NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 1 AF 18

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 1 AF 18"

Transkript

1 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 1 AF 18 Brundin, Kajsa / Rum utan tid : en psykoanalytisk betraktelse över tidsföreställningar i en tid utan tid 13 Carlsson 2015, ISBN , 301 s. 220 x 140 mm. ib. kr. 360,00 / 288,00 Den här boken handlar om realistiska och orealistiska tidsföreställningar. Det är en omtumlande bok som ruskar om våra vardagliga, ofta slentrianmässiga, sätt att tänka på tiden. I boken beskrivs olika former av reaktioner på våra tidsfantasier. Många drabbas av ontologisk ångest, blir uppgivna eller handlar ogenomtänkt. En annan reaktion kan vara att försöka frysa fast tiden genom att undvika förändring, som vid utmattningsreaktioner. Kajsa Brundin går igenom några av psykoanalysens grunder och deras olika dormer av tidsperspektiv, liksom hon ger exempel ur filosofins och astronomins historia som tydligt visar hur tidsuppfattningarna har skiftat genom århundradena. Vi är alltid upptagna av tidsfantasier, medvetna eller omedvetna. Under ytan ligger magiska föreställningar om evigt liv. Bland annat därför kan vi känna att vi måste öka levnadstakten i ett ångestpräglat försök att genom komprimerade upplevelser förlänga livet. hetsen visar sig inte bara i våra kroppsrörelser, utan också i vårt beteende och i vårt språk. Den påverkar även vår tidsrytm på ett sätt som inte är bra för oss. Hwang, Philip / Gruppepsykologi : en innføring i gruppepsykologiske prosesser i 13 barnehage, skole og fritid Fagbokforlaget 2015, ISBN , 247 s. 243 x 173 mm. hft. kr. 477,00 / 381,60 Hva er det som gjør at enkelte grupper fungerer godt og andre ikke? Fokuset i boka er ulike gruppesammensetninger både i familie, barnehage, skole, vennekrets, arbeidsliv og fritid. Noen ganger fungerer gruppene godt, andre ganger er de dysfunksjonelle eller mindre velfungerende. Dårlig fungerende grupper ødelegger for mange menneskers trivsel og produktivitet i skole og arbeidsliv. Som leder og gruppemedlem kan man lære å styre grupper i en positiv retning. Man kan motvirke krefter som skaper negative eller til og med destruktive relasjoner mellom medlemmene. Forfatterne beskriver med utgangspunkt i teori og forskning hvordan deltakere og ledere kan få grupper til å fungere på en god måte. I boken gis det eksempler og verktøy på hvordan man kan lede, utvikle og påvirke en gruppe; derav kommunikasjon og konflikthåndtering. Gruppepsykologi er skrevet for ledere, lærere, trenere og veiledere som ønsker forskningsbasert kunnskap om hvordan man kan få grupper til å fungere bedre. Solheim, Kirsti / Demensguiden : holdninger og handlinger i demensomsorgen (3.utg.) 13 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 352 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 599,00 / 479,20 Boken er ment å være en oppslagsbok for pleie- og omsorgspersonell i møte med aldersdemente pasienter, uansett boform. Del 1 gjennomgår en rekke hovedtemaer, del 2 er inndelt alfabetisk etter aktuelle behov og problemstillinger, og del 3 inneholder vedlegg. Har litteraturlister og stikkordregister. Boken er totalt revidert, men har beholdt sitt grunnpreg; den er fortsatt en førstehjelpsbok til bruk i møte med personer med demens. Hovedbudskapet i boken er at helsearbeidere må ha kjennskap til hvem personen med demens er, kunnskap om hva demens er og ikke minst kunne kartlegge kognitiv svikt og ressurser for å gi individuelt tilpasset behandling, pleie og omsorg. Omgivelsenes behandleratferd står sentralt. Boken retter seg primært mot praksisfeltet, helsefagstudenter både i grunn- og videreutdanninger, men pårørende vil også ha nytte av boken. Stordalen, Terje (ed.) / The formative past and the formation of the 13 future : collective remembering and identity formation Novus 2015, ISBN , 382 s. 245 x 180 mm. ib. kr. 473,00 / 378,40 Recent decades have seen a steady flow of scholarship on collective remembering and formation of shared identities. This volume contributes to this conversation in four ways. First, it takes part in theoretical discussion on collective remembering by targeting specific theorems and exploring these in analyses of specific, historical source records. Secondly, essays in the volume reflect a rich underlying cross disciplinary discussion, which is certainly required for these complex phenomena. Thirdly, a recurring focus in the collection are instances of collec.tive remembering in religious traditions and settings. Such instances, it is argued, are often.memory savvy and thus pro.vide interesting case studies. Finally, the volume attempts to understand the dynamics and interplay between past, present, and future in processes of collective remembering and identity formation.

2 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 2 AF 18 Fossheim, Hallvard (ed.) / Internet research ethics 15 Cappelen Damm akademisk 2015, ISBN , 175 s. 211 x 150 mm. hft. kr. 325,00 / 260,00 This anthology addresses ethical challenges that arise within the field of Internet research. Among the issues discussed in the book are the following: When is voluntary informed consent from research subjects required in using the Internet as a data source? How may researchers secure the privacy of research subjects in a landscape where the traditional public/private distinction is blurred and re-identification is a recurring threat? What are the central ethical and legal aspects of Internet research for individuals, groups, and society? With contributions from: Dag Elgesem on informed consent, Charles Ess on over-individual ethics, Anders Olof Larsson on methodology, Marika Lüders on confidentiality and anonymity, Robindra Prabhu on Big Data, Katrine Segadal on legal requirements, Elisabeth Staksrud on counting children and Kari Steen-Johnsen and Bernard Enjolras on constraints on online social research. The Norwegian National Research Ethics Committees are independent public agencies providing guidelines and addressing questions regarding research ethics in all subject fields. Sæther, Knut-Willy (red.) / Pentekostale perspektiver Fagbokforlaget 2015, ISBN , 261 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 444,00 / 355,20 Pentekostalismen blir sett på som den fjerde store gren innen kristen tro og har det siste århundret vært en av verdens raskest voksende religiøse bevegelser. I de senere årene har forskere viet økt oppmerksomhet til pentekostale kirkers teologi og spiritualitet samt fenomener som karismatisk lederskap. Forfattere både innenfor og utenfor den pentekostale tradisjonen bidrar i denne boken med perspektiver på pentekostalismen. Antologien tar primært utgangspunkt i norske og nordiske forhold, og omfatter artikler som både er historiske og systematisk-teologiske i sin tilnærming. Boken gir også et unikt innblikk i hvordan forskere med bakgrunn i pentekostal kristendom er i ferd med å utvikle en ny teologisk selvforståelse. Bidragsytere i antologien er: Rakel Ystebø Alegre, Jan-Åke Alvarsson, Øyvind Gaarder Andersen, Tommy Davidsson, Kirsti Thuseth Gunnestad, Terje Hegertun, Birger Løvlie, Ralph Meier, Asbjørn Simonnes, Knut-Willy Sæther, Karl Inge Tangen og Truls Åkerlund. Salameh, Sannah m.fl. / Inte en främling : 41 berättelser om identitet och mångfald 30 Norstedts 2015, ISBN , 173 s. 190 x 156 mm. hft. kr. 178,00 / 142,40 Varför upplever vissa av oss att vi är främlingar i vårt eget land? Under 2014 har stiftelsen Teskedsorden uppmärksammat den frågan på hemsidan inteenframling.se. Frågan har inga enkla svar men har resulterat i personliga berättelser och funderingar kring känslor av utanförskap, av att bryta mot normer. Utifrån ämnen som identitet, diskriminering, homofobi och rasism har smärtsamma och starka texter vuxit fram. Bland författarna finns artisten och skådespelaren Rikard Wolff, komikern och skådespelaren Zinat Pirzadeh, artisten Behrang Miri och EU-parlamentarikern Soraya Post. Boken säljas till förmån för Teskedsorden. Furseth, Inger / Religionens tilbakekomst i offentligheten : religion, politikk, 30.1 medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet Universitetsforlaget 2015, ISBN , 226 s. 240 x 169 mm. hft. kr. 446,00 / 356,80 Har religion blitt mer synlig og omstridt de siste tretti årene? På midten av 1980-tallet antok mange samfunnsforskere at samfunnslivet i hovedsak var sekulært og at religionen ble mer og mer privatisert. Men etter hvert hevdet flere at sekulariseringsteorien hadde feilet og at religionen hadde kommet tilbake inn i den offentlige sfære. På hvilken måte er religion en del av den norske offentligheten i dag? Det er diskusjonen i denne boken, prestentert gjennom empiriske undersøkelser av religionens plass i politikken, mediene, staten, og sivilsamfunnet de siste tretti årene. Boken egner seg for studenter i samfunnsfag som vil vite mer om religion, for studenter i religionsfag og mediefag - og for alle som er opptatt av religionens plass i det norske samfunnet.

3 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 3 AF 18 Pedersen, Willy / Bittersøtt : nye perspektiv på rus og rusmidler (3.utg.) 30.1 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 180 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 313,00 / 250,40 Rusmidlene knyttes i «Bittersøtt» til fellesskap og sosialitet, til identitetsutvikling og fascinerende subkulturer. Men også til skader, sosiale konsekvenser og risikofaktorer for misbruk. Med utgangspunkt i det siste tiårets utvikling i bruksmønstre av ulike rusmidler, presenteres de krevende ruspolitiske utfordringer vi står overfor. En pils blant venner kan symbolisere fellesskap, samtidig følger det vold og seksuelle overgrep i alkoholens kjølvann. Jointen med marihuana kan markere tilhørighet, men hasj er også ofte knyttet til sosial marginalitet og kriminalitet. Rusmidlene befinner seg i et spenn mellom smerte og lyst, mellom det bitre og det søte. Sykdom og avhengighet følger i kjølvannet. Gledene og det søte har vi vært mindre opptatt av. Men det er der, det også. Denne tredje utgaven av «Bittersøtt» er gjennomgående oppdatert, og store deler er nyskrevet. Boka avspeiler det siste tiårets utvikling i bruksmønstre av ulike rusmidler, men også hvordan forskningen har endret perspektiv. Boken har oppsummeringer og arbeidsoppgaver. Steinvall, Anders / Det nya London : frontlinjer 30.1 Carlsson 2015, ISBN , 376 s. 210 x 142 mm. hft. kr. 369,00 / 295,20 Anders Steinvalls reportagebok skildrar ett London som förvandlas i en takt som saknar motstycke i historien. Det kallas gentrifiering, ett begrepp som myntades i just London på 60-talet. Nu har processen gått så långt att det talas om en plutokratisering av staden. Boken är en färd längs förändringens frontlinjer, kantade av uppslitande kravaller, olympiska spel och klyftor som blir allt djupare. Den förklarar hur Margaret Thatchers politik skulle göra Tony Blair stenrik och hur fotbollsikonen David Beckhams livsresa från fattiga arbetarkvarter i Londons East End till det stenrika West End symboliserar stadens förvandling. Läsaren möter allt från Londons borgmästare till världsberömda arkitekter och vanliga människor mitt i förändringens drama. Det är en resa som börjar där guideböckerna slutar. Anders Steinvall är journalist och arbetade tidigare under många år på Dagens Nyheter, där han bland annat var sportchef och utrikeskorrespondent. Ytreberg, Espen / Medie- og kommunikasjonsteori (2.utg.) 30.1 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 155 s. 239 x 172 mm. hft. kr. 422,00 / 337,60 Boka er en innføring i og oversikt over sentrale begreper, teorier og teoretikere innenfor medie- og kommunikasjonsteori. Den dekker et bredt område i grenselandet mellom humaniora og samfunnsvitenskap, angloamerikansk og kontinental tenkning. Forfatteren tar utgangspunkt i framveksten av et «mediemettet» samfunn og viser hvordan forståelsen av kommunikasjon og av medier er tett forbundet. Denne andre utgaven er gjennomrevidert og faglig oppdatert. Boka henvender seg til studenter på bachelor-nivå på universiteter og høyskoler. Den er også skrevet slik at alle med interesse for kommunikasjonen og medienes grunnleggende sider vil ha stort utbytte av den. Dalen, Ove / Digital strategi for alle Fagbokforlaget 2015, ISBN , 242 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 571,00 / 456,80 I 20 år har vi laget nettsteder, i 20 år har vi feilet. Vi har sendt medarbeiderne på skrivekurs, drevet kompetansebygging på brukervennlighet og laget webstrategier. Vi har lært om informasjonsarkitektur, universell utforming og responsivt webdesign. Vi har lært å skrive effektivt for både leserne og søkemotorene. Kort sagt: Vi vet hva som kjennetegner gode digitale løsninger. Likevel snubler vi gang på gang. Selv om vi har kompetanse på innhold, design og brukeropplevelser, er vi ikke organisert slik at vi klarer å forvalte den på riktig måte. De to største problemene er at vi mangler: tydelige strategier for hva vi ønsker å oppnå; rutiner for å forvalte nettstedet på riktig måte. I denne boken vil vi blant annet vise deg hvordan du: systematisk forvalter og vedlikeholder nettstedet ditt; prioriterer riktig; synliggjør kvalitet og forretningsverdi; bygger opp respekt for webarbeidet i virksomheten; må organisere deg for å sikre kvalitet og verdi på innholdet ikke bare i prosjektet, men hver dag hele året.

4 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 4 AF 18 Hannemyr, Gisle / Digitale medier : teknologi, anvendelser, samfunn (3.utg.) Universitetsforlaget 2015, ISBN , 216 s. 240 x 169 mm. hft. kr. 482,00 / 385,60 Internett og digitale medier har blitt selvfølgelige i hverdagen. Denne boken forteller hvor de digitale mediene kommer fra, om teknikken som gjør dem mulige og hvordan de anvendes. Digitale medier gir innsikt i sentrale debatter om nettets utfordringer, som spørsmål rundt opphavsrett og personvern. Forfatterne gir en bred og tverrfaglig innføring i de digitale medienes uttrykk, særtrekk og ikke minst, hvordan de spiller sammen med kultur, politikk og hverdagsliv. Her er viktig innsikt for studenter i alle fag hvor digitale medier har en relevant plass, og for alle som er nysgjerrige på mediene som opptar så mye av vår tid. Boken er utstyrt med en forklarende ordliste. Garsten, Christina / Makt utan mandat : de policyprofessionella i svensk politik 32 Dialogos Förlag 2015, ISBN , 313 s. 210 x 136 mm. hft. kr. 346,00 / 276,00 Denna bok är resultatet av ett samhällsvetenskapligt forskningsprojekt om de policyprofessionella i svensk politik. Med detta begrepp avses aktörer inom den politiska sfären som inte är förtroendevalda utan anställda för att bedriva politik, till exempel som politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, pressekreterare, PR-konsulter och utredare på fackförbund och tankesmedjor. Dessa aktörer har ökat kraftigt i antal under de senaste decennierna, och deras inflytande har också vuxit sig allt större. Titeln Makt utan mandat syftar på att det är mycket oklart på vilka grunder som denna grupp utövar politisk makt och inflytande. Analysen är den första i sitt slag som tar ett helhetsgrepp om denna nya sociala och politiska kategori. Boken bygger på ett omfattande och unikt intervjumaterial samt en kartläggning av denna växande och för de flesta människor osynliga grupp politiska aktörer. Christina Garsten är professor i socialantropologi, Bo Rothstein professor i statsvetenskap och Stefan Svallfors professor i sociologi. Hedenus, Anna (red.) / Feministiskt tänkande och sociologi : teorier, begrepp och tillämpningar 32.5 Studentlitteratur 2015, ISBN , 285 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 535,00 / 428,00 I denna bok ges en presentation av feministiska teorier och begrepp samt fördjupande exempel på hur dessa tillämpas i forskning. Boken kan användas när kön, genus och feministiska perspektiv diskuteras specifikt, men också för att integrera dessa perspektiv i undervisning kring andra frågor. Feministiskt tänkande och sociologi är en antologi bestående av två delar. I den första delen redogör kapitelförfattarna för den feministiska idéhistoriska och teoretiska utvecklingen. Här diskuteras bl.a. begreppen kön, genus och jämställdhet, vilken betydelse som ges till det materiella i olika teorier och varför kvinnliga teoretiker fått så lite plats i den sociologiska historieskrivningen. I bokens andra del läggs tyngdpunkten på tillämpning och empirisk forskning. Här ges exempel på hur begrepp och teorier har använts inom olika forskningsfält: arbete och arbetsorganisation, kropp och hälsa, familj, vetenskaps- och teknikstudier, emotioner, migration samt sociala rörelser. Denna bok vänder sig till studenter i sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, men också till andra som vill sätta sig in i hur genusperspektiv och feministisk teori kan förstås och tillämpas. Marthinussen, Hans Fredrik / Separatistrett, direktekrav og 34 motregning ved verdipapirhandel og annen kommisjonshandel Cappelen Damm akademisk 2015, ISBN , 151 s. 227 x 148 mm. hft. kr. 337,00 / 269,60 Temaet for denne boken er de rettsspørsmål kommisjon reiser utover det interne forholdet mellom kommisjonæren og kommittenten. Det gjelder for det første forholdet til den tredjemann som kommisjonæren inngår avtale med. For det andre oppstår det spørsmål om forholdet til kommisjonærens og kommittentens kreditorer. Sentrale spørsmål er hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, kommittenten eller tredjemann kan gjøre gjeldende separatistrett til formuesgoder i kommisjonærens konkursbo, tredjemanns adgang til godtroerverv, hvorvidt det kan rettes krav direkte fra tredjemann mot kommittent eller omvendt og adgangen til å motregne. Kommisjon er i særdeleshet mest praktisk i verdipapirhandelen, der normalordningen er at verdipapirforetaket, når det utfører kundeordre, handler i eget navn, jf. verdipapirhandelloven 1-12.

5 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 5 AF 18 Steder, Frank Brundtland (ed) / Military women : the achilles heel in defence politics? 35 Abstrakt 2015, ISBN , 281 s. 195 x 130 mm. hft. kr. 402,00 / 321,60 White Paper No. 36 Increased recruitment of military women ( ) set a goal for the military to comprise 20 percent women by the year However, the proportion of women is still lower than the average in NATO and remains at a stable 8 9 percent. Why is the Norwegian Armed Forces (NorAF) unable to reach its goal regarding female participation, and how will it succeed in doing so? Principal Scientist Frank Brundtland Steder at FFI is the editor of the anthology. Otterstad, Ann Merete (red.) / Metodefestival og øyeblikksrealisme : eksperimenterende 37 kvalitative forskningspassasjer Fagbokforlaget 2015, ISBN , 396 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 660,00 / 528,00 Denne boka gir en annerledes tilnærming til kvalitative forskningsmetoder for studenter og forskere. Det åpnes for å tenke nytt om forskningsmetodologi gjennom diffraktive, affektive, posthumane og forskjellsfilosofiske tilnærminger. Norske og internasjonale forfattere presenterer postmetodologiske og flerfaglige passasjer til kvalitativ forskning. Norman Denzin, som en av de ledende forskere på området, er representert med et eget kapittel. Tekster på norsk bokmål, engelsk, dansk og svensk. Samnøy, Solrun / På samme lag : samarbeid mellom hjem og skole 37 Gyldendal akademisk 2015, ISBN , 136 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 303,00 / 242,40 En stor del av samarbeidet mellom hjem og skole skjer gjennom den personlige relasjonen mellom lærere og foreldre. Kvaliteten på samarbeidet avhenger derfor også av i hvilken grad lærerne interesserer seg for sin kommunikasjon med foreldrene. Denne boka viser hvordan læreren kan styrke samarbeidet mellom skolen og hjemmet, blant annet gjennom utviklingssamtaler og foreldremøter. Boka gir også råd om hvordan lærerkollegiet kan jobbe med profesjonsutvikling blant annet gjennom kollegaveiledning. Gamlem, Siv Måseidvåg / Tilbakemelding for læring og utvikling 37 Gyldendal akademisk 2015, ISBN , 144 s. 218 x 146 mm. hft. kr. 379,00 / 303,20 Vurdering for læring som arbeidsmåte er tatt i bruk ved mange norske skoler. Dersom denne arbeidsmåten skal kunne fremme elevenes læring på en god måte, er det viktig at lærere er bevisste på hvordan tilbakemelding brukes. Denne boken presenterer den innsikten vi har om tilbakemelding og effektiv læring i dag. Den tar opp spørsmål knyttet til typer av tilbakemelding, hvordan og hvorfor tilbakemelding er nyttig for lærere og elever og hva som kjennetegner god tilbakemelding for læring og utvikling. Tjomsland, Hege Eikeland / Læring og trivsel i en helsefremmende skole 37 Gyldendal akademisk 2015, ISBN , 80 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 233,00 / 186,40 I følge opplæringsloven skal skolen bidra til å fremme elevers helse, trivsel og læring. Tjomsland og Viig presenterer i denne boken forskning knyttet til sammenhengene mellom helse og læring. Skolen har tradisjonelt blitt betraktet, både av utdannings- og helsesektoren, som en viktig arena for forebyggende helsearbeid. Lærere har tatt ansvar for implementering og iverksetting av tiltak og programpakker knyttet til blant annet røyk og rus, kosthold, fysisk aktivitet og hygiene. Helsefremmende tiltak er grunnleggende for at elevene gjennom god helse og trivsel utnytter sitt potensiale for læring og utvikling. Forfatterne argumenter for at utdannings- og helsesektoren i større grad må bli seg bevisst verdien av helsefremmende tiltak i skolen, og de presenterer den helsefremmende skolen som en modell for arbeid med skoleutvikling som støtter opp om læringsmålene.

6 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 6 AF 18 Torsnes, Tollef / Tresløyd og multimodal skapende praksis 37 Abstrakt 2015, ISBN , 232 x 160 mm. ib. kr. 379,00 / 303,20 Kunst og håndverksfaget står overfor nye skolefaglige utfordringer. Form og uttrykk har endret seg og dagens digitale muligheter gjør at de fleste ganske enkelt kan skape multimodale uttrykk. Gjennom både kunst- og fagdidaktiske prosjekter blir leseren kjent med et nytt begrepsapparat. Samtidens relasjonelle og konseptuelle kunst blandes med klassisk kunsthåndverk og arkitektur, i det vi har valgt å kalle: multimodal skapende praksis. I boken blir vi presentert for kunstteori og tresløyd, kombinert med læreplanaktuelle oppgaveløsninger laget av studenter i kunst og håndverk på Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Kunnskapsløftets fem grunnleggende ferdigheter vektlegges avslutningsvis og viser hvorfor tresløyd og multimodale skapende prosesser er gode læringsplattformer for både tverrfaglige, en-faglige kunstprosjekter og fagdidaktiske prosjekter. Jönsson, Maria (red.) / Litteratur och läsning : litteraturdidaktikens nya möjligheter Studentlitteratur 2015, ISBN , 281 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 437,00 / 349,60 Larmrapporterna om sjunkande läsförståelse har duggat tätt under 2000-talet. Med denna bok vill författarna i stället ta fasta på läsningens möjligheter i vår samtid. Hur kan en meningsfull och lustfylld litteraturundervisning se ut? Vilken roll kan läsningen spela i dagens förändrade medielandskap? Och vad kan vi lära oss av skön litteraturen själv när det gäller litteraturundervisning? Det är några av de frågor som behandlas i boken. Författarna undersöker vilka roller litteraturen, litteraturundervisningen och den litteratur -di daktiska forskningen skulle kunna spela i dagens skola och samhälle. Boken vänder sig främst till blivande och verksamma svensklärare i grundskolans senare år och gymnasium, men även till alla andra som intresserar sig för läsning och litteratur. Öhman, Anders / Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger Gleerups Utbildning 2015, ISBN , 182 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 462,00 / 369,60 Vad innebär det att gå in i en annan värld, att förlora sig i boken? När man plötsligt inte längre lägger märke till orden på sidan, eftersom de har ersatts av bilder, stämningar och känslor? Litteraturundervisningen i skolan misslyckas ofta med att engagera och träna eleverna i att tillägna sig fiktioner. Distanserad kritisk läsning, överdrivet fokus på detaljer eller för många textutdrag kan hindra en inlevelsefull läsning. Undersökningar har konstaterat att svenska elevers läsförståelse blivit sämre. Det finns en oro över att läsningen av skönlitteratur minskar i befolkningen som helhet när konkurrensen från nya medier hårdnar. Samtidigt visar studier att det är viktigt att läsa böcker för att utvecklas som människa och samhällsmedborgare. Att uppmuntra till att läsa skönlitteratur är därför en angelägen uppgift. Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger handlar om hur man lär sig att gå in i fiktionens värld. Intrigen är vägvisaren på färden genom det skönlitterära verket, och intrigen är väsentlig för att vi ska reagera och svara på det vi läst. I boken presenteras och diskuteras teorier om hur vi läser, olika riktningar i den litteraturdidaktiska forskningen och vad läsning i digitala medier betyder för läsförståelse och koncentrationsförmåga. Boken innehåller flera modellanalyser av fiktionstexter och föreslår nya metoder att undervisa i läsning av fiktionslitteratur. Karlsson, Natalia / Konkretisering och undervisning i matematik Studentlitteratur 2015, ISBN , 208 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 399,00 / 319,00 För att tränga in i matematikens abstrakta natur behövs en konkretisering, som belyser och skapar förståelse för matematiska modeller, metoder och formler. Ju yngre eleverna är, desto större är behovet av konkretisering. Det är med hjälp av en sådan konkretisering som en elev lär sig abstrahera och resonera utan hjälp av ett material och på så vis kan lägga en grund för att utveckla och generalisera sitt matematiska vetande. Det är en vital lärarkunskap som författarna delar med sig av. I bokens första del visar de hur lärares uppfattning om konkre tisering har sett ut under ett hundratal år och vilka konsekvenser detta har lett till för matematikundervisningen. I bokens andra del presenteras en alternativ syn på konkretisering och hur den kan genomföras i praktisk undervisning. Konkretisering och undervisning i matematik vänder sig till blivande och verksamma lärare i matematik inom grundskolan.

7 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 7 AF 18 Mausethagen, Sølvi / Læreren i endring? : om nye forventninger til lærerprofesjonen og lærerarbeidet Universitetsforlaget 2015, ISBN , 137 s. 222 x 152 mm. hft. kr. 373,00 / 298,40 Ansvarliggjøring og bruk av nye styringsformer i skolen fører til endringer i lærerrollen og i lærernes arbeid. Hva skjer med lærerprofesjonen i møtet med nye styringsformer? Lærerens rolle har de siste årene fått økt oppmerksomhet. Samfunnets forventninger og krav til læreren har endret seg, og offentliggjøringen av resultater fra internasjonale og nasjonale tester har ført til at lærerens kunnskap har blitt trukket i tvil. Politikerne legger stadig større vekt på testresultater og krever at læreren bruker resultatene og tilgjengelig forskning til å justere undervisningen. Boka gir et empirisk bidrag til problemstillinger rundt lærerprofesjon og styring og bidrar til lærerstudenters og læreres refleksjon over egen yrkesrolle. Leseren får dermed innsikt i nyanser og dilemmaer knyttet til de seneste reformene i norsk skole. Johannessen, Charlotte U. / Relasjonsbygging i barnehagen : utvikling av samhandlingskompetanse mellom barnehage, barnevern og foreldre Gyldendal akademisk 2015, ISBN , 200 s. 219 x 146 mm. hft. kr. 373,00 / 298,40 Hvordan kan barnehagen og barnevernet berike hverandre som samarbeidspartnere? Hvorfor er det viktig at barnehagen, barnevernet og barnets foreldre sammen skaper en god relasjon? Hvilke ferdigheter og verktøy trenger du som jobber i barnehage og barnevern for å ivareta et barn som har det vanskelig? I denne boka belyser og drøfter Johannessen og Mikkelsen disse og nærliggende temaer. Selv om samfunnsrollene er svært ulike, er barnehagen og barnevernet naturlige samarbeidspartnere. For begge parter står barnets beste og barnets behov sentralt. Men for sammen å se barnet, er det nødvendig at barnehagen og barnevernet utvikler samhandlingskompetanse.at barnehagen og barnevernet blir bedre kjent med hverandres arbeidsmetoder, bidrar til å skape et klima for tidlig innsats overfor barn og foreldre. Det gode grunnlaget for samhandling skapes gjennom gjensidig forståelse, respekt og bevisst relasjonsbygging. Åsén, Gunnar (red.) / Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan Liber 2015, ISBN , 244 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 452,00 / 361,60 Boken är uppdelad i tre delar: Den första delen behandlar utvärdering och bedömning i relation till den statliga styrningen av förskolan. Här beskrivs hur den statliga synen på och styrningen av utvärderingsverksamheten i svensk förskola har sett ut från 1980-talet fram till i dag och hur de statliga kraven på dokumentation får konsekvenser för bedömningen. Den andra delen diskuterar olika frågor kring utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan till exempel utvärderingens syfte, upplägg och funktioner. Författarna ger här exempel på olika typer av bedömningspraktik. Den tredje delen innehåller en skandinavisk utblick på utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan. Det första kapitlet är en analys av språklig bedömningspraktik på förskolor i Danmark. I det andra kapitlet analyseras och diskuteras kvalitetsindikatorer i norsk förskola i relation till barns lärande. Boken riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma Bergem, Anne Kristine / Forstå : god kommunikasjon for folk i førstelinjen 38 Fagbokforlaget 2015, ISBN , 158 s. 180 x 130 mm. hft. kr. 304,00 / 243,20 I møter mellom hjelpere og hjelpetrengende mennesker er god kommunikasjon helt nødvendig. Mennesker som har behov for hjelp fra andre, er sårbare. Det er krevende å være avhengig av andre, med alt det innebærer av kontrolltap, frykt og opplevelse av hjelpeløshet. Å gi noen følelsen av å bli møtt og sett handler om å kunne kommunisere. Alle som arbeider som hjelpere, det være seg hjelpe-, støtte- og servicepersonell innen helse- og sosialtjenesten, politiet, fengselsansatte eller NAV-ansatte, bør derfor ha gode kommunikasjonsferdigheter. Forstå gir en kortfattet og praktisk innføring i kommunikasjon for dem som arbeider i førstelinjen. Boken gir også oversikt over de vanligste psykiske helseutfordringene, slik at hjelpepersonell kan være bedre forberedt i møte med hjelpetreng.

8 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 8 AF 18 Lorentzen, Per / Ansvar og etikk i miljøarbeid : en relasjonell tilnærming 38 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 208 s. 240 x 172 mm. hft. kr. 434,00 / 347,20 Hvilke etiske problemstillinger møter en miljøarbeider eller en fagperson i samhandling med hjelpe- og bistandsavhengige klienter? Hvilke utfordringer oppstår når faglige beslutninger som er fattet på personalrommet, skal settes ut i praksis?faglige tilnærminger til miljøarbeid anviser gjerne en ensartet praksis. Men etiske handlinger kan bare være individuelle, enkeltstående og personlige. Dermed opplever fagpersoner ofte at faglige beslutninger gjort på personalrommet ikke nødvendigvis stemmer med det de etisk sett bør gjøre i praksis. Denne boken handler om hvordan man kan drøfte etiske utfordringer gjennom dialogisk tenkning og nærhetsetikk, og om hvorfor profesjonell nærhet og det å våge å stole på sin sunne fornuft er viktig i mellommenneskelige relasjoner. Andreutgaven er grundig gjennomarbeidet. Dialogisk etikk og nærhetsetikk, med utgangspunkt i tenkningen til Mikhail Bakhtin og Knud E. Løgstrup, står sentralt. Boken egner seg godt for bachelorstudenter i vernepleie, barnevernspedagogstudenter, studenter i sosialt arbeid og pedagogiske studier som spesialpedagogikk. Den anbefales også for yrkesaktive miljøarbeidere og miljøterapeuter. Morén, Stefan / Undran inför socialt arbete 38 Studentlitteratur 2015, ISBN , 151 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 389,00 / 311,20 I den här boken behandlas grundläggande frågor om mänskligt förändringsarbete och hur det bör organiseras. Vad innebär det att som socialarbetare bistå utsatta människor i spänningsfältet mellan det individuella och det samhälleliga? Vilka krav måste man ställa på organiseringen av sådan verksamhet? Tre perspektiv är genomgående i boken: Samhällsperspektivet, professionsperspektivet och organisationsperspektivet. Social arbetares professionsutövning framhålls som en viktig brygga mellan teori och praktik. Ett centralt tema är nödvändigheten för socialarbetare att samtidigt behärska både metod och relation, både det generella och det specifika. Metoden beskrivs som en handske, en arbetshandske, medan relationsskapandet är handen som gjuter liv i denna handske och gör att den kan åstadkomma något. Boken vänder sig till studerande i socialt arbete och angränsande områden men även till yrkesverksamma och andra som är intresserade av socialt arbete. Vik, Kjersti / Mens vi venter på eldrebølgen : fra eldreomsorg til aktivitet og deltakelse 38 Gyldendal akademisk 2015, ISBN , 221 s. 240 x 168 mm. hft. kr. 414,00 / 331,00 Vi trenger kunnskap og innovasjon i helse- og sosialtjenester for eldre. Eldre trenger som alle andre å være aktive for å forbygge sykdom og fremme helse, men er det bare fysisk trening som hjelper? Mens vi venter på eldrebølgen diskuterer hvordan normale aldersrelaterte endringer og funksjonsnedsettelser kan få konsekvenser for hverdagsaktiviteter og viser også hvordan helsepersonell kan legge til rette for deltakelse i helt ordinære hverdagsaktiviteter for å fremme helse og bedre psykisk og fysisk funksjon. Boken gir praktiske eksempler på tilrettelegging for en hverdag hvor eldre opplever å delta i sitt eget liv, ut fra egne forutsetninger. Den kommende generasjonen av sekstiåttere vil være en del av eldrebølgen, og aldring må ses i lys av det livet den enkelte har levd. Målsettingen er derfor å gi studenter og fagpersonell metoder og redskaper til å samarbeide med den enkelte for å kartlegge hva som bidrar og hva som kan hindre personen i å delta som han eller hun selv ønsker. Myking, John Ragnar m.fl. / Hardanger. Bd.1-3 : ei regionhistorie 45.4 Hardanger Fagbokforlaget 2015, ISBN , 1036 s. 240 x 170 mm. ib. kr. 1614,00 / 1291,00 Hardanger har vorte sjølve symbolet på det norske, men er likevel noko for seg sjølve. Hardanger, ei regionhistorie, vert gitt ut i tre rikt illustrerte band hausten Verket fortel historia om folket langs fjorden, frå dei første jegerane busette seg under ein heller i Herand, til dagen bilane byrja kryssa brua over fjorden mellom Bu og Vallavik. Band 1 fortel om utviklinga frå steinalderen og fram mot jordbrukssamfunnet kring Band 2 fortel om moderniseringa av bondesamfunnet fram mot Band 3 fortel om tida etter at storindustrien og fruktdyrkinga for alvor gjorde sitt inntog i regionen etter 1900.

9 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 9 AF 18 Groftved, Jesper / Underbara Sverige : guide för utflykter året runt från norr till söder 45.6 Norstedts 2015, ISBN , 298 s. 255 x 195 mm. hft. kr. 298,00 / 238,40 Boken fokuserar på aktiva upplevelser för hela familjen. Besök vackra naturområden, viltparker, slott och borgar. Strosa i historiska städer och intressanta bruksmiljöer. Hitta till mindre och lite annorlunda museer, konstnärs- och författarhem, etc. Läs om Sveriges nationalparker och sevärdheter/områden som är en del av Unescos världsarv. Underbara Sverige guidar till pittoreska trädgårdar, kaféer och konditorier. Gör avstickare till små gårdar och gårdsbutiker som säljer sina egna produkter och regionala specialiteter. Boken som är uppdelad i olika regioner har kartor och beskrivningar som ger förslag på olika utflykter för varje område. Vandrings- och cykelturer eller en vacker väg för bilturen. För respektive område finns platser eller sevärdheter beskrivna. Ottosson, Mats / Nya Upplev Sverige 45.6 Bonnier Fakta 2015, ISBN , 576 s. 267 x 200 mm. ib. kr. 399,00 / 319,20 Nya Upplev Sverige är din guide till tusentals upplevelser och resor landet runt. Det är den bästa och mest omfattande Sverigeguide som givits ut och den mest aktuella. Nu kommer den i en utökad och uppdaterad utgåva där text, bild och utseende har arbetats om från grunden. Utöver de 3000 resmål som beskrivs i den första utgåvan har över hundra nya resmål lagts till och även flera hundra nya tips på Bo, Äta, Göra och Deli. Dessutom finns ett oemotståndligt kapitel med topplistor över det bästa Sverige har att erbjuda. Aarseth, Wenche / Lederskap i prosjekter 60.1 Fagbokforlaget 2015, ISBN , 204 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 681,00 / 544,80 Denne boken handler om lederskap. Den begrenser seg til lederskap i prosjekter og er myntet på prosjektlederen og hans/hennes lederoppgaver. Prosjektlederskap handler om hvordan prosjektlederen skaper retning, fremdrift og samspill, og gjennom dette sikrer at organisasjonen gjør en best mulig jobb i å realisere prosjektets mål. Boken har et forretningsperspektiv og et globalt perspektiv. Den tar opp tema som prosjektlederrollen, prosjektprosessen og prosjektets interessenter, samarbeid, konflikter og kommunikasjon, teamutvikling, kontraktsledelse, beslutningsstøtte og kunnskapsledelse. Orvik, Arne / Organisatorisk kompetanse : innføring i profesjonskunnskap og klinisk ledelse (2.utg.) 61 Cappelen akademisk 2015, ISBN , 376 s. 238 x 169 mm. hft. kr. 629,00 / 503,20 Organisatorisk kompetanse gir en innføring i profesjonskunnskap og ledelse for helsepersonell. Den viser hvordan klinisk kompetanse henger sammen med kunnskaper og ferdigheter innen organisering. Forfatteren utdyper hva som skal til for at kvalitet og pasientsikkerhet, effektivitet og profesjonsutøverens integritet skal bli ivaretatt. Boka forbereder også studenter på overgangen fra studier til yrkesutøvelse. Boka viser blant annet hva som skal til for at profesjonsutøvere kan. Opprettholde kvalitetsnormen i pasientbehandlingen Samhandle tverrprofesjonelt Lykkes med å delta i endrings- og forbedringsarbeid Organisere og lede Styrke den selvstendige yrkesrollen. Organisatorisk kompetanse er en grunnbok for helsefagstudenter innen bachelorutdanningene. Boka gir også basiskunnskap for studenter innen videreutdanning og masterstudium, og er nyttig for alle som vil kvalifisere seg for lederroller innen helsefagene.

10 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 10 AF 18 Paulsson, Berit (red.) / Rutiga kokboken : grundkokboken med över recept för stora och små hushåll Massolit Förlag 2015, ISBN , 732 s. 247 x 175 mm. ib. kr. 467,00 / 373,60 Rutiga kokboken är en sann trotjänare i köket och med nästan 1,3 miljoner sålda ex genom åren är den en vanlig syn i svenska kök. Noga provlagade recept, gedigen fakta, smarta tips och pedagogiska steg för steg-bilder gör Rutiga kokboken oumbärlig i såväl studentlyan som storfamiljen. År 2015 fyller boken 35 år och lagom till jubileet kommer en uppdaterad utgåva. Nya och spännande rätter varvas med älskade klassiker i bokens mer än 1500 recept. Här finns också snabbguider till recept på glutenfria rätter och middagar som är lätta att laga, tips på buffémenyer och listor på saker som är bra att ha hemma. Denna nya version har dessutom fått en ny och tydlig kapitelindelning, nytt utseende och förstås en rad nya härliga bilder. Berit Paulsson har uppdaterat denna nya utgåva. Hon är en skicklig receptmakare med uppdragsgivare som Arla och Allt om Mat. Ergon, Mats / Att använda ord för konstverk : en konstbok i serien Från istiden till dagens sjuka vatten 70 Carlsson 2015, ISBN , 319 s. 220 x 212 mm. hft. kr. 399,00 / 319,20 Att använda ord för konstverk består av konstnären Mats Ergons ihopsamlade och strukturerade bordteckningar, gjorda av Konstnärsklubbens mångkunniga och flitiga medlemmar genom åren. Texterna består av tidens tongivande konstkritikers/recensenters, museichefers, författares och konstnärers beskrivningar av upplevelser och konstsyn. Alltifrån ett beslut fattat 1886 om att lägga papper på bordet för att teckna och anteckna på. Utgångspunkten är ca ihopsamlade och arkiverade bordteckningar som Mats Ergon gått igenom och gjort ett urval av. Det blir en kavalkad med teckningar över 100 års aktiviteter, oftast porträtt. Mats Ergon för pennan när det gäller kommentarer, spetsigt och träffsäkert. En stor del av 1900-talets kulturpersonligheter virvlar förbi. Mats Ergon ( ) var under många år sekreterare i Konstnärsklubben. Han var både fil. kand och utbildad vid Konstakademien. Många utställningar, både i Sverige och utomlands, finns representerade vid de stora museerna. Han har tidigare skrivit om koppargrafik och även om Konstnärsklubbens bordteckningar. Grandin, Karl (red.) / Vetenskapsakademiens porträttsamling 70 Bokförlaget Atlantis 2015, ISBN , 240 s. 240 x 170 mm. ib. kr. 437,00 / 349,60 Vetenskapsakademien har en unik men okänd samling porträtt av berömda svenska vetenskapsmän från 1700-talet och framåt, skapade av samtidens främsta konstnärer. I detta praktverk möter du botaniker, kemister, fysiker, medicinare och andra vetenskapens hjältar, från Roslins berömda porträtt av Carl von Linné till Bo Larssons av Kerstin Fredga, akademiens första kvinnliga preses. Högardh-Ihr, Christina / Nya blommande skönheter från gamla engelska tidskrifter : om Curtis s Botanical Magazin och Edwards s Botanical Register 70 Bokförlaget Atlantis 2015, ISBN , 200 s. 240 x 170 mm. ib. kr. 408,00 / 326,40 Blomsterbilderna i engelska Curtis s Botanical Magazine och Edwards s Botanical Register var utsökta och bakom dem stod ofta skickliga kvinnliga konstnärer. Här presenteras ett urval bilder, från slutet av 1700-talet till 1800-talets första hälft. Växterna är valda med tanken att den som vill odla något nytt, fast det egentligen är gammalt, ska kunna göra det i sin egen trädgård.

11 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 11 AF 18 Selvik, Randi M. (red.) / Lidenskap eller levebrød? : utøvende kunst i endring rundt Fagbokforlaget 2015, ISBN , 338 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 508,00 / 406,40 Denne boken kaster nytt lys over en periode i norsk kunstliv som lenge har vært ignorert. I tiårene rundt 1800 var det bare noen av aktørene innen de utøvende kunstartene opera, teater og dans som hadde kunsten som yrke. Dette var dilettantenes store periode, men deres prestasjoner har lenge vært sett ned på. Et klart skille mellom amatør og profesjonell var heller ikke etablert det skjedde nettopp i denne overgangsperioden. Med profesjonaliseringen av kunstfeltet utover 1800-tallet gikk dilettantbegrepet fra å være en hedersbetegnelse til å bli et skjellsord, og det til tross for at dilettantenes virksomhet var selve grunnlaget for den profesjonelle kunsten slik vi kjenner den. Gradvis utviklet det seg en ny kunstforståelse og nye kriterier for hva kunst skulle være. Utviklingen gikk ikke i samme takt på de ulike kunstfeltene, og konsekvensene av profesjonaliseringen var også ulike. Denne boken tar opp en rekke problemstillinger rundt forholdet mellom dilettantvirksomhet og profesjonell kunstutøvelse som i svært liten grad har vært behandlet innen norsk danse-, teater- og musikkvitenskap tidligere. Hvattum, Mari / Hva er arkitektur 71 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 148 s. 180 x 116 mm. hft. kr. 216,00 / 172,80 Det er umulig å unnslippe arkitektur. Bygninger, byer og landskap kan være vakre eller stygge, brukbare eller uhensiktsmessige, men de virker på oss gjennom hele livet og kan vanskelig velges vekk. Derfor er arkitektur viktig. hva er ARKITEKTUR er en engasjert introduksjon til arkitektur som fenomen og fag. God arkitektur har med omsorg og overraskelse å gjøre, hevder Hvattum. Ved hjelp av velvalgte eksempler fra samtid og fortid beskriver hun arkitektur som et rikt, innviklet og mangfoldig felt som spenner fra konkret materie til abstrakte forestillinger, og fra dørhåndtaket til byen og landskapet. Mari Hvattum er arkitekt og arkitekturhistoriker, professor i arkitekturhistorie og -teori ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Lundevall, Tarald / Arkitektarbeid : profesjonskunnskap for arkitekter 71 Fagbokforlaget 2015, ISBN , 181 s. 240 x 192 mm. hft. kr. 431,00 / 344,80 Profesjonskunnskap gjør overgangen fra arkitektstudier til en turbulent arbeidsverden lettere. Bokas hensikt er å gjøre studenter og yngre arkitekter fortrolige med de vanligste oppgaver, prosesser, begreper og verktøy arkitekten møter. Forfatteren, Tarald Lundevall, beskriver den utøvende arkitektens rolle i samfunnet og i typiske oppdragssituasjoner og gjennomgår offentlig- og privatrettslige rammebetingelser for utøvelse av faget. Han legger stor vekt på kommunikasjon; arkitektens evne til å kommunisere godt er avgjørende for å lykkes profesjonelt. Arkitektene har en særskilt viktig oppgave i å formulere - og deretter forme - produkter og prosesser på en måte som også synliggjør samfunnets kulturelle verdier. Disse utfordringene er ikke blitt mindre i en globalisert, kompleks og dynamisk verden. Forfatteren beskriver slike utfordringer og peker på nye arkitektroller som skapes i endringsprosessen. Det er tidligere utarbeidet svært lite læremateriell i Norge om profesjonskunnskap for arkitekter. Denne boka er basert på Tarald Lundevalls brede erfaringer både som offentlig ansatt og privatpraktiserende arkitekt, fra Vesterålen til Egypt. Tarald Lundevall er partner i Snøhetta og professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Björklund, Sören / Ivan Lönnberg : konstnären som stupade i första världskriget 72 Carlsson 2015, ISBN , 274 s. 207 x 160 mm. ib. kr. 360,00 / 288,00 Ivan lönnberg hann inte fylla 27. Han föll för en tysk kula 1918, ett halvår före första världskrigets slut. Han hade då kämpat som frivillig i franska Främlingslegionen i nästan fyra år. Men vad hade han i kriget att göra? Han hade tävlat i olympiska spelen i Stockholm och samtidigt haft framgångar som konstnär. Han var en lovande modernist och ingick i en stor krets av unga artister. Siri Derkert stod honom nära. Till Paris reste han för att studera och leva livet, togs emot med öppna armar och verkade nära storheter som Modigliani och Picasso. Ivan Lönnberg kom från en respekterad familj men var ett oäkta barn, som det hette på den tiden. Skandalen tystades ner och det bidrog till att hans person är okänd för de allra flesta. Långt senare avslöjas vem som var hans biologiska far och att Ivan som konstnär, medvetet eller omedvetet, gått i sin berömda pappas fotspår.

12 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 12 AF 18 Røsler, Alexander / Dokumentarfilmens spesielle utfordringer : virkelighetens villnis 77.6 Cappelen Damm akademisk 2015, ISBN , 151 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 314,00 / 251,20 Film er kanskje den mest komplekse kommunikasjonsformen som finnes. Når hensikten er å kommunisere og formidle en sak, en historie eller en fortelling, må budskapet i filmen være i samsvar med regissørens intensjoner. Boka Dokumentarfilmens spesielle utfordringer.redegjør for noen av de grunnleggende betingelsene som må oppfylles for å skape en vellykket dokumentarfilm. Forfatteren tydeliggjør også noen sentrale kjennetegn for ulike fortellersjangre, og prosessene i konstruksjonen av en dokumentarfilm, som research, manusutvikling, foto, klipp, casting og balansen mellom bilde og ord. Røsler belyser en rekke problemstillinger i arbeidet med dokumentarfilm som er vesensforskjellige fra fiksjonsfilm, og som tidligere ikke har vært beskrevet. De fleste bøker om og undervisning i dramaturgi tar utgangspunkt i Aristoteles ( f.kr.) modell, der konflikten er et sentralt moment. Forfatteren peker på noen alternative innfallsvinkler og begreper som har vist seg å være svært nyttige for dokumentarister. Med sin utdannelse som sosialantropolog trekker han veksler på dette og tilliggende fagområder for å gi en mer overordnet forståelse av hvorfor gode filmer klarer å fylle både de små og store formater, og hvorfor andre har problemer med å holde publikum fast. Anvik, Elisabeth / Raffe riff : sanger i sirkel 78 Fagbokforlaget 2015, ISBN , 111 s. 260 x 170 mm. Spr. kr. 176,00 / 140,80 Raffe riff : sanger i sirkel er en bok for alle som er interessert i vokalt musikkarbeid med både barn og voksne. Ideen til boka har vokst fram i musikalske møter med barn og lærerstudenter gjennom flere år. Boka presenterer hvordan man kan leke seg med vokal flerstemmighet ved å bruke ostinater. Et ostinat er et motiv eller en karakteristisk melodi som stadig gjentas i samme stemme. Raffe Riff inneholder både kjente og nye sanger. Til hver av sangene har vi laget ostinatbaserte arrangementer som alle inneholder flere ostinater. Arrangementene er delt inn i tre nivåer der ostinatene legges på lagvis etter hvert som man får mer trening i å synge flerstemt. Raffe Riff har derfor en god progresjon fra nybegynnernivå til de mer erfarne. Fossberg, Harald / Nyanser av svart : historien om norsk black metal 78 Cappelen Damm 2015, ISBN , 223 s. 225 x 215 mm. ib. kr. 465,00 / 372,00 Norsk.black metal - eller svartmetall - ble kjent for det brede publikum tidlig på 90-tallet på grunn av kirkebranner og drap. Røttene til denne musikksjangeren, der norske band nå regnes blant de største i verden, ligger imidlertid et tiår lenger tilbake i tid. I dag turnerer norske.svartmetallband verden over og selger hundretusener av plater. Norsk.svartmetall er blitt stueren, de største bandene har toppet den norske.albumlisten, og svartmetallband har også deltatt i Melodi Grand Prix. Her går musikkjournalisten Harald Fossberg bak overskriftene og inn.på historien om fremveksten av sjangeren. Flere av de viktigste aktørene.forteller historien med sine egne ord, og begynner med begynnelsen, da gutter i starten.av tenårene rundt om i Norge ble brevvenner og byttet kassetter med.hverandre før de møttes og dannet band, og viser hvordan musikkscenen utviklet.seg.

13 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 13 AF 18 Johansson, Karl G. (ed.) / Riddarasögur : the translation of European court 81 culture in medieval Scandinavia Novus 2015, ISBN , 354 s. 235 x 150 mm. ib. kr. 473,00 / 378,40 Chivalric literature was introduced to the North early in the thirteenth century. We know that Tristrams saga ok Ísondar was translated into Old Norse in the year 1226 by a certain Brother Robert, and in the prologue where the translator names himself, he claims that he did the translation at the request of King Hákon Hákonarson. In four other translations, Elíss saga, Ívens saga, Mottuls saga and Strengleikar, it is said that the work was done at the king s request. It has been a matter of discussion whether references to the king can be trusted or should be taken as literary clichés. References to authorities are in many cases false. However, if such references stem from translations in the king s own time and in his milieu, they are most likely reliable, since it would be an insult to honour the king for something he had not done. It cannot be proven that references to King Hákon are original and stem from the king s own time in these five works, but the only surviving manuscript of Strengleikar, Uppsala, De la Gardie 4-7 fol, was probably written only a few years after the king s death, and the mentioning of the translator as Brother Robert in Tristrams saga ok Ísondar and as Abbot Robert in Elíss saga - who in all likelihood is the same man as Brother Robert after his promotion to Abbot - do also indicate that the prologue with the reference to King Hákon is original. This little detail with the titles indicates at least that the prologues were written in the time of Robert, the translator. The direct references to the king in the prologues of these translations, as well as what we know about the milieu in the Norwegian court in King Hákon s time from other sources, indicate that the king himself and the circles around him were the driving forces behind the introduction of chivalric literature to the North. Larsen Ann Sylvi / Gode grøss : skrekkfiksjon for og av barn 81 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 192 s. 241 x 169 mm. hft. kr. 386,00 / 308,80 Det er mange veier til målet om å få barn til å skrive og lese godt. Et middel som brukes alt for sjelden er grøsseren. Siden årtusenskiftet har grøssersjangeren blomstret i barne- og ungdomslitteraturen, og alle de store norske forlagene har i dag sin egen grøsserserie for barn. Seriene har store leserskarer, og barn tar ofte sjangeren i bruk når de skriver fortellinger i skolens regi. Men blir sjangerens potensiale utnyttet? En dyp fascinasjon for barns fantastiske, grusomme tekster er utgangspunktet for denne boka, som er det første større arbeidet på norsk som tar for seg barnevarianten av grøsseren. Forfatteren forklarer hva som gjør barn redde og hvorfor de tiltrekkes av skrekkfiksjon. Hun presenterer også ulike typer skrekkfiksjon og gir en kort oversikt over grøsserens historie. Slik forstår leseren hvilket landskap barnas skrekkhistorier skriver seg inn i. Boka byr på en oversikt over dagens norske skrekkfiksjon for barn opp til 13 år, og instruktive analyser av enkeltverk. Boka gir også analyser av en rekke grøssere laget av barn, både muntlige og skriftlige, og gir læreren godt grunnlag for å jobbe konstruktivt med sjangeren slik at fortelleteknikk, fantasi, lese- og skriveglede får blomstre. Boka henvender seg til litteraturinteresserte, studenter og lærere som ønsker å forstå sin samtids litteratur. Selboe, Tone / Hva er en roman 81 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 160 s. 179 x 116 mm. hft. kr. 236,00 / 188,80 Vi sluker romaner. Ingen skjønnlitterær sjanger har så mange lesere. Hva er det med romanene som gjør at de engasjerer oss så sterkt? Hva er en ROMAN gir en kort, begeistret introduksjon til romansjangeren. Den utforsker romanen både historisk, tematisk, litteratursosiologisk og antropologisk. Forfatteren diskuterer romansjangerens tilblivelse og gir leseren verktøy til å forstå hvordan romanens fortellerteknikk påvirker dens lesere. Her er også stoff om romanens materialitet og om dens lesere og kritikere. Vil romanen dø i en tid der vi overveldes av påkostede tv-serier som låner mange av romanens fremste kjennetegn? Det er bare et av flere interessante spørsmål Tone Selboe er opptatt av. Mest brenner hun for å sirkle inn hva det er som gjør at romanen engasjerer sine lesere. En sentral påstand er at romanen gir en privilegert inngang til å forstå forholdet mellom mennesker. Og kanskje er alle romaner kjærlighetsromaner når det kommer til stykket? Tone Selboe er professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

14 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 14 AF 18 Fodstad, Lars August / Moderne gjennombrudd og sammenbrudd : Alexander L. Kiellands Jacob Novus 2015, ISBN , 352 s. 230 x 155 mm. hft. kr. 445,00 / 356,00 Alexander L. Kielland regnes som en av Norges fremste representanter for litterær realisme og den såkalte gjennombruddslitteraturen mot slutten av 1800-tallet. I Jacob (1891) møter vi imidlertid en hovedperson som både truer med å sprenge den realistiske romanformen og legge modernitetens fremskrittsoptimisme i grus. I Gjennombrudd og sammenbrudd utforskes Kiellands siste roman i lys av samtidens forestillinger om kultur og dannelse, masse og elite, markedsøkonomi og demokrati. Den tematiske analysen kombineres deretter med en undersøkelse av den litterære formen Kielland utvikler mot slutten av forfatterskapet. Med Jacob kan det synes som om det moderne gjennombrudd får sitt sammenbrudd - både estetisk og ideologisk. En utforsking av denne ene romanen blir derfor utgangspunkt for en mer omfattende diskusjon - om Kiellands forfatterskap, om litterær realisme, og om modernitetskritiske tendenser som peker fra Kiellands tid og frem mot vår egen. Lindgren, Astrid / Krigsdagböcker Salikon Förlag 2015, ISBN , 348 s. 222 x 182 mm. ib. kr. 346,00 / 276,80 Under hela kriget skriver Astrid Lindgren dagbok där hon berättar om vardagen i Stockholm, om det som händer i världen och om Sveriges agerande under kriget. Astrid Lindgrens krigsdagböcker är en mycket personlig skildring av hur dramatiska världshändelser påverkar oss alla. Texten är laddad med stor sorg och förfäran. Det här är före Astrid Lindgrens tid som världsberömd författare; den första boken om Pippi Långstrump kommer ut samma år som kriget slutar, Blandat med Astrid Lindgrens egna anteckningar innehåller dagböckerna mängder av utklippta artiklar ur svenska tidningar som hon kommenterar. I boken återfinns över 70 faksimilbilder av dagboksuppslagen och många hittills opublicerade familjebilder från krigsåren. Författaren Kerstin Ekman, som kände Astrid Lindgren, skriver förord och Astrids dotter, Karin Nyman, skriver efterord. I maj 2015 släpps Astrid Lindgrens krigsdagböcker så som hon skrev dem. Ett unikt dokument från en vanlig människa och en av världens mest kända svenskar. Totalt är det 17 dagböcker som kommer ut i bokform. Wassholm, Johanna / Svenskt, finskt och ryskt : nationens, språkets 81.7 och historiens dimensioner hos E.G. Ehrström Svenska Litteratursällskapet i Finland 2015, ISBN , 217 s. 240 x 150 mm. hft. kr. 497,00 / 397,60 Eric Gustaf Ehrström ( ) var lektor i ryska och blev kyrkoherde i S:ta Katarina svenska församling i S:t Petersburg. Han var en av de tidigaste förespråkarna för finskan som nationalspråk, men hävdade också att kunskaper i ryska språket var en nationalnödvändighet i Finland, medan han i det mångspråkiga S:t Petersburg däremot såg det som sin uppgift att försvara det svenska modersmålet. Vilka faktorer bidrar till att en individ i olika situationer betonar aspekter av det nationella på olika sätt? Hur byggs nationella identiteter upp? Johanna Wassholm undersöker i denna bok, som bygger på hennes doktorsavhandling, hur Ehrström under olika tider och i olika sociala roller såg på finskt, svenskt och ryskt. Den tidsperiod som granskas, , är särskilt fruktbar för en undersökning av synen på det nationella, på betydelsen av nation, språk och historia. Perioden var en brytpunkt mellan upplysningen och romantiken, och för Finlands del också en period av geopolitisk omvälvning som aktualiserade frågan om vad storfurstendömet Finland och dess invånare egentligen blev år Fjæren, Eline Lund / Klokken og sengen : roman 85 Oktober 2015, ISBN , 140 s. 210 x 139 mm. ib. kr. 384,00 / 307,00 Hun er nitten år og har nettopp flyttet til Bergen der hun skal bo i en ettromsleilighet. Hun søker på jobber hun håper hun ikke får og møter ikke til forelesningene på universitetet. Hun har en venn i den nye byen, Julie. Det er alltid Julie som ringer, aldri omvendt. Og mannen hun pleide å treffe før, vil komme på besøk. Iblant er stedet hun kommer fra så tydelig for henne: den døde ormen hun syklet forbi hver dag en hel sommer, den glødende elgkroppen som hang fra taket etter jakten hun var med på, moren som mistet et barn. Men nå har hun valgt et voksenliv i byen over fjellet. Aller mest ønsker hun å være alene, selv om det betyr å være blakk, ensom, langsom. Klokken og sengen er et portrett av en ung kvinne i en ny by.

15 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 15 AF 18 Ribe, Kristin / Lyte : roman 85 Oktober 2015, ISBN , 137 s. 210 x 139 mm. ib. kr. 407,00 / 325,00 En voksen kvinne er blitt alvorlig syk og velger isolasjon framfor behandling. Hun er ofte i skogen, går på tømmerveier, kjenner regn og barnåler falle på hodet. Hva vil det si å la naturen rå? Hva er viktig før døden? I leiligheten skriver hun lange lister over fine ting i livet, det hun nå velger bort: appelsin i snøfonna på skitur, tre flasker vin med to venner. Det er en som heter E., som hun gjerne vil fortelle alt til, men når de møtes er den ærlige samtalen umulig å ta. Skomsvold, Kjersti Annesdatter / Meg. meg, meg Aschehoug 2015, ISBN , 80 s. 213 x 134 mm. ib. kr. 314,00 / 251,20 85 U I Kjersti Annesdatter Skomsvolds barnebokdebut, Meg, meg, meg, møter vi 11 år gamle Marte som syns det er vanskelig å være storesøster. Hvordan skal hun klare å beskytte lillebroren mot alt som er farlig her i verden selv om hun gjør sitt beste for å passe på? Mamma sier at Marte sikkert vil føle seg bedre om hun skriver ned det hun er redd for. Da får hun liksom kvittet seg med det som er vanskelig. Selv om Marte ikke vil kvitte seg med broren sin, gir hun skrivingen et forsøk. Egentlig skal det handle om lillebroren, men strengt tatt kommer det til å handle mest om henne selv. Ahlin, Lars / Noveller i urval 87 Albert Bonniers Förlag 2015, ISBN , 290 s. 235 x 158 mm. ib. kr. 340,00 / 272,00 I denna urvalsvolym med noveller av Lars Ahlin samsas de bästa av hans kortare texter. Urval: Lars Andersson Mårtenson, Jan / Medicis ring 87 Wahlström & Widstrand 2015, ISBN , 335 s. 235 x 160 mm. ib. kr. 359,00 / 287,20 Toscana är skådeplatsen för årets Homandeckare. Johan Kristian Homan, den stillsamme antikhandlaren från Köpmangatan i Gamla stan, lockas med på en semesterresa av vännen, trätobrodern och kollegan tvärs över gatan, Eric Gustafson. Målet är den medeltida byn Panicale där tiden i de trånga gränderna verkar ha stått stilla i hundratals år, och ett pittoreskt hotell som visar sig hysa en samling minst sagt udda stamgäster. Kulturhistoriska utflykter, soldränkta viner, det italienska köket och värmen är precis vad de båda herrarna söker. Lugn och stillhet. Tid för avkoppling och laddning av batterierna efter en lång, trist vinter. Dessutom attraherar det överdådiga kulturutbudet i Toscana Homan: Florens, staden där familjen Medici dominerade politik och kyrka under århundraden, Florens med sina många konstskatter och sin berömda arkitektur, Uffizierna, kyrkorna, palatsen. Och så vill han återse sin stora kärlek, den undersköna Venus på Botticellis stora duk, Venus födelse. Men så avbryts den idylliska bildningsresan abrupt och motvilligt dras Homan in i en händelseutveckling med oanade konsekvenser. Odensten, Per / Människoätarens skugga 87 Norstedts 2015, ISBN , 233 s. 218 x 141 mm. ib. kr. 371,00 / 296,80 Det är en väktare och hans fånge. Pennan förs av väktaren Leon, en före detta analfabet. Bakom fångens ansikte skymtar den socialistiske skriftställaren Antoni Gramsci. I sin journal beskriver Leon deras gemensamma skuggliv i en nästan total isolering. Hur deras identiteter konfronteras, nöts ner och ibland glider in i varandra. Leon skildrar hur hela hans existens i grunden skakas av en förtärande förälskelse i den kvinna som är Fångens enda tillåtna kontakt med omvärlden. Hur alla tre förändras av spelets villkor. Det är en kamp i falskhet, där den som drar längsta strået bäst behärskar konsten att dölja och vilseleda.

16 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 16 AF 18 Sagfors, Jerker / De döda kommer från Karelen 87 Wahlström & Widstrand 2015, ISBN , 112 s. 194 x 170 mm. hft. kr. 275,00 / 220,00 I den fattiga och eftersatta centraleuropeiska byn Federsee städas slaktarens skjul ur och man dekorerar med vildblommor och ris. Borgmästaren håller tal för att lugna invånarna, men varnar samtidigt för de ondskefulla finnarna. Federseeborna förenas i sin rädsla för finnen, som befaras komma österifrån för att dränera deras livsviktiga kärr och nattetid smyga omkring i byn i sin jakt på människokött. Med vidskepelse och indoktrinering övertygas byborna om att de bör slå ihjäl och begrava förbipasserande främlingar i kärret. Något håller dock på att hända; kärret bubblar av mosslikens långsamma uppvaknande, oseende ögon stirrar upp från myrens botten, naturens krafter gör sig påminda. Det finns till och med bybor som börjat ifrågasätta om det verkligen är finnen som är fienden. I Strasbourg sitter samtidigt en observatör som notarieför människans förehavanden och den oro som får Jorden att förbereda sig för revolt. De döda kommer från Karelen är en diktberättelse om ovillkorlig symbios, om mekanismerna bakom undergången, om att byta blickriktning och titta upp mot universum och ner i den bruna jorden. Brunsta, Endre (red.) / Rom for språk : nye innsikter i språkleg mangfald 89 Novus 2015, ISBN , 306 s. 247 x 180 mm. ib. kr. 445,00 / 356,00 Kva er det som skal til for at språkleg mangfald skal slå positivt ut for individ og for samfunn? Korleis kan idealet om språkleg mangfald verta forpliktande? Og korleis forstår og handterer ulike samfunn språkleg mangfald utan at det vert eit problem? Dette er blant spørsmåla som vert analyserte og drøfta i denne boka. Artiklane i boka er grupperte i tre delar. Den første delen handlar om korleis språkleg mangfald kan handterast gjennom språkpolitikk. Den andre delen handlar om dei kognitive romma for språkleg mangfald. Den tredje delen handlar om korleis språkleg mangfald vert forstått og praktisert av ulike språkbrukarar. Artikkelforfattarane er språkforskarar frå Noreg, Sverige, Finland, Færøyane og Canada. Hoel, Kåre / Bustadnavn i Østfold 12 : Rødenes og Rømskog Novus 2015, ISBN , 267 s. 240 x 170 mm. ib. kr. 377,00 / 301,60 Bustadnavn i Østfold, Rødenes og Rømskog, er bind 12 i et verk som etter hvert vil omfatte alle kommuner i Østfold. Verket er en sterkt utvidet og revidert utgave av Oluf Ryghs Norske Gaardnavne (bind 1 Smaalenenes Amt, 1897). Rygh begrenset seg i all hovedsak til navn på matrikkelgårdene, men nå er også navn på andre bebyggelser tatt opp til drøfting, samtidig som gårdsnavnene gis en fyldig behandling - både språklig og kulturhistorisk. Hoel, Kåre / Bustadnavn i Østfold 13 : Hvaler Novus 2015, ISBN , 317 s. 240 x 170 mm. ib. kr. 500,00 / 400,00 Bustadnavn i Østfold, Hvaler, er bind 13 i et verk som etter hvert vil omfatte alle kommuner i Østfold. Verket er en sterkt utvidet og revidert utgave av Oluf Ryghs Norske Gaardnavne (bind 1 Smaalenenes Amt, 1897). Rygh begrenset seg i all hovedsak til navn på matrikkelgårdene, men nå er også navn på andre bebyggelser tatt opp til drøfting, samtidig som gårdsnavnene gis en fyldig behandling - både språklig og kulturhistorisk.

17 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 17 AF 18 Hobson, Rolf / Europeisk politisk hisotrie : Cappelen Damm akademisk 2015, ISBN , 486 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 579,00 / 463,00 På 1700-tallet fantes det en rekke forskjellige politiske regimer i Europa, blant annet eneveldet, adelsrepublikker, autokrati, konstitusjonelt monarki og føderative ordninger. Oppløsningen av standssamfunnets rettslige ulikhet var uttrykk for en liberalisering, som sammen med demokratiseringen og nasjonalismen skapte nye former for legitimitet og nytegnet Europakartet. Etter den franske revolusjonen oppsto politiske regimer som påberopte seg demokratisk legitimitet, men nye former for despoti oppsto under revolusjonskrigene. Utover på 1800-tallet ble imidlertid det konstitusjonelle monarkiet, med et voksende demokratisk innslag, den dominerende regimeformen. Samtidig utfordret nasjonalstaten de multinasjonale rikene, og de europeiske statene eksporterte en form for opplyst enevelde til sine oversjøiske kolonier. Nasjonalismen skjerpet konkurransen innenfor statssystemet mot slutten av århundret, noe som bidro til utbruddet av første verdenskrig. De krigførende statene mobiliserte ressurser i et hittil ukjent omfang og skapte forutsetningene for nye totalitære bevegelser og regimer. Den første ettpartistaten oppsto i Sovjetunionen etter en ødeleggende borgerkrig. Mellomkrigstiden ble preget av polarisering mellom uforenlige regimer etter hvert som det parlamentariske demokratiet ble skjøvet til side i en rekke stater, til fordel for autoritære og fascistiske regimer. De ideologiske motsetningene formet i stor grad andre verdenskrig, da det nazistiske Tyskland forsøkte å etablere et raseimperium i Europa. Lomfors, Ingrid / Blind fläck : minne och glömska kring svenska Röda korsets hjälpinsats i Nazityskland 1945 Atlantis 2015, ISBN , 172 s. 213 x 140 mm. ib. kr. 239,00 / 191,20 I slutet av andra världskriget räddade Svenska Röda korset tusentals människor från tyska koncentrationsläger till friheten i Sverige. Efter kriget blev minnet av denna heroiska insats en viktig byggsten i konstruktionen av kollektiv svensk identitet och självbild. Även i relation till omvärlden blev dessa erfarenheter en nationell symbol för det goda samhället. Men hjälpinsatsen hade en baksida. Det förekom en byteshandel med människor. I Blind fläck visar historikern Ingrid Lomfors hur händelser som inte passat in i hjältebilden fallit ur historieskrivningen. Genom att identifiera och plocka isär beståndsdelarna från traditionell historiekunskap och samtidigt lyfta fram bortglömda berättelser skapar hon nya bilder av Sveriges berömda hjälpinsats. Bokens utgångspunkt är en fångtransport i mars 1945 då Svenska Röda korset hjälpte det nazistiska Tyskland att avlägsna franska fångar. Färden slutade i en humanitär katastrof. Valur, Ingimundarson (ed.) / Nordic cold war cultures : ideological promotion, public reception, and east-west interactions Aleksanteri Institute 2015, ISBN , 214 s. 210 x 155 mm. hft. kr. 324,00 / 259,20 Nordic Cold War Cultures explores representations of the cultural Cold War in the five Nordic countries. Taking into account various political contexts, the ten contributions written by Nordic scholars analyze the interaction between Nordic actors and the two superpowers, the United States and the Soviet Union through propaganda, cultural diplomacy, media narratives, civil defense programs, the role of intellectuals, and the politics of memory. The volume adds a depth to a narrative otherwise dominated by political and diplomatic approaches and creates insights into the cultural experiences of each Nordic country. It demonstrates how a combination of cultural and political approaches can help explain symbolic interactions and hierarchical relationships as well as elite and public perceptions of and attitudes towards the Cold War as an ideological struggle. Hellsing, My / Hedvig Elisabeth Charlotte : kungens svägerska 95.6 Bokförlaget Atlantis 2015, ISBN , 300 s. 216 x 160 mm. ib. kr. 350,00 / 280,00 Hedvig Elisabeth Charlotte kom år 1774 till Sverige för att bli hertig Carls maka och Gustaf III:s svägerska, men blev så mycket mer. I en hemlig journal porträtterade Hertiginnan Charlotte hovet, och hon utnyttjade sin ställning för att hjälpa fram sina vänner till uppdrag och ämbeten. När Gustaf III startade ett krig mot Ryssland och ville stärka enväldet under riksdagen 1789, beslöt hon att agera för att rädda Sverige även om det kunde få ödesdigra konsekvenser för hennes familj.

18 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 18 AF 18 Karlsson, Åsa (red.) / Karl XII och svenskarna i Osmanska riket 95.6 Bokförlaget Atlantis 2015, ISBN , 300 s. 216 x 160 mm. ib. kr. 350,00 / 280,00 Efter nederlaget vid Poltava tog Karl XII med sig sitt följe in i det Osmanska riket. Det skulle dröja fem år innan återfärden till Sverige Under större delen av denna tid styrdes Sverige i praktiken från Kungshuset i Varnitsa i dagens Moldavien. Utifrån bl.a. hittills okända dokument i Turkiet beskrivs hur mötet mellan svenskarna, den lokala befolkningen och myndigheterna gestaltade sig och hur det egentligen gick till när Sverige styrdes från det Osmanska riket. Wachenfeldt, Paula von (red.) / Det svenska begäret : sekler av lyxkonsumtion 95.6 Carlsson 2015, ISBN , 315 s. 217 x 179 mm. ib. kr. 369,00 / 295,20 Beteckningen Det svenska begäret avser att visa att fenomenet lyx vinner på att betraktas som ett dynamiskt element i sitt historiska, kulturella och samhälleliga sammanhang , resp talen har haft olika välbeställda grupperingar som skilt ut sig genom olika typer av lyx: slottsbyggen, lyxig klädsel och heminredning; stora egendomar och nybyggnation. I boken utforskas lyxens svenska historia från nya infallsvinklar med utgångspunkt i aktuell forskning av historiker, konst- och modevetare. Här skrivs om manlig resp. kvinnlig lyx i förordningar och modeartiklar; hur svensk aristokrati beställde lyxartiklar som kalescher och karosser; hur spetsar den vita lyxen demonstrerade välstånd; hur indigoblått markerade god ekonomi; hur borgerliga värderingar och ideal tar sig uttryck i lyxens tjänst. Hur lyx och begär demonstrerades i svensk film på talen; hur medelvägens lyx i form av franska hantverkstraditioner passade in i det svenska folkhemmet etc. Johnsson, Peter / Ukraina i historien : från äldsta tid till Carlsson 2015, ISBN , 443 s. 249 x 176 mm. ib. kr. 379,00 / 303,20 Ukraina i historien beskriver Ukrainas historia från äldsta tider till och med Majdanrevolutionen och den rysk-ukrainska konfliktens utbrott Peter Johnsson baserar sin bok på ett stort urval av vetenskapliga, historiska verk på flera språk. Det ukrainska folket har levt i Rysslands skugga i århundranden och därför har deras historia blivit okänd för de flesta européer, däribland svenskar. Självständigt blev landet 1991 men ukrainarnas historia sträcker sig mer än tusen år tillbaka i tiden. Peter Johnsson är en av Sveriges främsta kännare av Östeuropa. Han har sedan början av 1980-talet med Warszawa som fast utgångspunkt rapporterat för nordiska media i Central- och Östeuropa. Utvecklingen i Ukraina har han följt alltsedan landet utropade sin självständighet. Schlyter, Birgit / Utsiktsplats Istanbul : berättelser från turkfolkens värld Bokförlaget Atlantis 2015, ISBN , 200 s. 216 x 160 mm. ib. kr. 299,00 / 239,20 Istanbul är porten till turkfolkens värld en värld som sträcker bort mot bergstrakterna och ökenlandskapen bland mongoler och kineser. Turkiets turkar är centralasiatiska nomader som europeiserats, medan folken i Uzbekistan och Kazakstan skakar om sitt sovjetiska förflutna och försöker positionera sig i en allt mer oberäknelig omvärld. Birgit Schlyter låter oss lära känna dem och deras kulturer, myter och berättelser. Birgit Schlyter är professor och direktör Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul.

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori

Kristina Halkidis s Refleksjonsnotat 3. Refleksjonsnotat 3. vitenskapsteori Refleksjonsnotat 3 vitenskapsteori Diskuter om IKT-støttet læring er en vitenskap og problematiser etiske aspekter ved forskning i dette feltet. Kristina Halkidis S199078 Master i IKT-støttet læring Høyskolen

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140.

01.11.2012. Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6. Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth. 2) 29 a) 885. + 1 c) 140. Utmana studenter för att skapa motivation, resonemang och konstruktiv diskurs i klassrummet Ida Heiberg Solem Bjørnar Alseth Blekkflekkoppgaver Hvilke svar er mulige? 1) 8 2 a) 4-3 8 b) 5 c) 6 2) 29 a)

Detaljer

Helsesøsterkongressen Tromsø 23.- 25. april 2013. Greta Marie Skau Førsteamanuensis

Helsesøsterkongressen Tromsø 23.- 25. april 2013. Greta Marie Skau Førsteamanuensis Helsesøsterkongressen Tromsø 23.- 25. april 2013 Greta Marie Skau Førsteamanuensis } Sosiolog, fagbokforfatter } Førsteamanuensis ved Høgskolen i Narvik } Studieansvarlig for tverrfaglig veilederutdanning

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM

PEDAGOGISK PLATTFORM PEDAGOGISK PLATTFORM 2015 2018 BREDSANDKROKEN BARNEHAGE Innledning: I 2012 startet barnehagen opp et stort endrings- og utviklingsarbeid. Personalet lot seg da inspirere av Reggio Emilia filosofien og

Detaljer

Apr-13-08. Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008

Apr-13-08. Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008 Apr-13-08 Matematikkansvarlige i Kvam 10. April 2008 Apr-13-08 2 Dokumentasjon De voksne sin dokumentajon Barna sin dokumentasjon 1. Observasjon 2. Barneintervju 3. Film 4. Foto 5. Loggbok 6. Bok/perm

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

Forskningsbasert utdanning i BLU

Forskningsbasert utdanning i BLU Forskningsbasert utdanning i BLU Seminar om implementering av barnehagelærerutdanning SAS hotellet Oslo 17. januar 2013 Prorektor Ivar Selmer Olsen Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. - Et nytt fagområde. Av Kristina Halkidis S199078

Refleksjonsnotat 1. - Et nytt fagområde. Av Kristina Halkidis S199078 Refleksjonsnotat 1 - Et nytt fagområde Av Kristina Halkidis S199078 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Felleskurs i IKT- støttet læring... 3 Participatory Design... 3 Deltakeraktive læringsformer... 4

Detaljer

Skikkethet vs egnethet

Skikkethet vs egnethet Skikkethet vs egnethet Er det en rett å bli helsepersonell dilemma i utdanningsprosessen Hva er skikkethet og hva er egnethet? I Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, FOR-2006-06-30 defineres

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN

BRUELAND BARNEHAGE - PROGRESJONSPLAN 1-2 år Mål Eksempel Nær Barna skal oppleve et rikt språkmiljø, både verbalt og kroppslig. kommunisere en til en (verbal og nonverbal), og være i samspill voksne/barn, barn/barn. - bevisstgjøres begreper

Detaljer

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015.

KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE. Årsplan 2014-2015. KANUTTEN PRIVATE FAMILIEBARNEHAGE Årsplan 2014-2015. 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne annen barnehagevirksomhet,

Detaljer

Gode fagfolk vokser: Personlig kompetanse i arbeid med mennesker

Gode fagfolk vokser: Personlig kompetanse i arbeid med mennesker Gode fagfolk vokser: Personlig kompetanse i arbeid med mennesker Ved Greta Marie Skau FERDIGHETER FOR FREMTIDEN Stiftelsen SORs høstkonferanse Oslo 26.-27. okt 2017 Greta Marie Skau: Gode fagfolk vokser.

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Norsk 393 timer Fagkoder: NOR1211, NOR 1212 og NOR1213 Er hele faget godkjent? Ja Nei (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Muntlige tekster

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

Læreren Eleven Læreren og fellesskapet

Læreren Eleven Læreren og fellesskapet VEDLEGG: I Organisering av Læringsutbyttebeskrivelser (LUBer) Dybde forståelse Dybde Pedagogikk og elevkunnskap: GLU/NGLU/NGLUSS 5-10 (PEL 501, 502 og 503) - studieåret 2015-2016 forståelse DIDAKTIKK DIDAKTIKK

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

Praktisk-Pedagogisk utdanning

Praktisk-Pedagogisk utdanning Veiledningshefte Praktisk-Pedagogisk utdanning De ulike målområdene i rammeplanen for Praktisk-pedagogisk utdanning er å betrakte som innholdet i praksisopplæringen. Samlet sett skal praksisopplæringen

Detaljer

FORFATTER OG DRAMATIKER

FORFATTER OG DRAMATIKER HVORDAN BLI FORFATTER OG DRAMATIKER En lærebok av forfatter og dramatiker Glenn Belden Denne boken gir deg et godt innblikk i forskjellene mellom å skrive en bok, en film eller et teaterstykke. Her røpes

Detaljer

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse

H1 Gjøre rede for aktiviteter for barn og unges helse som kan fremme god fysisk og psykisk helse Halvårsplan H 2013: Helsefremmende arbeid (H) Vg2 Barne- og ungdomsarbeider Litteratur: Oppvekst Helsefremmende arbeid, Vetland m.fl. (2013), Gyldendal Totalt 15 uker (ca. 75 timer): Omhandler kompetansemålene

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket

Detaljer

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen

En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen En liten bok om att korsa gränser i Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen Öresund-Kattegat-Skagerrak-programområdet Kattegat- Skagerrak Delprogram Kattegat-Skagerrak Delprogram Öresund Angränsande områden

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i barne- og ungdomsarbeiderfaget Vg3 / opplæring i Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 14. desember 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG

SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG SAMMENSTILLING AV LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER MELLOM NASJONALT KVALIFIKASJONSRAMMEVERK (NIVÅ 7, MASTER) OG LEKTORUTDANNINGENE FOR TRINN 1 7, 5 10 OG 8 13 Vedlegg 5 til oversendelsesbrev til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Samfunn, religion, livssyn og etikk

Samfunn, religion, livssyn og etikk Samfunn, religion, livssyn og etikk Emnekode: BBL120_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Vår,

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende

Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende Teknologien er den enkle biten, menneskene er mer utfordrende #etikk Simen Spurkland, Aftenposten 3.11.15 #teknologi Kratta manegen För att få igång utvecklingen av skolan så att den blir digitalt kompetent

Detaljer

Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen

Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen Det samiske perspektivet i barnehagelærerutdanningen Foredrag på BLU-konferansen 19. september 2014, Gardermoen, Oslo Av Marianne Helene Storjord Seksjonssjef for barnehageseksjonen på Sametinget og medlem

Detaljer

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se "Prikkeregler" i brukerveiledningen. Trivsel

Elevundersøkelsen. Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult, se Prikkeregler i brukerveiledningen. Trivsel Utvalg År Prikket Sist oppdatert Jønsberg videregående skole (Høst 2016)_1 Høst 2016 09.01.2017 Jønsberg videregående skole (Høst 2015) Høst 2015 02.02.2016 Hedmark fylkeskommune (Høst 2016) Høst 2016

Detaljer

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt

Skolens oppgave er å støtte hver elev slik at den enkelte opplever livet som trygt og meningsfylt Vedlegg 1 Elevsynet i høringsutkastet Eksempler hentet fra kap 1 Gjennom opplæringen skal elevene tilegne seg verdier som gir retning for deres livsutfoldelse, og de skal forberedes til å bli kloke og

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

U D N E S N A T U R B A R N E H A G E

U D N E S N A T U R B A R N E H A G E Pedagogisk grunnsyn. Det pedagogiske grunnsynet sier blant annet noe om barnehagens syn på barns utvikling og læring og hvilke verdier som ligger til grunn og målsettingene for arbeidet i barnehagen. Vi

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Helsearbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen er at eleven

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

FIRST LEGO League. Trondheim 2012

FIRST LEGO League. Trondheim 2012 FIRST LEGO League Trondheim 2012 Presentasjon av laget Nordskag Oppvekstsenter Vi kommer fra KVERVA Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Type lag:

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK

Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK Språkmiljø og psykososialt miljø for elever med behov for ASK Et godt språkmiljø stimulerer til utvikling av språkets innhold (hva eleven uttrykker), språkets form (på hvilken måte eleven uttrykker seg),

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer)

NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) NIVÅBESKRIVELSER 1 til 7 (strukturert etter nivåer) 26.01.11 Nivå/Typisk utdanning Nivå 1: Grunnskolekompetanse KUNNSKAP Forståelse av teorier, fakta, prinsipper, prosedyrer innenfor fagområder og/eller

Detaljer

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013

Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Kartlegging av språkmiljø og Kartlegging av språkutvikling Barnehageenheten Bydel Stovner 2012-2013 Bakgrunnen for Kartleggingsverktøyet: I 2006 skulle vi vurdere hvilket kartleggingsverktøy som kunne

Detaljer

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Til Det Kongelige Kunnskapsdepartement Dato:18.01.2017 Antall sider, inkl. denne: 5 Deres ref: 16/7240 Vår ref: 16/00128 Høringssvar til forskrift om ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Senter

Detaljer

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring

Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Vurdering FOR læring - tilbakemeldinger og bevis på læring Akershus 20.03.14 v/ Line Tyrdal Feedback is one of the most powerful influences on learning and achievement, but this impact can be either positive

Detaljer

Hvordan skrive en god masteroppgave? RESA april 2016

Hvordan skrive en god masteroppgave? RESA april 2016 Hvordan skrive en god masteroppgave? RESA 4302 12. april 2016 Ingerid S. Straume, PhD Universitetsbiblioteket for humaniora og samfunnsvitenskap Mål for kurset Et mer bevisst forhold til tekstarbeid og

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Et helhetlig blikk på ny rammeplan og noen skråblikk

Et helhetlig blikk på ny rammeplan og noen skråblikk Et helhetlig blikk på ny rammeplan og noen skråblikk Konferanse 12-13.juni 2017 Tromsø. Implementering av reformer i barnehagen barnehagemyndighetens rolle. Betty Steinsvik, UiT Rammeplanens grunnpilarer:

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

FIRST LEGO League. Stavanger 2012

FIRST LEGO League. Stavanger 2012 FIRST LEGO League Stavanger 2012 Presentasjon av laget FLL stangeland Vi kommer fra sandnes Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Stangeland skole

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Utvalg År Prikket Sist oppdatert Stokkan ungdomsskole (Høst 2014) Høst 2014 24.01.2015 Lærerundersøkelsen Bakgrunn Er du mann eller kvinne? 16 32 Mann Kvinne Hvilke faggrupper underviser du i? Sett ett

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017)

Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) Utdanningsdirektoratet Fagdirektorat underlagt Kunnskapsdepartementet Iverksette nasjonal utdanningspolitikk Bidra til kvalitetsutvikling i utdanningssektoren

Detaljer

MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte NORSK

MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte NORSK MANGFOLD, MESTRING, MULIGHETER - med rom for alle og blikk for den enkelte VURDERINGSKRITERIER NORSK Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling.

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no

Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Presentasjon ved barnehagekonferanse Høgskolen i Østfold 4. mai 2012 Anne-Lise Arnesen anne-lise.arnesen@hiof.no Prosjekt: Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne i profesjonsperspektiv

Detaljer

En visuell inngang til den nye rammeplanen

En visuell inngang til den nye rammeplanen En visuell inngang til den nye rammeplanen Film om ny rammeplan på Udir.no: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/stottemateriell-tilrammeplanen/film-ny-rammeplan/ https://vimeo.com/215833717 Ny rammeplan

Detaljer

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012

FIRST LEGO League. Kirkenes 2012 FIRST LEGO League Kirkenes 2012 Presentasjon av laget Retards Vi kommer fra Kirkenes Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 0 jenter og 8 gutter. Vi representerer Kirkenes Ungdomskole

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken 2007 Rapport fra prosjekt Gateway Samarbeidsprosjekt mellom Gamlebyen skole, Oslo/Norge Yüce school, Ankara/Tyrkia Al Hanane school, Agadir/Marokko Juelsminde

Detaljer

Introduksjonsforelesning DRAMA

Introduksjonsforelesning DRAMA Introduksjonsforelesning DRAMA 1.Semester FØ Liv Dyrdal 11.09.08 DRAMA Som kunstfag i førskolelærerutdanningen Som uttrykksform og arbeidsmåte i barnehagen Observasjonsoppgaver i praksis Rammeplanen for

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) - FELLESFAG YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i psykologi - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 03.06. 2009 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer