Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Samtykke til komitereise til Brasil alternativt NÆK - næringskomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter X 2011/ / Fredrik Giertsen Dokument 8: 62 S Ber om departementets vurdering av forslag om en tiltaksplan for å redusere konsesjonsbehandlingen for kraftutbygginger og overføringsnett Dokument 8:62 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Peter Skovholt Gitmark, Lars Myraune, Siri A. Meling, Nikolai Astrup og Bjørn Lødemel om en tiltaksplan for å redusere konsesjonsbehandlingstiden for kraftutbygginger og overføri 2012/ / Olje- og energidepartementet Statsråden Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request 1931 om reiselivsnæringen - organisering og merverdiavgift - oppdrag 79/2012 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request 1931 om reiselivsnæringen - organisering og merverdiavgift - oppdrag 79/ / /2012 Kroatia Nasjonalforsamlingen Side: 1 av 17

2 nvitasjon til Studietur Nord nvitasjon til Studietur Nord / /2012 Sintef Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request oppdrag 83/2012 Spørsmål - svar - Stortingets utredningsseksjon - ECPRD Request 1935 om autentisk tolkning av rettsregler - oppdrag 83/ / /2012 Romania Nasjonalforsamlingen FK - Tvangsretur av asylsøkere fra Etiopia FK Henvendelser til komiteen - tenrikssaker / / Oromia Support group FK - Tvangsretur av asylsøkere fra Etiopia FK Henvendelser til komiteen - tenrikssaker / / Det oromiske samband i Oslo Side: 2 av 17

3 Dokument 8:54 S Anmodning om høring - notat Dokument 8:54 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Hans Olav Syversen, Knut Arild Hareide og Geir Jørgen Bekkevold om plan for å sikre retten til livshjelp ved livets slutt 2012/ /2012 Hospiceforum Norge FK Evaluering av reise - Paris og London FK - tenlandsreiser - invitasjoner N 2011/ / Hans Brattesta Svar på henvendelse av Henvendelser - samferdsel - kommunikasjon Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 2332/ Askøy kommune Kopi av brev til JD - retur av hundrevis av etiopiske asylsøkere til Etiopia Kopi av brev til / fra Justis- og politidepartementet / /2012 Obang Metho Side: 3 av 17

4 Kopieringsavtalen med Kopinor - Kopinorundersøkelse i statsadministrasjon - Stortinget og domstolene - ønsker informasjon innen Kopinor-undersøkelse 2011/ /2012 Departementenes servicesenter Tollbugt oppsigelse av leiekontrakt mellom Stortinget og Life Travel fra Tollbugt tleie av areal - Life Travel 2010/ / DnB Tollbugt. 31 oppsigelse av leiekontrakt med Life Travel Tollbugt tleie av areal - Life Travel N 2010/ /2012 Øivind Stensrud Kopi av brev til forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland - oversendelse av resolusjon om utdanning i skrivetolking fra HLF Bergen Henvendelser - skole og utdanning / / Hørselshemmedes Landsforbund - Bergen Side: 4 av 17

5 Tollbugt oppsigelse av leiekontrakt med Life Travel - husleie og depositum Tollbugt tleie av areal - Life Travel N 2010/ /2012 Ann-Christine Alderin Låtun Kopi av brev til Høgskolen i Bergen - oversendelse av resolusjon om utdanning i skrivetolking fra HLF Bergen Henvendelser - skole og utdanning / / Hørselshemmedes Landsforbund - Bergen FK - nvitasjon til besøk i Andøy FK - Komitereiser innenlands / / Andøy Kommune Dokument 8:39 S Høringsnotat Dokument 8:39 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Jan Tore Sanner, Svein Harberg, Bent Høie og Linda C. Hofstad Helleland om bekjempelse av narkotika på skoler 2011/ /2012 Politijuristene Side: 5 av 17

6 Kopi til FK - Svar vedrørende palestinske parlamentarikere FK Henvendelser til komiteen - tenrikssaker / / tenriksdepartementet tenriksministeren Dokument 8:45 S Høringsnotat Dokument 8:45 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen, Arne Sortevik, Oskar J. Grimstad og Åge Starheim om å opprette et nytt sårbarhetsutvalg 2012/ /2012 Politijuristene FK - rapport fra NCEF - situasjonen for verdens barn FK Henvendelser til komiteen - tenrikssaker / /2012 NCEF Dokument 3:2 Nærings- og handelsminister Trond Giskes bisittere ved åpen kontrollhøring Dokument 3:2 ( ) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for / /2012 Nærings- og handelsdepartementet Statsråden Side: 6 av 17

7 Nordisk Råds journaliststipend 2012 Nordisk Råds journaliststipend 2012 X 2012/ /2012 Dokument 8:39 S Program for åpen høring Dokument 8:39 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Jan Tore Sanner, Svein Harberg, Bent Høie og Linda C. Hofstad Helleland om bekjempelse av narkotika på skoler X 2011/ /2012 nvitasjon til åpning av Realfagsbiblioteket niversitetet i Oslo KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / niversitetet i Oslo Fusjonen av Oslosykehusene Ref.sak, nr. 3 ( ) Omstillingen ved Oslo universitetssykehus 2011/ /2012 var Christensen Side: 7 av 17

8 nvitasjon til årskonferansen - Norge frem mot foreløpig invitasjon EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Bellona nvitasjon til Chairpersons meeting for Business Growth & Trade and Employments Committees - Folketinget Danmark NÆK - næringskomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Danmark Folketinget Notater fra seminar program NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Legemiddelindustrien m.fl. Tilskuddsbrev 2012 til Arbeiderpartiets stortingsgruppe Tilskudd og regnskapsrapporter for stortingsgruppene / / Arbeiderpartiets stortingsgruppe Side: 8 av 17

9 Tilskuddsbrev 2012 til Fremskrittspartiets stortingsgruppe Tilskudd og regnskapsrapporter for stortingsgruppene / / Fremskrittspartiets stortingsgruppe Tilskuddsbrev 2012 til Høyres stortingsgruppe Tilskudd og regnskapsrapporter for stortingsgruppene / / Høyres stortingsgruppe Tilskuddsbrev 2012 til Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe Tilskudd og regnskapsrapporter for stortingsgruppene / / Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe Tilskuddsbrev 2012 til Senterpartiets stortingsgruppe Tilskudd og regnskapsrapporter for stortingsgruppene / / Senterpartiets stortingsgruppe Side: 9 av 17

10 Tilskuddsbrev 2012 til Kristelig Folkepartis stortingsgruppe Tilskudd og regnskapsrapporter for stortingsgruppene / / Kristelig Folkepartis stortingsgruppe Svar på spørsmål om forordning EF nr 282/2008 i Europautvalget Europautvalget - EØS-komiteens møte februar 2011/ / tenriksdepartementet tenriksministeren Tilskuddsbrev 2012 til Venstres stortingsgruppe Tilskudd og regnskapsrapporter for stortingsgruppene / / Venstres stortingsgruppe Representantenes reisegodtgjørelse - Søknad leie bil for reise til kommuner i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal OK fra K Representantenes reisegodtgjørelse 2010/ / Heikki Holmås Side: 10 av 17

11 Bruk av statlige midler til bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer i Bergen - BVG Bruk av statlige midler til bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer i Bergen - BVG 2012/ / Amalgamskaddes støttegruppe Samers rettigheter - forskjellsbehandling - grunneiere i Norge har blitt rettsløse Samers rettigheter - forskjellsbehandling - grunneiere i Norge har blitt rettsløse 2012/ / ngrid Nordmark m.fl. Dokument 12:16 Program for åpen kontrollhøring Dokument nr. 12:16 ( ) Grunnlovsforslag fra Carl. Hagen og Finn-Erik Vinje, vedtatt til fremsettelse av Carl. Hagen om språklig fornyelse av Grunnloven X 2008/ / Dokument 8:45 S Program for åpen høring Dokument 8:45 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen, Arne Sortevik, Oskar J. Grimstad og Åge Starheim om å opprette et nytt sårbarhetsutvalg X 2012/ /2012 Side: 11 av 17

12 nvitasjon til seminar - Towards a green economy - Håndverkeren Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Forum for utvikling og miljø m.fl. Svar på henvendelse i brev av vesentlig mangel innen sivil beredskap / redningstjeneste Sivil beredskap - redningstjeneste 2012/ /2012 Jens Odd Hoxmark nvitasjon til seminar - Towards a green economy - Håndverkeren Oslo EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Forum for utvikling og miljø m.fl. Meld St 9 nnspill Meld. St. 9 ( ) Landbruks- og matpolitikken. Velkommen til bords 2011/ / Regionrådet for Fjellregionen Side: 12 av 17

13 nvitasjon til innspillskonferanse om kjønnsrepresentasjon i musikkbransjen - Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 MC nvitasjon til seminar om språk og litteraturpolitikk - Trenger Norge en boklov? - Litteraturhuset i Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Den norske forfatterforening Nordisk Råds Natur og miljøpris - Naturpris til Danmarks jægerforbund Nordisk Råds Natur- og miljøpris / /2012 Bedømmelseskomiteen for Nordisk Råds Natur og miljøpris Nordisk Råds Natur og miljøpris 2012 og Danmarks jægerforbund Nordisk Råds Natur- og miljøpris / /2012 Annette Rosenmunthe Side: 13 av 17

14 Russland - Mulig offisielt besøk til Stortinget av dumaformannen i Statsdumaen Narysjkin 2012 invitasjon og gratulasjonsbrev Russland - Mulig offisielt besøk til Stortinget av dumaformannen i Statsdumaen Narysjkin / / Norges ambassade Moskva ndeksregulering av priser 2012 Prisregulering av rammeavtaler for Teknisk seksjon / / JoTe Systems Besvart henvendelse om opphenging av banner på gelender på Løvebakken Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 2380/2012 Sian Oslo Konferanse om atomvåpennedrustning i Den Haag nvitasjon og program Konferanse om atomvåpennedrustning i Den Haag / / Kazakhstanske ambassade Oslo Side: 14 av 17

15 Konferanse om atomvåpennedrustning i Den Haag Notat Konferanse om atomvåpennedrustning i Den Haag N 2012/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 4.2 Kollegiale organer uttalelser Hans Brattesta Henvendelse om markering kl Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 2383/ SNT Marias Menighet Besvart henvendelse om markering Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 2384/2012 SNT Marias Menighet Henvendelse om sykle til jobben-aksjon Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 2385/2012 Bedriftsidretten - Sykle til jobben-aksjonen 2012 Side: 15 av 17

16 Besvart henvendelse om sykle til jobben-aksjon Henvendelser om demonstrasjoner - stand - markering - arrangement på Eidsvolls plass Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 2386/2012 Bedriftsidretten - Sykle til jobben-aksjonen 2012 Domstoladministrasjonens innspill til revidert nasjonalbudsjett 2012 Revidert nasjonalbudsjett Statsbudsjettet Justiskomiteen - JK 2012/ /2012 Dommerfullmektigforeningen nvitasjon til å delta i Earth Hour slukk lyset kl nvitasjon til deltakelse i Earth Hour / / WWF-Norge Deltakelse i Earth Hour 2012 nvitasjon til deltakelse i Earth Hour X 2011/ / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 4.2 Kollegiale organer uttalelser Hans Brattesta Side: 16 av 17

17 Deltakelse i Earth Hour 2012 nvitasjon til deltakelse i Earth Hour / /2012 WWF-Norge Dokument 8:39 S Høringsnotat Dokument 8:39 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Jan Tore Sanner, Svein Harberg, Bent Høie og Linda C. Hofstad Helleland om bekjempelse av narkotika på skoler 2011/ /2012 Norsk Narkotikapolitiforening Dokument 8:48 S Svar på brev av departementets vurdering Dokument 8:48 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nikolai Astrup, Siri A. Meling, Elisabeth Aspaker, Frank Bakke-Jensen og Erna Solberg om etablering av kullkraftverk med fullskala fangst og lagring av CO2 på Svalbard 2012/ /2012 Olje- og energidepartementet Statsråden Oppfølging etter høring - dokumentasjon fra Statens helsetilsyn Ref.sak, nr. 3 ( ) Omstillingen ved Oslo universitetssykehus 2011/ /2012 Statens helsetilsyn Side: 17 av 17

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013

Dok.dato: 30.01.2013. Dok.dato: 24.01.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 30.01.2013 Søknad om dekning av reiseutgifter - diverse arrangementer - Oslo 060213-180213 ASK - arbeids- og sosialkomiteen

Detaljer

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok.

Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke Solgården og ReumaSol i Spania 080310. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.2.2010-21.2.2010, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 22.02.2010 Søknad om samtykke til dekning av reiseutgifter - komiteens medlem Laila Dåvøy skal besøke

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414

Offentlig journal. Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.1.2014, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 30.01.2014 Søknad om fravær og dekning av reiseutgifter i forbindelse med statsrådmiddag - Oslo 090414 EMK - energi-

Detaljer

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010

Offentlig journal. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder. Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder 2010/1241-1 7098/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.08.2010 Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder Komitehøringer - fremmøte av tidligere statsråder X 2010/1241-1

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111

Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 01.11.2011 nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Detaljer

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11.

Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011. Dok.dato: 08.11.2010. Dok.dato: 08.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.11.2010 Svar på brev av 251010 - Anmodning om møte med komiteen - i løpet av mars 2011 - senest før påske 2011

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609

Dok.dato: 13.11.2009. Dok.dato: 13.11.2009. Avtale om kjøp av vernemaske NM180 - Forsvarets Logistikkorganisasjon/Forsyning/Materiellstyring - 050609 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.11.2009 nvitasjon til paneldebatt i anledning lanseringen av Alliansen Ny Oljepolitikk - Oslo Cafe MONO 191109 EMK - nvitasjoner

Detaljer

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok.

Journaldato: 13.12.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.12.2010 Søknad om å få delta på statsrådsmiddag 120111 og sentralbanksjefens

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 20. desember 2012 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:1 (2010 2011) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1 200 2. 29. oktober 2010 Innhold Spørsmål 1. Fra stortingsrepresentant Knut Arild Hareide, vedr. fotgjengeroverganger,

Detaljer

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim

KrFs LANDSMØTE. Årsmelding. Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner. 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim KrFs LANDSMØTE 2015 Årsmelding Stortingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner 8. 10. mai Scandic Nidelven Trondheim Innhold Stortingsgruppens årsmelding 2013 2014 side 5 Kristelig Folkepartis Ungdom årsmelding

Detaljer

Dokument nr. 15:2 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:2 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:2 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 151 300 27. oktober 22. november 2011 Innhold Spørsmål 151. Fra stortingsrepresentant Anders B. Werp, vedr. budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010

Dokument nr. 15:7. (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar. Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 991 1155 9. april 5. mai 2010 Dokument nr. 15:7 (2009 2010) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr.

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94):

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94): 2013 10. juni Dagsorden 3935 Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 94): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lange

Detaljer

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2414 1. mars Dagsorden 2012 Møte torsdag den 1. mars 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 58): 1. Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES OG REGJERINGSMEDLEMMENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER Ajourført pr. 22. juni 2015 REGLEMENT OM REGISTER FOR STORTINGSREPRESENTANTENES VERV OG ØKONOMISKE INTERESSER

Detaljer

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010

Dok.dato: 31.08.2010. Dok.dato: 18.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 02.09.2010 Endring av dag og klokkeslett for markering til 020910 kl 1800-1900 2010/2-319 7245/2010 Foreningen for

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1651 1800 21. juni 24. august 2012 Innhold Spørsmål 1651. Fra stortingsrepresentant Karin Andersen, vedr. arv, besvart

Detaljer