Spådommer for det nye året

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spådommer for det nye året"

Transkript

1 Markedssyn: Januar 2014

2 Spådommer for det nye året

3 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som er normalt, 5 år etter nedturen var ferdig Global PMI for industri på 53,3 (godt over historiske snittet på 52) signaliserer vekst over trend i global industri Global PMI signaliserer veksten i global BNP på rundt 4% - et bra nivå! Det er rike land som drar lasset nå. Blandet i Emerging markets. Kina litt ned. Behovet for stimulanser blir mindre jo bedre veksten er.

4 1) Veksten vil akselerere markert. Ledende Indikatorer forteller oss den samme historien. I 2013 har indikatorene gjennomgående pekt oppover. Mer risikovilje, lavere prising av risiko, gjeldskonsolidering og økt etterspørsel

5 I 2014 vil ikke landene lenger bremses av aggressive budsjettkutt Det offentlige underskuddet i USA har blitt redusert fra 10% til 4% fra 2009 til Det er det raskeste 4-årsfallet siden 1950! Høyere skatter fra årsskiftet og automatiske budsjettkutt («sequestration») fra 1. mars. Vekst i Sysselsettingen og Boligmarkedet Energiuavhengighet og ny vekst i industrien Sunn inntjening i bedriftene Fastlåst politisk situasjon om offentlige utgifter og skatter.i USA

6 Europa er nesten ferdig med innstrammingen nå. Den syklisk justerte har i snitt bedret seg med nesten ett prosentpoeng i året fra 2010 til Økt privat forbruk Bankreform på trappene i flere land Draghi sa også på sist rentemøte at ESB har et mektig artilleri av pengepolitiske instrumenter til rådighet som de akter å bruke dersom det skulle bli nødvendig..og Europa

7 Man må aldri glemme at Kina er et samfunn som er i ferd med å industrialiseres og trenger derfor enormt med råvarer Kina har bak seg en investerings- og kredittboble men det er tvilsomt om dette utløser en bankkrise. Myndighetene er klar over faren Dernest gir statusen som kreditornasjon betydelig handlefrihet Videre er Kina et lavinntektsland med stort opphentingspotensial 2) Stabil vekst i Kina

8 og andre fremvoksende markeder Det forbrukes nå mye mer i denne delen av verden enn tidligere Indeks, 2007 = 100 Detaljhandel uten bil Kina Veksten flater noe ut men vil fortsatt være langt sterkere enn i vesten Vil være en økt dreining fra råvareprodusenter til fremvekst av privat - forbrukere FIRST Fremvoksende u/kina Verden Industriland Source: EcoWin, First Securities Global auto sales vs S&P Mill. units Not all countries included Source: EcoWin, Swedbank

9 3) Rentene vil være lave i de store landene Høy arbeidsløshet og lav inflasjon gjør at rentene trolig vil være lave i lang tid fremover Tapering er ikke det samme som Tightening

10 4) Stabil Oljepris Før finanskrisen trodde de fleste på teorien om Peak Oil Men takket være skiferolje kommer ikke verden til å gå tom for olje på lenge Oljeproduksjonen øker nå kraftig i USA men dette utlignes av store forsyningsavbrudd i Iran, Irak og Libya Men det er også lite sannsynlig at oljen vil falle særlig. Fuel Switching tar mange år på grunn av store omstillinger og endringer i transport etc. Dessuten ser vi at etterspørselsiden vokser sterkt. Global forbruk er estimert til ny all time high i 2013 med rundt 91,2 mb/d. Dette er 5 mb/d mer enn før finanskrisen i 2008!! Husk at 90% av all energi brukt på å transportere kommer fra olje

11 Hva kan gå galt Kina Europa USA Norge Hard landing Kredittboble Politisk backlash i Europa Ny gjeldskrise Frankrike Budsjett/Gjeldstak Oljeprisfall

12 Kina Kredittveksten er for høy Årsveksten i samlet kreditt er på vei ned men er fortsatt høy på 18% Veksten har kommet ned etter innstrammingene i 1. halvår er fortsatt høy. Kredittveksten er høyere enn veksten i nominelt BNP. Og høyere enn myndighetene kan være komfortabel med.

13 Kina: Gjeldsgraden øker videre.etter å ha steget mye. Nærmer seg nå 200%...og den stiger Dette kan ikke fortsette. Spørsmålet blir hva som skjer når det en vakker dag snur

14 Makro 1 USA EUROPA ASIA - NORGE

15 Konklusjon USA Utviklingen i den amerikanske budsjettbalansen er nesten for god til å være sann. Budsjettunderskuddet er bedret med 2,6% av BNP på 2 kvartal, og månedsobservasjonene i 3.kvartal indikerer en ytterligere kraftig forbedring Hvis vi forsøker å se framover er det meget mulig at veksten i USA kommer til å overraske på oppsiden framover. IMF har estimert en vekst på 2,7% i 2014 Effekten av oppgangen i de lange rentene vises ikke økonomien, kanskje med unntak av noen svakere signaler fra boligmarked

16 USA: Sterk vekst i 3.kvartal Veksten i den amerikanske økonomien i 3.kvartal ble revidert opp fra 2,8 til 3,6% k/k Det er særlig investeringene og lagerkomponenten som er revidert opp Men tross høyere lager virker det private forbruket å være i ferd med å ta seg opp Importen ble også justert opp i tredje kvartal

17 USA: Industrien er positiv ISM for industrien er nå på 57.0 Innenlandsk ordre stiger stadig raskere, litt lavere vekst på eksportsiden Enda flere bransjer melder om vekst nå 13 av 18 bransjer meldte om vekst ISM indikerer god vekst i produksjonen (ca 7-8%) Gode ordretall ingen tegn til at renteøkning eller budsjettbråk har drept etterspørselen

18 USA: Arbeidsmarkedet i bedring Overraskende bra vekst i sysselsetting igjen Steg 203 i november. Snitt siden i sommer er nå 200 Nesten hele veksten i privat sektor. Men det offentlige kutter ikke mer Ledigheten falt til 7% Arbeidstiden opp. Det er bra for lønnsveksten er fremdeles lav kun 0,2% år/år Konklusjon: sysselsettingen stiger greit men sysselsettingsandelene er fortsatt lav. Lønnveksten er alt for lav til å gi normal inflasjon.

19 USA: Frisk forbruksvekst Underliggende forbruksvekst er bra (3,5%) Forbrukertilliten stiger Bilsalget fortsetter å stige raskt Inntektene stiger svakt sparingen faller Underliggende inntektsvekst er for svak fører til at sparingen faller men er ikke farlig lav

20 USA: Det meste peker opp i boligmarkedet Boligsalget var svakt i sommer men steg kraftig på slutten av året. Antallet byggetillatelser og igangsettinger har kommet opp på friske nivåer Entreprenørene melder også om bedre tider Boligprisene stiger mer enn ventet Steg 1% i oktober 13.6% å/å Prisene er 20% under 2006-toppen (men er opp 20% fra bunnen) Prisindeksene spriker noe og Case Schiller er den sprekeste Oppgang i boligmarkedet drar med seg mange ulike deler av økonomien Jobber i bygg/anlegg Kjøp av møbler/hvitevarer Nye boliglån

21 Konklusjon Europa Lyset i enden av tunellen har blitt sterkere, og veksten i q2 var ikke bare et blaff. Europa kommer til å levere positive tall også i q3 og q4. Ting tar tid, men kanskje vi nå har brukt nok tid Arbeidsledigheten øker ikke lengre, og selv om nivået er høyt, og forskjellene mellom landene store kan det virke som om bunnen er nådd Det er imidlertid fortsatt en kime til bekymring om bankene vil være i stand til å finansiere vekst i Europa. Balansene er fortsatt tvilsomme, og egenkapitalkravene er strenge

22 Europa: Sentimentet bedres stadig Eurosonens «dobbeldipp» tilsynelatende unnagjort. Vekst i Q2 og Q3, og myke data tyder på underliggende vekst på over 1% i 2014 Driverne for Europa er: Mer risikovilje og lavere risikoprising Mindre budsjettkutt (1,1% i 2013, 0,3% i 2014) Bedret konkurransekraft økt global vekst økt eksport Høy inntjening mindre gjeld økte investeringer fra svært lavt nivå Flere jobber oppdemmet etterspørsel økt forbruk

23 EMU: Alle deler av økonomien bedres ISM industrimåling på 52,7 er det den beste på 2,5 år. Tyskland på 53,4 og Italia på 52,4. Til og med Hellas er snart i 50!!

24 EMU: Alle deler av økonomien bedres Europa er konkurransedyktig igjen. Det vi ser på grafen under er intet mindre enn fantastisk! Crisis works! Vil skje i Norge om noen år gjennom svakere krone 50% av de sysselsatte jobber i offentlig sektor. Offentlig sektor er lønnsledende i Norge. Norske Kronen kommer til å se ut som Greske UNIT labour cost

25 Bilsalget fortsetter å stige EMU: Alle deler av økonomien bedres Salget i Frankrike opp 14% i desember (best på 2 år) Salget i Spania var flatt men godt opp år/år med 18%

26 EMU: Arbeidsledigheten litt ned Veksten i eurosonen er ennå ikke sterk nok til å bidra til vesentlige bedringer på arbeidsmarkedet. Men ledigheten falt litt i oktober Graf under: Endring i Spansk arbeidsledighet i forhold til foregående måned. Ikke sesongjustert.

27 Hva har skjedd i UK Storbritannia kan vise til sterke vekstrater Veksten tiltok fra andre til tredje kvartal og det ser nå ut til at veksten tar seg ytterligere opp i fjerde kvartal En meget stimulerende pengepolitikk, som har løftet boligmarkedet er en viktig driver bak oppgangen. Indikerer vekst i produksjonen på over 7% EUs industribarometer for UK er høyeste på 25 år! Bygg og anleggsektoren viser overraskende sterk oppgang Detaljene viser at veksten i boligbyggingen tok seg opp til den raskeste veksttakten på 10 år Dette skjer imidlertid fra lave nivåer. Sektoren fikk seg en real knekk under finanskrisen og har i etterkant slitt med å ta seg opp igjen.

28 Konklusjon Asia Det er begrenset hvor lenge et land har godt av å vokse 10% i året, og Kina begynner kanskje å nå den grensen nå. Tiden med vekst stabilt i området mellom 7-10% synes også å være over De fleste pilene peker nedover på den måten av veksten er lavere, men det er likevel et stykke igjen til vekten blir negativ Problemene som har blusset opp i sommer har i hovedsak vært av strukturell karakter Tallene fra juli er i hovedsak noe sterkere enn tilsvarende fra juni. Hovedoppfatningen er likevel at utviklingen er svak

29 Kina: Veksten kom tilbake i q3 Kinesisk økonomi ekte farten i 2. halvår etter litt svakere vekst i 1. halvår. En ministimulansepakke som har blitt implementert i 2013 har gitt høyere vekst enn ventet. Offisiell PMI falt 0,4 til 51,4 i desember. Men har steget greit siden i sommer De to PMI ene er ganske samstemte bunn i sommer deretter har det gått bedre Beggge målingene finner vekst i innenlandske ordre, lavere på eksportsiden Store bedrifter går bedre enn små. Begge melder om lav prisvekst Presset på myndighetene for å stimulere økonomien er redusert Mer fokus på alle de annonserte reformene

30 Japan: Aktiviteten øker PMI for industrien i Japan er den høyeste på 7 år! (55,2) Andre barometre bekrefter også at noe er på gang. Husholdningene er mer optimistiske, særlig pga bedre arbeidsmarked. Ledighet = 4% Bedriftssentimentet har bedret seg markert, med forventninger om videre vekst. Bred bedring på tvers av industrier, tjenestebedrifter melder om knapphet på ressurser for første gang siden 2007.

31 Japan: Aktiviteten øker Detaljhandelen steg hele 1,9 % i november Trenden er nå rett opp med en årsvekst på 3,8% Høyst uvanlig til Japan å være Nå stiger prisene også Veksten i KPI samlet steg 1,5% å/å i nov fra 1,1% i okt Den offisielle Core indeksen (eks mat) steg til 1,1% De siste månedene har prisene utenom mat og energi steget mer enn på flere år

32 Konklusjon Norge Den norske økonomien bremser opp, men trolig ikke like mye som vi fryktet tidligere i år Arbeidsmarkedet peker igjen flatt Industriproduksjonen stiger og PMI er tilbake over 50 Boligmarkedet faller. Prisene er ned med 1,3% siden januar, men fortsatt opp 1,2% siste år Detaljhandelen hentet seg greit inn i september, men årsveksten er lav for norske forhold, 3 måneders glidende på 1,2 Det er ikke internasjonale forhold som treffer oss, men heller noe som kan virke som en kredittskvis, kombinert med en mulig realtitsvurdering blant husholdningene Bankene har fått fornyede og strengere krav, enten må kjernekapitalen øke eller så må utlånene skrumpe Trolig det vi ser tegn av i konkursstatistikkene. Boligprisene faller som følge av psykologiskift, for her er pris og tilgang på kapital omtrent uendret Vi er bekymret for boligmarkedet. Det er mulig å argumentere for at prisene er riktige, men det er samtidig lett å se at noe er galt Husholdningene øker sin gjeld dramatisk for å kunne henge med Boligprisene har i realtermer mer enn doblet seg siden 2000 Hva blir konsekvensene for de enkelte og banken ved et fall på 30-40% i boligprisene? IMF har regnet seg fram til at det norske boligmarkedet er 40% overpriset Oppsummert er det 3 stor risiker ved den norske økonomien Oljeavhengighet Konkurransekraften i industrien Gjeldsvekst hos husholdningene/boligpriser

33 Norge: Industrien har et kostnadsproblem Veksten er imidlertid fortsatt høy på aggregert nivå (rundt 5% på årsbasis) Spredningen mellom sektorene er stor, og det er svært vanskelig å se for seg at landbasert virksomhet kan leve med dette over tid Det er ikke mulig å isolere lønnsøkningene til bare å gjelde offshore-virksomheten. Veksten har vært nesten like sterk i landbasert virksomhet

34 Norge: Arbeidsmarkedet har bedret seg over sommeren Den norske ledighetsraten holder seg i et ganske smalt intervall mellom 3,0% og 3,7% som den har gjort siden 2009 Stigningen i sysselsettingen har ikke vært like imponerende, men også har steget med 5000, tilsvarende 0,2%, noe som er omtrent på linje med den gjennomsnittlige veksten siden 1997 Norges Bank hadde et estimat for ledigheten i 2013 på 3,25%, mens AKU-ledigheten nå er på 3,5%. Det som så ut som en skivebom har nå blitt midt i blinken Forskjellen mellom tallene fra NAV og SSB er omtrent på historiske nivå, og hvis vi tar hensyn til tiltak, ligger også NAV på en ledighet på 3,2%. Hoppet opp tidligere i år var en engangshendelse som sammenfalt med en tilsvarende økning i konkurser

35 Norge: Konsumentene klager ikke Den generelle konsumenttilliten har falt noe de siste kvartalene, men det er stort sett utsiktene i bakspeilet som er svekket, når vi ser framover er det fortsatt ingen skyer på horisonten Norske konsumenter er langt over normalt positiv til egen økonomi de nesten 12 månedene Forventningene til landets økonomi er derimot noe mer blandet og ligger omtrent på det historiske gjennomsnittet Planlagte større innkjøp har ikke endret seg veldig mye de siste kvartalene. Mange vil reise mer og pusse opp huset dersom økonomien i husstanden bedres

36 Norge: men de er forsiktige med forbruk Detaljomsetningen utenom bilsalg falt med 1 prosent fra september til oktober (ventet oppgang 0,2%) Dermed ser det ut til at den svake trenden fortsetter I alle fall detaljhandelen er svak, men pengene brukes fortsatt på større ting Med unntak av tilpasninger til endrede avgifter (og finanskrisen) er omsetningen av biler ganske stabil i forhold til befolkningen hvis vi ser over tid I snitt kjøper 4,5% av den voksne befolkning en ny bil et gitt år

37 Norge: Konsumentene er igjen villige til å geare opp Kredittveksten var lav i 1.kvartal, men vesentlig høyere i 2.kvartal og 3.kvartal. I annualiserte rater tilsvarende en oppgang fra 5,4% til over 8% Med litt lengre briller er imidlertid låneopptaket ganske stabilt over tid. NB grafen er justert for statistikkomlegging i mars 2012

38 Norge: Stadig mer forgjeldet Det er ingen dramatikk i utviklingen, men balansene forverres stadig. Så lenge renten er lav er imidlertid rentebelastningen også lav, og folk «tåler» mer gjeld Gjelden er høyere enn noensinne i forhold til den disponible inntekten En stadig økende andel av folks formue er såkalte forsikringstekniske avsetninger som har svært lav likviditet Boligformuen regnes selvsagt ikke inn i den finansielle formuen, og kan fungere som en solid buffer. Boligformuen utgjør nesten det dobbelte av den finansielle formuen, tilsvarende 3-4 ganger disponibel inntekt I sum ser det greit ut, men vi blir fortalt at de rike blir rikere og de med mest gjeld øker sin gjeld

39 Olje og gass-eksporten står for over 60% av Norges eksport. Sjømat og metall utgjør begge 6-7%. De øvrige komponentene er relativt små Siden 2000 har inflasjonen på norske eksport-varer vært på over 100%. Den totale inflasjonen har bare økt med 30%, mens import-varene kun har steget med 15% i verdi Norge: Olje er viktig

40 Olje - Handlingsregelen Norge har et system som skal forhindre at for mye av oljeformuen pumpes inn i økonomien for fort Handlingsregelen : Over en syklus skal ikke mer en 4% (antatt realavkastning) benyttes En antagelse om at Statens Petroleumsfond utland (oljefondet) dermed kan gi et evig bidrag, og at det bidraget skal være konstant over tid Hva kan gå galt? Realavkastningen kan bli lavere enn 4%. Fra 1998 fram til i dag har realavkastningen i snitt vært på 3,2% Politikerne har vært flinke de siste årene i forhold til handlingsregelen, men det strukturelle underskuddet før oljen øker ganske hurtig Pensjonsforpliktelsene øker framover, uten at handlingsregelen tar hensyn til dette Statsbudsjettet er på ca 1000 mrd og oljefondet er på ca 4500 mrd => 180 mrd

41 Olje - Investeringer En høy og stabil oljepris har utløst et skred av nye feltutbygginger, som igjen gir rekordhøye investeringer Estimatet for 2013 ligger nå på rekordhøye NOK 210 milliarder (over 30% av fastlands BNP), NOK 40 milliarder høyere enn i 2012 og 75 milliarder over Norge er i en fantastisk situasjon, og trenger på kort sikt ikke å bry seg om uroen ute i verden Det er med andre ord ikke bare bruken av oljepenger som virker ekspansivt på økonomien i Norge Til sammenligning bikket statsbudsjettet 1000 milliarder for 2013, dvs investeringene tilsvarer 20% av statsbudsjettet. Dette er vel så viktig som bruken av oljepenger Sammenhengen mellom endringen i investeringen og endringen i prisen er ganske god, investeringen reagerer omtrent 2 år etter prisendringen Prisfallet i forbindelse med finanskrisen ga raskere effekt

42 Norge: Norge har et kostnadsproblem Veksten er imidlertid fortsatt høy på aggregert nivå (rundt 5% på årsbasis) Spredningen mellom sektorene er stor, og det er svært vanskelig å se for seg at landbasert virksomhet kan leve med dette over tid Det er ikke mulig å isolere lønnsøkningene til bare å gjelde offshore-virksomheten. Veksten har vært nesten like sterk i landbasert virksomhet

43 Norge: Lønningene er forklaringen Er nordmenn effektive, eller er vi latsabber? Unit Labour Cost består av to komponenter, produktivitet og timelønn, Norge taper på begge områder, men mest på lønn Norske lønninger har økt med 76% siden 2000, mens lønningene i EMU i samme periode kun har økt med 30%. Det utgjør mindre at den norske produktivitetsveksten er på 4% mot EMU på 7% Det som likevel berger den norske eksporten er at de varene vi eksportere har steget godt i verdi

44 Norge: Boligmarkedet klar for en pause Boligprisene i Norge falt med 0,9 prosent fra oktober til november. Dette er tredje måned på rad at prisene faller. Sammenlignet med november i fjor har boligprisene kun steget med 0,2 prosent Dersom denne utviklingen vedvarer vil det virke dempende både på forbruket og økonomien generelt fremover. Til tross for prisfall i boligmarkedet holdt kredittveksten til husholdningene seg på 7,2% i oktober Da låneveksten er høyere enn inntektsveksten betyr dette at husholdningenes gjeldsrate fortsetter å vokse fra et allerede høyt nivå

45 Aktivaklasser 2 Aksjer/Obligasjoner

46 2013: hvilke sektorer var vinnerne

47 2013: Olje og Gass blir mindre viktig etter hvert?

48 Alternativet til aksjer er ikke fristende Etter et tiår med krise og høy volatilitet er de fleste investorer undervektet aksjer og overvektet sikre obligasjoner og kontanter Når frykten for økonomisk kollaps forsvinner spørs det hvor lenge folk finner seg i å ha pengene plassert til negativ realrente i bank og statsolbigasjoner I Norge er det fremdeles kraftig netto nytegning i bonds i Og netto salg av aksjer.

49 Alternativet til aksjer er ikke fristende I USA har rotasjonen fra bonds inn i aksjer vært sterkere.

50 Utviklede markeder har gjort det best

51 Tallenes Tale. Viktigheten av riktig aktiva-allokering Har man vært undervekt aksjer og overvekt stat, (kort eller langt) lever man på oppsigelse inn i januar. Ved normalallokering har 72.5% av pengene gitt 0 avkastning nominelt eller -2% justert for inflasjon

52 Oslo Børs er syklisk og følger verdensøkonomien Oppgangen de siste månedene har gjort at markedet blir dyrere, men det er fortsatt ikke dyrt Gulvet heves stadig av at selskapene akkumulerer inntjening Oslo Børs vs. konjunkturene Global industrial production Quarterly EPS OSEBX (s.a.) Avvik fra trend i produksjonen P/B Industriproduksjonen, verden samlet Source: EcoWin, First Securities

53 Markedet er moderat priset 3.25 Includes all shares ex f inance and shipping (526) P/B OSEBX (250) (92)

54 Men mye mer å hente ved en syklisk oppgang 3.25 Includes all shares ex f inance and shipping (526) P/B OSEBX (92) (250) (800)

55 Tenk om historien gjentar seg?

56 Spreadutvikling Senior finans

57 Spreadutvikling OMF

58 CDS Senior finans

59 The long run

60 Allokering 3 Konklusjon

61 Allokering i januar 2014

62 Allokering Overvekt aksjer: Det er vår holdning at aksjemarkedet fortsatt er lavt priset (spesielt i Norge), men at vi ikke har fått den korreksjonen som vi ventet på. Samtidig som aksjemarkedet har trådd vannet har realøkonomien kommet ut på den riktige siden av forventningene. Kombinasjonen av at aksjemarkedet har vært flatt en periode, og dermed konsolidert de nivåene de nå er på og en stadig bedring i realøkonomien gjør at vi nå velger å overvekte i aksjer. Undervekt obligasjoner: Vi velger fortsatt å holde på vår store undervekt i obligasjonsmarkedet i påvente av en større renteoppgang innen rimelig tid. Når det gjelder kredittspreadene så har disse stort sett falt, og dermed fortsatt det siste årets trend.

63 Generell disclaimer Allegro Finans ASA forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Allegro Finans ASA sine investeringer skjer på vegne av våre kunder med basis i egne analyser og verdivurderinger. Investeringene er således uavhengig av de til enhver tids eierinteresser i Allegro Finans ASA Denne presentasjon er ikke en salgspresentasjon, og skal ikke brukes som det. Det er en ikke uttømmende presentasjon av en portefølje eller et marked, og må ikke forstås som en anbefaling om kjøp eller salg. Ansatte i Allegro Finans ASA har i henhold til verdipapirhandelslovgivningen anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Ansattes investeringer er undergitt meldeplikt. Ansatte i Allegro Finans ASA med innsyn i forvaltningen av Allegro Grunnfondsbevis har ikke anledning til å investere i grunnfondsbevis i SpareBank1 Midt-Norge I følge forskrift om investeringsanbefalinger av 1 juli 2005 gjør vi oppmerksom på at Allegro Finans ASA og ansatte kan ha interesser i anbefalinger som er gitt. All verdipapirforvaltning i Allegro Finans ASA baseres på analyse materiale. Ønskes ytterligere opplysninger om plasseringer i Allegro Finans ASA sine verdipapirporteføljer er nærmere analyser tilgjengelig hos Allegro Finans ASA. Analysene selskapet lager baserer seg på informasjon fra selskapene notert på Oslo Børs, fra våre samarbeidspartnere, meglerhus og banker, Six trader, Bloomberg og andre informasjonsleverandører. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, porteføljens risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Deler av tegnings- og forvaltningshonoraret tilfaller distributør/rådgiver Dersom man ønsker å tegne en av Allegro Finans porteføljer skal det utføres en vurdering av tjenestens egnethet for deg som investor og for din totale portefølje. Ta kontakt med en av våre distributører eller Allegro Finans for viderebefordring.

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA. september 2012 Markedssyn: oktober 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA september 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA ASIA NORGE allokering

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009

Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Makropresentasjon 2.torsdag 12. mars 2009 Lys i enden av tunellen? For å ta det positive først; vi har aldri vært nærmere slutten av denne resesjonen Side 2 Bedriftssentimentet (PMI) stiger for andre måned

Detaljer

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok

Makropresentasjon. Mai 2010. Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Makropresentasjon Mai 2010 Usikkerheten preger markedet, men realøkonomien er sterk nok Den globale veksten fortsetter Global PMI steg til 57,6 i april Høyeste nivå i statistikken (1998) Signaliserer en

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014

Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 2014 214 Markedssyn og aktivaallokering ved inngangen til 214 Oslo 15. januar 214 Det er ved inngangen til året en høy grad av konsensus blant forvaltere og finansielle rådgivere om at den gode utviklingen

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kinas avhengighet av internasjonal kreditt har foreløpig fått liten oppmerksomhet i finansmarkedene, men tall fra BIS og Hong Kongs pengepolitiske

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Økonomiske utsikter. Januar 2011

Økonomiske utsikter. Januar 2011 Økonomiske utsikter Januar 11 Globalt: Oppsvinget har fått feste, men utfordringene er mange USA: Skattelette setter fart i økonomien Eurosonen: Svak og ujevn utvikling, krise truer Storbritannia: Seiglivet

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

BRÅBREMS I NORSK ØKONOMI

BRÅBREMS I NORSK ØKONOMI BRÅBREMS I NORSK ØKONOMI GIR RENTEKUTT I SEPTEMBER 10. august 2015 Oljeprisen har falt med USD 17 pr. fat siden Norges Bank la frem forrige strategirapport. Svak vekst i Kina, avtale mellom Iran og USA,

Detaljer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer

Månedsrapport. Januar 2014. Nedtur i globale aksjer Månedsrapport Januar 2014 Nedtur i globale aksjer De globale børsene fortsatte å klatre til nye høyder i begynnelsen av januar, men i slutten av måneden startet resultatsesongen i USA, og siden har børsene

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer

Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Kvartalsrapport om realøkonomi, renter, valuta, og aksjer Mange analytikere og kommentatorer forventer økt bærekraftig global realøkonomisk trendvekst i 2014, men tallene fra årets første kvartal gir liten

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag 19. februar Innledning Norsk økonomi er nå i vekst. Oljeprisen er god. Kapasitetsutnyttelsen

Detaljer