Spådommer for det nye året

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spådommer for det nye året"

Transkript

1 Markedssyn: Januar 2014

2 Spådommer for det nye året

3 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som er normalt, 5 år etter nedturen var ferdig Global PMI for industri på 53,3 (godt over historiske snittet på 52) signaliserer vekst over trend i global industri Global PMI signaliserer veksten i global BNP på rundt 4% - et bra nivå! Det er rike land som drar lasset nå. Blandet i Emerging markets. Kina litt ned. Behovet for stimulanser blir mindre jo bedre veksten er.

4 1) Veksten vil akselerere markert. Ledende Indikatorer forteller oss den samme historien. I 2013 har indikatorene gjennomgående pekt oppover. Mer risikovilje, lavere prising av risiko, gjeldskonsolidering og økt etterspørsel

5 I 2014 vil ikke landene lenger bremses av aggressive budsjettkutt Det offentlige underskuddet i USA har blitt redusert fra 10% til 4% fra 2009 til Det er det raskeste 4-årsfallet siden 1950! Høyere skatter fra årsskiftet og automatiske budsjettkutt («sequestration») fra 1. mars. Vekst i Sysselsettingen og Boligmarkedet Energiuavhengighet og ny vekst i industrien Sunn inntjening i bedriftene Fastlåst politisk situasjon om offentlige utgifter og skatter.i USA

6 Europa er nesten ferdig med innstrammingen nå. Den syklisk justerte har i snitt bedret seg med nesten ett prosentpoeng i året fra 2010 til Økt privat forbruk Bankreform på trappene i flere land Draghi sa også på sist rentemøte at ESB har et mektig artilleri av pengepolitiske instrumenter til rådighet som de akter å bruke dersom det skulle bli nødvendig..og Europa

7 Man må aldri glemme at Kina er et samfunn som er i ferd med å industrialiseres og trenger derfor enormt med råvarer Kina har bak seg en investerings- og kredittboble men det er tvilsomt om dette utløser en bankkrise. Myndighetene er klar over faren Dernest gir statusen som kreditornasjon betydelig handlefrihet Videre er Kina et lavinntektsland med stort opphentingspotensial 2) Stabil vekst i Kina

8 og andre fremvoksende markeder Det forbrukes nå mye mer i denne delen av verden enn tidligere Indeks, 2007 = 100 Detaljhandel uten bil Kina Veksten flater noe ut men vil fortsatt være langt sterkere enn i vesten Vil være en økt dreining fra råvareprodusenter til fremvekst av privat - forbrukere FIRST Fremvoksende u/kina Verden Industriland Source: EcoWin, First Securities Global auto sales vs S&P Mill. units Not all countries included Source: EcoWin, Swedbank

9 3) Rentene vil være lave i de store landene Høy arbeidsløshet og lav inflasjon gjør at rentene trolig vil være lave i lang tid fremover Tapering er ikke det samme som Tightening

10 4) Stabil Oljepris Før finanskrisen trodde de fleste på teorien om Peak Oil Men takket være skiferolje kommer ikke verden til å gå tom for olje på lenge Oljeproduksjonen øker nå kraftig i USA men dette utlignes av store forsyningsavbrudd i Iran, Irak og Libya Men det er også lite sannsynlig at oljen vil falle særlig. Fuel Switching tar mange år på grunn av store omstillinger og endringer i transport etc. Dessuten ser vi at etterspørselsiden vokser sterkt. Global forbruk er estimert til ny all time high i 2013 med rundt 91,2 mb/d. Dette er 5 mb/d mer enn før finanskrisen i 2008!! Husk at 90% av all energi brukt på å transportere kommer fra olje

11 Hva kan gå galt Kina Europa USA Norge Hard landing Kredittboble Politisk backlash i Europa Ny gjeldskrise Frankrike Budsjett/Gjeldstak Oljeprisfall

12 Kina Kredittveksten er for høy Årsveksten i samlet kreditt er på vei ned men er fortsatt høy på 18% Veksten har kommet ned etter innstrammingene i 1. halvår er fortsatt høy. Kredittveksten er høyere enn veksten i nominelt BNP. Og høyere enn myndighetene kan være komfortabel med.

13 Kina: Gjeldsgraden øker videre.etter å ha steget mye. Nærmer seg nå 200%...og den stiger Dette kan ikke fortsette. Spørsmålet blir hva som skjer når det en vakker dag snur

14 Makro 1 USA EUROPA ASIA - NORGE

15 Konklusjon USA Utviklingen i den amerikanske budsjettbalansen er nesten for god til å være sann. Budsjettunderskuddet er bedret med 2,6% av BNP på 2 kvartal, og månedsobservasjonene i 3.kvartal indikerer en ytterligere kraftig forbedring Hvis vi forsøker å se framover er det meget mulig at veksten i USA kommer til å overraske på oppsiden framover. IMF har estimert en vekst på 2,7% i 2014 Effekten av oppgangen i de lange rentene vises ikke økonomien, kanskje med unntak av noen svakere signaler fra boligmarked

16 USA: Sterk vekst i 3.kvartal Veksten i den amerikanske økonomien i 3.kvartal ble revidert opp fra 2,8 til 3,6% k/k Det er særlig investeringene og lagerkomponenten som er revidert opp Men tross høyere lager virker det private forbruket å være i ferd med å ta seg opp Importen ble også justert opp i tredje kvartal

17 USA: Industrien er positiv ISM for industrien er nå på 57.0 Innenlandsk ordre stiger stadig raskere, litt lavere vekst på eksportsiden Enda flere bransjer melder om vekst nå 13 av 18 bransjer meldte om vekst ISM indikerer god vekst i produksjonen (ca 7-8%) Gode ordretall ingen tegn til at renteøkning eller budsjettbråk har drept etterspørselen

18 USA: Arbeidsmarkedet i bedring Overraskende bra vekst i sysselsetting igjen Steg 203 i november. Snitt siden i sommer er nå 200 Nesten hele veksten i privat sektor. Men det offentlige kutter ikke mer Ledigheten falt til 7% Arbeidstiden opp. Det er bra for lønnsveksten er fremdeles lav kun 0,2% år/år Konklusjon: sysselsettingen stiger greit men sysselsettingsandelene er fortsatt lav. Lønnveksten er alt for lav til å gi normal inflasjon.

19 USA: Frisk forbruksvekst Underliggende forbruksvekst er bra (3,5%) Forbrukertilliten stiger Bilsalget fortsetter å stige raskt Inntektene stiger svakt sparingen faller Underliggende inntektsvekst er for svak fører til at sparingen faller men er ikke farlig lav

20 USA: Det meste peker opp i boligmarkedet Boligsalget var svakt i sommer men steg kraftig på slutten av året. Antallet byggetillatelser og igangsettinger har kommet opp på friske nivåer Entreprenørene melder også om bedre tider Boligprisene stiger mer enn ventet Steg 1% i oktober 13.6% å/å Prisene er 20% under 2006-toppen (men er opp 20% fra bunnen) Prisindeksene spriker noe og Case Schiller er den sprekeste Oppgang i boligmarkedet drar med seg mange ulike deler av økonomien Jobber i bygg/anlegg Kjøp av møbler/hvitevarer Nye boliglån

21 Konklusjon Europa Lyset i enden av tunellen har blitt sterkere, og veksten i q2 var ikke bare et blaff. Europa kommer til å levere positive tall også i q3 og q4. Ting tar tid, men kanskje vi nå har brukt nok tid Arbeidsledigheten øker ikke lengre, og selv om nivået er høyt, og forskjellene mellom landene store kan det virke som om bunnen er nådd Det er imidlertid fortsatt en kime til bekymring om bankene vil være i stand til å finansiere vekst i Europa. Balansene er fortsatt tvilsomme, og egenkapitalkravene er strenge

22 Europa: Sentimentet bedres stadig Eurosonens «dobbeldipp» tilsynelatende unnagjort. Vekst i Q2 og Q3, og myke data tyder på underliggende vekst på over 1% i 2014 Driverne for Europa er: Mer risikovilje og lavere risikoprising Mindre budsjettkutt (1,1% i 2013, 0,3% i 2014) Bedret konkurransekraft økt global vekst økt eksport Høy inntjening mindre gjeld økte investeringer fra svært lavt nivå Flere jobber oppdemmet etterspørsel økt forbruk

23 EMU: Alle deler av økonomien bedres ISM industrimåling på 52,7 er det den beste på 2,5 år. Tyskland på 53,4 og Italia på 52,4. Til og med Hellas er snart i 50!!

24 EMU: Alle deler av økonomien bedres Europa er konkurransedyktig igjen. Det vi ser på grafen under er intet mindre enn fantastisk! Crisis works! Vil skje i Norge om noen år gjennom svakere krone 50% av de sysselsatte jobber i offentlig sektor. Offentlig sektor er lønnsledende i Norge. Norske Kronen kommer til å se ut som Greske UNIT labour cost

25 Bilsalget fortsetter å stige EMU: Alle deler av økonomien bedres Salget i Frankrike opp 14% i desember (best på 2 år) Salget i Spania var flatt men godt opp år/år med 18%

26 EMU: Arbeidsledigheten litt ned Veksten i eurosonen er ennå ikke sterk nok til å bidra til vesentlige bedringer på arbeidsmarkedet. Men ledigheten falt litt i oktober Graf under: Endring i Spansk arbeidsledighet i forhold til foregående måned. Ikke sesongjustert.

27 Hva har skjedd i UK Storbritannia kan vise til sterke vekstrater Veksten tiltok fra andre til tredje kvartal og det ser nå ut til at veksten tar seg ytterligere opp i fjerde kvartal En meget stimulerende pengepolitikk, som har løftet boligmarkedet er en viktig driver bak oppgangen. Indikerer vekst i produksjonen på over 7% EUs industribarometer for UK er høyeste på 25 år! Bygg og anleggsektoren viser overraskende sterk oppgang Detaljene viser at veksten i boligbyggingen tok seg opp til den raskeste veksttakten på 10 år Dette skjer imidlertid fra lave nivåer. Sektoren fikk seg en real knekk under finanskrisen og har i etterkant slitt med å ta seg opp igjen.

28 Konklusjon Asia Det er begrenset hvor lenge et land har godt av å vokse 10% i året, og Kina begynner kanskje å nå den grensen nå. Tiden med vekst stabilt i området mellom 7-10% synes også å være over De fleste pilene peker nedover på den måten av veksten er lavere, men det er likevel et stykke igjen til vekten blir negativ Problemene som har blusset opp i sommer har i hovedsak vært av strukturell karakter Tallene fra juli er i hovedsak noe sterkere enn tilsvarende fra juni. Hovedoppfatningen er likevel at utviklingen er svak

29 Kina: Veksten kom tilbake i q3 Kinesisk økonomi ekte farten i 2. halvår etter litt svakere vekst i 1. halvår. En ministimulansepakke som har blitt implementert i 2013 har gitt høyere vekst enn ventet. Offisiell PMI falt 0,4 til 51,4 i desember. Men har steget greit siden i sommer De to PMI ene er ganske samstemte bunn i sommer deretter har det gått bedre Beggge målingene finner vekst i innenlandske ordre, lavere på eksportsiden Store bedrifter går bedre enn små. Begge melder om lav prisvekst Presset på myndighetene for å stimulere økonomien er redusert Mer fokus på alle de annonserte reformene

30 Japan: Aktiviteten øker PMI for industrien i Japan er den høyeste på 7 år! (55,2) Andre barometre bekrefter også at noe er på gang. Husholdningene er mer optimistiske, særlig pga bedre arbeidsmarked. Ledighet = 4% Bedriftssentimentet har bedret seg markert, med forventninger om videre vekst. Bred bedring på tvers av industrier, tjenestebedrifter melder om knapphet på ressurser for første gang siden 2007.

31 Japan: Aktiviteten øker Detaljhandelen steg hele 1,9 % i november Trenden er nå rett opp med en årsvekst på 3,8% Høyst uvanlig til Japan å være Nå stiger prisene også Veksten i KPI samlet steg 1,5% å/å i nov fra 1,1% i okt Den offisielle Core indeksen (eks mat) steg til 1,1% De siste månedene har prisene utenom mat og energi steget mer enn på flere år

32 Konklusjon Norge Den norske økonomien bremser opp, men trolig ikke like mye som vi fryktet tidligere i år Arbeidsmarkedet peker igjen flatt Industriproduksjonen stiger og PMI er tilbake over 50 Boligmarkedet faller. Prisene er ned med 1,3% siden januar, men fortsatt opp 1,2% siste år Detaljhandelen hentet seg greit inn i september, men årsveksten er lav for norske forhold, 3 måneders glidende på 1,2 Det er ikke internasjonale forhold som treffer oss, men heller noe som kan virke som en kredittskvis, kombinert med en mulig realtitsvurdering blant husholdningene Bankene har fått fornyede og strengere krav, enten må kjernekapitalen øke eller så må utlånene skrumpe Trolig det vi ser tegn av i konkursstatistikkene. Boligprisene faller som følge av psykologiskift, for her er pris og tilgang på kapital omtrent uendret Vi er bekymret for boligmarkedet. Det er mulig å argumentere for at prisene er riktige, men det er samtidig lett å se at noe er galt Husholdningene øker sin gjeld dramatisk for å kunne henge med Boligprisene har i realtermer mer enn doblet seg siden 2000 Hva blir konsekvensene for de enkelte og banken ved et fall på 30-40% i boligprisene? IMF har regnet seg fram til at det norske boligmarkedet er 40% overpriset Oppsummert er det 3 stor risiker ved den norske økonomien Oljeavhengighet Konkurransekraften i industrien Gjeldsvekst hos husholdningene/boligpriser

33 Norge: Industrien har et kostnadsproblem Veksten er imidlertid fortsatt høy på aggregert nivå (rundt 5% på årsbasis) Spredningen mellom sektorene er stor, og det er svært vanskelig å se for seg at landbasert virksomhet kan leve med dette over tid Det er ikke mulig å isolere lønnsøkningene til bare å gjelde offshore-virksomheten. Veksten har vært nesten like sterk i landbasert virksomhet

34 Norge: Arbeidsmarkedet har bedret seg over sommeren Den norske ledighetsraten holder seg i et ganske smalt intervall mellom 3,0% og 3,7% som den har gjort siden 2009 Stigningen i sysselsettingen har ikke vært like imponerende, men også har steget med 5000, tilsvarende 0,2%, noe som er omtrent på linje med den gjennomsnittlige veksten siden 1997 Norges Bank hadde et estimat for ledigheten i 2013 på 3,25%, mens AKU-ledigheten nå er på 3,5%. Det som så ut som en skivebom har nå blitt midt i blinken Forskjellen mellom tallene fra NAV og SSB er omtrent på historiske nivå, og hvis vi tar hensyn til tiltak, ligger også NAV på en ledighet på 3,2%. Hoppet opp tidligere i år var en engangshendelse som sammenfalt med en tilsvarende økning i konkurser

35 Norge: Konsumentene klager ikke Den generelle konsumenttilliten har falt noe de siste kvartalene, men det er stort sett utsiktene i bakspeilet som er svekket, når vi ser framover er det fortsatt ingen skyer på horisonten Norske konsumenter er langt over normalt positiv til egen økonomi de nesten 12 månedene Forventningene til landets økonomi er derimot noe mer blandet og ligger omtrent på det historiske gjennomsnittet Planlagte større innkjøp har ikke endret seg veldig mye de siste kvartalene. Mange vil reise mer og pusse opp huset dersom økonomien i husstanden bedres

36 Norge: men de er forsiktige med forbruk Detaljomsetningen utenom bilsalg falt med 1 prosent fra september til oktober (ventet oppgang 0,2%) Dermed ser det ut til at den svake trenden fortsetter I alle fall detaljhandelen er svak, men pengene brukes fortsatt på større ting Med unntak av tilpasninger til endrede avgifter (og finanskrisen) er omsetningen av biler ganske stabil i forhold til befolkningen hvis vi ser over tid I snitt kjøper 4,5% av den voksne befolkning en ny bil et gitt år

37 Norge: Konsumentene er igjen villige til å geare opp Kredittveksten var lav i 1.kvartal, men vesentlig høyere i 2.kvartal og 3.kvartal. I annualiserte rater tilsvarende en oppgang fra 5,4% til over 8% Med litt lengre briller er imidlertid låneopptaket ganske stabilt over tid. NB grafen er justert for statistikkomlegging i mars 2012

38 Norge: Stadig mer forgjeldet Det er ingen dramatikk i utviklingen, men balansene forverres stadig. Så lenge renten er lav er imidlertid rentebelastningen også lav, og folk «tåler» mer gjeld Gjelden er høyere enn noensinne i forhold til den disponible inntekten En stadig økende andel av folks formue er såkalte forsikringstekniske avsetninger som har svært lav likviditet Boligformuen regnes selvsagt ikke inn i den finansielle formuen, og kan fungere som en solid buffer. Boligformuen utgjør nesten det dobbelte av den finansielle formuen, tilsvarende 3-4 ganger disponibel inntekt I sum ser det greit ut, men vi blir fortalt at de rike blir rikere og de med mest gjeld øker sin gjeld

39 Olje og gass-eksporten står for over 60% av Norges eksport. Sjømat og metall utgjør begge 6-7%. De øvrige komponentene er relativt små Siden 2000 har inflasjonen på norske eksport-varer vært på over 100%. Den totale inflasjonen har bare økt med 30%, mens import-varene kun har steget med 15% i verdi Norge: Olje er viktig

40 Olje - Handlingsregelen Norge har et system som skal forhindre at for mye av oljeformuen pumpes inn i økonomien for fort Handlingsregelen : Over en syklus skal ikke mer en 4% (antatt realavkastning) benyttes En antagelse om at Statens Petroleumsfond utland (oljefondet) dermed kan gi et evig bidrag, og at det bidraget skal være konstant over tid Hva kan gå galt? Realavkastningen kan bli lavere enn 4%. Fra 1998 fram til i dag har realavkastningen i snitt vært på 3,2% Politikerne har vært flinke de siste årene i forhold til handlingsregelen, men det strukturelle underskuddet før oljen øker ganske hurtig Pensjonsforpliktelsene øker framover, uten at handlingsregelen tar hensyn til dette Statsbudsjettet er på ca 1000 mrd og oljefondet er på ca 4500 mrd => 180 mrd

41 Olje - Investeringer En høy og stabil oljepris har utløst et skred av nye feltutbygginger, som igjen gir rekordhøye investeringer Estimatet for 2013 ligger nå på rekordhøye NOK 210 milliarder (over 30% av fastlands BNP), NOK 40 milliarder høyere enn i 2012 og 75 milliarder over Norge er i en fantastisk situasjon, og trenger på kort sikt ikke å bry seg om uroen ute i verden Det er med andre ord ikke bare bruken av oljepenger som virker ekspansivt på økonomien i Norge Til sammenligning bikket statsbudsjettet 1000 milliarder for 2013, dvs investeringene tilsvarer 20% av statsbudsjettet. Dette er vel så viktig som bruken av oljepenger Sammenhengen mellom endringen i investeringen og endringen i prisen er ganske god, investeringen reagerer omtrent 2 år etter prisendringen Prisfallet i forbindelse med finanskrisen ga raskere effekt

42 Norge: Norge har et kostnadsproblem Veksten er imidlertid fortsatt høy på aggregert nivå (rundt 5% på årsbasis) Spredningen mellom sektorene er stor, og det er svært vanskelig å se for seg at landbasert virksomhet kan leve med dette over tid Det er ikke mulig å isolere lønnsøkningene til bare å gjelde offshore-virksomheten. Veksten har vært nesten like sterk i landbasert virksomhet

43 Norge: Lønningene er forklaringen Er nordmenn effektive, eller er vi latsabber? Unit Labour Cost består av to komponenter, produktivitet og timelønn, Norge taper på begge områder, men mest på lønn Norske lønninger har økt med 76% siden 2000, mens lønningene i EMU i samme periode kun har økt med 30%. Det utgjør mindre at den norske produktivitetsveksten er på 4% mot EMU på 7% Det som likevel berger den norske eksporten er at de varene vi eksportere har steget godt i verdi

44 Norge: Boligmarkedet klar for en pause Boligprisene i Norge falt med 0,9 prosent fra oktober til november. Dette er tredje måned på rad at prisene faller. Sammenlignet med november i fjor har boligprisene kun steget med 0,2 prosent Dersom denne utviklingen vedvarer vil det virke dempende både på forbruket og økonomien generelt fremover. Til tross for prisfall i boligmarkedet holdt kredittveksten til husholdningene seg på 7,2% i oktober Da låneveksten er høyere enn inntektsveksten betyr dette at husholdningenes gjeldsrate fortsetter å vokse fra et allerede høyt nivå

45 Aktivaklasser 2 Aksjer/Obligasjoner

46 2013: hvilke sektorer var vinnerne

47 2013: Olje og Gass blir mindre viktig etter hvert?

48 Alternativet til aksjer er ikke fristende Etter et tiår med krise og høy volatilitet er de fleste investorer undervektet aksjer og overvektet sikre obligasjoner og kontanter Når frykten for økonomisk kollaps forsvinner spørs det hvor lenge folk finner seg i å ha pengene plassert til negativ realrente i bank og statsolbigasjoner I Norge er det fremdeles kraftig netto nytegning i bonds i Og netto salg av aksjer.

49 Alternativet til aksjer er ikke fristende I USA har rotasjonen fra bonds inn i aksjer vært sterkere.

50 Utviklede markeder har gjort det best

51 Tallenes Tale. Viktigheten av riktig aktiva-allokering Har man vært undervekt aksjer og overvekt stat, (kort eller langt) lever man på oppsigelse inn i januar. Ved normalallokering har 72.5% av pengene gitt 0 avkastning nominelt eller -2% justert for inflasjon

52 Oslo Børs er syklisk og følger verdensøkonomien Oppgangen de siste månedene har gjort at markedet blir dyrere, men det er fortsatt ikke dyrt Gulvet heves stadig av at selskapene akkumulerer inntjening Oslo Børs vs. konjunkturene Global industrial production Quarterly EPS OSEBX (s.a.) Avvik fra trend i produksjonen P/B Industriproduksjonen, verden samlet Source: EcoWin, First Securities

53 Markedet er moderat priset 3.25 Includes all shares ex f inance and shipping (526) P/B OSEBX (250) (92)

54 Men mye mer å hente ved en syklisk oppgang 3.25 Includes all shares ex f inance and shipping (526) P/B OSEBX (92) (250) (800)

55 Tenk om historien gjentar seg?

56 Spreadutvikling Senior finans

57 Spreadutvikling OMF

58 CDS Senior finans

59 The long run

60 Allokering 3 Konklusjon

61 Allokering i januar 2014

62 Allokering Overvekt aksjer: Det er vår holdning at aksjemarkedet fortsatt er lavt priset (spesielt i Norge), men at vi ikke har fått den korreksjonen som vi ventet på. Samtidig som aksjemarkedet har trådd vannet har realøkonomien kommet ut på den riktige siden av forventningene. Kombinasjonen av at aksjemarkedet har vært flatt en periode, og dermed konsolidert de nivåene de nå er på og en stadig bedring i realøkonomien gjør at vi nå velger å overvekte i aksjer. Undervekt obligasjoner: Vi velger fortsatt å holde på vår store undervekt i obligasjonsmarkedet i påvente av en større renteoppgang innen rimelig tid. Når det gjelder kredittspreadene så har disse stort sett falt, og dermed fortsatt det siste årets trend.

63 Generell disclaimer Allegro Finans ASA forvalter verdier for våre eiere og beslektede selskap. Allegro Finans ASA sine investeringer skjer på vegne av våre kunder med basis i egne analyser og verdivurderinger. Investeringene er således uavhengig av de til enhver tids eierinteresser i Allegro Finans ASA Denne presentasjon er ikke en salgspresentasjon, og skal ikke brukes som det. Det er en ikke uttømmende presentasjon av en portefølje eller et marked, og må ikke forstås som en anbefaling om kjøp eller salg. Ansatte i Allegro Finans ASA har i henhold til verdipapirhandelslovgivningen anledning til å kjøpe grunnfondsbevis og aksjer etter gjeldende reglement. Ansattes investeringer er undergitt meldeplikt. Ansatte i Allegro Finans ASA med innsyn i forvaltningen av Allegro Grunnfondsbevis har ikke anledning til å investere i grunnfondsbevis i SpareBank1 Midt-Norge I følge forskrift om investeringsanbefalinger av 1 juli 2005 gjør vi oppmerksom på at Allegro Finans ASA og ansatte kan ha interesser i anbefalinger som er gitt. All verdipapirforvaltning i Allegro Finans ASA baseres på analyse materiale. Ønskes ytterligere opplysninger om plasseringer i Allegro Finans ASA sine verdipapirporteføljer er nærmere analyser tilgjengelig hos Allegro Finans ASA. Analysene selskapet lager baserer seg på informasjon fra selskapene notert på Oslo Børs, fra våre samarbeidspartnere, meglerhus og banker, Six trader, Bloomberg og andre informasjonsleverandører. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, porteføljens risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Deler av tegnings- og forvaltningshonoraret tilfaller distributør/rådgiver Dersom man ønsker å tegne en av Allegro Finans porteføljer skal det utføres en vurdering av tjenestens egnethet for deg som investor og for din totale portefølje. Ta kontakt med en av våre distributører eller Allegro Finans for viderebefordring.

Glimt av lys. allegrokapital.no

Glimt av lys. allegrokapital.no Glimt av lys allegrokapital.no Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Tallene som har kommet den siste perioden indikerer imidlertid at mindre skuffelser i

Detaljer

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig)

Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Skuffende 1q Oppsummering Skuffende makrotall nesten over hele verden (USA og Kina i særdeleshet) Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) Europa har blitt truffet av en mektig miks av

Detaljer

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» allegrokapital.no Den globale forbrukeren 7% vekst i detaljhandel i USA i januar 3,2% vekst i EU Kina med 9,5% Globalt ender vi på 6,5% Bedre enn vi

Detaljer

Økende volatilitet. Allegrokapital.no

Økende volatilitet. Allegrokapital.no Økende volatilitet Allegrokapital.no Oppsummering De framvoksende økonomien, med Kina i spissen, viser tydelige tegn på avmating Vanskelig å finne gode nyheter fra Kina. Både handelstallene og investeringene

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Ny nedtur, nå? Neppe ute, og neppe (for ille) her. Bergen, 20. november 2014. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.

Ny nedtur, nå? Neppe ute, og neppe (for ille) her. Bergen, 20. november 2014. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank. Ny nedtur, nå? Neppe ute, og neppe (for ille) her Bergen, 20. november 2014 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Ny nedtur, nå? Neppe ute, og neppe (for ille) her Bergen, 26. oktober

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Europa og Norge etter den store resesjonen

Europa og Norge etter den store resesjonen Europa og Norge etter den store resesjonen SR-Bank Konferanse Stavanger, 7. mai, 2010 Harald Magnus Andreassen Oppgang etter voldsom nedtur Men det er langt opp til gamle høyder 2 Japan verst. Sverige

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 2. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 2 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på -0.5. Nyttårseffekten ble foreløpig kortvarig, og året startet

Detaljer

Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til

Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til Aksjeboble i Kina Da er vi i gang med ny runde med fall i Kina Samme aksjeboble som sprakk sist sprekker videre nå. Ennå kan det falle en god del til Aksjeboble i Kina Myndighetene ønsket å få folket til

Detaljer

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012

Kapitalforvaltning i stiftelser. Stiftelsesforum 2012 Kapitalforvaltning i stiftelser Stiftelsesforum 2012 1. Stiftelser 2. Finansstrategi 3. Case 4. Oppsummering Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noen innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no

Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no Makrogjennomgang «Det Europeiske toget har startet» Allegrokapital.no Oppsummering Europa tar over stafettpinnen ( i alle fall midlertidig) USA begynner å merke den sterke dollaren? Og rentehevingen nærmer

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad

Kapitalforvaltn. ning i stiftelser. Thor Ivar Tryggestad Kapitalforvaltn ning i stiftelser Stiftelsesforum 2013 Thor Ivar Tryggestad 1. Stiftelser 2. Finansstrategi Innhold i presentasjonen og kapitalforvaltning noenn innledende kommentarer grunnlag for forutsigbar

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Boreanytt Uke 4. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 4. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 4 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på 0,2. VIX en er over 22, hovedsaklig grunnet et høyt nivå i Europa.

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Boreanytt Uke 37. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 37. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 37 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.8 etter at: 1) VIX har steget over 22, 2) OSEBX P/B har falt under

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Boreanytt Uke 47. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 47. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 47 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er fremdeles på 1.5. Endringer siden sist: Shiller PE over 25, Oslo Børs

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 oktober 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter at VIX sliter med å falle under 22, og OSEBX P/B er over

Detaljer

Markedsrapport. Mars 2010

Markedsrapport. Mars 2010 Markedsrapport Mars 2010 Utvikling i Februar Oslo Børs S&P 500 FTSE All World FTSE Emerging Olje (Brent) NORCAP Aksjefondsp. Februar -3,4% 2,9% 1,0% -0,2% 8,5% -1,2% Hittil i år -5,7% -1,0% -3,4% -3,8%

Detaljer

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Blikk på aksjemarkedet Uke 9 Petter Slyngstadli Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Hvorfor vi (fortsatt) er bull på aksjemarkedet Allokeringsmodellen har nå score på 1,2.

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 49 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har score på 0,5. Amerikanske aksjer er dyre, amerikanerne er optimistiske og

Detaljer

Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013

Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013 Verdensøkonomien Endelig stabilisering og vekst? Sjeføkonom Inge Furre Børs og Bacalao 27. februar 2013 Wall Street styrer utviklingen på Oslo Børs 28.02.2013 side 2 og veksten er avgjørende for børsutviklingen

Detaljer

Nye tider. Verden klarer seg nok, trolig Norge også. Men. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no

Nye tider. Verden klarer seg nok, trolig Norge også. Men. Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Nye tider Verden klarer seg nok, trolig Norge også. Men Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no 2 Landet vokser, ikke mediemarkedet, sier statistikkene IRM. Swedbank 3 A big swinger Reklame

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro

Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro NFF, Oslo, 2. juni 2010 Harald Magnus Andreassen Etter de syv fete år Vi har levd over evne, særlig Europa Statsgjelden for stor, noen vil gå konkurs Statene

Detaljer

Verden vokser med grei fart

Verden vokser med grei fart Makrogjennomgang Verden vokser med grei fart Global PMI omtrent uendret fra september til oktober USA er kanon-sterk, og store deler av verden for øvrig vaker rundt 50 Bra i sum, men litt sårbar mht. renteoppgang

Detaljer

Uken som gikk. Det ser bedre ut med hensyn til makrotallene, særlig ser det bedre ut i Emerging Markets!

Uken som gikk. Det ser bedre ut med hensyn til makrotallene, særlig ser det bedre ut i Emerging Markets! Boreanytt Uke 15 Uken som gikk Allokeringsmodellens score peker fortsatt mot «risk on». Scoren er på 1,5 og understøttes av VIX, renter, norsk pris/bok og AAIIundersøkelsen. Shiller PE er eneste negative

Detaljer

Boreanytt Uke 8. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 8. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 8 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har nå score på 1,2. VIX er lav, Norge rimelig, USA dyrt, renter lave, og antall

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011

Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Mens vi venter på. Gjeldskrise og annen elendighet Lillehammer/skype, 3. november, 2011 Harald Magnus Andreassen Aksjer: Vi har gått på en liten smell 30% ned dyp bunn, når det er skikkelig krise. Men

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010

Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Makroøkonomiske indikatorer 20. januar 2010 Ytterligere bedring i det amerikanske boligmarkedet, nå stiger også omsetningen av brukte boliger kraftig Varelagrene snur opp og gir positivt bidrag til BNP

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no 2014: Aksjer S&P500 steg 11,4% mens OSEBX la på seg drøye 5% Stabile markeder som USA (verdensindeksen) foretrekkes fremdeles fremover Emerging markets 2014: Diverse

Detaljer

Boreanytt Uke 20. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 20. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 20 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen har fortsatt en score på 1,2. Markedet og VIX er volatil, og i USA er det veldig

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 43. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 43 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen er volatil. Rent matematisk er scoret 0.2, altså: Nøytralvekt.Men rentekurven

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Det har vært en interessant uke. Finansmarkedene har ristet av seg litt av frykten som har preget inngangen

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Boreanytt Uke 45. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 45. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 45 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 1.5 som en følge av at VIX holder seg under 22, og Shiller PE fortsatt

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 24.09.15. Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 24.09.15. Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 24.09.15 Figurer og bakgrunn Rentebeslutning Styringsrenten settes ned fra 1,0 prosent til 0,75 prosent I tillegg nedjusteres rentebanen Det ventes ytterligere rentekutt det nærmeste året

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 september 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Evig opptur & evig boligmangel?

Evig opptur & evig boligmangel? Evig opptur & evig boligmangel? Finansnæringens syn på boligmarkedet Boligkonferansen Oslo, 14. mai 2013 Harald Magnus Andreassen +47 23 23 82 60 hma@swedbank.no Hva mener eierne? (Bolig)byggerne er i

Detaljer

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 49. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 49 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score har falt moderat til 1,2 etter at Oslo Børs pris/bok har steget over 1,4

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011

Konjunkturrapporten høst 2011. Oslo, 24. oktober 2011 Konjunkturrapporten høst 2011 Oslo, 24. oktober 2011 2 3 Annerledeslandet? Konjunkturrapport oktober 2011 Krise i Europa Hvorfor eurosonen? Krise et spørsmål om markedstillit Hvorfor eurosonen? 5 Krise

Detaljer

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 26. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 26 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score stiger igjen til 1.2, etter at de lange rentene har kommet noe ned. Både

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

ODIN Konferansen 2010. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør

ODIN Konferansen 2010. Jarl Ulvin - Investeringsdirektør Aksjemarkedet i dag og fremover ODIN Konferansen 2010 Jarl Ulvin - Investeringsdirektør Kursutvikling Oslo Børs Hittil i år 5 5 0 0 Fall på 17 % -5-5 -10 7 14 21 28 januar2010 Norge 4 11 18 25 4 11 18

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016 Krevende farvann Investment Strategy & Advice Vi er ikke halvveis i året enda, men for globale finansielle markeder har de siste fem månedene vært begivenhetsrike nok for et helt år. Fokuset har skiftet

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013

Markedssyn Allegro Finans ASA. Juni 2013 Markedssyn: Juni 2013 Markedssyn Allegro Finans ASA Juni 2013 Oppsummering Fordelingen mellom positive overraskelser og skuffelser er nå mer balansert, og veksten er på det jevne Vi frykter fortsatt effektene

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Boreanytt Uke 51. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 51. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 51 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score har falt og er nå på 0.5. Nytt siden sist er en sterk økning i VIX en som

Detaljer

Norsk økonomi vaksinert mot

Norsk økonomi vaksinert mot CME 21. juni 2011 Andreas Benedictow Torbjørn Eika Norsk økonomi vaksinert mot nedturer i utlandet? Eller tegner SSB et for optimistisk bilde? SSBs prognoser juni 2011: Internasjonal lavkonjunktur trekker

Detaljer

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering.

Hvem er vi? Vi har brukt store ressurser på å utvikle det vi mener er markedsledende rapportering. Hvem er vi? Vi er Norges ledende investeringsrådgiver for institusjonelle kunder. Løpende aktiva- og passivarapportering for nærmere 50 institusjonelle kunder. Vi sikrer optimal styring gjennom den beste

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen

Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Pengepolitikken og trekk ved den økonomiske utviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Ålesund. oktober BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert kvartalsvekst. Prosent.. kvartal. kvartal -. kv.

Detaljer

Boreanytt Uke 35. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 35. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 35 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellens score er på 0.5, etter av VIX skjøt over 22. Men, i tillegg er pris/bok på Oslo

Detaljer

Er det annerledes denne gangen? SR - Bank morgenmøte Desember 2005

Er det annerledes denne gangen? SR - Bank morgenmøte Desember 2005 Er det annerledes denne gangen? SR - Bank morgenmøte Desember 2005 10-års sykelen gjentar seg? (Kilde: First Sec.) 320 OSEBX/TOTX 80s, 90s and 00s 160 80s 00s 80 90s 40 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Investeringsmuligheter

Investeringsmuligheter Investeringsmuligheter Grieg Investor-Konferansen Oslo 3. november 2015, Øistein Medlien 2 Først et tilbakeblikk Aftenposten 13. april 2015 3 Tord Lien Aftenposten 4 Innledning Bekymring? Tema for Grieg

Detaljer

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00

Boreanytt Uke 41. Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Boreanytt Uke 41 Borea Asset Management Kalfarveien 76, N-5018 BERGEN +47 53 00 29 00 Uken som gikk... Allokeringsmodellen holder seg på 0.8. Antall optimister er under 40% igjen, og norsk pris/bok kryper

Detaljer

Den Nye Normalen. Juni 2010

Den Nye Normalen. Juni 2010 Den Nye Normalen Juni 2010 The New Normal Begrep gjort kjent av Mohammed El-Erian CIO i PIMCO, verdens største fondsforvalter Allment kjent i finanspressen internasjonalt Lite kjent i Norge Handler om

Detaljer