NTL Forskningsinstitutter. Landsforeningens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTL Forskningsinstitutter. Landsforeningens beretning"

Transkript

1 NTL Forskningsinstitutter Landsforeningens beretning for perioden til Representantskapsmøte

2 Innhold 1. Styret i perioden 2. Styrets arbeid 3. Landsforeningens representasjon 4. Styrets representasjon 5. Organisasjonsendringer 6. Medlemsutvikling 7. Saker i styret 8. Tariff 9. Økonomi 10. Oversikt over avdelingene for 2010 og Oversikt over avdelingene pr Oversikt over landsforeningens virksomheter pr Vedlegg 2

3 Landsforeningens beretning for perioden til Styret i perioden: Leder Pål Kjærstad NTL Institutt for energiteknikk, Kjeller (Abelia) Nestleder Steinar Johansen NTL Norsk institutt for byog regionforskning (Abelia) Sekretær Reidun Dahl NTL Nofima (Abelia) Kasserer Terje Nilsen NTL Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stat) Studieleder Oddny Haugrønning NTL SINTEF (Abelia) Styremedlemmer: Bjørn Flatnes *Tove M. Helvik Vibeke Vandrup Martens Hebe Gunnes *Jardar Myhr NTL SINTEF (Abelia) NTL Arbeidsforskningsinstituttet (Direkte-avtale) NTL Norsk institutt for kulturminneforskning (Abelia) NTL NIFU (Abelia) NTL NKI (Virke) *Tove Helvik ble valgt til forbundssekretær på NTLs landsmøte i november *Jardar Myhr ble valgt til nytt styremedlem på styremøte Varamedlemmer: Thor Ofstad Torunn S. Ludvigsen Ivar Lie *Ragnhild Kise Haugland *Juni Skjold Lexau NTL Norsk institutt for luftforskning (Abelia) NTL IRIS (Abelia) NTL Norut Alta (Abelia) NTL Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (Abelia) NTL Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (Abelia) *Ragnhild Kise Haugland sluttet på NSD og hun gikk derfor ut av styret. *Juni Skjold Lexau ble valgt til nytt varamedlem på styremøte

4 Arbeidsutvalget (AU) har bestått av leder, nestleder, styremedlem Tove Helvik (frem til ) og styremedlem Vibeke Vandrup Martens (fra ). Revisorer: Per Medby Knut Eriksen NTL Norsk institutt for byog regionforskning (Abelia) NTL Transportøkonomisk institutt (Abelia) Vararevisorer: Per Olaf Aamodt *Jardar Myhr *Johs Kolltveit NTL NIFU (Abelia) NTL NKI (Abelia) NTL Norges forskningsråd (Spekter) *Som en følge av at Jardar Myhr ble valgt til nytt styremedlem ble Johs Kolltveit valgt som ny vararevisor fra Styrets arbeid Styret har i perioden hatt ni styremøter samt kommunikasjon via e-post og telefon. Styremøtenes varighet har variert fra en til to dager. Ved enkelte anledninger har styremøtene vært lagt i forkant av kurs/konferanser. AUs oppgaver har vært å forberede sakene til styremøtene og utføre de oppgavene som ligger mellom styremøtene. Faglige spørsmål og alle saker vedrørende økonomi har vært behandlet i styret. Det har vært ni møter i AU og det lages referater fra møtene som sendes til styret I flere sammenhenger har styret gitt leder og/eller AU fullmakt til å gjøre ferdig enkeltsaker, der tid og innhenting av ytterligere informasjon har vært en begrensning for behandling i fullt styre eller AU. Likeså har mange avgjørelser blitt avklart ved bruk av e-post. 3. Landsforeningens representasjon NTLs vedtaksføre organer Landsforeningen har vært representert slik: Forbundsstyret: Pål Kjærstad (4.vara fra april 2010 og gjenvalgt på landsmøtet november 2010). Landsstyret: Steinar Johansen (fra landsmøtet i november 2006 og gjenvalgt på landsmøtet i november 2010). 4

5 LOs vedtaksføre organer Landsforeningen har vært representert slik: LOs Representantskap: Pål Kjærstad (representant fra 2006 til landsmøtet i november 2010, 1. vara fra landsmøtet 2010). Revisjon av overenskomsten mellom NTL og Abelia Forhandlingsutvalg Representanter fra NTL Forskningsinstitutter: Pål Kjærstad (NTL Institutt for energiteknikk, Kjeller) Vibeke Vandrup Martens (NTL Norsk institutt for kulturminneforskning) Bjørn Flatnes (NTL SINTEF) Reidun Dahl (NTL Nofima) Varamedlemmer: Steinar Johansen (NTL Norsk institutt for by- og regionforskning) Thor Ofstad (NTL Norsk institutt for luftforskning) Hebe Gunnes (NTL NIFU) Barbro Silde (NTL Norsk institutt for vannforskning) Revisjon av overenskomsten mellom NTL og Abelia Forhandlingsutvalg Representanter fra NTL Forskningsinstitutter: Pål Kjærstad (NTL Institutt for energiteknikk, Kjeller) Steinar Johansen (NTL Norsk institutt for by- og regionforskning) Vibeke Vandrup Martens (NTL Norsk institutt for kulturminneforskning) Bjørn Flatnes (NTL SINTEF) Varamedlemmer: Thor Ofstad (NTL Norsk institutt for luftforskning) Hebe Gunnes (NTL NIFU) Ivar Lie (NTL Norut Alta) 5

6 Reidun Dahl (NTL Nofima) Arbeidsgrupper i NTL NPM-utvalget: Steinar Johansen 4. Styrets representasjon: 2010: Jubileumskonferanse om Hovedavtalen LO-NHO 75 år: Pål Kjærstad NTLs pensjonskonferanse Pål Kjærstad, Vibeke Vandrup Martens, Hebe Gunnes, Oddny Haugrønning, Terje Nilsen, Bjørn Flatnes og Thor Ofstad Forskningspolitisk seminar Forskerforbundet: Pål Kjærstad og Terje Nilsen 2011: LOs forskningspolitiske konferanse: Pål Kjærstad og Terje Nilsen Trondheimskonferansen: Steinar Johansen og Thor Ofstad. Nettverkssamling for ledere av landsforeninger og foreninger i NTL: Pål Kjærstad NTL-dagene: Pål Kjærstad, Steinar Johansen og Thor Ofstad NTL Universiteter og høgskolers 30-års jubileum: Pål Kjærstad NTL Universitetet i Oslos 50-års jubileum: Pål Kjærstad NTLs konferanse om midlertidig tilsetting: Pål Kjærstad LOs utdanningskonferanse: Pål Kjærstad NTLs dagskonferanse om arbeidstid: Pål Kjærstad LOs forskningspolitiske forum: Pål Kjærstad Tariffkonferanse LO Stat: Pål Kjærstad og Terje Nilsen Forskningspolitisk seminar Forskerforbundet: Pål Kjærstad 6

7 2012: Nettverkssamling for ledere av landsforeninger og foreninger i NTL: Pål Kjærstad Trondheimskonferansen: Pål Kjærstad, Thor Ofstad og Oddny Haugrønning. NTLs konferanse om midlertidig tilsetting: Terje Nilsen Møte i NTLs nettverk for universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter (UHF): Pål Kjærstad, Steinar Johansen og Hebe Gunnes. Årskonferanse og årsmøte Manifest: Pål Kjærstad Manifest - Faglig politisk råd: Steinar Johansen (ble valgt på årsmøte til Manifest) NTL-dagene: Pål Kjærstad og Terje Nilsen 5. Organisasjonsendringer Overføring av medlemmer fra NTL Skoler og institusjoner Fra september 2011 ble det overført seks medlemmer fra Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør (RBUP). RBUP er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Nedleggelse av NTL ISF-NOVA-PRIO-SIRUS Det ordinære årsmøtet 31.mars 2011 kunne ikke velge nytt styre på grunn av for få aktuelle kandidater til vervene. Det ble følgelig vedtatt å avholde ekstraordinært årsmøte 11.mai. Valgkomiteen kunne heller ikke under dette møtet legge fram forslag til nytt styre for kommende periode. Nytt ekstraordinært årsmøte ble berammet til 15.juni. Virksomhetene skulle i mellomtiden diskutere internt hvilken organisatorisk tilknytningsform som var mest ønskelig, en felles NTL avdeling som nå, opprettelse av egen avdeling ved det enkelte institutt eller ved en direkte tilmelding til NTL Forskningsinstitutter. Vedtaket fra ekstraordinært årsmøte 15. juni ble en nedleggelse av avdelingen og opprettelse av tre nye avdelinger. NTL ISF-NOVA-PRIO-SIRUS ble nedlagt fra og det ble opprettet tre nye avdelinger fra samme dato. De nye avdelingene er NTL ISF (117-20), NTL NOVA (117-21) og NTL SIRUS (117-22). Medlemmet på PRIO ble overført til landsforeningen som direkte tilmeldte medlemmer. 7

8 6. Medlemsutvikling Pr var det 933 betalende medlemmer og 1303 totalt. Tilsvarende tall pr er 941 og Pr var det 952 betalende medlemmer og 1329 totalt. I punkt 10 til 12 nedenfor kan medlemsutviklingen i avdelingene i perioden følges. Antall betalende medlemmer pr var 1069 betalende og 1352 total totalt kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv Betalende Totalt Landsforeningen har medlemmer på over 40 virksomheter (der vi har mer enn ett medlem) pr Det er i perioden en økning av antall betalende medlemmer som er direkte tilmeldt landsforeningen. Landsforeningens medlemsutvikling er generelt positiv, selv om antall betalende medlemmer fra 2010 til 2011 viser en nedgang på 8 betalende medlemmer. Pr er vi 952 betalende medlemmer, noe som er 19 flere betalende medlemmer enn ved Dette viser at det verves bra på enkelte virksomheter, men selvsagt kunne det vært bedre. Den positive utviklingen av medlemsutviklingen skyldes svært godt vervearbeid lokalt, det er der vervingen skjer. Mange av avdelingene er flinke til å synliggjøre NTL for alle de ansatte, noe som igjen kan resultere i flere nye medlemmer. Men vi har grunn til å tro at landsforeningens sterke fokus på verving og synliggjøring lokalt også kan ha en positiv virkning på rekruttering av nye medlemmer. 7. Saker i styret For best å illustrere styrets arbeid er dette kapittelet inndelt slik at oversikten skal bli enklest mulig. De sakene styret anser som viktigst i perioden har fått egen omtale. I tillegg til de sakene som er nevnt her, har styret behandlet mange enkeltsaker. Landsforeningens styre har fungert som et samlende og koordinerende ledd for avdelingene i henhold til NTLs, LOs og LO Stats vedtekter og særvedtekter. Landsforeningen har videre erfart at en del saksområder er for omfattende til at enkeltavdelinger har ressurser til å behandle disse. Eksempler er det årlige 8

9 arbeidet med Statsbudsjettet og arbeidet med uttalelser i form av høringer til Stortinget. A. Kurs og konferanser Landsforeningen har i perioden arrangert tre konferanser og to kurs. Landsforeningen ønsker større aktivitet lokalt og ønsker å opprettholde god dialog med de tillitsvalgte og medlemmene. Styret i landsforeningen har derfor bestemt at det arrangeres årlige nettverkssamlinger for tillitsvalgte og/eller medlemmer. Styret tilbyr etter forespørsel fra de tillitsvalgte å arrangere kurs/konferanse lokalt. Det var et slikt kurs i perioden. Deltakerantallet på landsforeningens kurs og konferanser er god. 2011: Dagskurs om lønnsstatistikk administrasjon av medlemsundersøkelsen og bruk av data i lønnsforhandlingene. Kurset var beregnet på tillitsvalgte som skal administrere NTL Forskningsinstitutters medlemsundersøkelse og lønnsstatistikk, samt medlemmer i forhandlingsutvalg som skal benytte de innsamlede dataene i lønnsforhandlinger. At administratorene fikk opplæring i hvordan medlemsundersøkelsen fungerer og hvordan de lokale tillitsvalgte administrerer undersøkelsen ved sin avdeling, samt sender ut selve undersøkelsen. Målet var å gi de tillitsvalgte en opplæring i hvordan de henter ut data, samt praktiske øvelser i hvordan lønnsstatistikkdata kan brukes i lønnsforhandlingene. Første dag var fulltegnet (15 deltakere), andre dag deltok 10 stk. NTL Forskningsinstitutter 30-års jubileum NTL Forskningsinstitutter var 30 år den februar I den forbindelse ble det arrangert en jubileumskonferanse den Konferansen var en blanding av faglig påfyll, noen presentasjoner av våre virksomheter og en ekstern innleder om motivasjon på arbeidsplassen. Tidligere forsker på NIBR, Jan Mønnesland hadde en innledning om pensjon. På kvelden var det festmiddag. Den 12.2 var det rebusløype og det var avslutning med lunsj. Jubileet hadde bra oppslutning, fra egne tillitsvalgte, enkelte tillitsvalgte fra forbundskontoret, tidligere ledere av landsforeningen og gjester fra andre organisasjonsledd i NTL. En vellykket feiring av en «sprek» 30-åring. Tariffkonferanse og nettverkssamling Landsforeningens årlige nettverkssamling ble lagt til Holmen Fjordhotell (Asker) og det var 34 deltakere. I år ble det lagt til samme dag som forbundets 9

10 tariffkonferanse for virksomheter som er omfattet av tariffavtalen mellom NTL/Abelia og de virksomhetene som har direkte-avtaler. Nettverkssamlingen begynte etter tariffkonferansen samme dag. Tema var egen organisasjon, verving, rekruttering av landstidsutdannede medlemmer, lønnsstatistikkprosjektet og velferdsstaten. Kristine Nergaard hadde en innledning om rekruttering av langtidsutdannede medlemmer og generell rekruttering. Linn Herning fra For Velferdsstaten og Ali Asbati fra Manifest hadde innledninger om tema velferdsstaten. Kurs for medlemmer på Leser søker bok Etter forespørsel fra medlemmene på Leser søker bok arrangerte landsforeningen et kortkurs for medlemmene. Det var fem deltakere og daglig leder deltok på deler av kurset. Tema var tariffavtalen NTL-Abelia, pensjon og informasjon fra Sparebank : Strategimøte og erfaringskonferanse NTL-Abelia Strategimøte: I forbindelse med erfaringskonferansen arrangert av NTL og Abelia, så landsforeningen et behov for å samle de tillittitsvalgte til et møte uten arbeidsgivers representant tilstede. Møtet tok for seg hvilke erfaringer både landsforeningen og de tillitsvalgte har med overenskomsten mellom NTL og Abelia, og hvilke utfordringer de opplever. Møtet samlet 21 deltagere. Erfaringskonferanse: Som et resultat av forhandlingene mellom NTL og Abelia i 2010 ble det enighet om at det skulle arrangeres en erfaringskonferanse i løpet av første avtaleår. NTL og Abelia ville med konferansen styrke samarbeidet lokalt og sentralt og søke å oppnå en felles forståelse av avtaleverket. Det var spennende innledere til debatt, med temaer fra det nære og fra et makroperspektiv. Konferansen var for både arbeidsgiver og tillitsvalgte. Det ble også satt fokus på det kommende hovedoppgjøret 2012 med de utfordringer som vil ligger der. Det ble avsatt tid til diskusjoner om hva som opptar partene lokalt. Det var bra deltagelse fra de tillitsvalgte, men få deltakere fra arbeidsgiverne. Kurs i avtaleverket NTL-Abelia Landsforeningen arrangerte kurs i avtaleverket NTL-Abelia på Sørmarka kursog konferansesenter og det var 16 deltakere. Kurset tok for seg overenskomsten mellom NTL og Abeila og hovedavtalen mellom LO og NHO. 10

11 I tillegg ble det en gjennomgang av hvordan forhandlingene gjennomføres i dette tariffområdet. Tariffkonferanse og nettverkssamling Landsforeningens årlige nettverkssamling ble i år lagt til Hurdalsjøen Hotell og det var 34 deltakere. I år ble det lagt til samme dag som forbundets tariffkonferanse for virksomheter som er omfattet av tariffavtalen mellom NTL/Abelia og de virksomhetene som har direkte-avtaler. Nettverkssamlingen begynte etter tariffkonferansen samme dag. Tema var egen organisasjon, verving, lønnsstatistikkprosjektet, NPM og utfordringer for forskningsinstitutter. Helene Bank fra For Velferdsstaten innledet om NPM og Ragnar Bøe Elgsaas fra forbundet orienterte om forbundets rapport om NPM. Lars Holden fra Forskningsinstituttenes fellesarena i Abelia og Kari Nygaard fra NILU innledet om utfordringer for forskningsinstitutter. B. Lønnsstatistikk og medlemsundersøkelse Arbeidet med lønnsstatistikkdatabasen og medlemsundersøkelsen for medlemmer hos NTL Forskningsinstitutter er gjennomført som et prosjekt i perioden 2009 til 2011, med videreføring i Prosjektet er forankret hos NTL Forskningsinstitutter, og ble finansiert av NTL sentralt. Håkon Nilsen (tidligere leder i NTL NSD) har hatt det tekniske ansvaret for utviklingen av medlemsundersøkelsen og databasen, mens Hebe Gunnes (nestleder i NTL NIFU og styremedlem i NTL Forskningsinstitutter) har tatt seg av den administrative oppfølgingen av undersøkelsen, oppsett av variabler samt bearbeiding og sammenstilling av data. Prosjektet har hatt en styringsgruppe, bestående av Pål Kjærstad (leder i NTL Forskningsinstitutter og ved IFE Kjeller), Per Medby (tidligere leder av NTL NIBR) og Jardar Myhr (leder av NTL NKI og styremedlem i NTL Forskningsinstitutter). Styringsgruppa har primært bistått i utarbeidelse av variabler, samt i testing av medlemsundersøkelsen. Lokale tillitsvalgte har bidratt i prosjektet ved å sende inn særavtaler og stillingsoversikter fra sine virksomheter, samt ved å sende ut og følge opp medlemsundersøkelsen lokalt. Den første medlemsundersøkelsen ble sendt ut sommeren 2010, som en pilotundersøkelse. Første ordinære medlemsundersøkelse, etter lønnsoppgjøret 2010, ble sendt ut i perioden januar-mars 2011, og resultater forelå i mai Neste undersøkelse, for lønnsoppgjøret 2011, ble sendt ut i februar-mars 2012, og resultater ble sendt ut i et nyhetsbrev i juni Medlemsundersøkelsen gjennomføres årlig, og driften av undersøkelsen og databasen ligger hos NTL Forskningsinstitutter. 11

12 Det er laget en rapport som dokumenterer arbeidet med lønnsstatistikkprosjektet, hvor det også presenteres noen resultater fra medlemsundersøkelsen. Rapporten er ført i pennen av Hebe Gunnes med bistand fra Håkon Nilsen, og forelå i desember I tillegg er det utarbeidet en brukerhåndbok for utsendelse av medlemsundersøkelsen, se vedlegg.. Denne oppdateres fortløpende. I 2012 ble det for første gang laget et nyhetsbrev med resultater fra undersøkelsen, og intensjonen er at dette skal utkomme hvert år, se vedlegg. Ansvaret for den administrative oppfølgingen av prosjektet ligger hos styret i NTL Forskningsinstitutter. NTL Forskningsinstitutter vil søke forbundet om økonomisk støtte til å opprettholde og videreutvikle databasen. NTL Forskningsinstitutter samler dessuten rutinemessig inn opplysninger om resultatene av lønnsoppgjøret i de ulike virksomhetene. Dette gjøres via et regneark i Excel, og intensjonen er at deler av dette skal implementeres i lønnsstatistikkdatabasen. C. Verving NTL Forskningsinstitutter er svært opptatt av verving. Landsforeningen kartla vervepotensialet på virksomhetene i Av de 30 virksomhetene som ga oss en tilbakemelding, var det 1249 uorganiserte ansatte på deres arbeidsplass. Dette viser at det er et stort vervepotensial hos noen av virksomhetene. I vervestrategien har vi derfor lagt vekt på å følge opp de virksomhetene der vervepotensialet er størst På bakgrunn av denne kartleggingen ble det utarbeidet en vervestrategi for landsforeningen for både 2011 og Styret vedtok at leder av NTL Forskningsinstitutter skal være verveansvarlig i styret. Landsforeningens medlemsutvikling er generelt positiv, selv om antall betalende medlemmer fra 2010 til 2011 viser en nedgang på 8 betalende medlemmer. Pr er vi 952 betalende medlemmer, noe som er 19 flere betalende medlemmer enn ved Dette viser at det verves bra på enkelte virksomheter, men selvsagt kunne det vært bedre. Den positive utviklingen av medlemsutviklingen skyldes svært godt vervearbeid lokalt, det er der vervingen skjer. Mange av avdelingene er flinke til å synliggjøre NTL for alle de ansatte, noe som igjen kan resultere i flere nye medlemmer. Men vi har grunn til å tro at landsforeningens sterke fokus på verving og synliggjøring lokalt også kan ha en positiv virkning på rekruttering av nye medlemmer. Derfor mener vi at det er veldig viktig at landsforeningen opprettholder det store fokus vi har på verving og synliggjøring ute på våre virksomheter. Landsforeningen utarbeidet nytt vervemateriell i 2011, både på norsk og engelsk. Landsforeningen sender kostnadsfritt ut flere eksemplarer etter nærmere forespørsel. 12

13 Landsforeningen fortsetter vervekampanjen. De som verver et nytt medlem mottar et gavekort pålydende kr. 250,-. Kopi av innmeldingsskjema sendes landsforeningen før gavekortet sendes ut. Nettsiden er gjennomgått slik at det skal være enkelt å finne informasjon. Landsforeningen sender i begynnelsen av hvert år ut et brev til de tillitsvalgte hvor vi tilbyr oss å delta på årsmøtene. Verveansvarlig deltar på årsmøtene til avdelingene dersom det passer tidsmessig. Verveansvarlig besøker også de virksomhetene som har behov for bistand og råd/veiledning. Landsforeningens leder har besøkt en rekke utvalgte virksomheter og har på den måten opprettholdt kontakten med de tillitsvalgte/medlemmene. På disse besøkene har verving alltid vært blant temaene. Styret i landsforeningen er svært opptatt av at vi skal være synlige ute på virksomhetene og har således brukt mye tid og ressurser på dette. Utfordringen er å kunne rekruttere spesielt yngre nyansatte på virksomhetene. De med langtidsutdannelse er ofte rekruttert av profesjonsforbundene under studietiden eller så velger mange av dem å organisere seg i profesjonsforbundene når de begynner å arbeide. Det har vært og er en utfordring for landsforeningen og for hele forbundet. D. Nettsiden Det har i perioden vært lagt ned mye arbeid med ajourhold av landsforeningens nettsider Landsforeningens medlemmer har vært oppfordret til å komme med forslag på saker som bør legges ut der. Det er også viktig at de tillitsvalgte gir beskjed til landsforeningen om eventuelle nye tillitsvalgte på virksomhetene slik at nettsiden kan være best mulig oppdatert. Landsforeningen vil legge ut mer og mer av informasjon på nettsiden. Likeså vil vi legge ut ulike presentasjoner fra kurs og konferanser på nettsiden istedenfor å sende dem på e-post. På denne måten blir alt samlet på ett sted og vi vil kunne få mer aktiv bruk av nettsiden. E. Frikjøp Landsforeningens leder er frikjøpt fra sin arbeidsgiver inntil 50 % for å arbeide for landsforeningen. Dette er finansiert av forbundet fram til etter vedtak i forbundsstyret i Landsforeningens virksomheter kommer fra ulike tariffområder og har stor geografisk spredning. Dette gjør landsforeningens arbeid tidkrevende og til dels komplisert. Den frikjøpte tiden har økt muligheten for å besøke de ulike virksomhetene i landsforeningen. 13

14 Frikjøpet gir landsforeningen helt andre og bedre muligheter til å utføre de oppgavene vi er satt til. Frikjøpet har derfor gitt økt aktivitet generelt og det er veldig positivt. Landsforeningens leder har besøkt en rekke utvalgte virksomheter. På disse besøkene har verving alltid vært blant temaene, både i forhold til å ha gode ververutiner lokalt, og i forhold til viktigheten av å være organisert i NTL. Samtidig har vi informert om hva landsforeningen er opptatt av og på den måten oppfordret/motivert til at det skapes engasjement og økt aktivitet lokalt. Ved disse besøkene har landsforeningen bedret/opprettholdt kontakten med de tillitsvalgte/medlemmene. Styret i landsforeningen er svært opptatt av at vi skal være synlige ute på virksomhetene og har således brukt mye tid og ressurser på dette. Tilbakemeldingene vi har fått viser at de tillitsvalgte/medlemmene setter stor pris på at vi i landsforeningen synliggjør oss ved å besøke våre virksomheter. Landsforeningen har de siste årene fått flere nye medlemmer fra flere ulike virksomheter hvor arbeidsgiver er medlem i arbeidsgiverorganisasjonen Abelia i NHO. Siden de tillitsvalgte er helt nye og uten særlig erfaring har de et stort behov for oppfølging. Medlemmene her blir fulgt opp av både landsforeningen og forbundet. Landsforeningen har i samarbeid med de ulike tillitsvalgte fra disse nye virksomhetene tatt initiativ til informasjonsmøter om NTL. Dette for å kunne rekruttere flere medlemmer til NTL. Møtene har vært åpne for alle ansatte og det var både egne medlemmer, medlemmer fra andre organisasjoner og uorganiserte blant de fremmøtte. Dette arbeidet fortsetter landsforeningen med. I tillegg følger landsforeningen opp de tillitsvalgte og medlemmene med relevant informasjon om landsforeningen, NTL og avtaleverket NTL/Abelia. Landsforeningens virksomheter som er omfattet av overenskomsten mellom NTL og Abelia har lønns- og arbeidsvilkår regulert i lokale særavtaler. Landsforeningens har tatt initiativ til å gjennomgå alle disse særavtalene for å sjekke at de har det innholdet det skal ha. Landsforeningens følger opp dette arbeidet ved dialog med lokale tillitsvalgte. Forbundet er orientert om dette arbeidet og har gitt sin tilslutning til måten vi arbeider på. Noe av den frikjøpte tiden blir også benyttet til dette arbeidet. Landsforeningens virksomheter i NHO/Abelia er ikke tilknyttet LO-Stat. Siden opprettelsen av landsoverenskomsten for dette området i 2002 har vår landsforening fungert som et koordinerende organ på vegne av våre medlemmer i dette området. Landsforeningen er representert i det sentrale forhandlingsutvalget og utarbeider kontinuerlig oversikter over resultatene fra de lokale forhandlingene som blir sendt våre tillitsvalgte jevnlig. Ajourhold av landsforeningens nettsider har lederen ansvar for og dette er en kontinuerlig jobb. Noe av frikjøpet er også benyttet til dette arbeidet. Landsforeningen har sendt en ny søknad om frikjøp for neste periode. Søknaden var på 60 % og vedtaket ble på 50 %. Perioden på frikjøpet følger tidsperioden på representantskapsmøtet. Vi ønsker at den som blir valgt som 14

15 leder vet hvilke rammevilkår vedkommende kan forholde seg til for å kunne få utført ledervervet og gjennomføre de oppgavene det innebærer å være leder for en landsforening. Dette gir også bedre forutsigbarhet for driften av landsforeningen. Frikjøpet gir landsforeningen helt andre og bedre muligheter til å utføre de oppgavene vi er satt til. Landsforeningens virksomheter kommer fra ulike tariffområder og har stor geografisk spredning. Dette gjør landsforeningens arbeid tidkrevende og til dels komplisert. Den frikjøpte tiden har økt muligheten for å besøke de ulike virksomhetene i landsforeningen. F. NTLs landsmøte 2010 Forberedelsene og gjennomføringen av landsmøtet tar lang tid. Styret i landsforeningen brukte lang tid på å utarbeide forslag og til å forberede delegatene på gjennomføringen av landsmøtet. Det var et møte i NTLs UHFsektor (Universiteter, Høgskoler og Forskningsinstitutter) i forkant av landsmøtet. Møtet var for alle de respektive delegatene. Hensikten med møte var å redegjøre for forslag og å samarbeide om valgene til de ulike vervene. Landsforeningen sendte 31 forslag til landsmøtet. 9 forslag ble tiltrådt, 14 ble ikke tiltrådt, seks ble ansett ivaretatt, ett ble oversendt landsstyret og ett ble avvist, se vedlegg for nærmere detaljer. Styret i landsforeningen er svært godt fornøyd arbeidet til våre delegater, både før landsmøtet og under landsmøtet. Styret er også svært tilfreds med at nåværende leder og nestleder ble valgt inn i forbunds- og landsstyret. Og at tidligere styremedlem Tove Helvik ble valgt som forbundssekretær. Landsforeningen har aldri hatt en forbundssekretær, så dette var både et godt valg og et historisk valg. G. Arbeid med Statsbudsjettet, høringer og stortingsmeldinger Statsbudsjettet: Arbeidet med statsbudsjettet krever store ressurser. Landsforeningen konstaterer samtidig at en del saksområder er for omfattende til at enkeltavdelinger har tilstrekkelige ressurser. Arbeidet har krevd innsats, ikke når noen har hatt tid, men fra den dato statsbudsjettet legges fram til fristen for innspill går ut. Dette har betydd intenst arbeid i en periode hver høst, pluss en runde i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett hver vår. Landsforeningen har valgt å oppfordre avdelingene til å engasjere seg i arbeidet med statsbudsjettet. Det er de lokale tillitsvalgte som kjenner sin egen virksomhet best. Avdelingene har i enkelte tilfeller gitt landsforeningen tilbakemeldinger som har blitt videresendt til forbundet i et felles brev. Landsforeningen har hatt mest fokus på forskning og finansiering av forskningsinstituttene og har derfor omtalt dette når vi har sendt våre innspill til forbundet. 15

16 Høringer: Når det gjelder høringer så har vi også oppfordret avdelingene til å engasjere seg med en tilbakemeldingsfrist for innspill til landsforeningen. H. Gjennomgang av særavtalene Etter NTL Forskningsinstitutters arbeid med utarbeidelser av årlig lønnsstatistikk ble også de ulike særavtalene, inkludert lønnssystemene, samlet inn. Etter en kort gjennomgang av disse viser det seg at det er store forskjeller på hva disse særavtalene inneholder. Etter vedtak på styremøte i NTL Forskningsinstitutter har Pål Kjærstad og Ivar Lie gjennomgått de tilgjengelige særavtalene, med fokus på Abelia-virksomheter. Dette på grunn av at overenskomsten mellom NTL og Abelia har føringer på hva en særavtale skal inneholde. Resultatet av arbeidet ble gjennomgått på strategimøtet 13.februar. Alle de berørte tillitsvalgte har fått en tilbakemelding på hvilke mangler som er funnet ved gjennomgangen. De tillitsvalgte har blitt anmodet om å ta opp de aktuelle manglene i de respektive særavtalene gjennom de lokale forhandlingene i Dette har vært et tidkrevende arbeid og vi vurderer å ha slike gjennomganger hvert år. I. Samarbeid i NTLs UHF-sektor (Universiteter, Høgskoler og Forskningsinstitutter) Det er et uformelt samarbeid innenfor NTLs landsforeninger og foreninger på universitetene, høgskolene og forskningsinstituttene. Etter NTLs landsmøte i 2010 har det vært et møte hvor landsforeningen har vært representert. Det var i april måned Tema på møtet var tidsbruk og arbeidstid, midlertidig ansatte, NTLs nye nettside, fri og uavhengig stilling, verving, forskingsmeldinga og sammenslåing av HiOA, AFI og NOVA. J. Årsmøter i avdelingene Det er blitt en utvikling de siste årene at enkelte avdelinger ikkje overholder fristen for å gjennomføre årsmøtet. I henhold til NTLs vedtekter skal årsmøtet være gjennomført inne første kvartal hvert år. På bakgrunn av dette og samtidig for at landsforeningen skal ha en god dialog med avdelingene, sendte vi ut et brev til avdelingene i januar 2012 hvor vi orienterte om at vi ønsket å delta på alle årsmøtene dersom det passet tidsmessig. Leder har deltatt på mange årsmøter. Det er pr tre avdelinger som ikke har avholdt årsmøtet. 16

17 8. Tariff Landsforeningen har virksomheter innenfor alle tariffområdene i NTL. NTLs vedtekter sier noe om hvilke oppgaver en landsforening skal utføre, disse oppgavene er overordnet for alle våre tariffområder. I tariffspørsmål og i forhandlinger varierer landsforeningens rolle og oppgaver med tariffområde. Landsforeningen sender regelmessig ut oversikter over resultatene fra de lokale forhandlingene. Nedenfor går vi gjennom landsforeningens rolle innenfor de ulike tariffområdene og resultatet av de ulike oppgjørene i representantskapsperioden. Tariff i statlige virksomheter (fem virksomheter) Landsforeningens statlige virksomheter har fått tilbud om tariffkonferanser gjennom LO Stat. Da det er LO Stat som fronter dette tariffområdet har landsforeningens rolle vært litt tilbaketrukket. Imidlertid er disse avdelingene representert via våre representanter i NTLs og LOs vedtaksføre organer. Resultat i 2010: Total ramme omlag 3,30 %. Generelt tillegg pr. 1. mai: Lønnstrinn 1-29, mellom 7100,- og 9600,- Lønnstrinn 30-59, 9700,- Lønnstrinn 60-98, 2,1 % Justeringsoppgjør pr. 1. juli på 1,00 %. Lokale forhandlinger pr. 1. september på 0,80 %. + 0,10 % på grunn av skifte av arbeidstakere, resirkulerte midler. Resultat i 2011: Total ramme omlag 3,90 % Generelt tillegg pr. 1. mai: Lønnstrinn 1-37: 7000,- Lønnstrinn 35-52: 7100, ,- Lønnstrinn 53-98: 1,72 % Det ble satt av til sammen 0,25 % av lønnsmassen til lokale lønnsforhandlinger. Resultat i 2012: Total ramme omlag 4,10 % Generelt tillegg pr. 1. mai: 17

18 Lønnstrinn 19-55: 12000,- Lønnstrinn : 2,70 % Justeringsoppgjør pr. 1. juli: 1 trinn på topp ansiennitet i alle lønnsrammer 1 trinn i bunn på alle spenn. Spenn utvides med tre lønnstrinn Alle stillingskoder i LR 13 overføres til LR 17. Ansiennitet uendret. Ansatte i 1064 overføres til 1065 og utgår Det ble også avsatt 1,00 % til lokale forhandlinger hvor likelønn skal prioriteres. Tariff i overenskomstsektoren Spekter (en virksomhet) Landsforeningens avdeling med arbeidsgiver organisert i Spekter har fått tilbud om tariffkonferanser gjennom LO Stat og forbundet. Da det er LO Stat som fronter dette tariffområdet har landsforeningens rolle vært litt tilbaketrukket. Imidlertid er disse avdelingene representert via våre representanter i NTLs og LOs vedtaksføre organer. A-dels-forhandlingene (sentrale forhandlinger) er som regel en kopi av LO-NHO oppgjøret som et garantert lønnstillegg. Videre er det B-dels-forhandlinger (lokale forhandlinger) på hver enkelt virksomhet. Resultatet fra de lokale forhandlingene ble på 3,6 % i 2010 og 3,7 % i Tariff i overenskomstsektoren direkteavtaler (fire virksomheter) Landsforeningens avdelinger med arbeidsgivere som ikke er medlem i noen arbeidsgiverorganisasjon blir benevnt som direkteavtaler. De tillitsvalgte i hver virksomhet forhandler hele oppgjøret på fullmakt fra forbundet. De virksomhetene som har direkteavtale er ikke tilmeldt noe LO-kartell. Landsforeningen fungerer derfor som et koordinerende ledd for virksomhetene i disse områdene. Imidlertid er disse avdelingene representert via våre representanter i NTLs og LOs vedtaksføre organer. Resultatet fra de lokale forhandlingene er for noen av virksomhetene ikke sendt til landsforeningen. Tariff i overenskomstsektoren Virke (tre virksomheter) Virke er ikke tilmeldt noe LO-kartell. Landsforeningen fungerer derfor som et koordinerende ledd for virksomhetene i disse områdene. Landsforeningens har ikke noen spesiell rolle i dette tariffområdet utover å følge opp det som er omtalt i NTLs vedtekter. Resultatet fra de lokale forhandlingene ble i gjennomsnitt på 3,5 % i 2010 og 4,0 % i 2011 for alle virksomhetene. 18

19 Tariff i overenskomstsektoren Abelia (31 virksomheter) Overenskomsten mellom NTL og Abelia har eksistert i ti år den Siden dette tariffområdet har en landsoverenskomst og ikke er tilmeldt noe LO-kartell, har landsforeningen fungert som et koordinerende organ for virksomhetene. Ved revisjon av overenskomsten har alle krav til forbedringer blitt kanalisert fra avdelingene gjennom landsforeningen til forbundet. Landsforeningens virksomheter innenfor Abelia-sektoren er i perioden blitt utvidet med en virksomhet, det er Utdanningshuset Bergen. Punkt 13 gir en oversikt over landsforeningens virksomheter. Nedenfor følger en beskrivelse av oppgjørene for Abelia-sektoren i perioden. 2010: LOs representantskap vedtok forbundsvise oppgjør. Det var forhandlinger mellom NTL og Abelia den september og den 2. desember. I tillegg var det møte mellom LO/NTL og NHO/Abelia den 18. oktober. Forhandlingene endte med brudd, men mekling ble unngått. Årsaken til bruddet var i hovedsak problemstillinger rundt opprettelsen av nye særavtaler på fem virksomheter (Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, Bergen vitensenter, UNI Research, Leser søker bok og Imente Drammen). Særavtale på Leser søker bok ble ferdig 2010 men særavtalen på Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste ble ikke ferdig før på vinteren Resultatet fra de lokale forhandlingene ble på 3,3 % i gjennomsnitt for alle virksomhetene. Det ble brudd og organisasjonsmessig behandling ved Institutt for kulturminneforskning. 2011: LOs representantskap vedtok et samordnet oppgjør. Ved et samordnet oppgjør er det ikke ordinære forhandlinger mellom NTL og Abelia. Derfor må hele oppgjøret forhandles frem ved den enkelte virksomhet, uten streikerett. Resultatet fra de lokale forhandlingene ble på 4,1 % i gjennomsnitt for alle virksomhetene. Det ble brudd og organisasjonsmessig behandling på Havbruksstasjonen i Tromsø, Institutt for energiteknikk og Transportøkonomisk institutt. 2012: LOs representantskap vedtok forbundsvise oppgjør. NTLs forbundsstyre har nedsatt et forhandlingsutvalg med representanter fra landsforeningens 19

20 virksomheter etter forslag fra landsforeningen. Forhandlingene med Abelia vil først skje etter at de lokale forhandlingene er ferdig. Frist for gjennomføringen av de lokale forhandlingene er Forbundet avholdt tariffkonferanse i tilknytning landsforeningens nettverkssamling De lokale forhandlingene begynner i mai/juni måned for de aller fleste virksomhetene. 9. Økonomi Medlemskontingenten i NTL er 1,1 % av brutto lønn. Forbundet tilbakefører 30 % av innkommet kontingent kvartalsvis til organisasjonsleddene. Utgangspunktet for tilbakeføringen er innkommet kontingent til forbundet samt antall betalende medlemmer ved kvartalets utløp. I vår landsforening fordeles tilbakeførte midler med 40 % til avdelingene og 60 % til landsforeningen (etter vedtak på representantskapsmøtet i 2010). Landsforeningens årlige kontingentinntekter blir benyttet til driften av landsforeningen. Landsforeningen gikk med kr ,- i underskudd i 2010 og med kr ,- i underskudd i 2011 (driftsresultat). Det ble budsjettert med underskudd for å opprettholde vedtatt aktivitetsnivå. Tilbakeført kontingent til landsforeningen: 2010: kr ,- 2011: kr ,- Aktivitetskonto Landsforeningen har en aktivitetskonto som har som formål å stimulere til aktivitet lokalt. Avdelingene og de direkte tilmeldte medlemmene kan søke landsforeningen om økonomisk støtte fra denne kontoen. I perioden er det 11 avdelinger som har søkt om økonomisk støtte. Bevilgninger Det er i perioden bevilget kr ,- til Forsvar offentlig pensjon, kr ,- til Manifest og kr ,- til For velferdsstaten. Overført kapital fra NTL ISF-NOVA-PRIO-SIRUS: Som en følge av nedleggelsen av denne avdelingen ble avdelingenes aktiva overført landsforeningen. 2012: kr ,- 20

21 10. Oversikt over avdelingene til landsforeningen for 2010 og 2011 Navn på NTL avdelingen Bet. medl Totalt medl Bet. medl Totalt medl NTL Forskningsinstitutter, direkte tilsluttede medlemmer NTL SINTEF NTL Norsk utenrikspolitisk institutt NTL Norsk institutt for kulturminneforskning NTL Norsk institutt for naturforskning NTL NKI NTL Nofima NTL Nordlandsforskning NTL Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste NTL Institutt for energiteknikk, Halden NTL Institutt for energiteknikk, Kjeller NTL ISF-NOVA-PRIO-SIRUS NTL ISF NTL NOVA NTL SIRUS NTL IRIS NTL Statens arbeidsmiljøinstitutt NTL Østlandsforskning NTL Arbeidsforskningsinstituttet NTL Transportøkonomisk institutt NTL Norsk institutt for by- og regionforskning NTL Norsk institutt for luftforskning NTL Norsk institutt for vannforskning NTL Norges forskningsråd NTL FAFO NTL NIFU

22 11. Oversikt over avdelingene til landsforeningen pr Navn på NTL avdelingen Bet. Medl. Totalt Medl. NTL Forskningsinstitutter, direkte tilsluttede medlemmer NTL SINTEF NTL Norsk utenrikspolitisk institutt NTL Norsk institutt for kulturminneforskning NTL Norsk institutt for naturforskning NTL NKI NTL Nofima NTL Nordlandsforskning NTL Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste NTL Institutt for energiteknikk, Halden NTL Institutt for energiteknikk, Kjeller NTL ISF NTL NOVA NTL SIRUS NTL IRIS NTL Statens arbeidsmiljøinstitutt NTL Østlandsforskning 6 6 NTL Arbeidsforskningsinstituttet NTL Transportøkonomisk institutt NTL Norsk institutt for by- og regionforskning NTL Norsk institutt for luftforskning NTL Norsk institutt for vannforskning NTL Norges forskningsråd NTL FAFO NTL NIFU Antall avdelinger: 25 22

23 12. Oversikt over landsforeningens virksomheter pr Navn på NTL avdelingen og virksomheten Spekter Stat Virke Abelia Direkte Div. NTL Forskningsinstitutter, direkte tilsluttede medlemmer: Ulike virksomheter med mindre enn to medlemmer 11 NTL Forskningsinstitutter, direkte tilsluttede medlemmer: Institutt for fredsforskning (PRIO) 2 Leser søker bok 6 Norut Alta 3 Norut Informasjonsteknologi a/s (Tromsø) 2 Treider Fagskoler a/s (Bergen) 5 Kompetansehuset Imente a/s (Drammen) 1 Kompetansehuset Imente Oslo a/s 3 Samfunns- og næringslivsforskning a/s (SNF) 3 RBUP Øst og Sør 6 Uninett Norid Uninett a/s 7 VillVite, Bergen Vitensenter a/s 6 VINN 2 NTL SINTEF: SINTEF Oslo 29 SINTEF Trondheim 89 SINTEF Norges branntekniske laboratorium a/s 9 SINTEF Fiskeri og havbruk a/s 5 SINTEF Energiforskning a/s 23 SINTEF Marintek a/s 11 NTL Norsk Utenrikspolitiske Institutt: Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 10 NTL Norsk Institutt for kulturminneforskning: Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) 23 hovedkontor Oslo Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) avd. 1 Bergen Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) avd. 3 Trondheim Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) avd. 3 Tønsberg NTL Norsk institutt for naturforskning: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 16 hovedkontor Trondheim Norsk institutt for naturforskning (NINA) avd. Oslo 3 Norsk institutt for naturforskning (NINA) avd. 2 Tromsø NTL NKI: NKI a/s 14 NKI Forlaget a/s 9 NTL Nofima: Nofima a/s (Tromsø) 12 Nofima (Ås) 5 Nofima (Bergen) 12 Havbruksstasjonen i Tromsø 14 NTL Nordlandsforskning: Nordlandsforskning a/s 12 NTL Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste a/s (NSD) NTL Institutt for energiteknikk, Halden: Institutt for energiteknikk (IFE-Halden) 65 NTL Institutt for energiteknikk, Kjeller: Institutt for energiteknikk (IFE-Kjeller) 63 NTL ISF: Institutt for samfunnsforskning (ISF) 15 NTL NOVA: Norsk institutt for velferd, oppvekst og aldring

24 (NOVA) NTL SIRUS: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) 15 NTL IRIS: International Research Institute of Stavanger a/s 13 (IRIS) NTL Statens arbeidsmiljøinstitutt: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 16 NTL Østlandsforskning: Østlandsforskning 6 NTL Arbeidsforskningsinstituttet: Arbeidsforskningsinstituttet a/s (AFI) 17 NTL Transportøkonomisk institutt: Transportøkonomisk institutt (TØI) 28 NTL Norsk institutt for by- og regionforskning: Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) 30 NTL Norsk institutt for luftforskning: Norsk institutt for luftforskning (NILU) 34 NTL Norsk institutt for vannforskning: Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 26 Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Marin 2 Forskningsstasjon Solbergsstrand Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 2 sørlandsavdelingen NTL Norges forskningsråd: Norges forskningsråd 87 Kilden Informasjonssenter for kjønnsforskning 6 NTL FAFO: Fafo 1 Fafo Institutt for arbeidsliv- og velferdsforskning a/s 54 (Fafo AVF) Fafo Institutt for anvendte internasjonale studier a/s 25 (Fafo AIS) NTL NIFU: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning 23 og utdanning (NIFU) Antall betalende medlemmer totalt = Antall avdelinger ved hvert tariffområde Antall virksomheter ved hvert tariffområde Antall virksomheter totalt med mer enn ett medlem = 44 24

25 13. Vedlegg a. Lønnsstatistikkprosjektet: Brukerhåndbok, prosjektrapport og nyhetsbrev b. NTLs landsmøte 2010: Oversikt over forslag fra NTL Forskningsinstitutter 25

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 20. august 2015 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 20. august 2015 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 20. august 2015 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2014 Bakgrunnen for landsforeningens søknad

Detaljer

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter

Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Til: Norsk Tjenestemannslag Fra: NTL Forskningsinstitutter Dato: 4. juli 2016 Frikjøp av tillitsvalgte i NTL Forskningsinstitutter Rapport om aktiviteter 2015 Bakgrunnen for landsforeningens søknad om

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Landsforeningens beretning

NTL Forskningsinstitutter. Landsforeningens beretning NTL Forskningsinstitutter Landsforeningens beretning for perioden 22.9.2012 til 3.9.2014 Representantskapsmøte 3.- 4.9. 2014 1 Innhold 1. Styret i perioden 2. Styrets arbeid 3. Landsforeningens representasjon

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2011

Medlemsundersøkelsen 2011 Medlemsundersøkelsen 2011 Hebe Gunnes Seniorrådgiver NIFU/styremedlem NTL forskningsinstitutter 23.05.2012 Bakgrunn for lønnsstatistikken NTL organiserer medlemmer på alle nivå i virksomhetene, og har

Detaljer

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014

Protokoll. fra. Representantskapsmøte. NTL Forskningsinstitutter. 3.- 4. september 2014 Protokoll fra Representantskapsmøte NTL Forskningsinstitutter 3.- 4. september 2014 1 Protokollens innholdsfortegnelse Side Innhold Sak 1. Åpning... 3 Sak 2. Konstituering... 4 2.1. Innkalling... 4 2.2.

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 Lønnsstatistikk for

Medlemsundersøkelsen 2010 Lønnsstatistikk for Medlemsundersøkelsen 2010 Lønnsstatistikk for NTL Forskningsinstitutter NB: Tallene som presenteres her er ikke kvalitetssikret lokalt, slik at feil kan forekomme. Hebe Gunnes Seniorrådgiver NIFU/styremedlem

Detaljer

Lønnsstatistikken 2016

Lønnsstatistikken 2016 Lønnsstatistikken 2016 Hebe Gunnes Seniorrådgiver NIFU/ styremedlem NTL forskningsinstitutter 03.05.2017 Hvorfor trenger vi lønnsstatistikk? Mål: Riktig lønn i forhold til de arbeidsoppgaver man utfører

Detaljer

Protokoll. fra Representantskapsmøte NTL Forskningsinstitutter september 2016

Protokoll. fra Representantskapsmøte NTL Forskningsinstitutter september 2016 Protokoll fra Representantskapsmøte NTL Forskningsinstitutter 28.-29. september 2016 1 Protokollens innholdsfortegnelse Sak 1. Åpning... 3 2.1. Innkalling... 3 2.2. Saksliste... 3 2.3. Forretningsorden...

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Landsforeningens beretning

NTL Forskningsinstitutter. Landsforeningens beretning NTL Forskningsinstitutter Landsforeningens beretning for perioden 4.9.2014 til 28.9.2016 Representantskapsmøte 28.- 29.9. 2016 1 Innhold 1. Styret i perioden 2. Styrets arbeid 3. Landsforeningens representasjon

Detaljer

Nytt fra medlemsundersøkelsen

Nytt fra medlemsundersøkelsen Nytt fra medlemsundersøkelsen 07.06.2012 Årgang 1, nummer 1 v/hebe Gunnes hebe.gunnes@nifu.no Hovedresultater I dette nummeret: Hovedresultater 1 Svarprosenter per virksomhet 2 Gjennomsnittslønninger per

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter 30 år

NTL Forskningsinstitutter 30 år NTL Forskningsinstitutter 30 år Opprettet 9. 10.2.1981. Jubileumskonferanse 11 Jubileumskonferanse 11. 12.2.2011. Hvem organiserer vi? Landsforeningens arkivskap står trygt.. Et historisk tilbakeblikk..

Detaljer

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim

Velkommen til. tariffkonferanse og. nettverkssamling. Scandic Nidelven, Trondheim Velkommen til tariffkonferanse og nettverkssamling Scandic Nidelven, Trondheim 3.-4.5.2017 Målene med nettverkssamlingen Informere om landsforeningen Bygge nettverk mellom deltakerne, og opprettholde dialogen

Detaljer

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia Overenskomstområdet NTL - Abelia Publisert fra 28.01.2010 til 29.03.2010 19 respondenter (19 unike) 1. Har dere bedriftens pensjonsordning i særavtalen? 15 Pensjon 1 Ja 78,9 % 15 2 Nei 10,5 % 2 3 Vet ikke

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND Til stede: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red/Info.ansv. Web-ansvarlig Stein Vidar Hovstad Mona Enge Tor-Arne Bratteli

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2012 Sak 9 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 21.-22. mars 2012 Sak 9 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte mars 2014 Sak 10 Økonomi NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 10 Økonomi Sentralforvaltningen Styrets forslag om økonomi: 1) Fordelingsnøkkel for tilbakeføringa av kontingenten 1 : a) Fordelinga

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

FOR ADMINISTRASJON AV NTL FORSKNINGSINSTITUTTERS MEDLEMSUNDERSØKELSE OG LØNNSSTATISTIKKDATABASE. Hebe Gunnes 04.03.2011

FOR ADMINISTRASJON AV NTL FORSKNINGSINSTITUTTERS MEDLEMSUNDERSØKELSE OG LØNNSSTATISTIKKDATABASE. Hebe Gunnes 04.03.2011 2 FOR ADMINISTRASJON AV NTL FORSKNINGSINSTITUTTERS MEDLEMSUNDERSØKELSE OG LØNNSSTATISTIKKDATABASE Hebe Gunnes 04.03.2011 1 Introduksjon Brukerhåndboka er tenkt som en manual for tillitsvalgte som skal

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 28. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red./info-ansvarlig: Mona Enge Ole Skår Brit Karin Ø. Pladsen Bjørg

Detaljer

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet

DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet DNMF går til Unio: Styrker profesjonsarbeidet 2 DNMF TIL UNIO I 2014 DNMF TIL UNIO I 2014 3 En prosess hvor profesjon er viktig Styret i DNMF har vedtatt å søke om medlemskap i Unio. Unio er den riktige

Detaljer

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening

Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening Årsberetning for Tekna-UiO etatsforening 1.1.2016-31.12.2016 1 Styret Styret, valgt 9. mars 2016 har hatt følgende sammensetning: Leder: Senioringeniør Haneef Awan, Institutt for klinisk medisin Nestleder:

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus

Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Protokoll fra årsmøte 2014 for Bibliotekarforbundet i Oslo/Akershus Tid: Onsdag 5. mars kl 17.00 Sted: Møterom 30 i 1.etasje, Observatoriegata 1 B, Oslo Før årsmøtet startet, innledet BFs nestleder Margunn

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune)

NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Årsberetning 2012 SAK 1/2013 NFF-O seksjon for offentlig ansatte (stat/kommune) Styret i NFF-O 2012 Leder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Varamedlem: Jorunn Austad Helsedirektoratet Anne Marthe Ringerud

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 01. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD

PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 01. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD PROTOKOLL FRA AU MØTE I NTL SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP 01. FEBRUAR 2012 HAREVEIEN 36, NANNESTAD Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red./info-ansvarlig: Mona Enge Ole Skår Brit Karin Ø. Pladsen Bjørg

Detaljer

BLI MED - GJØR NTL BEDRE

BLI MED - GJØR NTL BEDRE BLI MED - GJØR NTL BEDRE ORGANISASJONSGJENNOMGANGEN 2015-2018 DEBATT- HEFTE VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 - det er viktig at de fagorganiserte får kjennskap til hva deres organisasjon, alene eller

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1.desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1.desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-F 1.desember 2014 NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning av regnskap

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Informasjon om oss stiftet 9.-10. februar 1981. www.ntl.no/forskning

Informasjon om oss stiftet 9.-10. februar 1981. www.ntl.no/forskning Informasjon om oss stiftet 9.-10. februar 1981 www.ntl.no/forskning Hvem er vi? Landsforening (pr. mars 2015) 925 betalende medlemmer 23 avdelinger 60 direkte tilmeldt Mer enn 40 virksomheter hvorav 26

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 11. 12. juni 2009 Det norske instituttet, Roma Program for styreturen er lagt ved i eget dokument. Kartutsnitt med hotell, instituttet og restauranter er

Detaljer

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012

PROTOKOLL SENTRALSTYRET september 2012 PROTOKOLL SENTRALSTYRET 7.-9-. september 2012 Sted: Thon Hotell, Åsgårdstrand Tid: Fredag 7. september kl. 13:00 til 18:00 Lørdag 8. september kl. 10:00 til 16:00 (møte med regionens fylkesledere og lokallag)

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 11. desember 2013 1 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Hovedmål Unio er en partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon med følgende hovedmål: å bedre medlemmenes

Detaljer

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG 1 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG i sak: NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND på den ene side og NORSK INDUSTRI på den annen side og bedrifter som er bundet av direkteavtaler med forbundet i det samme tariffområdet.

Detaljer

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune

Retningslinjer for lokallaget i Oslo kommune Vedtatt av Årsmøtet i lokallaget i Oslo kommune. Bakgrunn/hjemmel Hjemmel for retningslinjer for lokallag i Akademikerforbundet går fram av forbundets vedtekter 12.1 Oslo kommune er organisert i bydeler,

Detaljer

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger

Lokale forhandlinger 2012. Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Lokale forhandlinger 2012 Orientering tariffoppgjøret 2012 Om de lokale forhandlinger Hva vi skal snakke om: Økonomisk ramme Parter Hjemler Forberedelser Fremgangsmåte Roller og oppførsel Tariffoppgjøret

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt

2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt 2.f-1 Veiledende funksjonsbeskrivelser og fullmakt Veiledende retningslinjer som danner utgangspunkt for oppgavefordeling i avdelingen behandlet og vedtatt av LS i desember 2011 (ref. LS-sak 92/11 samt

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Om FAP og de fagpolitiske foreningenes plass i Forskerforbundet

Om FAP og de fagpolitiske foreningenes plass i Forskerforbundet kunnskap gir vekst Om FAP og de fagpolitiske foreningenes plass i Forskerforbundet FAPs seminar 15. 16. mars 2012, Mastemyr hotell, Kolbotn Forskerforbundets omorganisering 1999 66 tilsluttede foreninger

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1. desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1. desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F 1. desember 2015 NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2014 2. Godkjenning av

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

ÅRSBERETNING. ABC Industri Energi Avd Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger:

ÅRSBERETNING. ABC Industri Energi Avd Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger: ÅRSBERETNING 2010 ABC Industri Energi Avd. 043. Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: ALT leder Styremedlem nr 1: Styremedlem nr 2: Styremedlem

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015

VEDTEKTER for. Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 VEDTEKTER for Postansattes Landsforening (PL) Gjeldende for landsmøteperioden 2014-2015 1 Navn Foreningens navn skal være Postansattes Landsforening (PL). 2 Organisatorisk tilslutning PL er en partipolitisk

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG

FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG FORBUNDET FOR ARBEIDSFOLK NORSK ARBEIDSMANDSFORBUND UNG ARBEIDSMAND Veilederhefte FOR UNGDOMSTILLITSVALGTE OG UNGDOMSUTVALG Ungdomsutvalg - hvordan funker det nå egentlig? Norsk Arbeidsmandsforbund er

Detaljer

ÅRSMØTE BF BUSKERUD INNKALLING PAPIRBREDDEN Drammen torsdag 23. februar kl ca

ÅRSMØTE BF BUSKERUD INNKALLING PAPIRBREDDEN Drammen torsdag 23. februar kl ca Buskerud ÅRSMØTE BF BUSKERUD 2017 - INNKALLING PAPIRBREDDEN Drammen torsdag 23. februar kl.17.00 ca. 19.00 (møterommet er i bibliotekpersonalets møterom i 1. etasje på Papirbredden. Inngangen er personalinngangen

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325

Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplan 2017 for Fagforbundet Fagforeningen for ledelse og administrasjon avd 325 Handlingsplanen ble vedtatt på fagforeningens årsmøte den 18.1.2017 1. Innledning Fagforeningens handlingsplan er

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon VEDTEKTER 1 Formål NISO er et landsomfattende forbund for idrettsutøvere innen idrettene fotball-, håndballog ishockey, samt utøvere innen individuelle idretter

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

Årsberetning Tekna-UiO for 2014

Årsberetning Tekna-UiO for 2014 Årsberetning Tekna-UiO for 2014 1. Styret Styret har bestått av Professor Finn Knut Hansen, Kjemisk institutt Universitetslektor Stein Michael Storleer, Institutt for informatikk Senioringeniør Haneef

Detaljer

ÅRSMØTE 2016 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 7. november NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE 2016 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 7. november NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE 2016 TIL MEDLEMMENE I NFF-F 7. november 2016 NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2015 2. Godkjenning av

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016.

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. http://www.mestapensjonist.no ÅRSMØTEPROTOKOLL 2016. Årsmøte i Mesta pensjonistforening (MPF) ble avholdt den 30.03.2016 kl. 1200-1400. Sted: Mestas hovedkontor på Lysaker, Oslo. Tilstede: Olav Lien, Haldor

Detaljer

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar.

2/3 av avdelingene oppgir å ha prioriteringer i stor grad av samsvar med landsstyrets handlingsplan mens de øvrige oppgir middels grad av samsvar. Aktivitetsrapport fra fylkesavdelingene for 2015 - oppsummering Aktivitetsrapporten er levert gjennom Questback. Alle avdelinger, med unntak av Østfold og Aust-Agder, har besvart spørsmålene og levert

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 28.01.07 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim

Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Protokoll fra styremøte, Fagforbundet Trondheim Dato: 10. januar 2012, kl. 16.00-20.45 Sted: Tilstede: Edvin Helland, Inger Mathisen, Terje Hovde, Svein Olav Aarlott, Grethe Ramsland, Kari Engen, Frøydis

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag

Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag Redaksjonskomiteens innstilling til innkomne forslag Forslag 1 Overordna forslag til dokumentet: Styret får fullmakt til å språkvaske dokumentet. Forslag 2 Endringsforslag til linje 1-7: Endre avsnittet

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012)

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for privat sektor Tall per 31.12.11 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2012) Tabell 1 Snittlønn alle stillinger og kjønn Tabell

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2013

Innkalling til generalforsamling 2013 Innkalling til generalforsamling 2013 8.august 2013 Avholdes 19.september 2013 kl.17.15 til 18.45 Radisson Blu Hotell, Tromsø Deltakerne på generalforsamlingen må ha betalt kontingent for 2013 Saksliste

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Hvilken betydning har forskningssektoren i en finanskrisetid?

Hvilken betydning har forskningssektoren i en finanskrisetid? Hvilken betydning har forskningssektoren i en finanskrisetid? Lars Holden Styreleder Forskningsinstituttenes fellesarena, FFA, adm. dir., Norsk Regnesentral Forskningspolitisk seminar 3. november Forskningsinstituttenes

Detaljer

Hei Verdens vedtekter

Hei Verdens vedtekter Hei Verdens vedtekter Vedtatt av Hei Verdens årsmøte 22.04.13 1 1. Organisasjonen Hei Verdens formål er å: Bidra til at flere marginaliserte barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet Bidra til at norske

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer