O-avdelingen: Forslag til årsmelding 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "O-avdelingen: Forslag til årsmelding 2012"

Transkript

1 O-avdelingen: Forslag til årsmelding ADMINISTRASJON Tillitsverv 2012 STAB: Nestleder: Kasserer: Arild Holm Clausen Sigrid Melkild Mona Høiås Sæther KART: Kartforvalter: VDG-kontakt: Tore Angell-Petersen Pål Kittilsen Stig Berge SPORTSLIG: Leder 8-12 år: Trener 8: Trener 9: Trener 10: Trener 11: Trener 12: Leder år: Trener: Trener: Trener: Trener: Leder år: Trener: UK: TEKNISK: Materialforvalter: Oppf. egne arr.: Påmeldere: Utvalgsmedlem: Håvard Lorange Heidi Arnesen Mari Angell-Petersen Gro Sandstad Eidsmo Kjetil Ulven Johan Ivarsson Bjørnar Lynum Tomas Eidsmo Svein Terje Kolstad Jostein Mårdalen Hanne Sandstad Jens Even Storhov Sturla Sæther Øystein Rønning Johan Ivarsson Bjørnar Lynum Andreas Sylte Kristian Opheim Asgeir Sørensen Helge Rustad Geir Owren Olav Kvittem TURORIENTERING: Hilde Overvik Utvalgsmedlem: Arild Heggeset Utvalgsmedlem: Carl Martin Larsen ØKONOMI: Bernt Rognes Utvalgsmedlem: Mari Moseid Utvalgsmedlem: Jens Even Storhov MILJØ: Olle Malmring Utvalgsmedlem: Torunn Spets Storhov SOFA-redaktør: Grete Berge Owren Red.medl. SOFA: Karen Oline Kolstad Red.medl. SOFA: Jorunn Kvakland WWW-redaktør: Grete Berge Owren INTERNREVISJON: Internrevisor: Nils Olav Vennevik Vararevisor: Gunnar Østerbø VALGKOMITÉ: Medlem: Gro Sandstad Eidsmo Medlem: Pål Kittilsen KLUBBDRAKTER: Ansvarlig: Sigrid Melkild Representasjon WOC 2010: Tillitsverv O-kretsen: Repr. O-kretsens ting: Gunn Kari Hygen (styremedlem) og Knut Røe (styremedlem) Kirsti Midttømme (nestleder i kretsstyret), Kjersti Selmer (medlem i rekruttutvalget) og Kjetil Ulven (medlem i teknisk utvalg) Arild Holm Clausen, Håvard Lorange og Sigrid Melkild 1

2 Styret Alle verv er på frivillig basis og ingen honorar er utdelt. Det er avholdt 5 ordinære styremøter siden forrige årsmøte. Videre hadde styret et møte med leder Eirik Jørum i Sør-Trøndelag orienteringskrets i september 2012 for å diskutere STOKs langsiktige strategi. Løpende saker har i stor grad vært behandlet via uformelle møter og internett. 2 ØKONOMI O-avdelinga gikk i 2012 med et underskudd på kr På drift ble det et underskudd på i overkant av kr mens kartregnskapet viser et overskudd kr Det har ikke vært utført kartarbeid i O-avdelinga har mottatt rest kartmidler etter WOC2010 på kr På driftssida ble det budsjettert med et underskudd på kr Det ble budsjettert med høy sportslig aktivitet, hvilket ble gjennomført omtrent som planlagt. Utgifter til reise og overnatting i forbindelse med løp og samlinger ble en del lavere enn budsjettert. Tilskuddene fra NOF er fordelt på voksenopplæringsmidler, barne- og ungdomsmidler og spillemidler utstyr. Overskuddet fra turorientering ble lavere enn forventet. De største inntektene til avdelingen kom fra dugnaden i Trondheim Spektrum, Tordenskioldløpet, turorientering, Turkart Bymarka og kartsalg. Vi legger ned en stor og viktig innsats i Tordenskioldløpet, hvilket medfører at en solid andel av arrangementets overskudd havner i o- avdelinga. Vi mottar også en del støtte i form av lokale aktivitetsmidler (statlige midler som fordeles av kommunen), Grasrotandel og bingo. I tillegg mottok juniorgruppa også i fjor sponsormidler fra Ecoxy AS. Dugnaden i Trondheim Spektrum og Tordenskioldløpet innbrakte til sammen i overkant av kr ,. Vi hadde en god del netto utgifter til samlinger og leire også i 2012, hvilket var helt i tråd med budsjettet for sportslig utvalg. I hovedsak er det ungdommene og juniorene som nyter godt av dette, en bevisst prioritering fra avdelingens side. Aktivitetsavgiften dekker deltakelse i ungdomsløp og på samlinger/leire, i tillegg til at den dekker utgifter til kart og annet materiell til treninger. 3 TEKNISK UTVALG Egne arrangement O-avdelingen har i 2012 stått som arrangør av 9 løp. En stor takk til alle dere som har stilt opp og bidratt til gjennomføringen av arrangementene. God tilgang på nøkkelpersoner i år, veldig bra! For 2013 planlegges det støtte for selvpåmelding à la dugnadspåmeldingen for å gjøre det enklere å få opp arrangørstaben til de enkelte arrangementene. Dette vil lette arbeidet til løpsleder, og forhåpentlig bidra til å rekruttere flere inn i stabene. I 2012 var det et litt rolig år på arrangementssiden, men en hektisk vår der vi i tillegg fikk utfordringer på grunn av den sene snøsmeltingen. Dette gjorde at Freidigstafetten måtte utsettes, noe som var mulig takket være fleksibel holdning hos løpsleder og løypeleggerne. Flyttingen gav dessverre en betydelig reduksjon i deltagerantallet på grunn av mindre gunstig tidspunkt. Ellers i år har vi arrangert sprintcup finalen for Trondheim Sprintcup, ett ungdomsløp, Klubbmesterskap og Jaktprøven. I tillegg har Olav Kvittem og Helge Rustad også i år tatt hovedfunksjonene i vår del av Tordenskioldløpet, som i

3 nok engang fikk en gledelig økning i deltagerantallet. Grete Berge Owren har videre stått for to skolesprint arrangement for Nyborg skole. Dato Arrangement Sted Løpsleder/ Ansvarlig 24/3 Dagens løype Bymarka Andreas Sylte 8/5 Tordenskiold løpet Lade Olav Kvittem 10/5 Sprintcup finale 31/5 Ungdomsløp 3/6 Freidigstafetten 15/6 Klubbmesterskap 9/9 Jaktprøven 25/9 og 29/9 Skolesprint Theisendammen Theisendammen Fjellsætermyran Baklidammen Tunga gård Baklidammen Løypelegger I år I fjor Teknisk: Helge Rustad Andreas Sylte Øyvind Schjelderup 245 Grete Berge Owren Vegard Grønli Johan Ivarsson Tomas Eidsmo Gro Sandstad Eidsmo Bjørnar Lynum Simen Olafsen Brage Sæther Sindre Sæther Grete Berge Owren Teknisk utstyr EKT-enheter og poster har også i 2012 blitt oppbevart i Mølnviks garasje, mens rekruttgruppa har et eget lager ved BSK-hytta som benyttes til de ukentlige treningene. Vi har i 2012 komplettert EKTutstyret, men ikke gjort noen større investeringer. Bua på Fjellsetra har også i 2012 vært svært full av utstyr som følge av en del ekstra som kom til etter WOC. En opprydding er gjort og en del utrangert utstyr er nå kastet, men fortsatt er det en jobb å gjøre før vi har «riktig» mengde utstyr. Bua trenger noe vedlikehold, dette må prioriteres i SPORTSLIG AKTIVITET OG INNSATS I o-avdelingens web-baserte påmeldingssystem er det registrert ca 2170 individuelle starter i løpet av Systemet omfatter alle løp hvor arrangør sender samlet regning til klubben. Utenlandske ferieløp samt løp med individuell påmeldingsordning, f.eks Hu & Hei, er derfor holdt utenfor. Det samme gjelder samlinger i egen regi. I tillegg kommer stafetter og lagkonkurranser, hvor Freidigmedlemmer har løpt ca 250 enkelt-etapper i Tallene er omtrent som i 2011: Noe flere individuelle starter, mens det er færre stafettstarter. Denne differansen skyldes i hovedsak at det var individuelle løp i stedet for stafett på tredje dag av O-festivalen i Startene er fordelt på 218 unike personer; 124 herrer og 94 damer. Halvparten, i alt 110 personer, er 16 år eller yngre. I veteran-klassene fra 35 år og oppover har avdelingen 85 utøvere med minst én start i løpet av året. Hvis vi sammenligner med 2011-sesongen, ser vi at avdelingen da rapporterte i alt 224 unike personer til start i minst ett løp, og dette var antageligvis det høyeste tallet vi noensinne har hatt i Freidig. Vi observerer dermed at vi opprettholder et meget høyt aktivitetsnivå også i

4 Årets sportslige høydepunkter som bør trekkes fram spesielt er: 1. plass til Hanne Sandstad i D21 i NM Langdistanse 2. plass til Hanne Sandstad i D21 i NM Ultra-lang 4. plass til Freidigs damelag (K.O. Kolstad, J. Kvakland, H. Sandstad) i NM Stafett 2. plass til Frida Sæther i D16 på sprinten i Hovedløpet 3. plass til Gina Mølnvik på O-idol 2. plass til Torid Kvaal i D70 i Veteran-VM Langdistanse 1. plass til Torid Kvaal i D70 i Veteran-NM Mellomdistanse 3. plass til Katharina Mo Berge i D65 i Veteran-NM Mellomdistanse 2. plass til Torid Kvaal i D70 i Veteran-NM Langdistanse 3. plass til Katharina Mo Berge i D65 i Veteran-NM Langdistanse 5 REPRESENTASJON O-avdelingen hadde ingen internasjonal representasjon i TRENING OG INSTRUKSJON Klubbtreninger Gjennom vinteren fra oktober til mars var det intervalltreninger på onsdager og langtur på lørdager. Treningene var i hovedsak rettet mot aldersgruppen 15+, og ble organisert i samarbeid med Byåsen og Trollelg. Oppmøtet på treningene varierte fra 5 til 15 deltakere fra Freidig. Gjennom sesongen fra april oktober har det vært arrangert treninger for alle aldersklasser fra BSKhytta. For aldersgruppene 8 12 og har det vært o-teknikk på hver trening, mens det for aldersgruppen 17+ har variert mellom o-tekniske økter og rene løpeøkter. I de yngste aldersgruppene har oppmøtet på treningene vært svært god. I perioden oktober desember 2012 har vi fortsatt med intervalltreningene på onsdager (delvis fredager) i Ranheimshallen og langturer på lørdager fra Nilsbyen. I praksis har samarbeidet vært hovedsaklig med Byåsen. Oppmøtet har variert fra 5 til 15 deltakere fra Freidig. På slutten av året, dvs. i perioden oktober desember har vi dessuten innført klubbtrening på mandager fra Dalgård. Vi har startet med utendørs løpetrening kl , og basistrening inkl. o- teknikk inne i gymsal kl Oppmøtet har i snitt vært ca 20. Det antas at stk har vært innom disse treningene. Størst oppmøte har det vært når det har vært arrangert gate o-løp (ca 30 i snitt). Vi har i skrivende stund arrangert 2 gate o-løp som knock-out sprint. Det er planlagt ytterligere 3-4 løp av forskjellig type, hvorav et par arrangeres av Byåsen (vi har også arrangert for dem). Klubbtrening var i første omgang en prøveordning frem til jul for å sjekke interessen. Responsen har vært bedre enn forventet, så vi fortsetter med disse mandagstreningene fram til barmarkssesongen Rekruttgruppa 8 12 år En ny fin sesong er over for rekruttene våre. Deltakerantallet på treningene har de siste årene ligget stabilt på rundt 100. Totalt har 124 unger mellom 8 12 år vært innom rekruttreninga minst en gang i løpet av sesongen. Av disse har 101 deltatt på fire eller flere treninger! Antallet i hver årsgruppe (fødselsår i parentes) er fordelt med 12 (2000), 22 (2001), 30 (2002), 18 (2003) og 19 (2004). 4

5 Alle treningene har hatt utgangspunkt fra BSK-hytta klokka 1800 på onsdager. Det er blitt arrangert 17 treninger inkludert klubbmesterskapet. Barna har vært delt inn i grupper etter årsklasse, med hver sin trener og støtte fra flere assistenter. På klubbmesterskapet var 63 av 115 deltakere rekrutter (0-12 år). I tillegg til de ukentlige onsdagstreningene har vi hatt Lavvoleir ved Fjellsætra i forbindelse med Freidigstafetten og høstsamling ved Selbuskogen for åringene. Dette er koselige samlinger med stort sosialt fokus. Høstsamlinga gir i tillegg en god mulighet for individuell o-teknisk oppfølging. Vi får mange hyggelige tilbakemeldinger på opplegget, men det er utfordrende å gi god o-teknisk oppfølging til så mange barn. Grupper med 4-5 barn per voksen medfører mye venting og lite o- teknisk oppfølging. I år har vi derfor vært tydelige på at foreldrene til barna på de to yngste gruppene må stille på trening for å følge egne barn. Dette gir bedre trygghet og mulighet for individuell oppfølging av barna i skogen. Samtidig blir foreldrene mer kjent med både o-sporten og o-gruppa. Grete Berge Owren gjennomførte tradisjonen tro nybegynnerkurs for rekruttforeldrene over to kvelder i mai/juni. Kurset er populært og gir mange foreldre en aha-opplevelse i forhold til at o-kart ikke er helt som fjellkart. Totalt 62 ulike Freidig rekrutter (0-12 år) har gjennom sesongen deltatt på kretsens ungdomsløp. Sør- Trøndelag o-krets melder om en generell nedgang i antall deltagere på ungdomsløpene, noe vi også ser i egne rekker. Selv om Freidig fortsatt er kretsens største klubb på rekrutteringssida, har vi en utfordring i å få rekruttene til å delta på ungdomsløpene. Rekruttgruppa har et meget kompetent og hyggelig trener/assistentteam! Takk til dere, og takk til alle dere andre som stiller opp og bidrar for at barna våre får positive opplevelser med fysisk aktivitet i skog og mark. Ungdomsgruppa år I 2012 har arrangerte vi 17 klubbtreninger med 33 (27) ungdommer innom minst ei trening. Av disse var hele 29 (25) med på tre treninger eller mer. Dette er en økning fra i fjor (tall i parentes) og lover godt for årene framover. Vi har ei veldig fin gruppe ungdommer nå som trives godt sammen og som trives med orientering. En stor andel av gruppa er aktivt med på ungdomsløp og kretsløp. Klubbtreningene har vært gjennomført med oppmøte på ulike steder rundt om på Byåsen og en fin miks mellom sprint-økter, stafett-trening og «vanlig» o-teknikk. Noen av treningene har vært gjennomført sammen med junior-gruppa, og fire av treningene har vært gjennomført sammen med Byåsen IL si ungdomsgruppe. Det har vært arrangert noen kveldsmatsamlinger i etterkant av enkelte treninger med kveldsmat og ulike o-relaterte tema. Blant annet var Siri Marte Hollekim fra Sunn Jenteidrett innom en kveld og snakket om kosthold og trening. Som trenere har Hanne Sandstad, Jostein Mårdalen, Jens Even Storhov og Tomas Eidsmo fungert. I tillegg har vi hatt svært god hjelp av følgende assistenter: Mona Sæther, Ragnar Næss, Andreas Sylte, Asgeir Sørensen og Sigrid Melkild. Assistentene har også hjulpet til med å administrere en del av aktivitetene. Av eksterne arrangementer har vi vært på 10-mila med åringene, på Hovedløpssamling i Selbu på våren og på Hovedløp og Hovedlandsleir. Sesongen ble avsluttet med sosial klubbtur (med kretsen) til Östersund med en stor delegasjon fra Freidig. 5

6 På 10mila stilte vi med tre lag med til sammen 14 løpere. Lagene plasserte seg flott med 70., 111. og 145. plass av 296 startende lag. På Hovedløpet og O-landsleiren stilte vi med 13 utøvere. På Hovedløpet fikk vi mange meget sterke plasseringer, toppet av Frida Sæthers andreplass på sprinten. I tillegg fikk vi topp-ti plasseringer med Nils Ola Kvam (5 på langdistansen), Gina Mølnvik (7 på sprinten) og Håvard Eidsmo (10 på sprinten). Premieplass ble det også til Rein Mårdalen, Sanna Ness, Malin Sandstad og Kjetil Mølnvik; til sammen 10 premieplasser på 26 starter er en meget god klubbinnsats! Juniorgruppa år Denne gruppen har i 2012 bestått av 9 gutter og 2 jenter. Noen av guttene har hatt et lavt aktivitetsnivå og en har slitt med langtids sykdom. Vi har gjennomført vintertreninger på onsdager med intervall. I starten på sesongen var mye av denne treningen utendørs, men etter jul var mange økter i Ranheimshallen sammen med Trollelg og Byåsen. Vi har også hatt vintertreninger på lørdager sammen med Byåsen og Trollelg med litt variabelt oppmøte. Vi har samarbeidet med Trollelg og Byåsen om samling i Nilsbyen og Hitra. Gruppen har organisert fellesturer til Norges-Cup løp, NM i Olso, NM sprint og junior stafett i Oslo, NM ultralang Steinkjer og NM natt i Fredrikstad. Det har vært med minst en voksen leder. Klubben deltok også på Tiomila. Damelaget var et mix lag med Wing og herrelaget i samarbeid med Byåsen. Vi var på vintersamling i Italia/Slovenia med 12 utøvere og 3 ledere. Samlingen ble arrangert sammen med Frol. Dette var en meget positiv samling både med hensyn på treningskvalitet og sosialt. Vi arrangerte også samling i Oslo i starten på august som et ledd i oppkjøringen til NM. Her var vi 7 utøvere og en leder. (Vi hadde dessuten med to Trollelg-løpere). Samlingen var meget nyttig som forberedelse til NM, og det var en vellykket samling. På sommertreningene har juniorene deltatt på noen av kretsens O-tekniske treninger på tirsdager. Det har vært litt variabelt opplegg på kretsen sitt opplegg i sommer. Vi har hatt egne fellestreninger i Freidig på onsdager. Noen av disse øktene har vært sammen med ungdomsgruppa. Andre økter har vi oppsøkt krevende terreng og satset på løping i grupper og oppfølging i skogen. Dette har vært nyttige treninger. Det er avholdt 6 informasjonsmøter/motivasjonsmøter med gjennomgang av kart og arbeidsoppgaver. Dette har også vært koordinert med 16 åringene som har vært med på noen møter. Flere av disse møtene har hatt sosial profil med servering av kveldsmat eller pizza. Gruppa har også i år vært sponset av Ecoxy. Det er utøvere fra 16 tom. 20 år som har hatt reklame på konkurransedrakt og overtrekksdrakt. Resultatmessing har dette vært en god sesong for våre juniorjenter, men guttene har variert mer. Vi oppnådde meget gode plasseringer i NM juniorstafett. Her stilte vi med to guttelag og et jentelag. Her ble jentelaget nummer 5 og guttelaget nummer 6, meget bra. Hanne Sandstad vant NM langdistanse og ble nummer 2 i NM ultralang. Meget sterke prestasjoner samt at hun var mentor på damelaget som tok en utrolig flott 4. plass i NM stafett. På dette laget løp de to juniorene Karen Oline Kolstad og Jorunn Kvakland samt Hanne. I Norgescupen ble Jorunn Kvakland nummer 10 og Karen Oline Kolstad nummer 12 sammenlagt i klasse. Hanne Sandstad nummer 6 i D21, og Sindre Johannessen ble nummer 19 sammenlagt i H

7 7 KART Sprintkart og skolekart I løpet av året er det gjort en del arbeid mot o-kretsen med sikte på utbetaling av spillemidlene for skolekartprosjektet knyttet til VM i Skolekartene for Kalvskinnet, Ila, Åsveien og Nyborg er alle en del av prosjektet, hvor den samla utbetalingen av spillemidlene for alle lagene har dratt kraftig ut. O-kretsen har nå avsluttet sitt arbeid og vi venter utbetaling av kr med det første. Etter at Freidigs sprintkartbase i hovedsak ble fullført i fjor, er det laget flere utgaver av Freidigs skolekart. For skolene Ila, Åsveien og Nyborg har vi nå to utgaver i A4-format, en i målestokk 1: 4000 og en i målestokk 1: 5000 som dekker et større område. Vanlige o-kart Ajourføring av hogstfelt ble gjennomført i Leinstrandmarka i vår. På kartet over Trondheim Bymark (Iladalen Trolla) er det høsten 2012 utført synfaring og rentegning av et 1 km 2 stort område i Trolla, dessuten området mellom BSK-hytta og stien fra Fjellsetervegen over Femstikrysset til Kyvatnet (0,5 km 2 ). Disse områdene ble ikke synfart i forbindelse med VM, men er dekket av kartgrunnlaget produsert for VM. På de øvrige o-kartene våre er det ikke gjort arbeid i Turkart Bymarka Arbeidet med distribusjon og salg av kartet har gått som vanlig. I likhet med de siste år er vinterutgaven brukt i turorienteringa Skijegeren som arrangeres av Byåsen IL. Revidert sommerutgave (7. opplag) ble utgitt i mai. Kartet ble i likhet med siste vinterutgave trykt hos Wennberg trykkeri. Dette trykkeriet trykker alle 6 farger i en operasjon, noe som gjør det mulig å være til stede under trykkeprosessen for å kontrollere ferdig resultat. Dette har bedret lesbarheten på kartet. Diverse Mangfoldiggjøring av o-kart. Det er ikke utført offsettrykking av o- kart i år. Kart til o-løp er i hovedsak printa hos Øien & Indergaard, kart til trening på avdelingas fargeprinter. Distribusjon og fakturering er utført av Pål Kittilsen. Grunneierkontakt (VDG) Stig Berge. Det har ikke vært spesielle problemer. Kartsalg Til sammen er det solgt 2178 o-kart i løpet av året. Dette er ca 650 færre enn i fjor. Mesteparten av omsetningen er kart i Tronheim Bymark og Leinstrandmarka til bedriftsløp. Av turkart Bymarka er det i år levert 800 vinterkart og 1160 sommerkart for salg, til sammen 1960 kart. Det er svært likt fjoråret. Arbeidet med kartet er utført av Tore Angell-Petersen. Det er overført kr i utbytte til hver av klubbene Freidig og NTNUI, pluss kr. 5000,- til Freidig for det løpende arbeidet med kartet. 7

8 8 TURORIENTERING Administrasjon Administrasjonen av Tur-O sesongen 2012 har vært ivaretatt av Arild Heggeset, Carl Martin Larsen og Hilde Kath.Overvik (leder av Tur-O utvalget). I tillegg har vi hatt hjelp av flere ildsjeler som har deltatt på dugnader til pakking av konvolutter og utsetting/innhenting av postene. Årets opplegg har stort sett fulgt fjorårets praksis: 1. Mesteparten av omsetningen foregår på våre 6 utsalgssteder. 2. Direkte bestilling av Tur-O konvolutter via e-post: Det er solgt 14 konvolutter (18 konvolutter i fjor). Dette er en ønsket nedgang pga. administrering og portokostnader. 3. Nyhetsoppdateringer via: Ut.no, Freidig.idrett.no, Turbloggen på turorientering.no og annonser under kretser og lag i Adresseavisen. 4. Nær-o trim i 2012 er representert ved Mini-Tur-O med to kart og 20 poster fordelt ved Granåsen og Baklia/Femstikrysset. Nytt av året var at vi på senhøsten klargjorde Tur-O 2013 med Vinterutgaven av Bymarka for salg i desember. Det gjenstår å se om dette vil bli fulgt opp videre og på hvilken måte vi skal formidle muligheter for økt salg. En videreutvikling av internettbaserte løsninger vil være en prioritert arbeidsoppgave for utvalget. I år har det vært en stor økning i antall brukere som registrerer postkoder på nettet, og vi har fremdeles som mål om å få til en elektronisk innlevering av kontrollkortet. Hjemmesiden er blitt oppdatert jevnlig ved nyheter og generell Tur-O informasjon fra både utvalget og NOF. Det er også flere henvendelser og spørsmål via Turbloggen i år som ser ut til å bli mer kjent for brukerne. Kart og poster Alle kartene var i særtrykk og fargekopi med målestokken 1: De som ble brukt i år var: Trolla, Iladalen, Herbernheia (NTNUI-kart) og Leinstrandmarka Øst Vi fordelte 105 Tur- O poster på disse fire kartene. I tillegg var det to kart med 10 Mini-Tur-O poster hver fordelt ved Granåsen og Femstikrysset/ Baklia. Omsetning Klubben solgte totalt 551konvolutter i 2012 ( til sammenligning: 535 totalt i 2011 og 543 i 2010). Salgssteder var Axel Bruun 183 (210), Shell Granåsen 144 (105), Øksendal på Byåsen Butikksenter 104 (105), G Sport Tiller 30 (28), Turistforeningen 2 (1), samt via og private bedrifter 62. Nytt utsalgssted i år var Hank Sport med 28 solgte konvolutter. Tall i parentes er salget i Utmerkelser Vi har mottatt 106 kontrollkort (92 i 2011 og 73 i 2010) som er oppdatert i langtidsstatistikken. I tillegg var det 28 barn som ønsket diplom og merke for gjennomført Mini Tur-O. Årspoeng Utmerkelse registrert 100 Freidig vase, stor - - NOFs 30-årsplakett 75 NOFs gullplakett 2 50 NOFs sølvplakett 3 30 NOFs bronseplakett 1 10 Freidig vase,liten 2 8

9 Oppsummering Det ser ut til at 2012 sesongen bekrefter en ønsket stabilitet av salg i antall konvolutter. Utfordringen blir å øke interessen for Tur- O i Trondheim slik at flere kommer seg ut og oppdager nye steder i marka og bruker det som et aktivt trim-tiltak. Vi håper på en økt Tur-O interesse, spesielt blant bedrifter, og salget av årets Vinterutgave vil gi oss en liten tilbakemelding på dette. Bruk av web og elektroniske løsninger har gjort at NOF og O-kretsen inviterer til kurs og opplæring av dataverktøyet Turorientering.no. I tillegg drøfter vi muligheter for nedlasting av kart, GPS tracking og ulike salgsløsninger av Tur O pakker på nett. Disse endringene kan motivere og øke tilgjengeligheten ytterligere for enkelte brukere. Selv med nye postflagg og vannfaste tusjer får vi gjennom sesongen flere kommentarer på vanskeligheter med avlesning og registrering av koder. Ulike systemer for registrering som letter brukervennligheten vil fortsatt være et prioritert område for utvalget. Vi har flere Tur-O brukere som ønsker premie etter oppnådde 100 års poeng, og dette er noe utvalget vil se nærmere på i sammenheng med revidering av den nye handlingsplanen. Videreutvikling av Tur-O opplegget pågår kontinuerlig. I en periode fremover vil det bli mer fokus på tilgjengeligheten. Stikkord er web-baserte løsninger, økt salg og ytterligere samarbeid med andre Tur-O klubber. Dette tror vi vil inspirere og gi muligheter for flere til å oppdage nye idyller i det bynære terrenget vi har. 9 ØKONOMI Dette utvalget ble etablert på årsmøtet i 2012, og har dermed hatt sitt første virkeår. Økonomiutvalget har ansvar for inntektsgivende arbeid i o-avdelingen. Utvalget består av tre medlemmer og har som hovedoppgaver å skaffe sponsoravtaler og dugnader, samt å holde oversikt over midler det kan søkes på. Utvalget er ikke engasjert i arrangement av o-løp og Tordenskioldløpet eller kartsalg, selv om dette er viktige inntektskilder for o-avdelingen. Det ble tidlig i sesongen også besluttet at Økonomiutvalget ikke skal fokusere på innkjøpsavtaler og rabattordninger. Sponsoravtalen med Ecoxy ble videreført med draktreklame på juniorenes vester og logo på hjemmesiden. Vi har ikke fått nye sponsoravtaler i Som o-løpere kan vi ikke håpe på de store sponsoratene, vi må ta til takke med de små, og målsetningen er å få små avtaler med mange sponsorer. Utvalget har jobbet med å definere hvilke sponsorobjekter vi skal selge og hvilke «pakker» vi kan tilby sponsorer. Vi vil være avhengig av velvilje fra næringslivet, og vi kommer til å be medlemmene kontakte sine arbeidsgivere for å tilby slike pakker. Økonomiutvalget er i gang med materiell-/ infobrosjyre som kan benyttes av medlemmene i dette arbeidet. Spektrum-dugnaden er en langsiktig og god inntektskilde for o-avdelingen. Vi har ingen direkte avtale med Spektrum, men får oppdraget fra år til år via håndballavdelingen i Sp.kl. Freidig. Dette avklares som regel i siste liten. O-avdelingen har gjennom mange år gjort denne jobben på en utmerket måte, både for oppdragsgiver og oss selv. Gjennomføringen i november/desember er fullstendig på skinner; dugnadene ble fulltegnet uten purringer, og arbeidet utføres med innsats og humør. Stor takk til Solveig Angell-Petersen og Helge Rustad som legger til rette for enkel påmelding og problemfri dugnadsjobbing, i tillegg til alle de som stiller opp på dugnadene i Nidarøhallen. Økonomiutvalget ønsker å sikre denne dugnaden på lang sikt, og om mulig utvide omfanget ved økning av antall haller i desember, alternativt dugnad også i eksamensperioden om våren. Vi tror at det er et potensiale for større inntekt fra tur-orienteringen. Vi pushet salget i 2012 og kommer til å pushe enda mer i Salg på onsdagstreninger tok ikke helt av, men det er verdt å 9

10 prøve igjen i Salget av vinter-konvolutter til jul ga en inntekt på ca ,-. Om dette øker salget for hele 2013 gjenstår å se. Vi har kartlagt hvilke muligheter for støtte som finnes i Trondheim, utover den normale aktivitets-, drifts- og anleggsstøtten fra kommunen. Vi har vurdert Sparebank1, Gjensidigestiftelsen og Grasrotprisen. Alle disse har søknadsfrist i september (som er en travel tid for o-løperne) og det kreves stor innsats med å lage en søknad for ha sjanse til å få tildelt midler. Vi har vurdert det slik at det er mer å hente med å legge innsatsen på andre områder. Fokus i 2013 blir dermed å få flere sponsorer, selge mer tur-o konvolutter, og å utvide Spektrumdugnaden. I tillegg ønsker vi å finne nye inntektskilder. 10 MILJØ Olle Malmring har vært leder for miljøavdelingen i 2012, og Grete Berge Owren har vært redaktør for o-avdelingens medlemsblad Sofaposten samt for nettsiden. Redaksjonen har foruten Grete bestått av Jorunn Kvakland og Karen Oline Kolstad. Reiser I løpet av året har det blitt arrangert fellesturer til O-festivalen på Beitostølen og Midt-Norsk Mesterskap i Molde. På O-festivalen juni hadde vi minst 77 påmeldte Freidigløpere, og inklusive supportere og barn ble vi ca 90 klubbmedlemmer som reiste med to busser og/eller overnattet på Bergo Hytter. Til Midt-Norsk Mesterskap i Molde august satte vi opp en buss. Vi bodde på Kviltorp camping. Mesterskapet hadde ca 80 deltakere fra Freidig. Sofaposten og internett Sofaposten har kommet ut med tre fyldige nummer med bl.a. reportasjer fra lokale, nasjonale og globale konkurranser. Nettsiden oppdateres hyppig med bilder og reportasjer. Nytt av året er at det ble opprettet en egen facebook-profil for o-avdelingen i oktober. Facebook er det desidert viktigste sosiale mediet for mange av våre ungdommer, og det er derfor hensiktsmessig at vi er synlige der i tillegg til på WWW. Utover dette har vi en e-postliste ( o-folk ) med mange abonnenter. Freidigsvømming I løpet av året har det vært fem svømminger i Husebybadet, hvor vi har disponert badet i en time per gang. Vi hadde egentlig reservert seks lørdager, men måtte kansellere en av dem pga. en brann i badet. Svømmingene lokker ca badere per gang. 10

11 11 KONKLUSJON Årets store høydepunkt for o-avdelingen var gullmedaljen til Hanne Sandstad på langdistansen i NM. I tillegg vant hun sølvmedalje i NM ultralang. Videre var 4. plassen til damelaget i stafett-nm både gledelig og imponerende. På laget løp Karen Oline Kolstad og Jorunn Kvakland, som begge er yngre juniorer, samt Hanne Sandstad. Vi gleder oss også over mange gode plasseringer i Hovedløpet og O- idol. Våre eldste veterandamer opererer stadig i verdenseliten. Både Torid Kvaal og Katharina Mo Berge oppnådde sterke resultater i veteran-vm og -NM. Freidig er likevel primært en breddeklubb. Sportslig utvalg fortjener også i 2012 stor honnør for all tilretteleggig av treninger og andre aktiviteter for våre rekrutter, ungdommer og juniorer. Antallet løpere er omtrent som i 2011, og vi observerer det samme i veteranklassene. I løpet av 2012-sesongen har 218 av våre medlemmer deltatt på minst ett o-løp. Med dette er vi utvilsomt blant de ti største klubbene i landet. Tur-O er også en viktig del av vårt tilbud innen breddeidrett. Vi solgte 551 Tur-O konvolutter i 2012, og dette er antageligvis det høyeste omsetningstallet de siste 20 årene kanskje det høyeste noensinne. Driften av avdelingen har fulgt godt innarbeidede rutiner. Utvalgene jobber bra, og vårt inntrykk er at Freidig er anerkjent som en veldrevet klubb på alle felt. Det nyopprettede økonomiutvalget er i god gjenge med å legge til rette for at nye inntekter kan genereres til avdelingen. O-avdelingen har en bunnsolid økonomi. Regnskapet viser et underskudd på ca kr i Tatt i betraktning at vår totale omsetning er på en drøy million kroner, vil dette si at vi gikk så å si i null. Avdelingen har betydelige kapitalreserver i form av bankinnskudd. Vi ser imidlertid for oss en økende aktivitet blant eldre ungdom og junior, dvs. aldersgruppen år, i årene som kommer, og ønsker å ta høyde for økte utgifter ved å ha solid egenkapital samt at økonomiutvalget kan jobbe med nye, potensielle inntektskilder. I løpet av første kvartal 2013 planlegger avdelingen å kjøre en liten strategiprosess for å diskutere våre veivalg i femårsperioden fram mot Vi ønsker primært å ta en gjennomgang av målene for virksomheten. Med utgangspunkt i disse skal det formuleres mer kortsiktige tiltak for de neste 1-2 sesongene. Vi vil dessuten se på mulig forbedring og effektivisering av våre rutiner. 11

12 VEDLEGG RESULTATER FRA NORGESMESTERSKAP, HOVEDLØP OG VETERANMESTERSKAP 2012 NM Natt (Fredrikstad SK) 6 Jorunn Kvakland 25 Karen Oline Kolstad H Sindre Sæther 30 Brage Sæther 50 Håkon Selmer Hovedløp, sprint (Lillehammer) D14 16 Malin Sandstad 34 Sanna Fiskum Næss 60 Pernille Opheim D16 2 Frida Sæther 7 Gina Mølnvik 36 Kaja Bø Timestad H14 10 Håvard Eidsmo 22 Kjetil Mølnvik 78 Adrian Opheim H15 29 Nils Ola Kvam H16 32 Rein Helle Mårdalen 61 Øystein Krogstie Hovedløpet, langdistanse (Lillehamer) D14 11 Sanna Fiskum Ness 31 Pernille Opheim 43 Malin Sandstad D16 14 Frida Sæther 39 Kaja Bø Timestad H14 24 Håvard Eidsmo 29 Adrian Opheim 32 Kjetil Mølnvik 67 Are Helle Mårdalen H15 5 Nils Ola Kvam H16 11 Rein Helle Mårdalen 63 Øystein Krogstie O-idol (Nydalen) D16 3 Gina Mølnvik 5 Frida Sæther NM Natt (Fredrikstad) 6 Jorunn Kvakland 25 Karen Oline Kolstad 30 Brage Sæther 50 Håkon Selmer H Sindre Sæther NM Sprint (Fossum) 18 Karen Oline Kolstad 19 Jorunn Kvakland 20 Brage Sæther H Sindre Johannessen NM Jr. Stafett (Fossum) H Freidig 1 Sindre Johannessen Håkon Selmer Brage Sæther 40 Freidig 2 Sindre Sæther Rein Helle Mårdalen Mattis Holt D Freidig Karen Oline Kolstad Frida Sæther Jorunn Kvakland NM Mellomdistanse (Nydalen) 7 Jorunn Kvakland 11 Karen Oline Kolstad D21 5 Hanne Sandstad 26 Brage Sæther 33 Håkon Selmer 78 Mattis Holt H Sindre Johannessen 32 Lars Owren NM Langdistanse (Nydalen) 7 Jorunn Kvakland 9 Karen Oline Kolstad D21 1 Hanne Sandstad 46 Håkon Selmer 54 Mattis Holt NM Stafett (Nydalen) D17 4 Freidig Karen Oline Kolstad Jorunn Kvakland Hanne Sandstad H17 74 Freidig Håkon Selmer Lars Berge Owren Brage Sæther NM Ultralang (Steinkjer) 9 Karen Oline Kolstad D21 2 Hanne Sandstad 19 Brage Sæther 36 Mattis Holt 47 Håkon Selmer H Terje Magnus Bakken Sørensen H21 21 Johan Ivarsson 12

13 Norgescup sammenlagt 10 Jorunn Kvakland 12 Karen Oline Kolstad D21 6 Hanne Sandstad 28 Brage Sæther 82 Mattis Holt 86 Håkon Selmer H Sindre Johannessen 47 Sindre Sæther 49 Simen Olafsen 53 Terje Magnus Bakken Sørensen 59 Lars Berge Owren H Johan Ivarsson Veteranmesterskapet mellom (Moss) D65 3 Katharina Mo Berge D70 1 Torid Kvaal H60 21 Nils Olav Vennevik H65 21 Magnus Landstad H70 10 Stig Berge 22 Gunnar Østerbø Veteranmesterskapet lang (Moss) D65 3 Katharina Mo Berge D70 2 Torid Kvaal H60 29 Nils Olav Vennevik H65 31 Magnus Landstad H70 4 Stig Berge 6 Gunnar Østerbø Veteran VM Sprint, A-finaler (Tyskland) W70A 5 Torid Kvaal 43 Eva Aalde W65A 12 Katharina Mo Berge M70A 24 Stig Berge Veteran VM Langdistanse, A- finaler (Tyskland) W70A 2 Torid Kvaal W65A 7 Katharina Mo Berge M70A 13 Stig Berge 13

O-avdelingen: Årsmelding 2011

O-avdelingen: Årsmelding 2011 O-avdelingen: Årsmelding 2011 1 ADMINISTRASJON TILLITSVERV 2011 STAB: Leder: Nestleder: Kasserer: SPORTSLIG: Leder: Leder 8-12 år: Trener 8: Trener 9: Trener 10: Trener 11: Trener 12: Leder 13-16 år: Trener:

Detaljer

Forslag til årsmelding 2013 for O-avdelingen

Forslag til årsmelding 2013 for O-avdelingen Forslag til årsmelding 2013 for O-avdelingen 1 ADMINISTRASJON Tillitsverv (styremedlemmer er uthevet) STAB: Nestleder: Kasserer: SPORTSLIG: Leder 8-12 år: Trener 8: Trener 9: Trener 10: Trener 11: Trener

Detaljer

Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN. foreløpig ÅRSBERETNING 2006

Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN. foreløpig ÅRSBERETNING 2006 1 Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN foreløpig ÅRSBERETNING 2006 2 1. TILLITSVERV 2006 STAB: Leder Solveig Angell-Petersen, Sverdrupsvei 38, 7020 Trondheim Nestleder Vegard Grønli, Kasserer Mona Sæter

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2012 Nr. 1 34. årgang

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2012 Nr. 1 34. årgang Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2012 Nr. 1 34. årgang - Årsmelding (foreløpig) - O-idol - Veteran-VM mm - En stor bom - Bli med på O- festival MNM 2011 NATT-NM Hu & Hei MITT FØRSTE HU

Detaljer

25-manna 2014 med Freidig

25-manna 2014 med Freidig 25-manna 2014 med Freidig Nå er det endelig snart klart for 25-manna i Stockholm 2014. 2 Freidiglag på startlinjen Vi stiller med følgende lag: Freidig lag 1 1 Hanne Sandstad 2 Sindre Johannessen 3 Gro

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2003

Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2003 Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2003 Vedtatt på årsmøtet 9. feb. 2004 2 1. TILLITSVERV 2003 Stab: Leder: Nestleder: Kasserer: Sportslig: Leder: Påmelding: Nybegynnere: Trener 11-15:

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang

Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang Sp.kl. Freidig O-avdelings interne organ Februar 2013 Nr. 1 35. årgang HU & HEI -Årsmelding - Ungdomsløp -Samlinger - Vintertrening -Store bommer - mm M N M M O L D E Ungdomsløp 2012 (..og 2013..) Som

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelingen Årsmelding 2015

Sp.kl. Freidig O-avdelingen Årsmelding 2015 Sp.kl. Freidig O-avdelingen Årsmelding 2015 1 ADMINISTRASJON Tillitsverv (styremedlemmer er uthevet) Leder: Kasserer: Økonomiutvalg: Leder: Kasserer: Klubbdrakter: Utvalgsmedlem: Teknisk utvalg: Leder:

Detaljer

Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2002. Fremlagt på årsmøtet 17. feb. 2003

Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2002. Fremlagt på årsmøtet 17. feb. 2003 Sp. kl. Freidig ORIENTERINGSAVDELINGEN ÅRSBERETNING 2002 Fremlagt på årsmøtet 17. feb. 2003 2 1. TILLITSVERV 2002 Stab: Leder: Nestleder: Kasserer: Utvalg: Sportslig: Leder: Påmelding: Nybegynnere: Trener

Detaljer

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007

Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Årsberetning for Lierbygda o lag 2007 Styret i Lierbygda O lag har i 2007 hatt følgende sammensetning: Leder: Kari Strand Sekretær: Roger Olsson Kasserer: Kim Farnes Hansen Leder anleggsutvalget: Ingemar

Detaljer

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28.

O-gruppa mot 2020. Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle. FIF Orientering Torsdag 28. O-gruppa mot 2020 Hvor går vi? Topp og bredde - Ung og gammel Arrangementer - Rekruttering Aktivitet for alle FIF Orientering Torsdag 28.januar 2015 Strategi hva har vi gjort.. FIFs ambisjon forankring

Detaljer

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02

SUKSESS HISTORIER. Neste generasjon Junior jentene 2015-11-02 SUKSESS HISTORIER Neste generasjon Junior jentene CLASSIFICATION: INTERNAL 2015-11-02 SUKSESSHISTORIER HVORDAN REKRUTTERE OG BEHOLDE - OPPSUMMERT Rekruttere Vi må ha noe å tilby: Ukentlig fellestrening

Detaljer

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering

Årsmelding 2008. for. Stjørdals-Blink Orientering Årsmelding 2008 for Stjørdals-Blink Orientering 1. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sportslig leder: Teknisk leder: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Jakob Haugen Jan-Dag Aaen Margit Eide Tore Solheim

Detaljer

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 1. Om Ås-NMBU Orientering O-gruppa i Ås IL samarbeidet med studentidrettslaget NMBUI Orientering om dannelsen av løperklubben Ås-NMBU Orientering i 2001. Medlemmene

Detaljer

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa

Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Årsmelding 2015 IL Gular, orienteringsgruppa Tillitsvalde i 2015 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 5. mars 2015 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Sportsleg leiar: Bård Hekland

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 27.2.2012 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 1/2012, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer, referent og to protokoll-underskrivere

Detaljer

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010

Årsmelding Mo orienteringsklubb 2010 Årsmelding 2010 Styret: Leder Årsmøtet 2010 valgte ikke leder, men ga styret fullmakt til å innhente leder. Tore Kolstad har fungert som leder fra ca 1. juni 2010. Nestleder Jan Kåre Vatne (2010-2011)

Detaljer

10mila 2014: Freidig og Bya sen

10mila 2014: Freidig og Bya sen 10mila 2014: Freidig og Bya sen Endringer: 24/4: Ta med laken til overnatting Karlstad. 27/4: SI-brikker og lagoppstillinger Nå er det endelig snart klart for 10-mila i Eksjö, Småland 2014. Vi stiller

Detaljer

Stein Turtumøygard. Tormod Strand og Morten Karlsen. Stein Turtumøygard og Per Hermann Krøger. Tormod Strand og Gro Hege Ludvigsen.

Stein Turtumøygard. Tormod Strand og Morten Karlsen. Stein Turtumøygard og Per Hermann Krøger. Tormod Strand og Gro Hege Ludvigsen. ÅRSBERETNING 2016 FOR ADMINISTRASJON Styret: Leder: Per Hermann Krøger Kasserer: Kjersti Holt Hanssen Styremedlem: Audun Bjerknes Styret har hatt tre styremøter ellers har saker vært avgjort ved e-post.

Detaljer

2. mars Gate-o-løp Trollelg 3. mars Gate-o-løp Trollelg 4. mars

2. mars Gate-o-løp Trollelg 3. mars Gate-o-løp Trollelg 4. mars Terminliste 2012 Foreløpig forslag 19. okt etter møtet i STOK 18. okt 2011 jon arne klemetsaune rød skrift indikerer usikre oppføringer. Vurderes grundigere Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nasjonalt/Internasjonalt

Detaljer

Byåsen IL Orientering INFO FOR REKRUTTER 2017

Byåsen IL Orientering INFO FOR REKRUTTER 2017 Byåsen IL Orientering INFO FOR REKRUTTER 2017 Sportslig utvalg 2017 Leder Haakon Arnesen Junior/senior Hans Alexander Østhagen 13-16 år Hans Helmer Sæternes -> 12 år Torgeir Aune Trenere opp til 12 år:

Detaljer

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering

Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Årsberetning 2016 Røros IL Orientering Styret i 2016 har bestått av: Leder Frode Sjøvold Kasserer Petter Gullikstad Styremedlem Kari Ryttervoll Styremedlem Wenche Olsson Styremedlem Beate Møller Varamedlem

Detaljer

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014

Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Årsmelding IL Gular orienteringsgruppa 2014 Tillitsvalde i 2014 Følgjande styre blei vald på årsmøtet 20. mars 2014 Leiar: Kartansvarleg: Arrangementsansvarleg: Kasserar: Bård Hekland Svein Linga Tore

Detaljer

ÅRSPLAN 2012. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2012

ÅRSPLAN 2012. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2012 Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no ÅRSPLAN 2012 HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2012 ROL tar sikte på å videreføre solid arbeid på alle aktuelle områder i 2012 gjennom arbeid i de

Detaljer

ÅRSPLAN 2011. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2011

ÅRSPLAN 2011. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2011 ÅRSPLAN 2011 HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2011 ROL tar sikte på å videreføre solid arbeid på alle aktuelle områder i 2011 gjennom arbeid i de faste utvalgene. Det gjelder bl.a. rekruttering,

Detaljer

Årsmelding for orienteringsåret 2015

Årsmelding for orienteringsåret 2015 Årsmelding for orienteringsåret 2015 Til Årsmøtet i Askøy Orienteringslag 25. februar 2016 TRENINGS- OG BARNEIDRETTSKOMITEEN av Andreas og Lise Balestrand Grønbech I år har vi hatt 15 treningsløp, 9 på

Detaljer

GÖTEBORG 2017 PARTILLE

GÖTEBORG 2017 PARTILLE INFORMASJON Velkommen til 10mila! GÖTEBORG 2017 PARTILLE Nå er det snart klart for et av sesongens desiderte høydepunkter, nemlig 10mila. I år går stafetten av stabelen i Partille utenfor Göteborg. Vi

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering

VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan. Raumar orientering VIRKSOMHETSPLAN og handlingsplan Raumar orientering 2017-2020 Visjon: Raumar orientering et ledende miljø innen utholdenhetsidretter på Øvre Romerike Virksomhetsidé: Raumar orientering er et samarbeid

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå.

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Styrets arbeid Bli bedre på informasjon Flere medlemmer Klart definerte arbeidsoppgaver for tillitsvalgte Synliggjøring

Detaljer

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste:

SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010. Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: SAKSLISTE ÅRSMØTET 1.2.2010 Styret viser til innkalling i Trekanten nr. 4/2009, og har fastsatt følgende saksliste: 1. Godkjenning av innkalling, valg av ordstyrer og referent 2. Styrets årsberetning 3.

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017

Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017 Velkommen til Orienteringsgruppa Konnerud IL 2017 Velkommen til o-gruppa. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle informasjon om aktiviteten i o-gruppa generelt, og spesielt for sesongen 2017. Vi vil

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010 STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag 10. februar 2010 kl 18.00 på Hanssons Minde DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering

Styremøte Raumar Orientering Styremøte Raumar Orientering Tid: 17. mars 2015 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,,, og Sak nr. Sak Ansvarlig 1.2 KlubbAdmin KlubbAdmin vil på sikt erstatte nåværende idrettsregistrering. tar seg av driften.

Detaljer

Birkenes IL Orienteringsgruppa. Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland.

Birkenes IL Orienteringsgruppa. Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland. Birkenes IL Orienteringsgruppa Innkalling til årsmote 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland Saksliste 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer

REKRUTTERING. - Turorientering videreføres som et viktig rekrutterings- og breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper og rekrutteringsarenaer REKRUTTERING O-KARUSELLEN TURORIENTERING SAMARBEID NYBEGYNNERKURS KVALITET - O-karusellen skal videreføres som det viktigste rekrutteringstiltaket og rekruttaktivitet gjennom opplegg i Trinn 1, 7 9 år

Detaljer

10mila 2015: Freidig og Byåsen

10mila 2015: Freidig og Byåsen 10mila 2015: Freidig og Byåsen Nå er det snart tid for 10-mila 2015. I år ved Skepptuna, nord for Stockholm. Vi stiller med følgende lag: 5 ungdomslag fra Freidig/Byåsen 1 damelag fra Freidig 1 herrelag

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 1 ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 STYRET: Leder: Sportslig leder Kasserer: Arrangmentsansvarlig Sekretær Material og utstyr: IT-ansvarlig: Knut M. Bukve Tore Hansteen Simen Frøiland Elisabeth Werner Jørgensen

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Sp.kl. Freidig O-avdelingen Årsmelding 2016

Sp.kl. Freidig O-avdelingen Årsmelding 2016 Sp.kl. Freidig O-avdelingen Årsmelding 2016 1 ADMINISTRASJON Tillitsverv (styremedlemmer er uthevet) Leder: Kasserer: Økonomiutvalg: Leder: Kasserer: Klubbdrakter: Utvalgsmedlem: Teknisk utvalg: Leder:

Detaljer

Byåsen IL Orienteringsavdelingen ÅRSMØTE

Byåsen IL Orienteringsavdelingen ÅRSMØTE Byåsen IL Orienteringsavdelingen ÅRSMØTE Tirsdag 15. mars 2016 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE Tid: Tirsdag 15. mars 2016 kl. 19.00 Sted: Myra klubbhus, Kyvannet Saker: 1. Åpning 2. Konstituering 3. Årsberetning

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset

Årlig møte i Orienteringsgruppa i Driv IL. Torsdag 26. januar 2017 kl på Klubbhuset Årlig møte i Orienteringsgruppa i Torsdag 26. januar 2017 kl. 19.00 på Klubbhuset Sakliste: 1. Møtedirigenten ønsker velkommen 2. Informere om referent og hvem som signerer. 3. Godkjenne antall stemmeberettigede

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Styremøte Raumar Orientering. Sak nr. Sak Ansvarlig Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra Katja.

Styremøte Raumar Orientering. Sak nr. Sak Ansvarlig Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra Katja. Styremøte Raumar Orientering Tid: 08.11.2016 Sted: Tilstede: Forfall: Hovin,,, Anne og og Sak nr. Sak Ansvarlig 2.6.2 Politiattester Alle i styret må ha, samt trenere i Raumar-regi. Mangler fra. og Anne

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå.

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Styrets arbeid Bli bedre på informasjon Flere medlemmer Klart definerte arbeidsoppgaver for tillitsvalgte Synliggjøring

Detaljer

Emne Ansvar Frist 1. Godkjenning av referat Referat fra forrige møte er godkjent.

Emne Ansvar Frist 1. Godkjenning av referat Referat fra forrige møte er godkjent. MØTEREFERAT OK MOSS Tema: Styremøte nr 7 2013 Dato: 19.8.2013 Sted: Noreødegården Til stede: Henning Carlsen, Øyvind Løken, Trond Finstad, Jan Løken Johannessen, Monica Meum Johansen, Astrid Bjørnerød,

Detaljer

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering

Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Årsmelding 2013 IL Gular Orientering Lagbilde fra Kompisstafetten Valg av styre og komite er 2013 Styre Leiar Kartansvarlig Arrangementsansvarlig Kasserer Sportslig leder Jan Harald Bakkejord Svein Linga

Detaljer

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015

ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 ÅRSMELDING FOR LANGRENN/SKISKYTING 2015 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 18. februar 2015: Leder: Torgeir Skrede (valgt for 2 år) Styremedlem : Terje Simonsen (valgt for 1

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

O-FESTIVALEN I OPPDAL 23. 25. JUNI 2017. Internt informasjonsmøte tirsdag 18. november 2014 (WWW-versjon med færre illustrasjoner)

O-FESTIVALEN I OPPDAL 23. 25. JUNI 2017. Internt informasjonsmøte tirsdag 18. november 2014 (WWW-versjon med færre illustrasjoner) O-FESTIVALEN I OPPDAL 23. 25. JUNI 2017 Internt informasjonsmøte tirsdag 18. november 2014 (WWW-versjon med færre illustrasjoner) Oversiktskart 1 km Bilder arena (1) Bilder arena (2) Bilder arena (3) Terreng/kart

Detaljer

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup

1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1. Målsetninger og ledelse av Norgescup 1.1 Tilby en serie orienteringsarrangement med høy kvalitet, som skal være attraktiv både for eliteutøvere, media, publikum, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSPLAN 2010. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2010

ÅRSPLAN 2010. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2010 Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no ÅRSPLAN 2010 Vedtatt styremøte 10. februar 2010 HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2010 ROL tar sikte på å videreføre solid arbeid på alle aktuelle

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder

Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer. Jon Iver Bakken Sportslig leder Nydalens Skiklub - Norges største o-klubb Erfaringer, gleder og utfordringer Jon Iver Bakken Sportslig leder Vår målsetting: Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i Organisering

Detaljer

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå.

Frol IL Orientering Handlings-/tiltaksplan Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Visjon: Frol IL Orientering skal være en attraktiv klubb for alle, uansett ambisjonsnivå. Styrets arbeid Bli bedre på informasjon Flere medlemmer Klart definerte arbeidsoppgaver for tillitsvalgte Synliggjøring

Detaljer

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2

Telemark O-krets 2012 Styremøte nr. 2 Telemark O-Krets Styre 2012 Styremøte nr. 2-2012 Sted: POLs klubbhus, Kjølnes Gård Tid: 11. juni. 2012, kl. 19:00 Tilstede: Britt Fossøy, Rekruttering Tone Grande, Teknisk Jens Harald Aarnes. Anlegg /

Detaljer

Rekrutterings/treningsråd: Leder Åsulv Birkeland Stormoen,

Rekrutterings/treningsråd: Leder Åsulv Birkeland Stormoen, Birkenes IL Orienteringsgruppa Innkalling til årsmøte 2011 Onsdag 19. januar 2011, kl. 19.00 Sted: Idrettshuset, Birkenesparken, Birkeland Saksliste 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av dirigent og sekretær

Detaljer

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016

Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 Årsmelding for langrenn/skiskyttergruppa 2016 1 STYRETS SAMMENSETNING: Følgende styre ble valgt på årsmøtet 22. februar 2016: Leder: Styremedlemmer: Sportslig ansvarlig: Økonomi ansvarlig Valgkomite: Torgeir

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 13. mars 2012 1. Medlemskap Alle som representerer Raumar orientering skal være medlem av klubben. Som medlem regnes alle som har

Detaljer

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen

Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen Retningslinjer for drift av Fana Idrettslag orienteringsgruppen 1. INNLEDNING Formålet med disse retningslinjer er at driften av gruppen skal være i så faste og gode former som mulig. Dette for at gruppestyret

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen

LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen LAGLEDERMØTE I ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Dato: Onsdag 25.september 2013 Tid: Kl. 19:00 Sted: Idrettens hus, Østfoldhallen Saksliste for dagen: 1. Velkommen og litt generelt om ØOK 2. Evaluering av Østfoldsprinten

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Innbydelse. OL Trollelg inviterer til NM helg i Trøndelag.

Innbydelse. OL Trollelg inviterer til NM helg i Trøndelag. OL Trollelg inviterer til NM helg i Trøndelag. Fredag 5. september NM i nattorientering. Kart: Skjøla 1: 10 000, 5m ekv. Revidert 2013/2014. Arena: Tanem oppvekstsenter, Klæbu. Merket fra kryss E6/Rv704

Detaljer

Rekruttere og beholde i o-idretten

Rekruttere og beholde i o-idretten Rekruttere og beholde i o-idretten Hvordan rekrutterer og beholder vi barn og ungdom i o-idretten. Samarbeid, planlegging, ressursutnyttelse. Erfaringer fra Østmarka OK. Terje Linløkken, Jørn Mjøster og

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i. Vi har unik bredde og sterkt sosialt samhold!

Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i. Vi har unik bredde og sterkt sosialt samhold! Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i Vi har unik bredde og sterkt sosialt samhold! Agenda 1. Oppsummering 2011 2. Sesongen 2012 Målsettinger Ressurspersoner og støtteapparat Sesongplan

Detaljer

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no

Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no Referat fra styremøte Torsdag 14. november 2013 kl 19:00 21:30 Klubbrommet Schjongshallen Tilstede: Morten Dåsnes, Mette Eline Heimstad, Ivar Lindseth, Ellen Grønlund,

Detaljer

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård

1. Organisering. Øvrige tillitsvalgte. 2. Styremøter. Styret har denne sesongen bestått av: Birgitte Røisgård Årsberetning for Stokke IL, håndballgruppa 2009 1. Organisering. Styret har denne sesongen bestått av: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Sportslig leder AMD. Leder Dommerkontakt Espen Hansen Ivan Johansen

Detaljer

Nydalens Skiklub inviterer til NM i Orientering 13. 16. september 2012

Nydalens Skiklub inviterer til NM i Orientering 13. 16. september 2012 Nydalens Skiklub inviterer til NM i Orientering 13. 16. september 2012 13.9. NM Langdistanse for Senior og Junior 14.9. NM Mellomdistanse kvalifisering, Senior 15.9. NM Mellomdistanse finaler, Senior og

Detaljer

Stavanger Orienteringsklubb

Stavanger Orienteringsklubb Stavanger Orienteringsklubb Årsmelding 2012 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 7. februar 2012 kl 18.00 på Solborg Folkehøgskole DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer, referent

Detaljer

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD

MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL MIDTSOMMERSPRINTEN MIDTSOMMERLØPET CAMP STOKKE CAMP OSLOFJORD 16, 17. OG 18. JUNI 2017 MIDT I VESTFOLD Stokke IL arrangerer Midtsommerløpene 17. og 18. juni. I år arrangeres løpene på nye kart

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa

UTKAST Årsmelding 2016/2017. Skiskyttergruppa UTKAST Årsmelding 2016/2017 Skiskyttergruppa Bilde xx Vemun Kragh ble nr 4 i G15 i hovedlandsrennet i Meråker 2017. 1 Denne årsberetningen dekker perioden fra fjorårets årsmøte til årets årsmøte, dvs sesongen

Detaljer

Vidar på målpost i Renåmarka

Vidar på målpost i Renåmarka Vidar på målpost i Renåmarka Styret 2015: Leder: Øivind Aunøien oivindaun@hotmail.com 98440439 Nestleder: Vidar Tronsaune v_aidar@hotmail.com 98670492 Kasserer: Eivind Langseth eivind.langseth@smn.no 95155545

Detaljer

STYREMØTE LØTEN O-LAG

STYREMØTE LØTEN O-LAG STYREMØTE LØTEN O-LAG MANDAG 26. AUGUST 2013 KL 18.00 HOS SIGURD Tove Kristin, Emilie, Steinar, Bjørnar, Sigurd, Kristian og Ola Sak 29/2013 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.06.13 Vedr. sak 21

Detaljer

Idretts- og rekruttutvalget. Sesongplan 2014. Hva vil DU/ DERE delta på/ bidra med? Svar innen 4.3 til elikon@vegvesen.no

Idretts- og rekruttutvalget. Sesongplan 2014. Hva vil DU/ DERE delta på/ bidra med? Svar innen 4.3 til elikon@vegvesen.no 1964 2014 Idretts- og rekruttutvalget Sesongplan 2014 Hva vil DU/ DERE delta på/ bidra med? Versjon_1 08.02.2014 Svar innen 4.3 til elikon@vegvesen.no BASIS _Idretts- og rekruttutvalgets målsettinger for

Detaljer

Startliste per Klasse

Startliste per Klasse A4 Direkte 112 Arne Grevskott Verdal OK 12:48.00 411314 B3 Direkte 188 Jan Petter Jermstad Steinkjer OK 12:52.00 139469 192 Sonja Forseth Trollelg, OL 13:00.00 411350 194 Berit Ressem Frol IL 13:04.00

Detaljer

ÅRSPLAN 2008. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2008

ÅRSPLAN 2008. HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2008 Ringerike o-lag www.ringerike-o-lag.no ÅRSPLA 2008 ajourført 5. mars 2008 HOVEDARBEIDSOPPGAVER FOR STYRET og ARBEIDSUTVALGET 2008 Styret er ansvarlig for å gjennomføre ROLs virksomhet i samsvar med vedtekter,

Detaljer

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN

GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN GENERALFORSAMLING TORSDAG 5. FEBRUAR 2009 KLOKKEN 1900 PEPPES PIZZA I KJØPMANNSGATEN Saksliste generalforsamling NTNUI torsdag 5. februar 2009 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak7: Sak 8: Sak

Detaljer

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015

STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015 STAVANGER ORIENTERINGSKLUBB Årsmelding 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 11. februar 2016 kl. 18.00 på Solborg Folkehøgskole Samling for "Jenter i Fokus" november 2015. DAGSORDEN: 1. Åpning 2. Godkjenning

Detaljer

Telemark og Vestfold Skiskytterkrets. Årsmelding for sesongen 2011/2012:

Telemark og Vestfold Skiskytterkrets. Årsmelding for sesongen 2011/2012: Telemark og Vestfold Skiskytterkrets Årsmelding for sesongen 2011/2012: Innledning: Kretsen planla å arrangere 8 renn i Statkraftcupen. 5 renn ble gjennomført. Ivrig IL greide denne sesongen ikke å arrangere

Detaljer

Årsmelding 2009. for. Stjørdals-Blink Orientering

Årsmelding 2009. for. Stjørdals-Blink Orientering Årsmelding 2009 for Stjørdals-Blink Orientering 1. Styret har bestått av: Leder: Nestleder: Sportslig leder: Teknisk leder: Kasserer: Ungdomsrepresentant: Jakob Haugen Jan-Dag Aaen Håvard Hågård Tore Solheim

Detaljer

Startliste per Klasse

Startliste per Klasse D11-12 Mellomdistanse 1,9 KM 157 Ingeborg Eide Byåsen IL 12:06.00 72504 158 Emilie Liabakk Eriksen Byåsen IL 12:07.00 118732 159 Marte Lien Johnsen Byåsen IL 12:08.00 480023 160 Tina Løvås Freidig, SPK

Detaljer

Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2016 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2016. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Info om Ungdomsløp. Ungdomsløp 2015 Klasser/løyper Emit-brikke Hvordan melde seg på løp? Hva skjer på løpsdagen?

Info om Ungdomsløp. Ungdomsløp 2015 Klasser/løyper Emit-brikke Hvordan melde seg på løp? Hva skjer på løpsdagen? Info om Ungdomsløp Ungdomsløp 2015 Klasser/løyper Emit-brikke Hvordan melde seg på løp? Hva skjer på løpsdagen? Ungdomsløp sesongen 2015 LØP NR DATO ARRANGØR LØPSTYPE STED 1 Torsdag 21. mai 2015 Malvik

Detaljer

Referat høstmøte 28.10.2015

Referat høstmøte 28.10.2015 Referat høstmøte 28.10.2015 Sted: Lampeland Kl. 18.30 kl. 21.30 Tilstede: Styret i BSSK, Ål SSK, Svene IL, Lier IL, Bødalen IF, Eiker-Kvikk, Hønefoss SSK, Drammen Strong, IL Bevern, Simostranda IL, Geilo

Detaljer

Retningslinjer for Raumar orientering

Retningslinjer for Raumar orientering Retningslinjer for Raumar orientering 05.02.2013 Årsmøte Raumar Endret 13.03.2012 Årsmøte Raumar Vedtatt 06.03.2012 Styre i Raumar 29.02.2012 Treningskomiteen i Raumar E01 29.02.2012 Til godkjenning på

Detaljer