Helse Aktuelt. Tema: Oksygenbehandling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Aktuelt. Tema: Oksygenbehandling"

Transkript

1 Helse Aktuelt LHL VEST NR Nyvalgt leder i LHL vest : John Normann Melheim. - (Side 16) Lege Atle Totland: - Oksygen er medisin (Side 4) Byggkonsulent Gunnar Isdahl om: Universell utforming og tilgjengelig bolig (side 6) Med oksygen konsentrator kan du få en helt ny hverdag Tema: Oksygenbehandling Les også: Erna vil ha raskere og bedre rehabilitering - Sterk økning i saker som gjelder fastleger - Dine rettigheter og hjerte aktuelt

2 Helse Aktuelt nr Den nye leiaren i LHL Vest regionstyre: - Regionstyret vil vera ei pågåande vaktbikkje i fellesskapet LHL Kjære LHL medlemmer! Først min store og uforbeholdne takk til avtroppande regionstyreleiar Berit. Ho har vist eit engasjement, ein innsikt og sist men ikkje minst ein evne og vilje til å bruke av seg sjølv til det beste for kver einkelt sak og for fellesskapet, som vi har mykje å takke for. Eg skal la vere å bruke metaforen om hopparen Wirkola, for då vil ein stå i fare for at stilkarakterar blir trekt inn og der vil eg tape med glans. Så vil eg berre få ønska Berit lykke til vidare som aktiv LHL medlem, og forberede ho på at det nye regionstyret fortsatt vil dra vekslar på hennar store kunnskapsbase. Den 28. september vil vi igjen samlast til regionkonferanse i Bergen, der alle lokallag i fylka Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane er inviterte. Det er med stor respekt og glede eg som nyvald regionsleiar ser fram til denne. Som det går fram av innkallinga blir det lagt opp til ein svært interessant konferanse så vel fagleg som sosialt. Slike konferansar er eit veldig viktig treffpunkt, i ein demokratisk og levande organisasjon. Regionstyret vil vere ein aktiv, konstruktiv og om nødvendig pågåande vaktbikkje i fellesskapet LHL. Målsettingane er klare, LHL skal vere: Den ledande interesseorganisasjonen for hjerte- og lungesjuke - Vi skal vere tvers igjennom demokratiske, der alle medlemmer har påverkingskraft og kortast muleg veg til dei som fattar vedtaka Hegna om institusjonane våre, og gje dei mulegheiter til fortatt å vere fagleg ledande innan sine fagfelt (for førebygging, behandling og rehabilitering av hjerte- og lungesjuke) Vera ein pådrivar og den som står på barrikadane for medlemmene våre i saker som f.eks. ventetider for behandling, praktisering av samhandlingsreforma, etablering av lokalmedisinske senter, tilgang på rehabiliteringstilbod m.m. Vil til slutt få ønske alle våre medlemmer ( i våre 3 fylker er vi nå over medlemmer ) ein riktig god haust. Til alle tillitsvalde: Takk for godt utført arbeid, og lykke til med eit nytt arbeidsår. Regionstyre og deira medlemmer kan om ønskeleg bidra. Med venleg helsing John Normann Melheim (Leiar av LHL region Vest) Utgitt av LHL region vest Ansvarleg redaktør: Egil Kr. Solberg Telefon: Trykk: Gunnarshaug as 2

3 Helse Aktuelt nr Med bærbar oksygenkonsentrator, er nesten alt mulig: - Fantastisk å reise med hurtigruta på mine vilkår Fra frykten for å reise med tradisjonell oksygenbehandling til frihet og selvstendighet og evne til å leve livet nesten uten begrensninger med oksygenkonsentrator. Her er MS Midnatsol i Sandnessjøen. (Foto: Sigmund Mellomstrand) Allerede i fjor bestilte kona og jeg en tur med Hurtigruta fra Bergen til Kirkenes. Da behovet for permanent oksygenbehandling ble en realitet, kom også en frykt for å måtte avlyse turen. Men ved Seksjon for behandlingsutstyr i Helse Fonna var de av en helt annen oppfatning. Løsningen var en bærbar oksygenkonsentrator Inogen One. For enhver bruker som har behov for permanent oksygenbehandling er målet i størst mulig grad å kunne få frihet og selvstendighet og evne til å leve livet uten begrensninger. Seksjon for behandlingsutstyr tildelte meg, foruten en stasjonær konsentrator, den bærbare oksygenkonsentrator Inogen One. En bærbar oksygenkonsentrator er oksygentilførsel basert på elektrisitet/batteri. Det er et system på størrelse med en liten koffert. Konsentratoren skiller oksygen og nitrogen fra luften i rommet, forkaster nitrogen og leverer oksygen med opptil 95 % renhet til brukeren gjennom en maske eller mer vanlig gjennom et nesekateter. En oksygenkonsentrator må foreskrives av en pasients lege. Legen vil også foreskrive en eksakt flow rate (i liter per minutt) for pasienten for ulike aktiviteter. For eksempel vil en pasients størrelse på gjennomstrømning av oksygen variere fra søvn, til å være i ro og til trening. Dessuten vil legen foreskrive hvor lenge, i antall timer pasienten bør bruke oksygen hver dag. Inogen One og andre merker som den, er en ny generasjon av medisinsk portabel oksygenforsyning. Den gjør mye for de som trenger oksygen. Det har ført til at brukeren kan være enda mer spontan og på et øyeblikks varsel, uten å se på klokken eller (Arkivbilde) hvor lenge oksygensylinder kan forsyne deg med sin vare, får du en helt ny livsstil. Oksygen i seg selv vil hjelpe på de mange symptomene som brukere med kronisk lungesykdom og oksygenmangel har hatt tidligere. Jeg oppnådde bedre søvnkvalitet og mindre tung pust. Dessuten ble jeg mer opplagt og konsentrert, og kunne øke den fysiske aktivitet i forhold til tidligere. Dessuten, studier viser at oksygen er medisin og øker brukerens livskvalitet og livslengde. På reisen med hurtigruta hentet den bærbare oksygenkonsentratoren oksygenet ut fra luften på de stedene vi var. Den er liten, lett, rolig, energieffektiv, og veldig enkel å bruke. Så lenge du har tilgang til strøm, enten fra bilen eller strømnettet har du tilførsel av oksygen 24 i døgnet. Den portable oksygenkonsentratoren fungerer også som backup for oksygentilførsel ved et strømbrudd i brukerens hjem eller en funksjonsfeil ved en stasjonær konsentrator. De portable konsentratorene er også godkjent for fly. Det innebar at turen hjem med Norwegien var fullstendig uten problemer. Red. 3

4 Oksygen som medisin: Helse Aktuelt nr Lite oksygen i blodet reduserer livskvalitet og overlevelse Med oksygenkonsentrator kan du legge hele verden for dine føtter. (Arkivbilde) - Får man for lite oksygen i blodet vil hjernen og nervebanene fungere dårligere, det kan oppstå hjerteforstyrrelser og pasienten vil oppleve tung pust, redusert arbeidstoleranse, livskvalitet og redusert overleving. Dessuten vil det gå ut over skjelettmuskulatur med forstyrrelser i funksjon og ernæring, sier fungerende overlege Atle Totland som overfor Helse Aktuelt understreker at oksygen er medisin for de som har lite av det i blodet. - Det som skjer når en får for lite oksygen i blodet er blant annet at hjernen fungere dårligere. Det fører til at pasienten blir forvirret og uklar. Dessuten fungerer hjertet dårligere. Har man angina, kan det føre til enda mer angina og dårligere pust. Det ser vi spesielt på de som er blodfattig, sier Totland. Hvem kan få oksygenbehandling? Det er spesielt de med lungesykdommer som får oksygenbehandling. Flere lungesykdommer kan føre til at en ikke får nok oksygen. For eksempel kols, emfysem og cystisk fibrose. Økt slimproduksjon, hevelser i slimhinnene eller ødelagte lungeblærer (alveoler) hemmer luftstrømmen og oksygentilførselen. Oksygenbehandling gis der lungesykdommen fører til at oksygenmettingen i blodet er for lav over tid. - Hvor grensen settes, vil variere litt med diagnose og medisinske prøver. Du må være røykfri i tre måneder og du må være motivert til å gjennomføre behandlingen. Høyt forbruk av alkohol eller legemidler som virker dempende på hjernen og sentralnervesystemet bør unngås. - Undersøkelser fra 1980-tallet viste gunstig effekt av oksygen hos pasienter med redusert lungefunksjon og hypoksi (lite oksygen i blod) på grunn av kols. Når de rette pasientene fikk oksygen førte det til et lengre liv og et bedre liv. Så oksygen er en god medisin. Lege Atle Totland (Foto: Eirik Dankel) Forskningen viste at oksygenbehandling var livsforlengende når den ble brukt i det meste av døgnet. Hovedregelen er at en bør bruke oksygen opp mot 24 timer i døgnet. Da blir den helsemessige gevinsten størst! Standard er minst 15 timer per døgn og helst i minst 18 timer i døgnet. Behandlingen bedrer livskvaliteten og fører til at man klarer de daglige gjøremålene bedre. En blir mer opplagt og mindre trett og hjernen fungerer bedre! - For å få oksygenbehandling må arteriell blodprøve vise Pa02 under 7,3 kpa. Dette tilsvarer oksygen måling på finger/pulsoksymetri Sao2 under 88 %. Dessuten gir vi oksygen ved høy andel røde blodlegemer (hermatokrit over 55 %) eller høyresidig hjertesvikt med pao2 under 8,0, sier Totland. Farer ved oksygenbehandling Dagens moderne utstyr for oksygenbehandling er enkelt og sikkert i bruk. Det er først og fremst snakk om oksygenkonsentrator og oksygenflasker som er under trykk - Det er imidlertid en del farer ved oksygenbehandling. Ikke minst gjelder det fare for eksplosjon. Vi forventer ikke det uten at det er snakk om brann. Dette gjelder spesielt oksygenflasker. 4

5 - Så er det fare for forbrenning i munn, nese, svelg og luftveier, foruten at tøy og sengetøy blir lett antennelig dersom det kommer i forbindelse med oksygen. Vi har hatt noen tilfeller av forbrenning ved at man har tatt en røyk eller vært for nær ild m.v. Derfor er røyking en årsak til at mange ikke får oksygen. Det er også en fare for såkalt CO2 retensjon karbondioksid forgiftning. Oksygenflasker under trykk Lettmetallflasker finnes i ulike størrelser. Hjemmebrukeren benytter seg vanligvis av 1-liters impulseflasker som inneholder ca. 200 liter oksygen. Flasken veier da rundt 2 kilo med nødvendig utstyr tilkoblet. Flasken er enkel å håndtere og kan lett tas med utendørs. Den kan transporteres i en skulderveske/ryggsekk eller i en trillebag. Brukt sammen med oksygenbesparer er det mulig å oppholde seg utendørs i flere timer med den lille flasken. I gjennomsnitt varer en flaske ca. 6-7 timer innstilt på 2 liter/minutt. I en oksygenflaske er oksygenet komprimert (trykket sammen). Trykket inne i flasken er derfor høyt. Ved å bruke en trykkregulator reduseres dette trykket på en kontrollert måte når oksygenet brukes. Regulatoren skrus på flasken. Det finnes ulike typer. Helseforetaket ditt gir deg grundig instruksjon i hvordan den skal brukes. Du får også grundig opplæring og øvelse i å skifte fra tom til full flaske. Du skal føle deg trygg på at du kan dette. Det nye nå er at du kan produsere gass under trykk hjemme uten å være avhengig av gassleverandør. (Se sidene 20 / 21) Med oksygenkonsentrator kan du legge hele verden for dine føtter Hovedregelen med bærbar oksygenkonsentrator er at den produserer luft med konsentrert oksygen ved at den fjerner nitrogenet i luften. Når konsentratoren er startet, tar det noen få minutter før den gir den oksygenkonsentrasjonen konsentratoren er innstilt på. Maskinen gir fra seg en jevn dur med enkelte puffelyder. Det er helt normalt. Den bærbare oksygenkonsentratoren er avhengig av strøm fra et batteri. Man kan velge innstillingsmengde fra 1 til 5. Apparatet vil gi en dose oksygen når du trekker pusten. Du vil høre puffelyden idet oksygen mengden blir gitt. Denne lyden blir høyere jo flere liter oksygen du bruker. Helse Aktuelt nr Med oksygenkonsentrator kan du reise rundt om i hele verden hvor du har tilgang til å lade batteriene Det er også grunn til å gi en advarsel i forhold til oksygenkonsentratoren. Unngå bruk av konsentratoren i svært forurensede områder, eller i nærheten av røyk eller gasser. Bruk ikke konsentratoren i nærheten av produkter som avgir sterke lukter som vaskemidler eller brennbare gasser. Det er også viktig å sørge for og ikke hindre inntakt eller utblåsing når du bruker apparatet. Blokkering av luftsirkulering eller plassere konsentratoren svært nær en varmekilde, kan føre til overoppheting av apparatets interne funksjon. Dette kan føre til kortslutning eller skade på konsentratoren. Derfor er også rengjøring meget viktig. Faren for CO2 retensjon Det er seksjon for behandlingshjelpemidler som administrerer levering av oksygen og apparater ved reiser innenlands, mens det er Nav som dekker kostnadene til oksygenbehandling i utlandet. - Det vil som nevnt være en fare for retensjon, karbondioksid forgiftning. Oksygen er et legemiddel og mengden du får fra apparatet skal ikke justeres uten samtykke fra legen. Om du blir dårligere og mer andpusten skal du ikke skru opp oksygentilførselen! Hodepine, svimmelhet og sterk tretthet er tegn på at mengden karbondioksid øker. Du er i ferd med å bli kvalt. Dette skjer dersom utluftingen av lungene er for dårlig. Dersom du ikke klarer å puste godt ut, kan karbondioksid bli fanget i lungene og konsentrasjonen i blodet øker. Om dette skjer er det viktig at du tar kontakt med lege snarest råd. - Før du tar utstyret med hjem, får du vite hvor store mengder oksygen du skal bruke i hvile, i aktivitet, ved trening og når du sover. Det vil bli tatt målinger av oksygen og karbondioksid i blodet ditt slik at du får passe dose oksygen som gjør at oksygenmetningen stiger opp mot normalt nivå, uten at karbondioksidmetningen øker unormalt mye, forklarer Totland Med konsentratoren kan du leve livet nesten uten begrensninger Den bærbare konsentratoren er utformet for å kunne gi aktive brukere frihet og selvstendighet og muligheter for å leve livet uten de begrensningene som er pålagt av tradisjonell oksygenbehandling. Du kan nå eliminere alle de tungvinte oksygenreserver fordi konsentratoren er en bærbar oksygenkonsentrator som gir sitt eget oksygen fra lufta rundt brukeren. Det betyr at brukeren aldri vil gå tom for oksygen. Konsentratoren er laget for å gjøre livet ditt enklere. Så kan du lure på hvorfor noen vil bruke andre opplegg/apparatur.. (Arkivbilde) - Så nå slipper jeg å bestille oksygenleveranse og vente på leveransen på en bestemt dag i uka og senest kl. 12 to dager før leveringsdag. Tenk nå er det bare å sørge for å ha batteriene oppladet, sa en oksygenbruker med et langt sukk.. Bli medlem i LHL Postboks 8768 Youngstorget, 0028 Oslo. 5

6 Helse Aktuelt nr Livsløpsstandard er erstattet med tilgjengelig bolig: - Alt som bygges og planlegges skal være universelt utformet Arkitekt og byggteknisk konsulent Gunnar Isdahl - I den nye plan- og bygningsloven står der at prinsippet om universell utforming skal ivareta i planlegging og krav til det enkelte byggetiltak. Det er ganske revolusjonerende. På bakgrunn av det så har vi fått en omfattende plan og bygningslov, forskrifter og da helt ned på detaljnivå med terskelhøyde, dørbredde m.v. Men for tilgjengelige boliger gjelder det som jeg vil kalle universell utforming ligth. For alle bygg og ting som blir bygd så skal der være universell utforming, sier konsulent Gunnar Isdahl. LHLs mål med en bolig er at den skal ivareta og være tilpasset menneskers helse og funksjonsnivå, og at mennesker med kronisk sykdom og funksjonshemning skal få bolig tilpasset den enkeltes situasjon. Det er visse krav til universell utforming hvis det er flere boliger. Det gjelder spesielt i forhold til parkering, inngangsparti og felles uteområder. Men inne i selve boligen er det samme krav til leiligheten som det er til boligen. - Når det gjelder større leilighetsbygg må de være tilgjengelige, eller universelt utformet. Det er bare når bygget er på to etasjer at man kan velge bort tilgjengelige boliger. Men uansett kan man ikke velge bort badet. Det skal være universelt utformet. - Du kan velge bort tilgjengelig bolig, men ikke uteområder - Du kan velge vekk tilgjengelig bolig. Men da får du ikke husbanklån og andre forhold. Man kan velge bort tilgjengelig bolig, men ikke uteområdet. Det skal være universelt utformet. Han viser også til at man ikke kan plante planter som allergiker eller astmatikere ikke tåler. Det gjelder også stigningsforhold i forhold til der man parkerer til inngangsdøren som skal ha en kontrastfarge og være trinnfritt. For bevegelseshemmede kan vanlige problemer være trinn, nivåforskjeller og terskler. Bratte stigninger eller helninger. Ujevne og sugende materialer i underlaget. For liten plass, dimensjonering til å manøvrere rullestol. Trange passasjer eller dører og ikke minst tunge dører og ulike gjenstander og lekeapparater som er plassert for høyt eller utilgjengelig. - Husk at ved høydeforskjeller over 0,6 m må stigningen avbrytes av horisontale hvileplan (rampe). Hva med loven og dårlig inneklima? Allergi mot faktorer i innemiljø er et vanlig problem. Eksponering for allergener kan utløse astma og forverre allergisk snue og eksem. Astma er den hyppigste kroniske sykdom hos norske barn. Folkehelseinstituttet tilbyr kommunehelsetjenesten måling av allergener fra husstøvmidd, hund og katt i støvprøver fra innemiljøet. LHL krever at dårlig inneklima skal bli anerkjent som brudd på kravet om universell utforming og at krav til sunt innemiljø skal bli en del av kunnskapskravene til arkitekter, byggebransje og byggherre. - Den nye loven tar bl.a. høyde for et godt innklima. Det kan være valg av materialer, hvordan ventilasjonsanlegg skal fungere og ikke minst i forhold til solblending. Her bør du selv være nøye med bl.a. planter, sier Gunnar Isdahl. Han viser til at det er gipsplater og vannbasert maling som gir minst uheldige avgasninger og som er mest miljøvennlig. El-anlegg i hus/leilighet El & It forbundet har utviklet montørhåndboka NEK Her tar de høyde for installasjoner og elektriske anlegg. Her finnes høyde for stikkontakter, tilgjengelighet til tavler og blant annet krav til stikkontakter for hjertemaskiner på soverommet. 6

7 Han forteller at i hvert rom skal det minst være en stikkontakt i høyde med lysbryter og den skal være montert i mellom håndtaket og nøklehullet. - Det vil si at en skal begynne på 105 cm. Deretter skal de montere oppover eller nedover med brytere, sentralstøvsugere og kontakter. Han understreker at man skal ikke ligge på gulvet for å sette inn en stikkontakt. Det er helt unødvendig Det er krav til dagslys i alle oppholdsom Rom for varig opphold skal ha vindu som gir tilfredsstillende tilgang på dagslys, D.v.s. soverom, stue og kjøkken. Her er kravet 10 % av golvflaten. Da snakker vi om glassflaten. - Uansett skal det være tilfredsstillende lysforhold. - Det skal være balansert venteilasjon Luftkvalitet skal være tilfredsstillende med hensyn til lukt og forurensning. Inneluft skal ikke inneholde forurensning i skadelige konsentrasjoner med hensyn til helsefare og irritasjon. Det skal tas hensyn til romtype, innredning, utstyr og forurensningsbelastning fra materialer, prosesser, personer og husdyr. - Det skal være balansert ventilasjon. Ventilasjonen skal ta inn frisk luft og den skal kunne sende ut den brukte lufta. Den prosessen som foregår når ventilasjonen har tatt inn den friske lufta og før den har sendt ut den brukte lufta, skal ventilasjonssystemet ha varmet opp både inn- og lufta som skal ut. Dette for at det skal være minst mulig energitap. Anleggene som monteres i boliger i dag ligger på 80 til 90 prosent gjenvinning. Systemene synes å fungere bra. Når det gjelder muggsopp, så er det størst fare for det dersom man slår av anlegget. I dag er husene så tette at man ikke slår ventilasjonsanleggene av. Det må være på hele tiden. - Når rehabiliteringen overstiger 55 % av verdien, så trer de nye forskriftene inn. Leilighet/bolig bør være terskelløst Ideelt skal det i bolig/leilighet være terskelløst. Det har ikke bare med at terskel er en hindring. Uten terskel har du en god gjennomstrømning av luft. Dermed får du en god luftutskriftning i hele leiligheten. - Dersom du har terskel, så er kravet Helse Aktuelt nr at terskelhøyde skal være maksimum 25 millimeter og at terskel er avfaset/skrå. Ikke 90 grader fra golvet. Terskelen skal gå på skrå oppover. Dette for at en skal kunne komme lett ut og inn av rommene. Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader personer, husdyr eller utstyr. - Inngangsdør og dør i kommunikasjonsvei skal ha fri bredde minimum 0,9 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være minimum 1,2 m. - Dør i bolig skal ha en fri bredde på minimum 0,9 m og en fri høyde på minimum 2,0 m. Det betyr at inngangsdøren må ha en bredde på minimum 1 meter. - Selv i en bod skal du kunne bruke en rullestol, sier Isdahl. Oppstillingsplasser for de med funksjonsnedsettelse Alle byggverk skal ha nødvendig parkerings- og oppstillingsplass tilpasset byggverkets funksjon. Det skal også være tilstrekkelig oppstillingsplass for forutsatt vareleveranse. - Det skal være oppstillingsplasser etter bestemte mål. 5 % av det totale antall oppstillingsplasser skal være for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Uansett skal det minimum være 1 parkering for forflytningshemmede. De skal være nær hovedinngangen og ha tilfredsstillende belysning og være tydelig skiltet og merket. - Fra der du parkerer bilen og til inngangsdøra skal det ikke være 1 meters høydeforskjell per 20 meter. På vegen mot inngangsdøra skal det ved en stigning på 60 cm være en rampe/flate som du skal kunne hvile deg på. Det skal også være tilfredsstillende belysning og det kan være beplantning, men ikke med planter som skaper allergier. Dessuten skal det ved inngangsdøren være mulig med avskrapning av skitt på fottøy. Dette for ikke å få skitt og støv inn i gangene. På inngangsdøren skal det være en kontrastfarge slik at man kan se inngangsdøra. - Det skal være universell utforming fra uteområdet til døra inn til leilighet/bolig. Når vi kommer inn i leiligheten, går vi over fra universell utforming til tilgjengelig bolig. (LIvsløpsstandard). Heis skal være universelt utformet Heis er kravet dersom bygget har tre eller flere etasjer. Heisen skal være universelt utformet. Men dersom hovedinngangen er i annen etasje og byggverket har tre etasjer er det ikke krav om heis. Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. - Leiligheter i byggverk med krav om heis skal ha sprinkleranlegg. Trapper kan være en dødsfelle - Det er 45 dødsulykker hvert år i trapper her i landet. Skråplan i stedet for trapper i forhold til inngangspartier. - For å unngå alle ulykkene i trapper, må du sørge for å ha god belysning, rekkverk og ikke minst "sklitape", hvis trappene ikke skal være glatte om de for eksempel blir våte. - Har man små barn bør trapper, dører og ikke minst vinduer sikres, slik at barna ikke kan falle ned eller ut av disse. - På vinterstid bør man alltid ha strøsand tilgjengelig for å hindre fallulykker på glatt underlag, enten det er på flat mark, på gangvei eller i trapper. Tenk forebyggende og konsekvens! Tilgjengelige boliger er bra for alle Unge funksjonshemmede skriver at det er en liten del av befolkningen som sitter i rullestol. De nye tilgjengelighetskravene er likevel bra for alle. Heis er nyttig for småbarnsforeldre som skal ha barnevognen ut. Trinnfritt inngangsparti gjør det lettere for eldre som bruker rullator å besøke familie og venner. Svaksynte har fordel av tydelige kontraster mellom golv og vegger. I lys av den kommende eldrebølge er det dessuten kjempebra å ha flest mulig tilgjengelige boliger, sånn at eldre kan bo hjemme lengst mulig. Bra for de eldre, og bra for skattebetalerne, som sparer en halv million i året for hvert år en eldre person bor hjemme i stedet for på sykehjem. Deler av byggenæringen hevder at de nye kravene øker kostnadene kraftig. Størstedelen av kostnadene med TEK10 er imidlertid kravene til energieffektivitet, samt heis. De øvrige kravene medfører ikke store kostnadsøkninger, heller ikke for små leiligheter, noe som blant annet fremgår av Sintef-rapporten «Ikke så dyrt likevel», som er tilgjengelig på nett. 7

8 Takk til våre lokale støttespillere: Sola - tlf Ryfylke Autosenter AS Garaneset, 4230 Sand. Tlf Fax Byggmester Gunnar Jåsund Tanangervn. 53, Tananger Tlf Selvågen Slipp 5392 Storebø. Tlf Opstadvegen Boks Varhaug Tlf Fax www jermester.no

9 Helsedeodoranten sparer deg for farlige kjemikalier. Testvinner Grønn Hverdag mars 2012 Helsedeodoranten består av naturlige mineralsalter og er et trygt valg fremfor deodoranter som inneholder farlige kjemikalier. Deodorant brukes daglig og det er viktig å ikke tilføre kroppen giftige og allergifremkallende stoffer. H Helsedeodoranten er luktfri, setter ikke flekker og kan brukes av de fleste, selv de med sart hud. Dessuten er den ypperlig for deg som er gravid eller ammer. Selges i helsekostbutikker og Saltpipen kan gi deg lettere pust Saltpipen kan hjelpe med å rense åndedrettet. Den er god mot lett astma, lette allergier og virker lett slimløsende ved forkjølelse. Saltpipen kan også hjelpe mot snorking, lett hoste og lett høysnue. Dessuten er saltpipen et ypperlig produkt for røykere. Saltet varer i ca 5 år ved daglig bruk. Nå KUN! Bestilling nettbutikk Nå kr. 249,- Bestilling tlf/svarslipp Nå kr. 298,- Priser inkl mva og frakt Informasjon: (tlf: åpningstider man-fredag) Ja takk, jeg ønsker å benytte meg av spesialtilbud og bestiller følgende Inkl. mva og frakt:...stk Etterfyllbar kr. 298,- pr stk...stk Original kr. 298,- pr stk. Navn:... Adr:... Postnr:... Sted:... Tlf:... (NB! tlf må oppgis for at ordren skal behandles) Naturlig Valg AS Svarsending Oslo

10 Helse Aktuelt nr Erna Solberg: - Rehabilitering er en hjertesak for Høyre - Vi vil ha raskere og bedre rehabilitering Høyres statsministerkandidat, Erna Solberg. (Arkivbilde) - Årsaken til at vi må satse mer på habilitering og rehabilitering er fordi det handler om det grunnleggende behov for å kunne mestre hverdagen og livet vårt og fordi opptrening er avgjørende bl.a. for å lære å snakke etter et slag, sa Erna Solberg under Rehabiliteringskonferansen i Haugesund. Høyres leder er for tiden i valgmodus, men hun virker troverdig når hun mener det er viktig å gi folk fotfeste og kunne overvinne angsten etter en kreftsykdom. - Opptrening er først og fremst en investering i større frihet og bedre livskvalitet for mange mennesker. Men det er også en investering i bedre helse, redusert sykefravær og færre på trygd. Det er også viktig for samfunnets bærekraft, sa Solberg. Men Solberg viste også til at det skjer mye positivt på fagfeltet. Den nasjonale strategien for habilitering og rehabilitering har ført til mange positive tiltak. - Dessuten har vi fått en ny forskrift som forsterker kommunenes og spesialisthelsetjenestens ansvar for habilitering og rehabilitering. Men dette er ikke nok. Vi må satse mer, for å nå målet om opptreningstilbud til alle som trenger det. Hun understreket at kapasiteten i re/ habiliteringstilbudet er for lavt og at ventetidene er for lange. - Pasienter må vente mellom 10 og 30 uker på undersøkelse hos spesialist i fysikalsk medisin her i Helse Vest. (Førde har 10 uker, Stavanger 17 uker, Bergen 30 uker i følge siste oppdatering på fritt sykehusvalg) Så viste hun til pasienter med revmatiske lidelser som må vente fra 3 til 20 uker på rehabilitering i Helse Vest i Ventetiden øker belastningen på pasientene og de pårørende, og det reduserer muligheten for å trene opp viktige funksjoner. Samtidig øker risikoen for å bli varig støtt ut av arbeidslivet, jo lengre tid som går. Hun viste til at flere får poliklinisk behandling, men at det var bekymringsfull nedgang i antall døgnbaserte rehabiliteringsopphold. - Vi frykter at dette har økonomiske, ikke faglige årsaker. Mange trenger et helhetlig opplegg der innleggelse er nødvendig. På vegne av Høyre lovet hun en forpliktende opptrappingsplan for bedre kapasitet og kortere køer og ventetider. - Men opptrappingsplanen må innebære en forsterket innsats for å sikre kvalitet og gode resultater, sa Solberg og lovet å øremerke 400 til 500 mill kroner til rehabiliteringsfeltet hvert år. Dette vil føre til flere behandlingstilbud, kvalitetsutvikling, forskning og kjøp av private tjenester. Dessuten mente den populære Høyrelederen at kapasiteten i private opptreningsinstitusjoner måtte bli utnyttet bedre. Kjøp av slik plasser bør økes, ikke reduseres, mente hun. - Ledige plasser ved opptreningsinstitusjoner og andre private helsetilbud kan kjøpes av de med god økonomi, dermed klassedelt helsetjeneste. - Opptreningsinstitusjonene kan bidra med mer kapasitet og flere plasser. Mange av dem har gått forasn og vist vei for utviklingen av nye og bedre tilbud. For eksempel rehabiliteringstilbudet til hjerte og lungesyke ved Feiringklinikken, sa Solberg 10

11 Helse Aktuelt nr Pasient- og brukarombodene i vest: Sterk auke i saker som gjeld fastlegar Pasient- og brukarombodet i Hordaland, Rune J. Skjælaaen, hadde ei auke i klager på fastlegane på 38 saker. Alle pasient- og brukarombod i vest hadde ei sterk auke i saker som gjeld fastlegar. I den nye forskrifta vert fastlegane si oppgåve med å følgje opp pasientane tydeleggjort. Det vert og foreslått at det skal vera klare krav til at fastlegen er tilgjengeleg på telefonen, og at timebestilling kan skje via SMS og e-post. Dette er krav ombodet støttar på bakgrunn av dei tilbakemeldingane vi kvart år får frå pasientar om vanskar med å få kontakt med fastlegen, skrive Rune J.Skjælaaen i Hordaland. I 2011 vart det registrert 209 saker som gjeld fastlegar i Hordaland. Det er ein auke på 38 saker frå i fjor. Av desse 209 sakene omhandla 52 forseinka / feil diagnostisering / tilvisning. Sakene kjem gjerne til ombodet fordi pasientane eller pårørande meiner fastlegen ikkje tok symptoma på alvor. I andre saker har ikkje fastlegen informert om eller følgd opp prøvesvar m.m. Konsekvensane av slikt kan bli svært alvorlege. Det er openbart at rutinane hos nokre fastlegar ikkje er gode nok. - Vi forstår det slik at ein del legar ikkje tek kontakt med pasienten når dei har motteke eit prøvesvar frå spesialisthelsetenesta, skriver Skjælaaen som meiner at pasienten alltid bør få melding frå fastlegen når svaret ligg føre, uavhengig av resultatet. Sogn og Fjordane Også i Sogn og Fjordane er det fastlegane saman med sjukeheimane som får flest førespurnader. Frå 2010 til 2011 auka klagesakene få 22 til 33. Det er ei auke på 50 prosent. - Det er klager på allmennlegane i form av forseinka/feil diagnose, medisinering og andre former for pasientskade/komplikasjonar. Dessutan rett til å bli tilvist vidare for sjukehusbehandling eller for ny vurdering, skrive Pasient- og brukarombodet Ove Mjåtveit. Også ombodet i Sogn og Fjordane rår til at fastlege og sjukehusspesialist spør pasienten om ho/han ønskjer kopi av tilvising/ epikrise eller prøvesvar, og at datasystem blir konstruert slik at dette er enkelt å tilby. Rogaland I Rogaland ble det registrert 156 forespurnader i forhold til allmennlegetenesta, det vil seie fastlegane. Dei tilsvarande tal for 2012 var 109. Det vil seie at nesten heile den auken Brukarombodet i Rogaland har hatt innafor dei kommunale helse- og omsorgstenestene gjeld fastlegane. - Fastlegen har ei særs viktig rolle i helsetenesta vår. Det er heilt avgjerande at ein har ein fastlege ein har 11 tillit til og som ein kjenner seg møtt av. Ikkje alle pasientar opplever det slik, og etter mykje frustrasjon er det då nokre som kontaktar ombodet og ber om råd. I dei tilfella kor situasjonen synest fastlåst rår vi pasienten til å nytte seg av sin rett til å byte fastlege. Dei som vel å gjere det, spør ofte om ombodet kan hjelpe dei i valet om kven dei skal byte til, men det har vi ikkje høve til å gjere. Problemstillangene som vert reist i forhold til fastlegane er til dømes at pasienten opplever at fastlegen dryg for lenge før han søkjer pasienten vidare, at pasientar ikkje får dei medisinane dei etterspør, at det er vanskeleg å få kontakt med fastlegen, at det er lang ventetid, at det er problem med å få utlevert journalkopi, at kontorfasilitetane er lik at pasientar opplever at teieplikta vert brote, at pasientar opplever at dei ikkje får omsorgsfull hjelp eller dei reagerar på legen si framferd, skriver Pasient- og brukarombodet i Rogaland, Gro Snortheimsmoen Bergfjord.

12 Helse Aktuelt nr Rett til nødvendig rehabilitering redusert i tre av fire helseregioner: - Skuffende at regjeringen ikke har greid å innfri løftene om rehabilitering til alle som trenger det Styreleder i FFO, Knut Magne Ellingsen - Uføretrygd er en ren utgiftspost. Det er ikke noe positivt å hente i en stadig større gruppe uføretrygdede. Derimot er det mye positivt i å få uføretrygdede i arbeid. Løftene i Soria-Moria erklæringen 1 etter valget i 2005 hvor regjeringen slo fast at de ville sikre rehabilitering til alle som trenger det etter sykdom eller skade, er ikke blitt fulgt opp. Riksrevisjonen slår fast at det ikke er mulig å dokumentere at målet om økt kapasitet innen rehabilitering er nådd, sa styreleder i FFO, Knut Magne Ellingsen under rehabiliteringskonferansen i Haugesund. - Aktivitet målt i DRG-poeng viser reduksjon både innen habilitering og rehabilitering i alle fire helseregioner, uttaler Riksrevisjonen. I perioden ble andelen pasienter med rett til nødvendig helsehjelp innen rehabilitering redusert i tre av fire regioner. - Det er også store forskjeller. I 2010 varierte ventetiden fra 44 dager i Helse Sørøst til 75 dager i Helse Midt-Norge. Ved Sykehuset Telemark fikk 1 prosent av pasientene innen fysikalsk medisin og rehabilitering rett til nødvendig helsehjelp, mens andelen ved Helse Førde var 90 prosent! - Det betyr at det er risiko for at pasienter med rett til nødvendig hjelp ikke blir prioritert, skriver Riksrevisjonen. De understreker at det ikke er mulig å dokumentere målet om økt kapasitet innen rehabilitering er nådd. Å satse mer, strategisk så vel som økonomisk på rehabilitering, kan bli et være eller ikke være for landet, så vel som for folket sa Knut Magne Ellingsen i FFO på Rehabiliteringskonferansen til Folkets Gave. Samhandlingsreformen og rehabilitering I FFO er det en frykt i forhold til den nye samhandlingsreformen. - Vi frykter det vil være bortimot umulig for små kommuner å få gjennomført reformen slik den nye loven krever. Ellingsen viste til at helseforetakene og de private rehabiliteringsinstitusjonene mener at mer enn halvparten av pasientene som skrives ut har behov for oppfølging av kommunehelsetjenesten. - Samtidig mener 80 % av kommunene at spesialisthelsetjenesten ikke har kunnskap om hva kommunene kan tilby. Men kommunene har i liten grad kompetanse eller kapasitet til å følge opp, - særlig yngre, sa Ellingsen i forhold til det store gapet mellom behov og tilbud. Han viste også til at en femtedel av kommunene fremdeles ikke har opprettet en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. - Det er kommunene som skal bidra til at de som har sammensatte og langvarige behov for rehabilitering får en sammenhengende behandlingskjede. - Mange som er kronisk syke kan med et tilfredsstillende rehabiliteringstilbud få arbeid og færre sykehusopphold. Det vil spare samfunnet for store utgifter. Men det forutsetter at den enkelte får et rehabiliteringstilbud som de trenger og når de trenger det. 12

13 Arbeidsdelingsrapport innen rehabilitering FFO vil ha rehabilitering til alle som trenger det og når de trenger det Han viste til at en arbeidsgruppe i Helsedirektoratet nå har utarbeidet en rapport for å få til en avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet. Rapporten lister arbeidsgruppen bl.a. opp følgende ønsket pasientforløp innen rehabilitering: (Oppdrag 1) Sømløst (koordinert opplegg preget av samhandling) God kvalitet basert på praktisk kunnskap God kompetanse Tilbod i forhold til behov med nok ressurser Rett behandling til rett tid på rett sted Gode overganger mellom nivåene Helhetlig tenking (basert på ICF) Gode ambulante tjenester og Individuell plan og koordinerende enhet. I oppdrag 2, hvor gruppen gjennomgikk dagens tilbud i de private rehabiliteringsinstitusjoner, heter det i rapporten at de private institusjonene i større grad bør bruke ressurser på følgende pasientgrupper: Progredierende nevrologiske tilstander, samt andre nevrologiske tilstander som for eksempel CP. Hjerneslag med store komplekse funksjonsutfall over tid, som for eksempel av kognitiv art. Barn og unge med funksjonsnedsettelser, særlig av sjelden art. Personer med store og sammensatte funksjonstap som har et rehabiliteringspotensial. FFO har i denne sammenheng en særmerknad som er tatt med i Helse Aktuelt nr rapporten. Satsing på rehabilitering er nødvendig for å lykkes med samhandlingsreformen Kommunenes prioritering av rehabilitering Omfang og alvorlighetsgrad Oppfølging gjennom hele livsløpet Sterkere organisering i kommunene og Tilstrekkelig med ressurser og nødvendig kompetanse. I deloppdrag to gis i tillegg følgende anbefalinger Det innføres en ordning for fritt rehabiliteringsvalg knyttet til de private rehabiliteringsinstitusjonene. Det må satses sterk på samhandling og ambulerende tjenester i de private rehabiliteringsinstitusjonene Det må produseres bedre statistikk knyttet til rehabilitering som foregår i de private rehabiliteringsinstitusjonene. Det må satses på kunnskapsoppsummering og ny forskning for å legge til rette for videreutvikling av rehabiliteringsfeltet Det må utarbeides en handlingsplan for rehabilitering og det må gis et omstillingstilskudd På denne bakgrunn ber FFO i en særmerknad om et skille i forhold til omfang og alvorlighetsgrad. - Det betyr at vi mener at sjeldne og små diagnoser fortsatt må få et tilbud i spesialisthelsetjenesten, sier Ellingsen som hevder at: - Rehabilitering er ikke bare medisinsk rehabilitering, men også mestringsrehabilitering. Individuell plan Har du behov for langvarig og koordinerte tjenester, ja da har du krav på en individuell plan. Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og psykisk helsevernloven har rett til å få utarbeidet en individuell plan. - Alle aktører er enig i at individuell plan er et godt verktøy for å gi gode rehabiliteringstjenester. Dette fordi pasienter har erfart at dette verktøyet har gjort dem mer bevisst på hvordan de selv kan bidra i rehabiliteringsprosessen. - Likevel har bare 17 % av pasientene fått en individuell plan. Mer bruk av individuell plan vil kunne gi flere bedre rehabiliteringsprosesser. Stortingsvalget i 2013 blir et velferdsvalg - Vi må sette habilitering og rehabilitering på den politiske dagsorden i forbindelse med valget neste år. I FFO er habilitering og rehabilitering sentrale områder i forhold til statsbudsjettet for neste år. Satsing på habilitering og rehabilitering er et av fire hovedkrav FFO stiller overfor statsbudsjettet for Vi ber om at dette blir et satsingsområde i arbeidet med å realisere samhandlingsreformen. Dessuten ber vi om at realiseringen av den nasjonale strategien følges opp ved at det legges frem en forpliktende økonomisk opptrappingsplan. - Det viktigste er nå å mane politikerne til å vise vilje til å øremerke midler. Det er et stort gap, ja visst, men på den måten avgrenser man at penger blir brukt på feil måte. FFOs fremste ønske nå er at rehabilitering må bli den neste store helsereformen i Norge. - Vi ønsker å arbeide for å få dette synspunktet bredt ut til politikere, så vel som i mediene. Dessuten ønsker vi oss et samarbeid med for eksempel fagbevegelsen, arbeidsgiverorganisasjonene, Kommunenes sentralforbund og ulike fagmiljø, sa Ellingsen og argumenterte med at: Et godt rehabiliteringstilbud er avgjørende for den enkeltes livskvalitet Et godt rehabiliteringstilbud er samfunnsøkonomisk lønnsomt Både den enkelte og samfunnet vil tjene på et bedre rehabiliteringstilbud. - Da er det ikke noen grunn til å nøle! FFO ber politikerne øremerke 13

14 Takk til våre lokale støttespillere: Kvålveien 14, 4323 Sandnes. Tlf Bedriftsveien 6, 4353 KLEPP STASJON Tlf: Faks: Epcon AS Kvalebergvn. 21, 4016 Stavanger Tlf BUTIKKER OG SPISESTEDER Haugesund kommune

15 Haibrusk Gel Kamillekrem har en lindrende effekt på ømme og slitne muskler, revmatiske plager, atopisk eksem, kløe, sår og irritert hud. Kamilleolje er en eterisk olje som er meget god for huden, samtidig som den virker bakteriehemmende på sår hud. At Kamilleolje er bakteriehemmende, gjør også at sår gror lettere. I tillegg til dette virker den også avslappende, beroligende og rensende. Aloe Vera Olje virker lindrende og stimulerer nydannelse av hud. Produktene fra Herbal Line får du kjøpt på helsekosten: Naturlige pleieprodukter Bygger opp ny brusk i leddene Meget bra for de som hadde god virkning av Glukosamin Gelen. Tlf: Ny bestselger fra Ingvard Wilhelmsen: Det er ikke mer synd på deg enn andre - En bok om ansvar og frigjøring 250,- 250,- Takk til våre lokale støttespillere: Kjøp bøkene hos PsykOpp i Kirkegata 40 eller bestill på: Haibrusk Pensjonisten.indd :09:32 liten... Quality Airport Hotel, Stavanger Telefon: AKTUELLE HEFT OM PSYKISK HEL og 100 andre aktuelle hefter og

16 Helse Aktuelt nr LHL vest nye leiar: John Normann Melheim: - Eg blei medlem i LHL i takknemlegheit til den organisasjonen som hadde hjelpt meg Organisasjonsleiaren og politikaren John Normann Melheim i Årdal, Sogn og Fjordane. Foto: Sogn Avis. I det moderne industrisamfunnet Årdal, sosialdemokratiets utstillingsvindauge, bur LHL vest nye leiar, John Normann Melheim. Adressa er Øvre Årdal, ein stad innerst i Sognefjorden og tett opp under Jotunheimen. Ein god og trygg stad å bu, leve og arbeide, heiter det i slagordet for kommunen. Her fins også Aordal Cognac Club (for nytere av den edle drikk), med John Normann som president. Næringslivsleiaren som fekk hjarteinfarkt John Normann Melheim er bygningsingeniør og siviløkonom. Han var bedriftseiar og måtte sjå firma gå inn da han fekk hjartesjukdom. - Eg fekk hjartesjukdomen kasta på meg. Det vart brutalt nok. Eg fekk tre hjarteinfarkt i løpet av 3 år. Då måtte eg kasta inn honkle, seie siviløkonomen. Det førte til at han måtte tvangsforlata arbeidslivet. Det vart så brutalt at han trong psykologhjelp, og han måtte ha eit støtteapparat rundt seg. - Når eg hadde levd med den nye livssituasjonen ei stund, så fant eg ut at livet var vert å leva på tross av å jobba seint og tidleg. No har eg hatt ti fine år som 100 % arbeidsufør. Melheim har dreve sin eigen bedrift, aktiv i politikken og organisasjonslivet. - Eg kan ikkje sjå bort frå at det blei for mykje. Men når du står midt oppe i det, er du sjølv den beste til å fortrenge alle signaler. Eg hadde vel to heiltidsjobbar i lange periodar. Det blei vel for mykje. Politikaren Melheim Som medlem av Arbeidarpartiet sloss han i lokalpolitikken for fleire barnehageplassar, samfunnshus, eigedomsskatt i heile bygda, også på fritidseigedomar og han ville bl.a. ha friluftsbasseng på Årdalstangen. Han sloss også for aukt samarbeid. - Årdølar er også sogningar, me er patriotar og som ein del av distrikts- Noreg treng me å samarbeide med andre for å stå i mot sentraliseringa, sa han i formannskapet då han sloss mot å forlata regionrådet. Dei har mykje å sloss for i Årdal kommune kor en stor del av kommunen er nasjonalpark eller landskapsvernområde og som har Noregs høgste foss i fritt fall. Her er også dei største funna av gardsanlegg frå vikingtida i landet, vikinggarden Ytre Moa. Nå er kommunen samla om ei felles sak mot Hydro for å få ei utbygging som vil gje ein årsproduksjon på tonn aluminium. Organisasjonsarbeidaren - Det å bli medlem i LHL er å ha eit påskott. Etter å ha fått ein fantastisk behandling som eg og mange fleire med meg fekk på Feiringklinikken, så er det å melda seg inn i LHL ein selvfølge. - Vi er ein interesseorganisasjon for dei hjarte- og lungesjuke. Samtidig er me ein beredskapsorganisasjon. Det viktigaste er at me er tilgjengeleg når enkeltindivid eller andre har behov for oss.. Men når det gjeld den løypande drifta, så er det klart at me har prioritert saka og hegna om institusjonane våre. Melheim meiner imidlertid at det har vore ein underdekning av institusjonar innan rehabilitering i vest. - Det er ei sak med jobbar med. Men det ser nå ut for at både Nærland og Krokeide har ei positiv framtid. Han meiner at organisasjonslivet er ein veldig, veldig sentral bidragsytar i helseutviklinga av storsamfunnet vårt. 16

17 - Me må antakeleg bruka meir innsats mot alle sentrale politikarar til å vera med oss i dette. Eg trur ikkje at det aukande helsebehovet i framtida utelukkande kan løysast gjennom offentlege institusjonar. Eg trur at tredje sektor eller det private organisasjonslivet kan vera ein betydeleg bidragsytar i framtida. Me har LHL Helse som til de grader er oppe å går og kan vera i stand til å vera med på ein sånn utvikling. Melheim er også oppteke av dei nye reforma innan samhandling og folkehelsa og det førebyggjande arbeidet. - Den politiske tanken er jo at reforma skal bidra til å redusera den totale etterspørselen etter offentlege helsetenester, styrke folkehelsa og utgjevne sosiale helseforskjellar. Dersom dei skal lykkas med det, så er dei også der avhengige av å ta med dei frivillige organisasjonane. For eksempel LHL avdelingar og lokallag rundt om i landet. Men da er me Helse Aktuelt nr innom det som grensar opp mot det som me kallar for likemannsarbeid. Likemannsarbeid - Mange spør meg om kva likemannsarbeid er. Det er definert til å vera dei med funksjonsnedsetting eige omsorgsarena. Det dreier seg om hjelp til sjølvhjelp til menneskje som er i same situasjon som ein sjølv. Dette kan gjelde både funksjonshemma og pårørande. Likemannsarbeid skal gi funksjonshemma og pårørande eit anna tilbod og dekke eit anna behov enn det, for eksempel, fagpersonell kan bidra med. - Utgangspunktet er at den som har skoen på veit best kor den trykkjer. Eksempel på tiltak lokalt kan vera erfaringsutvekslingsgruppe, samtalegruppe for foreldre som har barn med funksjonshemming (kan også vera ulike former for funksjonshemning og ulike grader av funksjonshemning), matlagingskurs eller trimgruppe. Der det er aktivitetar som dannar strukturen på tiltaket, er det viktig å sette av tid til å snakke saman. Det er samtalen som er den berande ideen i likemannsarbeidet. Eit anna eksempel på tiltak kan væra sjølvhjelpskurs med sikte på å betre funksjonsevna hos menneskje med kronisk sjukdom, ved at ulike fagemner knytt til sjukdomen vert teke opp. Eksemplar på det kan vera medisinbruk, rettar og støtteordningar, hjelpemidlet, kosthald, avspenningsteknikker. - I samband med reforma må me ikkje sette pasientane inn i lukka skott. Men at det blir ein open sirkel der LHL definitivt kan delta i delar av denne sirkelen. John Normann Melheim er optimist i forhold til framtida for helsenoreg. - Men optimismen betinge å kunne utvikla systema våre og tenka nytt. Det vert viktigare og viktigare trur eg. Regionalt brukarutval i Helse Vest for perioden : Steinar Andersen, LHL er oppnemnd som medlem av regionalt brukarutval Heile helseregionen er representert i det nye Regionale brukarutval i Helse Vest. FFO fekk to representantar frå kvart fylke. Det ble totalt 3 medlemmer frå Rogaland, 5 frå Hordaland og 2 frå Sogn og Fjordane. Det er 40 % kvinner og 60 % menn i utvalet. Men gjennomsnittsalderen er om lag 65 år. Imidlertid reagerer Helse Vest på samansettinga av regionalt brukarutval. Dei oppmode organisasjonane, og då særleg FFO som representerer den største medlemsmassen, til å jobbe systematisk med å få fram brukarrepresentantar som i større grad representerer mindre synlege pasientgrupper som etniske minoritetar og barn og unge, i tillegg til å få fram også yngre brukarrepresentantar. Helse Vest gjer uttrykk for ei klar forventing til at resultatet av eit slikt arbeid vert synleg ved neste gongs oppnemning av regionalt brukarutval i Helse Vest. Følgjande medlemmer og varamedlemmer ble oppnemnde: Njål Idsøe, FFO Rogaland / Norsk Revmatikerforbund Steinar Andersen, FFO Rogaland / Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Solfrid Lillebø, FFO Sogn og Fjordane / Mental Helse Harald Lindvik, FFO Sogn og Fjordane/ Hørselshemmedes Landsforbund Helen Aareskjold, FFO Hordaland/ Norges Blindeforbund Claus Ingebrigtsen, FFO Hordaland/ MS Foreningen Steinar Andersen, LHL Else Berit Ingvaldsen, SAFO Hordaland/ NFU. Grete Knudsen, Kreftforeningen Pål Berger, Rio Dagfinn Vik, Fylkesrådet for eldre, Hordaland Varamedlemmer: Kari Toftøy Andersen, 1. vara FFO Rogaland/ Fibromyalgiforeningen Elisabeth B. Salte, 2. vara FFO Rogaland/ Norges Astma og allergiforbund Jarle Vindedal, 1. vara FFO Sogn og Fjordane/ Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Oddveig Birkeland, 2. vara FFO Sogn og Fjordane/ Norsk Revmatikerforbund Elin Kristin Brodahl, 1. vara FFO Hordaland/ Norges Astma og allergiforbund Svein Nord Kristiansen, 2. vara FFO Hordaland/ Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Solfrid Fossberg, SAFO Vest Henrik Aasved, Kreftforeningen Anne Cathrine Fagerland, Rio Kristoffer Skjolden, Fylkesrådet for eldre, Sogn og Fjordane. 17

18 Helse Aktuelt nr Antall medlemmer øker i vest Ved utgangen av 2011 hadde region vest, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, 8026 medlemmer mot 7933 ved utgangen av Rogaland hadde 2777 medlemmer mot 2729 ved utgangen av Hordaland hadde 3911 mot 3828 året før og Sogn og Fjordane hadde 1338 mot 1376 året før. - Det er viktig at vi holder fokus på medlemsverving. Målet vårt er å øke medlemstallet også ved utgangen av 2012, understreker regionstyret. I Sogn og Fjordane er planen å slå sammen LHL Eid med Stryn og Hornindal. Siktemålet er å endre lagets navn til LHL Indre Nordfjord, slik at det også dekker Eid. LHL Bremanger er nedlagt og medlemmene er overført til LHL Flora. Styret i LHL Flora har kontakt med tidligere tillitsvalgte i Bremanger med sikte på å etablere en arbeidsgruppe. På sikt er det ønske om å få til en revitalisering av LHL Bremanger. Regionstyret kan melde at 24 av 41 lag i regionen har søkt og fått innvilget tilskudd til lokale aktiviteter. 5 av 10 lag i Rogaland, 8 av 14 lag i Sogn og Fjordane og 11 av 17 lag i Hordaland. Regionsamling i Bergen september 2012 Samlingen er lagt til Rica Hotel i sentrum av byen og vil bl.a. inneholde to politiske tema. - Statens Kartverk sitt vegmerkingsprosjekt - Brukermedvirkning i forbindelse med samhandlingsreformen. Her vil også bli satt av tid til å presentere studieledere og likemannskoordinatorer, deres rolle og arbeidsoppgaver. Kurs til høsten: Rogaland og Hordaland har gått sammen for å planlegge et likemannskurs. Det er uavklart om Sogn og fjordane vil arrangere et likemannskurs. LHL skal gjennomføre et mediakurs oktober i Oslo området. Målgruppen for kurset er lokale mediakontakter og andre lokalt som har ansvar for informasjon. Neste regionstyremøte er 28. september kl på Rica Hotel Bergen. Adresseliste: Regionstyret 2012 I LHL vest: Navn Adresse Telefon E-post Representanter Hordaland: Astrid Aarhus Rolland Risasjøvegen (LHL Lindås) 5955 Lindås Jan Ingvar Bakke Storheia (LHL Bergen) 5239 Rådal Representanter Rogaland: Svein Tinnesand (Nestleder) Bjergsted Terrasse (LHL Stavanger) 4007 Stavanger Kjellfrid Hamkvist Dreiersmauet 1, (LHL Haugesund) 5525 Haugesund Representanter Sogn og Fjordane: John Normann Melheim Haugav (LHL Årdal) (Leder) 6884 Øvre Årdal Ragnfrid Hatlem 6958 Sørbøvåg (LHL Hyllestad) Vararepresentanter Hordaland: Astrid Anne Fjeldstad Skjelangervegen (LHL Meland) 5917 Rossland Magnar Sandvold (LHL Odda) Rodokk Odda Vararepresentanter Rogaland: Terje Idsø (LHL Strand og omegn) Lilly Karin Olsen (LHL Haugesund) Vararepresentanter Sogn og Fjordane: Jarle Vindedal (LHL Lærdal og Aurland) Sissel Stavøstrand (LHL Flora) Idse 4102 Idse Rogalandsgt Haugesund Vetla-Elvi Lærdal Solheimlia Florø

19 Dine rettigheter: Helse Aktuelt nr Du kan få innvilget høyere menerstatning om helsetilstanden blir forverret og det er viktig å sette frem krav om ytterligere erstatning så raskt som mulig etter at legeundersøkelse har bekreftet høyere medisinsk invaliditet. Trygderetten A fikk for 20 år siden godkjent ryggplager etter et fall som yrkesskade og lungeplager ble delvis godkjent. Han ble innvilget menerstatning gruppe 2. Det innebar en samlet medisinsk invaliditet på grunn av godkjent yrkesskade på %. I løpet av de siste 20 årene hadde hans helsetilstand blitt vesentlig forverret. I all hovedsak gjaldt dette hans lungesykdom. Han hadde nå fått KOLS. Han søkte derfor i 2008 om ytterligere menerstatning, basert på at den medisinske invaliditeten på grunn av yrkesskadene nå var høyere. Nav godkjente hans KOLS fullt ut som yrkesskade. Nav kom til at medisinsk invaliditet nå var i gruppe 7, dvs. mellom 75 og 84 %. Han fikk dermed utbetalt differansen mellom gruppe 2 og gruppe 7. Den høyere erstatningen ble gitt med virkning fra august Det var på dette tidspunktet legeundersøkelsen som dannet grunnlaget for høyere menerstatning ble gjort. A mente han måtte få beregnet høyere menerstatning fra et tidligere tidspunkt. Han pekte på at han jo ikke ble mye verre samme dag som legeundersøkelsen var, men hadde hatt en medisinsk invaliditet på over 75 % lenge før Trygderetten viste til at det etter folketrygdloven kunne etterbetales menerstatning for inntil 3 år, regnet fra kravstidspunkt. Da han først søkte om høyere menerstatning i 2008, kunne han ikke få etterbetalt for årene før Saken viser at man kan få innvilget høyere menerstatning om helsetilstanden blir forverret og at det er viktig å sette frem krav om ytterligere erstatning så raskt som mulig etter at legeundersøkelse har bekreftet høyere medisinsk invaliditet. Pasientskadeerstatning A hadde en lang sykdomshistorie med innsnevring av hjerteklaffen og flere små hjerneslag. A hadde hatt flere besvimelsesanfall og undersøkelser viste at hjerteklaffen var blitt ennå trangere. Det ble konkludert med at A trengte å få implantert ny hjerteklaff. Operasjonen foregikk uten komplikasjoner. Senere undersøkelser viste imidlertid tegn til flere små blodpropper i hjernen. På bakgrunn av dette satte A frem krav om pasientskadeerstatning. Saken ble vurdert av relevant legespesialist som la til grunn at det var sammenheng mellom plager med synsforstyrrelse, svekket hukommelse, konsentrasjon og dårlig balanse. A hadde imidlertid noen av disse plagene også før operasjonen, men operasjonen forverret dem. Men operasjonen var helt nødvendig og uten den ville sjansen for plutselig hjertedød vært svært høy. Operasjonen ble utført etter alminnelige retningslinjer og prinsipper og hjerneskade var dessverre en velkjent komplikasjon til hjertekirurgi. Det ble også vist til at tidligere hjerneskade og minislag, som A hadde hatt, økte sjansen før hjerneskade etter operasjonen. 19 Kravet for å få erstatning er at det foreligger en svikt i forbindelsen med behandlingen. Det ble lagt til grunn at det ikke var tilfelle i denne saken. A fikk derfor avslag på kravet om erstatning. Fritt sykehusvalg Det er innført fritt sykehusvalg i hele landet. Dette betyr imidlertid ikke at du står helt fritt til å velge sykehus. Fritt sykehusvalg gjelder ved planlagt undersøkelse og behandling, men ikke ved øyeblikkelig hjelp. Kun private sykehus som har inngått avtale om fritt sykehusvalg med ett eller flere av de regionale helseforetakene, er omfattet av fritt sykehusvalg. Feiringklinikken har inngått slik avtale. Du kan eller ikke fritt velge behandlingsnivå. Det betyr at du ikke kan velge mer spesialisert behandling enn det legene mener du har behov for. Kan det gis tilfredsstillende behandling på et lokalsykehus, kan du ikke gjennom fritt sykehusvalg velge et universitetssykehus. Du finner nærmere informasjon på internettadressen Du kan også ringe en gratis telefon, Alternativt kan du ta direkte kontakt med aktuelle sykehus for å få nærmere informasjon om ventetider osv. Det er din fastlege som skal henvise deg til det sykehuset du velger. Er du allerede registrert på venteliste på et sykehus, kan du be sykehuset sende henvisningen videre til det nye sykehuset. LHLs pasientombud Atle Larsen svar på spørsmål fra deg som medlem. Tlf: E-post:

20 Helse Aktuelt nr Ny måte å forsyne trykksatt oksygen på gassylindere: - Nå kan du forsyne trykksatt oksygen på gassylindere hjemme Med HomeFill II oksygenstystem er du uavhengig i forhold til gassleverandør Utviklingen av nytt og mer brukervennlig utstyr for langtids oksygenbehandling (LTOT) for brukere hjemme, blir stadig bedre. Målet for brukeren er et oksygenutstyr som i størst mulig grad gir frihet og selvstendighet og evne til å leve livet uten de begrensninger som brukeren var pålagt av det tradisjonelle oksygenbehandlingsutstyret. Dessuten er det ønskelig å oppnå størst mulig bedring i evnen til fysisk aktivitet. Hva så med brukeren og HomeFill II oksygensystem? Oksygensystem for hjemmefylling HomeFill II oksygensystem er et sertifisert elektromekanisk reseptsystem for bruk i hjemmet. Dens tilsiktede funksjon og bruk er å forsyne trykksatt oksygen for å fylle Invacare brukerspesifikke gassylindere for ambulerende bruk mens pasienten mottar terapeutisk oksygen fra en ekstra oksygenkonsentrator. For sektor for behandlingshjelpemidler betyr HomeFill oksygensystem kostnadsbesparelse og for pasienten betyr den langt større frihet og selvstendighet med ubegrenset tilførsel av ambulerende oksygen. HomeFill II oksygensystem består av en IOH200AW gasskompressor, koblingsrør, og en Invacare Perfecto oksygenkonsentrator. Invacare HomeFill Oxygen System (IOH200AW) IOH1200AW kompressoren kan fylle sylindere (oksygenflasker) for bærbar bruk for ambulerende pasienter. Gassylinderen inneholder også et integral strømningsregulator med faste, valgbare strømningsinnstillinger. HomeFill oxygen system er en betydelig forbedring i forhold til tradisjonelle oksygenreserver med flytende oksygen teknologi. Det var ganske uhåndterlig og mange ofre måtte gjøres. Dessuten var det mye angst for at det ikke lenger var oksygen på sylinderen (oksygenflasken). HomeFill II oksygensystem, i motsetning til oksygen på trykktank (gasskolbe), sørger for at brukeren blir mer aktiv, han/hun kan reise mer og jobbe utenfor hjemmet forutsatt god planlegging. Dermed kan brukeren opprettholde en uavhengig, men begrenset livsstil. Systemet har mange advarsler Systemet har for brukeren mange advarsler og minst er det forbundet med mange farer. Du må forstå farene, advarslene, forhåndsreglene og instruksjonene for å bruke utstyret eller kan alvorlig skade eller eiendomsskade oppstå. Brukeren må ikke røyke under bruk av utstyret. Det må være god avstand til fyrstikker, tente sigaretter eller andre gnistfarlig elementer i det rommet produktet oppbevares. Det er også en rekke andre advarsler i tilknytning til systemet. Som for eksempel at oksygenslanger, kabel og selve enheten holdes unna varme overflater, deriblant varmeapparater, varmetepper, komfyrer og lignende elektrisk holdningsutstyr. 20 HomeFill II oksygensystem er avhengig av strøm. Brukeren bør derfor til enhver tid ha fylt opp sylinderen (oksygenflasken) med oksygen. HomeFill konsentrator mange plusser og minus Både HomeFill og Platinum konsentratorer støyer. Spesielt når begge apparater er i bruk. Platinum konsentrator står på kontinuerlig og hjemmefylleren når sylinderen skal fylles med oksygen. Derfor bør konsentratoren og hjemmefylleren (HomeFill) plasseres et stykke fra der man sover. Utstyret bør plasseres i godt ventilerte rom. Det bør ikke plasseres i våtrom eller rom med åpen flamme og det er en selvfølge at man ikke røyker i rommet. IOH200AW og Perfecto Oxygen Concentrator

Helse Aktuelt. Mange kommuner i Hordaland har stor risiko for dårlig helsetilstand. - Norske skoler skaper elever med funksjonshemming

Helse Aktuelt. Mange kommuner i Hordaland har stor risiko for dårlig helsetilstand. - Norske skoler skaper elever med funksjonshemming Helse Aktuelt - Norske skoler skaper elever med funksjonshemming (Side 4) LHL VEST NR. 02 2013 Professor Stein Erik Ohna - Kommunene må sikre forsvarlig fagkompetanse (Side 7) Direktør Geir Sverre Braut

Detaljer

Helse Aktuelt. - Hjerte- og karsykdommer dreper flest eldre (side 22) - Mat som bekjemper magefettet og kroniske betennelser (side 21)

Helse Aktuelt. - Hjerte- og karsykdommer dreper flest eldre (side 22) - Mat som bekjemper magefettet og kroniske betennelser (side 21) Helse Aktuelt P LHL VEST NR. 03 2014 Lungetransplantert Finn Helge Quist: - Jeg var så dårlig at jeg ga opp (Side 4) - Ta høyt blodtrykk på alvor (side 10) - Hjerte- og karsykdommer dreper flest eldre

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

REHAB-INFO. Desember 2013 Lungesjukdommar

REHAB-INFO. Desember 2013 Lungesjukdommar REHAB-INFO Desember 2013 Lungesjukdommar Teamet har ordet Lungesjukdommar og spesielt KOLS er sjukdommar som rammar mange. Førekomsten har vore aukande dei siste åra og kvar femte eldre person i Noreg

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer

Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS)

Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polio Nr. 3 2011 26. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) Polio nr.3 2011 Postadresse: Postboks 9217, 0134 Oslo Telefon sentralbord: 24 10 24 00 Ansvarlig redaktør Leder i LFPS

Detaljer

Helse Aktuelt. Lungetransplantasjon: - Alder i seg selv kan ikke brukes som begrunnelse for at utredning eller behandling ikke gis

Helse Aktuelt. Lungetransplantasjon: - Alder i seg selv kan ikke brukes som begrunnelse for at utredning eller behandling ikke gis Helse Aktuelt P LHL VEST NR. 01 2015 Leder FoUSAM Marianne Wennersberg: - Vi vil løse utfordringene i Samhandlingsreformen (Side 4) - Angrip vaner som kan ta livet av deg (Side 12) Koordinator for læring

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Valg-spesial JONAS GAHR STØRE. I ny drakt. «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» Norges største eldremagasin

Valg-spesial JONAS GAHR STØRE. I ny drakt. «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» Norges største eldremagasin NUMMER. 4 SEPTEMBER 2013 / 63. ÅRGANG Norges største eldremagasin JONAS GAHR STØRE «Ulikheten finnes også i verdens rikeste land.» I ny drakt PARADISET NORD-KYPROS CARSTEN O. FIVE: SLIK UNNGÅR DU HYTTEKRANGEL

Detaljer

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt: 2014 Opplag: 700 Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Papir: Scandia 2000,

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning.

Hvem er sjefen? Dag Ingebrigtsen overlevde hjerneblødning. 01/2011 Årgang 10. Et magasin fra KVALItets- LØFTET Seks direktører og deres prioriteringer. Side 4 6 pasienter setter karakter Revmatologisk avdeling prøver ut Bruker Spør Bruker-modellen. Side 22 Styrmann

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Til deg som bruker oksygen

Til deg som bruker oksygen Til deg som bruker oksygen Til deg som bruker oksygen, pårørende og helsepersonell i førstelinjetjenesten Å få beskjed om at du har behov for daglig behandling med oksygen, reiser naturlig nok mange spørsmål.

Detaljer

bladet Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 Nå vil jeg jobbe! godt stell! Se side 19 Elisabeth: Alle føtter trenger Nr. 3 2011 57.

bladet Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 Nå vil jeg jobbe! godt stell! Se side 19 Elisabeth: Alle føtter trenger Nr. 3 2011 57. CP bladet Nr. 3 2011 57. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Elisabeth: Nå vil jeg jobbe! Se side 6 Alle føtter trenger godt stell! Se side 19 Alle tiders sommerleir! Se side 12 15 CP bladet

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30

TO TRINN UNDER SIDE 8. Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog 20 Olje, kultur og mangfold 30 Forsidefoto: June Witzøe < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST TO TRINN UNDER SIDE 8 For medlemmer i Fagforbundet < Nr. 2 februar 2008 Nå starter lønnsoppgjøret 14 Kampen for AFP 16 Fra forhandling til dialog

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Håndbok. om helse- og sosialtjenesten i kommunen Helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1579 www.helsedirektoratet.no Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen 72 1 Tittel:

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang

SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang ISSN: 0803-6217 SLAGORDET Tidsskrift for Landsforeningen For Slagrammede Nr. 2-2009 - 19. årgang Treningsrobot gir håp Tiden teller Årsmøte i LFS Leder NYE ERFARINGER... LFS årsmøte 2009, ble avholdt på

Detaljer