NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 1 AF 18

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 1 AF 18"

Transkript

1 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 1 AF 18 Brundin, Kajsa / Rum utan tid : en psykoanalytisk betraktelse över tidsföreställningar i en tid utan tid 13 Carlsson 2015, ISBN , 301 s. 220 x 140 mm. ib. kr. 360,00 / 288,00 Den här boken handlar om realistiska och orealistiska tidsföreställningar. Det är en omtumlande bok som ruskar om våra vardagliga, ofta slentrianmässiga, sätt att tänka på tiden. I boken beskrivs olika former av reaktioner på våra tidsfantasier. Många drabbas av ontologisk ångest, blir uppgivna eller handlar ogenomtänkt. En annan reaktion kan vara att försöka frysa fast tiden genom att undvika förändring, som vid utmattningsreaktioner. Kajsa Brundin går igenom några av psykoanalysens grunder och deras olika dormer av tidsperspektiv, liksom hon ger exempel ur filosofins och astronomins historia som tydligt visar hur tidsuppfattningarna har skiftat genom århundradena. Vi är alltid upptagna av tidsfantasier, medvetna eller omedvetna. Under ytan ligger magiska föreställningar om evigt liv. Bland annat därför kan vi känna att vi måste öka levnadstakten i ett ångestpräglat försök att genom komprimerade upplevelser förlänga livet. hetsen visar sig inte bara i våra kroppsrörelser, utan också i vårt beteende och i vårt språk. Den påverkar även vår tidsrytm på ett sätt som inte är bra för oss. Hwang, Philip / Gruppepsykologi : en innføring i gruppepsykologiske prosesser i 13 barnehage, skole og fritid Fagbokforlaget 2015, ISBN , 247 s. 243 x 173 mm. hft. kr. 477,00 / 381,60 Hva er det som gjør at enkelte grupper fungerer godt og andre ikke? Fokuset i boka er ulike gruppesammensetninger både i familie, barnehage, skole, vennekrets, arbeidsliv og fritid. Noen ganger fungerer gruppene godt, andre ganger er de dysfunksjonelle eller mindre velfungerende. Dårlig fungerende grupper ødelegger for mange menneskers trivsel og produktivitet i skole og arbeidsliv. Som leder og gruppemedlem kan man lære å styre grupper i en positiv retning. Man kan motvirke krefter som skaper negative eller til og med destruktive relasjoner mellom medlemmene. Forfatterne beskriver med utgangspunkt i teori og forskning hvordan deltakere og ledere kan få grupper til å fungere på en god måte. I boken gis det eksempler og verktøy på hvordan man kan lede, utvikle og påvirke en gruppe; derav kommunikasjon og konflikthåndtering. Gruppepsykologi er skrevet for ledere, lærere, trenere og veiledere som ønsker forskningsbasert kunnskap om hvordan man kan få grupper til å fungere bedre. Solheim, Kirsti / Demensguiden : holdninger og handlinger i demensomsorgen (3.utg.) 13 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 352 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 599,00 / 479,20 Boken er ment å være en oppslagsbok for pleie- og omsorgspersonell i møte med aldersdemente pasienter, uansett boform. Del 1 gjennomgår en rekke hovedtemaer, del 2 er inndelt alfabetisk etter aktuelle behov og problemstillinger, og del 3 inneholder vedlegg. Har litteraturlister og stikkordregister. Boken er totalt revidert, men har beholdt sitt grunnpreg; den er fortsatt en førstehjelpsbok til bruk i møte med personer med demens. Hovedbudskapet i boken er at helsearbeidere må ha kjennskap til hvem personen med demens er, kunnskap om hva demens er og ikke minst kunne kartlegge kognitiv svikt og ressurser for å gi individuelt tilpasset behandling, pleie og omsorg. Omgivelsenes behandleratferd står sentralt. Boken retter seg primært mot praksisfeltet, helsefagstudenter både i grunn- og videreutdanninger, men pårørende vil også ha nytte av boken. Stordalen, Terje (ed.) / The formative past and the formation of the 13 future : collective remembering and identity formation Novus 2015, ISBN , 382 s. 245 x 180 mm. ib. kr. 473,00 / 378,40 Recent decades have seen a steady flow of scholarship on collective remembering and formation of shared identities. This volume contributes to this conversation in four ways. First, it takes part in theoretical discussion on collective remembering by targeting specific theorems and exploring these in analyses of specific, historical source records. Secondly, essays in the volume reflect a rich underlying cross disciplinary discussion, which is certainly required for these complex phenomena. Thirdly, a recurring focus in the collection are instances of collec.tive remembering in religious traditions and settings. Such instances, it is argued, are often.memory savvy and thus pro.vide interesting case studies. Finally, the volume attempts to understand the dynamics and interplay between past, present, and future in processes of collective remembering and identity formation.

2 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 2 AF 18 Fossheim, Hallvard (ed.) / Internet research ethics 15 Cappelen Damm akademisk 2015, ISBN , 175 s. 211 x 150 mm. hft. kr. 325,00 / 260,00 This anthology addresses ethical challenges that arise within the field of Internet research. Among the issues discussed in the book are the following: When is voluntary informed consent from research subjects required in using the Internet as a data source? How may researchers secure the privacy of research subjects in a landscape where the traditional public/private distinction is blurred and re-identification is a recurring threat? What are the central ethical and legal aspects of Internet research for individuals, groups, and society? With contributions from: Dag Elgesem on informed consent, Charles Ess on over-individual ethics, Anders Olof Larsson on methodology, Marika Lüders on confidentiality and anonymity, Robindra Prabhu on Big Data, Katrine Segadal on legal requirements, Elisabeth Staksrud on counting children and Kari Steen-Johnsen and Bernard Enjolras on constraints on online social research. The Norwegian National Research Ethics Committees are independent public agencies providing guidelines and addressing questions regarding research ethics in all subject fields. Sæther, Knut-Willy (red.) / Pentekostale perspektiver Fagbokforlaget 2015, ISBN , 261 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 444,00 / 355,20 Pentekostalismen blir sett på som den fjerde store gren innen kristen tro og har det siste århundret vært en av verdens raskest voksende religiøse bevegelser. I de senere årene har forskere viet økt oppmerksomhet til pentekostale kirkers teologi og spiritualitet samt fenomener som karismatisk lederskap. Forfattere både innenfor og utenfor den pentekostale tradisjonen bidrar i denne boken med perspektiver på pentekostalismen. Antologien tar primært utgangspunkt i norske og nordiske forhold, og omfatter artikler som både er historiske og systematisk-teologiske i sin tilnærming. Boken gir også et unikt innblikk i hvordan forskere med bakgrunn i pentekostal kristendom er i ferd med å utvikle en ny teologisk selvforståelse. Bidragsytere i antologien er: Rakel Ystebø Alegre, Jan-Åke Alvarsson, Øyvind Gaarder Andersen, Tommy Davidsson, Kirsti Thuseth Gunnestad, Terje Hegertun, Birger Løvlie, Ralph Meier, Asbjørn Simonnes, Knut-Willy Sæther, Karl Inge Tangen og Truls Åkerlund. Salameh, Sannah m.fl. / Inte en främling : 41 berättelser om identitet och mångfald 30 Norstedts 2015, ISBN , 173 s. 190 x 156 mm. hft. kr. 178,00 / 142,40 Varför upplever vissa av oss att vi är främlingar i vårt eget land? Under 2014 har stiftelsen Teskedsorden uppmärksammat den frågan på hemsidan inteenframling.se. Frågan har inga enkla svar men har resulterat i personliga berättelser och funderingar kring känslor av utanförskap, av att bryta mot normer. Utifrån ämnen som identitet, diskriminering, homofobi och rasism har smärtsamma och starka texter vuxit fram. Bland författarna finns artisten och skådespelaren Rikard Wolff, komikern och skådespelaren Zinat Pirzadeh, artisten Behrang Miri och EU-parlamentarikern Soraya Post. Boken säljas till förmån för Teskedsorden. Furseth, Inger / Religionens tilbakekomst i offentligheten : religion, politikk, 30.1 medier, stat og sivilsamfunn i Norge siden 1980-tallet Universitetsforlaget 2015, ISBN , 226 s. 240 x 169 mm. hft. kr. 446,00 / 356,80 Har religion blitt mer synlig og omstridt de siste tretti årene? På midten av 1980-tallet antok mange samfunnsforskere at samfunnslivet i hovedsak var sekulært og at religionen ble mer og mer privatisert. Men etter hvert hevdet flere at sekulariseringsteorien hadde feilet og at religionen hadde kommet tilbake inn i den offentlige sfære. På hvilken måte er religion en del av den norske offentligheten i dag? Det er diskusjonen i denne boken, prestentert gjennom empiriske undersøkelser av religionens plass i politikken, mediene, staten, og sivilsamfunnet de siste tretti årene. Boken egner seg for studenter i samfunnsfag som vil vite mer om religion, for studenter i religionsfag og mediefag - og for alle som er opptatt av religionens plass i det norske samfunnet.

3 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 3 AF 18 Pedersen, Willy / Bittersøtt : nye perspektiv på rus og rusmidler (3.utg.) 30.1 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 180 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 313,00 / 250,40 Rusmidlene knyttes i «Bittersøtt» til fellesskap og sosialitet, til identitetsutvikling og fascinerende subkulturer. Men også til skader, sosiale konsekvenser og risikofaktorer for misbruk. Med utgangspunkt i det siste tiårets utvikling i bruksmønstre av ulike rusmidler, presenteres de krevende ruspolitiske utfordringer vi står overfor. En pils blant venner kan symbolisere fellesskap, samtidig følger det vold og seksuelle overgrep i alkoholens kjølvann. Jointen med marihuana kan markere tilhørighet, men hasj er også ofte knyttet til sosial marginalitet og kriminalitet. Rusmidlene befinner seg i et spenn mellom smerte og lyst, mellom det bitre og det søte. Sykdom og avhengighet følger i kjølvannet. Gledene og det søte har vi vært mindre opptatt av. Men det er der, det også. Denne tredje utgaven av «Bittersøtt» er gjennomgående oppdatert, og store deler er nyskrevet. Boka avspeiler det siste tiårets utvikling i bruksmønstre av ulike rusmidler, men også hvordan forskningen har endret perspektiv. Boken har oppsummeringer og arbeidsoppgaver. Steinvall, Anders / Det nya London : frontlinjer 30.1 Carlsson 2015, ISBN , 376 s. 210 x 142 mm. hft. kr. 369,00 / 295,20 Anders Steinvalls reportagebok skildrar ett London som förvandlas i en takt som saknar motstycke i historien. Det kallas gentrifiering, ett begrepp som myntades i just London på 60-talet. Nu har processen gått så långt att det talas om en plutokratisering av staden. Boken är en färd längs förändringens frontlinjer, kantade av uppslitande kravaller, olympiska spel och klyftor som blir allt djupare. Den förklarar hur Margaret Thatchers politik skulle göra Tony Blair stenrik och hur fotbollsikonen David Beckhams livsresa från fattiga arbetarkvarter i Londons East End till det stenrika West End symboliserar stadens förvandling. Läsaren möter allt från Londons borgmästare till världsberömda arkitekter och vanliga människor mitt i förändringens drama. Det är en resa som börjar där guideböckerna slutar. Anders Steinvall är journalist och arbetade tidigare under många år på Dagens Nyheter, där han bland annat var sportchef och utrikeskorrespondent. Ytreberg, Espen / Medie- og kommunikasjonsteori (2.utg.) 30.1 Universitetsforlaget 2015, ISBN , 155 s. 239 x 172 mm. hft. kr. 422,00 / 337,60 Boka er en innføring i og oversikt over sentrale begreper, teorier og teoretikere innenfor medie- og kommunikasjonsteori. Den dekker et bredt område i grenselandet mellom humaniora og samfunnsvitenskap, angloamerikansk og kontinental tenkning. Forfatteren tar utgangspunkt i framveksten av et «mediemettet» samfunn og viser hvordan forståelsen av kommunikasjon og av medier er tett forbundet. Denne andre utgaven er gjennomrevidert og faglig oppdatert. Boka henvender seg til studenter på bachelor-nivå på universiteter og høyskoler. Den er også skrevet slik at alle med interesse for kommunikasjonen og medienes grunnleggende sider vil ha stort utbytte av den. Dalen, Ove / Digital strategi for alle Fagbokforlaget 2015, ISBN , 242 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 571,00 / 456,80 I 20 år har vi laget nettsteder, i 20 år har vi feilet. Vi har sendt medarbeiderne på skrivekurs, drevet kompetansebygging på brukervennlighet og laget webstrategier. Vi har lært om informasjonsarkitektur, universell utforming og responsivt webdesign. Vi har lært å skrive effektivt for både leserne og søkemotorene. Kort sagt: Vi vet hva som kjennetegner gode digitale løsninger. Likevel snubler vi gang på gang. Selv om vi har kompetanse på innhold, design og brukeropplevelser, er vi ikke organisert slik at vi klarer å forvalte den på riktig måte. De to største problemene er at vi mangler: tydelige strategier for hva vi ønsker å oppnå; rutiner for å forvalte nettstedet på riktig måte. I denne boken vil vi blant annet vise deg hvordan du: systematisk forvalter og vedlikeholder nettstedet ditt; prioriterer riktig; synliggjør kvalitet og forretningsverdi; bygger opp respekt for webarbeidet i virksomheten; må organisere deg for å sikre kvalitet og verdi på innholdet ikke bare i prosjektet, men hver dag hele året.

4 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 4 AF 18 Hannemyr, Gisle / Digitale medier : teknologi, anvendelser, samfunn (3.utg.) Universitetsforlaget 2015, ISBN , 216 s. 240 x 169 mm. hft. kr. 482,00 / 385,60 Internett og digitale medier har blitt selvfølgelige i hverdagen. Denne boken forteller hvor de digitale mediene kommer fra, om teknikken som gjør dem mulige og hvordan de anvendes. Digitale medier gir innsikt i sentrale debatter om nettets utfordringer, som spørsmål rundt opphavsrett og personvern. Forfatterne gir en bred og tverrfaglig innføring i de digitale medienes uttrykk, særtrekk og ikke minst, hvordan de spiller sammen med kultur, politikk og hverdagsliv. Her er viktig innsikt for studenter i alle fag hvor digitale medier har en relevant plass, og for alle som er nysgjerrige på mediene som opptar så mye av vår tid. Boken er utstyrt med en forklarende ordliste. Garsten, Christina / Makt utan mandat : de policyprofessionella i svensk politik 32 Dialogos Förlag 2015, ISBN , 313 s. 210 x 136 mm. hft. kr. 346,00 / 276,00 Denna bok är resultatet av ett samhällsvetenskapligt forskningsprojekt om de policyprofessionella i svensk politik. Med detta begrepp avses aktörer inom den politiska sfären som inte är förtroendevalda utan anställda för att bedriva politik, till exempel som politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, pressekreterare, PR-konsulter och utredare på fackförbund och tankesmedjor. Dessa aktörer har ökat kraftigt i antal under de senaste decennierna, och deras inflytande har också vuxit sig allt större. Titeln Makt utan mandat syftar på att det är mycket oklart på vilka grunder som denna grupp utövar politisk makt och inflytande. Analysen är den första i sitt slag som tar ett helhetsgrepp om denna nya sociala och politiska kategori. Boken bygger på ett omfattande och unikt intervjumaterial samt en kartläggning av denna växande och för de flesta människor osynliga grupp politiska aktörer. Christina Garsten är professor i socialantropologi, Bo Rothstein professor i statsvetenskap och Stefan Svallfors professor i sociologi. Hedenus, Anna (red.) / Feministiskt tänkande och sociologi : teorier, begrepp och tillämpningar 32.5 Studentlitteratur 2015, ISBN , 285 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 535,00 / 428,00 I denna bok ges en presentation av feministiska teorier och begrepp samt fördjupande exempel på hur dessa tillämpas i forskning. Boken kan användas när kön, genus och feministiska perspektiv diskuteras specifikt, men också för att integrera dessa perspektiv i undervisning kring andra frågor. Feministiskt tänkande och sociologi är en antologi bestående av två delar. I den första delen redogör kapitelförfattarna för den feministiska idéhistoriska och teoretiska utvecklingen. Här diskuteras bl.a. begreppen kön, genus och jämställdhet, vilken betydelse som ges till det materiella i olika teorier och varför kvinnliga teoretiker fått så lite plats i den sociologiska historieskrivningen. I bokens andra del läggs tyngdpunkten på tillämpning och empirisk forskning. Här ges exempel på hur begrepp och teorier har använts inom olika forskningsfält: arbete och arbetsorganisation, kropp och hälsa, familj, vetenskaps- och teknikstudier, emotioner, migration samt sociala rörelser. Denna bok vänder sig till studenter i sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, men också till andra som vill sätta sig in i hur genusperspektiv och feministisk teori kan förstås och tillämpas. Marthinussen, Hans Fredrik / Separatistrett, direktekrav og 34 motregning ved verdipapirhandel og annen kommisjonshandel Cappelen Damm akademisk 2015, ISBN , 151 s. 227 x 148 mm. hft. kr. 337,00 / 269,60 Temaet for denne boken er de rettsspørsmål kommisjon reiser utover det interne forholdet mellom kommisjonæren og kommittenten. Det gjelder for det første forholdet til den tredjemann som kommisjonæren inngår avtale med. For det andre oppstår det spørsmål om forholdet til kommisjonærens og kommittentens kreditorer. Sentrale spørsmål er hvorvidt, og eventuelt i hvilken utstrekning, kommittenten eller tredjemann kan gjøre gjeldende separatistrett til formuesgoder i kommisjonærens konkursbo, tredjemanns adgang til godtroerverv, hvorvidt det kan rettes krav direkte fra tredjemann mot kommittent eller omvendt og adgangen til å motregne. Kommisjon er i særdeleshet mest praktisk i verdipapirhandelen, der normalordningen er at verdipapirforetaket, når det utfører kundeordre, handler i eget navn, jf. verdipapirhandelloven 1-12.

5 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 5 AF 18 Steder, Frank Brundtland (ed) / Military women : the achilles heel in defence politics? 35 Abstrakt 2015, ISBN , 281 s. 195 x 130 mm. hft. kr. 402,00 / 321,60 White Paper No. 36 Increased recruitment of military women ( ) set a goal for the military to comprise 20 percent women by the year However, the proportion of women is still lower than the average in NATO and remains at a stable 8 9 percent. Why is the Norwegian Armed Forces (NorAF) unable to reach its goal regarding female participation, and how will it succeed in doing so? Principal Scientist Frank Brundtland Steder at FFI is the editor of the anthology. Otterstad, Ann Merete (red.) / Metodefestival og øyeblikksrealisme : eksperimenterende 37 kvalitative forskningspassasjer Fagbokforlaget 2015, ISBN , 396 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 660,00 / 528,00 Denne boka gir en annerledes tilnærming til kvalitative forskningsmetoder for studenter og forskere. Det åpnes for å tenke nytt om forskningsmetodologi gjennom diffraktive, affektive, posthumane og forskjellsfilosofiske tilnærminger. Norske og internasjonale forfattere presenterer postmetodologiske og flerfaglige passasjer til kvalitativ forskning. Norman Denzin, som en av de ledende forskere på området, er representert med et eget kapittel. Tekster på norsk bokmål, engelsk, dansk og svensk. Samnøy, Solrun / På samme lag : samarbeid mellom hjem og skole 37 Gyldendal akademisk 2015, ISBN , 136 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 303,00 / 242,40 En stor del av samarbeidet mellom hjem og skole skjer gjennom den personlige relasjonen mellom lærere og foreldre. Kvaliteten på samarbeidet avhenger derfor også av i hvilken grad lærerne interesserer seg for sin kommunikasjon med foreldrene. Denne boka viser hvordan læreren kan styrke samarbeidet mellom skolen og hjemmet, blant annet gjennom utviklingssamtaler og foreldremøter. Boka gir også råd om hvordan lærerkollegiet kan jobbe med profesjonsutvikling blant annet gjennom kollegaveiledning. Gamlem, Siv Måseidvåg / Tilbakemelding for læring og utvikling 37 Gyldendal akademisk 2015, ISBN , 144 s. 218 x 146 mm. hft. kr. 379,00 / 303,20 Vurdering for læring som arbeidsmåte er tatt i bruk ved mange norske skoler. Dersom denne arbeidsmåten skal kunne fremme elevenes læring på en god måte, er det viktig at lærere er bevisste på hvordan tilbakemelding brukes. Denne boken presenterer den innsikten vi har om tilbakemelding og effektiv læring i dag. Den tar opp spørsmål knyttet til typer av tilbakemelding, hvordan og hvorfor tilbakemelding er nyttig for lærere og elever og hva som kjennetegner god tilbakemelding for læring og utvikling. Tjomsland, Hege Eikeland / Læring og trivsel i en helsefremmende skole 37 Gyldendal akademisk 2015, ISBN , 80 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 233,00 / 186,40 I følge opplæringsloven skal skolen bidra til å fremme elevers helse, trivsel og læring. Tjomsland og Viig presenterer i denne boken forskning knyttet til sammenhengene mellom helse og læring. Skolen har tradisjonelt blitt betraktet, både av utdannings- og helsesektoren, som en viktig arena for forebyggende helsearbeid. Lærere har tatt ansvar for implementering og iverksetting av tiltak og programpakker knyttet til blant annet røyk og rus, kosthold, fysisk aktivitet og hygiene. Helsefremmende tiltak er grunnleggende for at elevene gjennom god helse og trivsel utnytter sitt potensiale for læring og utvikling. Forfatterne argumenter for at utdannings- og helsesektoren i større grad må bli seg bevisst verdien av helsefremmende tiltak i skolen, og de presenterer den helsefremmende skolen som en modell for arbeid med skoleutvikling som støtter opp om læringsmålene.

6 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 6 AF 18 Torsnes, Tollef / Tresløyd og multimodal skapende praksis 37 Abstrakt 2015, ISBN , 232 x 160 mm. ib. kr. 379,00 / 303,20 Kunst og håndverksfaget står overfor nye skolefaglige utfordringer. Form og uttrykk har endret seg og dagens digitale muligheter gjør at de fleste ganske enkelt kan skape multimodale uttrykk. Gjennom både kunst- og fagdidaktiske prosjekter blir leseren kjent med et nytt begrepsapparat. Samtidens relasjonelle og konseptuelle kunst blandes med klassisk kunsthåndverk og arkitektur, i det vi har valgt å kalle: multimodal skapende praksis. I boken blir vi presentert for kunstteori og tresløyd, kombinert med læreplanaktuelle oppgaveløsninger laget av studenter i kunst og håndverk på Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Kunnskapsløftets fem grunnleggende ferdigheter vektlegges avslutningsvis og viser hvorfor tresløyd og multimodale skapende prosesser er gode læringsplattformer for både tverrfaglige, en-faglige kunstprosjekter og fagdidaktiske prosjekter. Jönsson, Maria (red.) / Litteratur och läsning : litteraturdidaktikens nya möjligheter Studentlitteratur 2015, ISBN , 281 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 437,00 / 349,60 Larmrapporterna om sjunkande läsförståelse har duggat tätt under 2000-talet. Med denna bok vill författarna i stället ta fasta på läsningens möjligheter i vår samtid. Hur kan en meningsfull och lustfylld litteraturundervisning se ut? Vilken roll kan läsningen spela i dagens förändrade medielandskap? Och vad kan vi lära oss av skön litteraturen själv när det gäller litteraturundervisning? Det är några av de frågor som behandlas i boken. Författarna undersöker vilka roller litteraturen, litteraturundervisningen och den litteratur -di daktiska forskningen skulle kunna spela i dagens skola och samhälle. Boken vänder sig främst till blivande och verksamma svensklärare i grundskolans senare år och gymnasium, men även till alla andra som intresserar sig för läsning och litteratur. Öhman, Anders / Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger Gleerups Utbildning 2015, ISBN , 182 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 462,00 / 369,60 Vad innebär det att gå in i en annan värld, att förlora sig i boken? När man plötsligt inte längre lägger märke till orden på sidan, eftersom de har ersatts av bilder, stämningar och känslor? Litteraturundervisningen i skolan misslyckas ofta med att engagera och träna eleverna i att tillägna sig fiktioner. Distanserad kritisk läsning, överdrivet fokus på detaljer eller för många textutdrag kan hindra en inlevelsefull läsning. Undersökningar har konstaterat att svenska elevers läsförståelse blivit sämre. Det finns en oro över att läsningen av skönlitteratur minskar i befolkningen som helhet när konkurrensen från nya medier hårdnar. Samtidigt visar studier att det är viktigt att läsa böcker för att utvecklas som människa och samhällsmedborgare. Att uppmuntra till att läsa skönlitteratur är därför en angelägen uppgift. Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger handlar om hur man lär sig att gå in i fiktionens värld. Intrigen är vägvisaren på färden genom det skönlitterära verket, och intrigen är väsentlig för att vi ska reagera och svara på det vi läst. I boken presenteras och diskuteras teorier om hur vi läser, olika riktningar i den litteraturdidaktiska forskningen och vad läsning i digitala medier betyder för läsförståelse och koncentrationsförmåga. Boken innehåller flera modellanalyser av fiktionstexter och föreslår nya metoder att undervisa i läsning av fiktionslitteratur. Karlsson, Natalia / Konkretisering och undervisning i matematik Studentlitteratur 2015, ISBN , 208 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 399,00 / 319,00 För att tränga in i matematikens abstrakta natur behövs en konkretisering, som belyser och skapar förståelse för matematiska modeller, metoder och formler. Ju yngre eleverna är, desto större är behovet av konkretisering. Det är med hjälp av en sådan konkretisering som en elev lär sig abstrahera och resonera utan hjälp av ett material och på så vis kan lägga en grund för att utveckla och generalisera sitt matematiska vetande. Det är en vital lärarkunskap som författarna delar med sig av. I bokens första del visar de hur lärares uppfattning om konkre tisering har sett ut under ett hundratal år och vilka konsekvenser detta har lett till för matematikundervisningen. I bokens andra del presenteras en alternativ syn på konkretisering och hur den kan genomföras i praktisk undervisning. Konkretisering och undervisning i matematik vänder sig till blivande och verksamma lärare i matematik inom grundskolan.

7 NYE NORDISKE BØGER APRIL 2015 SIDE 7 AF 18 Mausethagen, Sølvi / Læreren i endring? : om nye forventninger til lærerprofesjonen og lærerarbeidet Universitetsforlaget 2015, ISBN , 137 s. 222 x 152 mm. hft. kr. 373,00 / 298,40 Ansvarliggjøring og bruk av nye styringsformer i skolen fører til endringer i lærerrollen og i lærernes arbeid. Hva skjer med lærerprofesjonen i møtet med nye styringsformer? Lærerens rolle har de siste årene fått økt oppmerksomhet. Samfunnets forventninger og krav til læreren har endret seg, og offentliggjøringen av resultater fra internasjonale og nasjonale tester har ført til at lærerens kunnskap har blitt trukket i tvil. Politikerne legger stadig større vekt på testresultater og krever at læreren bruker resultatene og tilgjengelig forskning til å justere undervisningen. Boka gir et empirisk bidrag til problemstillinger rundt lærerprofesjon og styring og bidrar til lærerstudenters og læreres refleksjon over egen yrkesrolle. Leseren får dermed innsikt i nyanser og dilemmaer knyttet til de seneste reformene i norsk skole. Johannessen, Charlotte U. / Relasjonsbygging i barnehagen : utvikling av samhandlingskompetanse mellom barnehage, barnevern og foreldre Gyldendal akademisk 2015, ISBN , 200 s. 219 x 146 mm. hft. kr. 373,00 / 298,40 Hvordan kan barnehagen og barnevernet berike hverandre som samarbeidspartnere? Hvorfor er det viktig at barnehagen, barnevernet og barnets foreldre sammen skaper en god relasjon? Hvilke ferdigheter og verktøy trenger du som jobber i barnehage og barnevern for å ivareta et barn som har det vanskelig? I denne boka belyser og drøfter Johannessen og Mikkelsen disse og nærliggende temaer. Selv om samfunnsrollene er svært ulike, er barnehagen og barnevernet naturlige samarbeidspartnere. For begge parter står barnets beste og barnets behov sentralt. Men for sammen å se barnet, er det nødvendig at barnehagen og barnevernet utvikler samhandlingskompetanse.at barnehagen og barnevernet blir bedre kjent med hverandres arbeidsmetoder, bidrar til å skape et klima for tidlig innsats overfor barn og foreldre. Det gode grunnlaget for samhandling skapes gjennom gjensidig forståelse, respekt og bevisst relasjonsbygging. Åsén, Gunnar (red.) / Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan Liber 2015, ISBN , 244 s. 240 x 170 mm. hft. kr. 452,00 / 361,60 Boken är uppdelad i tre delar: Den första delen behandlar utvärdering och bedömning i relation till den statliga styrningen av förskolan. Här beskrivs hur den statliga synen på och styrningen av utvärderingsverksamheten i svensk förskola har sett ut från 1980-talet fram till i dag och hur de statliga kraven på dokumentation får konsekvenser för bedömningen. Den andra delen diskuterar olika frågor kring utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan till exempel utvärderingens syfte, upplägg och funktioner. Författarna ger här exempel på olika typer av bedömningspraktik. Den tredje delen innehåller en skandinavisk utblick på utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan. Det första kapitlet är en analys av språklig bedömningspraktik på förskolor i Danmark. I det andra kapitlet analyseras och diskuteras kvalitetsindikatorer i norsk förskola i relation till barns lärande. Boken riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma Bergem, Anne Kristine / Forstå : god kommunikasjon for folk i førstelinjen 38 Fagbokforlaget 2015, ISBN , 158 s. 180 x 130 mm. hft. kr. 304,00 / 243,20 I møter mellom hjelpere og hjelpetrengende mennesker er god kommunikasjon helt nødvendig. Mennesker som har behov for hjelp fra andre, er sårbare. Det er krevende å være avhengig av andre, med alt det innebærer av kontrolltap, frykt og opplevelse av hjelpeløshet. Å gi noen følelsen av å bli møtt og sett handler om å kunne kommunisere. Alle som arbeider som hjelpere, det være seg hjelpe-, støtte- og servicepersonell innen helse- og sosialtjenesten, politiet, fengselsansatte eller NAV-ansatte, bør derfor ha gode kommunikasjonsferdigheter. Forstå gir en kortfattet og praktisk innføring i kommunikasjon for dem som arbeider i førstelinjen. Boken gir også oversikt over de vanligste psykiske helseutfordringene, slik at hjelpepersonell kan være bedre forberedt i møte med hjelpetreng.

NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 1 AF 19

NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 1 AF 19 NYE NORDISKE BØGER JUNI 2015 SIDE 1 AF 19 Nilsson, Per / Non serviam : philosophical essays on arts of living 10 h:ström - Text & Kultur 2015, ISBN 9789173272155, 171 s. 241 x 147 mm. hft. kr. 355,00 /

Detaljer

TILDE. rapporter från Institutionen för estetiska ämnen

TILDE. rapporter från Institutionen för estetiska ämnen TILDE rapporter från Institutionen för estetiska ämnen 1 Tilde ~ Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen Redaktör: Per-Olof Erixon Omslag och grafisk form: Eva Skåreus Redaktionens adress: Humanistiska

Detaljer

Tenke, fort og langsomt. eller litt midt imellom BOKESSAY. Daniel Kahneman: (Oversatt av Gunnar Nyquist og Eivind Lilleskjæret)

Tenke, fort og langsomt. eller litt midt imellom BOKESSAY. Daniel Kahneman: (Oversatt av Gunnar Nyquist og Eivind Lilleskjæret) BOKESSAY Tenke, fort og langsomt eller litt midt imellom Daniel Kahneman: Tenke, fort og langsomt (Oversatt av Gunnar Nyquist og Eivind Lilleskjæret) Pax 551 sider av kjetil steinsholt Våre mentale liv

Detaljer

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet?

Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? Masteroppgave i yrkespedagogikk Hvordan kan undervisningen på Design og håndverk Vg1 organiseres slik at skolene mener at den er i tråd med Kunnskapsløftet? av Jeanette Skaarer Rajczi Høgskolen i Akershus,

Detaljer

«Det er litt opp til hver enkelt»

«Det er litt opp til hver enkelt» Olav Gran Egeland «Det er litt opp til hver enkelt» Praktikeres faglige utvikling og vedlikehold i praksisfeltet Masteroppgave i sosialt arbeid. Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Sammendrag

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen

Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen Profesjonsutøvelse i tverrfaglig samarbeid rundt et barn med spesielle behov i barnehagen David Lansing Cameron og Anne Dorthe Tveit Hensikten med studien som blir presentert i denne artikkelen, var å

Detaljer

Delt bosted når utfordringene blir for store.

Delt bosted når utfordringene blir for store. Delt bosted når utfordringene blir for store. En studie av livssituasjonen til barn som ukentlig flytter mellom mor og far. Hvilke helsemessige, faglige og sosiale konsekvenser registreres hos barna. ST306L

Detaljer

Hvorfor skal jeg lære naturfag?

Hvorfor skal jeg lære naturfag? Hvorfor skal jeg lære naturfag? Jeg vet ikke jeg, jeg skal jo bli fotballspiller. Hege Aardal Masteroppgave i realfagsdidaktikk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. UNIVERSITETET I OSLO Mai

Detaljer

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere.

Øyvind Jøsok. Personlig utvikling av ledere. Øyvind Jøsok Personlig utvikling av ledere. En kvalitativ intervjustudie av erfaringer fra ledere som har brukt kameratvurdering som ledd i personlig utvikling. Master i organisasjon og ledelse, spesialisering

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

Barns deltakelse i lek

Barns deltakelse i lek Toril Heglum Barns deltakelse i lek En kvalitativ studie om hvordan barn med funksjonsnedsettelse uten verbalt talespråk deltar i lek sammen med funksjonsfriske barn i barnehagen. Masteroppgave i spesialpedagogikk

Detaljer

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010

Pedagogikk og lærerutdanning. Nyheter 2010 Pedagogikk og lærerutdanning Nyheter 2010 Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grönlien Zetterqvist Profesjonsetikk for lærere Gjennom en vanlig skoledag oppstår det ofte krevende situasjoner,

Detaljer

Å gi av seg selv i relasjonen

Å gi av seg selv i relasjonen Å gi av seg selv i relasjonen Bacheloroppgave i Barnevern Av Fredrik Krunenes Eksamenskode: CBVU300 Barnevernutdanninga heltid, BVUH09H. Høgskolen i Oslo, Fakultet for Samfunnsfag, Bachelor i Barnevern.

Detaljer

Barns demokratiske deltakelse i barnehagen: fordring og utfordring

Barns demokratiske deltakelse i barnehagen: fordring og utfordring Barns demokratiske deltakelse i barnehagen: fordring og utfordring Mari Pettersvold Avhandling levert for graden Philosophiae Doctor Barns demokratiske deltakelse i barnehagen: fordring og utfordring

Detaljer

Kunst og håndverk i grunnskolen. Holdninger som eksisterer i dag

Kunst og håndverk i grunnskolen. Holdninger som eksisterer i dag Kunst og håndverk i grunnskolen Holdninger som eksisterer i dag Hanne Kristine Møinichen Siljuberg 2014 Masterarbeid i Formgiving, kunst og håndverk 2014 Hanne Kristine Møinichen Siljuberg Høgskolen i

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Estetiske fags betydning for læring og dannelse

Estetiske fags betydning for læring og dannelse Masteroppgave i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, UIT Norges arktiske universitet Estetiske fags betydning for læring og dannelse Hvordan kan lærere bruke estetiske fag for å fremme læring og dannelse

Detaljer

MEGET ER FORSKJELLIG, MEN NOE BLIR PROBLEM. En sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis.

MEGET ER FORSKJELLIG, MEN NOE BLIR PROBLEM. En sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis. MEGET ER FORSKJELLIG, MEN NOE BLIR PROBLEM En sosiologisk studie av spesialundervisningens institusjonelle praksis Ingrid Fylling Doktoravhandling for graden Doctor rerum politicarum Sosiologisk institutt

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole.

Minoritetsspråklige gutters erfaringer i forhold til gjennomføring av videregående skole. AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG Masteroppgave i samfunnsarbeid Kunnskap, deltakelse og mestring Dialog og mestringsfølelse, få delta og komme på toppen av bølgen. Minoritetsspråklige gutters erfaringer

Detaljer

Fire enslige eldres opplevelser og. erfaringer med å bo i omsorgsbolig

Fire enslige eldres opplevelser og. erfaringer med å bo i omsorgsbolig Fire enslige eldres opplevelser og erfaringer med å bo i omsorgsbolig - en kvalitativ studie basert på intervju. Elisabeth Horn Mastergradsoppgave i helsefag Avdeling for sykepleie og helsefag Institutt

Detaljer

Hva med et forskningsbasert fag i skolen?

Hva med et forskningsbasert fag i skolen? Hva med et forskningsbasert fag i skolen? Marie von der Lippe I norsk sammenheng har endringene i religions- og livssynsfaget de siste ti årene i liten grad bunnet i forskningsbasert fagutvikling eller

Detaljer

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER

Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Samtykkeerklæring Samtykkeerklæring SAMTYKKE TIL HØGSKOLENS BRUK AV KANDIDAT-, BACHELOR- OG MASTEROPPGAVER Forfatter(e): Norsk tittel: Engelsk tittel: Studieprogram: Linda Gunneklev Mølland Digital fortelling

Detaljer

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen

Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen 2010 Master i organisasjon og ledelse ved NTNU Tankene er som klumper inni hodet så blir de oppløst i løpet av samtalen Opplevelser knyttet til hvordan coachingsamtaler påvirker motivasjon for å fullføre

Detaljer

Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen. Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden?

Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen. Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden? Mastergradsavhandling i flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, 2014 Kirsten Pernille Garstad Bjørnsen Holdninger til utdanning i Telemark. I bakevja eller i samtiden? Høgskolen i Telemark

Detaljer

Ulik vektlegging av fremtiden

Ulik vektlegging av fremtiden Trine Cecilie Urdal Ulik vektlegging av fremtiden en studie av barnevernlederes forhold til media Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag i Sammendrag Hvorfor

Detaljer