Forståelse og behandilng av sosial angst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forståelse og behandilng av sosial angst"

Transkript

1 Forståelse og behandilng av sosial angst Rolf W. Gråwe SINTEF, Rus-Midt Midt,, SERAF

2 Temaer Hva er sosial angst og hva er evidensbasert behandling? Struktur og innhold i EBL sosial angst Erfaringer med programmet Videre tiltak

3 Er det noe du er redd for å gjøre sammen med andre eller frykter i andres nærvær? familieselskaper Klassetur/fest Date Konversere/small small-talk Møte bekjente Få kritikk eller at det kan oppstå scener Snakke i plenum Gruppearbeid Gå i kantinen med andre Muntlig eksamen/jobbintervju Presentere noe

4 Hva er sosial angst? Vedvarende frykt for sosiale situasjoner som fordrer egenprestasjon. Utsettelse for slike situasjoner utløser nesten alltid angsten. Angsten oppleves som overdreven eller urimelig. De fryktede situasjonene gir sterkt ubehag eller man unngår r de fryktede situasjonene. Markert unngåelse av oppmerksom- het fra andre eller av situasjoner hvor det er frykt for å oppføre seg på pinlige eller ydmykende måter. m

5 Kroppslige angstsymptomer Rødming SkjelvingSkjelving Synkende fornemmelse i magen Varmefølelse/svetting Hjertedunk Løs s mage Vannlatingstrang

6 Kognitive angstsymptomer Konsentrasjonsvansker Hukommelsessvikt Katastrofetanker Stamme og stotre Dårlig selvbilde Andre plager Unngåelse Rømme Subtil unngåelse/tryggingstiltak

7 Forekomst og samsykelighet En av fem åtte (livstidsprevalens) Omtrent like hyppig blant menn og kvinner (noe flere jenter enn gutter) De fleste debuterer i tenåringsalderen (mean 15år) Jenter debuterer noe tidligere Selv om noen vokser det av seg, sås er det langvarig for de fleste Gir øket risiko for dårlig d selvbilde, depresjon, rusmiddelproblemer

8 Sosial angst og samtidige rusproblemer Ubehandlet SAD kan føre f til utvikling, opprettholdelse og tilbakefall av rusproblemer. SAD debuterer før f rusproblemene ROP us Hedemark viste at 51% av de som mottok behandling for rusavhengighet, hadde SAD Samme us fant at kun generalisert angst, sad og somatiseringslidelse var knyttet til stress 6 år r senere

9 Grant et al 2005: 12 mnd prevalens alkohollidelse blant de med SAD er 13% Buckner et al 2008: 12 års rs oppfølgingsstudie fant at SAD i ungdomsalderen var unikt og signifikant knyttet til øket risiko for alkoholproblemer i voksen alder. På baseline var SAD assosiert med 6.5 x større odds for å utvikle cannabis avhengighet, og 4.5 x større odds for å utvikle alkoholavhengihet etter 6 år. Denne sammenhengen bestod selv om man kontrollerte for andre angstlidelser. Denne samsykeligheten er bekymringsfull da man vet at alkoholavhengige med SAD har større rre funksjonssvikt og er mer deprimert, enn alkoholavhengige uten SAD (Schneier( et al., 1989; Thomas et al., 1999).

10 Randall, Thomas & Thevos, 2001: Bidrar samtidig behandling av alkohol og CBT mot SAD til minder rus og angst enn hos de som kun får alkoholbehandling? De som fikk integrert behandling hadde værre outcome på 3 av 4 alkohol utfallsmål enn de andre!

11 Bare sjenert og sky - eller sosial angst?

12 Går r noe igjen i familier - 16% har SAD i førstegrads f slekt. 13% av de med SAD mener at de har det pga at de har sett at en forelder har det. De med SAD atskiller seg ikke fra de uten SAD mht nevrobiologiske forhold. Antatte risikoforhold: - Medfødt dt skyhet og atferdshemming gir øket ket risiko - Traumatiske og vonde livserfaringer - Mobbing og manglende vennskap - Overbeskyttende, straffende/autoritære re oppdragelsesmønstre - Ca halvparten av de med SAD knytter det til en tidligere ydmykende situasjon.

13 Hva opprettholder angsten? Unngåelse/tryggingsstrategier Negative tanker -overdriver det negative -underdriver det man mestrer -fokuserer kun på det negative -overser det man faktisk får til -katastrofetanker -overdrevne negative forventinger -overdriver synligheten av angsten -underdriver andres toleranse og støtte -minnes tidligere angstepisoder -går gjennom det man gjorde og leter etter feil Overdreven fokusering på det som skjer inne i seg selv

14 Eksempler påp tryggingsstrategier Komme sent til selskap; si at man er forkjølet og ikke er i form; lure seg ut påp toalettet i kritiske perioder; skrive ned alt jeg skal si påp forhånd og påp powerpoint Si lite; sette seg bakerst; gåg ut og røyke; r drikke alkohol før f r selskapet Bruke masse deodorant; si at jeg ikke føler f meg helt bra og sannsynligvis brygger påp en forkjølelse slik at de vil tenke annerledes om min svette eller taushet Ti stille,, unngå oppmerksomhet, ikke si noe kontroversielt, passe påp å bare snakke når n jeg har noe betydningsfullt eller viktig å si.

15 Tidligere erfaringer Hendelser, forhold og livsvilkår som påvirker tanker man har omseg selv. For eksempel avvisning, mobbing, episoder med sosial angst, negativ vurdering, latterliggjøring, kritikk og straff. Sosial selvoppfatning: Vurderinger av hvilken verdi man har som sosial person, konklusjoner om seg selv basert på tidligere erfaring. Leveregler: Leveregler er retningslinjer, problemløsende taktikker eller strategier som er basert på ens livserfaring og selvoppfatning. Utløsende situasjoner: Situasjoner hvor levereglene blir brutt eller kan brytes. For eksempel mulighet for å mislykkes, gjøre feil, bli kritisert, bli vurdert eller observert av andre. Angst: svett, stotre Ukonstruktive handlinger: unnvikelse, rømme, tryggingsstrategie r, Selvkritiske tanker som bekrefter ens negative selvoppfattelse: jeg visste det, jeg fungerer ikke sosialt, jeg er kjedelig, ingen respekterer meg.

16 Lærer velger ut elever til å vise noe på tavla hva hvis jeg ikke klarer å snakke? Andre vil se ned på meg, tro jeg er dum Selvbevissthet: jegerdum fikser ikke skole unngår blikkontakt hendene i lomma, gjenta ord inni seg før sier dem Anspent, varm skjelver, tungpust, konsentrasjonsvansker

17 Viktig forballkamp hvis det blir straffesparkkonkurranse, kommer til å få angst og bomme! De andre vil ikke ha meg med på laget noe mer Selvbevissthet: dårlig fotballspiller Sier at er syk og deltar ikke, spiller skadet, Anspent, varm hjertedunk, tung-pust

18 Hovedkomponenter i Mestringstiltak: Strategier EBL kurset mer realistisk tenking/abc modellen Redusere unngåelse/tryggingsstrategier Eksponering Skilte Skilte med angsten si at du er nervøs Definere avgrensende målm Motivere/oppmuntre til hjemmeoppgaver for å anvende metodene

19 Gode rådr Slutt å unngå ikke la angsten kontrollere ditt liv - ta styringen over livet ditt selv! Bekjemp kroppslige angstreaksjoner og katastrofetanker Slutt å undervurdere troen påp andres støtte tte og toleranse Slutt å overdrive troen påp synligheten av din angst! Skilt med ubehaget Slutt å fokuser påp din egen angst se og lytt til andre og delta! Slutt å spole tilbake filmen (negativ bearbeiding )

20 Et selvstendig Liv (ESL) og På vei til et bedre liv (EBL) - en serie praktiske trenings- og rehabiliteringsprogrammer for personer med psykiske lidelser.

21 ESL - mestring av psykotiske symptomer (Gråwe & Guldahl,, 1996). ESL - trening i grunnleggende samtaleferdigheter (Løvaaas,, 1997). ESL - mestre antipsykotiske medisiner (Gr & Dammen,, 1995). På vei til et bedre liv: EBL - rusmidler og psykose (Gr 2001). EBL - Mestring av depresjon 2006) (Gråwe (Gråwe & Espeland, depresjon (Hagen & Gråwe, EBL Forståelse og mestring av sosial angst (Gråwe, Lara & Eriksen,, 2008) Kommer: Mestring av aggresjon og sinne:

22 Gruppebasert lærings- og mestringskurs for personer med sosial angst* Utviklet ved Tiller DPS Rolf W. Gråwe, Mariela L. Lara Cabrera, Line A. Eriksen * Støttet av Stiftelsen helse og rehabilitering

23

24 Bakgrunn & støtte tte Tiller DPS Anbefaling fra Rådet R for psykisk helse og støtte tte fra stiftelsen Helse- og rehabilitering Kliniske utprøvinger EBL-midler fra AFFU

25 Hvorfor gruppetilnærming? rming? Lærer å være åpen Stole påp mange i stedet for å bli avhengig av en terapeut. Observasjonslæring ring - andre er positive modeller Forstår r at andre har like problemer. Lærer å hjelpe og oppmuntre hverandre. Offentliggjøring av egne mål m fremmer motivasjon Empiri (RCT) viser at 75-80% opplever meningsfull bedring

26 EBL sosial angst: innholdsfortegnelse 1. Forståelse av SA (forekomst, diagnoser, Komorbiditet,, etiologi, måling, behandlingstiltak) 2. Kognitiv atferdsmessig forståelse av sosial angst 3. Atferdsmessig og kroppslig mestring - Eksponeringstiltak - Bruk av rollespill og video-feedback - Betydningen av å være åpen om egen angst - Sosial ferdighetstrening - Forstå angstens kroppslige uttrykk

27 4. Positiv selvhevdelse og selvfølelse lelse 5. På vei til et bedre liv gruppebasert mestring av sosial angst - Strukturen i kurset - Grunnleggende grupperegler - Gruppesammensetning - Forventninger og krav til pasientene - Hvem kan ha usikker effekt av kurset

28 6. Manual for gjennomføring av kurset 7. Andre temaer man kan velge å gjennomgå i kurset - Sosial interaksjon og konverserings- ferdigheter - Dating - Magepusting og avslappelse - Presentasjonsteknikker - Forstå og mestre traumatiske sosialfobiske minner

29 Kurset er rettet mot å lære å 1) forstå angsten, 2) gjenkjenne angstutl angstutløsendesende situasjoner,, tanker og trygghetsstrategier og 3) mestre angsten via eksponering og korrigering av aut.. tanker

30 Oversikt over sesjonene Orienterende intervju (trygghet, målinger, behandlingsinnhold, introdusere SUD, behandlingsmål, leseoppgave) sesjon 1-4: grunnleggende trening i kogn. mestring. -presentasjon av ABC modell -indentifisere neg AT -trening i kogn. restrukturering -registrere AT, hjemmearbeid sesjon 5-10: integrere eksponeringer i rollespill og hjemmarbeid med kognitiv mestring sesjon 11: booster session - gå gjennom den enkeltes behandlingsprogresjon

31 Usikker effekt ekstremt engstelige depresjon unnvikende personlighet annen alvorlig angst særlig panikk. anxiolytika: - kan interferere med klientens respons på eksponering - kan bidra til klienten våger å delta - spiller ingen rolle for CBT -de som respondere på CBT og tar benzo samtidig attribuerer i større grad bedringen til medisinen - gradvis seponering i takt med bedring ønskes av en del klienter

32 Hjelpeskjema for øvelser i kognitiv restrukturering 1. Situasjon 2. Automatiske tanker (AT) 3. Feiltenking (sort-hvitt, overgeneralisering, mentalt filter, diskvalifisere det positive, tankelesing, spåmann/krystallkule, katastrofetenking, emosjonell resonnering, burde & skulle, merkelapp, dysfunksjonelle tanker) 4. Følelser (Sett kryss i alle rutene som stemmer). ڤ Engstelig/nervøs ڤ Frustrert ڤ Irritert ڤ Skamfull ڤ Sint ڤ Trist ڤ Pinlig berørt ڤ hatefull Andre: 5. Utfordre tankene (bruk spørsmålene under eller andre som du foretrekker. Utfordre den viktigste AT du har listet opp over. Skriv her svaret på de spørsmålene som står nedenfor. UTFORDRENDE SPØRSMÅL: Vet jeg helt sikkert at? Er jeg 100% sikker på at? Hvilket bevis har jeg for at? Hva er det verste som kan skje? Hvor ille er det? Har jeg en krystallkule? Finnes det en annen forklaring på? Kan det å ha ført til eller være det samme som at? Finnes det en annen synsvinkel? Hva menes med? Det at jeg gjorde - trenger det egentlig å bety at jeg er? 6. Fornuftige reaksjoner

33 Angstkurs Tiller DPS, ; 2007; SCL-90R pre- og posttest 2,5 2 1,5 1 Pretest Posttest 0,5 0 GSI Angst* *p<0.01 Paired t- test, N=19

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming

Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Tankens kraft: En kognitiv tilnærming Av psykolog Torkil Berge 1 Dersom du tenker etter, vil du sannsynligvis legge merke til at du stadig fører en indre samtale med deg selv. Du tenker over og ser for

Detaljer

DEL 2. En aktivitet kan bli morsom uansett når man er sammen med andre.

DEL 2. En aktivitet kan bli morsom uansett når man er sammen med andre. DEL 2 Her ønsker vi å dele noen konkrete arbeidsverktøy og pedagogiske virkemidler som vi har brukt i våre grupper. Noe av materialet er hentet fra ulik faglitteratur. Det meste har vi laget selv, på bakgrunn

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 Tenk deg at du er på arbeid og møter en kollega som ikke hilser på deg. Du blir lei deg, og du grubler på om han har fått noe imot deg. Senere

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon?

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Uten navn på døra Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Artikkelen er basert på dybdeintervju med seks ungdommer som bor på Havnøy, en institusjon med familiehjem. Ungdommene

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Barns trivsel voksnes ansvar

Barns trivsel voksnes ansvar Barns trivsel voksnes ansvar Veiledning Publisert: 11.12.2012 Sist endret: 13.12.2012 Barns trivsel voksnes ansvar Nordsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Sørsamisk Barns trivsel voksnes ansvar Lulesamisk

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap?

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Vår 12 Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Master i organisasjon og ledelse Anders Skaare og Johan Petter Mæhre [ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] Innhold 1 Innledning... 4 2

Detaljer

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte

«Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte «Kjenn hva jeg føler» Samtaler om følelser med barn og unge som er blinde eller sterkt svaksynte Innhold Kjenn hva jeg føler... 4 Hvem skriver vi for?... 5 Hvorfor er det viktig å jobbe med følelser?...

Detaljer

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune?

Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Hvordan fange opp og følge opp risikoutsatte barn i Skedsmo kommune? Handlingsveileder for ansatte som er i kontakt med barn (0-6 år) i familier preget av rus, vold og/eller psykisk helseproblematikk Forord

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder.

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. Kandidatavhandling i psykologi Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. En gjennomgang av studier og sammenligning av kognitiv atferdsterapi i gruppe og individuell kognitiv atferdsterapi.

Detaljer

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100 77 78 Modul 4 INNHOLD: side Modul 4 - Livsstil og depresjon.. 80 Trinn 1: Kosthold og psykisk helse.. 80 Matlogg.. 81 Trinn 2: Fysisk aktivitet og mental helse.... 82 Bevegelseslogg. 83 Trinn 3: Søvn.

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Språk, identitet og personlighetsutvikling

Språk, identitet og personlighetsutvikling 70 Kapittel 1 Hvor viktig er språket når du er sammen med venner? På hvilken måte bruker du språket når du løser et problem?? Hvordan kan et godt utviklet språk hjelpe mennesker når de har problemer av

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer