester, og utvikle nye bransjerelaterte produkter og tjenester for å tilføre selskapet ny vekst og utvikling. Kraftbransjen er inne i en rivende utvikling, som medfører strukturelle endringer og rasjonalisering. Dette innebærer at energiselskaper i større grad vil kjøpe inn tjenester i fremtiden, i stedet for å være selvforsynt. En slik utvikling gir rom for nisjeselskaper og spesialister som kan levere de samme tjenestene til pris som ofte er gunstigere enn om energiselskapet selv skulle produsere dem. Skagerak Energi vil spille en aktiv rolle i denne utviklingen. Derfor har selskapet etablert virksomhetsområdet Forretningsutvikling. Hensikten er å forvalte konsernets eierinteresser, videreutvikle produkter og tjenester som faller utenfor virksomhetsområdene Kraft og Nett og være en pådriver for nye prosjekter. Denne satsingen skal gi konsernet grobunn til nye forretningsmuligheter som skal sikre arbeidsplasser og videre lønnsom vekst. Forretningsutvikling skal med basis i konsernets kjerneregion, levere produkter og tjenester hovedsaklig nasjonalt, men også internasjonalt. Satsingen er organisert i fire strategiske områder, sluttbruker, nisjer, infrastruktur, samt entreprenør og installasjon. Sluttbruker Skageraks deleide selskap Fjordkraft,48 prosent, er selskapets satsing på omsetning av strøm til sluttbruker. Fjordkraft, som ble etablert i 2001, har i løpet av fem år blitt landets nest største kraftomsetningsselskap, med om lag kunder. Selskapet leverer miljøvennlig strøm fra fornybare energikilder og er blant de billigste landsdekkende strømleverandørene. Nisjer Skagerak økte satsingen på toveiskommunikasjon i I juni kjøpte selskapet 34 prosent av Telenor Cinclus som utvikler og leverer systemer for toveiskommunikasjon basert på mobil kommunikasjonsteknologi. Selskapets løsning for automatisk måleravlesning vil blant annet gi energiselskaper enklere og mer effektiv innsamling av målerdata, økt kontroll med leveringskvaliteten, samt mulighet for å kunne tilby kundene nye tjenester, som måling av andre energibærere (f.eks vann og gass) og alarmog varslingssystemer. Skagerak Nett vil være det første energiselskapet som tar i bruk teknologien til Telenor Cinclus gjennom en trinnvis utrulling i eget nettområde. I løpet av 2006 skal målepunkt ha installert løsningen. Sverige er et viktig satsingsområde for Telenor Cinclus, og selskapet konkurrerer om en rekke større anbud. En viktig grunn til dette er reguleringer fra svenske myndigheter, som har bestemt at alle husstander skal ha innstallert automatisk måleravlesning fra Et viktig gjennombrudd for Telenor Cinclus i Sverige er en avtale om løsninger for automatisk måleravlesning med E.ON, Sveriges største nettselskap. Kvalitet i hver stolpe Gjennom milevis med skog og mark står tusenvis av stolper og master som leder strømmen hjem til kundene. Derfor investerer Skagerak millioner i linjerydding hvert år. 12:22 Vegetasjon fjernes fra linjetraséene, slik at faren for skader på grunn av trær som faller over linjene, reduseres kraftig. Ved å prioritere dette arbeidet, øker kvaliteten på kraftleveransen. Det har de kundene som Skagerak leverer elektrisitet til stor glede av. 18

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Organisering av avfallshåndteringen. Skagerak Energi konsern

Organisering av avfallshåndteringen. Skagerak Energi konsern Organisering av avfallshåndteringen Skagerak Energi konsern VÅR VISJON Skagerak Energi skal være et regionalt forankret energikonsern med fokus på å utvikle miljøriktige energiløsninger side 2 FORRETNINGSIDÉ

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 17. november 2014 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 17. november 2014 Dette er EB Et av Buskeruds største selskap Omsetning: 1 361 mnok Driftsresultat: 427 mnok Utbytte: 186 mnok Verdi eiendeler: 9,8 mrd Kraft: Norges

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon 2 Ringeriks-Kraft AS Administrerende direktør Ole Sunnset 13 ansatte Ringeriks-Kraft Produksjon AS Ringeriks-Kraft

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.)

Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) Arkivsak-dok. 12/01050-1 Saksbehandler Jan Gunnar Thors Saksgang Styret for Drangedal everk KF Kommunestyret Møtedato Unntatt offentlighet ihht Offl 13, fvl 13.1 pkt.2 (oppl. av konkur.messig betyd.) DRANGEDAL

Detaljer

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET

SOM NORGES NEST STØRSTE KRAFT- PRODUSENT BRINGER E-CO KONTINUERLIG MER REN KRAFT INN I MARKEDET DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk. SOM NORGES NEST

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen:

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen: SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2004 04 Hans August Hanssen: Endringsvillig konsernsjef Kraftverket på Rødberg: Sparer millioner på samarbeid Gasskraft i Grenland: Full gass mot 2010 Skagerak Nett: Snart ferdig

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

TREDJE KVARTAL 2007 1. NOVEMBER 2007

TREDJE KVARTAL 2007 1. NOVEMBER 2007 TREDJE KVARTAL 27 1. NOVEMBER 27 TRE KVARTALER KORT FORTALT EBITDA EBITDA 5 395 mkr (-2 75) Produksjon 29,1 TWh (-7,) Snitt spotpris 18,6 øre/kwh (-21,3) Økte inntekter sikringshandel Resultat etter skatt

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012

Energi. Kvartalsrapport 2012. 4. kvartal 2012. 3. kvartal 2012. 1. kvartal 2012 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) E-CO Energi oppnådde

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 26. august 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Årsrapport 2013 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 30. april 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet

Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Eidsiva Energi AS Drivkraft for oss i Innlandet Norges femte største energiselskap Eies av 26 lokale kommuner og to fylkeskommuner Ca. 1000 ansatte Ca. 153 000 kunder EIDSIVA ENERGI AS 3,4 TWh egenproduksjon

Detaljer

Eiere og organisering av kraftsektoren

Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og organisering av kraftsektoren Eiere og selskapsformer Organisering og restrukturering i kraftsektoren Selskaper innen ulike virksomhetsområder Statnett SF Regnskapsmessige nøkkeltall for kraftselskapene

Detaljer

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI

Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q3KVARTALSRAPPORT10 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2010-30. SEPTEMBER 2010 (Tall for 2009 i parentes)

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE

Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE Går vi mot en stadig sterkere sentralstyrt bransje? Konsernsjef Torbjørn R. Skjerve, NTE NTE et trøndersk industrikonsern 950 ansatte 3,5 milliarder i omsetning Virksomhet i hele Nord-Trøndelag og Trondheim

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI

Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q1 KVARTALSRAPPORT09 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2009-31. MARS 2009 (Tall for 2008 i parentes)

Detaljer

innhold 4 Hva er Skagerak 7 Konsernsjefens ord 8 Virksomhet Skagerak Energi AS Skagerak Kraft AS Skagerak Nett AS skagerak årsrapport 2003 2

innhold 4 Hva er Skagerak 7 Konsernsjefens ord 8 Virksomhet Skagerak Energi AS Skagerak Kraft AS Skagerak Nett AS skagerak årsrapport 2003 2 ÅRSRAPPORT 2003 innhold 4 Hva er Skagerak 7 Konsernsjefens ord 8 Virksomhet Skagerak Energi AS Skagerak Kraft AS Skagerak Nett AS skagerak årsrapport 2003 2 22 30 55 58 Årsberetning Årsregnskap Summary

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Resultat 2014 Hovedtall GRS IFRS 2014 2013 2014 2013 Driftsinntekter mill. kr 8 269 8

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002

Naturen i arbeid. Første kvartal 2002 Naturen i arbeid Første kvartal 2002 STATKRAFT FØRSTE KVARTAL 2002 Sammendrag Statkraft viser samlet et konsernresultat på 1.432 mill. kr før skatt i første kvartal. Dette er 35 mill. kr mer enn i første

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 4. kvartal 2012. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 4. kvartal 2012 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010. Steinar Vikingstad Trond Brevik

Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010. Steinar Vikingstad Trond Brevik Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010 Steinar Vikingstad Trond Brevik Dagens tema og agenda Dagens tema Eierstrategi for Energiselskapet Buskerud AS Dagens agenda 1. Om oss 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

Hva betyr CO 2 -utfordringen for økt bruk av naturgass i Norge?

Hva betyr CO 2 -utfordringen for økt bruk av naturgass i Norge? Hva betyr CO 2 -utfordringen for økt bruk av naturgass i Norge? Gasskonferansen i Bergen 4. mai 2006 Konserndirektør Ingelise Arntsen, Statkraft Hva er status for bruk av gass i Norge? Kilde: OED 11.05.2006

Detaljer

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI

KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT E-CO ENERGI 2010 2011 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2011-31. MARS 2011 (Tall for 2010 i

Detaljer

Investorpresentasjon. Årsrapport 2014 30. april 2015

Investorpresentasjon. Årsrapport 2014 30. april 2015 Investorpresentasjon Årsrapport 2014 30. april 2015 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet Vår visjon Et ledende norsk konsern innen fornybar energi

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

www.e-co.no E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE

www.e-co.no E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE E-CO Energi E-CO Energis visjon er å være en ledende vannkraftprodusent KOMPETENT OG SKAPENDE 2 Et ledende energikonsern Kjernevirksomhet: Kraftproduksjon Norges nest største vannkraftprodusent med middelproduksjon

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011

Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Nettleien 2011 Oppdatert 07.02.2011 Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien Historisk utvikling Nettinvesteringer NVEs inntektsrammer

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999

Presentasjon av 2. kvartal 1999. 12. august 1999 Presentasjon av 2. kvartal 1999 12. august 1999 Innhold Hovedtall konsern Virksomhetsområdene Utsikter Vedlegg 2 Omsetn. Resultat Margin Beløp i mill. kr. før skatt Virksomhetsområder 2. kvartal 1999 2.

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010

Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag. Østersund 17.02.2010 Orientering til medlemmer av fylkestinget i Nord-Trøndelag NTE NETT Nett AS ENERGI Østersund 17.02.2010 Konsernsjef i NTE og styreleder i Torbjørn R. Skjerve Nett NTEs fire pilarer Energi Marked Forr.utvikl.

Detaljer

Kraftbransjen i 2020: Veien fra visjoner til virkelighet

Kraftbransjen i 2020: Veien fra visjoner til virkelighet Kraftbransjen i 2020: Veien fra visjoner til virkelighet Tom Nysted, konsernsjef Agder Energi Energi Norge - Vinterkonferansen 2012 Politikkens visjon for kraftsektoren i 2020 Tilnærmet like strømpriser

Detaljer

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001

Expert Eilag ASA. 1. kvartal 2001 Expert Eilag ASA 1. kvartal 2001 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Resultatregnskap 1 Kv. 1 Kv. Akk Akk Akk 2001 2000 2001 2000 1999 1 127 939 906 057 Driftsinnte kter 1 127 939 906 057 800

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000

Expert Eilag ASA. Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Expert Eilag ASA Presentasjon av foreløpig resultat for 2000 Konsernsjef ARILD KRISTIANSEN Expert Eilag ASA Expert Eilag ASA Et år preget av

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2015

KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2015 Agder Energi fikk i 2015 et resultat etter skatt på 1 220 mill. kr (majoritetens andel), mot 475 mill. kr i 2014.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier

3-4 8 9-14. FinansGruppen Eiendom AS. Rapport fra daglig leder. Regnskap. Miljø. Prosjekter. Nøkkeltall. Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier Årsrapport 2012 FinansGruppen Eiendom AS Rapport fra daglig leder Regnskap Innhold 3-4 Nøkkeltall Miljø 5 Prosjekter 6 7 8 9-14 8 2 årsrapport 2012 Visjon: Gjennom samarbeid skaper vi verdier FinansGruppen

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele?

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Kernefunktioner 1 Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Publisert av QVARTZ, juni 2016 Dette dokumentet er basert på en detaljert analyse av eierskapsstrukturene og økonomien

Detaljer

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Nettleien 2009. Oppdatert 01.03.2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Nettleien 2009 Oppdatert 01.03.2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse NVEs inntektsrammer Nettoppbygging Strømprisen og nettleiens sammensetning Hva påvirker nettleien

Detaljer

Rådgivende ingeniør Erik Fleischer. Velferd til salgs. 22.nov. 2004

Rådgivende ingeniør Erik Fleischer. Velferd til salgs. 22.nov. 2004 Den norsk elforsyningen og hvorfor Norge bør beholde det offentlige eierskapet til vannkraften Rådgivende ingeniør Erik Fleischer Velferd til salgs 22.nov. 2004 22.nov.2004 / 31.mars 1 Elforsyning før

Detaljer