Analyse av fagopplæring Agder Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analyse av fagopplæring Agder 2013. Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig"

Transkript

1 Analyse av fagopplæring Agder 2013 Conexus/LÆRINGSlaben Yngve Lindvig

2 Etablert ansatte Release knowledge!

3 Viktige kunder: Utdanningsdirektoratet 18 Fylkeskommuner 13 av de 15 største kommunene i Norge (180 kommuner) Atføringsbedrifter UMOE Viktige samarbeidspartnere: BI IMTEC KS Gyldendal Bureau2000 AFF ICSEI (Peter Mortimer / Louise Stoll)

4

5

6

7

8 Refleksjonsarbeid PROFESJONSUTVIKLING Forstår Skaper mening

9 LINEÆRT / HIERARKISK LINEÆRT / KAUSALT SYSTEMISK

10 Målstyring blir instrumentell hvis den ikke tar hensyn til følgende faktorer: Vurdering for læring, Hattie og Wærness Balansert målstyring, Kaplan & Norton Egenskaper ved kvalitetsarbeid, Knut Roald Systemtenking, Bourdieu og Senge Den fjerde vei og profesjonell kapital, Andy Hargraves Profesjonell kompetanse, Erling Lars Dale Kunnskap om grunnleggende statistikk

11

12

13

14

15

16 Tre viktige prinsipper 1. O,3 regelen 2. Som du spør får du svar 3. En analyse av kvalitet må bygge på en analyse av sammenheng

17 Skalaer Svært misfornøyd Nokså misfornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Nokså fornøyd Svært godt fornøyd Hvor fornøyd er du med opplæringen du har fått på arbeidsplassen så langt? Aust-Agder ,14 Vest-Agder ,13

18 Kriterier: Høy verdi Grønn Middels til høy verdi Gul + Middels til lav verdi Gul - Lav verdi Rød Hva er grunnen til at vi har svart slik? Kan resultatene forklares med utgangspunkt i de forutsetninger vi har? Kan resultatene forklares med utgangspunkt i måten vi jobber på? Kan resultatene forklares med utgangspunkt i det vi ikke gjør?

19 1.1 Fornøydhet med opplæringen Svært misfornøyd Nokså misfornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Nokså fornøyd Hvor fornøyd er du med opplæringen du har fått på arbeidsplassen så langt? Svært godt fornøyd Aust-Agder ,14 Vest-Agder ,13 19

20 1.2 Faglig utfordring Faglig utfordring dreier seg om at lærlingene opplever at de har arbeidsoppgaver som de har en realistisk forutsetning for å mestre, men som krever noen grad av innsats (Wendelborg m.fl 2012). Å gi lærlingene faglige, men realistiske utfordringer framstår som et sterkt virkemiddel for å fremme motivasjon, innsats og følelse av mestring hos alle lærlinger, uavhengig av prestasjonsnivå. Svært sjelden eller aldri Nokså sjelden Av og til Nokså ofte 20 Svært ofte eller alltid Krever jobben din at du lærer deg nye ting? (Kunnskaper, holdninger og ferdigheter) Aust-Agder ,71 Vest-Agder ,79 Er jobben din utfordrende på en positiv måte? Svært sjelden eller aldri Nokså sjelden Av og til Nokså ofte Svært ofte eller alltid Aust-Agder ,95 Vest-Agder ,99 Sørger arbeidsgiveren for at du får du arbeidsoppgaver som gjør at du utvikler deg i faget? Aust-Agder ,5 Vest-Agder ,65 Får du lære faget gjennom å samarbeide med dyktige kollegaer? Aust-Agder ,94 Vest-Agder ,07

21 1.3 Medvirkning Læringsplakaten understreker at lærebedriften skal legge til rette for medvirkning. Medvirkning kan bidra til å gjøre lærlingene mer aktive i sin egen læringsprosess, og gjennom medvirkning får lærlingene bedre oversikt og kontroll over hva som skal læres i en bestemt periode (Dale/Wærness 2003). Vi kan derfor si at muligheten for medvirkning er avgjørende for at lærebedriften skal kunne stimulere lærlingenes motivasjon og utvikle deres læringsstrategier. Svært sjelden eller aldri Nokså sjelden Av og til Nokså ofte Svært ofte eller alltid Deltar du aktivt i planlegging og vurdering av arbeidet ditt? ( 3-12) Aust-Agder ,45 Vest-Agder ,51 Svært sjelden eller aldri Nokså sjelden Av og til Nokså ofte Svært ofte eller alltid Tar arbeidsgiveren hensyn til dine synspunkt når dere planlegger opplæringen?( 3-12) Aust-Agder ,61 Vest-Agder ,67 21

22 1.4 Tilbakemelding Når vi gir tilbakemelding, er det viktig å skille mellom instruksjon og veiledning. Veiledningen er mer knyttet til at instruktøren eller kollegaen bistår når lærlingen utfører et arbeid. Det kan da være snakk om å forklare, lytte og oppmuntre. Noen ganger er det nødvendig at instruktøren eller kollegaen går foran og viser vei. Da er det mer snakk om instruksjon (Sæthern og Tennfjord 2006). Instruktøren har et spesielt ansvar for å instruere og veilede lærlingen i det daglige arbeidet. Ved å kombinere instruksjon og veiledning får instruktøren både vist hvordan arbeidsoppgavene utføres, samtidig som lærlingen tilegner seg begreper som gjør det mulig for lærlingen å beskrive hva han/hun gjør. Veiledningen kan da bidra til å utvikle både lærlingens og instruktørens kunnskap og bevissthet. Svært sjelden eller aldri Nokså sjelden Av og til Nokså ofte 22 Svært ofte eller alltid Er instruktør/veileder eller lignende tilgjengelig på arbeidsplassen dersom du skulle trenge det? Aust-Agder ,17 Vest-Agder ,24 Får du tilbakemelding fra instruktøren/veilederen eller lederen din? ( 3-11) Aust-Agder ,81 Vest-Agder ,9 Får du tilbakemelding fra kollegaene dine? ( 3-11) Aust-Agder ,77 Vest-Agder ,86 Gjør tilbakemeldingene at du forstår hvordan du kan bli bedre i faget? ( 3-11) Aust-Agder ,06 Vest-Agder ,15

23 1.5 Planlagte samtaler Aldri Ca en gang per år Ca en gang per halvår Ca en gang per mnd Oftere enn en gang per mnd Hvor ofte har du planlagte samtaler med instruktør/veileder, faglig leder eller andre hvor dere går igjennom opplæringsplanen og status for opplæringen? Aust-Agder ,09 Passer svært dårlig Vi snakker om hvordan jeg trives Passer nokså dårlig Passer verken godt eller dårlig Passer nokså godt Passer svært godt Aust-Agder ,07 Vest-Agder ,99 Vi planlegger hvilke oppgaver og kompetansemål jeg skal arbeide med Aust-Agder ,94 Vest-Agder ,96 Vi snakker om min faglige prestasjon og hva jeg skal gjøre for å bli bedre i faget Aust-Agder ,03 Vest-Agder ,01 23

24 1.6 Arbeidsdagen Svært sjelden eller aldri Jeg gjør mange enkle rutineoppgaver Nokså sjelden Av og til Nokså ofte Svært ofte eller alltid Aust-Agder ,33 Vest-Agder ,43 Jeg jobber mye for meg selv Aust-Agder ,49 Vest-Agder ,56 Jeg får vanskelige oppgaver Aust-Agder ,08 Vest-Agder ,08 Jeg er sliten etter arbeidsdagen Aust-Agder ,64 Vest-Agder ,62 Jeg er redd for å gjøre feil 24

25 Svært sjelden eller aldri Nokså sjelden Av og til Nokså ofte Svært ofte eller alltid Aust-Agder ,26 Vest-Agder ,21 Opplever du noe av det som er nevnt over som et problem? Aust-Agder ,84 Vest-Agder ,87 Nei Delvis Ja Har du sagt fra til arbeidsgiveren om noen av disse problemene? Aust-Agder Vest-Agder ,93 Tar arbeidsgiveren tak i disse problemene? Aust-Agder ,04 Vest-Agder ,97 25

26 1.7 Ansvar Nei Usikker Ja Vet du hvem som har ansvaret for opplæringen din i lærebedriften? Aust-Agder ,84 Vest-Agder ,82 26

27 2. Arbeidsmiljø Svært sjelden eller aldri Nokså sjelden Av og til Trives du med kollegaene dine i lærebedriften? Nokså ofte Svært ofte eller alltid Aust-Agder ,61 Vest-Agder ,61 Trives du med arbeidsoppgavene dine? Aust-Agder ,14 Vest-Agder ,18 27

28 2.1 Trivsel/inkludering Svært sjelden eller aldri Nokså sjelden Av og til Nokså ofte Svært ofte eller alltid Aust-Agder ,38 Vest-Agder ,44 Blir du godt behandlet på arbeidsplassen? Aust-Agder ,54 Vest-Agder ,55 Får du hjelp og støtte fra kollegaene dine dersom du trenger det? Aust-Agder ,57 Vest-Agder ,55 Får du hjelp og støtte fra instruktør/veileder eller leder dersom du trenger det? Aust-Agder ,43 Vest-Agder ,39 Svært dårlig Nokså dårlig Hvordan trives du i lærebedriften alt i alt? Verken godt eller dårlig Nokså godt Svært godt Aust-Agder ,33 Vest-Agder ,4 28

29 2.2 Mobbing/samarbeidsproblemer Svært sjelden eller aldri Nokså sjelden Av og til Nokså ofte Svært ofte eller alltid Samarbeidsproblemer på arbeidsplassen Aust-Agder ,78 Vest-Agder ,87 Mobbing eller ondsinnet erting av noen som har problemer med å forsvare seg Aust-Agder ,6 Vest-Agder ,59 Mobbing eller konflikter på grunn av ulik religion, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn Aust-Agder ,86 Vest-Agder ,8 Seksuell trakassering Aust-Agder ,9 Vest-Agder ,82 29

30 Ikke i det hele tatt En sjelden gang 2-3 ganger i måneden Omtrent en gang i uken Flere ganger i uken Er du blitt mobbet på arbeidsplassen de siste månedene? Med mobbing mener vi gjentatt, negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere rettet mot en lærling som har vansker for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing. Aust-Agder ,85 Vest-Agder ,77 30

31 3.1 Innsats og mestring Jeg har god innsats i jobben Svært sjelden eller aldri Nokså sjelden Av og til Nokså ofte Svært ofte eller alltid Aust-Agder ,37 Vest-Agder ,41 Jeg ser hva som trengs å gjøres uten at kollegaer må si fra til meg Aust-Agder ,15 Vest-Agder ,19 Jeg oppsøker informasjon eller hjelp hvis det er noe jeg ikke forstår eller får til på egen hånd Aust-Agder ,33 Vest-Agder ,4 Hvis jeg får en vanskelig oppgave står jeg på til jeg har løst den Aust-Agder ,2 Vest-Agder ,25 31

32 I svært liten grad I nokså liten grad Verken eller Opplever du at du mestrer arbeidsoppgavene dine? I nokså stor grad I svært stor grad Aust-Agder ,19 Vest-Agder ,18 Svært sjelden eller aldri Nokså sjelden Av og til Nokså ofte Svært ofte eller alltid Klarer du selv å avgjøre om du har løst en arbeidsoppgave på en faglig god måte? Aust-Agder ,03 Vest-Agder ,1 32

33 3.2 Motivasjon fra skole Svært lite motivert Var du motivert for å lære på Vg1? Nokså lite motivert Verken eller Nokså godt motivert Svært godt motivert Aust-Agder ,55 Vest-Agder ,73 Var du motivert for å lære på Vg2? Aust-Agder ,78 Vest-Agder ,97 33

34 3.3 Skolen som forberedelse til opplæring i arbeidslivet Helt uenig Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig Undervisningen i fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, osv.) var tilpasset faget mitt Aust-Agder ,93 Vest-Agder ,01 Undervisningen i yrkesfagene ga et godt grunnlag for det jeg skulle lære i lærebedriften Aust-Agder ,48 Vest-Agder ,5 Svært misfornøyd Nokså misfornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Nokså fornøyd Svært godt fornøyd Hvor fornøyd er du med opplæringen i skolen som forberedelse til opplæringen i arbeidslivet? Aust-Agder ,43 Vest-Agder ,38 34

35 Utstyret vi brukte på skolen var oppdatert og i god stand Helt uenig Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig Aust-Agder ,1 Vest-Agder ,26 Lærerne mine hadde god innsikt i det jeg skulle møte i læretiden Aust-Agder ,5 Vest-Agder ,51 Praksisen på skolen var relevant for opplæringen i arbeidslivet Aust-Agder ,56 Vest-Agder ,58 Prosjekt til fordypning/praksis gjorde at jeg fikk læreplass Aust-Agder ,23 Vest-Agder ,07 35

36 3.4 Lærebedriftens evne til å skape motivasjon I svært liten grad I nokså liten grad Verken eller I nokså stor grad I svært stor grad Har erfaringene i læretiden ført til at du har fått mer tro på deg selv? Aust-Agder ,14 Vest-Agder ,14 Svært lite motivert Nokså lite motivert Er du motivert for å lære i lærebedriften? Verken eller Nokså godt motivert Svært godt motivert Aust-Agder ,55 Vest-Agder ,6 36

37 3.5 Viktig for læring At jeg trives på arbeidsplassen Ikke så viktig Nokså viktig Aust-Agder Vest-Agder At jeg har oversikt over hvordan jeg ligger an i forhold til det jeg skal lære i læretiden Aust-Agder Vest-Agder At jeg kan påvirke hvordan opplæringen skal legges opp Aust-Agder Vest-Agder At jeg får praktisk trening i faget mitt Aust-Agder Vest-Agder Svært viktig 37

38 At jeg får arbeide med dyktige fagfolk Ikke så viktig Nokså viktig Svært viktig Aust-Agder Vest-Agder At jeg får veiledning og støtte fra instruktør/veileder Aust-Agder Vest-Agder At jeg får veiledning og støtte fra kollegaer Aust-Agder Vest-Agder At jeg får delta på kurs eller tilgang til bøker, oppslagsverk, instruksjonsvideoer, osv. Aust-Agder Vest-Agder At jeg dokumenterer det jeg lærer Aust-Agder Vest-Agder At jeg får tilbakemelding på hvordan jeg kan bli bedre i faget mitt Aust-Agder Vest-Agder

39 4.1 Dokumentasjon Alle lærlinger må føre opplæringsbok for å kunne dokumentere at de har fått opplæring i alle mål i læreplanen. Opplæringsbøkene finnes både i papir- og elektronisk versjon. De neste spørsmålene fokuserer på hvordan lærlingene dokumenterer opplæringen sin og hvilket utbytte de har av opplæringsboken. Svært sjelden eller aldri Nokså sjelden Av og til Nokså ofte 39 Svært ofte eller alltid Dokumenterer du arbeidet ditt i opplæringsbok, logg, nettside eller lignende? ( 3-12?) Aust-Agder ,41 Vest-Agder ,22 Dokumenterer du arbeidet ved hjelp av bilder eller video? Aust-Agder ,82 Vest-Agder ,37 Skriver du inn vurderinger av oppgaver du har gjennomført (egenvurdering) i opplæringsboken/loggen/nettsiden? Aust-Agder ,59 Vest-Agder ,79 Får du skriftlige kommentarer fra instruktør/veileder eller andre på det du har skrevet i opplæringsboken/loggen/nettsiden? Aust-Agder ,39 Vest-Agder ,43

40 Nei Både og Ja Finnes det et system for dokumentasjon av opplæringen din i lærebedriften? Aust-Agder ,77 Vest-Agder ,74 I svært liten grad I nokså liten grad Både og I nokså stor grad I svært stor grad Bidrar opplæringsboken/loggen/nettsiden til at du får mer utbytte av opplæringen? Aust-Agder ,53 Vest-Agder ,67 40

41 4.2 Mål- og planfokus I svært liten grad I nokså liten grad Verken eller Har du oversikt over hva du skal lære i læretiden? ( 3-1) I nokså stor grad I svært stor grad Aust-Agder ,79 Vest-Agder ,87 I svært liten grad I nokså liten grad Verken eller I nokså stor grad I svært stor grad 41 Vet ikke Får du opplæring i alt du skal kunne i faget ditt? (alle kompetansemålene i læreplanen) ( 3-1) Aust-Agder ,97 Vest-Agder ,96 Nei Delvis Ja Er det laget en plan for opplæringen din i lærebedriften? ( 3-1) Usikker/ Vet ikke Aust-Agder ,6 Vest-Agder ,69 Svært sjelden eller aldri Nokså sjelden Av og til Nokså ofte Svært ofte eller alltid Hvor ofte brukes denne planen når dere skal bestemme dine oppgaver og hva du skal lære? ( 3-1) Aust-Agder ,97 Vest-Agder ,99

42 5.1 Utstyr og hjelpemidler I følge Læringsplakaten skal skolen sikre at det fysiske arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring. I prinsipper for opplæringen fremheves det at tilpasset opplæring kjennetegnes av blant annet variasjon i bruk av læremidler. Alle former for maskiner, samt øvrig utstyr og hjelpemidler som det forventes at lærlingen skal kunne beherske, kan anses som læremidler i denne sammenheng. Gjennom bruk av forskjellig utstyr og ulike hjelpemidler skal lærlingen få prøve seg på ulike deler av lærefaget. Maskiner og utstyr kan videre anses som å være en del av bedriftens fysiske arbeids- og læringsmiljø. I svært liten grad I nokså liten grad Verken eller I nokså stor grad I svært stor grad Har du utstyr og hjelpemidler slik at du kan være effektiv i jobben? Aust-Agder ,16 Vest-Agder ,23 Har du tilgang på samme utstyr/hjelpemidler som andre ansatte i virksomheten? Aust-Agder ,34 Vest-Agder ,37 Får du opplæring i hvordan utstyr og hjelpemidler skal brukes? Aust-Agder ,08 Vest-Agder ,27 42

43 5.2 Muligheter for læring og utvikling De neste spørsmålene fokuserer på lærlingenes muligheter for å ta kurs og hvilken tilgang de har på læremidler for å utvikle seg i faget. Svært sjelden eller aldri Nokså sjelden Av og til Nokså ofte Svært ofte eller alltid Har du mulighet til å ta kurs, sertifikater eller annen opplæring for å utvikle deg i faget? Aust-Agder ,91 Vest-Agder ,11 Har du tilgang til læremidler som bøker, arbeidsbeskrivelser eller digitale læremidler på jobben? Aust-Agder ,37 Vest-Agder ,62 43

44 5.3 HMS I arbeid med helse, miljø og sikkerhet benytter norske myndigheter og virksomheter seg av betegnelsen HMS. Arbeidet omfatter blant annet aktiviteter for å fremme arbeidstakernes trivsel og trygghet og for å etablere effektiv kontroll med tilstander/hendelser som kan føre til skade på personer, ytre miljø og materiell, og som kan føre til tap av produksjon, informasjon og omdømme. De følgende spørsmålene fokuserer mest på sikkerhetsdimensjonen i HMS-begrepet. I svært liten grad I nokså liten grad Verken eller Kjenner du reglene for sikkerhet på arbeidsplassen? I nokså stor grad I svært stor grad Aust-Agder ,24 Vest-Agder ,31 Kjenner du til rutiner for rapportering av feil? Aust-Agder ,68 Vest-Agder ,88 Vet du hva du skal gjøre ved en eventuell arbeidsulykke/krisesituasjon? Aust-Agder ,68 Vest-Agder ,87 44

45 5.4 Opplæringskontor Opplæringskontor og opplæringsring er to former for organisert samarbeid mellom to eller flere bedrifter som har felles opplæringsbehov. En opplæringsring er et samarbeid hvor lælingen/lærekandidaten tegner kontrakt med en av bedriftene, som kan kalles hovedansvarlig lærebedrift. I mange tilfeller utveksles lærlingene mellom bedriftene. Når bedrifter danner et opplæringskontor, skal lærekontraktene/opplæringskontraktene tegnes med opplæringskontoret, som er ansvarlig for læreforholdet. Den enkelte bedrift har fortsatt arbeidsgiveransvaret for lærlingene. Har du lærekontrakt med et opplæringskontor? Ja Nei Vet ikke Aust-Agder ,01 Vest-Agder ,03 Har du hatt kontakt med opplæringskontoret? Aust-Agder ,03 Vest-Agder ,05 Svært misfornøyd Nokså misfornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Nokså fornøyd Er du fornøyd med oppfølgingen fra opplæringskontoret? Svært godt fornøyd Aust-Agder ,83 Vest-Agder ,66 45

46 6.1 Fag-/svenneprøven Mindre enn 3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Mer enn 12 mnd Hvor lang tid er det til du regner med å avlegge fag-/svenneprøven? Aust-Agder ,5 Vest-Agder ,41 I svært liten grad I nokså liten grad Verken eller Vet du hva du skal kunne til fag-/svenneprøven? I svært liten grad I nokså liten grad Verken eller I nokså stor grad I nokså stor grad I svært stor grad I svært stor grad Aust-Agder ,72 Vest-Agder ,87 Vet du hvordan fag-/svenneprøven skal gjennomføres? Aust-Agder ,61 Vest-Agder ,77 Vet du hva som er kravet for å få karakterene «bestått» eller «meget godt bestått» til fag-/svenneprøven? Aust-Agder ,22 Vest-Agder ,41 46

47 6.2 Muligheter med fag-/svennebrev De neste spørsmålene dreier seg om lærlingenes opplevelse av hvilke muligheter de har med et fag-/svennebrev innenfor sitt fagområde. Helt uenig Nokså uenig Verken enig eller uenig Nokså enig Helt enig Jeg har fått informasjon om hvilke muligheter jeg har med et fag-/svennebrev innenfor mitt fagområde Aust-Agder ,5 Vest-Agder ,6 Jeg tror det vil være lett å få jobb med dette fag-/svennebrevet Aust-Agder ,81 Vest-Agder ,74 Det er gode framtidsutsikter i den bransjen jeg er i nå Aust-Agder ,77 Vest-Agder ,8 47

48 6.3 Veien videre Ja Nei Vet ikke Kommer du til å fullføre læretiden? Aust-Agder Vest-Agder Har du planer om å ta mer utdanning i tillegg til fagutdanningen? (Kan være både på kort og lang sikt) Aust-Agder Vest-Agder Hva vil du helst gjøre rett etter læretiden? Aust-Agder Vest-Agder Jobbe som fagarbeider Ta påbygging til studiekompetanse Ta fagskole/mesterbrev rett etter læretiden Ta høyere utdanning rett etter læretiden

49 Hva vil du helst gjøre rett etter læretiden? Aust-Agder Vest-Agder Annet (for eksempel militæret, reise, folkehøgskole, osv.) Jeg er usikker/ har ikke bestemt meg Ja Nei Usikker Kan du tenke deg å fortsette på arbeidsplassen etter at du har tatt fagbrevet om du får muligheten til det? Aust-Agder Vest-Agder Hva er den lengste utdanningen du har som mål å gjennomføre? Aust-Agder Vest-Agder Fagbrev/svennebrev Fagbrev/svennebrev og studiekompetanse 8 28 Fagskole/mesterbrev Studier på høgskole eller universitet Ikke sikker/ annet

50 7.5 Utdanningsprogram Hvilket utdanningsprogram gikk du på? (Hvis flere, velg det som er mest relevant for lærefaget ditt) Aust-Agder Vest-Agder Idrettsfag 0 2 Musikk, dans og drama 0 2 Studiespesialisering 4 3 Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon 1 4 Naturbruk 1 10 Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon

51 1. Kvalitet i lærebedriften Aust- Agder Vest- Agder 1.1 Fornøydhet med opplæringen Gul+ Gul+ 1.2 Faglig utfordring Gul+ Gul+ 1.3 Medvirkning Gul- Gul- 1.4 Tilbakemelding Gul+ Gul+ 1.5 Planlagte samtaler Grønn Gul+ 2. Arbeidsmiljø 2.1 Trivsel/inkludering Grønn Grønn 2.2 Mobbing/samarbeidsproblemer Grønn Grønn 3. Motivasjon, innsats og mestring 3.1 Innsats og mestring Gul+ Gul+ 3.2 Motivasjon fra skole Gul- Gul+ 3.3 Skolen som forberedelse til opplæring i arbeidslivet Gul- Gul- 3.4 Lærebedriftens evne til å skape motivasjon 51Grønn Grønn

52 Aust- Agder Vest- Agder 4.1 Dokumentasjon Gul- Gul- 4.2 Mål- og planfokus Gul- Gul- 5. Rammer for opplæringen 5.1 Utstyr og hjelpemidler Gul+ Grønn 5.2 Muligheter for læring og utvikling Gul- Gul- 5.3 HMS Gul+ Grønn 5.4 Opplæringskontor Gul+ Gul+ 6. Sluttvurdering og veien videre 6.1 Fag-/svenneprøven Gul+ Grønn 6.2 Muligheter med fag-/svennebrev Gul- Gul+ 52

53

54

55 55

56 56

57 Arbeid med egne resultater

58 Oppgave 1 Beskriv hva opplæringskontoret/bedriften er god på. Bruk bare positive ord.

59 Oppgave 2 Beskriv det neste nivået opplæringskontoret/bedriften kan strekke seg etter. Bruk bare positive ord. Husk at dette ikke er fasiten. Hele opplæringskontoret/bedriften bør være med på å finne veien.

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Lærlingeundersøkelsen. Oppsummering av lærlingeundersøkelsen 2015/2016

Lærlingeundersøkelsen. Oppsummering av lærlingeundersøkelsen 2015/2016 Lærlingeundersøkelsen Oppsummering av lærlingeundersøkelsen 2015/2016 Områder som er analysert i lærlingeundersøkelsen Lærlingeundersøkelsen er delt inn i 6 hovedområde: 1. Kvalitet i lærebedriften 2.

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald

LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk) Innhald LÆRLINGUNDERSØKINGA (nynorsk)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkinga... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmoglegheiter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater

Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater Lærlingundersøkelsen i Buskerud 2010/11: oppsummering resultater Buskerud fylkeskommune har gjennomført Udirs lærlingundersøkelse dette året, og hovedresultatene oppsummeres i denne rapporten. Svarprosenten

Detaljer

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring

Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Spørsmål fra Elevundersøkelsen for ungdomstrinn og videregående opplæring Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære

Detaljer

Lærebedriftundersøkelsen

Lærebedriftundersøkelsen Lærebedriftundersøkelsen Innhold 1. Faglig støtte... 2 2. Medvirkning... 2 3. Opplæringskontor og fylkeskommune... 3 4. Planlagte samtaler... 4 5. Kompetansebehov... 5 6. Forberedt på læretiden... 6 7.

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING

KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING KUNNSKAPSLØFTET og FAGOPPLÆRING kurs for prøvenemnder og faglige ledere/instuktører i Aust-Agder 11. juni 2009 Hilde Witsø 1 Mål for kurset i dag Å gi ledere og medlemmer i prøvenemnder og faglige ledere/instruktører

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn som

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

ANALYSE AV DATA SOM GRUNNLAG FOR LÆRING

ANALYSE AV DATA SOM GRUNNLAG FOR LÆRING ANALYSE AV DATA SOM GRUNNLAG FOR LÆRING / Conexus Yngve Lindvig Conexus AS Grønland 32 B, 3045 Drammen post@conexus.no www.conexus.no Telefon: 02182 Analyse og analysekompetanse : Aldri har det vært så

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden.

Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden. Nelson Mandela 2013/2014 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder

Veileder for lærebedrifter i Agder Veileder for lærebedrifter i Agder Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs og veiledning

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Dag2 Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Legge til rette opplæringen slik at lærlingen

Detaljer

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret

Lærling. Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling. Noen begrepsavklaringer. Hva har bedriften/opplæringskontoret Fagopplæringsseksjonen Lærling Hvilke rettigheter og plikter har du som lærling Noen begrepsavklaringer Hva har bedriften/opplæringskontoret ansvar for Mangler du fellesfag eller tverrfaglig eksamen Hvordan

Detaljer

1. Faglig støtte. 2. Medvirkning. 0.1 Jeg jobber til daglig i et opplæringskontor 0.2 Jeg jobber til daglig i en bedrift/virksomhet med lærlinger

1. Faglig støtte. 2. Medvirkning. 0.1 Jeg jobber til daglig i et opplæringskontor 0.2 Jeg jobber til daglig i en bedrift/virksomhet med lærlinger Lærebedriftsundersøkelsen Innhold 1. Faglig støtte... 2 2. Medvirkning... 2 3. Opplæringskontor og fylkeskommune... 3 4. Planlagte samtaler... 4 5. Kompetansebehov... 5 6. Forberedt på læretiden... 5 7.

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter

Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Elevundersøkelsen oversikt over spørsmål og nyheter Nyheter høsten 2015 Fra og med høsten 2015 starter Elevundersøkelsen med en introduksjonstekst til elevene om formålet med og premissene for undersøkelsen,

Detaljer

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring

til Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring VELKOMMEN til kurs for faglig ledere/ instruktører og veiledere i lærebedrifter Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for videregående opplæring Hans Egil Berg Kursprogram Våre dagers unge? Våre dagers

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen.

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på skolen. Spørsmål fra Elevundersøkelsen for 5. til og med 7. trinn Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse hvor du som elev skal få si din mening om forhold som er viktige for å lære og trives på

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Medarbeiderkartlegging

Medarbeiderkartlegging Medarbeiderkartlegging 1. Arbeidsfellesskap 1.1 Kollegialt fellesskap 1.2 Felles mål 2. Profesjonalitet 2.1 Refleksjon og fornyelse(k3) 2.2 Planlegging og vurdering (K2) 2.3 Gjennomføring (K1) T 2.4 Profesjonsutvikling

Detaljer

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER Arbeidslivsfag 1 FORMÅL Dagens arbeidsliv har et stort behov for arbeidskraft innenfor ulike sektorer. Endringer i jobbinnhold og muligheter for yrkesvalg skjer i raskt tempo. Av den enkelte arbeidstaker

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Lærlingeperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Lærlingeperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: 1 Bedrift: VELKOMMEN SOM LÆRLING i OKIO Opplæringskontoret

Detaljer

Lærling i Rælingen kommune

Lærling i Rælingen kommune Lærling i Rælingen kommune Vi legger stor vekt på at du skal bli tatt godt imot som lærling, og at du skal oppleve trygghet og mestring både faglig og sosialt. Versjon 4 Mars 2015 Med vennlig hilsen Anne

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Nasjonalt (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Kristiansand kommune (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Ve skole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Elevundersøkelsen Symbolet (-)

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Hellen skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Hellen skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. Eller.. Arbeidslivsfag. Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Altså Din sønn el. datter skal nå velge enten: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk (Tidligere tilbød vi også Fransk, men for få elever ønsket det hos oss.) Eller..

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2009 Vår 2009 544 415 76,29 02.05.2009 02:24:06 Vår 2008 Vår 2008 501 439 87,62 15.05.2008 06:39:27 Vår 2007 Vår 2007 509

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

1.1 Tilsetting av lærling

1.1 Tilsetting av lærling 1.1 Tilsetting av lærling Elevene i videregående skole har frist til 1. mars om å søke lærlingplass. I april får opplæringskontoret oversikt fra utdanningsetaten over hvem som har søkt lærlingplass. Vi

Detaljer

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom:

VIKTIG! Spansk eller Tysk. Fordypning i Engelsk. eller. Arbeidslivsfag. Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: ARBEIDSLIVSFAG Valgets kvaler. VIKTIG! Din sønn eller datter kan på Froland skole velge mellom: Spansk eller Tysk Fordypning i Engelsk eller Arbeidslivsfag Hvorfor mere språk? Hvem bør velge Fremmedspråk?

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Vår 2011 Vår 2011 273 241 88,28 08.04.2011 Vår 2010 Vår 2010 297 267 89,90 22.09.2010 Vår 2009 Vår 2009 284 248 87,32 26.06.2009

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden

Ditt valg! UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG ARBEIDSHEFTE TIL 2015/2016. Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden «Utdanning er det viktigste våpen hvis vi skal oppnå forandring i verden Nelson Mandela» Ditt valg! ARBEIDSHEFTE TIL UTDANNINGSTORGET/ÅPEN DAG 2015/2016 1 HVEM ER DU OG HVA ER VIKTIG FOR DEG? Vi vil at

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Varden skole 2015 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Varden skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4 Støtte

Detaljer

Elevundersøkelsen ( )

Elevundersøkelsen ( ) Tabellene viser kun resultater for obligatoriske spørsmål, dvs spørsmål som er stilt til alle elevene. Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte SvarProsent Prikket Data oppdatert Vår 2010 Vår 2010 405996

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER

INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER INFORMASJON TIL NYE LÆREBEDRIFTER Foto: Thor-Wiggo Skille GRATULERER VELKOMMEN SOM LÆREBEDRIFT! Ved å ta inn lærling eller lærekandidat* i bedriften, gjør du en innsats, ikke bare for din bedrift, men

Detaljer

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016

VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 VEILEDER FOR LÆREBEDRIFTER I AGDER MARS 2016 HVORDAN BLI EN GODKJENT LÆREBEDRIFT? En lærebedrift er en privat eller offentlig virksomhet som gjennom lærlingordningen gir lærlinger/lærekandidater opplæring

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater

Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater Resultater fra Elevundersøkelsen i Buskerud 2012 Kort oppsummering fylkes- og skoleresultater 1 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIEBASERT VURDERING... 7 3 EN MODELL FOR ELEVENES LÆRINGSMILJØ... 13 4 RESULTATER

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2008 En spørreskjemaundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag

Lærlingundersøkelsen 2008 En spørreskjemaundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag Lærlingundersøkelsen 2008 En spørreskjemaundersøkelse blant lærlinger i Nord-Trøndelag Christian Wendelborg Trøndelag Forskning Utvikling AS Steinkjer 2008 Tittel : LÆRLINGUNDERSØKELSEN 2008 En spørreskjemaundersøkelse

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn

Elevundersøkelsen ( ) Bakgrunn Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Kragerø videregående skole - Vår 2009 Vår 2009 172 144 83,72 12.05.2009 Kragerø videregående skole - Vår 2008 Vår 2008 192 134

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve

Før prøven. Ta fag- eller svenneprøve Ta fag- eller svenneprøve Med et fagbrev eller svennebrev i hånden kan du dokumentere at du har kompetansen som er beskrevet i læreplanen for faget ditt. For å få fagbrev eller svennebrev i et fag, må

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen

Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen oversikt over spørsmålene som kan tas med i undersøkelsen Foreldreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Den begynner med følgende tekst, som alle respondenter må lese og godkjenne

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2014/2015. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2014/2015 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Utviklingsdialogen 2015

Utviklingsdialogen 2015 Utviklingsdialogen 2015 Mestring for alle - maksimering av læring og minimering av frafall For å nå hovedmålet for Kunnskapsskolen, er det nødvendig å basere seg på den mest oppdaterte forskningen om hva

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING

TENK FRAMTID, TENK LÆRLING FAGOPPLÆRINGEN TENK FRAMTID, TENK LÆRLING Ungdom i Akershus vil gjerne jobbe i din bedrift Slik blir du lærebedrift Framtidens fagarbeidere Lærevillige medarbeidere Nye impulser Sikre rekrutteringen LÆRLING?

Detaljer