Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50/W70. Digital Still Camera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50/W70. Digital Still Camera"

Transkript

1 Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK DSC-W30/W40/W50/W70 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport. "Les dette først" (egen bok) Forklarer oppsett og grunnleggende operasjoner ved opptak/avspilling med kameraet. "Læs dette først" (særskilt dokument) Forklarer opsætningen og grundlæggende betjening for optagelse/afspilning med dit kamera. Trykt på 100% resirkulert papir med VOC (= flyktig organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge. Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret tryksværte uden VOC (flygtige organiske forbindelser). Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Les dette først" (egen bok), og oppbevare dem for fremtidig bruk. Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Læs dette først" (særskilt dokument) grundigt og gemme dem til fremtidig brug. Printed in Japan 2006 Sony Corporation (1)

2 Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk støt, må du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet. Forsiktig Bytt batteri kun med et batteri av den angitte typen. Bruk av andre batterityper kan medføre brann eller helseskader. For kunder i Europa Dette produktet er testet og funnet å være kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3 meter. NB! De elektromagnetiske feltene ved spesifikke frekvenser kan påvirke bilde og lyd i dette kameraet. Avhenting av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingssystem) Dette symbolet på produktet eller innpakningen indikerer at dette produktet ikke må håndteres som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle negative påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan være resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter. Merk Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme forårsaker brudd på dataoverføringen, må du starte programmet om igjen eller koble fra og koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB e.l.). NO 2

3 Kort-informasjon om bruk av kameraet "Memory Stick"-typer som kan brukes (ikke inkludert) Det IC-opptaksmediet som brukes av dette kameraet er en "Memory Stick Duo". Det finnes to typer "Memory Stick". "Memory Stick Duo": Du kan bruke en "Memory Stick Duo" med kameraet ditt. "Memory Stick": Du kan ikke bruke en "Memory Stick" med kameraet ditt. Andre minnekort kan ikke brukes. Nærmere informasjon om "Memory Stick Duo", se side 91. Når du bruker en "Memory Stick Duo" med "Memory Stick"-kompatibelt utstyr Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å sette den inn i en Memory Stick Duoadapter (ikke inkludert). Memory Stick Duo-adapter Om batteripakken Lad opp batteriet (inkludert) før du bruker kameraet for første gang. (t trinn 1 i "Les dette først") Batteripakken kan lades selv om den ikke er helt utladet. Selv om batteripakken ikke er helt oppladet, kan du bruke den i delvis oppladet tilstand. Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken igjen på en stund, kan du bruke opp den eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av kameraet, og så legge den på et kjølig, tørt sted. Dette vil opprettholde batteripakkens funksjoner (side 93). Nærmere informasjon om batteripakken, se side 93. Carl Zeiss-linse Dette kameraet er utstyrt med en Carl Zeiss-linse som er i stand til å reprodusere skarpe bilder med glimrende kontrast. Linsen til dette kameraet er produsert med et kvalitetssikringssystem sertifisert av Carl Zeiss i samsvar med kvalitetsstandardene til Carl Zeiss i Tyskland. Ingen erstatning for innhold av opptak Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et opptak hvis en teknisk feil på kameraet, opptaksmediet e.l. skulle gjøre opptak eller avspilling umulig. Internminne og "Memory Stick Duo"- backup Ikke slå av kameraet eller ta ut batteripakken eller "Memory Stick Duo" mens tilgangslampen er tent, da dette kan føre til at interne minnedata eller "Memory Stick Duo"-data blir ødelagt. Beskytt alltid dataene dine ved å lage en sikkerhetskopi. På side 22 finner du mer informasjon om metoden for sikkerhetskopiering. Om opptak/avspilling Dette kameraet er verken støvtett, sprutbestandig eller vanntett. Les "Forholdsregler" (side 95) før du begynner å bruke dette kameraet. Før du tar opp engangshendelser, bør du gjøre et prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet virker som det skal. Vær forsiktig så kameraet ikke blir vått. Hvis det kommer vann i kameraet, kan det forårsake feil som kanskje ikke kan repareres. Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke lyskilder. Dette kan forårsake irreversible skader på øynene dine. Eller det kan få kameraet til å slutte å virke som det skal. NO 3 NO

4 Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til radioaktivitet eller sterke radiobølger. Kameraet vil kanskje ikke kunne ta opp eller spille av på riktig måte. Hvis du bruker kameraet på steder med mye sand eller støv, kan det oppstå feil. Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må denne fjernes før du bruker kameraet (side 95). Ikke rist eller slå på kameraet. I tillegg til at det kan oppstå feil og at kameraet kan bli ute av stand til å ta opp bilder, kan opptaksmediet gå i stykker, eller bildedata kan bli skadet, ødelagt eller gå tapt. Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra blitslyset kan misfarge eller brenne fast urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi dårligere blitsstyrke. Om LCD-skjermen og linsen LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer enn 99,99% av bildeelementene (pikslene) er reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på LCD-skjermen. Disse punktene er en normal følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke opptaket på noen måte. Om kompatibilitet av bildedata Dette kameraet oppfyller kravene til DCF (Design rule for Camera File system), en universell standard etablert av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association). Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som er tatt opp med kameraet ditt kan spilles av på annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller redigert med annet utstyr kan spilles av med kameraet ditt. Advarsel om opphavsrettigheter TV-programmer, filmer, videobånd og annet materiale kan være opphavsrettslig beskyttet. Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride mot bestemmelsene i Åndsverkloven. Bildene som brukes i denne håndboken De fotografiene som brukes som eksempler i denne håndboken er reproduserte bilder, og ikke bilder som er tatt med dette kameraet. Om illustrasjonene Illustrasjonene som brukes i denne håndboken er av DSC-W70 hvis ikke annet er angitt. Svarte, hvite, røde, blå og grønne punkter Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i nærheten av vinduer eller utendørs. Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil. I kalde omgivelser kan det hende at bildene "henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil. Dette kameraet er utstyrt med et elektrisk drevet zoomobjektiv. Ikke slå borti noe med linsen, og ikke bruk makt på den. NO 4

5 For å få full glede av det digitale stillbildekameraet Gjør klart kameraet og ta bilder på en enkel måte "Les dette først" (egen bok) 1 Klargjøre batteripakken 2 Slå på kameraet/stille inn klokken 3 Sette inn en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) 4 Velge den bildestørrelsen som skal brukes 5 Ta bilder på en enkel måte (autojustering-modus) Ta stillbilder (scenevalg) 6 Vise/slette bilder Bli mer fortrolig med kameraet ditt Denne håndboken Gjør opptak med yndlingsinnstillingene dine (programopptak) t side 24 Bruk forskjellige varianter av opptak/avspilling ved hjelp av menyen t side 26 Endre standardinnstillingene t side 42 Koble kameraet ditt til en PC eller en skriver Denne håndboken Kopier bildene dine til en datamaskin og rediger dem på ulike måter t side 52 Skriv ut bilder ved å koble kameraet ditt direkte til en skriver (kun PictBridge-kompatible skrivere) t side 69 NO 5

6 Innhold Kort-informasjon om bruk av kameraet... 3 Bruke kameraet Grunnleggende teknikker for bedre bilder... 9 Fokus Fokusere på et motiv... 9 Eksponering Justere lysintensiteten Farge Om belysningseffekter Kvalitet Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" Identifisere deler Indikatorer på skjermen Endre skjermbildet Antall stillbilder og opptakstid for film Når du ikke har en "Memory Stick Duo" (Opptak med internminnet) Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/vises Bruke modusvelgeren Bruke menyen Bruke menyelementer Menyelementer Opptaksmeny COLOR (Fargemodus) 9 (Fokus) (Målemodus) WB (Hvitbalanse) ISO (Bildekval.) Mode (REC-modus) M (Intervall) (Blitsnivå) (Kontrast) (Skarphet) (Oppsett) NO 6

7 Visningsmeny...35 (Mappe) - (Beskytt) DPOF (Skriv ut) (Lysbilde) (Endre str.) (Rotere) (Dele) (Oppsett) Trimme Bruke oppsett-skjermbildet Bruke oppsettelementer...42 Kamera...43 AF-modus Digital zoom Funksj.veiv. Rødøyered. AF-lys Autovisning Internt minneverktøy...46 Format 1 2 Memory Stick-verktøy...47 Format Ny REC-mappe Endre REC-mappe Kopier Oppsett LCD-baklys (kun DSC-W50/W70) Pip Språk Initialiser Oppsett Filnummer USB-tilkobl. Video ut Stille klokke NO 7

8 Bruke datamaskinen din Få glede av Windows-datamaskinen din Installere programvaren (inkludert) Kopiere bilder til datamaskinen din Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin med kameraet ditt (med en "Memory Stick Duo") Bruke "Cyber-shot Viewer" (inkludert) Bruke Macintosh-datamaskinen din Skrive ut stillbilder Hvordan skrive ut stillbilder Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver Skrive ut i fotoforretning/kopisenter Koble kameraet til TV-en din Vise bilder på en TV-skjerm Feilsøking Feilsøking Varselindikatorer og meldinger Annet Om "Memory Stick" Om batteripakken Om batteriladeren Forholdsregler Spesifikasjoner Indeks NO 8

9 Bruke kameraet Grunnleggende teknikker for bedre bilder Fokus Eksponering Farge Kvalitet Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så du kan begynne å bruke kameraet. Her får du vite hvordan du kan bruke de ulike kamerafunksjonene, som f.eks. modusvelgeren (side 24), menyene (side 26) og så videre. Bruke kameraet Fokus Fokusere på et motiv Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus). Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned. Trykk lukkerknappen helt ned med én gang. Trykk lukkerknappen halvveis ned. Indikator for AE/AF-lås Blinker, tent/piper Trykk så lukkerknappen helt ned. Ta et stillbilde av et motiv det er vanskelig å fokusere på t [Fokus] (side 29) Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" (nedenfor). Tips for å unngå uskarpe bilder Hold kameraet støtt, med armene dine langs siden. Du kan også stabilisere kameraet ved å lene deg mot et tre eller en bygning e.l. Det kan være nyttig å bruke selvutløseren med 2 sekunders forsinkelse, eller et stativ. Det anbefales også å bruke blits ved fotografering på mørke steder. NO 9

10 Eksponering Justere lysintensiteten Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO-følsomheten. Eksponeringen er den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren. Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet lyset Eksponering: slipper inn i kameraet Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn gjennom ISO = Opptaksfølsomhet Overeksponering = for mye lys Hvitaktig bilde Korrekt eksponering Undereksponering = for lite lys Mørkere bilde Eksponeringen stilles automatisk inn på riktig verdi i autojustering-modus. Du kan imidlertid justere den manuelt ved hjelp av nedenstående funksjoner. Justere EV: Gir deg muligheten til å justere den eksponeringen som er bestemt av kameraet. t trinn 5 i "Les dette først" Målemodus: Gir deg muligheten til å endre den delen av motivet som skal måles når eksponeringen skal bestemmes. t side 30 Justere ISO-følsomheten ISO er en måleenhet (for følsomhet) og et estimat for hvor mye lys et lysfølsomt bildemedium (tilsvarer fotografisk film) mottar. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med ISO-følsomheten. Justere ISO-følsomheten t side 31 Høy ISO-følsomhet Gir lyse bilder, selv om du fotograferer på et mørkt sted. Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete. Lav ISO-følsomhet Gir mer finkornede bilder. Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere. NO 10

11 Farge Om belysningseffekter Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene. Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene Vær/belysning Dagslys Overskyet Fluorescerende Hvitglødende Bruke kameraet Belysningskarakteristika Hvitt (standard) Blåaktig Blåtone Rødaktig Fargetonene justeres automatisk i autojustering-modus. Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 31). Kvalitet Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller piksler. Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm. Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen Bildestørrelse: 7M (DSC-W70) 3072 piksler 2304 piksler = piksler Bildestørrelse: 6M (DSC-W30/W40/W50) piksler 2112 piksler = piksler 3 Bildestørrelse: VGA Piksler 640 piksler 480 piksler = piksler NO 11

12 Velge den bildestørrelsen som skal brukes (t trinn 4 i "Les dette først") Piksel Mange piksler (Fin bildekvalitet og stor filstørrelse) Eksempel: Utskrift med opptil A3-format Få piksler (Grovkornet bildekvalitet, men liten filstørrelse) Eksempel: Et bilde som skal legges ved en e-post Bildestørrelse 7M ( ) (standardinnstillingen for DSC-W70) 1) Bildene tas opp i samme bildeforhold (3:2) som fotopapir eller postkort e.l. 2) Ved utskrift kan det hende at begge sidene av bildet vil bli beskåret (side 85). 3) Hvis du bruker et Memory Stick-spor eller en USB-tilkobling, kan du nyte godt av bilder med bedre kvalitet. Standardinnstillingene er markert med. Større 160 ( ) Ca. 8 For e-post Jo større bilde, jo bedre er kvaliteten. Jo flere bilder som spilles av per sekund, jo jevnere blir avspillingen. Retningslinjer for bruk Utskrift på opptil A3/11 17" 3:2 1) ( ) (DSC-W70) Tilpass bildeforhold 3:2 6M ( ) (standardinnstillingen for Utskrift på opptil A4/8 10" DSC-W30/W40/W50) 3:2 1) ( ) (DSC-W30/W40/W50) Tilpass bildeforhold 3:2 5M ( ) (DSC-W70) Utskrift på opptil A4/8 10" 3M ( ) Utskrift på opptil 13 18cm/5 7" 2M ( ) Utskrift på opptil 10 15cm/4 6" VGA ( ) Mindre For e-post 16:9 2) ( ) Vis på 16:9 HDTV 3) Filmbildestørrelse Bilder/sekund Retningslinjer for bruk 640 (fin) ( ) Ca. 30 Vise på TV (høy kvalitet) 640 (std.) ( ) Ca. 17 Vise på TV (standard) Velge bildekvalitet (kompresjonsforhold) i kombinasjon (side 32) Du kan velge kompresjonforhold når du lagrer digitale bilder. Når du velger et høyt kompresjonsforhold, blir bildet mindre detaljert, men filstørrelsen blir mindre. NO 12

13 Identifisere deler Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes. A B C D E F G H A Lukkerknapp (t trinn 5 i "Les dette først") B For opptak: Zoomespak (W/T) (t trinn 5 i "Les dette først") For visning: / -spak (avspillingszoom)/ -spak (indeks) (t trinn 6 i "Les dette først") C Søkervindu D Linse E Strømbryter (POWER) /strømlampe (POWER) (t trinn 2 i "Les dette først") F Mikrofon G Blits (t trinn 5 i "Les dette først") H Selvutløserlampe (t trinn 5 i "Les dette først")/af-lys (45) A B C D E F G DSC-W50/W70 O P Q R S T U DSC-W30/W40 V W X H I J K L M N I J Bruke kameraet A AE/AF-lås-lampe/selvutløserlampe (grønn) (t trinn 5 i "Les dette først") B Blitsladelampe/opptakslampe (oransje) (t trinn 5 i "Les dette først") C Høyttaler D Søker (t trinn 5 i "Les dette først") E LCD-skjerm (19) F -knapp (skjermbryter) (19) G MENU-knapp (26) NO 13

14 H -knapp (avspilling) (t trinn 6 i "Les dette først") I DC IN-kontakt Når du bruker en AC-LS5Kstrømadapter (ikke inkludert) Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med vekselstrømadapteren. DSC-W50/W70 DSC-W30/W40 2 Til DC INkontakten 1 v-merke 3 Til stikkontakt 1 2 Til DC INkontakten M Kontrollknapp Meny på: v/v/b/b/z (t trinn 2 i "Les dette først") Meny av: / / / (t trinn 5 i "Les dette først") N (Bildestørrelse/slett)-knapp (t trinn 4 og 6 i "Les dette først") O Skruehull for stativ (på undersiden) Bruk et stativ med en skruelengde på mindre enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil gjøre det vanskelig å feste kameraet skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt. Etter bruk må du ta kameraet av stativet. P Batterideksel/"Memory Stick Duo"- deksel (t trinn 1 og 3 i "Les dette først") Q Tilgangslampe (t trinn 4 i "Les dette først") R "Memory Stick Duo"-spor (t trinn 3 i "Les dette først") S Spor for innsetting av batteri (t trinn 1 i "Les dette først") T Batteriutkaster (t trinn 1 i "Les dette først") U Multikontakt (på undersiden) (DSC- W50/W70) V A/V-OUT-kontakt (DSC-W30/W40) W Kontaktdeksel (DSC-W30/W40) X -kontakt (USB) (DSC-W30/W40) v-merke Hvis du kobler til vekselstrømadapteren AC- LS5K, kan du ikke lade batteripakken. Bruk batteriladeren til å lade batteriet. t trinn 1 i "Les dette først" J Kontaktdeksel for DC IN K Modusvelger (24) L Krok for håndleddsrem (nakkerem) (t "Les dette først") NO 14

15 Indikatorer på skjermen Nærmere informasjon om bruken finner du på sidene som er nevnt i parentes. Når du tar stillbilder Indikator 1.3 SL Betydning Modusvelger (Programopptak) (24) Kameramodus (t trinn 5 i "Les dette først") Blitsmodus (t trinn 5 i "Les dette først") Blits lader Zooming (t 43, trinn 5 i "Les dette først") Bruke kameraet Rødøyereduksjon (44) Når du tar opp film ON RICH NATURAL SEPIA B&W Skarphet (34) Kontrast (34) AF-lys (45) Målemodus (30) Fargemodus (28) 2 A Indikator z M WB STBY REC Betydning Gjenværende batteritid (t trinn 1 i "Les dette først") AE/AF-lås (t trinn 5 i "Les dette først") Opptaksmodus (24, 32) Hvitbalanse (31) Standby/filmopptak (t trinn 5 i "Les dette først") Modusvelger (scenevalg) (t trinn 5 i "Les dette først") 5 B Indikator Betydning S AF M A F Makro (t trinn 5 i "Les dette først") AF-modus (43) Indikator for AFavstandsmålerramme (29) 1.0 m Fokus på forhåndsinnstilt avstand (29) Indikator for Bildelyshet (EV) EV eksponeringsverdi (t trinn 5 i "Les dette først") Skjermbildet endres, avhengig av stillingen til modusvelgeren (vist til venstre). VMørkere vlysere Eksponeringsverdiveileder (t trinn 5 i "Les dette først") NO 15

16 C Indikator D Indikator Betydning Bildestørrelse (t trinn 4 i "Les dette først") og vises bare på DSC-W70. 6M vises bare på DSC- W30/W40/W50. 1M vises bare når Multiserie er aktivert. FINE STD Bildekvalitet (32) 101 REC-mappe (47) Dette vises ikke når du bruker internminnet. Gjenværende kapasitet i internminnet (20) Gjenværende kapasitet i Memory Stick (20) 00:00:00 [00:28:05] Opptakstid [maksimal opptakstid] (21) 1/30" Multiserie-intervall (34) 400 Gjenværende antall bilder som kan tas opp (20) Selvutløser (t trinn 5 i "Les dette først") C:32:00 Egendiagnose-display (88) ISO-tall (31) E 6M 3M 3:2 1M FINE VGA STD 16: Betydning Vibrasjonsvarsel (9) Angir at vibrasjoner kan gjøre det umulig å ta skarpe bilder, pga. utilstrekkelig belysning. Selv om vibrasjonsvarselet vises, kan du fortsatt ta bilder. Vi anbefaler imidlertid at du bruker blits for å få bedre lys, eller et stativ, eller at du stabiliserer kameraet på en annen måte. Advarsel om lite batteristrøm (23, 88) Indikator Betydning + Trådkors for punktmåling (30) AF-avstandsmålerramme (29) E Indikator Betydning Histogram (19) Støyreduksjon NR med sakte lukker Ved bruk av visse lukkerhastigheter* aktiveres funksjonen Støyreduksjon NR med sakte lukker automatisk, for å redusere støy i bildet. * Når [ISO] er stilt inn på [Auto] eller mindre enn [200]: Lukkerhastigheten er lik eller lavere enn 1/6 sekund. Når [ISO] er stilt inn på mer enn [400], eller modusvelgeren står på (modus for høy følsomhet): Lukkerhastigheten er lik eller lavere enn 1/25 sekund. 125 Lukkerhastighet F3.5 Blenderverdi +2.0EV (ikke vist på skjermen på forrige side) Eksponeringsverdi (t trinn 5 i "Les dette først") Meny (26) NO 16

17 Spille av stillbilder A 1 2 TILB./NESTE Spille av film 1 2 VOLUM Indikator M 1M FINE 6 40 Betydning Gjenværende batteritid (t trinn 1 i "Les dette først") Opptaksmodus (24, 32) Bildestørrelse (t trinn 4 i "Les dette først") Avspillingsmodus (t trinn 6 i "Les dette først") - Beskytt (36) Merke for utskriftsbestilling (DPOFmerke) (72) Bytt mappe (35) Dette vises ikke når du bruker internminnet. 1.3 Zooming (t trinn 6 i "Les dette først") Trinn Bildevis avspilling (32) 12/16 N 6M 3M 3:2 VGA 16:9 STD Avspilling (t trinn 6 i "Les dette først") Volum (t trinn 6 i "Les dette først") Bruke kameraet B Indikator Betydning Mappefilnummer (35) Avspillingsindikator (t trinn 6 i "Les dette først") NO 17

18 C Indikator D Betydning PictBridge kobler til (70) 101 REC-mappe (47) Dette vises ikke når du bruker internminnet. 101 Avspillingsmappe (35) Dette vises ikke når du bruker internminnet. Gjenværende kapasitet i internminnet (20) Gjenværende kapasitet i Memory Stick (20) 8/8 12/12 Bildenummer/Antall bilder tatt opp i valgt mappe C:32:00 Egendiagnose-display (88) 00:00:12 Teller (t trinn 6 i "Les dette først") E Indikator :30 AM DPOF z PAUSE z SPILL TILB./ NESTE VOLUM Betydning Histogram (19) vises når histogramdisplayet deaktiveres. Dato/tid for opptak av det avspilte bildet Meny (26) Spille av multiserie-bilder i serier (32) Velge bilder Justere volumet Indikator +2.0EV WB Betydning PictBridge kobler til (71) Ikke koble fra kabelen for flerbruksterminalen (DSC-W50/W70)/USBkabelen (DSC-W30/W40) mens ikonet vises. Eksponeringsverdi (t trinn 5 i "Les dette først") ISO-tall (31) Målemodus (30) Blits Hvitbalanse (31) 500 Lukkerhastighet F3.5 Blenderverdi Avspillingsbilde (t trinn 6 i "Les dette først") NO 18

19 Endre skjermbildet Hver gang du trykker på -knappen (skjermbryter), endres bildet som følger. Histogram på Histogram-display Indikatorer av LCD-skjerm av Indikatorer på Ved å trykke på og holde -knappen (skjermbryteren), kan du øke lysstyrken til LCD-bakgrunnslyset. (kun DSC-W50/W70) t trinn 5 i "Les dette først" Når du stiller inn histogram-displayet på PÅ, vises bildeinformasjon under avspilling. Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner: Under opptak Når menyen vises. Når du tar opp film Under avspilling Når menyen vises. I indeksmodus Når du bruker avspillingszoom. Når du roterer stillbilder. Under avspilling av filmer Under avspilling av bilder kan du ikke slå av LCD-skjermen. Det kan være stor forskjell mellom det histogrammet som vises under opptak og det som vises under avspilling når: Blitsen blinker. Lukkerhastigheten er lav eller høy. Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som er tatt med andre kameraer. Når du stiller inn LCD-skjermen på Off (Av), fungerer ikke den digitale zoomen, og [AFmodus] stilles inn på [Enkel] (side 43). Når du velger (blitsmodus)/ (selvutløser)/ (makro), vises bildet i omtrent to sekunder. Bruke kameraet z Bruke et histogram Et histogram er en graf som viser hvor lyst et bilde er. Still inn modusvelgeren på, eller A Scenevalg, og trykk deretter gjentatte ganger på (skjermbryter) for å vise histogrammet på skjermen. Grafen indikerer et lyst bilde når den er B forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde når den er Mørkt Lyst forskjøvet til venstre. Juster eksponeringen mens du kontrollerer den med histogrammet (t trinn 5 i "Les dette først"). AAntall piksler B Lyshet Histogrammet vises også når du spiller av ett enkelt bilde, men da kan du ikke justere eksponeringen. NO 19

20 Antall stillbilder og opptakstid for film Tabellene viser ca. hvor mange stillbilder som kan tas og mulig opptakstid for film med en "Memory Stick Duo" som er formatert med dette kameraet eller med internminnet. Verdiene kan variere med opptaksforholdene. For bildestørrelse og bildekvalitet kan du se side 11 og trinn 4 i "Les dette først". Antallet stillbilder (Bildekvaliteten er [Fin] på den øverste linjen og [Standard] på den nederste linjen.) (Enheter: Bilder) Kapasitet 32MB/ 58MB/ Internminne Internminne (DSC-W30/ (DSC-W70) Størrelse W40/W50) 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB 7M (DSC-W70) :2 (DSC-W70) M (DSC-W30/ W40/W50) :2 (DSC-W30/ W40/W50) M (DSC-W70) M M VGA : Det oppførte antallet bilder gjelder når [Mode] er stilt inn på [Normal]. Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9 999, vises indikatoren ">9999". Du kan endre bildestørrelsen senere ([Endre str.], side 38). NO 20

21 Opptakstiden for film (Enheter: time : minutt : sekund) Kapasitet 32MB/ 58MB/ Internminne Internminne (DSC-W30/ (DSC-W70) Størrelse W40/W50) 64MB 128MB 256MB 512MB 1GB 2GB 640 (fin) 0:02:50 0:06:00 0:12:20 0:25: (std.) 0:01:20 0:02:30 0:02:50 0:05:50 0:10:40 0:21:40 0:44:20 1:31: :22:40 0:42:40 0:45:30 1:31:30 2:51:20 5:47:00 11:44:20 24:18:20 Film med en størrelse som er stilt inn på [640 (fin)] kan bare tas opp med en "Memory Stick PRO Duo". Bruke kameraet Når bilder som er tatt opp med Sony-kameraer av tidligere årsmodeller spilles av med dette kameraet, kan visningen avvike fra den faktiske bildestørrelsen. NO 21

22 Når du ikke har en "Memory Stick Duo" (Opptak med internminnet) Kameraet har 58 MB eller 32 MB internminne. Dette minnet kan ikke fjernes. Selv når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du ta bilder med dette internminnet. Filmer der bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] kan ikke tas opp med internminnet. B B Internminne Når det settes inn en "Memory Stick Duo" [Opptak]: Bilder tas opp på "Memory Stick Duo". [Avspilling]: Bilder på "Memory Stick Duo" spilles av. [Meny, Oppsett, osv.]: Du kan utføre flere operasjoner på bildene på "Memory Stick Duo". Når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn [Opptak]: Bildene tas opp med internminnet. [Avspilling]: Bilder lagret i internminnet spilles av. [Meny, Oppsett, osv.]: Du kan utføre flere operasjoner på bildene i internminnet. Om bildedata som er lagret i internminnet Vi anbefaler at du lager en sikkerhetskopi av data på en av følgende måter. Ta sikkerhetskopi av data på en "Memory Stick Duo" Gjør klar en "Memory Stick Duo" med en kapasitet på 64 MB eller mer (DSC-W70) / 32 MB eller mer (DSC-W30/W40/W50), og følg så fremgangsmåten som er forklart i [Kopier] (side 48). Ta sikkerhetskopi av data på en harddisk på en datamaskin Utfør den prosedyren som er beskrevet på side 55 til 58 uten at det er satt inn en "Memory Stick Duo" i kameraet. Du kan ikke flytte bildedata fra en "Memory Stick Duo" til internminnet. Du kan kopiere data som er lagret i internminnet til en datamaskin via en USB-tilkobling mellom datamaskinen og kameraet, men du kan ikke kopiere data fra en datamaskin til internminnet. NO 22

23 Batteritiden og antall bilder som kan tas opp/ vises Tabellene viser det omtrentlige antallet bilder som kan tas opp/vises og batteritiden når du tar bilder i [Normal] modus når batteripakken (inkludert) har full kapasitet og omgivelsestemperaturen er 25 C. Antallet bilder som kan tas opp eller vises forutsetter at "Memory Stick Duo" byttes ved behov. Merk at det faktiske antallet kan være mindre enn det som er angitt, avhengig av bruksforholdene. Batterikapasiteten reduseres for hver gang kameraet brukes og med tiden (side 93). Antallet bilder som kan tas opp/vises, og batteritiden reduseres under følgende betingelser: Lav omgivelsestemperatur. Blitsen brukes ofte. Kameraet er slått på og av mange ganger. Zoomen brukes ofte. Lysheten til LCD-baklyset er stilt inn på sterkere lys (DSC-W50/W70). [AF-modus] er satt til [Skjerm]. Det er lite strøm på batteriet. Når du tar stillbilder LCDskjerm Antall bilder Batteritid (min.) DSC-W70 På Ca. 360 Ca. 180 Av Ca. 470 Ca. 235 DSC-W50 På Ca. 390 Ca. 195 Av Ca. 500 Ca. 250 DSC-W30/W40 På Ca. 400 Ca. 200 Av Ca. 510 Ca. 255 Opptak i følgende situasjoner: (Bildekval.) er satt til [Fin]. [AF-modus] er satt til [Enkel]. Ett opptak hvert 30. sekund. Zoomen reguleres vekselvis fra W til T. Blitsen blinker én gang for annethvert bilde. Strømmen slås på og av én gang for hvert tiende bilde. Målemetoden er basert på CIPA-standarden. (CIPA: Camera & Imaging Products Association) Antallet innspilte bilder/batteritiden endres ikke med bildestørrelsen. Når du viser stillbilder Antall bilder Batteritid (min.) DSC-W70 Ca Ca. 390 DSC-W30/W40/W50 Ca Ca. 400 Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre sekunders intervaller Når du tar opp film LCD-skjerm på (min.) LCD-skjerm av (min.) DSC-W70 Ca. 180 Ca. 230 DSC-W30/W40/W50 Ca. 190 Ca. 240 Ta opp film kontinuerlig med en bildestørrelse på [160] Bruke kameraet NO 23

24 Bruke modusvelgeren Still inn modusvelgeren på den ønskede funksjonen. Modusvelger : Ta opp film t trinn 5 i "Les dette først" Kontrollknapp Opptaksmodi for stillbilder : Autojustering-modus Gjør det enkelt å ta opp, da innstillingene justeres automatisk. t trinn 5 i "Les dette først" : Program Auto-modus Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan også velge ulike innstillinger ved hjelp av menyen. (Nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner t side 27) : Scenevalgmodus Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle scenen. t trinn 5 i "Les dette først" I denne bruksanvisningen vises modusvelgerens mulige innstillinger som følger. Utilgjengelig Tilgjengelig NO 24

25 Scenevalg Nærmere informasjon t trinn 5 i "Les dette først" For at et bilde skal tas opp på riktig måte ut fra forholdene i scenen, bestemmer kameraet en kombinasjon av funksjoner. ( : du kan velge den ønskede innstillingen) Makro Blits AFavstandsmåler Forhåndsinnstilt fokus Hvitbalanse Blitsnivå Serie/ Multiserie SL Auto/ WB / / / Bruke kameraet NO 25

26 Bruke menyen Bruke menyelementer v/v/b/b-knapp -knapp Modusvelger z-knapp MENU-knapp Kontrollknapp 1 Opptak: Slå på kameraet og still inn modusvelgeren. Avspilling: Trykk på. Ulike elementer er tilgjengelige, avhengig av stillingen til modusvelgeren og opptaks-/ avspillingsmodus. 2 Trykk på MENU for å vise menyen. 3 Velg det ønskede menyelementet med b/b på kontrollknappen. Hvis det ønskede elementet er usynlig, må du fortsette å trykke på b/b inntil elementet vises på skjermen. Trykk på z etter at du har valgt et element i avspillingsmodus. Fin Standard Bildekval. 4 Velg innstillingen med v/v. Den innstillingen du velger zoomes inn og stilles inn. 5 Trykk på MENU for å slå av menyen. Hvis det er et element som ikke vises, vises et v/v-merke på kantene av det stedet hvor menyelementer vanligvis dukker opp. For å vise et element som ikke er synlig, må du velge merket med kontrollknappen. Du kan ikke stille inn elementer som ikke kan velges. NO 26

27 Menyelementer Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 26 Opptaksmeny (side 28) Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, avhenger av stillingen til modusvelgeren. Bare de tilgjengelige elementene vises på skjermen. ( : Tilgjengelig) Modusvelgerens stilling: Scene COLOR (Fargemodus) 9 (Fokus) (Målemodus) WB (Hvitbalanse) ISO Bruke menyen (Bildekval.) Mode (REC-modus) M (Intervall) * (Blitsnivå) * (Kontrast) (Skarphet) (Oppsett) Visningsmeny (side 35) (Mappe) - (Beskytt) DPOF (Skriv ut) (Lysbilde) (Endre str.) (Rotere) (Dele) (Oppsett) Trimme** * Bruken er begrenset i samsvar med scenemodus (side 25). ** Kun tilgjengelig ved bruk av avspillingszoom. NO 27

28 Opptaksmeny Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 26 Standardinnstillingene er markert med. COLOR (Fargemodus) Du kan endre lysstyrken i bildet, ledsaget av effekter. S/HV (B&W) Bruntone (SEPIA) Naturlig (NATURAL) Varm (RICH) Normal Gjør bildet svart/hvitt Gjør bildet sepia-farget Gir bildet rolig farge Gir bildet sterk farge Når du tar opp film, kan du bare velge [S/HV] og [Bruntone]. Når [Multiserie] er valgt, er fargemodusen stilt inn på [Normal]. NO 28

29 Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 26 9 (Fokus) Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i autofokusmodus. (ubegrenset avstand) 7.0m 3.0m 1.0m 0.5m Senter-AF ( ) Fokuserer på motivet med en forhåndsinnstilt avstand til motivet. (Forhåndsinnstilt fokus) Når du tar opp et motiv gjennom et nett eller gjennom vindusglass, er det vanskelig å få riktig fokus i autofokusmodus. I slike tilfeller kan det være praktisk å bruke [Fokus]. Fokuserer automatisk på et motiv i midten av søkerrammen. Når denne brukes sammen med AF-låsefunksjonen, kan du ta opp med den ønskede bildekomposisjonen. Bruke menyen Multi-AF (Multipunkt-AF) (Stillbilde ) (Film ) AF-avstandssøkerramme Indikator for AFavstandssøkerramme Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av søkerrammen. Denne modusen er nyttig når motivet ikke befinner seg i midten av rammen. AF-avstandssøkerramme Indikator for AFavstandssøkerramme AF står for autofokus. Avstandsinnstillingsinformasjonen i "Forhåndsinnstilt fokus" er omtrentlig. Hvis du peker oppover eller nedover med objektivet, vil unøyaktigheten bli større. Når du tar opp film, anbefales det å bruke [Multi-AF], da autofokus også fungerer med et visst vibrasjonsnivå. Når du bruker Digital zoom eller AF-lys, vil AF-funksjonen prioritere bevegelse som foregår i sentrum eller nær sentrum av rammen. I dette tilfelle vil indikatoren for eller begynne å blinke, og AFavstandssøkerrammen vises ikke. Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 25). NO 29

30 Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 26 z Hvis motivet ikke er i fokus Når du tar opp med motivet i kanten av rammen (eller skjermen), eller når du bruker [Senter-AF], kan det hende at kameraet ikke fokuserer på et motiv i kanten av rammen. Skulle dette skje, må du gjøre følgende: 1 Komponer bildet om igjen, slik at motivet befinner seg i midten av AF-avstandssøkeren, og trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet (AF-lås). Indikator for AE/AF-lås AF-avstandssøkerramme Så lenge du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du gjenta prosedyren så ofte du vil. 2 Når AE/AF-låsindikatoren slutter å blinke og forblir tent, kan du gå tilbake til det fullstendig komponerte bildet, og trykke lukkerknappen helt ned. (Målemodus) Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme riktig eksponering. Punkt (Punktmåling) ( ) Måler bare på en del av motivet. Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen. Trådkors for punktmåling Posisjonerer seg på motivet NO 30 Senter (Sentervektet måling) ( ) Multi (Flermønstermåling) Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen basert på lysheten av motivet der. Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område. Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering. Nærmere informasjon om eksponeringen t side 10 Når du bruker punktmåling eller sentervektet måling, anbefales det å stille inn [9] (Fokus) på [Senter- AF] for å fokusere på måleposisjonen (side 29).

31 Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 26 WB (Hvitbalanse) Justerer fargetonene i samsvar med lysforholdene, for eksempel når fargene i et bilde ser merkelige ut. Blits ( WB) Justerer for blitsforhold. Du kan ikke velge dette elementet når du tar opp film. Hvitglødende (n) Justerer for steder hvor lysforholdene endres raskt, som i et festlokale, eller hvor lyset er sterkt, som for eksempel i fotostudioer. Fluorescer. ( ) Justerer for fluorescerende lys. Overskyet ( ) Justerer for overskyet vær. Dagslys ( ) Justerer for utendørs, nattscener, neonskilt, fyrverkeri eller soloppgang, eller lysforholdene før og etter solnedgang. Auto Justerer hvitbalansen automatisk. Bruke menyen Nærmere informasjon om hvitbalansen t side 11 I fluorescerende lys som blinker vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke ordentlig, selv om du velger [Fluorescer.] ( ). Bortsett fra ved bruk av [Blits] ( WB ) er [WB] stilt inn på [Auto] når blitsen blinker. Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 25). ISO Velger en lysfølsomhet med enheter på ISO-skalaen. Jo høyere tallet er, jo større er følsomheten Velg et stort tall når du tar opp på mørke steder eller fotograferer et motiv som beveger seg i høy hastighet, eller 800 velg et lavt tall for å få høy bildekvalitet (DSC-W30/W40/W50) Auto Nærmere informasjon om ISO-følsomhet t side 10 Merk at bildet har en tendens til å bli mer kornete med økende ISO-følsomhetstall. [ISO] er satt til [Auto] i scenemodus. NO 31

32 Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 26 (Bildekval.) Velger stillbildekvalitet. Fin (FINE) Standard (STD) Tar opp med høy kvalitet (lav kompresjon). Tar opp med standardkvalitet (høy kompresjon). Nærmere informasjon om bildekvalitet t side 11 Mode (REC-modus) Velger om kameraet skal ta opp kontinuerlig eller ikke når du trykker på lukkerknappen. Multiserie ( M ) Tar opp 16 bilder etter hverandre som en stillbildefil når du trykker på lukkerknappen. Dette er praktisk hvis du for eksempel vil sjekke idrettsformen din. Du kan velge lukkerintervallet for multiserie i [Intervall]-modus (side 34). Serie ( ) Tar opp det maksimale antallet bilder i serie (se nedenstående tabell) når du trykker på lukkerknappen og holder den nede. Når "Spiller inn" forsvinner, kan du ta neste bilde. Normal Ikke kontinuerlig opptak. Om [Multiserie] Med følgende metoder kan du spille av i rekkefølge de bildene som ble tatt i multiserie-modus: Pause/fortsett: Trykk på z på kontrollknappen. Bildevis avspilling: Trykk på b/b i pausemodus. Trykk på z for å fortsette avspilling i serier. Du kan ikke bruke følgende funksjoner i multiserie-modus: Smart zoom Blits Dele en bildeserie som er tatt i multiserie-modus Slette eller eksportere et bilde i en bildeserie som er tatt i multiserie-modus Stille inn bildeintervallet på en annen modus enn [1/30] når modusvelgeren er stilt inn på Når du spiller av en bildeserie som er tatt i multiserie-modus med en datamaskin eller et kamera som ikke er utstyrt med multiserie-funksjonen, vil bildet vises som ett enkelt bilde med 16 rammer. Størrelsen på bilder som er tatt i multiserie-modus er 1M. Du vil kanskje ikke kunne ta bilder i multiserie-modus, avhengig av scenemodus (side 25). NO 32

33 Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 26 Om [Serie] Blitsen er stilt inn på (Tvungen blits av). Når du tar opp med selvutløser, tas det en serie på maksimalt fem bilder. Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" er full, stopper serien. Du vil kanskje ikke kunne ta bilder i seriemodus, avhengig av scenemodus (side 25). Opptaksintervallet er ca. 0,9 sekunder (DSC-W70) eller 0,7 sekunder (DSC-W30/W40/W50). Maksimalt antall kontinuerlige bildeopptak (Enheter: Bilder) Kvalitet DSC-W70 DSC-W30/W40/W50 Størrelse Fin Standard Fin Standard 7M 4 6 6M 3 4 3: M 5 8 3M M VGA : Bruke menyen NO 33

34 Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 26 M (Intervall) Velger rammeintervall i [Multiserie]-modus (side 32). 1/7.5 (1/7.5") Velg [Multiserie] med [Mode] først, og still inn den ønskede 1/15 (1/15") verdien for [Intervall]. Når du velger en annen funksjon enn [Multiserie], blir denne funksjonen utilgjengelig. 1/30 (1/30") (Blitsnivå) Justerer mengden blitslys. + ( +) Mot +: Øker blitsnivået. Normal ( ) Mot : Reduserer blitsnivået. Endre blitsmodus t trinn 5 i "Les dette først" (Kontrast) Justerer kontrasten i bildet. + ( ) Mot +: Øker kontrasten. Normal ( ) Mot : Reduserer kontrasten. (Skarphet) Justerer skarpheten i bildet. + ( ) Mot +: Gjør bildet skarpere. Normal ( ) Mot : Gjør bildet mer diffust. (Oppsett) Se side 42. NO 34

35 Visningsmeny Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 26 Standardinnstillingene er markert med. (Mappe) Velger den mappen som inneholder det bildet du vil spille av når du bruker kameraet med "Memory Stick Duo". OK Avbryt Se nedenstående prosedyre. Opphever utvalget. 1 Velg den ønskede mappen med b/b på kontrollknappen. Velg mappe 102 2/2 Mappenavn: 102MSDCF Ant. filer: 9 Opprettet: :05:34AM OK Avbryt TILB./NESTE Bruke menyen 2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z. z Om mappen Kameraet lagrer bilder i en nærmere bestemt mappe i en "Memory Stick Duo" (side 47). Du kan bytte mappe eller opprette en ny. Opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 47) Bytte REC-mappe t [Endre REC-mappe] (side 48) Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo" og det første eller det siste bildet i mappen blir vist, dukker følgende indikatorer opp. : Gå til forrige mappe. : Gå til neste mappe. : Gå til forrige eller neste mappe. NO 35

36 Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 26 - (Beskytt) Beskytter bilder mot utilsiktet sletting. Beskytt (-) Avslutt Se nedenstående prosedyre. Forlater Beskytt-funksjonen. Beskytte bilder i enkeltbildemodus 1 Vis det bildet du vil beskytte. 2 Trykk på MENU for å vise menyen. 3 Velg [-] (Beskytt) med b/b på kontrollknappen, og trykk deretter på z. Bildet beskyttes og indikatoren - (beskytt) vises på bildet. VGA 2/9 - Beskytt Avslutt TILB./NESTE 4 For å beskytte andre bilder, må du velge det ønskede bildet med b/b, og deretter trykke på z. Beskytte bilder i indeksmodus 1 Skyv på -spaken (indeks) for å vise indeksskjermen. 2 Trykk på MENU for å vise menyen. 3 Velg [-] (Beskytt) med b/b på kontrollknappen, og trykk deretter på z. 4 Velg [Velg] med v/v, og trykk deretter på z. 5 Velg det bildet du vil beskytte med v/v/b/b, og trykk deretter på z. En grønn --indikator vises på det valgte bildet. - (grønn) VELG MENU NESTE 6 Gjenta trinn 5 for å beskytte andre bilder. 7 Trykk på MENU. 8 Velg [OK] med B, og trykk deretter på z. --indikatoren blir hvit. De valgte bildene er beskyttet. For å beskytte alle bildene i en mappe, må du velge [Alt i denne mappen] i trinn 4, og trykke på z. Velg [På] med B, og trykk deretter på z. NO 36

37 Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 26 Oppheve beskyttelsen I enkeltbildemodus Trykk på z i trinn 3 eller 4 av "Beskytte bilder i enkeltbildemodus". I indeksmodus 1 Velg det bildet du vil oppheve beskyttelsen for i trinn 5 av "Beskytte bilder i indeksmodus". 2 Trykk på z for å gjøre --indikatoren grå. 3 Gjenta ovenstående operasjon for alle bilder du vil oppheve beskyttelsen av. 4 Trykk på MENU, velg [OK] med B, og trykk deretter på z. Oppheve beskyttelsen av alle bilder i mappen Velg [Alt i denne mappen] i trinn 4 av "Beskytte bilder i indeksmodus", og trykk på z. Velg [Av] med B, og trykk deretter på z. Bruke menyen Merk at formatering av internminnet eller "Memory Stick Duo" sletter alle data som er lagret på opptaksmediet, selv om bildene er beskyttet. Bilder som er slettet på denne måten kan ikke gjenopprettes. Det kan ta litt tid å beskytte et bilde. DPOF Tilføyer et -merke (utskriftsbestilling) til bilder du vil skrive ut (side 72). (Skriv ut) Se side 69. (Lysbilde) Spiller av bilder i rekkefølge (lysbildevisning). Intervall 3 sek. Stiller inn intervallet mellom lysbildene. 5 sek. 10 sek. 30 sek. 1 min. NO 37

38 Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 26 Gjenta På Av Bilde Mappe Alle Start Avbryt Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe. Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen. Spiller av alle bildene i den valgte mappen. Spiller av alle bildene som er lagret på "Memory Stick Duo". Se nedenstående prosedyre. Avbryter lysbildevisningen. 1 Velg [Intervall], [Gjenta] og [Bilde] med v/v/b/b på kontrollknappen. 2 Velg [Start] med V/B, og trykk deretter på z. Lysbildevisningen vil da starte. For å avslutte lysbildevisningen, må du trykke på z for å sette den på pause. Velg [Avslutt] med V, og trykk deretter på z. Mens lysbildevisningen står på pause, kan du vise forrige/neste bilde med b/b. Intervalltiden er bare en retningslinje, så den kan variere med bildestørrelsen og andre faktorer. (Endre str.) Du kan endre størrelsen av et bilde (Endre str.) og lagre det endrede bildet som en ny fil. Det opprinnelige bildet bevares som det var, også etter størrelsesendringen. 7M (DSC-W70) 6M (DSC-W30/W40/W50) 5M (DSC-W70) 3M 2M VGA Avbryt Innstillingsstørrelsen er bare en retningslinje. t trinn 4 i "Les dette først" Avbryter størrelsesendringen. 1 Vis det bildet du vil endre størrelsen av. 2 Trykk på MENU for å vise menyen. 3 Velg [ ] (Endre str.) med b/b på kontrollknappen, og trykk deretter på z. 4 Velg ønsket størrelse med v/v, og trykk deretter på z. Bildet med den nye størrelsen lagres som nyeste fil i REC-mappen. NO 38

39 Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 26 Nærmere informasjon om [Bildestørr.] t trinn 4 i "Les dette først" Du kan ikke endre størrelsen på filmer eller multiseriebilder. Når du endrer fra en liten til en stor størrelse, forringes bildekvaliteten. Du kan ikke endre bildestørrelsen til [3:2] eller [16:9]. Når du endrer størrelsen til et [3:2]- eller [16:9]-bilde, vises de svarte feltene øverst og nederst på bildet. (Rotere) Roterer et stillbilde. OK Avbryt Roterer et bilde. Se nedenstående prosedyre. Bestemmer rotasjonen. Se nedenstående prosedyre. Avbryter rotasjonen. Bruke menyen 1 Vis det bildet som skal roteres. 2 Trykk på MENU for å vise menyen. 3 Velg [ ] (Rotere) med b/b på kontrollknappen, og trykk deretter på z. 4 Velg [ ] med v, og roter deretter bildet med b/b. 5 Velg [OK] med v/v, og trykk deretter på z. Du kan ikke rotere beskyttede bilder, filmer eller multiseriebilder. Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer. Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av programvaren du bruker. (Dele) Klipper filmer, eller sletter unødvendige deler av filmer. Dette er den funksjonen vi anbefaler deg å bruke når det er for liten kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo", eller når du legger filmer ved e-post. Merk at originalfilmen slettes, og at nummeret ikke blir brukt igjen. Merk også at du ikke kan gjenopprette filmer etter at du har klippet dem. OK Avbryt Se nedenstående prosedyre. Avbryter deling. NO 39

40 Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 26 Eksempel: Klippe en film med nummeret 101_0002 Dette avsnittet beskriver hvordan en film med nummeret 101_0002 deles og så slettes i den følgende filkonfigurasjonen. 101_ _ _ Klippe scene A. 1 A 2 B 3 101_0002 Dele 101_0002 deles i 101_0004 og 101_ Klippe scene B. 101_ A 2 B 101_0005 Dele 101_0005 deles i 101_0006 og 101_ Slette scene A og scene B hvis de er unødvendige. 101_ _ A 2 B Slett 101_0006 Slett 4 Bare de ønskede scenene bevares _0006 NO 40 Prosedyre 1 Vis den filmen som skal deles. 2 Trykk på MENU for å vise menyen. 3 Velg [ ] (Dele) med b/b på kontrollknappen, og trykk deretter på z. 4 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z. Avspilling av filmen starter.

41 Nærmere informasjon om operasjonen 1 side 26 5 Trykk på z på det stedet du vil klippe. Dele Delepunkt STD /10 00:00:02 OK Avbryt Avslutt Når du vil justere klippestedet, må du velge [c/c] (ramme bakover/forover) og justere klippestedet med b/b. Hvis du vil endre klippestedet, må du velge [Avbryt]. Avspilling av filmen starter igjen. 6 Velg [OK] med v/v, og trykk på z. 7 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z. Filmen klippes. De klippede filmene får nye numre og lagres som de nyeste filene i den valgte REC-mappen. Du kan ikke klippe følgende bildetyper. Stillbilde Filmer som ikke er lange nok til å kunne klippes (kortere enn ca. to sekunder) Beskyttede filmer (side 36) Bruke menyen (Oppsett) Se side 42. Trimme Lagrer et forstørret bilde (t trinn 6 i "Les dette først") som en ny fil. Trimme Tilbake Se nedenstående prosedyre. Avbryter trimming. 1 Trykk på MENU under avspillingszooming for å vise menyen. 2 Velg [Trimme] med B på kontrollknappen, og trykk deretter på z. 3 Velg bildestørrelsen med v/v, og trykk deretter på z. Bildet lagres, og det opprinnelige bildet vises igjen. Det trimmede bildet lagres som den nyeste filen i den valgte REC-mappen, og originalbildet er beholdt. Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av det opprinnelige bildet. Du kan ikke trimme bildestørrelsen til [3:2] eller [16:9]. NO 41

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W30/W40/W50. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK DSC-W30/W40/W50 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digital Still Camera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T10 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-T9. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-T9. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S750/S780 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-N2 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne brukerhåndboken

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Avansert bruk Bruke menyen Digitalt Stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning",

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-N1. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-N1. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding DK DSC-N1 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DK DSC-H2/H5 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S800 Før du bruker enheten, vennligst les nøye gjennom denne Brukerhåndbok og "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Bruke kameraet Bruke menyen Digital Still Camera Brukerhåndbok for Cyber-shot Bruke Oppsettskjermbildet Bruke datamaskinen DSC-S500 Skrive ut stillbilder Koble kameraet til TVen Digital Still Camera "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950/S980 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S950 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W110/W115/W120/W125/ W130 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke funksjonene til å ta opp Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T70/T75/T200 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T500 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-T200 http://no.yourpdfguides.com/dref/1096910

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-T200 http://no.yourpdfguides.com/dref/1096910 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S950 http://no.yourpdfguides.com/dref/1153313 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W270 http://no.yourpdfguides.com/dref/2151019

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W270 http://no.yourpdfguides.com/dref/2151019 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruk opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W150/W170 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S1900/S2000/S2100 2010 Sony Corporation 4-188-767-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S730 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W35/W55 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne Brukerhåndbok og "Bruksanvisning"

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W300 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok/ feilsøking

Brukerhåndbok/ feilsøking 2-654-495-32(1) Digital Still Camera Brukerhåndbok/ feilsøking Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Les dette først" (egen bok), og oppbevare dem

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W100. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-W100. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DSC-W100 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-T10

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-T10 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20

Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20 Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H20 2009 Sony Corporation 4-133-903-21(1) NO Slik bruker du denne håndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette er praktisk

Detaljer

Brukerhåndbok/ feilsøking

Brukerhåndbok/ feilsøking 2-635-483-32 (1) Digital Still Camera Brukerhåndbok/ feilsøking Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Les dette først" (egen bok), og oppbevare dem

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T77/T700 2008 Sony Corporation 4-000-948-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. informasjon sortert etter funksjon.

Detaljer

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-S600. Digital Still Camera

Brukerhåndbok/feilsøking. Brugervejledning/fejlfinding DSC-S600. Digital Still Camera Digital Still Camera Brukerhåndbok/feilsøking Brugervejledning/fejlfinding NO DSC-S600 Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-TX1 2009 Sony Corporation 4-148-679-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter etter

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Inhold Grunnleggende bruk Bruke funksjoner for opptak Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T100 Før du bruker enheten, må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend funksjoner for å ta bilde Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W80/W85/W90 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W370 2010 Sony Corporation 4-181-206-12(1) NO Slik bruker du denne håndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette er praktisk

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T110/T110D 2011 Sony Corporation 4-269-983-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T99/T99D/T99C/T99DC 2010 Sony Corporation 4-199-717-21(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke menyen Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-S650/S700 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne Brukerhåndbok og "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend funksjoner for å ta bilde Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W200 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først 3-216-920-71 (1) Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Les dette først DSLR-A700 Bruksanvisning Før du begynner å bruke enheten må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Brukerhåndbok/feilsøking"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke funksjoner for opptak Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H7/H9 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne Brukerhåndbok

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S650

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-S650 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER

GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER GRUNNLEGGENDE KAMERAINNSTILLINGER Når jeg er ferdig med dette minikurset skal dere skjønne betydningen av følgende begreper: Lysmåling Lysfølsomhet ISO Manuell innstilling Blenderprioritert innstilling

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Brukerhåndbok/ feilsøking

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Brukerhåndbok/ feilsøking 2-689-106-71 (1) Før du tar kameraet i bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Brukerhåndbok/ feilsøking 100 DSLR-A100 Bruke visningsfunksjonene Bruke menyen Bruke datamaskinen

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-TX7/TX7C 2010 Sony Corporation 4-165-178-22(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-33-906-3() Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-H20 Bruksanvisning NO Betjeningsvejledning NODK 2009 Sony Corporation Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-30-25-32() Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-W270/W275/W290 Bruksanvisning NO Betjeningsvejledning NODK 2009 Sony Corporation Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSC-HX5V http://no.yourpdfguides.com/dref/2801111

Din bruksanvisning SONY DSC-HX5V http://no.yourpdfguides.com/dref/2801111 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W40

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-W40 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING www.facebook.com/denverelectronics NOR-1 1. Lukker 2. Høyttaler 3. PÅ/AV 4. USB-PORT 5. Luke til mikro-sd-kort 6. Linse 7. Indikatorlys for ladning 8. «Opptatt»-indikatorlys

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-H20

Din bruksanvisning SONY CYBER-SHOT DSC-H20 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-HX5/HX5V/HX5C 2010 Sony Corporation 4-172-670-22(1) NO Slik bruker du denne brukerhåndboken Klikk på en knapp øverst til høyre for å hoppe til den tilsvarende siden. Dette

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-T2 Før du begynner å bruke enheten må du lese denne håndboken, "Bruksanvisning" og "Videregående

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Digitalt stillkamera/digitalt stillbilledkamera Bruksanvisning Betjeningsvejledning DSC-H50 NO DK For nærmere informasjon om avansert bruk må du lese "Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF) og "Videregående

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS (1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS (1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter beskrives her. Se også "Bruksanvisning" og "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en. 2010 Sony

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Digitalt stillkamera/digitalt stillbilledkamera Bruksanvisning Betjeningsvejledning DSC-T50 NO DK CD-ROM (inkludert/ medfølger) For detaljert beskrivelse av avansert bruk, se i "Brukerhåndbok for Cyber-shot"

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Digital Still Camera Bruksanvisning Betjeningsvejledning DSC-T10 NO DK CD-ROM (inkludert/ medfølger) Hvis du vil ha nærmere informasjon om de avanserte operasjonene, kan du se i "Brukerhåndbok for Cybershot".

Detaljer

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera

Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera 4-43-379-32() Digitalt stillkamera Digitalt stillbilledkamera DSC-W80/W90 Bruksanvisning NO Betjeningsvejledning DK 2009 Sony Corporation Norsk ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren for å få elektrisk

Detaljer

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V De nye funksjonene i denne fastvaren og bruken av dem, beskrives her. Se "Bruksanvisning". 2011 Sony Corporation A-E1M-100-21(1) Funksjoner Kameraet får funksjonene nedenfor i

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

DSC-W210/W215/W220/W230. Brukerhåndbok for Cyber-shot. Innhold. Indeks. Grunnleggende bruk. Bruke opptaksfunksjonene. Bruke visningsfunksjonene

DSC-W210/W215/W220/W230. Brukerhåndbok for Cyber-shot. Innhold. Indeks. Grunnleggende bruk. Bruke opptaksfunksjonene. Bruke visningsfunksjonene Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Bruke visningsfunksjonene Tilpasse innstillingene Vise bilder på en TVskjerm Bruke datamaskinen din Skrive ut stillbilder Feilsøking Annet Brukerhåndbok

Detaljer

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funksjoner. Versjon 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-E00 NO DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funksjoner Versjon 4.00 Det kan hende at funksjoner som er lagt til eller endret som et resultat av firmwareoppdateringer ikke lenger stemmer overens med dokumentasjonen

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSC-W190

Din bruksanvisning SONY DSC-W190 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt Produktopplysninger F D E L K J A B C G H I A: Kikkertlinse (8x fast zoom) B: Digitalkameralinse (8x fast zoom) C: Fokuseringshjul for digitalkamera D: LCD-skjerm E: Funksjonsknapper F: Strømindikator

Detaljer

Din bruksanvisning SONY DSC-W310

Din bruksanvisning SONY DSC-W310 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-WX5/WX5C 2010 Sony Corporation 4-194-689-22(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du leter

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-W270/W275/W290 2009 Sony Corporation 4-130-214-22(1) NO Bruke denne håndboken Klikk på en knapp oppe til høyre for å gå til den aktuelle siden. Dette er praktisk når du

Detaljer

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk

KAMERANYTT VÅR 2010 16 designprodukter uten sidestykk KAMERANYTT VÅR 2010 16 16 designprodukter uten sidestykke Maksimal bildeglede Det finnes et kamera for enhver fotograf og for ethvert behov. Det perfekte kameraet ligger riktig i hånden. Det føles stabilt

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer